Kestävän kehityksen ohjelma Johtoryhmä käsitellyt Johtoryhmä hyväksynyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen ohjelma 2015-2018. Johtoryhmä käsitellyt Johtoryhmä hyväksynyt"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen ohjelma Johtoryhmä käsitellyt Johtoryhmä hyväksynyt xx.xx.2015 xx.xx.2015

2 Sisältö 1. Johdanto Kestävän kehityksen päämäärät ja tavoitteet Kestävän kehityksen politiikka Kestävän kehityksen hallinta ja työn organisointi Kehityspalveluiden tehtävät Toimipistekohtaisten kekevastaavien ja -tiimien tehtävät Kestävän kehityksen sertifiointi... 5 Lähteet:... 5 Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelman toteutussuunnitelma... 6 Liite 2. Kestävän kehityksen opas... 7 Liite 3. Toimipistekohtaisten kestävän kehityksen sertifiointien aikataulu (nuorten koulutus) Liite 4. Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen itsearviointien suunniteltu aikataulu

3 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan muutosta, joka pyrkii takaamaan terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvaamaan ympäristön kantokyvyn sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden. (Ympäristöministeriö 2015) Opetushallituksen mukaan kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Koulujen tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat edellyttävät rakenteellisia muutoksia työelämässä, tuotannossa ja kulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän haasteena on työelämän muutosten ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi. Roolinamme ei ole vain muutoksiin reagointi, vaan myös aktiivinen muutoksen edistäminen ja työelämän kehittäminen. Savon koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen ohjelma tukee perustehtäväämme, edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuutamme sekä ohjaa toimiamme opiskelijoiden ohjaamisessa kestäviin elämäntapoihin kohti tulevaisuuden kestävää työelämää. Kestävä kehitys sisältää neljä eri näkökulmaa: Ekologinen kestävyys on ympäristöä kuormittavien toimintatapojen muutosta, kulutuksen vähentämistä, materiaali- ja energiatehokkuutta, ympäristöystävällisiä hankintoja sekä tottumusten, arvostusten ja arkikäytänteiden muutosta. Taloudellinen kestävyys on varallisuuden mukaan elämistä, ei velkaantumista vaan pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Sosiaalinen kestävyys on yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kehitystä sekä hyvinvoinnin tasapuolista jakaantumista. Päämääränä ovat mm. työ- ja opiskeluympäristön turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys ja esteettömyys sekä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, terveys, jaksaminen ja tasa-arvoinen kohtelu. Kulttuurinen kestävyys on erilaisten kulttuurien hyväksymistä, suvaitsevaisuutta ja oman kulttuuriperinnön säilyttämistä ja kehittämistä. 2

4 2. Kestävän kehityksen päämäärät ja tavoitteet Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013 ja Ympäristöministeriön Suomen kestävän kehityksen toimikunta laati kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen Suomi, jonka haluamme Savon koulutuskuntayhtymä kirjasi keväällä 2014 yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet ja toimenpiteet ympäristöministeriön tietokantaan ensimmäisenä ammatillisena koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän sitoumus koostuu kahdeksan toimipisteen kestävän kehityksen sertifioinnista sekä hankintojen ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti. Kuntayhtymä toimii Pohjois-Savon alueen kestävän kehityksen osaajana sekä valtakunnallisena edelläkävijänä. Tavoitteenamme on, että kestävä kehitys näkyy kaikessa toiminnassamme; johtamisessa, opetuksessa, oppimisympäristöissä sekä toimintakulttuurissa. Tavoitteenamme on ylläpitää kaikkien toimipisteiden jo saatuja kestävän kehityksen sertifikaatteja sekä sertifioida aikuiskoulutus. Kehittämisen tukena toimivat Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerit 3. Kestävän kehityksen politiikka Toimimme kuntayhtymässä tavalla, joka edistää yksilön, työ- ja opiskeluyhteisömme, alueemme ja yhteiskuntamme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ja vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia. Kilpailutettaessa hankintoja ja hankintapäätöksissä otamme ympäristönäkökohdat huomioon. Tuemme opiskelijoiden kasvua ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat ottaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan huomioon sekä omassa työssään että arkielämässään. Opetuksen ja kestävän kehityksen mukaisten arkikäytänteiden myötä, vaikutamme opiskelijoiden kestävän kehityksen tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Kestävä kehitys sisältyy kuntayhtymämme strategiaan, alakohtaisiin opetussuunnitelmiin, ammatillisiin näyttötutkintoihin sekä henkilöstön kehittämiseen. Meillä on kestävän kehityksen ohjelma, jonka toteuttamiseen sitoudumme. (Yhtymähallitus 2006, 168 ) 3

5 4. Kestävän kehityksen hallinta ja työn organisointi Kuntayhtymän kestävän kehityksen mukainen toiminta ja kehittäminen on järjestelmällistä ja sitä ohjaavat kehityspalveluiden oman toiminnan kehittämisen osaamisalue, kestävän kehityksen koordinaattori sekä toimipistekohtaiset kestävän kehityksen vastaavat (kekevastaavat) ja -tiimit (keketiimit). Kestävällä tavalla toimiminen on jokaisen arkipäivää. Kestävän toiminnan toteutumisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen opas (Liite 2). 4.1 Kehityspalveluiden tehtävät Kehityspalveluiden oman toiminnan kehittämisen osaamisalueen tehtävänä on suunnitella, ohjata ja edistää kestävän kehityksen toimintaa vastata kestävän kehityksen itsearviointi- ja sertifiointiprosesseista tiedottaa ja raportoida kestävään kehitykseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tuloksista organisoida henkilöstön kestävän kehityksen koulutuksia seurata ja arvioida kestävän kehityksen tuloksia ja edistää alueellista ja valtakunnallista kestävän kehityksen yhteistyötä. 4.2 Toimipistekohtaisten kekevastaavien ja -tiimien tehtävät Toimipistekohtaisen kekevastaavan tehtävänä on edistää kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja arkikäytänteissä koordinoida Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien mukaista toimintaa toimipisteessä, ohjata ja osallistua sertifiointien edellyttämiin arviointeihin ja auditointeihin, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja seurata ja arvioida kestävän kehityksen toimipistekohtaisia tuloksia. Keketiimin tehtävänä on edistää kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja arkikäytänteissä laatia toimipistekohtainen toteutussuunnitelma lukuvuosittain (Liite 1, toteutussuunnitelmapohja) tiedottaa ajankohtaisista asioista järjestää tapahtumia ja teemapäiviä osallistua kestävän kehityksen arviointeihin ja auditointeihin ja seurata, mitata ja arvioida suunnitelman toteutumista. Keketiimi koostuu henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista. 4

6 5. Kestävän kehityksen sertifiointi Kestävän kehityksen sertifikaattien hakemiseen ja ylläpitoon liittyy laaja itsearviointi sekä ulkoinen auditointi (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, Okka-säätiö). Kestävän kehityksen sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen suoritetaan ulkoinen uusinta-auditointi. Sertifikaatin voimassaoloaikana tehdään vuosittainen itsearviointi. Kestävän kehityksen sertifioinnista löytyy lisätietoa ja materiaaleja Okka-säätiön sivuilta Savon koulutuskuntayhtymän toimipistekohtaisten kestävän kehityksen sertifiointien (nuorten koulutus) ja aikuiskoulutuksen itsearviointien aikataulutukset löytyvät kestävän kehityksen ohjelman liitteistä 3 ja 4. Lähteet: Finto-Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu Hällström J Arki, valinnat ja tulevaisuus- Kestävät energiavalinnat, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Kestävän kehityksen kriteerit ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, verkkosivut Motiva, verkkosivut Opetushallituksen verkkosivut ja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön kestävän kehityksen sertifioinnin verkkosivut Savon koulutuskuntayhtymä, Toiminta- ja taloussuunnitelma , Opetussuunnitelman yhteinen osa, ja verkkosivut Ympäristöministeriön verkkosivut,

7 Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelman toteutussuunnitelma Toimipisteessä valitaan vähintään yksi teema/ tavoite, jolle laaditaan lukuvuoden ajaksi tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, aikataulu sekä vastuuhenkilöt alla olevaan taulukkoon. Teeman/ tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti keketiimin kokouksissa. Teema Tavoite ja toimenpiteet Mittari Aikataulu Vastuu Toteutumisen seuranta, tehdyt toimenpiteet Kestävä kehitys opetuksessa Energia ja vesi Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus Kuljetukset ja liikkuminen Oppilaitosrakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi Turvallisuus oppilaitoksessa Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki Ravinto ja terveys Oma valinnainen teema 6

8 Liite 2. Kestävän kehityksen opas Savon koulutuskuntayhtymä on rakentamassa kestävää tulevaisuutta ja kouluttaa kestävän kehityksen osaajia. Sen lisäksi, että ohjaamme tulevia ammattilaisia kestäviin ja vastuullisiin työ- ja toimintatapoihin, edistämme ja nopeutamme myös rakenteellisia muutoksia kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta. Tässä oppaassa kuvataan keskeiset kestävän toiminnan tavoitteet ja arkikäytänteet. 1. Kestävä kehitys opetuksessa Tavoitteena on, että kestävä kehitys näkyy kaikessa toiminnassa ja erityisesti opetuksessa. Haasteellinen tavoite edellyttää, että kehitetään aktiivisesti opetuksen kestävän kehityksen sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan opetusta monialaisesti ja yhteistyössä eri alojen kanssa tehdään kestävän kehityksen opetusta ja osaamista näkyväksi sekä opiskelijoille että työelämälle kehitetään oppimisympäristöjä huomioiden eri alojen kestävät ratkaisut ja tuetaan monipuolisten pedagogisten ratkaisujen käyttöä hyödynnetään ennakointitietoa ja tunnistettuja hyviä käytänteitä vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia opetuksen suunnittelussa sekä kehitetään henkilöstön kestävän kehityksen osaamista. Tutkinnon perusteissa edellytetään, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Kuntayhtymä on ottanut tavoitteekseen sisällyttää jokaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen Kestävät elämäntavat - kestävä tulevaisuus -kurssin, jonka tavoitteena on opiskelijoiden kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja kokemusten lisääminen. Kyseisen kurssin tavoitteina on mm. oppia perusasiat kestävästä kehityksestä tuntea kestävän kehityksen haasteet ja niihin esitetyt ratkaisut ja oppia soveltamaan hankittua ympäristötietoa sekä työssä että arkielämässä. Kurssilla käsitellään mm. yleisimpiä ympäristöongelmia luonnon monimuotoisuutta kestävän kehityksen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta luonnonvarojen rajallisuutta kestävän elämäntavan merkitystä sekä omaa ammattialaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja kuntayhtymän kestävän kehityksen ohjelma. 7

9 2. Energian käytön tehostaminen ja veden kulutuksen vähentäminen On tärkeää tuntea oman ammattialan ympäristövaikutukset, joista usein energiankulutus on suurimpia. Energian kulutusta vähentämällä edistetään kestävää kehitystä ja samalla säästetään rahaa. Energiantuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ovat mm. kemialliset päästöt, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä, otsonikatoa ja happamoitumista. Uusiutuvilla energialähteillä (aurinko, tuuli, vesi, bioenergia, maalämpö) on pienemmät vaikutukset ympäristöön, kuin uusiutumattomilla energialähteillä (öljy, kivihiili, maakaasu, turve). Suoran energiankulutuksen lisäksi kulutamme saman verran välillistä energiaa esim. tuotteiden ja palveluiden valmistukseen, varastointiin ja kuljetuksiin. Kuva 1. Energian käyttö Suomessa (Tilastokeskus). Näin voit vaikuttaa energiankulutukseen: Sammuta turhat valot tiloista, myös tietokoneet ja laitteet. Vähennä lämpimän veden kulutusta. Hanki vähän energiaa kuluttavia laitteita. Alenna huonelämpötilaa yhdellä asteella, vähennät energiankulutusta noin 5 %. Tiesitkö! Meillä Savon koulutuskuntayhtymässä sammutetaan tietokoneet keskitetysti, jolloin vähennämme n kg hiilidioksidipäästöjä vuodessa säästämme n vuodessa. 8

10 Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että meillä on puhdasta vettä ja sitä voi käyttää rajattomasti. Tulevaisuudessa veden käyttöä tullaan rajoittamaan ja veden käytön kustannukset nousevat merkittävästi. Kuva 2. Vedenkulutuksen jakaantuminen Suomessa /asukas/vrk (Motiva 2015). Näin voit vaikuttaa veden kulutukseen: Tarkkaile ja huolla vesikalusteita säännöllisesti, pienikin vuoto kuluttaa paljon vettä. Pese taloudellisesti, älä juoksuta turhaan vettä. Mittaa vedenvirtaamat hanoista, säädä tarvittaessa. Hanki vähän vettä kuluttavia laitteita. 3. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys Eri aloilla syntyy erilaisia jätteitä, joten on tärkeää, että jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen on olemassa selkeät ohjeet ja kunnollinen perehdytys. Paras jäte on syntymätön jäte! Jätelain 8 :ssä todetaan, että Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Tiesitkö! Jätehuollon kustannuksemme vuonna 2014 olivat Jokaisesta kuntayhtymän toimipisteestä löytyy jätehuollon suunnitelma ja tiedot kerättävistä jätelajeista. Oppilaitoksessamme lajitellaan mm. seuraavat jätteet: Biojäte (mm. ruoantähteet, hedelmien kuoret, jne.) Keräyspaperi (kopiopaperi, lehdet, mainokset, kirjekuoret) Kartonki (maito- ja mehutölkit, keksi- ja muropaketit, jauhopussit ja muut kuitupakkaukset) 9

11 Lasi (kirkas ja värillinen, puhdas kotitalouslasi) Metalli (metallipurkit, alumiinifoliot, metallikorkit ja kannet, muu pienmetalli) Pahvi (pahvilaatikot, ruskea voimapaperi, ruskeat paperikassit, -pussit ja kirjekuoret) Sähkö- ja elektroniikkaromu SER (sähkölaitteita ovat kaikki pienet ja isot verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet) Vaaralliset jätteet (lääkejätteet, jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet, kannettavat akut ja paristot, ajoneuvoakut, liuottimet, liimat, lakat, maalijätteet, torjunta-aineet, painekyllästetty puu, energiansäästölamput ja loisteputket) Rakennusjäte (puu, betoni, tiili) Sekajäte Pohjois-Savon kuntien alueella toimiva Jätekukko Oy on tehnyt nettisivuilleen Lajittelun ABCoppaan, jossa voi käydä tutustumassa tarkemmin jätteiden lajitteluohjeisiin. Lajittelemalla oikein säästämme luontoa ja jätehuollon kustannuksia! Tiesitkö! Olemme vähentäneet paperinkulutusta merkittävästi: paperinkulutuksemme oli 10 milj. A paperinkulutuksemme oli 4,9 milj. A4 Säästyneiden papereiden pino (5,1 milj. kpl) kasvaisi 6,8 kertaa Puijon tornin korkeuteen! 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus Kuluttajien valinnoilla on vaikutus niin ympäristön tilaan kuin ihmisten ja eläinten hyvinvointiin. Kuluttajat voivat yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa. Kuluttamisen suuret vaikutukset syntyvät ostopäätösten ja ostamatta jättämisen kautta. Kuntayhtymän hankintaohje on laadittu ohjaamaan hankintaprosessia. Hankinnoissa on otettava huomioon kestävän kehityksen periaatteet eli tuotteen ja palvelun ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Hankinnan valmisteluissa tarkastellaan tuotteiden/palveluiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä ja kierrätyksestä aina jätteenkäsittelyyn saakka. Hankinnoissa toteutetaan Valtioneuvoston kestävät valinnat periaatepäätöksen mukaisia suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Savon koulutuskuntayhtymän hankintaohjeen löydät Intrasta. Kuntayhtymässä kierrätetään kalustoa/kalusteita ja tähän tarkoitukseen on avattu Intraan Kierrätettävä kalusto linkki, josta on tarkistettava käytettyjen kalusteiden tarjonta, ennen uusien kalusteiden hankintaa. 10

12 5. Liikkumisen ympäristövaikutusten vähentäminen Liikenne ja kuljetukset kuluttavat paljon energiaa, aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, heikentävät ilmanlaatua ja vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin sekä muuttavat elinympäristöämme. Näin voit vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia: Kulje lyhyet matkat kävellen tai pyöräillen, näin saat hyötyliikuntaa. Käytä joukkoliikennettä aina kun voit. Suosi kimppakyytiä. Vaihda lentokone junaan aina kun mahdollista. Yhdistele useita asioita yhteen ajomatkaan. Vältä ruuhka-aikaan autoilua ja kaupunkien keskustoissa ajoa. Opettele taloudellisen ajotavan niksit. Vähennä liikkumisen tarvetta etätyöllä, sähköpostilla ja Lync-kokouksilla. Tiesitkö! Lentolippujen ostomme vähentyivät vuonna 2013 kotimaan lennot -50 % ulkomaan lennot -42 % Junalippujen ostomme lisääntyivät + 26 % vuonna 2013 ja +7,4 % vuonna Turvallisuuden edistäminen Turvallisuus kuuluu meille kaikille! Ammatillista koulutusta koskevissa säädöksissä määritellään oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Kuntayhtymässä on suunniteltu ja organisoitu toiminta niin, että opetus ja oppiminen voivat toteutua turvallisissa olosuhteissa ja ympäristössä. Kuntayhtymän turvallisuussuunnitelmasta löytyy ohjeet turvalliseen työskentelyyn ja oppimiseen. Turvallisuussuunnitelma ja toimipistekohtaiset pelastussuunnitelmat löytyvät Intrasta. 7. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen näkyy opintojen järjestelyissä ja toiminnan tuloksissa. Opiskelijoiden opintoja tukevia taitoja, yksilöllisten opintopolkujen rakentamista sekä opintojen läpäisyä edistetään mm. kehittämällä huolenpidon pedagogiikkaa. Toimenpiteiden keskiössä ovat erilaiset ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen toimintamallit. Opetussuunnitelman yhteinen osa määrittää opetuksen toteuttamisen linjaukset ja opiskelun tuen periaatteet, joita noudatetaan kaikessa koulutustoiminnassa. Lue lisää Intrasta Opetussuunnitelman yhteisestä osasta. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kuntayhtymän kehittämiseen ja päätöksentekoon mm. opiskelijakuntatoiminnan kautta. Lisäksi joka lukuvuodelle valitaan opiskelijaedustajat kuntayhtymän johtoryhmään, tulosalueiden johtotiimeihin ja kuntayhtymän kehittämistiimeihin. 11

13 Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi laaditaan Työhyvinvointisuunnitelma, joka on osa henkilöstösuunnitelmaa. Näin edistät viihtyvyyttä: omaksu positiivinen asenne, kanna vastuuta omasta tekemisestäsi, pidä huolta kavereistasi ja pidä yllä yleistä siisteyttä ja viihtyvyyttä! 8. Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistäminen Monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja erilaisuuden kohtaaminen ovat nykyisin arkipäivää ja tulevaisuuden eräs ehdoton menestystekijä. Erilaisten kulttuurien tuntemus on tullut entistä tärkeämmäksi. Kuntayhtymässä kansainvälisyys on luonteva osa opetusta. Kansainvälisyys näkyy vieraiden kielten opetuksena, kulttuurikasvatuksena, vieraskielisen materiaalin hyödyntämisenä opetuksessa, opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutena, verkostoitumisena jne. Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen monipuolinen toteuttaminen ja jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa monikulttuurisen ja -kielisen yhteiskunnan ja työelämän vuoropuhelua. Kuntayhtymällä on laaja kansainvälisten kumppanien verkosto. Kansainvälisen toiminnan kokonaistavoitteena on tukea opiskelijoiden kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kansainvälisyysvalmiuksien kehittymistä sekä edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin. 12

14 Liite 3. Toimipistekohtaisten kestävän kehityksen sertifiointien aikataulu (nuorten koulutus) Yhtymähallitus päätti (2009, 197 ) toimipisteiden kestävän kehityksen sertifioinneista. Toimipisteiden sertifiointi päivitetään 3 vuoden välein, jolloin tehdään itsearviointi ja uusintaauditointi. Toimipiste Tutkinnot, jotka ovat saaneet sertifikaatin Iisalmi, Asevelikatu 24 Kuopio, Presidentinkatu 1 Kuopio, Presidentinkatu 3 Sahakatu 2 Kolmisopentie 7 Pohjolankatu 1 Kuopio, Sammakkolammentie 2 sosiaali- ja terveysalan pt liiketalouden pt sosiaali- ja terveysalan pt liiketalouden pt lääkealan pt autoalan pt elintarvikealan pt hiusalan pt kauneudenhoitoalan pt kone- ja metallialan pt laboratorioalan pt logistiikan pt puualan pt pintakäsittelyalan pt prosessiteollisuuden pt rakennusalan pt talotekniikan pt tekstiili- ja vaatetusalan pt sähkö- ja automaatiotekniikan pt tieto- ja tietoliikennetekniikan pt turvallisuusalan pt verhoilu- ja sisustusalan pt hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt matkailualan pt Sertifikaatin myöntämisajankohta Seuraava uusintaitsearviointi Seuraava uusintaauditointi kevät mennessä kevät mennessä kevät mennessä syksy mennessä Muuruvesi, Hietapohjantie 926 maatalousalan pt puutarhatalouden pt kevät mennessä Toivala, Haapamäentie 1 Varkaus, Osmajoentie 28 Varkaus, Osmajoentie 75 metsäalan pt kone- ja metallialan pt luonto- ja ympäristöalan pt rakennusalan pt sähkö- ja automaatioalan pt talotekniikan pt sosiaali- ja terveysalan pt liiketalouden pt audiovisuaalisen viestinnän pt autoalan pt hiusalan pt hotelli-, rav. ja cateringalan pt kone- ja metallialan pt käsi- ja taideteollisuusalan pt rakennusalan pt verhoilu- ja sisustusalan pt kevät mennessä kevät mennessä kevät mennessä 13

15 Liite 4. Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen itsearviointien suunniteltu aikataulu Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen itsearvioinnit tehdään aloittain, jolloin arvioidaan kaikki perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Aikataulu on alustava suunnitelma ja joustaa alojen tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Aikuiskoulutuksen aikataulu valmistuu ja lisätään liitteeksi vuoden 2015 loppuun mennessä. 14

16 Kestävän kehityksen ohjelma IISALMI Asevelikatu 24, Iisalmi KUOPIO Presidentinkatu 1, Kuopio Presidentinkatu 3, Kuopio Sammakkolammentie 2, Kuopio Kolmisopentie 7, Kuopio Pohjolankatu 1, Kuopio JUANKOSKI Hietapohjantie 926, Muuruvesi SIILINJÄRVI Haapamäentie 1, Toivala Siltasalmentie 450, Toivala VARKAUS Osmajoentie 75 A, Varkaus Osmajoentie 28, Varkaus VARKAUS Osmajoentie 75, Varkaus MIcrokatu 1 A-osa, Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä PL 87, Kuopio Puh

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjä. 8.4.2013 Hannele Karhunen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjä. 8.4.2013 Hannele Karhunen Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjä 8.4.2013 Hannele Karhunen Savon ammatti- ja aikuisopisto SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa, Varkauden lukiota ja

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kestävä kehitys Savon koulutuskuntayhtymässä

Kestävä kehitys Savon koulutuskuntayhtymässä Kestävä kehitys Savon koulutuskuntayhtymässä 21.9.2013 Ammatilliset opettajapäivät, Naantali Anu Salo kestävän kehityksen koordinaattori Savon koulutuskuntayhtymä SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ylläpitää Savon

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017 yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017 yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2017 yhdenvertaisuussuunnitelman taustaa Savon koulutuskuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Kestävä kehitys oppilaitoksissa

Kestävä kehitys oppilaitoksissa Kestävä kehitys oppilaitoksissa Ammatilliset opettajapäivät Naantali 21.9.2013 Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet Report 2008

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 22.10.2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.7.-30.9.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2. Organisaation uudistaminen

Yhtymähallitus LIITE 2. Organisaation uudistaminen Yhtymähallitus 24.2.2017 LIITE 2 Organisaation uudistaminen Tavoite Asiakkuudesta lähtevä tarkastelu toiminnan keskiöön Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen Henkilöstö, tilat, laitteet, materiaalit Työpaikalla

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta ALIN HYVÄKSYTTY PISTEMÄÄRÄ Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta Espoo Kelloseppäkoulu, Espoo paikat hakeneet sytyt valinta Kello- ja mikromekaniikan pt, pk 10 39 12 10.00 6.32 Omnian ammattiopisto, Espoon

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus

Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Projekti-insinööri Janne Happonen Uusiutuvien energioiden koulutusten ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos:

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 113 Stadin ammattiopiston toimipaikat HEL 2013-011640 T 12 00 01 Päätös päätti, että Stadin ammattiopisto toimii seuraavissa toimipaikoissa: Rehtori, Yhteiset

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET ISO KLA KLA10 KLAJOPO MÄN NYK RAJ RAJJOPO KIV Lukiot 60,8 % 403 69 72 4 1 62 105 90 0 0 Alppilan lukio Lukio 0 Arkadian yhteislyseo Lukio 117 25 46 4

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä Tiina Laurila gsm

Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä Tiina Laurila gsm Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä 3.11.2009 Tiina Laurila tiina.laurila@sykli.fi gsm 050-330 0298 YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio 1992 Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä PIRKANMAA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä PIRKANMAA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto PIRKANMAA 21.6.2017 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 5,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1 20 18 16 14 12 10 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.4.2014 Ari Holsti Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla. Koulutusta

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 80 181 91 376 1981 445 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viittomakielinen ohjaus /

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2016

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2016 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2016 Opiskelijoita 20.1.2016 470 1062 638 849 3019 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4. - 30.6.2016 Perustutkinto HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 1. Tausta 1.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.10.-31.12.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL

Lisätiedot

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ilmastonmuutos / koulut Koulujen keke-ohjelmat Osaamisen levittäminen Ilmastonmuutoksen hidastaminen Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 13 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 14 Muut asiat 5 15 Seuraavat kokoukset 6

Otsikko Sivu. 13 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 14 Muut asiat 5 15 Seuraavat kokoukset 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Ammattiosaamisen toimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 14 Muut asiat 5 15 Seuraavat kokoukset 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 Ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi?

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan seminaari Minna Bálint Opetushallitus AMPA Kolme pointtia Tutkintorakenne

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia, kriteerien 12-14 toteutumista arvioidaan yhteensä viiden, oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Vähintään

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot