Comenius LLP-2012-UK-COMENIUS- CMP / Increasing the life chances of young people through improved communications skills

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Comenius 526963-LLP-2012-UK-COMENIUS- CMP / 2012-3839. Increasing the life chances of young people through improved communications skills"

Transkriptio

1 Take Two Europe Esimerkkejä työelämäyhteistyöstä partnerimaissa Joulukuu 2012

2 Sisällys 1. Johdanto Valtakunnalliset työelämäyhteistyön muodot Kolmannen sektorin kumppanuudet Ohjaus- ja neuvontapalvelut Työelämäyhteistyö ammatillisissa opinnoissa Yhteenveto... 11

3 1. Johdanto 1.1. Työelämäyhteistyöstä Työelämäyhteistyöllä tarkoitetaan oppilaitosten ja yksityisen, julkisen sekä kolmannen sektorin työelämätoimijoiden tekemää yhteistyötä. Keskeisin tavoite toiminnassa on lisätä oppilaiden tietoisuutta työelämästä ja valmistaa heitä siirtymään opinnoista työelämään. Työelämäyhteistyötä on tehty useissa Euroopan maissa 1850-luvulta lähtien, joskin sen juuret esim. Iso-Britanniassa voidaan katsoa olevan jo keskiajan kisälliperinteessä. Työelämän muutoksessa myös työelämäyhteistyön on muututtava ja vastattava 2000-luvun tarpeita. Alla on listattuna tyypillisimpiä työelämäyhteistyön muotoja. Maakohtaisia eroja on jonkin verran ja ne tulevat esille raportin myöhemmissä luvuissa. a) Työelämään tutustuminen, työkokemus: Usein osana opintoja suoritettava työelämään tutustuminen esim. päivä viikossa, viikko kerran lukuvuodessa. Opiskelijalle voidaan antaa oma projekti tehtäväksi tai hän vain tarkkailee ja havainnoi työpaikan toimintoja. b) Oppisopimus: Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. c) Ammatinvalintaohjaus: Tarjotaan hieman erityyppisesti eri puolilla Eurooppaa. Järjestetään ohjatusti työpaikkavierailuja, ohjataan työuran valinnassa, annetaan ohjausta työnhaussa. d) Yrittäjyysopetus: Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen yhtenä vaihtoehtona työllistymisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tämä on yhdistelmä ammatinvalintaohjausta ja innovatiivista uraohjausta, jossa kannustetaan sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjäominaisuuksien tunnistamiseen. Voidaan toteuttaa NY-yritysten tai muiden autenttisten yritysympäristöjen avulla Esimerkkejä yritysyhteistyöstä 1) LBHF EBP(UK):

4 Lontoon Hammersmithin ja Fulhamin kaupunginosien oppilaitosten työelämäyhteyksistä vastaa EBP, jolla on useita kumppaneita alueella. EBP on työskennellyt viime vuonna noin 100 työelämäkumppanin kanssa tarjoten työelämäyhteyksiä vuotiaille. Yhteistyökumppanit ovat olleet sekä isoja että pieniä työyhteisöjä. 1 EBP:llä on erityisen vahvat linkit media- ja luovan alan toimijoihin. EBP on työskennellyt läheisesti BBC:n, BBC Worldwiden and UKTV:n kanssa koko Take Two hankeaikana. Mediatalojen henkilöstöllä on ollut mahdollisuus toimia nuorten mentoreina. Mediatalojen lisäksi olemme tehneet yhteistyötä L Orealin, Leo Burnettin, Coca Colan ja Creative Artists Agencyn kanssa. Yritysten työntekijät ovat toimineet lukukummeina alakoulun oppilaille. Yhteistyötä on tehty myös Fulham Football Clubin, National Portrait Galleryn ja paikallisten rahastojen kanssa. Rakennusalan toimijoista läheisempiä ovat olleet Kier, Balfour Beatty ja Lovells. Heidän kanssa on ollut yhteisiä opintokokonaisuuksia ja erityisesti Kierin kanssa kehittelimme erityisesti rakennusalasta kiinnostuneille oman räätälöidyn ohjelman. 2) Salford Foundation (UK): Salford Foundation s Business Education Partnership (BEP) tekee yhteistyötä noin 30 työpaikan kanssa. Lisäksi noin 200 työyhteisöä tarjoaa harjoittelupaikkoja säätiön asiakkaille. Joidenkin kanssa tehdään myös projektimuotoista yhteistyötä, erityisesti erityistarpeita omaavien nuorten ohjaamiseksi. Kaksi yritystä ohjaa varoja säätiölle henkilöstökulujen kattamiseksi (BNY Mellon ja Urban Vision). Muita keskeisiä kumppaneita ovat BBC, City West Housing, Barclays, The Lowry ja Salford s Building Schools for the Future (BSF) konsortio. Säätiö työskentelee pienten, keskisuurten ja isojen yritysten kanssa. Helpotamme nuorten yhteydenottoa yrityksiin, yritysten vapaaehtoiset osallistuvat koulutuksiimme, saamme yrityksiltä lahjoituksia ja avustuksia ja he osallistuvat säätön hallintoon. 3) HUMAK (Suomi): Humakilla on yli 200 harjoittelupaikkakumppania ympäri Suomen sekä noin 10 kumppania maailmalla. Harjoittelupaikoiksi sopivat työyhteisöt yksityisellä, julkisella ja kolmannelle sektorilla. Humak on mukana eurooppalaisessa kulttuurialan verkostossa, ENCATC ja siten tavoittaa useita toimialan kannalta tärkeitä kumppaneita ympäri Euroopan. 1 Keskisuurissa yrityksessä on vähemmän kuin 50 työntekijää.

5 Humakilla on useita työelämäkumppaneita Keski-Suomessakin, ja yhteistyö alueen työelämän kanssa on osa ammattikorkeakoulun aluekehitystyötä. Alemmilla kouluasteilla työelämäyhteistyö näyttäytyy vaikkapa ala- ja yläkoulujen taloustaitokilpailuina. Tavoitteena on herättää nuorten kiinnostus talousaineita kohtaan. Tämä on tärkeää myös ammattikorkeakouluopinnoissa. 4) Koulu 127 Ivan Denkoglu (Bulgaria): Koulu 127:llä on yhteyksiä erityisesti teknologiayritysten kanssa kuten Microsoft, Powernet LLC ja Ti-Vi-67 Ltd. Lisäksi yhteistyötä on tehty media-alan yritysten kuten bulgarialaisen televisiokanavan TV 7 kanssa. Yhteistyötä on tehty myös SBS Sofian kanssa. 2. Valtakunnalliset työelämäyhteistyön muodot 2.1. Iso-Britannia Muutokset valtion hallinnossa 2010 päättivät sopimukset Oppilaitosten työelämäyhteistyöorganisaation (EBLO) ja Oppimis- ja taitoneuvoston kanssa. Tämän myötä työelämäyhteistyö valtakunnallisesti on vähentynyt ja rakenteet ovat muuttuneet. Yhteistyön koordinoiminen on vähentynyt myös. Tilalle on tullut yksittäisiä projekteja kuten Studio Schools ja National Citizen Service programme. Oppisopimuksen vahvistaminen on noussut esille, mutta se ei kata kaikkia aikaisemmin työelämäyhteistyön nimissä tehtyä toimintaa. Valtio vähensi kouluilta pakollisia yrittäjyysopintoja niin ikään vuonna Nyt koulut ostavat satunnaisesti ulkopuolisia yrittäjyysopintoja. Lisäksi Woolf raportin innoittamana maaliskuussa 2011 lopetettiin lakisääteinen velvollisuus koulujen järjestää työhön tutustumispäiviä vuotiaille. Näin ollen nuorten mahdollisuudet tutustua työelämään kouluaikana ovat vähentyneet Bulgaria Sergey Ignatov, opetus-, nuoriso- ja tiedeministeri oli vieraana Työelämäseminaarissa Sofiassa 20. maaliskuuta Seminaarissa nostettiin esille ongelmakohtia opetuksen laadun ja työelämäyhteistyön tekemisessä. Tavoitteena oli laatia konkreettisia askelmerkkejä yhteistyön tiivistämiseksi ja laadun parantamiseksi.

6 Yhteistyö työelämän ja yliopistojen kanssa on avainasemassa tietoperustaisen talouden kehittämisessä ja eurooppalaisten investointien näkökulmasta. Koulutusuudistusta mitataan ihmisten elintason kohoamisella ja luomalla heille parempia mahdollisuuksia työllistyä. Seminaarissa eri päättäjät kohtasivat ja keskustelivat avoimesti tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista tarttua niihin. Kuulimme myös esimerkkejä muissa maissa tehdystä työelämäyhteistyöstä. Seminaarissa saimme kuulla, mitä työelämä odottaa oppilaitoksilta ja kuinka nuo odotukset voisivat heijastua yliopiston opetussuunnitelmiin Suomi Humak on mukana Yrittäjyyden ehjä polku hankkeessa yhdessä Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa annetaan uraohjausta ja järjestetään erilaisia työpajoja yrittäjyyteen liittyen. 3. Kolmannen sektorin kumppanuudet 3.1. Iso-Britannia Iso-Britanniassa on käynnissä useita projekteja, joiden tarkoitus on yhdistää oppilaitoksia ja työelämää tehokkaasti. Monella projektilla on paikallista tai kansallista vaikuttavuutta ja niitä vetävät kolmannen sektorin toimijat. Kansallisesti merkittävä on Business in the Community (BITC). BITC-toiminta hyödyntää kouluja suoraan eikä vain ideologisella tasolla. BITC kasvattaa verkostoa Business Connectors -nimikkeen alle tavoitteenaan mahdollistaa työelämän edustajien 12 kk osallistumisen työelämäyhteistyön kehittämishankkeissa. He toimivat välittäjinä ja linkkeinä koulujen ja työelämän välillä. Tämä on iso panostus käytettäväksi. Yritykset ovat valmiita luomaan suhteita oppilaitoksiin ja solmimaan sopimuksia heidän kanssaan. Esimerkiksi Thames Tideway Tunnel hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria opiskelemaan luonnontieteitä, tekniikkaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa. Yrityksille tämän kaltainen toiminta on osa yritysten yhteiskuntavastuun tehtävää.

7 3.2. Bulgaria Business Foundation for Education (BFE) on avaintoimija kolmannen sektorin neuvonta- ja ohjauspalveluissa. JobTiger perusti BFE:n 2. pvä elokuuta Säätiön tavoitteena on luoda hankkeita rohkaisemaan bulgarialaisia yksityishenkilöitä ja ammattilaisia hakemaan oppia ulkomailta käyttäen tieteellisiä, teknisiä ja kasvatuksellisia välineitä. Tavoitteena on myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Avaintoiminnot: a) Projekti "Uusi työllisyys työllisyyden avainkyvyt Kansallinen työllisyyden toimintaohjelma 2010: Päätavoite on lisätä kestävästi työllisyyttä. Koulutetaan 1000 työtöntä nuorta yhdeksältä alueelta Bulgariasta ja annetaan avainkykykoulutusta. Koulutuksen osaalueet ovat: työnhaku, työelämän muutostekijät, yrittäjyysvalmennus ja ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen järjestävät BFE, ammatillinen tieto- ja ohjauskeskus Tiger Club sekä TU "Podkrepa". b) Ohjaus- ja tukikeskus syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseksi 2 BFE, Sofian kaupunki sekä Child and space yhteisö organisoivat ateljeekerho Uran "Hristo Botev" lastenkotiin Gorna Banyassa. Kerho auttaa lapsia parempaan itsetuntemukseen, jakaa tietoa eri ammateista, antaa uraohjausta koulunsa päättäville sekä elämänhallintataitojen petrausta. Työpajojen avulla pyritään välttämään laitostumista ja tukemaan nuorten itsenäistymistä ja estämään laitoskierrettä. Tavoitteena on myös syrjäytymisen ehkäisy. c) Urakerho 3 Projekti on perustanut Urakerhoja kouluihin luodakseen innovatiivisia keinoja yhdistää toisen asteen kouluja työelämään. Pilotointivaiheessa on kolme ohjaukseen painottuvaa kerhoa. Toimintamuotoina ovat mm. Uramessut, Ammattikarnevaalit, erityiset uraoppitunnit ja tiedon hankkiminen itseä kiinnostavasta ammatista. d) Kansallinen työharjoitteluohjelma 4 2 European Social Fund, OP Human resource development program, European Social Fund, OP Human Resource Development,

8 BFE esitteli työharjoitteluohjelman vuonna 2005 julkistamalla virtuaalisen harjoittelupaikka-alustan. Tavoitteena on pienentää kuilua oppilaitosten ja julkisen sektorin työpaikkojen välillä. Menetelmää on kehitetty erityisesti HR-puolelle, opiskelijoille ja akateemisesti koulutetuille tavoitteena kehittää parempia harjoitteluohjelmia. e) Yliopistojen uraohjausverkosto 5 BFE on luonut yliopistojen uraohjausverkoston, jossa toimii tällä hetkellä 37 keskusta. Vuonna 2006 luotu verkosto on saanut tukea USAID:ltä Suomi Paikalliset ja alueelliset työelämäverkostot toimivat yhteistyössä oppilaitosten ja nuorten järjestöjen kanssa. Nuorten Keski-Suomi (NuK-Su) on yksi verkostoa luova ja ylläpitävä taho. Nuorten Keski-Suomi tarjoaa palveluja vuotiaille nuorille ja myös Keski- Suomen alueella nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Yhteistyökumppaneina ovat koulut, kunnat, muut järjestöt ja työelämä. Yhteistyökumppaneiden kirjo on laaja ja tärkeintä on vain se, että organisaatio haluaa toimia nuorten hyväksi kehittääkseen heidän vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla. NuK-Su järjestää vuosittain nuorille suunnattuja tapahtumia (kuten Touko Fest, My Way messut), sillä on hanketoimintaa, kursseja, työllisty-kampanjoita ja NuK-Su myös palkitsee ansioituneita nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia. Noin nuorta ja aikuista osallistuu vuosittain NuK-Sun toimintaan. 4. Ohjaus- ja neuvontapalvelut 4.1. Iso-Britannia Ohjaus- ja neuvontapalveluja on saatavilla, vaikka ne eivät olekaan valtakunnallisesti johdettua toimintaa. Monet yritykset tarjoutuvat oppilaitoksiin esittelemään alaa ja työpaikkaa ja antamaan uraohjausta. 4 USAID Labor Market Project, British Embassy Sofia,

9 Toiminta on kuitenkin sirpalemaista ja vaihtelee alueittain hyvin paljon riippuen yritysten ja oppilaitosten aktiivisuudesta ja yhteistyön tasosta. Iso-Britanniassa ohjaus on erotettu tarkasti neuvonnasta. Ammattilaisten oletetaan antavan laadukasta ohjausta, ja he ovat vastuussa tiedoista jota välittävät. Näin ollen työelämäyhteistyön antama ohjaus on vain teknistä, eikä todellista ohjausta. Työelämän yhteistyöorganisaatiot (CBI, Institute of Directors and Federation of Small Businesses) nostavat vähän väliä esille huolensa siitä, että Iso-Britannian koulutussysteemi ei valmista oppilaita kohtaamaan työelämää parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kritiikki liittyy yleensä työvalmiuksien parantamiseen ja valmiuksien huomioimiseen opetussuunnitelmissa Bulgaria Kansainvälinen Global Career Development Program (GCDF), jota vetää BFE yhdessä useiden yritysten kanssa, esiteltiin Bulgariassa Tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään omat mahdollisuutensa työelämässä. 6 Tähän mennessä yli 1000 ohjaajaa on koulutettu ja tavoitteena on rakentaa koko maan kattava neuvontaverkosto toisen asteen oppilaitoksiin ja akatemioihin Suomi Julkinen palvelu tarjoaa valtaosan työ- ja urapalveluneuvonnasta ja se on tarkoitettu kaikille ikäryhmille. Palvelut on suunnattu sekä työnpaikoille että oppilaitoksille. Yritykset voivat hakea harjoittelijoita tai tarjota harjoittelupaikkoja. Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistot tarjoavat palveluja työnhakijoille, työssä oleville sekä työpaikkoja tarjoaville. Toimistoja on yli 200 ympäri Suomea. Lisäksi olemassa on kattavat verkkopalvelut. Asiakkaille tarjotaan apua työnhakemisessa, urasuunnittelussa, täydennyskoulutukseen ohjautumisessa sekä yrittäjyydessä. 6

10 5. Työelämäyhteistyö ammatillisissa opinnoissa 5.1. Iso-Britannia Työelämäyhteistyötä tehdään myös ammatillisten opintojen ja työelämän välillä, mutta se ei ole valtakunnallisesti koordinoitua. Monet yritykset ovat valmiita lähettämään työntekijöitä avustamaan eri opintojaksoilla. Lisäksi opiskelijoiden opintosuunnitelmissa on erityisiä työelämäjaksoja (usein 1 tai 2 viikkoa 10 tai 11 luokalla). Useimmat yritykset ottavat mielellään opiskelijoita työelämäjaksoille. Koska Oppilaitosten työelämäyhteistyöorganisaation (EBLO) toimintaa on viime vuosina heikennetty, ammatillisten opintojen ja työelämän yhteys on sirpaloitunut ja usein jäänyt paikallistason toiminnaksi. Tällöin toiminta pohjautuu henkilösuhteiden varaan ja on siten haavoittuvaista. Yhteistyö saattaa olla myös pistemäistä ja lyhytkestoista vailla suunnittelua ja jatkuvuutta Bulgaria Yksi hyvä esimerkki yrityksen ja ammatillisten opintojen yhteistyöstä on Microsoftin ja bulgarialaisten koulujen tekemä yhteistyö. Opetusministeriö esitteli Microsoft Bulgarian tulevaisuuden investointina. Tarkoituksena on panostaa erityisesti ITalan osaamisen kehittämiseen kouluissa. Microsoft Bulgarian kolme tärkeintä näkökulmaa: Tukea opettajien innovatiivisuutta: koulutus ja opetusmateriaalit, pääsy jäseniksi Microsoft Innovative Teachers Networkiin ja Microsoftin Partnersin oppimisohjelmaan. Tukea opiskelijoiden innovatiivisuutta: vapaa oikeus käyttää ohjelmaa, tukea kansallisia kilpailuja ja harjoittelua IT Academyn puitteissa. Tukea innovatiivisuutta kouluissa tarjoamalla uusimmat Microsoft-ohjelmat, jotka perustuvat valtakunnalliseen oppimissopimukseen, tarjota kouluille ohjelma, IT Academy ja DreamSpark, joka mahdollistaa opiskelijoille ohjelmien ilmaiskäytön.

11 5.3. Suomi Työpaikat tarjoavat oppilaitoksille mahdollisuuksia vierailla työpaikoilla, harjoittelupaikkoja, tutkimusyhteistyötä, luennoitsijavierailuja. Yhteistyömuodot vaihtelevat eri oppilaitosasteiden mukaan ja toisaalta myös alakohtaisesti. 6. Yhteenveto 6.1. Yhtäläisyyksiä partnerimaiden välillä Uraopastus ja neuvonta: Kaikissa maissa on tarjolla erityyppistä uraohjausta ja neuvontaa nuorille. Bulgariassa tämä on pitkälti kolmannen sektorin toimesta ja tarkoitettu etupäässä nuorille, kun taas Iso-Britanniassa ja Suomessa palveluja tarjoavat julkinen sektori. Haasteet: Kaikki tunnistavat haasteet nuorten ja työelämän kohtaamisessa. Tavoitteena kaikille on toiminta saada nuoret parhain mahdollisin keinoin osaksi työelämää. Harjoittelu ja työssäoppimiset: Kaikissa partnerimaissa on käytössä työharjoittelu tai työssäoppiminen osana opintoja Partnerimaiden väliset eroavaisuudet Keskitetty vs. paikallisohjaus: Bulgariassa ollaan järjestämässä keskitettyä työelämäyhteistyöorganisaatiota kun taas Suomessa ja Iso-Britanniassa paikallistasojen toimijoiden on todettu saavan parempia tuloksia aikaan. Työelämäpalveluiden kehittyminen: Kaikissa kolmessa massa kehitetään koko ajan työelämäyhteistyötä. Bulgariassa työministeri kiinnitti huomiota valtakunnan tasolla nuorten työllisyyden ja elinolojen parantamiseksi. Iso- Britanniassa työelämäyhteistyöstä on säästetty viime vuosina ja se asettaa haasteita tulevaisuudelle. Varsinkin kun oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Työelämäyhteistyön on jatkossa oltava isompia

12 kokonaisuuksia, kuten harjoittelujaksoja. Suomessa tilanne on vakaa ja työelämäyhteistyötä yritetään kehittää lähinnä paikallisesti Oppeja Yhteydet työelämään: Kaikilla neljällä partnerilla on useita yhteistyökumppaneita työelämässä ja niitä voidaan hyödyntää Take Two Europe -projektissa. Haasteet: Kaikissa maissa ollaan huolestuneita siitä, onko työelämäyhteistyö riittävää. Take Two Europen fokus on kehittää nuorten vuorovaikutustaitoja, jotta siirtymä työelämään olisi sujuvampi. Arviointi ja tulosten levittäminen: Kaikissa kolmessa maassa on erilaisia työelämäyhteistyön muotoja. Näitä voidaan arvioida ja hakea yhteistä mallia palvelujen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Vuorovaikutustaitojen osuutta arvioidaan myös.

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Maaraportti Suomi Pia Kattelus Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti,

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot