Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan"

Transkriptio

1 Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät , Jyväskylä Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT

2 Näyttö ja hyvät käytännöt Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua Terveydenhuoltolaki 2010/1326. Finlex

3 Näyttöön perustuva toiminta Parhaan saatavilla olevan, ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä asiakkaan / potilaan hoidossa ja terveyden edistämisessä sekä hänen läheistensä huomioimisessa STM Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma

4 NP-toiminnan tavoitteena vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttavia menetelmiä ja hoitokäytäntöjä. yhtenäistää asiakkaiden/potilaiden hoitoa, toimintayksiköiden ja koulutuksen toimintatapoja, lisätä henkilöstön osaamista lisätä toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta NPH yhtenäistää henkilöstön toimintaa niin, että samassa tilanteessa oleva asiakas tai potilas saa saman tasoista hoitoa ja palvelua KYSinHoitotyön toimintaohjelma Aina ihminen. https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/johtaminen

5 Mitä hyötyä NPH:sta Yhtenäiset, näyttöön perustuvat toimintatavat Parantavat hoidon laatua Lisäävät hoidon tasalaatuisuutta Lisäävät taloudellisuutta Lisäävät potilasturvallisuutta Helpottavat uuden työntekijän perehtymistä Helpottavat työntekijän siirtymistä yksiköstä toiseen Dosentti, yl Kimmo Mattila HUS, Kysissä

6 Mistä tietoa käytäntöä tukemaan? Tutkimustieto suositukset meta-analyysit systemaattiset kirjallisuuskatsaukset yksittäiset tieteelliset tutkimukset Työntekijän kokemustieto yksilöllinen, kliinisessä työssä hankittu tieto, joka ilmenee kykynä yhdistää eri lähteistä saatua tietoa ja löytää yksilöllisiä ratkaisuja konkreettiset toiminnot, joilla on käytännön työssä todettu vaikuttavuutta

7 Mistä tietoa käytäntöä tukemaan? Asiakkaan / potilaan tuoma tieto tilanteeseen liittyvä olennainen tieto asiakkaan/potilaan tilanteesta ja toiveista (potilas, läheinen, tehdyt tutkimukset) potilaan kokemus hoidon vaikuttavuudesta ja tarpeeseen vastaavuudesta Toimintaympäristö resurssit tieto toimintayksikön toimintaa ohjaavista arvoista, edellytyksistä ja käytössä olevista voimavaroista ohjeet, suositukset ja määräykset lainsäädäntö

8 Apua suosituksista JBI:n hoitotyön suositukset (Best Practice Information Sheets) suomalaiset hoitotyön suositukset suomeksi käännetyt JBI-suositukset Soveltuvuus suomalaiseen terveydenhuoltoon on tarkastettu Käypä hoito suositukset riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia käsitelevät tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä Nummenmaa J Näyttöön perustuvat hoitosuositukset ja yleislääkärin työ. Väitös

9 Muita yhtenäisiä käytäntöjä Valtakunnalliset hoito-ohjelmat voi perustua näyttöön, hoitosuosituksiin tai asiantuntijamielipiteisiin asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteelliseen näyttöön perustuva kannanotto tietyn taudin tai oirekuvan hoidosta kertoo mitä tehdään ja kuka tekee esim. DEHKO, Astmaohjelma Toimintasuositukset esim. neuvolasuositukset, terveysliikuntasuositus Toimintaohje paikallinen, ns. talon tapa

10 Yhtenäisten käytäntöjen toimeenpano Edellyttää aktiivista toimintaa ja käytäntöjen uudistamista tukevia toimia Talontavalla pyritään Tasa-arvoinen oikeus laadukkaisiin palveluihin Laadunhallinnan kehittämiseen Työnjaon selkiyttämiseen Kustannusten hallitsemiseen Näyttöön perustuvan runsaan tiedon tiivistämiseen Ketola ym Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi. Duodecim

11 Uuden tiedon ja/tai toiminnan käyttöönotto Tietoisuus- yksilö tietää innovaation, mutta täydellinen tieto siitä puuttuu Kiinnostus yksilö kiinnostuu uudesta toimintamallista ja hakee siitä lisätietoa Arviointi yksilö käyttää mielessään innovaatiota työssään ja tekee sitten päätöstä lähteekö sitä oikeasti käyttämään vai ei Kokeilu- yksilö käyttää täysin innovaatiota Vakiinnuttaminen yksilö päättää jatkaa innovaation täyttä käyttöä Diffusion of Innovation, Rogers

12 Esteitä NP-toiminnalle Esteiden painottuminen eri maissa samansuuntaista: Organisatoriset tekijät: ajan, vaikutusvallan puute, heikko varustetaso ja moniammatillinen yhteistyö Tutkimustiedon saatavuus ja tilastollisten menetelmien ymmärrettävyys Hoitotyöntekijöiden heikko perehtyneisyys tutkimustietoon vertaistuen puute tutkimustiedon käytössä Tutkimuksia esteiden poiston / vähentämisen ja tutkimustiedon käyttöönoton yhteyksistä hoitotyössä ei ole Carlson C. L. & Plonczynski D. J. Has the Barriers Scale changed nursing practice? An integrative review. J Adv Nurs Aug;63(4): doi: /j x

13 Näyttöön perustuva tieto infektioiden torjunnassa Pasteur mm. rokote vesikauhuun, käymisen, mätänemisen ja happanemisen aiheuttavan bakteerin löytäminen Lister desinfioivat aineet haavojen märkimisen ehkäisemiseksi Runge karbolihappo (fenoli) vuonna 1834 Koch bakteeriviljely gelatiini tai agar-agarlevyllä Petri petrimalja

14

15 NP-käytännöt ja infektiot Valtakunnallinen SIRO-ohjelma Tavoitteena auttaa sairaaloita torjumaan hoitoon liittyviä infektioita Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma Krooninen keuhkoputkitulehdus ja keuhkoahtaumatauti. Valtakunnallinen ehkäisyja hoito-ohjelma MRSA-asiantuntijaryhmän suositus. Ohje metisilliiniresistenttien Staphylococcus aureusten torjunnasta. KTL C1/2004. Institute for Healthcare Improvement (IHI) bundlaus ons/survivingsepsiscampaigninternationalguid elines.aspx

16 Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa Duodecimin verkkokurssit (2007)

17 Rokotteet Rokotuksin ehkäistävät taudit Haemophilus influenzae tyyppi b eli Hib, Hinkuyskä, Influenssa, Jäykkäkouristus, Kurkkumätä, Meningokokki, Pneumokokkiinfektio, Polio, Puutiaisaivotulehdus, Rabies Rotavirus, Sikotauti, Tuberkuloosi Tuhkarokko, Vesirokko, Vihurirokko

18 160-vuotta käsihygieniaa Nystén & Öhman Kulkutaudit ja niiden vastustaminen 18

19 Päivitettyä tietoa!

20 Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishanke Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP / KYS

21 Tarkoitus Tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä niin, että väestöllä on tasavertaiset mahdollisuudet saada yhtä hyvää hoitoa asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Edistää organisaatioissa kehitettyjen näyttöön perustuvien yhtenäisten hoitokäytäntöjen leviämistä ja käyttöönottoa terveydenhuollossa niin alueellisesti kuin kansallisesti.

22 Hankkeen kohdennus Hanke kohdentuu erityisesti kolmelle hoitotyön alueelle: 1. Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy 2. Kaatumisten ehkäisy 3. Painehaavojen ehkäisy ja hoito

23 Käsihygienian tehostamisella vaikuttavuutta infektiot lisäävät sairastavuutta, kuolleisuutta, terveydenhuollon kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä (Boyce & Pittet 2002, Stout et al. 2007, WHO 2009). kansallisen prevalenssitutkimuksen (2005) perusteella infektioihin liittyvien kuolemien määrä on arvioitu olevan 271 kuolemaa/1 milj. väestö, näistä 136 kuolemaa/ 1 milj. väestö ei olisi tapahtunut ilman hoitoon liittyvää infektiota (Kanerva ym. 2009). Suomessa hoitoon liittyvien infektioiden aiheuttamien kustannusten arvioidaan olevan milj. /vuosi (Suomen Kuntaliitto 2010). henkilöstön sitoutuminen hyviin käsihygieniakäytäntöihin on puutteellista (Boyce & Pittet 2002, Erasmus ym. 2010)

24 Infektioiden ehkäisyä käsihygieniaa parantamalla Hyvällä käsihygienialla voidaan ehkäistä hoitoon liittyvien infektioiden leviämistä ja alentaa: sairastavuutta kuolleisuutta kärsimyksiä kustannuksia Yhtenäinen toimintamalli, muutos on mahdollista: moniulotteiset interventiot säännöllinen seuranta nopea palautetieto yhteiset sopimukset Korhonen & Mäkitalo KYSissä Pittet 2000, Boyce & Pittet 2002, Grol & Grimshaw 2003, Stout et al. 2007, WHO 2009

25 Oulun malli Käsien desinfiointiin kiinnitetään järjestelmällisesti huomiota ennen potilaskosketusta ja sen jälkeen potilaan ympäristöön koskettamisen jälkeen eri toimenpiteiden välillä kehon eritteisiin koskemisen jälkeen ennen ja jälkeen suojakäsineiden käytön Käsikorut eivät kuulu terveydenhuollon tehtäviin Korhonen & Mäkitalo KYSissä, WHO 2009, Goroncy-Bermes, Koburger & Meyer 2010

26

27 Yhtenäisten käytäntöjen käyttöönotto työyksikössä T.Tervo-Heikkinen, 2014

28 tarja.tervo-heikkinen(a)kuh.fi

29 Lisä lähteitä Baker Evidence-based practice for nurses. SAGE Publications Ltd. Boyce JM & Pittet D Guideline for hand hygiene in healthcare settings. Recommendations of the healthcare infection control practices advisory committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand hygiene task force. MMWR: Morbidity & Mortality weekly report, 26, Coughlan, Cronin & Ryan Doing a Literature review in nursing, health and social care. SAGE Publications Ltd. Ellis Evidence-based practice in nursing. SAGE Publications Ltd. Erasmus V; Kuperus MN; Richardus JH; Vos MC; Oenema A; van Beeck EF Improving hand hygiene behaviour of nurses using action planning: a pilot study in the intensive care unit and surgical ward. Journal of Hospital Infection 76 (2): Goroncy-Bermes, Koburger & Meyer Impact of the amount of hand rub applied in hygienic hand disinfection on the reduction of microbial counts on hands. J Hosp Infect. 74(3): doi: /j.jhin

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro 31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO 0434 pro Suomen Sairaalahygienialehden kirjoitusohjeet Julkaisupolitiikka Lehti julkaisee sairaalahygieniaan ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä 1 Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä Anneli Sarajärvi Terveystieteiden tohtori, yliopettaja. projektipäällikkö PhD, RN, Principal Lecturer, Project Manager Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla

Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla Jukka Kumpulainen, Pipsa Lahtinen ja Ossi Martikainen Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Lipsanen ja Anu Myllynen Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla A3 Opinnäytetyö

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA OULU 2013 D 1214 ACTA Pirjo Kaakinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

26.vuosikerta numero 3/2008 XXXIV VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.-13.3.2008 HÄMEENLINNA. Vain parasta jo vuodesta 1883

26.vuosikerta numero 3/2008 XXXIV VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.-13.3.2008 HÄMEENLINNA. Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 3/2008 XXXIV VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.-13.3.2008 HÄMEENLINNA Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot