Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30"

Transkriptio

1 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa

2 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki

3 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA C Raportteja 30 Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Scanstockphoto Taitto: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu Oy ISBN (pdf) ISSN

4 TIIVISTELMÄ Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, s. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Raportteja 30 ISBN ISSN (pdf) Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen (YYLL-hanke) toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Syfo Oy ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK) vuosina ESR-osarahoitteisessa hankkeessa tuettiin yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittymistä muun muassa kehittämällä työkaluja ja menetelmiä liiketoiminnan valmennukseen sekä lisättiin sektorin tunnettavuutta. Projektissa rakennettiin Kasvuhuone -palvelukokonaisuus, joka tarjoaa asiantuntemusta ja aineistoja yhteiskunnallisten yritysten kehittymiselle, kehitettiin brandia sekä perustettiin yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN. YYLL-hankkeen kohderyhminä olivat yritystoimintaa suunnittelevat ja jo toimivat yhteiskunnalliset yrittäjät ja järjestötoimijat sekä yritysneuvontaa antavat tahot ja kuntien hankinnoista päättävät viranomaiset. Muita kohderyhmiä olivat oppilaitokset ja opiskelijat, tutkijat ja tutkimustiedon hyödyntäjät sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Keskeisiä toimijoita ja samalla välitöntä kohderyhmää olivat pilottikumppanit, jotka kehittivät omaa toimintaansa yhteiskunnallisen yritystoiminnan suuntaan Living lab -tyyppisessä toimintaympäristössä. Pilottien kehitystyössä käytetyt menetelmät ja kehitetyt työkalut koottiin hankkeen aikana Kasvuhuone-palvelukokonaisuuteen. Pilottityöskentelyn 3

5 tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolisia kokemuksia erityyppisten, eritaustaisten ja eri kehitysvaiheessa olevien yhteiskunnallisten yritysten kehitystyöstä. Hankkeen seitsemässä erilaisessa kehittämiskokonaisuudessa edistettiin mm. palvelun tuottajien ja julkisten hankintojen yhteiskehittämistä, social franchising -yrittäjyyttä, järjestöjen palveluiden ja jo toimivan yrityksen kehitystä yhteiskunnallisen yritystoiminnan suuntaan. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry, FinSERN, kokoaa yhteen samasta aiheesta kiinnostuneita tutkijoita ja tutkimustiedon hyödyntäjiä, tiedottaa, innostaa ja motivoi tutkijoita ja opinnäytetyöntekijöitä sekä verkostoituu kansainvälisesti. Yhteiskunnallisten yritysten brandin rakentaminen sisälsi verkostoyhteistyötä ja tiedotusta ja koulutusta. Hankkeen edustajat olivat mukana Yhteiskunnallinen yritys - merkin kehittämisessä ja merkin kriteerien määrittelyssä. Hanketoimijat suosittelevat yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmallin toteuttamista ja julkisten palveluiden hankintaprosessien kehittämistä niin, että sosiaaliset kriteerit huomioidaan hankinnoista päätettäessä. Perustietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta tulee olla saatavilla oppilaitoksissa ja yritysneuvonnassa, joissa tulee myös huomioida uudenlaiset yrittäjäpotentiaalit mm. järjestöt asiakkainaan. Yhteistyössä tehty yhteiskunnallisen yritystoiminnan yleinen tiedotus ja kehitystyön jatkuva vaikuttavuuden arviointi ovat hyviä jatkettavia käytäntöjä myös tulevaisuudessa. Asiasanat: yhteiskunnallinen yrittäjyys; sosiaaliset yritykset; järjestöt; kehittäminen Teemat: Kansalaisyhteiskunta Kasvatus ja koulutus Julkaistu: Painettuna ja Open Access-verkkojulkaisuna Painetun julkaisun tilaukset: Granum-verkkokirjakaupasta 4

6 ABSTRACT Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Social Enterprise Living Lab Helsinki: Diaconia University of Applied Sciences, p. Publications of the Diaconia University of Applied Science C Reports 30 ISBN ISSN (pdf) The project Social Enterprises Living Lab (abbreviated YYLL in Finnish) was carried out by Diaconia University of Applied Sciences (Diak), Syfo Oy and the University of Helsinki School of Business, Small Business Center (PYK) during the years This partly ESF-funded project worked to advance the development of social enterprises through e.g. the development of tools and methods for coaching these businesses, increasing the visibility of this sector. The project built a set of services, dubbed Kasvuhuone (Room of Growth), which offers expertise and materials for the development of social enterprises; the project also enhanced brands and established the Finnish Social Enterprise Research Network, FinSERN. The target groups of the Living Lab project included parties planning to start social enterprises as well as current social entrepreneurs and non-governmental organisations; they also included parties that provide business counselling and even public officials in charge of municipal purchasing operations. Other target groups consisted of educational institutions, students, researchers, parties that make use of research data, and other interested parties. The piloting partners were essential as project members and they also 5

7 6 formed a direct target group; they developed their operations in a living lab -type environment to include social enterprising features. The methods applied and tools developed in the pilots were collected into the Kasvuhuone service set during the project. The point of the pilots was to gain as varied a set of experiences as possible concerning the work needed to develop social enterprises of different kinds with different backgrounds in different phases of development. The seven different development activities under the main project advanced, for example, the joint development of service provision and public procurement processes, social franchising, and the development of current businesses and service organisations to include features of social enterprising. Networking internationally, the Finnish Social Enterprise Research Network, FinSERN, connects researchers and users of research data interested in the same topics; it informs, inspires and motivates researchers and thesis writers. The developing of brands for social enterprises included networking, communication and training. Project members were involved in the development of the Social Enterprise Mark and in the development of the respective criteria. The project members recommend the implementation of a funding model for social enterprises and the development of a procurement process for public services in a manner that ensures that social criteria are respected when purchase decisions are made. Basic information concerning social enterprising should be made available in educational institutions and in business counselling, and both of these should pay attention to new types of entrepreneuring potential, such as organisations that may become their customers. Good practices to continue in the future include jointly implemented general communication concerning social enterprising and the continuous assessment of the impacts of the development work.

8 Keywords: social entrepreneurship; social enterprises; organisations; development Themes: Civil society Education and training. Available: In print and as an Open Access web publication Order: Webstore Granum at 7

9 Sisällys 1 Esipuhe Projektisuunnittelun aikaa yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen tausta ja tavoitteet Maailma vuonna 2009 Miksi Suomessa ei ole ollut yhteiskunnallisten yritysten sektoria? Hankkeen tavoitteet Hankkeen toimijat Käyttäjälähtöistä kehittämisrä hankkeen toiminta Kasvuhuoneen mallinnus Mallintamisen tausta Pilottityöskentely Kasvuhuone-konseptin rakentaminen Pilottikehittäjien näkemyksiä Selvitykset mallintamisen tukena FinSERN yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksen organisoituminen Brandi Yhteiskunnallisten yritysten näkyväksi tekeminen Verkostoista voimaa Vaikuttavaa yhteistyötä hankkeen tuloksia Pilottimallit Kasvuhuone liiketoiminnan tukimalli Yhteiskunnallisten yritysten sektori ja sen tutkimus kehittyvät edelleen Kohti vahvaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan sektoria hankkeen suositukset...55 Osoitteita...59 Liitteet

10 1 Esipuhe Yhteiskunnallinen yrittäjyys on noussut yleiseen keskusteluun maailmanlaajuisesti. Keskustelun taustalla on kansainvälisten markkinoiden kehittyminen ja globalisaatio. Kansainvälinen kehitys kannustaa ja pakottaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa laajasti määriteltynä yhteiskunnan (yhteisö, alakulttuuri) tavoitteet laajasti huomioon ottavaa resurssien allokaatiota, organisoitumista ja yritystoimintaa, joka ottaen huomioon muotoutuneiden kansainvälisten markkinoiden olosuhteet ja resurssiallokaatio ei muuten toteutuisi. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvostus ja voiton osittainen takaisin sijoittaminen yhteisön ja/tai alakulttuurin tavoitteiden mukaiseen toimintaan sitouttavat intressiryhmän tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja estävät toisaalta resurssien allokaation puhtaasti kansainvälisten markkinoiden arvojen, intressien ja tuotto-odotusten mukaisesti. Kansainvälinen kehitys kannustaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja kansallisten ja alakulttuurikohtaisten arvomaailmojen ja organisoitumisen (paikalliset markkinat) hyväksymiseen, ruokkimiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen kahdestakin syystä. Ensinnäkin se mahdollistaa muotoutuneissa kansainvälisten markkinoiden olosuhteissa sellaisen organisoitumisen, palvelut ja elämän, joka muuten ei olisi mahdollista muotoutuneilla markkinoilla (siis ottaen huomioon resurssien allokaatio kansainvälisillä markkinoilla, joka ei välttämättä ota huomioon esimerkiksi kansallisia tai alakulttuuri- ja/ tai kansanryhmäkohtaisia intressejä ja säilymis-, hyvinvointi- ja kehitystavoitteita). Toisaalta se ruokkii ja kannustaa kansalliseen tai alakulttuurikohtaiseen, kansainvälisestikin merkittävien arvomaailmojen tunnistamiseen ja 9

11 kehittämiseen, jotka voisivat pitää kansakunnan, alueen ja/tai alakulttuurin kiinni kansainvälisillä markkinoilla tai jopa edesauttaa sen kehittymistä merkittävään asemaan kansainvälisillä markkinoilla. Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä laajassa merkityksessä puhuessamme olemmekin siis kiinni merkittävässä yhteisöä säilyttävässä toiminnassa ja toisaalta yhteisön asemaa kansainvälisillä markkinoilla edistävästä toiminnassa. Tässä saatesanoja tälle, onneksi huomattavasti konkreettisemmin kansallisia haasteitamme, yhteiskunnallista yrittäjyyttä, sen tarvetta ja kehitysmahdollisuuksia ja -välineitä esille tuovalle ja kehittävälle projektille ja sen raportille. Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hanke edistää osaltaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvopohjan ja arvopohjaisen yrittäjyyden kehittymistä ja toisaalta kehittää välineitä arvopohjaisten organisaatioiden ja yritysten tunnistamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti yhteiskunnallista yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt ja jo toimivat yhteiskunnalliset yrittäjät. Tutkimusjohtaja Jari Handelberg Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu / Pienyrityskeskus 10

12 2 Projektisuunnittelun aikaa yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen tausta ja tavoitteet Väestön ikärakenteen muutos ja työvoiman väheneminen samanaikaisesti yritys- ja innovaatiotoimintaa muuttavien kehityskulkujen kanssa muodostavat kansantalouden kestokyvylle keskeisen haasteen. Vallitseva tilanne korostaa tuottavuuden kasvun ja sosiaalisesti kestävien ja taloudellisesti kannattavien toimintatapojen ja rakenteiden kehittämisen merkitystä. Tuottavuuden parantaminen on haaste erityisesti palvelusektorille. Näillä kysymyksillä on keskeinen kytkentä toimialoja uudistavaan innovaatiotoimintaan ja osaamiseen. Yksilön näkökulmasta katsottuna yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen tavoitteena on turvata jokaiselle ihmiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet oman hyvinvointinsa luomiseen, perusoikeuksien toteutumiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen sekä mahdollisuuden tasa-arvoiseen osallistumiseen ja vastuunottoon. Sosiaalisesti kestävillä yhteiskunnilla on paremmat edellytykset sopeutua rakennemuutokseen ja toteuttaa sekä taloudellisia että ekologisia tavoitteita eli kokonaisvaltaista kestävää kehitystä. Taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä luodaan yhteisötalouden sektorilla, jossa erilaiset toimijat muodostavat uudenlaisia kumppanuuksia ja toimintamuotoja. Yhteisötalouden keskeinen toimija, yhteiskunnallinen yritys, voi ottaa tavoitteekseen monenlaisten asioiden edistämisen. Euroopassa yhteiskunnalliset yritykset muun muassa työllistävät syrjäytyneitä ryhmiä, edistävät yhteisöllisyyttä, tuottavat ympäristöpalveluita tai lapsien kulttuuripalveluita. Yhteiskunnallisten yritysten potentiaalia ei ole vielä Suomessa osattu hyödyntää, vaikka lukuisissa kansallisissa ohjel- 11

13 missa ja hankkeissa viitataan kolmannen sektorin tai yhteisötalouden sektorin potentiaalin kartoittamiseen ja toimintaedellytysten kehittämiseen. Suomen Lontoon Instituutti teetti alkuvuodesta 2009 kyselytutkimuksen osana Finnvera Oyj:n ja Suomen yrittäjien Yritysbarometria. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida, että melkoinen osa suomalaisista yrittäjistä ja yrityksistä kokee toteuttavansa sosiaalista tehtävää tai että sosiaaliset tai ympäristölliset tavoitteet ovat osa yrityksen tavoitteista. Suomessa havaittiin siis olevan vahva yhteiskunnallista yrittäjyyttä suosiva trendi. 2.1 Maailma vuonna 2009 Miksi Suomessa ei ole ollut yhteiskunnallisten yritysten sektoria? Tässä raportissa esiteltävän Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen (YYLL-hanke) suunnitteluvaiheessa vuonna 2009 oli yhteiskunnallisen yritystoiminnan käsite Suomessa vain vähän tunnettu, eikä sille ollut yhteisesti sovittua määrittelyä. Suomessa oli kyseisenä aikana kuitenkin toiminnassa laskutavoista riippuen yhteiskunnalliseksi yritykseksi laskettavaa toimijaa, esimerkiksi pienyrityksiä, säätiöiden ja järjestöjen liiketoimintaa, osuuskuntia ja sosiaalisia yrityksiä. Yhteiskunnallinen yritys on käännös englanninkielisestä social enterprise -termistä. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan kannalta merkittävää tuotetta tai palvelua tuottavaa yritystä, jonka voitosta suuri osa käytetään joko yrityksen kehittämiseen tai laajemman yhteiskunnallisen tarkoituksen hyväksi. Yhteiskunnallisen yrityksen konsepti on ollut Suomessa tunnettu lähinnä asiantuntijapiireissä. Julkinen keskustelu yhteiskunnallisen yrityksen määrittelystä ja toiminta-alueesta on ollut suhteellisen vähäistä, eikä Suomessa ole ollut erillistä lakia yhteiskunnallisesta yrityksestä. Sektorin heikkoon tunnettuuteen on myös nähtävissä seuraavia selkeitä syitä. Suomessa ei-taloudellisten yhteiskunnallisten vaikutusten mittaus ja analysointi eivät ole yhtä kehittynyttä ja yleisesti käytettyä kuin muualla Euroopassa. Päätöksenteko kunnissa ja valtionhallinnossa perustuu ROIajatteluun eli puhtaasti rahalliseen return on investment -ajatteluun. Arviointia ei ole tehty käyttämällä SROI eli social return on investment -menettelyä, jossa tietyllä sijoitetulla tuotantopanoksella (raha tai rahaksi arvotettua työaikaa, tiloja tms.) osoitetaan saatavan puhtaasti rahallisen hyödyn lisäksi myös muita vaikutuksia, kuten vaikeasti rahalla mitattavaa turvalli- 12

14 suutta tai viihtyvyyttä. Yhteiskunnallisten vaikutusten mittaustekniikoita ja niiden käyttöönottoa täytyy kehittää, jotta ymmärretään myös investointien yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka ovat merkittävä osa tulosta yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa. Kuva 1. Millaisia jälkiä haluamme yritystoiminnallamme jättää? Suomessa ei ole rahoituskanavia yhteiskunnallisille yrityksille. Yhteiskunnallisten yritysten ensisijainen tavoite ei ole jakaa voittoa omistajilleen, joten tarvitaan sijoittajia, joille on tärkeää yhteiskunnallinen tuotto rahallisen tuoton ohella tai sijasta. Yhteiskunnallisten yritysten tulee pystyä vakuuttamaan sijoittajat sijoituksen hyödyistä. Suomessa ei ole käytössä kattavia ja yhteismitallisia yhteiskunnallisten vaikutusten mittausjärjestelmiä, mikä osaltaan vaikeuttaa sijoitusmarkkinoiden syntymistä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Hollannissa on syntynyt rahoituslaitoksia, jotka sijoittavat pelkästään yhteiskunnallisiin yrityksiin. Yhteiskunnallisille yrittäjille ei ole neuvontaa eikä tukirakenteita. Potentiaaliset yrittäjät eivät edes tiedä, että on olemassa yhteiskunnallisen yritystoiminnan mallin mukainen tapa harjoittaa liiketoimintaa. Yhteiskun- 13

15 nallisesti motivoituneet yrittäjät eivät saa tukea yritysideoilleen perinteisistä yrityshautomoista tai neuvontaorganisaatioista, koska yritysmuotoa ja sen logiikkaa ei ymmärretä. 2.2 Hankkeen tavoitteet Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen avulla haluttiin kehittää yrityssektoria ja löytää ratkaisuja edellä kuvattuun tilanteeseen. Taustalla oli tarve löytää vaikuttavia suuriin yhteisiin ongelmiin, kuten työelämästä syrjäytyneiden työllistämiseen, hoiva-alojen työvoimapulaan tai hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Hankkeessa keskityttiin yhden yhteisötalouden toimijan eli yhteiskunnallisten yritysten potentiaalin kartoittamiseen ja käyttöönottoon ratkaisuna tuottavuuden ja hyvinvoinnin yhdistämisen haasteisiin. Yritysten kehittyessä monipuolinen kuntien palvelutuotannon tarjonta ja kuluttajien valinnan mahdollisuudet palveluita hankittaessa lisääntyvät. Yhteiskunnallisten yritysten toimintaa lähdettiin tukemaan samanaikaisesti monin eri tavoin ja eri näkökulmista. Hankkeen yleistavoitteeksi määriteltiin yhteiskunnallisten yritysten tukirakenteen kehittäminen. Keskeisiä sisällöllisiä tavoitteita olivat: Liiketoiminnan kehittämiseen sopivien työkalujen rakentaminen Koulutuksen ja valmennuksen menetelmien kehittäminen Yhteiskunnallisten yritysten eri kehitysvaiheisiin tarvittiin koulutusta ja valmennusta, joiden kehittäminen pohjautuu yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimustiedolle ja selvityksille olemassa olevista palveluista Tutkimusverkoston rakentaminen Eri puolilla tehtyä tutkimustietoa ja eri tieteen aloilla toimivia tutkijoita haluttiin koota yhteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti toimivaksi verkostoksi (FinSERN) Yhteiskunnallisen yritystoiminnan brandin tunnettavuuden lisääminen Kaivattiin yleistä tiedottamista sekä yrityksille keinoja tuoda esille yhteiskunnallisia tavoitteitaan kilpailutilanteissa Yhteiskunnallisten vaikutusten suunnittelun ja arvioinnin menetelmien edelleen kehittäminen 14

16 2.3 Hankkeen toimijat Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen toteuttajina olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Syfo Oy ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK). Rahoituksesta pääosa tuli Euroopan sosiaalirahastosta ja omarahoitusosuus koottiin osallistuvilta kunnilta ja piloteilta sekä toteuttajaorganisaatioilta. Diak oli ollut mukana useissa sosiaalista yritystoimintaa kehittävissä hankkeissa ja verkostoissa. Oppilaitoksena sillä oli luonteva rooli koulutusosaamisen hyödyntämiseen hankkeessa. Diakin vastuulla olivat hankkeen hallinnointi, tiedotus, koulutusaineistojen valmistelu ja tutkimusverkosto FinSERN:in rakentaminen. Syfossa oli hankkeeseen tarjolla yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntijuus ja asiantuntijaverkosto. Syfo itse yhteiskunnallisena yrityksenä toi hankkeeseen kokemuksen yritystoiminnan ja yhteiskunnallista hyvää edistävän arvomaailman yhdistämisestä. Syfon vastuulla olivat hankkeen pilottityöskentelyn suunnittelu ja toteutus, yhteiskunnallisten vaikutusten mittaus- ja raportointitekniikoiden kehittäminen sekä brandin tunnettavuuden edistäminen. Käytännössä Syfon osuus koostui hyvin laajasta sekä aloittavien yritysten että kasvuyritysten valmennus- ja koulutuskokonaisuuden rakentamisesta ja yleisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä. PYK:n pitkäaikainen kokemus yrittäjyyden ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja uuden tutkimustiedon tuottamisesta hyödynnettiin hankkeessa tarvittavien selvitysten tekemisessä ja yhteiskunnallisten yritysten tukimallien rakentamisessa. Työnjaosta ja edellä luetelluista vastuualueista oli sovittu tarkemmin yhteistyösopimuksessa projektin alkaessa. Kaikki osapuolet osallistuivat aktiivisesti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta tiedottamiseen ja hankkeen toimintojen kehittämiseen. Keskeisinä toimijoina hankkeessa olivat pilottiorganisaatiot. Pilottityöskentelyn tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolisia kokemuksia erityyppisten, eritaustaisten ja eri kehitysvaiheessa olevien yhteiskunnallisten yritysten kehitystyöstä. Alussa pilotteina oli mukana toimijoita, joiden yritystoimintaa vasta suunniteltiin. YYLL-projektin hakuvaiheessa oli jo mukana 1. vaiheen pilotteina Ensi- ja turvakotien liitto, Mielenterveyden keskusliitto sekä Espoon ja Helsingin kaupungit. Projektin kehitystyöstä tiedottamisen avulla toisen vaiheen piloteiksi tuli jo toimivia yrityksiä, jolloin 15

17 mallintamistyön taustaksi saatiin myös kasvuyrityksiä ja yhteiskunnallisen yrityksen statuksen hakua yritystoiminnalleen suunnittelevia yrityksiä ja järjestöjä. Omana ryhmänä pilotteina toimivat Helsingin sosiaalivirastolle palveluja tuottavat hoiva- ja asumispalveluyritykset, jotka tulivat mukaan viraston tarjottua mahdollisuutta kehitystyöskentelyyn palveluiden tarjoajille. Hankkeessa mukana olleet pilottiorganisaatiot Ensi- ja turvakotien liitto ja Pääkaupungin turvakoti ry Mielenterveyden keskusliitto Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, jonka pilotissa ovat koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuneet sosiaalivirastolle palveluja tuottavat o Alvi ry o VTKL-palvelut Oy o HDL-Hoiva Oy o Käpyrinne ry o Kantti ry o Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry o Lilinkotisäätiö o Mty Etappi ry o Mi-Casita päiväkoti o Palvelukauppa KodinOnni Oy Espoon kaupunki Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca Sosiaalitaito Oy Finlandssvenska kompetenscentret Ab Sunspelt Oy 16

18 3 Käyttäjälähtöistä kehittämistä hankkeen toiminta Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeessa mallinnettiin yhteiskunnallisten yritysten käyttäjälähtöinen kehittämisympäristö (tukirakenne) ja edistettiin sen toimintamahdollisuuksia. Kehittämisympäristö voidaan hahmottaa kehämallina, jossa eri toimijat ja toiminnot kehittyvät ja kehittävät yhteiskunnallisten yritysten sektoria yhteistyössä. Kehittämisympäristön kolme osa-aluetta kuvaavat yhteiskunnallisen yritystoiminnan keskeisiä tekijöitä: 1) yhteisöt, johon kuuluvat erilaiset yrittäjä-, asiantuntija, tutkimus- ja kehittämisyhteisöt ja kehittämisverkostot, 2) liiketoiminnan tuki, erilaiset yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutuksen, valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen tukikonseptit ja rahoitus sekä 3) brandi, jossa näkyvyys, mielikuvat yhteiskunnallisista yrityksistä ja tiedotus mahdollistavat asiakasymmärryksen lisääntymisen toimintamallista. Mallin keskiössä, sen keskeisenä moottorina ja tukitoimien kohteena on positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia liiketoiminnallaan tuottava yhteiskunnallinen yritys (vrt. myös Palokolmiomalli, luku 4.2., kuva 15). 17

19 Kuva 2. Yhteiskunnallisten yritysten käyttäjälähtöinen kehittämisympäristö Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -hankkeen tavoitteista johdettu sisällöllinen kehittämistyö jaettiin kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen: 1. koulutuksen ja valmennuksen menetelmien sekä liiketoiminnan edistämisen työkalujen kehittäminen (tuki) 2. tutkimusverkoston rakentaminen (yhteisöt) 3. yleinen yhteiskunnallisen yritystoiminnan brandin tunnettavuuden lisääminen (brandi). Koulutuksen ja valmennuksen menetelmiä sekä liiketoiminnan edistämisen työkaluja kehitettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeen pilottien kanssa. Osaaminen koottiin yhteiskunnallisten yritysten tukipalveluksi nimeltä Kasvuhuone (luku 3.1.). Toinen projektin aikana vahvasti kehittynyt toiminta on Fin- SERN-tutkimusverkosto, joka jatkaa toimintaansa Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry:nä. (ks. luku 3.3.). Brandin tunnettavuutta edistettiin yhteistyössä sektorin muiden toimijoiden kanssa (luku 3.4.). Lisäksi hankkeen jälkeen jäävät käyttöön projektin verkkosivut, joille on kerätty 1 tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta, sen kehittämistyöstä, julkaisuista, yrityksistä ja tapahtumista. Kehittämistyötä ohjasi tavoite positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten suunnitelmallisesta edistämisestä liiketoiminnan keinoin. Hanke toimi 1 18

20 myös aktiivisesti jokaisen osa-alueen verkostoja kooten ja niiden yhteistyötä ja kumppanuuksia edistäen. 3.1 Kasvuhuoneen mallinnus Koulutuksen ja valmennuksen sekä liiketoiminnan tuen kehittämisen kokonaisuudelle annettiin projektin aikana nimi Kasvuhuone. Nimellä haluttiin kuvata ympäristöä, jossa yhteiskunnalliset yritykset kasvavat, kehittyvät ja kukoistavat. Kasvuhuone toimi hankkeen aikana Living lab -tyyppisenä ympäristönä, jossa pilottiorganisaatioissa esiintyvien haasteiden tunnistamisen ja niihin ratkaisujen etsimisen avulla koottiin työkaluja ja menetelmiä erilaisten yhteiskunnallisten yritysten aloitus- ja kasvuvaiheiden toiminnan edistämiseen. Kuva 3. Ideointia Mallintamisen tausta Kasvuhuoneen rakentamisen pohjana olivat 1) Pienyrityskeskuksessa tehdyt selvitykset yhteiskunnallisten yritysten tilanteesta ja tarpeista sekä olemassa olevien yritysneuvontaorganisaatioiden tarjoamasta ohjauksesta (ks. 19

21 myös luku 3.2.), 2) kansainvälinen benchmarking sekä 3) kokemukset pilottitoiminnasta. Yhteiskunnallisten yritysten tunnistamisen, synnyttämisen ja kasvun tukitarpeet Kasvuhuoneen taustaksi selvitettiin, missä määrin aloittavat yhteiskunnalliset yritykset ja sellaisen perustamista harkitsevat tahot tarvitsevat tuki- ja hautomopalveluja, millaisia niiden tulisi olla ja vastaako tämänhetkinen hautomopalvelujen tarjonta Uudellamaalla näihin tarpeisiin. Julkisten yrityspalvelujen kehittämisessä on pyrkimyksenä yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa palveluverkon rakenteita, eikä uusille palveluille olla lähtökohtaisesti suopeita. Kysymyksiä lähestytään kahdesta suunnasta: olemassa olevien hautomopalvelujen kartoituksella, joka laadittiin haastattelujen, keskustelujen ja internet-sivuilla olleiden tietojen kautta sekä yhteiskunnallisille yrityksille ja niistä kiinnostuneille henkilöille suunnatulla kyselyllä. Haastatelluille uusmaalaisille hautomovetäjille yhteiskunnallinen yrittäminen ei vaikuttanut erityisen tutulta. Yhteiskunnallisia yrityksiä ei juuri ollut hakenut hautomoihin. Aalto Start-Up Center -hautomossa niitä on ollut muutamia, Porvoon Posintrassa on kätilöity yhtä sosiaalista yritystä samoin kuin Yritys-Helsingissä, johon ovat myös ottaneet yhteyttä yksittäiset järjestöt. Spinnossa tehdään periaatteessa vielä sosiaali- ja terveysalan yritysten hautomista, mutta käytännössä niiden kehittäminen on jo hiipunut. Tähän tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. vaateet siitä, että hautomoyrityksillä on oltava mielellään kasvuun tähtäävä tuore liikeidea, arvioitua kasvupotentiaalia, sopiva yrittäjäpersoona sekä ly-tunnus eli yritys on jo perustettu. Kyselyaineiston perusteella yhteiskunnallisten yritysten strategia, rahoitus ja yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ovat tukipalvelujen tarjonnan näkökulmasta pullonkauloja; niitä pidetään tärkeinä, mutta tukevien palvelujen saatavuutta heikkona (kuva 4). Kyselyvastaajat kritisoivat lisäksi sitä, ettei ole olemassa yhtä lähdettä, tiedon kertymää, josta kaikki aihepiiriä koskeva tieto olisi saatavissa. 20

22 Kuva 4. Eräiden liiketoiminnan osatekijöiden merkitys yhteiskunnallisten yritysten perustamisen kannalta suhteessa niitä tukevien palvelujen saatavuuteen (n=56) Tulosten perusteella yhteiskunnalliset yritykset hyötyvät periaatteessa hautomoiden peruspalveluista siinä kuin muutkin yritykset. Joillekin niistä luultavasti riittävät normaalit hautomopalvelut, mutta esimerkiksi järjestölähtöiset toimijat tarvitsevat lisäksi erityispalvelua koskien strategioita ja rahoituskysymyksiä. Vähäinen yhteiskunnallisten yritysten hakeutuminen hautomoihin puoltaa niiden kehittämisen keskittämistä yhteen paikkaan (vrt. maahanmuuttajayrittäjyys Yritys-Helsinki, maaseutuyrittäjyys Pro-Agria). Yhteiskunnallisten yritysten toimintatavan katsotaan vaativan erityistä osaamista, tosin tässä asiassa haastateltu hautomohenkilöstö ei ollut aivan yksimielistä. Erityisesti sosiaalisten yritysten neuvonnan katsotaan kuitenkin edellyttävän perehtyneisyyttä tukimuotoihin ja niiden muutosten jatkuvaa seuraamista. Taustaselvitys nosti myös esiin kysymyksen, miten hankkeen aikana voidaan yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta varautua hautomopalvelujen tulevaisuuteen vuoden 2013 jälkeen, koska kaikki olemassa olevat hautomot toimivat suurelta osin EU-rakennerahastojen projektirahoituksella. 21

23 Kasvuhuoneen taustaksi hankittiin myös tietoa kansainvälisistä malleista ja toimintatavoista, joita sovellettiin suomalaiseen toimintaympäristöön sopiviksi. Mm. Iso-Britanniaan tehtyjen vertailukehittämismatkojen avulla kartoitettiin yhteiskunnallisten yritysten tukirakenteiden kokemuksia yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan kehittämistyöstä ja rahoituksesta, tutustuttiin eri aloilla toimivien yhteiskunnallisten yritysten toimintamalleihin ja niiden vaikutusten arviointimenetelmiin. Benchmarking oli hyödyllistä, koska muualla Euroopassa yhteiskunnallisen yritystoiminnan systemaattisessa kehittämisessä ollaan jo jonkin verran pidemmällä kuin Suomessa Pilottityöskentely Hankkeen pilottityöskentelyn tavoitteena oli tunnistaa eri kehitysvaiheissa olevien ja erilaisia organisatorisia taustoja edustavien toimijoiden haasteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisena yrityksenä toimimiseen ja rakentaa soveltuvia tukimalleja. Tuen kohderyhmät Pilottien avulla tunnistettiin kolme keskeistä yhteiskunnallisen yrityksen kehittämisvaihetta ja näin ollen muodostettiin kolme eri kohderyhmälle suunnattua tukimallia: Kuva 5. Pilottityypit ja caset 22

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Hanna Moilanen & Jari Karjalainen Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa Hanna Moilanen & Jari Karjalainen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK 2013 2 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Tutkimukset ja selvitykset 3/05

Tutkimukset ja selvitykset 3/05 Tutkimukset ja selvitykset 3/05 PEHMEÄN JA KOVAN YRITTÄMISEN RAJAMAASTOSSA Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Pirkko Lehtinen Tutkija Tammikuu 2005 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot