1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA"

Transkriptio

1 Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote

2 1

3 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT JA OPPIAINEET 7. LUOKAT, LUOKANVALVOJAT JA KOTILUOKAT 8. OPPIAINEIDEN LYHENTEET JA TUNTIMÄÄRÄT 9. LIIKUNTAJAKSOT 10. OPPILAANOHJAUS 11. OPPILASHUOLTORYHMÄ 12. TUKIOPETUS 13. ERITYISOPETUS 14. PARKKI 15. POISSAOLOT 16. MYÖHÄSTYMISET 17. JÄLKI-ISTUNNOT JA LAISKANLÄKSYT 18. OPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO 19. OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN PERHEPALVELUT 20. OPPILASKUNTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA 21. KIRJASTO 22. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 23. WILMA 24. VANHEMPAINYHDISTYS 25. ARVIOINTI 26. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 27. EURAN YHTEISKOULUN OHJELMA LUKUVUONNA

4 3 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Lukuvuonna Euran yhteiskoulussa on noin 300 oppilasta, 28 opettajaa, 2 koulunkäyntiohjaajaa ja 15 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Koulu on siis pienimmillään vuosikausiin. Lukuvuoden alusta alkavat ikäluokat taas kasvaa. Tällä oppilasmäärällä koulu toimii hyvin, emmekä kärsi aikaisempien vuosien tapaan tilanahtaudesta. Nyt onkin erinomainen tilaisuus antaa oppilaille laadukasta perusopetusta. Euran yhteiskoulun yhteisöllisyyden kehittäminen, oppilaiden onnistunut ryhmäytyminen omaan perusluokkaansa ja oppilaan terveen itsetunnon tukeminen ovat tulevan lukuvuoden painopistealueita. Kaikki nämä tavoitteet tukevat koulun päätavoitetta eli hyvän perusopetuksen antamista ja sen mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Tässä perustehtävässä onnistumiseksi tarvitaan myös yhä enemmän hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyötä. Euran yhteiskoulussa arvostetaan henkilökunnan omaa ja myös muiden hyvää ammattitaitoa ja -etiikkaa. Koulun henkilökunnan työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota järjestelmällisesti jo useamman vuoden ajan. Kaikki koulussa lasten kanssa toimivat henkilöt ovat myös muodollisesti päteviä tehtäväänsä. Tämä on jo arvo sinänsä ja osoitus onnistuneesta rekrytoinnista sekä siitä, että Euran yhteiskoulu on kiinnostava työpaikka. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti toiminnan lähtökohtana on siis laadukas perusopetus. Mikäli tämä ei oppilaalle riitä, otetaan käyttöön kolmiportainen tuki. Laadukkaan perusopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi koulussa pitää olla hyvä henki ja työskentelyilmapiiri. Opettajat osaavat asiansa ja ovat motivoituneita. Koulun tilat ja välineet ovat kunnossa. Koulun tarvitsemat tukitoiminnot kiinteistönhuolto, ruokahuolto ja oppilashuolto toimivat. Lähivuosina on laadittava Euran kunnan kouluverkkoselvitys ja Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeen rakentamissuunnitelmat on päivitettävä ajan tasalle. Toivottavasti näiden kahden hankkeen myötä pystytään turvaamaan Euran kunnan kaikille yläkouluikäisille ajanmukaiset tilat, välineet ja henkilöstö nykyaikaisen opetuksen vaatimusten mukaisesti. Yläkoulun asema on merkittävä oppilaan siirtyessä jatko-opintoihin. Erityistä huomiota onkin kiinnitettävä yläkoulun aikaiseen opinto-ohjaukseen. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tulisi aikaisempaa paremmin pystyä antamaan oppilaalle valmiuksia siirtyä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle. Alakouluissa erityisopetuksessa olleiden, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tai vaativampia oppilashuollollisia toimenpiteitä tarvitsevien oppilaiden määrä jatkaa kasvuaan. Valitettavasti Euran yhteiskoulun resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Tämä kokonaisuus luokkien oppilaiden osalta olisi saatava mahdollisimman nopeasti kuntoon. Haluamme tehdä vahvaa yhteistyötä kotien kanssa. Luokanvalvojilla on tässä tehtävässä erityisen keskeinen rooli. Kehitämme tämän toiminnan avuksi edelleen www-pohjaista Wilmakäyttöliittymää vastaamaan yhä paremmin koulun ja kotien yhteydenpidon tarpeisiin. Tämä lukuvuositiedote jaetaan kaikille oppilaille tietopaketiksi koulun toiminnasta. Lukuvuositiedote käydään läpi 7. luokan opinto-ohjauksen tunneilla. Koulumme kotisivuilta osoitteesta löytyvät uusimmat tiedot koulun tapahtumista. Toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista alkanutta työvuotta. Erityisesti haluan toivottaa uudet seitsemäsluokkalaiset tervetulleiksi opiskelemaan Euran yhteiskouluun. Yhteiskoulussa Aimo Mattila

5 4 2. EURAN YHTEISKOULUN TOIMINTA-AJATUS Euran yhteiskoulussa on turvallista opiskella. Erilaisille oppijoille otolliset olosuhteet järjestetään eri tukimuotojen avulla. Oppilaita ohjataan omatoimisuuteen, vastuuntuntoon ja hyviin tapoihin. Peruskoulun päättävillä oppilailla on riittävät tiedot ja taidot seuraavaa opiskelupaikkaa varten, ja näin he löytävät paikkansa yhteiskunnassa. Koulussa on avoin ja myönteinen ilmapiiri ja hyvä yhteistyön henki. Se näkyy myös kodin ja koulun yhteistyössä. Opetuksessa otetaan huomioon ympäröivä yhteiskunta, esimerkiksi hyödynnetään paikallishistoriaa ja perinnettä. Oppilaita kasvatetaan suvaitsemaan erilaisuutta eri muodoissa, esimerkiksi eri kulttuureja. Kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi tärkeitä ovat ympäristö- ja kuluttajakasvatus. Seuraavasta linkistä voi tutustua Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminta-ajatukseen. Samasta linkista löytyvät myös perusopetuslaki ja -asetus sekä mm. Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja asiakirja. Seuraavasta linkistä löytyvät perusopetuksen valtakunnalliset ja kuntakohtaiset perusteet sekä liitteinä perusopetuksen tuntijako ja opetuksen järjestämiseen tarvittavat toimintasuunnitelmat.

6 5 3. HALLINTO Osoite Euran yhteiskoulu Savikontie EURA Kanslia Rehtori Opettajainhuone Opinto-ohjaaja Terveydenhoitaja Erityisopetus Ruokala Talonmies Pienryhmä Parkkiluokka Sähköposti Kotisivut Rehtori Aimo Mattila Vararehtori Marjo Lampi Koulusihteeri Leena Ranta Kanslia on avoinna päivittäin klo Ruokala Outi Tuomikanta, ruokapalveluvastaava Eva Toivola, kokki Mervi Kiema, ruokapalvelutyöntekijä Taina Lehto, ruokapalvelutyöntekijä Merja Nurminen, ruokapalvelutyöntekijä Kiinteistönhuolto Vesa Haapasalo, talonmies varalla Kari Virta Siivous Marika Makkonen Teija Mikkola Piia Nurmi Uan Ruuni Marianne Saarinen Anne Virtanen

7 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta Jäsen Ari Reunanen, pj Teemu Ansio, vp Tarja Anttila Hannu Heikkilä Kaija Lammila Petri Salminen Jari Seppälä Minna Siivonen Sari Uoti kunnanhallituksen edustaja Varajäsen Matti Saksa Timo Niinisalo Tiina Vihavainen Kari Fyhr Marjut Lähteenmäki Joop Wassenaar Petri Tähtikari Arja Moilanen Anna Mariasik Maria Kuivamäki Kasvatus ja opetuspalvelut Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja puh

8 7 4. KOULUN TAVAT Koulu alkaa pääsääntöisesti klo 8.50 ja päättyy klo Ns. nollatunti on klo Koulu alkaa päivänavauksella klo Ensimmäinen oppitunti on klo , toinen tunti yhdeksäsluokkalaisilla klo (ruokailu 9. lk) ja seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisilla klo (ruokailu 8. lk). Kolmas tunti on seitsemäsluokkalaisilla klo (ruokailu 7. lk), kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla klo , neljäs tunti klo , viides tunti klo ja kuudes tunti klo Päivänavaus kuunnellaan luokissa keskusradiosta. Oppilaiden aamunavausvuoro on tiistaisin, seurakunnan kuukauden toisena ja neljäntenä keskiviikkona. Oppitunnit alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä mainittuina aikoina. Luokkaan mennessä istuudutaan vasta opettajan luvalla. Opettaja ilmoittaa oppitunnin päättymisestä. Luokissa ei olla ulkojalkineissa teknisen työn tiloja lukuunottamatta. Oppitunnilla pyydetään puheenvuoro viitaten. Välitunnit vietetään välituntialueella. Koulun alueelta saa koulupäivän aikana poistua vain opettajan luvalla. Jotta koulu saadaan tuuletettua, välitunnit klo ja vietetään ulkona huonollakin ilmalla. Muilla välitunneilla voidaan sadesäällä olla sisällä valvojien luvalla, samoin yli 15 asteen pakkasella. Seitsemäsluokkalaiset ruokailevat klo 11.40, kahdeksasluokkalaiset klo ja yhdeksäsluokkalaiset klo Liikuntatuntien ajankohdat saattavat aiheuttaa muutoksia ruokailuaikoihin. Joka luokka-asteella on omat paikkansa ruokalassa. Oppilas ottaa itse ruokansa jakelulinjalta ja palauttaa astiat astianpalautuslinjastoon. Pyörille on varattu telineet ja mopoille omat paikkansa, joissa niitä säilytetään. Pyörät ja mopot on syytä lukita. Koulu ja kunta eivät vastaa koulussa sattuneesta esinevahingosta tai varkaudesta. Koulukuljetusten järjestelyistä vastaa hallinto- ja talouspäällikkö. Koulukuljetusopas on koulun kotisivuilla, ja sen saa tarvittaessa myös koulun kansliasta. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus niillä oppilailla, joiden koulumatka on yli 5 km. Linja-autoista noustaan ja niihin mennään koulun pihalta eikä lähibussipysäkeiltä. Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Peruskoulussa em. asetus koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä. Tähän perustuen koulumme 7. luokan oppilaat eivät käytä teknisen työn tunneilla pyörösahaa, katkaisupyörösahaa ja oikohöylää. Valinnaisessa teknisessä työssä 8. ja 9. luokalla näitä koneita käytetään opetuksen sitä vaatiessa. Euran kunnan opetussuunnitelmassa asiasta on kerrottu tarkemmin. 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT Lukuvuonna on 188 koulupäivää. Syyslukukausi alkaa ja päättyy Syysloma on Kevätlukukausi alkaa ja päättyy Talvilomaa vietetään Pääsiäisloma on Vapun päivä ja helatorstai ovat vapaapäiviä.

9 8 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT JA OPPIAINEET Mattila, Aimo OP Airola, Arja MA, FY, KE Antola, Reima LP Eiranen, Sanna KU Haakana, Pirkko-Liisa ELA, AI, UE Heikkilä, Kirsi BI, GE, MM Heinonen, Vesa RUB, ENA Kari, Satu UE, TT Karrila, Jarna ENA, RUB, AI Korteniemi, Harri TN Lampi, Marjo AI Lehtonen, Miamari ENA, RAB Leván, Heini LT, TT Lääperi, Minna HI, YH, UE, KP Marjamäki, Anne-Mari TS Marjanen, Päivi KO Matikainen, Riikka MA, AT, FY, KE Mäkelä, Marianne MA, AT, FY, KE Mäntyranta, Timo MU Nieminen, Terhi MA, FY, KE Nummela, Virva YH, HI, UE, KP Paassilta, Erik MA, FY, KE, AT Penttilä, Atte TN Puosi-Koivisto, Elina AI Ruohomäki, Annikki OP Ruponen, Seija RUB, SAB Soininen, Riitta BI, GE Uitto, Pirjo KO Välimaa, Juuso ESY KOULUNKÄYNTIOHJAAJAT Pulkka, Tarja Jussila, Heidi

10 9 7. LUOKAT, LUOKANVALVOJAT JA KOTILUOKAT Luokanvalvoja Pojat Tytöt Yht Kotiluokka 7Ak Airola, Arja FK2 7Bk Eiranen, Sanna KU 7Ck Puosi-Koivisto, Elina D Heikkilä, Kirsi MM 7E Paassilta, Erik F Lehtonen, Miamari ELU Välimaa, Juuso 2 2 Pienl. 7S Sampon kotikoulu Ak Uitto, Pirjo KO1 8Bk Leván, Heini Kirj. 8Ck Heinonen, Vesa D Nummela, Virva E Ruponen, Seija F Matikainen, Riikka ELU Välimaa, Juuso 1 1 Pienl. 8S Sampon kotikoulu Ak Soininen, Riitta BG2 9Bk Haakana, Pirkko-Liisa BG1 9Ck Marjanen, Päivi KO2 9D Lampi, Marjo E Mäkelä, Marianne FK1 9F Karrila, Jarna ELU Välimaa, Juuso 2 2 Pienl

11 10 8. OPPIAINEIDEN LYHENTEET JA TUNTIMÄÄRÄT Kaikille yhteiset aineet AI Äidinkieli ja kirjallisuus ENA A1-kieli englanti RUB B1-kieli ruotsi MA Matematiikka 3,5 3,5 3 BI Biologia GE Maantieto FY Fysiikka 1 1,5 1 KE Kemia 1 1,5 1 TT Terveystieto UE Uskonto HI Historia YH Yhteiskuntaoppi MU Musiikki KU Kuvataide TN / TS Käsityö LP / LT Liikunta KO Kotitalous OP Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 Yhteensä Valinnaiset aineet Yhteensä Valinnaiset aineet B2-kieli saksa B2-kieli ranska Musiikki Kuvataide Käsityö tekninen työ Käsityö tekstiilityö Liikunta Kotitalous Kaupalliset aineet Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito Tietotekniikka Päättöarviointi suoritetaan yleensä yhdeksännen luokan keväällä. Niissä oppiaineissa, joissa kaikille yhteinen osuus päättyy aikaisemmin, päättöarviointi suoritetaan yhteisen osuuden päättyessä.

12 11 9. LIIKUNTAJAKSOT Euran Yhteiskoulun tyttöjen liikuntajaksot Viikot Paikka Laji Huom! 32, 33, 34, 35 Urheilukenttä Yleisurheilu Sään mukainen varustus! To liikuntailtapäivä 36 Urheilukenttä Pururadan maasto Juoksutestit Suunnistus Sään mukainen varustus! 37, 38, 39 Pururadan maasto Suunnistus Sään mukainen varustus,vaihtojalkineet, Pyörä, kännykkä! 40 Urheilutalon peilisali Perusvoimistelu Kuntovoimistelu 41, 42 Urheilutalo Lentopallo, vko 42 9lk keilailu sisäpelijalkineet, KSai 43 SYYSLOMA 44 Urheilutalo Sulkapallo sisäpelijalkineet, vko 44 9lk TET 1 45 Urheilutalon kuntosali Kuntosaliharjoittelu vko 45 9lk TET 2 46, 47 Uimahalli Uinti 48 Koulun sali Lihaskuntotestit 49, 50, 51 Koulun sali Musiikkiliikunta Siisti asu, yhdessä poikien kanssa. 52, 1 Joululoma 2-7 Ulkoalueet Ulkoliikunta, jos säät sallivat aloitus hiihto viikot 2-4, jääpelit ja luistelu viikot 5-7 Ohjelman sovellus tai muu ulkoliikunta päätetään kelien mukaan mahdollisimman aikaisin 8 Hiihtoloma 9, 10 Urheilutalo Koripallo, vko 10 9lk keilailu Sisäpelijalkineet 11 Urheilutalon peilisali Power Mover 12, 13 Uimahalli Uinti 14 Urheilutalo Salibandy Sisäpelijalkineet, KSai 15 Koulun sali Lihaskuntotestit 16 Koulun sali Telinevoimistelu (ma-ryhmät kuntotestit jatkuu) 8lk TET 1 17 Ulkoalueet Kestävyysjuoksuharjoittelu Sään mukainen varustus! 8lk TET 2 18, 19 Urheilukentän tekonurmi Jalkapallo, juoksutestit vko 18 9-lk:t ja vko ja 8- lk:t Sään mukainen varustus! 20, 21 Urheilukentän tekonurmi Pesäpallo Sään mukainen varustus! 22 Urheilukenttä pesis, beachvolley, ultimate, katukoris yms. Ryhmän valinnan mukaan

13 12 Euran Yhteiskoulun poikien liikuntajaksot Viikot Paikka Laji Huom! 32, 33, 34, 35 Urheilukenttä Yleisurheilu Sään mukainen varustus! To liikuntailtapäivä 36, Urheilukenttä Juoksutestit Sään mukainen varustus! 37, 38, 39 Pururadan maasto Suunnistus Sään mukainen varustus, kännykkä! 40 Urheilutalo Salibandy 41, 42 Uimahalli Uinti 43 syysloma!! 44 Urheilutalo Kuntosali vko 44 9 TET1 45, 46 Urheilutalo Keilahalli Lentopallo vko 46 9 lk:t keilailu vko 45 9 TET2 vko 46 perjantai lihaskuntotestit 47 Koulun sali Lihaskuntotestit Perjantai lentopallo 48 Urheilutalo Sulkapallo KSai 49, 50, 51 Koulun sali Musiikkiliikunta Siisti asu, yhdessä tyttöjen kanssa. 52, 1 Joululoma 2-7 Ulkoalueet, varapaikkana urheilutalo Ulkoliikunta, jos säät sallivat aloitus viikot 2-4 jääpelejä, viikot 5-7 hiihtoa 8 Hiihtoloma 9 Koulun sali Lihaskuntotestit 10, 11 Uimahalli Uinti 12, 13 Urheilutalo Koripallo Ohjelman sovellus, tai muu ulkoliikunta päätetään kelien mukaan mahdollisimman aikaisin KSai Keilahalli vko 12 9 lk:t keilailu 14 Koulun sali Telinevoimistelu 15 Urheilutalo Futsal 16 Urheilutalo Salibandy 8lk TET 1 17 Ulkoalueet Kestävyysjuoksuharjoittelu 8lk TET 2, sään mukainen varustus! 18, 19 Urheilukentän tekonurmi Jalkapallo, juoksutestit vko 19 20, 21 Urheilukentän Pesäpallo tekonurmi 22 Urheilukenttä pesis, beachvolley, ultimate, katukoris yms. Sään mukainen varustus! Sään mukainen varustus! Ryhmän valinnan mukaan

14 13 Liikunta-asuna on yleensä verryttelypuku ja/tai urheilupaita ja -housut. Liikunta-asuun kuuluu myös lajiin soveltuvat jalkineet. Huomaa myös ulkoliikunnassa sään vaatima varustus tai muu liikuntalajin vaatima oma varustus. Oppilaan tulee osallistua kaikkiin koulussa opetettaviin liikuntalajeihin. Koulun salissa pidettäville liikuntatunneille tuleva ryhmä saa tulla pukuhuoneisiin vaihtamaan varusteita vasta välitunnin päätyttyä. Ulkoliikuntatunneille ja urheilutalolle pidettäville tunneille siirtyminen tapahtuu välittömästi ja ripeästi edellisen oppitunnin päätyttyä. Oppilaan tulee noudattaa liikuntatunneille siirtyessään hyviä tapoja, liikennesääntöjä ja opettajien erikseen antamia ohjeita. Pyyhe kuuluu jokaisen liikuntatunnin varusteisiin, koska tunnin jälkeen käydään suihkussa. Suihkeena käytettävien deodoranttien ja hiuskiinteiden käyttö on pukuhuoneissa kielletty, koska ne aiheuttavat joillekin oppilaille astmaattisia oireita. Koulu ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä arvotavaroista eikä ulkotelineisiin jätetyistä liikuntavarusteista (esim. sukset). Suksia varten koululla on lukollinen säilytystila. Kohenna kuntoasi myös omalla ajallasi, sillä koulun liikuntatunnit eivät siihen yksin riitä. Opastusta ja ohjeita kotiharjoitteluun saat liikuntatunneilla ja erikseen opettajan kanssa neuvotellen. Liikunnassa arvioidaan oppilaan kuntoa, lajitaitoja ja liikunta-asennetta. Jos tarvitset sairauden tai loukkaantumisen takia vapautuksen liikuntatunnista, hanki kirjallinen todistus kouluterveydenhoitajalta. Tätä varten hänellä on sairasvastaanottoaika joka aamu klo Muulloin vapautuksia ei saa mennä pyytämään. Todistusta haettaessa on oltava mukana vanhempien kirjallinen selvitys asiasta. Todistus toimitetaan henkilökohtaisesti opettajalle. Jokaisen oppilaan on syytä tallentaa liikunnanopettajien työkännykkänumerot omaan kännykkäänsä. Iloa ja reippautta liikuntaan! tv. Heini Leván ( ) & Reima Antola ( ) 10. OPPILAANOHJAUS Oppilaat saavat koko yläkoulun ajan oppilaanohjausta sekä luokkatunneilla että henkilökohtaisesti. 7. luokalla pääpaino on koulutyöhön ja uuteen kouluun opastamisessa sekä 8. ja 9. luokilla opiskeltavien valinnaisaineiden valinnan suorittamisessa. 8. ja 9. luokilla perehdytään eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Työelämään tutustuminen (TET) on kaikilla luokka-asteilla. Annikki Ruohomäki: 8. ja 9. luokkien oppitunnit ja henkilökohtainen ohjaus Aimo Mattila: 7. luokkien oppitunnit ja henkilökohtainen ohjaus 11. OPPILASHUOLTORYHMÄ Uuden opetusuunnitelman mukaisesti oppilashuollon Euran kuntakohtaisena koordinaatioryhmänä on Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ovat koulun, vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat.

15 14 Tämä ryhmä asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja sekä tarkastelee niiden toteutumista vuosittain. Oppilasasioita ei tässä ryhmässä käsitellä. Yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat käsitellään oppilaskohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat erityisopettaja, rehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, sosiaalityöntekijöitä, koulupsykologi, perheneuvonnan psykologi ja sosiaalityöntekijä, koulupoliisi sekä luokanvalvoja. Ryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävien asioiden laajuuden mukaan. Oppilaan asioiden käsittely on aina luottamuksellista. Tarvittaessa huoltaja kutsutaan kokoukseen. Huoltajalla on aina halutessaan oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen lastaan koskevien asioiden osalta. Lisätietoja ryhmän toiminnasta saa rehtorilta ja erityisopettajalta. Seuraavasta linkistä voi tutustua Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalveluiden oppilashuoltoa koskevaan osioon TUKIOPETUS Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus on tarkoitettu täydentämään luokkaopetusta, silloin kun se ei poissaolon tai muun syyn takia riitä. Tukiopetuksessa oppilaalla on mahdollisuus saada normaalia luokkaopetusta yksilöllisempää opetusta. Tukiopetustuokio sijoitetaan pääsääntöisesti muiden oppituntien ulkopuolelle. Lomamatkojen takia ei oppilaalle järjestetä tukiopetusta. 13. ERITYISOPETUS Erityisopetusta antaa erityisopettaja Pirkko-Liisa Haakana. Alakoulussa erityisopetusta saanut oppilas jatkaa tarvittaessa erityisopetuksessa myös yläkoulussa. Oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien ilmetessä oppilasta pyritään auttamaan myös erityisopetuksen keinoin. Oppiainetta yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevia oppilaita opettavat sekä erityisopettaja että aineenopettaja. Koulussamme toimii myös erityisopetuksen pienluokka, jota opettaa erityisopettaja Juuso Välimaa. Pienluokkaan otetaan eri syistä tuen tarpeessa olevia oppilaita joko vakituisesti tai määräajaksi. Oppilaat opiskelevat yleisen opetussuunnitelman mukaan mutta saavat henkilökohtaista tukea. Pienluokassa on koulunkäyntiohjaajana Heidi Jussila. 14. PARKKI Parkin toimintaperiaatteena on turvata suuren enemmistön häiriötön opiskelu. Oppituntia häiritsevä oppilas siirretään opiskelemaan lopputunnin ajaksi parkkiin, jota hoitaa koulunkäyntiohjaaja Tarja Pulkka. Parkin päivittäinen toiminta-aika on klo Parkkia käytetään myös pienempien ryhmien opetuksessa sekä samanaikais- ja tukiopetuksessa. Sairauden takia kokeesta poissa olleet oppilaat suorittavat kokeensa jälkikäteen tavallisesti parkissa.

16 POISSAOLOT Sairaudesta tai muusta pätevästä syystä johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava luokanvalvojalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Tarvittaessa poissaolot, syyt ja huoltajan allekirjoitus merkitään myös erilliseen oppilaalle annettavaan poissaolovihkoon. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän pyytää luvan kotiiinlähtöön terveydenhoitajalta tai luokanvalvojalta. Luokanvalvoja voi myöntää luvan poissaoloon koulusta pätevästä syystä enintään kolmeksi päiväksi. Rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan pitempään poissaoloon. Poissaoloanomus tehdään hyvissä ajoin, ja kaavakkeita tarkoitusta varten saa kansliasta tai koulun kotisivuilta. Aineenopettajat antavat oppilaalle poissaolon aikaiset tehtävät, ja huoltaja valvoo tehtävien suorittamista. Jotta oppilaan suoritus oppiaineessa voitaisiin arvioida, tulee oppilaan osallistua vähintään 70 %:iin oppiaineen pidetyistä oppitunneista. Mikäli tämä edellytys ei täyty, on oppilaan erillisessä kokeessa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla osoitettava edistymisensä tässä oppiaineessa. Tämä periaate koskee myös valinnaisaineiden arviointia. 16. MYÖHÄSTYMISET Oppilaiden oppitunneilta myöhästymiset kirjataan Wilmaan. Viidestä myöhästymisestä seuraa jälki-istunto. Luokanvalvojan harkinnan mukaan asia voidaan ottaa esim. oppilashuoltoryhmän käsittelyyn. 17. JÄLKI-ISTUNNOT JA LAISKANLÄKSYT Jälki-istunto on perusopetuslain mukainen koulun käyttämä kurinpitokeino. Jälki-istunnon saamisesta seuraa aina yhteydenotto kotiin. Toistuvat jälki-istunnot aiheuttavat myös muita toimenpiteitä. Jälki-istunnot suoritetaan torstaisin klo alkaen. Jos oppilas jättää tehtävänsä tekemättä, hänet voidaan määrätä ns. laiskanläksylle. Laiskanläksyt suoritetaan maanantaisin klo alkaen, ja niiden tekemistä valvoo opettaja. Laiskanläksystä ilmoitetaan huoltajalle. 18. OPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuollon työmuotoja ovat mm. terveystarkastukset, terveyskasvatus sekä tapaturmien ja sairauksien ensiapu, hoito, ohjaus ja neuvonta. Terveydenhoitajana toimii Johanna Toivonen. Terveydenhoitaja on oppilaan luottamushenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyttä ja kehitystä koskevissa sekä mieltä askarruttavissa asioissa, myös ehkäisyasioissa. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa jatkotutkimuksiin lääkärille, optikolle jne. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla joka päivä ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta

17 16 Sairasvastaanotto on joka aamu klo Silloin voi hoitaa liikuntavapautusasiat, rokotukset, haavojen hoidot jne. Muulloin terveydenhoitajalle tullaan ajanvarauksella. Terveystarkastukset tehdään oppituntien aikana. Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus on yksilöllinen oppilaan kehityksen seurantatarkastus. Terveystarkastusten sisältö on seuraava: 7. luokalla pituus, paino, näkö, värinäkö, ryhti, Hb, RR häkämittaus ja terveyskyselylomake 8. luokalla pituus, paino, näkö, kuulo, Hb, RR, terveyskysely 9. luokalla pituus, paino, näkö, kuulo, hemoglobiini, häkämittaus, ryhti, verenpaine ja terveyskyselylomake. Lisäksi oppilaalle tehdään koululääkärin tarkastus ennen kuin hän täyttää 15 vuotta. Sen yhteydessä saa nuorison terveystodistuksen neljänä kappaleena. Se on voimassa 5 vuotta ja käy todistukseksi terveydentilasta esim. ajokorttia varten. HAMMASHOITO Oppilaille suoritetaan yksilöllisen tarpeen mukaan suun ja hampaiden tarkastus ja sen perusteella tarpeelliseksi katsottu hammashoito. Erityinen huomio kiinnitetään niihin oppilaisiin, joilla riski sairastua hammassairauksiin on suuri. Hammashoitoajat ja niiden muutokset lähetetään oppilaan tai huoltajan kännykkään tekstiviestinä. Oppilas saa hammashoidossa käynnistä todistuksen, joka palautetaan tunnin pitäjälle tai luokanvalvojalle. Peruuttamaton hammashoitokäynti maksaa yli 15-vuotiaalle 36,20 maksuasetuksen mukaisesti. KOULUTAPATURMAT JA ENSIAPU Kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta tulee ilmoittaa opettajalle tai luokanvalvojalle sekä aina myös koulun kansliaan, jotta jokaisesta tapaturmasta tulee tehtyä tapaturmailmoitus. Ilmoitukseen tulee myös huoltajan allekirjoitus, jos tapaturmasta seuraa enemmän kuin yksi terveyskeskuskäynti. Ensiavun oppilas saa koulussa tai terveyskeskuksessa. Jatkohoitoon lähettämisestä vastaa terveyskeskus, joten terveyskeskuksen ulkopuoliseen hoitoon ei tule omatoimisesti hakeutua. 19. OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN PERHEPALVELUT Perhepalvelut on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille erilaisissa elämäntilanteissa. Perhepalveluista saat tarvittaessa apua sosiaalityöntekijältä, kuraattorilta, psykologilta tai muilta ammattilaisilta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä lapsesi luokanvalvojaan, suoraan koulun terveydenhoitajaan Johanna Toivoseen (puh ) tai Euran perhekeskuksen palveluohjaukseen (puh ). He auttavat tai ohjaavat oikean henkilön luo.

18 17 Euran kunnan koulukuraattorin Marjut Kulmalan tavoittaa puhelinnumerosta ja koulupsykologin Satu Nordlundin numerosta OPPILASKUNTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA Koulussa toimii oppilaskunta ja sen valitsema hallitus. Hallitus edustaa oppilaskuntaa koulussa ja toimii oppilaiden edun ja viihtyvyyden puolesta. Hallituksen jäsenet valitaan oppilaskunnan vaaleissa. Koulussa toimii myös tukioppilaskerho. Se on tarkoitetu kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on lisätä koulun työrauhaa ja yhteistä viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat toimivat seitsemäsluokkalaisten kummeina helpottaen siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Oppilaskunnan ohjaava opettaja on Seija Ruponen ja tukioppilaiden ohjaaja Riitta Soininen. 21. KIRJASTO Koulun kirjasto on avoinna lainauksia varten seitsemäsluokkalaisille torstaisin klo , kahdeksasluokkalaisille torstaisin klo ja yhdeksäsluokkalaisille tiistaisin klo Kirjastoa hoitaa Anne-Mari Marjamäki. 22. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Mutkattomat ja avoimet suhteet kodin ja koulun välillä auttavat lasta parhaiten sopeutumaan kouluyhteisön jäseneksi. Luokanvalvoja on oppilaan tukihenkilö koulussa. Koulu järjestää oppilaiden vanhemmille vanhempainiltoja. Vanhempainiltojen aikataulu on tiedotteen takakannessa. Koulussamme toimii vireä vanhempainyhdistys, jonka toimintaan toivomme mahdollisimman monen vanhemman osallistuvan. Vanhempainyhdistyksen toiminta on kodin ja koulun välistä yhteistyötä parhaimmillaan. Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa voitte aina ottaa yhteyttä kouluun: luokanvalvojaan, terveydenhoitajaan, rehtoriin tai aineenopettajaan. Myös koulusta otetaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä kotiin, mikäli aihetta ilmenee. 23. WILMA Wilma on internetpohjainen käyttöliittymä, joka on tarkoitettu helpottamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Wilman tiedot perustuvat koulussamme käytössä oleviin Kurrelukujärjestysohjelmaan ja Primus-hallinto-ohjelmaan. Wilmassa on mm. oppilaiden työjärjestykset, tietoja poissaoloista, kokeiden ajankohdista ja koealueista. Wilmassa on helppo myös lähettää viesti opettajalle tai luokanvalvojalle. Kokeitten arvosanat merkitään Wilmaan, joten oppilaan ei tarvitse tuoda huoltajan

19 18 allekirjoittamaa koetta opettajalle, ellei sitä erikseen pyydetä. Mikäli huoltaja ei käytä Wilmaa, luokanvalvoja tulostaa yhteenvedon Wilmasta aika ajoin kotiin lähetettäväksi. Oppilaat saavat omat tunnukset Wilmaan ja huoltajat omansa. Tunnukset tulee pitää erillään, sillä kaikilla ryhmillä on omat oikeutensa. 7. luokilla saadut tunnukset säilytetään koko yläkoulun ajan. Kehitämme Wilman käyttöä koko ajan, joten oppilaan ja huoltajan/huoltajien tunnusten pitäminen erillään on toiminnan lähtökohta. Toivomme kaikkien käyttävän säännöllisesti Wilmaa, mikäli se vain suinkin on mahdollista. 24. VANHEMPAINYHDISTYS Vanhempainyhdistys on tarkoitettu kaikille koulumme oppilaiden vanhemmille. Se on perustettu vuonna 1997 ja on Suomen Vanhempainliiton jäsen. Liitto järjestää vanhemmille koulutusta ja luentotilaisuuksia sekä informaatiota koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat perinteisesti kuuluneet Savuton koulu -kampanja ja erilaiset luennot. Yhdistyksen vuosikokous on syyskuussa, ja kokouskutsut siihen lähetetään koteihin oppilaiden mukana. 25. ARVIOINTI Perusopetuksessa oppilasarviointia ohjaa perusopetuslaki ja sen 22. pykälä: Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Euran yhteiskoulussa oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Vuosiluokan oppimäärät ja tarkemmat arviointikriteerit on määritelty koulun opetussuunnitelmassa. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Käyttäytyminen arvioidaan numeroin sekä syys- että kevätlukukaudella. Käyttäytymisen arvioinnissa seurataan oppilaan käyttäytymistä koko lukuvuoden ajan, ja tarvittaessa palautetta annetaan välittömästi. OPPIAINEIDEN ARVIOINTI LUKUVUODEN AIKANA Oppiaineet arvioidaan numeroin. Sanallista arviointia voidaan antaa todistuksen liitteenä. Lukukausien aikana oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoja arvioinnista todistuksissa, vapaamuotoisissa tiedotteissa ja suullisesti. Syyslukukauden lopussa annetaan välitodistus ja kevätlukukauden lopussa lukuvuositodistus, joissa on arvosanat kaikista suoritetuista aineista. Jos todistukseen on tulossa hylätty arvosana (4), oppilas saa ns. nelosvaroituksen.

20 19 ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET JA TUKITOIMET LUOKALLE JÄÄMISEN ESTÄMISEKSI Mikäli oppilas on saanut hylätyn arvosanan, hänellä on oikeus saada tukiopetusta voidakseen parantaa menestystään ko. aineessa. Hänelle varataan mahdollisuus lukuvuoden aikana osoittaa erillisellä kokeella tai muunlaisella näytöllä saavuttaneensa oppiaineessa hyväksyttyyn arvosanaan vaadittavat tiedot ja taidot. Nämä hänen on mahdollista osoittaa myös kesällä yleisenä kuulustelupäivänä. Tukitoimet luokalle jäämisen estämiseksi: - aineenopettajan henkilökohtainen ohjaus ja motivointi - yhteistyö kodin kanssa, kodin keinot - eriyttäminen luokassa ja muut pedagogiset keinot - tukiopetus - laaja-alainen erityisopetus - mahdolliset erityisopetukseen siirrot: psykologisen testauksen perusteella yksilölliset oppiaineet ja hojks:n laatiminen (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tai sosiaalisen kartoituksen pohjalta siirto erityisopetuksen pienryhmään Jotta oppilaan suoritus oppiaineessa voitaisiin arvioida, tulee oppilaan osallistua vähintään 70 %:iin oppiaineen pidetyistä oppitunneista. Mikäli tämä edellytys ei täyty, on oppilaan erillisessä kokeessa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla osoitettava edistymisensä tässä oppiaineessa. Tämä periaate koskee myös valinnaisaineiden arviointia. VUOSILUOKALTA SIIRTÄMINEN, HYLÄTYN ARVOSANAN VAIKUTUS VUOSILUOKALTA SIIRTÄMISEEN Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä eri oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja tai taitoja osoittavat arvosanat, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Mikäli oppilas ei ole hyväksytysti suorittanut oppiaineita lukuvuoden aikana, hänen siirtymisensä vuosiluokalta on ehdollinen. Mikäli oppilas osoittaa erillisessä kokeessa hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle luokalle. Ehtolaiskuulustelu järjestetään kesäkuussa. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen vuosiluokan suorituksensa yhdessä tai useammassa oppiaineessa on hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan opinnoista. Hänet voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen koulumenestyksen vuoksi, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia. Mikäli oppilas jätetään vuosiluokalle yleisen koulumenestyksen vuoksi, on hänen huoltajaansa kuultava ennen päätöksen tekoa. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös huoltajan pyynnöstä. Vuosiluokalle jääneen oppilaan suoritukset raukeavat. PÄÄTTÖARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN Päättöarvosana määräytyy oppilaan edistymisen mukaan painottuen viimeisten vuosien opiskeluun. Niissä aineissa, joissa perusoppimäärä on suoritettu jo 7. tai 8. luokilla, annetaan ko. lukuvuositodistukseen päättöarviointi. Mikäli oppilas on keskeyttänyt valinnaisaineen opiskelun, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvosanaksi osallistunut.

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 TÖÖLÖN YHTEISKOULU LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 Kädessäsi on Töölön yhteiskoulun lukion opinto-opas. Opinto-opas on karttasi lukio-opintojesi suunnittelussa. Opas sisältää

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot