Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät TURKU 2010 ISBN

3 Esipuhe Suomen talous on vaiheessa, jossa teollisuuden ja rakentamisen suhdannenousu on hiukan tasaantunut kesän jälkeen ja palvelualoilla suhdannekuva on jonkin verran muuta taloutta myönteisempi. Suhdannenousun teollisuudessa odotetaan lähitulevaisuudessa jatkuvan mutta melko verkkaisena. Logistiikka-alan kysyntä on luonnollisesti tiiviissä yhteydessä talouden yleiseen suhdannetilanteeseen ja erityisesti teollisuuden tilanteeseen, mikä heijastuu myös logistiikkabarometrin tuloksissa. Yleissävy logistiikkayritysten odotuksissa on myönteinen mutta maltillinen. Etelä-Suomen logistiikkabarometri toteutettiin nyt toista kertaa. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä-Karjala, Itä- Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät- Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi) eri kuljetusmuotojen tavarankuljetukseen, -käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Barometri on osa ELLO-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikka-alan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO-hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke. Etelä-Suomen logistiikkabarometrin 2/2010 suhdannekysely toteutettiin syys-lokakuussa. Barometri perustuu 404 logistiikka-alan yrityksen vastauksiin. Barometrin toteutuksesta Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa ovat vastanneet projektipäällikkö Johanna Särkijärvi ja erikoistutkija Sakari Kajander. Turussa Sakari Kajander Johanna Särkijärvi

4

5 Sisällys Tiivistelmä... 4 Summary... 6 Johdanto... 8 Vastaajat... 9 Suhdanteet Kysyntä Liikevaihto Kannattavuus Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Henkilöstömäärä Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Logistisen toimintaympäristön ongelmat

6 Tiivistelmä Suhdanteet ja kysyntä parantumassa Puolet kyselyn vastaajista raportoi suhdanteiden ja palveluiden kysynnän parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista odotti suhdanteiden ja kysynnän edelleen parantuvan. Etenkin suurimmissa yrityksissä odotettiin suhdanteiden ja kysynnän parantumista. Eri toimialojen välillä ei ollut suuria eroja näkymissä, joskin tieliikenteen toimijoilla oli jonkin verran keskimääräistä heikommat odotukset. Transitoliikenteen, erityisesti itään suuntautuvien kuljetusten, odotettiin vähitellen elpyvän. Riittämätöntä kysyntää piti merkittävänä toiminnan kasvua haittaavana tekijänä enää viidesosa vastaajista, kun vielä keväällä sitä piti merkittävänä haittana yli kolmasosa vastaajista. Ennakoidusta kysynnän kasvusta johtuen myös odotukset liikevaihdon kehittymisestä olivat melko positiivisia: yli puolet vastaajista odotti liikevaihtonsa kasvavan tulevan vuoden ajanjaksolla. Luottamusindeksi kohonnut keväästä Etelä-Suomen logistiikka-alan odotukset ovat parantuneet jonkin verran keväästä Luottamusindeksi, joka kertoo tiivistetysti alan keskimääräiset odotukset suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon kehityksen suhteen, kohosi 19:stä 25:een. Tämä tarkoittaa, että keväällä alalla virinnyt toiveikkuus on hiljalleen vahvistumassa. Luottamusindeksi 2/ Etelä-Suomen logistiikka-alan luottamusindeksi, syksy Kannattavuus ei vielä paranemassa yhtä laajasti kuin kysyntä Vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti kannattavuuden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta reilusti yli kolmannes raportoi heikentyneestä kannattavuudesta. Tulevaisuuden näkymät olivat jonkin verran valoisammat, mutta viidesosa vastanneista yrityksistä odotti kannattavuuden edelleen heikentyvän. Isoimmissa yrityksissä odotettiin laajimmin kannattavuuden parantumista. Myös arviot kannattavuuden kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana olivat positiivisimmat isoimmissa yrityksissä sekä meriliikenteen, huolinnan tai rahtauksen toimijoilla. Logistiikkapalveluissa hinnannostopaineita aiempaa useampi vastaaja raportoi jo toteutuneesta kustannusten noususta Yli puolessa toimipaikoista hintataso oli pysynyt ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana ja hieman yli neljännes oli korottanut hintojaan. Yhä useampi ennakoi kuitenkin tarjoamiensa palveluiden hintojen nousevan seuraavan vuoden aikana: yli puolet vastaajista ennusti hintojen nousevan, kun taas vain 7 % odotti hintojen putoavan. Suurimmissa yrityksissä odotettiin keskimääräistä enemmän hintojen kohoamista. Positiivisista odotuksista huolimatta 85 prosenttia kyselyyn vastanneista logistiikkayrityksistä piti edelleen huonoa hintakehitystä esteenä toiminnan kasvulle. Hinnannostopaineiden taustalla voidaan nähdä olevan aiempaa laaja-alaisempi toimintakustannusten nousu. Kustannusten myös odotettiin edelleen kohoavan (80 % vastaajista). Kustannustason nousu haittaa jo usean yrityksen toimintaa niin paljon, että yhdeksän kymmenestä vastaajasta nimesi sen toiminnan kasvun ja kehityksen esteeksi, mikä nosti sen kyselyssä pullonkaulojen kärkeen. 4

7 Tiivistelmä Kapasiteetin käyttöaste nousussa mutta investoinneissa ja rekrytoinneissa yhä varovaisuutta Yhä useampi vastaaja raportoi kapasiteetin käyttöasteen parantumisesta ja vielä useampi ennakoi sen kasvavan seuraavan vuoden aikana. Investointihalukkuus on myös hienoisessa kasvussa, joskaan investointimääriin ei vielä ole odotettavissa suuria muutoksia. Lähes viidesosa oli lisännyt henkilöstöä viimeisen vuoden aikana ja lähes yhtä moni vastaaja odotti henkilöstön määrän kasvavan lähitulevaisuudessa. Suhdanteet Kysyntä Liikevaihto Kannattavuus Hinnat 8 23 Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Henkilöstömäärä Ennuste () Toteutunut () Logistiikkayritysten keskimääräiset näkemykset saldolukuina esitettynä jo toteutuneesta kehityksestä (viimeiset 12 kk) ja tulevasta kehityksestä (). Mitä suurempi saldoluku on, sitä positiivisemmat näkymät ovat. N=404. 5

8 Summary General economic situation and demand improving in the Finnish logistics sector South Finland Logistics Barometer indicates that the economic situation is improving in logistics sector. In the survey, half of respondents reported that general economic situation and demand for their services have improved over the past 12 months. Nearly two thirds of the respondents expected general economic situation and demand to improve further during the next 12 months. This was most common among large enterprises. Different logistics sectors have similar views on the future development although the expectations were somewhat lower in road transport sector. In addition, it is expected that transit traffic via Finland, especially eastbound transit traffic, will recover, albeit rather slowly. Only one fifth of respondents regarded insufficient demand as a significant hindrance to the growth and development of their company, whereas in previous Logistics Barometer (published in March) over one third of respondents considered it a significant hindrance. As a result of strengthening demand also the expectations for the development of turnover were slightly positive: over half of respondents expected the turnover of their company to grow over the next 12 months. Confidence Index has risen since spring 2010 According to South Finland Logistics Barometer, outlook for logistics sector has improved slightly since March Confidence Index that measures general market sentiment among logistics companies rose from 19 to 25. Confidence Index is generated by calculating the average value of balance figures describing expectations of logistics companies on the development of demand, turnover, and general economic situation in logistics sector over the next 12 months. Balance figures are calculated from responses by weighting the percentage shares of the different responses by +1, +0.5, 0, -0.5 and -1, accordingly. Confidence Index 2/ Confidence Index describes general confidence of logistics companies on future development (next 12 months) in Southern Finland. Profitability has not improved as much as demand In South Finland Logistics Barometer, less than one third of respondents reported increase in profitability over the past 12 months, while over one third documented decrease. Outlook for the next 12 months was somewhat brighter even though one fifth of respondents expected to see further decline in profitability. Positive expectations were most widespread among large companies. Additionally, large companies as well as companies operating in sea transport sector or forwarding had the most positive views on the development of profitability over the last 12 months. Capacity utilization rate is on the rise but investment and recruiting decisions are still on hold Many companies documented rise in capacity utilization rate over the last 12 months and even more companies expected it to rise over the next 12 months. There was also slightly increasing willingness among logistics companies to invest albeit no dramatic change in investments is to be expected. Almost one fifth had increased the number of employees over the last 12 months and nearly as many expected the number to increase in the near future. 6

9 Summary Logistics companies under pressure to raise their prices due to climbing costs One fourth of respondents reported increase in their prices, while over half documented no change during the last 12 months. Even more companies expected the prices to increase in the near future: over half foresaw prices rising, whereas only 7 per cent expected prices to fall. Expectations of rising prices were more common among large companies. Currently, vast majority of logistics companies consider low prices as an impediment of growth and development of their company. It seems that logistics companies are under pressure to increase prices due to rising costs: 83 per cent of companies reported increase in operating costs, which is more than in previous barometer (72% in March 2010). Nine out of ten respondents named climbing costs as an impediment of growth and development of their company. Economic situation in logistics Demand Turnover Profitability Prices 8 23 Capacity utilization rate Investments 1 6 Expectations (over the next 12 months) Number of employees -1 3 Past development (over the past 12 months) Balance figures describing the views of respondents in South Finland Logistics Barometer (n=404). Background to the survey A total of 404 logistics companies participated in the South Finland Logistics Barometer survey, conducted in September Logistics Barometer that is published twice a year is a survey designed to provide trend information on the development of Finnish logistics companies located in Southern Finland, namely Southwest Finland, Uusimaa, Eastern Uusimaa, Häme region, Päijät- Häme region, Kymenlaakso and South Karelia. The Barometer comprises a set of qualitative information that is collected via questionnaires that are sent to logistics companies. First Logistics Barometer was published in March It is conducted by the Centre for Maritime Studies, University of Turku and it is part of a project called ELLO. ELLO project aims at strengthening the status of Southern Finland logistics system within the Baltic Sea region. The project is partly financed by the European Regional Development Fund. 7

10 Johdanto Logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä- Suomessa Etelä-Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, -käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka-alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Suhdannetilannetta kartoittaviin kysymyksiin yrityksiltä pyydetään vastauksia toimipaikkakohtaisesti eli vastaajat kertovat näkemyksensä vain oman toimipaikkansa näkökulmasta. Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain seitsemän maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä-Karjalasta, Itä-Uudeltamaalta, Kanta- Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät-Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä-Suomen EAKRohjelman toiminta-alueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ello-hanketta, on toteutettu nyt toista kertaa. Toisessa logistiikkabarometrissa yli 400 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille syyskuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä 3300:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin syyskuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 404 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli 12. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka kuvastaa vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Se saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Tässä barometrissa on käytetty nyt ensimmäistä kertaa niin sanottua painotettua saldolukua: Saldoluku lasketaan painottamalla kysymyksen vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet luvuilla +1, +0,5, 0, -0,5 ja -1. Koska edellisessä logistiikkabarometrissa ei käytetty painotusta, sen saldoluvut on laskettu uudestaan painotusta käyttämällä. Tämä tekee vertailun mahdolliseksi edellisen ja nykyisen barometrin välillä. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista. Diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen 100 %. Tästä syystä myöskään saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. Etelä-Suomen logistiikka-alan luottamusindeksi kertoo tiivistetysti alan keskimääräiset odotukset suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon kehityksen suhteen. Se saadaan laskemalla keskiarvo suhdanne-, kysyntä- ja liikevaihto-odotuksien saldoluvuista. 8

11 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Vajaalla puolella vastanneista oli toimipaikka Uudellamaalla tai Itä-Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais-Suomesta ja Kymenlaaksosta. Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson toimijoiden suhteellinen osuus vastaajajoukossa on hieman pienentynyt edellisestä barometrista, kun taas Varsinais-Suomen ja Päijät-Hämeen toimijoiden osuudet ovat hieman suurentuneet. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa eivät olleet suuria, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. 9 % 2 % Uusimaa (n=166) 7 % 7 % 41 % Varsinais-Suomi (n=89) Kymenlaakso (n=48) Etelä-Karjala (n=27) 12 % Kanta-Häme (n=27) Päijät-Häme (n=37) 22 % Itä-Uusimaa (n=10) Kuva 1. Vastaajat maakunnittain (n=404). Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1-2 henkeä, joskin niiden suhteellinen osuus on laskenut edellisestä barometristä noin 7 prosenttiyksikköä. Henkilöstömäärältään tätä suurempien toimipaikkojen osuus on vastaavasti hieman kasvanut. 19 % 8 % 36 % 37 % Henkilöstömäärä 1-2 (n=149) 3-9 (n=145) (n=77) 50- (n=33) Kuva 2. Vastaajat yritystoimipaikan koon mukaan (henkilöstömäärä, n=404). Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti- ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kyselyyn vastanneissa vain 2 % ja lentoliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia vain 3 %, minkä vuoksi näiden toimialojen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Eri toimialojen suhteelliset osuudet ovat lähes samat kuin edellisessä barometrissä. 2 % 3 % 2 % 8 % 7 % 12 % 65 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=263) Lastinkäsittely/varastointi (n=49) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=34) Huolinta/rahtaus (n=28) Jokin muu (n=10) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=12) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=8) Kuva 3. Vastaajat toimialoittain (n=404). Vastaajista yhdellä neljäsosalla oli merkittävää toimintaa muillakin logistiikan toimialoilla kuin ilmoittamallaan päätoimialalla. Kahdella kolmasosalla vastaajista toiminta-alueena oli vain Suomi. Niistä yrityksistä, joilla oli logistista toimintaa Suomen ulkopuolella, kolmasosa operoi Venäjän tai Baltian maiden markkinoilla, kolmasosa Manner-Euroopassa, viidesosa Pohjoismaissa ja neljäsosa näitä laajemmalla alueella. 9

12 Suhdanteet Kohonneet odotukset lähes kaksi kolmasosaa vastaajista odottaa parannusta suhdanteisiin Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Noin neljäsosa vastaajista koki suhdanteiden huonontuneen viimeisen vuoden aikana, kun taas puolet raportoi suhdanteiden parantuneen. Edellisessä barometrissä (keväällä 2010) ainoastaan neljäsosa vastaajista raportoi suhdanteiden parantuneen kyselyn ajankohtaa edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Niistä yrityksistä, joilla oli logistista toimintaa myös muualla kuin Suomessa, kaksi kolmasosaa raportoi suhdanteiden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Odotukset olivat edelleen melko maltillisia, mutta pääosin positiivisia: 60 % vastaajista odotti parannusta suhdanteisiin. Vain 8 % vastaajista odotti suhdanteiden huononevan edelleen. Edellisessä barometrissä 16 % vastanneista odotti huononnusta suhdanteisiin. Saldoluku oli selvästi positiivinen sekä suhdanneennusteelle (27) että toteutuneelle kehitykselle (16). Edelliseen barometriin verrattuna suhdanne-ennusteen saldoluku nousi 8 pistettä. Niistä yrityksistä, joilla oli logistista toimintaa myös muualla kuin Suomessa, useampi (74 %) odotti suhdanteiden parantuvan kuin niistä yrityksistä, joilla oli toimintaa vain Suomessa (53 %). Tuloksia tarkastellessa on kuitenkin otettava huomioon, että ulkomailla operoivista yrityksistä suurempi osa on henkilöstömäärältään suuria yrityksiä kuin pelkästään Suomessa toimivista yrityksistä. Siten tulokset voivat liittyä enemmän yrityksen kokoon kuin toimimiseen kotimaassa tai ulkomailla., Huomattavasti parempi 11 % Jonkin verran parempi 24 % Jonkin verran huonompi 20 % Huomattavasti huonompi 5 % 40 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 3 % Jonkin verran parempi 57 % 0 % -100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 0 % 8 % 31 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 10

13 Suhdanteet ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Yleisesti ottaen arviot lähitulevaisuuden suhdannenäkymistä olivat yhteneväisemmät kuin näkemykset jo toteutuneesta suhdannekehityksestä. Etenkin yrityksen koko henkilöstömäärällä mitattuna vaikutti siihen, miten toteutunutta suhdannekehitystä oli arvioitu. Mitä suurempi yrityksen toimipaikka oli, sitä positiivisempi näkemys heillä keskimäärin oli jo toteutuneesta suhdannekehityksestä. Toimialoittain tarkasteltuna meriliikenteen toimijoilla oli positiivisimmat näkemykset toteutuneesta kehityksestä. Arviot tulevasta suhdannekehityksestä olivat melko yhteneväiset eri kokoluokissa, mutta mitä suurempi yrityksen toimipaikka oli kyseessä, sitä suurempi joukko vastaajista odotti suhdanteiden parantumista seuraavien 12 kuukauden aikana. Suurempi osa vastaajista odotti suhdanteiden parantumista niissä yrityksissä, joiden päätoimiala oli huolinta ja/tai rahtaus, kuin muiden toimialojen yrityksissä. Niistä vastaajista, joiden päätoimiala oli tieliikenne, suhdanteiden parantumista odotti vain noin puolet Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain 4 % 3 % 2 % Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 3 % 5 % 1 % 50 % 68 % 63 % 79 % 37 % 18 % 27 % 14 % 8 % 12 % 8 % 7 % 49 % 53 % 70 % 85 % 40 % 32 % 19 % 7 % 9 % 1 10 % 9 % 6 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Tieliikenne Meriliikenne Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus henkilöä 11

14 Kysyntä Palvelujen kysyntä parantunut yhä useammalla ja yli puolet odottaa kysynnän edelleen vahvistuvan Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli noussut lähes puolella vastaajista ja laskenut kuudesosalla. Edellisessä barometrissä tämä oli toisinpäin: vain viidesosalla vastaajista kysyntä oli parantunut ja puolella huonontunut. Tulevaisuudenodotukset olivat hieman positiivisemmat kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Puolet vastaajista odotti kysynnän kasvavan nykyisestä ja alle kymmenesosa odotti laskua. Saldoluku suhdanne-ennusteelle oli selvästi positiivinen sekä odotusten (27) että toteutuneen kehityksen suhteen (19). Odotukset palvelujen kysynnän kehityksestä olivat hyvin samansuuntaiset kuin odotukset suhdanteiden kehityksestä.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 8 % 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 12 % 37 % 40 % 75 % 50 % Huomattavasti pienempi 3 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 3 % Jonkin verran suurempi 55 % 0 % -100 Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 5 % 1 % 35 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 12

15 Kysyntä ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku, joka kuvaa vastaajien keskimääräistä näkemystä, oli jo toteutuneen kehityksen osalta suurin meriliikenteessä, mikä tarkoittaa kysynnän kehittyneen keskimääräistä positiivisemmin meriliikenteessä. Myös suurimmilla yrityksillä oli keskimääräistä positiivisempi näkemys kysynnän kehittymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Arviot olivat keskimääräistä negatiivisempia tieliikenteessä ja pienimmissä yrityksissä Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Tulevaisuuden odotukset olivat yhteneväisempiä kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Kaikissa muissa ryhmissä paitsi meriliikenteessä saldoluku odotuksille oli positiivisempi kuin jo toteutuneelle kehitykselle. Tämä saattaa merkitä sitä, että meriliikenteessä kysyntä on parantunut jo viimeisen 12 kuukauden aikana eikä kysynnän määrään odoteta kovin suurta muutosta lähitulevaisuudessa. Silti suurempi osa meriliikenteen toimijoista odotti kysynnän paranevan kuin tieliikenteen toimijoista. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain Kysyntäodotukset yrityskoon mukaan 3 % 6 % 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 49 % 59 % 67 % 68 % 41 % 29 % 27 % 25 % 6 % 6 % 4 % 4 % 42 % 47 % 6 % 2 57 % 68 % 85 % 34 % 27 % 6 % 6 % 3 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Tieliikenne Meriliikenne Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus henkilöä 13

16 Liikevaihto Suurin osa vastaajista odottaa liikevaihdon kasvavan jonkin verran tai pysyvän samana Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. Vajaa puolet vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen viimeisen vuoden aikana, kun taas neljäsosa raportoi sen pienentyneen. Tilanne on parantunut selvästi keväästä, sillä edellisessä barometrissa 59 % vastaajista ilmoitti yrityksensä toimipaikan liikevaihdon pienentyneen. Tulevaisuus näyttää hieman vallitsevaa tilannetta valoisammalta, sillä yli puolet vastaajista odotti liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana ja vain noin joka kymmenes odotti sen pienenevän. Tulevaa kehitystä ennustava saldoluku (22) oli jonkin verran suurempi kuin jo toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku (11). Liikevaihdon kehitystä kuvaavat saldoluvut olivat hieman pienempiä kuin suhdanteita tai kysyntää kuvaavat saldoluvut.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 9 % 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 8 % 18 % 27 % 37 % 75 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 4 % 0 % -100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 11 % 32 % 51 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 14

17 Liikevaihto ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Eri toimialojen näkemykset liikevaihdon kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana olivat melko lähellä toisiaan. Kokoluokittain tarkasteltuna erot olivat huomattavasti suurempia: pienimmät yritykset raportoivat keskimääräistä huonommasta kehityksestä, kun taas suurimmat yritykset raportoivat keskimääräistä paremmasta kehityksestä. Kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa tulevaisuuden odotukset olivat jonkin verran positiivisemmat kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Positiivisimpia näkemykset olivat suurimmissa yrityksissä sekä huolinnan, rahtauksen tai meriliikenteen parissa toimivilla. Suurimmissa yrityksissä lähes joka kymmenes odotti jopa huomattavaa liikevaihdon kasvua Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset liikevaihdon kehityksestä toimialoittain 3 % 46 % 35 % 24 % 33 % 21 % 13 % 9 % 2 % 3 % 10 % 4 % 9 % 56 % Tieliikenne Meriliikenne 2 % 4 % 55 % 68 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 4 % 4 % 3 % 39 % 38 % 51 % 34 % 15 % 10 % 4 % 1 % 64 % 9 % 76 % 26 % 9 % 8 % 6 % henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 15

18 Kannattavuus Kannattavuus ei parantunut samassa tahdissa kuin suhdanteet Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kannattavuuden kehitystä oman toimipaikkansa näkökulmasta. Vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti kannattavuuden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta reilusti yli kolmannes raportoi heikentyneestä kannattavuudesta. Harvempi vastaaja raportoi kannattavuuden parantumisesta kuin esimerkiksi kysynnän tai suhteiden parantumisesta. Tulevaisuuden näkymät olivat jonkin verran valoisammat, mutta viidesosa vastanneista yrityksistä odotti kannattavuuden edelleen heikentyvän. Kuitenkin 41 prosenttia odotti parannusta. Jo toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella (-6), mutta tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku oli positiivinen (11)., Huomattavasti parempi 4 % Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6 % 24 % 31 % 36 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 3 % Jonkin verran parempi 38 % 0 % -100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 2 % 18 % 39 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 16

19 ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Kannattavuus Arviot kannattavuuden kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana olivat positiivisimmat isoimmissa yrityksissä sekä meriliikenteen, huolinnan tai rahtauksen toimijoilla. Muissa kokoluokissa ja muilla toimialoilla toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli negatiivinen. oli kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa positiivisempi kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Keskimääräisiä odotuksia kuvaava saldoluku oli kaikissa ryhmissä positiivinen ja etenkin isoimmissa yrityksissä odotettiin kannattavuuden parantumista. Ero jo toteutunutta kehitystä ja tulevaisuuden odotuksia kuvaavan saldoluvun välillä oli pienin meriliikenteen toimijoiden keskuudessa Saldolukujen vertailu toimialoittain: kannattavuus Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kannattavuus Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset kannattavuuden kehityksestä toimialoittain 3 % 32 % 41 % 6 % 6 % 50 % 35 % 39 % 41 % 22 % 6 % 14 % 2 % 3 % Tieliikenne Meriliikenne 57 % 36 % 7 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Odotukset kannattavuuden kehityksestä yrityskoon mukaan 3 % 3 % 4 % 3 % 28 % 45 % 41 % 38 % 37 % 43 % 70 % 21 % 15 % 19 % 16 % 9 % 4 % 1 % 3 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 17

20 Palveluiden hinnat Palveluiden hintojen putoaminen pääosin loppunut puolet vastaajista ennakoi hinnannousua Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Yli puolessa toimipaikoista hintataso oli pysynyt ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana ja hieman yli neljännes oli korottanut hintojaan. Kevääseen verrattuna harvemmassa yrityksessä oli jouduttu laskemaan hintoja, sillä keväällä kolmasosa ilmoitti palvelujen hintojen alentuneen, kun taas tässä barometrissa 13 % vastaajista raportoi hinnanalennuksista. Yhä useampi ennakoi kuitenkin tarjoamiensa palveluiden hintojen nousevan seuraavan vuoden aikana: vain 7 % odotti hintojen putoavan, kun taas yli puolet vastaajista ennusti palveluidensa hintojen kohoavan. Saldoluku kehitysennusteelle oli 23, mikä oli 9 yksikköä korkeampi kuin kevään ennusteessa. Suurimmissa yrityksissä odotettiin keskimääräistä enemmän hintojen kohoamista: 73 % vastaajista ennusti tarjoamiensa palveluiden hintojen kohoavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Vähiten hintojen nousua odotettiin pienimmissä, 1-2 hengen yrityksissä (42 % vastaajista). Eri toimialoista hintojen nousua odotettiin etenkin meriliikenteessä (65 % vastaajista).,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 2 % 100 % 100 Jonkin verran korkeammat 26 % 59 % 75 % 8 23 Jonkin verran matalammat 11 % 50 % Huomattavasti matalammat 2 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 2 % Jonkin verran korkeammat 50 % 0 % -100 Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 0 % 7 % 40 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 18

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06 SKAL:n kuljetusbarometri 1/26 Yleiset näkymät Viime vuoden keväällä kuljetusalan näkymät huonotuivat selvästi. Kolmannes vastaajista odotti näkymien huonontuvan lähitulevaisuudessa ja vain kymmenen prosenttia

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 158 28 VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 28 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006 VARUSTAMOBAROMETRI marraskuu 26 2 Alkusanat Merenkulku on ala, jossa suhdannekäänteet näkyvät ensimmäisenä. Merenkulun suhdannekehitys ennakoi siten myös teollisuuden ja kaupan suhdanteiden kehitystä.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot Huhtikuu 2016 Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot Kirjoittajat: Johanna Alatalo, työ- ja elinkeinoministeriö Tallamaria Maunu, työ- ja elinkeinoministeriö Johdanto

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011 j j k vk 41-43 333 vastausta: 86kpl l 151 kpl 42 kpl muut 51 kpl (tyhjiä 3kpl) Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 13 % 15 % 26 % 9 % 6 % alle 50 työntekijää 50-249 työntekijää 46 % muu 85

Lisätiedot