MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE"

Transkriptio

1 MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

2

3 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 1 SAATESANAT Tämä käsillä oleva Mäkikotka akatemioiden toimintamanuaali on syntynyt osana Finnjumping ry:n strategiatyötä ja Olympiakomitean mäkihypyn ja yhdistetyn kehittämisprojektia, jossa on ollut mukana laaja joukko mäkiurheilun asiantuntijoita työstämässä lajiryhmän tulevaisuuden suuntaviivoja Olympiakomitean Jorma Vertaisen johdolla. Ideointi ja kirjoitustyössä on ollut mukana juniorityön ja valmennuksen osaajia ympäri Suomen. Erityiset kiitokset kuuluvat alkuvaiheen käsikirjoituksen ideoinnissa ja työstämisessä mukana olleille Lauri Hakolalle, Janne Ylijärvelle ja Ilkka Jylhänkankaalle sekä myöhemmässä vaiheessa kommentaattoreina toimineille Antti Kuismalle ja Tuomas Virtaselle. Olympiakomitean kehittämishankkeessa työparina nuorisotyön kehittämisen tematiikan parissa ovat toimineet Pasi Sajasalo ja Pirjo Kulmala ja he ovat osana Olympiakomitean kehittämishanketta eri vaiheissa työstäneet tämän toimintamanuaalin mäkiurheiluseurojen käyttöön. Osana Olympiakomitean kehittämishanketta on linjattu seuraavia toisiaan tukevia tavoitteita lajien tulevaisuuden turvaamiseksi: 1. Harrastajapohjan laajentaminen 2. Aloittelevan mäkikotkan alkutaipaleen ohjauksen laadun nosto Näiden tavoitteiden saavuttamisessa Mäkikotka akatemia on tulevaisuudessa keskeinen työväline seuroille. Konkreettisia, Finnjumpingin strategian suuntaisia ja mitattavia tavoitteita ovat seuraavat: 1. Nuorimpien juniorien harrastajamäärän kasvattaminen kevään 2011 tilanteesta vähintään viidenneksellä kaudella Tavoite on erittäin maltillinen ja saavutettavissa. Finnjumpingin 2011 tilastoinnin mukaisesta vajaan 280 Skipassin lunastaneen juniorin tilanteesta nuorimpien harrastajien määrän kasvattaminen viidenneksellä tarkoittaa noin 50 lisäharrastajan rekrytointia nykytilanteeseen verrattuna. Käytännössä edellinen tarkoittaa sitä, että jokaisen mäkiseuran on rekrytoitava kaksi lisäharrastajaa vuodessa toiminnan nykylaajuuteen suhteutettuna, mikä ei lähtökohtaisesti ole mahdottomuus. Täysin mahdollista on että tavoite ylittyy huomattavasti kun Mäkikotka akatemiamallin mukainen toiminta laajenee ja vakiintuu myös seuroihin joissa aktiivista juniorityötä ei tällä hetkellä merkittävästi tehdä. 2. Juniorityön laadun nosto ja uusien seurojen aktivointi mukaan juniorityöhön kauden aikana Keskeisen osan laadunnostotavoitteen toteuttamista muodostaa Mäkikotka akatemia konseptin viimeistely palvelutuotteeksi ja Mäkikotka akatemiamanuaali jossa kokonaisuus on konkretisoitu. Samoin mitattava tavoite on, että Mäkikouluohjaajakoulutuksen on käynyt 60 henkilöä. Näin jokaisessa Mäkikotka akatemiaseurassa olisi vähintään kaksi perustason ohjaajakoulutuksen läpikäynyttä aktiivisesti toiminnassa mukana olevaa ohjaajaa uusien aloittavien juniorien toimintaa vetämässä. Edelliset Mäkikotka akatemioiden ja niissä toimivien ohjaajien määriä koskevat tavoitteet voidaan nähdä jopa maltillisina. Mäkikotka akatemiatoimintamallin lanseerauksen onnistuessa suunnitellusti, on mahdollista että edelliset tavoitteet ovat ylitettävissä jopa huomattavasti. Riittävän ohjaajaresurssin aikaansaamiseksi Mäkikouluohjaajakoulutustilaisuuksia tullaan jatkamaan niin että tavoitteeksi asetetut 4 6 koulutustilaisuutta saadaan resurssien järkevä käyttö huomioiden toteutettua

4 2 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali tarvelähtöisesti ja alueelliset painotukset huomioiden. Aiemmin järjestettyihin koulutustilaisuuksiin on osallistunut reilut 20 henkeä. Kysyntää koulutukselle seuroissa selvästi on, ja näin jo aiemmin järjestettyjen kahden koulutustilaisuuden saldona kolmannes koulutuksen kokonaistavoitteesta on täytetty. Edelleen Mäkikotka akatemiatoimintamallin kautta tavoitellaan sitä, että seuroista joissa Finnjumpingin 2011 tilastoinnin mukaan ei ollut lainkaan Skipassin lunastaneita junioreita, aktivoidaan Mäkikotka akatemiatoimintamallin toteutukseen mukaan vähintään kolmannes. Käytännössä edellinen tarkoittaa viiden seura aktivoimista toteuttamaan jälleen juniorityötä alueellaan. Jos nämä seurat kykenevät rekrytoimaan uusia vetäjiä tai aktivoimaan entisiä vetäjiä uudelleen toiminnan pariin, ja toimimaan Mäkikotka akatemian toimintamallin mukaisesti, ei liene mahdottomuus että jo tätä kautta saataisiin vuositasolla parisenkymmentä uutta junioria lajin pariin. Tässä manuaalissa kuvatun toimintamallin käyttöönotossa on realismia edetä vaihteittain. Perimmäinen tavoite on, että kaikissa suomalaisissa mäkiurheiluseuroissa on valmius käynnistää konseptin mukainen toiminta vuoden 2013 syksyllä, tai viimeistään heti vuodenvaihteen 2014 jälkeen kun olosuhteet mahdollistavat mäkikoulutoiminnan aloittamisen paikkakunnalla. Konkreettinen vaiheistus on seuraava: Kausi on varattu toimintamallin testaamiselle ja opettelulle ilman välittömiä paineita jäljempänä linjattavien kriteerien kaikkinaisesta täyttämisestä. Välitavoitteena pidettäköön sitä, että kaudella kolmessa neljästä suomalaisesta mäkiurheiluseurasta pyörii työnimellä Mäkikotkakoulu tai jollain perinteisemmällä nimellä joka paikallisesti on mäkikoulutoiminnalle vakiintunut tässä manuaalissa kuvatun näköistä toimintaa nuorimpien junioreiden harrastustoiminnassa. Itse nimi Mäkikotka akatemia otetaan virallisesti käyttöön kaudella , josta lähtien se tulee olemaan tässä manuaalissa linjatun toimintatavan mukaisen mäkikoulutoiminnan virallinen sertifikaatti ja laatuleima. Käsillä olevan Mäkikotka akatemiamanuaalin voi nähdä yhtenä konkreettisena askeleena nuorisotoiminnan kehittämisen tärkeällä tiellä, ja tavoitteena on saada seurat innolla mukaan käynnistämään ja kehittämään Mäkikotka akatemiatoimintaa, ja ensivaiheessa opettelemaan toimintatapoja Mäkikotkakoulu nimikkeen alla. Manuaali on rakennettu kysymys vastaus logiikalla jotta se olisi mahdollisimman helppolukuinen ja tarjoaisi suuntaviivoja ja ajatuksia paikallisesti seuroissa tehtävän arvokkaan juniorityön edelleen kehittämiselle. Manuaali etenee temaattisesti Mäkikotkaakatemian organisoinnin ja resursoinnin kautta markkinointiin ja varsinaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Mukana on myös ajatuksia sponsorointimahdollisuuksista joita voi hyödyntää keskusteluissa myös paikallisten tukijoiden kanssa. Tärkeä johtoajatus Mäkikotka akatemiatyössä jotta toiminta kantaa ja tuottaa tulosta on se, että suomalaisten mäkiurheiluseurojen on oltava valmiita panostamaan siihen. Kokonaisuutena Mäkikotka akatemiasta on mahdollista rakentaa niin vahva elämys siihen osallistuville junioreille, että nämä tuskin malttavat odottaa seuraavaa toimintakertaa. Laji tarjoaa tähän luonnostaan edellytykset, ja laadukas junioritoiminta edelleen parantaa mahdollisuuksia vahvoihin onnistumisen elämyksiin. Juuri nämä onnistumisen elämykset ovat nuoren aloittelevan juniorin uuden harrastuksen käyttövoimaa. Tätä arvokasta käyttövoimaa meidän tulee yhdessä kyetä ruokkimaan yhä laadukkaammin kautta Suomen.

5 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 3 TAUSTAA Mikä on Mäkikotka akatemia? Mäkikotka akatemia on mäkiurheilun näyteikkuna ja sisäänvetotuote uusien junioriikäisten harrastajien ja heidän vanhempiensa suuntaan. Mäkikotka akatemia toimii myös mäkiurheiluseurojen toiminnan markkinointivälineenä lisäten seurojen paikallista näkyvyyttä ja tunnettuutta. Mitkä ovat Mäkikotka akatemian tavoitteet? Keskeiset Mäkikotka akatemian tavoitteet ovat mäkiurheilusta kiinnostuneiden junioriikäisten lasten turvallinen ja asiantunteva ohjaaminen uuden harrastuksen alkuun, ja harrastuksessa tapahtuva palkitseva kehittyminen. Mitä Mäkikotka akatemiassa tapahtuu? Mäkikotka akatemiassa kehitytään osaavien aikuisten ohjauksessa mäkiurheiluun liittyvissä taidoissa, tiedoissa ja asenteissa huomioiden lasten ja nuorten liikuntaan olennaisesti liittyvä kasvatuksellinen ulottuvuus. Mitä Mäkikotka akatemia tarjoaa osallistujalle? Mäkikotka akatemia tarjoaa ohjatun elämyksellisen ja toiminnallisen kokemuksen turvallisissa puitteissa. Mäkikotka akatemia tarjoaa lapselle onnistumisen elämyksiä ja itsensä voittamisen kokemuksia hänen ehdoillaan, henkilökohtaiset ja yleiset ikäryhmän tarpeet huomioiden. TOIMINTA JA SEN ORGANISOINTI Millaiset ovat Mäkikotka akatemian johtavat toiminnan periaatteet? Toiminta rakentuu Nuoren Suomen Sinettiseurakriteerien varaan seuraavasti: Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Jokaisesta Mäkikotka akatemian osallistujasta pidetään huolta 2. Mäkikotka akatemian toiminta on kasvatuksellista Organisointi ja toteutus 3. Seura on nimennyt Mäkikotka akatemian vastuuhenkilön 4. Mäkikotka akatemialla on kirjallinen vuosisuunnitelma 5. Seura informoi Mäkikotka akatemiaan osallistuvia toiminnan periaatteista ja sopii pelisäännöt 6. Mäkikotka akatemiassa kiitetään kaikkia toimintaa organisoivia heidän tekemästään arvokkaasta työstä Harjoituksen laatu 7. Mäkikotka akatemiassa aktivoidaan monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan 8. Mäkikotka akatemian ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen 9. Mäkikotka akatemiaseurassa huolehditaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä Edellisissä periaatteissa ei ole mitään normaalista hyvästä seuratoiminnasta poikkeavaa. Oleellista on vain pitää nuo asiat aktiivisesti mielessä, kirjata ne ylös ja tehdä toiminnan periaatteet tiettäviksi uusille lajin ja seuran toiminnan pariin tuleville Mäkikotkaakatemian junioreiden vanhemmille. Periaatteiden tiettäväksi tekeminen on keino ohjata uusien lajin pariin tulevien vanhempien odotukset realistiselle tasolle huomioiden seuran käytettävissä olevat resurssit.

6 4 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali Vaatimustaso on jatkuvassa kasvussa ja siksi on tarpeellista tehdä tiettäväksi Mäkikotka akatemian toimintasuunnitelma (vuosisuunnitelma) ja toimintaan liittyvät käytänteet ja prosessit joilla toimintaa pyöritetään. Myös turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja toiminnan arvopohjaan liittyvät seikat ovat oleellisia vanhempien luottamuksen voittamiseksi ja siksi niistäkin on syytä kertoa. Millainen on Mäkikotka akatemian organisoinnin prosessi? Markkinointi eri kanavissa ja keinoin, huomioiden käytettävissä olevat resurssit muodostaa prosessin alkupisteen. Toiminnan organisointi ilmoittautumis/infotilaisuuden, ryhmiin jaon, harjoituskertojen, aikataulujen ja eri toimintakertojen ohjelman muodossa ovat Mäkikotka akatemian toiminnan kovaa ydintä. Pelkistettynä Mäkikotka akatemian prosessikuvaus näyttää seuraavanlaiselta: 1. Resurssien varmistus 2. Markkinointi 3. Info/aloitus 4. Viikoittainen toiminta vuosisuunnitelman mukaan 5. Päätös ja kiitos 6. Palautteen keruu 7. Palautteen analyysi ja raportointi 8. Toiminnan kehittäminen saadun palautteen pohjalta 9. ja uusi kierros Oleellista Mäkikotka akatemiassa on jatkuvan kehittämisen periaate. Palaute toiminnasta niin junioreilta kuin heidän vanhemmiltaan on ensiarvoisen tärkeää Mäkikotkaakatemiatoimintamallia kehitettäessä. Se mikä toimii ja saa kiitosta toimii pohjana jolta ponnistaa seuraavalle kierrokselle. Kehitettävät asiat on tarpeen ottaa työn alle ja muuttaa toimintaa niiltä osin kuin saatu palaute toiminnasta antaa siihen aihetta. Yllä esitetty Mäkikotka akatemian prosessikuvaus muodostaa rungon tämän manuaalin teemojen käsittelyjärjestykselle. Tarkoitus on seuraavilla sivuilla avata seikkaperäisemmin kuhunkin prosessin vaiheeseen liittyviä asioita. RESURSSIT Millaisia resursseja Mäkikotkaakatemian organisoimiseen tarvitaan? Keskeiset resursseihin liittyvät kysymykset ovat käytettävissä olevat henkilöresurssit, osaaminen sekä seuran mahdollisuudet panostaa niin taloudellisia resursseja kuin aikaa markkinointiin ja ohjaajien arvokkaan työpanoksen korvaamiseen. Tarvittava ohjaajien määrä on luonnollisesti suhteessa Mäkikotka akatemiaan osallistuvien lasten määrään, ja tärkeää on että ohjaajat ovat sitoutuneita toimintaan koko Mäkikotka akatemian toimintakauden ajaksi. Karkeana perusohjeena ohjaajaresurssien mitoituksessa Mäkikotka akatemiaryhmän kokoon toimii seuraava: noin 15 juniorin ryhmä pyörii verryttelyssä ja mäessä hyvällä suunnittelulla ja ennakkovalmisteluilla vielä hyvin alkeistasolla parin ohjaajan voimin. Luonnollisesti vanhempien ja apuohjaajien käyttö välineiden kanssa avustamisessa on alkuun tarpeen ja vähenee omatoimisuuden lisääntyessä välineiden tullessa tutuiksi. Perustasolla Mäkikotka akatemian ohjaajan pätevyysvaatimukset liittyvät ensisijaisesti lasten liikuntaharrastuksen ohjaamiseen. Tarvittavat valmiudet antaa yhteistyössä SLU:n alueorganisaatioiden kanssa organisoitava Mäkikouluohjaajakoulutus. Mäkikotka akatemian toiminnassa painottuu juuri ohjaajien osaaminen lasten ohjaamisessa.

7 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 5 Millaista osaamista Mäkikouluohjaajakoulutus tuottaa? Perustiedot lasten ja nuorten harjoittelusta herkkyyskaudet Näkemystä ja kykyä lasten ja nuorten ohjaamiseen vuorovaikutustaidot perustiedot henkisen kehittymisen vaiheista Perustiedot taidon opettamisen ja oppimisen prosessista eri ikävaiheissa Perustiedot mäkihypyn lajitekniikasta ja varusteista Perustiedot mäkihyppääjän tärkeistä ominaisuuksista mitkä tekijät ovat hyvän hyppäämisen ja kehittymisen taustalla Maksaako Mäkikotka akatemiaan osallistuminen jotain? Taloudelliset resurssit liittyvät oleellisesti Mäkikotka akatemian toimintaedellytysten rakentamiseen seuroissa. Kysymys taloudellisten resurssien riittävyydestä kytkeytyy myös seuran talouteen ja varainhankintaan. Tämän vuoksi Mäkikotka akatemian maksupolitiikka on eräs tärkeä seikka kun lähdetään rakentamaan Mäkikotka akatemiaa ja sen budjettia seuratasolla. Sovellettavan maksupolitiikan osalta lienee tarpeen huomioida jossain määrin tilannekohtaisia tekijöitä, mutta kehitettäessä Mäkikotka akatemiatoimintaa on syytä pyrkiä tilanteeseen jossa Mäkikotka akatemia pystyy toimimaan kustannusvastaavasti, ja siten että toiminnassa mukana olevat ohjaajat saavat ensivaiheessa jonkinlaisen korvauksen panoksestaan arvokkaan tulevaisuutta rakentavaan ruohonjuuritason toiminnasta. Edelleen, toiminnan vakiintuessa Mäkikotkaakatemian eräs kantava ajatus on että seurat saavat siitä tulonlähteen jolla toimintaa voidaan kehittää. Mäkikotka akatemian kautta seuran toimintaan tulevat uudet jäsenet ovat jatkossa luonnollisesi merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen resurssi seuralle. Mäkikotkaakatemia maksut onkin syytä mitoittaa siten että toiminta kattaa vähintään omat kustannuksensa ja mahdollisesti jättää hieman hyvää muun seuratyön kehittämiseen. Ylipäänsä ilmaisen ohjatun harrastamisen aika on mennyttä maailmaa. Näin myös Mäkikotka akatemiasta on täysi syy pyytää korvaus siihen osallistuvilta, sillä sekin osaltaan viestii toiminnan suunnitelmallisuudesta ja indikoi laatua. Mäkikotka akatemia on seurojen kannalta keino nostaa laatukuvaansa ja hankkia lisärahoitusta toimintaansa. Oleellista on tehdä tiettäväksi mäkihyppyharrastuksen edullisuus useimpiin muihin harrastuksiin verrattuna. Jos Mäkikotkaakatemian osallistuminen maksaa esimerkiksi EUR ympärivuotiselta toimintakaudelta ja sisältää seuran välineiden käytön (monessako muussa lajissa ylipäänsä mahdollista?) ja ohjauksen, ei kustannus toimintakertaa kohden ole kohtuuton. Kynnystä osallistumiseen voi madaltaa esimerkiksi sillä että ilmainen kokeilujakso on kaksi viikkoa aloituksesta, ja info/ilmoittautumistilaisuuden yhteydessä peritään ilmoittautumismaksuna 20 EUR josta katetaan Skipassi ja tuo ilmoittautumismaksu vähennetään Mäkikotka akatemiamaksusta. Edelleen voi pohtia sitä, millaisia mahdollisia muita vastineita Mäkikotka akatemiaan osallistuvat juniorit saavat kuin vahvoja elämyksiä ja uuden loistavan harrastuksen? Noiden mahdollisten muiden elementtien tuottaminen luonnollisesti maksaa jotain ja tuo materiaalikustannus on tietysti leivottava osaksi osallistujalta perittävään Mäkikotkaakatemian hintaan. Työstön alla ovat ajatukset esim. Mäkikotka akatemialle räätälöitävästä Kotkapaidasta, Kotkapiposta, Kotkapinssistä, fanijulisteesta, ja uudesta suorituspassista joiden osalta tähdätään Mäkikotka akatemian varsinaiselle lanseerauskaudelle,

8 6 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali MARKKINOINTI Mitä tukea seuroille on tarjolla ja mikä on seurojen rooli? Seurojen Mäkikotka akatemiatyötä tullaan jatkossa (viimeistään kaudesta lähtien) tukemaan valtakunnallisella tiedotuksella ja markkinoinnilla sekä alustalla Mäkikotka akatemian yhteistyökumppaneille yhteistyön hyödyntämiseen. Seurat organisoivat paikallisesti Mäkikotka akatemian käytännön toimenpiteet toimintansa kehittämiseksi ja uusien harrastajien rekrytoimiseksi mäkiurheilun pariin alueellaan Mäkikotkaakatemiamanuaalin tukemana. Seuroille on tarjolla Mäkikotkaakatemiaan liittyen malli ohjaajien koulutukseen (Mäkikouluohjaajakoulutus), aloitusvaiheessa myös perusideoita ja malleja Mäkikotka akatemian markkinointi ja tiedotusmateriaaleista, sekä Mäkikotka akatemiamanuaali joka konkretisoi konseptin käytännön toimintamuotoja. Esimerkkejä Mäkikotka akatemiaseurojen käyttöön jatkossa tuotettavista markkinointi/tiedotusmateriaaleista: Koulujen ilmoitustaulujuliste paikkakunnan Mäkikotka akatemiasta Koulujen kautta levitettävät Mäkikotkaakatemiaflyerit (yleisinfo) Mäkikotka akatemiajuliste paikkakuntakohtaisesti muokattavin seura, aika, ja paikkatiedoin Mäkikotka akatemia saitti nettiin Miten tiedotus hoidetaan? Mäkikotka akatemia on paikallisesti kiinnostava ja houkutteleva mediatuote jonka tiettäväksi tekemiseen ja paikalliselle medialle houkuttelevaksi paketoimiseen Mäkikotkaakatemia manuaali tarjoaa apuvälineitä (liitteet). Hyödynnetäänkö markkinoinnissa? huippu urheilijoita Mäkikotka akatemian toimintakonseptiin liittyy kotimaisten huippujen hyödyntäminen markkinointimateriaaleissa (kuvitus, urheilijatarinat oman uran aloituksesta jne.). Mahdollisia urheilijavierailuja erilaissa Mäkikotkaakatemiatoimintaan liittyvissä tapahtumissa toteutetaan urheilijoiden kilpailu ja harjoitteluohjelmat huomioiden. Myös paikallisten seurojen nousevat tähdet ovat merkittävä resurssi esikuvina nuorille harrastajille ja heidän ottamisensa mukaan paikalliseen markkinointiin on tärkeää. Millaisia erillistapahtumia Mäkikotkaakatemiassa voidaan toteuttaa? Tapahtumilla on mahdollista saavuttaa laajempaa tunnettuutta mäkihypylle. Tapahtumat voivat olla luonteeltaan puhtaasti paikallisia, mutta myös valtakunnallisia tapahtumia (esim. Mäkikotka akatemiakiertue, Kansallinen Mäkikotka akatemiapäivä tms.) joiden osalta työstö on käynnissä virallista lanseerauskautta, silmällä pitäen (mahdollisesti jo aiemmin). Paikalliset tapahtumat Yhteistyö paikallisesti esimerkiksi läheisten laskettelukeskusten kanssa niiden tapahtumissa ja erilaisissa riehoissa antaa seuran toiminnalle näkyvyyttä ja toisaalta tarjoaa hyvää sisältöä myös tapahtuman järjestäjälle. Tapahtumiin/riehoihin (mäkirieha, laskiaisriehat, kauden avajaiset yms.) osallistumalla ja niiden organisoinnissa avustamalla mäkiseurat saavat markkinointiapua itse tapahtuman järjestäjältä ja näyteikkunan omalle toiminnalleen. Toiminnallisilla lajiesittelyillä ja lajin kokeilumahdollisuuksien tarjoamisella tapahtumissa on mahdollista myös pyrkiä lieventämään lajiin liittyvää vaarallisuusmielikuvaa. Pienen hyppyrin rakentaminen ja turvallisten kokeilumahdollisuuden tarjoaminen junioreille mil

9 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 7 lä hyvänsä välineillä saattaa auttaa lajin myymisessä varovaisille vanhemmille ja vakuuttamaan vanhemmat ohjatun harjoittelun turvallisuudesta. Jatkossa tavoitteeksi voisi asettaa että jokaisella Mäkikotka akatemia paikkakunnalla on esim. paikallisen hiihtomaan yhteydessä pieni hyppyri josta voi hakea tuntumaa hyppäämiseen ja samassa yhteydessä on tarjolla yhteystiedot paikkakunnan Mäkikotka akatemiaan hakeutumista varten. Oman toiminnan paikalliset markkinointitempaukset kannattaa ajoittaa kisakauden tapahtumia hyödyntäen esim. Keski Euroopan Mäkiviikon jälkeen, hiihtolomaaikaan, laskiaiseen ja muihin vastaaviin ajankohtiin jolloin mäkihyppy on sopivasti tapetilla. Valtakunnalliset tapahtumat Mäkihypyn ja yhdistetyn katto organisaation rooli liittyy lähinnä valtakunnallisten erillistapahtumien organisoinnin avustamiseen tarjoamalla helppokäyttöisiä ja muokattavia markkinointi ja tiedotusmateriaaleja paikallisten seurojen käyttöön ja tapahtumien aikataulutuksen koordinointiin (Mäkikotkaakatemiakiertue, Kansallinen Mäkikotkaakatemiapäivä tms.). Kehittelemisen arvoinen valtakunnallinen erillistapahtuma on esim. Mäkiviikkoa hyödyntävä loppiaisen ajan Kansallinen Mäkikotka akatemiapäivä/mäkihyppypäivä jossa tavoitteeksi on asetettava valtakunnallisella tasolla tuhansien liikkeelle saaminen (yhteismarkkinointi näkyvästi yhteistyökumppanien kanssa valtakunnallisissa medioissa, Mäkikotka akatemia sivustolla, sosiaalisessa mediassa, paikallisesti seurojen sivustoilla, jne.). Kansallisen Mäkikotka akatemiapäivän käytännön organisointi vaatii yhtä helposti toteutettavaa konseptia tapahtumalle jolloin se voidaan organisoida usealla paikkakunnalla yhtä laadukkaasti ja näyttävästi. Erään keinon tarjoavat yhteiset markkinointimateriaalit ja tiedotemateriaalit/mainospohjat joita paikallisesti muokataan vain organisoivan tahon ja vastaavien tietojen osalta. Kansallisen Mäkikotka akatemiapäivän toteutus edellä hahmotellussa laajuudessa vaatii tapahtumien toteuttamista murtsikkavälineitä käyttäen. Riittävää määrää aitoja mäkivälineitä ei ole saatavilla yhdellä kertaa jos tavoitellaan tuhansia osallistujia valtakunnallisesti. Myös mahdollisuus kesäkauden hyödyntäminen mäkihyppytapahtumien järjestämisessä on syytä huomioida. Suomessa on pieniä muovimäkiä monilla paikkakunnilla, joten myös kesä/syksy mahdollistavat tapahtumien organisoinnin. Miten kouluyhteistyötä voidaan hyödyntää markkinoinnissa? Harrastajamäärien kasvattamiseksi paikallisesti erityisesti päiväkodit ja alakoulut ovat Mäkikotka akatemian markkinoinnin kannalta avainasemassa. Markkinointia ja yhteistyötä voidaan toteuttaa joko tapahtumaluonteisesti vieden laji päiväkotiin tai kouluun, tai tarjoten mahdollisuus koululiikunnan osana kokeilla mäkihyppyä ohjatusti. Tapahtumaluonteisesti toteutettuna kouluille suunnattu markkinointi voi olla joko tietoiskuja alakouluikäisille lajista ja sen harrastusmahdollisuuksista paikkakunnalla, tai vaihtoehtoisesti toiminnallinen toteutus liikuntatuntina mäkihyppyteemalla yhteistyössä liikunnanopettajan kanssa, tai edellisten yhdistelmä. Kouluyhteistyön erityinen etu on se että liikuntatunneilla tavoitetaan myös tytöt ja näin on mahdollisuus innostaa myös lisää tyttöjä lajin pariin ilman tavanomaista kytkentää vanhempien veljien harrastustaustaan, joka lienee tytöille yhä se yleisin polku lajin pariin. Kouluyhteistyö on myös keino madaltaa kynnystä tutustua lajiin sillä opettajilla on asiantuntijastatus. Jos/kun opettaja on lajiin tutustumisen hyväksynyt ja näin katsonut sen turvalliseksi, myös vanhempien on helpompaa sallia lapsen harrastus jos kokeilusta

10 8 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali syntyy kipinä lajiin. Viimekädessä harrastus on kyettävä myymään juuri vanhemmille, sillä he ovat se taho joka joko sallii tai evää uuden harrastuksen aloittamisen. Ylipäänsä myyntityössä vanhempien suuntaan on syytä korostaa pikemminkin lasten liikuntavalmiuksien lisäämistä ja mäkiurheilun kautta saavutettavia positiivisia itsensä voittamisen ja onnistumisen kokemuksia kuin lajinäkökulmaa. Erilaiset lajikokeilut ovat oleellisia jotta lapsi voi ylipäänsä löytää sen liikunnallisen harrastuksen joka kantaa pidemmällä aikavälillä ja opettaa liikunnalliseen elämäntapaan. Mäkikotka akatemian paikallistason markkinoinnin toteutustapoja on lukuisia. Edellä kuvatuista väylistä voidaan tiivistä seuraavat tavat ja niiden vaatimat resurssit: Päiväkoti/kouluyhteistyö Tapahtumayhteistyö laskettelukeskusten kanssa Tiedotus Ilmoittelu/mainokset/julisteet/ flyerit/kotisivut Vaatii ajankäyttömahdollisuutta kouluvierailuiden ja kouluissa/kouluille toteutettavien tapahtumien järjestelyissä päiväsaikaan. Vaatii ajankäyttömahdollisuutta lähinnä ilta tai viikonloppuaikaan, omasta toiminnasta kertovien materiaalien valmistelu jne. Vaatii ajankäyttöä ja viitseliäisyyttä ennakko/puffijuttujen saamiseksi paikallisiin medioihin. Jonkun on otettava asiasta vastuu. Mitä valmiimman jutun Mäkikotka akatemiaa/ muuta tapahtumaa koskien lehdelle/radiolle voi toimittaa, sitä varmemmin saa asiansa kuuluviin. Oleellista on rakentaa myyvä juttu josta käy ilmi mitä tapahtuu, milloin, missä, ja miksi asiasta on tarpeen informoida paikallisesti. Medianäkyvyydestä puffien muodossa kilpailee moni muukin viesti. Ei ole syytä olettaa että media on automaattisesti kiinnostunut seuran tekemistä siltä pohjalta että otetaan yhteyttä toimittajaan ja pyydetään tekemään juttu. Vaatii taloudellista panostusta näkyvyyden/kuuluvuuden ostoon joka on huomioitava budjetoinnissa. Vaatii myös ilmoitusaineiston laadintaan ajankäyttöä ja mahdollisesti aineiston tuottamiseen liittyvien kustannusten huomioimista. Mäkikotka akatemiasta on tarkoitus toteuttaa (kaudelle ) yleispätevä esittelyvihkonen suorituspasseineen vanhan Metrinmitan tapaisella ajatuksella. Lisäksi voidaan tuottaa lajin mainosvideo ja/tai diaesitys joilla konkretisoidaan lajia ja harjoituksia joita Mäkikotka akatemiassa tehdään. Esittelymateriaaleja voidaan hyödyntää esim. kouluyhteistyössä ja tapahtumissa. Jos oikein kunnianhimoisesti mäkihypyn imagoa lähdetään rakentamaan ja uusia harrastajia lajin pariin rekrytoimaan, ei parempaa viestinviejää liene olemassakaan kuin vanha kunnon Pikku Kakkonen! Tuolta ohjelmalta, joka itsessään on instituutio, ei liene monikaan meistä välttynyt. Samaan tapaan kuin monien muidenkin lajien nappulakoulut näkyvät Pikku Kakkosessa, myös mäkihyppy voisi näkyä. Parempaa ja tehokkaampaa näkyvyyttä ja markkinointia on vaikeaa kuvitella kun tavoitellaan eskarija alakouluikäisiä. Ajatusta trailerijakson toteuttamisesta esimerkiksi yhteistyössä jonkin alan oppilaitoksen kanssa täytyy vielä kehitellä, sillä alustavan toteutuksen esitteleminen aloitusjakson muodossa TV2:n lastenohjelmien tuottajille parantaisi oleellisesti neuvotteluasemia.

11 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 9 VUOSISUUNNITELMA JA VIIKOIT TAINEN TOIMINTA Millaisia ovat Mäkikotka akatemian toimintamuodot? 1. Lumi ja sulanmaankaudella tapahtuva ohjattu normaali toiminta 1 3 kertaa viikossa (minimi 2 harjoituskertaa viikossa lumikaudella, 1 harjoituskerta viikossa sulanmaankaudella) 2. Markkinointitapahtumat (1 2 vuodessa) joiden kautta rekrytoidaan uusia harrastajia Millainen on Mäkikotka akatemian toimintasykli? Vaikka Mäkikotka akatemian toiminnassa painopiste on vahvasti lumikaudessa (tammihuhtikuu), uudet juniorit pyritään sitouttamaan lajiin toiminnan ympärivuotisuudella. Sulanmaankaudella toimintamuotoja ovat ulko ja sisäharjoitukset erilaisten taitoratojen, pelien ja leikkien muodossa sekä harjoittelu soveliaissa muovimäissä kun se taitotaso huomioiden on perusteltua (lähinnä edelliskaudelta jatkavien juniorien osalta). Kesälomakaudella toiminnassa pidetään taukoa (2 4 viikkoa). Millainen on Mäkikotka akatemian vuosisuunnitelma? Mäkikotka akatemian toiminnallisen ohjenuoran muodostaa vuositason perussuunnitelma. Se mahdollistaa ohjaajina toimiville suunnitelmallisen toiminnan vaikka ohjaajajoukossa tapahtuisi muutoksia. Näin voidaan turvata toiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus jotka ovat toiminnan kehittämisen kannalta oleellisia asioita. Tärkeää on että vetäjäjoukko yhdessä suunnittelee toiminnan, ja joku sitoutuu Mäkikotka akatemian rehtoriksi. Ympärivuotisuus on eräs Mäkikotkaakatemian kantava ajatus jotta lajin pariin kerran saadut ja siihen kipinän saaneet juniori ikäiset saadaan jatkamaan lajin parissa myös tutustumis/aloitusvaiheen jälkeen seuraavan lumikauden koittaessa. Oheinen taulukko hahmottelee Mäkikotka akatemian vuodenkiertoa ja harjoittelun tavoitteita ja erilaisia toimintamuotoja sekä esimerkkiharjoitteita joita Mäkikotkaakatemiassa voidaan hyödyntää. Lisää punnittua puhetta juniori ikäisten harjoittelusta löytyy mäkihypyn ja yhdistetyn urheilijanpoluista (www.kihu.fi/urapolku). Oheinen taulukko tarjoaa perushahmon Mäkikotkaakatemian vuosisuunnitelmalle joka on toiminnan organisoinnin ja jäsentämisen työkalu Mäkikotka akatemiaseuroille. Ajankohta Harjoittelun tavoitteet Toiminta/harjoitteet Muuta Elo lokakuu Motivointi lajin pariin. Lajiin tutustumista, perustaitojen opettelua. Jos muovimäki käytettävissä, tutustutaan muovilta laskemiseen (ei ensimmäinen kosketus itse hyppäämiseen!). Pelit, leikit, tutustuminen muihin harrastajiin ja valmentajiin. Lajitaidot: keskittyminen johonkin osasuoritukseen: vauhtimäki, ponnistus, ilmalento, alastulo, loppuliuku. Tasapainoköysi, ponkkarit eri muodoissaan (rullamäki), yms. taitoradat Vaikka toiminta olisikin syksyllä pienimuotoista, oleellista on että toimintaa järjestetään edes kerran viikossa.

12 10 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali Jos ei muovimäkeä käytössä, lajinomaista harjoittelua esim. rullamäkeä tai vastaavia soveltaen. Rullalaudalta ponkkareita patjalle ja vastaavia juttuja. Tiedotus valmentajan ja vanhempien välillä molempiin suuntiin: jos juniori ei pääse sovitulle harjoituskerralle ilmoitus valmentajalle. Näin myös valmentajan motivaatio pysyy yllä kun ei tule tyhjiä reissuja harjoituspaikalle. Marrasjoulukuu Monipuolista liikuntaa ja yleisiä motorisia taitoja. Harjoittelun ohjenuorana lajinomaisuus. Pyritään huomioimaan hiihtokouluun osallistumisen mahdollisuudet monipuolisuuden lisäämiseksi, etenkin hiihtolajien yleisseuroissa. Tammihuhtikuu Lajiharjoittelua, mäkihyppy ja yhdistetty. Mäkihyppyharjoittelua, hiihtoharjoittelua, kilpailutoiminta: seuran Mäkikotkaakatemiakisat, aluecup, kansallinen cup, omat edellytykset ja halu huomioiden. Pyritään huomioimaan hiihtokouluun osallistumisen mahdollisuudet monipuolisuuden lisäämiseksi, etenkin hiihtolajien yleisseuroissa. Toukokesäkuu Säännöllistä liikuntaa. Muovimäkikauden alku lajin parissa edellisellä talvikaudella mukana olleille junioreille. Toimintaa joka soveltuu laajalle ikähaitarille jotta ryhmät saadaan tarpeeksi suuriksi erilaisten joukkuepelien harrastamiseksi. Kuntopiirit, pelit jotka rakentavat fyysistä peruskuntoa. Mäkikotkaakatemiaiässä 6 10v. herkkyyskaudet motoriset perustaidot (merkittävin), voima/ nopeus hermotuksen Vaikka toiminta olisikin kesällä pienimuotoista, oleellista on että toimintaa järjestetään edes kerran viikossa. Tiedotus valmentajan ja vanhempien välillä molempiin suuntiin: jos juniori ei pääse sovitulle harjoituskerralle ilmoitus valmentajalle. Näin myös valmentajan motivaatio pysyy yllä kun ei tule tyhjiä reissuja harjoituspaikalle.

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset Ampumaurheilukoulu Sisällysluettelo 1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset 2. Suunnittelu käynnistää toiminnan 2 Uuden toiminnan käynnistäminen

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot