KUNTAVAALIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAVAALIT 28.10.2012"

Transkriptio

1 KUNTAVAALIT ennakkoäänestys Kunta on ihmisten yhteisö - kunta on ihmisiä varten Keskustan Kontiolahden kunnallisjärjestö ry. Suomen Keskusta r.p.

2 KESKUSTA LÄHELLÄ Keskustan Kontiolahden 10 kohdan kuntavaaliohjelma Tulevan valtuustokauden tärkein haaste Kontiolahdella on tehdä kuntauudistuksen ratkaisut harkitusti ja kuntalaisten omaa mielipidettä kuunnellen. Suurkunta ei ole itsestään selvyytenä parempi, kuin omana kuntana toimiminen. Me keskustalaiset katsomme, että jokainen kuntalainen on itse paras kunta-asioiden asiantuntija, joka saa vaaleissa päättää kuinka kotikunnan asioita tulee jatkossa hoitaa. Sen takia lähivaikuttamisen mahdollisuus on tulevaisuudessakin säilytettävä. 1. Terveys- ja vanhushuollon tason säilyttäminen - henkilökunnan oikea mitoitus - oikea hoidon porrastus ja sen toteuttaminen - ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen - ikäihmisten kotona asumisen tukeminen - palvelusetelin käytön laajentaminen 2. Perheiden arjen sujuvuuden takaaminen - joustava ja elämäntilanteet huomioivat päivähoitomuodot - perheiden arjessa tukeminen - terveyspalveluiden helppo saatavuus - kouluverkoston säilyttäminen nykyisellään - päivähoitopaikkojen ja koulujen terveellinen toimintaympäristö 3. Lasten- ja nuorten aseman huomioiminen - syrjäytymisvaarassa olevien huomioiminen - monipuolisen harrastustoiminnan tukeminen ja järjestäminen yli kuntarajojen - nuorisotyön ja paikkojen tasapuolinen kehittäminen koko kunnan alueella - nuorten työelämään tutustumisen mahdollistaminen ja riittävien kesätyöpaikkojen saatavuus - nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen 4. Asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpito ja parantaminen - erilaisten asumismuotojen edesauttaminen, sekä vuokra-asuntotuotannon lisääminen - asumisturvallisuutta vaarantaviin asioihin välitön puuttuminen ja niiden ennaltaehkäiseminen - tasavertainen mahdollisuus asua eri puolilla kuntaa - riittävän laajan palvelutarvesuunnitelman laatiminen kunnassa - rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyys

3 5. Kunnallisen elintarvike- ja ruokahuollon tukeminen ja edistäminen - lähiruuan käytön todellinen lisääminen - ajanmukaiset tilat ja välineet ruokahuollossa - ruokahuoltoa kehitettäessä otettava huomioon erityistarpeet, lapset ja ikäihmiset 6. Lähivaikuttamisen edistäminen - kylä- ja yhdistystoiminnan tukeminen ja sen arvostaminen - nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - päätöksenteon avoimuus ja ymmärrettävyyden parantaminen - kuntalaisten mielipiteiden kuuleminen ja huomioiminen asiakaspalautteiden kautta 7. Yrittäjyyden edistäminen kunnassa - kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen - kunnassa on oltava elinkeinotoiminnan edistämisestä vastaava henkilö - luotava edellytykset yrityksille ja yrittäjyydelle - maatalouden toimintaedellytykset turvattava - kunnassa on vuosittain oltava ainakin yksi laaja kehittämishanke 8. Kunta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden edelläkävijänä - kulttuuri ja vapaa-aikatoiminnan tukeminen - ajanmukaiset ja toimivat puitteet toiminnalle - paikallisuuden huomioiminen kulttuurissa ja vapaa-aikapalveluissa - kuuluminen maakunnallisiin kulttuuria edistäviin hankkeisiin 9. Kuntatalouden tasapaino - kuntatalouden pitkän aikavälin suunnitelmallisuus ja tavoitteet - kunnan talousresurssien oikeanlainen ja järkevä käyttö - säästötoimien oikeudenmukainen jakautuminen 10. Kunta on ihmisten yhteisö kunta on ihmisiä varten - kunnassa aito kansanvalta ja itsehallinnon periaatteet - oikean kokoinen kunta luo elinvoimaa - kunnallisten palveluiden tuottamisessa suuruus ei ole itseisarvo Keskustan kuntavaaliohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan:

4 Keskustalle kunta on ihmisten yhteisö Koko Suomea, niin myös Kontiolahtea, on kuluvalla valtuustokaudella ravisteltu voimakkaasti. Maahan muodostettiin viime eduskuntavaalien tuotoksena kokoomushallitus, mikä pitää sisällään niin oikeiston kuin vasemmiston. Tämän hallituskoalition voima ja toiminta perustuu siihen, että sieltä otetaan, missä hallituksen sisällä ei ole vastusta. Keskustan puuttuessa hallituksesta oli siis helppo määrittää sadat Suomen kunnat valtion maksumiehiksi. Hallitusohjelmaan kirjattu satojen miljoonien eurojen kuntien valtionosuuksien leikkaus saattaa kunnat täten kestämättömään tilanteeseen. Eikä vain kunnat, vaan kaikki valtiovallan toimielimet kuntien sisällä joutuvat näiden leikkausten kohteiksi. Maan yli pyyhkäisi ennen näkemätön keskittämisen aalto, minkä seurauksena valtion virastojen hajasijoittaminen maakuntiin tyrehtyi ja maakunnissa olevien valtion eri laitosten lakkauttaminen ja lähes mielivaltainen yhdistäminen alkoi. Pahiten näitä järkiperusteita vailla olevien toimintojen kohteeksi joutuu Pohjois-Karjalassa Kontiolahti menettäessään varuskunnan. Kaikesta tästä huolimatta Kontiolahti on jatkanut ja jatkaa tulevaisuudessakin kehittymistä ja menestystarinaansa. Kontiolahden menestyksen takeena on ollut Keskustan valtuutetut. Heidän määrätietoisella toiminnallaan yhteistyössä muiden puolueiden valtuutettujen ja kunnan virkamiesten kanssa, kunnan tasapuolinen kehittäminen on ollut mahdollista. Tulevia haasteita Kontiolahti on kasvanut ja täällä on rakennettu viimeiset kymmenet vuodet kiivaasti. Tämän seurauksena kunta on velkaantunut, mutta ei toivottomasti. Kuntatalouteen tulee kiinnittää suurta huomiota, mutta säästötoimia suunniteltaessa on kuitenkin huolehdittava, että yleiset ja yhtäläiset lähipalvelut turvataan. Toinen merkittävä haaste on sote-palveluiden yhdistäminen Joensuun kanssa vuoden 2013 alusta. Kuinka se onnistuu ja mitkä ovat kustannukset? Tuleeko todellisuudessa säästöä? Haasteita luo myös hallituksen halu keskittää, byrokratisoida ja hävittää ihmisten lähidemokratia. Kunnista halutaan tehdä suuria laitoksia suuruuden ekonomiaan uskoen. Tämä ei ole Kontiolahden Keskustan vaihtoehto. Kontiolahdella on täydet mahdollisuudet selviytyä haasteistaan ilman kuntaliitoksiakin, sillä täytyy muistaa, että todellisuudessa pienemmissä yksiköissä toimitaan usein tehokkaammin ja motivoituneemmin, ja palveluiden tuottaminen on edullisempaa. Äänestä Keskustaa Jälleen kerran Kontiolahden Keskusta on saanut ehdokaslistan, jossa ehdokkaat edustavat ikänsä, elämäntilanteensa ja ammattinsa puolesta koko kuntaa. Äänelläsi voit valtuuttaa Kontiolahden Keskustan ehdokkaan puolustamaan kotikuntaamme, jotta se olisi yhä parempi meille kaikille elää ja asua. Kontiolahti on Pohjois-Karjalan helmi, jota ei soisi tuhottavan. Seppo Toppi Keskustan Kontiolahden kunnallisjärjestön pj.

5 Eila Arveli, yrittäjä, eläk. Kontiolahti puh s.posti: * Työpaikkoja on saatava lisää omaan kuntaan yrittäjyyttä edistämällä. * Kuntalaisia kuunneltava paremmin, päätökset eivät saa valua yksinomaan virkamiesten käsiin. * Kontiolahtelaisten asioita hoidetaan parhaiten Kontiolahdessa. Kontiolahti on pidettävä itsenäisenä kuntana. 80 Jertta Harinen, merkonomi, opiskelija Kontioniemi puh s.posti: * Toimiva arki: hyvät terveyspalvelut, päivähoitojärjestelmä ja mahdollisuus kodinhoidon palveluihin. * Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehitys uusilla asuinalueilla. * Erityistukea tarvitsevien huomiominen. * Oikeankokoinen kunta - tehokas palveluiden tuottaja. * Vastuu ympäristöstä. 81 Jukka Heikkinen, agrologi (amk), myyjä Lehmo puh s.posti: kotisivut: jukka.heikkinen.kotisivukone.com/ *Hyvällä yhteistyöllä taloudellisesti haasteellisten aikojen ylittäminen. *Lapsiperheille huoleton ja sujuva arki. *Elinvoimaisen maaseudun säilyttäminen ja kehittäminen. 82 Yulia Huikuri, vastaanottovirkailija Lehmo puh kotisivut: * Laadukkaat ja nopeat terveyspalvelut. * Tukihenkilöt maahanmuuttajille, kotiutumisen edistäminen. * Ihmisillä on oikeus tietää mitä kunnassa tapahtuu. * Kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottaminen. 83

6 Pekka Härkönen, eläkeläinen Kulho puh * Haja-asutusalueiden liikenneyhteyksien turvaaminen. * Kulhon kevyenliikenteen alikulun saaminen Ilomantsin tielle. 84 Petri Itälä, artenomi, työnjohtaja Lehmo puh s.posti: 85 * Itsenäisen kuntana turvaamme palvelumme. * Hyvällä kaavoituksella turvattava asumiselle ja yritystoiminnalle hyvät edellytykset. * Monipuolista yhdistystoimintaa tuettava. * Lapsi ja ikäihmisten elämäntilanteet huomioivaa hoitojärjestelmää kehitettävä. * Kunnan talousresurssien järkevä käyttö. Matti Jyrkinen, kartoittaja, yrittäjä, Sitoutumaton Kulho puh s.posti: 86 * Maaseudun tasapuolinen kehittäminen. * Yrittäjyys luo elinvoimaa ja edellytykset hyvinvointipalveluille. * Pyörätien rakentaminen Kulhontielle pikaisesti. Aimo Kettunen, metsäneuvoja, eläk. Kontiolahti puh s.posti: 87 * Terveys ja sosiaalipalvelut lapsista ikääntyneille saatavilla kohtuullisessa ajassa. * Elinkeinotoimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen. * Lapsille ja nuorille hyvä ja turvallinen oppimisympäristö. * Kotimaisen energian käytön lisääminen. * Kunnan suuruus ei ratkaise tarvittavien palvelujen saatavuutta ja nopeutta.

7 Mika Kontkanen, koneasentaja, maanviljelijä Jakokoski puh s.posti: * Vanhusten hyvinvointi. * Nuorten syrjäytymisen estäminen. * Yrittämisen olosuhteiden tukeminen. 88 Unelma Kuokkanen, myyjä Paihola puh * Yritystoiminnan tukeminen ja kehittäminen. * Kuntalaisten kuuleminen ympäristöasioissa. 89 Mika Kuusela, maanviljelijä, maatalous-metsätieteiden maisteri Paihola puh s.posti: kotisivut: * Toimivat koulutus-, päivähoito- ja terveyspalvelut ovat kuntalaisten perusoikeuksia. * Terve kuntatalous turvaa kunnalliset palvelut. * Yritysmyönteisyyttä kuntapäätöksiin Yrittäminen luo työpaikat. * Itsenäinen Kontiolahti on hyvä kunta asua, elää ja yrittää. 90 Minna Kuusela, kauppatieteiden ylioppilas Paihola puh s.posti: kotisivut: * Nuorta talousosaamista Kontiolahden päätöksentekoon. * Oma kotikunta - palveluiden paras turva. * Lasten ja nuorten hyvinvointi kansakunnan tulevaisuus. 91

8 Simo Lappalainen, opiskelija, yrittäjä Pilkko s.posti: kotisivut: 92 * Lasten ja nuorten psyykkinen sekä fyysinen hyvinvointi. * Laaja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjonta. * Kuntalaisten mielipiteiden huomioiminen kuntapäätännässä. Pirita Lassila, klinikkaeläintenhoitaja Paihola puh s.posti: 93 * Mukava ja viihtyisä asuinympäristö. * Nuorten kuuleminen päätöksenteoissa. * Lähiruuan lisääminen kunnassa. Heikki Lukkarinen, agrologi (amk), myyjä Kulho puh s.posti: 94 * Huolehditaan koko kunnan tarpeista kylään katsomatta. * Kuntaa on saatava entistäkin yrittäjämyönteisemmäksi, uusyritys hankintaa on suoritettava aggressiivisemmin vanhoja unohtamatta. * Kunta on pyrittävä säilyttämään itsenäisenä, jolloin kuntaan tulevat verorahat käytetään myös omien kuntalaisten hyödyksi. Katri Manninen, ravitsemusterapeutti Kontioniemi puh s.posti: * Kontiorannan uimahallin palvelut kuntalaisille. * Laadukkaat peruspalvelut. * Asumisviihtyvyys ja -turvallisuus. 95

9 Jouni Mertanen, kartoittaja Kontiolahti puh s.posti: * Demokraattinen ja kasvot omaava kunta. * Veroeurojen järkevä ja oikeudenmukainen käyttö. * Kulttuurin edistäminen ei ole kallista, jos on tahtoa. * Ajantasalla oleva kaavoitus on menestyvän kunnan tae. * Kontiolahti on kaunis kunta jossa asukkaat viihtyvät. 96 Sakari Mustonen, tanssiliikuntakouluttaja, yrittäjä Kunnasniemi puh s.posti: * Itsenäinen Kontiolahti säilytettävä. * Kehittyvän Kontiolahden puolesta. * Kylien tasa-arvoinen kohtelu taajamien kanssa. 97 Rantakalatapahtuma Kontiolahden satamassa

10 Saara Paalanen, insinööri Mönni puh s.posti: 98 *Kylätoiminnan ja kyläkoulujen tukeminen ja kehittäminen turvattava jatkossakin. *Soratiet on kunnostettava turvalliseksi ja vastaamaan tämän päivän liikennettä. Minna Pakarinen, yrittäjä, maanviljelijä Kulho puh s.posti: 99 * Ei kuntaliitokselle, ympäryskuntien yhteistyölle vihreää valoa. * Lähipalvelut turvattava jokaiselle kuntalaiselle tasapuolisesti. * Hyvällä yhteistyöllä saamme kuntamme pysymään elinvoimaisena myös tulevaisuuden haasteissa. Höytiäinen on Kontiolahden helmi

11 Mila Pitkänen, matkailu- ja luomumarjatilan emäntä, yrittäjä Lehmo puh s.posti: * Nuorisotiloja myös Lehmoon ja ratkaisuja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi. * Kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyötä on tiivistettävä. * Lähiruoka omasta kunnasta. * Terveyskeskuksen palveluiden saatavuutta on parannettava. * Kontiolahti on säilytettävä itsenäisenä kuntana. 100 Eija Putro, sairaanhoitaja (amk) Sitoutumaton Kontiolahti puh s.posti: * Laatua vanhustenhoitoon. * Koiraharrastus olosuhteiden parantaminen Kontiolahdella. 101 Jukka Puumalainen, maatalousyrittäjä Varparanta puh s.posti: * Yhteistyötä yli kuntarajojen, ei pakkoliitoksia! * Yrittäjyyden, sekä maa- ja metsätalouden toimintamahdollisuuksien turvaaminen. * Mahdollisuus asua ja rakentaa myös taajamien ulkopuolella. * Yhteistyötä ja avoimuutta päätöksenteossa. 102 Anne Romppanen, laboratoriohoitaja Suurivaara puh s.posti: kotisivut: anneromppanen.omasivu.fi/ * Kunnan talousresurssien oikeanlainen ja järkevä käyttö. * Lähipalveluiden pitää tukea kuntalaisten arjen sujuvuutta ja sähköisiin palveluihin on panostettava. * Omaishoidon ja omaishoitajien aseman parantaminen ja vahvistaminen. * Kunta tarvitsee yrittäjyyttä ja työpaikkoja. 103

12 Johanna Romppanen, lähihoitaja Varparanta puh s.posti: 104 * Toimivien peruspalveluiden turvaaminen. * Kunnan kehittäminen tasapuolisesti. * Jokaisella kuntalaisella, oli sitten työntekijä taikka asiakas on oikeus turvalliseen ja terveeseen toimintaympäristöön. Kimmo Romppanen, muusikko Kontiolahti as. puh s.posti: facebook: kimmo romppanen vaalit 105 * Peruspalvelut kuntalaisten oikeus tulevaisuudessakin. * Nuorten lapsiperheiden päivähoitopalveluihin tulee kiinnittää huomiota. * Ikäihmisten toimivat peruspalvelut ja viriketoiminta. * Omaan kulttuuriin satsaaminen ja monipuolisen nuorisotoiminnan kehittäminen on panostamista tulevaisuuteen. Yrjö Ruohomäki, putkiasentaja, yrittäjä Lehmo puh s.posti: * Vanhusten kotihoidon ja terveyspalveluiden kehittäminen ja palveluiden turvaaminen. * Kontiolahden kunnan itsenäisenä säilyttäminen. 106 Samuli Simonen, opiskelija Puntarikoski puh s.posti: 107 * Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen myös haja-asutusalueilla. * Asuinalueiden tasapuolinen kehittäminen koko kunnan alueella. * Yritystoiminnan tukeminen ja kehittäminen lisää työllistämistä.

13 Jenni Toppi, tradenomi Lehmo puh s.posti: kotisivut: * Kuntapalvelut lähellä - vastuunsa kantava Kontiolahti. * Terveet ja hyvinvoivat kuntalaiset tulevaisuuden perusta. * Ympäristöstään tietoinen ja siitä huolehtiva Kontiolahti. 108 Seppo Toppi, insinööri, yrittäjä Lehmo puh s.posti: kotisivut: * Lähipalveluiden ja lähidemokratian säilyttäminen. * Koko kunnan tasapuolinen kehittäminen. * Yrittämisen ja työllistämisen mahdollistava kuntapolitiikka. * Kuntatalouden tasapainottaminen. 109

14 Pirjo Turunen, maatalouslomittaja Romppala puh s.posti: 110 * Perheiden arjen sujuvuuden takaaminen. * Lasten- ja nuorten aseman huomioiminen. * Tuetaan ja arvostetaan kylä- ja yhdistystoimintaa ja sen merkitystä. * Kuntatalouden tasapaino. Säästötoimet on jakauduttava oikeudenmukaisesti. Jari Tuononen, ytm, hallinto- ja talouspäällikkö Puntarikoski puh s.posti: 111 * Lapsiperheiden tukeminen arjen askareissa. * Turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön takaaminen. * Tiedonkulun lisääminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. * Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta; myös alle kouluikäisten harrastustoiminnan mahdollistaminen. Timo Tuulenkari, nuorisotyönohjaaja, diakoni Kontiolahti puh s.posti: 112 * Lapset ja nuoret otettava huomioon päätöksenteossa. * Tarpeeksi resursseja työntekijä sekä toimitilojen rintamalla. * Lapsi perheiden tukeminen arjessa. * Terve ja turvallinen leikkipuisto, päiväkoti ja koulu. Jyri Vanninen, yrittäjä, projektipäällikkö Puntarikoski-Onttola puh * Kansanvallan itsepuolustus on huomioitava kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. * Kansalaisten perustarpeista on huolehdittava hyvin kaikkialla. * Rehellisyys ja suoraselkäisyys ovat keskeisiä hyveitä politiikassakin. * Lapset ja nuoret on huomioitava kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.

15 Pekka Virtamo, yrittäjä, toimittaja Kupluskylä puh s.posti: facebook: * Lasten, nuorten ja perheiden palvelut pidettävä kunnossa. * Kontioranta kunnan kehittämisen kärki. * Jokirannantiestä turvallinen kylätie. 114 Erkki Voutilainen, toiminnanjohtaja Kontiolahti, Lehmo puh s.posti: * Laadukas kouluverkosto myös tulevaisuudessa Kontiolahdella. * Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy. * Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja tukeminen: lähiliikuntapaikat/välituntiliikunta. * Liikunnan ja urheilun tukeminen yli kuntarajojen sekä autetaan urheiluseuroja liikuttamaan. 115 Kontiolahtelaisilla on monenlaisia koteja

16 Tilastotietoa Kontiolahden kunnasta Sijainti N E Lääni Itä-Suomen lääni Maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Seutukunta Joensuun seutukunta Perustettu 1873 Kokonaispinta-ala 1 029,83 km² - maa 799,72 km² - sisävesi 230,11 km² Asukasluku (heinäkuu 2012) v. osuus kunnan asukasmäärästä 26 % v. osuus kunnan asukasmäärästä 61,5 % yli 65 v. täyttäneiden osuus kunnan asukasmäärästä 12,5 % Äidinkieli - suomenkielisiä 98,2 % - muut 1,8 % Työttömyysprosentti heinäkuu 11.7 % Velkamäärä / asukas 2856 euroa Tuloveroprosentti 19,25 % G,I Kauppa, maj.-, rav 11,8% Elinkeinorakenne Kontiolahdella 2010 F Rakentaminen 8,6% B-E Teoll., kaivost., 16,5% 516 H Kuljetus,varastointi 4,8% J,M,N Inform., Tieteel 10,3% A Maa-,metsä-,kalatal. 3,4% X Toimiala tuntematon 1,5% R-U Muut palvelut 4,7% K,L Rah., vak., kiint. 1,9% Q Terv.- ja sos.palv. 20,2% P,O Koulutus, Julk.hal 16,4% SeutuNet Toimiala TOL 2008 Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Julkaisun kustantaa: Keskustan Kontiolahden kunnallisjärjestö ry.

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN Lokakuun kuntavaalit antavat suuntaa kuntiemme kehittämiselle. Kokoomuksella on kuntavaaleissa

Lisätiedot

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi.

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2012 valintojen aika Vaarallinen risteys sivu 2 On nähtävä lähelle ja samalla katsottava kauas sivu 10 Terveysaseman uusi malli sivu 12 HARJU

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10.

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2008 Kokoomuksen työmaakokous Tampereella sivu 3 Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 Ku n n a ll ll iisva a ll ii

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat

Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat EDUSKUNTAVAALIT 2015 Liitossa Esittelyssä 2015 LAPPI 2 eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat 37 lääkäriehdokasta kertoo vaali teemansa ja keskeiset tavoitteensa eduskuntatyössä. Ehdokkaat esitellään vaalipiireittäin

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012.

Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012. VANTAAN OPETTAJA Kuntavaaliekstra 10.10.2012 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Eeva Lohela 050-409 6460 tiedotus@voay.fi

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot