Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus

2 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Lähtökohdat Tampereen kaupunkiseutu muodostuu Pirkkalasta, Nokiasta, Kangasalasta, Vesilahdesta, Ylöjärvestä, Lempäälästä, Orivedestä ja Tampereesta. Kaupunkiseudun alueella on viime vuosina tehty yhteisiä linjauksia palvelujen ja tukipalvelujen hoitamiseksi, kuten seudullinen tietohallinto ja seudullinen joukkoliikenne. Tukipalvelujen osalta myös taloushallinto on ollut useasti keskusteluissa. Vuosina Tampereen kehyskunnissa oli jo mietitty kehittämisselvityksen kautta henkilöstö ja taloushallinnon järjestelmien uudistamista ja Personecin laatimassa selvityksessä päädyttiin ehdottamaan kehyskunnille toimintamallien yhtenäistämistä, yhteistä järjestelmähankintaa sekä mahdollista toimintojen keskittämistä kuntien yhteiseen palvelu ja osaamiskeskukseen tässä aikajärjestyksessä. Kehyskunnat ovat pääsääntöisesti jo yhtenäistäneet toimintamallejaan ja ottaneet yhteisiä järjestelmiä käyttöönsä. Tampereen kehyskunnat laativat syksyllä 2009 selvityksen kehyskuntien seudullisen palkkahallinnon osalta (Paku selvitys, , Terttu Haataja). Tässä selvityksessä oli suunniteltu palkkahallinnon toimintojen siirtymistä palvelukeskukseen ja haastateltu huomattava määrä palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävissä työskenteleviä sekä kuntien esimiehiä. Selvityksessä kävi hyvin ilmi, että yhteiseen tietojärjestelmään (Populus) ja pääosin samoihin toimintamalleihin siirtyminen kehyskunnissa on kehittänyt toimintaa. Paljon painoarvoa on käytännössäkin laitettu esimiesten osaamiselle ja järjestelmän käytön osaamiselle. Tehty Paku selvitys ja siinä esitetty toimintojen keskittäminen Kangasalalle ei kuitenkaan vuonna 2009 johtanut esitettyyn yhteistyömalliin kehyskuntien kesken. Tampereen kaupungilla puolestaan on vuodesta 2005 alkaen ollut Taloushallinnon palvelukeskus, johon keskitettiin kaupungin palkanlaskennan tehtävät eri yksiköistä. Palkkahallinnon keskittämisellä on saatu yhtenäistettyä toimintatapoja, kehitettyä prosesseja aikaisempaa paremmin, parannettua tuottavuutta ja saatu aikaan säästöjä. Palvelukeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelukeskuksen toimintatapaan, tästä kertoo myös asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset. Tietojärjestelmänä kaupungilla on Personec FK. Taloushallinnon palvelukeskus tuottaa talous ja palkkahallinnon palveluja Tampereen kaupungin yksiköiden lisäksi myös 12 ulkoiselle asiakkaalle, joista mainittakoon mm. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Pirkanmaan Liitto. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus on tässä selvityksessä otettu palkkahallinnon keskittämisen lähtökohtaiseksi sijoituspaikaksi. Uusi Tampereen kaupunkiseudun seutustrategia on nostanut aikaisempaa voimakkaammin esille strategisissa tavoitteissaan yhteistyön syventämisen tilahal 2 (10)

3 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK linnossa ja käynnistämisen uusilla alueilla, kuten tietotuotannossa, ateria, kiinteistö, hankinta, henkilöstö ja taloushallintopalveluissa. Seudun tukipalveluyhteistyön käynnistämisestä palkkahallinnon osalta keskusteltiin Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajakokouksessa ja päätettiin jatkovalmistella asiaa. Valmistelutyöryhmä totesi, että palkkahallinnon keskittämisen hyötyjä kehyskuntien ja Tampereen kaupungin osalta ovat muun muassa: nykyisistä kuntien palkkahallinnon varahenkilöongelmista pääseminen (pienet yksiköt kehyskunnissa) eläköitymiseen vastaaminen henkilöstöhallinnon resurssien parempi hyödyntäminen henkilöstöhallinnon toimintoihin kunnissa tarvittavan pääkäyttäjätuen yhteiseen järjestelmään saaminen toimintavarmemmaksi ja resurssien keskittäminen palkkahallinnon henkilöstön osalta osaamisen kasvaminen ja vertaistuen hyväksikäyttö järjestelmän kehittämisen nouseminen yhteiseksi tavoitteeksi toimintavarmuuden saaminen palkkahallintoon joka tilanteessa palvelukeskuksen toimintamallin kehittyminen edelleen Tampereen palvelukeskuksen asiakaskunnan laajentumisen eteneminen ja keskittämisestä saatavat volyymiedut. Kuntajohtajakokouksessa päätettiin jatkotyöskentelystä seuraavaa: että kehyskuntien palkkahallinto voidaan keskittää Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukselle vuoden 2013 alusta, että kehyskuntien Populus järjestelmää ja nykyistä toiminnassa olevaa toimintamallia voidaan edelleen käyttää, että kehyskuntien palkkahallinnon henkilöstö tulee sijaitsemaan keskittämisen jälkeen Tampereella Tietotalossa, että yhteistoimintamallina voi olla Kuntalain 77 :n mukaisesti perustettava yhteinen toimielin ja että käytännön valmistelujen lopputyöstämistä varten perustetaan projektiryhmä, joka tekee toteutussuunnitelman elokuun 2011 loppuun mennessä, jonka jälkeen kuntakohtaiset päätökset tehtäisiin syksyn 2011 aikana. 2. Kukkaro projektiryhmän kokoonpano, tehtävät ja kokoukset Jatkovalmistelua varten muodostettiin kuntajohtajakokouksen päättämä projektiryhmä ja sen nimeksi valittiin Kukkaro. 3 (10)

4 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Seudun kunnista mukaan jatkovalmisteluun ilmoittautuivat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi. Pirkkalan kunta ilmoitti että ei osallistu jatkovalmisteluun. Projektiryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: laskentapäällikkö Ilkka Manninen (Kangasala), talousjohtaja Kari Auvinen (Lempäälä), talousjohtaja Pasi Virtanen (Nokia), hallintojohtaja Timo Toivonen (Orivesi), hallintojohtaja Minna Hutko Peltoniemi (Vesilahti), henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen (Ylöjärvi), sopimuspäällikkö Saara Väisänen (Tampere), luottamushenkilö Eija Koivu (Jyty) ja luottamushenkilö Arja Uusikartano (JHL). Puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö Katriina Damski (Tampere) ja sihteerinä palveluvastaava Varpu Widjeskog (Tampere). Valmistelutyöryhmä totesi raportissaan, että projektiryhmän tehtäviin kuuluu selvittää käytännön asioista muun muassa: tietojärjestelmiin, liittymiin ja tukipalveluihin liittyvät asiat kuntien keskinäisten palkkahallinnon rajapintakuvausten viimeistely ja valmistelijan/tallentajan työnkuva yhteinen sopimusmalli yhteisen toimielimen pääasialliset tehtävät, nimeäminen ja muut toimielimeen liittyvät asiat palvelukeskukseen tuleva kuntakohtainen henkilöstömäärä ja siirtymisprosessi palvelukeskuksen hinnoitteluperiaatteiden sisältö käytännön asiakasyhteistyömalli ja muutosprosessista tiedottamisen suunnittelu. Projektiryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa: 6.5., 30.5., ja Kunnista kerättiin perus ja suoritetiedot mm. henkilöstömäärästä, palkkalaskelmien ja palkanlaskijoiden määrästä sekä palkanlaskentahenkilöstön palkkakuluista. Lisäksi Damski ja Widjeskog kävivät tutustumassa Populuksen käyttöön ja palkanlaskennan henkilöstöön Ylöjärvellä ja Nokialla Kaikkia edellä mainittuja tietoja käytettiin hyväksi työryhmän työssä. Seuraavissa raportin luvuissa 3 11 on kerrottu projektiryhmän selvityksen tulokset tehtävänä olleisiin asioihin. 3. Yhteistoiminta ja tiedottaminen Sovittiin, että tiedottamisesta ja yhteistoiminnasta kunnissa vastaavat projektiryhmän jäsenet kukin omassa kunnassaan ja että projektiryhmä valmistelee tarvittaessa yhteiset tiedotetekstit. Ensimmäinen yhteinen tiedote lähetettiin heti en 4 (10)

5 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK simmäisen kokouksen jälkeen. Henkilöstöjärjestöjen edustajille on esitelty projektin toimesta tilannekatsaukset ja Tampereen kaupungin sisällä tilannekatsauksia on esitetty projektin aikana mm. seuraavasti: o taloushallinnon palvelukeskuksen työpaikkakokouksessa o kaupungin organisaatiomuutostyöryhmässä ja o pääluottamusmiesjaostossa o konsernihallinnon yhteistyöryhmässä Kehyskuntien henkilöstölle järjestetään erillinen vapaaehtoinen tutustumistilaisuus Tietotalossa Päätöksenteon jälkeen mukaan yhteistoimintaan tulevien kuntien henkilöstölle järjestetään tiedotus ja koulutustilaisuuksia. 4. Tietojärjestelmä, liittymät ja tukipalvelut Kehyskunnat ovat ottaneet käyttöön palkkahallinnossa yhteisen Populus järjestelmän, jota on nyt ajettu sisään ja opittu käyttämään ja johon on panostettu työtä noin 3 4 vuotta. Kehyskunnissa järjestelmää käyttävät esimiehet, henkilöstöpäälliköt sekä henkilöstö ja palkkahallinnon ihmiset. Järjestelmätoimittaja on myös aktiivisesti kiinnostunut järjestelmän jatkokehittämisestä. Tampereen ja kehyskuntien yhteinen tietohallinto käytännössä vastaa tietojärjestelmistä myös palvelukeskuksen osalta. Kukkaro työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten nykyisen Populus järjestelmän käyttö onnistuu, jos palkkahallinnon palvelut siirretään palvelukeskuksen tehtäväksi. Populus järjestelmän toimittajalta Logicalta saadun tiedon mukaan asia hoidetaan sopimusteknisesti siten, että kehyskuntien ja Logican väliseen nykyiseen sopimukseen liitetään esimerkiksi seuraavanlainen valtuutuslause: Tampereen kaupungin työntekijöillä on Populus Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöoikeus siltä osin kuin mitä sopimuskuntien ja Tampereen kaupungin välisessä yhteistoimintasopimuksessa on palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta sovittu. Pääkäyttäjätehtävät siirtyvät tehtäväksi palvelukeskuksessa, ja palvelukeskuksessa työskentelevä henkilöstö saa samat tukipalvelut järjestelmätoimittajalta kuin kehyskunnat ovat tähänkin asti saaneet. Työryhmä toteaa, että palveluiden tuottaminen palvelukeskuksessa on järjestelmien puolesta täysin mahdollista eikä myöskään aiheuta muutoksia nykyisiin kehyskuntien tai palvelukeskuksen järjestelmäkustannuksiin. Liittymistä ja niihin liittyvistä kustannuksista kehyskunnat vastaavat jatkossakin kukin omalta osaltaan. 5 (10)

6 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Kehyskunnista Oriveden kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössä Populusjärjestelmää. Oriveden kaupunki voi halutessaan todennäköisesti liittyä mukaan Populukseen tai vaihtoehtoisesti mukaan Tampereen kaupungin käyttämään järjestelmään. Kolmatta järjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista hankkia palvelukeskukseen, koska jos järjestelmiä on useita, tuottavuus kärsii yhtenäisten toimintatapojen puuttuessa. Tietojärjestelmien jatkokehittämisessä avainasemassa tulee olemaan jatkossakin sähköisten toimintamallien lisääminen ja tiedon syöttäminen alkulähteillä järjestelmiin. Pidemmällä tulevaisuudessa tietojärjestelmiä tulee tarkastella myös laajemmin, onko esimerkiksi valtakunnan tasolla nähtävissä järjestelmäkehitystä johonkin tiettyyn suuntaan ja onko sillä vaikutusta palvelukeskuksen tietojärjestelmien käyttöön tai omistukseen. Tietojärjestelmän jatkokehittämistä tulevaisuudessa tehdään yhteistyössä. 5. Palkkahallinnon palvelukuvaus ja työnjakomalli Työryhmä käsitteli palvelukuvauksen (liite 1), jossa on karkeahkolla tasolla kuvattu palvelukeskuksen, kuntien ja mahdollisten kolmansien osapuolten tehtävät sekä millä järjestelmällä mikin tehtävä tehdään. Tärkeimmät yhdessä keskustellut palvelukuvauksen linjaukset olivat: o Palvelukeskukselle tulevien manuaalitallennusten määrä minimoidaan. Kunnat organisoivat tallennustehtävät omassa organisaatiossaan siten että Populusta käytetään täysipainoisestihyödyksi, jotta tämä toteutuu. o Matka ja kululaskujen liitteeksi tulevat kuittitositteet skannataan Populukseen kunnissa. o Palvelukeskuksessa toteutetaan aineistojen lyhytaikaista säilyttämistä ja varsinainen arkistointi on kuntien vastuulla. Palvelukeskuksen käytännön asiakaspalvelua toteutetaan tarkoin määritellyn työnjakomallin avulla. Työnjakomallissa määritellään palvelukeskuksen ja vastaavasti sopimuskunnan tehtävät ja vastuut palkkahallinnon osalta. Sopimuskuntia varten tehtyyn työnjakomalliin kerättiin kommentteja kunnilta, mutta mallin suuren yksityiskohtaisuuden takia sitä ei kohta kohdalta käsitelty projektiryhmässä, vaan asia jää tehtäväksi toteutussuunnitteluvaiheessa. Työnjakomalli tulee olemaan osa palvelusopimusta. Kehyskuntien haasteena toteutussuunnittelun yhteydessä tulee olemaan kuntiin jäävän henkilöstön tehtävien uudelleenorganisointi siltä osin kuin siirtyvät työntekijät ovat tehneet sellaisia tehtäviä joita palvelukeskuksen tehtäviin ei kuulu. 6 (10)

7 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Henkilöstömäärä, osaaminen ja työpaikan sijainti Jos kaikki kehyskunnat päättävät siirtää palkanlaskentansa palvelukeskuksen tehtäväksi, siirtyviä työntekijöitä olisi projektiryhmän arvion mukaan noin 28 henkilöä, riippuen hieman lopullisesta työnjaosta ja pääkäyttäjätehtävistä. Palkkahallinnon palveluita tuottava henkilöstö tulisi siirtymään kehyskunnista Tampereen kaupungin palvelukseen ja työsuhteeseen liikkeenluovutuksen kautta. Siirtyvät henkilöt saisivat Tampereen kaupungin työsuhdeturvan sekä henkilöstöedut. Siirtyminen tapahtuu nykyisillä palkoilla, siirtohetken erot dokumentoidaan ja puretaan suunnitellusti aikaa myöten. Lisäksi tulee huolehtia esimiestehtävien täyttämisestä tarvittaessa. Henkilöstön osalta merkittävää on osaaminen Populus järjestelmän käytössä, palkkahallinnon perusteiden osaaminen, kiinnostus oman osaamisen laajentamiseen, tiimityötaidot ja asiakaspalvelukyky. Lisäksi kokonaisuutta arvioitaessa tulee suunnitella pääkäyttäjätehtävät ja tiimien esimiestehtävät. Kuntakohtaiset määrät, henkilöt ja henkilöstön siirtymisprosessi tulee vielä vahvistaa ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksessa kaupungin palkanlaskentaa hoitaa tällä hetkellä esimiehet ja pääkäyttäjät mukaan lukien 58 henkilöä ja ulkoisten asiakkaiden palkanlaskentaa viisi henkilöä eli palvelukeskuksessa työskentelee yhteensä 64 palkkahallinnon ammattilaista. Palvelukeskuksessa osaamiseen, osaamisen jakamiseen ja toiminnan kehittämiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja tätä edellytetään henkilöstöltäkin. Käytännössä tämä näkyy työkiertona oman tiimin sisällä tai tiimistä toiseen, erilaisina kehittämisprojekteina, osaamiskartoituksina ja osaamisen kehittämisenä koulutuksen avulla. Eri yksiköiden palkkahallinnon tehtävien tekeminen ja eri virkaehtosopimusten opettelu on myös henkilöstön mielestä lisännyt työtyytyväisyyttä mutta näkyy erityisesti asiakkailla toimintavarmuutena. Palvelukeskuksessa palkkahallinnon tehtäviä tekevillä on yhteinen nimike ja sama tehtäväkohtainen peruspalkka. Henkilökohtaista kannustamista voidaan käyttää Tampereen kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus sijaitsee Tietotalossa, osoitteessa Naulakatu 2. Tilat on vuokrattu ja ne ovat tiimityöskentelyyn hyvin soveltuvat avokonttoritilat. Arvioitu noin 28 henkilöä on mahdollista sijoittaa palvelukeskuksen nykyisiin tiloihin niin että tilavuokrasta ei aiheudu lisäkustannuksia. Tampere sijaitsee kehyskuntien keskellä maantieteellisesti ja Tietotaloon on erittäin hyvät julkiset liikenneyhteydet. Linja autoasema sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Tietotalossa on myös henkilöstöravintola. 7 (10)

8 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen Kuntien välinen sopimus tulee olemaan kuntalain (365/1995) 76 tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla sopimuskunnat antavat palkkahallinnon palvelut isäntäkunnan (Tampere) hoidettaviksi. Yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki ja toimintaan sovelletaan Tampereen kaupungin johtosääntöjä ja ohjeita. Palkkahallinnon palvelut tuotetaan Tampereen kaupungin Taloushallinnon palvelukeskuksessa. Projektiryhmä on laatinut yhteistoimintasopimuksen, joka käsitellään kuntakohtaisesti syksyllä Taloushallinnon palvelukeskuksella on neuvottelukunta (kh js 13, koha ts 7 ), johon kuuluu puheenjohtajana toimivan konsernihallinnossa kyseisestä toimintayksiköstä vastuussa olevan johtajan lisäksi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemat kolme asiakkaiden edustajaa ja kolme luottamushenkilöä. Kolmesta asiakasedustajasta yksi valitaan sopimuskuntien edustajista 2013 alkaen. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata palvelukeskuksen toimintaa ja kehittämistä, seurata asiakaspalautetta ja raportoida säännöllisesti kaupunginhallitukselle palvelukeskuksen toimialueeseen kuuluvista merkittävistä asioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on lisäksi varmistaa asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa palveluiden sisältöön ja laatuun mm. yhteisellä strategiatyöllä sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin avulla, keskustella asiakkaan ja palveluntuottajan työnjakokysymyksistä, varmistaa palvelujen tuottamisessa kokonaisuuden kannalta optimaalinen tilanne sekä varmistaa asiakasyhteistyö ja kokonaisuuden pitkäjänteinen hallinta. 8. Kustannusten jakaminen, veloitusperusteet Taloushallinnon palvelukeskuksen hinnoista päättää Tampereen kaupunginhallitus. Sopimuskunnille tuotetun palvelun kustannukset laskutetaan kunnilta palvelusopimuksen mukaisesti. Kustannukset pidetään seurattavina ja läpinäkyvinä. Kustannusten jakoperusteena käytetään euroa/sopimuskunnan työsuhteessa oleva henkilö. Sopimuskuntien mahdollisesti tilaamien lisäpalveluiden laskutusperusteena käytetään pääsääntöisesti euroa/tunti. Työryhmä selvitti, että suoriteperusteista laskutusta (esim. euroa/palkkalaskelma) ei voida tällaisessa yhteistyösopimusmallissa käyttää. Veloitusperusteena toimiva sopimuskunnan työsuhteessa olevien henkilöiden määrä tarkistetaan kerran vuodessa ja henkilömäärän perusteella laaditaan kustannusarvio sopimuskuntien talousarvion valmistelua varten. 8 (10)

9 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK Kustannusarviota ja veloituksia voidaan tarkistaa kesken vuoden, jos sopimuskuntien tai palvelukeskuksen toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä palkkahallinnon toimintaan tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia kuten tositteiden lukumäärän olennainen muuttuminen, toimintatapa tai järjestelmämuutokset tai ennalta arvaamattomat lainsäädännölliset tai työehtosopimukselliset muutokset. Palvelukeskuksen toiminnan taloudellisena tavoitteena ei ole voiton tavoittelu, vaan palvelujen tuottaminen omakustannushintaan (nettobudjetoitu yksikkö). Kustannukset kohdistetaan sopimuskunnille tuotettavalle palvelulle Tampereen kaupungin sisäisessä kustannuslaskennassa käytettävien aiheutumis ja muiden vastaavien laskentaperiaatteiden mukaan. Palvelukeskus laskuttaa kaikkia asiakkaitaan samoin periaattein. Mahdollinen yli tai alijäämä tasataan seuraavan vuoden tammikuussa. 9. Käytännön asiakasyhteistyömalli ja tulevaisuus Palvelukeskus toteuttaa sopimuskuntien (asiakkaiden) suuntaan aktiivista ja säännöllistä asiakasyhteistyötä asiakasneuvottelujen, työpalaverien, asiakaspalautteen käsittelyn ja asiakastyytyväisyyskyselyjen muodossa. Neuvottelut ja palaverit voivat tarpeen mukaan olla joko sopimuskuntien yhteisiä tai kuntakohtaisia. Asiakasyhteistyön kokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö ja päivittäisestä palvelutoiminnasta palveluvastaavat. Asiakaspalvelutyötä tehdään tiimeissä, millä varmistetaan hyvä tavoitettavuus, palvelun tasalaatuisuus, kuormitustilanteiden ja sijaistustilanteiden tasaaminen sekä asiakasosaamisen tehokas laajentaminen henkilöstön kesken. Nähdään että tulevaisuudessa myös taloushallinto on luontevasti vastaavanlaisen yhteistoimintamallin piiriin siirrettävä asia. Tällä hetkellä Tampereen kaupunki toteuttaa taloushallintonsa ja myös konserniyhteisöjen taloushallinnon SAPjärjestelmällä, ja kehyskunnilla on käytössä mm. Raindance järjestelmä, joten toimintamallin suunnittelu ja käytettävien järjestelmien valinta tulevat olemaan avainkohtia taloushallinnon yhteistyömahdollisuuksia selvitettäessä. 10. Ulkopuolisen asiantuntijan arvio siirtymisen vaikutuksista Projektiryhmä on pyytänyt Deloitte Oy:ltä lyhyen arvion ja näkemyksen kehyskuntien palkkahallinnon siirtämisestä Tampereen kaupungin hoidettavaksi. Deloitte on tarkastellut asiaa tuottavuuden, järjestelmän hyväksikäytön ja osaamisen näkökulmasta ja korostaa siirtymisestä saatavia hyötyjä. Arviointi on liitteenä (liite 2). Työryhmä haluaa tässä yhteydessä korostaa, että vaikka palvelukeskusmallin kokonaistavoitteena on aleneva kustannuskehitys sopimuskunnissa 9 (10)

10 Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Katriina Damski, KJK lähivuosien aikana, ainoana tuottavuuden mittarina ei voida pitää palkkalaskelmien määrää per palkanlaskennan henkilötyövuosi. Hyödyllisempää on tarkastella ja kehittää etenkin työnjakoa, prosessia ja tietojärjestelmää kokonaisuudessaan sekä keskittyä suurempien volyymien mahdollistamaan toimintavarmuuden parantamiseen ja osaamisen laajentamiseen. 11. Toimintasuunnitelma Työryhmä on valmistellut toimintasuunnitelman käytännön siirtymisvaiheen toteuttamisesta (liite 3). Tarkka aikataulutus tehdään toimintasuunnitelmaan heti kun sopimuksen hyväksyneet kunnat ovat selvillä syksyllä LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Palvelukuvaus Deloitten raportti; siirtymisen vaikutusten arviointi Toimintasuunnitelma 10 (10)

11 LIITE 1 / Kukkaro loppuraportti KUKKARO projekti PALVELUKUVAUS Asiakas (kunta) Henkilöstöhallinnolliset linjaukset ja käytännöt, TES:n tulkinta, paikalliset sopimukset Työsopimuksen / toimeksianto sopimuksen tekeminen Palvelussuhteen alkamiseen, muutoksiin ja päättymiseen liittyvien tietojen toimittaminen/tallentaminen Suoritetietojen ja poissaolotietojen toimittaminen/tallentaminen Maksuunmenevien palkkojen tarkastaminen ja maksatus Palvelukeskus Muut tahot Viranomaiset (lait ja säädökset), työmarkkinaosapuolet (TES:t) Palvelussuhdetietojen käsittely Suoritetietojen siirto liittymäjärjestelmistä, palkan/palkkioiden maksuun liittyvien tietojen käsittely Palkka ajot sekä niiden tarkastus, korjaukset ja muutokset, maksatusvalmiuteen saattaminen Pankit Palkkalaskelmien ja palkkalistan/palkkakortin lähettäminen Tulostus ja postitus (palkkalaskelmat, palkkalistat/palkkakortit) Järjestelmät Populus Populus Populus Populus, liittymäjärjestelmät (Pegasos, Effica, Hellewi, Titania, lomitusnetti, ateriamaksut??) Populus Populus Populus / Logica Asiakas (kunta) Matkalaskutietojen toimittaminen/tallentaminen Arkistointi Raportointi/osa Neuvonta (kuntien henkilöstövastaavat) Koulutus (kuntien henkilöstövastaavat) Palvelukeskus Matkalaskutietojen käsittely ja maksatusvalmiuteen saattaminen Täsmäytykset ja siirrot kirjanpitoon Tilitysten ja ilmoitusten laatiminen ja lähettäminen Ohjaustietojen ylläpito, käyttöoikeuksien luominen ja muut pääkäyttäjätehtävät Raportointi/osa Neuvonta (palkanlaskijat) Koulutus (lisäpalveluna) Muut tahot Pankit Kirjanpito ohjelmat Verottaja, eläkeyhtiöt, tapat.vak.yhtiöt, ay, puolueet, Kela, Ely keskus, Tilastokeskus, Ulosottoviranomaiset Palkkajärjestelmän toimittaja Järjestelmät Populus Populus Populus Populus Populus Populus

12 Deloitte Oy Porkkalankatu 24 PL Helsinki Puh: Fax: Y tunnus: Kotipaikka: Helsinki Tampereen kaupungin kehyskuntien palkanlaskennan siirtäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen siirtymisen vaikutuksien arviointi Taustaa Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus tuottaa tällä hetkellä taloushallinnon päivittäispalvelut kaupungin toimintayksiköille sekä erikseen päätetyille kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja yhtiöille. Taloushallinnon päivittäispalvelut sisältävät myös palkanlaskentapalvelut. Tällä hetkellä käsiteltävien palkkalaskelmien lukumäärä on vuositasolla yhteensä n kpl. Palkanlaskennan palvelut tuotetaan n. 62 henkilötyövuoden (htv) voimin. Yksi palkanlaskennan henkilö käsittelee nyt n palkkalaskelmaa vuodessa. Tampereella palkanlaskennassa on käytössä Personec FK järjestelmä. Tampereen kehyskunnat (Ylöjärvi, Vesilahti, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Orivesi) käsittelevät tällä hetkellä vuositasolla yhteensä n palkkalaskelmaa. Palkanlaskentaan sitoutuu näissä kunnissa tällä hetkellä yhteensä n. 34 henkilötyövuotta. Palkanlaskennan tehokkuutta kuvaava tunnusluku käsitellyt palkkalaskelmat / htv vaihtelee tarkasteluun sisältyvien kuntien kesken merkittävästi huolimatta yhtenäisestä järjestelmästä (Populus). Tarkastelluista kunnista tehokkain em. mittarilla arvioituna on Lempäälä (5 129 palkkalaskelmaa / htv) ja tehottomin Orivesi (3 136 palkkalaskelmaa / htv). Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on esitetty henkilötyövuodet, palkkalaskelmien lukumäärät ja tehokkuus tunnusluku kaikkien tarkastelussa mukana olevien kuntien osalta. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13 Siirtymisen vaikutukset Kuva 1: Henkilötyövuodet, palkkalaskelmien lukumäärät ja tehokkuus tunnusluvut kunnittain Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus on toiminut vuodesta Toimintavuosien aikana palveluita on laajennettu asteittain myös kaupunkikonserniin kuuluviin yhteisöihin ja yrityksiin lähinnä toimintojen uuden organisoinnin ja yhtiöittämisten myötä. Nyt Tampereen kehyskunnat ovat pyytäneet Tamperetta selvittämään mahdollisuutta järjestää palkanlaskennan palvelut yhteistoimintana kuntalain mahdollistaman yhteistoimintasopimuksen kautta. Kehyskuntien palkanlaskentapalvelut tuotettaisiin myös jatkossa nykyisellä henkilöstöllä, joka siirtyisi kunnista vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen kautta taloushallinnon palvelukeskukseen. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen palvelujen tarjoaminen kaupungin ulkopuolisille organisaatioille on myös Tampereen kaupungin strategian mukaista toiminnan edelleen kehittämistä. Kehyskuntien mahdollinen siirtyminen taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi veisi palvelukeskuksen toimintaa taas askeleen eteenpäin uudelle tasolle. Uusien asiakkuuksien myötä myös taloushallinnon palvelukeskus voisi kehittää omaa toimintaansa siirtyvien kuntien parhaita käytäntöjä soveltamalla. Kehyskuntien palkanlaskennan mahdollisen siirron valmistelut on tarkoitus tehdä vuoden 2012 aikana, jolloin palvelutuotanto voitaisiin käynnistää jouhevasti vuoden 2013 alusta. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksella on hyvät valmiudet keskittyä kehyskuntien palkanlaskennan siirtovalmisteluihin vuoden 2012 aikana, sillä muita merkittäviä muutosprojekteja ei ole käynnistymässä. Kehyskuntien palkanlaskennan siirtäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen tuottamaksi näyttäisi tehdyn tarkastelun pohjalta erittäin suositeltavalta kaikkien alla tarkasteltavien osa alueiden (siirtymisinvestointi, toiminnan tehokkuus, prosessit ja järjestelmät, henkilöstö, asiakkaat) näkökulmista Deloitte Oy 2

14 Mahdollinen toiminnan siirtäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen tulee kuitenkin luonnollisesti suunnitella erityisen huolellisesti ja myöhemmin tässä arviossa esitellyt mahdolliset riskit huomioiden. Lisäksi on erittäin tärkeää, että siirtymisen yhteydessä suunnitellaan myös kehyskuntiin jäävien toimintojen osalta roolit ja vastuut jo tässä vaiheessa. Siirtymisinvestointi Kehyskuntien palkanlaskennan siirto Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen ei vaatine kunnilta merkittäviä investointeja henkilöstöön, prosesseihin tai järjestelmiin eikä toimitiloihin. Taloushallinnon palvelukeskus ei myöskään veloita omia toiminnan käynnistysinvestointeja kehyskunnilta. Taloushallinnon palvelukeskuksen toimitiloissa on vapaata toimitilaa/kalusteita mahdollisia siirtyviä henkilöitä varten. Siirtyminen ei aiheuta myöskään järjestelmäinvestointeja, koska toimintaa jatketaan Tampereella kehyskuntien nykyisellä Populus järjestelmällä. Käsiteltävät volyymit ja toiminnan tehokkuus Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olevat kehyskunnat siirtyisivät taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi, nousisi palvelukeskuksessa käsiteltävä palkkalaskelmien vuositason volyymi nykyisestä kappaleesta n kappaleeseen. Tässä tavoitetilassa kehyskuntien palkanlaskentaa toteutettaisiin yhteisen Populus järjestelmän lisäksi yhtenäisin prosessein ja toimintatavoin. Näin ollen kehyskuntien tämän hetkiset tehokkuuserot saataisiin poistettua. Varsin varovaisen arvion mukaan palkanlaskennan tavoitetilan tehokkuus (palkkalaskelmia / htv) taloushallinnon palvelukeskuksessa hoidettuna on vähintäänkin kuntien keskimääräisen nykyisen tehokkuuden tasolla (4 011 kpl / htv). Deloitten v suorittaman kunta benchmarkingin mukaan palkanlaskennan tehokkuus tehokkaimmassa kunnassa oli palkkalaskelmaa / htv. Varsin todennäköisesti tämä tehokkuustaso olisi myös Tampereella saavutettavissa muutaman vuoden sisään kasvaneen volyymin myötä. Mikäli sekä Tampereen kaupungin että kehyskuntien palkanlaskennan tehokkuus saataisiin nostettua Lempäälän nykyiseen tasoon (5 129 palkkalaskelmaa / htv) tarvittaisiin palkanlaskennan palvelujen tuottamiseen yhteensä n. 51 henkilötyövuotta. Tämä on n. 22 henkilötyövuotta nykyistä vähemmän. Tämä henkilöstötarpeen pieneneminen vastaisi hyvin nykyisen henkilöstön seuraavien vuosien aikana tapahtuvan eläköitymisen tuomiin resurssihaasteisiin. Kehyskuntien mahdollinen siirtyminen toisi näin ollen pidemmällä aikavälillä selkeästi myös kustannushyötyjä, kun eläköityvän henkilöstön tilalle ei tarvitse rekrytoida uutta henkilöstöä vaan tehtävät pystytään kasvaneen volyymin, yhtenäisten prosessien ja toimintatapojen sekä henkilöstön entistä jouhevamman resursoinnin ansiosta hoitamaan nykyistä tehokkaammin. Prosessit ja järjestelmät Tämän tarkastelun yhteydessä havaittiin merkittäviä tehokkuuseroja kehyskuntien välillä. Koska kunnat käyttävät samaa järjestelmää voidaan päätellä erojen johtuvan erilaisista prosesseista ja toimintatavoista. Mikäli kaikki tarkastelussa mukana olleet kunnat siirtyisivät Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi, saataisiin kunkin kunnan parhaat käytännöt kaikkien kuntien käyttöön. Prosessien yhtenäistäminen 2011 Deloitte Oy 3

15 Siirtymisen riskit ilman taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymistä on toki myös mahdollista mutta todennäköisesti huomattavasti hitaampaa. Henkilöstö Kehyskunnista mahdollisesti siirtyvä henkilöstö siirtyisi taloushallinnon palvelukeskukseen vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä henkilöstö saisi myös heti siirtyessään saman irtisanomissuojan kuin Tampereen kaupungin henkilöstöllä on. Tällä hetkellä monessa kehyskunnassa palkanlaskennassa työskentelee vain muutama henkilö. Siirtyminen taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi toisi kehyskunnille selkeästi lisää toimintavarmuutta mm. parantunein sijaisuusjärjestelyin. Lisäksi henkilöstön työnkierto ja etenemismahdollisuudet laajentuisivat isommassa organisaatiossa huomattavasti. Monen kehyskunnan palkanlaskentahenkilöstöstä on seuraavien lähivuosien aikana eläköitymässä useita henkilöitä. Kehyskuntien siirtyminen taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaiksi ennen eläköitymisiä toisi luontevan ajankohdan toiminnan uudelleenorganisoinnille ja ns. hiljaisen tiedon siirtymisen varmistamiselle. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksessa panostetaan voimakkaasti esimies ja tiimityön tukemiseen ja jatkuvaan henkilöstön kehittämiseen. Taloushallinnon palvelukeskuksen tiimityöskentely ja joustavat sijaisuusratkaisut toisivat kehyskuntien nykyiselle palkanlaskentahenkilöstöllä todennäköisesti entistä paremmat mahdollisuudet oman ammattitaidon kehittämiseen ja kouluttautumiseen sekä lomailuun toivomanaan ajankohtana. Sairauspoissaolojen aikana muut tiimiläiset varmistavat, että myös sairastavan kollegan tehtävät tulevat hoidetuksi. Asiakkaat Deloitten kokemuksen mukaan palvelukeskusmalliin siirtyminen saattaa usein aiheuttaa hetkellisen notkahduksen koetun palvelun laadussa. Tämä on varsin luonnollista tilanteissa, joissa esim. palkanlaskija on aikaisemmin ollut fyysisesti lähellä ja häneltä on saanut nopeasti kaiken tarvitsemansa tiedon/palvelun. Tällainen fyysinen läheisyys johtaa usein helposti ns. ylipalveluun. Ylipalvelun tarpeettomuus huomataan usein kun palvelukeskusmallissa siirrytään läpinäkyvämpään hinnoitteluun. Kehyskuntien palkanlaskennan asiakkaat huomaisivat todennäköisesti aika nopeasti taloushallinnon palvelukeskuksen tuomat hyödyt: selkeät palveluajat sekä roolit ja vastuut ja ns. rauhoitetun työajan tuoman entistä nopeamman ja virheettömämmän palvelun. Mikäli kehyskuntien palkanlaskennan toiminnot päätetään siirtää Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen, tulee siirtovalmisteluissa huomioida muun muassa alla olevat asiat onnistuneen siirtymisen varmistamiseksi: 1. Varmistaa, että Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen palvelutarjouksesta tulee riittävän houkutteleva, jotta kehyskunnat saadaan mukaan riittävässä laajuudessa 2. Varmistaa, että kehyskuntien siirtyvä henkilöstö saadaan nopeasti integroitua osaksi taloushallinnon palvelukeskuksen olemassa olevaan henkilöstöä 2011 Deloitte Oy 4

16 3. Varmistaa, että mahdollisella ilmenevällä muutosvastarinnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen nykyiseen henkilöstöön tai toimintaan 4. Varmistaa, että kehyskuntien palkanlaskentahenkilöstön mahdollisesti pidentyvät työmatkat saadaan kompensoitua heidän kokemassaan kokonaisuudessa (hyödyntämällä esim. Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen nykyisten kehyskunnissa asuvien työntekijöiden (n. 20%:a henkilöstöstä) positiivisia kokemuksia Näihin ja mahdollisiin muihin myöhemmin tunnistettaviin riskeihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä löytämään keinoja riskien toteutumisen ehkäisemiseen/minimoimiseen yhdessä sekä kehyskuntien että Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen henkilöstön kanssa Deloitte Oy 5

17 LIITE 3 / KUKKARO PROJEKTI / TOIMINTASUUNNITELMA Määräaika Päätöksenteon aikataulu Kuntajohtajakokouksessa Sopimusta varten tarvittavat tiedot (siirtyvä henkilöstö ja palkkatiedot yksilöitynä, lomapalkkavelan määrä, tarvittavien vastuuvakuutusten ottaminen, sopimuskunnissa sovelle Kehyskunnissa (myös yt neuvottelut) Tampereella Sopimusten allekirjoittaminen Asiakkaan edustajan valinta neuvottelukuntaan Toteuttamisaikataulu Tuotantoonlähtö Budjetointi vuodelle Asiakasyhteistyön käytännöt Palvelukuvauksen ja työnjakomallin täsmennys tarkennus loppuvuodesta 2012 Roolien ja vastuiden täsmennys suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa työohjeiden tekeminen henkilöstön valmennus elo marraskuu 2012 Asiakasyhteistyön käynnistäminen organisaatio, yhteyshenkilöt asiakasyhteistyön toimintatavoista sopiminen (neuvottelut, asiakaspalautteiden käsittely, tyytyväisyyskyselyt) Muutosvalmennus elo marraskuu 2012 siirtyvä henkilöstö kehyskuntiin jäävä henkilöstö (yhteyshenkilöt, esimiehet, työntekijät) palvelukeskuksen henkilöstö henkilöstöetujen ja käytäntöjen perehdyttäminen

18 Siirtyvän henkilöstön osaaminen ja työtehtävät palvelukeskuksessa osaamisen ja motivaatiotason kartoitus, haastattelut helmi maaliskuu 2012 tiimiorganisaatio touko.12 työtehtävät touko.12 esimiesten valinta touko.12 pääkäyttäjien valinta touko.12 työsuhdeasiat ja työsopimukset Palkanlaskentajärjestelmä sopimusasiat kuntoon käyttöoikeudet kuntoon testaus että toimii Kipalassa (ohjelma + tietoliikenneyhteys + liittymät) Toimitilat, kalusto, muut varusteet kalusteiden tilaaminen työasemien tilaus työpisteet ja koneet kuntoon henkilöstön fyysisen siirtymisen ja muuton aikataulu vahvistetaan tutustumiskäynnit (kun työpisteet valmiit) siirrettävän materiaalin muutto, (palkkahallinnon rekisterien siirto?) touko.12 elo.12 elo.12 kesä.12 syys.12 loka.12 loka.12 marras.12 joulu.12 Alkuvaiheen jälkeen Palveluprosessien yhtenäistäminen edelleen 2013 lähtien Hyvien/parhaiden käytäntöjen jakaminen ja käyttöönotto 2013 lähtien Asiakaspalvelun organisointi: asiakaskohtaisesta prosessikohtaiseen 2013 lähtien Populus järjestelmän hyödyntäminen täysipainoisesti sekä kehittäminen kaikkien sopimuskuntien 2013 lähtien osalta Osaamisen laajentaminen henkilöstön kesken 2013 lähtien

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt LIITE 2 SOPIMUS KANGASALAN, LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN SEKÄ NOKIAN, ORIVEDEN, YLÖJÄRVEN JA TAMPEREEN KAUPUNKIEN PALKKAHALLINNON PAL VELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset Kunnanhallitus 154 02.05.2017 Kunnanhallitus 173 15.05.2017 Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 02.05.2017 154 Vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016

Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka Yleistä Tampereen seudun päiväkotihoidon

Lisätiedot

Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa

Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Perustelut toimintamallin tarkentamiselle ja tarkennetun toimintamallin käyttöönotto Lasse Skog Valtiokonttori 17.9.2013

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 1. LIITE OHJELMASUUNNITELMAAN Vuosi 2017 Kokonaisuus Toimenpiteet Kuukausi Tammikuu Vaihe 1 : - Ohjelman strategisen viitekehyksen selvittäminen ja alustava suunnittelu seudun

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info 15.12.2011 Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Sisältö Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudistus ja KIEKU Palvelukeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (6) 164 Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL 2016-013648

Lisätiedot

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Esivalmisteluln sote-tiimin kokous 23.3.2017 ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Mikko Rotonen Helena Ylisipola ESIVALMISTELU -30.6.2017 Valmistelun vaiheet Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto asiaan dnro 01150/17/2299, joka koskee valitusta Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.4.2017 104. Päätöksellään kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00. KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00. KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Tiistai 18.8.2015 klo 17.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Tuottavuuskehityksen tilanne Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen määrällä 2 Voimavarojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 776/00.04.01/2015 100 Espoon uuden sairaalan logistiikka palvelujen organisointi HUS-Logistiikka liikelaitoksen hoidettavaksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2013

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2013 1 Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2013 SIIRTOSOPIMUS Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän muuttaminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäksi sekä Forssan kaupungin ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE Liikkeenluovutusasiakirja SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN

OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN LASKELMAN TÄYTTÄMISESSÄ TARVITTAVAT TAUSTATIEDOT, JOTKA KANNATTAA VARATA ENNEN TAULUKON TÄYTTÄMISTÄ - v. 2013 joulukuun henkilöstömäärät voi ottaa myös

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot