Aika Keskiviikko klo Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka puheenjohtaja, Mikkeli Ylönen Teijo varapuheenjohtaja, Mikkeli, 49-50, 52-59, 61 Aholainen Markku jäsen, Mikkeli Elo Veikko jäsen, Mikkeli Häkkinen Sanna jäsen, Mikkeli Härkönen Sirkka jäsen, Mikkeli Järvinen Sami jäsen, Mikkeli Mielonen Hannu jäsen, Mikkeli Mynttinen Maritta jäsen, Hirvensalmi Noponen Katriina jäsen, Mikkeli Partio Keijo jäsen, Mikkeli Pietiläinen Maija jäsen, Mikkeli Valtonen Helvi jäsen, Puumala Seppälä Maarit varajäsen, Mikkeli Jalkanen Jari varajäsen, Mikkeli Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko Närhinen Maria Helminen Niina Kaukonen Niina kh:n pj, Hirvensalmi sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueen esimies, sosiaalipalvelut tulosalueen esimies, vanhusten palvelut, 49-53, 60, klo Gärdström Hans johtava ylilääkäri, terveyspalvelut, 49-53, 60, klo Mutanen Minna tulosalueen esimies, terveyspalvelut, 49-53, 60, klo Talo Timo Ollikainen Kirsi hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talouspäällikkö, 49-56, 60, klo Poissa: Pulkkinen Satu Aho Eero Pietiläinen Maija Salo-Oksa Armi Mikander Kimmo jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli kh:n edustaja, Mikkeli kaupunginjohtaja, Mikkeli

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 2 Kuikka Seija Hilden Matias Pasanen Unto Ruhanen Seppo kh:n pj, Mikkeli kunnanjohtaja, Puumala kh:n pj, Puumala kunnanjohtaja, Hirvensalmi

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 3 Asiat 49-51, 60, 52-59, 61 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pekka Moilanen Timo Talo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi. Mikkelissä Sanna Häkkinen Sirkka Härkönen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kirjaamossa klo , Maaherrankatu 9-11, Mikkeli sekä Hirvensalmen ja Puumalan kunnissa. Pöytäkirjanpitäjä Timo Talo

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 4 Käsitellyt asiat 1 / 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 50 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 51 Kyyhkylän kuntoutusosaston siirtäminen omaksi toiminnaksi 4 / 52 Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä 5 / 53 Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen talouden seuranta / 54 Liite 2 Henkilökohtaisen avustajan palkanlaskennan käytännöt 7 / 55 Liite 3 Raimo Partion oikaisuvaatimus koskien Mikkelin seudun sosiaalija terveystoimen tuotantolautakunnan tekemää päätöstä vahingonkorvausta koskevassa asiassa 8 / 56 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön johtavan sosiaalityöntekijän valinnasta 9 / 57 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset 10 / 58 Ilmoitusasiat Lisäasiat 11 / 59 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön vt. johtavan sosiaalityöntekijän valinnasta 12 / 60 Liite 4 Kyyhkylän kuntoutusosaston ostopalvelusopimuksen määräaikainen jatkaminen 13 / 61 Vammaisneuvoston sihteerin valinta

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 5 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 6 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Häkkinen ja Sirkka Härkönen. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Häkkinen ja Sirkka Härkönen.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 450 / 2014 Kyyhkylän kuntoutusosaston siirtäminen omaksi toiminnaksi Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 27 Valmistelijat: hallintopäällikkö Timo Talo, puh , palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho, puh , vastaava ylilääkäri Tapio Anttonen, puh , terveyspalvelujen johtaja Minna Mutanen, puh Mikkelin kaupunki on ostanut kuntoutusosastopalvelut Kyyhkylä Oy:n osastolta 5 vuodesta 2006 alkaen. Ostopalvelun määrä on ollut 38 paikkaa. Sopimus on irtisanottu irtisanomisajan puitteissa vuonna Tavoitteena on, että kuntoutusosaston toiminta siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi alkaen. Muutoksessa toteutetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Samalla toiminnan muutoksen tavoitteena on terävöittää osaston profiilia siten, että osastolla toteutetaan jatkossa ainoastaan sairaalatasoista vaativaa kuntoutustoimintaa ja samalla myös henkilöstömitoitusta nostetaan osastolla. Kuntoutusosastolla hoidetaan ensisijaisesti ortopedisiä, traumatologisia tai neurologisia sairauksia omaavia potilaita. Kuntoutusosastohoito on tarkoitettu niin kotoa kuin perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon yksiköistä tuleville kuntoutusta tarvitseville potilaille, joiden sairaus on akuutissa vaiheessa. Potilaat sijoittuvat kuntoutusosastolle SAS-työryhmän kautta. Kuntoutusosaston toiminta suunnitellaan siten, että siellä on valmiudet ympärivuorokautiseen vaikeastikin sairaiden potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Potilailla voi olla lievä tai enintään keskivaikea muistihäiriö. Toiminta edellyttää sairaanhoitajan läsnäoloa kaikissa työvuoroissa. Potilaiden hoidon toteutus lähtee heidän tarpeistaan perustuen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus on aktiivista ja moniammatillista sekä toimintakykyä parantavaa. Potilaan ja omaisten/läheisten mielipiteet huomioidaan kuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Moniammatilliseen tiimiin tulee kuulua potilaan ja omaisen/läheisen

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 lisäksi vähintään toimintaan soveltuva erikoisalan lääkäri, sairaanhoitaja/lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutuksen tavoite on aina, että potilaille palautetaan sellainen toimintakyky, että he pärjäävät kotona joko itsenäisesti tai avun turvin. Koti voi olla oma asunto tai tuetun/tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kotiutuksen tukena käytetään tarvittaessa alueellisen apuvälineyksikön, vammaispalvelulain ja kunnallisen tai yksityisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluita. Kotiutus tapahtuu mahdollisimman pian potilaan tilan sen salliessa. Kuntoutusosastolla on sekä yhden että kahden hengen huoneita. Huoneet ovat tiloiltaan sellaisia, että ne mahdollistavat tehokkaan apuvälineiden käytön ja kuntouttavan työn toteuttamisen myös potilashuoneissa. Osastolla on myös huoneita, jotka mahdollistavat eristyspotilaiden kuten MRSA/ESBL tai vastaavien kuntoutuksen. Osaston yleiset tilat mahdollistavat kuntoutuksen toteuttamisen osaston tiloissa, mutta toimintaa voidaan toteuttaa tarvittaessa muuallakin laitoksessa. Kuntoutusosaston toiminnan suunnittelussa huomioidaan, että kaikilla Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköillä on mahdollisuus käyttää kuntoutusosaston palveluita, niin halutessaan. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös mahdollisen tulevan sosiaali- ja terveysalueen tarpeet. Osaston paikkaluku alkuvaiheessa on 38 paikkaa ja toiminnan muutoksen jälkeen potilaspaikkaa. Aikataulu riippuu miten osaston nykyisille potilaille saadaan järjestettyä jatkohoitopaikka. Toiminnan vakiintuessa ja alueen akuuttiosastojen toimintamallia suunnitellessa arvioidaan kuntoutusosaston potilaspaikkalukua tulevaisuudessa kriittisesti. Laskeman mukaan hoitopäiviä osastolle tulee edellä mainitulla potilaspaikkamäärällä vuodessa. Perusteluna osaston siirtämisestä kaupungin omaksi toiminnaksi on, että osaston potilaspaikkalukua voidaan muuttaa kysynnän mukaan. Siirtämisen perusteluna on myös se, että osaston profiilia kehitetään akuuttihoidon prosessien mukaisesti yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa osana ESPER-hanketta ja osaston toiminta kytketään osaksi alueellista kuntoutuksen toimintaprosessia. Henkilöstö Kyyhkylä-Säätiö Oy:n (luovuttaja) kuntoutusosaston 5 henkilöstö siirtyy Mikkelin kaupungin (luovutuksensaaja) palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen. Ko. henkilöstö siirtyy

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 kaupungin palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti entisin palvelussuhteen ehdoin. Kaupunki perustaa tarvitsemansa toimet ja siirtää niihin työntekijät liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteet jatkuvat ennen siirtymistä tehtyjen työsopimusten mukaisina. Kyyhkylä-Säätiö Oy vastaa sen palveluksessa kertyneistä siirtymisajankohtaa edeltävään aikaan kohdistuvista palkka- ja muista palvelussuhdesaatavista. Kyyhkylä-Säätiö Oy:n palveluksessa ansaitut mahdolliset vapaana pidettävät työaikakorvaukset pyritään pitämään mennessä. Vuosilomakustannusten korvaamisen perusteena on ajankohdan palkkataso ja korvausten määräytymisestä / laskuttamisesta annetaan erillinen ohje. Luovuttajan ja luovutuksen saajan yksipuolisiin päätöksiin perustuvat ja noudattamat henkilöstöetuudet ovat työnantajakohtaisesti järjestettäviä etuuksia eivätkä ne siirry liikkeenluovutuksen yhteydessä, vaan siirtyvään henkilöstöön noudatetaan alkaen Mikkelin kaupungin toimintaperiaatteita. Muistamiskäytäntöön (= henkilökunnalla on mahdollisuus valita yhtäjaksoiseksi luokitellusta 20-, 30- ja 40- vuoden palveluksesta 5 päivän vapaa, tai kuntoremontti vastaavaksi ajaksi, palkallisena) liittyen vanhoina työntekijöinä siirtyvillä luovuttajan henkilöstöllä on kolmen vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen he voivat valita ao. vapaa-ajan ellei vastaavaa ole toteutettu edellisen työnantajan palveluksessa. Alkusijoituspaikkana siirtyvälle henkilöstölle kirjataan Kuntoutusosasto. Sairaala-apulaiset sijoittuvat organisatorisesti Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluihin, fysioterapeutit terveyspalveluiden fysioterapiaan ja muu henkilöstö terveyspalveluiden sairaalapalveluihin. Alla olevassa taulukossa vakinaisten työntekijöiden ammattinimikkeet ja lukumäärä sekä potilaspaikat ja henkilöstömitoitus. Ammattinimike Tällä hetkellä Toiminta Osastonhoitaja 1 1 Sairaanhoitaja 9 9 Lähihoitaja 13,5 13,5 Fysioterapeutti 4 4

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 10 Toimintaterapeutti 1 1 Jalkaterapeutti 0,2 - Sosiaalityöntekijä 0,75 1 Osastosihteeri 1 1 Sairaala-apulaiset 3 3 Potilaspaikkoja Henkilöstö yhteensä 33,45 33,45 Hoitajamitoitus/potilas 0,69 0,75 Irtaimisto Siirtyvän osaston (osasto 5) irtaimisto on kirjattu ja luetteloitu. Irtaimisto siirtyy Mikkelin kaupungin omistukseen erillisellä ostohinnalla. Kyyhkylän esittämä irtaimiston hinta esitellään kokouksessa. Tähän summaan ei terveyspalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Osaston tilat Osaston tilojen osalta tehdään tilakeskuksen kanssa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksessa on huomioitu myös muiden tilojen käyttö Kyyhkylän kiinteistössä. Ruokahuolto Potilaiden ateriapalvelut ostetaan Kyyhkylältä ainakin saakka. Myös henkilöstön työpaikkaruokailusta sovitaan erikseen; tästä neuvottelee kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruokapalvelut tullaan kilpailuttamaan, kun osaston toiminta on vakiintunut. Tiedottaminen Osasto 5 henkilöstölle on pidetty Kyyhkylän esimiesten toimesta infotilaisuus helmikuussa Yhteinen henkilöstön tiedotustilaisuus pidetään Kyyhkylässä klo 14. Kustannukset Nykyisen ostopalvelujen hoitopäivän hinta on 222,36. Omana toimintana hoitopäivän hinnaksi on laskettu 252. Hoitopäivän hinta omana toimintana on ostopalvelua korkeampi johtuen siitä, että hoitajamitoitusta ja lääkärimitoitusta on nostettu ostopalveluun verrattuna, jotta osaston profiilia ja toimintatapaa voidaan kehittää yhä enemmän lyhyempiaikaiseen tehostetumpaan kuntoutukseen. Hoitopäivän hinta on kuitenkin alhaisempi, kuin mitä omassa toiminnassa akuuttiosastolla ja osastolla 1. Vuositasolla osaston kustannukset omana toimintana ovat nettona n. 2,77 milj.. Ostopalvelujen kustannukset vuonna 2013 olivat 2,59 milj.. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin katsoa, että osaston profiilin muutos tuottaa tulevaisuudessa kokonaistoimintaprosessien

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 11 osalta säästöjä. Toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi vaatii vakanssien perustamista sekä irtaimen omaisuuden osalta investointimäärärahan lisäystä. Näistä päätetään sen jälkeen, kun Kyyhkylä Oy on omalta osaltaan hyväksynyt liikkeenluovututuksen periaatteet. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hyväksyy omalta osaltaan Kyyhkylä Oy:n osasto 5:n toiminnan siirtämisen omaksi toiminnaksi lukien. Siirtopäätös voidaan toteuttaa, mikäli kaupunginhallitus perustaa toimintaa varten toiminnan tarvitsemat vakanssit. Kokouksessa sosiaali - ja terveysjohtaja tarkensi, että Kyyhkylä Oy:n hallitus on esittänyt irtaimen omaisuuden siirtohinnaksi 150 t ja liikearvon hinnaksi 75 t. Sosiaali- ja terveysjohtaja esitti kokouksessa, että irtaimen omaisuuden hinnaksi esitetään 60 t ja liikearvon ostaminen hylätään. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Tarkennettu päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisenä ponsiesityksenä, että kaupunki käynnistäisi yhteistyössä Kyyhkylän kanssa neuvottelut Kyyhkylän toiminnan kehittämiseksi ja linjaamiseksi tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Kyyhkylän kanssa on käyty jatkoneuvotteluja ja keskusteluja toiminnan siirtoon liittyvistä kysymyksistä. Keskustelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan neuvottelut toiminnan siirtämiseksi Mikkelin kaupungin alaisuuteen lopetetaan ja siirtosuunnitelmista luovutaan. Kyyhkylä-säätiön ja Kyyhkylä Oy:n toimintajärjestelyt tulevat uudelleen arvioitaviksi siinä vaiheessa, kun Kyyhkylä-säätiön hallituksen puheenjohtajuus siirtyy Mikkelin kaupungille Kyyhkylä säätiön säädekirjassa määritetyllä tavalla. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta:

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 12 Merkittiin tiedoksi. Teijo Ylönen jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tiedoksi Kyyhkylä Oy, Kyyhkyläsäätiö, kaupunginjohtaja Kimmo Mikander

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 13 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 440 / 2014 Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valmistelija: johtava ylilääkäri Hans Gärdström, puh Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut aluehallintovirastolle lausunnon välittömän yhteydensaannin toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Lausunnossa on ilmoitettu, että välittömän yhteydensaannin toteutumisesta raportoidaan aluehallintovirastolle toukokuun alussa Terveydenhuoltolain 51 :n 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä toiminta siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-ajalla välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Mikkelin Palvelutuotantoyksikössä potilaan yhteydenotto voi tapahtua joko käymällä terveysasemalla hoidon tarpeen arviossa tai ottamalla yhteyttä Ensineuvoon. Puhelinpalvelun kehittämiseksi ja yhteydensaannin parantamiseksi Ensineuvon toiminnan osalta aukioloaikoja muutettiin alkaen. Ensineuvo palvelee maanantaista perjantaihin klo 7-21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Muuna aikana puhelinpalvelu äkillisissä terveysongelmissa on järjestetty Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Mikkelin keskussairaalan päivystysyksikön puhelinpalvelun kautta. Asiakkaan soittaessa hänellä on mahdollisuus valita takaisinsoittopyyntö arkisin klo Helmi - huhtikuun 2014 tilanne Ensineuvon ja suun terveydenhuollon osalta.

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 14 Vastattujen puhelujen osuutta on saatu nostettua. Huhtikuussa tosin edelleen oli ongelmia potilastietojärjestelmän toimivuudessa, joka hidasti puhelinpalvelua. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Merkittiin tiedoksi. Tiedoksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 15 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 040 / 2014 Sosiaali- ja terveystoimen talouden seuranta Valmistelijat talouspäällikkö Kirsi Ollikainen, puh , sosiaalipalveluiden johtaja Niina Helminen, puh , terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen, puh , vanhusten palvelujen johtaja Niina kaukonen, puh Talousarviossa 2014 on määritelty, että hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Seurannassa raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuus sekä henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutumisesta ja toiminnallista muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti lautakunnat raportoivat vain talouden toteutumisen ja toiminnalliset muutokset sekä kehittämisohjelmista Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisen. Muut raportointiin liittyvät asiat kootaan vuoden alusta tehdyn kaupunginvaltuustolle päätetyn raportoinnin mukaisesti keskushallinnossa. Johdon ennuste Talouden ennusteessa Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 2 milj. euroa. Terveyspalveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden purkaminen ja keventäminen tuottaa säästöjä, mutta toimenpiteet vievät aikaa. Tällä hetkellä ylitysriski on kuitenkin asumispalveluiden osalta 0,7 milj. euroa. Vanhuspalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, jos asiakasmäärät pysyvät suunnitellulla tasolla. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa talousarviossa on varauduttu 69,5 milj. euron laskutukseen, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan menot toteutuisivat saman suuruisena kuin viime vuonna eli 73 milj. euroa (ylitys 3,5 milj. euroa). Kokonaistulot on ennusteen mukaan 43,5 milj. euroa ja ylitystä käyttösuunnitelmaan nähden on 0,6 milj. euroa. Kokonaismenojen osalta ennuste on 218,0 milj. euroa ja ylitystä käyttösuunnitelmaan verrattuna

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 16 on 5,5 milj. euroa. Toiminakate on 174,5 (käyttösuunnitelmassa 169,6) eli toimintakate heikkenee 4,9 milj. euroa. Vuoden 2013 maaliskuuhun verrattuna tulojen kertymä on 3,4 % (0,3 milj. euroa) enemmän ja menojen kasvu 4 % (1,7 milj. euroa). Suurimmat menojen kasvut ovat henkilöstömenoissa 0,8 milj. euroa, palveluiden ostoissa 0,8 milj. euroa ja avustuksissa 0,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen osalta osa kasvusta johtuu palkkamenojen jaksotuksen muutoksesta sekä lääkäripalveluiden muuttuminen omaksi toiminnaksi. Palveluiden ostoissa myös osa kasvusta selittyy sisäisten laskutuksien jaksotuksen muutoksella ja muutoksilla, joita ei oltu budjetoitu sekä osa palveluiden kasvulla, jota ei tässä vaiheessa ole vielä pystytty toimenpiteillä hillitsemään mm. palveluasumisen painopisteen siirtämistä kevyempiin palveluihin. Koko tuotantolautakunnan osalta palveluselvityksen linjaukset, palveluohjauksen uudelleen arviointi sekä ESPER-hankkeen toteutuminen ratkaisevat sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen tulevaisuudessa, mutta pikaisia ratkaisuja tänä vuonna menojen hillitsemiseksi ne eivät tuota. Kaikkia talouden riskejä, jotka on kirjattu talousarvioon ei myöskään ennusteessa ole huomioitu, koska toimintaa pyritään kehittämään seuraamalla mm. palveluasumisen asiakasmääriä ja ostopalveluiden tilannetta. Tarkempi johdon analyysi ja talouden ennusteet ovat liitteissä. Toiminnan muutoksesta johtuvat määrärahamuutokset Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa on tehty sopimus Mäntyharjun kunnan kanssa, jossa Mäntyharjun kunta ostaa Mikkelin palvelutuotantoyksiköltä kiintiöpakolaisten vastaanoton valmistelun, vastaanoton järjestämisen ja kotouttamistoimenpiteet vuosina Sopimus allekirjoitettiin vasta marraskuussa 2013 ja tästä syystä talousarvioon 2014 ei tehtävän hoitamiseen ole varattu määrärahoja. Mäntyharjun kunta korvaa Mikkelin kaupungille kaikki tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Tehtävän hoitamiseksi tarvittavat määrärahat talousarvioon 2014 ovat: Kustannuspaikka Maahanmuuttajatyö Mäntyharju

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 17 Kaupunginhallitus päätti solmia kehittämiskumppanuussopimuksen, jossa kaupunki sitoutuu maksamaan työllisyyden hoidosta Toimintakeskus ry:lle euroa vuodessa. Sopimus sisältää myös kuntouttavan työtoiminnan ja seudun sosiaali- ja terveystoimi on varannut omaan vuoden 2014 talousarvioonsa euroa sosiaaliseen työllistämiseen (kp ), jota hoidetaan yhteistyössä keskushallinnon elinvoima- ja kilpailukykypalvelu-yksikön kanssa. Talousarvion laadinnan yhteydessä oli sovittu, että osan työllisyydenhoitoon varatusta määrärahasta budjetoidaan keskushallintoon ja osa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Koska toiminnan hoitamisesta on solmittu kehittämiskumppanuussopimus, on tarkoituksen mukaista siirtää varattu määräraha elinvoima- ja kilpailukykypalveluun, joka huolehtii sopimuksen seurannasta ja sopimuksen mukaisesta maksatuksesta. Toteumaraportti Liite 1 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Tuotantolautakunta merkitsee tiedoksi toteutumaraportin ja esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa tuloihin euroa ja menoihin euroa kustannuspaikalle Mäntyharjun maahanmuuttajatyön hoitamiseen. Edelleen lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että kustannuspaikalta sosiaaliseen työllistämiseen varatut määrärahat euroa siirretään keskushallintoon elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin työllisyyden hoitoon. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Hyväksyttiin.

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 18 Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunta pitää talousseminaarin kokousmuotoisena. Seminaarissa käsitellään kaupungin 2014 talousarvion raami, palveluselvityksen toimenpiteet, talouden toteutumistilanne sekä kuntavertailujen tulokset. Mukaan kutsutaan läsnäolo-oikeudella myös varajäsenet. Tiedoksi Talouspalvelut/Jari Laitinen

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 19 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 199 / 2013 Henkilökohtaisen avustajan palkanlaskennan käytännöt Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 36 Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Niina Helminen, puh , vammaispalvelun tulosyksikön esimies Anne Hyytiä-Hassinen puh , vammaispalvelun erityistyöntekijä Arja Brotkin puh Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, eikä avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja/tai vastaavasta toimintakyvyn heikkenemisestä esim. muistisairaudet. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Henkilökohtaista apua on järjestettävä harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalistensuhteiden ylläpitämiseen vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. Henkilökohtaisen avustajan avunjärjestämiseen ei ole erityistä velvollisuutta, jos vaikeavammaisen riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (VpL 8 2 mom). Vaikeavammaisen henkilön on itse pystyttävä määrittelemään avuntarpeen sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaisen avun käyttö edellyttää siten henkilöltä omaan elämään liittyviä päätöksiä ja kyky johtaa ja ohjata tilannetta ja toimintaa, jossa avustaja työskentelee. Henkilökohtaista apua ei myönnetä jos avuntarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon tai valvontaan. Henkilökohtaista apua järjestettäessä Mikkelissä palvelutuotantoyksikön alueella on käytössä työantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 20 työnantajana itse. Henkilökohtainen apu järjestetään VpL 8 d :n 1 mom 1 kohdan mukaan korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen. Korvauksen piiriin kuuluvat myös muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Taulukossa kustannusvertailu vuosilta Henkilökohtaisen avustajan kustannukset vuosina Vuosi Vammais palvelun asiakkaat Vakuutukset + muut kulut (tth) Palkkakustannukset (sis. Sotut, verot yms. työnantajamaksut) Tilitoimistojen maksut Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Avustajien (työntekijöiden) määrä vaihtelee kuukausittain. Esim. Lokakuussa 2013 palkkaa maksettu 215 avustajalle, avustettavia ollut 196. Kuvaus nykytilasta: Kun asiakas on saanut myönteisen päätöksen henkilökohtaisesta avusta, hän avaa nimellään pankkitilin henkilökohtaisen avun palkanmaksua varten ottaa vakuutusyhtiöstä lakisääteisen vakuutukset (tästä laskut suoraan kaupungille) valitsee tilitoimiston ja antaa tälle valtuudet hoitaa palkanmaksuun liittyvä rahaliikenne avaamaansa pankkitilillä Tällä hetkellä henkilökohtaisen avustajan palkanlaskenta hoidetaan tilitoimistojen ja vammaispalvelun toimiston yhteistyönä seuraavasti: Tilitoimistot tekevät palkkalaskelmat asiakkaalta saatujen tuntilistojen mukaan maksavat verot sekä kaikki työnantajakustannukset tekevät vero ym. tarvittavat kausi-ilmoitukset maksavat avustajille palkat heidän pankkitileilleen Vammaispalvelun toimistosihteerit lähettävät päätöksen ja ohjeet asiakkaalle

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 21 laittavat tilitoimiston laatimat palkat maksatukseen asiakkaan tätä varten avaamalle pankkitilille Pro Consona ohjelman kautta. Tällä hetkellä kaksi asiakasta huolehtii itse palkkalaskelmien tekemisistä sekä hoitavat palkan maksamisen avustajalle ja maksavat työnantajamaksut. Tämän jälkeen he lähettävät laskelmat, maksukuitit ja tuntilistat vammaispalveluun, josta ne laitetaan maksatukseen. Kuvaus ehdotetusta muutoksesta: Ehdotetussa mallissa vammaispalvelun toimisto hoitaisi palkanlaskennan ja vaikeavammainen henkilö itse palkanmaksun ja siihen liittyvät työnantajalle kuuluvat tehtävät. Vammaispalvelu antaa neuvoa, ohjausta sekä infopaketin asiakkaalle tarkistaa tuntilistat, päätöksen sekä vero- ja sotumaksujen maksukuitit tekee palkkalaskelmat asiakkaalta saatujen tuntilistojen mukaan eläkeilmoituksen vakuutusyhtiölle tilittää asiakkaan tilille henkilökohtaisen palkkauksen korvauksen maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut vakuutusyhtiölle ja työttömyysvakuutusrahastolle Asiakas ottaa lakisääteiset vakuutukset: tapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä toimittaa eläkevakuutusilmoituksen toimittaa vammaispalveluun tuntilistat ja kuitit vero- ja sotumaksuista tilittää nettopalkan henkilökohtaiselle avustajalle sekä verotoimistolle vero- ja sotumaksut, toimittaa verottajalle kausi-ilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset Ehdotetussa mallissa lakiin perustava ohjaus ja neuvontavelvollisuus säilyy kunnan viranhaltijoilla. Mikäli viranomainen katsoo, ettei asiakas kykene suoriutumaan itse palkanmaksun työnantajavelvoitteista kokonaan esitetyn mallin mukaisesti palkan maksu tapahtuisi kuten nykyisinkin yksityisten tilitoimistojen kautta (kts. kuvaus nykytilasta). Vuonna 2012 vammaispalveluiden toimistossa on työskennellyt kaksi vakinaista toimistosihteeriä sekä työllistetty toimistosihteeri.

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 22 Vammaispalvelun toimistoon on palkattu kolmas vakinainen, kokoaikainen, toimistosihteeri sillä perusteella, että palkanlaskentaa kotiutetaan ostopalvelusta omaksi toiminnaksi. Kolmannen toimistosihteerin työpanos on jakautunut vammaispalveluiden toimistotehtävin sekä sosiaalipalveluiden vastuusihteerin tehtäviin. Toimistohenkilöstöresurssi on lisääntynyt noin 12 prosentilla. Voimassa olevia henkilökohtaisen avustajan päätöksiä on yhteensä 203 päätöstä. Näistä alle 30 h/kk päätöksiä on 36 kappaletta, 30 h/kk päätöksiä 83 kappaletta ja yli 30 h/kk päätöksiä 84 kappaletta. Ehdotetusta muutoksesta on pyydetty lausunto Mikkelin kaupungin vammaisneuvostolta, Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:ltä (ei ole saatu lausuntoa), Kuntaliiton lakimieheltä Sami Uotiselta (ei ole saatu lausuntoa) sekä Varatuomari Jarkko Helmiseltä, joka on ilmoittanut, että vammaispalvelulain näkökulmasta asiassa ei ole ongelmia. Lisäksi on kartoitettu muiden kuntien tapoja hoitaa henkilökohtaisten avustajien palkanlaskenta: Kuopiossa henkilökohtaisen avustajan palkat lasketaan omana toimintana 2 x kuukaudessa Personec Fortime palkanlaskentaohjelmalla. Avun saajia n Kuopiossa palkanmaksu tapahtuu kokonaisuutena vammaispalvelussa (myös työnantajamaksut). Jyväskylässä palkanlaskenta tapahtuu myös omana toimintana. Heillä ei ole erillistä palkanlaskentaohjelmaa, vaan laskenta tapahtuu Excel-taulukkolaskennalla. Heillä asiakkaat hoitavat itse työnantajamaksut (sotu, vero, sekä kausi-ilmoitukset). Avun saajia n Lahdessa ostetaan palkkapalvelut Calpro Oy:ltä, joka laskee sekä kaupungin työntekijöiden, että henkilökohtaisten avustajien palkat Personec F.K. palkanlaskentaohjelmalla Kouvolassa henkilökohtaisten avustajien palkat maksaa tilitoimisto Ekonia. Mikkelissä palkanlaskenta tapahtuu Excel-taulukkolaskennalla Jyväskylän mallin mukaisesti. Vammaispalvelu on käynyt Jyväskylän vammaispalveluyksikössä tutustumassa heidän palkanmaksukäytäntöön. Vammaispalveluissa on koottu Avustajatoiminnan starttipaketti (luonnos), joka on liitteenä. Toimintaa ehdotetaan muutettavaksi omaan toimintaan vaiheittain siten, että uusi malli otetaan ensin käyttöön uusien asiakkaiden kohdalla, jotka pystyvät hoitamaan palkanmaksuun liittyvät työantaja velvoitteet. Uusia

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot