LOPPURAPORTTI. Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti Elinvoimakone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti 2010-2012 Elinvoimakone"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti Elinvoimakone 1

2 Sisältö 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet.. 3. Hankeorganisaatio.. 4. Hankkeen toiminta pääpiirteittäin.. 5. Hankkeen talous.. 6. Hankkeen tulosten hyödyntäminen hankevaiheen jälkeen 7. Arviointi. 8. Seurantatiedot. Liitteet: Liikuntakoulut, liitteet 1-? Elämäsi kuntoon-ohjelmasarjat, liitteet?-?. Kylmän ja kuuman terveyshaittojen ehkäisy, liitteet?-? Liikuntaviikot, liitteet?-?. Terve24-verkkopalvelu 2

3 Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti Elinvoimakone 1. Hankkeen tausta Terveys ja hyvinvointi ovat keskeisiä ihmisten arvostamia asioita. Toisaalta väestön terveydellä ja hyvinvoinnilla on merkitystä myös yhteisön toiminnalle ja yhteisön taloudelliseen toimintakykyyn. Kyetäksemme vastaamaan tuleviin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin tarvitaan ihmisten omahoidon aktivointia ja uudenlaista, innovatiivista ja kumppanuuksia hyödyntävää yhteisöllistä toimintatapaa. Joukkoviestimet tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa laaja lukija- ja kuuntelijajoukko. Lisäksi sähköinen viestintä mahdollistaa uudenlaisen interaktiivisuuden ja havainnollisen terveysasioiden viestinnän. Hanke pohjautui aiempiin myönteisiin kokemuksiin yhteistyöstä joukkoviestinten kanssa. Toisaalta hankkeessa kyettiin jo lähtökohtaisesti yhdistämään laadukas liikuntaan ja muihin terveisiin elintapoihin liittyvä videotuotanto-osaaminen, paikallinen monikanavainen maakuntamedia ja yhteisöstä lähteviä mahdollisuuksia hyödyntävä terveysosaaminen. Hankkeen keskeiset toteuttajat olivat hankkeen hallinnoijan, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen (Pohjois-Karjalan kansanterveys ry) lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino/Pohjois-Karjalan Uudet Mediat ja Elixir CMS. Jokainen toteuttajaorganisaatio hyödynsi oman sidosryhmäverkostonsa hankkeen toteutuksessa. Keskeisinä yhteistyötahoina voidaan mainita Joensuun kaupunki ja sen hallinnoima Pohjois-Karjala - Suomen tervein maakunta hanke, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ja Pohjois-Karjalan Martat sekä luonnollisesti hankkeen rahoittaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. 2. Hankkeen tavoitteet Suomen terveysmaakunta - Pohjois-Karjalan Elinvoimaformaatti hankkeen tavoitteena oli: 1. Kehittää ja testata Pohjois-Karjalassa monitoimijainen väestöterveyden edistämisen uudenlainen maakuntakonsepti, joka optimaalisesti palvelee alueen asukkaita terveysviestinnällä ja kehittää alueellista hyvinvoinnin markkinaa. 2. Luoda edellytykset pääosin tai kokonaan markkinaehtoisesti toimivalle uudenlaiselle terveyden ja hyvinvoinnin asiakaslähtöiselle toiminta- ja palvelumallille (Elinvoimakone). Hankkeen keskeisiksi toimenpiteiksi väestöterveyden edistämisen ja elinvoimaisuuden lisäämisen lähtökohdista oli hakemusvaiheessa määritetty: 1. Alueellisen terveysviestinnän kehittäminen yhteistyössä hankkeen toimijoiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin sisältäen erityisesti sähköisten ja monikanavaisten mediakonseptien soveltamisen lapsille, perheille ja työyhteisöjen henkilöstölle suuntautuvassa terveysviestinnässä. 2. Sähköisten ja monikanavaisten mediapalveluiden ja sisältöjen suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen. 3

4 3. Alueellisen tapahtumatoiminnan integrointi terveysviestinnän uusiin mediapalvelukonsepteihin. Tavoitteena oli että hankkeen toiminnan myötä Pohjois-Karjala tulee entistä vahvemmin tunnetuksi terveyden edistämisen mallimaakuntana ja että tätä tunnettuutta voidaan hyödyntää monin tavoin ja monilla yhteiskunnan sektoreilla maakunnan ja sen väestön hyväksi. Hankkeen ennakkoon asetetut tulokset olivat: 1) Pohjois-Karjalan alueen asukkaiden omaehtoinen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen lisääntyy sekä yksilö- että yhteisötasolla, 2) Pohjois-Karjala profiloituu entistä paremmin elinvoimaisena terveysmaakuntana ja 3) luodaan pohja terveyteen liittyvälle viestintä-, tapahtuma- ja toimijaverkoston uudelle asiakaslähtöiselle ja myös monistettavalle toimintamallille. 3. Hankeorganisaatio Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, josta käytetään yleisemmin nimitystä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Keskeiset toteuttajatahot olivat Pohjois-Karjalan Kirjapaino/Pohjois-Karjalan Uudet Mediat eli käytännössä sanomalehti Karjalainen, paikallistelevisio K5, K5-lehti ja sanomalehti Karjalaisen kotisivu sekä Elixir CMS. Hankkeen vastuuhenkilönä Kansanterveyden keskuksessa oli toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen. Keskeisten toteuttajatahojen vastuuhenkilöt olivat toimitusjohtaja Jyrki Utriainen (Pohjois-Karjalan Uudet Mediat) ja toimitusjohtaja Timo Ylitalo (Elixir CMS). Molemmat mainitut henkilöt olivat jonkin aikaa myös hankkeen palveluksessa. Muuta henkilöstöä palkattiin täsmärekrytointina hankkeen tarpeen mukaan. Toteuttajatahojen vastuuhenkilöt muodostivat hankkeen työryhmän. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi päätoimittaja Pasi Koivumaa. Muut jäsenet olivat toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen, toimitusjohtaja Timo Ylitalo, toimitusjohtaja Jyrki Utriainen ja toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen sekä rahoittajan asettamana asiantuntijajäsenenä kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen. Ohjausryhmällä oli 8 kokousta hankkeen aikana ja yksi kokous hankkeen päätyttyä. Rahoittajan edellyttämällä tavalla hanke osallistui keskimäärin kolme kertaa vuodessa pidettyihin yhteistyökokouksiin Joensuun kaupungin hallinnoiman Pohjois-Karjala Suomen tervein maakunta hankkeen kanssa. 4. Hankkeen toiminta pääpiirteittäin Hanke toteutettiin Toimenpiteet Hankkeessa kehitettiin sähköistä ja monikanavaista terveysviestintää huomioiden eri kohderyhmien tarpeet. Hankkeen kautta luotiin edellytykset terveyden ja hyvinvoinnin asiakaslähtöiselle palvelumallille, elinvoimakoneelle. 4

5 Hankkeen keskeiset viestinnälliset toimenpiteet olivat: 1) liikuntakoulut, 2) Elämäsi kuntoon ohjelmasarjat, 3) kylmän ja kuuman terveyshaittojen ehkäisy ja 4) liikuntaviikot-kampanja. Hankkeen innoittamana Karjalainen alkoi tuottaa Elinvoimakoneen ohella muuta hyvinvointisisältöä Terve24-verkkopalveluna. Hankkeen liikuntakoulut aloitettiin vuoden 2011 alkupuolella hiihtokoululla. Hiihtoaiheista sisältöä julkaistiin Karjalaisen urheiluosion lähtösivulla kerran viikossa 10 viikon ajan. Ilmestymispäivä oli perjantai tai lauantai. Samana päivänä Verkko-Karjalaiseen päivitettiin hiihtokoulun video- ja tekstisisältöjä. Pilottia tuotiin esille myös K5-kanavalla, niin paikallistelevisiossa kuin ilmaisjakelulehdessäkin. Verkon osalta hiihtoteemalla kulkenut ensimmäinen pilotti saavutti noin eri kävijää. Kävijöitä oli tasaisesti koko 10 viikon ajan. Karjalaisen juttupaketin ilmestymispäivinä oli havaittavissa selkeä lukijamäärän lisäys kuten oletettiinkin. Toisena liikuntakouluna toteutettiin kesällä 2011 golfkoulu ensimmäisen liikuntapilotin mukaisella konseptilla. Kolmantena laajempana liikuntapilottina toteutettiin syksyllä 2011 juoksukoulu, jonka toteutuksessa monikanavaisuus toteutui hyvin aiempien pilottien tapaan. Lehtijutuissa tuotiin esille paikallista toimintaa ja henkilöitä. Liikuntakouluja pidettiin onnistuneina lehden puolella ja myös lukijoilta tuli myönteistä palautetta. Kesällä 2011 Elinvoimakoneeseen liitettiin myös ravitsemukseen liittyvää aineistoa. Liikuntakouluihin liittyvää aineistoa on raportin liitteenä (liitteet 1-?). Elämäsi kuntoon -televisio-ohjelma pohjautuu roolimallien elämäntapamuutoksen seurantaan käytännönläheisesti. Toteutuksessa huomioitiin monitoimijaisuus ja toteutuksessa monikanavaisuus. Viestinnässä hyödynnettiin television lisäksi netti- Karjalainen, K5-julkaisu ja sanomalehti Karjalainen. Ohjelmasta tuotettiin sisältöjä Elinvoimakoneen ensimmäiseen pilottiin; mukana oli muun muassa Marttojen ravintovinkit. Elämäsi kuntoon -ryhmä aloitti uudella kokoonpanolla hankkeen aikana vuosittain lokakuun alussa. Verkkoon avattiin näille sisällöille oma teemasivusto. Viimeisessä Elämäsi kuntoon ohjelmassa viestintään lisättiin ryhmäläisten blogi netti-karjalaisessa. Toteutuksessa tehtiin yhteistyötä Pohjois-Karjalan Marttojen ja Pohjois-Karjalan Sydänpiirin sekä alueen useiden yritysten kanssa. Toimintaan liittyvää aineistoa on raportin liitteenä (liitteet?-?). Elinvoimakonetta hyödynnetään kylmän ja kuuman terveyshaittojen ehkäisyssä ja tähän liittyvän toimintamallin kehittämisessä. Kyseessä on kansallinen kehittämishanke, jonka väestöviestintään Elinvoimakoneella osallistuttiin. Asiantuntijatahona oli Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala professori Juhani Hassin johdolla. Kylmän terveyshaittojen ehkäisyyn liittyvää viestintää toteutettiin talvikaudella Kylmän terveyshaittoihin liittyvää aineistoa on liitteenä (liitteet?-?). Liikuntaviikkoihin liittyvä viestintä ja Elinvoimakoneen hyödyntäminen toteutuksessa aloitettiin syksyllä Toisella toteutuskerralla syksyllä 2011 Liikuntaviikkojen näkyvyys oli edellisvuotta parempi; julisteita levitettiin 400 kpl, puolen sivun ilmoituksia oli Karjalaisessa 4 ja K5-lehdessä kerran. Lisäksi jaettiin mediatiedotetta ja asiasta kerrottiin lehden nettisivuilla. Liikuntaviikoille osallistui (rekisteröityi) vuonna 2011 yhteensä 561 henkilöä, joista koululaisia oli 250 (13 eri koululuokkaa). Sivustoja tarkasteltiin kertaa. Syksyn 2012 Liikuntaviikkojen kampanjan suunnittelu aloitettiin kevätkaudella Kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan alakoulujen luokat (noin 500) ja oppilaiden (noin ) kautta heidän vanhempansa. Liikuntaviikkojen aineistoa on loppuraportin liitteenä (liitteet?-?). Hankkeen aikana syntyneet kontaktit ovat poikineet lajikoulujen ja Elinvoimakoneen kylkeen muuta hyvinvointisisältöä. Terve24-verkkopalvelu on aloittanut toimintansa Karjalaisen lisäksi kuudessa maakuntalehdessä (liite?). 5

6 Tavoitteena oli, että Elinvoimakoneen tuotesisältöä muutetaan jatkossa niin, että lajikoulu erotetaan omaksi kokonaisuudekseen, ja itse koneen sisältöjä lähdetään rakentamaan yhdessä urheiluseurojen, järjestöjen ja kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa. Koneessa on myös vahvat maistiaiset eri lajeista sekä vinkkejä liikkumiseen. Tavoitteena oli, että jatkossa yksi keskeinen sisältö on myös maakunnan liikuntapaikat, jotka julkaistaan kattavasti karttapalveluna. Ohjausryhmä totesi hankkeen edenneen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen päätyttyä toteutuminen arvioidaan ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa ja kirjataan pöytäkirjaan. Edellä mainitut toimenpiteet toteutuivat toteuttajien, mukana olleiden sidosryhmän edustajien ja muutoin saadun palautteen perusteella hyvin. Kehitettävää jäi yhteistyöhön kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa Elinvoimakoneen laajemmassa hyödyntämisessä ja esimerkiksi liikuntapaikkasisältöjen tuottamisessa Elinvoimakoneeseen. Yhteistyö Joensuun kaupungin hallinnoiman hankkeen kanssa oli sinänsä hyvä, mutta hankkeiden erilaisesta aikataulutuksesta ja erilaisesta toteutustavasta johtuen käytännön yhteistyö oli suhteellisen vähäistä. 5. Hankkeen talous Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa. Talousarvion ja rahoituksen toteutuminen on esitetty alla olevissa taulukoissa. MENOT Toteutuneet kulut Budjetti 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut , Palkka- ja henkilöstökulut 7 502, Matkakulut 2 537, Vuokrat 2 537, Ostopalvelut ,36 6. Poistot 7. Luontoissuoritukset 8. Muut menot 421, BRUTTOMENOT YHTEENSÄ , RAHOITUS Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 4. Yksityinen rahoitus Lainarahoitus 6. Tulorahoitus KOKONAISRAHOITUS

7 6. Hankkeen tulosten hyödyntäminen hankevaiheen jälkeen Hankkeella luotu Elinvoimakone ja hankkeen aikana kehitetty toiminta edesauttavat yhteistyötä ja kehittämistoimintaa hankkeen jälkeen. Toiminnan laajuus on osittain sidoksissa tulevaan hankerahoitukseen; Kansanterveyden keskus on hakenut Rahaautomaattiyhdistykseltä rahoitusta järjestötoiminnan kehittämishankkeelle, johon toteutuessaan liittyy viestintäosaajan palkkaaminen ja monikanavaisen terveysviestinnän ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen. Toisaalta hankkeen hallinnoijan ja Karjalaisen yhteistyön jatkuminen on nähty hyödyllisenä ja mahdollisena ilman erillisiä hankkeitakin. Karjalainen ja kuusi muuta maakuntalehteä tuottavat Elinvoimakonetta tukevia sisältöjä Darwin Median kanssa Terve24-verkkopalvelulla. Elixir on aloittanut uuden Yli esteiden -ohjelman kuvaukset alkuvuodesta 2012 ja sen myötä saadaan uutta videoaineistoa hyödynnettäväksi muussa toiminnassa. Karjalainen on sopinut Elinvoimakoneen jatkosta suoraan Elixir CMS:n kanssa. Seuraavassa vaiheessa yksi kehitettävä asia voisi olla tässä hankkeessa kesken jäänyt sidosryhmien aktivointi. Tarkoituksena olisi lähestyä kuntien, liikuntaseurojen ja kolmannen sektorin toimijoita, ja houkutella näitä tahoja käyttämään Elinvoimakoneen verkkopalvelua omaan tiedottamiseensa. Verkon käyttäjille olisi hyvä tehdä kysely verkkopalvelujen sisällöstä ja käytöstä sekä toiveista kehittämissuunnaksi. 7. Arviointi Kuten edellä on todettu, ohjausryhmä totesi hankkeen aikana hankkeen edenneen suunnitellulla tavalla. Ohjausryhmä piti tehtyjä toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina ja hankkeen tavoitteiden saavuttamista tukevina. Hankkeen ulkoista arviointia ei ollut suunniteltukaan tehtäväksi. Toimenpiteistä kerättiin käyttäjäkokemuksia ja toteutukseen osallistuneilta tahoilta ja osallistujilta (Elämäsi kuntoon -ohjelmasarjat) pyydettiin palautetta toimintojen kehittämisen pohjaksi. Samoin hankkeen työryhmässä käytiin kriittistä keskustelua hankkeen toimista ja toteutuksesta. Toteuttajatahojen kokemukset hankkeesta olivat myönteiset. Hanke toi lisäarvoa Karjalaisen toimintaan sisällöllisesti ja lehden ja verkon yhteistyön näkökulmasta. Sidosryhmien aktivointi ei toteutunut suunnitellulla tavalla, mihin vaikutti suuresti Karjalaisen internetsivujen uudistaminen hankkeen aikana ja henkilövaihdokset. Eräs hankkeen tärkeimmistä lähtökohdista, viedä tieto ihmisten lähelle ja arkeen, toteutui hankkeessa hyvin; terveystieto on tarjolla paikoissa, joissa ihmiset ovat muutoinkin kuin terveystietoa hakemassa. Toisaalta hankkeessa kehitettiin myös sisällöntuotantoa ja eri tiedotuskanavia ja synkronointia niiden välillä. 8. Seurantatiedot Hankkeella ei ole suoraan synnytetty yrityksiä tai työpaikkoja. Välillisesti on voitu edistää työpaikkojen säilymistä ja osittain uusienkin työmahdollisuuksien luomista, mutta tämä on vaikeasti arvioitavissa ja todennettavissa. 7

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Terveempi Pohjois-Suomi Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Oulunkaaren seutukunta 1.10.2009 Outi Kanste Oulunkaaren seutukunta 2006 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Piisilta

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. 2.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot