Tampereen sähköajoneuvokeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen sähköajoneuvokeskus"

Transkriptio

1 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti

2 Sisältö 1. Projektin perustiedot Projektin toteuttajan Tiedot Lomakkeen täyttäjän tiedot Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Projektin toteutus ja yhteistyö Julkisuus ja tiedottaminen Ongelmat ja suositukset Projektin tulokset Projektin innovatiivisuus Projektin tasa-arvovaikutukset Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hyvät käytännöt Toiminnan jatkuvuus Rahoitus ja kustannukset Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Aineiston säilytys Loppuraportin laatija ja pvm Sivu 1

3 1. Projektin perustiedot Eura2007-projektikoodi: A Projektin nimi: Tampereen sähköajoneuvokeskus Hankkeen Toteutuskunta: 837 Tampere Ohjelma: Länsi-Suomi Tukialue: Tukialue 3 Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Länsisuomen EAKR-ohjelma,TL2 Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Projektin toteuttajan Tiedot Toteuttajan nimi: Toteuttajatyyppi: Tampereen seudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Yritys Y-tunnus: Projektin 1.vastuuhenkilön nimi: Ari Lounasranta Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Projektin 2.vastuuhenkilön nimi: Juha Pulkkila Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Lomakkeen täyttäjän tiedot Täyttäjän nimi: Päivi Myllykangas Sähköpostiosoite: Puhelinnumero Sivu 2

4 4. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Lähtötilanne Tampereen sähköajoneuvokeskus-hanke starttasi tilanteessa jossa Pirkanmaan alueen teollisuuden työllisyystilanne oli huono. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta vaatii ilmastonsuojelullisia toimenpiteitä liikenteeltä sekä teollisuudelta. Sekä liikennevälineiden että teollisten työkonevalmistajien suuntaus on kohti sähkötekniikkaa, jonka alan korkea osaaminen oli olemassa yrityksissä, oppilaitoksilla ja yksityisillä henkilöillä. Tampereen sähköajoneuvokeskus tarjosi paikan, jossa ajoneuvo- ja työkonekokonaisuuksia voidaan testata, mitata, kehittää ja koulutta todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa ja jota eri toimijat voivat avoimesti käyttää. Pirkanmaan alueen erinomainen työkone- ja komponenttivalmistusosaaminen sekä yrityksissä, oppilaitoksissa että yksityishenkilöillä voitaisiin hyödyntää luomalla mahdollisuudet keskinäiseen verkottumiseen, viranomaisyhteyksiin sekä julkisasiakkaisiin perustettavan työyhteisömalliin. Tällä mallilla aloittavatkin toimijat saivat mahdollisuudet kenttäkokeisiin, kokeiluihin ja tiedonvaihtoon mahdollistaen alan ja siihen liittyvän komponenttiliiketoiminnan kehittymisen. Lopputulokselle asetetut tavoitteet Tampereen Sähköajoneuvokeskus olisi alan keskittymä Suomessa ja tunnettu myös kansainvälisesti. Keskus auttaa uusia yrityksiä alkuun sekä kevyiden että keskiraskaiden sähköllä liikkuvien ajoneuvojen ja laitteiden ja niiden komponenttien tuottamiseksi. Keskus järjestetään alan tapahtumia sekä näyttelyitä ja sinne tullaan oppimaan sekä verkostoitumaan muiden yritysten, oppilaitosten, viranomaisten ja osaajien kanssa sekä saamaan konkreettista tuntumaa alan teknologiaan. Keskus mahdollistaa alan eritasoisten oppilaitosten yhteistyön. Alan uudet yritykset ovat tunnettuja kansallisesti ja kansainvälisesti Tampereen sähköajoneuvokeskuksen keskeisenä tavoitteena oli: keskus on kehittynyt koko sähköajoneuvoteknologian edelläkävijäksi ja alan tärkeimmäksi toimijaksi suomessa keskuksen toimintamalli on muutettu pysyväksi yritys- tai osuuskuntapohjaiseksi toiminnaksi ja hankkeen päätyttyä n yritystä voivat jatkossakin hyödyntää luotua mallia ja työllistää henkilöä. keskuksessa toimiville koulutuslaitoksille on muodostettu pysyvä oppimisympäristö, joka mahdollistaa eri tasoisen- ja laajuisen koulutuksen. keskus on luonut mahdollisuudet pk-yrityksille aloittaa alan liiketoimintaa yhteisten testaus- ja proto toimintojen parissa sekä mahdollisuudet alan osaamisen vaihtoon ja jakamiseen verkostoitumisen avulla keskus on saanut alueellista, valtakunnallista, sekä kansainvälistä tunnettuutta sekä alan aloittavan liiketoiminnan keskittymistä Pirkanmaan alueelle Sivu 3

5 keskus on edistänyt alueen tavoitteita kohti pienempää hiilijalanjälkeä sekä puhtaampaa kaupunki- ja asuinympäristöä Kohderyhmä ja tehtävät Tampereen sähköajoneuvokeskushankkeen tehtävänä oli luoda pysyvä yritysklusteri mallinen toimintaympäristö, jonka kohderyhmänä olivat alueen Pk-yritykset sekä oppilaitokset. Tämä malli mahdollistaisi: sähköajoneuvo- ja työkoneosaamisen siirtymisen teollisuuden, oppilaitosten sekä yhteisöjen ja yhdistysten välillä sähköajoneuvoihin, -työkoneisiin, niiden prototyyppivalmistukseen, muunnoksiin ja komponenttivalmistukseen liittyvien prototyyppien tekemisen ja kokeellisen sekä tutkimuksellisen toiminnan alueella pysyvän testiympäristön sähköajoneuvoille ja työkoneille, jota voivat hyödyntää sekä oppilaitokset, aloittavat yritykset, tutkimuslaitokset että yhteisöjen ja yhdistysten jäsenet keskuksessa toimivien yritysten liiketoimintojen aloituksen ja verkottumisen tukemisen Alan näkyvyyden edistämiseksi järjestetään alan seminaareja, tapahtumia mahdollisuuden tutustua hankkeisiin käytännössä Toimialuepainotuksiksi muodostuivat seuraavat. sähköajoneuvon piensarjojen suunnittelun, valmistus ja työtapojen kehittäminen komponentoidun konversioteknologian käyttäminen sähköajoneuvojen tuotannossa. ajoneuvojen energiavarastotot ja latausjärjestelmät sähköajoneuvojen komponenttien kehittäminen ja testaaminen huolto- ja kunnossapito-osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö yhteistyö sähköverkko- ja infrastruktuuritoimijoiden kanssa säännösten ja lakien tulkintaan, soveltamiseen sekä kehittämiseen viranomaistahojen sekä toimijaverkoston kanssa Sivu 4

6 Alan kokoava voima Sivu 5

7 5. Projektin toteutus ja yhteistyö Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektiorganisaatiossa toimii kolme Tredea Oy:n henkilöä, Kyösti Häkkinen asti ja hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen alkaen Ari Lounasranta sekä Juha Pulkkila, joka oli aloittanut alan esiselvityshankkeessa 11/2009. Hankkeessa tarvittava tekninen erityisosaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikka, sähkötekniikka, ohjelmistotekniikka, kevyet materiaalit, komposiittirakenteet saatiin alueen oppilaitoksilta TTY, TAMK, TAO, TAKK ja kokemukset toteutuneista sovelluksista alan yhteisöiltä ja yrityksiltä kuten Sähköautot-Nyt yhteisö ja Sähköajoneuvoyhdistys ry. Tarvittava erityisosaaminen kuten sähköajoneuvotekniikan tuntemus, viranomaismääräykset, web-portaalit, mittaukset ja markkinointi ostettiin konsulttisopimuksilla tai tuotettiin keskuksessa toimivien yritysten kanssa yhteistyöllä. Hankkeella oli vuokratut tilat Volvon vanhassa bussitehtaassa Hervannassa, johon kaikki keskuksen toiminta keskittyi. Hankkeen puitteissa toteutettiin myös yritysten, oppilaitosten ja yksityisten rahoittamia demoja ja kokeellisia kehittämistoimia. Tärkeää hankkeen onnistumisessa on ollut toteuttajien ja osallistujien pääsääntöisesti vahva sitoutuminen. Hanketta ohjasi ohjausryhmä, jossa oli hankkeen rahoittajien edustus, laaja-alainen eri tekniikoiden ammattilaisten kokoonpano sekä keskeisten muiden sidosryhmien edustajat. Osallistujien ja yritysten rekrytointi Hankkeen käynnistyessä kiinnostus alaa kohtaan oli voimakasta ja mukaan saatiin kaksitoista kiinnostunutta tahoa, joka olivat yhteisö, yhdistys, yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja oppilaitos (TAO). Myöhemmin mukaan liittyi oppilaitoksista myös TAKK. Yhteistyötä tehtiin myös TTY:n ja TAMK:n kanssa, mutta rahoituksellisista syistä johtuen varsinaiseksi osallistujaksi ne eivät lähteneet. Hankkeen aikana yritysten lisärekrytointi laajassa mittakaavassa osoittautui vaikeaksi, koska Euroopan laajuinen rahoituskriisi ja yleinen taantuma rasittivat yritysten rahoitusta ja kannattavuutta. Yrityspohjaa ei näin ollen saatu juurikaan laajemmaksi kuin se heti alkuvaiheessa oli. Rekrytointi jatkettiin kuitenkin hankeen loppuun asti ja myös iso tuotekehityshanke oli hyvin lähellä toteutua. Hankkeen rekrytoinnissa käytettiin kolmea pää teemaa, jotka olivat: Edistää tekniikan ja koulutuksen kehitystä Tampereen sähköajoneuvokeskuksen tehtävänä on edistää sähköajoneuvojen tekniikan- ja infrastruktuurin kehitystyötä sekä luoda toimiva oppimisympäristö alan koulutukseen. Sivu 6

8 Auttaa tuotannollistamisessa Keskus tuottaa osaamista sähköisen ajoneuvoteknologian kehittämiseksi tuotannolliseksi toiminnaksi sekä ajoneuvojen että niiden komponenttien osalta Luoda verkostoitumista Keskuksen käyttäjäkunta muodostuu asiasta kiinnostuneista yrityksistä, oppilaitoksista ja yhteisöistä, joiden yhteistyötä edistetään, etsitään sekä syvennetään keskinäisiä toimintamalleja ja verkottumista. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen sisältöjohtamisesta ja hallinnoimisesta vastasi Tredea Oy yhdessä ohjausryhmän kanssa. Hanke toteutti oppimisympäristön ja vuokrasi tuotekehityksen tarpeita varten tarvittavia tilat, työkaluja sekä mittalaitteita. Hankeen kumppanuusverkosto vastasi koulutuksesta, tuotekehityksestä, testauksesta ja demojen rakentamisesta. Oppilaitosyhteistyö Oppilaitoksia kiinnosti erityisesti oppimisympäristö, ja teknologinen osaaminen jota keskus tarjosi. Oppilaitosyhteistyötä tehtiin tiiviimmin Tampereen Ammattiopiston (TAO nykyään TREDU) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa (TAKK). TAO käytti oppimisympäristöä yhteensä viiteen sähköajoneuvoasentaja koulutukseen, josta valmistui yhteensä 54 asentajaa. TAKK käynnisti oman koulutusohjelman valmistelutyön Helmikuussa 2011 yhteistyössä sähköajoneuvokeskuksen kanssa, ja ensimmäiset autoalan sähkötyönjohtaja koulutukset tullaan järjestämään syksyn 2012 aikana. Tampereen tekninen yliopisto (TTY) tuotti hankkeelle erityisesi energiaverkkoihin ja lataukseen liittyvää osaamista, sekä osallistui hankkeen ohjausryhmän. Oppilaitoksista Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) ei lähtenyt suoraan mukaan hankkeeseen, mutta sähkötekniikan osaston opettajat olivat mukana kehittämässä opetusmateriaali ja keskus tarjosi Insinöörioppilaille mahdollisuutta opintopisteitä kartuttaviin kursseihin sekä lopputyön tekemiseen eri sähköajoneuvotekniikan oasalueiden parissa. Näitä lopputöitä tehtiin yhteensä 4kpl. Asiantuntijapalvelut Asiantuntija aineisto tuotettiin pääosin keskuksessa toimivien yritysten ja oppilaitosten voimin, mutta joitakin rajattuja kokonaisuuksia kuten julkaisu-, ja oppimateriaalia ostettiin konsulttipalveluina. Päätöstapahtuma Päätöstapahtumana voidaan pitää Sähköajoneuvot käytännössä seminaaria. Tämä seminaari oli suunnattu autoalan asiantuntijoille, valmistajille ja maahantuojille. Seminaarissa oli esillä laajasti alan viimeisimmät ajoneuvot ja tekniikat, sekä puhujina alan vaikuttajia ajoneuvoteollisuudesta ja viranomaisorganisaatioista. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä TAKK:n kanssa heidän Nirvan toimipisteessä. Sivu 7

9 6. Julkisuus ja tiedottaminen Tiedotus ja viestintä olivat osa hankkeen keskeistä toimintaa. Hankeen alussa tehtiin viestintäsuunnitelma ja strategia keskuksen ja sen tarjoamien palvelujen tunnetuksi tekemiseksi. Viestintä suunniteltiin myös yhdessä projektiin osallistuvien yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti projektin tiedotusta hoitivat projektihenkilöstö, mutta myös viestinnän ammattilaisia hyödynnettiin artikkeleiden ja sähköisen viestinnän luomisessa mm. tiedotusvälineitä varten. Viestinnälle tehtiin graafiset ohjeet, joissa oli huomioitu EAKRviestintäohjeistus. Projektin logoa, EU-lippulogoa ja Vipuvoimaa EU:lta tunnusta käytettiin kaikessa hankkeen markkinointiviestintämateriaalissa. Messut, seminaarit ja tapahtumat Keskus oli näyttävästi esillä alan messuissa, seminaareissa, tapahtumissa ja eri medioissa. Messuista ja seminaareista tärkeimmät olivat. Tampereen messukeskus: Tampereen messukeskus: Tampereen messukeskus: Finpro: Tekes: ECO2:n ja Tekes: Evelina: ITS factory: TAKK: Mainoskampanjat Alihankinta messut Sähkö ja energiatekniikka messut AUTOALAN UUSIA TUULIA -seminaari Tampereella Ajoneuvo-ja työkoneteollisuuden sähköistymisen kansainväliset liitetoimintamahdollisuudet EVE-hankkeen lanseeraus Tampere vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, seminaari Tekesin Evelina hankeen KickOff Älyliikenteen tulevaisuus, seminaari Sähköajoneuvot käytännössä, seminaari Tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen suunniteltiin siten että siitä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty ja näkyvyys hankkeelle sekä siihen osallistuville partnereille. Keskuksen toimintaa esiteltiin Tredean uutiskirjeissä, esitteellä ja Internet sivujen välityksellä. Keskuksen toiminta ja siellä toimivat yritykset olivat näyttävästi esillä medioissa ja kansallisissa radio ja Tv-lähetyksissä. Internet sivustoa kehitettiin koko hankeen ajan ja sitä päivitettiin sisällön sekä uutisten muodossa. Vaikuttamistyö ja tiedon levittäminen Kiinnostus keskuksen toimintaan ja sähköajoneuvotekniikkaa kohtaa oli alusta alkaen laajaa. Keskus harjoitti neuvontatoimintaa yrittämisestä sähköajoneuvo-alalla, ja jakoi teknistä osaamista sitä tarvitseville yrityksille. Neuvonta työtä PK-yrityksille tehtiin koko hankkeen ajan, ja opastettiin yrityksen perustamista suunnittelevia sekä olemassa olevia yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja ratkaisemaan rahoituksellisia ongelmia. Vaikka Sivu 8

10 näistä yrityksistä vain murto-osa osallistuikin varsinaisena kannatusjäsenen keskuksen toimintaan, oli tiedon saaminen monelle yritykselle merkityksellinen ja uusia mahdollisuuksia avaava. Internet-osoite 7. Ongelmat ja suositukset Hankkeen alkuun lähtöä hidasti hankepäätöksen viivästyminen, mikä kuitenkin kokonaisuuden osalta korjaantui, kun hankeaikaan saatiin kolmen kuukauden pidennys. Hankkeen toteutusaikaan osui pitkään ja laajaan taantumaan, joka hidasti yritysten halua osallistumiseen hankkeeseen. Ongelmat projektin tavoitteissa Kahdessa vuodessa hankkeessa on tapahtunut sisällöllisiä uudelleen linjauksia, koska myös taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö on muuttunut. Pitkään jatkunut taantuma oli passivoittanut yritykset eikä uusia toimijoita saatu rekrytointi yrityksistä huolimatta mukaan hankkeeseen. Syksyllä 2011 päätettiin linjata hankeen loppupuolta uudelleen, ja hakea siihen 3kk jatkoaikaa. Toimintaa linjattiin uudelleen painottaen tiedon tuottamista ja jakamista. Muutoshakemus ja uusi suunta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta vaati ilmastonsuojelullisia toimenpiteitä liikenteeltä sekä teollisuudelta. EU-tasolla oli myös olemassa tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseen, johon myös Suomen piti sitoutua. Sekä liikennevälineiden että teollisten työkonevalmistajien suuntaus piti olla siis kohti sähkötekniikkaa. Hanketta haettaessa uskottiin että nyt voitaisiin hyödyntää Pk-sektorilla oleva vahva työkone- ja komponenttivalmistusosaaminen, sekä kasvattaa alan teollisuutta ja tutkimusta. Erityisesti uskottiin tästä muodostuvan vientiä ja erikoisosaamista vaikeita ilmasto-olosuhteita hallitsevan tekniikan osalta. Lupauksesta huolimatta Suomessa ei ole lähdetty vero-ohjauksella vaikuttamaan kuluttajiin ja yrityksiin, jotta ne valitsisivat lähipäästöttömän liikkumismuodon kuten sähköajoneuvon. Tämä Euroopan tasolla ainutlaatuinen verotuskäytäntö ohjaa alan tuotekehityksen ja tutkimuksen ulkomaille, ja on mahdollista että Suomi jää tässä kehityksessä vain maksajan osaan. Yrityksillä ei ole pääomia aloittaa tuotekehitystä ja tutkimusta arktisissa ilmasto olosuhteissa toimivien sähköajoneuvojen ja komponenttien kehittämiseksi, koska tuotteiden marginaaliset markkinat eivät kata tuotekehityksen kustannuksia. Sivu 9

11 Muutokset alkuperäiseen hakemukseen Hankkeen hyväksyttyä suunnitelmaa ei sinänsä muutettu, mutta painotusta siirrettiin ja keskityttiin tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Tällöin ajoneuvo- ja työkonekokonaisuuksia voitiin tutkia, testata, kehittää todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa oppilaitoksissa ja yrityksissä, ja hankeen varsinaisista yhteisistä työtiloista luovuttiin. 8. Projektin tulokset Projektin välittömät vaikutukset näkyvät yritysten toimeliaisuuden lisääntymisenä, tilausten kasvuna ja parantuneena kantattavuutena, sekä koulutusalan palvelujen kysynnän kasvuna. Välilliset työllisyysvaikutukset näkyvät vielä pitkään teknologiateollisuus yritysten parissa, mm kotimaisen alihankinnan lisääntymisenä. Työpaikat ja vaikutukset yrityksiin ja konkreettiset tulokset Koulutuksiin osallistuneista 54 työttömästä valtaosa työllistyi tai sai jatkokoulutuspaikan. Koulutusala sai hankeen tuloksista merkittävää etua, mahdollistaen uusien tekniikoiden ja teknologioiden sisällyttämisen auto- ja sähköalan koulutustarjontaan Uusia yrityksiä perustettiin 2kpl, jotka työllistävät n. 3-5 henkilöä Hankkeeseen osallistuneet yritykset palkkasivat tuotekehitykseensä useita sähköajoneuvo-osaajia Yritysten teknologinen kilpailukyky parani ja tilauskanta kasvoi Uusia innovaatioita keksittiin ja niille haettiin mallisuojaa ja patentteja Sivu 10

12 Yritysten ja oppilaitosten verkottuminen toi synergia- ja kustannusetua 9. Projektin innovatiivisuus Hankeen toiminnassa on uutta sähköajoneuvotekniikan kehittämisen lisäksi myös koko teknisen osaamisalueen luominen suomalaisiin pk-yrityksiin. Suomessa ei lähitulevaisuudessa tulla rakentamaan itse autoja, ainakaan merkittävässä mittakaavaavassa, mutta teollisuus tulee suunnittelemaan ja tuottamaan komponentteja sekä ratkaisuja jotka toimivat meidän arktisissa olosuhteissa. Hankkeessa mukana olevista yrityksistä kaksi hakivat innovaatiolleen patentti suojaa, joista toiselle on myönnetty hyödyllisyysmalli-patentti ja toinen laajempi kokonaisuus on vielä käsittelyssä. 10. Projektin tasa-arvovaikutukset Tasa-arvovaikutusten arviointi on hankeen kannalta vaikea, koska hanke ei osallistunut itse opetustyöhön eikä tuotekehityksen, ainoastaan tarjosi hankkeeseen osallistuville tilat ja työkalut. 11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hankeen vaikutukset kestävään kehitykseen ovat merkittävät, ei pelkästään sähköisten liikennevälineiden kasvun kautta tapahtuvana vaan myös yleisen tietoisuuden lisääntymisenä. Sähköiset liikennevälineet pienentävät merkittävästi liikenteen ihmiselle ja ympäristölle muodostamia haitallisia päästöjä, ja parantavat ilmanlaatua erityisesti kaupungeissa. Sähköiset liikennevälineet ovat elinkaareltaan pitkäikäisempiä eivätkä vaadi säännöllistä huoltoa ja siinä määrin uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä kuten perinteiset ajoneuvot. Lisäksi sähköiset liikennevälineet parantavat vaihtotaseen epätasapainoa, koska tarve öljyn jalostamiseen ja maahantuontiin pienenee, joka osaltaan vähentää globaalisti ympäristön kuormitusta. 12. Hyvät käytännöt Tampereen sähköajoneuvokeskus hankkeessa on konkreettisesti hyödynnetty eri hankeosapuolia ja niiden osaamista yritysten tuotekehityksessä sekä osaavan työvoiman koulutuksessa. Hankkeen ansiosta yrityksiin jää teknistä osaamista ja verkostoja sekä oppilaitoksiin asiantuntijoita sähköajoneuvotekniikan osaamisen laajentamiseksi. Kehitettävääkin jää, miten hankkeiden hyvät tulokset jäävät hankkeen päättymisen jälkeen elämään yrityksiin ja oppimisympäristöihin. Sivu 11

13 13. Toiminnan jatkuvuus Oppilaitosten välinen yhteistyö on lisääntynyt. Hankkeessa tuotetut oppimismateriaalit ovat hankkeeseen osallistujien vapaassa käytössä ja hyödynnettävissä tuotekehityksen ja koulutukseen. Yrityksissä erityisesti osaamisen lisääntyminen, uudet tekniikat ja toimintatavat sekä yhteistyö- ja kontaktiverkostot ovat hankeen keskeisin tulos. Näkyvimpänä tuloksena on hankkeen kautta luotu toimivia henkilösuhteita oppilaitosten välille sekä myös alan teollisuuden suuntaan. Yritysten ja oppilaitosten keskinäinen yhteistyö ja työnjako ovat selkiytyneet, mutta edelleen siinä on parantamista ja kehittämistä. Sivu 12

14 14. Rahoitus ja kustannukset Hanke rahoitettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella sekä Tredea Oy:n, yritysten ja oppilaitosten toimesta. Yritysten rahoitus koostuu alasta kiinnostuneiden yritysten kannatusmaksuista. MENOT Ulkop palvelut ja as.tunt. Palkat Matkat Koneet ja laitteet Rakennukset Maa alueet Aineettomat investoinnit Tilojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Raaka aine ja puolivalmisteet Yleiskustannukset YHTEENSÄ RAHOITUS Haettu avustus Hakijan oma rahoitus Kunta Yritysrahoitus Oppilaitokset(ei kunta) YHTEENSÄ Sivu 13

15 15. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Vaikka sähköautojen alkutaival näyttää tällä hetkellä kovin vastoinkäymisten sävyttämältä niin teknisestä kuin kaupallisestakin näkökulmasta, tulee olemaan vain ajan kysymys, milloin Suomessakin on huomattava sähköautokanta. Pirkanmaalaiset pkyritykset ja koulutusyksiköt tulevat menestymään kilpailussa vain osaamistaan kehittämällä. Sähköajoneuvojen yleistyminen ja tekniikan monimutkaistuminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen sekä yhteistyön kehittämistä myös oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Sähköajoneuvokeskus hanke käynnistyi Toukokuussa 2010 esiselvityshankeen jatkoksi, jolloin moni pirkanmaalainen pk-yritys oli taloudellisissa vaikeuksissa ja työttömyys uhkasi monia. Tampereen seudulle oli v.2009 muodostunut innokas ja asiantunteva yhteisö joka ajoi voimakkaasti sähköajoneuvojen tuotekehityksen aloittamista Pirkanmaalla. Paikallisena elinkeinoyhtiönä Tredea Oy lähti vetämään hanketta, koska tässä olisi koulutus alalle ja pk-yrityksille mahdollisuuksia tulevaisuuden strategian rakentamiseen ja osaamisen kasvattamiseen tälle nousevalle alalle. Sähköajoneuvokeskus hankkeelle asetettiin kolme päätavoitetta: Edistää tekniikan ja koulutuksen kehitystä Tampereen sähköajoneuvokeskuksen tehtävänä on edistää sähköajoneuvojen tekniikan- ja infrastruktuurin kehitystyötä sekä luoda toimiva oppimisympäristö alan koulutukseen. Auttaa tuotannollistamisessa Keskus tuottaa osaamista sähköisen ajoneuvoteknologian kehittämiseksi tuotannolliseksi toiminnaksi sekä ajoneuvojen että niiden komponenttien osalta Luoda verkostoitumista Keskuksen käyttäjäkunta muodostuu asiasta kiinnostuneista yrityksistä, oppilaitoksista ja yhteisöistä, joiden yhteistyötä edistetään, etsitään sekä syvennetään keskinäisiä toimintamalleja ja verkottumista. Hankkeen alkuun saatiin mukaan kahdeksan yritystä ja useita yksityishenkilöitä, jotka aloittivat tuotekehitys, tutkimus ja tuotteistamisen sähköajoneuvotekniikan parissa. Osa yrityksistä menestyi ja kasvoi, mutta osan tuoteideat eivät riittäneet menestymiseen. Koska kysyntää tekniikasta oli ja jotkut yritykset saivat uusia tilauksia niin että vähitellen ne siirsivät tutkimuksen ja tuotekehityksen omiin tiloihinsa. Myös uusia yrityksiä ja verkostoja muodostui hankeen aikana, ja ne jatkavat omaa tuotekehitystään ajoneuvojen ja komponenttien osalta. Kahden oppilaitoksen yhteistyöllä tuotettiin monenlaista koulutusta eri organisaatiotasoille suoraan yritysten kehittymistarpeisiin. Yhteistyöstä hyötyivät yritysten lisäksi myös kouluttajat ja oppilaitokset. Sähköajoneuvokeskus hankkeen oppimisympäristössä, TAO:n kouluttamana on koulutuksiin osallistunut 54 oppilasta, jotka ovat työllistyneet TE-keskuksen tietojen mukaan poikkeuksellisen hyvin. Sähköajoneuvokeskus osallistui useisiin messuihin ja seminaareihin, joissa sähköajoneuvotekniikkaa ja alan yleistä tunnettavuutta tuotiin esille. Sähköajoneuvokeskus hanke onnistui verkottumisessa muiden alan organisaatioiden Sivu 14

16 kanssa ja pääsi vaikuttamaan myös vallitsevaan lainsäädäntöön ja julkiseen mielipiteeseen sähköajoneuvoista. 16. Aineiston säilytys Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan alkaen Tredea Oy:n normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tredea Oy:n arkisto sijaitsee Juhlatalokatu 5 arkistossa. Arkistoinnissa huomioidaan myös EU, EAKR ja kansalliset määräykset. 17. Loppuraportin laatija ja pvm.. 20 Sivu 15

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Markku Antikainen, Virebit Oy DM 01-2013 Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, sali 25 DM 01-2013 Asiakkaat, markkinat ja palvelut, sali 4B DM 01-2013 Energiajärjestelmät,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä InnoPilotti-projekti Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä 1.12.2011 Projektin perustiedot Virallinen nimi: InnoPilotti-oppilaitoskoordinaation Toimijat:

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK Elinkeinovyöhykkeen tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen Eco Industrial Park Eco Industrial Park on samalla yritysalueella sijaitsevien valmistavan teollisuuden

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

William ja Ester Otsakorven Säätiö. Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta

William ja Ester Otsakorven Säätiö. Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta William ja Ester Otsakorven Säätiö Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta Seminaari 2013 Käytännön caset eli se, mitä muissa oppilaitoksissa on tehty, on aina mielenkiintoista. Esimerkit

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Yhteispelillä kohti hyvinvointia Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Päijät-Hämeen Kumppanuusverkosto Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hanke (Ray 2012-2015)

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö National Test Environment for Electrical Vehicles

Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö National Test Environment for Electrical Vehicles Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö National Test Environment for Electrical Vehicles Mikä: Miksi: Miten: Mikä EVELINA? Omaleimaista: Mitä juuri nyt? Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot