UUTISKIRJE Puhtaampien tulisijojen Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISKIRJE Puhtaampien tulisijojen Suomi"

Transkriptio

1 UUTISKIRJE Puhtaampien tulisijojen Suomi Ranska tukee tulisijan hankkijaa tuhansilla euroilla Puun energiakäyttö voidaan kaksinkertaistaa Tulisija ja ilmalämpöpumppu yhdessä tuovat säästöä

2 2 puhtaampien tulisijojen suomi

3 Tulisijatonnista apua ilmastotalkoisiin Ranskan ja Italian investointituesta mallia puulämmityksen edistämiseen Suomessa Suomen olisi otettava esimerkkiä kahdesta johtavasta EU-maasta, kun halutaan lisätä bioenergian käyttöä kotitalouksissa. Ranskassa ja Italiassa valtio tukee puulämmitteisen tulisijan hankintaa 50 prosentilla hankintahinnasta, sanoo Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. - Ranskassa ja Italiassa uuden tulisijan hankkija saa laiteinvestointiin maksimissaan noin euroa tukea, kun laite täyttää riittävät euronormien mukaiset ympäristö- ja hyötysuhdevaatimukset. Näillä tukipäätöksillä Ranska ja Italia tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja bioenergian käyttöä, Vauhkonen kertoo. Suomen ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan tulisijojen päästörajoja ja hyötysuhdevaatimuksia. Uusien määräysten astuessa voimaan valtiovalta voisi Vauhkosen mielestä vauhdittaa uuden teknologian mukaista puulämmitystä Ranskan ja Italian mallin mukaisilla porkkanarahoilla. Esimerkiksi euron suuruinen investointituki olisi riittävä summa vauhdittamaan tulisijojen uudistamista Suomessa. laajennettu kotitalousvähennys ei kuitenkaan kohdennu riittävästi bioenergian käytön lisäämiseen pientaloissa. Tehdasvalmisteisen tulisijan loppuasennuksen työkulut ovat vain noin prosenttia kokonaishinnasta. Vientimarkkinoille suunnattujen tehdasvalmisteisten tulisijojen päästöt ovat tutkitusti alhaiset ja energiatehokkuus erinomainen. Ne ovat ympäristön kannalta huomattavasti parempia takkoja kuin paikalla muurattavat tulisijat. Vauhkosen mielestä nykyinen kotitalouksien verovähennysmalli suosii paikalla muurattavia työkuluiltaan isompia, testaamattomia ja laadultaan usein heikompia takkoja. - Vähennys olisi suunnattava energiatehokkaille tuotteille. Ilmastonmuutoksen torjunnan takia vähennysmalli kaipaa tarkennusta niin, että myös suomalaista tehdastyötä ja ympäristöteknologista osaamista voitaisiin edistää. - Tulisijatonnin käyttöönotolla Suomi voisi edistää puhtaampien tulisijojen rakentamista, torjua ilmastonmuutosta sekä lisätä bioenergian käyttöä. Tukitonni olisi myös hyvä piristysruiske tänä vuonna hiljentyneelle rakennusalalle, Vauhkonen linjaa. Kotitalousvähennys kaipaa tarkennusta Vauhkosen mukaan puulämmityslaitteita valmistava teollisuus on pannut positiivisesti merkille Suomen hallituksen tahdon lisätä bioenergian käyttöä. Tänä vuonna aloitettu puhtaampien tulisijojen suomi 3

4 Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: Tulisijallakin voi torjua ilmastonmuutosta Suomesta on mahdollisuus tehdä tulisijatekniikan mallimaa maailmassa, sanoo Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. Suomessa nimittäin tehdään maailman parhaat varaavat ja ympäristöystävälliset tulisijat. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä ja lisätä bioenergian käyttöä huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Näissä ilmastonmuutoksen torjuntatalkoissa myös puulämmityksellä on osansa. - Kun valitset ympäristöystävällisen, tehdasvalmisteisen tulisijan ja käytät sitä oikein, voit kotonasi torjua ilmaston lämpenemistä, muistuttaa Vauhkonen. Tulikivi Oyj käynnisti vuonna 2007 Puhtaampien tulisijojen Suomi -ohjelman, jonka tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä uusia noin kolmannes maamme vanhoista tupruttavista tulipesistä. Päämääränä on noin tulisijan korjaaminen tai uusiminen seuraavan 12 vuoden aikana. Ohjelman yhtenä tavoitteena on määrätä riittävät päästö- ja hyötysuhdenormit täyttävä tulisija pakolliseksi vähintään 120 neliön rivi-, pari- ja omakotitaloihin. Tulikivi valmistaa vihreää vientikelpoista teknologiaa ja yhtiön tulisijat on testattu ja hyväksytty ympäri maailmaa. - Mallistomme pyörrepesäuunien päästöt ovat tutkitusti erittäin alhaiset. Tulikiven tulisijat estävät ilmastonmuutosta, säästävät energiaa, vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja parantavat sisäilman laatua. Tulikiven teknologiaosaaminen on myös noteerattu. Pari vuotta sitten yhtiö sai Hiukkasfoorumilta vuoden 2006 Hiukkasteko palkinnon. Lisäksi vuonna 2008 Tulikiven uusimmille tuotteille myönnettiin Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus. Näiden ohella Tulikivi on edelläkävijä tuotteidensa laatuluokituksessa. - Tulikivi on ensimmäinen suomalainen tulisijavalmistaja, joka otti CE-merkin käyttöön pyörrepesämallistossaan viime syksynä. Merkki todistaa, että tuote täyttää EU-direktiivien tiukat turvallisuus- ja muut vaatimukset. CE-merkki auttaa kuluttajaa vertailemaan ja valitsemaan helpommin ympäristöystävällisen tulisijan. Tulisijojen uudistaminen Suomessa nytkähtää vauhdilla liikkeelle viimeistään silloin, kun ympäristöministeriön valmistelemat tulisijojen päästövaatimukset astuvat voimaan. Tämä tapahtuu ehkä tänä tai ensi vuonna. Tulikivi Oyj on vientiyrityksenä jo kauan ollut polttotekniikan huippuosaaja maailmassa. - Nämä teemat ovat jo pitkään puhuttaneet esimerkiksi amerikkalaisia ja itävaltalaisia. Vasta nyt Suomessa on ryhdytty puhumaan puhtaammasta puun poltosta, ihmettelee Vauhkonen. Asuntojen tulisijat ovat osa kansakunnan kriisivalmiutta sähkökatkostilanteissa ja tapauksissa, joissa lämmitysenergian saanti on muuten vaikeutunut, muistuttaa Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. 4 puhtaampien tulisijojen suomi

5 FINBIO ry:n puheenjohtaja Satu Helynen: Puun energiakäyttöä on helppo lisätä nopeasti On helpompi lisätä bioenergian käyttöä lämmityksessä kuin hankkia Suomeen lisää sähköä, kiteyttää osuvasti FINBIO ry:n hallituksen puheenjohtaja Satu Helynen maamme nykyisen energiapoliittisen tilanteen. Tuulivoimaloiden tai jätteenpolttolaitosten suunnittelu, luvat ja rakentaminen vievät runsaasti aikaa, eikä niiden sijoittumista lähiympäristöön olla aina valmiita hyväksymään. - Sen sijaan puun polttoa voidaan helposti lisätä nopeallakin aikataululla. Suomessa on iso potentiaali lisätä puun pienpolttoa muun muassa kotitalouksien lämmityksessä, uskoo Helynen. EU:n sopimat energiatavoitteet merkitsevät Suomelle huomattavaa lisäämisvelvoitetta uusiutuvien energialähteiden käytössä vuoteen 2020 mennessä. - Energian hinnan noustessa ja tukitoimia kiihdyttämällä bioenergian käyttö Suomessa voidaan hyvin kaksinkertaistaa lämmityksessä, laskee VTT:n teknologiapäällikkönä työskentelevä Helynen. - Puun pienpolton lisääminen edellyttää yhteiskunnalta tiedotusta ja koulutusta sekä lainsäädännöllisiä toimia. Myös erilaisilla tukirahoilla klapien polttoa voidaan edistää. Käytännössä tukieuroja voisi laittaa puun pienpolton toimintaketjun jokaiseen vaiheeseen. Helysen mukaan huomattava osa pienten kiinteistöjen lämmitysöljyn käytöstä voitaisiin vuoteen 2020 mennessä korvata joko klapeilla tai pelletillä. Tulevaisuudessa puulämmitysjärjestelmä voidaan kotitalouksissa yhdistää esimerkiksi ilmalämpöpumppujen tai aurinkolämmityksen kanssa. Helysen mielestä puulämmitys sopii hyvin lisälämmönlähteeksi myös matalaenergiaja passiivitaloihin. Suomen Bioenergiayhdistys ry (FINBIO) on alan keskeinen järjestö Suomessa. Se on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa taloudellisuuden, kestävän kehityksen periaatteet sekä ympäristönsuojelun näkökohdat huomioon ottavalla tavalla. Hänen mukaansa bioenergian käyttöä pitäisi kiihdyttää erilaisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi puun pienpolttoa voitaisiin lisätä hankkimalla parempia tulisijoja ja laitteita sekä kiinnittämällä entistä enemmän huomiota klapien saatavuuteen ja laatuun. Puupolttoaineiden tuotantoketjuja ja jakelua pitäisi Helysen mielestä kehittää kuluttajille sopivaksi. - Eri kuluttajaryhmille voitaisiin suunnitella kokonaisvaltaisia lämmityspaketteja, joissa on mukana laitteet, asennus ja kuluttajaystävällinen polttoainehuolto. FINBIO ry:n puheenjohtaja Satu Helysen mukaan tulisijojen ja kattiloiden laitetekniikan kehittämisellä voidaan lisätä puun pienpolttoa. Laitteiden on oltava helppokäyttöisiä, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä. puhtaampien tulisijojen suomi 5

6 Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Mikko Paunio: Terveystarkastajat voivat puuttua vääräoppiseen puun polttoon Oikean polttotavan neuvonta on paras tapa puuttua häiritsevään puun polttoon. STTV antoi hiljattain kuntien terveystarkastajille käytännön ohjeet puuttua ongelmia tuovaan puun polttamiseen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Mikko Paunio. Uusien ohjeiden mukaan terveystarkastajalla on oikeus mennä taloon sisälle selvittämään terveyshaitan, esimerkiksi savun, alkuperä ja syy. Paunion mukaan tätä ennen on kuitenkin tehtävä savuhaitoista pitkäkestoista seurantaa. - Terveysviranomaisen on selvitettävä, aiheutuuko savusta terveyshaittaa valituksen tekijälle. Terveyshaitan arvioimiseksi viranomaisen on selvitettävä kuinka usein, minkälaista ja missä määrin haittaa esiintyy. Selvityksessä voi käyttää apuna haitasta kärsivän täytettäväksi annettavaa seurantapäiväkirjaa. Tämän lomakkeen voi antaa myös muille lähinaapureille täytettäväksi. Riittävä seuranta-aika on yksi kuukausi, todetaan Sosiaali- ja Terveydenhuollon Tuotevalvontakeskuksen (STTV) antamissa ohjeissa. - Terveysviranomainen voi antaa erilaisia ohjeita. Nämä neuvot koskevat polttopuun varastointia ja käyttöä, palamisolosuhteita sekä polttamistapaa. Talon omistajaa voidaan myös kehottaa lisäämään nuohouskertojen määrää. Jos savukaasujen leviäminen valittajan kiinteistölle on ilmeistä ja kattilassa tai tulisijassa on puutteellisuuksia, voi Paunion mukaan edessä olla kovemmat toimet. - Rajoitetaan kattilan tai muiden tulisijojen käyttöaikaa. Korotetaan savupiippua savukaasujen laimenemisen tehostamiseksi. Jos palamisolosuhteiden parantamisella tai muilla toimenpiteillä haittaa ei saada poistettua, voidaan puun polttaminen kattilassa kokonaan kieltää. Ennen toimenpiteen määräämistä viranomaisen on kuultava haitan aiheuttajaa ja haitasta kärsivää. Määräyksiä asetettaessa on otettava huomioon Suomen ilmastoolosuhteet ja annettava kohtuullinen määräaika toimenpiteiden tekemiselle, jos ne edellyttävät katkosta lämmitysjärjestelmän käytössä. Asuinhuoneistossa usein tai pitkäkestoisesti tapahtuvaa hajukynnyksen ylittymistä voidaan Paunion mukaan pitää terveyshaittana. - Hajukynnys ylittyy usein, jos seurantajakson aikana savun hajua esiintyy asuinhuoneistossa kahtena tai kolmena päivänä viikossa noin tunti kerralla. Savuhaitan esiintyessä saattaa Paunion mukaan riittää, että haitan aiheuttajalle vain neuvotaan oikea polttotapa. 6 puhtaampien tulisijojen suomi

7 VTT:n erikoistutkija Heikki Oravainen: Ilman pienhiukkaset vaativat vielä tutkimista Puun pienpoltto ei ole ainoa pienhiukkasten syntylähde, vaikka lehdissä usein niin kirjoitetaan. Liikenne, nastarenkaat ja kaukokulkemat ovat osasyyllisiä Suomessa leijuviin pienhiukkasiin, uskoo VTT:n erikoistutkija Heikki Oravainen. Taajamissa ja varsinkin vanhoilla omakotitaloalueilla nousee aina joskus keskustelu puun polton pienhiukkaspäästöistä. Pahimmassa tapauksessa vanhoilla, kehnoilla tulisijoilla poltetaan joko märkää tai sopimatonta polttoainetta niin, että tumma savu laskeutuu naapurin tontille. - Puun poltto ei ole suinkaan ainut pienhiukkaslähde. Pienhiukkasia syntyy myös öljyn poltosta, liikenteestä, voimalaitoksista ja teollisuudesta, muistuttaa Oravainen. voidaan alentaa laadukkaalla polttoaineella, oikealla polttotavalla ja laitekehityksellä. - Oleellista on lukea tarkasti laitevalmistajan ohjeet, sillä ei ole olemassa kaikille tulisijalaitteille sopivaa yleisohjetta. Polttoaineella on myös ratkaiseva vaikutus. Koivu on parempaa kuin havupuu, koska se kaasuuntuu rauhallisemmin. Klapi ei saa olla liian kuivaa. Sopiva kosteus on noin prosenttia. Puupalan koolle ei voi antaa yleispätevää ohjetta. Oravaisen mukaan tulisijojen päästörajat ja standardisointi edistävät alan laitekehitystä. Siitä on hyviä esimerkkejä ulkomailta. Hänen mukaansa pienhiukkasasia vaatii vielä paljon tutkimista, ennen kuin lopullinen totuus on selvillä. - Puun polttoaineominaisuuksista johtuen pienhiukkasia syntyy myös niin sanotusta hyvästä palamisesta, mutta pienhiukkaset ovat pääasiassa tuhkasta haihtuneita mineraaleja. Ne eivät ehkä ole terveydelle vaarallisia. Huonosta palamisesta syntyy nokea ja tervamaisia pienhiukkasia, jotka ovat Oravaisen mukaan luonteeltaan aivan erilaisia. - Nämä ovat terveydelle vaarallisia. Hyvään palamiseen verrattuna määrä voi olla moninkertainen ja terveysvaikutus paljon suurempi. Pienhiukkasilmiö vaatii paljon tutkimista. Mittausmenetelmiä ollaan parhaillaan kehittämässä CEN-standardisointijärjestön komiteoissa. Oravaisen mukaan päästöjä Puiden epätäydellinen palaminen aiheuttaa nokihiukkasia ja tervayhdisteitä. Tähän voidaan oleellisesti vaikuttaa modernilla polttotekniikalla, painottaa VTT:n erikoistutkija Heikki Oravainen. puhtaampien tulisijojen suomi 7

8 Tulikivi Oyj:n johtaja Juha Sivonen: PAM-lämmitysjärjestelmä käyttää bioenergiaa Kolmilähteinen bioenergialämmitys on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen tapa lämmittää kotia. Järjestelmässä varaava tulisija kytketään osaksi talon muuta lämmitysjärjestelmää, sanoo Tulikivi Oyj:n johtaja Juha Sivonen. - Voidaan puhua PAM-lämmitysjärjestelmästä, jossa hyödynnetään alkukirjainten mukaan puuta, aurinkoa ja maalämpöä. Nämä kolme yhdessä takaavat energian säästön ja ilmastonmuutoksen torjunnan. Sivosen mukaan polttamalla puuta asukas voi vuodessa säästää lämmityskustannuksissa noin euroa riippuen polttomäärästä sekä siitä, onko klapit saatu omasta metsästä. - Pääosa maalämpöpumpuista mitoitetaan noin 70 prosentin tehon tarpeelle ja ylimenevä osa tuotetaan sähkövastuksella. Tulisija tuottaa kovilla pakkasilla puuttuvan tehon ja toimii myös sähkökatkojen aikana. Muuna aikana se säästää lämpöpumpun sähkönkulutuksessa. Sivosen mukaan järjestelmä tuottaa kodin lämpimän käyttöveden tehokkaasti ympäri vuoden. Tulisijasta lämpö siirretään lämmönvaihtimella veteen. - Kolmilähteisen bioenergialämmityksen tekniikkaa kehitetään ja pilottikohteita rakennetaan parhaillaan Suomessa. Varaava tulisija ja ilmalämpöpumppu on jo melko tuttu yhdistelmä uusiutuvan energian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Suomessa on toteutettu useita kohteita, joissa ei ole tämän yhdistelmän lisäksi muuta isompaa lämmitysjärjestelmää, paitsi sähköllä toimiva mukavuuslattialämmitys märkätiloissa. - Lämpöpumppu tuottaa edullista lämpöä keväällä ja syksyllä. Tulisija on sitten päälämmönlähde pakkasilla. Tulisija on myös hätävara, kun lämpöpumppu ei toimi sähkökatkon aikana. Sivosen mielestä takan ja lämpöpumpun yhdistelmä on tehokas paketti ja kohtuuhintainen investointi. Kun siihen vielä yhdistetään aurinkokerääjät, saadaan monipuolinen PAM-järjestelmä, joka voidaan yhdistää vesikiertoiseen lattialämmitykseen tai ilmalämmitykseen. Varaava tulisija, aurinkokerääjä ja maalämpö ovat yhdessä todellinen bioenergiapaketti tämän päivän haasteisiin. Puulämmitys tuo säästöä energialaskuun vähintään noin 300 euroa vuodessa, laskee Tulikivi Oyj:n johtaja Juha Sivonen. 8 puhtaampien tulisijojen suomi

9 Kansanedustaja Timo Kaunisto: Kannustavuutta kotitalouksien puun polttoon Yhteiskunnan erilaisilla toimenpiteillä voitaisiin kansalaisia kannustaa puun käyttöön lämmityksessä. Normiohjauksen ohella tuet ja verovähennykset ovat osa keinovalikoimaa, sillä euro on kova konsultti energia-asioissa. Näin uskoo eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Timo Kaunisto. Hänen mukaansa sekä veroratkaisuilla että tukipolitiikalla voidaan saada parempaa kannustavuutta puun pienpolttoon kotitalouksissa. Laitilassa asuva Kaunisto korostaa yhteiskunnan tiedotuksen ja neuvonnan roolia puulämmityksen edistämisessä. - Opastus ja neuvonta ovat avainroolissa bioenergian lisäämisessä. Tässä asiassa Suomi on jäljessä Ruotsia, jossa toimii jo parisataa kunnallista energianeuvojaa, jotka kiertävät välillä talosta taloon kertomassa lämmitysratkaisuista. - Klapien 22 prosentin arvonlisävero on kyllä korkea verokanta ja rasitus puun pienpoltolle. Jos arvonlisäveroa saataisiin alemmas, se voisi tuoda harmaata polttopuukauppaa verottajan tietoon. Klapikaupan ongelmana kun usein on kilpailua vääristävä pimeä puun myynti. Keskustalaisen Timo Kauniston mielestä puun pienpolton lisääminen edellyttää toimivaa puuenergian huoltoketjua. Yksi ongelma nykyajan taloissa on klapien säilytystilojen puute. - Bioenergian käyttöä edistävän tulisijatonnin maksaminen uuden tulisijan hankkijalle ei kuulosta huonolta idealta, sanoo Kaunisto, joka pitää myös uusien omakotitalojen tulisijapakkoa mielenkiintoisena ajatuksena. Eduskunnan ympäristövaliokunnassa käsiteltiin viime syksynä esitystä asemakaavoitukseen liittyvästä ehdosta, jossa asukkaat pakotetaan liittymään kaukolämpöverkkoon. Tulisijapakko voisi toimia samalla tapaa kuluttajia ohjaavana ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsänomistajat ovat valmiita tuottamaan lisää klapeja, haketta ja muuta metsäenergiaa, jotta esimerkiksi Helsingin kaupungin ei tarvitse polttaa ilmastoa tärvelevää puolalaista kivihiiltä, sanoo kansanedustaja Timo Kaunisto (kesk). puhtaampien tulisijojen suomi 9

10 Puhtaampaa puun polttoa Puhtaampien tulisijojen Suomi ohjelma on Tulikivi Oyj:n vuonna 2007 käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä uusia noin kolmannes nykyisistä tupruttavista tulipesistä. Suomalainen Tulikivi on maailman uranuurtajana kehittänyt uusia tulisijoja, joissa on puhtaampi polttotekniikka. Tulikiven kehittämä vihreä teknologia on testattu ja hyväksytty ympäri maailmaa, muun muassa Itävallassa, jossa on voimassa maailman tiukimmat puun pienpolton päästönormit. Lisätietoa Puhtaampien tulisijojen Suomi ohjelmasta löydät osoitteesta: Ydinvoimaloiden verran lisää bioenergiaa Euroopan unionin huippukokouksessa joulukuussa 2008 päästiin sopuun laajasta ilmasto- ja energiapaketista. EU sitoutui leikkaamaan viidenneksellä hiilidioksidipäästöjään vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä lisäämään uusiutuvaa energiaa viidenneksellä seuraavien 12 vuoden aikana. Päätöksen seurauksena Suomi joutuu lisäämään valtavasti uusiutuvan energian tuotantoa. - Uusiutuvan energian lisäys on määrältään yhtä suuri kuin mitä Suomen kaikki ydinvoimalat tuottavat yhteensä, pääministeri Matti Vanhanen kertoi Brysselissä. Tietoa puuenergiasta Puhtaampien tulisijojen Suomi uutiskirje on Tulikivi Oyj:n tuottama julkaisu, jolla edistetään kotimaisen ja ympäristöystävällisen bioenergian käyttöä kotitalouksissa. Uutiskirjeen kappaleen painos jaetaan muun muassa yhteiskunnallisille sidosryhmille, medialle ja kaikille puuenergian käytöstä kiinnostuneille. Puhtaampien tulisijojen Suomi uutiskirje julkaisija: Tulikivi Oyj, Juuka puhelin: päätoimittaja: Heikki Vauhkonen 10 puhtaampien tulisijojen suomi

11 Tulikiven teesit puhtaampien tulisijojen puolesta Vihreää teknologiaa omaavat varaavat tulisijat estävät ilmastonmuutosta, säästävät energiaa, vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja parantavat sisäilman laatua. Suomen vakituisten asuntojen takoista ja uuneista noin joka kolmannen pitäisi täyttää päästö- ja hyötysuhderajoitukset vuoteen 2020 mennessä. Kaikkiin uusiin vähintään 120 neliön rivi-, pari- ja omakotitaloihin pitäisi määrätä päästö- ja hyötysuhdenormit täyttävä tulisija pakolliseksi. Riittävät päästö- ja hyötysuhdevaatimukset täyttävän tehdasvalmisteisen varaavan tulisijan hankkijalle pitäisi tarjota taloudellisia porkkanoita. Myös yhteiskunnan tiedotusta lisäämällä kotitalouksia voitaisiin kannustaa uusimaan tupruttavia tulipesiä ympäristöystävällisempiin malleihin. Savuhaittoja voidaan vähentää yleisellä neuvonnalla, rajoittamalla huonokuntoisten tulisijojen käyttöä taajamissa sekä antamalla ympäristösuosituksia vähäpäästöisille tulisijoille. Asuntojen tulisijat ovat osa kansakunnan kriisivalmiutta sähkökatkostilanteissa ja tapauksissa, joissa lämmitysenergian saanti on muuten vaikeutunut. Jokainen vanhan tulisijan omistaja voi tehdä reilun teon raikkaamman ympäristön puolesta polttamalla puuta oikeaoppisesti, huoltamalla pesää ja piippua riittävästi tai uusimalla vanhan tilalle uuden puhtaamman polttotekniikan tulisijan. puhtaampien tulisijojen suomi 11

12 Takakansi > taitto toisesta tiedostosta Tulikivi Oyj, Juuka, Puh , fax , ES 1040, 1/2009

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

TULISIJAN LÄMPÖ PUULÄMMITYSPÄIVÄ TSY:n tervetuliaissanat. Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy

TULISIJAN LÄMPÖ PUULÄMMITYSPÄIVÄ TSY:n tervetuliaissanat. Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy TULISIJAN LÄMPÖ PUULÄMMITYSPÄIVÄ 8.2.2017 TSY:n tervetuliaissanat Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy Tervetulotoivotus! Yksi Suomen 100-vuotisjuhlatapahtumista: Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry Helsingin

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää?

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä

Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti Pätkittäin puulämmityksestä Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Puun käytön lisäys pienlämmityslaitteissa vai energialaitoksissa?

Puun käytön lisäys pienlämmityslaitteissa vai energialaitoksissa? Puun käytön lisäys pienlämmityslaitteissa vai energialaitoksissa? Raimo O. Salonen Ylilääkäri, dosentti 14.4.2014 THL 1 Systemaattinen analyysi Global Burden of Disease Study 2010 (yhteistyö WHO:n kanssa)

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke

BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA Urpo Hassinen BIOMAS hanke 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ 2005 JA TAVOITTEET 2020 64 80 % 20 28,5 38 8,5 Eurooppa Suomi Pohjois-Karjala 2005 2020 2 Pohjois-Karjala

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Hanna-Liisa Kangas Väitöskirja-aiheen esittely 29.5.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon

Lisätiedot

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA 2011-2015 FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry www.finbioenergy.fi ja www.finbio.fi FINBIO on yli 100 jäsenorganisaation energia-alan valtakunnallinen kattojärjestö, joka

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot. Oulun kaupunki, Hannes Tuohiniitty

Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot. Oulun kaupunki, Hannes Tuohiniitty Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot Esityksen sisältö 1. Ympäristö ja puulämmitys 2. Pelletti polttoaineena 3. Puulämmitysvaihtoehtoja 4. Energiatehokas puulämmitys 5. Puu hybridilämmityksen

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki energiatodistukseksi vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki Energian käytöstä ja säästämisestä pientaloasumisessa Mitä energia maksaa? Miten energian käyttöä voisi vähentää? Miten säästää energiakuluissa?

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen

Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille Anssi Kokkonen 28.11.2016 Kaikki lähtee kunnon polttoaineesta! Pellettilämmityslaitteistot AvainEnergia Oy Länsikatu 15, 80110 Joensuu www.avainenergia.fi Polttoaineen

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

TAKKAPAKETIT TAKKA & PIIPPU SAMASSA PAKETISSA. Takan ja piipun saumaton yhteistyö innovatiivisen kehityksen tuloksena

TAKKAPAKETIT TAKKA & PIIPPU SAMASSA PAKETISSA. Takan ja piipun saumaton yhteistyö innovatiivisen kehityksen tuloksena OVENSYSTEMS TAKKAPAKETIT Takan ja piipun saumaton yhteistyö innovatiivisen kehityksen tuloksena TAKKA & PIIPPU SAMASSA PAKETISSA Innovatiivistä teknologiaa - Huippuluokan designia 1 www.schiedel.fi MODERNIT

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Kierrätämme hiiltä tuottamalla puuta

Kierrätämme hiiltä tuottamalla puuta Kierrätämme hiiltä tuottamalla puuta Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK MTK:n METSÄPOLITIIKN AMK-KONFERENSSI 9.3.2016 Miksi hiilenkierrätys merkityksellistä? 1. Ilmasto lämpenee koska hiilidioksidipitoisuus

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet 7. Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 8. Tuetaan kuntien ja valtion

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot