tiistaina klo 11.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tiistaina 3.6.2014 klo 11.00"

Transkriptio

1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen Pohjois-Karjalan Y-tLinflus Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu JOENSUU Hallintoneuvosto Tilintarkastaja TIEDOKSI Hallitus JAKELU Osakkaat (kirjattuna) LIITTEET Kokouksen esityslista liitteineen hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Hilkka Hiltunen J rma Korhonen Joensuussa Ohessa kokouksen esityslista ja kokousaineisto. tiistaina klo Sokos Hotel Kimmelin Joensuu-kabinetissa, Joensuussa Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ENERGIAHOLDING OY POHJOIS-KARJALAN KOKOUSKUTSU

2 Ryhmille on varattu kokoustilat klo alkaen Valtakirjojen tarkastus alkaen kello Aika: kello VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N esittely 2. Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 4. Ääntenlaskijoiden valinta 1. Kokouksen avaus 3. Pöytäki rjan tarkastajan valinta 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Kokouksessa edustettuna olevan äänimäärän ja ääniluettelon toteaminen 7. Toimitusjohtajan katsaus sekä yhtiön ja konsernin vuoden 2013 tilinpäätösten 8. Tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käyttäminen 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 12. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen 13. Tilintarkastajien valinta 14. Muut mahdolliset asiat 15. Kokouksen päättäminen Li itteet: Pohjois-Karjalan Y-lunnus Rantakalu 29 Energiaholding Kotipaikka Joensuu Oy JOENSUU Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Tasekirja 2013 Hallintoneuvoston lausunto Tilintarkastuskertomus toimitusjohtajalle Asiat: Paikka: Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1,Joensuu ENERGIAHOLDING OY POHJOIS-KARJALAN ESITYSLISTA

3 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy Rantakatu Joensuu Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy TASEKIRJA Sisältö sivu Toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahoituslaskelma 6 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset 17 Tilinpäätösmerkintä 17 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 18

4 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus TOIMI NTAKERTOMUS Yleistä Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 prosenttia. Poh jois-karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöi den osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen. Pohjois-Karjalan Energiahoidingin omistajina ovat 18 kuntaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kai killa osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on kappaletta ja yhtiön osakepääoma on ,51 euroa. Yhtiön toiminta Yhtiön hallitus on seurannut aktiivisesti tytäryhtiön toimintaa, sähkö- ja rahoitusmarkkinoiden ke hitystä sekä energiayhtiöiden omistusrakenteen muutoksia Suomessa. Yhtiössä on erityisesti seurattu kansainvälisten tapahtumien vaikutuksia Suomen energiamarkkinoihin sekä uusiutuvien energiamuotojen kehittymistä. Tytäryhtiöltä osinkoina saadut varat on sijoitettu pieniriskisiin kor koinstrumentteihin ja määräaikaistileihin. Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut: Konserni Liikevaihto , , ,73 Liikevoitto/-tappio , , ,50 Tilikauden voitto , , ,45 Liikevoitto -% 13,60 % 19,00 % 12,08 % Omavaraisuusaste 52,27 % 50,98 % 47,97 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 2,62 euroa/osake eli yhteensä ,58 euroa. Hallintoneuvosto Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallintoneuvostoon seuraavalle nelivuotiskaudelle seuraavat henkilöt: Pesonen Matti, puheenjohtaja Halonen Pirjo, varapuheenjohtaja Heikura Aino Väyrynen Sinikka Törnqvist Solja Kortelainen Reijo Puhakka Jari Parkkinen Sanna Pääkkönen Hannu Kaalimaa Maija Kuusela Mika Happonen Aarno Kaituri, Harri Haaranen Martti Tiilikainen Hilkka Kolari Terttu Joensuu Juuka Joensuu Juuka Lieksa Lieksa llomantsi Liperi Nurmes Kitee Kontiolahti Heinävesi Polvijärvi Tohmajärvi Kaavi Tuusniemi

5 Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt vuonna Hallitus Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kokko Petri Outokumpu Kettunen Rauno Juankoski Tynkkynen Jouko Savonlinna Albert Rauli-Jan Valtimo Lappalainen Senja Rääkkylä osakkeelta eli yhteensä ,58 euroa. Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa ,49 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voit to kirjataan edellisten tilikausien voittovarat tilille ja että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä minta jatkuu edellisvuosien kaltaisena eikä näköpiirissä ole muutoksia. O Toimialan muutoksia ja alan lainsäädännön kehitystä seurataan aktiivisesti. Muutoin yhtiön toi Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ja näkymiä vuodelle 2014 muutoksiin sekä poikkeuksellisiin sääilmiöihin. Yhtiön toiminnassa ei ole erityisiä riskejä. Tytäryhtiön toiminnan riskit liittyvät toimintaympäristön Keskeiset riskit tustoimisto ldman Viln Grant Thornton Oy, vastuullisena tilintarkastajana Matti Pettersson. Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoiti Jorma Korhonen. Yhtiön tilitarkastuksesta vastaa tilintarkas kaudelle Eroa pyytäneen Pertti Turusen tilalle valittiin hallituksen jäseneksi Eero Kärkkäinen Lieksasta erovuorossa olleen Pertti Gröhn in tilalle Jaakko Ruokolainen Juuasta toimikaudelle sessaan erovuorossa olleen Marja Kauppisen uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Yhtiön hallintoneuvosto valitsi kokouk Erkki Räsänen O Eila Ronkainen Marja Kauppinen Pertti Gröhn Pertti Turunen, varapuheenjohtaja Vuokko Väistö Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja Y-tunnus POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDI NG OY

6 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 3 KONSERNITULOSLASKELMA Liite LIIKEVAIHTO , ,50 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos +1- Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot , , , , , ,74 O Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , , , , ,70 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä , , , , , , , ,59 Poistot ja arvonalentumiset , ,53 Liiketoiminnan muut kulut , ,60 LIIKEVOITTO , ,28 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,91 C Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko-ja rahoitustuotot Korkokulutja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , , , ,21 VOITTO ENNEN VEROJA , ,40 Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Vähemmistön osuus , , , , , ,85 TILIKAUDEN VOITTO , ,64

7 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,26 PYSYVÄT VASTAAVAT 7 VASTAAVAA Liite KONSERNITASE VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit yhteensä ,24 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Muut arvopaperit Vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaam iset Vaihto-omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Laskennallinen verosaaminen Muut saamiset , , , , , , , , , ,73 Keskeneräiset tuotteet , , , , , , , , , , ,29 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,54 Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Aineelliset hyödykkeet yhteensä Koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Osuudet omistusyhteysyrityksissä Maa- ja vesialueet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot Muut aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,97 Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 4..

8 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 5 KONSERNITASE VASTATTAVAA Liite OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,87 vähemmistöosuus , ,94 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Liittymismaksut Eläkelainat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,50

9 Rahoitustuototja -kulut ,01 Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: , , , , , , , , ,54 Liiketoiminnan rahavirta KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Rahavarat ,40 Rahavarat , , ,64 Raliavarojen muutos (A +8 + C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,33 Rahoituksen rahavirta ( C) ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , , , ,00 Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäys , ,59 Investointien rahavirta ( B) , ,08 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista ,59 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , , , , , , ,29 Investointien rahavirta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta ( netto Maksetut korotja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A) , , , , , , , , , , ,82 /vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys ( ) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , ,56 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys (- ) / vähennys ( +) , , , , ,80 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,58 Muut oikaisut 28464, ,41 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY. 6

10 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 7 TULOSLASKELMA Liite Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 990,52 976,68 Muut henkilösivukulut 1 386, ,50 Henkilöstökulut yhteensä , ,18 Liiketoiminnan muut kulut , ,70 LIIKEVOITTO 1 TAPPIO , ,88 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,58 Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , , , ,35 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 5 048,31 18, ,31 18,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,91 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,03 TILIKAUDEN TULOS , ,03

11 VAI HTUVAT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,07 Sijoitukset , , ,07 VASTAAVAA POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Muut velat Lyhytaikainen vieras päaoma Velat saman konsernin yrityksille VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilikauden voitto Edellisten tilikausien voitto Ylikurssirahasto Osakepaäoma OMA PÄÄOMA TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Siirtosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset TASE , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Liite , , , , , , , , , , , , ,36 0, , ,41 31,73..

12 Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Oikaisut: Voitto (tappio ) ennen satunnaisia eriä , , , , , ,91 Liiketoiminnan rahavirta RAHOITUSLASKELMA 9 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,36 Rahavarojen muutos (A +B + C) lisäys (+ ) 1 vähennys ( -) , ,22 Rahoituksen rahavirta ( C) , ,58 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,58 Rahoituksen rahavirta Saadut osingot investoinneista , ,58 Investoinnit muihin sijoituksiin - 0, ,00 Investointien rahavirta Investointien rahavirta ( B) , ,58 Saadut korot liiketoiminnasta , Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta ( netto) +1- Liiketoiminnan rahavirta ( A) , ,22 Maksetut korotja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ,31 18,02 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,22 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriäja veroja , ,11 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys ( + ) / vähennys ( -) , ,87 /vähennys(+) , Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys ( -) Käyttöpääoman muutos: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

13 Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuus Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Enerke Oy:n, Kuuman Voima Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja SLT-Consults Oy:n muodostamasta konsernista. Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserniliikearvo, Kuuma 40 Konserniliikearvo, SLT-Consults Oy 10 Atk-ohjelmat 5 Koneet ja kalusto 5 - Voimalaitoskoneet ja -laitteet 45 Siirto- ja jakeluverkosto 20 - Johtoalueiden käyttökorvaukset 5 - Rakennukset Rakennelmat Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: ennaltamääriteltyä sijoitusaikaa. talletusmaisen luonteensa mukaisesti tilinpäätöspäivän arvoon. Kyseessä olevia sijoituksia ei nosteta kesken Pysyvien vastaavien sijoituksiin sisältyvät pitkäaikaisiksi tarkoitetut sijoitusinstrumentit on arvostettu pitoajan perusteella. Rakennuksien arvoon sisältyy arvonkorotuksia 6,1 milj. euroaja maa-alueisiin 5,0 milj. euroa. Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen Pysyvien vastaavien arvostus ARVOSTUSPERIAATTEET Vähemmistäosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Vähemmistäosuudet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja sisäinen kate on eliminoitu. Sisäiset Iiiketapahtumat ja konsernin sisäisestä katteesta on laskettu laskennallinen verosaaminen 2,3 milj. euroa. Konsernitilinpäätöksessä poistoero on jaettu omaan pääomaan 63,7 milj. euroa ja laskennalliseen O verovelkaan 15,9 milj. euroa. Arvonkorotuksista on kirjattu 2,2 milj. euron laskennallinen verovelka osa liittymismaksuvelasta on katsottu kuuluvan omaan pääomaan, jolloin konsernierotusta ei synny. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n keskinäisen omistuksen eliminoinnissa josta on tehty suunnitelman mukaiset poistot. menetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot on käsitelty konserniaktiivana, POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 10

14 sisältyvä korkosalkku on arvostettu talletusmaisen luonteensa mukaisesti tilinpäätöspäivän arvoon. oleellisesti kirjanpitoarvoa suurempi esitetään erotus erikseen liitetiedoissa. Rahoitusomaisuuteen Rahoitusomaisuuteen sisältyvät sijoitukset lyhyen koron rahastoihin on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Siltä osin, kun rahoitusomaisuusarvopaperien jälleenhankintahinta on Rahoitusomaisuuden arvostus myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuviin kustannuksiin keskihinnan mukaan tai sitä alemman todennäköisen Vaihto-omaisuuden arvostus 1J Hallituksen jäsenet , , , ,00 Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa , , , ,00 Johdon palkat ja palkkiot Yhteensä Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilökunnan lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin 1 Liikevaihto toimialoittain Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhteensä , ,74 Muuttuotot , ,71 Vakuutuskorvaukset , ,72 Omaisuuden myyntivoitto , ,41 Perintätulot , ,86 Viivästymismaksut , ,22 Vuokrat , ,82 Liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä , ,50 Asennus- ja tarvikemyynti , ,26 Sähkön myynti ja siirto , ,24 KONSERNI EMOYHTIÖ TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Edellisen vuoden tilinpäätöksessa arvonkorotusrahastossa ollut summa ,64 euroa on oikaistu voittovaroihin. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin arvostettuna muuttuviin menoihin ja ne poistetaan kyseisen omaisuuserän osana samoin poistosäännöin Ympäristösyistä tehtyjen toimenpiteiden menoja on aktivoitu vähäinen määrä, jolloin ne on aktivoitu Yhtiön ympäristömenot kirjataan suoriteperusteella pääsääntöisesti sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. kuin kyseinen omaisuuserä poistetaan. Ympäristömenojen käsittely kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekerniin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen Eläkkeet POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 11

15 Tilintarkastuspalkkiot Osinkotuotot 5 Rahoitustuotot ja -kulut Poistot on esitetty liitetietojen kohdassa 7. 4 Poistot ja arvonalennukset Tilintarkastuspalkkiot , , , KONSERNI EMOYHTIÖ Yhteensä , ,91 O Laskennallisen verovelan muutos , ,30 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,61 6 Tuloverot Rahoitustuototja -kulut yhteens , , , ,91 Korkokulut yhteensä , , ,31 18,02 Muille , ,31 18,02 Korkokulutja muut rahoituskulut Korkotuotot yhteensä , , , ,35 Muut korkotuotot yhteensä , , , ,35 Muilta , , , ,35 Saman konsernin yrityksiltä Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,70 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Osinkotuototyhteensä 11111, , , ,58 Muilta ,10 Saman konsernin yrityksiltä , ,58 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 12

16 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 13 TASEEN LIITETIEDOT 7 Aineettomatja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Konserni- Muut pitkä- Yhteensä oikeudet liikearvo vaik.menot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Sähkö- Koneet ja Muut ain. Yhteensä alueet nukset verkosto kalusto hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Rakennusten arvonkorotusten laskennallinen verovelka on euroa. Maa-alueiden arvonkorotukseen sisältyvä laskennallinen verovelka euroa. Erään muut aineelliset hyödykkeet sisältyy ennakkomaksuja euroa.

17 , ,07 Hankintameno Hankintameno Vähennykset ,70 Lisäykset , , ,07 yritykset yritykset yritykset yritykset Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet konserni- omistusyhteys- koriserni- omistusyhteys KONSERNI EM OYHTI Ö 8 Sijoitukset Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki 25,0 25,0 Kymppivoima Oy, Helsinki 14,3 14,3 Osakkuusyritykset SLT-Consults Oy, Varkaus 100,0 100,0 PKS Sähkönsiirto Oy, Joensuu 100,0 100,0 Enerke Oy, Kontiolahti 100,0 100,0 Kuuman Voima Oy, Kontiolahti 88,9 88,9 Konserniyritykset Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-% , , , , , ,56 Kirjanpitoarvo , , ,72 Lisäykset 0,00 Hankintameno Väherinykset 1017, , ,16 Hankintameno muut sijoitukset muut sijoitukset Osakkeet Muut Yhteensä Osakkeet Muut Yhteensä K 0 N S E R N 1 E M 0 Y H T 1 Ö 9 Muut sijoitukset , ,07 0,00 Kirjanpitoarvo POHJOIS-KARJALAN ENLRGIAHOLDING OY 14.

18 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Laskennallinen verosaaminen Esitetty liitetietojen kohdassa 14. KONSERNI EMOYHTIÖ Siirtosaamisten olennaiset erät: Maksetut preemiot , ,67 Saamisetjohdannaisista 35230,00 Siirtotulojen jaksotus , ,00 Henkilösivukulut 94201, ,58 36,48 369,93 Vakuutuskorvaus ,77 Verot , ,29 Muut 86928, , , , ,44 36, ,41 12 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia joukkovelkakirjoja. Jälleenhankintahinta , , ,15 Kirjanpitoarvo , , ,15 Erotus 0, ,11 0,00 13 Oma pääoma Sidottu omapääoma Osakepääoma , , , ,51 Osakepääoma , , , ,51 Ylikurssirahasto , , , ,70 Ylikurssirahasto , , , ,70 Sidottu omapääoma yhteensä , , , ,21 Vapaa omapääoma Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,63 Osingonjako , , , ,58 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,05 Tilikauden voitto , , , ,03 Vapaa omapääoma yhteensä , , , ,08 Oma pääoma yhteensä , , , , Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,05 Tilikauden voitto , ,03 Yhteensä , ,08 14 Laskennalliset verovelatja -saamiset Laskennalliset verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä , ,14 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista , ,45 Arvonkorotuksista , , , ,61 Laskenn. verovelatja -saamiset yht , ,47 15 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelainat , ,00

19 16 Velat saman konsernin yrityksille Muut , , , ,53 Ostovelat 2 028, ,14 Palkat sosiaalikuluineen , ,47 Keskeytyskorvaus ,18 Mittariasennukset ,12 Johdannaistenjaksotukset , ,87 Sähkömaksuvelat , ,10 17 Siirtovelkojen olennaiset erät: Yhteensä 2 028, ,14 KONSERNI EMOYHTIÖ olivat 93,9 milj. euroa, ja niiden kauppa-arvo vuodenvaihteessa 75,4 miij.euroa. Johdannaisiin ei liity merkittävää avointa positiota. Sähkökaupan johdannaissopimusten sopimusvastuut vuoden kohde-etuutta niillä suojataan. Tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettu Nasdaq OMX Stockholm Ab:sta, ICE-pörssistä Lontoosta ja OTC-markkinoilta hankittujen johdannaisten nimellisarvo. Sähkökaupan johdannaissopimuksia käytetään sähkönhankinnan osana ostojen hintasuojaustarkoituksessa. Suojaustarkoituksessa ostettujen optioiden preemiot, optiovoitot ja -tappiot jaksotetaan sille tilivuodelle minkä Johdannaissopimukset 19 Muut vastuut Kymppivoima Hankinta Oy , ,00 Omavelkainen, yhteisvastuullinen takaus/ Annetut vastatakaukset Kymppivoima Hankinta Oy , ,00 Omavelkainen, yhteisvastuullinen takaus/ Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet Yhteensä , ,72 O Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Myöhemmin maksettavat , ,39 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,33 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Kiinnitykset ovat osakepanttien lisäksi 5 milj. euron pankkitakauksen vakuutena. Yrityskiinnitys , ,94 Kiinteistökiinnitys , ,00 Muut vastuut Futuurien rahavakuudet , ,00 Urakkatöiden vakuudet 2 602, ,84 Shekkitilin luottolimiitti , ,00 Pankkitakaus , ,00 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo , ,50 Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi annettu osakkeita ja rahapantteja Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä , ,00 Annetut kiinnitykset , ,00 Eläkelainat , ,00 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä 18 Annetut vakuudet POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 16

20 POHJOIS-KARJALAN EN ERGIAHOLDING OY 17 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Joensuussa 1. päivänä huhtikuuta 2014 Hilkka Hiltunen puheenjohtaja Eero Kärkkäinen %i L( Vuokko Väistö Marja buppinen Eila Ronkainen Erkki Räsänen Jakko Ruokolainen Korhonen tcim itusjohtaja Tilintarkastusmerkintä S uoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertom us Idman ViIn Grant Thornton Oy KHT-yhteisö - / / Matti Pettersson KHT

21 Tililuettelo cd-tallenteina Päiväkirjat cd-tallenteina Pääkirjat cd-tallenteina Tasekirja erikseen sidottuna Luettelo kirjan pitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Avaussaldot paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina Pankkitositteet paperitositteina POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 18..

22 0 GrantThornton TILINTARKASTUSKERTOMUS Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianm ukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tampereella, huhtikuun 10. päivänä 2014 ldman Viln Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT / / c Idman Vien Grant Thornton 0y KHT.yhtesö 6tuiiiius Hatanpäan valtatie 26, Tampere Grant Thornton IIilvniiliivial Ltd:n jäsen Kotipaikka Tampere Isolinnankate 21 E Pori

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2013 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot