Tampereen sähköajoneuvokeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen sähköajoneuvokeskus"

Transkriptio

1 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti

2 Sisältö 1. Projektin perustiedot Projektin toteuttajan Tiedot Lomakkeen täyttäjän tiedot Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Projektin toteutus ja yhteistyö Julkisuus ja tiedottaminen Ongelmat ja suositukset Projektin tulokset Projektin innovatiivisuus Projektin tasa-arvovaikutukset Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hyvät käytännöt Toiminnan jatkuvuus Rahoitus ja kustannukset Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Aineiston säilytys Loppuraportin laatija ja pvm Sivu 1

3 1. Projektin perustiedot Eura2007-projektikoodi: A Projektin nimi: Tampereen sähköajoneuvokeskus Hankkeen Toteutuskunta: 837 Tampere Ohjelma: Länsi-Suomi Tukialue: Tukialue 3 Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Länsisuomen EAKR-ohjelma,TL2 Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Projektin toteuttajan Tiedot Toteuttajan nimi: Toteuttajatyyppi: Tampereen seudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Yritys Y-tunnus: Projektin 1.vastuuhenkilön nimi: Ari Lounasranta Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Projektin 2.vastuuhenkilön nimi: Juha Pulkkila Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Lomakkeen täyttäjän tiedot Täyttäjän nimi: Päivi Myllykangas Sähköpostiosoite: Puhelinnumero Sivu 2

4 4. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Lähtötilanne Tampereen sähköajoneuvokeskus-hanke starttasi tilanteessa jossa Pirkanmaan alueen teollisuuden työllisyystilanne oli huono. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta vaatii ilmastonsuojelullisia toimenpiteitä liikenteeltä sekä teollisuudelta. Sekä liikennevälineiden että teollisten työkonevalmistajien suuntaus on kohti sähkötekniikkaa, jonka alan korkea osaaminen oli olemassa yrityksissä, oppilaitoksilla ja yksityisillä henkilöillä. Tampereen sähköajoneuvokeskus tarjosi paikan, jossa ajoneuvo- ja työkonekokonaisuuksia voidaan testata, mitata, kehittää ja koulutta todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa ja jota eri toimijat voivat avoimesti käyttää. Pirkanmaan alueen erinomainen työkone- ja komponenttivalmistusosaaminen sekä yrityksissä, oppilaitoksissa että yksityishenkilöillä voitaisiin hyödyntää luomalla mahdollisuudet keskinäiseen verkottumiseen, viranomaisyhteyksiin sekä julkisasiakkaisiin perustettavan työyhteisömalliin. Tällä mallilla aloittavatkin toimijat saivat mahdollisuudet kenttäkokeisiin, kokeiluihin ja tiedonvaihtoon mahdollistaen alan ja siihen liittyvän komponenttiliiketoiminnan kehittymisen. Lopputulokselle asetetut tavoitteet Tampereen Sähköajoneuvokeskus olisi alan keskittymä Suomessa ja tunnettu myös kansainvälisesti. Keskus auttaa uusia yrityksiä alkuun sekä kevyiden että keskiraskaiden sähköllä liikkuvien ajoneuvojen ja laitteiden ja niiden komponenttien tuottamiseksi. Keskus järjestetään alan tapahtumia sekä näyttelyitä ja sinne tullaan oppimaan sekä verkostoitumaan muiden yritysten, oppilaitosten, viranomaisten ja osaajien kanssa sekä saamaan konkreettista tuntumaa alan teknologiaan. Keskus mahdollistaa alan eritasoisten oppilaitosten yhteistyön. Alan uudet yritykset ovat tunnettuja kansallisesti ja kansainvälisesti Tampereen sähköajoneuvokeskuksen keskeisenä tavoitteena oli: keskus on kehittynyt koko sähköajoneuvoteknologian edelläkävijäksi ja alan tärkeimmäksi toimijaksi suomessa keskuksen toimintamalli on muutettu pysyväksi yritys- tai osuuskuntapohjaiseksi toiminnaksi ja hankkeen päätyttyä n yritystä voivat jatkossakin hyödyntää luotua mallia ja työllistää henkilöä. keskuksessa toimiville koulutuslaitoksille on muodostettu pysyvä oppimisympäristö, joka mahdollistaa eri tasoisen- ja laajuisen koulutuksen. keskus on luonut mahdollisuudet pk-yrityksille aloittaa alan liiketoimintaa yhteisten testaus- ja proto toimintojen parissa sekä mahdollisuudet alan osaamisen vaihtoon ja jakamiseen verkostoitumisen avulla keskus on saanut alueellista, valtakunnallista, sekä kansainvälistä tunnettuutta sekä alan aloittavan liiketoiminnan keskittymistä Pirkanmaan alueelle Sivu 3

5 keskus on edistänyt alueen tavoitteita kohti pienempää hiilijalanjälkeä sekä puhtaampaa kaupunki- ja asuinympäristöä Kohderyhmä ja tehtävät Tampereen sähköajoneuvokeskushankkeen tehtävänä oli luoda pysyvä yritysklusteri mallinen toimintaympäristö, jonka kohderyhmänä olivat alueen Pk-yritykset sekä oppilaitokset. Tämä malli mahdollistaisi: sähköajoneuvo- ja työkoneosaamisen siirtymisen teollisuuden, oppilaitosten sekä yhteisöjen ja yhdistysten välillä sähköajoneuvoihin, -työkoneisiin, niiden prototyyppivalmistukseen, muunnoksiin ja komponenttivalmistukseen liittyvien prototyyppien tekemisen ja kokeellisen sekä tutkimuksellisen toiminnan alueella pysyvän testiympäristön sähköajoneuvoille ja työkoneille, jota voivat hyödyntää sekä oppilaitokset, aloittavat yritykset, tutkimuslaitokset että yhteisöjen ja yhdistysten jäsenet keskuksessa toimivien yritysten liiketoimintojen aloituksen ja verkottumisen tukemisen Alan näkyvyyden edistämiseksi järjestetään alan seminaareja, tapahtumia mahdollisuuden tutustua hankkeisiin käytännössä Toimialuepainotuksiksi muodostuivat seuraavat. sähköajoneuvon piensarjojen suunnittelun, valmistus ja työtapojen kehittäminen komponentoidun konversioteknologian käyttäminen sähköajoneuvojen tuotannossa. ajoneuvojen energiavarastotot ja latausjärjestelmät sähköajoneuvojen komponenttien kehittäminen ja testaaminen huolto- ja kunnossapito-osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö yhteistyö sähköverkko- ja infrastruktuuritoimijoiden kanssa säännösten ja lakien tulkintaan, soveltamiseen sekä kehittämiseen viranomaistahojen sekä toimijaverkoston kanssa Sivu 4

6 Alan kokoava voima Sivu 5

7 5. Projektin toteutus ja yhteistyö Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektiorganisaatiossa toimii kolme Tredea Oy:n henkilöä, Kyösti Häkkinen asti ja hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen alkaen Ari Lounasranta sekä Juha Pulkkila, joka oli aloittanut alan esiselvityshankkeessa 11/2009. Hankkeessa tarvittava tekninen erityisosaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikka, sähkötekniikka, ohjelmistotekniikka, kevyet materiaalit, komposiittirakenteet saatiin alueen oppilaitoksilta TTY, TAMK, TAO, TAKK ja kokemukset toteutuneista sovelluksista alan yhteisöiltä ja yrityksiltä kuten Sähköautot-Nyt yhteisö ja Sähköajoneuvoyhdistys ry. Tarvittava erityisosaaminen kuten sähköajoneuvotekniikan tuntemus, viranomaismääräykset, web-portaalit, mittaukset ja markkinointi ostettiin konsulttisopimuksilla tai tuotettiin keskuksessa toimivien yritysten kanssa yhteistyöllä. Hankkeella oli vuokratut tilat Volvon vanhassa bussitehtaassa Hervannassa, johon kaikki keskuksen toiminta keskittyi. Hankkeen puitteissa toteutettiin myös yritysten, oppilaitosten ja yksityisten rahoittamia demoja ja kokeellisia kehittämistoimia. Tärkeää hankkeen onnistumisessa on ollut toteuttajien ja osallistujien pääsääntöisesti vahva sitoutuminen. Hanketta ohjasi ohjausryhmä, jossa oli hankkeen rahoittajien edustus, laaja-alainen eri tekniikoiden ammattilaisten kokoonpano sekä keskeisten muiden sidosryhmien edustajat. Osallistujien ja yritysten rekrytointi Hankkeen käynnistyessä kiinnostus alaa kohtaan oli voimakasta ja mukaan saatiin kaksitoista kiinnostunutta tahoa, joka olivat yhteisö, yhdistys, yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja oppilaitos (TAO). Myöhemmin mukaan liittyi oppilaitoksista myös TAKK. Yhteistyötä tehtiin myös TTY:n ja TAMK:n kanssa, mutta rahoituksellisista syistä johtuen varsinaiseksi osallistujaksi ne eivät lähteneet. Hankkeen aikana yritysten lisärekrytointi laajassa mittakaavassa osoittautui vaikeaksi, koska Euroopan laajuinen rahoituskriisi ja yleinen taantuma rasittivat yritysten rahoitusta ja kannattavuutta. Yrityspohjaa ei näin ollen saatu juurikaan laajemmaksi kuin se heti alkuvaiheessa oli. Rekrytointi jatkettiin kuitenkin hankeen loppuun asti ja myös iso tuotekehityshanke oli hyvin lähellä toteutua. Hankkeen rekrytoinnissa käytettiin kolmea pää teemaa, jotka olivat: Edistää tekniikan ja koulutuksen kehitystä Tampereen sähköajoneuvokeskuksen tehtävänä on edistää sähköajoneuvojen tekniikan- ja infrastruktuurin kehitystyötä sekä luoda toimiva oppimisympäristö alan koulutukseen. Sivu 6

8 Auttaa tuotannollistamisessa Keskus tuottaa osaamista sähköisen ajoneuvoteknologian kehittämiseksi tuotannolliseksi toiminnaksi sekä ajoneuvojen että niiden komponenttien osalta Luoda verkostoitumista Keskuksen käyttäjäkunta muodostuu asiasta kiinnostuneista yrityksistä, oppilaitoksista ja yhteisöistä, joiden yhteistyötä edistetään, etsitään sekä syvennetään keskinäisiä toimintamalleja ja verkottumista. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen sisältöjohtamisesta ja hallinnoimisesta vastasi Tredea Oy yhdessä ohjausryhmän kanssa. Hanke toteutti oppimisympäristön ja vuokrasi tuotekehityksen tarpeita varten tarvittavia tilat, työkaluja sekä mittalaitteita. Hankeen kumppanuusverkosto vastasi koulutuksesta, tuotekehityksestä, testauksesta ja demojen rakentamisesta. Oppilaitosyhteistyö Oppilaitoksia kiinnosti erityisesti oppimisympäristö, ja teknologinen osaaminen jota keskus tarjosi. Oppilaitosyhteistyötä tehtiin tiiviimmin Tampereen Ammattiopiston (TAO nykyään TREDU) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa (TAKK). TAO käytti oppimisympäristöä yhteensä viiteen sähköajoneuvoasentaja koulutukseen, josta valmistui yhteensä 54 asentajaa. TAKK käynnisti oman koulutusohjelman valmistelutyön Helmikuussa 2011 yhteistyössä sähköajoneuvokeskuksen kanssa, ja ensimmäiset autoalan sähkötyönjohtaja koulutukset tullaan järjestämään syksyn 2012 aikana. Tampereen tekninen yliopisto (TTY) tuotti hankkeelle erityisesi energiaverkkoihin ja lataukseen liittyvää osaamista, sekä osallistui hankkeen ohjausryhmän. Oppilaitoksista Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) ei lähtenyt suoraan mukaan hankkeeseen, mutta sähkötekniikan osaston opettajat olivat mukana kehittämässä opetusmateriaali ja keskus tarjosi Insinöörioppilaille mahdollisuutta opintopisteitä kartuttaviin kursseihin sekä lopputyön tekemiseen eri sähköajoneuvotekniikan oasalueiden parissa. Näitä lopputöitä tehtiin yhteensä 4kpl. Asiantuntijapalvelut Asiantuntija aineisto tuotettiin pääosin keskuksessa toimivien yritysten ja oppilaitosten voimin, mutta joitakin rajattuja kokonaisuuksia kuten julkaisu-, ja oppimateriaalia ostettiin konsulttipalveluina. Päätöstapahtuma Päätöstapahtumana voidaan pitää Sähköajoneuvot käytännössä seminaaria. Tämä seminaari oli suunnattu autoalan asiantuntijoille, valmistajille ja maahantuojille. Seminaarissa oli esillä laajasti alan viimeisimmät ajoneuvot ja tekniikat, sekä puhujina alan vaikuttajia ajoneuvoteollisuudesta ja viranomaisorganisaatioista. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä TAKK:n kanssa heidän Nirvan toimipisteessä. Sivu 7

9 6. Julkisuus ja tiedottaminen Tiedotus ja viestintä olivat osa hankkeen keskeistä toimintaa. Hankeen alussa tehtiin viestintäsuunnitelma ja strategia keskuksen ja sen tarjoamien palvelujen tunnetuksi tekemiseksi. Viestintä suunniteltiin myös yhdessä projektiin osallistuvien yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti projektin tiedotusta hoitivat projektihenkilöstö, mutta myös viestinnän ammattilaisia hyödynnettiin artikkeleiden ja sähköisen viestinnän luomisessa mm. tiedotusvälineitä varten. Viestinnälle tehtiin graafiset ohjeet, joissa oli huomioitu EAKRviestintäohjeistus. Projektin logoa, EU-lippulogoa ja Vipuvoimaa EU:lta tunnusta käytettiin kaikessa hankkeen markkinointiviestintämateriaalissa. Messut, seminaarit ja tapahtumat Keskus oli näyttävästi esillä alan messuissa, seminaareissa, tapahtumissa ja eri medioissa. Messuista ja seminaareista tärkeimmät olivat. Tampereen messukeskus: Tampereen messukeskus: Tampereen messukeskus: Finpro: Tekes: ECO2:n ja Tekes: Evelina: ITS factory: TAKK: Mainoskampanjat Alihankinta messut Sähkö ja energiatekniikka messut AUTOALAN UUSIA TUULIA -seminaari Tampereella Ajoneuvo-ja työkoneteollisuuden sähköistymisen kansainväliset liitetoimintamahdollisuudet EVE-hankkeen lanseeraus Tampere vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, seminaari Tekesin Evelina hankeen KickOff Älyliikenteen tulevaisuus, seminaari Sähköajoneuvot käytännössä, seminaari Tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen suunniteltiin siten että siitä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty ja näkyvyys hankkeelle sekä siihen osallistuville partnereille. Keskuksen toimintaa esiteltiin Tredean uutiskirjeissä, esitteellä ja Internet sivujen välityksellä. Keskuksen toiminta ja siellä toimivat yritykset olivat näyttävästi esillä medioissa ja kansallisissa radio ja Tv-lähetyksissä. Internet sivustoa kehitettiin koko hankeen ajan ja sitä päivitettiin sisällön sekä uutisten muodossa. Vaikuttamistyö ja tiedon levittäminen Kiinnostus keskuksen toimintaan ja sähköajoneuvotekniikkaa kohtaa oli alusta alkaen laajaa. Keskus harjoitti neuvontatoimintaa yrittämisestä sähköajoneuvo-alalla, ja jakoi teknistä osaamista sitä tarvitseville yrityksille. Neuvonta työtä PK-yrityksille tehtiin koko hankkeen ajan, ja opastettiin yrityksen perustamista suunnittelevia sekä olemassa olevia yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja ratkaisemaan rahoituksellisia ongelmia. Vaikka Sivu 8

10 näistä yrityksistä vain murto-osa osallistuikin varsinaisena kannatusjäsenen keskuksen toimintaan, oli tiedon saaminen monelle yritykselle merkityksellinen ja uusia mahdollisuuksia avaava. Internet-osoite 7. Ongelmat ja suositukset Hankkeen alkuun lähtöä hidasti hankepäätöksen viivästyminen, mikä kuitenkin kokonaisuuden osalta korjaantui, kun hankeaikaan saatiin kolmen kuukauden pidennys. Hankkeen toteutusaikaan osui pitkään ja laajaan taantumaan, joka hidasti yritysten halua osallistumiseen hankkeeseen. Ongelmat projektin tavoitteissa Kahdessa vuodessa hankkeessa on tapahtunut sisällöllisiä uudelleen linjauksia, koska myös taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö on muuttunut. Pitkään jatkunut taantuma oli passivoittanut yritykset eikä uusia toimijoita saatu rekrytointi yrityksistä huolimatta mukaan hankkeeseen. Syksyllä 2011 päätettiin linjata hankeen loppupuolta uudelleen, ja hakea siihen 3kk jatkoaikaa. Toimintaa linjattiin uudelleen painottaen tiedon tuottamista ja jakamista. Muutoshakemus ja uusi suunta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta vaati ilmastonsuojelullisia toimenpiteitä liikenteeltä sekä teollisuudelta. EU-tasolla oli myös olemassa tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseen, johon myös Suomen piti sitoutua. Sekä liikennevälineiden että teollisten työkonevalmistajien suuntaus piti olla siis kohti sähkötekniikkaa. Hanketta haettaessa uskottiin että nyt voitaisiin hyödyntää Pk-sektorilla oleva vahva työkone- ja komponenttivalmistusosaaminen, sekä kasvattaa alan teollisuutta ja tutkimusta. Erityisesti uskottiin tästä muodostuvan vientiä ja erikoisosaamista vaikeita ilmasto-olosuhteita hallitsevan tekniikan osalta. Lupauksesta huolimatta Suomessa ei ole lähdetty vero-ohjauksella vaikuttamaan kuluttajiin ja yrityksiin, jotta ne valitsisivat lähipäästöttömän liikkumismuodon kuten sähköajoneuvon. Tämä Euroopan tasolla ainutlaatuinen verotuskäytäntö ohjaa alan tuotekehityksen ja tutkimuksen ulkomaille, ja on mahdollista että Suomi jää tässä kehityksessä vain maksajan osaan. Yrityksillä ei ole pääomia aloittaa tuotekehitystä ja tutkimusta arktisissa ilmasto olosuhteissa toimivien sähköajoneuvojen ja komponenttien kehittämiseksi, koska tuotteiden marginaaliset markkinat eivät kata tuotekehityksen kustannuksia. Sivu 9

11 Muutokset alkuperäiseen hakemukseen Hankkeen hyväksyttyä suunnitelmaa ei sinänsä muutettu, mutta painotusta siirrettiin ja keskityttiin tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Tällöin ajoneuvo- ja työkonekokonaisuuksia voitiin tutkia, testata, kehittää todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa oppilaitoksissa ja yrityksissä, ja hankeen varsinaisista yhteisistä työtiloista luovuttiin. 8. Projektin tulokset Projektin välittömät vaikutukset näkyvät yritysten toimeliaisuuden lisääntymisenä, tilausten kasvuna ja parantuneena kantattavuutena, sekä koulutusalan palvelujen kysynnän kasvuna. Välilliset työllisyysvaikutukset näkyvät vielä pitkään teknologiateollisuus yritysten parissa, mm kotimaisen alihankinnan lisääntymisenä. Työpaikat ja vaikutukset yrityksiin ja konkreettiset tulokset Koulutuksiin osallistuneista 54 työttömästä valtaosa työllistyi tai sai jatkokoulutuspaikan. Koulutusala sai hankeen tuloksista merkittävää etua, mahdollistaen uusien tekniikoiden ja teknologioiden sisällyttämisen auto- ja sähköalan koulutustarjontaan Uusia yrityksiä perustettiin 2kpl, jotka työllistävät n. 3-5 henkilöä Hankkeeseen osallistuneet yritykset palkkasivat tuotekehitykseensä useita sähköajoneuvo-osaajia Yritysten teknologinen kilpailukyky parani ja tilauskanta kasvoi Uusia innovaatioita keksittiin ja niille haettiin mallisuojaa ja patentteja Sivu 10

12 Yritysten ja oppilaitosten verkottuminen toi synergia- ja kustannusetua 9. Projektin innovatiivisuus Hankeen toiminnassa on uutta sähköajoneuvotekniikan kehittämisen lisäksi myös koko teknisen osaamisalueen luominen suomalaisiin pk-yrityksiin. Suomessa ei lähitulevaisuudessa tulla rakentamaan itse autoja, ainakaan merkittävässä mittakaavaavassa, mutta teollisuus tulee suunnittelemaan ja tuottamaan komponentteja sekä ratkaisuja jotka toimivat meidän arktisissa olosuhteissa. Hankkeessa mukana olevista yrityksistä kaksi hakivat innovaatiolleen patentti suojaa, joista toiselle on myönnetty hyödyllisyysmalli-patentti ja toinen laajempi kokonaisuus on vielä käsittelyssä. 10. Projektin tasa-arvovaikutukset Tasa-arvovaikutusten arviointi on hankeen kannalta vaikea, koska hanke ei osallistunut itse opetustyöhön eikä tuotekehityksen, ainoastaan tarjosi hankkeeseen osallistuville tilat ja työkalut. 11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hankeen vaikutukset kestävään kehitykseen ovat merkittävät, ei pelkästään sähköisten liikennevälineiden kasvun kautta tapahtuvana vaan myös yleisen tietoisuuden lisääntymisenä. Sähköiset liikennevälineet pienentävät merkittävästi liikenteen ihmiselle ja ympäristölle muodostamia haitallisia päästöjä, ja parantavat ilmanlaatua erityisesti kaupungeissa. Sähköiset liikennevälineet ovat elinkaareltaan pitkäikäisempiä eivätkä vaadi säännöllistä huoltoa ja siinä määrin uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä kuten perinteiset ajoneuvot. Lisäksi sähköiset liikennevälineet parantavat vaihtotaseen epätasapainoa, koska tarve öljyn jalostamiseen ja maahantuontiin pienenee, joka osaltaan vähentää globaalisti ympäristön kuormitusta. 12. Hyvät käytännöt Tampereen sähköajoneuvokeskus hankkeessa on konkreettisesti hyödynnetty eri hankeosapuolia ja niiden osaamista yritysten tuotekehityksessä sekä osaavan työvoiman koulutuksessa. Hankkeen ansiosta yrityksiin jää teknistä osaamista ja verkostoja sekä oppilaitoksiin asiantuntijoita sähköajoneuvotekniikan osaamisen laajentamiseksi. Kehitettävääkin jää, miten hankkeiden hyvät tulokset jäävät hankkeen päättymisen jälkeen elämään yrityksiin ja oppimisympäristöihin. Sivu 11

13 13. Toiminnan jatkuvuus Oppilaitosten välinen yhteistyö on lisääntynyt. Hankkeessa tuotetut oppimismateriaalit ovat hankkeeseen osallistujien vapaassa käytössä ja hyödynnettävissä tuotekehityksen ja koulutukseen. Yrityksissä erityisesti osaamisen lisääntyminen, uudet tekniikat ja toimintatavat sekä yhteistyö- ja kontaktiverkostot ovat hankeen keskeisin tulos. Näkyvimpänä tuloksena on hankkeen kautta luotu toimivia henkilösuhteita oppilaitosten välille sekä myös alan teollisuuden suuntaan. Yritysten ja oppilaitosten keskinäinen yhteistyö ja työnjako ovat selkiytyneet, mutta edelleen siinä on parantamista ja kehittämistä. Sivu 12

14 14. Rahoitus ja kustannukset Hanke rahoitettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella sekä Tredea Oy:n, yritysten ja oppilaitosten toimesta. Yritysten rahoitus koostuu alasta kiinnostuneiden yritysten kannatusmaksuista. MENOT Ulkop palvelut ja as.tunt. Palkat Matkat Koneet ja laitteet Rakennukset Maa alueet Aineettomat investoinnit Tilojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Raaka aine ja puolivalmisteet Yleiskustannukset YHTEENSÄ RAHOITUS Haettu avustus Hakijan oma rahoitus Kunta Yritysrahoitus Oppilaitokset(ei kunta) YHTEENSÄ Sivu 13

15 15. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Vaikka sähköautojen alkutaival näyttää tällä hetkellä kovin vastoinkäymisten sävyttämältä niin teknisestä kuin kaupallisestakin näkökulmasta, tulee olemaan vain ajan kysymys, milloin Suomessakin on huomattava sähköautokanta. Pirkanmaalaiset pkyritykset ja koulutusyksiköt tulevat menestymään kilpailussa vain osaamistaan kehittämällä. Sähköajoneuvojen yleistyminen ja tekniikan monimutkaistuminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen sekä yhteistyön kehittämistä myös oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Sähköajoneuvokeskus hanke käynnistyi Toukokuussa 2010 esiselvityshankeen jatkoksi, jolloin moni pirkanmaalainen pk-yritys oli taloudellisissa vaikeuksissa ja työttömyys uhkasi monia. Tampereen seudulle oli v.2009 muodostunut innokas ja asiantunteva yhteisö joka ajoi voimakkaasti sähköajoneuvojen tuotekehityksen aloittamista Pirkanmaalla. Paikallisena elinkeinoyhtiönä Tredea Oy lähti vetämään hanketta, koska tässä olisi koulutus alalle ja pk-yrityksille mahdollisuuksia tulevaisuuden strategian rakentamiseen ja osaamisen kasvattamiseen tälle nousevalle alalle. Sähköajoneuvokeskus hankkeelle asetettiin kolme päätavoitetta: Edistää tekniikan ja koulutuksen kehitystä Tampereen sähköajoneuvokeskuksen tehtävänä on edistää sähköajoneuvojen tekniikan- ja infrastruktuurin kehitystyötä sekä luoda toimiva oppimisympäristö alan koulutukseen. Auttaa tuotannollistamisessa Keskus tuottaa osaamista sähköisen ajoneuvoteknologian kehittämiseksi tuotannolliseksi toiminnaksi sekä ajoneuvojen että niiden komponenttien osalta Luoda verkostoitumista Keskuksen käyttäjäkunta muodostuu asiasta kiinnostuneista yrityksistä, oppilaitoksista ja yhteisöistä, joiden yhteistyötä edistetään, etsitään sekä syvennetään keskinäisiä toimintamalleja ja verkottumista. Hankkeen alkuun saatiin mukaan kahdeksan yritystä ja useita yksityishenkilöitä, jotka aloittivat tuotekehitys, tutkimus ja tuotteistamisen sähköajoneuvotekniikan parissa. Osa yrityksistä menestyi ja kasvoi, mutta osan tuoteideat eivät riittäneet menestymiseen. Koska kysyntää tekniikasta oli ja jotkut yritykset saivat uusia tilauksia niin että vähitellen ne siirsivät tutkimuksen ja tuotekehityksen omiin tiloihinsa. Myös uusia yrityksiä ja verkostoja muodostui hankeen aikana, ja ne jatkavat omaa tuotekehitystään ajoneuvojen ja komponenttien osalta. Kahden oppilaitoksen yhteistyöllä tuotettiin monenlaista koulutusta eri organisaatiotasoille suoraan yritysten kehittymistarpeisiin. Yhteistyöstä hyötyivät yritysten lisäksi myös kouluttajat ja oppilaitokset. Sähköajoneuvokeskus hankkeen oppimisympäristössä, TAO:n kouluttamana on koulutuksiin osallistunut 54 oppilasta, jotka ovat työllistyneet TE-keskuksen tietojen mukaan poikkeuksellisen hyvin. Sähköajoneuvokeskus osallistui useisiin messuihin ja seminaareihin, joissa sähköajoneuvotekniikkaa ja alan yleistä tunnettavuutta tuotiin esille. Sähköajoneuvokeskus hanke onnistui verkottumisessa muiden alan organisaatioiden Sivu 14

16 kanssa ja pääsi vaikuttamaan myös vallitsevaan lainsäädäntöön ja julkiseen mielipiteeseen sähköajoneuvoista. 16. Aineiston säilytys Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan alkaen Tredea Oy:n normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tredea Oy:n arkisto sijaitsee Juhlatalokatu 5 arkistossa. Arkistoinnissa huomioidaan myös EU, EAKR ja kansalliset määräykset. 17. Loppuraportin laatija ja pvm.. 20 Sivu 15

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä InnoPilotti-projekti Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä 1.12.2011 Projektin perustiedot Virallinen nimi: InnoPilotti-oppilaitoskoordinaation Toimijat:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Yhteispelillä kohti hyvinvointia Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Päijät-Hämeen Kumppanuusverkosto Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hanke (Ray 2012-2015)

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Miksi hankkeiden arviointia? Liikkuvaan kouluun liittyvä tutkimus ja seuranta sekä kokonaisuuden koordinointi niin,

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

VBE2. Loppuraportin yhteenveto. Jarmo Laitinen. Virtual Building Laboratory/Jarmo Laitinen

VBE2. Loppuraportin yhteenveto. Jarmo Laitinen. Virtual Building Laboratory/Jarmo Laitinen VBE2 Loppuraportin yhteenveto Jarmo Laitinen Projektin toteutus Projektin sisällön toteutuminen Projekti edistyi ja saavutti asetetut tavoitteet tälle vaiheelle. Tekniset ja tutkimukselliset tavoitteet

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot