Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus mukana Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa-hankkeessa Lausunnon antaminen tieoikeuden siirtämisestä Uuden urheiluhallin rakentaminen Lausunnon antaminen n liikuntakeskuksen kaavamuutoksesta Monitoimitilasta (Asematie 2) perittävien maksujen asettaminen Vaihtoehtoisen hyvitysmallin hyväksyminen; VR:n työmatkalipun 10 % kuntaalennuksen hyvittäminen jälkikäteen kuntalaisille SIVLTK 87 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 9/2013 SIVLTK 88 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Paasikivi Anna, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen Vireä-Aihio Paula, jäsen Holmén Susann, varajäsen Savinainen Tuula, varajäsen Valtavaara Heikki, varajäsen Muut läsnäolevat Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Vesiluoma Anu, varhaiskasvatuspäällikkö, läsnä Ojala Cilla, toimistonhoitaja (sihteeri) Westerlund Mia, hallinnon suunnittelija Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Cilla Ojala pöytäkirjanpitäjä Susann Holmén pöytäkirjantarkastaja Paula Vireä-Aihio pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 79 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta päätti - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Susann Holmén ja Paula Vireä-Aihio - myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän kokoukseen hallinnon suunnittelija Mia Westerlundille

4 Sivu 4 SIVLTK 80 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelot /2013 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo /2013 Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä 4/2013 jälkeen Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo /2013 jälkeen vt. rehtori Päivi Boströmin päätösluettelo /2013 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo /2013 Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä 29/2013 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Eva Nygård ei päätöksiä 1/2013 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Leena Knuts ei päätöksiä 6/2013 jälkeen Päätös Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 SIVLTK 81 Oheismateriaalia SIUNTION KUNNAN VARHAISKASVATUS MUKANA OSAAMISELLA TYÖHYVINVOINTIA VARHAISKASVATUKSESSA- HANKKEESSA n kunnan varhaiskasvatus on mukana Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikön ja viiden kunnan yhteisessä Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa laadun kehittämishankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina ja loppuraportti valmistuu loka-marraskuussa Hanke on osa 2000-luvulla toiminutta varhaiskasvatuksen johtajuus- hankkeiden sarjaa. Mukana hankkeessa ovat Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku ja ja toteutuksesta vastaa Tampereen yliopisto. Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Johtajuutta kehittämällä tähdätään henkilöstön pedagogisen tietoisuuden herättämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja toimintakäytänteiden uudelleen arviointiin. Keskeisenä menetelmänä hankkeessa on kaikki toimijat osallistava ja arviointiin pohjautuva dialoginen prosessi. Lasten vanhemmat saavat ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja lasten hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa. Hanke toimii myös henkilöstön ammatillisen kehittymisen välineenä. Kehittämishankkeessa lähdettiin liikkeelle varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista, joka suoritettiin tammi-helmikuussa Vanhemmat ja henkilöstö arvioivat tällöin lapsikohtaisesti toteutetun varhaiskasvatuksen laatua. ssa hankkeeseen osallistui koko varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen henkilöstö vastasi myös johtajuutta ja työhyvinvointia kartoittavaan kyselyyn. Kyselyyn vastasi 68 % päivähoidossa olevien lasten vanhemmista ja 90 % varhaiskasvatushenkilöstöstä. Vastausprosentteja voidaan pitää erinomaisina. Laadun, johtajuuden ja työhyvinvoinnin arviointimittauksilla tuotetaan tietoa varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista kunnassa, yksiköissä sekä ryhmäkohtaisesti. Valtakunnallisen aineiston (yli havainnon verrokkiaineisto) avulla saadaan tuloksiin vertailupohjaa koko maan varhaiskasvatuksen laadunarvioinnista. Vanhemmat ja henkilöstö arvioivat varhaiskasvatusta viiden eri osa-alueen kautta asteikolla 1-5. Kokonaislaadun keskiarvoksi vanhempien arvioinneissa tuli 4,28 ja henkilöstön arvioinneissa 4,18. Tulos on vanhempien arviointien osalta parempi kuin koko Suomen vastaava keskiarvo 4,27. n varhaiskasvatuksen henkilöstö oli arvioinneissaan hieman kriittisempiä kuin valtakunnallinen keskiarvo 4,31. Johtajuutta ja työhyvinvointia kartoittaneessa kyselyssä arvioinnin tulos n osalta oli 3,42, kun koko Suomen keskiarvo oli 3,96. Arviointitulosten analysoinnin pohjalta kunnan varhaiskasvatus ja jokainen varhaiskasvatusyksikkö sekä näissä kasvattajatiimit ovat laatineet varhaiskasvatusosaamisen ja johtajuuden kehittämissuunnitelmat yliopiston tuella.

6 Sivu 6 Tilojen toimivuus nousi erääksi läpileikkaavaksi kehittämiskohteeksi. Tavoitteena on päiväkotitilojen toimivuuden parantaminen oppimisympäristöjen, muunneltavuuden ja leikkipaikkojen suhteen. Tilojen toimivuutta kehittämällä tuetaan myös pitkäaikaisen leikin mahdollistamista ja leikkivälineiden saatavilla oloa, jotka nousivat myös kehittämiskohteiksi. Kehittämiskohteina ovat myös varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot eli osa-alueina mm. lasten kielellisten ja matemaattisten valmiuksien sekä taitojen harjaannuttaminen. Edelleen kehittämistyön painopistealueena ovat lasten varhaiskasvatussuunnitelmien arviointikeskustelut yhdessä vanhempien kanssa. Johtajuuden ja työhyvinvoinnin arviointitulosten perusteella n varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pedagogiseen johtajuuteen ja toimintayksiköiden yhteisen keskustelukulttuurin luomiseen. Parannettavaa on myös työhyvinvointia tukevissa toimissa kuten kehityskeskusteluiden säännöllisyydessä ja johtajan tuessa ongelmatilanteissa. Ilmapiirin osalta keskiarvo ssa oli päiväkotien osalta 3,73, kun se valtakunnallisesti oli 4,25. Perhepäivähoidossa tulos ilmapiirin osalta oli parempi kuin päiväkodeissa. Kehittämistyön tueksi varhaiskasvatusyksiköt saavat koulutusta ja pedagogista konsultaatiota. Työyhteisöissä ja kasvattajatiimeissä dialogin, kehittämistoimenpiteiden, johtajuuden ja työhyvinvoinnin tukemiseksi varhaiskasvatuksen esimiehet saavat työnohjausta ja koulutusta. Muita välineitä ovat mm. paikallisesti järjestettävät lukupiirit, yhteiset keskustelutilaisuudet ja benchmarkkaus. Keväällä 2014 järjestetään uusintamittaus laadun, johtajuuden ja työhyvinvoinnin arvioimiseksi. Tulokset saadaan toukokuussa Tulosten avulla saadaan suuntaa pitkäaikaisemmalle varhaiskasvatuksen sisällölliselle kehittämistyölle. Varhaiskasvatuspäällikkö esittelee hanketta ja tarkempia tuloksia kokouksessa. Oheismateriaalit ja liitteet: - oheismateriaalina on yhteenveto tuloksista Valmistelu: varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 KH:479 /2013 SIVLTK 82 Oheismateriaalia LAUSUNNON ANTAMINEN TIEOIKEUDEN SIIRTÄMISESTÄ Toimistoinsinööri Åke Ahlroth pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa tieoikeuden siirtämisestä. Västerbyn alueen asukkaat, André Landefort, Peter Rönnberg ja Toni Wasenius ovat anoneet oikeutta siirtää tontin 1:46 tieoikeutta niin, että tie kulkisi Päivärinteen koulun parkkipaikalta koulun piha- alueen yli. Anomus tieoikeuden siirtämisestä ja asemapiirrokset ovat oheismateriaalina. n kunnan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan lautakunnan tehtävänä on kunnan puolesta antaa kunnan lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina anomus tieoikeuden siirtämisestä - oheismateriaalina asemapiirros tieoikeudesta ja kartta Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh. (09) , s-posti: Ehdotus Lautakunta toteaa lausuntonaan tieoikeuden siirtämisestä seuraavasti: - lautakunta katsoo, että tekninen lautakunta tulisi hylätä anomus tieoikeuden siirtämisestä koska; Päivärinteen koulun pihapiirissä liikkuu päivittäin yhteensä n. 170 lasta ja aikuista Päivärinteen koulussa annetaan opetusta kolmessa eri rakennuksessa, sekä lasten että aikuisten tulee siirtyä ulkokautta eri rakennuksiin useasti päivittäin Ehdotettu tieoikeus heikentäisi oppilaiden turvallisuutta liikkua ja leikkiä koulupihalla ja vaatisi valvonnan tehostamista ja aluetta jossa lapset leikkivät tulisi rajoittaa. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

8 Sivu 8 TEKNLTK:481 /2013 SIVLTK 83 UUDEN URHEILUHALLIN RAKENTAMINEN Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoiminta kuuluu sivistyslautakunnan vapaa - sivistystyön tulosalueen alaisuuteen ja tulosaluetta johtaa vapaa-aikapäällikkö. Liikuntatoimen alaisuudessa ei ole varsinaista henkilökuntaa, sivistysosaston hallinnossa hoidetaan mm. tilavuokria (myöntäminen ja laskutus) ja toimintaavustuksen myöntäminen mm. urheiluseuroille. n kunnassa toimii useita urheiluseuroja ja urheiluseurojen järjestämä toiminta on kuntalaisille erittäin tärkeää. Kunnassa on tällä hetkellä tarjoilla mm. käsipalloa, yleisurheilua, voimistelua, tanssia, sulkapalloa, salibandyä ja judoa. Eri ikäryhmille järjestetään eri lajeja ja joissakin lajeissa kilpaillaan SM-tasolla. Kuntalaisilta on tullut aloitteita uusista urheilulajeista kuten esim. koripallosta ja jalkapallosta. Valitettavasti uusien lajien tuominen kuntaan on haasteellista mm. sen takia, että urheiluhalliin ja koulujen liikuntasaleihin ei ole mahdollista lisätä käyttövuoroja. SM tasolla kilpaileminen vaatii paljon harjoitteluvuoroja ja muutenkin seurojen järjestettäväksi tulee kisoja tai turnauksia. Käyttövuorot urheiluhalliin ja koulujen liikuntasaleihin jaetaan keväisin sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Vuosi vuodelta käyttövuorojen jakaminen tulee yhä haastavammaksi. Nykyisessä urheiluhallissa on yksi suuri pelikenttä eikä sitä voi jakaa väliseinällä. Päivisin urheiluhalli on Aleksis Kiven koulun käytössä, sillä koulun oma liikuntasali ei sovellu ylempien luokkien liikuntaan. Päivisin urheiluhallia ei siis voi vuokrata urheiluseuroille koska urheiluhalli on kunnan omassa käytössä. Uudelle hallille on täten tarvetta. Nykyistä urheiluhallia ei kuitenkaan saa purkaa, vaan se tulee jatkossakin kuulua sivistyslautakunnan alaisuuteen. Nykyisessä urheiluhallissa sijaitsee kuntosali joka on kunnan työntekijöiden käytössä sekä nuorisotoimen nuorisotila Nuokka. Nuokka on auki neljä iltaa viikossa ja toimintaa tullaan laajentamaan niin, että oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa muutamana päivänä viikossa. Nuorisotoiminnalle tulisi löytää uudet tilat, eikä toimintaan soveltuvia tiloja ole kunnan omistamissa kiinteistöissä. Sivistysosasto tulee jatkossakin vuokraamaan käyttövuoroja koulujen liikuntasaleista. On todennäköistä, että sivistysosastolla olisi tarvetta varata

9 Sivu 9 käyttövuoroja uudesta hallista, mutta lopullinen tuntimäärä selvinnee sitten kun käyttömaksut ja sivistysosaston talousarvio on päätetty. Uuden urheiluhallin rakentamisesta on keskusteltu jo usean vuoden ajan. Mahdollisia käyttäjiä on pyydetty arvioimaan kuinka monta tuntia viikossa ko. kohderyhmällä olisi tarvetta hallivuoroille. Sjundeås intresseförening n tukiyhdistys Ry on vuonna 2013 virallisesti rekisteröity yhdistys, joka ajaa hallihanketta eteenpäin ja etsii rahoittajia. Hallihanketta varten yhdistys on palkannut osa-aikaisen projektipäällikön. Uuden urheiluhallin perustamiskustannuksia on arvioitu ja viimeisen laskelman mukaan kokonaiskustannus olisi n. 3,3 milj. Yhdistys on hakenut valtionavustusta hallihankkeelle. Hallityöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja ehdotuksena on Yhtiön perustaminen ja osakassopimuksen laatiminen. Osapuolet Yhtiössä olisivat n tukiyhdistys, n kunta ja Sjundeå Pensionärer r.f. Tontin hallinta siirtyy joko vuokrasopimuksella tai kunnan apporttina. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh. (09) , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää, että - uuden urheiluhallin rakentaminen on perusteltua koska nykytilanteessa urheiluseuroille ei voida myöntää riittävästi urheiluhallivuoroja - mikäli uusi urheiluhalli rakennetaan, nykyistä urheiluhallia ei saa purkaa koska sille on jatkossakin käyttöä - todeta, että uuden urheiluhallin rakentaminen mahdollistaisi lajivalikoimien laajentamista - sivistysosasto ei voi sitoutua kiinteän käyttövuorojen vuokraamiseen, kunkin vuoden talousarviokehys ja uuden urheiluhallin käyttövuoromaksut ohjaavat vuokrausmahdollisuuksia - ko. pykälä lähetetään tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

10 Sivu 10 TEKNLTK:481 /2013 SIVLTK 84 Oheismateriaalia LAUSUNNON ANTAMINEN SIUNTION LIIKUNTAKESKUKSEN KAAVAMUUTOKSESTA Tekninen lautakunta pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa n liikuntakeskuksen kaavamuutoksesta. Lausuntopyyntö liitteineen on oheismateriaalina. Lautakuntien rooli kaava-asioissa käsittää lähinnä kaavoituksen vaikutusten arvioinnin. Lautakuntien tulee siksi lausua oman hallinnonalansa kannalta tärkeitä seikkoja, jotta kaavoittaja pystyy laatimaan kaavan huomioiden mahdollisimman hyvin myös ao. hallinnonalan tarpeet. Vaikutuksia tulee arvioida mm. alue- ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen, yhdyskunta- ja energiatalouden, luonnon ja luonnonvarojen, maiseman, kaupunkikuvan, kulttuuriperinnön, rakennetun ympäristön, ihmisten elinolojen ja elinympäristön sekä muiden vaikutusten kannalta. Liikuntatoimi kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen ja sivistyslautakunta hallinnoi nykyistä urheiluhallia. Uusi halli olisi suunnitelmien mukaan 50,3mx65,4m ja kaksikerroksinen. Kaavamuutoksessa esitetään kolme eri vaihtoehtoa uuden urheiluhallin sijoituspaikaksi; Vaihtoehto 1: Uusi urheiluhalli rakennetaan nykyisen urheiluhallin viereen niin, että hallien välille rakennetaan katettu yhdyssilta. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat pelialue, puku- ja saniteettitilat, sisä- ja ulkovarastot sekä tekniset tilat. Yleisön pääsisäänkäynti sijaitsee uuden hallin toisen kerroksen tasolla josta on sisäyhteys myös vanhan hallin katsomoon ja yhteiseen kahvioon. 129 pysäköintipaikkaa. Vaihtoehto 2: Uusi urheiluhalli rakennetaan tenniskentän viereen. Ei sisäyhteyttä nykyiseen halliin, ei hallien yhteiskäyttöetuja. 189 pysäköintipaikkaa. Vaihtoehto 3: Uusi urheiluhalli rakennetaan nykyiselle tenniskentälle. Ei sisäyhteyttä nykyiseen halliin, ei hallien yhteiskäyttöetuja. 195 pysäköintipaikkaa. Vuonna 2012 sivistysosasto kehitti vapaa ajan palveluntarjontaa mahdollisuuksien mukaan. Kuntakeskukseen, kaavamuutoksessa 2. vaihtoehdon alueelle, avattiin skeittiparkki, frisbeegolfrata ja pystytettiin graffitiseinä. Skeittiparkin ja graffitiseinän taustana olivat kuntalaisten aloitteet. Projektit toteutettiin yhteistyössä nuorten kanssa. Alueen kehittämistä on suunniteltu lähiliikuntapuistoksi niin, että skeittiparkkia tullaan kehittämään ja alueelle on suunnitteilla Parkour-kenttä. Hankkeeseen on myönnetty valtionavustus, lupa-asiat on hoidettu kuntoon ja osa pohjatöistä on jo tehty. Työ jatkuu keväällä 2014, ja suunnitelmien mukaan lähiliikuntapuisto valmistuu syksyllä

11 Sivu Mikäli lähiliikuntapuistohanke ei toteudu suunnitelmien mukaisesti, kunta joutuu maksamaan valtionavustuksen takaisin OKM:lle, osa määrärahoista on jo käytetty. Tenniskenttä sijaitsee 3.vaihtoehdon alueella. Tenniskenttä kuuluu myös lähiliikuntapuistohankkeeseen ja kenttä on uudelleen asfaltoitu ja uudet verkot on hankittu. Tenniskenttä toimii talvisin kuntakeskuksen luistinratana. Vaihtoehto 1 mahdollistaa uuden ja vanhan hallin yhteiskäyttöä mikä on erittäin tärkeää. 1, vaihtoehdossa urheiluhallit sijaitsevat koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, siirtymismatka on mahdollisimman lyhyt. Vanhassa urheiluhallissa toimii sivistysosaston nuorisotila Nuokka joka on avoinna kuusi iltaa viikossa. Nuorisotoimella on ollut tarvetta saada käyttää nykyistä palloiluhallia mutta se ei valitettavasti ole ollut mahdollista koska urheiluseurat tarvitsevat kaikki käyttövuorot. n kunnan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan lautakunnan tehtävänä on kunnan puolesta antaa kunnan lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina teknisen lautakunnan lausuntopyyntö asemakaavan muutosluonnoksesta uudelle urheiluhallille Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh. (09) , s-posti: Ehdotus Lautakunta toteaa lausuntonaan n liikuntakeskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavasti: - lautakunta katsoo, että uusi urheiluhalli tulisi rakentaa vaihtoehto 1 mukaisesti. Uuden ja vanhan hallin yhteiskäyttöedut ovat huomattavat sekä käyttäjille että huoltohenkilökunnalle. Urheiluhallit sijaitsevat koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, vanhassa urheiluhallissa toimiva nuorisotila hyötyisi myös tästä ratkaisusta. - vaihtoehdot 2 ja 3 sijoittuvat niille aluille joihin on suunniteltu lähiliikuntapuistoa. Hankkeeseen on saatu valtionavustusta ja pohjatyöt on jo aloitettu. - kaavaselostuksen mukaan kyseiselle kaava-alueelle suunnitellaan n liikuntakeskustaa. Liikuntakeskus olisi mahdollisimman monipuolinen kun alueella olisi urheiluhallin lisäksi urheilu- ja lähiliikuntapaikat ja frisbeegolfrata eikä ainoastaan urheiluhallit. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

12 Sivu 12 SIVLTK:362 /2010 SIVLTK 85 MONITOIMITILASTA (ASEMATIE 2) PERITTÄVIEN MAKSUJEN ASETTAMINEN Kunnankirjaston (Asematie 2) yhteydessä olevaa tilaa on remontoitu huhtikuusta 2013 alkaen monitoimitilaksi. Remontti on miltei valmis. Muutamia lisäyksiä esimerkiksi valoihin tehdään vielä. Monitoimitilassa toimii tällä hetkellä Walkers-nuorisokahvila n kunnan nuorisotoimen vetämänä perjantaisin. n kunnan sivistystoimi on asettanut kullekin hallinnoimalleen tilalle käyttömaksut. Sama tulee tehdä myös Asematie 2:ssa sijaitsevalle monitoimitilalle. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 kohdan 7 mukaan sivistyslautakunta päättää tehtäväalueellaan taksat ja maksut. Monitoimitilan on tarkoitus tuoda vaihtoehto ja hyvä lisä toiminnan järjestämiselle ssa. Tilaa voidaan myös käyttää kokoustilana. Monitoimitilan vuokraaminen käyttäjille voidaan aloittaa kun monitoimitilassa on kaikki lopullisesti valmista. Varmuudella voidaan sanoa, että vuokraaminen voidaan aloittaa viimeistään vuoden 2014 alusta. Monitoimitilaan ehdotetaan seuraavia maksuja hintaryhmittäin: Perushinta 15 /h - siuntiolaisten yhdistysten ja vapaiden ryhmien toiminta - tapahtumat, joissa ei peritä erillistä osallistumis- tai sisäänpääsymaksua - yllä oleviin rinnastettava toiminta Alennettu hinta 10 /h - siuntiolaisten nuorisojärjestöjen nuorisotoiminta sekä ssa toimivien vapaiden nuorisoryhmien toiminta - siuntiolaisten kulttuurijärjestöjen ja kulttuuristen vapaiden ryhmien alle 18-vuotiaiden kulttuurinen nuorisotoiminta - siuntiolaisten työttömien ja/tai eläkeläisten yhdistysten/vapaiden ryhmien toiminta - yllä oleviin rinnastettava toiminta Tapahtumahinta 25 /h - tapahtumat, joissa peritään erillinen osallistumis- tai sisäänpääsymaksu - yrittäjätoiminta - yllä oleviin rinnastettava toiminta

13 Sivu 13 Sivistystoimen hallinnoimien tilojen maksuja tullaan tarkastelemaan kokonaisuudessaan joulukuun 2013 sivistyslautakunnan kokouksessa. Lisäksi monitoimitilan toimivuuden ja siisteyden kannalta on hyvä asettaa siivousmaksu, mikäli perussiivousta ei tehdä käyttövuoron päätteeksi. Tämä käsittää roskien pois viemisen, pöytien pyyhinnän ja muun yleiseen siisteyteen liittyvän siivouksen. Lattioiden luuttuaminen ja muu tarkempi siivous tehdään tilassa kerran viikossa n kunnan siivouspalvelun toimesta. Siivousmaksun suuruudeksi ehdotetaan 100. Valmistelija: vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja puh , s-posti Ehdotus: päättää asettaa Asematie 2:ssa sijaitsevaan monitoimitilaan seuraavat maksut ja hintaryhmät seuraavasti: Perushinta 15 /h - siuntiolaisten yhdistysten ja vapaiden ryhmien toiminta - tapahtumat, joissa ei peritä erillistä osallistumis- tai sisäänpääsymaksua - yllä oleviin rinnastettava toiminta Alennettu hinta 10 /h - siuntiolaisten nuorisojärjestöjen nuorisotoiminta sekä ssa toimivien vapaiden nuorisoryhmien toiminta - siuntiolaisten kulttuurijärjestöjen ja kulttuuristen vapaiden ryhmien alle 18-vuotiaiden kulttuurinen nuorisotoiminta - siuntiolaisten työttömien ja/tai eläkeläisten yhdistysten/vapaiden ryhmien toiminta - yllä oleviin rinnastettava toiminta Tapahtumahinta 25 /h - tapahtumat, joissa peritään erillinen osallistumis- tai sisäänpääsymaksu - yrittäjätoiminta - yllä oleviin rinnastettava toiminta Näiden lisäksi tilaan asetetaan 100 suuruinen siivousmaksu, mikäli tilan käyttäjä ei huolehdi tilan perussiisteydestä. Käsittely: Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: päättää asettaa Asematie 2:ssa sijaitsevaan monitoimitilaan seuraavat maksut ja hintaryhmät seuraavasti: Perushinta 20 /h - siuntiolaisten yhdistysten ja vapaiden ryhmien toiminta

14 Sivu 14 - tapahtumat, joissa ei peritä erillistä osallistumis- tai sisäänpääsymaksua - yllä oleviin rinnastettava toiminta Alennettu hinta 10 /h - siuntiolaisten nuorisojärjestöjen nuorisotoiminta sekä ssa toimivien vapaiden nuorisoryhmien toiminta - siuntiolaisten kulttuurijärjestöjen ja kulttuuristen vapaiden ryhmien alle 18-vuotiaiden kulttuurinen nuorisotoiminta - siuntiolaisten työttömien ja/tai eläkeläisten yhdistysten/vapaiden ryhmien toiminta - yllä oleviin rinnastettava toiminta Tapahtumahinta 50 /h - tapahtumat, joissa peritään erillinen osallistumis- tai sisäänpääsymaksu - yrittäjätoiminta - yllä oleviin rinnastettava toiminta Päätös: Näiden lisäksi tilaan asetetaan 100 suuruinen siivousmaksu, mikäli tilan käyttäjä ei huolehdi tilan perussiisteydestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat sisältävät tilassa olevien AVlaitteiden käytön. Muutetun päätös päätösehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

15 Sivu 15 SIVLTK 86 SIVLTK Oheismateriaali VAIHTOEHTOISEN HYVITYSMALLIN HYVÄKSYMINEN; VR:N TYÖMATKALIPUN 10 % KUNTA-ALENNUKSEN HYVITTÄMINEN JÄLKIKÄTEEN KUNTALAISILLE VR:n työmatkalippu on kausilippu n ja pääkaupunkiseudun välillä, jota n kunta tukee 10 % normaalista lipunhinnasta. Aikaisemman sopimuksen mukaan kuntalaiset pystyivät ostamaan työmatkalipun kaikista VR:n lipunmyyntipisteistä. VR kuitenkin irtisanoi Rantaradan kuntien työmatkalippusopimukset VR:n puolelta irtisanomisen syyt liittyivät myyntijärjestelmän uudistamiseen. Kunnat tekivät uudet sopimukset VR:n kanssa , joiden mukaan n kuntalaiset pystyivät ostamaan työmatkalipun vain Kirkkonummen asemalta. Myöhemmin sopimukseen lisättiin mahdollisuus ostaa työmatkalippu myös Karjaan asemalta. Kirkkonummen aseman lipunmyynti on auki: ma, ke, to klo ja ti, pe klo ja Lauantaina ja sunnuntaina lipunmyynti on suljettu. Junalla n ja pääkaupunkiseudun tai Turun väliä matkustavien työmatkalaisten on erittäin hankala saada työmatkalippu ostettua lipunmyynnin aukioloaikoina. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) otti kesällä 2011 yhteyttä n kunnan ja VR:n edustajiin selvittääkseen työmatkalippusopimuksen lainmukaisuuden joukkoliikenteen palvelusopimusasetuksen (PSA) suhteen. VR esitteli uuden työmatkalippua koskevan kuntasopimusmallin, missä asiakasnumerotunnisteen avulla kuntalaiset pystyisivät ostamaan työmatkalipun kaikkien VR:n myyntijärjestelmien kautta. LVM hyväksyi työmatkalipun sopimusmallin sillä ehdolla, että LVM tulee kolmantena sopimuskumppanina mukaan työmatkalippusopimukseen. VR:n kanssa on useaan otteeseen yritetty sopia neuvotteluaikaa, että uusi sopimus ja samalla lipunmyyntijärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön. VR:n edustaja Teppo Sotavalta on viimeisimmässä tiedotteessaan ilmoittanut, että heidän myyntijärjestelmänsä kehittäminen etenee vaiheittain, mistä syystä Länsi-Uudenmaan kuntasopimusten uudistus voidaan hänen arvionsa mukaan toteuttaa vasta kesän 2012 jälkeen. n kunnan puolesta, kaikkien Rantaradan kuntien yhteisenä neuvottelijana toimii Länsi- Uudenmaan kuntien henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen. Sivistysosastolle on tullut erittäin paljon valituksia työmatkalipun oston hankaluudesta, joten sivistysosastolla katsotaan että kuntalaisille tulisi tarjota vaihtoehtoinen palvelu VR:n sopimuksen rinnalla. Sopimuksen mukaisesti alennuksen saa työmatkalipun ostamisen yhteydessä vain Karjaan tai Kirkkonummen asemilta. Vuodeksi 2012 sivistysosasto ehdottaa, että kun-

16 Sivu 16 talaisille hyvitettäisiin kunnan tukiosuus jälkikäteen. Täyttämällä työmatkatukihakemuksen ja toimittamalla VR:n kausilippujen ostokuitit sivistystoimistolle määräpäivää mennessä kunnan 10 % tukiosuus hyvitettäisi suoraan kuntalaisten tileille. Vuoden 2012 määräpäivät olisivat (maksupäivä ) ja (maksupäivä ). Hyvitysmallin jatkosta vuonna 2013 päätetään syksyllä 2012 sen mukaan, miten VR:n esittämä uusi kuntasopimusmalli etenee. Työmatkatukihakemus oheismateriaalina. ssa myytiin vuonna 2011 yhteensä 401 VR:n työmatkalippua ja kunnan tuki näihin lippuihin oli noin 5000 euroa. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 19 kohdan mukaan sivistyslautakunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu henkilöliikennelogistiikkatoiminnan ja joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä huolehtiminen. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina työmatkatukihakemus Valmistelija: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta: katsoo, että VR:n työmatkasopimuksen muuttaminen ja lipunmyyntijärjestelmän kehittäminen sellaiseksi, että se palvelisi n kuntalaisia, on kestänyt kohtuuttoman kauan päättää ottaa käyttöön vaihtoehtoisen palvelun työmatkalipun kuntatuen hyvittämiseksi VR:n sopimuksen rinnalla. Kunta hyvittää työmatkalippujen 10 % suuruisen kuntatuen vuonna 2012 elokuussa (määräpäivä ja maksupäivä ) ja joulukuussa (määräpäivä ja maksupäivä ). Kuntalainen voi hakea työmatkatukea palauttamalla täytetyn työmatkatuki-hakemuksen liitteineen määräpäivään mennessä sivistysosastolle toteaa, että kuntalaiset voivat jatkossakin ostaa työmatkalippuja Karjaan ja Kirkkonummen asemilta VR:n työmatkasopimuksen mukaisesti päättää vaihtoehtoisen palvelun jatkosta loppuvuodesta 2012 sen mukaan, miten VR:n esittämä uusi kuntasopimusmalli etenee päättää, että sivistysosasto tiedottaa kuntalaisia vaihtoehtoisesta palvelusta jakamalla yleiskirjeen kaikkiin koteihin, kunnan kotisivulla ja kunnan ilmoitustaululla. Päätös: Lautakunta päätti

17 Sivu 17 - ehdotuksen mukaan Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. ===== SIVLTK Neuvottelut VR:n kanssa työmatkasopimuksen muuttamisesta ja lipunmyyntijärjestelmän kehittämisestä eivät ole edenneet laisinkaan. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista jatkaa lautakunnan hyväksymää vaihtoehtoista palvelua työmatkalipun kuntatuen hyvittämiseksi VR:n sopimuksen rinnalla myös vuonna Kunta hyvittää työmatkalippujen 10 % suuruisen kuntatuen ja vuoden 2013 määräpäivät olisivat (maksupäivä ) ja (maksupäivä ). Kuntalainen voi hakea työmatkatukea palauttamalla täytetyn työmatkatuki-hakemuksen liitteineen määräpäivään mennessä sivistysosastolle. Elokuussa 2012 työmatkatuki-hakemuksensa palautti 16 henkilöä ja toimintatapa on ollut toimiva. Valmistelu: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh , Ehdotus: Lautakunta: päättää jatkaa vaihtoehtoisen palvelun työmatkalipun kuntatuen hyvittämiseksi VR:n sopimuksen rinnalla vuonna Kunta hyvittää työmatkalippujen 10 % suuruisen kuntatuen ja vuoden 2013 määräpäivät olisivat (maksupäivä ) ja (maksupäivä ). Kuntalainen voi hakea työmatkatukea palauttamalla täytetyn työmatkatuki-hakemuksen liitteineen määräpäivään mennessä sivistysosastolle. toteaa, että kuntalaiset voivat jatkossakin ostaa työmatkalippuja Karjaan ja Kirkkonummen asemilta VR:n työmatkasopimuksen mukaisesti päättää vaihtoehtoisen palvelun jatkosta kesäkuussa 2013 sen mukaan, miten VR:n esittämä uusi kuntasopimusmalli etenee päättää, että sivistysosasto tiedottaa kuntalaisia vaihtoehtoisesta palvelusta jakamalla yleiskirjeen kaikkiin koteihin, kunnan kotisivulla ja kunnan ilmoitustaululla. Päätös: Ehdotuksen mukaan. =======

18 Sivu 18 SIVLTK Neuvottelut VR:n kanssa työmatkasopimuksen muuttamisesta ja lipunmyyntijärjestelmän kehittämisestä eivät ole edenneet laisinkaan. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista jatkaa lautakunnan hyväksymää vaihtoehtoista palvelua työmatkalipun kuntatuen hyvittämiseksi VR:n sopimuksen rinnalla myös vuonna Kunta hyvittää työmatkalippujen 10 % suuruisen kuntatuen ja loppuvuoden 2013 määräpäivä on (maksupäivä ) ja vuoden 2014 määräpäivä on (maksupäivä ). Kuntalainen voi hakea työmatkatukea palauttamalla täytetyn työmatkatuki-hakemuksen liitteineen määräpäivään mennessä sivistysosastolle. Valmistelu: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh , Ehdotus: Lautakunta: päättää jatkaa vaihtoehtoisen palvelun työmatkalipun kuntatuen hyvittämiseksi VR:n sopimuksen rinnalla vuonna Kunta hyvittää työmatkalippujen 10 % suuruisen kuntatuen ja loppuvuoden 2013 määräpäivä on (maksupäivä ) ja vuoden 2014 määräpäivä on (maksupäivä ). Kuntalainen voi hakea työmatkatukea palauttamalla täytetyn työmatkatuki-hakemuksen liitteineen määräpäivään mennessä sivistysosastolle. toteaa, että kuntalaiset voivat jatkossakin ostaa työmatkalippuja Karjaan ja Kirkkonummen asemilta VR:n työmatkasopimuksen mukaisesti päättää vaihtoehtoisen palvelun jatkosta maaliskuussa 2014 sen mukaan, miten VR:n esittämä uusi kuntasopimusmalli etenee päättää, että sivistysosasto tiedottaa kuntalaisia vaihtoehtoisesta palvelusta jakamalla yleiskirjeen kaikkiin koteihin, kunnan kotisivulla ja kunnan ilmoitustaululla. Käsittely: Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Lautakunta: päättää jatkaa vaihtoehtoisen palvelun työmatkalipun kuntatuen hyvittämiseksi VR:n sopimuksen rinnalla vuonna Kunta hyvittää työmatkalippujen 10 % suuruisen kuntatuen ja loppuvuoden 2013 määräpäivä on (maksupäivä ) ja vuoden 2014 määräpäivä on (maksupäivä ) ja määräpäivä (maksupäivä ). Kuntalainen voi hakea työmatka-

19 Sivu 19 tukea palauttamalla täytetyn työmatkatuki-hakemuksen liitteineen määräpäivään mennessä sivistysosastolle. toteaa, että kuntalaiset voivat jatkossakin ostaa työmatkalippuja Karjaan ja Kirkkonummen asemilta VR:n työmatkasopimuksen mukaisesti päättää vaihtoehtoisen palvelun jatkosta maaliskuussa 2014 sen mukaan, miten VR:n esittämä uusi kuntasopimusmalli etenee päättää, että sivistysosasto tiedottaa kuntalaisia vaihtoehtoisesta palvelusta jakamalla yleiskirjeen kaikkiin koteihin, kunnan kotisivulla ja kunnan ilmoitustaululla. Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

20 Sivu 20 SIVLTK 87 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 9/2013 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 69,5 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi syyskuun lopun tasolla olla 75 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurimpina (103,9 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua pienempinä (71,5 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 9/2013. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot