Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen ja väkivaltajaosto 4 Järvenpään paikallispilotti 4 4. Seminaareja ja muita hankkeita 5 Konferenssit ja seminaarit 5 Hankkeita 5 Oppaat 5 5. Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen 6 6. Viestintä 6 7. Kansainvälinen yhteistyö 7 Pohjoismainen yhteistyö 7 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa 8 8. Neuvoston sihteeristö ja talous 9

2 1. Toiminnan painopisteet Viime vuosien rikollisuuskehitys on monessa suhteessa ollut myönteinen. Tähän nähden väkivalta, joka käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole viime vuodesta vähentänyt, on entisestään korostunut rikollisuusongelmana. Väkivallan vähentämistä koskevat vuoden 2004 sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet eivät ole toteutuneet, eivät liioin kansallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa (hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätökseksi loppuvuodesta 2006) esitetyt tarkistetut tavoitteet. Neuvoston vuoden 2008 toiminnan ylivertainen prioriteetti on väkivallan vähentämisohjelman toteutus. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan ohjelma on voimassa vuoden 2008 loppuun. Rikoksentorjuntaneuvoston asettama väkivaltajaosto, sen sihteerinä toimiva koordinaattori ja mahdollisuuksien mukaan neuvoston muu sihteeristö osallistuvat ohjelman toteutuksen edistämiseen siten, että vuoden 2008 päättyessä ohjelman toteutus on raportoitavissa valtioneuvostolle. Uusi, valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden ohjelma saattaa kuitenkin vaikuttaa väkivallan vähentämisohjelman toteutuksen painopisteisiin vuonna Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyvät Järvenpään paikallispilotti ja pohjoismainen väkivaltahanke. Neuvosto korostaa, että vuoden 2008 aikana on toteutettava tehokkaasti jo päätettyjä ja vaikuttavia toimia väkivallan vähentämiseksi. Paikallisen/seudullisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen on vuoden 2008 toinen painopistealue. Paikallisen turvallisuustyön kehittämistä selvittänyt sisäasiainministeriön työryhmä (Sisäasianministeriön julkaisuja 19/2006) on aikatauluttanut suunnitelmien valmistelun, hyväksymisen ja toteutuksen kuntien valtuustokausiin. Uusien turvallisuussuunnitelmien valmistelu hyväksyttäväksi vuoden 2009 alusta kokoontuvissa uusissa kunnallisvaltuustoissa ajoittuu vuodelle Rikoksentorjuntaneuvostolla on tärkeä rooli toisaalta siinä turvallisuussuunnittelun yhteisen, laaja-alaisen tietopankin kehittämisessä ja ylläpidossa, johon se on sitoutunut suhteessa sisäisen turvallisuuden eri toimijoihin. Toisaalta neuvoston kuuluu huolehtia, että rikollisuuden ehkäisy otetaan asianmukaisella painolla huomioon turvallisuussuunnitelmissa, ja sen kuuluu edistää tähän liittyvää osaamista. Rikollisuutta ehkäistään paljolti rikosten uhreille aiheutuvien seurausten vähentämiseksi. Neuvoston toiminnassa on alkanut painottua entistä enemmän uhrinäkökulma. Vuonna 2008 ryhdytään toimiin, jotka pitemmällä tähtäyksellä uudistavat suomalaista rikosuhripolitiikkaa. 2

3 2. Neuvoston työskentely yleensä Neuvoston toimintansa aloittaneen kokoonpanon toimikausi päättyy Nykyisessä kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti väkivallan vähentämisohjelman edellyttämät yhteistyötahot ja asiantuntemus. Neuvosto on asettanut väkivaltajaoston, joka aloitti työryhmänä keväällä Jaosto toimii neuvoston nimissä sille annetun toimeksiannon rajoissa. Toimeksianto koskee erityisesti väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Jaoston toimikausi on määrätty jatkuvaksi vuoden 2008 loppuun. Vaikka väkivallan vähentämisohjelman kausi päättyy nykyisten päätösten perusteella vuoden 2008 lopussa, väkivalta tulee pysymään niin keskeisenä rikollisuusongelmana, että myös uutta neuvoston kokoonpano harkittaessa on varmistettava, että siinä on asianmukaisesti edustettuna väkivallan vähentämisen yhteistyötahot ja asiantuntemus. Kevään 2008 aikana keskustellaan neuvoston roolista aikaan ja tapahtumiin reagoivana asiantuntijaelimenä ja kehitetään tässä suhteessa neuvoston työtapoja ja tarvittaessa rakennettakin. Neuvoston kokoukset Neuvosto suunnittelee pitävänsä neljä kokousta vuonna Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen rikollisuuskatsaus. Kokousten ajankohdat teemat, paikat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku alustava kokouspaikkaehdotus: Suomen Kuntaliitto; teemana turvallisuussuunnittelun tilanne kunnissa; rikollisuuskatsaus kuntien rikollisuuden/väkivallan eroihin toimintakertomus 2007 yhteisöille myönnettävien avustusten periaatteet Toukokuu alustava kokouspaikkaehdotus: opetusministeriö; teemana koulujen toimet rikollisuuden ehkäisyssä; katsaus nuorisorikollisuuteen hyväksytään avustuslausunto Syyskuu alustava kokouspaikkaehdotus: sosiaali- ja terveysministeriö; teema väkivalta työturvallisuusongelmana; katsaus työtehtävissä kohdattuun väkivaltaan hyväksytään uusi viestintästrategia Suomen ECPA-ehdokkaan valinta 3

4 Joulukuu alustava kokouspaikkaehdotus: Suomen Kaupan Liitto; myymälärikollisuus kokouksen ja katsauksen aiheena käsitellään vuoden 2009 toimintasuunnitelma Työvaliokunta Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunnan kokouksia on nelisen sekä kevät- että syyskaudella. 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen ja väkivaltajaosto Vuoden 2008 aikana väkivaltajaoston kuuluu pyrkiä tarkoituksenmukaisin tavoin vähintään saattamaan liikkeelle ne väkivallan vähentämisohjelmaan sisältyneet ehdotukset, joiden toteutusta vuoden 2007 lopussa tehdyn seurannan mukaan ei vielä ole aloitettu. Erityisesti väkivaltajaosto huolehtii oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston toteutusvastuulla olevien hankkeiden (esim. väkivallan vähentämistä koskevan tietopalvelun rakentaminen neuvoston verkkosivujen yhteyteen) etenemisestä. Jaoston kuuluu myös selvittää, mitä vuoden 2007 prioriteetiksi määritellyn lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä on tapahtunut. Koska väkivallan vähentämisohjelma on voimassa vain vuoden 2008 loppuun ja ohjelma kuuluu raportoida valtioneuvostolle heti tämän jälkeen, on väkivaltajaoston valmisteltava raportoinnin edellyttämä seuranta vuoden 2008 loppuun mennessä. Järvenpään paikallispilotti Järvenpäässä jatketaan edelleen vuonna 2006 alkanutta väkivaltaa vähentämään/ ehkäisemään pyrkivää paikallista pilottihanketta. Hankkeen painopisteet on valittu kaupungin nimeämässä ohjausryhmässä ja ennen hankeen käynnistymistä tehdyn alkukartoituksen perusteella. Vuoden 2008 aikana tullaan jatkamaan väkivallan vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävien toimien toteuttamista. Ohjausryhmä on nimennyt alatyöryhmät valmistelemaan neljää eri kokonaisuutta: ikäihmisten kokema väkivalta, väkivalta anniskelupaikoissa, koululaisiin kohdistettavan sosiaalisen harhan purkamiseen liittyvän koulutusmateriaalin valmistaminen ja toteuttaminen sekä terveyskeskukseen saapuvien väkivallan uhrien palveluketjun luominen ja pahoinpitely- ja kehonkarttalomakkeen vakiinnuttaminen. Vuoden 2008 aikana toteutetaan myös väkivallan vähentämisohjelman paikallisen seuranta. Hankkeeseen liittyy lisäksi toteutettavien toimenpiteiden vaikutusarvioinnit. 4

5 Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö osallistuu koordinoivana tahona hankkeen suunnitteluun ja tukee sen toteuttamista, mutta pyrkii siirtämään vastuuta kaupungille pysyvien käytäntöjen luomiseksi. 4. Seminaareja ja muita hankkeita Konferenssit ja seminaarit Vuonna 2008 toteutetaan seuraavat seminaarit: Neuvosto osallistuu Pohjoismaisen rikosuhrikonferenssin Våldets offer vårt ansvar järjestämiseen Helsingissä (oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi seminaarijärjestelyissä on useita muitakin yhteistyökumppaneita/rahoittajatahoja). Turvallisuussuunnitteluseminaari järjestetään Oulussa (yhdessä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa). Seminaarin teemana on turvallisuussuunnittelu prosessina. Suurten kaupunkien rikoksentorjuntaseminaari järjestetään Turussa ennen kesää kaupungin kanssa yhteistyössä. Seminaarissa käsitellään paikallista rikoksentorjuntaa ja turvallisuussuunnittelua Turussa. Varaudutaan järjestämään syyskaudella seminaari jostakin ajankohtaisesta rikollisuusongelmasta tai rikollisuuden ehkäisyn teemasta; seminaarin kohderyhmänä ovat erityisesti rikoksentorjunnan paikalliset yhdyshenkilöt. Hankkeita Kehitetään paikallisia ja seudullisia turvallisuussuunnitelmia sekä kuntien seutukunnallista rikoksentorjuntayhteistyötä. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Kehitetään ja ylläpidetään turvallisuussuunnittelun tietopankkia. Tietopankin rakenne on valmisteltu vuoden 2007 loppuun mennessä ja se avataan tuolloin rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivujen yhteyteen. Tietopankki siirretään oikeusministeriön uuteen julkaisujärjestelmään heti kun se on teknisesti mahdollista. Neuvosto huolehtii, että tietopankin linkit ovat luotettavia ja tasasuhtaisesti turvallisuussuunnittelun eri aspekteja käsitteleviä. Neuvosto päivittää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Yhdyshenkilöverkosto kattaa tavoitellusti Suomen kunnat siten, että niissä asuu 90 prosenttia maan väestöstä. Oppaat Neuvosto valmistelee oppaat: rikollisuusvaikutusten arvioinnista. Manuaalia luonnosteltiin rikollisuusvaikutusten arviointia selvittäneen työryhmän mietintöön (Oikeusministeriön lausunto- 5

6 ja ja selvityksiä 9:2002). Sitten hanke on levännyt, mutta useastakin syystä (mm. hallituksen esityksen uusien laadintaohjeiden, säädösvalmistelun muiden kehittämishankkeiden ja EU:n crime impact assessment hankkeiden myötä) uudelleen ajankohtaistunut. Periaate, että rikollisuusvaikutukset tulisi ottaa huomioon, hyväksytään yleisesti. Ongelma on, ettei vaikutuksia mielletä eikä niiden arvioimiseen ole osaamista. Siksi aiheesta tarvitaan opas. senioriväestön turvallisuudesta. Väestön vanhentuminen korostaa senioriväestön riskejä. Oppaan tietosisältö on luonnosteltu melko valmiiksi, mutta vielä tarvitaan panostusta ymmärrettävyyden ja ulkoasun kehittämiseen. Vanhusväestöä joudutaan lähestymään osaksi erilaisella viestinnällä kuin esim. aktiivityöväestöä. väkivallan vähentämisestä paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Tällainen opas on luvattu väkivallan vähentämisohjelmassa. Oppaan esikuvana voidaan käyttää Paikallisen rikoksentorjunnan ideakirjasia, aiheesta ei kuitenkaan löydy esim. sellaisenaan käännettäväksi kelpaavaa, vaan neuvostossa on suunniteltava sen sisältö. 5. Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen Oikeusministeriö on vuodelle 2008 varannut euroa käytettäväksi avustuksina yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Paikallisen rikoksentorjunnan tukemiseksi myönnettävistä varoista ilmoitetaan keväällä haettavaksi noin euroa. Neuvosto antaa lausuntonsa hakemuksista oikeusministeriölle toukokuussa pidettävässä kokouksessa. Vuoden 2008 avustuksissa priorisoidaan ainakin hankkeita ja hankkeita, joissa suoritetaan laadukas arviointi. Muista priorisointiperiaatteista päätetään vuoden ensimmäisessä neuvoston kokouksessa. Rikoksentorjuntahankkeiden arviointeihin varataan käytettäväksi euroa, jotta kiinnostavimmista jo toteutuneista hankkeista saataisiin arviointiraportteja. Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että arviointiraportit täyttäisivät riittävän korkeat kriteerit. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintästrategian mukaisesti. Viestinnässä painottuu tiedottaminen paikallisesta turvallisuussuunnittelusta ja väkivallan vähentämisen sekä rikollisuuden ehkäisemisen hyvistä käytännöistä. Neuvoston toimikaudelle laadittu viestintästrategia päivitetään ja saatetaan uuden neuvoston hyväksyttäväksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Pyritään oikaisemaan yleistä vää- 6

7 rää käsitystä siitä, että rikoksentorjuntaneuvosto olisi vain oikeusministeriön toimielin. Vuoden 2008 keväällä neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) siirretään sisällöllisesti päivitettyinä ja rakenteellisesti uudistettuina oikeusministeriön uuteen julkaisujärjestelmään. Hanke on pitkittynyt järjestelmään liittyvien teknisten ongelmien vuoksi. Kotisivujen yhteyteen sisällytetään turvallisuussuunnittelun ja väkivallan ehkäisyn tietopalvelut. Neuvosto kehittää viestinnällistä ilmettään. Neuvoston toiminnasta valmistellaan edustavat esitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja muissakin painotuotteissa kiinnitetään huomiota graafisesti suunnitteluun. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä HAASTE lehdessä huolehditaan ajankohtaisesta ja kiinnostavasta rikoksentorjunta-sisällöstä. Lehteä pyritään kehittämään keskustelevammaksi. Oikeusministeriölle on ehdotettu, että lehden levikkiä pyritään laajentamaan. Lehden verkkoversiota kehitetään ja harkitaan mahdollisuuksia sen kääntämiseen englanniksi. Uuden viestintästrategian yhteydessä päätetään aikoinaan neuvoston sisäiseksi tiedotelehtiseksi luodun RITOSEN tarpeesta ja sille mahdollisesti tarvittavista uusista toimitusperiaatteista. Paikallista yhdyshenkilöverkostoa käytetään rikoksentorjunnan tiedonvälityskanavana kuntiin (myös suhteessa EUCPN:n tiedonvälitykseen). Selvitetään sen ja kuntien turvallisuusvastaavien verkoston koordinointi. 7. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisen rikoksentorjuntayhteistyön nk. sihteeristövastuu on vuonna 2008 Norjalla, jossa pidetään rikoksentorjuntaneuvostojen vuosittainen kokous. Pohjoismainen väkivaltahanke. Rikoksentorjuntaneuvostolla on Pohjoismaisen ministerineuvoston myöntämän rahoituksen turvin (1M DKR) järjestettävän yhteispohjoismaisen väkivaltahankkeen vetovastuu. Hankkeeseen osallistuvat rikoksentorjuntaneuvostot ja kriminologinen yhteistyöneuvosto. Hankkeessa on jaettu kansalliset vastuut siten, että Suomelle kuuluu hankkeen koordinointi ja tulosten raportointi sekä kolmen alkuperäissuunnitelman tilastohankkeen (väkivalta Pohjoismaissa käytettävissä olevien tilastolähteiden perusteella, väkivallan vaihtelut ja lähisuhdeväkivallan mittaamismenetelmät) toteuttaminen. Maaliskuussa 2008 näiden tilastohankkeiden toteuttamiseksi järjestetään pohjoismainen asiantuntijaseminaari. Ruotsi vastaa osuudesta, jossa selvitetään lähestymiskieltoa uusiutuvan uhriksijoutumisen ehkäisyssä, Norja osuudesta, jossa tarkastellaan maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen ehkäisyä, ja Tanskan vetovastuulla on kehittää lasten kokemaa väkivaltaa koskeva uhritutkimus. Hankkeen edistyminen raportoidaan Ministerineuvostolle tammikuussa 2008 ja hanke on määrä raportoida kokonaisuudessaan vuoden 2008 lopussa 7

8 Neuvosto osallistuu muiden rikoksentorjuntaneuvostojen kanssa lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen. Rikoksentorjuntaneuvostojen ja Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston hanke internetissä olevasta pohjoismaisesta kriminologisesta bibliografiasta jatkuu. Neuvosto on muutenkin yhteistyössä Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston kanssa. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään toukokuun alussa Forssassa. Aiheena on julkinen kaupunkitila ja sen järjestys/epäjärjestys. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuuta. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. On syytä varautua, että rikoksentorjuntaneuvosto ja sen yhteistyötahot osallistuvat tälläkin kertaa useihin symposiumin sessioihin. Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN:n voimistaminen ja ammatillistaminen Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Euroopan rikoksentorjuntaverkoston EUCPN:n kansallisesta edustuksesta. Verkoston rotaatiojärjestelmät merkitsevät, että 2008 Suomella ei ole johtovastuita. Suomi jatkaa aktiivisena rivijäsenenä erityisesti toteuttamalla hankkeita, jotka on hyväksytty verkoston työohjelmaan. Rikoksentorjuntaneuvostolle myönnettiin syksyllä 2007 Framework Partnership Agreement -asema. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta toteuttaa EUCPN:n intressissä olevia hankkeita siten, että hanke toteutetaan lähes kokonaan EUrahoituksella. Rikoksentorjuntaneuvosto jatkaa AGIS-rahoituksen turvin vetovastuullaan olevaa ECPA-DEV hanketta. Hanke pyrkii edistämään Euroopan rikoksentorjuntapalkintokilpailun (ECPA) tunnettuutta ja siten edistämään siihen osallistumista jäsenmaissa. Muut osallistujat ovat LT, DK, UK, BE, SK, EFUS. Hankkeen ensimmäinen kokous oli marraskuussa 2006 Hämeenlinnan konferenssin yhteydessä, toinen kokous Vilnassa marraskuun 2007 lopulla. Hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta Sikäli kuin rikoksentorjuntaneuvostolle myönnetään FPA rahoitusta, tullaan vuonna 2008 aloittamaan seuraavat kaksi hanketta: Willingness to pay menetelmällä arvioidaan rikollisuuden kustannuksia ensiksi pilotointiin osallistuvissa aiheesta kiinnostuneissa jäsenmaissa. Kokeilun tuloksista selvitys toteutetaan sitten koko EU:ssa. Hanke-ehdotus on tehty komissiolle joulukuussa Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää eurooppalaisen asiantuntijaseminaarin teemasta Variation in crime. Seminaarissa pohdittaisiin, mitä alhaisen rikollisuuden alueista tai laskevan rikollisuuden kausista voitaisiin oppia rikosten ehkäisemiseksi. Hanke-ehdotus on tehty komissiolle joulukuussa Seminaari voi toteutua aikaisintaan syksyllä

9 Lisäksi: Tuetaan Tsekin johtamaa kansallisten rikoksentorjuntapolitiikkojen monitorointi projektia. Hankkeessa ollaan yhteistyössä HEUNIn kanssa. Jatketaan osallistumista EUCPN:n nuorisorikollisuusalaryhmän työhön. Vuoden 2008 toiminta ei ole vielä selvillä. osallistutaan työryhmään, jossa harkitaan komission verkostolle tekemiä kehittämisehdotuksia, ja toimitetaan suomalaista aineistoa verkoston kotisivuille. Euroopan rikoksentorjuntaverkostosta tehdään vuoden 2008 aikana ulkopuolinen arviointi. Sen pohjalta on tarkoitus tehdä päätökset verkoston tulevasta kehittämisestä ja verkoston perustamispäätöksen mahdollisista muuttamistarpeista. ECPA-kilpailu Neuvosto valitsee myös vuonna 2008 Suomen ehdokkaan kilpailuun Eurooppalaisesta rikoksentorjuntapalkinnosta ja mahdollisesti muita EUCPN:n parhaiden käytäntöjen konferenssissa esiteltäviä hankkeita. Kilpailu ja konferenssi ovat Ranskan järjestelyvastuulla (joka ilmoittanee kilpailun teeman alkuvuodesta 2008). Riippuen ECPA-DEV -hankkeen tuloksista vuonna 2008 järjestettävä kilpailu voidaan käydä joissakin suhteissa muuttuneilla säännöillä. 8. Neuvoston sihteeristö ja talous Kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaan on vuonna 2008 käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin vuonna 2007 eli rikoksentorjuntaneuvoston toimintamenoihin olisi varattu noin Tästä summasta mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan neuvoston kotisivujen uudistusta, toteutetaan niiden yhteyteen turvallisuussuunnittelun tietopankki ja väkivaltaportaali ja kustannetaan uuteen julkaisujärjestelmään siirtyminen - rahoitetaan väkivallan vähentämisohjelmaan liittyvien hankkeiden pienehköjä kustannuseriä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointeihin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään vuoden 2007 tason määräraha eli yhteensä Tästä varataan osuus Järvenpää pilottihankkeen jatkon turvaamiseksi. Pohjoismaista väkivaltahanketta toteutetaan noin 1 milj. Tanskan kruunun rahoituksella, jota hallinnoi Pohjoismaiden kriminologinen yhteistyöneuvosto. Kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta on rikoksentorjuntaneuvostolla. ECPA-DEV hankeen kustannukset on arvioitu noin euroksi. FPA-projekteille on haettu komissiolta yhteensä n euron tukea. 9

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 1 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 2 2. Väkivallan vähentämisohjelman jatko ja väkivaltajaosto 3 Järvenpään paikallispilotti

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 17.12.2010 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 1 VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN SEKÄ VÄESTÖN ERI RYHMIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 18.12.2009 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET...1 PAIKALLISEN/SEUDULLISEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN...2 UHRINÄKÖKULMAN

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 21.11.2013 Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston 16.2.2012 hyväksymää toimikautensa

Lisätiedot

Näkökulma: kuntien turvallisuustutkimuksen tulokset

Näkökulma: kuntien turvallisuustutkimuksen tulokset Näkökulma: kuntien turvallisuustutkimuksen tulokset Pääsihteeri, Rikoksentorjuntaneuvosto 1 Turvallisesti yhdessä. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma. Valtioneuvoston toimeksianto laatia rikoksentorjuntaohjelma

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2015 2018 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.12.2015 Sisällys 1. Rikoksentorjuntaneuvosto... 2 2. Toimikauden 2015 2018 painopisteet... 3 3. Neuvoston ja työvaliokunnan

Lisätiedot

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2013 Rikoksentorjuntaneuvoston 14.12.2012 hyväksymä Johdanto... 1 Neuvoston toimintalinjoissa 2012-14 hyväksytyt painopisteet... 1 1. Neuvosto tukee paikallista

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Sisällysluettelo Rikoksentorjuntaneuvosto 2 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 3 Väkivaltajaosto ja väkivallan vähentämisohjelma 3 Paikallinen pilottihanke

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2. RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2012 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2012 Sisällys JOHDANTO... 2 TOIMIKAUDEN 2011 2014 PAINOPISTEET... 3

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 127 Lausunto rikoksentorjuntaneuvostolle kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta HEL 2016-007862 T 09 00 00 Päätös Lausunnonantajan saate Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 11.9.2013 Reetta Siukola 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Rikoksentorjunta kunnissa turvallisesti kotona, asuinalueella ja liikenteessä Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin järjestämä

Lisätiedot

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI Itämeristrategian prioriteettialue AGRI kestävä maatalous,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 26.6.2017 klo 12.30 14.10 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 5.1.2001 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 I JOHDANTO Rikoksentorjuntaneuvosto perustettiin 1.4.1999 voimaan tulleella asetuksella vuonna 1989 perustetun rikoksentorjunnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä Pilottihanke 2009-2012 Mia Tuominen 1 Mikä on MARAK? Moniammatillinen riskienarviointikokous Tarkoitus on tunnistaa niitä parisuhdeväkivallan tapauksia,

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa.

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa. NKF SÄÄNNÖT Pohjoismaisen Keittiömestariliiton SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Reykjavikissa 1979, muutettu Stavangerissa 1991 ja viimeisimmät muutokset hyväksytty liiton kokouksessa Reykjavikissa 8. toukokuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Uudenmaan maakunnan toimijoille 12.10.2017 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Turun ja Helsingin kaupungit tekivät kaupunginjohtajiensa henkilökohtaisesta aloitteesta kesäkuussa 2007 sitoumuksen toimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

EUKN -pilottiprojekti Päätösseminaari Oulu

EUKN -pilottiprojekti Päätösseminaari Oulu EUKN -pilottiprojekti Päätösseminaari Oulu 27.9.2007 Asta Manninen ja Minna Salorinne Helsingin kaupungin tietokeskus EUKN pilottiprojekti (2005-2007 toukokuu) Lähtökohdat Tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot