Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia"

Transkriptio

1 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Loepp & Wootters, Protecting Information, luvut.4-.5

2 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Mitä otsikko takoittaa? Alijärjestelmän mittaus: Useamman kvantin järjestelmästä mitataan vain sen kvanttien osajoukon tila. Epätäydellinen mittaus: Useamman kvantin järjestelmästä mitataan vain osa. Esimerkki: alijärjestelmän mittaus myös muita epätäydellisia mittauksia olemassa Aluksi käsitellään alijärjestelmän mittausta.

3 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Tarkastellaan yleisintä fotoniparin polarisaatiotilaa: s = a + b + c + d, joka voi olla lomittunut tai ei. Halutaan tehdä mittaus M = (, ) ensimmäiselle fotonille ja jättää toinen fotoni mittaamatta. Mittauksen vaikutuksen selvittämiseksi on hyödyllistä kirjoittaa tila s = (a + b ) + (c + d ), mikä on muotoa s = v + w, missä v ja w ovat normalisoimattomia vektoreita assosioituina toiseen fotoniin.

4 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Kun tehdään mittaus M ensimmäiselle photonille, mitkä ovat tulosten ja todennäköisyydet? Tila oli muotoa s = v + w. Tulosten todennäköisyydet ovat v v ja w w. Entä mitkä ovat fotonien lopputilat? Jos ensimmäisestä fotonista tulee tulos, sen lopputila on ja toisen fotonin lopputila on verrannollinen v :hen.

5 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Sääntö alijärjestelmien mittaukselle Tarkastellaan järjestelmää AB joka koostuu kahdesta osasta A ja B ja oletetaan että AB kokonaisuutena on tilassa s. Osaa A mitataan nyt mittauksella ( m 1,..., m N ), missä N on osan A dimensio. Voidaan osoittaa, että tila s voidaan aina kirjoittaa muodossa s = m 1 v m N v N, missä v 1,..., v N ovat normalisoimattomia osaan B assosioituja vektoreita Tuloksen m i todennäköisyys on p i = v i v i. Jos i. tulos tapahtuu, osan A lopputila on m i ja osan B lopputila on v i / v i v i.

6 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Esimerkki Fotonipari on tilassa s = 1 ( + ). (1) Tehdään ensimmäiselle fotonille mittaus M = ( m 1, m ) = ( 1 ( + ), (i) Mikä on tuloksen m 1 todennäköisyys? (ii) Jos tulos on m 1, niin mikä on toisen fotonin lopputila? 1 ( )). Vastaukset: Vastataksemme haluamme ilmaista tilan s muodossa Eli haluamme, että s = m 1 v 1 + m v. s = 1 [( + ) v 1 + ( ) v ].

7 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Jokainen v i voidaan kirjoittaa v i = a i + b i, joten saadaan s = 1 [( + ) (a 1 +b 1 )+( ) (a +b )] = 1 [(a 1 +a ) +(b 1 +b ) +(a 1 a ) +(b 1 b ) ]. Vertaamalla tätä yhtälöön (1) nähdään, että täytyy olla a 1 + a = 1, b 1 + b = 0, a 1 a = 0, ja b 1 b = 1. Ainoa ratkaisu on a 1 = a = b 1 = 1/ ja b = 1/. Täten v 1 = 1 ( + ) ja v = 1 ( ). Nyt kysymyksiin voidaan vastata. (i) Tuloksen m 1 todennäköisyys on v 1 v 1 = (1/) + (1/) = 1/. (ii) Jos tulos m 1 tapahtuu, toisen fotonin lopputila on v 1 / v 1 v 1 = (1/ )( + ).

8 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Yhden fotonin mittaus vaikuttaa toisen fotonin tilaan. Lisäksi, toisen fotonin lopputila riippuu valinnasta, minkä mittauksen teemme ensimmäiselle fotonille. Jos Alice seisoo lähellä ensimmäistä fotonia ja Bob seisoo lähellä toista fotonia, voisiko Alice lähettää välittömän signaalin Bobille valitsemalla mittauksen? Vastaus: Alice voi valita minkä mittuksen tekee, mutta ei voi vaikuttaa mittauksen tulokseen. Voidaan osoittaa, että tämä estää häntä käyttämästä fotonin lomittuneisuutta lähettääkseen signaalin Bobille.

9 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Standardikanta (,,, ) esittää tiettyä täydellistä mittausta fotoniparille. Mutta oletetaan, että haluamme tehdä vain mittauksen (, ) ensimmäiselle fotonille. Täytyy pystyä erottelemaan kaksi ensimmäistä kantaelementtiä kahdesta viimeisestä. Tässä tulevat apuun projektio-operaattorit. Tilan kertominen matriisilla P 1 = saa aikaan kahden fotonin tilan projisoinnin aliavaruuteen, jonka virittävät kaksi ensimmäistä kantavektoria.

10 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Vastaavasti tilan kertominen matriisilla P = saa aikaan kahden fotonin tilan projisoinnin aliavaruuteen, jonka virittävät kaksi jälkimmäistä kantavektoria.

11 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Määritelmä. N :n dimension vektoriavaruuteen vaikuttava projektio-operaattori P on N N -matriisi seuraavilla ominaisuuksilla: (i) P = P, (ii) P = P.

12 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Esimerkki. Olkoon s tilavektori N -ulotteisessa tila-avaruudessa. Matriisi P = s s on projektio-operaattori joka projisoi s :n virittämään aliavaruuteen (ks. perustelu kirja s.98).

13 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Esimerkki. Olkoot s (1) ja s () kaksi ortogonaalista tilaa N -ulotteisessa tila-avaruudessa. Yhdessä ne virittävät kaksiulotteisen aliavaruuden. Operaattori, joka projisoi tähän aliavaruuteen voidaan kirjoittaa P = s (1) s (1) + s () s ().

14 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Yleiset kvanttimekaaniset säännöt epätäydellisille mittauksille Järjestelmän tila-avaruus mielivaltaisen ulotteinen. 1. Mittaus esitetään projektio-operaattoreina M = (P 1,..., P n ) niin että i P i = I, identiteetti-operaattori.. Jos järjestelmän alkutila on s ja mittaus M suoritetaan, niin i. tuloksen todennäköisyys on p i = s P i s. 3. Jos alkutila on s ja i. tulos tapahtuu, systeemin lopputila on s i = P i s s Pi s.

15 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Esimerkki Fotonipari on alussa tilassa s = (1/ )( + ). Tehdään ensimmäiselle fotonille mittaus (, ). Mitkä ovat kahden tuloksen todennäköisyydet, ja kullekin tulokselle, mikä on fotoniparin lopputila?

16 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Projektio-operaattorit P 1 ja P kuten aikaisemmassa johdatuksessa. Säännön mukaan ensimmäisen tuloksen todennäköisyys on p 1 = ( Vastaavasti toisen tuloksen todennäköisyys on 1/ / ) = /

17 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Jos ensimmäinen tulos tapahtuu, niin säännön mukaan parin lopputila on / 1 s = = =. 1/ / 0 0 Siis mittaus ei vain jätä mitattua fotonia tilaan, vaan jättää myös toisen fotonin samaan tilaan.

18 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Esimerkki. Tarkastellaan seuraavaa epätäydellistä mittausta fotoniparille: P 1 = + P = + Mittaus kysyy onko kahdella fotonilla sama polarisaatio vai vastakkaiset polarisaatiot ilman että kultakin fotonilta kysyttäisiin sen oma polarisaatio. Olkoon tila s = 1 ( + ) eli sama mitä käytettiin aikaisemmissa esimerkeissä.

19 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Mittauksen tulosten todennäköisyydet ovat p 1 = s P 1 s = 1 ( + )( + ) ( + ) = 1 p 1 = s P s = 1 ( + )( + ) Ensimmäinen tulos siis tapahtuu. ( + ) = 0

20 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari ensimmäinen tulos siis tapahtuu, ja fotonipari säännön mukaan jää tilaan s 1 = P 1 s s P1 s = s. Eli, mittaus ei ole muuttanut tilaa. Jos kunkin yksittäisen fotonin polarisaatiot olisi mitattu, se olisi muuttanut niiden tilaa. Tekemällä tämänkaltainen epätäydellinen mittaus, voidaan saada tietoa tilasta vaikuttamatta tilaan.

21 T Tietojenkäsittelyteorian seminaari Yhteenveto 1. Lomittuneissa järjestelmissä alijärjestelmän mittaus vaikuttaa myös järjestelmän toisen osan tilaan.. Voidaan tehdä myös epätäydellisiä mittauksia joissa systeemin tila ei muutu.

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan lyhyesti peliteoriaan. Peliteorian ratkaisukäsite on Nashin tasapaino, jonka jo Augustin Cournot esitti duopolimallinsa ratkaisuna v. 1838. Cournot n

Lisätiedot

Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI

Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI Finnish Practice Test Booklet # v1_11-1 Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI Copyright 2010, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. VAROITUS: Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän lehtisen osaa

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto Todennäköisyyslaskenta /7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, n laskeminen, käsite Hakemisto Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt.esimerkkejä

Lisätiedot

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) on suuniteltu lievien kognitiivisten vaikeuksien nopeaksi seulontamenetelmäksi. Sillä arvioidaan tiedonkäsittelyn

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Väitöskirja klassisen mekaniikan ja talouden dynamiikan yhteydestä

Väitöskirja klassisen mekaniikan ja talouden dynamiikan yhteydestä Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92. vsk. - 1/1996 Väitöskirja klassisen mekaniikan ja talouden dynamiikan yhteydestä MATTI HEIMONEN TTT, apul. professori Helsingin yliopisto, oikeustieteen laitos Matti

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Sinulle, joka olet hoidettavana SiS:n LVM-kodissa

Sinulle, joka olet hoidettavana SiS:n LVM-kodissa Sinulle, joka olet hoidettavana SiS:n LVM-kodissa LVM-hoito Valtion laitoshallituksen (SiS) LVM-hoito perustuu lakiin väärinkäyttäjien hoidosta määrätapauksissa. Hoidon tarkoituksena on motivoida sinut

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot