RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008"

Transkriptio

1 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous

2 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK Oy Oy Energiatehokkuus Energiatehokkuus Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Prosessit Prosessit ja toimintamallit ja toimintamallit SRA ja tutkimusohjelmat Innovaatiot ja huippuosaaminen Kansainvälinen kilpailukyky Tilat Tilat Globaalit läpimurrot Yliopistot ja tutkimuslaitokset Yritykset Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet (60 %)

3 RYM-SHOKin Hankesalkku SHOK-volyymi yhteensä M /v SHOK-leimatut hankkeet Tilat Tilat Rakennettu Rakennettu Ympäristö Ympäristö Oy Oy Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Toimintamallit Toimintamallit ja ja prosessit prosessit Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat 40 % 20 M Yritysten rahoitusosuus keskim. 40 % 8 M Yritysryhmä- /yrityshankkeet 60 % 30 M Yritysten rahoitusosuus keskim. 60 % 18 M Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Energiatehokkuus Energiatehokkuus SHOKin yhteiset tutkimusohjelmat

4 SHOKin perusteluja ja hyöty yrityksille/yhteiskunnalle T&K-tulokset Osaaminen Resurssit Imago Rahoitus Huipputuotteet Uudet ratkaisut, toimintatavat ja konseptit Poikkiteknologiset sovellukset Huippupalvelut Teknologian huippuosaaminen, keihäänkärjet Arkkitehtuuri ja muotoilu Kansainvälistymistaidot Markkinointiosaaminen Johtamistaidot Liiketoimintaosaaminen Globaalit businessmahdollisuudet Verkottumisosaaminen Alan asema yliopistoissa Aalto -yliopiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Osaavat ja motivoituneet opettajat Potentiaalisten nuorten kiinnostus Huippuresurssien saatavuus Kansainvälisten huippututkijoiden kiinnostus Positiivinen mielikuva kiinteistöja rakennusalasta Rekrytointi Nuorten kiinnostus Rahoitus Pitkäjänteinen julkinen rahoitus EU-rahoitus Yritysten yhteinen rahoitus

5 RYM-SHOKin VALMISTELUTYÖSSÄ TÄHÄN MENNESSÄ TAPAHTUNUT Työ käynnistyi keväällä 2007 Syksyllä 2007 keskeisten yritysten läpikäynti 1-5/08 tutkimusstrategian sisältöä käsittelevät työpajat. 5-10/08 SRA:n kirjoittaminen, yrityskommenttien jatkuva kokoaminen ja sisällyttäminen suunnitelmaan 8-10/08 toimintamallin hahmottaminen, esittelyt yrityksille 8-10/08 potentiaalisten osakasyritysten kartoitus, myös liitännäisiltä toimialoilta 9/08 valmistelun esittelyseminaari, 312 osallistujaa Valmisteluvastuussa Rakennusteollisuus RT, RAKLI, LVI-Talotekniikkaliitto, RIL, VTT ja Tekes tiiviisti yhteistyössä mukana. Valmistelutyöhön osallistunut runsaat 200 henkilöä, lähes 70 yritystä toimialan eri osista Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen ja Tavoitteen ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

6 TYÖTÄ OHJAAVASSA YRITYSRYHMÄSSÄ YIT Oyj, Halton Oy, Olof Granlund Oy, Pöyry Oyj, Senaatti-kiinteistöt, SRV Yhtiöt Oyj, NCC Rakennus Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Ruukki Construction, Ratahallintokeskus, maxit Oy, Destia Oy, Peab Seicon Oy, Skanska Oy, Lemminkäinen Oyj, VTT MUITA JATKOTYÖSKENTELYYN HALUKKAIKSI ILMOITTAUTUNEITA VVO, Consolis/Parma, Luja-yhtiöt, Ramboll, SITO, FCG, Rudus, Ramirent, Tulikivi Oyj, Ensto Oy, Kone Oyj, Storaenso Timber, Tiehallinto, Paroc Oy, Oilon Oy, TKK, TTY, TTL, KTL

7 VALMISTELUTYÖN JATKO Hanketta ohjaa yritysryhmä 11/08 Merkintävarausilmoitukset RYM-SHOK Oy:n osakkuudesta 10-12/08 SRAn viimeistely, tutkimusohjelmien ja tutkimusvolyymin hahmottaminen alustavan merkintävarauksen tehneiden yritysten johdolla Hakemus statuksesta SHOKien johtoryhmälle / tiede- ja teknologianeuvostolle vuoden 2009 alussa Lopulliset sopimukset toiminnan käynnistämisestä alkuvuodesta 2009 Tutkimusohjelmien tarkennettu suunnittelu kevät kesä 2009 RYM-SHOK Oy aloittaa toimintansa syksyllä 2009 Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen ja Tavoitteen ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

8 RYM-SHOK Oy YHTIÖKOKOUS - valitsee hallituksen HALLITUS - valitsee toimitusjohtajan ja tutkimusjohtajan - päättää strategiasta, tutkimusohjelmista ja yhteisistä hankkeista NEUVOTTELUKUNTA - jäsenet osakasyrityksistä, muista yrityksistä, alan toimialajärjestöistä ja viranomaisista - hallitus nimittää puheenjohtajan ja kutsuu jäsenet TOIMITUS- JOHTAJA TUTKIMUS- JOHTAJA TYÖ- JA OHJAUSRYHMÄT - hallitus nimeää ensisijaisesti osakkaiden edustajista - ehdottaa: a) tutkimusohjelman sisällön b) käynnistettävät projektit c) ohjaa ohjelmia ja projekteja

9 RYM-SHOK Oy Toiminnasta vastaava yhtiö (koordinointi, ohjaus) Osakkaina yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset Laatii Strategisen tutkimusohjelman (SRA), joka on kuvaus SHOKin tutkimusteemoista ja aiheista sekä suunnitelman tutkimusohjelmien laatimiseksi Tutkimusohjelmasuunnitelmassa kuvataan ohjelman yhteys SHOKin strategiaan, ohjelman tavoitteet, keskeiset tutkimusteemat, tavoiteltavat hyödyt ja niiden mittaaminen sekä työsuunnitelma aikatauluineen ja budjetteineen Neuvottelukunta Hallitus nimittää puheenjohtajan ja kutsuu jäsenet Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa Osallistuu tutkimusohjelman tarvelähtöiseen määrittelyyn Tutkimusrahoitus Osakkailta edellytetään panostamista tutkimukseen ohjelmittain/painoalueittain Myös RYM-SHOK Oy:n ulkopuoliset yritykset osallistuvat tutkimukseen ja sen rahoitukseen

10 Tutkimusohjelmat Väline, jolla SHOKin tutkimusstrategiaa toteutetaan ja käynnistetään sen pohjalta Koostuu tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten hankkeista, joiden tulokset ovat tutkimusohjelmaan osallistuvien käytettävissä SHOK leimatut hankkeet SHOKin hankesalkkuun kuuluva yritys- tai yrityskonsortiohanke, joka aiheensa puolesta voidaan linkittää SHOKin tutkimusohjelmaan SHOK-volyymi Muodostuu RYM-SHOK Oy:n toiminnasta, tutkimusohjelmista sekä SHOK -leimatuista hankkeista

11 RYM-SHOK Oy:n osakkuus A-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (4 paikkaa) B-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (2 paikkaa) C-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (1 paikka) Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on 2 hallituspaikkaa. Hallituspaikkoja on yhteensä 9 ( ). YRITYSTEN OMISTUSOSUUS VÄHINTÄÄN 70%, MUILLA ENINTÄÄN 30%

12 VISIO RYM-SHOK vahvistaa laaja-alaisen, pitkäjänteisen ja kansainvälisesti verkottuneen tutkimuksen avulla suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä valittavilla keihäänkärkialueilla. Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla on tarjota maailmanluokan osaamista erityisesti: Rakennusten energiatehokkuudessa (uudisrakentaminen, ylläpito, korjausrakentaminen) Käyttäjälähtöisten tilojen ja alueiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, sekä olosuhteiden hallinnassa Tietomalleissa ja niihin perustuvissa toimintaprosesseissa Alan yritysten kansainvälistyminen jatkuu ja Suomen kiinteistö- ja rakennusalan tuotteiden sekä palveluiden kauppataseen positiivisuus kasvaa huomattavasti. Suomessa on maailman parhaisiin kuuluva ihmisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaympäristö. Rakennettua ympäristöä kehitetään siten, että se edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja luo hyvät kilpailuedellytykset sekä palvelee mahdollisimman hyvin teollisuuden ja muun liiketoiminnan, asumisen ja kulutuksen muuttuvia tarpeita.

13 TUTKIMUSSTRATEGIAN TEEMA-ALUEET

14 SHOK-valmisteluprosessin aikana esille tullut T&K:n tarve Teknologiakehityksen ennakointi (technology foresight) SHOK Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet(60 %) Muu teemoihin liittyvä T&K-työ, toimintaedellytysten kehittäminen, standardointi yms.

15 Energiatehokkuus Toimintaympäristö Toimintaympäristö Elinkaariprosessi Elinkaariprosessi Liiketoiminta ja kaupallistaminen Liiketoiminta ja kaupallistaminen Kokonaiskonseptit, tuotteet ja ja palvelut Energia Energia tuotanto, jakelu jakelu ja ja varastointi

16 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 1. Toimintaympäristö Tulevaisuuden tutkimus, isot trendit, skenaariot, kansainvälinen tutkimus ja benchmarking Energiatehokkuuden mittarit ja kansantaloustason kannattavuustarkastelut Ohjaus- ja kannustinmekanismit, motivointi ja rahoitusratkaisut Loppuasiakkaiden, liiketoiminnan, kehitystoiminnan ja tutkimuksen välisen synergian vahvistaminen

17 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 2. Liiketoiminta ja kaupallistaminen Kuluttajien ostohalukkuuden kehittäminen Energiatehokkuudesta liiketoimintaa: osaaminen, vienti, pilottiprojektit ja kansainvälinen verkottuminen Ansaintalogiikan kehittäminen, välillisten hyötyjen osoittaminen ja kilpailu-etujen tutkimus Kilpailuttamismenettelyjen kehittäminen Elinkaarivastuuseen perustuvat tilaaja - tuottajamallit, toimintamallit, hankintamallit, palvelumallit

18 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 3. Elinkaariprosessi Rakennusten ja yhdyskuntien 4D-kehittämistyökalut ja virtuaalimallit, integroinnin työkalut, elinkaarisuunnittelun työkalut uudis- ja korjausrakentamiseen ICT-sovellukset (ylläpito, ohjaus, diagnostiikka, tiedon hallinta, mittaus, mallinnus, simuloinnit, analyysit) Korjausrakennusprosessin omistajuus ja hallinta, palvelutuotteet, elinkaaren hallinnan työkalut Digitaalisen tiedon ja palveluiden hyödyntäminen (tietotuotteet, informaatio, valmennus, julkaisut, e-learning)

19 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 4. Kokonaiskonseptit / tuotteet ja palvelut Passiivitalot, +energiatalot ja 0-emissiotalot ja niitä vastaavat rakennustuotteet ja palvelut Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuspalveluiden ja - ratkaisujen konseptit, pilotointi, toteutusmallit ja referenssit Uudet materiaalit ja älykkäät tuotteet, joustavat järjestelmät, teollistaminen, esivalmistus, plug & play, whole building concept Virtuaalituotteet ja -menetelmät rakennusten ja muun rakennetun ympäristön toimivuuden varmistamisessa sekä käytön kehittämisessä ja hallinnassa

20 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 5. Energian tuotanto, jakelu ja varastointi Energiatehokas yhdyskuntarakenne: yhdyskuntien tiivistäminen, eheyttäminen ja logistinen kehittäminen Uusiutuviin energioihin perustuva energiainfrastruktuuri: hajautettu tuotanto, energian varastointi alue- ja rakennustasolla Energian tehokkaan käytön ja tuotannon älykkäät verkostot rakennuksissa ja yhdyskunnissa Energiaratkaisujen paikallinen optimointi

21 Toimintamallit ja prosessit Rajapinnat Rajapinnat Tietomallit Tietomallit Olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi Olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi Toiminta- ja ja liiketoimintamallit Toimitusverkostojen hallinta hallinta Tuottavuus ja ja tehokkuus

22 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 1. Uudet toiminta- ja liiketoimintamallit Investointiprosessit Ratkaisulähtöinen liiketoiminta Asiakas- ja käyttäjälähtöiset palveluprosessit, päätöksenteon tuki Käyttäjälähtöiset innovaatioprosessit Kustannustehokas laadun hallinta, tuottavuus ja lean construction Teknologian soveltaminen liiketoiminnassa

23 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 2. Toimitusverkostojen hallinta Kiinteistö- ja rakennusklusterin toiminta- ja ansaintalogiikka rakennusten ja rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa; suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, korjaaminen Toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta ja kokonaisuuden optimointi; tuotettuun lisäarvoon perustuvat palkitsemismekanismit ja sopimusmallit Prosessinhallinnan työkalujen kehitys ja testaus; prosessien mallinnus ja simulointi Vaatimusten hallinta läpi tuotteiden elinkaaren; suunnittelun ja rakentamisen prosesseihin kytkeytyvät vaatimustenhallinnan työkalut

24 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 3. Tuottavuus ja tehokkuus Lean-toimintamallit Projektitoiminnan ajan hallinta ja toimitusten oikea-aikaisuus Laadun hallinta Infrahankkeiden integroitu kokonaisohjaus Hallittu teollistaminen

25 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 4. Tietomallit Vaiheittain eteneminen niin, että tietomallien rakenne ja rajapinnat sallivat mallien laajentamisen; näin tietomallit voidaan saada kohtuullisessa ajassa kattamaan joku tai joitakin oleellisia liiketoimintaprosesseja Siirtyminen perinteisestä dokumentaatiosta tietomallien käyttöön kaikissa suunnittelun, simuloinnin, hankinnan ja rakentamisen tehtävissä. Tässä on osin kyse kaupallisten tietomallipohjaisten ohjelmistojen kehittämisestä, mutta myös uusien prosessien ja sopimusmallien kehittämisestä. Näiltä osin tutkimus kuuluu edellä kuvattujen uusien toiminta- ja liiketoimintamallien piiriin.

26 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 5. Rajapinnat Tiedonsiirtoon ja -jakamiseen liittyvät sopimukselliset ja juridiset kysymykset Joustavaan ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon pohjautuvien kiinteistö- ja rakennusalan prosessien kehittäminen Kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmistojen rajapintojen standardisointi ja standardien implementointi käytettäviin työkaluihin: tiedonsiirron sisältötarpeet, tiedonsiirron laatu, olemassa olevien standardien jatkokehitys ja käytettävyyden turvaaminen (IFC, ifcxml) Tiedonsiirron ja -jakamisen menetelmien jatkokehitys; tietomallipalvelimet

27 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 6. Olemassa olevien infrarakenteiden ja rakennuskannan digitalisointi Rakennetun ympäristön ja rakennusten elinkaaren aikaisten tehtävien ja niiden tietotarpeiden analysointi, dokumentointi ja standardointi Sähköinen asiointi kaikissa elinkaaren vaiheissa; asiakkaat, palvelut, käyttöliittymät, jne. Tietopankit ja -rekisterit; käyttöoikeudet ja ylläpito Digitoinnissa tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja menetelmät Langattomaan tiedonsiirtoteknologiaan perustuvat työkoneet Tiedon elinkaaren hallinta; tietomalleissa olevan tiedon arkistointi ja hyödyntäminen koko tuotteen elinkaaren ajan kaikkien toimijoiden, tietojen laajuus ja päivittäminen, muuttuvien tietotarpeiden ja -rakenteiden hallinta

28 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Materiaali- ja rakennetekniikka Materiaali- ja rakennetekniikka Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Yhdyskuntakonseptit Ekotehokkaat vesi- vesi-ja ja jätevesiverkostot

29 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 1. Yhdyskuntakonseptit Elinkeinotoimintaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden ennakointi; monialaiset päätöksenteon menetelmät ja työkalut, riskien hallinta ja arviointimenettelyt Tuotteisiin ja rakenteisiin upotetun tietotekniikan laaja soveltaminen - älykkään ympäristön kehittäminen; ympäristön olosuhteiden ja toimintojen seurantajärjestelmät, logistiikan tehostaminen, liikennevirtojen ohjaaminen, erilaisten teknologisten järjestelmien vuorovaikutteisuus Liikkumisen ja kuljetusten ekologisuus ja kustannustehokkuus; ajantasainen liikennetieto ja liikenteen hallinta, logistiikka, vaihtoehtoiset liikkumismuodot (joukkoliikenne ja kevyt liikenne), liikenteen mallintaminen ja simulointi sekä liikenteen ohjaus Energianhuollon hajautetut järjestelmät (aurinko, tuuli, geoterminen lämpö/jäähdytys, biopoltto-aineet) ja infraverkostot

30 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 2. Ekotehokkaat vesi- ja jätevesiverkostot Mallinnuksen, simuloinnin ja monioptimoinnin menetelmät, työkalut ja teknologiaratkaisut Ekotehokkuuden parantaminen; mm. puhtaan ja harmaan veden käytön optimointi, veden saatavuus ja käytön hallinta ja suljettujen vesikiertojen hallintajärjestelmät (monitorointi, ohjaus, käyttäjien informointi)

31 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 3. Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Hankintamenettelyt (aloite- ja motivaatiomallit, yhteistyötä tukevat mallit) ja rahoitusmallit (mm. riskienhallinta sekä käyttömaksut) Elinkaariperusteinen suunnittelu; päätöksentekomenetelmät, lähtötietojen hallinta, tila- ja kuntomittaukset, ekotehokkuus, elinkaarikustannusten arviointimenetelmät, mallinnus ja simulointi, vaikutusten arviointi sekä päätöksentekomenetelmät Infran optimoitu ylläpito ja korjaus Ilmastonmuutoksen asettamat vaatimukset infrarakenteiden toimivuudelle ja käyttöiälle

32 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 4. Infran materiaali- ja rakennetekniikka Muuttuvien olosuhteiden (sää- ja ilmasto sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset) materiaalit ja komposiitit Materiaali- ja energiatehokkuus (esim. kierrätys ja uusiomateriaalit sekä heikkolaatuisten jalostaminen, jätehuolto, puhdistus- ja suojausteknologiat) Tuotehyväksyntäprosessi Itsekorjautuvat, älykkäät, ekotehokkaat ja toiminnalliset materiaalit

33 Käyttäjälähtöiset tilat Olosuhteiden hallinta Olosuhteiden hallinta Tilan elinkaari Tilan elinkaari Käyttäjälähtöinen tilakehitys Käyttäjälähtöinen tilakehitys Tilakonseptit Ikääntyvien asumisratkaisut

34 TILAT - Tutkimusaihekartoitus SOSIAALISET TILAT Work and living place -lähestyminen Psykologiset tekijät Sosiaaliset tekijät Palvelut Vuorovaikutus, kommunikaatio, tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen Arvot, normit FYYSISET TILAT; TILOJEN TEKNIIKAT Visuaalinen, arkkitehtoninen ympäristö Design, sisustus (sijainti ja tilaratkaisu) Rakenteet ja talotekniikka Palvelut Muuntojoustavuus Esteettömyys Turvallisuus Terveellisyys KOETUT TILAT Käytettävyys Asiakaskokemus Motivoivuus Edullisuus Tuottavuus Luovuus Viihtyisyys Palauttavuus Aistittavuus Jaksaminen VIRTUAALISET TILAT Visuaalinen, auraalinen, haptinen Reagoiva ja kommunikoiva, yhteisöllinen Joka paikan tietotekniikka Mobiiliteknologiat 3D/4D/XD Elävän elämän simulointi, virtuaalinen living lab Osaava/elävä tietomalli Palvelut TILOJEN ELINKAARET Korjaus, ylläpito, kiinteistökehittäminen Palvelut Kustannuksesta tuottoajatteluun Ympäristö; luonnonmukaisuuden palauttava; vastuullisuus Käyttöikä ja vaurioitumien Toiminnallinen elinkaari Sosiaalinen elinkaari Omistaja, käyttäjä, yhteiskunta 34

35 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 1. Käyttäjälähtöinen tilakehitys Markkinatietouden muokkaaminen elämyksellisiksi ja teknisiksi lähtökohdiksi kohteen suunnittelua varten Asiakaskohtaisen vaatimusprosessin hallinta; tietojen keruu sekä automaattiset yhteydet suunnittelun ja tuotannon järjestelmiin Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun; osallistumista tukevat toimintatavat ja tietotekniikka Tiloja koskevien vaatimusten muokkaaminen ja linkittäminen rakennuksen järjestelmiä koskeviksi teknisiksi vaatimuksiksi Vaatimustiedon elinkaaren hallinta suunnittelu- ja tuotantoketjun kaikilla tasoilla Palveluprosessit ja toimintamallit; modulaariset suunnittelu- ja tuotantoprosessit

36 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 2. Tilakonseptit Tietoyhteiskunnan tilakulttuurit Tilan ja ihmisen vuorovaikutus (fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen) Tilaympäristöjen kehittäminen tukemaan toimintoja Joka paikan teknologiat, materiaali- ja anturiteknologiat Tilan tuottamat elämykset ( WOW-ilmiö )

37 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 3. Ikääntyvien asumisratkaisut Palveluteknologiat; omatoimisuuden tukeminen Hoivapalvelualan toimijoiden verkottuminen ja yhteistyö Olemassa olevien asuntojen korjausrakentaminen/muuntaminen seniori-/hoiva-asunnoiksi Kilpailukykyisten ratkaisujen löytyminen (automaation, sensorien hyödyntäminen)

38 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 4. Olosuhteiden hallinta Olosuhteiden toimivuusvaatimukset (esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys, ääniolosuhteet jne.) Sisäympäristön hallinta ja tekninen toimivuus (talotekniikka, automaatio, rakenteet, älykkäät materiaalit, talotekniikan ja rakenteiden integrointi jne.) Käyttäjän ja tilan vuorovaikutus (ohjaus, säädöt, monitorointi) Arkkitehtuuri; toiminnallisuus, esteettömyys jne. 5. Tilan elinkaari Muuntojousto Ympäristövaikutukset Käytettävyys

39 Tutkimusstrategian läpileikkaavat teemat

40 Ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella Tutkimuksen kohdealueita Käyttäjälähtöinen suunnittelu Asiakaskohtaisen vaatimusprosessin hallinta Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun Asiakkuuden hallinta Asiakas- ja käyttäjälähtöisen päätöksenteon tuen menetelmät Asiakastarpeiden hallinta palvelu- ja tuotantoprosesseissa Asiakkaalle syntyvän lisäarvon arvioinnin menetelmät ja liiketoiminnan ansaintalogiikat

41 Ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella Tutkimuksen kohdealueita Tilojen olosuhteiden ja kiinteistöjen toimivuuden hallinta Tilan käyttäjien toimintatavat Käytettävyys Osaaminen Motivaatio Ihmisen käyttäytymisen merkitys energiankulutukseen Ihmisen rooli prosessien toteuttajana Osaaminen Motivaatio?

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot