1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA"

Transkriptio

1 Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote

2 1

3 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT JA OPPIAINEET 7. LUOKAT, LUOKANVALVOJAT JA KOTILUOKAT 8. OPPIAINEIDEN LYHENTEET JA TUNTIMÄÄRÄT 9. LIIKUNTAJAKSOT 10. OPPILAANOHJAUS 11. OPPILASHUOLTORYHMÄ 12. TUKIOPETUS 13. ERITYISOPETUS 14. PARKKI 15. POISSAOLOT 16. MYÖHÄSTYMISET 17. JÄLKI-ISTUNNOT JA LAISKANLÄKSYT 18. OPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO 19. OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN PERHEPALVELUT 20. OPPILASKUNTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA 21. KIRJASTO 22. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 23. WILMA 24. VANHEMPAINYHDISTYS 25. ARVIOINTI 26. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 27. EURAN YHTEISKOULUN OHJELMA LUKUVUONNA

4 3 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Lukuvuonna Euran yhteiskoulussa on noin 300 oppilasta, 28 opettajaa, 2 koulunkäyntiohjaajaa ja 15 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Koulu on siis pienimmillään vuosikausiin. Lukuvuoden alusta alkavat ikäluokat taas kasvaa. Tällä oppilasmäärällä koulu toimii hyvin, emmekä kärsi aikaisempien vuosien tapaan tilanahtaudesta. Nyt onkin erinomainen tilaisuus antaa oppilaille laadukasta perusopetusta. Euran yhteiskoulun yhteisöllisyyden kehittäminen, oppilaiden onnistunut ryhmäytyminen omaan perusluokkaansa ja oppilaan terveen itsetunnon tukeminen ovat tulevan lukuvuoden painopistealueita. Kaikki nämä tavoitteet tukevat koulun päätavoitetta eli hyvän perusopetuksen antamista ja sen mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Tässä perustehtävässä onnistumiseksi tarvitaan myös yhä enemmän hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyötä. Euran yhteiskoulussa arvostetaan henkilökunnan omaa ja myös muiden hyvää ammattitaitoa ja -etiikkaa. Koulun henkilökunnan työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota järjestelmällisesti jo useamman vuoden ajan. Kaikki koulussa lasten kanssa toimivat henkilöt ovat myös muodollisesti päteviä tehtäväänsä. Tämä on jo arvo sinänsä ja osoitus onnistuneesta rekrytoinnista sekä siitä, että Euran yhteiskoulu on kiinnostava työpaikka. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti toiminnan lähtökohtana on siis laadukas perusopetus. Mikäli tämä ei oppilaalle riitä, otetaan käyttöön kolmiportainen tuki. Laadukkaan perusopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi koulussa pitää olla hyvä henki ja työskentelyilmapiiri. Opettajat osaavat asiansa ja ovat motivoituneita. Koulun tilat ja välineet ovat kunnossa. Koulun tarvitsemat tukitoiminnot kiinteistönhuolto, ruokahuolto ja oppilashuolto toimivat. Lähivuosina on laadittava Euran kunnan kouluverkkoselvitys ja Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeen rakentamissuunnitelmat on päivitettävä ajan tasalle. Toivottavasti näiden kahden hankkeen myötä pystytään turvaamaan Euran kunnan kaikille yläkouluikäisille ajanmukaiset tilat, välineet ja henkilöstö nykyaikaisen opetuksen vaatimusten mukaisesti. Yläkoulun asema on merkittävä oppilaan siirtyessä jatko-opintoihin. Erityistä huomiota onkin kiinnitettävä yläkoulun aikaiseen opinto-ohjaukseen. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tulisi aikaisempaa paremmin pystyä antamaan oppilaalle valmiuksia siirtyä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle. Alakouluissa erityisopetuksessa olleiden, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tai vaativampia oppilashuollollisia toimenpiteitä tarvitsevien oppilaiden määrä jatkaa kasvuaan. Valitettavasti Euran yhteiskoulun resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Tämä kokonaisuus luokkien oppilaiden osalta olisi saatava mahdollisimman nopeasti kuntoon. Haluamme tehdä vahvaa yhteistyötä kotien kanssa. Luokanvalvojilla on tässä tehtävässä erityisen keskeinen rooli. Kehitämme tämän toiminnan avuksi edelleen www-pohjaista Wilmakäyttöliittymää vastaamaan yhä paremmin koulun ja kotien yhteydenpidon tarpeisiin. Tämä lukuvuositiedote jaetaan kaikille oppilaille tietopaketiksi koulun toiminnasta. Lukuvuositiedote käydään läpi 7. luokan opinto-ohjauksen tunneilla. Koulumme kotisivuilta osoitteesta löytyvät uusimmat tiedot koulun tapahtumista. Toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista alkanutta työvuotta. Erityisesti haluan toivottaa uudet seitsemäsluokkalaiset tervetulleiksi opiskelemaan Euran yhteiskouluun. Yhteiskoulussa Aimo Mattila

5 4 2. EURAN YHTEISKOULUN TOIMINTA-AJATUS Euran yhteiskoulussa on turvallista opiskella. Erilaisille oppijoille otolliset olosuhteet järjestetään eri tukimuotojen avulla. Oppilaita ohjataan omatoimisuuteen, vastuuntuntoon ja hyviin tapoihin. Peruskoulun päättävillä oppilailla on riittävät tiedot ja taidot seuraavaa opiskelupaikkaa varten, ja näin he löytävät paikkansa yhteiskunnassa. Koulussa on avoin ja myönteinen ilmapiiri ja hyvä yhteistyön henki. Se näkyy myös kodin ja koulun yhteistyössä. Opetuksessa otetaan huomioon ympäröivä yhteiskunta, esimerkiksi hyödynnetään paikallishistoriaa ja perinnettä. Oppilaita kasvatetaan suvaitsemaan erilaisuutta eri muodoissa, esimerkiksi eri kulttuureja. Kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi tärkeitä ovat ympäristö- ja kuluttajakasvatus. Seuraavasta linkistä voi tutustua Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminta-ajatukseen. Samasta linkista löytyvät myös perusopetuslaki ja -asetus sekä mm. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja. Seuraavasta linkistä löytyvät perusopetuksen valtakunnalliset ja kuntakohtaiset perusteet sekä liitteinä perusopetuksen tuntijako ja opetuksen järjestämiseen tarvittavat toimintasuunnitelmat.

6 5 3. HALLINTO Osoite Euran yhteiskoulu Savikontie EURA Kanslia Rehtori Opettajainhuone Opinto-ohjaaja Terveydenhoitaja Erityisopetus Ruokala Talonmies Pienryhmä Parkkiluokka Sähköposti Kotisivut Rehtori Aimo Mattila Vararehtori Marjo Lampi Koulusihteeri Leena Ranta Kanslia on avoinna päivittäin klo Ruokala Outi Tuomikanta, ruokapalveluvastaava Eva Toivola, kokki Mervi Kiema, ruokapalvelutyöntekijä Taina Lehto, ruokapalvelutyöntekijä Merja Nurminen, ruokapalvelutyöntekijä Kiinteistönhuolto Vesa Haapasalo, talonmies varalla Kari Virta Siivous Marika Makkonen Teija Mikkola Piia Nurmi Uan Ruuni Marianne Saarinen Anne Virtanen

7 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta Jäsen Ari Reunanen, pj Teemu Ansio, vp Tarja Anttila Hannu Heikkilä Kaija Lammila Petri Salminen Jari Seppälä Minna Siivonen Sari Uoti kunnanhallituksen edustaja Varajäsen Matti Saksa Timo Niinisalo Tiina Vihavainen Kari Fyhr Marjut Lähteenmäki Joop Wassenaar Petri Tähtikari Arja Moilanen Anna Mariasik Maria Kuivamäki Kasvatus ja opetuspalvelut Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja puh

8 7 4. KOULUN TAVAT Koulu alkaa pääsääntöisesti klo 8.50 ja päättyy klo Ns. nollatunti on klo Koulu alkaa päivänavauksella klo Ensimmäinen oppitunti on klo , toinen tunti yhdeksäsluokkalaisilla klo (ruokailu 9. lk) ja seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisilla klo (ruokailu 8. lk). Kolmas tunti on seitsemäsluokkalaisilla klo (ruokailu 7. lk), kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla klo , neljäs tunti klo , viides tunti klo ja kuudes tunti klo Päivänavaus kuunnellaan luokissa keskusradiosta. Oppilaiden aamunavausvuoro on tiistaisin, seurakunnan kuukauden toisena ja neljäntenä keskiviikkona. Oppitunnit alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä mainittuina aikoina. Luokkaan mennessä istuudutaan vasta opettajan luvalla. Opettaja ilmoittaa oppitunnin päättymisestä. Luokissa ei olla ulkojalkineissa teknisen työn tiloja lukuunottamatta. Oppitunnilla pyydetään puheenvuoro viitaten. Välitunnit vietetään välituntialueella. Koulun alueelta saa koulupäivän aikana poistua vain opettajan luvalla. Jotta koulu saadaan tuuletettua, välitunnit klo ja vietetään ulkona huonollakin ilmalla. Muilla välitunneilla voidaan sadesäällä olla sisällä valvojien luvalla, samoin yli 15 asteen pakkasella. Seitsemäsluokkalaiset ruokailevat klo 11.40, kahdeksasluokkalaiset klo ja yhdeksäsluokkalaiset klo Liikuntatuntien ajankohdat saattavat aiheuttaa muutoksia ruokailuaikoihin. Joka luokka-asteella on omat paikkansa ruokalassa. Oppilas ottaa itse ruokansa jakelulinjalta ja palauttaa astiat astianpalautuslinjastoon. Pyörille on varattu telineet ja mopoille omat paikkansa, joissa niitä säilytetään. Pyörät ja mopot on syytä lukita. Koulu ja kunta eivät vastaa koulussa sattuneesta esinevahingosta tai varkaudesta. Koulukuljetusten järjestelyistä vastaa hallinto- ja talouspäällikkö. Koulukuljetusopas on koulun kotisivuilla, ja sen saa tarvittaessa myös koulun kansliasta. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus niillä oppilailla, joiden koulumatka on yli 5 km. Linja-autoista noustaan ja niihin mennään koulun pihalta eikä lähibussipysäkeiltä. Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Peruskoulussa em. asetus koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä. Tähän perustuen koulumme 7. luokan oppilaat eivät käytä teknisen työn tunneilla pyörösahaa, katkaisupyörösahaa ja oikohöylää. Valinnaisessa teknisessä työssä 8. ja 9. luokalla näitä koneita käytetään opetuksen sitä vaatiessa. Euran kunnan opetussuunnitelmassa asiasta on kerrottu tarkemmin. 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT Lukuvuonna on 188 koulupäivää. Syyslukukausi alkaa ja päättyy Syysloma on Kevätlukukausi alkaa ja päättyy Talvilomaa vietetään Pääsiäisloma on Vapun päivä ja helatorstai ovat vapaapäiviä.

9 8 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT JA OPPIAINEET Mattila, Aimo OP Airola, Arja MA, FY, KE Antola, Reima LP Eiranen, Sanna KU Haakana, Pirkko-Liisa ELA, AI, UE Heikkilä, Kirsi BI, GE, MM Heinonen, Vesa RUB, ENA Kari, Satu UE, TT Karrila, Jarna ENA, RUB, AI Korteniemi, Harri TN Lampi, Marjo AI Lehtonen, Miamari ENA, RAB Leván, Heini LT, TT Lääperi, Minna HI, YH, UE, KP Marjamäki, Anne-Mari TS Marjanen, Päivi KO Matikainen, Riikka MA, AT, FY, KE Mäkelä, Marianne MA, AT, FY, KE Mäntyranta, Timo MU Nieminen, Terhi MA, FY, KE Nummela, Virva YH, HI, UE, KP Paassilta, Erik MA, FY, KE, AT Penttilä, Atte TN Puosi-Koivisto, Elina AI Ruohomäki, Annikki OP Ruponen, Seija RUB, SAB Soininen, Riitta BI, GE Uitto, Pirjo KO Välimaa, Juuso ESY KOULUNKÄYNTIOHJAAJAT Pulkka, Tarja Jussila, Heidi

10 9 7. LUOKAT, LUOKANVALVOJAT JA KOTILUOKAT Luokanvalvoja Pojat Tytöt Yht Kotiluokka 7Ak Airola, Arja FK2 7Bk Eiranen, Sanna KU 7Ck Puosi-Koivisto, Elina D Heikkilä, Kirsi MM 7E Paassilta, Erik F Lehtonen, Miamari ELU Välimaa, Juuso 2 2 Pienl. 7S Sampon kotikoulu Ak Uitto, Pirjo KO1 8Bk Leván, Heini Kirj. 8Ck Heinonen, Vesa D Nummela, Virva E Ruponen, Seija F Matikainen, Riikka ELU Välimaa, Juuso 1 1 Pienl. 8S Sampon kotikoulu Ak Soininen, Riitta BG2 9Bk Haakana, Pirkko-Liisa BG1 9Ck Marjanen, Päivi KO2 9D Lampi, Marjo E Mäkelä, Marianne FK1 9F Karrila, Jarna ELU Välimaa, Juuso 2 2 Pienl

11 10 8. OPPIAINEIDEN LYHENTEET JA TUNTIMÄÄRÄT Kaikille yhteiset aineet AI Äidinkieli ja kirjallisuus ENA A1-kieli englanti RUB B1-kieli ruotsi MA Matematiikka 3,5 3,5 3 BI Biologia GE Maantieto FY Fysiikka 1 1,5 1 KE Kemia 1 1,5 1 TT Terveystieto UE Uskonto HI Historia YH Yhteiskuntaoppi MU Musiikki KU Kuvataide TN / TS Käsityö LP / LT Liikunta KO Kotitalous OP Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 Yhteensä Valinnaiset aineet Yhteensä Valinnaiset aineet B2-kieli saksa B2-kieli ranska Musiikki Kuvataide Käsityö tekninen työ Käsityö tekstiilityö Liikunta Kotitalous Kaupalliset aineet Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito Tietotekniikka Päättöarviointi suoritetaan yleensä yhdeksännen luokan keväällä. Niissä oppiaineissa, joissa kaikille yhteinen osuus päättyy aikaisemmin, päättöarviointi suoritetaan yhteisen osuuden päättyessä.

12 11 9. LIIKUNTAJAKSOT Euran Yhteiskoulun tyttöjen liikuntajaksot Viikot Paikka Laji Huom! 32, 33, 34, 35 Urheilukenttä Yleisurheilu Sään mukainen varustus! To liikuntailtapäivä 36 Urheilukenttä Pururadan maasto Juoksutestit Suunnistus Sään mukainen varustus! 37, 38, 39 Pururadan maasto Suunnistus Sään mukainen varustus,vaihtojalkineet, Pyörä, kännykkä! 40 Urheilutalon peilisali Perusvoimistelu Kuntovoimistelu 41, 42 Urheilutalo Lentopallo, vko 42 9lk keilailu sisäpelijalkineet, KSai 43 SYYSLOMA 44 Urheilutalo Sulkapallo sisäpelijalkineet, vko 44 9lk TET 1 45 Urheilutalon kuntosali Kuntosaliharjoittelu vko 45 9lk TET 2 46, 47 Uimahalli Uinti 48 Koulun sali Lihaskuntotestit 49, 50, 51 Koulun sali Musiikkiliikunta Siisti asu, yhdessä poikien kanssa. 52, 1 Joululoma 2-7 Ulkoalueet Ulkoliikunta, jos säät sallivat aloitus hiihto viikot 2-4, jääpelit ja luistelu viikot 5-7 Ohjelman sovellus tai muu ulkoliikunta päätetään kelien mukaan mahdollisimman aikaisin 8 Hiihtoloma 9, 10 Urheilutalo Koripallo, vko 10 9lk keilailu Sisäpelijalkineet 11 Urheilutalon peilisali Power Mover 12, 13 Uimahalli Uinti 14 Urheilutalo Salibandy Sisäpelijalkineet, KSai 15 Koulun sali Lihaskuntotestit 16 Koulun sali Telinevoimistelu (ma-ryhmät kuntotestit jatkuu) 8lk TET 1 17 Ulkoalueet Kestävyysjuoksuharjoittelu Sään mukainen varustus! 8lk TET 2 18, 19 Urheilukentän tekonurmi Jalkapallo, juoksutestit vko 18 9-lk:t ja vko ja 8- lk:t Sään mukainen varustus! 20, 21 Urheilukentän tekonurmi Pesäpallo Sään mukainen varustus! 22 Urheilukenttä pesis, beachvolley, ultimate, katukoris yms. Ryhmän valinnan mukaan

13 12 Euran Yhteiskoulun poikien liikuntajaksot Viikot Paikka Laji Huom! 32, 33, 34, 35 Urheilukenttä Yleisurheilu Sään mukainen varustus! To liikuntailtapäivä 36, Urheilukenttä Juoksutestit Sään mukainen varustus! 37, 38, 39 Pururadan maasto Suunnistus Sään mukainen varustus, kännykkä! 40 Urheilutalo Salibandy 41, 42 Uimahalli Uinti 43 syysloma!! 44 Urheilutalo Kuntosali vko 44 9 TET1 45, 46 Urheilutalo Keilahalli Lentopallo vko 46 9 lk:t keilailu vko 45 9 TET2 vko 46 perjantai lihaskuntotestit 47 Koulun sali Lihaskuntotestit Perjantai lentopallo 48 Urheilutalo Sulkapallo KSai 49, 50, 51 Koulun sali Musiikkiliikunta Siisti asu, yhdessä tyttöjen kanssa. 52, 1 Joululoma 2-7 Ulkoalueet, varapaikkana urheilutalo Ulkoliikunta, jos säät sallivat aloitus viikot 2-4 jääpelejä, viikot 5-7 hiihtoa 8 Hiihtoloma 9 Koulun sali Lihaskuntotestit 10, 11 Uimahalli Uinti 12, 13 Urheilutalo Koripallo Ohjelman sovellus, tai muu ulkoliikunta päätetään kelien mukaan mahdollisimman aikaisin KSai Keilahalli vko 12 9 lk:t keilailu 14 Koulun sali Telinevoimistelu 15 Urheilutalo Futsal 16 Urheilutalo Salibandy 8lk TET 1 17 Ulkoalueet Kestävyysjuoksuharjoittelu 8lk TET 2, sään mukainen varustus! 18, 19 Urheilukentän tekonurmi Jalkapallo, juoksutestit vko 19 20, 21 Urheilukentän Pesäpallo tekonurmi 22 Urheilukenttä pesis, beachvolley, ultimate, katukoris yms. Sään mukainen varustus! Sään mukainen varustus! Ryhmän valinnan mukaan

14 13 Liikunta-asuna on yleensä verryttelypuku ja/tai urheilupaita ja -housut. Liikunta-asuun kuuluu myös lajiin soveltuvat jalkineet. Huomaa myös ulkoliikunnassa sään vaatima varustus tai muu liikuntalajin vaatima oma varustus. Oppilaan tulee osallistua kaikkiin koulussa opetettaviin liikuntalajeihin. Koulun salissa pidettäville liikuntatunneille tuleva ryhmä saa tulla pukuhuoneisiin vaihtamaan varusteita vasta välitunnin päätyttyä. Ulkoliikuntatunneille ja urheilutalolle pidettäville tunneille siirtyminen tapahtuu välittömästi ja ripeästi edellisen oppitunnin päätyttyä. Oppilaan tulee noudattaa liikuntatunneille siirtyessään hyviä tapoja, liikennesääntöjä ja opettajien erikseen antamia ohjeita. Pyyhe kuuluu jokaisen liikuntatunnin varusteisiin, koska tunnin jälkeen käydään suihkussa. Suihkeena käytettävien deodoranttien ja hiuskiinteiden käyttö on pukuhuoneissa kielletty, koska ne aiheuttavat joillekin oppilaille astmaattisia oireita. Koulu ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä arvotavaroista eikä ulkotelineisiin jätetyistä liikuntavarusteista (esim. sukset). Suksia varten koululla on lukollinen säilytystila. Kohenna kuntoasi myös omalla ajallasi, sillä koulun liikuntatunnit eivät siihen yksin riitä. Opastusta ja ohjeita kotiharjoitteluun saat liikuntatunneilla ja erikseen opettajan kanssa neuvotellen. Liikunnassa arvioidaan oppilaan kuntoa, lajitaitoja ja liikunta-asennetta. Jos tarvitset sairauden tai loukkaantumisen takia vapautuksen liikuntatunnista, hanki kirjallinen todistus kouluterveydenhoitajalta. Tätä varten hänellä on sairasvastaanottoaika joka aamu klo Muulloin vapautuksia ei saa mennä pyytämään. Todistusta haettaessa on oltava mukana vanhempien kirjallinen selvitys asiasta. Todistus toimitetaan henkilökohtaisesti opettajalle. Jokaisen oppilaan on syytä tallentaa liikunnanopettajien työkännykkänumerot omaan kännykkäänsä. Iloa ja reippautta liikuntaan! tv. Heini Leván ( ) & Reima Antola ( ) 10. OPPILAANOHJAUS Oppilaat saavat koko yläkoulun ajan oppilaanohjausta sekä luokkatunneilla että henkilökohtaisesti. 7. luokalla pääpaino on koulutyöhön ja uuteen kouluun opastamisessa sekä 8. ja 9. luokilla opiskeltavien valinnaisaineiden valinnan suorittamisessa. 8. ja 9. luokilla perehdytään eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Työelämään tutustuminen (TET) on kaikilla luokka-asteilla. Annikki Ruohomäki: 8. ja 9. luokkien oppitunnit ja henkilökohtainen ohjaus Aimo Mattila: 7. luokkien oppitunnit ja henkilökohtainen ohjaus 11. OPPILASHUOLTORYHMÄ Uuden opetusuunnitelman mukaisesti oppilashuollon Euran kuntakohtaisena koordinaatioryhmänä on Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ovat koulun, vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat.

15 14 Tämä ryhmä asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja sekä tarkastelee niiden toteutumista vuosittain. Oppilasasioita ei tässä ryhmässä käsitellä. Yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat käsitellään oppilaskohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat erityisopettaja, rehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, sosiaalityöntekijöitä, koulupsykologi, perheneuvonnan psykologi ja sosiaalityöntekijä, koulupoliisi sekä luokanvalvoja. Ryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävien asioiden laajuuden mukaan. Oppilaan asioiden käsittely on aina luottamuksellista. Tarvittaessa huoltaja kutsutaan kokoukseen. Huoltajalla on aina halutessaan oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen lastaan koskevien asioiden osalta. Lisätietoja ryhmän toiminnasta saa rehtorilta ja erityisopettajalta. Seuraavasta linkistä voi tutustua Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalveluiden oppilashuoltoa koskevaan osioon TUKIOPETUS Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus on tarkoitettu täydentämään luokkaopetusta, silloin kun se ei poissaolon tai muun syyn takia riitä. Tukiopetuksessa oppilaalla on mahdollisuus saada normaalia luokkaopetusta yksilöllisempää opetusta. Tukiopetustuokio sijoitetaan pääsääntöisesti muiden oppituntien ulkopuolelle. Lomamatkojen takia ei oppilaalle järjestetä tukiopetusta. 13. ERITYISOPETUS Erityisopetusta antaa erityisopettaja Pirkko-Liisa Haakana. Alakoulussa erityisopetusta saanut oppilas jatkaa tarvittaessa erityisopetuksessa myös yläkoulussa. Oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien ilmetessä oppilasta pyritään auttamaan myös erityisopetuksen keinoin. Oppiainetta yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevia oppilaita opettavat sekä erityisopettaja että aineenopettaja. Koulussamme toimii myös erityisopetuksen pienluokka, jota opettaa erityisopettaja Juuso Välimaa. Pienluokkaan otetaan eri syistä tuen tarpeessa olevia oppilaita joko vakituisesti tai määräajaksi. Oppilaat opiskelevat yleisen opetussuunnitelman mukaan mutta saavat henkilökohtaista tukea. Pienluokassa on koulunkäyntiohjaajana Heidi Jussila. 14. PARKKI Parkin toimintaperiaatteena on turvata suuren enemmistön häiriötön opiskelu. Oppituntia häiritsevä oppilas siirretään opiskelemaan lopputunnin ajaksi parkkiin, jota hoitaa koulunkäyntiohjaaja Tarja Pulkka. Parkin päivittäinen toiminta-aika on klo Parkkia käytetään myös pienempien ryhmien opetuksessa sekä samanaikais- ja tukiopetuksessa. Sairauden takia kokeesta poissa olleet oppilaat suorittavat kokeensa jälkikäteen tavallisesti parkissa.

16 POISSAOLOT Sairaudesta tai muusta pätevästä syystä johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava luokanvalvojalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Tarvittaessa poissaolot, syyt ja huoltajan allekirjoitus merkitään myös erilliseen oppilaalle annettavaan poissaolovihkoon. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän pyytää luvan kotiiinlähtöön terveydenhoitajalta tai luokanvalvojalta. Luokanvalvoja voi myöntää luvan poissaoloon koulusta pätevästä syystä enintään kolmeksi päiväksi. Rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan pitempään poissaoloon. Poissaoloanomus tehdään hyvissä ajoin, ja kaavakkeita tarkoitusta varten saa kansliasta tai koulun kotisivuilta. Aineenopettajat antavat oppilaalle poissaolon aikaiset tehtävät, ja huoltaja valvoo tehtävien suorittamista. Jotta oppilaan suoritus oppiaineessa voitaisiin arvioida, tulee oppilaan osallistua vähintään 70 %:iin oppiaineen pidetyistä oppitunneista. Mikäli tämä edellytys ei täyty, on oppilaan erillisessä kokeessa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla osoitettava edistymisensä tässä oppiaineessa. Tämä periaate koskee myös valinnaisaineiden arviointia. 16. MYÖHÄSTYMISET Oppilaiden oppitunneilta myöhästymiset kirjataan Wilmaan. Viidestä myöhästymisestä seuraa jälki-istunto. Luokanvalvojan harkinnan mukaan asia voidaan ottaa esim. oppilashuoltoryhmän käsittelyyn. 17. JÄLKI-ISTUNNOT JA LAISKANLÄKSYT Jälki-istunto on perusopetuslain mukainen koulun käyttämä kurinpitokeino. Jälki-istunnon saamisesta seuraa aina yhteydenotto kotiin. Toistuvat jälki-istunnot aiheuttavat myös muita toimenpiteitä. Jälki-istunnot suoritetaan torstaisin klo alkaen. Jos oppilas jättää tehtävänsä tekemättä, hänet voidaan määrätä ns. laiskanläksylle. Laiskanläksyt suoritetaan maanantaisin klo alkaen, ja niiden tekemistä valvoo opettaja. Laiskanläksystä ilmoitetaan huoltajalle. 18. OPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuollon työmuotoja ovat mm. terveystarkastukset, terveyskasvatus sekä tapaturmien ja sairauksien ensiapu, hoito, ohjaus ja neuvonta. Terveydenhoitajana toimii Johanna Toivonen. Terveydenhoitaja on oppilaan luottamushenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyttä ja kehitystä koskevissa sekä mieltä askarruttavissa asioissa, myös ehkäisyasioissa. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa jatkotutkimuksiin lääkärille, optikolle jne. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla joka päivä ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta

17 16 Sairasvastaanotto on joka aamu klo Silloin voi hoitaa liikuntavapautusasiat, rokotukset, haavojen hoidot jne. Muulloin terveydenhoitajalle tullaan ajanvarauksella. Terveystarkastukset tehdään oppituntien aikana. Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus on yksilöllinen oppilaan kehityksen seurantatarkastus. Terveystarkastusten sisältö on seuraava: 7. luokalla pituus, paino, näkö, värinäkö, ryhti, Hb, RR häkämittaus ja terveyskyselylomake 8. luokalla pituus, paino, näkö, kuulo, Hb, RR, terveyskysely 9. luokalla pituus, paino, näkö, kuulo, hemoglobiini, häkämittaus, ryhti, verenpaine ja terveyskyselylomake. Lisäksi oppilaalle tehdään koululääkärin tarkastus ennen kuin hän täyttää 15 vuotta. Sen yhteydessä saa nuorison terveystodistuksen neljänä kappaleena. Se on voimassa 5 vuotta ja käy todistukseksi terveydentilasta esim. ajokorttia varten. HAMMASHOITO Oppilaille suoritetaan yksilöllisen tarpeen mukaan suun ja hampaiden tarkastus ja sen perusteella tarpeelliseksi katsottu hammashoito. Erityinen huomio kiinnitetään niihin oppilaisiin, joilla riski sairastua hammassairauksiin on suuri. Hammashoitoajat ja niiden muutokset lähetetään oppilaan tai huoltajan kännykkään tekstiviestinä. Oppilas saa hammashoidossa käynnistä todistuksen, joka palautetaan tunnin pitäjälle tai luokanvalvojalle. Peruuttamaton hammashoitokäynti maksaa yli 15-vuotiaalle 36,20 maksuasetuksen mukaisesti. KOULUTAPATURMAT JA ENSIAPU Kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta tulee ilmoittaa opettajalle tai luokanvalvojalle sekä aina myös koulun kansliaan, jotta jokaisesta tapaturmasta tulee tehtyä tapaturmailmoitus. Ilmoitukseen tulee myös huoltajan allekirjoitus, jos tapaturmasta seuraa enemmän kuin yksi terveyskeskuskäynti. Ensiavun oppilas saa koulussa tai terveyskeskuksessa. Jatkohoitoon lähettämisestä vastaa terveyskeskus, joten terveyskeskuksen ulkopuoliseen hoitoon ei tule omatoimisesti hakeutua. 19. OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN PERHEPALVELUT Perhepalvelut on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille erilaisissa elämäntilanteissa. Perhepalveluista saat tarvittaessa apua sosiaalityöntekijältä, kuraattorilta, psykologilta tai muilta ammattilaisilta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä lapsesi luokanvalvojaan, suoraan koulun terveydenhoitajaan Johanna Toivoseen (puh ) tai Euran perhekeskuksen palveluohjaukseen (puh ). He auttavat tai ohjaavat oikean henkilön luo.

18 17 Euran kunnan koulukuraattorin Marjut Kulmalan tavoittaa puhelinnumerosta ja koulupsykologin Satu Nordlundin numerosta OPPILASKUNTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA Koulussa toimii oppilaskunta ja sen valitsema hallitus. Hallitus edustaa oppilaskuntaa koulussa ja toimii oppilaiden edun ja viihtyvyyden puolesta. Hallituksen jäsenet valitaan oppilaskunnan vaaleissa. Koulussa toimii myös tukioppilaskerho. Se on tarkoitetu kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on lisätä koulun työrauhaa ja yhteistä viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat toimivat seitsemäsluokkalaisten kummeina helpottaen siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Oppilaskunnan ohjaava opettaja on Seija Ruponen ja tukioppilaiden ohjaaja Riitta Soininen. 21. KIRJASTO Koulun kirjasto on avoinna lainauksia varten seitsemäsluokkalaisille torstaisin klo , kahdeksasluokkalaisille torstaisin klo ja yhdeksäsluokkalaisille tiistaisin klo Kirjastoa hoitaa Anne-Mari Marjamäki. 22. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Mutkattomat ja avoimet suhteet kodin ja koulun välillä auttavat lasta parhaiten sopeutumaan kouluyhteisön jäseneksi. Luokanvalvoja on oppilaan tukihenkilö koulussa. Koulu järjestää oppilaiden vanhemmille vanhempainiltoja. Vanhempainiltojen aikataulu on tiedotteen takakannessa. Koulussamme toimii vireä vanhempainyhdistys, jonka toimintaan toivomme mahdollisimman monen vanhemman osallistuvan. Vanhempainyhdistyksen toiminta on kodin ja koulun välistä yhteistyötä parhaimmillaan. Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa voitte aina ottaa yhteyttä kouluun: luokanvalvojaan, terveydenhoitajaan, rehtoriin tai aineenopettajaan. Myös koulusta otetaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä kotiin, mikäli aihetta ilmenee. 23. WILMA Wilma on internetpohjainen käyttöliittymä, joka on tarkoitettu helpottamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Wilman tiedot perustuvat koulussamme käytössä oleviin Kurrelukujärjestysohjelmaan ja Primus-hallinto-ohjelmaan. Wilmassa on mm. oppilaiden työjärjestykset, tietoja poissaoloista, kokeiden ajankohdista ja koealueista. Wilmassa on helppo myös lähettää viesti opettajalle tai luokanvalvojalle. Kokeitten arvosanat merkitään Wilmaan, joten oppilaan ei tarvitse tuoda huoltajan

19 18 allekirjoittamaa koetta opettajalle, ellei sitä erikseen pyydetä. Mikäli huoltaja ei käytä Wilmaa, luokanvalvoja tulostaa yhteenvedon Wilmasta aika ajoin kotiin lähetettäväksi. Oppilaat saavat omat tunnukset Wilmaan ja huoltajat omansa. Tunnukset tulee pitää erillään, sillä kaikilla ryhmillä on omat oikeutensa. 7. luokilla saadut tunnukset säilytetään koko yläkoulun ajan. Kehitämme Wilman käyttöä koko ajan, joten oppilaan ja huoltajan/huoltajien tunnusten pitäminen erillään on toiminnan lähtökohta. Toivomme kaikkien käyttävän säännöllisesti Wilmaa, mikäli se vain suinkin on mahdollista. 24. VANHEMPAINYHDISTYS Vanhempainyhdistys on tarkoitettu kaikille koulumme oppilaiden vanhemmille. Se on perustettu vuonna 1997 ja on Suomen Vanhempainliiton jäsen. Liitto järjestää vanhemmille koulutusta ja luentotilaisuuksia sekä informaatiota koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat perinteisesti kuuluneet Savuton koulu -kampanja ja erilaiset luennot. Yhdistyksen vuosikokous on syyskuussa, ja kokouskutsut siihen lähetetään koteihin oppilaiden mukana. 25. ARVIOINTI Perusopetuksessa oppilasarviointia ohjaa perusopetuslaki ja sen 22. pykälä: Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Euran yhteiskoulussa oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Vuosiluokan oppimäärät ja tarkemmat arviointikriteerit on määritelty koulun opetussuunnitelmassa. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Käyttäytyminen arvioidaan numeroin sekä syys- että kevätlukukaudella. Käyttäytymisen arvioinnissa seurataan oppilaan käyttäytymistä koko lukuvuoden ajan, ja tarvittaessa palautetta annetaan välittömästi. OPPIAINEIDEN ARVIOINTI LUKUVUODEN AIKANA Oppiaineet arvioidaan numeroin. Sanallista arviointia voidaan antaa todistuksen liitteenä. Lukukausien aikana oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoja arvioinnista todistuksissa, vapaamuotoisissa tiedotteissa ja suullisesti. Syyslukukauden lopussa annetaan välitodistus ja kevätlukukauden lopussa lukuvuositodistus, joissa on arvosanat kaikista suoritetuista aineista. Jos todistukseen on tulossa hylätty arvosana (4), oppilas saa ns. nelosvaroituksen.

20 19 ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET JA TUKITOIMET LUOKALLE JÄÄMISEN ESTÄMISEKSI Mikäli oppilas on saanut hylätyn arvosanan, hänellä on oikeus saada tukiopetusta voidakseen parantaa menestystään ko. aineessa. Hänelle varataan mahdollisuus lukuvuoden aikana osoittaa erillisellä kokeella tai muunlaisella näytöllä saavuttaneensa oppiaineessa hyväksyttyyn arvosanaan vaadittavat tiedot ja taidot. Nämä hänen on mahdollista osoittaa myös kesällä yleisenä kuulustelupäivänä. Tukitoimet luokalle jäämisen estämiseksi: - aineenopettajan henkilökohtainen ohjaus ja motivointi - yhteistyö kodin kanssa, kodin keinot - eriyttäminen luokassa ja muut pedagogiset keinot - tukiopetus - laaja-alainen erityisopetus - mahdolliset erityisopetukseen siirrot: psykologisen testauksen perusteella yksilölliset oppiaineet ja hojks:n laatiminen (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tai sosiaalisen kartoituksen pohjalta siirto erityisopetuksen pienryhmään Jotta oppilaan suoritus oppiaineessa voitaisiin arvioida, tulee oppilaan osallistua vähintään 70 %:iin oppiaineen pidetyistä oppitunneista. Mikäli tämä edellytys ei täyty, on oppilaan erillisessä kokeessa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla osoitettava edistymisensä tässä oppiaineessa. Tämä periaate koskee myös valinnaisaineiden arviointia. VUOSILUOKALTA SIIRTÄMINEN, HYLÄTYN ARVOSANAN VAIKUTUS VUOSILUOKALTA SIIRTÄMISEEN Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä eri oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja tai taitoja osoittavat arvosanat, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Mikäli oppilas ei ole hyväksytysti suorittanut oppiaineita lukuvuoden aikana, hänen siirtymisensä vuosiluokalta on ehdollinen. Mikäli oppilas osoittaa erillisessä kokeessa hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle luokalle. Ehtolaiskuulustelu järjestetään kesäkuussa. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen vuosiluokan suorituksensa yhdessä tai useammassa oppiaineessa on hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan opinnoista. Hänet voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen koulumenestyksen vuoksi, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia. Mikäli oppilas jätetään vuosiluokalle yleisen koulumenestyksen vuoksi, on hänen huoltajaansa kuultava ennen päätöksen tekoa. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös huoltajan pyynnöstä. Vuosiluokalle jääneen oppilaan suoritukset raukeavat. PÄÄTTÖARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN Päättöarvosana määräytyy oppilaan edistymisen mukaan painottuen viimeisten vuosien opiskeluun. Niissä aineissa, joissa perusoppimäärä on suoritettu jo 7. tai 8. luokilla, annetaan ko. lukuvuositodistukseen päättöarviointi. Mikäli oppilas on keskeyttänyt valinnaisaineen opiskelun, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvosanaksi osallistunut.

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2013-2014 1 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2016-2017 1 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi O ppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävä Opintojen aikaisen arvioinnin

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO LUKIO II-TUTKINTO

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot