SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 Kunnan yleisesittely 2 Hankinnan kohde Sodankylässä on asukasta. Kunnan toiminta tapahtuu useissa eri toimintapisteissä ja tytäryhtiöissä. Kunnan palveluksessa työskentelee n. 700 henkilöä ja kunnan tytäryhtiöissä 80 henkilöä. Tytäryhtiöitä on 40, joista suurin osa on asuntoyhtiöitä, joiden isännöinti ja kirjanpitopalvelut hoidetaan tällä hetkellä pääasiassa kunnassa. Erillisinä omina yksikköinään toimivat Sodankylän Vesi Oy, Lämpö Oy Juurakkotuli ja Astropolistieto Oy. Tarjouspyynnön kohteena on kunnan ja sen tytäryhtiöiden tietotekniikan asiantuntijapalvelut myöhemmin tarkemmin esitetyllä tavalla. Kunnan henkilöstöön kuuluu jokaisella hallintokunnalla tietotekniikkaan perehtyneitä henkilöitä, jotka toimivat oman työnsä ohella tietotekniikan tukihenkilöinä sekä atk-työryhmässä. Hallinnollisena vastuuhenkilönä tietotekniikassa toimii kunnan talousjohtaja, yhdessä atk-työryhmän kanssa. Tietotekniikan asiantuntijapalvelut kunta ostaa yksityiseltä yritykseltä. Kunnalla on yhteensä n. 25 erillistä omaa toimipistettä kunnan alueella. Toimipisteistä on tietoliikenneyhteydet kunnanvirastolle, jossa on kunnan tietoliikenneverkon sekä Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän kuntien seutuverkon solmupisteet. Tietoliikenneverkot eri toimipisteisiin muodostuvat kunnan omista yhteyksistä sekä vuokrayhteyksistä. Kunnan tietoverkossa on myös erillinen yritysverkko-osio johon kuuluu n. 20 yritystä tietoliikenne- ym. ratkaisuineen. Yhteyksien hallinnasta ja ylläpidosta vastaa kunta, yhteistyössä seutukunnan kuntien, yritysten ja operaattoreiden kanssa. Kunta omistaa atk-laitteistot. Kunnan työasemamäärä hallinnossa on n. 400 kpl ja sen lisäksi on koulutoimen opetus- ja oppilaskäytössä n. 280 työasemaa. Kunnalla on palvelimia eri hallintokuntien käytössä n. 15 kpl ja sen lisäksi seutukunnan yhteiskäytössä eri palveluihin 6 kpl. Palvelimia löytyy eri tasoisia ja eri käyttöjärjestelmillä, kuten Windows, Novell, Linux, Sco-Unix, IPSO. Palomuuriratkaisu on kahdennettu ja se yhdessä kunnan ja seutukunnan palvelimien kanssa sijaitsee kunnanviraston solmukohdassa. Tarjoajan tulee tarjota em. asiat huomioiden kokonaisvaltainen palvelu kohtiin Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin Sampo PL 60 Telefax (016) Pohjolan OP Sodankylä Y-tunnus Nordea

2 Kunnan tarvitsema kokonaisvaltainen atk-asiantuntijapalvelutarve on ollut vuositasolla noin neljän henkilön työpanos, toteutuneina työtunteina. Tytäryhtiöiden tarve yhtiöittäin vaihtelee suuresti, mutta on ollut vuositasolla noin kolmasosa yhden henkilön työpanoksesta ATK-tukipalvelut Palveluun tulee sisältyä mm: osallistuminen asiantuntijana atk-työryhmän työskentelyyn sekä olla kunnan edustajana eri sidosryhmien neuvotteluissa. tietoturvan suunnittelu, ylläpito ja toteutus tietoliikenneyhteyksien ja tietoturvan hallintapalvelut ATK-hankintojen valmistelun ja toteutuksen avustaminen työasemien sekä palvelimien ohjelmien asennukset ja ylläpito työasemaympäristön optimointi (standardointi, vakioinnin suunnittelu) päätteiden käytön opastus laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmien ja vikatilanteiden selvitys sekä korjaus, mikäli mahdollista työasemien ja palvelimien verkkokäytön tuki, sisältäen myös verkkotulostuksen, verkkolevyjen ja vastaavien verkkopalveluiden käyttötuen sekä verkkopohjaisten hälytys-, valvonta- ja puhelinjärjestelmien käyttötuki tulostimien asennus ja tarvittava ylläpito sähköpostin ja nimipalveluiden hallintapalvelut kunnan www sivujen ja siihen liittyvien tietokantojen ylläpito ja toteutus 2.2. Tietoliikenneverkon ylläpito Palveluun tulee sisältyä mm: kunnan tietoverkon ja siihen liittyneiden muiden tietoverkkojen ylläpito, käyttösuunnittelu ja kehittäminen kunnan omassa ylläpidossa olevien reitittimien, kytkimien ja keskittimien konfigurointi ja hallinta kunnan sisäisten ja ulkoisten tietoliikenneyhteyksien konfigurointi kunnan palvelimien, työasemien ja muiden verkkolaitteiden käyttöön sekä muu hallinta operaattorin rajapintaan saakka kunnan tietoverkon tietoturvan suunnittelu, ylläpito ja avustaminen toteutuksessa palomuurien ylläpito ja hallinta

3 2.3. Palvelimien hallinta Palvelimien hallintaan tulee sisältyä palvelimien ja niihin verkon kautta yhteydessä olevien työasemien ja tulostuksessa verkon kautta käytettävien kirjoittimien asennus-, hallinta- ja viankorjaustoimenpiteet tarvittaessa palvelimen toimittajan kanssa. Näihin sisältyy mm: käyttäjäympäristön luonti- ja ylläpito käyttäjätunnuksien hallinnan tuki verkkopalvelut käyttöjärjestelmien tietoturva- ja muut päivitykset yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa uusien käyttöjärjestelmien asennus ja laitteiden uusimiseen liittyvät asennus- ja päivitystyöt silloin kun työ ei kuulu palvelimen toimittajalle varmistuksien suunnittelu, testaus, toteutus ja säilytys sekä dokumentointi verkon pääkäyttäjän tehtävät 2.4. ATK-asiantuntijapalvelut Palveluun sisältyy kunnan ja sen tytäryhtiöiden, seutukunnan sekä muiden sidosryhmien tietojärjestelmien kehittämiseen ja tietohallintoon liittyvät asiantuntijatehtävät yhteistyössä atk-työryhmän kanssa seuraavasti: 1. Yleinen tietohallinnon koordinointi tietohallinnon kehittämissuunnitelman päivittäminen toipumissuunnitelman laadinta ja ylläpito sekä vikasietoisuuden kehittäminen toimiminen asiantuntijana kunnan ja sen tytäryhtiöiden erillisprojekteissa lisenssihallinnointi atk-budjettiesityksen laatiminen yhteistyössä atk-työryhmän kanssa (tarpeiden määrittely, hankintaperustelut, karsinta) tehtäväraportti talousarviovuodelle ja edellisen vuoden toteutumaraportti tietotekniikan kokonaisvaltainen dokumentointi, jonka omistaa kunta ja joka pidetään jatkuvasti ajantasalla ja luovutetaan kunnan hallintaan 2. Kehittämistehtävät Ehdotukset ja suositukset kunnan ja sen tytäryhtiöiden, seutuverkon ja muiden sidosryhmien tietohallinnon yleisestä kehittämisestä työasemien kehittäminen, vaikuttaminen elinkaarikustannuksiin, vakioinnit tietoverkkojen suunnittelu ja kehittäminen

4 palvelimien kehittäminen; tarveanalyysi ja toiminnan seuraaminen tulostimien yleisten kehittämistarpeiden määrittely tietojärjestelmien kehittäminen ja valvonta tietoturvallisuuden suunnittelu ja kehittäminen (tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet) 3. ATK-hankintojen ja sopimusten valmistelu Laajojen atk-hankintojen vaatimat selvitykset ja tarvekartoitus tarjouspyyntöjen laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa avustaminen 3. Palvelun tuottaminen Kunta edellyttää palvelun tarjoajalta, että päivittäiset huolto- ja tukitarpeet toteutetaan viivytyksettä arkisin klo Päivittäisten huolto- ja tukitöiden vasteajat palvelupyynnöstä ovat seuraavat: - kirkonkylällä (< 8 km kunnantalolta) 1 tunnin sisällä - eri toimipisteet (> 8 km kunnantalolta) 2 tunnin sisällä Kunnan kriittisiä palveluita ovat mm. terveyskeskuksen ja Astropolistieto Oy toiminta sekä kunnan tietoverkko ja siihen kytketyt työasemat ja palvelimet. Kunnan kaikissa kriittisissä toiminnoissa palvelupyyntöön reagoinnin vasteaika saa olla korkeintaan 1 tunti ajalla klo ja muina aikoina 2 tuntia. Mikäli palvelupyyntö vaatii myös lähitukea, on palvelun tarjoajan kyettävä antamaan sitä 24 tuntia/vrk, vuoden jokaisena päivänä em. vasteajoilla. Em. vasteaikojen ylittyminen tai puuttuminen sekä päivystystoiminnon puuttuminen ovat tarjouksen hylkäämisperusteita. Alihankinta on kielletty. 4. Palvelun hinnoittelu Palvelu tulee hinnoitella tuntihintana ilman arvonlisäveroa. Tarjouksen hintatiedot merkitään hintalomakkeeseen (liite 1). Hintalomakkeen ulkopuolisia kustannuksia ei oteta huomioon. Kaikki muut mahdolliset hintalomakkeen ulkopuoliset kustannukset kuten päivystyksien kk-maksut, hälytyskorvaukset sekä mahdolliset päivärahakorvaukset ym. lisäkulut on sisällytettävä työtunnin hintaan. Laskutuksen on perustuttava työtuntilistoihin kunnan määräämien kustannuspaikkojen mukaisesti. Palvelun tarjoajan on mahdollistettava omalla kustannuksellaan internetin kautta ohjelmallinen pääsy ko. työtuntilistoihin siten, että edellisen päivän työt ovat näkyvillä ja siten tarkistettavissa kunnan tunnuksien takana kustannuspaikoittain. Sähköisen työtuntilista-ohjelmiston ja sen kunnallisen käyttömahdollisuuden puuttuminen ovat tarjouksen hylkäämisperusteita

5 Laskutuksen tulee tapahtua 1 kuukausi jälkikäteen toteutuneiden työtuntien perusteella ja työtuntilistat on toimitettava sähköisesti laskutuksen liitteenä. 5. Hankintasopimus ja sen pituus Hankintasopimus tehdään kunnan ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan välillä. Hankintapäätös ei ole hyväksyvä vastaus tarjoukseen, vaan sopimus asiassa syntyy, kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Hankintasopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kunnanhallituksen tekemä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus tehdään ajalle Kunnalla on tämän jälkeen vielä oikeus jatkaa sopimusta optiona 1-2 vuosi tarjouksen ehdoilla. Kunnan tytäryhtiöt päättävät itse tarjouksen hyväksymisestä kunnan suosituksen pohjalta ja tekevät myös itse sopimukset tarjoajan kanssa. Hankintasopimuksen allekirjoitushetkellä hinnoittelun pohjana on Kuntien peruspalvelujen hintaindeksiä, kohta 1.1 henkilöstömenot (2000=100): 2007/IV luku 133,7. Sopimus tehdään Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Hankintasopimuksen hintaan tehdään vuosittain ko. indeksin mukainen indeksitarkistus kulloisenkin vuoden vastaavan ajankohdan indeksiluvun ja edellisen vuoden vastaavan ajankohdan indeksiluvun välisen muutoksen mukaisesti. Tarkistusajankohtana on jokaisen vuoden tammikuu. Uusi hinta astuu voimaan helmikuusta lähtien ja on voimassa seuraavan vuoden tarkistusajankohtaan eli tammikuuhun asti. 6. Hankintamenettely Hankinta tehdään avointa menettelyä noudattaen. Kysymyksessä on EUkynnysarvot ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilmaportaalissa (www.hankintailmoitukset.fi) Hankintailmoitus julkaistaan myös kunnan kotisivuilla (www.sodankyla.fi). Ennen tarjousten käsittelyä arvioidaan tarjoajan tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joilla taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella ei arvioida olevan edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen. Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen ja tarjouksesta tulee selvitä kaikki pyydetyt tiedot. Kunta ei hyväksy osa-tarjouksia. Kunta pidättää oikeuden keskeyttää hankinta kokonaan, mikäli olosuhteet hankintamenettelyn aikana muuttuvat sellaisiksi, että tarjouskilpailun tuloksia ei voi hyödyntää.

6 7. Tarjoajalle asetettavat vaatimukset Kunta edellyttää palvelun tarjoajalta seuraavia selvityksiä tarjoajan kelpoisuuden osoittamiseksi: 1. Selvitys lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisesta. Tarjoajan on toimitettava kaupparekisterin ote, ennakkoperintärekisteriote, verovelkatodistus, eläkevakuutuslaitoksen todistus maksetuista työeläkemaksuista. Asiakirjojen tulee olla alle 2 kuukautta vanhoja. 2. Selvitys tarjoajan yleisistä toimintaedellytyksistä. Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot tiedot ko. palveluun nimetyn henkilökunnan ja johtohenkilöiden lukumäärästä, osaamisesta ja kokemuksesta edellisen tilikauden vahvistettu tilinpäätös 3. Selvitys kokemuksesta pyydetyn palvelun tuottamisessa Tarjoukseen on liitettävä palvelua toteuttavan yrityksen referenssit sekä palvelun antamiseen nimetyn henkilöstön referenssit henkilöittäin. Kunta edellyttää kelpoisuusvaatimuksena, että tarjouksen palvelun toteuttavan yrityksen henkilöstöllä (vähintään 3:llä) on vähintään yksi referenssi yli 400 työaseman yksikön tietekniikan ylläpito- ja tukipalveluista vähintään 3 vuoden ajalta. Vähimmäisvaatimukset ovat tarjouksen hylkäämisen ehtoja. Vertailtaviksi hyväksytään vain ne tarjoukset, jotka täyttävät kohtien 1, 2 ja 3 vaatimukset. 8. Tarjousten valintakriteeri ja arviointiperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Arviointikriteeri ja niiden painoarvot ovat : 1. Työtunti, euroa/tunti (66 pistettä) Hintalomakkeen ko. kohdan hintatiedot palveluajoittain (2 kpl) vertaillaan seuraavasti: Palveluajan arkisin halvin saa 46 pistettä ja muut saavat ko. palveluajan mukaan annetusta hinnasta pisteikseen 46 pistettä kerrottuna halvimman tarjouksen ja ko. tarjouksen suhteella. Muun palveluajan (vuoden jokaisena päivänä arkisin , viikonloput kokonaisuudessaan) halvin saa 20 pistettä ja muut saavat ko. palveluajan mukaan annetusta hinnasta pisteikseen 20 pistettä kerrottuna halvimman tarjouksen ja ko. tarjouksen suhteella. 2. Matka-ajan hinta, euroa/tunti (8 pistettä) Laskutettavaksi matka-ajaksi hyväksytään vain yli 30 minuuttia kestänyt yhdensuuntainen matka

7 Hintalomakkeen ko. kohdan hintatiedot palveluajoittain (2 kpl) vertaillaan seuraavasti: Palveluajan arkisin halvin saa 4 pistettä ja muut saavat ko. palveluajan mukaan annetusta hinnasta pisteikseen 4 pistettä kerrottuna halvimman tarjouksen ja ko. tarjouksen suhteella. Muun palveluajan (vuoden jokaisena päivänä arkisin , viikonloput kokonaisuudessaan) halvin saa 4 pistettä ja muut saavat ko. palveluajan mukaan annetusta hinnasta pisteikseen 4 pistettä kerrottuna halvimman tarjouksen ja ko. tarjouksen suhteella. 3. Kilometrikorvaus, euroa/kilometri (6 pistettä) Hintalomakkeen ko. kohdan hintatiedot vertaillaan seuraavasti: Halvin saa 6 pistettä ja muut saavat ko. palveluajan mukaan annetusta hinnasta pisteikseen 6 pistettä kerrottuna halvimman tarjouksen ja ko. tarjouksen suhteella. 4. Laatu (20 pistettä) Kunnan arviointiryhmä arvioi ja pisteyttää palvelun tarjoajan laadun kunkin alla olevan vertailuperusteen osalta. Laadun kokonaispistemäärä (20 pistettä) lasketaan vertailuperusteiden painoarvojen perusteella. - referenssit, painoarvo 8 - tarjouksessa nimetyn henkilöstön määrä, painoarvo 6 - henkilöstön osaaminen ja kokemus kuntaorganisaatioiden ja sen tytäryhtiöiden järjestelmistä ja atk-asiantuntijatehtävistä, painoarvo Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot 10. Luottamuksellisuus Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kunta ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouskilpailuun liittyvät lisäkysymykset tulee jättää kirjallisesti osoitteella kello mennessä. Kysymyksessä on ilmoitettava kunnan viite Tietotekniikan asiantuntijapalvelut. Kysymyksessä on ilmoitettava kysyjän sähköpostiosoite, johon vastaus lähetetään. Kaikki kysymykset kootaan yhteen ja kysymykset vastauksineen lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille sähköpostitse samanaikaisesti viimeistään Jos tarjoajan käsityksen mukaan jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee kyseinen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite selkeästi termillä LUOTTAMUKSELLINEN. Tarjouksen hinta ei ole ammatti- tai lii-

8 11. Tarjouksen jättäminen kesalaisuus. Liikesalaisuudeksi hyväksytään vain sellainen tieto, jota ei ole aiemmin julkistettu ja jonka paljastumisesta aiheutuisi tarjoajalle vahinkoa. Tarjous on jätettävä allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Sodankylän kunta Vs. hallintojohtaja Tero Karinen Pl Sodankylä. Kuoreen tulee selkeästi merkitä viite Tietotekniikan asiantuntijapalvelut Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) Tarjouksen on oltava perillä em. osoitteessa viimeistään klo Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida tarjouskilpailussa. Tarjouksen on oltava sitovana voimassa vähintään asti. Tarjous tulee jättää suomenkielisenä. Tarjoajat vastaavat itse tarjouskustannuksistaan. 12. Tarjouspyynnön vastaisten tarjousten hylkääminen 13. Yhteyshenkilöt Kunta hylkää tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tämän johdosta tarjoajien tulee toimittaa kaikki tässä tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. Hankinnan yhteyshenkilönä, jolta saa mm. tarjousasiakirjat,toimii Vs. hallintojohtaja Tero Karinen, puh , sähköposti 14. Päiväys ja allekirjoitus Sodankylässä SODANKYLÄN KUNNANHALLITUS Liitteet Vesa Tuunainen Kunnanjohtaja - Liite1, hintalomake

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot