Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus

2 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Lähtökohdat Tampereen kaupunkiseutu muodostuu Pirkkalasta, Nokiasta, Kangasalasta, Vesilahdesta, Ylöjärvestä, Lempäälästä, Orivedestä ja Tampereesta. Kaupunkiseudun alueella on viime vuosina tehty yhteisiä linjauksia palvelujen ja tukipalvelujen hoitamiseksi, kuten seudullinen tietohallinto ja seudullinen joukkoliikenne. Tukipalvelujen osalta myös taloushallinto on ollut useasti keskusteluissa. Vuosina Tampereen kehyskunnissa oli jo mietitty kehittämisselvityksen kautta henkilöstö ja taloushallinnon järjestelmien uudistamista ja Personecin laatimassa selvityksessä päädyttiin ehdottamaan kehyskunnille toimintamallien yhtenäistämistä, yhteistä järjestelmähankintaa sekä mahdollista toimintojen keskittämistä kuntien yhteiseen palvelu ja osaamiskeskukseen tässä aikajärjestyksessä. Kehyskunnat ovat pääsääntöisesti jo yhtenäistäneet toimintamallejaan ja ottaneet yhteisiä järjestelmiä käyttöönsä. Tampereen kehyskunnat laativat syksyllä 2009 selvityksen kehyskuntien seudullisen palkkahallinnon osalta (Paku selvitys, , Terttu Haataja). Tässä selvityksessä oli suunniteltu palkkahallinnon toimintojen siirtymistä palvelukeskukseen ja haastateltu huomattava määrä palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävissä työskenteleviä sekä kuntien esimiehiä. Selvityksessä kävi hyvin ilmi, että yhteiseen tietojärjestelmään (Populus) ja pääosin samoihin toimintamalleihin siirtyminen kehyskunnissa on kehittänyt toimintaa. Paljon painoarvoa on käytännössäkin laitettu esimiesten osaamiselle ja järjestelmän käytön osaamiselle. Tehty Paku selvitys ja siinä esitetty toimintojen keskittäminen Kangasalalle ei kuitenkaan vuonna 2009 johtanut esitettyyn yhteistyömalliin kehyskuntien kesken. Tampereen kaupungilla puolestaan on vuodesta 2005 alkaen ollut Taloushallinnon palvelukeskus, johon keskitettiin kaupungin palkanlaskennan tehtävät eri yksiköistä. Palkkahallinnon keskittämisellä on saatu yhtenäistettyä toimintatapoja, kehitettyä prosesseja aikaisempaa paremmin, parannettua tuottavuutta ja saatu aikaan säästöjä. Palvelukeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelukeskuksen toimintatapaan, tästä kertoo myös asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset. Tietojärjestelmänä kaupungilla on Personec FK. Taloushallinnon palvelukeskus tuottaa talous ja palkkahallinnon palveluja Tampereen kaupungin yksiköiden lisäksi myös 12 ulkoiselle asiakkaalle, joista mainittakoon mm. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Pirkanmaan Liitto. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus on tässä selvityksessä otettu palkkahallinnon keskittämisen lähtökohtaiseksi sijoituspaikaksi. Uusi Tampereen kaupunkiseudun seutustrategia on nostanut aikaisempaa voimakkaammin esille strategisissa tavoitteissaan yhteistyön syventämisen tilahal 2 (10)

3 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK linnossa ja käynnistämisen uusilla alueilla, kuten tietotuotannossa, ateria, kiinteistö, hankinta, henkilöstö ja taloushallintopalveluissa. Seudun tukipalveluyhteistyön käynnistämisestä palkkahallinnon osalta keskusteltiin Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajakokouksessa ja päätettiin jatkovalmistella asiaa. Valmistelutyöryhmä totesi, että palkkahallinnon keskittämisen hyötyjä kehyskuntien ja Tampereen kaupungin osalta ovat muun muassa: nykyisistä kuntien palkkahallinnon varahenkilöongelmista pääseminen (pienet yksiköt kehyskunnissa) eläköitymiseen vastaaminen henkilöstöhallinnon resurssien parempi hyödyntäminen henkilöstöhallinnon toimintoihin kunnissa tarvittavan pääkäyttäjätuen yhteiseen järjestelmään saaminen toimintavarmemmaksi ja resurssien keskittäminen palkkahallinnon henkilöstön osalta osaamisen kasvaminen ja vertaistuen hyväksikäyttö järjestelmän kehittämisen nouseminen yhteiseksi tavoitteeksi toimintavarmuuden saaminen palkkahallintoon joka tilanteessa palvelukeskuksen toimintamallin kehittyminen edelleen Tampereen palvelukeskuksen asiakaskunnan laajentumisen eteneminen ja keskittämisestä saatavat volyymiedut. Kuntajohtajakokouksessa päätettiin jatkotyöskentelystä seuraavaa: että kehyskuntien palkkahallinto voidaan keskittää Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukselle vuoden 2013 alusta, että kehyskuntien Populus järjestelmää ja nykyistä toiminnassa olevaa toimintamallia voidaan edelleen käyttää, että kehyskuntien palkkahallinnon henkilöstö tulee sijaitsemaan keskittämisen jälkeen Tampereella Tietotalossa, että yhteistoimintamallina voi olla Kuntalain 77 :n mukaisesti perustettava yhteinen toimielin ja että käytännön valmistelujen lopputyöstämistä varten perustetaan projektiryhmä, joka tekee toteutussuunnitelman elokuun 2011 loppuun mennessä, jonka jälkeen kuntakohtaiset päätökset tehtäisiin syksyn 2011 aikana. 2. Kukkaro projektiryhmän kokoonpano, tehtävät ja kokoukset Jatkovalmistelua varten muodostettiin kuntajohtajakokouksen päättämä projektiryhmä ja sen nimeksi valittiin Kukkaro. 3 (10)

4 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Seudun kunnista mukaan jatkovalmisteluun ilmoittautuivat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi. Pirkkalan kunta ilmoitti että ei osallistu jatkovalmisteluun. Projektiryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: laskentapäällikkö Ilkka Manninen (Kangasala), talousjohtaja Kari Auvinen (Lempäälä), talousjohtaja Pasi Virtanen (Nokia), hallintojohtaja Timo Toivonen (Orivesi), hallintojohtaja Minna Hutko Peltoniemi (Vesilahti), henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen (Ylöjärvi), sopimuspäällikkö Saara Väisänen (Tampere), luottamushenkilö Eija Koivu (Jyty) ja luottamushenkilö Arja Uusikartano (JHL). Puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö Katriina Damski (Tampere) ja sihteerinä palveluvastaava Varpu Widjeskog (Tampere). Valmistelutyöryhmä totesi raportissaan, että projektiryhmän tehtäviin kuuluu selvittää käytännön asioista muun muassa: tietojärjestelmiin, liittymiin ja tukipalveluihin liittyvät asiat kuntien keskinäisten palkkahallinnon rajapintakuvausten viimeistely ja valmistelijan/tallentajan työnkuva yhteinen sopimusmalli yhteisen toimielimen pääasialliset tehtävät, nimeäminen ja muut toimielimeen liittyvät asiat palvelukeskukseen tuleva kuntakohtainen henkilöstömäärä ja siirtymisprosessi palvelukeskuksen hinnoitteluperiaatteiden sisältö käytännön asiakasyhteistyömalli ja muutosprosessista tiedottamisen suunnittelu. Projektiryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa: 6.5., 30.5., ja Kunnista kerättiin perus ja suoritetiedot mm. henkilöstömäärästä, palkkalaskelmien ja palkanlaskijoiden määrästä sekä palkanlaskentahenkilöstön palkkakuluista. Lisäksi Damski ja Widjeskog kävivät tutustumassa Populuksen käyttöön ja palkanlaskennan henkilöstöön Ylöjärvellä ja Nokialla Kaikkia edellä mainittuja tietoja käytettiin hyväksi työryhmän työssä. Seuraavissa raportin luvuissa 3 11 on kerrottu projektiryhmän selvityksen tulokset tehtävänä olleisiin asioihin. 3. Yhteistoiminta ja tiedottaminen Sovittiin, että tiedottamisesta ja yhteistoiminnasta kunnissa vastaavat projektiryhmän jäsenet kukin omassa kunnassaan ja että projektiryhmä valmistelee tarvittaessa yhteiset tiedotetekstit. Ensimmäinen yhteinen tiedote lähetettiin heti en 4 (10)

5 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK simmäisen kokouksen jälkeen. Henkilöstöjärjestöjen edustajille on esitelty projektin toimesta tilannekatsaukset ja Tampereen kaupungin sisällä tilannekatsauksia on esitetty projektin aikana mm. seuraavasti: o taloushallinnon palvelukeskuksen työpaikkakokouksessa o kaupungin organisaatiomuutostyöryhmässä ja o pääluottamusmiesjaostossa o konsernihallinnon yhteistyöryhmässä Kehyskuntien henkilöstölle järjestetään erillinen vapaaehtoinen tutustumistilaisuus Tietotalossa Päätöksenteon jälkeen mukaan yhteistoimintaan tulevien kuntien henkilöstölle järjestetään tiedotus ja koulutustilaisuuksia. 4. Tietojärjestelmä, liittymät ja tukipalvelut Kehyskunnat ovat ottaneet käyttöön palkkahallinnossa yhteisen Populus järjestelmän, jota on nyt ajettu sisään ja opittu käyttämään ja johon on panostettu työtä noin 3 4 vuotta. Kehyskunnissa järjestelmää käyttävät esimiehet, henkilöstöpäälliköt sekä henkilöstö ja palkkahallinnon ihmiset. Järjestelmätoimittaja on myös aktiivisesti kiinnostunut järjestelmän jatkokehittämisestä. Tampereen ja kehyskuntien yhteinen tietohallinto käytännössä vastaa tietojärjestelmistä myös palvelukeskuksen osalta. Kukkaro työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten nykyisen Populus järjestelmän käyttö onnistuu, jos palkkahallinnon palvelut siirretään palvelukeskuksen tehtäväksi. Populus järjestelmän toimittajalta Logicalta saadun tiedon mukaan asia hoidetaan sopimusteknisesti siten, että kehyskuntien ja Logican väliseen nykyiseen sopimukseen liitetään esimerkiksi seuraavanlainen valtuutuslause: Tampereen kaupungin työntekijöillä on Populus Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöoikeus siltä osin kuin mitä sopimuskuntien ja Tampereen kaupungin välisessä yhteistoimintasopimuksessa on palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta sovittu. Pääkäyttäjätehtävät siirtyvät tehtäväksi palvelukeskuksessa, ja palvelukeskuksessa työskentelevä henkilöstö saa samat tukipalvelut järjestelmätoimittajalta kuin kehyskunnat ovat tähänkin asti saaneet. Työryhmä toteaa, että palveluiden tuottaminen palvelukeskuksessa on järjestelmien puolesta täysin mahdollista eikä myöskään aiheuta muutoksia nykyisiin kehyskuntien tai palvelukeskuksen järjestelmäkustannuksiin. Liittymistä ja niihin liittyvistä kustannuksista kehyskunnat vastaavat jatkossakin kukin omalta osaltaan. 5 (10)

6 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Kehyskunnista Oriveden kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössä Populusjärjestelmää. Oriveden kaupunki voi halutessaan todennäköisesti liittyä mukaan Populukseen tai vaihtoehtoisesti mukaan Tampereen kaupungin käyttämään järjestelmään. Kolmatta järjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista hankkia palvelukeskukseen, koska jos järjestelmiä on useita, tuottavuus kärsii yhtenäisten toimintatapojen puuttuessa. Tietojärjestelmien jatkokehittämisessä avainasemassa tulee olemaan jatkossakin sähköisten toimintamallien lisääminen ja tiedon syöttäminen alkulähteillä järjestelmiin. Pidemmällä tulevaisuudessa tietojärjestelmiä tulee tarkastella myös laajemmin, onko esimerkiksi valtakunnan tasolla nähtävissä järjestelmäkehitystä johonkin tiettyyn suuntaan ja onko sillä vaikutusta palvelukeskuksen tietojärjestelmien käyttöön tai omistukseen. Tietojärjestelmän jatkokehittämistä tulevaisuudessa tehdään yhteistyössä. 5. Palkkahallinnon palvelukuvaus ja työnjakomalli Työryhmä käsitteli palvelukuvauksen (liite 1), jossa on karkeahkolla tasolla kuvattu palvelukeskuksen, kuntien ja mahdollisten kolmansien osapuolten tehtävät sekä millä järjestelmällä mikin tehtävä tehdään. Tärkeimmät yhdessä keskustellut palvelukuvauksen linjaukset olivat: o Palvelukeskukselle tulevien manuaalitallennusten määrä minimoidaan. Kunnat organisoivat tallennustehtävät omassa organisaatiossaan siten että Populusta käytetään täysipainoisestihyödyksi, jotta tämä toteutuu. o Matka ja kululaskujen liitteeksi tulevat kuittitositteet skannataan Populukseen kunnissa. o Palvelukeskuksessa toteutetaan aineistojen lyhytaikaista säilyttämistä ja varsinainen arkistointi on kuntien vastuulla. Palvelukeskuksen käytännön asiakaspalvelua toteutetaan tarkoin määritellyn työnjakomallin avulla. Työnjakomallissa määritellään palvelukeskuksen ja vastaavasti sopimuskunnan tehtävät ja vastuut palkkahallinnon osalta. Sopimuskuntia varten tehtyyn työnjakomalliin kerättiin kommentteja kunnilta, mutta mallin suuren yksityiskohtaisuuden takia sitä ei kohta kohdalta käsitelty projektiryhmässä, vaan asia jää tehtäväksi toteutussuunnitteluvaiheessa. Työnjakomalli tulee olemaan osa palvelusopimusta. Kehyskuntien haasteena toteutussuunnittelun yhteydessä tulee olemaan kuntiin jäävän henkilöstön tehtävien uudelleenorganisointi siltä osin kuin siirtyvät työntekijät ovat tehneet sellaisia tehtäviä joita palvelukeskuksen tehtäviin ei kuulu. 6 (10)

7 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Henkilöstömäärä, osaaminen ja työpaikan sijainti Jos kaikki kehyskunnat päättävät siirtää palkanlaskentansa palvelukeskuksen tehtäväksi, siirtyviä työntekijöitä olisi projektiryhmän arvion mukaan noin 28 henkilöä, riippuen hieman lopullisesta työnjaosta ja pääkäyttäjätehtävistä. Palkkahallinnon palveluita tuottava henkilöstö tulisi siirtymään kehyskunnista Tampereen kaupungin palvelukseen ja työsuhteeseen liikkeenluovutuksen kautta. Siirtyvät henkilöt saisivat Tampereen kaupungin työsuhdeturvan sekä henkilöstöedut. Siirtyminen tapahtuu nykyisillä palkoilla, siirtohetken erot dokumentoidaan ja puretaan suunnitellusti aikaa myöten. Lisäksi tulee huolehtia esimiestehtävien täyttämisestä tarvittaessa. Henkilöstön osalta merkittävää on osaaminen Populus järjestelmän käytössä, palkkahallinnon perusteiden osaaminen, kiinnostus oman osaamisen laajentamiseen, tiimityötaidot ja asiakaspalvelukyky. Lisäksi kokonaisuutta arvioitaessa tulee suunnitella pääkäyttäjätehtävät ja tiimien esimiestehtävät. Kuntakohtaiset määrät, henkilöt ja henkilöstön siirtymisprosessi tulee vielä vahvistaa ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksessa kaupungin palkanlaskentaa hoitaa tällä hetkellä esimiehet ja pääkäyttäjät mukaan lukien 58 henkilöä ja ulkoisten asiakkaiden palkanlaskentaa viisi henkilöä eli palvelukeskuksessa työskentelee yhteensä 64 palkkahallinnon ammattilaista. Palvelukeskuksessa osaamiseen, osaamisen jakamiseen ja toiminnan kehittämiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja tätä edellytetään henkilöstöltäkin. Käytännössä tämä näkyy työkiertona oman tiimin sisällä tai tiimistä toiseen, erilaisina kehittämisprojekteina, osaamiskartoituksina ja osaamisen kehittämisenä koulutuksen avulla. Eri yksiköiden palkkahallinnon tehtävien tekeminen ja eri virkaehtosopimusten opettelu on myös henkilöstön mielestä lisännyt työtyytyväisyyttä mutta näkyy erityisesti asiakkailla toimintavarmuutena. Palvelukeskuksessa palkkahallinnon tehtäviä tekevillä on yhteinen nimike ja sama tehtäväkohtainen peruspalkka. Henkilökohtaista kannustamista voidaan käyttää Tampereen kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus sijaitsee Tietotalossa, osoitteessa Naulakatu 2. Tilat on vuokrattu ja ne ovat tiimityöskentelyyn hyvin soveltuvat avokonttoritilat. Arvioitu noin 28 henkilöä on mahdollista sijoittaa palvelukeskuksen nykyisiin tiloihin niin että tilavuokrasta ei aiheudu lisäkustannuksia. Tampere sijaitsee kehyskuntien keskellä maantieteellisesti ja Tietotaloon on erittäin hyvät julkiset liikenneyhteydet. Linja autoasema sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Tietotalossa on myös henkilöstöravintola. 7 (10)

8 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen Kuntien välinen sopimus tulee olemaan kuntalain (365/1995) 76 tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla sopimuskunnat antavat palkkahallinnon palvelut isäntäkunnan (Tampere) hoidettaviksi. Yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki ja toimintaan sovelletaan Tampereen kaupungin johtosääntöjä ja ohjeita. Palkkahallinnon palvelut tuotetaan Tampereen kaupungin Taloushallinnon palvelukeskuksessa. Projektiryhmä on laatinut yhteistoimintasopimuksen, joka käsitellään kuntakohtaisesti syksyllä Taloushallinnon palvelukeskuksella on neuvottelukunta (kh js 13, koha ts 7 ), johon kuuluu puheenjohtajana toimivan konsernihallinnossa kyseisestä toimintayksiköstä vastuussa olevan johtajan lisäksi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemat kolme asiakkaiden edustajaa ja kolme luottamushenkilöä. Kolmesta asiakasedustajasta yksi valitaan sopimuskuntien edustajista 2013 alkaen. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata palvelukeskuksen toimintaa ja kehittämistä, seurata asiakaspalautetta ja raportoida säännöllisesti kaupunginhallitukselle palvelukeskuksen toimialueeseen kuuluvista merkittävistä asioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on lisäksi varmistaa asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa palveluiden sisältöön ja laatuun mm. yhteisellä strategiatyöllä sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin avulla, keskustella asiakkaan ja palveluntuottajan työnjakokysymyksistä, varmistaa palvelujen tuottamisessa kokonaisuuden kannalta optimaalinen tilanne sekä varmistaa asiakasyhteistyö ja kokonaisuuden pitkäjänteinen hallinta. 8. Kustannusten jakaminen, veloitusperusteet Taloushallinnon palvelukeskuksen hinnoista päättää Tampereen kaupunginhallitus. Sopimuskunnille tuotetun palvelun kustannukset laskutetaan kunnilta palvelusopimuksen mukaisesti. Kustannukset pidetään seurattavina ja läpinäkyvinä. Kustannusten jakoperusteena käytetään euroa/sopimuskunnan työsuhteessa oleva henkilö. Sopimuskuntien mahdollisesti tilaamien lisäpalveluiden laskutusperusteena käytetään pääsääntöisesti euroa/tunti. Työryhmä selvitti, että suoriteperusteista laskutusta (esim. euroa/palkkalaskelma) ei voida tällaisessa yhteistyösopimusmallissa käyttää. Veloitusperusteena toimiva sopimuskunnan työsuhteessa olevien henkilöiden määrä tarkistetaan kerran vuodessa ja henkilömäärän perusteella laaditaan kustannusarvio sopimuskuntien talousarvion valmistelua varten. 8 (10)

9 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Kustannusarviota ja veloituksia voidaan tarkistaa kesken vuoden, jos sopimuskuntien tai palvelukeskuksen toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä palkkahallinnon toimintaan tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia kuten tositteiden lukumäärän olennainen muuttuminen, toimintatapa tai järjestelmämuutokset tai ennalta arvaamattomat lainsäädännölliset tai työehtosopimukselliset muutokset. Palvelukeskuksen toiminnan taloudellisena tavoitteena ei ole voiton tavoittelu, vaan palvelujen tuottaminen omakustannushintaan (nettobudjetoitu yksikkö). Kustannukset kohdistetaan sopimuskunnille tuotettavalle palvelulle Tampereen kaupungin sisäisessä kustannuslaskennassa käytettävien aiheutumis ja muiden vastaavien laskentaperiaatteiden mukaan. Palvelukeskus laskuttaa kaikkia asiakkaitaan samoin periaattein. Mahdollinen yli tai alijäämä tasataan seuraavan vuoden tammikuussa. 9. Käytännön asiakasyhteistyömalli ja tulevaisuus Palvelukeskus toteuttaa sopimuskuntien (asiakkaiden) suuntaan aktiivista ja säännöllistä asiakasyhteistyötä asiakasneuvottelujen, työpalaverien, asiakaspalautteen käsittelyn ja asiakastyytyväisyyskyselyjen muodossa. Neuvottelut ja palaverit voivat tarpeen mukaan olla joko sopimuskuntien yhteisiä tai kuntakohtaisia. Asiakasyhteistyön kokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö ja päivittäisestä palvelutoiminnasta palveluvastaavat. Asiakaspalvelutyötä tehdään tiimeissä, millä varmistetaan hyvä tavoitettavuus, palvelun tasalaatuisuus, kuormitustilanteiden ja sijaistustilanteiden tasaaminen sekä asiakasosaamisen tehokas laajentaminen henkilöstön kesken. Nähdään että tulevaisuudessa myös taloushallinto on luontevasti vastaavanlaisen yhteistoimintamallin piiriin siirrettävä asia. Tällä hetkellä Tampereen kaupunki toteuttaa taloushallintonsa ja myös konserniyhteisöjen taloushallinnon SAPjärjestelmällä, ja kehyskunnilla on käytössä mm. Raindance järjestelmä, joten toimintamallin suunnittelu ja käytettävien järjestelmien valinta tulevat olemaan avainkohtia taloushallinnon yhteistyömahdollisuuksia selvitettäessä. 10. Ulkopuolisen asiantuntijan arvio siirtymisen vaikutuksista Projektiryhmä on pyytänyt Deloitte Oy:ltä lyhyen arvion ja näkemyksen kehyskuntien palkkahallinnon siirtämisestä Tampereen kaupungin hoidettavaksi. Deloitte on tarkastellut asiaa tuottavuuden, järjestelmän hyväksikäytön ja osaamisen näkökulmasta ja korostaa siirtymisestä saatavia hyötyjä. Arviointi on liitteenä (liite 2). Työryhmä haluaa tässä yhteydessä korostaa, että vaikka palvelukeskusmallin kokonaistavoitteena on aleneva kustannuskehitys sopimuskunnissa 9 (10)

10 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK lähivuosien aikana, ainoana tuottavuuden mittarina ei voida pitää palkkalaskelmien määrää per palkanlaskennan henkilötyövuosi. Hyödyllisempää on tarkastella ja kehittää etenkin työnjakoa, prosessia ja tietojärjestelmää kokonaisuudessaan sekä keskittyä suurempien volyymien mahdollistamaan toimintavarmuuden parantamiseen ja osaamisen laajentamiseen. 11. Toimintasuunnitelma Työryhmä on valmistellut toimintasuunnitelman käytännön siirtymisvaiheen toteuttamisesta (liite 3). Tarkka aikataulutus tehdään toimintasuunnitelmaan heti kun sopimuksen hyväksyneet kunnat ovat selvillä syksyllä LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Palvelukuvaus Deloitten raportti; siirtymisen vaikutusten arviointi Toimintasuunnitelma 10 (10)

11 LIITE 1 / Kukkaro loppuraportti KUKKARO projekti PALVELUKUVAUS Asiakas (kunta) Henkilöstöhallinnolliset linjaukset ja käytännöt, TES:n tulkinta, paikalliset sopimukset Työsopimuksen / toimeksianto sopimuksen tekeminen Palvelussuhteen alkamiseen, muutoksiin ja päättymiseen liittyvien tietojen toimittaminen/tallentaminen Suoritetietojen ja poissaolotietojen toimittaminen/tallentaminen Maksuunmenevien palkkojen tarkastaminen ja maksatus Palvelukeskus Muut tahot Viranomaiset (lait ja säädökset), työmarkkinaosapuolet (TES:t) Palvelussuhdetietojen käsittely Suoritetietojen siirto liittymäjärjestelmistä, palkan/palkkioiden maksuun liittyvien tietojen käsittely Palkka ajot sekä niiden tarkastus, korjaukset ja muutokset, maksatusvalmiuteen saattaminen Pankit Palkkalaskelmien ja palkkalistan/palkkakortin lähettäminen Tulostus ja postitus (palkkalaskelmat, palkkalistat/palkkakortit) Järjestelmät Populus Populus Populus Populus, liittymäjärjestelmät (Pegasos, Effica, Hellewi, Titania, lomitusnetti, ateriamaksut??) Populus Populus Populus / Logica Asiakas (kunta) Matkalaskutietojen toimittaminen/tallentaminen Arkistointi Raportointi/osa Neuvonta (kuntien henkilöstövastaavat) Koulutus (kuntien henkilöstövastaavat) Palvelukeskus Matkalaskutietojen käsittely ja maksatusvalmiuteen saattaminen Täsmäytykset ja siirrot kirjanpitoon Tilitysten ja ilmoitusten laatiminen ja lähettäminen Ohjaustietojen ylläpito, käyttöoikeuksien luominen ja muut pääkäyttäjätehtävät Raportointi/osa Neuvonta (palkanlaskijat) Koulutus (lisäpalveluna) Muut tahot Pankit Kirjanpito ohjelmat Verottaja, eläkeyhtiöt, tapat.vak.yhtiöt, ay, puolueet, Kela, Ely keskus, Tilastokeskus, Ulosottoviranomaiset Palkkajärjestelmän toimittaja Järjestelmät Populus Populus Populus Populus Populus Populus

12 Deloitte Oy Porkkalankatu 24 PL Helsinki Puh: Fax: Y tunnus: Kotipaikka: Helsinki Tampereen kaupungin kehyskuntien palkanlaskennan siirtäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen siirtymisen vaikutuksien arviointi Taustaa Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus tuottaa tällä hetkellä taloushallinnon päivittäispalvelut kaupungin toimintayksiköille sekä erikseen päätetyille kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja yhtiöille. Taloushallinnon päivittäispalvelut sisältävät myös palkanlaskentapalvelut. Tällä hetkellä käsiteltävien palkkalaskelmien lukumäärä on vuositasolla yhteensä n kpl. Palkanlaskennan palvelut tuotetaan n. 62 henkilötyövuoden (htv) voimin. Yksi palkanlaskennan henkilö käsittelee nyt n palkkalaskelmaa vuodessa. Tampereella palkanlaskennassa on käytössä Personec FK järjestelmä. Tampereen kehyskunnat (Ylöjärvi, Vesilahti, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Orivesi) käsittelevät tällä hetkellä vuositasolla yhteensä n palkkalaskelmaa. Palkanlaskentaan sitoutuu näissä kunnissa tällä hetkellä yhteensä n. 34 henkilötyövuotta. Palkanlaskennan tehokkuutta kuvaava tunnusluku käsitellyt palkkalaskelmat / htv vaihtelee tarkasteluun sisältyvien kuntien kesken merkittävästi huolimatta yhtenäisestä järjestelmästä (Populus). Tarkastelluista kunnista tehokkain em. mittarilla arvioituna on Lempäälä (5 129 palkkalaskelmaa / htv) ja tehottomin Orivesi (3 136 palkkalaskelmaa / htv). Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on esitetty henkilötyövuodet, palkkalaskelmien lukumäärät ja tehokkuus tunnusluku kaikkien tarkastelussa mukana olevien kuntien osalta. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13 Siirtymisen vaikutukset Kuva 1: Henkilötyövuodet, palkkalaskelmien lukumäärät ja tehokkuus tunnusluvut kunnittain Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus on toiminut vuodesta Toimintavuosien aikana palveluita on laajennettu asteittain myös kaupunkikonserniin kuuluviin yhteisöihin ja yrityksiin lähinnä toimintojen uuden organisoinnin ja yhtiöittämisten myötä. Nyt Tampereen kehyskunnat ovat pyytäneet Tamperetta selvittämään mahdollisuutta järjestää palkanlaskennan palvelut yhteistoimintana kuntalain mahdollistaman yhteistoimintasopimuksen kautta. Kehyskuntien palkanlaskentapalvelut tuotettaisiin myös jatkossa nykyisellä henkilöstöllä, joka siirtyisi kunnista vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen kautta taloushallinnon palvelukeskukseen. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen palvelujen tarjoaminen kaupungin ulkopuolisille organisaatioille on myös Tampereen kaupungin strategian mukaista toiminnan edelleen kehittämistä. Kehyskuntien mahdollinen siirtyminen taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi veisi palvelukeskuksen toimintaa taas askeleen eteenpäin uudelle tasolle. Uusien asiakkuuksien myötä myös taloushallinnon palvelukeskus voisi kehittää omaa toimintaansa siirtyvien kuntien parhaita käytäntöjä soveltamalla. Kehyskuntien palkanlaskennan mahdollisen siirron valmistelut on tarkoitus tehdä vuoden 2012 aikana, jolloin palvelutuotanto voitaisiin käynnistää jouhevasti vuoden 2013 alusta. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksella on hyvät valmiudet keskittyä kehyskuntien palkanlaskennan siirtovalmisteluihin vuoden 2012 aikana, sillä muita merkittäviä muutosprojekteja ei ole käynnistymässä. Kehyskuntien palkanlaskennan siirtäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen tuottamaksi näyttäisi tehdyn tarkastelun pohjalta erittäin suositeltavalta kaikkien alla tarkasteltavien osa alueiden (siirtymisinvestointi, toiminnan tehokkuus, prosessit ja järjestelmät, henkilöstö, asiakkaat) näkökulmista Deloitte Oy 2

14 Mahdollinen toiminnan siirtäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen tulee kuitenkin luonnollisesti suunnitella erityisen huolellisesti ja myöhemmin tässä arviossa esitellyt mahdolliset riskit huomioiden. Lisäksi on erittäin tärkeää, että siirtymisen yhteydessä suunnitellaan myös kehyskuntiin jäävien toimintojen osalta roolit ja vastuut jo tässä vaiheessa. Siirtymisinvestointi Kehyskuntien palkanlaskennan siirto Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen ei vaatine kunnilta merkittäviä investointeja henkilöstöön, prosesseihin tai järjestelmiin eikä toimitiloihin. Taloushallinnon palvelukeskus ei myöskään veloita omia toiminnan käynnistysinvestointeja kehyskunnilta. Taloushallinnon palvelukeskuksen toimitiloissa on vapaata toimitilaa/kalusteita mahdollisia siirtyviä henkilöitä varten. Siirtyminen ei aiheuta myöskään järjestelmäinvestointeja, koska toimintaa jatketaan Tampereella kehyskuntien nykyisellä Populus järjestelmällä. Käsiteltävät volyymit ja toiminnan tehokkuus Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olevat kehyskunnat siirtyisivät taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi, nousisi palvelukeskuksessa käsiteltävä palkkalaskelmien vuositason volyymi nykyisestä kappaleesta n kappaleeseen. Tässä tavoitetilassa kehyskuntien palkanlaskentaa toteutettaisiin yhteisen Populus järjestelmän lisäksi yhtenäisin prosessein ja toimintatavoin. Näin ollen kehyskuntien tämän hetkiset tehokkuuserot saataisiin poistettua. Varsin varovaisen arvion mukaan palkanlaskennan tavoitetilan tehokkuus (palkkalaskelmia / htv) taloushallinnon palvelukeskuksessa hoidettuna on vähintäänkin kuntien keskimääräisen nykyisen tehokkuuden tasolla (4 011 kpl / htv). Deloitten v suorittaman kunta benchmarkingin mukaan palkanlaskennan tehokkuus tehokkaimmassa kunnassa oli palkkalaskelmaa / htv. Varsin todennäköisesti tämä tehokkuustaso olisi myös Tampereella saavutettavissa muutaman vuoden sisään kasvaneen volyymin myötä. Mikäli sekä Tampereen kaupungin että kehyskuntien palkanlaskennan tehokkuus saataisiin nostettua Lempäälän nykyiseen tasoon (5 129 palkkalaskelmaa / htv) tarvittaisiin palkanlaskennan palvelujen tuottamiseen yhteensä n. 51 henkilötyövuotta. Tämä on n. 22 henkilötyövuotta nykyistä vähemmän. Tämä henkilöstötarpeen pieneneminen vastaisi hyvin nykyisen henkilöstön seuraavien vuosien aikana tapahtuvan eläköitymisen tuomiin resurssihaasteisiin. Kehyskuntien mahdollinen siirtyminen toisi näin ollen pidemmällä aikavälillä selkeästi myös kustannushyötyjä, kun eläköityvän henkilöstön tilalle ei tarvitse rekrytoida uutta henkilöstöä vaan tehtävät pystytään kasvaneen volyymin, yhtenäisten prosessien ja toimintatapojen sekä henkilöstön entistä jouhevamman resursoinnin ansiosta hoitamaan nykyistä tehokkaammin. Prosessit ja järjestelmät Tämän tarkastelun yhteydessä havaittiin merkittäviä tehokkuuseroja kehyskuntien välillä. Koska kunnat käyttävät samaa järjestelmää voidaan päätellä erojen johtuvan erilaisista prosesseista ja toimintatavoista. Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olleet kunnat siirtyisivät Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi, saataisiin kunkin kunnan parhaat käytännöt kaikkien kuntien käyttöön. Prosessien yhtenäistäminen 2011 Deloitte Oy 3

15 Siirtymisen riskit ilman taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymistä on toki myös mahdollista mutta todennäköisesti huomattavasti hitaampaa. Henkilöstö Kehyskunnista mahdollisesti siirtyvä henkilöstö siirtyisi taloushallinnon palvelukeskukseen vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä henkilöstö saisi myös heti siirtyessään saman irtisanomissuojan kuin Tampereen kaupungin henkilöstöllä on. Tällä hetkellä monessa kehyskunnassa palkanlaskennassa työskentelee vain muutama henkilö. Siirtyminen taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi toisi kehyskunnille selkeästi lisää toimintavarmuutta mm. parantunein sijaisuusjärjestelyin. Lisäksi henkilöstön työnkierto ja etenemismahdollisuudet laajentuisivat isommassa organisaatiossa huomattavasti. Monen kehyskunnan palkanlaskentahenkilöstöstä on seuraavien lähivuosien aikana eläköitymässä useita henkilöitä. Kehyskuntien siirtyminen taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi ennen eläköitymisiä toisi luontevan ajankohdan toiminnan uudelleenorganisoinnille ja ns. hiljaisen tiedon siirtymisen varmistamiselle. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksessa panostetaan voimakkaasti esimies ja tiimityön tukemiseen ja jatkuvaan henkilöstön kehittämiseen. Taloushallinnon palvelukeskuksen tiimityöskentely ja joustavat sijaisuusratkaisut toisivat kehyskuntien nykyiselle palkanlaskentahenkilöstöllä todennäköisesti entistä paremmat mahdollisuudet oman ammattitaidon kehittämiseen ja kouluttautumiseen sekä lomailuun toivomanaan ajankohtana. Sairauspoissaolojen aikana muut tiimiläiset varmistavat, että myös sairastavan kollegan tehtävät tulevat hoidetuksi. Asiakkaat Deloitten kokemuksen mukaan palvelukeskusmalliin siirtyminen saattaa usein aiheuttaa hetkellisen notkahduksen koetun palvelun laadussa. Tämä on varsin luonnollista tilanteissa, joissa esim. palkanlaskija on aikaisemmin ollut fyysisesti lähellä ja häneltä on saanut nopeasti kaiken tarvitsemansa tiedon/palvelun. Tällainen fyysinen läheisyys johtaa usein helposti ns. ylipalveluun. Ylipalvelun tarpeettomuus huomataan usein kun palvelukeskusmallissa siirrytään läpinäkyvämpään hinnoitteluun. Kehyskuntien palkanlaskennan asiakkaat huomaisivat todennäköisesti aika nopeasti taloushallinnon palvelukeskuksen tuomat hyödyt: selkeät palveluajat sekä roolit ja vastuut ja ns. rauhoitetun työajan tuoman entistä nopeamman ja virheettömämmän palvelun. Mikäli kehyskuntien palkanlaskennan toiminnot päätetään siirtää Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen, tulee siirtovalmisteluissa huomioida muun muassa alla olevat asiat onnistuneen siirtymisen varmistamiseksi: 1. Varmistaa, että Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen palvelutarjouksesta tulee riittävän houkutteleva, jotta kehyskunnat saadaan mukaan riittävässä laajuudessa 2. Varmistaa, että kehyskuntien siirtyvä henkilöstö saadaan nopeasti integroitua osaksi taloushallinnon palvelukeskuksen olemassa olevaan henkilöstöä 2011 Deloitte Oy 4

16 3. Varmistaa, että mahdollisella ilmenevällä muutosvastarinnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen nykyiseen henkilöstöön tai toimintaan 4. Varmistaa, että kehyskuntien palkanlaskentahenkilöstön mahdollisesti pidentyvät työmatkat saadaan kompensoitua heidän kokemassaan kokonaisuudessa (hyödyntämällä esim. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen nykyisten kehyskunnissa asuvien työntekijöiden (n. 20%:a henkilöstöstä) positiivisia kokemuksia Näihin ja mahdollisiin muihin myöhemmin tunnistettaviin riskeihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä löytämään keinoja riskien toteutumisen ehkäisemiseen/minimoimiseen yhdessä sekä kehyskuntien että Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen henkilöstön kanssa Deloitte Oy 5

17 LIITE 3 / KUKKARO PROJEKTI / TOIMINTASUUNNITELMA Määräaika Päätöksenteon aikataulu Kuntajohtajakokouksessa Sopimusta varten tarvittavat tiedot (siirtyvä henkilöstö ja palkkatiedot yksilöitynä, lomapalkkavelan määrä, tarvittavien vastuuvakuutusten ottaminen, sopimuskunnissa sovelle Kehyskunnissa (myös yt neuvottelut) Tampereella Sopimusten allekirjoittaminen Asiakkaan edustajan valinta neuvottelukuntaan Toteuttamisaikataulu Tuotantoonlähtö Budjetointi vuodelle Asiakasyhteistyön käytännöt Palvelukuvauksen ja työnjakomallin täsmennys tarkennus loppuvuodesta 2012 Roolien ja vastuiden täsmennys suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa työohjeiden tekeminen henkilöstön valmennus elo marraskuu 2012 Asiakasyhteistyön käynnistäminen organisaatio, yhteyshenkilöt asiakasyhteistyön toimintatavoista sopiminen (neuvottelut, asiakaspalautteiden käsittely, tyytyväisyyskyselyt) Muutosvalmennus elo marraskuu 2012 siirtyvä henkilöstö kehyskuntiin jäävä henkilöstö (yhteyshenkilöt, esimiehet, työntekijät) palvelukeskuksen henkilöstö henkilöstöetujen ja käytäntöjen perehdyttäminen

18 Siirtyvän henkilöstön osaaminen ja työtehtävät palvelukeskuksessa osaamisen ja motivaatiotason kartoitus, haastattelut helmi maaliskuu 2012 tiimiorganisaatio touko.12 työtehtävät touko.12 esimiesten valinta touko.12 pääkäyttäjien valinta touko.12 työsuhdeasiat ja työsopimukset Palkanlaskentajärjestelmä sopimusasiat kuntoon käyttöoikeudet kuntoon testaus että toimii Kipalassa (ohjelma + tietoliikenneyhteys + liittymät) Toimitilat, kalusto, muut varusteet kalusteiden tilaaminen työasemien tilaus työpisteet ja koneet kuntoon henkilöstön fyysisen siirtymisen ja muuton aikataulu vahvistetaan tutustumiskäynnit (kun työpisteet valmiit) siirrettävän materiaalin muutto, (palkkahallinnon rekisterien siirto?) touko.12 elo.12 elo.12 kesä.12 syys.12 loka.12 loka.12 marras.12 joulu.12 Alkuvaiheen jälkeen Palveluprosessien yhtenäistäminen edelleen 2013 lähtien Hyvien/parhaiden käytäntöjen jakaminen ja käyttöönotto 2013 lähtien Asiakaspalvelun organisointi: asiakaskohtaisesta prosessikohtaiseen 2013 lähtien Populus järjestelmän hyödyntäminen täysipainoisesti sekä kehittäminen kaikkien sopimuskuntien 2013 lähtien osalta Osaamisen laajentaminen henkilöstön kesken 2013 lähtien

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 1 KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 18.8/21.8.2015 Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki 31.8.2015 2 Asian valmistelu Kaupunginvaltuusto päätti 4.5.2015, että o Virtain kaupunki siirtää kaupungin

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Valmisteluryhmien käynnistystilaisuus 7.10.2016 Elinkeino- ja työvoivoima/kasvupalvelut -ryhmä Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Johtaja Juhani

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 30.9.2015 klo 11.30 Paikka: Pirkkala, Suupantie 6 C 2. krs. (Pirtevan kokoustila) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: 18.5.2016 klo 13.00-15.01 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4.

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. JULKINEN 28.4.2014 seminaarin jälkeen 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 7.10.2016 Ilkka Luoma Tj, sote-muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUS Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus Sote Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöterveydenhuolto 13.10.2016 Maakunnallinen näkökulma 1 Lyhyt

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 307 19.10.2015 Kunnanhallitus 89 21.03.2016 Kunnanhallitus 252 17.10.2016 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2016 TYÖTERVEYSHUOLTO VIISARIN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PURKAMINEN 2308/01.04.02.00/2015

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Opintohallinnon tietojärjestelmän käyttö- ja kehityspalveluita tuottavan inhouse yrityksen perustaminen Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot