TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne..."

Transkriptio

1 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/ LIITE 70 Kunnanhallitus 12/ HALLINTOKUNNILLE SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE I Laatimisaikataulu... 2 II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 2 III Talous- ja toimintasuunnitelman sisältö... 4 IV Hallintokunnan tehtävät... 5 A) KÄYTTÖTALOUSOSA... 5 B) INVESTOINTIOSA... 7 C) HENKILÖSTÖ... 7 D) PERUSTEET TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI... 7 E) VÄESTÖ... 9 F) YHTEENVETO... 9

2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE I Laatimisaikataulu Hallintokuntien on laadittava talous- ja toimintasuunnitelmaesitykset perusteluineen ja palautettava taloustoimistoon viimeistään 11. päivään syyskuuta 2009 mennessä. Ensi vaiheessa pyydetään laatimaan investointi- sekä henkilöstösuunnitelmat, joista esitykset tulee tehdä viimeistään perjantaihin 04. syyskuuta 2009 mennessä. Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisessa on toteutettava valtuuston hyväksymää selviytymissuunnitelmaa ja tehtävä sovitut toimenpiteet. Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan 100 euron tarkkuudella. Taloustoimiston toimesta kirjataan sisäiset erät (elo-syyskuussa) seuraavista; kopiot, posti- ja telepalvelut, painatukset ja ilmoitukset sekä henkilökunnan työterveyshuolto terveyskeskuksen antamana tilinpäätöksen 2008 perusteella. Tilapalveluiden osalta Teemu Pussilan tekemä talous- ja toimintasuunnitelma ilmoitus sisäisistä menoista/tuloista kirjataan taloustoimiston toimesta elokuussa asianomaisen hallintokunnan kustannuspaikalle. Hallintokunnan tulee ilmoittaa myös muut sisäiset erät, joita hallintokunnat laskuttavat toisiltaan. Ilmoituksesta tulee näkyä, mistä sisäisestä palvelusta on kyse ja kenelle ko. palvelu on arvioitu tuloksi. Selvitys on toimitettava taloustoimistoon mennessä. Sisäisten menojen ja tulojen koko kunnan talousarviossa on oltava +/-=0 Ruokapalvelut Keminmaan kunnan hallintokuntien ruokapalvelutoiminnan tuottaa Meri-Lapin liikelaitoskuntayhtymä alkaen. Tämän perusteella ruokapalveluiden kustannukset vuosille siirtyvät hallintokuntien ulkoisiksi menoiksi. Nämä menot voitte arvioida vuoden 2009 talous- ja toimintasuunnitelmaan arvioitujen ruokapalveluita koskevien sisäisten erien perusteella vuosille Meillä ei ole vielä tiedossa, miten Meri-Lapin liikelaitoskuntayhtymän ateriasuoritteen hinta määräytyy. Ilmoitamme siitä, kun saamme tarkemmin tietoomme. 2 II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne Kuntien valtionosuusuudistus toteutetaan hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän tekemän päätöksen mukaisesti siten, että mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Tältä osin kuntakohtaiset laskelmat ovat vielä avoinna. Tarkoituksena on, että valtionosuudet menetykset/lisäykset kompensoidaan siirtymäsäännöksillä. Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille,on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjattu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion välillä eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mahdolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset (siirtymätasaus) nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yleisen valtionosuuden yhteydessä mahdollinen siirtymätasauksen vaikutus vähennetään tai hyvitetään riippuen siitä, osoittaako järjestelmämuutos voittoa vai tappiota. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin myöhemmin tehtävän vaikutuslaskelmanmukaisena vuosittain toistaiseksi.

3 3 Viime vuonna alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtanut talouden jyrkkään alamäkeen. Kansantalouden tuotanto väheni lähes kymmenen prosenttia kuluvan vuoden tammikuussa verrattuna viime vuoden tammikuun tuotantoon. Tieto perustuu Tilastokeskuksen ennakolliseen tuotannon suhdannekuvaajaan. Kansantuotteemme arvioidaan supistuvan tänä vuonna jopa 5-6 prosenttia. Myös vuodelle 2010 on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotantomme supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 7-8 prosenttia. Tätäkin kehitystä huonompia uhkakuvia on esitetty, mutta myös toiveet maailmankaupan elpymisestä ensi vuonna ovat heränneet eri valtioiden mittavien elvytystoimien johdosta. Kuluvalle vuodelle kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot ovat jatkuvasti heikentyneet. Kokonaistuotantomme arvioidaan supistuvan 5 %. Katsauksessa korostetaan ennustamisen epävarmuutta. Jos maalimantalouden elpyminen alkaa ensi vuoden alkupuolella, Suomessa kasvu seuraa pian perässä. Silti kokonaistuotannon arvioidaan alenevan vielä vuonna 2010 noin 1,5 %. Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio arvioidaan yhdeksi prosentiksi. Kustannuspaineet riippuvat myös kuluvaa ja ensi vuotta koskevista palkkaratkaisuista. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna viisi prosenttia. Liukuman osuus tästä jäänee hyvin vähäiseksi muun muassa työpanoksen supistumisen johdosta. Valtiovarainministeriö arvioi yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna noin 3,5 %. Tätä arviota on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä, sillä monella sopimusalalla palkkoja koskevat sopimukset päättyvät tämän tai ensi vuoden aikana. Ensi vuonna keskimääräisentyöttömyysasteen arvioidaan olevan noin 9,5 %. Palkantarkistusten laskentateknisenä oletuksena voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna ,5 3 %. Tämä sisältää kuluvalta vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja mahdolliset rakennemuutokset. Kunta-alan palkkasumma kasvanee ensi vuonna noin kolme prosenttia. Kuntatyönantajan kansaneläkevakuutusmaksu aleni huhtikuun alussa 1,05 prosenttiin maksun perustana olevasta palkasta. Maksu poistuu kokonaisuudessaan vuoden 2010 alusta. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna 2 % maksun perusteena olevasta palkasta. Vuonna 2010 maksun suuruudeksi on esitetty 2,16 % maksun perusteena olevasta palkasta. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on tänä vuonna 23,6 %. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan arvion mukaan työnantajan keskimääräinen maksu alenisi 0,2 prosenttiyksikköä ja olisi siten 23,4 % vuonna Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös vaikuttaa myös työnantajan osuuteen. Myös opettajien eläkemaksu alenee ensi vuonna 0,2 prosenttiyksikköä. Talouskehitystä leimaavan epävarmuuden johdosta on syytä lähteä siitä, etteivät kunnallisveron tilitykset ensi vuonna juurikaan lisäänny tämänvuotisesta. Vuoden 2008 tilinpäätös oli n. 3,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tällä pystyttiin kattamaan edellisen vuoden alijäämät. Tämän jälkeen taseeseen jäi n. 1,5 milj. ylijäämää. Vuoden 2009 talous- ja toimintasuunnitelma on n. 0,67 milj. ylijäämäinen sekä yhteensä n. 1,0 milj. alijäämäinen. Yhteensä vuosien arvioitu alijäämäksi n Lisäksi valtuusto on myöntänyt lisämäärärahoja vuodelle 2009, mikä kasvattaa alijäämää kuluvana vuotena. Huhtikuun tilanteen perusteella arvioitiin alijäämää kertyvän tälle vuodelle n. 0,7 milj.. Edellisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen taloudessa on tapahtunut voimakasta taantumusta. Verotulojen on ennustettu supistuvan, työttömyyden kasvavan, sosiaalimenojen lisääntyvän jne. Tulevina vuosina talouden tasapainottaminen edellyttää säästötoimenpiteitten toteutumista ja edelleen tulevien vuosien menojen kurissa pitämistä. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2008 tilinpäätöksen ja todennut seuraavaa: Jatketaan edelleen toimenpiteitä talouden ja toiminnan tasapainottamiseksi, jotta selviydytään tulevista vuosista.

4 Talouden tasapainottaminen edellyttää tulojen ja menojen saamista tasapainoon. Tähän työhön vaaditaan ennakkoluulottomuutta ja yhteistyötä kaikkien toimielimiltä, kunnan luottamushenkilöiltä, viranhaltijoilta ja työntekijöiltä sekä valtiovallalta. Päätöksessään valtuusto on todennut: a. Tarvittaessa korotetaan veroja ja palveluista perittäviä maksuja.. b. Palvelurakenteen muutosten kautta tavoitellaan toimintamenoissa säästöjä edelleen huomattavia säästöjä. c. Rakenteellisten/toiminnallisten ratkaisujen tekeminen sekä kustannuksiin/tuloihin vaikuttavien toimenpiteitten toteuttaminen. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja toteuttaminen on erittäin tärkeää kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi. d. Panostaminen tulevaisuudessa elinkeinoelämän edistämiseen ja kehittämiseen, odotetaan työpaikkojen määrän kasvavan ja väkiluvun kääntyvän nousuun. e. Investointien määrän pitäminen alhaisena. f. Vuodelle 2009 ei hyväksytä lisämäärärahaesityksiä. g. Omaisuuden realisointi, mahdolliset muutokset tuottavampaan muotoon tai lisäpanostukset omaisuuden tuottokyvyn kohentamiseksi. 4 Tilikausien aikana toteutetut poikkeuksellisen rankat toimenpiteet käyttötalouden menokehityksen osalta ovat olleet välttämättömiä ja tarpeellisia. Jos näitä toimenpiteitä ei olisi tehty, vanhoja alijäämiä ei olisi pystytty kattamaan ja alijäämät olisivat lisääntyneet. Toimintamenojen hallinta on ensiarvoisen merkittävää. Myös tulevina vuosina on talous pidettävä kurissa, jotta pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut. Valtuuston linjaama visio Ihmisten hyvinvoinnin, viihtyisän ja turvallisen ympäristön, vireiden elinkeinojen ja yhteistyön kunta - Keminmaa III Talous- ja toimintasuunnitelman sisältö 1. Yleisperustelut 2. Käyttötalousosa: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseksi 3. Henkilöstösuunnitelma 4. Tuloslaskelmaosa 5. Investointiosa 6. Rahoitusosa

5 IV Hallintokunnan tehtävät 5 A) KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Määrärahat a) Sisäiset erät, katso kohta I b) Poistot Kirjataan taloustoimiston toimesta tilinpäätöksen 2008 mukaisesti sekä valtuuston vuoden investointisuunnitelman mukaisesti. Poistot kirjataan syyskuussa Mikäli investointisuunnitelmiin tulee muutoksia, tältä osin korjataan poistokustannukset todellisuutta vastaavaksi. c) Ulkoiset määrärahat Kustannuspaikoittain ja tileittäin ulkoiset meno- ja tulomäärärahat. Määrärahat merkitään 100 euron tarkkuudella ilman arvonlisäveroa. Hallintokunnat laativat omat esityksensä taloustoimiston laatimalla käyttösuunnitelmapohjalla. Numero-osa laaditaan kustannuspaikkatasolla taloussuunnitteluohjelmistolla, joka hyödyntää exeltaulukkolaskentaa. Kirjanpito kirjaa hallintokuntien määrärahaesitykset taloussuunnitteluohjelmistoon ja ottaa hallintokunnalle esityksestä tarvittavat listaukset. Palkkamäärärahat Palkkamäärärahat ilmoitetaan tämän hetkisten palkkojen mukaisesti laskettuna esityksiin tileittäin. Palkanlaskennasta tulee hallintokunnille tarkistettavaksi palkkaliite, joka on laadittu tämän hetkisen tilanteen mukaisesti vakinaisesta henkilöstöstä. Teidän tulee tarkistaa omalta osaltaan liite ja toimittaa tarvittavat korjausesityksen palkanlaskentaan, josta ajetaan uusi korjattu liite. Tämän jälkeen kirjanpitoon merkitään taloustoimiston toimesta palkkamäärärahat ko. liitteen mukaisesti. Sijaiset, määräaikaiset ja erilliskorvaukset merkitään omaan exel-taulukkoon, joka toimitetaan palkanlaskentaan ja sitä kautta kirjanpitoon kirjattavaksi yhtä aikaa vakinaisen henkilöstön palkkaliitteen kanssa. Taloustoimistossa lasketetaan 2,5 % palkankorotusvaraus automaattisesti palkkamäärärahoihin, joten hallintokuntien esitykseen ei tule merkitä korotuksia. Samoin taloustoimisto laskettaa automaattisesti sotu, eläke, työttömyys- ja tapaturmavakuusmaksumäärärahat, joten henkilöstösivukuluja ei tule merkitä hallintokunnan esitykseen. Jos Teillä on tarvetta henkilöstömäärän lisäyksiin tai vähennyksiin, siitä tulee tehdä erillinen selvitys kustannuksineen ja perusteluineen taloustoimistoon henkilöstösuunnitelmaa varten ja että näiltä osin tulevat palkkamäärärahat merkittään Teidän esitykseenne ko. erillisselvityksen mukaisesti. Tämä selvitys toimitetaan myös palkanlaskennan kautta. Palkanlaskennasta lasketaan lomapalkkavaraukset, jotka merkitään taloustoimiston toimesta määrärahoihin tarvittavilta osin. Taloustoimisto myös merkitsee myös määrärahoihin eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut, varhemaksut sekä matalapalkkatuen. 2. Perusteet a) Toimielimen (lautakunnan); perusteet on kustannuspaikkatasolla tai lautakunnan edellyttämällä tasolla, b) Kunnanhallitus ja valtuusto: perusteet tulee tehdä toimielin ja tulosaluetasolla.

6 Perusteet tulee rakentaa seuraavasti: 6 Toimielinten tulee ottaa huomioon valtuuston hyväksymä kuntastrategia ja talouden tasapainottamisohjelmasta aiheutuvat toimenpiteet sekä yleinen taloudellinen tilanne. a) Toimielin (kunnanhallitus/valtuusto) Toimielinstrategia Arvot ja toimintaperiaatteet (kuva) Strategiset toimintamallit ja toiminnalliset tehtäväkokonaisuudet (lautakunnalle annetut tehtävät) (kuva) Tasapainotettu strategia BSC/4 näkökulmaa, pitkä aikaväli (Vaikuttavuus, asiakas-, prosessi- ja henkilöstönäkökulma) Palveluajatus/toiminta-ajatus Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle Tärkeimmät/keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet sekä mittarit talousarviovuodelle 2010 tulosalueittain (valtuustolle sitovat) a) määrälliset (vaikuttavuusnäkökulma) b) laadulliset (asiakasnäkökulma) c) taloudelliset (prosessinäkökulma) d) henkilöstön aikaansaannoskyky (henkilöstöä koskevat tavoitteet/henkilöstötilinpäätös) Tavoitteet voivat olla joko sanallisia tai lukuina esitettäviä. Mittarilla määritellään, miten tavoitetta seurataan. Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä, mitkä toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia. Toimielimen tulee esittää perusteluissa koko toimielimen osalta valtuustolle tavoitteiden sitovuustaso eli mitkä tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tämä merkitsee, että toimielimen tulee nostaa toimielintasolle tulosalueilta tärkeimmät tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan jatkossa valtuustoa. Kunnallista toimintaa edellytetään jo useissa laeissa arvioitavan. Jotta toimintaa pystytään arvioimaan, on tavoitteet määriteltävä siten, että ne kuvaavat yksikön toimintaa. Viimeistään toimintakertomuksessa tavoitteitten toteutuminen on pystyttävä arvioimaan, joten yksikön tulisi päättää, miten yksikkö seuraa tavoitteen toteutumista. Tavoitteiden tulee olla realistisia, mitattavia tai muuten todennettavia. Niiden tulee ilmaista selkeästi, minkälaista vastiketta saadaan verorahoille. Tulosalueittain Toiminta-ajatus/palveluajatus (mitä, keinot, mitkä yksiköt toteuttaa) Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet sekä mittarit talousarviovuodelle 2010 tulosalueittain a) määrälliset (vaikuttavuusnäkökulma) b) laadulliset (asiakasnäkökulma) c) taloudelliset (prosessinäkökulma) d) henkilöstön aikaansaannoskyky (henkilöstöä koskevat tavoitteet/henkilöstötilinpäätös) Tavoitteet voivat olla joko sanallisia tai lukuina esitettäviä. Mittarilla määritellään, miten tavoitetta seurataan. Tulosalueiden osalta tulee esittää keskeisimmät tavoitteet. Tavoitteiden lukumäärä ei ole oleellinen. Tärkeää on, että tavoite osoittaa seurannan kannalta merkittävyyttä kunnan palvelutuotannon järjestämisestä. 3. Vuosien talous- ja toimintasuunnitelman yhtäaikaisuus Vuoden 2010 taloussuunnitelma ja vuosien toimintasuunnitelma laaditaan yhtäaikaisesti. Taloussuunnitelma 2010 on sama kuin toimintasuunnitelman ensimmäinen vuosi. Näin ollen numero-osassa ja perusteissa tulee ilmetä kaikki suunnitelmavuodet.

7 Numero-osaa laadittaessa, mikäli toiminnoissa ei tule muutoksia, luvut tulee merkitä 2010 mukaisina eli teidän tarvitsee merkitä sanallisesti omaan numeroesitykseen, että ei muutoksia suunnitelmavuosille. 7 Mikäli muutoksia suunnitelmavuosille tulee, teidän tulee tehdä siltä osin suunnitelmaan euromääräinen muutos, jotta taloustoimisto tietää kirjatessaan muuttaa suunnitelma vuosien lukuja esityksenne mukaisiksi. Myös näiden vuosien palkankorotusvarauksia ei tule merkitä eikä henkilöstösivukulukustannuksia. 4. Käyttöomaisuuden hankinta Poistonalaisesta käyttöomaisuudesta on täytettävä investointilomake. Mm. kalustot, opetusvälineet, sairaalavälineet, autot, koneet, atk-laitteet, atk-ohjelmat jne. on esitettävä erillisenä investointiosassa. Hankintameno, joka alittaa euroa (pienhankinta (2010) kirjataan hankintavuoden tilikauden kuluksi. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa, se merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan normaalisti vaikutusaikanaan kuluksi. Mikäli hankinnan sisältymisestä investointi- tai käyttömenoon on epäselvyyttä, asiassa tulee ottaa yhteyttä taloushallintoon. Investointilomakkeet on täytettävä siten, että niissä näkyy investoinnin hankintakuukausi sekä että lisääkö tuleva investointi kohteen käyttöikää. Poistojen kustannuspaikka on myös ilmoitettava lomakkeessa. B) INVESTOINTIOSA Investointisuunnitelma tulee laatia valtuuston hyväksymän talous- ja toimintasuunnitelman perusteella. Investoinneissa on pyrittävä pitäytymään suunnitelman mukaisessa tasossa. Investointiosassa on ilmoitettava myös kohteeseen saatava valtionapu tai muu tulo. Investoinnit tulee minimoida, koska kaikki suoritettavat investoinnit joudutaan suorittamaan vieraalla pääomalla. Investointien osalta on varmistettava ensisijaisesti valtionosuusmahdollisuus. Kunnanhallitus on hyväksynyt 2005 tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet. Kunnanhallitus ei käsittele tilahankkeita, joita ei ole perusteltu ohjeen mukaisella tarveselvityksellä. Kunnanhallitus ja valtuusto käsittelevät tarveselvitykset pääsääntöisesti taloussuunnitelman yhteydessä sekä päättävät hankkeiden keskinäisestä priorisoinnista, ajoituksesta ja rahoituksesta. Investointisuunnitelmat tulee olla taloustoimistossa mennessä. C) HENKILÖSTÖ Taloudellisen tilanteen tasapainottamisessa on henkilöstömenojen kehityksellä ratkaiseva merkitys. Vuosien henkilöstösuunnitelmaan tulee hallintokuntien tehdä esityksensä mennessä. Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitava selviytymissuunnitelman toteuttaminen. Uusien virkojen/työsuhteitten perustamisesityksistä on pidättäydyttävä. Vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa toimielimien on asettava myös henkilöstä koskevia tavoitteita, joita seurataan henkilöstötilinpäätöksellä. Kaikista henkilöstömuutoksista ja niiden vaikutuksista kustannuksiin on tehtävä perusteltu esitys. D) PERUSTEET TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1) Kunnan tulopohja a) Verotulot Veroprosentti on tällä hetkellä 20,75 Mahdolliset vero % ja kiinteistövero -% muutokset valtuusto päättää marraskuussa 2009 mukaisesti.

8 Verotuloarvioon ei voitane tehdä kasvua taantuman, yritysten lomautusten, irtisanomisten ja työttömyyden lisääntymisen vuoksi. Mahdollisesti verotulot joudutaan arvioimaan tästä vuodesta negatiiviseksi. b) Valtionosuudet Valtionosuudet lasketaan voimassa olevien tietojen perusteella yhteistyössä hallintokuntien kanssa taloustoimistossa. c) Maksutulot Maksut on pidettävä ajan tasalla. Hallintokunnan on seurattava mahdollisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä maksupolitiikassa. 2) Kunnan menopohja a) Henkilöstömenot Palkankorotusvarauksena käytetään 2,5 % vuodelle Taloustoimistossa lasketetaan 2,5 % palkankorotusvaraus automaattisesti palkkamäärärahoihin, joten hallintokuntien esitykseen ei tule merkitä korotuksia. Samoin taloustoimisto laskettaa automaattisesti sotu, eläke, työttömyys- ja tapaturmavakuusmaksumäärärahat, joten henkilöstösivukuluja ei tule merkitä hallintokunnan esitykseen. Taloustoimisto valmistelee hallintokunnille palkkaliitteen vakinaisesta henkilöstöstä, joka hallintokunnassa tarkistetaan ja toimitetaan palkanlaskentaan mahdollisia korjauksia varten. Palkanlaskenta ajaa uuden korjatun palkkaliitteen vakinaisesta henkilöstöstä ja toimittaa sen kirjanpitoon määrärahakirjausta varten. Liite toimitetaan myös toimielimelle korjattuna. Samoin sijaiset, määräaikaiset ja erilliskorvaukset merkitään omaan exeltaulukkoon, joka toimitetaan palkanlaskentaan ja sitä kautta kirjanpitoon kirjattavaksi yhtä aikaa vakinaisen henkilöstön palkkaliitteen kanssa. Samoin henkilöstömäärän lisäyksiä tai vähennyksiä koskevista esityksistä tulee tehdä erillinen selvitys kustannuksineen ja perusteluineen taloustoimistoon henkilöstösuunnitelmaa varten ja että näiltä osin tulevat palkkamäärärahat merkittään Teidän esitykseenne ko. erillisselvityksen mukaisesti. Tämä selvitys toimitetaan myös palkanlaskennan kautta. Sosiaalimaksut lasketetaan taloustoimistossa. Taloustoimisto kirjaa eläkemenoperusteiset KuElin ennakkomaksut (purkautuneet kuntayhtymät ja kunnan palveluksesta eläköityneitten maksuosuus) vuoden 2009 ennakoitten mukaisesti korotettuna 4 %:illa (Kevan ilmoitus). Varhemaksun taloustoimisto arvioi yhteistyössä kuntien eläkevakuutuksen kanssa. Lomapalkkavaraukset taloustoimisto kirjaa tileille jaksotetut palkat ja jaksotetut henkilöstösivukulut. 8 b) Kuntayhtymien maksuosuudet Niiden hallintokuntien, joille tulee menoihin kuntayhtymien maksuosuuksia, tulee selvittää taloussuunnitelmaan asianomaisesta kuntayhtymästä kustannukset. c) Toimintamenot Toimielimien tulee rakentaa talous- ja toimintasuunnitelmansa siten, että toimintamenot voivat kasvaa reaalisesti enintään 2 %: ia sisältäen henkilökulujen 2,5 %:n kasvun leikkaava budjetti niiden rakenteiden osalta, jotka jäävät jäljelle. Kustannuksia tulee saada pienemmäksi, jotta toiminta pystytään sopeuttamaan pienenevään tulopohjaan talouden saamiseksi terveelle pohjalle. d) Investointimenot/tulot Jokaisesta investoinnista sekä käyttöomaisuuden hankinnasta yli euroa on täytettävä oheisen liitteen mukainen lomake. Investointeihin saatavat valtionosuudet/muut tulot on myös arvioitava jokaisen investoinnin osalta erikseen. e) Rahoitusmenot ja tulot

9 Rahoituskulujen arvioidaan taloustoimiston toimesta. Rahoituskulujen määrään vaikuttaa korkotason muutokset,, koska on korkotason ennustetaan nousevan tämän hetkisestä tasosta. Lainamäärää pyritään suunnittelukaudella reaalisesti laskemaan. 9 E) VÄESTÖ Talous- ja toimintasuunnitelmassa käytetään seuraavia väestöennusteita: F) YHTEENVETO , asukasta , asukasta , asukasta , asukasta , asukasta , asukasta , asukasta Väestö ennusteita on tarkistettu aikaisemmasta. Talouden tasapainottaminen tulee jatkua, jotta kunnan toimintaedellytykset paranevat. Tähän työhön tarvitaan kunnan jokaista toimivaa yhteistyössä. Kuntamme talouden saadaan pysymään tasapainossa määrätietoisella toiminnalla. Kunnanhallituksen tavoitteena on, että Keminmaan kunta pystyy huolehtimaan palveluistaan itsenäisenä kuntana. Kunnanhallitus työskentelee aktiivisesti talouden tasapainottamiseksi, jotta taseessa ei kertyisi alijäämiä ja että toimintaedellytykset itsenäisenä kuntana säilyisi. KEMINMAAN KUNNANHALLITUS kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi kunnankamreeri Pirkko Kallaanvaara LIITTEET Lomakepohjat (toimitetaan hallintokunnille) Investointisuunnitelma Investointisuunnitelma / Irtaimen omaisuuden hankinta Henkilöstösuunnitelma /muutokset perusteluineen Henkilöstömuutosesitykset/Virkakustannukset Käyttötalousosan talous- ja toimintasuunnitelma pohja

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot