Comenius LLP-2012-UK-COMENIUS- CMP / Increasing the life chances of young people through improved communications skills

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Comenius 526963-LLP-2012-UK-COMENIUS- CMP / 2012-3839. Increasing the life chances of young people through improved communications skills"

Transkriptio

1 Take Two Europe Esimerkkejä työelämäyhteistyöstä partnerimaissa Joulukuu 2012

2 Sisällys 1. Johdanto Valtakunnalliset työelämäyhteistyön muodot Kolmannen sektorin kumppanuudet Ohjaus- ja neuvontapalvelut Työelämäyhteistyö ammatillisissa opinnoissa Yhteenveto... 11

3 1. Johdanto 1.1. Työelämäyhteistyöstä Työelämäyhteistyöllä tarkoitetaan oppilaitosten ja yksityisen, julkisen sekä kolmannen sektorin työelämätoimijoiden tekemää yhteistyötä. Keskeisin tavoite toiminnassa on lisätä oppilaiden tietoisuutta työelämästä ja valmistaa heitä siirtymään opinnoista työelämään. Työelämäyhteistyötä on tehty useissa Euroopan maissa 1850-luvulta lähtien, joskin sen juuret esim. Iso-Britanniassa voidaan katsoa olevan jo keskiajan kisälliperinteessä. Työelämän muutoksessa myös työelämäyhteistyön on muututtava ja vastattava 2000-luvun tarpeita. Alla on listattuna tyypillisimpiä työelämäyhteistyön muotoja. Maakohtaisia eroja on jonkin verran ja ne tulevat esille raportin myöhemmissä luvuissa. a) Työelämään tutustuminen, työkokemus: Usein osana opintoja suoritettava työelämään tutustuminen esim. päivä viikossa, viikko kerran lukuvuodessa. Opiskelijalle voidaan antaa oma projekti tehtäväksi tai hän vain tarkkailee ja havainnoi työpaikan toimintoja. b) Oppisopimus: Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. c) Ammatinvalintaohjaus: Tarjotaan hieman erityyppisesti eri puolilla Eurooppaa. Järjestetään ohjatusti työpaikkavierailuja, ohjataan työuran valinnassa, annetaan ohjausta työnhaussa. d) Yrittäjyysopetus: Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen yhtenä vaihtoehtona työllistymisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tämä on yhdistelmä ammatinvalintaohjausta ja innovatiivista uraohjausta, jossa kannustetaan sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjäominaisuuksien tunnistamiseen. Voidaan toteuttaa NY-yritysten tai muiden autenttisten yritysympäristöjen avulla Esimerkkejä yritysyhteistyöstä 1) LBHF EBP(UK):

4 Lontoon Hammersmithin ja Fulhamin kaupunginosien oppilaitosten työelämäyhteyksistä vastaa EBP, jolla on useita kumppaneita alueella. EBP on työskennellyt viime vuonna noin 100 työelämäkumppanin kanssa tarjoten työelämäyhteyksiä vuotiaille. Yhteistyökumppanit ovat olleet sekä isoja että pieniä työyhteisöjä. 1 EBP:llä on erityisen vahvat linkit media- ja luovan alan toimijoihin. EBP on työskennellyt läheisesti BBC:n, BBC Worldwiden and UKTV:n kanssa koko Take Two hankeaikana. Mediatalojen henkilöstöllä on ollut mahdollisuus toimia nuorten mentoreina. Mediatalojen lisäksi olemme tehneet yhteistyötä L Orealin, Leo Burnettin, Coca Colan ja Creative Artists Agencyn kanssa. Yritysten työntekijät ovat toimineet lukukummeina alakoulun oppilaille. Yhteistyötä on tehty myös Fulham Football Clubin, National Portrait Galleryn ja paikallisten rahastojen kanssa. Rakennusalan toimijoista läheisempiä ovat olleet Kier, Balfour Beatty ja Lovells. Heidän kanssa on ollut yhteisiä opintokokonaisuuksia ja erityisesti Kierin kanssa kehittelimme erityisesti rakennusalasta kiinnostuneille oman räätälöidyn ohjelman. 2) Salford Foundation (UK): Salford Foundation s Business Education Partnership (BEP) tekee yhteistyötä noin 30 työpaikan kanssa. Lisäksi noin 200 työyhteisöä tarjoaa harjoittelupaikkoja säätiön asiakkaille. Joidenkin kanssa tehdään myös projektimuotoista yhteistyötä, erityisesti erityistarpeita omaavien nuorten ohjaamiseksi. Kaksi yritystä ohjaa varoja säätiölle henkilöstökulujen kattamiseksi (BNY Mellon ja Urban Vision). Muita keskeisiä kumppaneita ovat BBC, City West Housing, Barclays, The Lowry ja Salford s Building Schools for the Future (BSF) konsortio. Säätiö työskentelee pienten, keskisuurten ja isojen yritysten kanssa. Helpotamme nuorten yhteydenottoa yrityksiin, yritysten vapaaehtoiset osallistuvat koulutuksiimme, saamme yrityksiltä lahjoituksia ja avustuksia ja he osallistuvat säätön hallintoon. 3) HUMAK (Suomi): Humakilla on yli 200 harjoittelupaikkakumppania ympäri Suomen sekä noin 10 kumppania maailmalla. Harjoittelupaikoiksi sopivat työyhteisöt yksityisellä, julkisella ja kolmannelle sektorilla. Humak on mukana eurooppalaisessa kulttuurialan verkostossa, ENCATC ja siten tavoittaa useita toimialan kannalta tärkeitä kumppaneita ympäri Euroopan. 1 Keskisuurissa yrityksessä on vähemmän kuin 50 työntekijää.

5 Humakilla on useita työelämäkumppaneita Keski-Suomessakin, ja yhteistyö alueen työelämän kanssa on osa ammattikorkeakoulun aluekehitystyötä. Alemmilla kouluasteilla työelämäyhteistyö näyttäytyy vaikkapa ala- ja yläkoulujen taloustaitokilpailuina. Tavoitteena on herättää nuorten kiinnostus talousaineita kohtaan. Tämä on tärkeää myös ammattikorkeakouluopinnoissa. 4) Koulu 127 Ivan Denkoglu (Bulgaria): Koulu 127:llä on yhteyksiä erityisesti teknologiayritysten kanssa kuten Microsoft, Powernet LLC ja Ti-Vi-67 Ltd. Lisäksi yhteistyötä on tehty media-alan yritysten kuten bulgarialaisen televisiokanavan TV 7 kanssa. Yhteistyötä on tehty myös SBS Sofian kanssa. 2. Valtakunnalliset työelämäyhteistyön muodot 2.1. Iso-Britannia Muutokset valtion hallinnossa 2010 päättivät sopimukset Oppilaitosten työelämäyhteistyöorganisaation (EBLO) ja Oppimis- ja taitoneuvoston kanssa. Tämän myötä työelämäyhteistyö valtakunnallisesti on vähentynyt ja rakenteet ovat muuttuneet. Yhteistyön koordinoiminen on vähentynyt myös. Tilalle on tullut yksittäisiä projekteja kuten Studio Schools ja National Citizen Service programme. Oppisopimuksen vahvistaminen on noussut esille, mutta se ei kata kaikkia aikaisemmin työelämäyhteistyön nimissä tehtyä toimintaa. Valtio vähensi kouluilta pakollisia yrittäjyysopintoja niin ikään vuonna Nyt koulut ostavat satunnaisesti ulkopuolisia yrittäjyysopintoja. Lisäksi Woolf raportin innoittamana maaliskuussa 2011 lopetettiin lakisääteinen velvollisuus koulujen järjestää työhön tutustumispäiviä vuotiaille. Näin ollen nuorten mahdollisuudet tutustua työelämään kouluaikana ovat vähentyneet Bulgaria Sergey Ignatov, opetus-, nuoriso- ja tiedeministeri oli vieraana Työelämäseminaarissa Sofiassa 20. maaliskuuta Seminaarissa nostettiin esille ongelmakohtia opetuksen laadun ja työelämäyhteistyön tekemisessä. Tavoitteena oli laatia konkreettisia askelmerkkejä yhteistyön tiivistämiseksi ja laadun parantamiseksi.

6 Yhteistyö työelämän ja yliopistojen kanssa on avainasemassa tietoperustaisen talouden kehittämisessä ja eurooppalaisten investointien näkökulmasta. Koulutusuudistusta mitataan ihmisten elintason kohoamisella ja luomalla heille parempia mahdollisuuksia työllistyä. Seminaarissa eri päättäjät kohtasivat ja keskustelivat avoimesti tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista tarttua niihin. Kuulimme myös esimerkkejä muissa maissa tehdystä työelämäyhteistyöstä. Seminaarissa saimme kuulla, mitä työelämä odottaa oppilaitoksilta ja kuinka nuo odotukset voisivat heijastua yliopiston opetussuunnitelmiin Suomi Humak on mukana Yrittäjyyden ehjä polku hankkeessa yhdessä Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa annetaan uraohjausta ja järjestetään erilaisia työpajoja yrittäjyyteen liittyen. 3. Kolmannen sektorin kumppanuudet 3.1. Iso-Britannia Iso-Britanniassa on käynnissä useita projekteja, joiden tarkoitus on yhdistää oppilaitoksia ja työelämää tehokkaasti. Monella projektilla on paikallista tai kansallista vaikuttavuutta ja niitä vetävät kolmannen sektorin toimijat. Kansallisesti merkittävä on Business in the Community (BITC). BITC-toiminta hyödyntää kouluja suoraan eikä vain ideologisella tasolla. BITC kasvattaa verkostoa Business Connectors -nimikkeen alle tavoitteenaan mahdollistaa työelämän edustajien 12 kk osallistumisen työelämäyhteistyön kehittämishankkeissa. He toimivat välittäjinä ja linkkeinä koulujen ja työelämän välillä. Tämä on iso panostus käytettäväksi. Yritykset ovat valmiita luomaan suhteita oppilaitoksiin ja solmimaan sopimuksia heidän kanssaan. Esimerkiksi Thames Tideway Tunnel hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria opiskelemaan luonnontieteitä, tekniikkaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa. Yrityksille tämän kaltainen toiminta on osa yritysten yhteiskuntavastuun tehtävää.

7 3.2. Bulgaria Business Foundation for Education (BFE) on avaintoimija kolmannen sektorin neuvonta- ja ohjauspalveluissa. JobTiger perusti BFE:n 2. pvä elokuuta Säätiön tavoitteena on luoda hankkeita rohkaisemaan bulgarialaisia yksityishenkilöitä ja ammattilaisia hakemaan oppia ulkomailta käyttäen tieteellisiä, teknisiä ja kasvatuksellisia välineitä. Tavoitteena on myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Avaintoiminnot: a) Projekti "Uusi työllisyys työllisyyden avainkyvyt Kansallinen työllisyyden toimintaohjelma 2010: Päätavoite on lisätä kestävästi työllisyyttä. Koulutetaan 1000 työtöntä nuorta yhdeksältä alueelta Bulgariasta ja annetaan avainkykykoulutusta. Koulutuksen osaalueet ovat: työnhaku, työelämän muutostekijät, yrittäjyysvalmennus ja ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen järjestävät BFE, ammatillinen tieto- ja ohjauskeskus Tiger Club sekä TU "Podkrepa". b) Ohjaus- ja tukikeskus syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseksi 2 BFE, Sofian kaupunki sekä Child and space yhteisö organisoivat ateljeekerho Uran "Hristo Botev" lastenkotiin Gorna Banyassa. Kerho auttaa lapsia parempaan itsetuntemukseen, jakaa tietoa eri ammateista, antaa uraohjausta koulunsa päättäville sekä elämänhallintataitojen petrausta. Työpajojen avulla pyritään välttämään laitostumista ja tukemaan nuorten itsenäistymistä ja estämään laitoskierrettä. Tavoitteena on myös syrjäytymisen ehkäisy. c) Urakerho 3 Projekti on perustanut Urakerhoja kouluihin luodakseen innovatiivisia keinoja yhdistää toisen asteen kouluja työelämään. Pilotointivaiheessa on kolme ohjaukseen painottuvaa kerhoa. Toimintamuotoina ovat mm. Uramessut, Ammattikarnevaalit, erityiset uraoppitunnit ja tiedon hankkiminen itseä kiinnostavasta ammatista. d) Kansallinen työharjoitteluohjelma 4 2 European Social Fund, OP Human resource development program, European Social Fund, OP Human Resource Development,

8 BFE esitteli työharjoitteluohjelman vuonna 2005 julkistamalla virtuaalisen harjoittelupaikka-alustan. Tavoitteena on pienentää kuilua oppilaitosten ja julkisen sektorin työpaikkojen välillä. Menetelmää on kehitetty erityisesti HR-puolelle, opiskelijoille ja akateemisesti koulutetuille tavoitteena kehittää parempia harjoitteluohjelmia. e) Yliopistojen uraohjausverkosto 5 BFE on luonut yliopistojen uraohjausverkoston, jossa toimii tällä hetkellä 37 keskusta. Vuonna 2006 luotu verkosto on saanut tukea USAID:ltä Suomi Paikalliset ja alueelliset työelämäverkostot toimivat yhteistyössä oppilaitosten ja nuorten järjestöjen kanssa. Nuorten Keski-Suomi (NuK-Su) on yksi verkostoa luova ja ylläpitävä taho. Nuorten Keski-Suomi tarjoaa palveluja vuotiaille nuorille ja myös Keski- Suomen alueella nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Yhteistyökumppaneina ovat koulut, kunnat, muut järjestöt ja työelämä. Yhteistyökumppaneiden kirjo on laaja ja tärkeintä on vain se, että organisaatio haluaa toimia nuorten hyväksi kehittääkseen heidän vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla. NuK-Su järjestää vuosittain nuorille suunnattuja tapahtumia (kuten Touko Fest, My Way messut), sillä on hanketoimintaa, kursseja, työllisty-kampanjoita ja NuK-Su myös palkitsee ansioituneita nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia. Noin nuorta ja aikuista osallistuu vuosittain NuK-Sun toimintaan. 4. Ohjaus- ja neuvontapalvelut 4.1. Iso-Britannia Ohjaus- ja neuvontapalveluja on saatavilla, vaikka ne eivät olekaan valtakunnallisesti johdettua toimintaa. Monet yritykset tarjoutuvat oppilaitoksiin esittelemään alaa ja työpaikkaa ja antamaan uraohjausta. 4 USAID Labor Market Project, British Embassy Sofia,

9 Toiminta on kuitenkin sirpalemaista ja vaihtelee alueittain hyvin paljon riippuen yritysten ja oppilaitosten aktiivisuudesta ja yhteistyön tasosta. Iso-Britanniassa ohjaus on erotettu tarkasti neuvonnasta. Ammattilaisten oletetaan antavan laadukasta ohjausta, ja he ovat vastuussa tiedoista jota välittävät. Näin ollen työelämäyhteistyön antama ohjaus on vain teknistä, eikä todellista ohjausta. Työelämän yhteistyöorganisaatiot (CBI, Institute of Directors and Federation of Small Businesses) nostavat vähän väliä esille huolensa siitä, että Iso-Britannian koulutussysteemi ei valmista oppilaita kohtaamaan työelämää parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kritiikki liittyy yleensä työvalmiuksien parantamiseen ja valmiuksien huomioimiseen opetussuunnitelmissa Bulgaria Kansainvälinen Global Career Development Program (GCDF), jota vetää BFE yhdessä useiden yritysten kanssa, esiteltiin Bulgariassa Tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään omat mahdollisuutensa työelämässä. 6 Tähän mennessä yli 1000 ohjaajaa on koulutettu ja tavoitteena on rakentaa koko maan kattava neuvontaverkosto toisen asteen oppilaitoksiin ja akatemioihin Suomi Julkinen palvelu tarjoaa valtaosan työ- ja urapalveluneuvonnasta ja se on tarkoitettu kaikille ikäryhmille. Palvelut on suunnattu sekä työnpaikoille että oppilaitoksille. Yritykset voivat hakea harjoittelijoita tai tarjota harjoittelupaikkoja. Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistot tarjoavat palveluja työnhakijoille, työssä oleville sekä työpaikkoja tarjoaville. Toimistoja on yli 200 ympäri Suomea. Lisäksi olemassa on kattavat verkkopalvelut. Asiakkaille tarjotaan apua työnhakemisessa, urasuunnittelussa, täydennyskoulutukseen ohjautumisessa sekä yrittäjyydessä. 6

10 5. Työelämäyhteistyö ammatillisissa opinnoissa 5.1. Iso-Britannia Työelämäyhteistyötä tehdään myös ammatillisten opintojen ja työelämän välillä, mutta se ei ole valtakunnallisesti koordinoitua. Monet yritykset ovat valmiita lähettämään työntekijöitä avustamaan eri opintojaksoilla. Lisäksi opiskelijoiden opintosuunnitelmissa on erityisiä työelämäjaksoja (usein 1 tai 2 viikkoa 10 tai 11 luokalla). Useimmat yritykset ottavat mielellään opiskelijoita työelämäjaksoille. Koska Oppilaitosten työelämäyhteistyöorganisaation (EBLO) toimintaa on viime vuosina heikennetty, ammatillisten opintojen ja työelämän yhteys on sirpaloitunut ja usein jäänyt paikallistason toiminnaksi. Tällöin toiminta pohjautuu henkilösuhteiden varaan ja on siten haavoittuvaista. Yhteistyö saattaa olla myös pistemäistä ja lyhytkestoista vailla suunnittelua ja jatkuvuutta Bulgaria Yksi hyvä esimerkki yrityksen ja ammatillisten opintojen yhteistyöstä on Microsoftin ja bulgarialaisten koulujen tekemä yhteistyö. Opetusministeriö esitteli Microsoft Bulgarian tulevaisuuden investointina. Tarkoituksena on panostaa erityisesti ITalan osaamisen kehittämiseen kouluissa. Microsoft Bulgarian kolme tärkeintä näkökulmaa: Tukea opettajien innovatiivisuutta: koulutus ja opetusmateriaalit, pääsy jäseniksi Microsoft Innovative Teachers Networkiin ja Microsoftin Partnersin oppimisohjelmaan. Tukea opiskelijoiden innovatiivisuutta: vapaa oikeus käyttää ohjelmaa, tukea kansallisia kilpailuja ja harjoittelua IT Academyn puitteissa. Tukea innovatiivisuutta kouluissa tarjoamalla uusimmat Microsoft-ohjelmat, jotka perustuvat valtakunnalliseen oppimissopimukseen, tarjota kouluille ohjelma, IT Academy ja DreamSpark, joka mahdollistaa opiskelijoille ohjelmien ilmaiskäytön.

11 5.3. Suomi Työpaikat tarjoavat oppilaitoksille mahdollisuuksia vierailla työpaikoilla, harjoittelupaikkoja, tutkimusyhteistyötä, luennoitsijavierailuja. Yhteistyömuodot vaihtelevat eri oppilaitosasteiden mukaan ja toisaalta myös alakohtaisesti. 6. Yhteenveto 6.1. Yhtäläisyyksiä partnerimaiden välillä Uraopastus ja neuvonta: Kaikissa maissa on tarjolla erityyppistä uraohjausta ja neuvontaa nuorille. Bulgariassa tämä on pitkälti kolmannen sektorin toimesta ja tarkoitettu etupäässä nuorille, kun taas Iso-Britanniassa ja Suomessa palveluja tarjoavat julkinen sektori. Haasteet: Kaikki tunnistavat haasteet nuorten ja työelämän kohtaamisessa. Tavoitteena kaikille on toiminta saada nuoret parhain mahdollisin keinoin osaksi työelämää. Harjoittelu ja työssäoppimiset: Kaikissa partnerimaissa on käytössä työharjoittelu tai työssäoppiminen osana opintoja Partnerimaiden väliset eroavaisuudet Keskitetty vs. paikallisohjaus: Bulgariassa ollaan järjestämässä keskitettyä työelämäyhteistyöorganisaatiota kun taas Suomessa ja Iso-Britanniassa paikallistasojen toimijoiden on todettu saavan parempia tuloksia aikaan. Työelämäpalveluiden kehittyminen: Kaikissa kolmessa massa kehitetään koko ajan työelämäyhteistyötä. Bulgariassa työministeri kiinnitti huomiota valtakunnan tasolla nuorten työllisyyden ja elinolojen parantamiseksi. Iso- Britanniassa työelämäyhteistyöstä on säästetty viime vuosina ja se asettaa haasteita tulevaisuudelle. Varsinkin kun oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Työelämäyhteistyön on jatkossa oltava isompia

12 kokonaisuuksia, kuten harjoittelujaksoja. Suomessa tilanne on vakaa ja työelämäyhteistyötä yritetään kehittää lähinnä paikallisesti Oppeja Yhteydet työelämään: Kaikilla neljällä partnerilla on useita yhteistyökumppaneita työelämässä ja niitä voidaan hyödyntää Take Two Europe -projektissa. Haasteet: Kaikissa maissa ollaan huolestuneita siitä, onko työelämäyhteistyö riittävää. Take Two Europen fokus on kehittää nuorten vuorovaikutustaitoja, jotta siirtymä työelämään olisi sujuvampi. Arviointi ja tulosten levittäminen: Kaikissa kolmessa maassa on erilaisia työelämäyhteistyön muotoja. Näitä voidaan arvioida ja hakea yhteistä mallia palvelujen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Vuorovaikutustaitojen osuutta arvioidaan myös.

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry Oppilaitos ja opiskelija rasite, resurssi vai yhteistyökumppani? Eeva-Liisa Tilkanen Toiminnanjohtaja Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten toimintamahdollisuuksien ja -valmiuksien lisääminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeiden tulee linkittyä KA2 toiminnon tavoitteisiin ja johonkin painopistealueeseen Ks. Programme

Lisätiedot

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin 2013 Yleistä Hankkeiden tulee linkittyä ohjelmatasolla KA2 toiminnon tavoitteisiin ja painopistealueisiin Ks. Programme Guide sivut 27, 95 ja 238

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja työhöntulijan tukena

Työpaikkavalmentaja työhöntulijan tukena Työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja työhöntulijan tukena Työyhteisössä voidaan tarvita järjestelyjä uuden tai vanhan työhöntulijan vastaanottamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen. Työhöntulija voi olla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Asiasanat: ammatillinen oppilaitos, kansainvälisyys, neuvontapalvelut, verkko-ohjaus

Asiasanat: ammatillinen oppilaitos, kansainvälisyys, neuvontapalvelut, verkko-ohjaus Marika Marttinen Kehittämistyö JAMK/ Opinto-ohjaajan koulutus Asiasanat: ammatillinen oppilaitos, kansainvälisyys, neuvontapalvelut, verkko-ohjaus Sähköiset opinto-ohjaus- ja neuvontapalvelut ammattiopiston

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä CIMOn korkeakoulukiertue 19.11.2013 Itä-Suomen yliopisto Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen valtionavustushankkeiden työstö- ja kehittämisseminaari Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus

Lisätiedot

1. OPISKELIJAHUOLTO KAIKILLE

1. OPISKELIJAHUOLTO KAIKILLE 19.12.2016 Psykologiliiton lausunto koskien asiakirjaa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Psykologiliitossa on tutustuttu hallituksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Metropolian osahanke: Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Hankehakemuksessa luvattua:

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot