TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä heikkenevää epävarmuuden vuosi Kunnan toiminta ja talous 3 Toimintatuotot ja kulut päävastuualueittain 2010 ja Toimintatuotot / muutos Toimintakulut / muutos Tunnuslukuja / talouden kehitys 5 Elinkeinorakenne 7 Uusyritysperustanta Väestön kehitys ja väestö kylittäin 9 Työttömyys, työpaikkakehitys, työlliset 10 Työpaikkaomavaraisuus 11 Kiinteistönluovutukset 11 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen 12 Toimielinorganisaatio 15 Kunnan hallinto 16 Kunnan luottamushenkilöt 16 Henkilöstö 19 Talous Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 21 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 22 Tase ja sen tunnusluvut 23 Kunnan kokonaistulot ja menot 24 Siikajoki konserni Siikajoen kuntakonsernin konsernirakenne 25 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 26 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Konsernitase ja sen tunnusluvut 28 Hallituksen esitys tilikauden 2011 tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 29 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa 31 Rahoitusosa 36 Toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen päävastuualueittain Käyttötalousosa, koko kunta yhteensä 39 Päävastuualueet yhteensä 40 Keskusvaalilautakunta 41 Tarkastuslautakunta 42 Kunnanhallitus, yhteensä 43 Valtuusto 44 Kunnanhallitus 45 Keskusvirasto 46 Henkilöstöhallinto 47 Muu yleishallinto 48 Oikeudenhoito ja turvallisuus 49 Sisäiset palvelut 50

3 2 Siivous- ja ruokapalvelu 51 Maaseutuviranomainen 52 Maaseutujaosto 53 Seutukunta 54 Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus 56 Palo- ja pelastustoimi 57 Työllistäminen 58 Hyvinvointipalvelut 59 Ympäristöterveydenhuolto 61 Hyvinvointiteema, yleishallinto 62 Sivistyslautakunta 63 Hallinto 63 Varhaiskasvatus 64 Aamu- ja iltapäivätoiminta 67 Esiopetus 68 Perusopetus 70 Lukio 72 Kansalaisopisto 74 Kirjastotoimi 76 Vapaa aikatoimi 78 Tekninen lautakunta 80 Hallinto 80 Yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen 81 Ympäristön hoito 82 Jätehuolto 84 Kiinteistöt 85 Vesi- ja viemärihuolto 87 Energiahuolto 88 Muu toiminta 90 Rakennusvalvonta 91 Ympäristöhuolto 92 Investoinnit Investoinnit yhteensä 94 Investoinnit hankkeittain perusteluineen 96 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 103

4 3 Siikajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus Näköpiirissä heikkenevää epävarmuuden vuosi 2011 Kunnanjohtajan katsauksissa olen usein luonnehtinut raportoitavaa toimintavuotta muutamilla sanoilla. Kun edellinen vuosi 2010 oli muutoksiin valmistautumista, oli 2011 puolestaan vielä selvemmin muutosprosessien käynnistymisen vuosi. Yhdistymisen viides vuosi päättyi aiempaa raskaamman syksyn jälkeen valtuuston joulukuiseen kokoukseen, ja siinä päätettiin pysyviä menoleikkauksia sisältänyt talousarvio. Yhdessä veronkorotusten kanssa voidaan puhua varsin rohkeasta otteesta kunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi tulevina vuosina. Oman toiminnan ja talouden tarkastelu alkoi tarkkaan ottaen jo valtuuston syysseminaarissa Tuolloin pohdittiin, onko palvelukokonaisuudessamme supistettavaa tai jopa kokonaan lopetettavaa. Kun talouden näkymät olivat vielä kohtuulliset, oli pohdinnan tuloskin vaatimaton. Vuoden 2011 keväällä valtuustolle pidetyssä tilaisuudessa käytiin läpi HT Eero Laesterän laatima, vuodet kattava talouslukuaineisto, ja sen pohjalta laaditut tulevien vuosien ennakoinnit. Tämä käynnisti valmistelun, jossa ensimmäinen vaihe oli kunnanhallituksen iltakoulu Saarikoskella toukokuussa. Syksyn aikana kävi sitten ilmi, että kaavaillut menoleikkaukset eivät riitä maan hallituksen kaavailemien valtionosuusuudistusten, sote-menojen ja yleisen kustannusnousun vastineeksi. Satojentuhansien eurojen muutos kunnan tuloihin ja menoihin päätettiin veronkorotusten ja menoleikkausten avulla valtuustossa Huolimatta synkistelystä kunnan tulevaisuutta voi arvioida myös myönteisesti. Vanha sanonta suu säkkiä myöten kelpaa myös julkissektorin ohjeeksi ja tätä noudattamalla myös Siikajoella on selviytymisen eväitä. Säkin suuruuden määrää tulopuoli, suu on siihen sopeutettu menopuoli. Säkistä on riitettävä palveluiden rahoittamisen jälkeen myös kehittämiseen, vaikka sen vaikutukset näkyvätkin usein viiveellä. Elinvoiman säilyttämisestä ja sen vahvistamisesta on kyse myös syksyn aikana julki putkahtaneessa maan hallituksen kuntarakenneuudistuksessa, jonka sisältöä ja kriteerejä odotettiin ennen vuodenvaihdetta. Ennakkokeskustelun ja arvioiden perusteella uudistuksesta ei tule helppo, sillä kuntakentän sisällä organisoitiin vastarintaliike kuntien itsemääräämisoikeuden tueksi sekä pakkotoimia vastaan. Kuntarakenneuudistuksen perustelut ja esitys uudeksi kuntakartaksi saadaan viralliseen käsittelyyn vuoden 2012 puolella. Kuntien yhteistoimintana järjestettävistä palveluista laajin ja vaativin on sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus. Erityisesti omistajaohjaukselta vaaditaan paljon mutta sillä ei näytä olevan vaikutuskeinoja ainakaan erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kun taustalla on väestön palvelutarpeiden koko kirjo ja laajuus, on yksittäisen kunnan tai kuntaryhmän liki mahdoton niihin puuttua. Vuosi 2011 oli tässä Siikajoelle samankaltainen kuin vuosi 2009: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin budjetoidut menot ylittyivät n. 1,4 miljoonalla eurolla. Myöskään kalliiden hoitojen ( /potilas) tasausjärjestelmä ei näytä suosivan pieniä kuntia: kertomusvuonna näistä tuli Siikajoelle lisälaskua n Kunnan toiminta ja talous Taloudenpidosta yleisesti Kunnan suorassa ohjauksessa olevien palvelujen talousarvio pysyi kertomusvuonna hyvin raamissaan. Yksittäisistä isoista menoeristä henkilöstökulut toteutuivat arvioitua pienempinä. Tuloslaskelmaan tehtyjen alaskirjaustenkin jälkeen tilikauden tulos olisi ollut positiivinen, ellei erikoissairaanhoidon ylityksiä olisi. Arvonalentumiset eivät kuitenkaan vaikuttaneet rahaliikenteeseen, sillä sijoituspääomaa tai tuottoja ei tuloutettu kassaan.

5 4 Toimintatuottojen toteutuma oli 103,4 % ja toimintakulujen 100,3 % muutettuun talousarvioon nähden. Kunnan tuloverokertymä oli budjetoituun nähden 98,5 %, palautuksia jouduttiin tilittämään n. miljoona euroa. Kiinteistöverokertymä oli % ja yhteisöveronkin 138,8 %. Valtionosuudet osattiin ennakoida varsin tarkkaan, niiden kertymä oli 99,3 %. Hyvän korkotason takia velan tarve katettiin lyhytaikaisina kuntatodistuslainoina myös. Rahan riittävyydestä vuoden aikana kertoo hyvin se, että lyhytaikaista lainaa oli käytössä koko ajan eli omat tulot eivät riittäneet kaikkiin menoihin. Syksyn aikana käytiin mm. valtuustossa keskustelua sijoitusvarojen käyttämisestä tulevien kouluinvestointien katteeksi ja ajatus sai kannatusta. Tällä tavoitellaan lainamäärän pitämistä kohtuulukemissa myös tulevina vuosina. Toimintatuotot ja-kulut päävastuualueittain 2010 ja 2011, sekä nettomuutos (Ulk. + sis. erät. Poistot eivät sisälly lukuihin.) Päävastuualue TP 2010 Toim.tuot. TP 2010 Toim.kulut TP 2010 Netto TP 2011 Toim.tuot. TP 2011 Toim.kulut TP 2011 Netto Muutos % Netto Keskusvaalilautakunta ,5 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,0 Sivistyslautakunta ,5 Tekninen lautakunta ,8 Kunta yhteensä ,8 Huomoitavaa: sosiaalitoimi ja terveystoimi 2010 on lisätty kunnanhallituksen kohtaan sekä varhaiskasvatus 2010 on lisätty sivistyslautakunnan kohtaan Kunnanhallituksen vuoden 2011 kuluissa on sosiaali- ja terveystoimen osalta nettokustannus. Toimintatuotot / muutos v v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta 0 0 0,0 Kunnanhallitus ,3 Sivistyslautakunta ,8 Tekninen lautakunta ,7 Kunta yhteensä ,4 Toimintakulut / muutos v v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,9 Sivistyslautakunta ,2 Tekninen lautakunta ,4 Kunta yhteensä ,5 Netto / SoTe/ muutos v v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Sosiaalitoimi ,9 Terveystoimi ,6 Yhteensä ,7

6 5 SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp2011 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6-0,8 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 4,2 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 9,8 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 413,6 200,7 77,5 279,1-84,3 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 188,3 156,0 57,6 161,0-42,9 Pääomamenojen tulorahoitus % 55,9 76,1 22,0 108,2-30,4 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas

7 6 Tuottavuuden tavoittelua Työelämän laadulla tuottavuutta LATU pääsi vauhtiin alkusyksystä. Kunnan oman henkilöstön lisäksi siihen osallistuu hyvinvointikuntayhtymästä Siikajoen toimipisteissä työskentelevä vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstö. Sisäiset uudistajat ja esimiehet aloittivat työskentelynsä työyksiköissään ja yhteistapaamisin ja lisäksi kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö osallistuvat mukana olevien kuntien tilaisuuksiin. Siikajoen yhteyshenkilönä ja työskentelyn ohjaajana toimii Sisko Kärki / Siivittäjä, joka on myös linkkinä kokonaisvastuuta kantavaan Dazzle Oy:öön ja SITRAAN. Laadullisten tavoitteiden lisäksi prosessin pitää tuottaa henkilöstökustannuksiin säästöä 500 /henkilö. Tähän halutaan päästä mm. sairauspoissaolojen vähenemisen kautta. Oheismateriaalina on varsinaisen LATU-suunnitelmamme lisäksi vuonna 2010 hyväksytty työhyvinvointiohjelma Hyvää työpäivää laadukasta palvelua. Sosiaali- ja terveystoimi aloitti yhdessä Sote kokonaisuuden toimivuutta on ennenaikaista arvioida vasta yhden toimintavuoden kokemusten perusteella. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle annettu palveluiden järjestämisvastuu tarkoittaa kuitenkin sitä, että kunnat odottavat siltä laadun lisäksi tehokkuutta ja taloudellisuutta. Omistajaohjauksen tehtävänä on valvoa omalta osaltaan tavoitteiden toteutumista; tässä korostuu myös omistajaohjaustyöryhmän ja siinä kuntajohtajien merkitys yhtymähallituksen rinnalla. Vuoden 2012 toiminnan ja talousarvion valmistelussa otettiin yhteinen tiukka kanta, joka toteutuakseen edellyttää kuntayhtymältä myös mm. palveluverkon tarkastelua. Hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti perustaa palveluverkkoselvitystä varten työryhmän ja pyytää kuntia nimeämään siihen edustajansa. Tämä työ käynnistyy vuoden 2012 puolella. Ruukin uuden terveysaseman suunnittelutoimikunta aloitti työnsä kertomusvuoden keväällä. Tavoitteeksi asetettiin rakennus, joka voitaisiin kohtuullisen helposti muuttaa vanhuspalvelujen käyttöön, mikäli alkuperäinen käyttötarkoitus jossakin vaiheessa muuttuisi. Sijoituspaikaksi tulikin Mäkelänrinne ja siinä kiinteä yhteys nykyiseen rakennukseen. Tässä yhteydessä ei keskusteltu Siikajoenkylän terveysaseman tulevaisuudesta, joskin asia tullenee esille em. palveluverkkoselvityksessä. Turvallisuusasioita Investointiohjelmaan sisältyi myös Ruukin paloaseman uudisrakennuksen suunnittelu. Sille saatiin myös Palosuojelurahaston n : n avustuspäätös. Talouden oleellisen kiristymisen vuoksi asia otettiin valtuustossa uuteen käsittelyyn ja päätökseksi tuli, että rakentamista ei aloiteta, vaan haetaan tarvittavat tilat olemassa olevista vaihtoehdoista. Niistä suunnittelun kynnykselle ehätti Ruukin Yrityspuistossa oleva vanha Tiilitehtaan rakennus, mutta pelastuslaitos ei sitä hyväksynyt vedoten liian pitkiin toimintavalmiusaikoihin keskeisille riskialueille. Molempien kohteiden toteuttamisaikataulu vahvistetaan vuoden 2012 aikana. Tavoitteiden toteutuminen Toimintasuunnitelmassa oli esillä muutamia asioita, jotka oli tarkoitus ottaa käsittelyyn po. olevalla suunnitelmakaudella: elinkeinotoiminnan aktivointi, kylien kehittäminen ja aktiivisuuden lisääminen, kaavoitus maankäyttöstrategian toteuttaminen asumisessa ja elinkeinoissa sekä hyvinvointipalvelut ja terveysasemaratkaisut. Nämä teemat on kerätty vuoden 2011 aikana valmistelussa olleeseen uuteen kuntasuunnitelmaan. Suunnitelma perustuu voimassa olevaan maankäyttöstrategiaan, jonka päivittäminen tuli ajankohtaiseksi kertomusvuonna. Samalla päädyttiin siihen, että kunnan toimintoja tarkastellaan kahden korin, palvelu- ja elinvoimakorin kautta maankäytön jäädessä niissä keskeiseksi työkaluksi. Kuntasuunnitelmaa laati työryhmä, jossa oli edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Konsulttina oli Airix Ympäristö Oy / Johanna Lehto. Kuntasuunnitelma tulee vuoden 2012 keväällä hyväksyttäväksi valtuustoon ja sen pohjalta mietitään, onko tarvetta laatia tulevalle valtuustokaudelle ns. valtuustosopimusta.

8 7 Elinvoimaa haettiin Elinkeinotoimen seutukunnallinen yhteistyö jatkui edellisvuosien tapaan Raahen Yrityspalvelujen ja myös kehittämiskeskuksen kanssa. Seutukunnallisesta toiminnasta on erillinen, seutulautakunnan hyväksymään toimintakertomukseen perustuva tiivistelmä. Seutukunnan tulevaisuutta merkittävimmin ohjaava päätös saatiin 5.lokakuuta Fennovoima Oy:n päätettyä rakentaa uusi ydinvoimala Pyhäjoelle. Päätös käynnisti useiden vuosien ajan jatkuvan suunnittelun ja valmistautumisen ja myös Siikajoen kunta on siinä mukana. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen laatima tuulivoimaselvitys valmistui Sen perusteella myös Siikajoella on otollisia maatuulialueita, joille voidaan rakentaa merkittävä määrä tuulipuistoja. Hankkeita käynnistettiin osayleiskaavasopimuksin Vartinojan ja Navettakankaan alueille, joiden lisäksi on tulossa laajennuksia ja aivan uusiakin alueita jatkossa. Varessäikän edustalle kaavailtu meripuisto sen sijaan kohtasi vastustusta ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus suhtautui siihen kielteisesti huolimatta siitä, että hankkeelle laadittiin n. 700-sivuinen YVA selvitys. Elinkeinorakenne v Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi, viemäri- ja jätehuolto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta

9 8 Uusyritysperustanta v Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vihanti Rekisteröidyt Lakanneet Vuokra-asumisen pohdintaa Pitkään vireillä ollut prosessi ryhtyä neuvottelemaan kunnan omistamien asuntoyhtiöiden mahdollisesta siirrosta Kunta-asunnot / Kas-asunnot Oy:lle eivät edenneet kertomusvuonna. Kas-asunnot Oy ilmoitti syksyllä, että ARA:n suosituksesta johtuen ehtoja tiukennetaan ns. tertiäärilainojen kohtelussa. Valtuusto päätti kuitenkin tehdä vaadittavan osakemerkinnän n ja jatkaa näin siirtoneuvotteluja. Muuttoliikettä ja väestömuutoksia Siikajoen asukasmäärä väheni edelleen vuodesta Valtuustoseminaareissakin keskustelua herättänyttä kehityssuuntaa pohdittiin kuntamarkkinoinnin, erityisesti tonttitarjonnan kautta. Muuttotase on ollut negatiivinen, luonnollinen väestönkasvu (syntyneet/ kuolleet) sen sijaan positiivinen. Tätä taustaa vasten Siikajoen asukasluvun suunta kääntyykin positiiviseksi välisenä aikana 1. Uusia rakennuslupia myönnettiin vakituisiin tai loma-asuntoihin 31 kpl sekä niiden laajennuksiin 12 kpl. Tyypillisesti Siikajoelta halutaan väljiä tontteja ja ne sijoittuvat useimmiten osayleiskaava-alueille. Tämä otetaan huomioon kaavoja laadittaessa ja niitä päivitettäessä. Kaavoitustilanne on kuvattu vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa. Vuoden 2010 tietojen mukaan 2 Siikajoella oli eläkkeensaajia Heistä ikäryhmään kuuluvia oli 631 ja yli 80 vuotiaita oli 289. Kaikkien eläkkeensaajien eläkemeno oli yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, mistä Kelan osuus oli 3,9 miljoonaa ja työeläkkeiden 16,5 miljoonaa euroa. Keskimääräinen kokonaiseläke (pl. osa-aikaeläke) oli vastaavana ajankohtana (Raahessa ). 1 Kuntien talouden kehittyminen Eero Laesterä-Tuomas Hanhela, Valtiovarainministeriö Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain Suomen virallinen tilasto

10 9 Väestön kehitys Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Raahen seutukunta Väestöfactan mukaan Siikajoen väestö on jakaantunut kylittäin ja ikäryhmittäin seuraavasti:

11 Kpl Kpl 10 Työttömyys Raahen seutukunta 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,6 % 9,0 % 9,3 9,8 % % 10,2 % 9,7 % 9,19,0 % % 8,8 % 7,3 % Marraskuu 2011 Marraskuu 2010 Työpaikkakehitys , Siikajoki Työlliset, muutos Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti vuosina Siikajoki Pyhäjoki Siikajoki Vihanti

12 11 Työpaikkaomavaraisuus Raahen seutukunta 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 112,2 % 113,0 % 114,8 % 114,4 % 115,2 % 116,4 % 117,3 % 117,5 % 119,4 118,36 % % 100,3 % 100,5 % 101,6 % 101,0 % 101,7 % 102,0 % 102,1 % 102,8 % 104,07 103,87 % % 83,0 % 82,4 % 82,0 % 81,2 % 83,3 % 80,2 % 77,3 % 79,4 % 77,880,44 % 77,6 % 75,1 % 75,6 % 75,5 % 73,6 % 73,4 % 62,5 % 64,5 % 72,2 % 75,0 % 76,679,57 % % 63,1 % 64,6 % 63,6 % 63,4 % 63,3 % 62,3 % 62,5 61,79 % % Raahen seutukunta Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti KIINTEISTÖNLUOVUTUKSET 2007 kpl 2008 kpl 2009 kpl 2010 kpl 2011 kpl Asuinrakennukset ja -paikat ,3 66 3,5 69 5,1 70 3,4 71 maa- ja metsätalous 3,2 82 2,1 56 3,5 83 2,5 64 3,1 62 lomarakennukset ja -paikat 1,2 31 0,5 30 0,7 23 0, muut 0,4 8 0, ,1 7 0,2 8 0,4 27 Kiinteistönluovutukset / miljoona Asuinrakennukset ja - paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja - paikat muut

13 12 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen Kuntalain 23 ja 24 :ien sekä Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti kunnanhallituksen on laadittava vuosittainen selonteko kunnan ja kuntakonsernin valvonnan järjestämisestä. Siikajoella on noudatettu KILA:n yleisohjetta vuodesta 2008 lähtien. Kunnanhallituksen velvollisuutena on myös valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen. Omistajaohjauksen merkitys ja sen vaativuus korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa. Kunnan suora ohjausmahdollisuus sosiaalitoimessa on siirretty yhteistoiminta-alueen tehtäväksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aloitettua puitelain velvoittamana Kuntien luottamushenkilöiden muodostaman hallituksen lisäksi kuntayhtymään perustettiin omistajaohjaustyöryhmä, jossa kuntajohtajat ovat mukana. Työryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu toiminnan ja talouden valmistelu ja kuntien palvelusopimusten yleisten linjausten määrittely sekä mm. palvelurakenteen pohtiminen yhdessä kuntayhtymän johdon kanssa. Valtuuston on hyväksynyt kunnan sisäisen valvonnan ohjeet , jolloin vahvistettiin myös konserniohjeet ottaen huomioon Suomen Kuntaliiton suositukset hyvään hallinto- ja johtamistapaan. Tarkastuslautakunta toimii oman suunnitelmansa mukaisesti ja piti kertomusvuonna 7 kokousta. Lautakunta kuuli teknisen johtajan, hallintopäällikön ja kunnanjohtajan katsaukset sekä antoi valtuustolle kertomuksen vuoden 2010 toiminnasta. Vierailuja tehtiin Luohuan uuteen kirjastorakennukseen, Paavolan uuteen lämpökeskukseen, pääkirjastoon ja Paavolan Vesi Oy:lle. Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen lisäksi ei annettu erillisiä ohjeita. Edellisten vuosien tapaan sisäinen valvonta on toteutettu seuraavasti: *sisäinen tarkkailu *sisäinen tarkastus 1) käyttösuunnitelmat hyväksytty lautakunnissa, tiedoksi kunnanhallitukselle 2) lautakunnissa talousseurannan kuukausiraportit 3) taloushallinnossa eriytetty laskujen tarkastus ja hyväksyminen / workflow 4) hallintosääntö päivitetty ) lautakuntien päätökset kunnanhallitukseen /mahdollinen otto-oikeus 6) koko henkilökunnalta edellytetty huolellisuutta ja taloudellisuutta 7) kunnanhallituksen nimeämät 2 sisäistä tarkastajaa tekivät huhtikuussa sisäisen valvonnan ohjeiden mukaiset tarkastukset (2 kpl); kassa- ja pankkitilien rahavaroihin ja niiden seurantaan sekä vakuuksien ja arvopapereiden hoitoon ei ollut huomauttamista; sisäiset tarkastajat kuulivat myös johtavia viranhaltijoita taloushallinnon tehtäväjärjestelyistä -pöytäkirjat toimitettiin kunnanhallitukselle *toiminnan ja talouden seuranta 8) kunnanhallitus sai talouden seurantaraportit, valtuustolle tiedoksi erityisesti syksyllä talousarvion laadintaprosessin aikana 9) lautakunnissa oman päävastuualueen seuranta kuukausitasolla

14 13 10) tarkastuslautakunta kuuli johtavia viranhaltijoita valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 11) vuoden 2011 talousarvioon tehtiin muutos erikoissairaanhoidon ylitysten vuoksi; todettiin, että investointiosa ei toteudu suunnitellun mukaisena; lyhytaikaisen lainan määrää nostettiin yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla 12) lautakunnissa ja ylikunnallisissa toimielimissä oli kunnanhallituksen nimeämät edustajat, joiden raportit ja evästäminen jokaisessa kunnanhallituksen kokouksessa 13) kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä kokoontui 13 kertaa; johtoryhmä oli myös seudullisen hyvinvointihankkeen sekä LATU hankkeen johtoryhmä; syksyn valtuustoseminaari valmisteltiin yhdessä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston kanssa 14) uusina jäseninä johtoryhmään tulivat hallintopäällikkö Tarja Peltonen, kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila sekä talouspäällikkö Krista Kustula 15) johtoryhmä piti yhden kokouksen kunnan ulkopuolelle Uuden sukupolven organisaatiot / USO hankkeen kanssa *kuntakonsernin ohjaus ja valvonta 14) valtuuston valitsemat edustajat osallistuivat konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen, Raahen koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustojen kokouksiin 15) hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjaustyöryhmässä oli Siikajoen edustajana kunnanjohtaja 16) kunnanjohtaja oli Ruukin Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kvantin hallituksen jäsen sekä asiantuntijana Ruukin Yrityspuisto Oy:n hallituksessa 17) konserniyhtiöt ja muut konserniin kuuluvat antoivat omat toimintakertomuksensa 18) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala osallistui valtuuston kokouksiin

15 TOIMIELINORGANISAATIO HALLINTO 14

16 15 SIIKAJOEN KUNNAN TOIMIELINORGANISAATIO KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VAALILTK 4 VAALITMK2 KUNNANHALLITUS MAASEUTUJAOSTO SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKINEN LAUTAKUNTA KOULUTMK 7 KANSALAIOPISTON JHTK

17 16 KUNNAN HALLINTO SIIKAJOEN VALTUUSTO V Kokouksia 10 PAIKALLA: Kodis Jukka pj KESK 9 Kantola Esko I varapj KESK 9 Eskola Martti II varapj PERUSS 10 Ala-aho Ulla KESK 9 Eilola Maija KESK 9 Eskola Päivi KESK 10 Kallio Sauli KESK 10 Klasila Päivi KESK 3 Klemetti Marjatta KESK 9 Koskela Pentti KOK 9 Koski Mervi KOK 9 Krankkala Mauri PERUSS 4 ( alkaen) Lehto Esa KESK 9 Lepistö Lauri KESK 8 Mustonen Keijo KESK 8 Mäkisalo Aila SDP 8 Niinimaa Raimo KESK 8 Peltola Martti SDP 9 Pohjola Matti VAS 10 Rankinen Heikki KESK 10 Ranta Kaisa KESK 9 Rapakko Pirkko KOK 10 Rautio Pekka KOK 8 Ronkainen Eero VAS 10 Sikkilä Esko PERUSS 6 ( saakka) Vuolunparras Rauno SDP 10 Ylikorkala Erkki KESK 10 Yrjänä Juhani KESK 10 KUNNANHALLITUS - Kokouksia 23 Mustonen Keijo pj KESK 17 Ala-Aho Ulla 1. varapj KESK 23 Pohjola Matti 2. varapj VAS 23 Eskola Päivi KESK 23 Haapakoski Ari KESK 20 Häikiö Ahti SDP 23 Ranta Kaisa KESK 21 Rapakko Pirkko KOK 22 Yrjänä Juhani KESK 22 Kodis Jukka kvalt pj KESK 20 Kantola Esko kvalt 1. varapj KESK 21 Eskola Martti kvalt 2. varapj PERUSS 12

18 17 KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Kokouksia 5 Kiviniitty Kalevi pj KESK 5 Säkkinen Anna-Liisa varapj VAS 2 Kopsakangas Kristian PERUSS 5 Korvela Aarno SDP 5 Koski Anne-Mari KOK 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA - Kokouksia 11 Lehto Esa pj KESK 11 Karvonen Eero varapj VAS 10 Hildén Riikka KOK 9 Häikiö Anni SDP 11 Klasila Päivi KESK 3 Lepistö Lauri KESK 7 Pirinen Jenni KESK 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA - Kokouksia 6 Vuolunparras Rauno pj SDP 6 Eilola Maija varapj KESK 6 Juujärvi Anna KOK 6 Krankkala Mauri PERUSS 6 Palokangas Esa VAS 6 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Kokouksia 9 Niinimaa Raimo pj KESK 9 Mällinen Kari varapj VAS 7 Karjalainen Kullervo KESK 9 Lantto Risto KESK 9 Laurukainen Reija PERUSS 7 Sarkkinen Tuula KESK 9 Vuollet Marjaana KESK 3

19 18 MAASEUTUJAOSTO - Kokouksia 2 Kallio Sauli pj KESK 2 Valtokari Antti varapj KOK 1 Eskola Päivi KESK 1 Laurukainen Veikko PERUSS 1 Tokola Santra KESK - Vuoden 2011 aikana ovat toimineet seuraavat pysyväisluontoiset toimikunnat: Asuntotoimikunta Henkilöstötoimikunta Markkinointityöryhmä Metsienhoitotoimikunta Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta Sijoitustyöryhmä Työllisyystoimikunta Työyhteisötoimikunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Vuoden 2011 aikana ovat toimineet seuraavat tilapäiset toimikunnat/työryhmät: Joukkoliikennetyöryhmä, kesäasukastyöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, luomumarkkinoiden työryhmä, maankäyttöstrategian päivitystyön ohjausryhmä, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta, Ruukin alakoulun suunnittelutoimikunta, Ruukin lämpökeskuksen rakennustoimikunta, Ruukin paloaseman suunnittelutoimikunta, Ruukin terveysaseman suunnittelutoimikunta, työryhmä kunnan tulevien vuosien toimintakyvyn turvaamiseksi

20 19 HENKILÖSTÖ Vuodelta 2011 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Hallintotoimi * sisältää siivous- ja ruokapalvelun Maaseututoimi 2 2 Sosiaalitoimi Sivistystoimi * Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat, 26 henk. Palv.suhde jatkuu kevääseen. Vuodelta 2010 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Hallintotoimi * sisältää siivous- ja ruokapalvelun Maaseututoimi 3 3 Sosiaalitoimi Sivistystoimi * Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat, 40 henk. Palv.suhde jatkuu kevääseen.

21 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNNAN KOKNAISTULOT JA MENOT SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 20

22 21 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät) eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. pysyvät vast Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden alijäämä/ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 11,3 15,8 Vuosikate / Poistot ja arvonal. % -84,3 279,2 Vuosikate eur/asukas -151,2 493,8 Asukasmäärä Vuosikate / Poistot ja arvonal.% Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. (= Poistonalaisten investointien omahankintamenoa, jossa valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet on vähennetty.)

23 22 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -42,9 161,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % -30,4 108,2 *) Lainanhoitokate -0,7 2,9 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä *) Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Luotettavan kuvan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Lainanhoitokyky on hyvä, jos arvo on yli 2, tyydyttävä, kun luku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

24 23 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Peruspääoma Aineettomat oikeudet 16 9 Muu oma pääoma Muut pitkävaikutteiset menot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Valtion toimeksiannot Muut aineelliset hyödykkeet Lahjoitusrahastojen pääomat Enn.maksut ja k-er.hank Muut toimeksiantojen pääomat SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 3 3 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Liittymismaksut ja muut velat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast.erit.katteet Lyhytaikainen Muut toimeksiantojen varat 4 5 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 2 2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat VAIHTO-OMAISUUS Muut velat Aineet tarvikkeet ja tavarat 0 0 Siirtovelat Muu vaihto-omaisuus SAAMISET VASTATTAVAA YHTENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 8 11 TASEEN TUNNUSLUVUT Valtionosuussaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset *) Omavaraisuusaste-% 53,9 58,4 Lainasaamiset 3 2 **) Suhteell.velkaantuneisuus-% 42,5 37,3 Muut saamiset Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Lainakanta , 1000 eur RAHOITUSARVOPAPERIT Lainakanta , eur/asukas Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset , 1000 eur Joukkovelkak.lainanasaam Asukasmäärä Muut arvopaperit *) Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan kuntataloudessa pitää keskimäärin 70 %. RAHAT JA PANKKISAAMISET % tai sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Rahat ja pankkisaamiset **) Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi mahdollisuus on selvitä velan takaisinmaksusta VASTAAVAA YHTEENSÄ tulorahoituksella. (Aik. kunnilla keskim. n. 30 %)

25 24 KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2011 TULOT 1000 eur % MENOT 1000 eur % Toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,36 Toimintakulut ,33 Verotulot ,73 Korkokulut 172 0,44 Valtionosuudet ,01 Muut rahoituskulut 833 2,11 Korkotuotot 136 0,35 Muut rahoitustuotot 191 0,50 Satunnaiset tuotot 248 0,64 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,93 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoit.osuudet invest.men ,05 Investointimenot ,07 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 696 1,81 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. vähennyks. 17 0,04 Antolainasaamisten lisäyks. 0 0,00 Pitkäaik. lainojen lisäys 0 0,00 Pitkäaik. lainojen vähenn ,06 Lyhytaik.lainojen lisäys ,42 Lyhytaik.lainojen vähennys 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00

26 25 SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 2 2 Muut yhtiöt 2 2 Kuntayhtymät 4 4 Yhteensä 8 8 SIIKAJOEN KUNTA (emoyhteisö) RUUKIN VUOKRATALOT OY (100 %) KIINTEISTÖ OY KVANTTI (100 %) RUUKIN YRITYSPUISTO OY (100 %) PAAVOLAN VESI OY (99 %) P.-POHJAN-MAAN LIITTO (1,5 %) RAAHEN KOULUTUS KY (12 %) P.-POHJAN- MAAN SHP (1,6 %) RAAHEN SEUD.HYVINV. KY (17,7 %) Nimen alla suluissa on kunnan omistusosuus konserniyhteisöstä. Tytäryhteisöt yhdistelty konsernitaseeseen nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan. Kuntayhtymistä yhdistelty omistusosuuden mukainen osuus.

27 26 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakk.yht voitosta/tappiosta 5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. käyttöom. Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -2 Tilikauden alijäämä/ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 54,1 51,0 Vuosikate / Poistot, % 27,0 185,6 Vuosikate eur/asukas 125,2 825,9 Asukasmäärä

28 27 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 3 70 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks. 8-9 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 19,8 128,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 13,3 88,2 Lainanhoitokate 0,5 2,5 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

29 28 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 1 0 Edellisten tilik. yli- (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli- (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHT. Muut aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Enn.maksut ja k-er.hank Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset 0 1 Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset 3 3 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaik. korollinen vieras po Vaihto-omaisuus Pitkäaik. koroton vieras po Lyhytaik. korollinen vieras po Saamiset Lyhytaik. koroton vieras po Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 38,0 41,5 Suhteell.velkaantuneisuus-% 47,3 49,0 Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur Kunnan asukasmäärä

30 29 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Tilikauden 2011 tulos oli ,95 alijäämäinen. Tuloksen myötä taseessa on kertyneitä ylijäämiä ,74, joilla varaudutaan tuleviin vuosiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 alijäämä ,95 kirjataan oman pääoman tilikauden yli- / alijäämätilille. Vuodelle 2012 laadittiin menoleikkauspaketti, jonka valtuusto hyväksyi talousarviokäsittelyn yhteydessä Lisäksi kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Talousarvio 2012 Menojen leikkaukset Keskushallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä menonleikkaukset Tulojen lisäykset Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä tulojen lisäykset Investointien säästöt Kunnan suurimmat menoerät koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamisesta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä sekä Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sote menojen kurissa pitämiseen tulee tulevaisuudessa pystyä tehokkaammin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta. Vuosikatteen tulisi riittää poistojen kattamiseen sekä pidemmällä aikavälillä investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen lyhennyksiin. Lainamäärän tavoitetaso tulisi olla enintään euroa / asukas, jotta kunnan velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain raportti kunnan taloudellisesti tilanteesta.

31 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILUT 30

32 31 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Muutokset Talousarvio ja muutokset Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avust Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.menojen korjauserät Asiakaspalveluiden ostot Muiden palveluiden ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut *TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut *VUOSIKATE Poistot ja arvonlalent Suunn.muk.poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot *TILIKAUDEN TULOS

33 32 TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat kotikuntakorvaustulot 0,1 miljoonaa, sisäiset tilavuokrat 0,3 miljoonaa ja muut toimintatuotot 0,2 miljoonaa euroa. Muissa toimintatuotoissa on kirjattuna pysyvien vastaavien myyntivoittoja euroa. Toimintatuottojen jakautuminen 2011, ulkoiset TOIMINTAKULUT Toimintakulut ylittyivät 2 miljoonaa alkuperäiseen ja 0,6 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 1,8 miljoonaa alkuperäiseen ja 0,5 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito ylittyi 1,1 miljoonaa euroa sekä sote palveluiden ostot hyvinvointikuntayhtymältä 0,7 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen jakautuminen 2011, ulkoiset

34 33 TOIMINTAKATE Kunnan toimintakate toteutui 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota huonompana, mutta muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate, verotulot ja valtionosuudet Valtionosuudet Verotulot Toimintakate

35 34 Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä muutos % 2,24 % -0,62 % 5,16 % 2,17 % Verotulot / asukas Verotuloarvion toteutuminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Valtionosuuksien toteutuminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0 Yhteensä

36 35 VUOSIKATE Kunnan vuosikate toteutui 0,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompana. Ylitys johtui Sote palveluiden ylityksistä ja muihin rahoituskuluihin kirjatuista vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden myyntitappioista sekä arvonalentumisista. Vuosikatteella ei voitu kattaa poistoja euroa. SATUNNAISET TUOTOT Satunaisiin tuottoihin on kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoittoja, joista suurin on Turveruukki Oy:n osakkeiden myyntivoitto euroa. TILIKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄ Tilikauden tulos muodostui 1,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja oli 0,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompi.

37 36 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 TA TP 2011 TA 2011 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 0,8 alkuperäistä talousarviota huonompana, mutta 0,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Vuosikate toteutui 0,9 miljoonaa muutettua talousarviota huonompana. Investointimenot olivat 1,3 miljoonaa euroa alle talousarvion, joka paransi toiminnan ja investointien rahavirtaa. Rahavarojen muutos toteutui 0,6 miljoonaa euroa alkueräistä talousarviota huonompana, mutta 0,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 0,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2010 lyhytaikaista tilapäislainaa oli 2,3 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä 2011 tilapäislainamäärä oli 4,6 miljoonaa euroa. Limiittivelka oli 0,2 miljoonaa euroa pienempi kuin tilinpäätöksessä Lyhytaikaisten lainojen muutos oli 2,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen lainan lainanottovaltuutta jouduttiin korottamaan talousarvion 3,5 miljoonasta eurosta 6,0 miljoonaa euroon.

38 37 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen kehitys eur Yhteensä Euroa/asukas

39 KÄYTTÖTALOUSOSA/ TOTEUTUMISVERTAILUT 38

40 39 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Toimintatuottojen ja -kulujen jakaantuminen päävastuualueittain Tuotot, ulk. + sis. TP 2011 Kulut, ulk. + sis. TP 2011 eur % eur % Kunnanhallitus ,2 Kunnanhallitus ,5 Sivistyslautakunta ,7 Sivistyslautakunta ,2 Tekninen lautakunta ,0 Tekninen lautakunta ,3 Keskusvaalilautakunta ,1 Keskusvalilautakunta ,0 Tarkastuslautakunta 0 0,0 Takastuslautakunta ,0 Yhteensä ,0 Yhteensä ,0 Toimintatuotot 2011 Toimintakulut 2011

41 40 TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄVASTUUALUEITTAIN Talousarvio Toteuma Poikkeama Muutokset KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Poikkeama muutosten jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistäminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Netto Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova.

42 41 KÄYTTÖTALOUSOSA KOKO KUNTA yhteensä TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,4 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 1,5 Toimintakate muutos % 2010/2011 9,8 Suunnitelman muk. poistot KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien suorittaminen säädösten mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Vaalien toimittaminen säädösten ja aikataulujen mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Eduskuntavaalit on hoidettu säädösten ja aikataulun mukaisesti Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,0 Toimintakate

43 42 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Tarkastuksen suorittaminen, tilintarkastussopimuksen, tarkastustoimen oman toimintasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti ATK-järjestelmätarkastus suunnittelukaudella Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tarkastus on suoritettu lainsäädännön mukaisesti ATK-järjestelmätarkastus on suoritettu Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 2,28 2,03 0,25 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 1,8 Toimintakate muutos % 2010/2011 1,8

44 43 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Kunnanhallitus sisältää seuraavat tulosyksiköt: valtuusto, hallitus, keskusvirasto, henkilöstöhallinto, muu yleishallinto, oikeudenhoito- ja turvallisuus, toimistopalvelut, atk-palvelut, muut palvelut, siivous- ja ruokapalvelu, maaseutuhallinto, markkinointi, elinkeinojen kehittäminen, seutukunta, kaavoitus, maanhankinta, kartastot, palo- ja pelastustoimi ja työllistäminen, hyvinvointipalvelut (perusturva) ja ympäristöterveydenhuolto. Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,6 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,1 Toimintakate muutos % 2010/ ,8 Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Huomioitavaa: Toimintamenojen ylitys verrattuna alkuperäiseen talousarvioon on euroa. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintamenoissa on ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna. Poikkeamisten syyt Akuutti ja kuntoutushoidossa 1003 hoitopäivää enemmän verrattuna vuoteen 2010, jotka olivat pääosin osastolla 6 tapahtunutta kuntoutusta. Kuntalaisten vakavaa sairastumista ja siitä johtuvaa pitkää kuntoutusta on mahdotonta ennakoida Huomioitavaa: Perusturvan tehtävien siirtyessä alkaen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta hoidettavaksi poistuu talousarvioasetelmasta perusturvan päävastuualue. Hyvinvointipalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kunnanhallituksen päävastuualueelle. Kunnan talousarvioon hyvinvointipalveluista tulee näkyviin kunnan nettomaksuosuudet.

45 44 KESKUSHALLINTO Valtuusto: Toiminta-ajatus: Kunnan korkeimpana päättävänä elimenä valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Toimia päätöksenteossa siten, että se mahdollistaa kunnan vision, toiminta-ajatuksen ja strategioiden toteuttamisen kaikkien hallintokuntien kautta Toteutuminen (mittarit, arviointi) Valtuustoseminaari pidettiin Valtuusto kokoontui 10 kertaa vuonna 2011 Huomioidaan hyvinvointiteema kaikessa toiminnassa Edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa Opetuksen ryhmäkokoja on pienennetty Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,57 9,59 2,98 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,2 Toimintakate

46 45 Kunnanhallitus: Toiminta-ajatus: Johtaa kunnan hallintoa ja huolehtii kunnan hallintotehtävistä siten, kuin niistä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa tai määrätään hallinto- ja johtosäännöissä. Tehtävänä on kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja huolehtiminen kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Kuntalaisten palveluiden turvaaminen, kunnan talouden tasapainottaminen tavoitteena ylijäämäinen tilinpäätös Työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset) Sähköisen kokoushallintaohjelmiston käyttöönotto Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kuntalaisten palvelut on pystytty turvaamaan. Ylijäämäistä tilinpäätöstä ei onnistuttu saamaan. Suurin syy on erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmat kustannukset Työnantaja huolehtinut, että työntekijät voivat pitää kaikki vuosilomansa. Ylitöitä tehdään vain poikkeustilanteessa kuten vaalien hoitaminen. Tämä on yksi tapa huolehtia henkilöstön jaksamisesta Kunnanhallituksen sähköinen kokoushallintaohjelmisto on otettu käyttöön syksyllä 2011 Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,9 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,8 Toimintakate muutos % 2010/ ,1 Poistot ja arvonalent Pysyvien vastaav. myyntiv Huomio: Yhdistymisavustus oli vuonna 2010 ja vuonna 2011

47 46 Keskusvirasto: Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kuntaorganisaation tulokselliselle toiminnalle ja huolehtii kunnalle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, ellei tehtävää ole lainsäädännön tai jonkun muun päätöksen perusteella siirretty muiden päävastuualueiden hoidettavaksi. Tuottaa koko kunnan toimintaorganisaatiolle keskitettyjä palveluita, auttaa hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa kunnan jäsenten oikeusturvan varmistamiseksi. Tavoitteiden toteutuminen Asiakaspalvelun toimivuus (Ulkoinen ja sisäinen) Keskeiset tavoitteet 2011 Valmistelut kunnanhallitukseen ja valtuustoon tehdään ajallaan ja oikein Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimivuus Sähköiseen laskutukseen siirtyminen Hyvinvoinnista huolehtiminen, hyvä yhteishenki; sekä tavoite että keino Avoin tiedottaminen ja hyvä kuntakuva Toteutuminen (mittarit, arviointi) -Henkilöstöresurssit riittivät -Heinäkuussa virasto, Siikajoen palvelupiste ja maaseututalo kiinni. Asiat hoidettu sisäisin järjestelyin, ei haittaa asiakkaille Päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa ei viiveitä Valituksia ei ole tullut Ostolaskujen kierrätys sähköistetty. Pienessä kunnassa myyntilaskujen sähköistäminen ilman yhteistyökumppania liian kallista Säännölliset toimistotiimin kokoukset - Kuntatiedote Siikasanomat 11 kertaa/vuosi - kotisivut - esityslistat ja pöytäkirjat kotisivuilla Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 82,61 86,26 0,35 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

48 47 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,3 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-8,8 Toimintakate muutos % 2010/2011-9,7 Poistot Poikkeamat Toimintamenojen ylitys euroa Poikkeamisten syyt Palveluiden ostot ovat ylittyneet euroa ja palkat euroa. HENKILÖSTÖHALLINTO Toiminta-ajatus: Hyvinvoiva työntekijä on työnantajalle suuri voimavara. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Työmotivaation ja työssä jaksamisen kohottaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen Kehittämishankkeet Tavoitteena, että normaali työpäivä riittää Toteutuminen (mittarit, arviointi) LATU alkoi syksyllä Vuoden 2011 aikana sairauslomalla oli 182 eri henkilöä. Sairauspoissaolopäiviä heillä oli yhteensä eli keskimäärin 20,5 päivää / sairastunut. Vuonna 2010 vastaava luku oli 21,2 päivää. Ammattitaidon ylläpito Turvallinen työyhteisö Tiedottamisen tehostaminen Osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteuttaviin koulutuksiin Asialliset työtilat. Ergonomia kunnossa

49 48 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,67 12,25 0,42 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,4 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,5 Toimintakate MUU YLEISHALLINTO Sisältää tulosyksiköt: Verotus, toimikunnat, edustus, tiedottaminen, jäsen- ja osuusmaksut, leimaverot ja lunastukset, ystävyyskuntatoiminnan. Toiminta-ajatus: Palveluiden tuottaminen kuntalaisille Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Verotuksen toimittaminen (lääninverovirasto) Toimikunnat Kuntalaisten aktivointi ja motivointi toimintaan ja aloitteiden tekoon Tiedon välittäminen Edustus Kunnan imagosta huolehtiminen Tiedottaminen Avoimuus ja tasapuolisuus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Verot tilitetty ajallaan Kuntalaisaloitteita vuonna 2011 tehtiin 4 kpl. - Toimiminen merkkipäiväsäännön mukaisesti - Osallistuttiin yrittäjäjuhlaan, jossa palkittiin siikajokinen vuoden yrittäjä Pääasiallinen kanava Siikasanomat 11 kertaa/vuosi kunnan kotisivut

50 49 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 44,5 42,09 2,41 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,0 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-3,2 Toimintakate OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS Toiminta-ajatus: Palveluiden tuottaminen kuntalaisille. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuden turvaaminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Ostopalveluna Raahen kaupungilta, ei kielteistä palautetta asiakkailta Löytöeläimet Lakiin perustuvan palvelun tarjoaminen. Ostopalveluna Lemmikkihoitola Anne Kukka Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 1,15 1,05 0,1 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

51 50 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 8,5 Toimintakate SISÄISET PALVELUT Tulosalue käsittää tulosyksiköt: monistamo, toimistotarvikkeet, atk-palvelut ja verkkopalvelut. Toiminta-ajatus: Tukipalvelut hallintokuntien työn auttamiseen ja tukemiseen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Monistamo Asiakkaiden ja hallintokuntien moitteeton palvelu. Toimistotarvikkeiden saatavuus ja riittävyys Toteutuminen (mittarit, arviointi) Palvelusta ei valituksia, asiat hoituneet hyvin Toimistotarvikkeita ollut saatavilla riittävä määrä Atk-palvelujen saannin turvaaminen Verkkopalvelut, kotisivut Oma atk-tukihenkilö, ostopalvelut tarvittaessa hallintokuntien kotisivutietojen päivittämiseen kiinnitettävä edelleen huomiota Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 1,96 1,08 0,88 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

52 51 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011-7,5 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-6,3 Toimintakate muutos % 2010/ ,0 Suunnitelman muk. poistot SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikajoen kunnan ruokapalvelut tuottavat asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa ravitsemussuositusten mukaan kustannustietoisesti mahdollisimman lähellä tuotettuna. Siikajoen kunnan ruokapalvelut toteuttavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tarjoamalla terveellistä ja laadukasta ruokaa. Siivouspalvelut tuottavat hyvinvointia asiakkailleen puhtaina ja viihtyisinä tiloina. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Terveellisyys ja laadukkuus Kustannustietoisuus Henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) - asiakastyytyväisyyskysely ei toteutunut - kouluruokasuositukset, valtionravitsemussuositukset - talousarviossa pysyminen -vakinaisista työntekijöistä 93%:lla on laitoshuoltajan tai suurtalouskokin ammattitutkinto -osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteutettaviin koulutuksiin -Kehityskeskustelut käytiin 100%:sti -Virkistysiltapäivät keväällä ja syksyllä - säännölliset palaverit

53 52 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Siivouspinta-ala/neliö Siivouspinta-ala/neliö 13.26/ /15 Ruokapalveluhlötyövuosi/henk.määrä 15.73/ /17 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 1 1 Vanhusten aterioita kokopäiväh/hoitop Kouluaterioita , ,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011-8,1 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-2,0 Toimintakate muutos % 2010/ ,8 Suunnitelman muk. poistot MAASEUTUVIRANOMAINEN Toiminta-ajatus: Tuottaa ja toteuttaa maaseutuhallinto tehokkaasti ja tasapuolisesti koko kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Maataloustuotannon turvaaminen Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Maatilojen lukumäärä jatkaa laskuaan (273:sta 267:ään). Maksettujen tukien yhteissumma on pysynyt ennallaan 14,2 milj. eurossa. Ei tehtyjä valituksia

54 53 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 19,07 17,94 1,13 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,6 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-3,5 Toimintakate muutos % 2010/2011 3,3 Suunnitelman muk. poistot alkaen Siikajoen valtuusto on hyväksynyt maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen Raahen, Pyhäjoen, Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan kanssa Kalajoen kaupungin toimiessa isäntäkuntana. MAASEUTUJAOSTO Toiminta-ajatus: Vastaa elinkeinojen ja asumisen tasapainoisesta kehittämisestä koko kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Kunnan asukasmäärän hallittu kasvu Toteutuminen (mittarit, arviointi) Seutukunnallisen yritysrekisterin mukaan yritysten lukumäärä on laskussa (308:sta 276:een). Yritysten nettoperustanta oli positiivinen Asukasmäärä laskussa

55 54 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 25,16 18,36 6,8 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,0 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,4 Toimintakate SEUTUKUNTA Toiminta-ajatus: Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Raahen seutukunnan tavoitteet on määritelty seutukunnan omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoki -asukasluku -budjetoitu kuntaosuus - lopullinen kuntaosuus - maksettu ennakkoon - lisälaskutus

56 55 Raahen seutukunnan johtaja Lauri Laajalan laatima toimintakertomus: Johdanto Vuosi 2011 oli Seutukunnan kehittämiskeskuksessa työntäyteinen. Suurimpana myönteisenä saavutuksena, jonka eteen kehittämiskeskuksessa on työskennelty pitkään, oli tietenkin Fennovoiman julkaisema sijoittumispäätös Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Tämän päätöksen vaikutukset näkyvät alueella tulevina vuosikymmeninä kasvavana asukasmääränä ja työpaikkojen syntymisenä alueen yrityksiin. Palvelutarjonta alueella tulee kasvamaan, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaisuutta edelleen. Päätöksen julkistamisen jälkeen kiinnostus aluetta kohtaan voimistui ja se näkyi myös kehittämiskeskuksessa ja Raahen seudun yrityspalveluissa. Hyödyntääksemme tämän aktiivisuuden mahdollisimman tehokkaasti, tarvitsemme vahvaa ja luottamuksellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken alueella ja laajemmin myös koko Meripohjola -kasvuvyöhykkeellä. Yhteistyön rakentaminen ja ylläpito on yksi kehittämiskeskuksen keskeisimmistä toiminnoista. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan synny itsestään ja sen vahvistamiseksi kehittämiskeskuksessa ja sen osana Raahen seudun yrityspalveluissa onkin tehty määrätietoisesti työtä alueen ja sen yritysten eteen. Toiminnassa on pyritty optimoimaan käytettävissä olevat resurssit hyödyntämällä tehokkaasti rakennerahastojen antamat rahoitusmahdollisuudet. Uutena hankkeena valmisteltiin julkisen sektorin palvelutarjontaa vahvistava Hanhikivi-yhteyshanke, joka toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. BusinessOulun, Ylivieskan seutukunnan ja Kokkolan alueen toimijoiden kanssa. Tämän hankkeen taustalla on aikaisemmin tehty Hanhikivi 2020 strategia-raportti, joka on luettavissa osoitteessa Hanhikivi yhteyshanke käynnistyy vuoden 2012 aikana. Myös Raahen seudun yrityspalvelujen osalta on vuoden aikana valmistauduttu hankepaletin uudistamiseen, mikä varmistaa kehittämistoimien jatkumisen ohjelmakauden vaihtumiseen saakka. Kokonaisuudessaan kehittämiskeskuksen toiminnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta onnistuttiin myös varsin hyvin. Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja verkostomaisesti toimivat seudulliset yrityspalvelut palvelivat alueen yrityksiä aktiivisesti ja hyödyntäen kansallisia yhteistyökumppaneita. Yritysten valmentaminen tuleviin suurhankkeisiin vaatii lisäksi uudenlaisia työkaluja. Raahen seudun yrityspalvelujen vetämä seudullisten yrityspalvelujen verkosto hyväksyttiin valtakunnalliseen Yritys-Suomi verkostoon. Alueellisessa edunvalvonnassa on oltu aktiivisia osallistumalla maakunnalliseen strategia- ja ohjelmatyöhön, rahoitusneuvotteluihin sekä annettu lausuntoja mm. maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaan. Viestinnän osalta kehittämiskeskuksen toiminnassa ei ole saavutettu vuodelle 2011 asetettuja tavoitteita ja se onkin tulevaisuudessa selkeä parantamisen kohde, johon on jo paneuduttu. Talouden osalta kehittämiskeskuksessa ei ylitetty myönnettyjä määrärahoja millään tulosalueella. Tarkemmin eri tulosalueiden sekä kehittämishankkeiden toiminnasta ja taloudesta tässä toimintakertomuksessa sekä www-sivuilla osoitteissa ja Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 26,64 24,5 2,14 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

57 56 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,3 Toimintakate muutos % 2010/ ,3 YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS Toiminta-ajatus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta sekä siitä, että tehtäviin on riittävät voimavarat. Kaavojen laatimistarpeesta ja niiden ajanmukaisuudesta huolehtimisesta määrätään samassa laissa. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tavoitteena on myös osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, siis vuorovaikutteinen suunnittelu. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Asemakaavoitus kaavoituskatsauksen mukaiset asemakaavat ja kaavamuutokset Yleiskaavoitus, kaavoituskatsauksen mukaiset yleiskaavahankkeet Muut kaavoituskatsauksen mukaiset maankäyttösuunnitelmat ja projektit Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoenkylässä asemakaavan muutos korttelissa 46 ja 47 valmistui -Ruukin Asemanseudun oyk (=osayleiskaava) luonnosvaihe oli nähtävillä -Siikajoenkylän oyk muutos ja välialueen oyk olivat luonnosvaiheessa -Vartinojan tuulipuiston oyk oli ehdotusvaiheessa -Maankäyttöstrategia päivitettiin kuntasuunnitelmaksi. -Viherhoitosuunnitelma valmistui Siikajoenkylälle -Arkeologinen inventointi tehtiin Siikajoenkylälle -Tulvavaaraselvitys tehtiin Ruukin Asemanseudun alueelta

58 57 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,56 4,56 8 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,6 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,7 Toimintakate muutos % 2010/ ,6 Suunnitelman muk. poistot PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Toimia vision saavuttamiksi: Pelastuslaitoksen alue on turvallisin alue asua, yrittää ja elää. Keskeiset tavoitteet, keinot ja mittarit on määritelty pelastuslaitoksen omassa toimintasuunnitelmassa. Ennalta ehkäisevä työ, riskien hallinta ja pelastustoiminta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 76,39 75,57 0,82 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

59 58 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 1,7 Toimintakate muutos % 2010/2011 1,7 Suunnitelman muk. poistot TYÖLLISTÄMINEN Toiminta-ajatus: Helpotetaan työttömien aktivointia ja työllistymistä erityisesti yhdistysten ja yritysten kautta. Kunta työllistää itselle vain tilapäisiin töihin. Määrärahat ovat talousarvioteknisesti kunnanhallituksen päävastuualueella; hallintokunnat vastaavat itse määrärahojen käytöstä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Työllistämisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Yhtenä painopistealueena ovat nuoret. Tavoite, että nuorten osuus työttömien määrästä laskee Työpajatoiminnan suunnittelu ja toteutus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Passiivilistalle oli enimmillään 29 ja pienimmillään 17 henkilöä. Kunnan osuus ,90 (vuonna 2010 vastaava summa oli ,32 ja 33 ja 21 henkilöä) Koko työttömyysprosentti oli 10,1 % (9,9 % ) Kunnanhallitus myönsi kuntalisää vahvistettujen perusteiden mukaisesti Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 44,47 47,98 3,51 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

60 59 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 9,2 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,6 Toimintakate Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintakate isompi kuin arvioitu Poikkeamisten syyt Työllistämistukea on saatu arvioitua vähemmän HYVINVOINTIPALVELUT Toiminta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaan. Tulosalueet ovat: Hallinto- ja tukipalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalipalvelut, mielenterveys ja päihdepalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoito (Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä), erikoissairaanhoito (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita kuvaava teksti on talousarviokirjan liitteenä. TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintakate muutos % 2010/2011

61 euroa 60 Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä Ta 2011 Ta 2011+muutos Tp 2011 Yli-/alle + muutetun Ta projektit lapsi- ja perhepalvelut aikuissosiaalityö mielenterveys ja päihdepalvelut hoito- ja hoivapalvelut vammaispalvelut kuntoutuspalvelut suun terveydenhuolto vastaanottopalvelut erikoissairaanhoito erikoissairaanhoito PPSHP Yhteensä Raahen hyvinvointikuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOITO Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ta 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt 30.5.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt / 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot