Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus"

Transkriptio

1 Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai Alla olevasta luettelosta ilmenevät keväällä alkavien projektien yksityiskohtaiset tiedot, kuten projektikohtaiset teemat, johtaja/johtajat sekä esittelytilaisuuksien ajankohdat ja paikat, mikäli esittelytilaisuus järjestetään. Osanottajien valinta projekteihin tapahtuu joulukuun aikana. Projekteihin otetaan pääsääntöisesti 16 opiskelijaa. Projektitiedot aikatauluineen ovat nähtävissä myös Oodissa tutkintorakenteen kohdassa Syventävät opinnot. Esineoikeus Projektin esittelytilaisuus on to klo klo P668 salissa. Projektin teema: Lainsäädännölliset, rakenteelliset ja sopimusperusteiset rahoitus- ja vakuusjärjestelyt Projektin johtaja: professori Jarno Tepora Ajankohta: kevät syksy 2015 Kuvaus: Nykyaikaisessa yhteiskunnassa yritysten ja kansalaisten käyttöön tuotetaan eri käyttötarkoitusta varten tarpeellisia rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä, joissa tahdonvaltaisen oikeustoimen kohteena olevaa varallisuusobjektia käytetään vakuutena. Nämä järjestelyt voidaan systematisoida usealla eri tavalla. Yksi tapa hahmottaa rahoitus- ja vakuusjärjestelyt on erottaa lainsäädännölliset, rakenteelliset ja sopimusperusteiset järjestelyt. Toisena erottelukriteerinä voi olla se seikka, käyttääkö yritys rahoitusta ja siihen kytkeytyvää vakuusjärjestelyä tarvitsemiensa tuotantovälineiden - rakennusten, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muun sellaisen varallisuuden hankintaan (i) omaa käyttöä varten vai (ii) myynti- tai muun vastaavan liiketoiminnan rahoittamiseen. Projektissa on tarkoitus laajasti tarkastella erilaisia eri yhteyksissä käytettäviä rahoitus- ja vakuusmuotoja. Omaisuus- ja vakuusjärjestelyjä tehtäessä säännöllisesti yhtenä kysymyksenä on selvittää järjestelyn sitovuus kolmansiin tahoihin. Kolmas taho voidaan jäsentää usealla eri tavalla. Yhteistä näille on, että sivullinen ei ole mukana ainakaan suoraan sopimusjärjestelyssä. Sivullisella tarkoitetaan yleensä kilpailevaa luovutuksensaajaa tai panttivelkojaa taikka insolvenssimenettelyssä mukana olevaa velkojaa. Projektitöiden kohdealueita: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - sopimus konkurssin varalta - alistussopimus konkurssissa - rahoitusleasing prosessiteollisuuden käytössä - kollisionratkaisua täydentävät keinot kolmannen suojana - kaupintavarasto ja kolmas - sijoittajien suoja arvopaperistamisessa - panttiobjektin edelleenpanttaus ja sen käyttöala - pantattu sulkutili ja sen käyttöedellytykset - arvopaperisalkun panttaus - projektisopimukset projektirahoituksessa - projektirahoituksen vakuussopimukset ja niiden käyttöala - leasingin käyttö projektirahoituksessa - kansainvälinen leasing ja sen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet - yrityksen rahoitus- ja vakuusjärjestelyt erityistarkastuksessa yrityksen konkurssissa Opetusmuodot: Projektin alustava ohjelma: Tammikuu 2015: projektin alkukokous ja alkuluennot: ma-ma klo P668 Helmikuu 2015: tehdään projektivierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen osoittamat opettajat. Maaliskuu 2015: projektiseminaari: ti-to klo P668, ryhmätöiden purku Toukokuu 2015: dispositioseminaari: ma-to klo P668, aiheiden jäsennelty esitys Syyskuu 2015: seurantaseminaari: alustavien tulosten esittely Joulukuu 2015: tutkielmaseminaari. Projektiin osallistuminen: Projektiin otetaan enintään 16 opiskelijaa. Projektiin osallistuvan suositellaan esineoikeuden valinnaisten opintojen tenttien suorittamista. Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana.

2 Harjoituskirjoitus: Harjoituskirjoituksen on kohdistuttava tutkielman aiheeseen ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Arvostelu: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine: hyväksytty / hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suoritettu viimeistään Tentin tutkintovaatimukset: 1)Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet, ) Kangas, Tanja: Sopimusperusteinen luoton alistaminen, BLF 2010 s ) Huomo, Laura: Maakaasuputkiston projektirahoitus ) Tuomisto, Jarmo: Sopimus ja insolvenssi,2010 5) Rahoitus ja sijoitus teemanumero n:o Defensor Legis 6) Harsu, Henrikki: Kotimaisen liiketoiminnan arvopaperistaminen. Oikeustiede-Jurisprudentia 2003 s ) Tepora, Jarno: Tavanomaisen irtaimen esineen sale and leaseback järjestelystä vakuustarkoituksessa. JJ Havansi 2001 s ja Irtaimen vakuusluovutuksesta ja panttiobjektin oikeudellisesta määräysvallasta erilaisissa toimintaympäristöissä. BLF 2005 s Eurooppaoikeus Seuraava prof. Juha Raition johtama eurooppaoikeuden projekti alkaa syksyllä Siitä ilmoitetaan lähempänä erikseen. Finanssioikeus Finanssioikeudessa alkaa kaksikielinen projekti kevätlukukaudella, projektin teema ja pitäjä ja muut yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Kauppaoikeus Projektin esittelytilaisuus on klo salin P724. Projektin teema: Moderni osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus (Muuttuva osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus) Projektin johtajat: professori Seppo Villa ja professori Mårten Knuts Yritysvierailut: ryhmä tekee useita yritysvierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen osoittamat opettajat. Projektiluennoissa professorit Seppo Villa ja Mårten Knuts luennoivat osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden keskeisistä kysymyksistä. Dispositioseminaarissa KL 2015 teemojen opponoitsijoina toimii mahdollisesti asianajajia. Seurantaseminaarissa SL 2015 opiskelijat esittävät tutkimustuloksiaan. Projekti alkaa kevätlukukaudella (tammikuussa) 2015 ja päättyy SL Projektiin osallistuminen edellyttää käytännössä, että yhtiöoikeuden tai arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaiset opinnot on suoritettu. Yleiskuvaus: Modernissa markkinayhteiskunnassa yritykset kasvavat ja toimivat sekä yritysten rakenteita järjestellään tekemällä erilaisia yritysjärjestelyjä. Markkinoiden ja yhteisömuotojen sääntely on jatkuvassa muutoksessa ja diskurssissa markkinoiden kehityksen kanssa. Muuttuva osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden tavoitteena on luoda yritysten toimintaa ja omistus- sekä rahoitusjärjestelyjä tukeva ja raamittava dynaaminen, tehokas ja oikeudenmukainen sääntelyjärjestelmä, joka tarjoaa suojaa yritysten eri intressitahoille sekä vahvistavat pääoma- ja vaihdantamarkkinoiden toimivuutta ja luotettavuutta yhteiskunnassa. Projektin kantavana teemana on tuoda esille, miten osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- sekä sopimusoikeudellisen sääntely kytkeytyvät yhteen. Tavoitteet: Projektin tavoitteena on selvittää ja tutkia, millä tavalla modernin yrityksen toimintaa markkinoilla ja toimijoiden toimintaa säännellään, miten osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- sekä sopimusoikeudellinen sääntely kytkeytyvät yhteen sekä miten osakkeenomistajien yhdenvertainen ja sijoittajien tasapuolinen kohtelu ja velkojansuoja toteutetaan. Asiakokonaisuudessa on mahdollisuus tehdä puhtaasti ensisijaisesti kansalliseen sääntelyyn kohdistuvaa oikeusdogmaattista tai oikeustaloustieteen metodia hyödyntävää tutkimusta sekä kansainvälisempiä kysymyksiä pohtivaa, tarvittaessa kriittistä ja arvioivaa oikeusvertailevaa metodia hyödyntävää tutkimusta. Samalla projekti opettaa ymmärtämään modernin osakeyhtiön ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyä. Sisältö: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - yrityskaupan tai -järjestelyn toteuttamistavat

3 - osakeyhtiön rahoitus - vähemmistöosakkeenomistajan suoja - velkojiensuojajärjestelmä - osakkeenomistajan yhdenvertainen kohtelun vaatimus - osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus - uudistunut arvopaperimarkkinasääntely - transaktiotyypit arvopaperimarkkinoilla, kuten julkiset ostotarjoukset ja pörssilistautumiset - rahoitustransaktiotyypit pääomamarkkinoilla, kuten osakeannit ja bondit - sisäpiirisääntely ja muu markkinoiden väärinkäyttö - rahoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvä infrastruktuuri ja kaupankäynnin sääntely - pörssiyhtiön informaatiovelvoitteet - corporate governance Opetusmuodot: Projekti koostuu seuraavista osasuorituksista: - projektitentti (10 op) - luennot 10 t. - harjoitusaineen kirjoittaminen - projektiseminaarit (10 op) - tutkielma (40 op) Omakohtaisella opiskelulla ja tutkimuksella sekä päätoimisella sitoutumisella projektiin on ratkaiseva merkitys onnistuneeseen projektin loppuun suorittamiseen. Projektiin otetaan opiskelijaa. Projektiin pääseminen edellyttää käytännössä yhtiöoikeuden tai arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaisten opintojen tentin suorittamista, koska opiskelijat projektiin valitaan tehtyjen opintosuoritusten perusteella. Valinnassa painotetaan suoritettujen opintopisteiden määrää sekä miten suoritetut opinnot tukevat kykyä hahmottaa projektin teemoja ja menestyä projektissa. On mahdollista, että valinnassa suoritetaan haastatteluja. Projektiin osallistuminen: Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Jos opiskelija ei saa tutkimussuunnitelmaansa laadittua sille projektissa sovitussa ajassa, katsotaan opiskelijan keskeyttäneen projektin suorittamisen. Tutkielma tulee saattaa loppuun projektin aikana (KL SL 2014). Tutkielman tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään joulukuussa Dispositio- ja muissa seminaareissa edellytetään kykyä keskustella esillä olevista teemoista. Ajankohta: KL 2015 SL Projektin alustava ohjelma: Projektin tapaaminen: To kello 12-14, P 417 Luennot: Ma Pe kello P 417 Dispositioseminaari: Ma Pe kello P 417 Yritysvierailut: 2015 yritysvierailu ja luentoja erikseen ilmoitettavana päivänä Seurantakokous: SL 2015 erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Harjoituskirjoitus: harjoituskirjoituksen on kohdistuttava gradun teemaan ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Suoritustavat: Projektitentti: (10 op) Projektiseminaarit ja harjoituskirjoitus: (10 op) Tutkielma: (40 op) (+ syventäviin opintoihin kuuluvat metodiseminaari 5 op ja projektia tukevia valinnaisia opintoja 5 op) Arvostelu: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5 Harjoitusaine: hyväksytty hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentin voi suorittaa minä tahansa yleisenä tiedekunnan tenttipäivänä. Tenttipäivä on sovittava erikseen professorien kanssa I) OSAKEYHTIÖOIKEUSLINJA Mikäli opiskelija ei ole suorittanut yhteisöoikeuden valinnaisen tentin A linjaa, hänen tulee tenttiä: 1) Kraakman, Reinier R. ym.: The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö III: Corporate Governance, 2010 Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö (kuten, osakeyhtiölaki 624/2006, laki osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 ja arvopaperimarkkinalaki 746/2012). Kuulustelija: professori Seppo Villa

4 Jos opiskelija on suorittanut yhteisöoikeuden valinnaisen tentin A linjan, hänen tulee tenttiä: 1) Pönkä, Ville: Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä, ) Immonen, Raimo Ossa, Jaakko Villa, Seppo: Osakeyhtiön pääoman hallinta, ) Vahtera, Veikko: Osakeomistuksen riski ja sääntely, ) Opiskelijan kanssa erikseen sovittava teos, joka tukee gradun teemaa. Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö, (kuten osakeyhtiölaki 624/2006, L osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 arvopaperimarkkinalaki 746/2012, osuuskuntalaki 1488/2001 tai uudempi, L eurooppayhtiöstä 724/2004 sekä L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988). Kuulustelija: professori Seppo Villa II) ARVOPAPERIMARKKINAOIKEUSLINJA 1) Knuts, Mårten: Kursmanipulation på värdepappersmarknaden, ) Cox, James D. Hillman, Robert W. Langevoort, Donald C.: Securities Regulation. Cases and Materials. Fifth edition tai uudempi painos. 3) Opiskelijan kanssa erikseen sovittava teos tai artikkelituotantoa, joka tukee gradun teemaa. Kuulustelija: professori Mårten Knuts Lääkintä- ja bio-oikeuden projekti Projektin esittely: klo 14 Porthanian salissa 668 (oikeudenkäyntisali). Biolääketiedesopimus (eli ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehty yleissopimus) osana eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää Tavoitteet Tavoitteena on yhdistää kaksi erillään olevaa kokonaisuutta (ihmisoikeudet ja lääketiede), jotka kuitenkin liittyvät läheisesti tosiinsa. Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus on oikeustieteen edustajille pääosin varsin tuntematon asia, mutta lääketieteessä se tunnetaan paremmin. Lääketieteen edustajilta puuttuu kuitenkin ihmisoikeuksia koskeva asiantuntemus, minkä vuoksi he eivät saa sopimuksesta kaikkea irti tai kokonaisuus jää ymmärtämättä. Tästä syystä olisi tärkeää lisätä juristien ymmärrystä biolääketiedesopimuksesta ja sen merkityksestä. Sopimuksen merkitys kasvanee vastaisuudessa entisestään. Sisältö Biolääketiedesopimus koskee monia terveyteen liittyviä asioita, ei pelkästään biolääketiedettä tai lääketieteellistä tutkimusta. Projektissa käsitellään Euroopan neuvoston biolääketiedesopimusta osana laajempaa eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää. Silloin esille nousee sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja kuten myös EU:n perusoikeuskirja, jota laadittaessa otettiin huomioon jo olemassa olevat ihmisoikeussopimukset. Biolääketiedesopimuksen merkityksen ymmärtäminen vaatii laaja-alaista ihmisoikeusjärjestelmään samoin kuin EU:n perusoikeusjärjestelmään paneutumista. Projektin puitteissa voi laatia tutkielman hyvin erilaisista aiheista ja kiinnostuneille löytyy myös lähes tutkimattomia aiheita. Edeltävät opinnot/kohderyhmä Pääsääntöisesti edellytyksenä projektiin osallistumiselle on lääkintä- ja bio-oikeuden valinnaisten aineopintojen suorittaminen, ja suositeltavaa on myös lääkintä- ja bio-oikeuden tai valtiosääntöoikeuden harjoitusseminaarin suorittaminen ennen projektin alkua. Kiinnostus ihmisoikeuskysymyksiin on projektissa eduksi. Lähialojen opinnot eduksi, mutta ei välttämättömiä. Suoritustavat Projektin seminaareihin osallistuminen sen myöhemmin vahvistettavan ohjelman mukaisesti ja kirjallisten töiden tekeminen (yksi oikeustapauskommentti maaliskuussa ja tutkimussuunnitelman esitteleminen seminaarissa toukokuussa). Valmistumassa olevia tutkielmia käsitellään syksyllä Tentin voi suorittaa minä tahansa tiedekunnan tenttipäivänä ilmoittautumalla sähköpostitse opettajalle. Projektin aikana järjestetään vierailu ainakin Valviraan, Kelan tutkimusosastolle ja mahdollisesti muihinkin kohteisiin. Arviointi Pro gradu tutkielma arvioidaan tiedekunnassa yleisessä käytössä olevien kriteerien mukaisesti, samoin tentti. Oppimateriaali ja kirjallisuus 1) Häyry, Matti: Ihminen 2.0 (2012) tai sama englanninkielisenä (Rationality and the Genetic Challenge) ja Irni, Sari & Meskus, Mianna & Olkkonen, Venla: Muokattu elämä (2014), 2) Wicks, Elizabeth: Human Rights and Healthcare (2007) tai Tobin, John: The Right to Health in International Law (2012) tai Toebes, Birgit ym.: Health and Human Rights in Europe (2012) tai Rynning, E. & Hartlev, M. (eds.): Nordic Health Law in a European Context (2012) tai Murphy, Therese: Health and Human Rights (2013), tai Henriette Sinding ym.: Human Rights, Dignity and Autonomy In Health Care and Social Services: Nordic Perspectives (2009) tai Maite San Giorgi; The Human Right to Equal Access to Health Care (2012), 3) Geves, J.K.M. & Hondus, E.H. & Hubben, J.H. (Ed.): Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention (2005) ja Francini, Francesco (Ed.): Biotechnologies and International Human Rights (2007) ja Flear, Mark L. ym. (ed.): European Law and New Health Law Technologies (2013), Parts IV -V, 4) Follesdal, Andreas & Peters, Birgit & Ulfstein, Geir: Constituting Europe, The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context (2013) ja Flogaitism, Spyridon & Zwart, Tom & Fraser, Julie: The European Court of Human Rights and its Discontents (2013),

5 5) Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja (2013), luvut I-III. Vastuuhenkilö: Nieminen, Liisa Lisätiedot: vastaanottoaikana tiistaisin klo P 539 tai sähköpostitse Opintojakson opetus Projektin ensimmäinen tapaaminen on klo 10 12, Porthanian salissa 518. Tällöin sovitaan projektin etenemisestä ja tarkemmasta aikataulusta. Projektille avataan Moodlessa oma alue, jossa ilmoitetaan tarkemmin projektin toiminnasta. Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä Ilmoittautuminen projektiin tapahtuu marraskuussa 2014 tiedekunnan yleisten määräysten mukaisesti. Projektiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Opettaja: Nieminen, Liisa, lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori, valtiosääntöoikeuden dosentti Prosessi- ja insolvenssioikeus Projektin esittelytilaisuus on ti klo salissa P518. Projektin nimi: Riidanratkaisu insolvenssimenettelyissä Laajuus 60 op Ajoitus Projekti alkaa tammikuussa Aloitustapaaminen viikolla 3. Tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelija - perehtyy insolvenssioikeudelliseen lainsäädäntöön ja oikeuskirjallisuuteen - saa valmiudet oikeustieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen - osaa analysoida oikeudellisia ongelmia - osaa argumentoida juridisesti - osaa käyttää oikeustieteen tutkimusmenetelmiä - kehittää suullisen esiintymisen taitoja - osaa antaa ja vastaanottaa palautetta Sisältö Projektin aiheena on insolvenssimenettelyissä tapahtuva ja niihin liittyvä riidanratkaisu. Aihe on laaja-alainen, ja siinä prosessi- ja insolvenssioikeudellinen sääntely tyypillisesti yhdistyy. Aiheeseen kuuluu niin ulosottomiehen lainkäytöllinen oikeus- ja näyttökysymysten ratkaiseminen ulosottomenettelyssä, ulosoton muutoksenhaku ja välioikeudenkäynnit tuomioistuimissa, pesänhoitajan toiminta konkurssipesän omaisuus- ja velkaselvittelyssä, takaisinsaantioikeudenkäynnit kuin yrityssaneeraus- ja velkajärjestelymenettelyissä esitettyjen riitautusten ratkaiseminen. Suoritustavat Projekti koostuu luennoista, seminaareista, tutustumiskäynneistä, projektitentistä, harjoitusaineista sekä tutkielmasta. Arviointi Projektitentti arvostellaan arvosanalla 0-5. Tutkielma arvostellaan arvosanalla improbatur-laudatur. Oppimateriaali ja kirjallisuus Projektitentin vaatimukset: Hupli, Tuomas: Konkurssitakaisinsaanti oikeudenkäyntinä, 2006 Korkea-aho, Emilia: Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta, 2005 Koulu, Risto: Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen, 1994 Lindfors, Heidi: Sivullisen asema ulosotossa, 2008 Smalén, Annika: Pesänhoitajan itsenäinen päätösvalta lainsäädännössä ja käytännössä, Defensor Legis 2014 (sivut vahvistetaan myöhemmin) Smalén Annika: Konkurssipesän pesänhoitajan lainkäytön takeet, Defensor Legis 2014 (sivut vahvistetaan myöhemmin) Tuomisto, Jarmo: Sopimus ja insolvenssi, 2010 yhteensä tenttikirjallisuutta noin 1500 sivua Vastuuhenkilö yliopistonleht. Heidi Lindfors Prosessioikeus

6 Projektin teema: Internationellt skiljeförfarande Kansainvälinen välimiesmenettely Projektledare: Prof. Dan Frände Tidpunkt: vt 2015 ht 2015 Språk: Projektet är tvåspråkigt Projekti on kaksikielinen Projektets område och målsättning: Projektets allmänna målsättning är att allsidigt behandla grundläggande frågeställningar inom internationellt skiljeförfarande. Till dessa hör bl.a. fördelar och nackdelar med internationellt skiljeförande, likheter och skillnader till ett inhemskt skiljeförfarande, rollen hos de centrala skiljeinstituten, bevisupptagning, skiljemännens processledning och verkställighet av skiljedomen. Projekttentamen: Allmän del: Kaj Hobér: International Arbitration in Sweden (2011), ca 350 s. Särskild del: Resten av litteraturen till projekttentamen överenskoms med projektledaren. Työoikeus Projektin esittelytilaisuus pidetään ti klo P417. Projektin nimi: Henkilöstön osallistumisoikeudet Projektin johtaja: Professori Ulla Liukkunen Laajuus 60 opintopistettä (projektitentti 10 op., projektiseminaari 10 op., tutkielma 40 op.) Ajoitus: kevätlukukausi 2015 syyslukukausi 2015 Kuvaus: Työoikeuden erityisen ja merkitykseltään kasvavan osa-alueen muodostavat henkilöstön osallistumisjärjestelmät. Osallistumisjärjestelmät koskevat henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa eri tavoin itseään ja työpaikkaa koskeviin päätöksiin. Yhteistoimintamenettelyä koskevalla normistolla on keskeinen sija toteutettaessa henkilöstövähennyksiä, ja lainsäädäntöä on kehitetty muutostilanteisiin varautumista ja työyhteisön kehittämistä korostavaan suuntaan. Globalisaation edetessä rajat ylittävien yritysjärjestelyiden määrä on merkittävästi kasvanut. Niitä toteutettaessa on tärkeää tuntea henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevat normit. Henkilöstön osallistumisoikeuksia voidaan tarkastella yhtäältä yritystason tai yritysryhmätason yhteistoimintana, toisaalta hallintoedustuksena eli henkilöstön edustajien osallistumisena yritysten hallintoon. Yhteistoiminnalla yritysryhmissä on myös rajat ylittävä ulottuvuus. Eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminta monikansallisissa yritysryhmissä liittyy henkilöstölle tiedottamisen ja sen kuulemisen turvaamiseen rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Projektissa käsitellään laaja-alaisesti ja monipuolisesti henkilöstön osallistumisjärjestelmiä ja selvitetään niiden yhtymäkohtia yhtiöoikeudelliseen sääntelyyn. Hallintoedustuksen eri muotoja selvitetään myös corporate governancen kannalta. Projektissa ovat tarkastelun kohteena henkilöstön osallistumisoikeudet myös eurooppaoikeuden näkökulmasta. Eurooppaoikeudessa henkilöstön osallistumisoikeudet käsittävät yhteistoiminnalle asetettavat vähimmäisvaatimukset ja eurooppalaisten yhtiömuotojen, kuten eurooppayhtiön, käyttöön liittyvän henkilöstön osallistumisen. Tutkielmien aihepiiri on laaja-alainen. Opetus: Projektin alustava ohjelma: Projektin alkukokous ja johdantoluennot: ja klo P417. Projektiseminaari: klo P669 paitsi P417. Lisäksi kevätlukukaudella 2015 projektin teemoihin liittyviä tutustumiskäyntejä ja asiantuntijaluentoja. Seurantaseminaari syyskuussa Projektiseminaari marraskuussa Projektitentti: Tentin tutkintovaatimukset: 1) Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta. Tutkimus kansallisesta ja transnationaalista työoikeudesta 2013, 279 s. 2) Liukkunen, Ulla: Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen 2005, 352 s. 3) Nieminen, Kimmo: Työsuhteen ehtojen sopiminen yhteistoimintamenettelyssä 2000, 381 s. 4) Blanpain, Roger - Nakakubo, Hiroya - Araki, Takashi: Systems of Employee Representation at the Enterprise. A Comparative Study 2012, 227 s. sekä Barnard, Catherine: EU Employment Law 2012, sivut Projektitentin tutkintovaatimusten kohta 4 voidaan suorittaa esseellä projektin johtajan antaman ohjeistuksen mukaan. Projektitentti on suoritettava viimeistään syyskuussa Tentti suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Jos jokin projektitentin teoksista on aikaisemmin tentitty, ohjaajan kanssa sovitaan korvaavasta teoksesta. Urheiluoikeus

7 Projektin esittelytilaisuus (vapaaehtoinen): ti klo P 417 Projektin teema: Moderni urheiluoikeus Projektin johtaja: Prof. Olli Norros Projekti alkaa: KL 2015 Urheiluoikeuden projektin alaa ei ole rajattu tarkemmin, vaan tutkielman saa tehdä mistä tahansa urheiluoikeuden alaan kuuluvasta, ajankohtaisesta ja tutkielmaan sopivasta aiheesta. Projektityöskentely koostuu tutkielman tekoon valmentavasta vuorovaikutuksellisesta johdanto-opetuksesta, vierailuista alan käytännön toimijoiden luona, teemaseminaarista, dispositioseminaarista ja projektin päättävästä tutkielmaseminaarista. Projekti on tarkoitettu vain sellaisille opiskelijoille, jotka sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti projektin opetukseen ja tähtäävät tosissaan tutkielman valmistumiseen projektin kestäessä eli vuoden 2015 loppuun mennessä. Toistuvat poissaolot tapaamisista, valmistautumattomuus niihin tai muut vastaavat laiminlyönnit voivat johtaa projektisuorituksen hylkäämiseen. Aikataulu (alustava): Johdantokurssi: to 8.1. klo 14 17, ma klo 14 16, to klo 14 16, ma klo ja to klo 14 16; tiedonhaun koulutus kirjastossa ke klo ja vierailut kahteen asianajotoimistoon ma klo 17 ja ke klo 8:30. Teemaseminaari: ma klo 14 18, ke 1.4. klo 14 18, ti 7.4. klo ja to 9.4. klo Tutkielmadispositioseminaari: ma 4.5. klo 14 18, to 7.5. klo 14 18, ma klo sekä to klo Tutkielmaseminaari SL 2015 aikana Projektitentin tutkintovaatimukset (alustava): 1. Tausta-alojen yleiset opit opiskelijan valinnan mukaan joku seuraavista tai vastaava opettajan kanssa sovittava teos: - Hemmo, M.: Sopimusoikeus III, 2005 (382 sivua). - Norros, O.: Velvoiteoikeus, 2012 (409 sivua). - Riitesuo, R.: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä, 2001 (394 sivua). - Kuoppamäki, P.: Uusi kilpailuoikeus, 2012, s ja Raitio, J.: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 3. p. 2013, s (386 sivua). 2. Ajankohtaista tutkimusta urheiluoikeudesta: - Blackshaw, I. S.: Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects, 2012, ei liiteosioita (Appendix) (n. 130 s.) - Norros, O.: Urheiluliigan organisointi, 2011 (277 sivua). - Urheilu ja oikeus 2014 (n sivua) myöhemmin täsmennettävää urheiluoikeudellista julkaistua tutkielmaa, joita käytetään aineistona myös projektiin kuuluvassa tieteellisen kirjoittamisen opetuksessa 4. Opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan tutkielmaa tukevaa kirjallisuutta noin 250 sivua. Velvoiteoikeus Projektin esittelytilaisuus on klo P518. Projektin nimi: Pankkioikeus Laajuus 60 opintopistettä Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä Ilmoittautuminen tiedekunnan verkkosivuilla julkaistavan erillisen hakuilmoituksen perusteella. Projektiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Osanottajien valinnassa kiinnitetään huomiota opintosuoritusten määrään, laatuun ja kohdentuvuuteen. Merkitystä voidaan antaa myös projektin kannalta relevanttille työkokemukselle. Opettaja: Professori Heikki Halila Toteutustapa Projektin alana ovat pääosin velvoiteoikeuteen painottuvat pankkitoiminnan, erityisesti pankkiluotoannon, oikeudelliset kysymykset. Projektin alaan kuuluvat tältä pohjalta muun muassa seuraavat kysymykset: Pankkisääntelyn perusteet (pankkien elinkeino-oikeudellinen asema, pankkien taloudellinen asema ja hallinto sekä asiakassuhteen sääntely ja pankkivalvonta) Luotonanto (luottosopimuksen synty ja sitovuus, luottoon liittyvät sitoumukset, luoton erääntyminen ja velallisen maksuvelvollisuus sekä velkasitoumustyypin merkitys) Takaus ja sen läheisinstrumentit Esinevakuuden peruskysymyksiä Talletus- ja tilisopimus Maksukortit Maksujen välitys Erityiset maksuinstrumentit (shekki, remburssi ja ulkomaan perittävä) Rahoituspalvelujen etämyynti Pankkien sijoituspalvelut Projektin tarkoituksena on paneutua nykyaikaiseen pankkitoimintaan lakimiehiltä vaadittavien valmiuksien kannalta. Projektin ala rakentuu paljolti Sakari Wuolijoen ja Mika Hemmon ajantasaisen, vuodelta 2014 olevan teoksen Pankkioikeus pohjalle. Siinä olevan aineiston lisäksi käydään lävitse pankkien sijoituspalveluita. Projektin aikana kiinnitetään huomiota erityyppisiin luotonantotilanteisiin kuten asuntoluottoihin, yritysluottoihin ja kulutusluottoihin. Projekti alkaa tammikuussa Siihen kuuluvat alkuluentosarja ja orientointi tammikuussa, teemaseminaari maaliskuussa, kevätseminaari toukokuussa (tutkielmadispositiot, aineiden palautus ja tieteellisen kirjoittamisen orientaatio), projektitentti, tutustumiskäynnit projektin teeman kannalta kiintoisiin kohteisiin, tutkielman tai sen osa-alueen esittely opponointeineen tutkielmaseminaarissa (syyslukukaudella) sekä tutkielman laatiminen. Teemaseminaarissa on mukana ulkopuolisia asiantuntijoita.

8 Projektitentin tutkintovaatimukset ovat: Wuolijoki, S. Hemmo, M.: Pankkioikeus (2014) (728 sivua) Niemi, M-L: Asuntoluotto (2013) (354 sivua) Wuolijoki, S.: Pankin neuvontavastuu (2009) (470 sivua) Kaisto, J.: Sopimusvapaus, laki ja maksusuoja(2001) s (66 sivua) Luettavaa kirjalisuutta yhteensä 1534 sivua. Tentti on suoritettava yhdellä kertaa lukuun ottamatta Kaiston teosta koskevaa osaa, joka suoritetaan oppimispäiväkirjana. Opetuksen aika ja paikka Alkukokous (orientointi) klo Alkuluennot 8.1. ja klo Teemaseminaari pidetään klo 9-12 ja klo Aineiden palautus, tutkielmien dispositioiden esittely ja tieteellisen kirjoittamisen orientaatio pidetään klo Tutkielmaseminaari pidetään sitä mukaa, kun tutkielmat ja niiden osa-alueet valmistuvat. Pääpaino on syyslukukaudella Arviointi Pr1ojektista merkitään suoritusrekisteriin tutkielman ja tentin arvosanat. Ympäristöoikeus Projektin esittelytilaisuus on ma klo P668 Projektin teema: Yritysten ympäristövastuut Projektin johtaja: professori Kai Kokko Ajankohta: kevät syksy 2015 Kuvaus: Ympäristövastuu on määritelty kirjallisuudessa eri tavoin. Ympäristöoikeudessa sillä tarkoitetaan yhtäältä toiminnanharjoittajien ja kiinteistön omistajien ja haltijoiden kokonaisvaltaista vastuuta ottaa ympäristö huomioon. Toisaalta yritysoikeudellisessa keskustelussa se sulautuu erityisesti yritysten itsensä näkökulmasta osaksi laajempaa, sosiaalisen vastuun sisältävää yritysvastuuta. Yritysvastuu merkitsee siis yrityksen kokonaisvaltaista vastuuta yhteiskuntaa kohtaan ja siihen sisältyy olennaisena osana vastuu ympäristöstä. Projektissa on tarkoitus esimerkkien avulla avata yritysten ympäristövastuuta ohjaavaa sääntelyä ja sen systematisointia, jotta opiskelijat saisivat yleiskuvan sellaisen sääntelyn laajuudesta. Esimerkit otetaan yksityis-, julkis- ja rikosoikeuden alueilta sekä yritysten itsesääntelystä. Sisältö: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - Elinkeinovapauden ja ympäristöperusoikeuden suhde - EU-oikeudellinen ulottuvuus - Kansainväliset yritysten hyvän hallinnon periaatteet - Ympäristönsuojeluperiaatteet - Yritysten tarkoitus ja ympäristövastuu - Yrityskauppa ja vastuu pilaantuneesta maa-alueesta - Vastuu naapuruussuhteissa - Vastuu ympäristövahingon korvaamisesta - Yleiset velvollisuudet ja ympäristövaikutusten arviointi - Yleiskiellot - Ympäristölliset luvat - Korjaamisvastuu, hallintopakko ja vireillepano-oikeus - Rikosoikeudellinen vastuu - Yritysten itsesääntely - Kestävä rahoitus ja sosiaalinen toimilupa - Ympäristövastuu sääntelyjärjestelmänä Opetus: Projektin alustava ohjelma: Tammikuu 2015: projektin alkukokous ja alkuluennot. Helmikuu 2015: tehdään projektivierailuja. Maaliskuu 2015: projektiseminaari: ryhmätöiden purku Toukokuu 2015: dispositioseminaari: aiheiden jäsennelty esitys ja opponointi Syyskuu 2015: seurantaseminaari: alustavien tulosten esittely Joulukuu 2015: tutkielmaseminaari. Projektiin osallistuminen: Projektiin otetaan enintään 10 opiskelijaa. Projektiin osallistuvan suositellaan ympäristöoikeuden valinnaisten opintojen tenttien suorittamista ja niille annetaan merkitystä projektiin valittaessa. Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Projektiin pyritään liittämään enintään 20 opiskelijalle tarkoitettu käytännönkurssi, jossa opettajina ovat projektin johtajan lisäksi ainakin asianajaja, OTT Casper Herler ja hallintoneuvos, OTT Kari Kuusiniemi. Projektiin osallistujilla on etusija tälle kurssille. Harjoituskirjoitus/oppimispäiväkirja: Harjoituskirjoituksen on kohdistuttava tutkielman aiheeseen ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Keväällä olevasta ympäristöoikeuden tieteellisestä konferenssista/seminaarista voi tehdä myös harjoituskirjoituksen korvaavan oppimispäiväkirjan. Molemmat ohjeistetaan projektissa tarkemmin. Arvostelu:

9 Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine/oppimispäiväkirja: hyväksytty / hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suoritettu viimeistään Tentin tutkintovaatimukset: 1) Kokko, Kai Mähönen, Jukka: Yritysten ympäristövastuu erityisesti kaivostoiminnassa, käsikirjoitus sivuja 47, julkaistaan maaliskuussa ) Mähönen, Jukka: Ei-taloudellinen informaatio ja corporate governance, Defensor Legis N:o 4/2013 s ) Pirjantanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus - ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat, Edita Publishing, sivuja ) Haverinen, Risto Heinonen, Hilkka: Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien viranomaisen rooli. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, s ) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 214/2013 yleisperustelut. 6) Nyholm, Elina: Ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisten valvonnallisten määräysten soveltamisalasta. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, s ) Pölönen, Ismo: Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalainen lakimiesyhdistys A N:o 280, 2007.

2016 keväällä alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

2016 keväällä alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus 2016 keväällä alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne)

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) TENTTIJÄRJESTYS 2016-2017 (Uusi tutkintorakenne) Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2016-2017 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOOL opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne)

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) TENTTIJÄRJESTYS 2015-2016 (Uusi tutkintorakenne) Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2015-2016 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOO opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) Päivitetty

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) Päivitetty TENTTIJÄRJESTYS 2016-2017 (Uusi tutkintorakenne) Päivitetty 8.5.2018 Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2016-2017 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOOL opinnot) Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS Päivitetty

TENTTIJÄRJESTYS Päivitetty TENTTIJÄRJESTYS 2017-2018 Päivitetty 9.5.2018 Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2017-2018 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOOL opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola Esinevakuudet CC lakimiesliiton kustannus 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-99823-9-4 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto 12 15

Taloushallinnon verotutkinto 12 15 Taloushallinnon verotutkinto 12 15 Turun yliopisto Taloushallinnon verotutkinto 2012-2015 1 (5) Taloushallinnon verotutkinto 12-15 Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 ALUSTAVA OPETUSOHJELMA 687516P Elokuva-analyysi (luennot + www-seminaari), 5 op Opettaja: Kimmo Laine Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 9.9.-17.9.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen opintokokonaisuudet:

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto 15-18

Taloushallinnon verotutkinto 15-18 Taloushallinnon verotutkinto 2015-2018 1 (6) Taloushallinnon verotutkinto 15-18 Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Suomen

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 26.6.2015 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet 5 op X X X X X Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op

Vero-oikeuden perusteet 5 op X X X X X Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2017-2018 Huom! Opetusajankohtia ei päivitetä, ks. viimeisin tieto WebOodista SINISELLÄ MERKITYT TENTIT OVAT MAANANTAISIN KLO 16-20, MUUT TENTIT OVAT PERJANTAISIN

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

SYKSY 2017 Viikko nro 37 MA TI KE TO PE

SYKSY 2017 Viikko nro 37 MA TI KE TO PE ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2017-2018 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Korpista, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

Ajantasaiset vastaanottoajat ilmoitetaan tiedekunnan www-sivuilla. Tiedekunta Opettajaluettelo

Ajantasaiset vastaanottoajat ilmoitetaan tiedekunnan www-sivuilla. Tiedekunta Opettajaluettelo 5.2. Lapin yliopisto 134 Ajantasaiset vastaanottoajat ilmoitetaan tiedekunnan www-sivuilla. Tiedekunta Opettajaluettelo Osoite: Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta PL 122, 96101 Rovaniemi Gayim,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄT OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018 Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot

SYVENTÄVÄT OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018 Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot SYVENTÄVÄT OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018 Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot Opintojakso Aikataulu KL2a/AL2a/EL2a Monimuuttujamenetelmät (luento-opetus 12 h, ryhmäopetus 12 h) ma 19.2. klo 12.15-14.00 Juhani

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 1 OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2014-2015 Sisältö A YHTEISET OPINNOT... 1 ALOITUSOPINNOT... 1 METODIOPINNOT... 1 MAANTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖPOLITIIKAN PERUSOPINNOT (5116090)... 2 MAANTIETEEN

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen JOHDANTO 25.2.2016 Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Kurssin vastaava opettaja: Assistant Professor Antti Peltokorpi antti.peltokorpi@aalto.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

SYKSY 2017 Viikko nro 37 MA TI KE TO PE

SYKSY 2017 Viikko nro 37 MA TI KE TO PE ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2017-2018 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Korpista, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017/12.12.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 21.7.2015 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja HOPS

Opinto-ohjaus ja HOPS Opinto-ohjaus ja HOPS LuK-vaiheen HOPS-ohjaajina jatkavat: Elisa Vallius, YAD217.2, opintoneuvoja, hyvis Anssi Lensu, YAC114.1 Maisterivaiheen HOPS-ohjaus/hyväksyntä: Tuula Tuhkanen, YAC115.2 Jussi Kukkonen,

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto Lapin yliopisto

Taloushallinnon verotutkinto Lapin yliopisto Taloushallinnon verotutkinto 2011-2013 Lapin yliopisto Koulutuksen tavoitteet Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut alun perin Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä

Lisätiedot

Syksyllä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Syksyllä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Syksyllä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op X X X X

Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op X X X X OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2017-2018 Huom! Opetusajankohtia ei päivitetä, ks. viimeisin tieto WebOodista SINISELLÄ MERKITYT TENTIT OVAT MAANANTAISIN KLO 16-20, MUUT TENTIT OVAT PERJANTAISIN

Lisätiedot