UUTISKIRJE Puhtaampien tulisijojen Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISKIRJE Puhtaampien tulisijojen Suomi"

Transkriptio

1 UUTISKIRJE Puhtaampien tulisijojen Suomi Ranska tukee tulisijan hankkijaa tuhansilla euroilla Puun energiakäyttö voidaan kaksinkertaistaa Tulisija ja ilmalämpöpumppu yhdessä tuovat säästöä

2 2 puhtaampien tulisijojen suomi

3 Tulisijatonnista apua ilmastotalkoisiin Ranskan ja Italian investointituesta mallia puulämmityksen edistämiseen Suomessa Suomen olisi otettava esimerkkiä kahdesta johtavasta EU-maasta, kun halutaan lisätä bioenergian käyttöä kotitalouksissa. Ranskassa ja Italiassa valtio tukee puulämmitteisen tulisijan hankintaa 50 prosentilla hankintahinnasta, sanoo Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. - Ranskassa ja Italiassa uuden tulisijan hankkija saa laiteinvestointiin maksimissaan noin euroa tukea, kun laite täyttää riittävät euronormien mukaiset ympäristö- ja hyötysuhdevaatimukset. Näillä tukipäätöksillä Ranska ja Italia tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja bioenergian käyttöä, Vauhkonen kertoo. Suomen ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan tulisijojen päästörajoja ja hyötysuhdevaatimuksia. Uusien määräysten astuessa voimaan valtiovalta voisi Vauhkosen mielestä vauhdittaa uuden teknologian mukaista puulämmitystä Ranskan ja Italian mallin mukaisilla porkkanarahoilla. Esimerkiksi euron suuruinen investointituki olisi riittävä summa vauhdittamaan tulisijojen uudistamista Suomessa. laajennettu kotitalousvähennys ei kuitenkaan kohdennu riittävästi bioenergian käytön lisäämiseen pientaloissa. Tehdasvalmisteisen tulisijan loppuasennuksen työkulut ovat vain noin prosenttia kokonaishinnasta. Vientimarkkinoille suunnattujen tehdasvalmisteisten tulisijojen päästöt ovat tutkitusti alhaiset ja energiatehokkuus erinomainen. Ne ovat ympäristön kannalta huomattavasti parempia takkoja kuin paikalla muurattavat tulisijat. Vauhkosen mielestä nykyinen kotitalouksien verovähennysmalli suosii paikalla muurattavia työkuluiltaan isompia, testaamattomia ja laadultaan usein heikompia takkoja. - Vähennys olisi suunnattava energiatehokkaille tuotteille. Ilmastonmuutoksen torjunnan takia vähennysmalli kaipaa tarkennusta niin, että myös suomalaista tehdastyötä ja ympäristöteknologista osaamista voitaisiin edistää. - Tulisijatonnin käyttöönotolla Suomi voisi edistää puhtaampien tulisijojen rakentamista, torjua ilmastonmuutosta sekä lisätä bioenergian käyttöä. Tukitonni olisi myös hyvä piristysruiske tänä vuonna hiljentyneelle rakennusalalle, Vauhkonen linjaa. Kotitalousvähennys kaipaa tarkennusta Vauhkosen mukaan puulämmityslaitteita valmistava teollisuus on pannut positiivisesti merkille Suomen hallituksen tahdon lisätä bioenergian käyttöä. Tänä vuonna aloitettu puhtaampien tulisijojen suomi 3

4 Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: Tulisijallakin voi torjua ilmastonmuutosta Suomesta on mahdollisuus tehdä tulisijatekniikan mallimaa maailmassa, sanoo Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. Suomessa nimittäin tehdään maailman parhaat varaavat ja ympäristöystävälliset tulisijat. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä ja lisätä bioenergian käyttöä huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Näissä ilmastonmuutoksen torjuntatalkoissa myös puulämmityksellä on osansa. - Kun valitset ympäristöystävällisen, tehdasvalmisteisen tulisijan ja käytät sitä oikein, voit kotonasi torjua ilmaston lämpenemistä, muistuttaa Vauhkonen. Tulikivi Oyj käynnisti vuonna 2007 Puhtaampien tulisijojen Suomi -ohjelman, jonka tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä uusia noin kolmannes maamme vanhoista tupruttavista tulipesistä. Päämääränä on noin tulisijan korjaaminen tai uusiminen seuraavan 12 vuoden aikana. Ohjelman yhtenä tavoitteena on määrätä riittävät päästö- ja hyötysuhdenormit täyttävä tulisija pakolliseksi vähintään 120 neliön rivi-, pari- ja omakotitaloihin. Tulikivi valmistaa vihreää vientikelpoista teknologiaa ja yhtiön tulisijat on testattu ja hyväksytty ympäri maailmaa. - Mallistomme pyörrepesäuunien päästöt ovat tutkitusti erittäin alhaiset. Tulikiven tulisijat estävät ilmastonmuutosta, säästävät energiaa, vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja parantavat sisäilman laatua. Tulikiven teknologiaosaaminen on myös noteerattu. Pari vuotta sitten yhtiö sai Hiukkasfoorumilta vuoden 2006 Hiukkasteko palkinnon. Lisäksi vuonna 2008 Tulikiven uusimmille tuotteille myönnettiin Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus. Näiden ohella Tulikivi on edelläkävijä tuotteidensa laatuluokituksessa. - Tulikivi on ensimmäinen suomalainen tulisijavalmistaja, joka otti CE-merkin käyttöön pyörrepesämallistossaan viime syksynä. Merkki todistaa, että tuote täyttää EU-direktiivien tiukat turvallisuus- ja muut vaatimukset. CE-merkki auttaa kuluttajaa vertailemaan ja valitsemaan helpommin ympäristöystävällisen tulisijan. Tulisijojen uudistaminen Suomessa nytkähtää vauhdilla liikkeelle viimeistään silloin, kun ympäristöministeriön valmistelemat tulisijojen päästövaatimukset astuvat voimaan. Tämä tapahtuu ehkä tänä tai ensi vuonna. Tulikivi Oyj on vientiyrityksenä jo kauan ollut polttotekniikan huippuosaaja maailmassa. - Nämä teemat ovat jo pitkään puhuttaneet esimerkiksi amerikkalaisia ja itävaltalaisia. Vasta nyt Suomessa on ryhdytty puhumaan puhtaammasta puun poltosta, ihmettelee Vauhkonen. Asuntojen tulisijat ovat osa kansakunnan kriisivalmiutta sähkökatkostilanteissa ja tapauksissa, joissa lämmitysenergian saanti on muuten vaikeutunut, muistuttaa Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. 4 puhtaampien tulisijojen suomi

5 FINBIO ry:n puheenjohtaja Satu Helynen: Puun energiakäyttöä on helppo lisätä nopeasti On helpompi lisätä bioenergian käyttöä lämmityksessä kuin hankkia Suomeen lisää sähköä, kiteyttää osuvasti FINBIO ry:n hallituksen puheenjohtaja Satu Helynen maamme nykyisen energiapoliittisen tilanteen. Tuulivoimaloiden tai jätteenpolttolaitosten suunnittelu, luvat ja rakentaminen vievät runsaasti aikaa, eikä niiden sijoittumista lähiympäristöön olla aina valmiita hyväksymään. - Sen sijaan puun polttoa voidaan helposti lisätä nopeallakin aikataululla. Suomessa on iso potentiaali lisätä puun pienpolttoa muun muassa kotitalouksien lämmityksessä, uskoo Helynen. EU:n sopimat energiatavoitteet merkitsevät Suomelle huomattavaa lisäämisvelvoitetta uusiutuvien energialähteiden käytössä vuoteen 2020 mennessä. - Energian hinnan noustessa ja tukitoimia kiihdyttämällä bioenergian käyttö Suomessa voidaan hyvin kaksinkertaistaa lämmityksessä, laskee VTT:n teknologiapäällikkönä työskentelevä Helynen. - Puun pienpolton lisääminen edellyttää yhteiskunnalta tiedotusta ja koulutusta sekä lainsäädännöllisiä toimia. Myös erilaisilla tukirahoilla klapien polttoa voidaan edistää. Käytännössä tukieuroja voisi laittaa puun pienpolton toimintaketjun jokaiseen vaiheeseen. Helysen mukaan huomattava osa pienten kiinteistöjen lämmitysöljyn käytöstä voitaisiin vuoteen 2020 mennessä korvata joko klapeilla tai pelletillä. Tulevaisuudessa puulämmitysjärjestelmä voidaan kotitalouksissa yhdistää esimerkiksi ilmalämpöpumppujen tai aurinkolämmityksen kanssa. Helysen mielestä puulämmitys sopii hyvin lisälämmönlähteeksi myös matalaenergiaja passiivitaloihin. Suomen Bioenergiayhdistys ry (FINBIO) on alan keskeinen järjestö Suomessa. Se on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa taloudellisuuden, kestävän kehityksen periaatteet sekä ympäristönsuojelun näkökohdat huomioon ottavalla tavalla. Hänen mukaansa bioenergian käyttöä pitäisi kiihdyttää erilaisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi puun pienpolttoa voitaisiin lisätä hankkimalla parempia tulisijoja ja laitteita sekä kiinnittämällä entistä enemmän huomiota klapien saatavuuteen ja laatuun. Puupolttoaineiden tuotantoketjuja ja jakelua pitäisi Helysen mielestä kehittää kuluttajille sopivaksi. - Eri kuluttajaryhmille voitaisiin suunnitella kokonaisvaltaisia lämmityspaketteja, joissa on mukana laitteet, asennus ja kuluttajaystävällinen polttoainehuolto. FINBIO ry:n puheenjohtaja Satu Helysen mukaan tulisijojen ja kattiloiden laitetekniikan kehittämisellä voidaan lisätä puun pienpolttoa. Laitteiden on oltava helppokäyttöisiä, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä. puhtaampien tulisijojen suomi 5

6 Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Mikko Paunio: Terveystarkastajat voivat puuttua vääräoppiseen puun polttoon Oikean polttotavan neuvonta on paras tapa puuttua häiritsevään puun polttoon. STTV antoi hiljattain kuntien terveystarkastajille käytännön ohjeet puuttua ongelmia tuovaan puun polttamiseen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Mikko Paunio. Uusien ohjeiden mukaan terveystarkastajalla on oikeus mennä taloon sisälle selvittämään terveyshaitan, esimerkiksi savun, alkuperä ja syy. Paunion mukaan tätä ennen on kuitenkin tehtävä savuhaitoista pitkäkestoista seurantaa. - Terveysviranomaisen on selvitettävä, aiheutuuko savusta terveyshaittaa valituksen tekijälle. Terveyshaitan arvioimiseksi viranomaisen on selvitettävä kuinka usein, minkälaista ja missä määrin haittaa esiintyy. Selvityksessä voi käyttää apuna haitasta kärsivän täytettäväksi annettavaa seurantapäiväkirjaa. Tämän lomakkeen voi antaa myös muille lähinaapureille täytettäväksi. Riittävä seuranta-aika on yksi kuukausi, todetaan Sosiaali- ja Terveydenhuollon Tuotevalvontakeskuksen (STTV) antamissa ohjeissa. - Terveysviranomainen voi antaa erilaisia ohjeita. Nämä neuvot koskevat polttopuun varastointia ja käyttöä, palamisolosuhteita sekä polttamistapaa. Talon omistajaa voidaan myös kehottaa lisäämään nuohouskertojen määrää. Jos savukaasujen leviäminen valittajan kiinteistölle on ilmeistä ja kattilassa tai tulisijassa on puutteellisuuksia, voi Paunion mukaan edessä olla kovemmat toimet. - Rajoitetaan kattilan tai muiden tulisijojen käyttöaikaa. Korotetaan savupiippua savukaasujen laimenemisen tehostamiseksi. Jos palamisolosuhteiden parantamisella tai muilla toimenpiteillä haittaa ei saada poistettua, voidaan puun polttaminen kattilassa kokonaan kieltää. Ennen toimenpiteen määräämistä viranomaisen on kuultava haitan aiheuttajaa ja haitasta kärsivää. Määräyksiä asetettaessa on otettava huomioon Suomen ilmastoolosuhteet ja annettava kohtuullinen määräaika toimenpiteiden tekemiselle, jos ne edellyttävät katkosta lämmitysjärjestelmän käytössä. Asuinhuoneistossa usein tai pitkäkestoisesti tapahtuvaa hajukynnyksen ylittymistä voidaan Paunion mukaan pitää terveyshaittana. - Hajukynnys ylittyy usein, jos seurantajakson aikana savun hajua esiintyy asuinhuoneistossa kahtena tai kolmena päivänä viikossa noin tunti kerralla. Savuhaitan esiintyessä saattaa Paunion mukaan riittää, että haitan aiheuttajalle vain neuvotaan oikea polttotapa. 6 puhtaampien tulisijojen suomi

7 VTT:n erikoistutkija Heikki Oravainen: Ilman pienhiukkaset vaativat vielä tutkimista Puun pienpoltto ei ole ainoa pienhiukkasten syntylähde, vaikka lehdissä usein niin kirjoitetaan. Liikenne, nastarenkaat ja kaukokulkemat ovat osasyyllisiä Suomessa leijuviin pienhiukkasiin, uskoo VTT:n erikoistutkija Heikki Oravainen. Taajamissa ja varsinkin vanhoilla omakotitaloalueilla nousee aina joskus keskustelu puun polton pienhiukkaspäästöistä. Pahimmassa tapauksessa vanhoilla, kehnoilla tulisijoilla poltetaan joko märkää tai sopimatonta polttoainetta niin, että tumma savu laskeutuu naapurin tontille. - Puun poltto ei ole suinkaan ainut pienhiukkaslähde. Pienhiukkasia syntyy myös öljyn poltosta, liikenteestä, voimalaitoksista ja teollisuudesta, muistuttaa Oravainen. voidaan alentaa laadukkaalla polttoaineella, oikealla polttotavalla ja laitekehityksellä. - Oleellista on lukea tarkasti laitevalmistajan ohjeet, sillä ei ole olemassa kaikille tulisijalaitteille sopivaa yleisohjetta. Polttoaineella on myös ratkaiseva vaikutus. Koivu on parempaa kuin havupuu, koska se kaasuuntuu rauhallisemmin. Klapi ei saa olla liian kuivaa. Sopiva kosteus on noin prosenttia. Puupalan koolle ei voi antaa yleispätevää ohjetta. Oravaisen mukaan tulisijojen päästörajat ja standardisointi edistävät alan laitekehitystä. Siitä on hyviä esimerkkejä ulkomailta. Hänen mukaansa pienhiukkasasia vaatii vielä paljon tutkimista, ennen kuin lopullinen totuus on selvillä. - Puun polttoaineominaisuuksista johtuen pienhiukkasia syntyy myös niin sanotusta hyvästä palamisesta, mutta pienhiukkaset ovat pääasiassa tuhkasta haihtuneita mineraaleja. Ne eivät ehkä ole terveydelle vaarallisia. Huonosta palamisesta syntyy nokea ja tervamaisia pienhiukkasia, jotka ovat Oravaisen mukaan luonteeltaan aivan erilaisia. - Nämä ovat terveydelle vaarallisia. Hyvään palamiseen verrattuna määrä voi olla moninkertainen ja terveysvaikutus paljon suurempi. Pienhiukkasilmiö vaatii paljon tutkimista. Mittausmenetelmiä ollaan parhaillaan kehittämässä CEN-standardisointijärjestön komiteoissa. Oravaisen mukaan päästöjä Puiden epätäydellinen palaminen aiheuttaa nokihiukkasia ja tervayhdisteitä. Tähän voidaan oleellisesti vaikuttaa modernilla polttotekniikalla, painottaa VTT:n erikoistutkija Heikki Oravainen. puhtaampien tulisijojen suomi 7

8 Tulikivi Oyj:n johtaja Juha Sivonen: PAM-lämmitysjärjestelmä käyttää bioenergiaa Kolmilähteinen bioenergialämmitys on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen tapa lämmittää kotia. Järjestelmässä varaava tulisija kytketään osaksi talon muuta lämmitysjärjestelmää, sanoo Tulikivi Oyj:n johtaja Juha Sivonen. - Voidaan puhua PAM-lämmitysjärjestelmästä, jossa hyödynnetään alkukirjainten mukaan puuta, aurinkoa ja maalämpöä. Nämä kolme yhdessä takaavat energian säästön ja ilmastonmuutoksen torjunnan. Sivosen mukaan polttamalla puuta asukas voi vuodessa säästää lämmityskustannuksissa noin euroa riippuen polttomäärästä sekä siitä, onko klapit saatu omasta metsästä. - Pääosa maalämpöpumpuista mitoitetaan noin 70 prosentin tehon tarpeelle ja ylimenevä osa tuotetaan sähkövastuksella. Tulisija tuottaa kovilla pakkasilla puuttuvan tehon ja toimii myös sähkökatkojen aikana. Muuna aikana se säästää lämpöpumpun sähkönkulutuksessa. Sivosen mukaan järjestelmä tuottaa kodin lämpimän käyttöveden tehokkaasti ympäri vuoden. Tulisijasta lämpö siirretään lämmönvaihtimella veteen. - Kolmilähteisen bioenergialämmityksen tekniikkaa kehitetään ja pilottikohteita rakennetaan parhaillaan Suomessa. Varaava tulisija ja ilmalämpöpumppu on jo melko tuttu yhdistelmä uusiutuvan energian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Suomessa on toteutettu useita kohteita, joissa ei ole tämän yhdistelmän lisäksi muuta isompaa lämmitysjärjestelmää, paitsi sähköllä toimiva mukavuuslattialämmitys märkätiloissa. - Lämpöpumppu tuottaa edullista lämpöä keväällä ja syksyllä. Tulisija on sitten päälämmönlähde pakkasilla. Tulisija on myös hätävara, kun lämpöpumppu ei toimi sähkökatkon aikana. Sivosen mielestä takan ja lämpöpumpun yhdistelmä on tehokas paketti ja kohtuuhintainen investointi. Kun siihen vielä yhdistetään aurinkokerääjät, saadaan monipuolinen PAM-järjestelmä, joka voidaan yhdistää vesikiertoiseen lattialämmitykseen tai ilmalämmitykseen. Varaava tulisija, aurinkokerääjä ja maalämpö ovat yhdessä todellinen bioenergiapaketti tämän päivän haasteisiin. Puulämmitys tuo säästöä energialaskuun vähintään noin 300 euroa vuodessa, laskee Tulikivi Oyj:n johtaja Juha Sivonen. 8 puhtaampien tulisijojen suomi

9 Kansanedustaja Timo Kaunisto: Kannustavuutta kotitalouksien puun polttoon Yhteiskunnan erilaisilla toimenpiteillä voitaisiin kansalaisia kannustaa puun käyttöön lämmityksessä. Normiohjauksen ohella tuet ja verovähennykset ovat osa keinovalikoimaa, sillä euro on kova konsultti energia-asioissa. Näin uskoo eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Timo Kaunisto. Hänen mukaansa sekä veroratkaisuilla että tukipolitiikalla voidaan saada parempaa kannustavuutta puun pienpolttoon kotitalouksissa. Laitilassa asuva Kaunisto korostaa yhteiskunnan tiedotuksen ja neuvonnan roolia puulämmityksen edistämisessä. - Opastus ja neuvonta ovat avainroolissa bioenergian lisäämisessä. Tässä asiassa Suomi on jäljessä Ruotsia, jossa toimii jo parisataa kunnallista energianeuvojaa, jotka kiertävät välillä talosta taloon kertomassa lämmitysratkaisuista. - Klapien 22 prosentin arvonlisävero on kyllä korkea verokanta ja rasitus puun pienpoltolle. Jos arvonlisäveroa saataisiin alemmas, se voisi tuoda harmaata polttopuukauppaa verottajan tietoon. Klapikaupan ongelmana kun usein on kilpailua vääristävä pimeä puun myynti. Keskustalaisen Timo Kauniston mielestä puun pienpolton lisääminen edellyttää toimivaa puuenergian huoltoketjua. Yksi ongelma nykyajan taloissa on klapien säilytystilojen puute. - Bioenergian käyttöä edistävän tulisijatonnin maksaminen uuden tulisijan hankkijalle ei kuulosta huonolta idealta, sanoo Kaunisto, joka pitää myös uusien omakotitalojen tulisijapakkoa mielenkiintoisena ajatuksena. Eduskunnan ympäristövaliokunnassa käsiteltiin viime syksynä esitystä asemakaavoitukseen liittyvästä ehdosta, jossa asukkaat pakotetaan liittymään kaukolämpöverkkoon. Tulisijapakko voisi toimia samalla tapaa kuluttajia ohjaavana ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsänomistajat ovat valmiita tuottamaan lisää klapeja, haketta ja muuta metsäenergiaa, jotta esimerkiksi Helsingin kaupungin ei tarvitse polttaa ilmastoa tärvelevää puolalaista kivihiiltä, sanoo kansanedustaja Timo Kaunisto (kesk). puhtaampien tulisijojen suomi 9

10 Puhtaampaa puun polttoa Puhtaampien tulisijojen Suomi ohjelma on Tulikivi Oyj:n vuonna 2007 käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä uusia noin kolmannes nykyisistä tupruttavista tulipesistä. Suomalainen Tulikivi on maailman uranuurtajana kehittänyt uusia tulisijoja, joissa on puhtaampi polttotekniikka. Tulikiven kehittämä vihreä teknologia on testattu ja hyväksytty ympäri maailmaa, muun muassa Itävallassa, jossa on voimassa maailman tiukimmat puun pienpolton päästönormit. Lisätietoa Puhtaampien tulisijojen Suomi ohjelmasta löydät osoitteesta: Ydinvoimaloiden verran lisää bioenergiaa Euroopan unionin huippukokouksessa joulukuussa 2008 päästiin sopuun laajasta ilmasto- ja energiapaketista. EU sitoutui leikkaamaan viidenneksellä hiilidioksidipäästöjään vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä lisäämään uusiutuvaa energiaa viidenneksellä seuraavien 12 vuoden aikana. Päätöksen seurauksena Suomi joutuu lisäämään valtavasti uusiutuvan energian tuotantoa. - Uusiutuvan energian lisäys on määrältään yhtä suuri kuin mitä Suomen kaikki ydinvoimalat tuottavat yhteensä, pääministeri Matti Vanhanen kertoi Brysselissä. Tietoa puuenergiasta Puhtaampien tulisijojen Suomi uutiskirje on Tulikivi Oyj:n tuottama julkaisu, jolla edistetään kotimaisen ja ympäristöystävällisen bioenergian käyttöä kotitalouksissa. Uutiskirjeen kappaleen painos jaetaan muun muassa yhteiskunnallisille sidosryhmille, medialle ja kaikille puuenergian käytöstä kiinnostuneille. Puhtaampien tulisijojen Suomi uutiskirje julkaisija: Tulikivi Oyj, Juuka puhelin: päätoimittaja: Heikki Vauhkonen 10 puhtaampien tulisijojen suomi

11 Tulikiven teesit puhtaampien tulisijojen puolesta Vihreää teknologiaa omaavat varaavat tulisijat estävät ilmastonmuutosta, säästävät energiaa, vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja parantavat sisäilman laatua. Suomen vakituisten asuntojen takoista ja uuneista noin joka kolmannen pitäisi täyttää päästö- ja hyötysuhderajoitukset vuoteen 2020 mennessä. Kaikkiin uusiin vähintään 120 neliön rivi-, pari- ja omakotitaloihin pitäisi määrätä päästö- ja hyötysuhdenormit täyttävä tulisija pakolliseksi. Riittävät päästö- ja hyötysuhdevaatimukset täyttävän tehdasvalmisteisen varaavan tulisijan hankkijalle pitäisi tarjota taloudellisia porkkanoita. Myös yhteiskunnan tiedotusta lisäämällä kotitalouksia voitaisiin kannustaa uusimaan tupruttavia tulipesiä ympäristöystävällisempiin malleihin. Savuhaittoja voidaan vähentää yleisellä neuvonnalla, rajoittamalla huonokuntoisten tulisijojen käyttöä taajamissa sekä antamalla ympäristösuosituksia vähäpäästöisille tulisijoille. Asuntojen tulisijat ovat osa kansakunnan kriisivalmiutta sähkökatkostilanteissa ja tapauksissa, joissa lämmitysenergian saanti on muuten vaikeutunut. Jokainen vanhan tulisijan omistaja voi tehdä reilun teon raikkaamman ympäristön puolesta polttamalla puuta oikeaoppisesti, huoltamalla pesää ja piippua riittävästi tai uusimalla vanhan tilalle uuden puhtaamman polttotekniikan tulisijan. puhtaampien tulisijojen suomi 11

12 Takakansi > taitto toisesta tiedostosta Tulikivi Oyj, Juuka, Puh , fax , ES 1040, 1/2009

tuulettuva ryömintätila. Sadevesien pääsy sinne muodostaa ison kosteusrasituksen.

tuulettuva ryömintätila. Sadevesien pääsy sinne muodostaa ison kosteusrasituksen. 13 Ennakoiva kuntotarkastus säästäisi verkossa Janne Katajalle kuuluisa puutalo myytiin viimeisen päälle korjattuna ja Kataja myi sen tuttavalleen eteenpäin, kun talo kävi kasvavalle perheelle liian pieneksi.

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS 2007 2007 Tulikivi Oyj, www.tulikivi.com

VUOSIKER TOMUS 2007 2007 Tulikivi Oyj, www.tulikivi.com 2007 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosi 2007 lyhyesti 3 Missio, visio, arvot 4 Strategialinjaukset 4 Tulikiven menestystekijät 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Tulisijat 8 Luonnonkivituotteet 10 Astiat 11

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

Pikakiinnityksellä Tutustu uutuuksiin FinnBuild 2012 messuosastollamme 6h75. Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design portaat sekä lasikaiteet

Pikakiinnityksellä Tutustu uutuuksiin FinnBuild 2012 messuosastollamme 6h75. Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design portaat sekä lasikaiteet RAKENNUSMAAILMA TM 1 Löylyn Tähden! -kiuaskivet. Paras keksintö sitten saunan. Helsingin seudun Lokakuu 3/2012 Soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin Lyömätön kestävyys Puhtaat löylyt Vertailun Voittaja! Katso

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

Nuoren perheen lämpöremontti. Öljyn hintaliikkeet. Asumista seen makuun. Monitahoinen ilmastonmuutos. Asiaa öljylämmityksestä

Nuoren perheen lämpöremontti. Öljyn hintaliikkeet. Asumista seen makuun. Monitahoinen ilmastonmuutos. Asiaa öljylämmityksestä Asiaa öljylämmityksestä 2 1 2011 tämän t ies i tkö tämän 5 vastausta aurinkolämmöstä t iesi tkö tämän ti es itkö 8 12 30 Monitahoinen ilmastonmuutos Asumista seen makuun aikui- Öljyn hintaliikkeet Nuoren

Lisätiedot

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle?

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle? Asiaa öljylämmityksestä 1 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 vastausta uusista rakentamismääräyksistä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Vuosi 2012 Pienetkin askeleet edistävät energiatehokkuutta 18 Valmistalojen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot