TAIPALSAARI-STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAARI-STRATEGIA"

Transkriptio

1 TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä enemmän. Uusia kauppoja ja kouluja myös. -tulevaisuuden kuntapäättäjä

2 JOHDANTO Taipalsaari-strategia kuvaa kunnan halutun tulevaisuuden ja keskeiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Strateginen ote varmistaa kunnan pitkäjänteisen kehittämisen Strategiassa tehdään keskeiset valinnat meneillään olevalle vuosikymmenelle Strategiassa tunnistetaan menestyksen kivijalat ja muutoshaasteet Strategia on valtuuston tahdonilmaisu kunnan kehittämiselle ja strategiselle johtamiselle Kaikki kunnan strategisen johtamisjärjestelmän osat perustuvat strategiaan Kunnan henkilöstölle strategia luo toimintapuitteet ja auttaa ymmärtämään oman työn merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta Taipalsaari-strategia tarkistetaan valtuustokausittain Strategian valmistelun yhteydessä Kirkonkylän koulun kolmannen luokan oppilaat saivat esittää omia näkemyksiään kunnan kehittämiseen liittyen. Eri oppilaiden ideoita on poimittu strategian yhteyteen nimimerkillä tulevaisuuden kuntapäättäjä 2

3 TAIPALSAAREN STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Taipalsaari-strategia Talousarvio ja suunnitelma Hallintosääntö Tarkastussääntö Henkilöstöohjelma Elinkeino-ohjelma MAL -suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Konserniohje Sisäisen valvonnan ohje Johtoryhmätyöskentely ja kehityskeskustelut Taipalsaarellemme tulisi uusia asutusalueita ja enemmän rantoja. Ihmismäärä lisääntyy. Yksi huvipuistokin tulisi. Leikkipuistoja enemmän. Maatiloja tulisi paljon. Uusia kirjastoja ja eläinkauppa. Jonnekkin uusi hotelli. -tulevaisuuden kuntapäättäjä 3

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Väestö ikääntyy Palvelutarve kasvaa Tulevaisuudessa tulee iso muutos, rakennukset menee rikki ja rakennetaan uusia ja uudelleen. Ja autot hajoaa, hevosia käytetään kuljetukseen ja jossain muualla voi olla vielä pieni kylä, missä on ihmisiä ja taloja. Siellä on kunnantalo ja Saimaa. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Valtaosa palveluista tuotetaan yhteistyössä osana seudullista tai maakunnallista palveluverkostoa Julkisen talouden kestävyysvaje lisää palvelutuotannon haasteita Globalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat toimintaympäristöä 4

5 VAHVUUKSIA JA HAASTEITA Menestyksen kivijalat Menestyksen mahdollisuuksia heikentäviä tekijöitä Tulevaisuuden muutoshaasteita Saimaa ja sen tarjoamat mahdollisuudet laadukkaalle asumiselle ja matkailuelinkeinolle Sijainti maakuntakeskuksen ja yliopiston tuntumassa Hyvä työllisyysaste ja väestön koulutustaso Toimivat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Ikärakenne Tontteja ei riittävästi tarjolla, pitkät valitusprosessit kaavoituksessa Valtionosuuksien kehitys ei pysy menojen kehityksen tahdissa Vaatimaton elinkeinorakenne Vuosikatteen riittämättömyys halutun investointitason ylläpitoon Suuri osa budjetista kunnan suoran päätäntävallan ulottumattomissa Hallitsematon velan määrän kasvu suhteessa velanmaksukykyyn Ikärakenteen vähittäinen vanheneminen ja kasvava palveluntarve Osaamisen turvaaminen tehtäväkentän kehittyessä ja nykyisen henkilöstön eläköityessä Valtiovallan toimet liittyen paikallishallinnon ja kuntarakenteen kehittämiseen Riittääkö maakunnan vetovoima houkuttelemaan uusia asukkaita myös maakunnan ulkopuolelta? 5

6 NUOREKAS JA AKTIIVINEN KASVUKUNTA TAIPALSAARI-STRATEGIA KEHITYSVISIO 2020 ELINVOIMAINEN SAARISTOKUNTA TASOKAS MATKAILUKUNTA TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT OSAAMINEN, TALOUDELLISUUS, HYVÄ PALVELU, AVOIMUUS, ALOITTEELLISUUS, YHTEISTYÖ, SITOUTUMINEN, VASTUULLISUUS KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut riippumatta palveluntuottajasta 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pk-yritysten sijoittumisalueena 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajamaalueilla 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta ja sillä edistetään kunnan kilpailukykyistä imagoa. 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

7 TASOKKAASTI TAIPALSAARELLA Nuorekas ja aktiivinen kasvukunta Maltillisella kasvulla turvataan keskeisten palvelujen järjestäminen lähipalveluna. Väestön nuorekas ikärakenne näkyy erityisesti lasten ja nuorten palveluihin panostamisessa. Kunnan koko väestöä kannustetaan aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. TAIPALSAAREN KEHITYSVISIO 2020 Elinvoimainen saaristokunta Saaristokunta on sekä vakituisen että vapaa-ajan asumisen vetovoimatekijä, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön. Taipalsaari muodostaa ytimekkään taajamien ja kylien kokonaisuuden lähellä maakuntakeskusta. TOIMINTA-AJATUS Tasokas matkailukunta Taipalsaari on aktiivinen osa Saimaan matkailu- ja virkistysaluekokonaisuutta. Monipuoliset vapaaajanviettomahdollisuudet, elämysmatkailutarjonta ja maakunnan kaupalliset palvelut lisäävät koko seudun elinvoimaisuutta. Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. 7

8 STRATEGISET TAVOITTEET, STRATEGIANÄKÖKULMAT JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Strategiset tavoitteet ovat vision toteutumista edistäviä välietappeja, joiden seurantaa ja raportointia varten on asetettu mittareita Strategiset tavoitteet on jaettu neljälle eri strategianäkökulmalle: Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Yhdyskunta ja ympäristö Sisäinen toiminta ja johtaminen Arvot ovat kunnan toimintaa syvällisesti ohjaavia periaatteita, joille on ominaista voimakkuus, pysyvyys sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta Arvot ovat myös sisäistettyjä periaatteita joihin kunnan toiminta perustuu 8

9 KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut, riippumatta palveluntuottajasta. Organisaatiorajat eivät saa olla este laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiselle Palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen aktiivisesti teknologian kehityksen tuomia uusia mahdollisuuksia STRATEGISET TAVOITTEET 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä. Kunta mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Palvelutarpeen kasvua hillitään siirtämällä hyvinvointipalvelujen painopistettä entistä enemmän korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista. Kunta luo edellytyksiä yhteisöllisen, hyvinvointia edistävän toiminnan kehittymiselle Nuoret ja vanhukset sekä elinkeinoelämä otetaan huomioon erityisryhminä osallisuuden kehittämisessä Jos vieras ihminen muuttaisi Taipalsaarelle. Hän varmasti ajattelisi miten hieno paikka Taipalsaari on. Vaikka täältä puuttuukin ABChuoltoasema sun muut, tai ei ehkä kauan. Taipalsaaren kunta suunnittelee uusia asioita tänne. Esim jäähallia, maauimalaa, uutta liikuntahallia ja lentokenttää. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI Sähköinen palvelukysely kuntalaisille joka toinen vuosi Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Uudet sähköiset palvelut TAVOITETASO Hyvät tulokset, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys 9

10 ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pkyritysten sijoittumisalueena. Vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen sekä infrastruktuurin tulee tukea Saimaan matkailua, muuta yrittäjyyttä ja koko kunnan elinvoimaisuutta Haja-asutusalueen vetovoimaisuutta edistetään tukemalla kyläyhdistysten toimintaa ja yksityisteiden kunnossapitoa Kunnan tunnettuutta ja positiivista imagoa lisätään markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa sovituilla toimenpiteillä MITTARI STRATEGISET TAVOITTEET 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Päätöksenteossa otetaan huomioon uusien toimintaedellytysten luominen yritystoiminnalle Yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan tarjoamalla edullisia toimitila- ja palveluratkaisuja Yrittäjyyskasvatus säilytetään osana Saimaanharjun koulukeskuksen opetusohjelmaa Kunnan elinkeinopolitiikan perusteista ja kunnan roolista paikallistalouden kehittäjänä sovitaan yksityiskohtaisemmin kunnan elinkeino-ohjelmassa MITTARISTO 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet. Palvelutuotannon suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistaa julkisen rahoituksen saamisen keskeisille investoinneille ja optimaalisen palvelutuotantoverkoston Ostopalvelut kilpailutetaan säännöllisesti Maksut ja taksat sidotaan seuraamaan yleistä kustannuskehitystä TAVOITETASO Kirkonkylän St1:n edessä on iso kylpylä ja tien toisella puolen Rosso. Etelärinteentiellä on elokuvateatteri. Taipaltiellä 5 tähden hotelli, jonka omistaa Tarja Halonen. Leväsen koulu on remontoitu keilahalliksi, jonka vieressä on ABC. Peltoin lentokenttää on uusittu ja suurennettu. Saikkolassa on Sokos ja Suomen suurin Prisma. Saimaaseen on kuskattu paljon delfiinejä. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Asukasluvun kehitys (netto) +30 asukasta per vuosi Työttömyysaste, % työvoimasta Alle 7,5 % Vuosikate, prosenttia poistoista Lainanhoitokate Nettokustannusten kehitys, /asukas Vuosikate 100% poistoista Vähintään 2 (1=huono, 1-2 tyydyttävä, yli 2 hyvä) Nettokustannusten kehitys hillitympää suhteessa valtakunnalliseen trendiin 10

11 YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajama-alueilla. Laadittavien ja ajantasaistettavien kaavojen tulee luoda edellytykset tasokkaalle ja monipuoliselle asumiselle sekä taajamissa että haja-asutusalueilla Kunta hankkii omistukseensa yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta keskeisiä maa-alueita Kunnan tonttitarjonta vastaa kysyntään ja on riittävän monipuolista Maankäytön ja asumisen painopisteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin MALsuunnitelmassa, sekä kunnan osayleiskaavoituksen kautta MITTARI Uusien asuinrakennusten rakennuslupien lukumäärä STRATEGISET TAVOITTEET 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille. Turvataan teknisen infrastruktuurin keskeiset palvelut seudullisessa rakenneyleiskaavassa määritetyn laatukäytävän alueella Luodaan edellytyksiä entistä laadukkaammalle vapaa-ajan tapahtumatarjonnalle, eri yhteisöille maksettavien toimintaavustusten kannustavuutta lisätään Nuorisotoimen palvelujen saatavuus ja nuorten liikuntamahdollisuudet turvataan Ilkivallan ja muun rikollisuuden torjuntaa sekä liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa MITTARISTO 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Puhdas Saimaa, luonto ja saaristo ovat Taipalsaaren vetovoimaisuuden perusta Kunta ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden päätöksenteossaan ja yhdyskuntarakennetta suunnitellessaan Kunta osallistuu aktiivisesti Pien- Saimaan kehittämis- ja puhdistushankkeisiin sekä norpan suojeluhankkeisiin TAVOITETASO Vähintään 30 per vuosi Tänne tulee iso liikuntasali. Sitten tänne tulee pari taloa lisää ja siihen isoon halliin tulee pieni keilahalli. Ja Pappilankankaalle uusi kaukalo. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Yhteiseen omaisuuteen kohdistuneen ilkivallan määrä Ympäristöhankkeisiin osallistuminen Eri yhteisöjen järjestämien tapahtumien määrän kehitys Vahinkoilmoitusten lukumäärä vähenee Vähintään 1 meneillään oleva hanke per vuosi Nousujohteinen toteuma 11

12 SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta. Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti uusia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen Onnistunut viestintä ja positiivinen julkisuuskuva edistävät kunnan kilpailukykyistä imagoa 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Strategisen johtamisjärjestelmän toimivuutta seurataan ja kehitetään Kuntaorganisaatio toteuttaa strategian asettamia tavoitteita ja etsii ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja Koko kuntakonsernin tulee järjestää toimintansa siten, että toiminta tukee Taipalsaaristrategiassa asetettuja tavoitteita. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään. Henkilöstöllä on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä ja muutosprosessien suunnittelussa Palkkauksen kannustavuutta lisätään eri muodoissaan Taipalsaari on aika pieni paikkakunta, mutta täällä asuu paljon ihmisiä, koska Kirkonkylälle tulee muuttamaan todella paljon ihmisiä tämän parin vuoden aikana. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI TAVOITETASO Sähköinen henkilöstökysely joka toinen vuosi Kunnan kotisivujen kautta toteutetut kyselyt Strategian jalkautuksen onnistuminen Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutuvan kunnan toiminnassa 12

13 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA ARVIOINTI Strategian toimeenpano edellyttää Riittävää resursointia Yhteistä tahtotilaa ja näkemystä Kaikki pellot pois! Sen sijaan Krossirata, huvipuisto, hotelli, ABC-kauppa, iso Airshop paikka ja Hoplop. Tanssitaan Break-dancea ja street-dancea. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Strategian toimeenpanon tärkein työväline on valtuuston vuosittain hyväksymä talousarvio, jonka tavoitekortit tulee laatia siten että toiminnallisilla tavoitteilla edistetään strategian toteutumista Tämän lisäksi valtuusto on strategian laadinnan yhteydessä hyväksynyt kunnan strategisen hankesalkun (liitteenä), jossa on ryhmiteltynä keskeiset strategian toimeenpanoon liittyvät hankkeet: Strategian kärkihankkeet, jotka ovat kunnan tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä toteuttaa Kärkihankkeita tukevat hankkeet, jotka nimensä mukaisesti edistävät/mahdollistavat kärkihankkeiden toteutumista Jokerihankkeet, joita lähdetään toteuttamaan mikäli olosuhteet ovat suotuisat Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutumista vuosittain arviointikertomuksen yhteydessä 13

14 TALOUSARVION TAVOITEKORTTIMALLI TALOUSARVION TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE: tulosalue Toiminnallinen tavoite Edistää seuraavia kunnan strategisia tavoitteita: Arvioidut vaikutukset / mittari Resurssit tavoitteen toteuttamiseksi Vastuuhenkilö Aikataulu 14

15 TULOSKORTTIMALLI TAVOITTEIDEN RAPORTOINTIA VARTEN TOIMINNALLINEN TAVOITE EDISTÄÄ SEURAAVIA KUNNAN STRATEGISIA TAVOITTEITA VASTUUHENKILÖ ARVIOIDUT VAIKUTUKSET / MITTARI Tavoitekortissa arvioitu vaikutus TOTEUMA Viranhaltijan kuvaus tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Raportointi: Tavoite saavutettu/ Tavoitetta ei ole saavutettu/ Edetään tavoitteen mukaisesti. 15

16 STRATEGINEN HANKESALKKU STRATEGIAN KÄRKIHANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Pappilanniemen uusi asuinalue Noin 170 uutta asuntoa ja 450 uutta asukasta, verotulot ja valtionosuudet yht. noin 2,2 M /vuosi vuodesta 2018 alkaen. tulot: menot: netto: Kunnanjohtaja Kirkonkylän taajamaympäristön ja liiketoiminta-alueiden kehittäminen, sekä liikennejärjestelyt Parantaa kirkonkylän taajaman houkuttelevuutta asumis- ja matkailuympäristönä. tulot: menot: netto: Määritetään myöhemmin Saimaanharjun taajamaympäristön kehittäminen: Kuhatien perusparantaminen Hankkeella on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen koulukeskuksen ja päiväkodin läheisyydessä. tulot:? menot: netto: Rakennustarkastaja Matkailuelinkeinon kehittämishanke Luodaan uusia edellytyksiä kunnan matkailuelinkeinolle. tulot menot netto: Uudet esiopetustilat Saimaanharjulle Uudet esiopetustilat mahdollistavat kunnan lakisääteisen palvelun järjestämisen tarkoitukseen sopivissa tiloissa, sekä päivähoidon ostopalvelujen vähentämisen. tulot: 0 menot: netto: Määritetään myöhemmin varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja KÄRKIHANKKEITA TUKEVAT HANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu MAL-suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kehittämistoimenpiteineen Sähköisten palvelujen kehittäminen Mahdollistaa suunnitelmallisen yhdyskuntarakenteen kehityksen tulevina vuosina. Parantaa kunnan viestintää ja markkinointia ja lisää kunnan houkuttelevuutta. Parantaa palveluiden saavutettavuutta ja edistää kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. JOKERIHANKKEET menot: menot: kunnanjohtaja LSYP hallinnon suunnittelija hallintojohtaja hallinnon suunnittelija Mikrotukihenkilö menot: Hallintojohtaja Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Uusi päiväkoti ja keskuskeittiö: vaihe 1: 80 paikkaa + keittiö vaihe 2: 80 paikkaa Vastaa kasvavaan päivähoitopaikkojen kysyntään Pappilanniemen alueen valmistuessa ja mahdollistaa päivähoidon palvelujen keskittämisen suuryksikköön. Kapasiteetti yhteensä 160 paikkaa. vaihe 1 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä menot: täsmentyy suunnitelmien edetessä netto: täsmentyy suunnitelmien edetessä varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja vaihe 1: 2015 vaihe 2: 2017 vaihe 2 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä 16 menot: täsmentyy

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Pyhärannan strategia 2017-2021 (strategiatoimikunnan esitys 15.5.2017 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle) Pyhäranta Asukkaita 2100 + 1000 Ihode Reila Rohdainen

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025

Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 Sipoon kunnan SOSTER osastostrategia 2025 8.12.2008 Sisältö 1. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset 2. Sipoo 2025 yhteinen tavoite 3. SOSTER strategian päämäärä 4. Strategiaperusta, arvot 5.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 20.04.2012 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi Valtuusto 9.6.2014 Vahvuudet - Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet - Monimuotoinen ja puhdas luonto - Erinomaiset liikuntamahdollisuudet - Laaja ja monipuolinen yritystoiminta - Hyvät kunnalliset palvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

Utsjoen kuntastrategia 2025

Utsjoen kuntastrategia 2025 Utsjoen kuntastrategia Kunnanvaltuusto 15.5.2017 Utsjoen kuntastrategia 15.5.2017 1 Visio Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava kunta. Kunnan elinvoimaisissa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Kuntapalvelut, strateginen tavoite

Kuntapalvelut, strateginen tavoite 1 Kuntapalvelut, strateginen tavoite Mäntsälässä asuvat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin ja kuntapalvelut osaltaan vaikuttavat ennaltaehkäisevästi lisäkustannuksia aiheuttavan palvelutarpeen

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginjohtajan esitys. Kaupunginhallitus

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginjohtajan esitys. Kaupunginhallitus Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus 9.10.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi PETÄJÄVESI 2020 STRATEGIAKARTTA Petäjäveden kunnan johtamisen suuri periaate on tavoitteiden ja menestystekijöiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tuloskortteihin kirjoitettujen toimenpiteiden avulla.

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulokset 18.12.2017 Kyselyn toteuttaminen Vastauksia 616/1800 = 34 % Kyselyaika: 26.10 13.11.2017 Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö suurimmat vastaajaryhmät

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot