RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008"

Transkriptio

1 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous

2 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK Oy Oy Energiatehokkuus Energiatehokkuus Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Prosessit Prosessit ja toimintamallit ja toimintamallit SRA ja tutkimusohjelmat Innovaatiot ja huippuosaaminen Kansainvälinen kilpailukyky Tilat Tilat Globaalit läpimurrot Yliopistot ja tutkimuslaitokset Yritykset Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet (60 %)

3 RYM-SHOKin Hankesalkku SHOK-volyymi yhteensä M /v SHOK-leimatut hankkeet Tilat Tilat Rakennettu Rakennettu Ympäristö Ympäristö Oy Oy Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Toimintamallit Toimintamallit ja ja prosessit prosessit Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat 40 % 20 M Yritysten rahoitusosuus keskim. 40 % 8 M Yritysryhmä- /yrityshankkeet 60 % 30 M Yritysten rahoitusosuus keskim. 60 % 18 M Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Konsortiohankkeet Energiatehokkuus Energiatehokkuus SHOKin yhteiset tutkimusohjelmat

4 SHOKin perusteluja ja hyöty yrityksille/yhteiskunnalle T&K-tulokset Osaaminen Resurssit Imago Rahoitus Huipputuotteet Uudet ratkaisut, toimintatavat ja konseptit Poikkiteknologiset sovellukset Huippupalvelut Teknologian huippuosaaminen, keihäänkärjet Arkkitehtuuri ja muotoilu Kansainvälistymistaidot Markkinointiosaaminen Johtamistaidot Liiketoimintaosaaminen Globaalit businessmahdollisuudet Verkottumisosaaminen Alan asema yliopistoissa Aalto -yliopiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Osaavat ja motivoituneet opettajat Potentiaalisten nuorten kiinnostus Huippuresurssien saatavuus Kansainvälisten huippututkijoiden kiinnostus Positiivinen mielikuva kiinteistöja rakennusalasta Rekrytointi Nuorten kiinnostus Rahoitus Pitkäjänteinen julkinen rahoitus EU-rahoitus Yritysten yhteinen rahoitus

5 RYM-SHOKin VALMISTELUTYÖSSÄ TÄHÄN MENNESSÄ TAPAHTUNUT Työ käynnistyi keväällä 2007 Syksyllä 2007 keskeisten yritysten läpikäynti 1-5/08 tutkimusstrategian sisältöä käsittelevät työpajat. 5-10/08 SRA:n kirjoittaminen, yrityskommenttien jatkuva kokoaminen ja sisällyttäminen suunnitelmaan 8-10/08 toimintamallin hahmottaminen, esittelyt yrityksille 8-10/08 potentiaalisten osakasyritysten kartoitus, myös liitännäisiltä toimialoilta 9/08 valmistelun esittelyseminaari, 312 osallistujaa Valmisteluvastuussa Rakennusteollisuus RT, RAKLI, LVI-Talotekniikkaliitto, RIL, VTT ja Tekes tiiviisti yhteistyössä mukana. Valmistelutyöhön osallistunut runsaat 200 henkilöä, lähes 70 yritystä toimialan eri osista Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen ja Tavoitteen ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

6 TYÖTÄ OHJAAVASSA YRITYSRYHMÄSSÄ YIT Oyj, Halton Oy, Olof Granlund Oy, Pöyry Oyj, Senaatti-kiinteistöt, SRV Yhtiöt Oyj, NCC Rakennus Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Ruukki Construction, Ratahallintokeskus, maxit Oy, Destia Oy, Peab Seicon Oy, Skanska Oy, Lemminkäinen Oyj, VTT MUITA JATKOTYÖSKENTELYYN HALUKKAIKSI ILMOITTAUTUNEITA VVO, Consolis/Parma, Luja-yhtiöt, Ramboll, SITO, FCG, Rudus, Ramirent, Tulikivi Oyj, Ensto Oy, Kone Oyj, Storaenso Timber, Tiehallinto, Paroc Oy, Oilon Oy, TKK, TTY, TTL, KTL

7 VALMISTELUTYÖN JATKO Hanketta ohjaa yritysryhmä 11/08 Merkintävarausilmoitukset RYM-SHOK Oy:n osakkuudesta 10-12/08 SRAn viimeistely, tutkimusohjelmien ja tutkimusvolyymin hahmottaminen alustavan merkintävarauksen tehneiden yritysten johdolla Hakemus statuksesta SHOKien johtoryhmälle / tiede- ja teknologianeuvostolle vuoden 2009 alussa Lopulliset sopimukset toiminnan käynnistämisestä alkuvuodesta 2009 Tutkimusohjelmien tarkennettu suunnittelu kevät kesä 2009 RYM-SHOK Oy aloittaa toimintansa syksyllä 2009 Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen ja Tavoitteen ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

8 RYM-SHOK Oy YHTIÖKOKOUS - valitsee hallituksen HALLITUS - valitsee toimitusjohtajan ja tutkimusjohtajan - päättää strategiasta, tutkimusohjelmista ja yhteisistä hankkeista NEUVOTTELUKUNTA - jäsenet osakasyrityksistä, muista yrityksistä, alan toimialajärjestöistä ja viranomaisista - hallitus nimittää puheenjohtajan ja kutsuu jäsenet TOIMITUS- JOHTAJA TUTKIMUS- JOHTAJA TYÖ- JA OHJAUSRYHMÄT - hallitus nimeää ensisijaisesti osakkaiden edustajista - ehdottaa: a) tutkimusohjelman sisällön b) käynnistettävät projektit c) ohjaa ohjelmia ja projekteja

9 RYM-SHOK Oy Toiminnasta vastaava yhtiö (koordinointi, ohjaus) Osakkaina yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset Laatii Strategisen tutkimusohjelman (SRA), joka on kuvaus SHOKin tutkimusteemoista ja aiheista sekä suunnitelman tutkimusohjelmien laatimiseksi Tutkimusohjelmasuunnitelmassa kuvataan ohjelman yhteys SHOKin strategiaan, ohjelman tavoitteet, keskeiset tutkimusteemat, tavoiteltavat hyödyt ja niiden mittaaminen sekä työsuunnitelma aikatauluineen ja budjetteineen Neuvottelukunta Hallitus nimittää puheenjohtajan ja kutsuu jäsenet Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa Osallistuu tutkimusohjelman tarvelähtöiseen määrittelyyn Tutkimusrahoitus Osakkailta edellytetään panostamista tutkimukseen ohjelmittain/painoalueittain Myös RYM-SHOK Oy:n ulkopuoliset yritykset osallistuvat tutkimukseen ja sen rahoitukseen

10 Tutkimusohjelmat Väline, jolla SHOKin tutkimusstrategiaa toteutetaan ja käynnistetään sen pohjalta Koostuu tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten hankkeista, joiden tulokset ovat tutkimusohjelmaan osallistuvien käytettävissä SHOK leimatut hankkeet SHOKin hankesalkkuun kuuluva yritys- tai yrityskonsortiohanke, joka aiheensa puolesta voidaan linkittää SHOKin tutkimusohjelmaan SHOK-volyymi Muodostuu RYM-SHOK Oy:n toiminnasta, tutkimusohjelmista sekä SHOK -leimatuista hankkeista

11 RYM-SHOK Oy:n osakkuus A-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (4 paikkaa) B-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (2 paikkaa) C-kategoria osakepääoma euroa/osakas vuotuinen maksu hallinnon pyörittämiseen /v mahdollisuus hallituspaikkaan (1 paikka) Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on 2 hallituspaikkaa. Hallituspaikkoja on yhteensä 9 ( ). YRITYSTEN OMISTUSOSUUS VÄHINTÄÄN 70%, MUILLA ENINTÄÄN 30%

12 VISIO RYM-SHOK vahvistaa laaja-alaisen, pitkäjänteisen ja kansainvälisesti verkottuneen tutkimuksen avulla suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä valittavilla keihäänkärkialueilla. Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla on tarjota maailmanluokan osaamista erityisesti: Rakennusten energiatehokkuudessa (uudisrakentaminen, ylläpito, korjausrakentaminen) Käyttäjälähtöisten tilojen ja alueiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, sekä olosuhteiden hallinnassa Tietomalleissa ja niihin perustuvissa toimintaprosesseissa Alan yritysten kansainvälistyminen jatkuu ja Suomen kiinteistö- ja rakennusalan tuotteiden sekä palveluiden kauppataseen positiivisuus kasvaa huomattavasti. Suomessa on maailman parhaisiin kuuluva ihmisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaympäristö. Rakennettua ympäristöä kehitetään siten, että se edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja luo hyvät kilpailuedellytykset sekä palvelee mahdollisimman hyvin teollisuuden ja muun liiketoiminnan, asumisen ja kulutuksen muuttuvia tarpeita.

13 TUTKIMUSSTRATEGIAN TEEMA-ALUEET

14 SHOK-valmisteluprosessin aikana esille tullut T&K:n tarve Teknologiakehityksen ennakointi (technology foresight) SHOK Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet(60 %) Muu teemoihin liittyvä T&K-työ, toimintaedellytysten kehittäminen, standardointi yms.

15 Energiatehokkuus Toimintaympäristö Toimintaympäristö Elinkaariprosessi Elinkaariprosessi Liiketoiminta ja kaupallistaminen Liiketoiminta ja kaupallistaminen Kokonaiskonseptit, tuotteet ja ja palvelut Energia Energia tuotanto, jakelu jakelu ja ja varastointi

16 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 1. Toimintaympäristö Tulevaisuuden tutkimus, isot trendit, skenaariot, kansainvälinen tutkimus ja benchmarking Energiatehokkuuden mittarit ja kansantaloustason kannattavuustarkastelut Ohjaus- ja kannustinmekanismit, motivointi ja rahoitusratkaisut Loppuasiakkaiden, liiketoiminnan, kehitystoiminnan ja tutkimuksen välisen synergian vahvistaminen

17 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 2. Liiketoiminta ja kaupallistaminen Kuluttajien ostohalukkuuden kehittäminen Energiatehokkuudesta liiketoimintaa: osaaminen, vienti, pilottiprojektit ja kansainvälinen verkottuminen Ansaintalogiikan kehittäminen, välillisten hyötyjen osoittaminen ja kilpailu-etujen tutkimus Kilpailuttamismenettelyjen kehittäminen Elinkaarivastuuseen perustuvat tilaaja - tuottajamallit, toimintamallit, hankintamallit, palvelumallit

18 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 3. Elinkaariprosessi Rakennusten ja yhdyskuntien 4D-kehittämistyökalut ja virtuaalimallit, integroinnin työkalut, elinkaarisuunnittelun työkalut uudis- ja korjausrakentamiseen ICT-sovellukset (ylläpito, ohjaus, diagnostiikka, tiedon hallinta, mittaus, mallinnus, simuloinnit, analyysit) Korjausrakennusprosessin omistajuus ja hallinta, palvelutuotteet, elinkaaren hallinnan työkalut Digitaalisen tiedon ja palveluiden hyödyntäminen (tietotuotteet, informaatio, valmennus, julkaisut, e-learning)

19 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 4. Kokonaiskonseptit / tuotteet ja palvelut Passiivitalot, +energiatalot ja 0-emissiotalot ja niitä vastaavat rakennustuotteet ja palvelut Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuspalveluiden ja - ratkaisujen konseptit, pilotointi, toteutusmallit ja referenssit Uudet materiaalit ja älykkäät tuotteet, joustavat järjestelmät, teollistaminen, esivalmistus, plug & play, whole building concept Virtuaalituotteet ja -menetelmät rakennusten ja muun rakennetun ympäristön toimivuuden varmistamisessa sekä käytön kehittämisessä ja hallinnassa

20 Energiatehokkuus Tutkimuksen kohdealueet 5. Energian tuotanto, jakelu ja varastointi Energiatehokas yhdyskuntarakenne: yhdyskuntien tiivistäminen, eheyttäminen ja logistinen kehittäminen Uusiutuviin energioihin perustuva energiainfrastruktuuri: hajautettu tuotanto, energian varastointi alue- ja rakennustasolla Energian tehokkaan käytön ja tuotannon älykkäät verkostot rakennuksissa ja yhdyskunnissa Energiaratkaisujen paikallinen optimointi

21 Toimintamallit ja prosessit Rajapinnat Rajapinnat Tietomallit Tietomallit Olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi Olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi Toiminta- ja ja liiketoimintamallit Toimitusverkostojen hallinta hallinta Tuottavuus ja ja tehokkuus

22 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 1. Uudet toiminta- ja liiketoimintamallit Investointiprosessit Ratkaisulähtöinen liiketoiminta Asiakas- ja käyttäjälähtöiset palveluprosessit, päätöksenteon tuki Käyttäjälähtöiset innovaatioprosessit Kustannustehokas laadun hallinta, tuottavuus ja lean construction Teknologian soveltaminen liiketoiminnassa

23 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 2. Toimitusverkostojen hallinta Kiinteistö- ja rakennusklusterin toiminta- ja ansaintalogiikka rakennusten ja rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa; suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, korjaaminen Toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta ja kokonaisuuden optimointi; tuotettuun lisäarvoon perustuvat palkitsemismekanismit ja sopimusmallit Prosessinhallinnan työkalujen kehitys ja testaus; prosessien mallinnus ja simulointi Vaatimusten hallinta läpi tuotteiden elinkaaren; suunnittelun ja rakentamisen prosesseihin kytkeytyvät vaatimustenhallinnan työkalut

24 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 3. Tuottavuus ja tehokkuus Lean-toimintamallit Projektitoiminnan ajan hallinta ja toimitusten oikea-aikaisuus Laadun hallinta Infrahankkeiden integroitu kokonaisohjaus Hallittu teollistaminen

25 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 4. Tietomallit Vaiheittain eteneminen niin, että tietomallien rakenne ja rajapinnat sallivat mallien laajentamisen; näin tietomallit voidaan saada kohtuullisessa ajassa kattamaan joku tai joitakin oleellisia liiketoimintaprosesseja Siirtyminen perinteisestä dokumentaatiosta tietomallien käyttöön kaikissa suunnittelun, simuloinnin, hankinnan ja rakentamisen tehtävissä. Tässä on osin kyse kaupallisten tietomallipohjaisten ohjelmistojen kehittämisestä, mutta myös uusien prosessien ja sopimusmallien kehittämisestä. Näiltä osin tutkimus kuuluu edellä kuvattujen uusien toiminta- ja liiketoimintamallien piiriin.

26 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 5. Rajapinnat Tiedonsiirtoon ja -jakamiseen liittyvät sopimukselliset ja juridiset kysymykset Joustavaan ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon pohjautuvien kiinteistö- ja rakennusalan prosessien kehittäminen Kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmistojen rajapintojen standardisointi ja standardien implementointi käytettäviin työkaluihin: tiedonsiirron sisältötarpeet, tiedonsiirron laatu, olemassa olevien standardien jatkokehitys ja käytettävyyden turvaaminen (IFC, ifcxml) Tiedonsiirron ja -jakamisen menetelmien jatkokehitys; tietomallipalvelimet

27 Prosessit ja toimintamallit Tutkimuksen kohdealueet 6. Olemassa olevien infrarakenteiden ja rakennuskannan digitalisointi Rakennetun ympäristön ja rakennusten elinkaaren aikaisten tehtävien ja niiden tietotarpeiden analysointi, dokumentointi ja standardointi Sähköinen asiointi kaikissa elinkaaren vaiheissa; asiakkaat, palvelut, käyttöliittymät, jne. Tietopankit ja -rekisterit; käyttöoikeudet ja ylläpito Digitoinnissa tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja menetelmät Langattomaan tiedonsiirtoteknologiaan perustuvat työkoneet Tiedon elinkaaren hallinta; tietomalleissa olevan tiedon arkistointi ja hyödyntäminen koko tuotteen elinkaaren ajan kaikkien toimijoiden, tietojen laajuus ja päivittäminen, muuttuvien tietotarpeiden ja -rakenteiden hallinta

28 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Materiaali- ja rakennetekniikka Materiaali- ja rakennetekniikka Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Yhdyskuntakonseptit Ekotehokkaat vesi- vesi-ja ja jätevesiverkostot

29 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 1. Yhdyskuntakonseptit Elinkeinotoimintaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden ennakointi; monialaiset päätöksenteon menetelmät ja työkalut, riskien hallinta ja arviointimenettelyt Tuotteisiin ja rakenteisiin upotetun tietotekniikan laaja soveltaminen - älykkään ympäristön kehittäminen; ympäristön olosuhteiden ja toimintojen seurantajärjestelmät, logistiikan tehostaminen, liikennevirtojen ohjaaminen, erilaisten teknologisten järjestelmien vuorovaikutteisuus Liikkumisen ja kuljetusten ekologisuus ja kustannustehokkuus; ajantasainen liikennetieto ja liikenteen hallinta, logistiikka, vaihtoehtoiset liikkumismuodot (joukkoliikenne ja kevyt liikenne), liikenteen mallintaminen ja simulointi sekä liikenteen ohjaus Energianhuollon hajautetut järjestelmät (aurinko, tuuli, geoterminen lämpö/jäähdytys, biopoltto-aineet) ja infraverkostot

30 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 2. Ekotehokkaat vesi- ja jätevesiverkostot Mallinnuksen, simuloinnin ja monioptimoinnin menetelmät, työkalut ja teknologiaratkaisut Ekotehokkuuden parantaminen; mm. puhtaan ja harmaan veden käytön optimointi, veden saatavuus ja käytön hallinta ja suljettujen vesikiertojen hallintajärjestelmät (monitorointi, ohjaus, käyttäjien informointi)

31 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 3. Omaisuuden ja elinkaaren hallinta Hankintamenettelyt (aloite- ja motivaatiomallit, yhteistyötä tukevat mallit) ja rahoitusmallit (mm. riskienhallinta sekä käyttömaksut) Elinkaariperusteinen suunnittelu; päätöksentekomenetelmät, lähtötietojen hallinta, tila- ja kuntomittaukset, ekotehokkuus, elinkaarikustannusten arviointimenetelmät, mallinnus ja simulointi, vaikutusten arviointi sekä päätöksentekomenetelmät Infran optimoitu ylläpito ja korjaus Ilmastonmuutoksen asettamat vaatimukset infrarakenteiden toimivuudelle ja käyttöiälle

32 Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra Tutkimuksen kohdealueet 4. Infran materiaali- ja rakennetekniikka Muuttuvien olosuhteiden (sää- ja ilmasto sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset) materiaalit ja komposiitit Materiaali- ja energiatehokkuus (esim. kierrätys ja uusiomateriaalit sekä heikkolaatuisten jalostaminen, jätehuolto, puhdistus- ja suojausteknologiat) Tuotehyväksyntäprosessi Itsekorjautuvat, älykkäät, ekotehokkaat ja toiminnalliset materiaalit

33 Käyttäjälähtöiset tilat Olosuhteiden hallinta Olosuhteiden hallinta Tilan elinkaari Tilan elinkaari Käyttäjälähtöinen tilakehitys Käyttäjälähtöinen tilakehitys Tilakonseptit Ikääntyvien asumisratkaisut

34 TILAT - Tutkimusaihekartoitus SOSIAALISET TILAT Work and living place -lähestyminen Psykologiset tekijät Sosiaaliset tekijät Palvelut Vuorovaikutus, kommunikaatio, tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen Arvot, normit FYYSISET TILAT; TILOJEN TEKNIIKAT Visuaalinen, arkkitehtoninen ympäristö Design, sisustus (sijainti ja tilaratkaisu) Rakenteet ja talotekniikka Palvelut Muuntojoustavuus Esteettömyys Turvallisuus Terveellisyys KOETUT TILAT Käytettävyys Asiakaskokemus Motivoivuus Edullisuus Tuottavuus Luovuus Viihtyisyys Palauttavuus Aistittavuus Jaksaminen VIRTUAALISET TILAT Visuaalinen, auraalinen, haptinen Reagoiva ja kommunikoiva, yhteisöllinen Joka paikan tietotekniikka Mobiiliteknologiat 3D/4D/XD Elävän elämän simulointi, virtuaalinen living lab Osaava/elävä tietomalli Palvelut TILOJEN ELINKAARET Korjaus, ylläpito, kiinteistökehittäminen Palvelut Kustannuksesta tuottoajatteluun Ympäristö; luonnonmukaisuuden palauttava; vastuullisuus Käyttöikä ja vaurioitumien Toiminnallinen elinkaari Sosiaalinen elinkaari Omistaja, käyttäjä, yhteiskunta 34

35 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 1. Käyttäjälähtöinen tilakehitys Markkinatietouden muokkaaminen elämyksellisiksi ja teknisiksi lähtökohdiksi kohteen suunnittelua varten Asiakaskohtaisen vaatimusprosessin hallinta; tietojen keruu sekä automaattiset yhteydet suunnittelun ja tuotannon järjestelmiin Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun; osallistumista tukevat toimintatavat ja tietotekniikka Tiloja koskevien vaatimusten muokkaaminen ja linkittäminen rakennuksen järjestelmiä koskeviksi teknisiksi vaatimuksiksi Vaatimustiedon elinkaaren hallinta suunnittelu- ja tuotantoketjun kaikilla tasoilla Palveluprosessit ja toimintamallit; modulaariset suunnittelu- ja tuotantoprosessit

36 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 2. Tilakonseptit Tietoyhteiskunnan tilakulttuurit Tilan ja ihmisen vuorovaikutus (fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen) Tilaympäristöjen kehittäminen tukemaan toimintoja Joka paikan teknologiat, materiaali- ja anturiteknologiat Tilan tuottamat elämykset ( WOW-ilmiö )

37 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 3. Ikääntyvien asumisratkaisut Palveluteknologiat; omatoimisuuden tukeminen Hoivapalvelualan toimijoiden verkottuminen ja yhteistyö Olemassa olevien asuntojen korjausrakentaminen/muuntaminen seniori-/hoiva-asunnoiksi Kilpailukykyisten ratkaisujen löytyminen (automaation, sensorien hyödyntäminen)

38 Käyttäjälähtöiset tilat Tutkimuksen kohdealueet 4. Olosuhteiden hallinta Olosuhteiden toimivuusvaatimukset (esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys, ääniolosuhteet jne.) Sisäympäristön hallinta ja tekninen toimivuus (talotekniikka, automaatio, rakenteet, älykkäät materiaalit, talotekniikan ja rakenteiden integrointi jne.) Käyttäjän ja tilan vuorovaikutus (ohjaus, säädöt, monitorointi) Arkkitehtuuri; toiminnallisuus, esteettömyys jne. 5. Tilan elinkaari Muuntojousto Ympäristövaikutukset Käytettävyys

39 Tutkimusstrategian läpileikkaavat teemat

40 Ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella Tutkimuksen kohdealueita Käyttäjälähtöinen suunnittelu Asiakaskohtaisen vaatimusprosessin hallinta Käyttäjän osallistuminen suunnitteluun Asiakkuuden hallinta Asiakas- ja käyttäjälähtöisen päätöksenteon tuen menetelmät Asiakastarpeiden hallinta palvelu- ja tuotantoprosesseissa Asiakkaalle syntyvän lisäarvon arvioinnin menetelmät ja liiketoiminnan ansaintalogiikat

41 Ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella Tutkimuksen kohdealueita Tilojen olosuhteiden ja kiinteistöjen toimivuuden hallinta Tilan käyttäjien toimintatavat Käytettävyys Osaaminen Motivaatio Ihmisen käyttäytymisen merkitys energiankulutukseen Ihmisen rooli prosessien toteuttajana Osaaminen Motivaatio?

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

KIRA digi uudistaa rakennusalaa. Inspiroidu betonista seminaari Teemu Lehtinen,

KIRA digi uudistaa rakennusalaa. Inspiroidu betonista seminaari Teemu Lehtinen, KIRA digi uudistaa rakennusalaa Inspiroidu betonista seminaari Teemu Lehtinen, 19.1.2017 Betoni mullisti muodonannon RAKENNETUN digi YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN mullistaa DIGITALISAATIO HANKE prosessit

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Virtual Building Environments - VBE II

Virtual Building Environments - VBE II Virtual Building Environments - VBE II Projektin kokonaistavoitteet Osallistuvat kiinteistö- ja rakennusalan yritykset: VBE-ratkaisuista selkeää kilpailuetua: Käyttökelpoiset menetelmät hyötypotentiaalin

Lisätiedot

Tekesin teknologiaohjelmat

Tekesin teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä uutta teknologiaosaamista. Ohjelmilla edistetään tietyn teknologia-alueen, teollisuusalan tai jopa

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti Nopeutettu Elinkaaren Määritys Accelerated Life Cycle Estimation NEM -projekti TEKES tutkimusprojekti Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus 2014 2017 Juha Miettinen, Materiaaliopin laboratorio,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä 100 Lasissa! Kohti Fiksua Kaupunkia Erja Turunen, Executive Vice President, VTT Miimu Airaksinen, Kari Mäki, Raine Hautala, Juho

Lisätiedot

VBE II TUT VTT. Osallistuvat yritykset. VBE Kansainvälinen verkosto. Työpajat Seminaarit Esitelmät

VBE II TUT VTT. Osallistuvat yritykset. VBE Kansainvälinen verkosto. Työpajat Seminaarit Esitelmät VBE II 2005-2007 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto VTT Käyttöönotto-

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA

MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA 10.1.2017 Rambollin toimisto Pakkahuoneenaukio 2, Tampere Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY 10.11.2015 Miksi resurssiviisautta tarvitaan Miksi kaupunkien pitää muuttua Mitä resurssiviisaus tarkoittaa Mitä sillä

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

TONNI, INNO ja ONNI. Inno

TONNI, INNO ja ONNI. Inno TONNI, INNO ja ONNI Tonni, Inno ja Onni ovat VTT:n laatimia tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2050. Skenaarioiden lähtökohtana on ollut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot