MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE"

Transkriptio

1 MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

2

3 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 1 SAATESANAT Tämä käsillä oleva Mäkikotka akatemioiden toimintamanuaali on syntynyt osana Finnjumping ry:n strategiatyötä ja Olympiakomitean mäkihypyn ja yhdistetyn kehittämisprojektia, jossa on ollut mukana laaja joukko mäkiurheilun asiantuntijoita työstämässä lajiryhmän tulevaisuuden suuntaviivoja Olympiakomitean Jorma Vertaisen johdolla. Ideointi ja kirjoitustyössä on ollut mukana juniorityön ja valmennuksen osaajia ympäri Suomen. Erityiset kiitokset kuuluvat alkuvaiheen käsikirjoituksen ideoinnissa ja työstämisessä mukana olleille Lauri Hakolalle, Janne Ylijärvelle ja Ilkka Jylhänkankaalle sekä myöhemmässä vaiheessa kommentaattoreina toimineille Antti Kuismalle ja Tuomas Virtaselle. Olympiakomitean kehittämishankkeessa työparina nuorisotyön kehittämisen tematiikan parissa ovat toimineet Pasi Sajasalo ja Pirjo Kulmala ja he ovat osana Olympiakomitean kehittämishanketta eri vaiheissa työstäneet tämän toimintamanuaalin mäkiurheiluseurojen käyttöön. Osana Olympiakomitean kehittämishanketta on linjattu seuraavia toisiaan tukevia tavoitteita lajien tulevaisuuden turvaamiseksi: 1. Harrastajapohjan laajentaminen 2. Aloittelevan mäkikotkan alkutaipaleen ohjauksen laadun nosto Näiden tavoitteiden saavuttamisessa Mäkikotka akatemia on tulevaisuudessa keskeinen työväline seuroille. Konkreettisia, Finnjumpingin strategian suuntaisia ja mitattavia tavoitteita ovat seuraavat: 1. Nuorimpien juniorien harrastajamäärän kasvattaminen kevään 2011 tilanteesta vähintään viidenneksellä kaudella Tavoite on erittäin maltillinen ja saavutettavissa. Finnjumpingin 2011 tilastoinnin mukaisesta vajaan 280 Skipassin lunastaneen juniorin tilanteesta nuorimpien harrastajien määrän kasvattaminen viidenneksellä tarkoittaa noin 50 lisäharrastajan rekrytointia nykytilanteeseen verrattuna. Käytännössä edellinen tarkoittaa sitä, että jokaisen mäkiseuran on rekrytoitava kaksi lisäharrastajaa vuodessa toiminnan nykylaajuuteen suhteutettuna, mikä ei lähtökohtaisesti ole mahdottomuus. Täysin mahdollista on että tavoite ylittyy huomattavasti kun Mäkikotka akatemiamallin mukainen toiminta laajenee ja vakiintuu myös seuroihin joissa aktiivista juniorityötä ei tällä hetkellä merkittävästi tehdä. 2. Juniorityön laadun nosto ja uusien seurojen aktivointi mukaan juniorityöhön kauden aikana Keskeisen osan laadunnostotavoitteen toteuttamista muodostaa Mäkikotka akatemia konseptin viimeistely palvelutuotteeksi ja Mäkikotka akatemiamanuaali jossa kokonaisuus on konkretisoitu. Samoin mitattava tavoite on, että Mäkikouluohjaajakoulutuksen on käynyt 60 henkilöä. Näin jokaisessa Mäkikotka akatemiaseurassa olisi vähintään kaksi perustason ohjaajakoulutuksen läpikäynyttä aktiivisesti toiminnassa mukana olevaa ohjaajaa uusien aloittavien juniorien toimintaa vetämässä. Edelliset Mäkikotka akatemioiden ja niissä toimivien ohjaajien määriä koskevat tavoitteet voidaan nähdä jopa maltillisina. Mäkikotka akatemiatoimintamallin lanseerauksen onnistuessa suunnitellusti, on mahdollista että edelliset tavoitteet ovat ylitettävissä jopa huomattavasti. Riittävän ohjaajaresurssin aikaansaamiseksi Mäkikouluohjaajakoulutustilaisuuksia tullaan jatkamaan niin että tavoitteeksi asetetut 4 6 koulutustilaisuutta saadaan resurssien järkevä käyttö huomioiden toteutettua

4 2 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali tarvelähtöisesti ja alueelliset painotukset huomioiden. Aiemmin järjestettyihin koulutustilaisuuksiin on osallistunut reilut 20 henkeä. Kysyntää koulutukselle seuroissa selvästi on, ja näin jo aiemmin järjestettyjen kahden koulutustilaisuuden saldona kolmannes koulutuksen kokonaistavoitteesta on täytetty. Edelleen Mäkikotka akatemiatoimintamallin kautta tavoitellaan sitä, että seuroista joissa Finnjumpingin 2011 tilastoinnin mukaan ei ollut lainkaan Skipassin lunastaneita junioreita, aktivoidaan Mäkikotka akatemiatoimintamallin toteutukseen mukaan vähintään kolmannes. Käytännössä edellinen tarkoittaa viiden seura aktivoimista toteuttamaan jälleen juniorityötä alueellaan. Jos nämä seurat kykenevät rekrytoimaan uusia vetäjiä tai aktivoimaan entisiä vetäjiä uudelleen toiminnan pariin, ja toimimaan Mäkikotka akatemian toimintamallin mukaisesti, ei liene mahdottomuus että jo tätä kautta saataisiin vuositasolla parisenkymmentä uutta junioria lajin pariin. Tässä manuaalissa kuvatun toimintamallin käyttöönotossa on realismia edetä vaihteittain. Perimmäinen tavoite on, että kaikissa suomalaisissa mäkiurheiluseuroissa on valmius käynnistää konseptin mukainen toiminta vuoden 2013 syksyllä, tai viimeistään heti vuodenvaihteen 2014 jälkeen kun olosuhteet mahdollistavat mäkikoulutoiminnan aloittamisen paikkakunnalla. Konkreettinen vaiheistus on seuraava: Kausi on varattu toimintamallin testaamiselle ja opettelulle ilman välittömiä paineita jäljempänä linjattavien kriteerien kaikkinaisesta täyttämisestä. Välitavoitteena pidettäköön sitä, että kaudella kolmessa neljästä suomalaisesta mäkiurheiluseurasta pyörii työnimellä Mäkikotkakoulu tai jollain perinteisemmällä nimellä joka paikallisesti on mäkikoulutoiminnalle vakiintunut tässä manuaalissa kuvatun näköistä toimintaa nuorimpien junioreiden harrastustoiminnassa. Itse nimi Mäkikotka akatemia otetaan virallisesti käyttöön kaudella , josta lähtien se tulee olemaan tässä manuaalissa linjatun toimintatavan mukaisen mäkikoulutoiminnan virallinen sertifikaatti ja laatuleima. Käsillä olevan Mäkikotka akatemiamanuaalin voi nähdä yhtenä konkreettisena askeleena nuorisotoiminnan kehittämisen tärkeällä tiellä, ja tavoitteena on saada seurat innolla mukaan käynnistämään ja kehittämään Mäkikotka akatemiatoimintaa, ja ensivaiheessa opettelemaan toimintatapoja Mäkikotkakoulu nimikkeen alla. Manuaali on rakennettu kysymys vastaus logiikalla jotta se olisi mahdollisimman helppolukuinen ja tarjoaisi suuntaviivoja ja ajatuksia paikallisesti seuroissa tehtävän arvokkaan juniorityön edelleen kehittämiselle. Manuaali etenee temaattisesti Mäkikotkaakatemian organisoinnin ja resursoinnin kautta markkinointiin ja varsinaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Mukana on myös ajatuksia sponsorointimahdollisuuksista joita voi hyödyntää keskusteluissa myös paikallisten tukijoiden kanssa. Tärkeä johtoajatus Mäkikotka akatemiatyössä jotta toiminta kantaa ja tuottaa tulosta on se, että suomalaisten mäkiurheiluseurojen on oltava valmiita panostamaan siihen. Kokonaisuutena Mäkikotka akatemiasta on mahdollista rakentaa niin vahva elämys siihen osallistuville junioreille, että nämä tuskin malttavat odottaa seuraavaa toimintakertaa. Laji tarjoaa tähän luonnostaan edellytykset, ja laadukas junioritoiminta edelleen parantaa mahdollisuuksia vahvoihin onnistumisen elämyksiin. Juuri nämä onnistumisen elämykset ovat nuoren aloittelevan juniorin uuden harrastuksen käyttövoimaa. Tätä arvokasta käyttövoimaa meidän tulee yhdessä kyetä ruokkimaan yhä laadukkaammin kautta Suomen.

5 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 3 TAUSTAA Mikä on Mäkikotka akatemia? Mäkikotka akatemia on mäkiurheilun näyteikkuna ja sisäänvetotuote uusien junioriikäisten harrastajien ja heidän vanhempiensa suuntaan. Mäkikotka akatemia toimii myös mäkiurheiluseurojen toiminnan markkinointivälineenä lisäten seurojen paikallista näkyvyyttä ja tunnettuutta. Mitkä ovat Mäkikotka akatemian tavoitteet? Keskeiset Mäkikotka akatemian tavoitteet ovat mäkiurheilusta kiinnostuneiden junioriikäisten lasten turvallinen ja asiantunteva ohjaaminen uuden harrastuksen alkuun, ja harrastuksessa tapahtuva palkitseva kehittyminen. Mitä Mäkikotka akatemiassa tapahtuu? Mäkikotka akatemiassa kehitytään osaavien aikuisten ohjauksessa mäkiurheiluun liittyvissä taidoissa, tiedoissa ja asenteissa huomioiden lasten ja nuorten liikuntaan olennaisesti liittyvä kasvatuksellinen ulottuvuus. Mitä Mäkikotka akatemia tarjoaa osallistujalle? Mäkikotka akatemia tarjoaa ohjatun elämyksellisen ja toiminnallisen kokemuksen turvallisissa puitteissa. Mäkikotka akatemia tarjoaa lapselle onnistumisen elämyksiä ja itsensä voittamisen kokemuksia hänen ehdoillaan, henkilökohtaiset ja yleiset ikäryhmän tarpeet huomioiden. TOIMINTA JA SEN ORGANISOINTI Millaiset ovat Mäkikotka akatemian johtavat toiminnan periaatteet? Toiminta rakentuu Nuoren Suomen Sinettiseurakriteerien varaan seuraavasti: Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Jokaisesta Mäkikotka akatemian osallistujasta pidetään huolta 2. Mäkikotka akatemian toiminta on kasvatuksellista Organisointi ja toteutus 3. Seura on nimennyt Mäkikotka akatemian vastuuhenkilön 4. Mäkikotka akatemialla on kirjallinen vuosisuunnitelma 5. Seura informoi Mäkikotka akatemiaan osallistuvia toiminnan periaatteista ja sopii pelisäännöt 6. Mäkikotka akatemiassa kiitetään kaikkia toimintaa organisoivia heidän tekemästään arvokkaasta työstä Harjoituksen laatu 7. Mäkikotka akatemiassa aktivoidaan monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan 8. Mäkikotka akatemian ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen 9. Mäkikotka akatemiaseurassa huolehditaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä Edellisissä periaatteissa ei ole mitään normaalista hyvästä seuratoiminnasta poikkeavaa. Oleellista on vain pitää nuo asiat aktiivisesti mielessä, kirjata ne ylös ja tehdä toiminnan periaatteet tiettäviksi uusille lajin ja seuran toiminnan pariin tuleville Mäkikotkaakatemian junioreiden vanhemmille. Periaatteiden tiettäväksi tekeminen on keino ohjata uusien lajin pariin tulevien vanhempien odotukset realistiselle tasolle huomioiden seuran käytettävissä olevat resurssit.

6 4 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali Vaatimustaso on jatkuvassa kasvussa ja siksi on tarpeellista tehdä tiettäväksi Mäkikotka akatemian toimintasuunnitelma (vuosisuunnitelma) ja toimintaan liittyvät käytänteet ja prosessit joilla toimintaa pyöritetään. Myös turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja toiminnan arvopohjaan liittyvät seikat ovat oleellisia vanhempien luottamuksen voittamiseksi ja siksi niistäkin on syytä kertoa. Millainen on Mäkikotka akatemian organisoinnin prosessi? Markkinointi eri kanavissa ja keinoin, huomioiden käytettävissä olevat resurssit muodostaa prosessin alkupisteen. Toiminnan organisointi ilmoittautumis/infotilaisuuden, ryhmiin jaon, harjoituskertojen, aikataulujen ja eri toimintakertojen ohjelman muodossa ovat Mäkikotka akatemian toiminnan kovaa ydintä. Pelkistettynä Mäkikotka akatemian prosessikuvaus näyttää seuraavanlaiselta: 1. Resurssien varmistus 2. Markkinointi 3. Info/aloitus 4. Viikoittainen toiminta vuosisuunnitelman mukaan 5. Päätös ja kiitos 6. Palautteen keruu 7. Palautteen analyysi ja raportointi 8. Toiminnan kehittäminen saadun palautteen pohjalta 9. ja uusi kierros Oleellista Mäkikotka akatemiassa on jatkuvan kehittämisen periaate. Palaute toiminnasta niin junioreilta kuin heidän vanhemmiltaan on ensiarvoisen tärkeää Mäkikotkaakatemiatoimintamallia kehitettäessä. Se mikä toimii ja saa kiitosta toimii pohjana jolta ponnistaa seuraavalle kierrokselle. Kehitettävät asiat on tarpeen ottaa työn alle ja muuttaa toimintaa niiltä osin kuin saatu palaute toiminnasta antaa siihen aihetta. Yllä esitetty Mäkikotka akatemian prosessikuvaus muodostaa rungon tämän manuaalin teemojen käsittelyjärjestykselle. Tarkoitus on seuraavilla sivuilla avata seikkaperäisemmin kuhunkin prosessin vaiheeseen liittyviä asioita. RESURSSIT Millaisia resursseja Mäkikotkaakatemian organisoimiseen tarvitaan? Keskeiset resursseihin liittyvät kysymykset ovat käytettävissä olevat henkilöresurssit, osaaminen sekä seuran mahdollisuudet panostaa niin taloudellisia resursseja kuin aikaa markkinointiin ja ohjaajien arvokkaan työpanoksen korvaamiseen. Tarvittava ohjaajien määrä on luonnollisesti suhteessa Mäkikotka akatemiaan osallistuvien lasten määrään, ja tärkeää on että ohjaajat ovat sitoutuneita toimintaan koko Mäkikotka akatemian toimintakauden ajaksi. Karkeana perusohjeena ohjaajaresurssien mitoituksessa Mäkikotka akatemiaryhmän kokoon toimii seuraava: noin 15 juniorin ryhmä pyörii verryttelyssä ja mäessä hyvällä suunnittelulla ja ennakkovalmisteluilla vielä hyvin alkeistasolla parin ohjaajan voimin. Luonnollisesti vanhempien ja apuohjaajien käyttö välineiden kanssa avustamisessa on alkuun tarpeen ja vähenee omatoimisuuden lisääntyessä välineiden tullessa tutuiksi. Perustasolla Mäkikotka akatemian ohjaajan pätevyysvaatimukset liittyvät ensisijaisesti lasten liikuntaharrastuksen ohjaamiseen. Tarvittavat valmiudet antaa yhteistyössä SLU:n alueorganisaatioiden kanssa organisoitava Mäkikouluohjaajakoulutus. Mäkikotka akatemian toiminnassa painottuu juuri ohjaajien osaaminen lasten ohjaamisessa.

7 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 5 Millaista osaamista Mäkikouluohjaajakoulutus tuottaa? Perustiedot lasten ja nuorten harjoittelusta herkkyyskaudet Näkemystä ja kykyä lasten ja nuorten ohjaamiseen vuorovaikutustaidot perustiedot henkisen kehittymisen vaiheista Perustiedot taidon opettamisen ja oppimisen prosessista eri ikävaiheissa Perustiedot mäkihypyn lajitekniikasta ja varusteista Perustiedot mäkihyppääjän tärkeistä ominaisuuksista mitkä tekijät ovat hyvän hyppäämisen ja kehittymisen taustalla Maksaako Mäkikotka akatemiaan osallistuminen jotain? Taloudelliset resurssit liittyvät oleellisesti Mäkikotka akatemian toimintaedellytysten rakentamiseen seuroissa. Kysymys taloudellisten resurssien riittävyydestä kytkeytyy myös seuran talouteen ja varainhankintaan. Tämän vuoksi Mäkikotka akatemian maksupolitiikka on eräs tärkeä seikka kun lähdetään rakentamaan Mäkikotka akatemiaa ja sen budjettia seuratasolla. Sovellettavan maksupolitiikan osalta lienee tarpeen huomioida jossain määrin tilannekohtaisia tekijöitä, mutta kehitettäessä Mäkikotka akatemiatoimintaa on syytä pyrkiä tilanteeseen jossa Mäkikotka akatemia pystyy toimimaan kustannusvastaavasti, ja siten että toiminnassa mukana olevat ohjaajat saavat ensivaiheessa jonkinlaisen korvauksen panoksestaan arvokkaan tulevaisuutta rakentavaan ruohonjuuritason toiminnasta. Edelleen, toiminnan vakiintuessa Mäkikotkaakatemian eräs kantava ajatus on että seurat saavat siitä tulonlähteen jolla toimintaa voidaan kehittää. Mäkikotka akatemian kautta seuran toimintaan tulevat uudet jäsenet ovat jatkossa luonnollisesi merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen resurssi seuralle. Mäkikotkaakatemia maksut onkin syytä mitoittaa siten että toiminta kattaa vähintään omat kustannuksensa ja mahdollisesti jättää hieman hyvää muun seuratyön kehittämiseen. Ylipäänsä ilmaisen ohjatun harrastamisen aika on mennyttä maailmaa. Näin myös Mäkikotka akatemiasta on täysi syy pyytää korvaus siihen osallistuvilta, sillä sekin osaltaan viestii toiminnan suunnitelmallisuudesta ja indikoi laatua. Mäkikotka akatemia on seurojen kannalta keino nostaa laatukuvaansa ja hankkia lisärahoitusta toimintaansa. Oleellista on tehdä tiettäväksi mäkihyppyharrastuksen edullisuus useimpiin muihin harrastuksiin verrattuna. Jos Mäkikotkaakatemian osallistuminen maksaa esimerkiksi EUR ympärivuotiselta toimintakaudelta ja sisältää seuran välineiden käytön (monessako muussa lajissa ylipäänsä mahdollista?) ja ohjauksen, ei kustannus toimintakertaa kohden ole kohtuuton. Kynnystä osallistumiseen voi madaltaa esimerkiksi sillä että ilmainen kokeilujakso on kaksi viikkoa aloituksesta, ja info/ilmoittautumistilaisuuden yhteydessä peritään ilmoittautumismaksuna 20 EUR josta katetaan Skipassi ja tuo ilmoittautumismaksu vähennetään Mäkikotka akatemiamaksusta. Edelleen voi pohtia sitä, millaisia mahdollisia muita vastineita Mäkikotka akatemiaan osallistuvat juniorit saavat kuin vahvoja elämyksiä ja uuden loistavan harrastuksen? Noiden mahdollisten muiden elementtien tuottaminen luonnollisesti maksaa jotain ja tuo materiaalikustannus on tietysti leivottava osaksi osallistujalta perittävään Mäkikotkaakatemian hintaan. Työstön alla ovat ajatukset esim. Mäkikotka akatemialle räätälöitävästä Kotkapaidasta, Kotkapiposta, Kotkapinssistä, fanijulisteesta, ja uudesta suorituspassista joiden osalta tähdätään Mäkikotka akatemian varsinaiselle lanseerauskaudelle,

8 6 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali MARKKINOINTI Mitä tukea seuroille on tarjolla ja mikä on seurojen rooli? Seurojen Mäkikotka akatemiatyötä tullaan jatkossa (viimeistään kaudesta lähtien) tukemaan valtakunnallisella tiedotuksella ja markkinoinnilla sekä alustalla Mäkikotka akatemian yhteistyökumppaneille yhteistyön hyödyntämiseen. Seurat organisoivat paikallisesti Mäkikotka akatemian käytännön toimenpiteet toimintansa kehittämiseksi ja uusien harrastajien rekrytoimiseksi mäkiurheilun pariin alueellaan Mäkikotkaakatemiamanuaalin tukemana. Seuroille on tarjolla Mäkikotkaakatemiaan liittyen malli ohjaajien koulutukseen (Mäkikouluohjaajakoulutus), aloitusvaiheessa myös perusideoita ja malleja Mäkikotka akatemian markkinointi ja tiedotusmateriaaleista, sekä Mäkikotka akatemiamanuaali joka konkretisoi konseptin käytännön toimintamuotoja. Esimerkkejä Mäkikotka akatemiaseurojen käyttöön jatkossa tuotettavista markkinointi/tiedotusmateriaaleista: Koulujen ilmoitustaulujuliste paikkakunnan Mäkikotka akatemiasta Koulujen kautta levitettävät Mäkikotkaakatemiaflyerit (yleisinfo) Mäkikotka akatemiajuliste paikkakuntakohtaisesti muokattavin seura, aika, ja paikkatiedoin Mäkikotka akatemia saitti nettiin Miten tiedotus hoidetaan? Mäkikotka akatemia on paikallisesti kiinnostava ja houkutteleva mediatuote jonka tiettäväksi tekemiseen ja paikalliselle medialle houkuttelevaksi paketoimiseen Mäkikotkaakatemia manuaali tarjoaa apuvälineitä (liitteet). Hyödynnetäänkö markkinoinnissa? huippu urheilijoita Mäkikotka akatemian toimintakonseptiin liittyy kotimaisten huippujen hyödyntäminen markkinointimateriaaleissa (kuvitus, urheilijatarinat oman uran aloituksesta jne.). Mahdollisia urheilijavierailuja erilaissa Mäkikotkaakatemiatoimintaan liittyvissä tapahtumissa toteutetaan urheilijoiden kilpailu ja harjoitteluohjelmat huomioiden. Myös paikallisten seurojen nousevat tähdet ovat merkittävä resurssi esikuvina nuorille harrastajille ja heidän ottamisensa mukaan paikalliseen markkinointiin on tärkeää. Millaisia erillistapahtumia Mäkikotkaakatemiassa voidaan toteuttaa? Tapahtumilla on mahdollista saavuttaa laajempaa tunnettuutta mäkihypylle. Tapahtumat voivat olla luonteeltaan puhtaasti paikallisia, mutta myös valtakunnallisia tapahtumia (esim. Mäkikotka akatemiakiertue, Kansallinen Mäkikotka akatemiapäivä tms.) joiden osalta työstö on käynnissä virallista lanseerauskautta, silmällä pitäen (mahdollisesti jo aiemmin). Paikalliset tapahtumat Yhteistyö paikallisesti esimerkiksi läheisten laskettelukeskusten kanssa niiden tapahtumissa ja erilaisissa riehoissa antaa seuran toiminnalle näkyvyyttä ja toisaalta tarjoaa hyvää sisältöä myös tapahtuman järjestäjälle. Tapahtumiin/riehoihin (mäkirieha, laskiaisriehat, kauden avajaiset yms.) osallistumalla ja niiden organisoinnissa avustamalla mäkiseurat saavat markkinointiapua itse tapahtuman järjestäjältä ja näyteikkunan omalle toiminnalleen. Toiminnallisilla lajiesittelyillä ja lajin kokeilumahdollisuuksien tarjoamisella tapahtumissa on mahdollista myös pyrkiä lieventämään lajiin liittyvää vaarallisuusmielikuvaa. Pienen hyppyrin rakentaminen ja turvallisten kokeilumahdollisuuden tarjoaminen junioreille mil

9 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 7 lä hyvänsä välineillä saattaa auttaa lajin myymisessä varovaisille vanhemmille ja vakuuttamaan vanhemmat ohjatun harjoittelun turvallisuudesta. Jatkossa tavoitteeksi voisi asettaa että jokaisella Mäkikotka akatemia paikkakunnalla on esim. paikallisen hiihtomaan yhteydessä pieni hyppyri josta voi hakea tuntumaa hyppäämiseen ja samassa yhteydessä on tarjolla yhteystiedot paikkakunnan Mäkikotka akatemiaan hakeutumista varten. Oman toiminnan paikalliset markkinointitempaukset kannattaa ajoittaa kisakauden tapahtumia hyödyntäen esim. Keski Euroopan Mäkiviikon jälkeen, hiihtolomaaikaan, laskiaiseen ja muihin vastaaviin ajankohtiin jolloin mäkihyppy on sopivasti tapetilla. Valtakunnalliset tapahtumat Mäkihypyn ja yhdistetyn katto organisaation rooli liittyy lähinnä valtakunnallisten erillistapahtumien organisoinnin avustamiseen tarjoamalla helppokäyttöisiä ja muokattavia markkinointi ja tiedotusmateriaaleja paikallisten seurojen käyttöön ja tapahtumien aikataulutuksen koordinointiin (Mäkikotkaakatemiakiertue, Kansallinen Mäkikotkaakatemiapäivä tms.). Kehittelemisen arvoinen valtakunnallinen erillistapahtuma on esim. Mäkiviikkoa hyödyntävä loppiaisen ajan Kansallinen Mäkikotka akatemiapäivä/mäkihyppypäivä jossa tavoitteeksi on asetettava valtakunnallisella tasolla tuhansien liikkeelle saaminen (yhteismarkkinointi näkyvästi yhteistyökumppanien kanssa valtakunnallisissa medioissa, Mäkikotka akatemia sivustolla, sosiaalisessa mediassa, paikallisesti seurojen sivustoilla, jne.). Kansallisen Mäkikotka akatemiapäivän käytännön organisointi vaatii yhtä helposti toteutettavaa konseptia tapahtumalle jolloin se voidaan organisoida usealla paikkakunnalla yhtä laadukkaasti ja näyttävästi. Erään keinon tarjoavat yhteiset markkinointimateriaalit ja tiedotemateriaalit/mainospohjat joita paikallisesti muokataan vain organisoivan tahon ja vastaavien tietojen osalta. Kansallisen Mäkikotka akatemiapäivän toteutus edellä hahmotellussa laajuudessa vaatii tapahtumien toteuttamista murtsikkavälineitä käyttäen. Riittävää määrää aitoja mäkivälineitä ei ole saatavilla yhdellä kertaa jos tavoitellaan tuhansia osallistujia valtakunnallisesti. Myös mahdollisuus kesäkauden hyödyntäminen mäkihyppytapahtumien järjestämisessä on syytä huomioida. Suomessa on pieniä muovimäkiä monilla paikkakunnilla, joten myös kesä/syksy mahdollistavat tapahtumien organisoinnin. Miten kouluyhteistyötä voidaan hyödyntää markkinoinnissa? Harrastajamäärien kasvattamiseksi paikallisesti erityisesti päiväkodit ja alakoulut ovat Mäkikotka akatemian markkinoinnin kannalta avainasemassa. Markkinointia ja yhteistyötä voidaan toteuttaa joko tapahtumaluonteisesti vieden laji päiväkotiin tai kouluun, tai tarjoten mahdollisuus koululiikunnan osana kokeilla mäkihyppyä ohjatusti. Tapahtumaluonteisesti toteutettuna kouluille suunnattu markkinointi voi olla joko tietoiskuja alakouluikäisille lajista ja sen harrastusmahdollisuuksista paikkakunnalla, tai vaihtoehtoisesti toiminnallinen toteutus liikuntatuntina mäkihyppyteemalla yhteistyössä liikunnanopettajan kanssa, tai edellisten yhdistelmä. Kouluyhteistyön erityinen etu on se että liikuntatunneilla tavoitetaan myös tytöt ja näin on mahdollisuus innostaa myös lisää tyttöjä lajin pariin ilman tavanomaista kytkentää vanhempien veljien harrastustaustaan, joka lienee tytöille yhä se yleisin polku lajin pariin. Kouluyhteistyö on myös keino madaltaa kynnystä tutustua lajiin sillä opettajilla on asiantuntijastatus. Jos/kun opettaja on lajiin tutustumisen hyväksynyt ja näin katsonut sen turvalliseksi, myös vanhempien on helpompaa sallia lapsen harrastus jos kokeilusta

10 8 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali syntyy kipinä lajiin. Viimekädessä harrastus on kyettävä myymään juuri vanhemmille, sillä he ovat se taho joka joko sallii tai evää uuden harrastuksen aloittamisen. Ylipäänsä myyntityössä vanhempien suuntaan on syytä korostaa pikemminkin lasten liikuntavalmiuksien lisäämistä ja mäkiurheilun kautta saavutettavia positiivisia itsensä voittamisen ja onnistumisen kokemuksia kuin lajinäkökulmaa. Erilaiset lajikokeilut ovat oleellisia jotta lapsi voi ylipäänsä löytää sen liikunnallisen harrastuksen joka kantaa pidemmällä aikavälillä ja opettaa liikunnalliseen elämäntapaan. Mäkikotka akatemian paikallistason markkinoinnin toteutustapoja on lukuisia. Edellä kuvatuista väylistä voidaan tiivistä seuraavat tavat ja niiden vaatimat resurssit: Päiväkoti/kouluyhteistyö Tapahtumayhteistyö laskettelukeskusten kanssa Tiedotus Ilmoittelu/mainokset/julisteet/ flyerit/kotisivut Vaatii ajankäyttömahdollisuutta kouluvierailuiden ja kouluissa/kouluille toteutettavien tapahtumien järjestelyissä päiväsaikaan. Vaatii ajankäyttömahdollisuutta lähinnä ilta tai viikonloppuaikaan, omasta toiminnasta kertovien materiaalien valmistelu jne. Vaatii ajankäyttöä ja viitseliäisyyttä ennakko/puffijuttujen saamiseksi paikallisiin medioihin. Jonkun on otettava asiasta vastuu. Mitä valmiimman jutun Mäkikotka akatemiaa/ muuta tapahtumaa koskien lehdelle/radiolle voi toimittaa, sitä varmemmin saa asiansa kuuluviin. Oleellista on rakentaa myyvä juttu josta käy ilmi mitä tapahtuu, milloin, missä, ja miksi asiasta on tarpeen informoida paikallisesti. Medianäkyvyydestä puffien muodossa kilpailee moni muukin viesti. Ei ole syytä olettaa että media on automaattisesti kiinnostunut seuran tekemistä siltä pohjalta että otetaan yhteyttä toimittajaan ja pyydetään tekemään juttu. Vaatii taloudellista panostusta näkyvyyden/kuuluvuuden ostoon joka on huomioitava budjetoinnissa. Vaatii myös ilmoitusaineiston laadintaan ajankäyttöä ja mahdollisesti aineiston tuottamiseen liittyvien kustannusten huomioimista. Mäkikotka akatemiasta on tarkoitus toteuttaa (kaudelle ) yleispätevä esittelyvihkonen suorituspasseineen vanhan Metrinmitan tapaisella ajatuksella. Lisäksi voidaan tuottaa lajin mainosvideo ja/tai diaesitys joilla konkretisoidaan lajia ja harjoituksia joita Mäkikotka akatemiassa tehdään. Esittelymateriaaleja voidaan hyödyntää esim. kouluyhteistyössä ja tapahtumissa. Jos oikein kunnianhimoisesti mäkihypyn imagoa lähdetään rakentamaan ja uusia harrastajia lajin pariin rekrytoimaan, ei parempaa viestinviejää liene olemassakaan kuin vanha kunnon Pikku Kakkonen! Tuolta ohjelmalta, joka itsessään on instituutio, ei liene monikaan meistä välttynyt. Samaan tapaan kuin monien muidenkin lajien nappulakoulut näkyvät Pikku Kakkosessa, myös mäkihyppy voisi näkyä. Parempaa ja tehokkaampaa näkyvyyttä ja markkinointia on vaikeaa kuvitella kun tavoitellaan eskarija alakouluikäisiä. Ajatusta trailerijakson toteuttamisesta esimerkiksi yhteistyössä jonkin alan oppilaitoksen kanssa täytyy vielä kehitellä, sillä alustavan toteutuksen esitteleminen aloitusjakson muodossa TV2:n lastenohjelmien tuottajille parantaisi oleellisesti neuvotteluasemia.

11 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 9 VUOSISUUNNITELMA JA VIIKOIT TAINEN TOIMINTA Millaisia ovat Mäkikotka akatemian toimintamuodot? 1. Lumi ja sulanmaankaudella tapahtuva ohjattu normaali toiminta 1 3 kertaa viikossa (minimi 2 harjoituskertaa viikossa lumikaudella, 1 harjoituskerta viikossa sulanmaankaudella) 2. Markkinointitapahtumat (1 2 vuodessa) joiden kautta rekrytoidaan uusia harrastajia Millainen on Mäkikotka akatemian toimintasykli? Vaikka Mäkikotka akatemian toiminnassa painopiste on vahvasti lumikaudessa (tammihuhtikuu), uudet juniorit pyritään sitouttamaan lajiin toiminnan ympärivuotisuudella. Sulanmaankaudella toimintamuotoja ovat ulko ja sisäharjoitukset erilaisten taitoratojen, pelien ja leikkien muodossa sekä harjoittelu soveliaissa muovimäissä kun se taitotaso huomioiden on perusteltua (lähinnä edelliskaudelta jatkavien juniorien osalta). Kesälomakaudella toiminnassa pidetään taukoa (2 4 viikkoa). Millainen on Mäkikotka akatemian vuosisuunnitelma? Mäkikotka akatemian toiminnallisen ohjenuoran muodostaa vuositason perussuunnitelma. Se mahdollistaa ohjaajina toimiville suunnitelmallisen toiminnan vaikka ohjaajajoukossa tapahtuisi muutoksia. Näin voidaan turvata toiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus jotka ovat toiminnan kehittämisen kannalta oleellisia asioita. Tärkeää on että vetäjäjoukko yhdessä suunnittelee toiminnan, ja joku sitoutuu Mäkikotka akatemian rehtoriksi. Ympärivuotisuus on eräs Mäkikotkaakatemian kantava ajatus jotta lajin pariin kerran saadut ja siihen kipinän saaneet juniori ikäiset saadaan jatkamaan lajin parissa myös tutustumis/aloitusvaiheen jälkeen seuraavan lumikauden koittaessa. Oheinen taulukko hahmottelee Mäkikotka akatemian vuodenkiertoa ja harjoittelun tavoitteita ja erilaisia toimintamuotoja sekä esimerkkiharjoitteita joita Mäkikotkaakatemiassa voidaan hyödyntää. Lisää punnittua puhetta juniori ikäisten harjoittelusta löytyy mäkihypyn ja yhdistetyn urheilijanpoluista (www.kihu.fi/urapolku). Oheinen taulukko tarjoaa perushahmon Mäkikotkaakatemian vuosisuunnitelmalle joka on toiminnan organisoinnin ja jäsentämisen työkalu Mäkikotka akatemiaseuroille. Ajankohta Harjoittelun tavoitteet Toiminta/harjoitteet Muuta Elo lokakuu Motivointi lajin pariin. Lajiin tutustumista, perustaitojen opettelua. Jos muovimäki käytettävissä, tutustutaan muovilta laskemiseen (ei ensimmäinen kosketus itse hyppäämiseen!). Pelit, leikit, tutustuminen muihin harrastajiin ja valmentajiin. Lajitaidot: keskittyminen johonkin osasuoritukseen: vauhtimäki, ponnistus, ilmalento, alastulo, loppuliuku. Tasapainoköysi, ponkkarit eri muodoissaan (rullamäki), yms. taitoradat Vaikka toiminta olisikin syksyllä pienimuotoista, oleellista on että toimintaa järjestetään edes kerran viikossa.

12 10 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali Jos ei muovimäkeä käytössä, lajinomaista harjoittelua esim. rullamäkeä tai vastaavia soveltaen. Rullalaudalta ponkkareita patjalle ja vastaavia juttuja. Tiedotus valmentajan ja vanhempien välillä molempiin suuntiin: jos juniori ei pääse sovitulle harjoituskerralle ilmoitus valmentajalle. Näin myös valmentajan motivaatio pysyy yllä kun ei tule tyhjiä reissuja harjoituspaikalle. Marrasjoulukuu Monipuolista liikuntaa ja yleisiä motorisia taitoja. Harjoittelun ohjenuorana lajinomaisuus. Pyritään huomioimaan hiihtokouluun osallistumisen mahdollisuudet monipuolisuuden lisäämiseksi, etenkin hiihtolajien yleisseuroissa. Tammihuhtikuu Lajiharjoittelua, mäkihyppy ja yhdistetty. Mäkihyppyharjoittelua, hiihtoharjoittelua, kilpailutoiminta: seuran Mäkikotkaakatemiakisat, aluecup, kansallinen cup, omat edellytykset ja halu huomioiden. Pyritään huomioimaan hiihtokouluun osallistumisen mahdollisuudet monipuolisuuden lisäämiseksi, etenkin hiihtolajien yleisseuroissa. Toukokesäkuu Säännöllistä liikuntaa. Muovimäkikauden alku lajin parissa edellisellä talvikaudella mukana olleille junioreille. Toimintaa joka soveltuu laajalle ikähaitarille jotta ryhmät saadaan tarpeeksi suuriksi erilaisten joukkuepelien harrastamiseksi. Kuntopiirit, pelit jotka rakentavat fyysistä peruskuntoa. Mäkikotkaakatemiaiässä 6 10v. herkkyyskaudet motoriset perustaidot (merkittävin), voima/ nopeus hermotuksen Vaikka toiminta olisikin kesällä pienimuotoista, oleellista on että toimintaa järjestetään edes kerran viikossa. Tiedotus valmentajan ja vanhempien välillä molempiin suuntiin: jos juniori ei pääse sovitulle harjoituskerralle ilmoitus valmentajalle. Näin myös valmentajan motivaatio pysyy yllä kun ei tule tyhjiä reissuja harjoituspaikalle.

13 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 11 kautta, aerobinen peruskestävyys, liikkuvuus jo osittain. Heinäkuu Relaa ja chillausta, ajatukset hetkeksi irti mäkihypystä. Lomakausi 2 4 viikkoa Uintia ja muuta mukavaa liikunnallista omatoimista aktiviteettia. Keskeiset huomiotavat asiat Mäkikotkaakatemian organisoinnissa: Laadukas, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta Riittävän laadukkaat mäkihyppyvälineet nopeasti kokeiluun Turvallisuus (vanhemmat kokevat mäkihypyn usein vaaralliseksi lajiksi) Osaava vetäjä apuvalmentajineen Ympärivuotista toimintaa ja tarvittavat kampanjat uusien harrastajien saamiseksi Hyppääminen ja siinä kehittyminen lapsen omilla ehdoilla on tärkeintä Mitä Mäkikotka akatemian harjoituksessa tehdään? Yksi esimerkki ohjaajan vetämästä lumikauden ohjatusta harjoituskerrasta ohessa: Aika Toiminnan sisältö ja tavoite Kokoontuminen ulkoliikuntavarustuksessa, paikallaolijoiden tsekkaus ja harjoituksen kulun/teeman esittely. Lapsilla mahdollisuus vaikuttaa kulkuun tai tiettyyn osioon. Tarvittaessa ohjeistus vanhemmille Yhteinen alkuverryttely 20 min. Hyvän verryttelyn laatutekijöiden lisäksi sisältää tietyn harjoituksellisen teeman. Verryttely on ikään kuin oma harjoitteluosio. Verryttelyyn voi sisältyä erilaisia ohjattuja pelejä, leikkejä ja venyttelyä sekä ponkkarit ennen siirtymistä hyppäämään/laskemaan Varusteiden tsekkaus/pukeminen (vanhemmat apuna). Siirtyminen mäkeen/rinteeseen Harjoittelua suksien päällä. Hyppäämistä, laskemista, suksitaitavuutta tms. Ohjaaja antaa henkilökohtaista palautetta muutamia kertoja harjoituksen aikana. Esim. alkuun yksilöllinen harjoituksen tavoite, puolivälissä tsekkaus miten menee, loppuun palaute. Ei ohjeita jokaisen hypyn jälkeen vaan annetaan tilaa lapsen omille havainnoille ja elämyksien kokemiselle. Vanhemmat kannustavat katsomossa/toimivat aseenkantajina, ellei toisin sovita. Mikäli mäkeen kertyy jonoa, on hyvä rakentaa jokin toinen suorituspiste, esim. ponkkariklinikka yhden ohjaajan toimesta jne Harjoituksen päätös. Lyhyt yhteinen palaute junioreille ja vanhemmille. Varusteet omille paikoilleen. Muistutus miten jatkuu. Vanhempien aika esittää kysymyksiä. Harjoituksen jälkeen ohjaajien oma analyysi. Saavuttiinko yksittäisen harjoituksen tavoitteet, mitä mahdollisesti tarpeen muuttaa, mikä oli hyvää?

14 12 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tämän osiossa käsitellään Mäkikotkaakatemian prosessikaavion (ks. sivu 4) loppupään otsikoita päätös ja kiitos, palautteen keruu, palautteen analyysi ja raportointi, ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen pohjalta, jotka kaikki liittyvät läheisesti toisiinsa. Vaikka vapaaehtoistoiminnasta valtaosassa seuroista onkin kyse, on Mäkikotkaakatemian ohjaajille syytä maksaa vähintään kulukorvausta matkojen ja ajankäytön osalta, sillä Mäkikotka akatemiatyö on ensiarvoisen tärkeä osa seurojen ruohonjuuritason työtä. Kulukorvaukset tulee huomioida myös perittävissä Mäkikotka akatemiamaksuissa. Vaikka kulukorvauksina maksettavat summat eivät ole tyypillisesti lumikauden ja sulanmaankauden osalta yhteensäkään kovin merkittäviä, kiitos ne ovat kuitenkin Mäkikotkaakatemian ohjaajille, ja siinä mielessä edes pieni konkreettinen arvostuksenosoitus tärkeälle toimijajoukolle. Luonnollisesti kiitoksensa ansaitsevat myös itse toimintaan osallistuneet juniorit esimerkiksi mitalien ja tunnustuspalkintojen muodossa, sekä heidän vanhempansa. Palautteen kerääminen vapaamuotoisesti niin junioreilta itseltään kuin vanhemmiltakin on oleellista, samoin kuin saadun palautteen analysointi. Mitään monimutkaisia kyselyitä ei tyypillisesti tarvita, vaan junioreille suunnatut kysymykset voivat liittyä siihen mikä toiminnassa oli erityisen kivaa ja mikä tuntui mälsältä? Toisaalta muutamilla yksinkertaisilla eriasteisilla hymynaamoilla ja niihin liitetyillä kysymyksillä saadaan myös kohdistetumpaa tietoa siitä miten toiminnassa onnistuttiin. Samantapaiset kysymykset tuottavat vanhempienkin osalta ihan hyvän peruskuvan siitä missä onnistuttiin ja mitä asioita on tarpeen pohtia tarkemmin ja kehittää jatkossa. Siinä missä lapset eivät yleensä osaa kovin tarkasti yksilöidä kokemuksiaan ja kehittämistä kaipaavia yksityiskohtia, vanhemmat useimmiten osaavat jos heidät vain motivoidaan pohtimaan asiaa hetki. Palautteen analyysin raportointi voi olla samalla tapaa vapaamuotoista kuin esitetyt kysymyksetkin, mutta oleellista on että toiminnassa ohjaajina toimineet saavat käsityksen siitä miten kauden eri osat ovat menneet. Oleellista on siis hakea palautetta sopivin väliajoin, esimerkiksi hyödyntäen vuosisuunnitelman luonnollisia katkoskohtia kuten syyskauden päätöstä ennen lumille siirtymistä, kevättä lumikauden päättymisen jälkeen, lomakauden alkua kesäkauden osalta ja niin edelleen. Palautteen hankkimisessa ja antamisessa kokemusten ja muistikuvien tuoreus on tärkeää. Koko Mäkikotka akatemiatoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää saada koosteet yksittäisten Mäkikotkaakatemioiden palauteanalyyseistä kerran, pari vuodessa, sillä vain näin voidaan hahmottaa yleisiä, toistuvia aiheita joihin Mäkikotkaakatemiatoimintamallin edelleen jalostamiseksi vaikuttaa olevan tarvetta ryhtyä. Millaisin kriteereitä Mäkikotkaakatemia nimen käytölle asetetaan? Keskeiset Mäkikotka akatemia nimen käyttöön liittyvät kriteerit ovat sisäänajo ja harjoitteluvaiheen jälkeen kaudesta alkaen seuraavat: 1. Toiminnan ympärivuotisuus 2. Toimintaa talvikaudella vähintään 2 kertaa viikossa, sulanmaankaudella kerran viikossa 3. Koulutetut vetäjät (Mäkikouluohjaajakoulutus) 4. Seuralla on nimetty Mäkikotka akatemian rehtori 5. Kirjallinen vuosisuunnitelma ja kirjatut toiminnan periaatteet jotka tehdään tiettäväksi uusille Mäkikotka akatemian osallistujille ja etenkin heidän vanhemmilleen 6. Sitoutuminen kehittämiseen (palaute, sen analyysi ja raportointi)

15 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 13 Se että joku ei saa/halua laatuleimaa ei millään tapaa estä seuraa järjestämästä Mäkikoulua paikkakunnallaan. Mäkikotkaakatemia otsikolla varustettuja markkinointi, tiedotus ja oheismateriaaleja, ja itse Mäkikotka akatemia nimeä voivat kuitenkin käyttää jatkossa (kaudesta alkaen) vain ne seurat joilla on ohjeistuksen mukaan laadittu vuosisuunnitelma paikalliselle Mäkikotka akatemialle, ja joka muutoin täyttää yllä esitetyt kriteerit. Mäkikotka akatemia nimi on toimintaa tällä nimellä järjestävien seurojen laatuleima ja seurat voivat käyttää toiminnassaan Mäkikotka akatemian nimeä vaikkapa tyyliin: Paikkakunnan Mäkiseuran Mäkikotkaakatemia 201x siitä toiminnasta joka pitää sisällään normaalin viikoittaisen toiminnan sekä rekrytointitapahtumat. SPONSOROINTI Mitä mahdollisuuksia Mäkikotkaakatemia tarjoaa yhteistyökumppanille? Mäkikotka akatemia tarjoaa yhteistyökumppanille useita erilaisia ulottuvuuksiltaan ja asiayhteyksiltään vaihtelevia mahdollisuuksia hyödyntää yhteistyötä omassa markkinoinnissaan. Mäkikotka akatemiat tarjoavat luonnollisesti paikallista/alueellista näkyvyyttä, mutta myös valtakunnallisia mahdollisuuksia mäkihypyn ja yhdistetyn nykyisille ja tulevilla tukijoille. Yhteistyön perusulottuvuus on lasten ja nuorten urheilun tukeminen, joka palvelee yhteistyökumppanin tavoitemielikuvan rakentamisen strategiaa. Liikunnan ja terveiden elintapojen edistäminen ovat osa imagoa, joka Mäkikotkaakatemiayhteistyön kautta välittyy. Mäkiurheilun positiivinen imu ja hyvä mielikuva suomalaisten keskuudessa toimivat kestävänä rakennusalustana yhteistyön muotojen hahmottelussa. Yhteistyökumppanin yhteistyön hyödyntämismuodot rakentuvat käytännössä useamman mahdollisen kulmakiven varaan. Muotoina voidaan esimerkkinä nostaa esiin muiden muassa seuraavat vaihtoehdot: Nettinäkyvyys valtakunnallisesti mäkihypyn ja yhdistetyn tukijoille sekä alueellisesti Mäkikotka akatemioita organisoivien seurojen kautta, sekä sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet kampanjoiden yms. organisoimiseksi. Nettinäkyvyys Mäkikotka akatemiasivustolla Mäkikotka akatemioiden markkinointi ja tiedotusmateriaalit (TV yhteistyö MTV3:n kanssa, radio, juliste, lehti, flyermainonta yms. paino ja sähköiset tuotteet) ovat lisäväylä niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen näkyvyyteen. Mäkikotka akatemioiden oheismateriaalit osallistujille (esim. räätälöidyt fanituotteet Mäkikotka akatemia junioreille) tarjoavat mahdollisuuksia näkyvyyteen ja aktiiviseen markkinointiin osallistujille esim. tuotepromootioiden ja vastaavien muodossa. Erillistapahtumat kuten Mäkikotkaakatemiakiertue tai Kansallinen Mäkikotka akatemiapäivä (kausi , mahdollisesti jo aiemmin) ovat mahdollisuus tehdä valtakunnallista myynninedistämistä paikallisesti tapahtumien yhteydessä. Tapahtumat on suunnattu lapsiperheille, joka kohderyhmänä on houkutteleva monenlaisille yrityksille. Mäkikotka akatemian nimikkotunnustuspalkinnot tarjoavat yhteistyökumppaneille mahdollisuuksia etenkin paikalliseen, mutta myös valtakunnalliseen näkyvyyteen. Lajivälinekirjasto tarjoaa erinomaisen ja pitkäaikaisen sijoituksen näkyvyyteen lajin parissa. Hyvälaatuisten välinesettien käyttöikä on useita vuosia (jopa 5 10 vuotta

16 14 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali juniorikäytössä) ja esimerkiksi mäkihyppysuksien pintalaminaatit ovat räätälöitävissä kohtuullisella kustannuksella yhteistyökumppanin värein/motiivein. Lajivälinekirjasto on merkittävä osa lajin imagonrakennusta ja näkyvyyden luontia erilaisissa tapahtumissa joiden kautta yhteistyökumppani saa näkyvyyttä ja lisäarvoa investoinnilleen todella pitkään. Myös muut yhdessä yhteistyökumppanin kanssa ideoitavat näkyvyyttä ja erilaisia hyödyllisiksi koettuja markkinointimahdollisuuksia tarjoavat toimintamallit ovat mahdollisia. Käytännössä rajat yhteistyön erilaisille hyödyntämismahdollisuuksille asettaa vain mielikuvitus.

17 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 15 Liitteet Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Mäkikotka akatemian vuosisuunnitelmapohja Mäkikotka akatemia mediatiedotepohja Mäkikotka akatemia ilmoitustaulujulistepohja (tulossa myöhemmin) Mäkikotka akatemia mainosflyerpohja (tulossa myöhemmin) Mahdollisia Mäkikotka akatemian taloudellisen tuen lähteitä seuroille

18 16 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali Mäkikotka akatemian vuosisuunnitelma [Paikkakunnan mäkiseura]n Mäkikotka akatemian toimintaa ohjaavat periaatteet Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Jokaisesta Mäkikotka akatemiaan osallistujasta pidetään huolta [Avataan parilla lauseella mitä tämä käytännössä tarkoittaa seuran Mäkikotka akatemian toiminnassa.] 2. Mäkikotka akatemian toiminta on kasvatuksellista [Avataan parilla lauseella mitä tämä käytännössä tarkoittaa seuran Mäkikotka akatemian toiminnassa.] Organisointi ja toteutus 3. Seura on nimennyt Mäkikotka akatemian vastuuhenkilön [Kuka hän on? Mistä hänet tavoittaa päivisin/iltaisin jos on vaikkapa poissaoloilmoituksia tms. toimitettavana? Tässä yhteydessä voidaan viitata myös jäljempänä olevaan Mäkikotka akatemian toimihenkilölistaan.] 4. Mäkikotka akatemialla on kirjallinen vuosisuunnitelma [Tämä dokumentti kokonaisuudessaan (ml. Mäkikotka akatemian vuosikello) seuran omiin tarpeisiin muokattuna muodostaa seuran Mäkikotka akatemian vuosisuunnitelman. ] 5. Seura informoi Mäkikotka akatemiaan osallistuvia toiminnan periaatteista ja sopii pelisäännöt [Tähän kuvaus miten nämä toiminnan periaatteet tehdään tunnetuiksi toiminnassa mukana oleville (ohjaajat, vanhemmat, Mäkikotka akatemian osallistujat), milloin, kenen toimesta, mikä on vanhempien rooli ( aseenkantaja, kannustaja, nenän pyyhkijä EI VALMENTAJA!)] 6. Mäkikotka akatemiassa kiitetään kaikkia toimintaa organisoivia heidän tekemästään arvokkaasta työstä [Kuvataan palkitsemisen periaatteet, mahdolliset nimikkopalkinnot yms. jotka jaetaan vuosittain osallistujille.]

19 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 17 Harjoituksen laatu 7. Mäkikotka akatemiassa aktivoidaan monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan [Kuvataan lyhyesti kuinka omaehtoisen, omalla ajalla ja koulussa tapahtuvan liikunnan merkitystä liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa voidaan korostaa vanhemmille ja lapsille, ja ylipäänsä tehdä tiettäväksi etenkin vanhemmille etteivät Mäkikotka akatemian tarjoamat ohjatut toimintakerrat riitä yksistään takaamaan riittävää liikunnan määrää, vaan ainoastaan murto osan siitä.] 8. Mäkikotka akatemian ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen [Kuvataan kuinka moni ohjaaja on käynyt esim. Mäkikouluohjaajakoulutuksen (tai vastaavan) tai on osallistumassa tuleviin koulutuksiin.] 9. Mäkikotka akatemiaseurassa huolehditaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä [Kuvataan kuinka seurassa innostetaan ja kannustetaan ohjaajien ja valmentajien valmentajapolulla etenemistä.] Mäkikotka akatemian toimihenkilöt Rehtori Puhelin s posti Antti Akatemianrehtori Ohjaajat Matti Mäkikouluohjaaja Maija Mäkikouluohjaajatar Olli Ohjaaja Oili Ohjaajatar Antti Apuohjaaja Anneli Apuohjaajatar Sulanmaankaudella tapahtuva ohjattu toiminta Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo alkaen mäkimontun maastoissa/koulun salissa/muualla. Ilmoitus rehtorille viimeistään 2 (x?) tuntia ennen jos ei pääse toimintakerralle. [Tähän muokattuna seuran oma ohjelma ja periaatteet ilmoituskäytännöstä] Lumikaudella tapahtuva ohjattu toiminta Tiistaisin ja torstaisin klo alkaen mäkimontussa.

20 18 Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali Valmiina alkuverryttelyn aloitukseen 18.25, pakkasraja 20 o C. Ilmoitus rehtorille viimeistään 2 (x?) tuntia ennen jos ei pääse toimintakerralle. [Tähän muokattuna seuran oma ohjelma ja periaatteet ilmoituskäytännöstä] Markkinointitapahtumat Markkinointi iskut kolmelle päiväkodille/koululle syys lokakuussa eskari/alakouluikäisille luokille liikuntatunnilla sovittu ennakkoon päiväkodin/liikunnanopettajan kanssa. Paikallisen laskettelukeskuksen kauden avajaisiin osallistuminen joulu tammikuussa, ja toiminnallisen lumitösärastin pyörittäminen tapahtumassa. Samalla seuran toiminnan esittely kävijöille, ja innostaminen Mäkikotka akatemiaan. [Tähän muokattuna seuran omat suunnitelmat] Mäkikotka akatemian vuosikello [Voidaan muokata ja täydentää vapaasti pitäen mielessä ympärivuotisuus!] Ajankohta Harjoittelun tavoitteet Toiminta/harjoitteet Muuta Elo lokakuu Tasapainoköysi, ponkkarit eri muodoissaan (rullamäki), yms. taitoradat Vaikka toiminta olisikin syksyllä pienimuotoista, oleellista on että toimintaa järjestetään edes kerran viikossa. Tiedotus valmentajan ja vanhempien välillä molempiin suuntiin: jos juniori ei pääse sovitulle harjoituskerralle ilmoitus valmentajalle. Näin myös valmentajan motivaatio pysyy yllä kun ei tule tyhjiä reissuja harjoituspaikalle. Marrasjoulukuu Tammihuhtikuu Motivointi lajin pariin. Lajiin tutustumista, perustaitojen opettelua. Jos muovimäki käytettävissä, tutustutaan muovilta laskemiseen (ei ensimmäinen kosketus itse hyppäämiseen!). Jos ei muovimäkeä käytössä, lajinomaista harjoittelua esim. rullamäkeä tai vastaavia soveltaen. Rullalaudalta ponkkareita patjalle ja vastaavia juttuja. Monipuolista liikuntaa ja yleisiä motorisia taitoja. Harjoittelun ohjenuorana lajinomaisuus. Lajiharjoittelua, mäkihyppy ja yhdistetty. Pelit, leikit, tutustuminen muihin harrastajiin ja valmentajiin. Lajitaidot: keskittyminen johonkin osasuoritukseen: vauhtimäki, ponnistus, ilmalento, alastulo, loppuliuku. Mäkihyppyharjoittelua, hiihtoharjoittelua, kil Pyritään huomioimaan hiihtokouluun osallistumisen mahdollisuudet monipuolisuuden lisäämiseksi, etenkin hiihtolajien yleisseuroissa. Pyritään huomioimaan hiihtokouluun osallistu

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle:

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Keskeiset haasteet lasten ja nuorten seuratoiminnalle? - Soveltuva kalusto? - Puitteet ja Olosuhteet? - Laji ei

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Tuusulan Tennisseura ry. Vanhempainilta 13.9.2011

Tuusulan Tennisseura ry. Vanhempainilta 13.9.2011 Tuusulan Tennisseura ry Vanhempainilta 13.9.2011 OHJELMA 17.30 Avaus ja käytännön asiat TTS:ssä 17.40 Tenniskoulumalli ja Nuori Suomi 18.00 Yleistä valmennuksesta ja uuden minitenniskentän esittely 18.30

Lisätiedot

Nuorisovaliokunta. Ajankohtaiskatsaus SUOMEN NYRKKEILYLIITTO FINNISH BOXING ASSOCIATION AFFILIATED TO THE AIBA 1946 PERUSTETTU 1923 FOUNDED

Nuorisovaliokunta. Ajankohtaiskatsaus SUOMEN NYRKKEILYLIITTO FINNISH BOXING ASSOCIATION AFFILIATED TO THE AIBA 1946 PERUSTETTU 1923 FOUNDED Nuorisovaliokunta Ajankohtaiskatsaus Kysely seuroille tuloksia Junioriharrastajamäärät ovat selvässä laskussa ja meidän on syytä asettaa pidemmän tähtäimen panostuksia, jotta saamme käyrät toiseen suuntaan

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista. Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012

LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista. Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012 LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012 Ydinajatus Liikuntakynnyksen madaltaminen ja vähän liikkuvien liikuttaminen Liikuntatuutori on helposti

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun lapsuusvaihe Tahtotila Mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle syntyy edellytykset

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS TAVOITE Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 KOHTUULLISTA LIIKUNTAA REIPPAASTI LIIKKUVAT OPPILAAT RUUTUAIKAA? URHEILEVIEN NUORTEN RUUTUAIKA SUOMESSA

Lisätiedot

Tervarit-j Juventus 04. Vanhempain palaveri 3.11.2011

Tervarit-j Juventus 04. Vanhempain palaveri 3.11.2011 Tervarit-j Juventus 04 Vanhempain palaveri 3.11.2011 Asialista Mennyt kausi Yhteenveto kuluneesta kaudesta Tulevan kauden suunnitelmat Harjoittelu Päätapahtumat Varustehankinnat Budjetti, varainkeruu Keskustelua,

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi.

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Arvoisat ohjaajat ja valmentajat

Arvoisat ohjaajat ja valmentajat Arvoisat ohjaajat ja valmentajat Tämä on saatekirje SUL Seurapalveluiden nuorisovalmennusryhmäkyselyyn. Jos sinä olet nuorisovalmennusryhmän vastuuvalmentaja, toivomme sinun vastaavan kyselyyn. Kyselystä

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Taitovalmennus Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Pohjaa näkemyksille Taitovalmentaja (Lapin urheiluopisto) - Taitokonseptin kehitys - Urheiluakatemia (kaikki lajiryhmät) - Junnuakatemia (eri lajiryhmiä) -

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi - lajikerhokansio. Työkalut 6 9-vuotiaiden lasten seuratoimintaan sekä alakoulujen, seurakuntien ja nuorisotalojen kerhotoimintaan

Kasva urheilijaksi - lajikerhokansio. Työkalut 6 9-vuotiaiden lasten seuratoimintaan sekä alakoulujen, seurakuntien ja nuorisotalojen kerhotoimintaan Kasva urheilijaksi - lajikerhokansio Työkalut 6 9-vuotiaiden lasten seuratoimintaan sekä alakoulujen, seurakuntien ja nuorisotalojen kerhotoimintaan Helppokäyttöinen materiaalipaketti Auttaa hauskojen,

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016

Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016 Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016 Yleisesti: Juoksukouluharjoitukset pidetään kerran viikossa ja harjoitus on tarkoitettu tukemaan lapsen muuta harjoittelua. Ryhmässä liikkuvat lapset kuuluvat JKU:n

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Herkkyyskausi, eli ajanjakso jolloin tietyn ominaisuuden kehittyminen tapahtuu osittain luonnollisen kasvun kautta ja jolloin

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

Urapolku-työkalu kilpailu-uran suunnittelu

Urapolku-työkalu kilpailu-uran suunnittelu Urapolku-työkalu kilpailu-uran suunnittelu 22.11.2014 Ikäryhmäkohtainen tavoitetaso - kilpailutoiminta 18 vuotta Junioreiden Euroopan Mestaruuskilpailut (140 cm +, Vaativa B +, CIC 1*) vs Aloitusikä n

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 SUKSICROSS, MÄKIHYPPY, YHDISTETTY, MAASTOHIIHTO, AMPUMAHIIHTO STRATEGIA Esikuvat Sitoutuminen kaikilla tasoilla Lapset & perheet Koulut

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU E1 - D2

PELAAJAPOLKU E1 - D2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU E1 - D2 D2 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN E1 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS

VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS sivu MIKÄ VERKKOKUMPPANUUS? Seuranne nettisivuille asennetaan nettibanneri, josta on linkkaus Veikkauksen sivuille Aktivoimalla seuran jäsenet, kannattajat ja

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Strategia 2015-2019 / työpaja 1

Strategia 2015-2019 / työpaja 1 MUISTIO 3.10.2014 Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto Strategia 2015-2019 / työpaja 1 Ensimmäisen työpajan päätavoitteet: a) Työn onnistunut käynnistäminen b) Nykytilan analyysin tekeminen TEHTÄVÄ 1:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijat

Mäntsälän Voimistelijat 1 Mäntsälän Voimistelijat Jäsenkyselyn tulokset 2015 Vastaajia N=47 Harrastaja itse Huoltaja 6 henk 41 henk Harrastajan ikä Alle 7v 15 henk 7-10v 17 henk 11-13v 6 henk yli 13v 9 henk Mukana seurassa Alle

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot