TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere toimisto(a)kapy.fi

2 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA... 3 TUKITOIMINTA... 4 Tukipuhelin ja tukisähköposti... 4 Kirjallinen materiaali... 4 Tukikirjanen... 4 Lapsiopas... 4 Tukihenkilötoiminta... 4 Vertaistukiryhmät... 5 Vapaaehtoisten työnohjaus... 5 Tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutukset... 5 Keskustelupalstat... 5 Isovanhempien vertaistuki... 6 Lasten vertaistukiryhmät... 6 TIEDOTUS... 6 KÄPY -lehti... 6 Esite... 6 Jäsenkirjeet... 6 Kotisivut... 7 Messutapahtumat ja luennot... 7 TUTKIMUS... 7 TALOUS... 8 YHTEISTYÖ... 8 Kansainvälinen yhteistyö... 8 Valtakunnallinen yhteistyö... 9 EDUNVALVONTA TYÖHYVINVOINTI ALUSTAVA TOIMINTAKALENTERI VUODELLE Lähteitä...12

3 3/12 YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry (KÄPY ry) on valtakunnallinen vertaistukiyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä, lapsen kuolintavasta ja iästä riippumatta. Lapsi on olemassa, kun raskaus on alkanut, eikä lapsi-vanhempisuhde pääty täysiikäisyyteenkään. Aina kun lapsi on kuollut ennen vanhempaa, on kyse lapsen kuolemasta. Yhdistys tarjoaa tukea lapsensa menettäneille perheille mm. tukipuhelimen, tukihenkilöiden sekä eri puolilla Suomea kokoontuvien vertaistukiryhmien avulla. KÄPY ry on aatteellisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäsenet ovat lapsen kuoleman kokeneita vanhempia, sisaruksia, isovanhempia ja perheen ystäviä sekä työssään lapsikuolemia kohtaavia. Vuonna 2014 tehdyn sääntömuutoksen myötä yhdistyksen vuosikokouksen järjestämiseen ja hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia. Vuodesta 2015 lähtien yhdistys järjestää vuosittain yhden yleisen vuosikokouksen. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksessa ei enää ole kaksijäsenisiä toimikuntia (tuki-, tiedotus-, tutkimus- ja talousoimikunta), vaan vastuuta jaetaan tasaisemmin hallituksen sisällä. Hallituksen toimiaika on 2 vuotta. Yhdistyksessä on kaksi palkattua työntekijää, ja 140 vapaaehtoista jotka toimivat eri rooleissa mm. tukihenkilöinä ja ryhmänohjaajina. AJANKOHTAISTA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry:n visio strategiassa : Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä lisäämällä sekä perheiden että ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta. Tarjoamme valtakunnallista ja laadukasta vertaistukea lapsen kuoleman kokeneille perheille ja heidän läheisilleen yhdistyksen vertaistukijoiden sekä kahden kokoaikaisen työntekijän voimin vuoteen 2014 mennessä. Vision mukainen tavoite kahdesta kokoaikaisesta työntekijästä toteutui syyskuussa 2013, kun toimistolle palkattiin uusi kokoaikainen työntekijä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi. Strategiakaudella keskitytään vision mukaiseen perheiden tavoittamiseen ja tukemiseen lisäämällä perheiden ja ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta. Tämän tavoitteen toteutumisen mahdollistamiseksi yhdistys on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta hankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoa lapsikuolemaperheiden kohtaamisesta, tukemisesta sekä vertaistuen pariin ohjaamisesta. Hanke mainitaan toimintasuunnitelman tavoitteen jälkeen (hanke), mikäli kyseisen tavoitteen toteutuminen vaatii hankkeen kautta saatavat resurssit. Myös vision mukaiseen toiminnan laatuun kiinnitetään huomiota mm. säännönmukaisella ja suunnitelmallisella toiminnan arvioimisella. Toiminnanjohtaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jakavat kaikki toimistotyöt keskenään. Jos toimistolla työskentelisi osa-aikainen sihteeri, vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työajasta 25% säästyisi mm. 140 vapaaehtoisen ohjaamiseen ja työnohjauksen järjestämiseen sekä tukitoiminnan järjestämiseen ja toiminnan säännönmukaiseen arviointiin ja kehittämiseen. Tämän lisäksi osa sihteerin työajasta menisi työtehtävien hoitamiseen, joita tällä hetkellä toimistohenkilökunta ei ehdi hoitamaan. Tällaisia työtehtäviä ovat mm. sosiaalisen median hyödyntäminen perheiden tavoittamisessa ja tiedottamisessa, ystävä- ja yhteisöjäsenten rekrytointi, yritysyhteistyö, lahjoitusmahdollisuuden markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä KÄPY lehden

4 4/12 mainostilan myyminen. Monet näistä tällä hetkellä tekemättä jäävistä työtehtävistä auttaisivat kehittämään yhdistyksen rahoituspohjaa. Lisäksi sihteeri ehtisi nykyistä paremmin huolehtimaan jäsenrekisterin ajantasaisuudesta, jolloin jäsenten kokemus toiminnan laadusta olisi parempi. Tavoite 1: Toimistolle palkataan osa-aikainen sihteeri. Tarvittaessa selvitetään työllistämistukivaihtoehtoja. TUKITOIMINTA Tukitoiminta on yhdistyksen keskeisin toimintamuoto. Tukitoiminnasta vastaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Hän toteuttaa toimintaa yhdessä lukuisten vapaaehtoisten kanssa. Tukitoiminta sisältää tukipuhelimen, kirjallisen tukimateriaalin, tukihenkilöt ja heidän koulutuksensa, perheviikonloput, alueelliset avoimet vertaistukiryhmät ja niiden ohjaajien koulutuksen sekä aikuisten ja nuorten keskusteluryhmän ylläpidon Facebookissa. Isovanhempien tapaamisia sekä sisarusten sururyhmiä järjestetään vuosittain mahdollisuuksien mukaan erillisrahoituksen turvin. Tukipuhelin ja tukisähköposti Tukipuhelin päivystää maanantaisin ja torstaisin klo , mutta puheluja tulee paljon myös muina aikoina ja myös muihin puhelimiin. Osa yhteydenotoista tulee myös tukisähköpostiin. Kirjallinen materiaali Yhdistys jakaa kirjallista materiaalia yhteyttä ottaville tai jäseneksi liittyville perheille. Myös ammattilaiset voivat tilata materiaalia pientä maksua vastaan omaan käyttöönsä tai perheille jaettavaksi. Tukikirjanen Aho A L, Kivikko M, Mesikämmen E, Uittomäki S Lapsen kuolema. Tietoa ja tukea perheille. KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Lapsiopas Uittomäki S, Mynttinen S & Laimio A Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut. Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville. KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Tukihenkilötoiminta Tukihenkilötoiminnan koordinointiin kuuluu tukisuhteiden järjestäminen, tukihenkilöiden jaksamisen tukeminen ja työnohjaus, tukisuhteen seuranta sekä tukikoulutusten järjestäminen. Tukihenkilöt sitoutuvat yhteen tukisuhteeseen kerrallaan. Tukisuhteiden kestoissa on suurta vaihtelua, muutamasta viikosta reiluun vuoteen. Yksi tukisuhde kestää keskimäärin vuoden, minkä jälkeen monet tukihenkilöt haluavat pitää hieman taukoa ennen uuden tukisuhteen aloittamista. Myös erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, että samat tukihenkilöt eivät ole koko ajan käytettävissä. Uusille tukihenkilöille on jatkuva tarve yhteydenottojen lisääntyessä, joten tukihenkilöiden rekrytointiin ja koulutukseen tulee panostaa.

5 5/12 Vertaistukiryhmät Noin 20 vertaistukiryhmää jatkaa toimintaansa eri puolilla Suomea. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan ja vanhoja voi jäädä tauolle. Tavoitteena on, että jokaisella paikkakunnalla, jossa ryhmälle on selkeä tarve ja lähimpään ryhmään on pitkä matka, pystytään järjestämään oma vertaistukiryhmä. Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi tehtäväänsä koulutettua ohjaajaa. Perheviikonloput Perheviikonloppu on järjestetty perinteisesti kolme kertaa vuodessa; kaksi eteläisessä Suomessa ja yksi Pohjois-Suomessa. Perheviikonlopuissa on omat vertaistukiryhmänsä aikuisille ja kouluikäisille, ja alle kouluikäisille on järjestetty lastenhoito. Myös esikouluikäiset voivat osallistua pienempien koululaisten ryhmiin, jos niissä on tilaa. Saadun palautteen ja parisuhdetta koskevien tutkimustulosten perusteella perheviikonlopussa järjestetään parisuhdetta käsittelevä asiantuntijaluento yhden teemaryhmän sijaan, mikäli sille saadaa rahoitusta. Lapsen kuolema vaikuttaa parisuhteeseen ja KÄPY ry:n toiminnassa on havaittu että aihe vaatii asiantuntijan ohjauksen. Asiantuntijan luento voi toimia pienryhmän keskustelun herättäjänä. Perheet saavat lisää tietoa ja ymmärrystä lapsen kuoleman vaikutuksesta parisuhteeseen sekä välineitä parisuhteen hoitamiseen surun keskellä. Luentojen aiheita voivat olla mm. isien ja äitien surun erilaisuus ja eritahtisuus. Asiantuntijaluennolle haetaan erillisrahoitusta. Vapaaehtoisten työnohjaus Tukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien sekä muiden vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää, jotta heillä olisi voimia ja motivaatiota olla toiminnassa mukana. Akkulataamo eli työnohjauksellinen tapaaminen tukihenkilöille ja ryhmänohjaajille järjestetään viikonlopun mittaisena toista kertaa, mikäli marraskuusta 2014 saadut kokemukset ovat hyviä. Akkulataamon sisältöjä kehitetään, ja mietitään eri vaihtoehtoja järjestää voimauttavaa ja työnohjauksellista toimintaa vapaaehtoisille. Akkulataamo pidetään osallistujille maksuttomana. Akkulataamoon kutsutaan myös perheviikonloppujen ryhmänohjaajat. Säännöllisempää vapaaehtoisten työnohjausta eri paikkakunnilla kehitetään. Kehittämistä tehdään mm. palautteen perusteella jota saadaan Helsingissä syksyllä 2014 järjestetystä työnohjausryhmästä. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä toimistolle ja saada henkilökohtaista ohjausta vapaaehtoistyöhönsä. Tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutukset KÄPY ry:n tukikoulutus on kaksivaiheinen. Ensin käydään tukihenkilökoulutus, jonka käytyään voi toimia yhdistyksen tukihenkilönä. Tukihenkilökoulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajakoulutukseen. Ensimmäiseltä koulutuskerralta peritään omavastuuosuus. Jos toimii aktiivisena tukihenkilönä tai ryhmänohjaajana, seuraavista koulutuskerroista ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta. Tukihenkilöille on jatkuva tarve, joten tukihenkilökoulutuksia järjestetään kaksi eri puolilla Suomea, ryhmänohjaajakoulutus järjestetään kerran. Myös lapsenlapsensa menettäneet isovanhemmat voivat osallistua tukihenkilökoulutukseen. KÄPY ry:n jäsenille mainostetaan myös muiden järjestöjen järjestämiä tukikoulutuksia. Keskustelupalstat Nuorille noin vuotiaille sisaruksensa menettäneille tarkoitettu suljettu Facebook ryhmä jatkaa toimintaansa. Ryhmää moderoi sisaruksensa menettänyt nuori aikuinen. Facebookissa oleva KÄPY ry:n suljettu keskusteluryhmä aikuisille jatkaa myös toimintaansa. Ryhmä on aktiivinen ja

6 6/12 siihen kuuluu lähes 950 jäsentä. Ryhmää moderoi kolme yhdistyksen vapaaehtoista henkilöä, ja he myös tiedottavat yhdistyksen toiminnasta aktiivisesti keskustelupalstalla. Keskusteluryhmän jatkuvasti kasvaessa ryhmän moderointiin tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Isovanhempien vertaistuki Isovanhempien vertaistukitapaamisia on järjestetty säätiöiltä saadulla rahoituksella. Isovanhemmille järjestetään tapaaminen myös vuonna 2015, mikäli rahoitus järjestyy. Lasten vertaistukiryhmät Vertaistukiryhmiä sisaruksille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erillisrahoituksella. Vuosien varrelta kertyneen kokemuksen mukaan sisarusten ryhmien markkinointiin tulee varata tarpeeksi resursseja, sillä ryhmien kokoaminen on työlästä eikä perheitä ole helppo tavoittaa ja saada tuen piiriin. Tavoite 2: Uusia tukihenkilöitä ja ryhmänohjaajia pyritään kouluttamaan tuen tarvetta vastaava määrä. Käytetään kohdennettuja viestejä vapaaehtoisten rekrytoinnissa, niin että toiminta tulee lähelle. Tavoite 3: Vapaaehtoisten työnohjausta lisätään ja kehitetään tarpeen mukaan. Tavoite 4: Luodaan tukitoimintojen arviointijärjestelmä, jonka perusteella toimintaa voidaan jatkuvasti ja ajantasaisesti arvioida ja kehittää. Tavoite 5: Vapaaehtoisia osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tavoite 6: Sisarusten ja isovanhempien tuki pyritään mahdollistamaan erillisrahoituksella Tavoite 7: Kartoitetaan mahdollisuuksia saada rahoitusta ns. erillisryhmille eli ryhmille, joita järjestetään kulloinkin nousevasta tarpeesta (mm. tietty kuolinsyy, parisuhderyhmä jne.) TIEDOTUS Saavuttaakseen vision mukaisen tavoitteen perheiden ja ammattilaisten tiedon lisäämisestä, yhdistyksen on kehitettävä tiedotusta. Joitain tiedotustoimia voidaan tehdä tehostamalla ja kehittämällä nykyistä tiedotusta. Laajempaa ja säännönmukaisempaa tiedotusta varten yhdistyksen on saatava ensin lisäresursseja (hanke). KÄPY -lehti Yhdistys julkaisee KÄPY -lehden suomenkielisen numeron kaksi kertaa vuoden 2015 aikana ja lehti postitetaan jäsenille. Lehti toimitetaan vapaaehtoisvoimin. Lehden päätoimittajana toimii vapaaehtoinen, jolta vastuu siirretään toimistolle mikäli toimistolle palkataan sihteeri. Taittoa ja painatusta koskevat työt ostetaan ja lehden postitus on ulkoistettu. KÄPY lehteä voi tilata yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella. Esite Yhdistyksen esite uusittiin vuonna Esitettä voi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta samalla lomakkeella jolla voi tilata kirjallista tukimateriaalia. Jäsenkirjeet Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje noin neljä kertaa vuodessa. Syksyn 2014 aikana yhdistys siirtyi täysin sähköisen jäsenpostin piiriin, minkä avulla tiedottaminen on kustannustehokkaampaa ja nopeampaa.

7 7/12 Kotisivut Yhdistyksen kotisivujen rakenne on vanhentunut. Kotisivut päivitetään, niin että ne toimivat erilaisilla laitteilla ja niin että ne palvelevat sekä perheiden että ammattilaisten tarvetta. Kotisivuille on tarkoitus kerätä tietopankki joka sisältää toimintamalleja, ohjeistuksia ja hyviä käytäntöjä perheitä kohtaaville ammattilaisille (hanke). Messutapahtumat ja luennot Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan ammattihenkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa ja messutapahtumissa. Messuille osallistutaan ainoastaan silloin, kun niiden aihepiiri tai kohderyhmä on tiedotusta palvelevaa ja osallistumiseen jää aikaa ydintoiminnan toteuttamiselta. Messuille osallistumalla saadaan lisättyä perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta jota kautta he osaavat ohjata perheitä yhdistyksen tuen pariin (hanke). Toimiston työntekijät sekä aktiiviset vapaaehtoiset käyvät mahdollisuuksien mukaan luennoimassa oppilaitoksissa ja opintopäivillä. Sosiaalinen media Monet perheet ja perheitä kohtaavat ammattilaiset käyttävät sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median kautta voidaan tavoittaa laajasti tavallisia ihmisiä ja siten lisätä osaamista ja ymmärrystä surevan perheen kohtaamisesta ja tukemisesta. Toimiston työntekijöiden kannattaa osallistua sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun ja tuoda esiin surevan perheen tukemiseen liittyviä asioita. Tämän toteutuminen vaatii nykyistä parempia ajallisia resursseja. Tavoite 8: Perheiden ja perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta lisätään (hanke). Tavoite 9: Yhdistyksen kotisivut päivitetään vastaamaan perheiden ja ammattilaisten tarvetta (hanke). Tavoite 10: Sosiaalista mediaa tiedotuksessa ja ihmisten tavoittamisessa hyödynnetään. Tavoite 11: Lehden päätoimittajan vastuut siirretään toimistolla työskentelevälle sihteerille. TUTKIMUS Yhdistyksen saama palaute sekä tutkimustulokset osoittavat, että KÄPY ry:n tarjoama vertaistuki koetaan hyvin tärkeäksi tukimuodoksi lapsensa kuoleman kokeneiden perheiden keskuudessa. Yhdistyksen tarjoamasta vertaistuesta ja surusta lapsen kuoleman jälkeen on tehty paljon tutkimuksia, jotka osoittavat vertaistuen olevan merkittävä tukimuoto lapsen kuoleman jälkeen (kts. lähdeluettelo). Hallituksen tutkimusvastaava on tehnyt yhdistyksen toimintaan ja suruun liittyvää tutkimusta yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön kanssa, toiminut yhteistyökumppanina yhdistyksen, oppilaitosten ja opiskelijoiden välillä koskien opinnäytetöitä sekä luennoinut ja esiintynyt mediassa tutkimuksiin liittyen. Tutkimustoimikunnassa on myös referoitu ja kirjoitettu uusimmista tutkimustuloksista ammattilehdissä sekä ammatillisessa sosiaalisessa mediassa, tuotettu kirjallista materiaalia yhdistyksen käyttöön sekä esitetty konferensseissa ja pastoraalitutkinnon uudistamistyöryhmässä uusinta tutkimustietoa lapsikuolemaperheiden kokemuksista ja tukemisesta. Hallituksen tutkimustoiminnalla on pitkät perinteet. Toiminnan ollessa yksittäisten henkilöiden osaamisen varassa, on yhdistyksen aika luoda tutkimustoiminnalle kestävämmät rakenteet joiden avulla toiminta jatkuu vaikka hallituksen henkilöt vaihtuvat.

8 8/12 Tavoite 11: Kehitetään tutkimustoiminnalle kestävät rakenteet ja suunnitelma, jonka avulla tutkimustoimintaa voidaan jatkaa, vaikka hallituksen jäsenet vaihtuvat. Tavoite 12: Haetaan tutkimusapurahaa ajankohtaisiin tutkimuksiin. TALOUS Yhdistyksen rahoitus perustuu suurimmaksi osaksi Raha-automaattiyhdistykseltä saatavaan yleisavustukseen. Toinen huomattava rahoituslähde ovat jäsenmaksut. Muita rahoituksen hankkimismuotoja ovat omien tuotteiden myynti, kaupunkien avustukset, säätiöiden apurahat sekä saatavat lahjoitukset. Säätiöiden avustusten hakemisessa käytetään harkintaa, sillä apurahat tulee käyttää aina tiettyyn toimintaan, mikä lisää ydintoiminnan ulkopuolista työmäärää. Tuotemyynnissä keskitytään tuotteisiin, joilla on jokin symbolinen arvo jäsenille (mm. korut) ja joita on helppo kuljettaa mukana tapahtumissa. Rahoituspohjan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Yhdistyksen rahoitus on noussut muutaman viimeisen vuoden aikana tasolle, minkä ansiosta työntekijöille ei enää kerry suuria määriä ylitöitä. Toiminnan kehittäminen, laadun vamistaminen ja perheiden tuen tarpeen lisääntyminen vaativat kuitenkin koko ajan lisää resursseja. Vuonna 2014 yritys D3 uudisti yhdistyksen visuaalisen ilmeen, ja auttoi yhdistystä luomaan materiaalia yritysyhteistyön kehittämiseen. Nämä toimenpiteet eivät välttämättä tuota heti tulosta, mutta antavat välineitä rahoituspohjan laajentamiseen tulevina vuosina. Tavoite 12: Kehitetään yritysyhteistyötä uuden yritysyhteistyömateriaalin avulla. Tavoite 13: Tuotetaan säännönmukaisen arvioinnin kautta tietoa rahoittajille toiminnan tarpeellisuudesta ja laadusta. Kaikessa toiminnassa ja talouden suunnittelussa pidetään mielessä että toiminnan keskiössä ovat lapsensa menettäneet, tukea tarvitsevat perheet. Toimintaa ja kulukohteita priorisoidaan keskittämällä suurimmat ajalliset ja rahalliset resurssit ydintoiminnan järjestämiseen. YHTEISTYÖ Kansainvälinen yhteistyö KÄPY ry on ollut pitkään ISPIDin (The International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death) jäsen. ISPID järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen konferenssin, jossa lapsikuolemaperheiden parissa työskentelevät tutkijat ja työntekijät kohtaavat ja jakavat tutkimustietoa. Syksyllä 2014 saadun kokemuksen perusteella harkitaan jäsenyyden jatkamista tai siirtymistä vuonna 2013 perustetun European Family Bereavement Networkin jäseneksi. Pohjoismaista yhteistyötä lapsensa menettäneitä perheitä tukevien yhdistysten kanssa jatketaan Nordisk Forumin vuosittain pidettävässä tapaamisessa. Syksyn 2014 tapaaminen siirrettiin yhteistyökumppaneiden kiireiden vuoksi keväälle Tapaaminen järjestetään Suomessa ja KÄPY ry on vastuussa järjestelyistä. Kevään 2015 aiheena on mm. KÄPY ry:n edunvalvontaan liittyvä sairausloma-masennusdiagnoosiasia. Virolaisen lapsikuolemayhdistyksen Vaikuse Lapsed kanssa jatketaan yhteistyötä. Vaikuse Lapsed yhdistyksen tavoitteena on kehittää tukea kohtukuolemaperheille Virossa. KÄPY ry on tukenut Vaikuse Lapsed yhdistystä mm. jakamalla tietoa toimintatavoista, kutsumalla yhdistyksen edustajan

9 9/12 osallistumaan KÄPY ry:n tapahtumiin, sekä luennoimalla Virossa yhdistyksen järjestämissä seminaareissa. Valtakunnallinen yhteistyö Yhdistys jatkaa SOSTEn (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenyyttä, jonka kautta mm. osallistutaan koulutuksiin ja voidaan verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Suomen nuoret lesket ry:n ja HUOMA Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja vuonna 2015 ovat valtakunnallisen surukonferenssin lisäksi kaikkien jäsenistölle avoimet koulutukset, työnohjaukselliset päivät tukihenkilöille ja ryhmänohjaajille sekä toisilta oppiminen ja yhteinen toiminnan arviointi. KÄPY ry, Suomen nuoret lesket ry, HUOMA ry ja Tampereen Yliopiston terveystieteiden yksikkö, sekä uusina järjestäjinä Suomen Mielenterveysseura ry sekä Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seura ry suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä seitsemännen valtakunnallisen surukonferenssin, joka järjestetään huhtikuussa 2015, kolmatta kertaa Tampereella. KÄPY ry jatkaa Ilta lapsensa menettäneille tapahtumien järjestämistä Turussa yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Feeniks-työn, Turun Kaupunkilähetys ry:n sekä Senioripysäkin kanssa. Ilta lapsensa menettäneille tapahtumia suunnittelevassa Varpus-työryhmässä jatkaa KÄPY ry:n vapaaehtoinen. Tapahtumia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. KÄPY ry jatkaa Monimuotoiset perheet verkoston Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa toimimista. Tämän erilaisten perhejärjestöjen verkoston tärkeänä tehtävänä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. Vuoden 2014 aikana todettiin tarve saada lisää lasten sururyhmien ohjaajia. Tarpeeseen vastataan järjestämällä yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa lasten sururyhmien ohjaajakoulutus. Koulutus on avoin seurakuntien työntekijöille ja myös surujärjestöt voivat tiedottaa koulutuksesta omille sidosryhmilleen, ja saada näin lisää ohjaajia omaan reserviinsä. Koulutuksesta ei tule kustannuksia KÄPY ry:lle, koska Tampereen hiippakunta tarjoaa tilat ja kouluttajan palkkiosta muodostuu pieni omavastuuosuus kullekin osallistujalle. Tällä tavalla KÄPY ry saa ohjaajareserviinsä lisää heitä, joita voidaan kysyä muun muassa perheviikonloppujen lasten vertaisryhmien ohjaajiksi. Vuonna 2014 KÄPY ry:n perheet saivat osallistua toista kertaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n järjestämälle Tuetulle lomalle. Osallistujien määrästä päätellen Tuettua lomaa pidetään tarpeellisena tukimuotona. Tuetulla lomalla yhdistyksen vapaaehtoinen ryhmänohjaaja ohjaa perheille vertaistukiryhmiä. Yhteistyötä MTLH:n kanssa jatketaan ja myös vuodelle 2015 on haettu Tuettuja lomia. Tavoite 14: Edellä mainittuja yhteistyömuotoja jatketaan ja vahvistetaan. Useita uusia yhteistyöehdotuksia tulee yhdistykselle myös toimintavuoden aikana. Uusien yhteistyöehdotusten kohdalla mietitään aina yhdistyksen resursseja ja yhteistyön tuomaa lisäarvoa lapsensa menettäneille perheille.

10 10/12 EDUNVALVONTA KÄPY ry jatkaa lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille tuloihin perustuvan erityisvanhempainrahan ajamista erilaisissa yhteyksissä, muun muassa Monimuotoiset perheet verkoston kannanotoissa. Yhdistys on tehnyt aloitteita erityispäivärahasta, jota maksettaisiin 105 arkipäivältä lapsen kuoliniästä tai tavasta riippumatta. Nykyisessä tilanteessa kuolleen lapsen vanhemmat joutuvat hakemaan sairauslomaa mikäli eivät ole työkykyisiä pian lapsen kuoleman jälkeen. Koska suru ei ole sairaus, diagnoosiksi saatetaan laittaa esimerkiksi masennus. Tämä vaikuttaa muun muassa vakuutusten ja pankkilainojen saamiseen. Jos ihminen sairastuu surunsa vuoksi, kustannukset yhteiskunnalle kasvavat mittaviksi. Edunvalvontaa tehdään aiempaa aktiivisemmin Kaikkien perheiden Suomi hankkeen myötä. Hankkeen kautta pyritään vaikuttamaan myös palvelujärjestelmään ja sen tarjoamaan tukeen. Hankkeen avulla yhdistys saa ääntään kuuluville edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Tavoite 15: Yhdistys osallistuu edelleen Kaikkien perheiden Suomi hankkeeseen ja vaikuttaa lapsikuolemaperheiden edunvalvonta-asioihin hankkeen kautta. Tavoite 16: Yhdistyksen jäsenistöä aktivoidaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa, mm. oman paikkakunnan ammattilaisille tiedon lisäämisessä lapsikuolemaperheiden kohtaamisesta ja vertaistuen pariin ohjaamisesta (hanke). TYÖHYVINVOINTI Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, jotta laadukkaan tuen saaminen voidaan turvata lapsen kuoleman kokeneille perheille. Työntekijöiden on tärkeää saada tarpeisiin vastaavaa työnohjausta. Heille tulee mahdollistaa muutaman kerran vuodessa tapahtuvaa työkykyä tukevaa toimintaa, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja motivoi antamaan täyden panoksen yhdistyksen hyväksi. Myös mahdollisuus osallistua omaa osaamista kehittäviin koulutuksiin on tärkeä keino työntekijöiden jaksamisen tukemisessa. Työntekijöistä huolehtimalla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus ja sitä kautta laatu, kun työntekijävaihdokset voidaan minimoida. Tavoite 17: Laadukasta työnohjausta järjestetään säännöllisesti. Tavoite 18: Työntekijöiden työkykyä tukevaa toimintaa järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tavoite 19: Työntekijöille järjestetään mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaa hyödyttäviin, omaa osaamista tukeviin koulutuksiin. Tavoite 20: Tehdään työntekijöiden osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma.

11 11/12 ALUSTAVA TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2015 tammikuu Tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutus, Sääksmäki helmikuu maaliskuu Lasten sururyhmien ohjaajakoulutus Tampereella, yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa huhtikuu Surukonferenssi, Tampere Vuosikokous toukokuu Perheviikonloppu, Virrat kesäkuu Nordic Forumin tapaaminen, Helsinki elokuu Tukihenkilökoulutus syyskuu syyskuu Perheviikonloppu, Oulu lokakuu lokakuu Perheviikonloppu, eteläinen Suomi lokakuu Isovanhempien tapaaminen jos rahoitusta saadaan marraskuu marraskuu Akkulataamo, tukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien työnohjausviikonloppu joulukuu

12 12/12 Lähteitä Aho A L Isän suru lapsen kuoleman jälkeen. Tuki-interventio ja sen arviointi. Acta Universitatis Tamperensis Aho A L, Kuismin T & Kaunonen M Vertaistuen vaikutukset lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surureaktioihin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50, Botha E, Kaunonen M & Aho A L. Vanhempien kokemukset ryhmävertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen. Arvioitavana Psykologi-lehti. Parviainen K, Kaunonen M & Aho A L Vanhempien kokemuksia yksilövertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen. Hoitotiede 2 (24), Rautio K, Kaunonen M & Aho A L. Evaluating a bereavement follow-up intervention for grieving mothers. Arvioitavana. Journal of Advanced Nursing. Savolainen S, Kaunonen M & Aho A L. Vanhempien selviytymisessä auttavat tekijät lapsen kuoleman jälkeen. Painossa Hoitotiede-lehti.

TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere. toimisto(a)kapy.

TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere. toimisto(a)kapy. TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2017 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/17 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere. toimisto(a)kapy.

TOIMINTASUUNNITELMA KÄPY Lapsikuolemaperheet ry. Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs Tampere. toimisto(a)kapy. TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2018 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/17 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2(22) Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2011 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Ohjatut vertaistukiryhmät. menetyksen kokeneille 2013

Ohjatut vertaistukiryhmät. menetyksen kokeneille 2013 Ohjatut vertaistukiryhmät traumaattisen menetyksen kokeneille 2013 Sisällysluettelo Ohjatut vertaistukiryhmät traumaattisen menetyksen kokeneille... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 1 VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry tukee eri tavoin lapsensa menettäneitä perheitä. Alun perin yhdistys perustettiin kätkytkuolemaperheitä varten, mutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2016 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

"On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää.

On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää. "On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää. Sitä ei voi sanoin kuvata. Kesti hetken, että uskalsin rakastua lapseeni.

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT HALLINTO TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET HALLITUSTYÖSKENTELY...

1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT HALLINTO TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET HALLITUSTYÖSKENTELY... Toimintasuunnitelma 2016 2 Sisältö 1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HALLINTO... 4 2.1 TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET... 4 2.2 HALLITUSTYÖSKENTELY... 4 2.3 TYÖNTEKIJÄT JA TOIMITILAT...

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Suomen nuoret lesket ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Suomen nuoret lesket ry 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Suomen nuoret lesket ry YLEISKATSAUS Suomen nuoret lesket ry on vuonna 2009 perustettu työikäisten leskien ja heidän lastensa vertaistukiyhdistys. Vuosi 2014 oli yhdistyksen viides

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen äkillisen kuoleman kokeneille 2018

Vertaistukiryhmät läheisen äkillisen kuoleman kokeneille 2018 Vertaistukiryhmät läheisen äkillisen kuoleman kokeneille 2018 1 SISÄLLYSLUETTELO VERTAISTUKIRYHMÄT LÄHEISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN KOKENEILLE.... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus VALTAKUNNALLISET INTENSIIVIRYHMÄT...

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2016

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2016 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VERTAISTUKIRYHMÄT LÄHEISEN KUOLEMASTA SELVIYTYMISEEN... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus VALTAKUNNALLISET INTENSIIVIKURSSIT...

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

IRTI HUUMEISTA ry PREVENTIIMI 12.2.2013 VERTAISOSAAMINEN EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ. Kimmo Sainio

IRTI HUUMEISTA ry PREVENTIIMI 12.2.2013 VERTAISOSAAMINEN EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ. Kimmo Sainio PREVENTIIMI 12.2.2013 VERTAISOSAAMINEN EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ Kimmo Sainio LÄHEIS- JA EHKÄISEVÄÄ HUUMETYÖTÄ VUODESTA 1984 1. Huumeiden käyttäjien läheisten tukeminen ja edunvalvonta 2. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA Seinäjoki 14.11. Terveystieteiden jatko-opiskelija TOIMINTAMUODOT 2 PALKKA /PALKKIO PERUSTA OMA- KOHTAINEN KOKEMUS Kokemusasiantuntijatoiminta Vertaistuki Ammatillinen

Lisätiedot

1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT HALLINTO TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET HALLITUSTYÖSKENTELY...

1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT HALLINTO TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET HALLITUSTYÖSKENTELY... Toimintasuunnitelma 2017 2 Sisältö 1 JÄRJESTÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HALLINTO... 4 2.1 TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET... 4 2.2 HALLITUSTYÖSKENTELY... 4 2.3 TYÖNTEKIJÄT JA TOIMITILAT...

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015

Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015 Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015 Toiminnan eettinen perusta Tampereen mielenterveysseuran ja kriisikeskus Osviitan yhteiset arvot oikeudenmukaisuus,

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot