RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008"

Transkriptio

1 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous

2 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK Oy Oy Energiatehokkuus Energiatehokkuus Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Prosessit Prosessit ja toimintamallit ja toimintamallit SRA ja tutkimusohjelmat Innovaatiot ja huippuosaaminen Kansainvälinen kilpailukyky Tilat Tilat Globaalit läpimurrot Yliopistot ja tutkimuslaitokset Yritykset Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet (60 %)

3 RYM-SHOKin Hankesalkku SHOK-volyymi yhteensä M /v SHOK-leimatut hankkeet Tilat Tilat Rakennettu Rakennettu Ympäristö Ympäristö Oy Oy Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Toimintamallit Toimintamallit ja ja prosessit prosessit Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat 40 % 20 M Yritysten rahoitusosuus keskim. 40 % 8 M Yritysryhmä- /yrityshankkeet 60 % 30 M Yritysten rahoitusosuus keskim. 60 % 18 M Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Energiatehokkuus Energiatehokkuus SHOKin yhteiset tutkimusohjelmat

4 SHOKin perusteluja ja hyöty yrityksille/yhteiskunnalle T&K-tulokset Osaaminen Resurssit Imago Rahoitus Huipputuotteet Uudet ratkaisut, toimintatavat ja konseptit Poikkiteknologiset sovellukset Huippupalvelut Teknologian huippuosaaminen, keihäänkärjet Arkkitehtuuri ja muotoilu Kansainvälistymistaidot Markkinointiosaaminen Johtamistaidot Liiketoimintaosaaminen Globaalit businessmahdollisuudet Verkottumisosaaminen Alan asema yliopistoissa Aalto -yliopiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Osaavat ja motivoituneet opettajat Potentiaalisten nuorten kiinnostus Huippuresurssien saatavuus Kansainvälisten huippututkijoiden kiinnostus Positiivinen mielikuva kiinteistöja rakennusalasta Rekrytointi Nuorten kiinnostus Rahoitus Pitkäjänteinen julkinen rahoitus EU-rahoitus Yritysten yhteinen rahoitus

5 RYM-SHOKin VALMISTELUTYÖSSÄ TÄHÄN MENNESSÄ TAPAHTUNUT Työ käynnistyi keväällä 2007 Syksyllä 2007 keskeisten yritysten läpikäynti 1-5/08 tutkimusstrategian sisältöä käsittelevät työpajat. 5-10/08 SRA:n kirjoittaminen, yrityskommenttien jatkuva kokoaminen ja sisällyttäminen suunnitelmaan 8-10/08 toimintamallin hahmottaminen, esittelyt yrityksille 8-10/08 potentiaalisten osakasyritysten kartoitus, myös liitännäisiltä toimialoilta 9/08 valmistelun esittelyseminaari, 312 osallistujaa Valmisteluvastuussa Rakennusteollisuus RT, RAKLI, LVI-Talotekniikkaliitto, RIL, VTT ja Tekes tiiviisti yhteistyössä mukana. Valmistelutyöhön osallistunut runsaat 200 henkilöä, lähes 70 yritystä toimialan eri osista Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen ja Tavoitteen ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

6 TYÖTÄ OHJAAVASSA YRITYSRYHMÄSSÄ YIT Oyj, Halton Oy, Olof Granlund Oy, Pöyry Oyj, Senaatti-kiinteistöt, SRV Yhtiöt Oyj, NCC Rakennus Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Ruukki Construction, Ratahallintokeskus, maxit Oy, Destia Oy, Peab Seicon Oy, Skanska Oy, Lemminkäinen Oyj, VTT MUITA JATKOTYÖSKENTELYYN HALUKKAIKSI ILMOITTAUTUNEITA VVO, Consolis/Parma, Luja-yhtiöt, Ramboll, SITO, FCG, Rudus, Ramirent, Tulikivi Oyj, Ensto Oy, Kone Oyj, Storaenso Timber, Tiehallinto, Paroc Oy, Oilon Oy, TKK, TTY, TTL, KTL

7 VALMISTELUTYÖN JATKO Hanketta ohjaa yritysryhmä 11/08 Merkintävarausilmoitukset RYM-SHOK Oy:n osakkuudesta 10-12/08 SRAn viimeistely, tutkimusohjelmien ja tutkimusvolyymin hahmottaminen alustavan merkintävarauksen tehneiden yritysten johdolla Hakemus statuksesta SHOKien johtoryhmälle / tiede- ja teknologianeuvostolle vuoden 2009 alussa Lopulliset sopimukset toiminnan käynnistämisestä alkuvuodesta 2009 Tutkimusohjelmien tarkennettu suunnittelu kevät kesä 2009 RYM-SHOK Oy aloittaa toimintansa syksyllä 2009 Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen ja Tavoitteen ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

8 RYM-SHOK Oy YHTIÖKOKOUS - valitsee hallituksen HALLITUS - valitsee toimitusjohtajan ja tutkimusjohtajan - päättää strategiasta, tutkimusohjelmista ja yhteisistä hankkeista NEUVOTTELUKUNTA - jäsenet osakasyrityksistä, muista yrityksistä, alan toimialajärjestöistä ja viranomaisista - hallitus nimittää puheenjohtajan ja kutsuu jäsenet TOIMITUS- JOHTAJA TUTKIMUS- JOHTAJA TYÖ- JA OHJAUSRYHMÄT - hallitus nimeää ensisijaisesti osakkaiden edustajista - ehdottaa: a) tutkimusohjelman sisällön b) käynnistettävät projektit c) ohjaa ohjelmia ja projekteja

9 RYM-SHOK Oy Toiminnasta vastaava yhtiö (koordinointi, ohjaus) Osakkaina yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset Laatii Strategisen tutkimusohjelman (SRA), joka on kuvaus SHOKin tutkimusteemoista ja aiheista sekä suunnitelman tutkimusohjelmien laatimiseksi Tutkimusohjelmasuunnitelmassa kuvataan ohjelman yhteys SHOKin strategiaan, ohjelman tavoitteet, keskeiset tutkimusteemat, tavoiteltavat hyödyt ja niiden mittaaminen sekä työsuunnitelma aikatauluineen ja budjetteineen Neuvottelukunta Hallitus nimittää puheenjohtajan ja kutsuu jäsenet Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa Osallistuu tutkimusohjelman tarvelähtöiseen määrittelyyn Tutkimusrahoitus Osakkailta edellytetään panostamista tutkimukseen ohjelmittain/painoalueittain Myös RYM-SHOK Oy:n ulkopuoliset yritykset osallistuvat tutkimukseen ja sen rahoitukseen

10 Tutkimusohjelmat Väline, jolla SHOKin tutkimusstrategiaa toteutetaan ja käynnistetään sen pohjalta Koostuu tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten hankkeista, joiden tulokset ovat tutkimusohjelmaan osallistuvien käytettävissä SHOK leimatut hankkeet SHOKin hankesalkkuun kuuluva yritys- tai yrityskonsortiohanke, joka aiheensa puolesta voidaan linkittää SHOKin tutkimusohjelmaan SHOK-volyymi Muodostuu RYM-SHOK Oy:n toiminnasta, tutkimusohjelmista sekä SHOK -leimatuista hankkeista

11 RYM-SHOK Oy:n osakkuus A-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (4 paikkaa) B-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (2 paikkaa) C-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (1 paikka) Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on 2 hallituspaikkaa. Hallituspaikkoja on yhteensä 9 ( ). YRITYSTEN OMISTUSOSUUS VÄHINTÄÄN 70%, MUILLA ENINTÄÄN 30%

12 VISIO RYM-SHOK vahvistaa laaja-alaisen, pitkäjänteisen ja kansainvälisesti verkottuneen tutkimuksen avulla suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä valittavilla keihäänkärkialueilla. Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla on tarjota maailmanluokan osaamista erityisesti: Rakennusten energiatehokkuudessa (uudisrakentaminen, ylläpito, korjausrakentaminen) Käyttäjälähtöisten tilojen ja alueiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, sekä olosuhteiden hallinnassa Tietomalleissa ja niihin perustuvissa toimintaprosesseissa Alan yritysten kansainvälistyminen jatkuu ja Suomen kiinteistö- ja rakennusalan tuotteiden sekä palveluiden kauppataseen positiivisuus kasvaa huomattavasti. Suomessa on maailman parhaisiin kuuluva ihmisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaympäristö. Rakennettua ympäristöä kehitetään siten, että se edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja luo hyvät kilpailuedellytykset sekä palvelee mahdollisimman hyvin teollisuuden ja muun liiketoiminnan, asumisen ja kulutuksen muuttuvia tarpeita.

13 TUTKIMUSSTRATEGIAN TEEMA-ALUEET

14 SHOK-valmisteluprosessin aikana esille tullut T&K:n tarve Teknologiakehityksen ennakointi (technology foresight) SHOK Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet(60 %) Muu teemoihin liittyvä T&K-työ, toimintaedellytysten kehittäminen, standardointi yms.

15 Energiatehokkuus Toimintaympäristö Toimintaympäristö Elinkaariprosessi Elinkaariprosessi Liiketoiminta ja kaupallistaminen Liiketoiminta ja kaupallistaminen Kokonaiskonseptit, tuotteet ja ja palvelut Energia Energia tuotanto, jakelu jakelu ja ja varastointi

16 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 1. Toimintaympäristö Tulevaisuuden tutkimus, isot trendit, skenaariot, kansainvälinen tutkimus ja benchmarking Energiatehokkuuden mittarit ja kansantaloustason kannattavuustarkastelut Ohjaus- ja kannustinmekanismit, motivointi ja rahoitusratkaisut Loppuasiakkaiden, liiketoiminnan, kehitystoiminnan ja tutkimuksen välisen synergian vahvistaminen

17 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 2. Liiketoiminta ja kaupallistaminen Kuluttajien ostohalukkuuden kehittäminen Energiatehokkuudesta liiketoimintaa: osaaminen, vienti, pilottiprojektit ja kansainvälinen verkottuminen Ansaintalogiikan kehittäminen, välillisten hyötyjen osoittaminen ja kilpailu-etujen tutkimus Kilpailuttamismenettelyjen kehittäminen Elinkaarivastuuseen perustuvat tilaaja - tuottajamallit, toimintamallit, hankintamallit, palvelumallit

18 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 3. Elinkaariprosessi Rakennusten ja yhdyskuntien 4D-kehittämistyökalut ja virtuaalimallit, integroinnin työkalut, elinkaarisuunnittelun työkalut uudis- ja korjausrakentamiseen ICT-sovellukset (ylläpito, ohjaus, diagnostiikka, tiedon hallinta, mittaus, mallinnus, simuloinnit, analyysit) Korjausrakennusprosessin omistajuus ja hallinta, palvelutuotteet, elinkaaren hallinnan työkalut Digitaalisen tiedon ja palveluiden hyödyntäminen (tietotuotteet, informaatio, valmennus, julkaisut, e-learning)

19 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 4. Kokonaiskonseptit / tuotteet ja palvelut Passiivitalot, +energiatalot ja 0-emissiotalot ja niitä vastaavat rakennustuotteet ja palvelut Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuspalveluiden ja - ratkaisujen konseptit, pilotointi, toteutusmallit ja referenssit Uudet materiaalit ja älykkäät tuotteet, joustavat järjestelmät, teollistaminen, esivalmistus, plug & play, whole building concept Virtuaalituotteet ja -menetelmät rakennusten ja muun rakennetun ympäristön toimivuuden varmistamisessa sekä käytön kehittämisessä ja hallinnassa

20 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 5. Energian tuotanto, jakelu ja varastointi Energiatehokas yhdyskuntarakenne: yhdyskuntien tiivistäminen, eheyttäminen ja logistinen kehittäminen Uusiutuviin energioihin perustuva energiainfrastruktuuri: hajautettu tuotanto, energian varastointi alue- ja rakennustasolla Energian tehokkaan käytön ja tuotannon älykkäät verkostot rakennuksissa ja yhdyskunnissa Energiaratkaisujen paikallinen optimointi

21 Toimintamallit ja prosessit Rajapinnat Rajapinnat Tietomallit Tietomallit Olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi Olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi Toiminta- ja ja liiketoimintamallit Toimitusverkostojen hallinta hallinta Tuottavuus ja ja tehokkuus

22 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 1. Uudet toiminta- ja liiketoimintamallit Investointiprosessit Ratkaisulähtöinen liiketoiminta Asiakas- ja käyttäjälähtöiset palveluprosessit, päätöksenteon tuki Käyttäjälähtöiset innovaatioprosessit Kustannustehokas laadun hallinta, tuottavuus ja lean construction Teknologian soveltaminen liiketoiminnassa

23 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 2. Toimitusverkostojen hallinta Kiinteistö- ja rakennusklusterin toiminta- ja ansaintalogiikka rakennusten ja rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa; suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, korjaaminen Toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta ja kokonaisuuden optimointi; tuotettuun lisäarvoon perustuvat palkitsemismekanismit ja sopimusmallit Prosessinhallinnan työkalujen kehitys ja testaus; prosessien mallinnus ja simulointi Vaatimusten hallinta läpi tuotteiden elinkaaren; suunnittelun ja rakentamisen prosesseihin kytkeytyvät vaatimustenhallinnan työkalut

24 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 3. Tuottavuus ja tehokkuus Lean-toimintamallit Projektitoiminnan ajan hallinta ja toimitusten oikea-aikaisuus Laadun hallinta Infrahankkeiden integroitu kokonaisohjaus Hallittu teollistaminen

25 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 4. Tietomallit Vaiheittain eteneminen niin, että tietomallien rakenne ja rajapinnat sallivat mallien laajentamisen; näin tietomallit voidaan saada kohtuullisessa ajassa kattamaan joku tai joitakin oleellisia liiketoimintaprosesseja Siirtyminen perinteisestä dokumentaatiosta tietomallien käyttöön kaikissa suunnittelun, simuloinnin, hankinnan ja rakentamisen tehtävissä. Tässä on osin kyse kaupallisten tietomallipohjaisten ohjelmistojen kehittämisestä, mutta myös uusien prosessien ja sopimusmallien kehittämisestä. Näiltä osin tutkimus kuuluu edellä kuvattujen uusien toiminta- ja liiketoimintamallien piiriin.

26 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 5. Rajapinnat Tiedonsiirtoon ja -jakamiseen liittyvät sopimukselliset ja juridiset kysymykset Joustavaan ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon pohjautuvien kiinteistö- ja rakennusalan prosessien kehittäminen Kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmistojen rajapintojen standardisointi ja standardien implementointi käytettäviin työkaluihin: tiedonsiirron sisältötarpeet, tiedonsiirron laatu, olemassa olevien standardien jatkokehitys ja käytettävyyden turvaaminen (IFC, ifcxml) Tiedonsiirron ja -jakamisen menetelmien jatkokehitys; tietomallipalvelimet

27 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 6. Olemassa olevien infrarakenteiden ja rakennuskannan digitalisointi Rakennetun ympäristön ja rakennusten elinkaaren aikaisten tehtävien ja niiden tietotarpeiden analysointi, dokumentointi ja standardointi Sähköinen asiointi kaikissa elinkaaren vaiheissa; asiakkaat, palvelut, käyttöliittymät, jne. Tietopankit ja -rekisterit; käyttöoikeudet ja ylläpito Digitoinnissa tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja menetelmät Langattomaan tiedonsiirtoteknologiaan perustuvat työkoneet Tiedon elinkaaren hallinta; tietomalleissa olevan tiedon arkistointi ja hyödyntäminen koko tuotteen elinkaaren ajan kaikkien toimijoiden, tietojen laajuus ja päivittäminen, muuttuvien tietotarpeiden ja -rakenteiden hallinta

28 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Materiaali- ja rakennetekniikka Materiaali- ja rakennetekniikka Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Yhdyskuntakonseptit Ekotehokkaat vesi- vesi-ja ja jätevesiverkostot

29 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 1. Yhdyskuntakonseptit Elinkeinotoimintaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden ennakointi; monialaiset päätöksenteon menetelmät ja työkalut, riskien hallinta ja arviointimenettelyt Tuotteisiin ja rakenteisiin upotetun tietotekniikan laaja soveltaminen - älykkään ympäristön kehittäminen; ympäristön olosuhteiden ja toimintojen seurantajärjestelmät, logistiikan tehostaminen, liikennevirtojen ohjaaminen, erilaisten teknologisten järjestelmien vuorovaikutteisuus Liikkumisen ja kuljetusten ekologisuus ja kustannustehokkuus; ajantasainen liikennetieto ja liikenteen hallinta, logistiikka, vaihtoehtoiset liikkumismuodot (joukkoliikenne ja kevyt liikenne), liikenteen mallintaminen ja simulointi sekä liikenteen ohjaus Energianhuollon hajautetut järjestelmät (aurinko, tuuli, geoterminen lämpö/jäähdytys, biopoltto-aineet) ja infraverkostot

30 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 2. Ekotehokkaat vesi- ja jätevesiverkostot Mallinnuksen, simuloinnin ja monioptimoinnin menetelmät, työkalut ja teknologiaratkaisut Ekotehokkuuden parantaminen; mm. puhtaan ja harmaan veden käytön optimointi, veden saatavuus ja käytön hallinta ja suljettujen vesikiertojen hallintajärjestelmät (monitorointi, ohjaus, käyttäjien informointi)

31 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 3. Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Hankintamenettelyt (aloite- ja motivaatiomallit, yhteistyötä tukevat mallit) ja rahoitusmallit (mm. riskienhallinta sekä käyttömaksut) Elinkaariperusteinen suunnittelu; päätöksentekomenetelmät, lähtötietojen hallinta, tila- ja kuntomittaukset, ekotehokkuus, elinkaarikustannusten arviointimenetelmät, mallinnus ja simulointi, vaikutusten arviointi sekä päätöksentekomenetelmät Infran optimoitu ylläpito ja korjaus Ilmastonmuutoksen asettamat vaatimukset infrarakenteiden toimivuudelle ja käyttöiälle

32 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 4. Infran materiaali- ja rakennetekniikka Muuttuvien olosuhteiden (sää- ja ilmasto sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset) materiaalit ja komposiitit Materiaali- ja energiatehokkuus (esim. kierrätys ja uusiomateriaalit sekä heikkolaatuisten jalostaminen, jätehuolto, puhdistus- ja suojausteknologiat) Tuotehyväksyntäprosessi Itsekorjautuvat, älykkäät, ekotehokkaat ja toiminnalliset materiaalit

33 Käyttäjälähtöiset tilat Olosuhteiden hallinta Olosuhteiden hallinta Tilan elinkaari Tilan elinkaari Käyttäjälähtöinen tilakehitys Käyttäjälähtöinen tilakehitys Tilakonseptit Ikääntyvien asumisratkaisut

34 TILAT - Tutkimusaihekartoitus SOSIAALISET TILAT Work and living place -lähestyminen Psykologiset tekijät Sosiaaliset tekijät Palvelut Vuorovaikutus, kommunikaatio, tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen Arvot, normit FYYSISET TILAT; TILOJEN TEKNIIKAT Visuaalinen, arkkitehtoninen ympäristö Design, sisustus (sijainti ja tilaratkaisu) Rakenteet ja talotekniikka Palvelut Muuntojoustavuus Esteettömyys Turvallisuus Terveellisyys KOETUT TILAT Käytettävyys Asiakaskokemus Motivoivuus Edullisuus Tuottavuus Luovuus Viihtyisyys Palauttavuus Aistittavuus Jaksaminen VIRTUAALISET TILAT Visuaalinen, auraalinen, haptinen Reagoiva ja kommunikoiva, yhteisöllinen Joka paikan tietotekniikka Mobiiliteknologiat 3D/4D/XD Elävän elämän simulointi, virtuaalinen living lab Osaava/elävä tietomalli Palvelut TILOJEN ELINKAARET Korjaus, ylläpito, kiinteistökehittäminen Palvelut Kustannuksesta tuottoajatteluun Ympäristö; luonnonmukaisuuden palauttava; vastuullisuus Käyttöikä ja vaurioitumien Toiminnallinen elinkaari Sosiaalinen elinkaari Omistaja, käyttäjä, yhteiskunta 34

35 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 1. Käyttäjälähtöinen tilakehitys Markkinatietouden muokkaaminen elämyksellisiksi ja teknisiksi lähtökohdiksi kohteen suunnittelua varten Asiakaskohtaisen vaatimusprosessin hallinta; tietojen keruu sekä automaattiset yhteydet suunnittelun ja tuotannon järjestelmiin Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun; osallistumista tukevat toimintatavat ja tietotekniikka Tiloja koskevien vaatimusten muokkaaminen ja linkittäminen rakennuksen järjestelmiä koskeviksi teknisiksi vaatimuksiksi Vaatimustiedon elinkaaren hallinta suunnittelu- ja tuotantoketjun kaikilla tasoilla Palveluprosessit ja toimintamallit; modulaariset suunnittelu- ja tuotantoprosessit

36 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 2. Tilakonseptit Tietoyhteiskunnan tilakulttuurit Tilan ja ihmisen vuorovaikutus (fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen) Tilaympäristöjen kehittäminen tukemaan toimintoja Joka paikan teknologiat, materiaali- ja anturiteknologiat Tilan tuottamat elämykset ( WOW-ilmiö )

37 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 3. Ikääntyvien asumisratkaisut Palveluteknologiat; omatoimisuuden tukeminen Hoivapalvelualan toimijoiden verkottuminen ja yhteistyö Olemassa olevien asuntojen korjausrakentaminen/muuntaminen seniori-/hoiva-asunnoiksi Kilpailukykyisten ratkaisujen löytyminen (automaation, sensorien hyödyntäminen)

38 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 4. Olosuhteiden hallinta Olosuhteiden toimivuusvaatimukset (esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys, ääniolosuhteet jne.) Sisäympäristön hallinta ja tekninen toimivuus (talotekniikka, automaatio, rakenteet, älykkäät materiaalit, talotekniikan ja rakenteiden integrointi jne.) Käyttäjän ja tilan vuorovaikutus (ohjaus, säädöt, monitorointi) Arkkitehtuuri; toiminnallisuus, esteettömyys jne. 5. Tilan elinkaari Muuntojousto Ympäristövaikutukset Käytettävyys

39 Tutkimusstrategian läpileikkaavat teemat

40 Ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella Tutkimuksen kohdealueita Käyttäjälähtöinen suunnittelu Asiakaskohtaisen vaatimusprosessin hallinta Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun Asiakkuuden hallinta Asiakas- ja käyttäjälähtöisen päätöksenteon tuen menetelmät Asiakastarpeiden hallinta palvelu- ja tuotantoprosesseissa Asiakkaalle syntyvän lisäarvon arvioinnin menetelmät ja liiketoiminnan ansaintalogiikat

41 Ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella Tutkimuksen kohdealueita Tilojen olosuhteiden ja kiinteistöjen toimivuuden hallinta Tilan käyttäjien toimintatavat Käytettävyys Osaaminen Motivaatio Ihmisen käyttäytymisen merkitys energiankulutukseen Ihmisen rooli prosessien toteuttajana Osaaminen Motivaatio?

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry

Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry Painopisteet ja suunnitellut budjetit Osa A: Tuotemalli ja tiedonsiirto Tuotemalli ja automaatio Ekotehokkuus Tuotehyväksyntä

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio.

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio. Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman Roadmap Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio tausta tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalalle tutkimusaiheita korostuvia osaamisia

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen SHOKtutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Tutkimusohjelmat pohjautuvat toimijoiden tahtotilaan Yritysten tulevaisuuden visio 2. Toimijoilla

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Tekes valmistelee toimenpiteitä teollisen internetin ja 5G:n alueille Tekes on käynnistänyt teollisen internetin ohjelmavalmistelun. Samassa yhteydessä tarkastellaan

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa

Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa Korjausrakentamisen terveellisyys 9.4.2013 Rakennusfoorumi, Rakennustietosäätiö RTS Tuomo Ojanen VTT 2 Esityksen sisältö Enersis- hankkeen

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

RYM Oy ja tutkimusohjelmat

RYM Oy ja tutkimusohjelmat RYM Oy ja tutkimusohjelmat RILin rakennus- ja rakennetekniikan tekniikkaryhmä 29.04.2010 Sisältö 1. RYM Oy Osaamispääomasijoitusyhtiö 2. Tutkimusteemat Tutkimusagenda ja nyt valmistelussa olevat tutkimusohjelmat

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT

TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT TransSmart tiekarttatyön tavoite Luoda kärkiohjelmalle yhteinen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentaminen

Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentaminen Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentaminen Karoliina Tuokkola Liljavirta Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitos Suomen rakentamisen visio: (Työ ja elinkeinoministeriö)

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9. Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Markkinoille vienti

Lisätiedot

Talotekniikan palvelualusta varmistaa tuottavan ja viihtyisän kiinteistön

Talotekniikan palvelualusta varmistaa tuottavan ja viihtyisän kiinteistön Ville Stenius, palveluliiketoimintajohtaja Talotekniikan palvelualusta varmistaa tuottavan ja viihtyisän kiinteistön Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Rakennuksen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Korjausrakentamisen strategia 2007-2017

Korjausrakentamisen strategia 2007-2017 Korjausrakentamisen strategia 2007-2017 Rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeriö RIL Korjausrakentamisen teemailtapäivä 29.11.2007 1 Sisältö Korjausrakentamisen haasteet Strategian kantavat teemat

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tekes Innovaatiorahoituskeskus

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Kerrostalojen korjaaminen hankintaklinikan aloitustilaisuus ja 1. työpaja 27.5. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja alueiden uudistamiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus Mikko Punakivi & Anna Kilpelä 1.2.2013 KUUMA-seudun elintarvikeketju Alueen yritysten tarpeita selvitetty: Puhelinhaastatteluin Työpajassa

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset 29.3.2012 Mikko Östring Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tavoitteet Klinikan tavoitteena

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakennusprosessi

Tietoverkottunut rakennusprosessi Tietoverkottunut rakennusprosessi Tilaisuuden avaus Ari Kaikkonen, TE-keskus/Teknologiayksikkö, Seinäjoki Miksi ohjelma käynnistettiin? Vera ohjelman tavoitteet, sisältö ja hyödyt Käynnissä olevien projektien

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi i Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Osakkaat 2. Tutkimusagenda 3. Tutkimusohjelmien valmisteluprosessi 4. Tietomalleja hyödyntävät

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Projektin taustaa. Ensin tehtiin ROADMAP

Projektin taustaa. Ensin tehtiin ROADMAP Esa Nykänen VTT Projektin taustaa FinnWell-ohjelma kattaa kaikki terveydenhuollon teknologiat ja järjestelmät ja tarjoaa monipuoliset lähtökohdat erilaisten tuotteiden kehittämiseen Konseptiosaaminen on

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki, kaupunkikehitys Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien

Lisätiedot

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä 3.10.2013 1 Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä Pekka Pajakkala johtava asiantuntija VTT TAPRE päätösseminaari 3.10.20134, Tampere 3.10.2013 2 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9. Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Ohrasta olueksi tuotantoketjun tutkimus Tuotantoketjulla pitkäjänteinen yhteistyö Panimolaboratorio

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä. ApRemodel - Apartment House Remodelling

Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä. ApRemodel - Apartment House Remodelling Rakennettu ympäristö ohjelma - Tekes Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä ja vuokrataloissa ApRemodel - Apartment House Remodelling Pertti Lahdenperä, Pekka Lahti VTT, Veijo Nykänen VTT,Olli

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Katsaus ohjelmavalmisteluihin. Dr. Anssi Salonen 9.11.2010

Katsaus ohjelmavalmisteluihin. Dr. Anssi Salonen 9.11.2010 Katsaus ohjelmavalmisteluihin Dr. Anssi Salonen 9.11.2010 Nykyiset tutkimusohjelmat 1. Yrityksen askeleet Tutkimuslaitokset 2. RYM askeleet 3. Ohjelmarakenne 4. Kokemukset ja oppi nykytilanteesta PRE SY

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot