ACCOUNTS ROOT_BANK ACCOUNT BANK_MENU ... ACCOUNTS. accounts ROOT_BANK ACCOUNT. accounts " " menu. balance BANK_MENU.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACCOUNTS ROOT_BANK ACCOUNT BANK_MENU ... ACCOUNTS. accounts ROOT_BANK ACCOUNT. accounts "123-4567" 10378.50. menu. balance BANK_MENU."

Transkriptio

1 tehdä ohjelmointiharkka Kuinka vauhdilla? Harjoitustyön tekeminen esittelyluento, kevät 1999 eli Miten harkasta saa helposti Turun yliopiston tietojenkäsittelyoppi ymmärrettävän? Harri Hakonen Harri Hakonen

2 nro 0. Tehtävä Tilienhallintaohjelma kassalla työskentelevälle Toteuta tilienhallintaohjelma. pankkitoimihenkilölle on voitava käsitellä tilejä monipuolisesti: Systeemin avaus, lopetus, otto, pano ja saldon kysely. tilin systeemistä valikko-ohjattu niin, että voit Tee toteutuksesi eri toimintoja helposti. Käytä testata apuna tekstitiedostoja tietojen tarvittaessa (raskaan käsisyötön välttämiseksi). lukemiseen ratkaisusi kokonaisrakenne huolellisesti, koska Mieti on tärkein osa työtäsi. Mieti luokkien eri se tärkeyttä kokonaisuuden kannalta, operaatioiden luokalle paras toteutusvaihtoehto ja valitse tilienhallintaohjelma Esimerkkiongelma: peukalosääntöjä Yleisiä Hyväksi havaittuja periaatteita Minä? Mieti kahdesti yhtä asiaa. 1. Erityisesti OO:ssa huonosti suunniteltu osa räjähtää omille silmille. Ongelma? Älä ahmi vaan paloittele. 2. Ajattelun atraimilla ongelma suupaloiksi. Maksaja? Ajattele kohdeyleisöäsi. 3. Ohjelmointi on kommunikointia tietokoneelle ja ihmiselle. Tietokone perustaa muotoseikkoihin, ihminen taas tarkoitukseen. perustele valintasi. joilla liftata ilmaiseksi!

3 peruskäsitteitä ja piirrellään mietitään Vältetään niitä yksityiskohtia! kuvia. kaavioita tekokin on ratkaistava ongelma Harkan panic!" "Dont Ongelman ratkaiseminen alkaa jääkaapilla ACCOUNTS Asiakaskaavio käynnillä! Sitten istutaan lepotuoliin ROOT_BANK ACCOUNT suttupaperikasan ja kynän kanssa. Kehitellään yleistettyjä esimerkkejä, BANK_MENU Harkan asia sisältö Tietorakennekaavio... ACCOUNTS 1. Ongelman kuvaus accounts 2. Ratkaisun ajatukset ja rajoitukset ROOT_BANK ACCOUNT accounts id " " menu BANK_MENU balance Kaavioita ja tapausesimerkkejä account 4. Aliosien liittymät ja erityishuomautukset 5. Testijärjestely eli toimintaesimerkkejä 6. Yksityiskohdat joten pilkotaan se osiin!

4 Sisällys Ongelman ja ratkaisun kuvaus 1. Kun jotain on hahmoteltu, mietitään koko oletusten, rajoitusten ja jos-kokeilua löytämiseksi. laajennussuuntien Huilataan ja täydennetään jääkaappia tekokin on ratkaistava ongelma Harkan Harkan sisälmyslista 1.1. Tehtävän kuvaus "Dont panic!", osa II 1.2. Ratkaisun ideat 1.3. Systeemin rajoitukset 1.4. Laajennuksia juttu alusta lähtien toisen kerran. Käydään juttelemassa kavereille ja/tai työn 2. Kaaviot 2.1. Asiakaskaavio ohjaajalle. Haetaan keskeisiä käsitteitä ja niiden 2.2. Tietorakennekaavio 3. Luokkien esittely 3.1. ACCOUNT-luokka yhteyksiä. Maailmankuva muuttuu oikeaan 3.2. ACCOUNTS-luokka suuntaan kun kuuluu loksahtelua. Tehdään absurdeja esimerkkejä ja mitä 3.3. BANK_MENU-luokka 3.4. Testausluokka ROOT_BANK 4. Testiajot 5. Liite: Ohjelmalistaukset 5.1. ACCOUNT.E 5.2. ACCOUNTS.E 5.3. BANK_MENU.E 5.4. ROOT_BANK.E tulevaa ponnistusta varten ACE.ROOT_BANK joten pilkotaan se osiin!

5 otsikko, otsikkokommentti sekä merkitys: ja loppuehdot (lisäksi alku- vaan mietitään miksi ja missä vasaraa, pieleen. menee Jo olemassaoleva ei ole pyhää, joskus on heittää kaikki tehty roskiin uskallettava aliosien riippumattomuus maksimoidaan niiden tietovirtasidokset. minimoimalla keinoina ovat: parametrit, Tiedonsiirron attribuutit. paluuarvot, Yritetään olla ytimekkäitä perustelemaan. selviä. ja Kerrataan jo tehtyä ja hiotaan sitä (eli on kytkentärajapinta Liityntä tekokin on ratkaistava ongelma Harkan panic!", osa III "Dont Kerrataan liittymiin liittyvien osien Liitynnöistä Tiedon on liikuttava luontevasti. Ts. luokkainvariantit). Mennään koneelle ja kirjoitetaan aliosien valmiiksi. Ajettavaa koodia ei liittymät tehdä! Keskeinen kysymys on Kenen vastuulla pitää olla ja miksi?. Tätä pitää tämän Käytetään opittuja käsitteitä ja luodaan Ollaan pikkutarkkoja ja nipotetaan uusia. hokea jatkuvasti liityntöjä suunniteltaessa. I/O nakertaa aina ylläpidettävyyttä, joten yksityiskohdista. Jos jossain alkaa tökkiä, ei haeta isompaa se hätistetään pois toimivasta osasta. Kaikki tehdyt ratkaisut on pystyttävä iteroidaan). Pidetään taukoja ja nukutaan öisin. (onneksi tosi harvoin). kuten Lego-palikoissakin. joten pilkotaan se osiin!

6 class ACCOUNT creation{any} make... ACCOUNT-liityntä... ACCOUNT-liityntä... ACCOUNT-luokka Päivitykset Alustaminen feature{none} deposit(amount: REAL) -- Lisää `amount saldoon. make(new_id: STRING) -- Alusta tunnisteeksi `new_id. sane_amount: 0.0 <= amount id_exists: new_id /= Void deposit_denition: balance = old balance + amount id_set: equal(id, new_id) no_money: balance = 0.0 withdraw(amount: REAL) -- Vähennä `amount saldosta. Perustiedot sane_amount: 0.0 <= amount id: STRING -- Tunniste. withdraw_denition: balance: REAL balance = old balance - amount -- Saldo markkoina.

7 end -- ACCOUNT class ACCOUNTS creation{any} make ACCOUNTS-liityntä ACCOUNT-liityntä Muunnokset ACCOUNTS-luokka to_string: STRING Alustaminen -- Merkkijonoarvo. string_value_denition: make -- Alusta kokoelma tyhjäksi. -- Result = -- "<account><id>id</id> -- <balance>balance</balance> -- </account>" Muunnokset to_string: STRING Sisäisestä toteutuksesta -- Merkkijonoarvo. feature{none} Tätä ei ole vielä tehty. string_value_denition: -- Result = Objektin eheys invariant -- "<accounts>account 1...account N -- </accounts>" id_exists: id /= Void

8 ... ACCOUNTS-liityntä ACCOUNTS-liityntä... Perustiedot Tilatiedot has(account_id: STRING): BOOLEAN -- Onko tili `account_id kokoelmassa? symbols: STRING is " " key_exists: account_id /= Void -- Tilisymbolit. has_denition: is_id(id: STRING): BOOLEAN -- Result = tili `account_id on -- Onko `id tilitunniste? -- kokoelmassa. id_exists: id /= Void item(account_id: STRING): ACCOUNT id_denition: -- Tili `account_id. -- Result implies key_exists: account_id /= Void -- `id on muotoa "s 1 s 2...s m -s 1 s 2...s n " valid_key: has(account_id) -- missä s i on jokin symboli -- `symbols:sta ja 1 < m, n. account_found: has(result.id) and equal(account_id, Result.id)

9 end -- ACCOUNT... ACCOUNTS-liityntä... ACCOUNTS-liityntä... Päivitykset put(account: ACCOUNT) -- Lisää `account. Sisäisestä toteutuksesta account_exists: account /= Void feature{none} Tätä ei ole vielä tehty. legal_id: is_id(account.id) not_in_yet: not has(account.id) Objektin eheys invariant account_inserted: has(account.id)??? symbols_exists: symbols /= Void accounts_exists: accounts /= Void account_inserted: item(account.id) = account -- accounts_sane: aina i).id) prune(account_id: STRING) -- accounts_unique: i).id -- Poista tili `account_id. -- yksikäsitteinen key_exists: account_id /= Void is_in: has(account_id) account_pruned: not has(account_id)

10 valid_choice: legal_last_choice: Tarkoituksenmukaisin käyttö riippuu Yleensä voidaan tehdä erillään muusta (kunhan osaa jakaa vastuut järjestelmästä... käsittelystä Tiedoston tekemisestä Valikon Menun toteuttaminen interact -- Kysy ja suorita menuvalinnat. choice_keys: STRING is "PpOoSsTtZz" Tiedostojen käytöstä -- Menuvalinnat. is_nished: BOOLEAN -- Poistutaanko menusta? last_choice: CHARACTER -- Nykyinen menuvalinta. tapauksesta. Kyse on vastuun jakamisen järjestämisestä. read_choice -- Pyydä menuvalinta. choice_keys.has(last_choice) do_choice -- Suorita valittu operaatio. oikein). choice_keys.has(last_choice) display_choices -- Näytä ja selitä eri toiminnot. Yksi menyy, kiitos...

11 löytää mielenkiintoisia Miten esimerkkejä? räiskiä vauhkona haulikolla sinne kannata vaan parempi on hakea täsmäaseeksi tänne ja tehdä vain tähdättyjä lyöntejä. vasara sekä työn tekijä, ulkopuolinen Näin että täi pääsevät vähemmillä tarkkailija vammoilla. henkisillä Tee ensin testijärjestelyn käsikirjoitus. Mieti, millainen testaustapa soveltuu testata mahdollisimman paljon Kuinka vähällä kokeilemisella? mahdollisimman Invariantit: (tyhjä ja 1-kokoinen erikoistapaukset ääriarvot (min. ja max.)). rakenne, Alku- ja loppuehdot: yhdelmät, tiedon perustapausten Ajon simulointi: on vaikeaa... Testaus on vaikeaa... Testaus Testiajoista Kuinka vakuuttaa lukija toimivuudesta? Testaaminen on tapausanalyysiä Kuinka demonstroida erikoistapauksia? Motto: tukkimiehen täin tappamiseksi ei testata yhtä asiaa kuin kerran! Ei Automaattinen, piilossa oleva, tarkastaminen on aina toivottava. yksittäiset kulkeutuminen oikein. Eksplisiittinen, silmin tehtävä, mihinkäkin kohtaan. Testijärjestely voi koostua useista tarkastaminen on työlästä ja virhealtista. kohtauksista. Tue lukijaa väliselostuksilla. taskulaskin, välitulostukset,....

12 jotka talletetaan oletustiedostoon. tiliä, yhteydessä testataan myös Tässä tiedostoksi Empty.dat (tämän talletetaan lataaminen tyhjentää tiedoston joten erillistä poista kaikki tilikokoelman, ei tarvita). tilit-toimintoa Jatketaan oletustiedoston latauksella ja listauksella. Tileistä valitaan yksi tilien jolloin saadaan tilin muutettavaksi, (BANK_MENU). Tehdään ylläpitomenu tilinkäsittelytemppu ja palataan muutama (ROOT_BANK). ohjelmamenuun Lopuksi näytetään tilitiedot ja kokoelma Empty.dat-tiedoston tyhjennetään testauksen käsikirjoitus testaus Tilienhallintaohjelman Luodaan tyhjään tilikokoelmaan kolme tilisymbolien oikeellisuustarkistusta. Tilit poistetaan ja tyhjä tilikokoelma avulla ja poistutaan ohjelmasta.

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Tätä opasta saa jakaa vapaasti muuttamattomassa muodossa, sekä käyttää epäkaupalliseen kouluttamiseen ja opastamiseen. Oppaan kaupallisesta

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot