Tampereen sähköajoneuvokeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen sähköajoneuvokeskus"

Transkriptio

1 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti

2 Sisältö 1. Projektin perustiedot Projektin toteuttajan Tiedot Lomakkeen täyttäjän tiedot Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Projektin toteutus ja yhteistyö Julkisuus ja tiedottaminen Ongelmat ja suositukset Projektin tulokset Projektin innovatiivisuus Projektin tasa-arvovaikutukset Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hyvät käytännöt Toiminnan jatkuvuus Rahoitus ja kustannukset Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Aineiston säilytys Loppuraportin laatija ja pvm Sivu 1

3 1. Projektin perustiedot Eura2007-projektikoodi: A Projektin nimi: Tampereen sähköajoneuvokeskus Hankkeen Toteutuskunta: 837 Tampere Ohjelma: Länsi-Suomi Tukialue: Tukialue 3 Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Länsisuomen EAKR-ohjelma,TL2 Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Projektin toteuttajan Tiedot Toteuttajan nimi: Toteuttajatyyppi: Tampereen seudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Yritys Y-tunnus: Projektin 1.vastuuhenkilön nimi: Ari Lounasranta Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Projektin 2.vastuuhenkilön nimi: Juha Pulkkila Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Lomakkeen täyttäjän tiedot Täyttäjän nimi: Päivi Myllykangas Sähköpostiosoite: Puhelinnumero Sivu 2

4 4. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Lähtötilanne Tampereen sähköajoneuvokeskus-hanke starttasi tilanteessa jossa Pirkanmaan alueen teollisuuden työllisyystilanne oli huono. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta vaatii ilmastonsuojelullisia toimenpiteitä liikenteeltä sekä teollisuudelta. Sekä liikennevälineiden että teollisten työkonevalmistajien suuntaus on kohti sähkötekniikkaa, jonka alan korkea osaaminen oli olemassa yrityksissä, oppilaitoksilla ja yksityisillä henkilöillä. Tampereen sähköajoneuvokeskus tarjosi paikan, jossa ajoneuvo- ja työkonekokonaisuuksia voidaan testata, mitata, kehittää ja koulutta todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa ja jota eri toimijat voivat avoimesti käyttää. Pirkanmaan alueen erinomainen työkone- ja komponenttivalmistusosaaminen sekä yrityksissä, oppilaitoksissa että yksityishenkilöillä voitaisiin hyödyntää luomalla mahdollisuudet keskinäiseen verkottumiseen, viranomaisyhteyksiin sekä julkisasiakkaisiin perustettavan työyhteisömalliin. Tällä mallilla aloittavatkin toimijat saivat mahdollisuudet kenttäkokeisiin, kokeiluihin ja tiedonvaihtoon mahdollistaen alan ja siihen liittyvän komponenttiliiketoiminnan kehittymisen. Lopputulokselle asetetut tavoitteet Tampereen Sähköajoneuvokeskus olisi alan keskittymä Suomessa ja tunnettu myös kansainvälisesti. Keskus auttaa uusia yrityksiä alkuun sekä kevyiden että keskiraskaiden sähköllä liikkuvien ajoneuvojen ja laitteiden ja niiden komponenttien tuottamiseksi. Keskus järjestetään alan tapahtumia sekä näyttelyitä ja sinne tullaan oppimaan sekä verkostoitumaan muiden yritysten, oppilaitosten, viranomaisten ja osaajien kanssa sekä saamaan konkreettista tuntumaa alan teknologiaan. Keskus mahdollistaa alan eritasoisten oppilaitosten yhteistyön. Alan uudet yritykset ovat tunnettuja kansallisesti ja kansainvälisesti Tampereen sähköajoneuvokeskuksen keskeisenä tavoitteena oli: keskus on kehittynyt koko sähköajoneuvoteknologian edelläkävijäksi ja alan tärkeimmäksi toimijaksi suomessa keskuksen toimintamalli on muutettu pysyväksi yritys- tai osuuskuntapohjaiseksi toiminnaksi ja hankkeen päätyttyä n yritystä voivat jatkossakin hyödyntää luotua mallia ja työllistää henkilöä. keskuksessa toimiville koulutuslaitoksille on muodostettu pysyvä oppimisympäristö, joka mahdollistaa eri tasoisen- ja laajuisen koulutuksen. keskus on luonut mahdollisuudet pk-yrityksille aloittaa alan liiketoimintaa yhteisten testaus- ja proto toimintojen parissa sekä mahdollisuudet alan osaamisen vaihtoon ja jakamiseen verkostoitumisen avulla keskus on saanut alueellista, valtakunnallista, sekä kansainvälistä tunnettuutta sekä alan aloittavan liiketoiminnan keskittymistä Pirkanmaan alueelle Sivu 3

5 keskus on edistänyt alueen tavoitteita kohti pienempää hiilijalanjälkeä sekä puhtaampaa kaupunki- ja asuinympäristöä Kohderyhmä ja tehtävät Tampereen sähköajoneuvokeskushankkeen tehtävänä oli luoda pysyvä yritysklusteri mallinen toimintaympäristö, jonka kohderyhmänä olivat alueen Pk-yritykset sekä oppilaitokset. Tämä malli mahdollistaisi: sähköajoneuvo- ja työkoneosaamisen siirtymisen teollisuuden, oppilaitosten sekä yhteisöjen ja yhdistysten välillä sähköajoneuvoihin, -työkoneisiin, niiden prototyyppivalmistukseen, muunnoksiin ja komponenttivalmistukseen liittyvien prototyyppien tekemisen ja kokeellisen sekä tutkimuksellisen toiminnan alueella pysyvän testiympäristön sähköajoneuvoille ja työkoneille, jota voivat hyödyntää sekä oppilaitokset, aloittavat yritykset, tutkimuslaitokset että yhteisöjen ja yhdistysten jäsenet keskuksessa toimivien yritysten liiketoimintojen aloituksen ja verkottumisen tukemisen Alan näkyvyyden edistämiseksi järjestetään alan seminaareja, tapahtumia mahdollisuuden tutustua hankkeisiin käytännössä Toimialuepainotuksiksi muodostuivat seuraavat. sähköajoneuvon piensarjojen suunnittelun, valmistus ja työtapojen kehittäminen komponentoidun konversioteknologian käyttäminen sähköajoneuvojen tuotannossa. ajoneuvojen energiavarastotot ja latausjärjestelmät sähköajoneuvojen komponenttien kehittäminen ja testaaminen huolto- ja kunnossapito-osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö yhteistyö sähköverkko- ja infrastruktuuritoimijoiden kanssa säännösten ja lakien tulkintaan, soveltamiseen sekä kehittämiseen viranomaistahojen sekä toimijaverkoston kanssa Sivu 4

6 Alan kokoava voima Sivu 5

7 5. Projektin toteutus ja yhteistyö Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektiorganisaatiossa toimii kolme Tredea Oy:n henkilöä, Kyösti Häkkinen asti ja hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen alkaen Ari Lounasranta sekä Juha Pulkkila, joka oli aloittanut alan esiselvityshankkeessa 11/2009. Hankkeessa tarvittava tekninen erityisosaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikka, sähkötekniikka, ohjelmistotekniikka, kevyet materiaalit, komposiittirakenteet saatiin alueen oppilaitoksilta TTY, TAMK, TAO, TAKK ja kokemukset toteutuneista sovelluksista alan yhteisöiltä ja yrityksiltä kuten Sähköautot-Nyt yhteisö ja Sähköajoneuvoyhdistys ry. Tarvittava erityisosaaminen kuten sähköajoneuvotekniikan tuntemus, viranomaismääräykset, web-portaalit, mittaukset ja markkinointi ostettiin konsulttisopimuksilla tai tuotettiin keskuksessa toimivien yritysten kanssa yhteistyöllä. Hankkeella oli vuokratut tilat Volvon vanhassa bussitehtaassa Hervannassa, johon kaikki keskuksen toiminta keskittyi. Hankkeen puitteissa toteutettiin myös yritysten, oppilaitosten ja yksityisten rahoittamia demoja ja kokeellisia kehittämistoimia. Tärkeää hankkeen onnistumisessa on ollut toteuttajien ja osallistujien pääsääntöisesti vahva sitoutuminen. Hanketta ohjasi ohjausryhmä, jossa oli hankkeen rahoittajien edustus, laaja-alainen eri tekniikoiden ammattilaisten kokoonpano sekä keskeisten muiden sidosryhmien edustajat. Osallistujien ja yritysten rekrytointi Hankkeen käynnistyessä kiinnostus alaa kohtaan oli voimakasta ja mukaan saatiin kaksitoista kiinnostunutta tahoa, joka olivat yhteisö, yhdistys, yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja oppilaitos (TAO). Myöhemmin mukaan liittyi oppilaitoksista myös TAKK. Yhteistyötä tehtiin myös TTY:n ja TAMK:n kanssa, mutta rahoituksellisista syistä johtuen varsinaiseksi osallistujaksi ne eivät lähteneet. Hankkeen aikana yritysten lisärekrytointi laajassa mittakaavassa osoittautui vaikeaksi, koska Euroopan laajuinen rahoituskriisi ja yleinen taantuma rasittivat yritysten rahoitusta ja kannattavuutta. Yrityspohjaa ei näin ollen saatu juurikaan laajemmaksi kuin se heti alkuvaiheessa oli. Rekrytointi jatkettiin kuitenkin hankeen loppuun asti ja myös iso tuotekehityshanke oli hyvin lähellä toteutua. Hankkeen rekrytoinnissa käytettiin kolmea pää teemaa, jotka olivat: Edistää tekniikan ja koulutuksen kehitystä Tampereen sähköajoneuvokeskuksen tehtävänä on edistää sähköajoneuvojen tekniikan- ja infrastruktuurin kehitystyötä sekä luoda toimiva oppimisympäristö alan koulutukseen. Sivu 6

8 Auttaa tuotannollistamisessa Keskus tuottaa osaamista sähköisen ajoneuvoteknologian kehittämiseksi tuotannolliseksi toiminnaksi sekä ajoneuvojen että niiden komponenttien osalta Luoda verkostoitumista Keskuksen käyttäjäkunta muodostuu asiasta kiinnostuneista yrityksistä, oppilaitoksista ja yhteisöistä, joiden yhteistyötä edistetään, etsitään sekä syvennetään keskinäisiä toimintamalleja ja verkottumista. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen sisältöjohtamisesta ja hallinnoimisesta vastasi Tredea Oy yhdessä ohjausryhmän kanssa. Hanke toteutti oppimisympäristön ja vuokrasi tuotekehityksen tarpeita varten tarvittavia tilat, työkaluja sekä mittalaitteita. Hankeen kumppanuusverkosto vastasi koulutuksesta, tuotekehityksestä, testauksesta ja demojen rakentamisesta. Oppilaitosyhteistyö Oppilaitoksia kiinnosti erityisesti oppimisympäristö, ja teknologinen osaaminen jota keskus tarjosi. Oppilaitosyhteistyötä tehtiin tiiviimmin Tampereen Ammattiopiston (TAO nykyään TREDU) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa (TAKK). TAO käytti oppimisympäristöä yhteensä viiteen sähköajoneuvoasentaja koulutukseen, josta valmistui yhteensä 54 asentajaa. TAKK käynnisti oman koulutusohjelman valmistelutyön Helmikuussa 2011 yhteistyössä sähköajoneuvokeskuksen kanssa, ja ensimmäiset autoalan sähkötyönjohtaja koulutukset tullaan järjestämään syksyn 2012 aikana. Tampereen tekninen yliopisto (TTY) tuotti hankkeelle erityisesi energiaverkkoihin ja lataukseen liittyvää osaamista, sekä osallistui hankkeen ohjausryhmän. Oppilaitoksista Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) ei lähtenyt suoraan mukaan hankkeeseen, mutta sähkötekniikan osaston opettajat olivat mukana kehittämässä opetusmateriaali ja keskus tarjosi Insinöörioppilaille mahdollisuutta opintopisteitä kartuttaviin kursseihin sekä lopputyön tekemiseen eri sähköajoneuvotekniikan oasalueiden parissa. Näitä lopputöitä tehtiin yhteensä 4kpl. Asiantuntijapalvelut Asiantuntija aineisto tuotettiin pääosin keskuksessa toimivien yritysten ja oppilaitosten voimin, mutta joitakin rajattuja kokonaisuuksia kuten julkaisu-, ja oppimateriaalia ostettiin konsulttipalveluina. Päätöstapahtuma Päätöstapahtumana voidaan pitää Sähköajoneuvot käytännössä seminaaria. Tämä seminaari oli suunnattu autoalan asiantuntijoille, valmistajille ja maahantuojille. Seminaarissa oli esillä laajasti alan viimeisimmät ajoneuvot ja tekniikat, sekä puhujina alan vaikuttajia ajoneuvoteollisuudesta ja viranomaisorganisaatioista. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä TAKK:n kanssa heidän Nirvan toimipisteessä. Sivu 7

9 6. Julkisuus ja tiedottaminen Tiedotus ja viestintä olivat osa hankkeen keskeistä toimintaa. Hankeen alussa tehtiin viestintäsuunnitelma ja strategia keskuksen ja sen tarjoamien palvelujen tunnetuksi tekemiseksi. Viestintä suunniteltiin myös yhdessä projektiin osallistuvien yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti projektin tiedotusta hoitivat projektihenkilöstö, mutta myös viestinnän ammattilaisia hyödynnettiin artikkeleiden ja sähköisen viestinnän luomisessa mm. tiedotusvälineitä varten. Viestinnälle tehtiin graafiset ohjeet, joissa oli huomioitu EAKRviestintäohjeistus. Projektin logoa, EU-lippulogoa ja Vipuvoimaa EU:lta tunnusta käytettiin kaikessa hankkeen markkinointiviestintämateriaalissa. Messut, seminaarit ja tapahtumat Keskus oli näyttävästi esillä alan messuissa, seminaareissa, tapahtumissa ja eri medioissa. Messuista ja seminaareista tärkeimmät olivat. Tampereen messukeskus: Tampereen messukeskus: Tampereen messukeskus: Finpro: Tekes: ECO2:n ja Tekes: Evelina: ITS factory: TAKK: Mainoskampanjat Alihankinta messut Sähkö ja energiatekniikka messut AUTOALAN UUSIA TUULIA -seminaari Tampereella Ajoneuvo-ja työkoneteollisuuden sähköistymisen kansainväliset liitetoimintamahdollisuudet EVE-hankkeen lanseeraus Tampere vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, seminaari Tekesin Evelina hankeen KickOff Älyliikenteen tulevaisuus, seminaari Sähköajoneuvot käytännössä, seminaari Tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen suunniteltiin siten että siitä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty ja näkyvyys hankkeelle sekä siihen osallistuville partnereille. Keskuksen toimintaa esiteltiin Tredean uutiskirjeissä, esitteellä ja Internet sivujen välityksellä. Keskuksen toiminta ja siellä toimivat yritykset olivat näyttävästi esillä medioissa ja kansallisissa radio ja Tv-lähetyksissä. Internet sivustoa kehitettiin koko hankeen ajan ja sitä päivitettiin sisällön sekä uutisten muodossa. Vaikuttamistyö ja tiedon levittäminen Kiinnostus keskuksen toimintaan ja sähköajoneuvotekniikkaa kohtaa oli alusta alkaen laajaa. Keskus harjoitti neuvontatoimintaa yrittämisestä sähköajoneuvo-alalla, ja jakoi teknistä osaamista sitä tarvitseville yrityksille. Neuvonta työtä PK-yrityksille tehtiin koko hankkeen ajan, ja opastettiin yrityksen perustamista suunnittelevia sekä olemassa olevia yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja ratkaisemaan rahoituksellisia ongelmia. Vaikka Sivu 8

10 näistä yrityksistä vain murto-osa osallistuikin varsinaisena kannatusjäsenen keskuksen toimintaan, oli tiedon saaminen monelle yritykselle merkityksellinen ja uusia mahdollisuuksia avaava. Internet-osoite 7. Ongelmat ja suositukset Hankkeen alkuun lähtöä hidasti hankepäätöksen viivästyminen, mikä kuitenkin kokonaisuuden osalta korjaantui, kun hankeaikaan saatiin kolmen kuukauden pidennys. Hankkeen toteutusaikaan osui pitkään ja laajaan taantumaan, joka hidasti yritysten halua osallistumiseen hankkeeseen. Ongelmat projektin tavoitteissa Kahdessa vuodessa hankkeessa on tapahtunut sisällöllisiä uudelleen linjauksia, koska myös taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö on muuttunut. Pitkään jatkunut taantuma oli passivoittanut yritykset eikä uusia toimijoita saatu rekrytointi yrityksistä huolimatta mukaan hankkeeseen. Syksyllä 2011 päätettiin linjata hankeen loppupuolta uudelleen, ja hakea siihen 3kk jatkoaikaa. Toimintaa linjattiin uudelleen painottaen tiedon tuottamista ja jakamista. Muutoshakemus ja uusi suunta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta vaati ilmastonsuojelullisia toimenpiteitä liikenteeltä sekä teollisuudelta. EU-tasolla oli myös olemassa tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseen, johon myös Suomen piti sitoutua. Sekä liikennevälineiden että teollisten työkonevalmistajien suuntaus piti olla siis kohti sähkötekniikkaa. Hanketta haettaessa uskottiin että nyt voitaisiin hyödyntää Pk-sektorilla oleva vahva työkone- ja komponenttivalmistusosaaminen, sekä kasvattaa alan teollisuutta ja tutkimusta. Erityisesti uskottiin tästä muodostuvan vientiä ja erikoisosaamista vaikeita ilmasto-olosuhteita hallitsevan tekniikan osalta. Lupauksesta huolimatta Suomessa ei ole lähdetty vero-ohjauksella vaikuttamaan kuluttajiin ja yrityksiin, jotta ne valitsisivat lähipäästöttömän liikkumismuodon kuten sähköajoneuvon. Tämä Euroopan tasolla ainutlaatuinen verotuskäytäntö ohjaa alan tuotekehityksen ja tutkimuksen ulkomaille, ja on mahdollista että Suomi jää tässä kehityksessä vain maksajan osaan. Yrityksillä ei ole pääomia aloittaa tuotekehitystä ja tutkimusta arktisissa ilmasto olosuhteissa toimivien sähköajoneuvojen ja komponenttien kehittämiseksi, koska tuotteiden marginaaliset markkinat eivät kata tuotekehityksen kustannuksia. Sivu 9

11 Muutokset alkuperäiseen hakemukseen Hankkeen hyväksyttyä suunnitelmaa ei sinänsä muutettu, mutta painotusta siirrettiin ja keskityttiin tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Tällöin ajoneuvo- ja työkonekokonaisuuksia voitiin tutkia, testata, kehittää todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa oppilaitoksissa ja yrityksissä, ja hankeen varsinaisista yhteisistä työtiloista luovuttiin. 8. Projektin tulokset Projektin välittömät vaikutukset näkyvät yritysten toimeliaisuuden lisääntymisenä, tilausten kasvuna ja parantuneena kantattavuutena, sekä koulutusalan palvelujen kysynnän kasvuna. Välilliset työllisyysvaikutukset näkyvät vielä pitkään teknologiateollisuus yritysten parissa, mm kotimaisen alihankinnan lisääntymisenä. Työpaikat ja vaikutukset yrityksiin ja konkreettiset tulokset Koulutuksiin osallistuneista 54 työttömästä valtaosa työllistyi tai sai jatkokoulutuspaikan. Koulutusala sai hankeen tuloksista merkittävää etua, mahdollistaen uusien tekniikoiden ja teknologioiden sisällyttämisen auto- ja sähköalan koulutustarjontaan Uusia yrityksiä perustettiin 2kpl, jotka työllistävät n. 3-5 henkilöä Hankkeeseen osallistuneet yritykset palkkasivat tuotekehitykseensä useita sähköajoneuvo-osaajia Yritysten teknologinen kilpailukyky parani ja tilauskanta kasvoi Uusia innovaatioita keksittiin ja niille haettiin mallisuojaa ja patentteja Sivu 10

12 Yritysten ja oppilaitosten verkottuminen toi synergia- ja kustannusetua 9. Projektin innovatiivisuus Hankeen toiminnassa on uutta sähköajoneuvotekniikan kehittämisen lisäksi myös koko teknisen osaamisalueen luominen suomalaisiin pk-yrityksiin. Suomessa ei lähitulevaisuudessa tulla rakentamaan itse autoja, ainakaan merkittävässä mittakaavaavassa, mutta teollisuus tulee suunnittelemaan ja tuottamaan komponentteja sekä ratkaisuja jotka toimivat meidän arktisissa olosuhteissa. Hankkeessa mukana olevista yrityksistä kaksi hakivat innovaatiolleen patentti suojaa, joista toiselle on myönnetty hyödyllisyysmalli-patentti ja toinen laajempi kokonaisuus on vielä käsittelyssä. 10. Projektin tasa-arvovaikutukset Tasa-arvovaikutusten arviointi on hankeen kannalta vaikea, koska hanke ei osallistunut itse opetustyöhön eikä tuotekehityksen, ainoastaan tarjosi hankkeeseen osallistuville tilat ja työkalut. 11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hankeen vaikutukset kestävään kehitykseen ovat merkittävät, ei pelkästään sähköisten liikennevälineiden kasvun kautta tapahtuvana vaan myös yleisen tietoisuuden lisääntymisenä. Sähköiset liikennevälineet pienentävät merkittävästi liikenteen ihmiselle ja ympäristölle muodostamia haitallisia päästöjä, ja parantavat ilmanlaatua erityisesti kaupungeissa. Sähköiset liikennevälineet ovat elinkaareltaan pitkäikäisempiä eivätkä vaadi säännöllistä huoltoa ja siinä määrin uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä kuten perinteiset ajoneuvot. Lisäksi sähköiset liikennevälineet parantavat vaihtotaseen epätasapainoa, koska tarve öljyn jalostamiseen ja maahantuontiin pienenee, joka osaltaan vähentää globaalisti ympäristön kuormitusta. 12. Hyvät käytännöt Tampereen sähköajoneuvokeskus hankkeessa on konkreettisesti hyödynnetty eri hankeosapuolia ja niiden osaamista yritysten tuotekehityksessä sekä osaavan työvoiman koulutuksessa. Hankkeen ansiosta yrityksiin jää teknistä osaamista ja verkostoja sekä oppilaitoksiin asiantuntijoita sähköajoneuvotekniikan osaamisen laajentamiseksi. Kehitettävääkin jää, miten hankkeiden hyvät tulokset jäävät hankkeen päättymisen jälkeen elämään yrityksiin ja oppimisympäristöihin. Sivu 11

13 13. Toiminnan jatkuvuus Oppilaitosten välinen yhteistyö on lisääntynyt. Hankkeessa tuotetut oppimismateriaalit ovat hankkeeseen osallistujien vapaassa käytössä ja hyödynnettävissä tuotekehityksen ja koulutukseen. Yrityksissä erityisesti osaamisen lisääntyminen, uudet tekniikat ja toimintatavat sekä yhteistyö- ja kontaktiverkostot ovat hankeen keskeisin tulos. Näkyvimpänä tuloksena on hankkeen kautta luotu toimivia henkilösuhteita oppilaitosten välille sekä myös alan teollisuuden suuntaan. Yritysten ja oppilaitosten keskinäinen yhteistyö ja työnjako ovat selkiytyneet, mutta edelleen siinä on parantamista ja kehittämistä. Sivu 12

14 14. Rahoitus ja kustannukset Hanke rahoitettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella sekä Tredea Oy:n, yritysten ja oppilaitosten toimesta. Yritysten rahoitus koostuu alasta kiinnostuneiden yritysten kannatusmaksuista. MENOT Ulkop palvelut ja as.tunt. Palkat Matkat Koneet ja laitteet Rakennukset Maa alueet Aineettomat investoinnit Tilojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Raaka aine ja puolivalmisteet Yleiskustannukset YHTEENSÄ RAHOITUS Haettu avustus Hakijan oma rahoitus Kunta Yritysrahoitus Oppilaitokset(ei kunta) YHTEENSÄ Sivu 13

15 15. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Vaikka sähköautojen alkutaival näyttää tällä hetkellä kovin vastoinkäymisten sävyttämältä niin teknisestä kuin kaupallisestakin näkökulmasta, tulee olemaan vain ajan kysymys, milloin Suomessakin on huomattava sähköautokanta. Pirkanmaalaiset pkyritykset ja koulutusyksiköt tulevat menestymään kilpailussa vain osaamistaan kehittämällä. Sähköajoneuvojen yleistyminen ja tekniikan monimutkaistuminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen sekä yhteistyön kehittämistä myös oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Sähköajoneuvokeskus hanke käynnistyi Toukokuussa 2010 esiselvityshankeen jatkoksi, jolloin moni pirkanmaalainen pk-yritys oli taloudellisissa vaikeuksissa ja työttömyys uhkasi monia. Tampereen seudulle oli v.2009 muodostunut innokas ja asiantunteva yhteisö joka ajoi voimakkaasti sähköajoneuvojen tuotekehityksen aloittamista Pirkanmaalla. Paikallisena elinkeinoyhtiönä Tredea Oy lähti vetämään hanketta, koska tässä olisi koulutus alalle ja pk-yrityksille mahdollisuuksia tulevaisuuden strategian rakentamiseen ja osaamisen kasvattamiseen tälle nousevalle alalle. Sähköajoneuvokeskus hankkeelle asetettiin kolme päätavoitetta: Edistää tekniikan ja koulutuksen kehitystä Tampereen sähköajoneuvokeskuksen tehtävänä on edistää sähköajoneuvojen tekniikan- ja infrastruktuurin kehitystyötä sekä luoda toimiva oppimisympäristö alan koulutukseen. Auttaa tuotannollistamisessa Keskus tuottaa osaamista sähköisen ajoneuvoteknologian kehittämiseksi tuotannolliseksi toiminnaksi sekä ajoneuvojen että niiden komponenttien osalta Luoda verkostoitumista Keskuksen käyttäjäkunta muodostuu asiasta kiinnostuneista yrityksistä, oppilaitoksista ja yhteisöistä, joiden yhteistyötä edistetään, etsitään sekä syvennetään keskinäisiä toimintamalleja ja verkottumista. Hankkeen alkuun saatiin mukaan kahdeksan yritystä ja useita yksityishenkilöitä, jotka aloittivat tuotekehitys, tutkimus ja tuotteistamisen sähköajoneuvotekniikan parissa. Osa yrityksistä menestyi ja kasvoi, mutta osan tuoteideat eivät riittäneet menestymiseen. Koska kysyntää tekniikasta oli ja jotkut yritykset saivat uusia tilauksia niin että vähitellen ne siirsivät tutkimuksen ja tuotekehityksen omiin tiloihinsa. Myös uusia yrityksiä ja verkostoja muodostui hankeen aikana, ja ne jatkavat omaa tuotekehitystään ajoneuvojen ja komponenttien osalta. Kahden oppilaitoksen yhteistyöllä tuotettiin monenlaista koulutusta eri organisaatiotasoille suoraan yritysten kehittymistarpeisiin. Yhteistyöstä hyötyivät yritysten lisäksi myös kouluttajat ja oppilaitokset. Sähköajoneuvokeskus hankkeen oppimisympäristössä, TAO:n kouluttamana on koulutuksiin osallistunut 54 oppilasta, jotka ovat työllistyneet TE-keskuksen tietojen mukaan poikkeuksellisen hyvin. Sähköajoneuvokeskus osallistui useisiin messuihin ja seminaareihin, joissa sähköajoneuvotekniikkaa ja alan yleistä tunnettavuutta tuotiin esille. Sähköajoneuvokeskus hanke onnistui verkottumisessa muiden alan organisaatioiden Sivu 14

16 kanssa ja pääsi vaikuttamaan myös vallitsevaan lainsäädäntöön ja julkiseen mielipiteeseen sähköajoneuvoista. 16. Aineiston säilytys Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan alkaen Tredea Oy:n normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tredea Oy:n arkisto sijaitsee Juhlatalokatu 5 arkistossa. Arkistoinnissa huomioidaan myös EU, EAKR ja kansalliset määräykset. 17. Loppuraportin laatija ja pvm.. 20 Sivu 15

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma 2011-2015 EVE-ohjelman taustaa: Ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen vahva trendi Sähköistäminen parantaa energiatehokkuutta vähentää päästöjä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Markku Antikainen, Virebit Oy DM 01-2013 Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, sali 25 DM 01-2013 Asiakkaat, markkinat ja palvelut, sali 4B DM 01-2013 Energiajärjestelmät,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä InnoPilotti-projekti Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä 1.12.2011 Projektin perustiedot Virallinen nimi: InnoPilotti-oppilaitoskoordinaation Toimijat:

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK Elinkeinovyöhykkeen tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen Eco Industrial Park Eco Industrial Park on samalla yritysalueella sijaitsevien valmistavan teollisuuden

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Bisnes ja ilmastonmuutos EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Ilmastobisnes valtavirtaistuu: ilmasto-orientoituneiden pk-yritysten osuus jo lähes kolmannes 2 Ilmasto-orientoituneet = näkevät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot