TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere toimisto(a)kapy.fi

2 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA... 3 TUKITOIMINTA... 4 Tukipuhelin ja tukisähköposti... 4 Kirjallinen materiaali... 4 Tukikirjanen... 4 Lapsiopas... 4 Tukihenkilötoiminta... 4 Vertaistukiryhmät... 5 Vapaaehtoisten työnohjaus... 5 Tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutukset... 5 Keskustelupalstat... 5 Isovanhempien vertaistuki... 6 Lasten vertaistukiryhmät... 6 TIEDOTUS... 6 KÄPY -lehti... 6 Esite... 6 Jäsenkirjeet... 6 Kotisivut... 7 Messutapahtumat ja luennot... 7 TUTKIMUS... 7 TALOUS... 8 YHTEISTYÖ... 8 Kansainvälinen yhteistyö... 8 Valtakunnallinen yhteistyö... 9 EDUNVALVONTA TYÖHYVINVOINTI ALUSTAVA TOIMINTAKALENTERI VUODELLE Lähteitä...12

3 3/12 YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry (KÄPY ry) on valtakunnallinen vertaistukiyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä, lapsen kuolintavasta ja iästä riippumatta. Lapsi on olemassa, kun raskaus on alkanut, eikä lapsi-vanhempisuhde pääty täysiikäisyyteenkään. Aina kun lapsi on kuollut ennen vanhempaa, on kyse lapsen kuolemasta. Yhdistys tarjoaa tukea lapsensa menettäneille perheille mm. tukipuhelimen, tukihenkilöiden sekä eri puolilla Suomea kokoontuvien vertaistukiryhmien avulla. KÄPY ry on aatteellisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäsenet ovat lapsen kuoleman kokeneita vanhempia, sisaruksia, isovanhempia ja perheen ystäviä sekä työssään lapsikuolemia kohtaavia. Vuonna 2014 tehdyn sääntömuutoksen myötä yhdistyksen vuosikokouksen järjestämiseen ja hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia. Vuodesta 2015 lähtien yhdistys järjestää vuosittain yhden yleisen vuosikokouksen. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksessa ei enää ole kaksijäsenisiä toimikuntia (tuki-, tiedotus-, tutkimus- ja talousoimikunta), vaan vastuuta jaetaan tasaisemmin hallituksen sisällä. Hallituksen toimiaika on 2 vuotta. Yhdistyksessä on kaksi palkattua työntekijää, ja 140 vapaaehtoista jotka toimivat eri rooleissa mm. tukihenkilöinä ja ryhmänohjaajina. AJANKOHTAISTA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry:n visio strategiassa : Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä lisäämällä sekä perheiden että ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta. Tarjoamme valtakunnallista ja laadukasta vertaistukea lapsen kuoleman kokeneille perheille ja heidän läheisilleen yhdistyksen vertaistukijoiden sekä kahden kokoaikaisen työntekijän voimin vuoteen 2014 mennessä. Vision mukainen tavoite kahdesta kokoaikaisesta työntekijästä toteutui syyskuussa 2013, kun toimistolle palkattiin uusi kokoaikainen työntekijä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi. Strategiakaudella keskitytään vision mukaiseen perheiden tavoittamiseen ja tukemiseen lisäämällä perheiden ja ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta. Tämän tavoitteen toteutumisen mahdollistamiseksi yhdistys on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta hankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoa lapsikuolemaperheiden kohtaamisesta, tukemisesta sekä vertaistuen pariin ohjaamisesta. Hanke mainitaan toimintasuunnitelman tavoitteen jälkeen (hanke), mikäli kyseisen tavoitteen toteutuminen vaatii hankkeen kautta saatavat resurssit. Myös vision mukaiseen toiminnan laatuun kiinnitetään huomiota mm. säännönmukaisella ja suunnitelmallisella toiminnan arvioimisella. Toiminnanjohtaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jakavat kaikki toimistotyöt keskenään. Jos toimistolla työskentelisi osa-aikainen sihteeri, vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työajasta 25% säästyisi mm. 140 vapaaehtoisen ohjaamiseen ja työnohjauksen järjestämiseen sekä tukitoiminnan järjestämiseen ja toiminnan säännönmukaiseen arviointiin ja kehittämiseen. Tämän lisäksi osa sihteerin työajasta menisi työtehtävien hoitamiseen, joita tällä hetkellä toimistohenkilökunta ei ehdi hoitamaan. Tällaisia työtehtäviä ovat mm. sosiaalisen median hyödyntäminen perheiden tavoittamisessa ja tiedottamisessa, ystävä- ja yhteisöjäsenten rekrytointi, yritysyhteistyö, lahjoitusmahdollisuuden markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä KÄPY lehden

4 4/12 mainostilan myyminen. Monet näistä tällä hetkellä tekemättä jäävistä työtehtävistä auttaisivat kehittämään yhdistyksen rahoituspohjaa. Lisäksi sihteeri ehtisi nykyistä paremmin huolehtimaan jäsenrekisterin ajantasaisuudesta, jolloin jäsenten kokemus toiminnan laadusta olisi parempi. Tavoite 1: Toimistolle palkataan osa-aikainen sihteeri. Tarvittaessa selvitetään työllistämistukivaihtoehtoja. TUKITOIMINTA Tukitoiminta on yhdistyksen keskeisin toimintamuoto. Tukitoiminnasta vastaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Hän toteuttaa toimintaa yhdessä lukuisten vapaaehtoisten kanssa. Tukitoiminta sisältää tukipuhelimen, kirjallisen tukimateriaalin, tukihenkilöt ja heidän koulutuksensa, perheviikonloput, alueelliset avoimet vertaistukiryhmät ja niiden ohjaajien koulutuksen sekä aikuisten ja nuorten keskusteluryhmän ylläpidon Facebookissa. Isovanhempien tapaamisia sekä sisarusten sururyhmiä järjestetään vuosittain mahdollisuuksien mukaan erillisrahoituksen turvin. Tukipuhelin ja tukisähköposti Tukipuhelin päivystää maanantaisin ja torstaisin klo , mutta puheluja tulee paljon myös muina aikoina ja myös muihin puhelimiin. Osa yhteydenotoista tulee myös tukisähköpostiin. Kirjallinen materiaali Yhdistys jakaa kirjallista materiaalia yhteyttä ottaville tai jäseneksi liittyville perheille. Myös ammattilaiset voivat tilata materiaalia pientä maksua vastaan omaan käyttöönsä tai perheille jaettavaksi. Tukikirjanen Aho A L, Kivikko M, Mesikämmen E, Uittomäki S Lapsen kuolema. Tietoa ja tukea perheille. KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Lapsiopas Uittomäki S, Mynttinen S & Laimio A Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut. Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville. KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Tukihenkilötoiminta Tukihenkilötoiminnan koordinointiin kuuluu tukisuhteiden järjestäminen, tukihenkilöiden jaksamisen tukeminen ja työnohjaus, tukisuhteen seuranta sekä tukikoulutusten järjestäminen. Tukihenkilöt sitoutuvat yhteen tukisuhteeseen kerrallaan. Tukisuhteiden kestoissa on suurta vaihtelua, muutamasta viikosta reiluun vuoteen. Yksi tukisuhde kestää keskimäärin vuoden, minkä jälkeen monet tukihenkilöt haluavat pitää hieman taukoa ennen uuden tukisuhteen aloittamista. Myös erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, että samat tukihenkilöt eivät ole koko ajan käytettävissä. Uusille tukihenkilöille on jatkuva tarve yhteydenottojen lisääntyessä, joten tukihenkilöiden rekrytointiin ja koulutukseen tulee panostaa.

5 5/12 Vertaistukiryhmät Noin 20 vertaistukiryhmää jatkaa toimintaansa eri puolilla Suomea. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan ja vanhoja voi jäädä tauolle. Tavoitteena on, että jokaisella paikkakunnalla, jossa ryhmälle on selkeä tarve ja lähimpään ryhmään on pitkä matka, pystytään järjestämään oma vertaistukiryhmä. Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi tehtäväänsä koulutettua ohjaajaa. Perheviikonloput Perheviikonloppu on järjestetty perinteisesti kolme kertaa vuodessa; kaksi eteläisessä Suomessa ja yksi Pohjois-Suomessa. Perheviikonlopuissa on omat vertaistukiryhmänsä aikuisille ja kouluikäisille, ja alle kouluikäisille on järjestetty lastenhoito. Myös esikouluikäiset voivat osallistua pienempien koululaisten ryhmiin, jos niissä on tilaa. Saadun palautteen ja parisuhdetta koskevien tutkimustulosten perusteella perheviikonlopussa järjestetään parisuhdetta käsittelevä asiantuntijaluento yhden teemaryhmän sijaan, mikäli sille saadaa rahoitusta. Lapsen kuolema vaikuttaa parisuhteeseen ja KÄPY ry:n toiminnassa on havaittu että aihe vaatii asiantuntijan ohjauksen. Asiantuntijan luento voi toimia pienryhmän keskustelun herättäjänä. Perheet saavat lisää tietoa ja ymmärrystä lapsen kuoleman vaikutuksesta parisuhteeseen sekä välineitä parisuhteen hoitamiseen surun keskellä. Luentojen aiheita voivat olla mm. isien ja äitien surun erilaisuus ja eritahtisuus. Asiantuntijaluennolle haetaan erillisrahoitusta. Vapaaehtoisten työnohjaus Tukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien sekä muiden vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää, jotta heillä olisi voimia ja motivaatiota olla toiminnassa mukana. Akkulataamo eli työnohjauksellinen tapaaminen tukihenkilöille ja ryhmänohjaajille järjestetään viikonlopun mittaisena toista kertaa, mikäli marraskuusta 2014 saadut kokemukset ovat hyviä. Akkulataamon sisältöjä kehitetään, ja mietitään eri vaihtoehtoja järjestää voimauttavaa ja työnohjauksellista toimintaa vapaaehtoisille. Akkulataamo pidetään osallistujille maksuttomana. Akkulataamoon kutsutaan myös perheviikonloppujen ryhmänohjaajat. Säännöllisempää vapaaehtoisten työnohjausta eri paikkakunnilla kehitetään. Kehittämistä tehdään mm. palautteen perusteella jota saadaan Helsingissä syksyllä 2014 järjestetystä työnohjausryhmästä. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä toimistolle ja saada henkilökohtaista ohjausta vapaaehtoistyöhönsä. Tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutukset KÄPY ry:n tukikoulutus on kaksivaiheinen. Ensin käydään tukihenkilökoulutus, jonka käytyään voi toimia yhdistyksen tukihenkilönä. Tukihenkilökoulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajakoulutukseen. Ensimmäiseltä koulutuskerralta peritään omavastuuosuus. Jos toimii aktiivisena tukihenkilönä tai ryhmänohjaajana, seuraavista koulutuskerroista ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta. Tukihenkilöille on jatkuva tarve, joten tukihenkilökoulutuksia järjestetään kaksi eri puolilla Suomea, ryhmänohjaajakoulutus järjestetään kerran. Myös lapsenlapsensa menettäneet isovanhemmat voivat osallistua tukihenkilökoulutukseen. KÄPY ry:n jäsenille mainostetaan myös muiden järjestöjen järjestämiä tukikoulutuksia. Keskustelupalstat Nuorille noin vuotiaille sisaruksensa menettäneille tarkoitettu suljettu Facebook ryhmä jatkaa toimintaansa. Ryhmää moderoi sisaruksensa menettänyt nuori aikuinen. Facebookissa oleva KÄPY ry:n suljettu keskusteluryhmä aikuisille jatkaa myös toimintaansa. Ryhmä on aktiivinen ja

6 6/12 siihen kuuluu lähes 950 jäsentä. Ryhmää moderoi kolme yhdistyksen vapaaehtoista henkilöä, ja he myös tiedottavat yhdistyksen toiminnasta aktiivisesti keskustelupalstalla. Keskusteluryhmän jatkuvasti kasvaessa ryhmän moderointiin tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Isovanhempien vertaistuki Isovanhempien vertaistukitapaamisia on järjestetty säätiöiltä saadulla rahoituksella. Isovanhemmille järjestetään tapaaminen myös vuonna 2015, mikäli rahoitus järjestyy. Lasten vertaistukiryhmät Vertaistukiryhmiä sisaruksille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erillisrahoituksella. Vuosien varrelta kertyneen kokemuksen mukaan sisarusten ryhmien markkinointiin tulee varata tarpeeksi resursseja, sillä ryhmien kokoaminen on työlästä eikä perheitä ole helppo tavoittaa ja saada tuen piiriin. Tavoite 2: Uusia tukihenkilöitä ja ryhmänohjaajia pyritään kouluttamaan tuen tarvetta vastaava määrä. Käytetään kohdennettuja viestejä vapaaehtoisten rekrytoinnissa, niin että toiminta tulee lähelle. Tavoite 3: Vapaaehtoisten työnohjausta lisätään ja kehitetään tarpeen mukaan. Tavoite 4: Luodaan tukitoimintojen arviointijärjestelmä, jonka perusteella toimintaa voidaan jatkuvasti ja ajantasaisesti arvioida ja kehittää. Tavoite 5: Vapaaehtoisia osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tavoite 6: Sisarusten ja isovanhempien tuki pyritään mahdollistamaan erillisrahoituksella Tavoite 7: Kartoitetaan mahdollisuuksia saada rahoitusta ns. erillisryhmille eli ryhmille, joita järjestetään kulloinkin nousevasta tarpeesta (mm. tietty kuolinsyy, parisuhderyhmä jne.) TIEDOTUS Saavuttaakseen vision mukaisen tavoitteen perheiden ja ammattilaisten tiedon lisäämisestä, yhdistyksen on kehitettävä tiedotusta. Joitain tiedotustoimia voidaan tehdä tehostamalla ja kehittämällä nykyistä tiedotusta. Laajempaa ja säännönmukaisempaa tiedotusta varten yhdistyksen on saatava ensin lisäresursseja (hanke). KÄPY -lehti Yhdistys julkaisee KÄPY -lehden suomenkielisen numeron kaksi kertaa vuoden 2015 aikana ja lehti postitetaan jäsenille. Lehti toimitetaan vapaaehtoisvoimin. Lehden päätoimittajana toimii vapaaehtoinen, jolta vastuu siirretään toimistolle mikäli toimistolle palkataan sihteeri. Taittoa ja painatusta koskevat työt ostetaan ja lehden postitus on ulkoistettu. KÄPY lehteä voi tilata yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella. Esite Yhdistyksen esite uusittiin vuonna Esitettä voi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta samalla lomakkeella jolla voi tilata kirjallista tukimateriaalia. Jäsenkirjeet Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje noin neljä kertaa vuodessa. Syksyn 2014 aikana yhdistys siirtyi täysin sähköisen jäsenpostin piiriin, minkä avulla tiedottaminen on kustannustehokkaampaa ja nopeampaa.

7 7/12 Kotisivut Yhdistyksen kotisivujen rakenne on vanhentunut. Kotisivut päivitetään, niin että ne toimivat erilaisilla laitteilla ja niin että ne palvelevat sekä perheiden että ammattilaisten tarvetta. Kotisivuille on tarkoitus kerätä tietopankki joka sisältää toimintamalleja, ohjeistuksia ja hyviä käytäntöjä perheitä kohtaaville ammattilaisille (hanke). Messutapahtumat ja luennot Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan ammattihenkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa ja messutapahtumissa. Messuille osallistutaan ainoastaan silloin, kun niiden aihepiiri tai kohderyhmä on tiedotusta palvelevaa ja osallistumiseen jää aikaa ydintoiminnan toteuttamiselta. Messuille osallistumalla saadaan lisättyä perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta jota kautta he osaavat ohjata perheitä yhdistyksen tuen pariin (hanke). Toimiston työntekijät sekä aktiiviset vapaaehtoiset käyvät mahdollisuuksien mukaan luennoimassa oppilaitoksissa ja opintopäivillä. Sosiaalinen media Monet perheet ja perheitä kohtaavat ammattilaiset käyttävät sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median kautta voidaan tavoittaa laajasti tavallisia ihmisiä ja siten lisätä osaamista ja ymmärrystä surevan perheen kohtaamisesta ja tukemisesta. Toimiston työntekijöiden kannattaa osallistua sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun ja tuoda esiin surevan perheen tukemiseen liittyviä asioita. Tämän toteutuminen vaatii nykyistä parempia ajallisia resursseja. Tavoite 8: Perheiden ja perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta lisätään (hanke). Tavoite 9: Yhdistyksen kotisivut päivitetään vastaamaan perheiden ja ammattilaisten tarvetta (hanke). Tavoite 10: Sosiaalista mediaa tiedotuksessa ja ihmisten tavoittamisessa hyödynnetään. Tavoite 11: Lehden päätoimittajan vastuut siirretään toimistolla työskentelevälle sihteerille. TUTKIMUS Yhdistyksen saama palaute sekä tutkimustulokset osoittavat, että KÄPY ry:n tarjoama vertaistuki koetaan hyvin tärkeäksi tukimuodoksi lapsensa kuoleman kokeneiden perheiden keskuudessa. Yhdistyksen tarjoamasta vertaistuesta ja surusta lapsen kuoleman jälkeen on tehty paljon tutkimuksia, jotka osoittavat vertaistuen olevan merkittävä tukimuoto lapsen kuoleman jälkeen (kts. lähdeluettelo). Hallituksen tutkimusvastaava on tehnyt yhdistyksen toimintaan ja suruun liittyvää tutkimusta yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön kanssa, toiminut yhteistyökumppanina yhdistyksen, oppilaitosten ja opiskelijoiden välillä koskien opinnäytetöitä sekä luennoinut ja esiintynyt mediassa tutkimuksiin liittyen. Tutkimustoimikunnassa on myös referoitu ja kirjoitettu uusimmista tutkimustuloksista ammattilehdissä sekä ammatillisessa sosiaalisessa mediassa, tuotettu kirjallista materiaalia yhdistyksen käyttöön sekä esitetty konferensseissa ja pastoraalitutkinnon uudistamistyöryhmässä uusinta tutkimustietoa lapsikuolemaperheiden kokemuksista ja tukemisesta. Hallituksen tutkimustoiminnalla on pitkät perinteet. Toiminnan ollessa yksittäisten henkilöiden osaamisen varassa, on yhdistyksen aika luoda tutkimustoiminnalle kestävämmät rakenteet joiden avulla toiminta jatkuu vaikka hallituksen henkilöt vaihtuvat.

8 8/12 Tavoite 11: Kehitetään tutkimustoiminnalle kestävät rakenteet ja suunnitelma, jonka avulla tutkimustoimintaa voidaan jatkaa, vaikka hallituksen jäsenet vaihtuvat. Tavoite 12: Haetaan tutkimusapurahaa ajankohtaisiin tutkimuksiin. TALOUS Yhdistyksen rahoitus perustuu suurimmaksi osaksi Raha-automaattiyhdistykseltä saatavaan yleisavustukseen. Toinen huomattava rahoituslähde ovat jäsenmaksut. Muita rahoituksen hankkimismuotoja ovat omien tuotteiden myynti, kaupunkien avustukset, säätiöiden apurahat sekä saatavat lahjoitukset. Säätiöiden avustusten hakemisessa käytetään harkintaa, sillä apurahat tulee käyttää aina tiettyyn toimintaan, mikä lisää ydintoiminnan ulkopuolista työmäärää. Tuotemyynnissä keskitytään tuotteisiin, joilla on jokin symbolinen arvo jäsenille (mm. korut) ja joita on helppo kuljettaa mukana tapahtumissa. Rahoituspohjan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Yhdistyksen rahoitus on noussut muutaman viimeisen vuoden aikana tasolle, minkä ansiosta työntekijöille ei enää kerry suuria määriä ylitöitä. Toiminnan kehittäminen, laadun vamistaminen ja perheiden tuen tarpeen lisääntyminen vaativat kuitenkin koko ajan lisää resursseja. Vuonna 2014 yritys D3 uudisti yhdistyksen visuaalisen ilmeen, ja auttoi yhdistystä luomaan materiaalia yritysyhteistyön kehittämiseen. Nämä toimenpiteet eivät välttämättä tuota heti tulosta, mutta antavat välineitä rahoituspohjan laajentamiseen tulevina vuosina. Tavoite 12: Kehitetään yritysyhteistyötä uuden yritysyhteistyömateriaalin avulla. Tavoite 13: Tuotetaan säännönmukaisen arvioinnin kautta tietoa rahoittajille toiminnan tarpeellisuudesta ja laadusta. Kaikessa toiminnassa ja talouden suunnittelussa pidetään mielessä että toiminnan keskiössä ovat lapsensa menettäneet, tukea tarvitsevat perheet. Toimintaa ja kulukohteita priorisoidaan keskittämällä suurimmat ajalliset ja rahalliset resurssit ydintoiminnan järjestämiseen. YHTEISTYÖ Kansainvälinen yhteistyö KÄPY ry on ollut pitkään ISPIDin (The International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death) jäsen. ISPID järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen konferenssin, jossa lapsikuolemaperheiden parissa työskentelevät tutkijat ja työntekijät kohtaavat ja jakavat tutkimustietoa. Syksyllä 2014 saadun kokemuksen perusteella harkitaan jäsenyyden jatkamista tai siirtymistä vuonna 2013 perustetun European Family Bereavement Networkin jäseneksi. Pohjoismaista yhteistyötä lapsensa menettäneitä perheitä tukevien yhdistysten kanssa jatketaan Nordisk Forumin vuosittain pidettävässä tapaamisessa. Syksyn 2014 tapaaminen siirrettiin yhteistyökumppaneiden kiireiden vuoksi keväälle Tapaaminen järjestetään Suomessa ja KÄPY ry on vastuussa järjestelyistä. Kevään 2015 aiheena on mm. KÄPY ry:n edunvalvontaan liittyvä sairausloma-masennusdiagnoosiasia. Virolaisen lapsikuolemayhdistyksen Vaikuse Lapsed kanssa jatketaan yhteistyötä. Vaikuse Lapsed yhdistyksen tavoitteena on kehittää tukea kohtukuolemaperheille Virossa. KÄPY ry on tukenut Vaikuse Lapsed yhdistystä mm. jakamalla tietoa toimintatavoista, kutsumalla yhdistyksen edustajan

9 9/12 osallistumaan KÄPY ry:n tapahtumiin, sekä luennoimalla Virossa yhdistyksen järjestämissä seminaareissa. Valtakunnallinen yhteistyö Yhdistys jatkaa SOSTEn (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenyyttä, jonka kautta mm. osallistutaan koulutuksiin ja voidaan verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Suomen nuoret lesket ry:n ja HUOMA Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja vuonna 2015 ovat valtakunnallisen surukonferenssin lisäksi kaikkien jäsenistölle avoimet koulutukset, työnohjaukselliset päivät tukihenkilöille ja ryhmänohjaajille sekä toisilta oppiminen ja yhteinen toiminnan arviointi. KÄPY ry, Suomen nuoret lesket ry, HUOMA ry ja Tampereen Yliopiston terveystieteiden yksikkö, sekä uusina järjestäjinä Suomen Mielenterveysseura ry sekä Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seura ry suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä seitsemännen valtakunnallisen surukonferenssin, joka järjestetään huhtikuussa 2015, kolmatta kertaa Tampereella. KÄPY ry jatkaa Ilta lapsensa menettäneille tapahtumien järjestämistä Turussa yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Feeniks-työn, Turun Kaupunkilähetys ry:n sekä Senioripysäkin kanssa. Ilta lapsensa menettäneille tapahtumia suunnittelevassa Varpus-työryhmässä jatkaa KÄPY ry:n vapaaehtoinen. Tapahtumia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. KÄPY ry jatkaa Monimuotoiset perheet verkoston Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa toimimista. Tämän erilaisten perhejärjestöjen verkoston tärkeänä tehtävänä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. Vuoden 2014 aikana todettiin tarve saada lisää lasten sururyhmien ohjaajia. Tarpeeseen vastataan järjestämällä yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa lasten sururyhmien ohjaajakoulutus. Koulutus on avoin seurakuntien työntekijöille ja myös surujärjestöt voivat tiedottaa koulutuksesta omille sidosryhmilleen, ja saada näin lisää ohjaajia omaan reserviinsä. Koulutuksesta ei tule kustannuksia KÄPY ry:lle, koska Tampereen hiippakunta tarjoaa tilat ja kouluttajan palkkiosta muodostuu pieni omavastuuosuus kullekin osallistujalle. Tällä tavalla KÄPY ry saa ohjaajareserviinsä lisää heitä, joita voidaan kysyä muun muassa perheviikonloppujen lasten vertaisryhmien ohjaajiksi. Vuonna 2014 KÄPY ry:n perheet saivat osallistua toista kertaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n järjestämälle Tuetulle lomalle. Osallistujien määrästä päätellen Tuettua lomaa pidetään tarpeellisena tukimuotona. Tuetulla lomalla yhdistyksen vapaaehtoinen ryhmänohjaaja ohjaa perheille vertaistukiryhmiä. Yhteistyötä MTLH:n kanssa jatketaan ja myös vuodelle 2015 on haettu Tuettuja lomia. Tavoite 14: Edellä mainittuja yhteistyömuotoja jatketaan ja vahvistetaan. Useita uusia yhteistyöehdotuksia tulee yhdistykselle myös toimintavuoden aikana. Uusien yhteistyöehdotusten kohdalla mietitään aina yhdistyksen resursseja ja yhteistyön tuomaa lisäarvoa lapsensa menettäneille perheille.

10 10/12 EDUNVALVONTA KÄPY ry jatkaa lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille tuloihin perustuvan erityisvanhempainrahan ajamista erilaisissa yhteyksissä, muun muassa Monimuotoiset perheet verkoston kannanotoissa. Yhdistys on tehnyt aloitteita erityispäivärahasta, jota maksettaisiin 105 arkipäivältä lapsen kuoliniästä tai tavasta riippumatta. Nykyisessä tilanteessa kuolleen lapsen vanhemmat joutuvat hakemaan sairauslomaa mikäli eivät ole työkykyisiä pian lapsen kuoleman jälkeen. Koska suru ei ole sairaus, diagnoosiksi saatetaan laittaa esimerkiksi masennus. Tämä vaikuttaa muun muassa vakuutusten ja pankkilainojen saamiseen. Jos ihminen sairastuu surunsa vuoksi, kustannukset yhteiskunnalle kasvavat mittaviksi. Edunvalvontaa tehdään aiempaa aktiivisemmin Kaikkien perheiden Suomi hankkeen myötä. Hankkeen kautta pyritään vaikuttamaan myös palvelujärjestelmään ja sen tarjoamaan tukeen. Hankkeen avulla yhdistys saa ääntään kuuluville edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Tavoite 15: Yhdistys osallistuu edelleen Kaikkien perheiden Suomi hankkeeseen ja vaikuttaa lapsikuolemaperheiden edunvalvonta-asioihin hankkeen kautta. Tavoite 16: Yhdistyksen jäsenistöä aktivoidaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa, mm. oman paikkakunnan ammattilaisille tiedon lisäämisessä lapsikuolemaperheiden kohtaamisesta ja vertaistuen pariin ohjaamisesta (hanke). TYÖHYVINVOINTI Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, jotta laadukkaan tuen saaminen voidaan turvata lapsen kuoleman kokeneille perheille. Työntekijöiden on tärkeää saada tarpeisiin vastaavaa työnohjausta. Heille tulee mahdollistaa muutaman kerran vuodessa tapahtuvaa työkykyä tukevaa toimintaa, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja motivoi antamaan täyden panoksen yhdistyksen hyväksi. Myös mahdollisuus osallistua omaa osaamista kehittäviin koulutuksiin on tärkeä keino työntekijöiden jaksamisen tukemisessa. Työntekijöistä huolehtimalla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus ja sitä kautta laatu, kun työntekijävaihdokset voidaan minimoida. Tavoite 17: Laadukasta työnohjausta järjestetään säännöllisesti. Tavoite 18: Työntekijöiden työkykyä tukevaa toimintaa järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tavoite 19: Työntekijöille järjestetään mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaa hyödyttäviin, omaa osaamista tukeviin koulutuksiin. Tavoite 20: Tehdään työntekijöiden osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma.

11 11/12 ALUSTAVA TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2015 tammikuu Tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutus, Sääksmäki helmikuu maaliskuu Lasten sururyhmien ohjaajakoulutus Tampereella, yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa huhtikuu Surukonferenssi, Tampere Vuosikokous toukokuu Perheviikonloppu, Virrat kesäkuu Nordic Forumin tapaaminen, Helsinki elokuu Tukihenkilökoulutus syyskuu syyskuu Perheviikonloppu, Oulu lokakuu lokakuu Perheviikonloppu, eteläinen Suomi lokakuu Isovanhempien tapaaminen jos rahoitusta saadaan marraskuu marraskuu Akkulataamo, tukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien työnohjausviikonloppu joulukuu

12 12/12 Lähteitä Aho A L Isän suru lapsen kuoleman jälkeen. Tuki-interventio ja sen arviointi. Acta Universitatis Tamperensis Aho A L, Kuismin T & Kaunonen M Vertaistuen vaikutukset lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surureaktioihin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50, Botha E, Kaunonen M & Aho A L. Vanhempien kokemukset ryhmävertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen. Arvioitavana Psykologi-lehti. Parviainen K, Kaunonen M & Aho A L Vanhempien kokemuksia yksilövertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen. Hoitotiede 2 (24), Rautio K, Kaunonen M & Aho A L. Evaluating a bereavement follow-up intervention for grieving mothers. Arvioitavana. Journal of Advanced Nursing. Savolainen S, Kaunonen M & Aho A L. Vanhempien selviytymisessä auttavat tekijät lapsen kuoleman jälkeen. Painossa Hoitotiede-lehti.

TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere. toimisto(a)kapy.

TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere. toimisto(a)kapy. TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2017 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/17 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 1 VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry tukee eri tavoin lapsensa menettäneitä perheitä. Alun perin yhdistys perustettiin kätkytkuolemaperheitä varten, mutta

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Suomen nuoret lesket ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Suomen nuoret lesket ry 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Suomen nuoret lesket ry YLEISKATSAUS Suomen nuoret lesket ry on vuonna 2009 perustettu työikäisten leskien ja heidän lastensa vertaistukiyhdistys. Vuosi 2014 oli yhdistyksen viides

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä. Merja Hanhela Puheenjohtaja

Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä. Merja Hanhela Puheenjohtaja Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä Merja Hanhela Puheenjohtaja Mikä ihmeen Opintokeskukset ry? 1. Kirjaa itsellesi ylös kolme sanaa, jotka tulevat ensiksi mieleen Opintokeskukset ry:stä 2. Kerätään sanoja

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT HALLINTO TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET HALLITUSTYÖSKENTELY...

1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT HALLINTO TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET HALLITUSTYÖSKENTELY... Toimintasuunnitelma 2016 2 Sisältö 1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HALLINTO... 4 2.1 TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET... 4 2.2 HALLITUSTYÖSKENTELY... 4 2.3 TYÖNTEKIJÄT JA TOIMITILAT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Työkykyryhmä 9/2013 1 21.10.2013 Terveysosasto Työkykyneuvonta 2 21.10.2013 Kela tarjoaa uutta työhön paluuta tukevaa asiakaspalvelua

Lisätiedot

MUITA TUKIPALVELUITA MIELENTERVEYSSEURASSA... 7

MUITA TUKIPALVELUITA MIELENTERVEYSSEURASSA... 7 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VERTAISTUKIRYHMÄT LÄHEISEN KUOLEMASTA SELVIYTYMISEEN.... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus VALTAKUNNALLISET INTENSIIVIKURSSIT...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä

SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä Toimijat Satakunnan Syöpäyhdistys MLL, Satakunnan piiri FinFami Satakunta ry Satakunnan sairaanhoitopiiri Porin seurakuntayhtymä Satakunnan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot