TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96"

Transkriptio

1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa Kiviö Jari Hlavatý Timo Kari poistui klo :n aikana Keijo Korkka puheenjohtajana 141 :n aikana Martti Lehto saapui klo 18.20, poistui klo :n aikana Seppo Muurinen Siro Rauti Pekka Saarela Marja-Liisa Salminen saapui klo Anu Verho Seppo Riihimäki Juhani Pulkkisen varajäsen sihteeri Poissa Sakari Itähaarla, Marja Kytö, Petra Määttänen, Juhani Pulkkinen, Annika Raaska TYÖALAESITTELY 129 KOKOUKSEN AVAUS Esittelyvuorossa oli rippikoulutyö, jota esitteli johtava nuorisotyönohjaaja Hannele Lund. Työalaesittelyn pohjalta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja luki viime sunnuntain evankeliumitekstin Matt. 11:25-30, jonka jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja onnitteli seurakuntaneuvoston kukkasin merkkipäiviään viettäneitä Keijo Korkkaa ja Pekka Saarelaa. 130 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Siro Rauti ja Pekka Saarela 132 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN tykseksi. Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjes- Hyväksyttiin esityslista sekä kokouksen alussa jaettu lisäesityslista ( ) kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että 145 käsiteltiin ensimmäiseksi. 133 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet - Arkkipiispan vaalia koskeva kirje, N:o 129 / MM, Kirkkohallituksen yleiskirjeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 29 / 2009, 1. Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2008; 2. Vuoden 2009 toimintalomakkeiden A 3-A6 täyttöohjeet päivitetty - Kirkkohallituksen yleiskirje 30 / 2009, Suosituksia A (H1N1)- viruksen aiheuttaman influenssan johdosta - Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2009, Kirkon henkilöstökoulutus Kirkkohallituksen yleiskirje 32 / 2009, Tiedustelu seurakuntien hankintatoimen kehittämisen tarpeesta ja mahdollisesta yhteistyöstä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa

3 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirje 33 / 2009, 1. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan liittyviä asioita, 2. Verotili-uudistus , 3. SEPA -uudistus Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät internet-sivulta 3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet - Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 13 / 2009, Työnantajan varautuminen influenssapandemian varalle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internet-sivulta 4. Muut asiat - seurakuntaneuvoston jäsenten yhteystiedot sisäiseen käyttöön (korjattu versio) - luottamushenkilöiden neuvottelupäivät (muistutus asiasta, ilmoittautuminen kokouksessa) Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 134 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjat - Yhteinen kirkkoneuvosto 14/2009, Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat 2.1. Diakoniatyön johtokunta Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta - Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan pöytäkirjat 2.3. Lähetystyön johtokunta Toimikunnat -

4 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Muut pöytäkirjat 3.1. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat - Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja Muut pöytäkirjat - Hirvensalon suunnittelutoimikunnan pöytäkirja 17, Lyhennysotteet - 5. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat - 45, , Diakonian vuorotteluvapaan sijaisen palkkaus , Diakonian vuorotteluvapaan sijaiselle maksettavan palkan määrittäminen Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 135 SEURAKUNNAN NYKYISEN HALLINTORAKENTEEN ARVIOIMINEN Seurakuntaneuvoston kokouksessa lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Juhani Pulkkinen nosti esille kysymyksen lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsenmäärän lisäämisestä. Ehdotuksen taustalla oli hankaluus saada johtokuntaa päätösvaltaiseksi. Johtokuntien kokoonpano kaikissa kolmessa johtokunnassa on 5 jäsentä + puheenjohtaja, ja nykyiset johtokunnat on valittu tämän mukaisesti (SN , 29, 41 ja 42). Kun kaikkien johtokuntien kokoonpano toimikaudelle on valintatilanteessa ollut sama, tuntuisi perustellulta pitää kiinni nykyisestä kokoonpanosta toimikauden loppuun saakka. Seurakunnan nykyistä hallintorakennetta on kuitenkin syytä tarkastella jo tässä vaiheessa laajemmastakin näkökulmasta. Keväällä hyväksytyssä strategiassa ja sen pohjalta seurakuntaneuvoston hyväksymässä toimintasuunnitelma 2010 on tavoitteeksi asetettu nykyisen hallintorakenteen arviointi. Toimintasuunnitelman 4. tavoite kuuluu: Strategian linjausten

5 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto mukaisesti kevennetään ja selkiytetään seurakunnan nykyistä hallintorakennetta Tämä periaatekeskustelu on syytä aloittaa jo tässä vaiheessa, koska vuosi 2010 on seurakuntavaalivuosi. Mikäli nykyiseen hallintorakenteeseen halutaan muutoksia, ne tulee tehdä v aikana. Seurakunnan hallintorakenne on tällä hetkellä melko laaja. Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa. Sen valitsemina ja alaisuudessa toimivat diakonia-, lähetys- sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnat. Lisäksi hallintorakenteeseen kuuluvat Viro-, Ilomantsi-, Inkeri-, Uittamo-, saaristo ja perinnetoimikunnat. Hallintorakenteen rinnalla on syytä tarkastella seurakunnan työyhteisön johtosuhteissa ja organisaatiossa tapahtuneita muutoksia. Seurakunnan toiminnan johtamisen kannalta keskeinen muutos on ollut johtavien viranhaltijoiden aseman vakiintuminen kautta linjan. Lähiesimiesvastuuta kantavat tällä hetkellä johtava diakoniatyöntekijä, kanttori ja nuorisotyönohjaaja sekä seurakuntatyötä johtava kappalainen. Lisäksi yksi kappalaisista vastaa jumalanpalveluselämän kehittämisestä ja yksi osallistuu hallinnolliseen työskentelyyn toimien myös tarvittaessa kirkkoherran sijaisena. Koska toiminnan hallinnoinnissa ja johtamisessa on monta tasoa, niiden keskinäiset suhteet tulisi nykyistä paremmin selkiyttää. Maallikolla on luonnollisesti paikka seurakunnan vapaaehtoisena toimijana, yleisen pappeuden pohjalta. Hallintorakenteesta keskusteltaessa maallikon roolia voidaan hahmottaa kahdella tapaa. Toinen tapa on seurakunnassa nykyään käytössä oleva hallinnollinen malli. Se korostaa maallikon roolia seurakunnan päätöksentekijänä. Toinen tapa on nähdä maallikko tukiryhmän jäsenenä, jolloin tehtävä ei ole hallinnollinen päätöksenteko vaan käytännöllisempi tapa tukea työalan työtä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Riippumatta siitä, kummalla mallilla jatkossa edetäänkin, on eri toimijoiden keskinäiset toimivaltasuhteet, roolit ja tehtävät syytä selkiyttää. Ennen muuta tulee keskustella siitä, millainen toimintatapa parhaiten palvelee seurakunnallisen toiminnan kehittämistä. Tarvitaanko työalalla maallikon panosta hallinnollisena päätöksentekijänä vai käytännöllisempänä toimijana. On syytä tuoda esille, että maallikon rooli edellä kuvatuissa malleissa on erilainen. Hallintoelimissä hän osallistuu päätöksen tekoon esitysten pohjalta. Tukiryhmä mallissa maallikko tehtävä ei ole hallinnollinen ja päätöksentekijän rooli, vaan käytännöllisempi yhteistyö työaloilla toimivien ja niitä johtavien työntekijöiden kanssa. Kummassakin mallissa operatiivinen

6 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto työnjohto, siis toiminnan yksityiskohtainen suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu työaloja johtavien työntekijöiden ja viime kädessä kirkkoherran johdolla. Hallintoelimien toiminnan pohjana on niille hyväksytyt johtosäännöt. Ne muodostavat rajat, joiden sisälle päätöksenteko tapahtuu. Siis jos esim. johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys työalan toimintasuunnitelmaksi, sen tulee tehdä esitys toiminnan yleisistä suuntaviivoista kolmivuotissuunnitelman muodossa. Yksityiskohtaisempi suunnittelu on jo työnjohdollista toimintaa. Nykyisessä hallintorakenteessa johtokuntien asema on periaatteessa määritelty kohtalaisen selkeästi. Toimikuntien toimintaa ei ole ainakaan muodollisesti määritelty. Ne toimivat periaatteessa työalan käytännön työrukkasina, mutta samalla ikään kuin hallinnon tontilla. Erityisesti toimikuntien tehtäväkenttä ja asema tulisi keskustelussa selkiyttää. Jos toimikunnan tehtävä on olla mukana seurakunnallisen työn ideoimisessa ja rakentamisessa, se toimii enemmän tukiryhmän tai työryhmän kuin luottamuselimen roolissa. Hallinnollisen ja toiminnallisen ryhmän sekamuoto on ongelmallinen, koska toimijoiden rooli ja tehtävät ovat vaikeammin hahmotettavissa ja vaarassa mennä keskenään sekaisin. Edellä kuvatun rakenteen selkiyttämisen tai mahdollisten muutosten tulee luonnollisesti nousta työalan tarpeista käsin. Rakenteiden, olivatpa ne selkeän hallinnolliset tai tukiryhmätyyppiset, tulee palvella toimintaa ja sen tarpeita. Keskustelun pohjaksi olisi hyvä selvittää asiaan liittyviä käsityksiä sekä luottamushenkilöinä toimivilta maallikoilta että niiltä työntekijöiltä, joiden työalalla on johto- tai toimikunta. Näkemykset tulee kaikilta johto- ja toimikunnilta sekä kyseisten työalojen työntekijöiltä ja/tai työtiimeiltä. Em. käsitysten selvittämistä varten kirkkoherra laatii pohjan kysymyslomakkeeksi, joka esitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa. Pohjaa voidaan tarpeen mukaan muokata. Jotta asian valmistelua päästään jatkamaan hyvässä aikataulussa, johto- ja toimikuntien sekä niiden kanssa työskentelevien työalojen tulee näkemyksensä kirkkoherralle vuoden loppuun mennessä. Olisi myös hyvä alustavasti sopia alkuvuonna 2010 pidettävästä seurakuntaneuvoston ja työalojen keskustelutilaisuudesta, jossa asiasta voitaisiin keskustella yhteisen pöydän ympärillä. Seurakuntaneuvosto - hyväksyy kyselylomakkeen, jolla se pyytää johto- ja toimikunnilta sekä niiden kanssa työskenteleviltä työaloilta

7 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto näkemykset seurakunnan nykyisestä hallintorakenteesta sekä sen kehittämistarpeista - pyytää em. näkemykset toimitettavaksi kirkkoherralle kuluvan vuoden loppuun mennessä - tekee esityksen työyhteisön kanssa pidettävästä yhteispalaverista liittyen hallintorakenteen selkiyttämiseen Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Johtokunnat, toimikunnat, seurakunnan työntekijät 136 LÄHETYSSIHTEERIN KOULUTUSANOMUS Lähetyssihteeri Mirja Metso on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan koulutusta koskevan muutosanomuksen: Anomus SN LÄHETYSSIHTEERIN KOULUTUSANOMUS Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt seurakunnan työntekijöiden koulutuksista. Mirja Metsolle on tuolloin anomuksesta myönnetty Uskonnot ja kulttuurit kasvatuksessa (50p) koulutus. Olen edelleen tehnyt seuraavanlaisen anomuksen seurakuntaneuvoston kokoukseen Lähetyssihteeri Mirja Metso on tehnyt anomuksen koulutukseen Raamatun monimuoto-opiskelu (15 op). Koulutus sisältää kaksi (2) jaksoa syksyllä 2009 ja neljä (4) jaksoa vuonna Koulutus tapahtuu Helsingin Raamattukoulussa. Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmenevät ohessa olevasta ilmoituksesta. Mirja Metsolle on hyväksytty v henkilöstökoulutussuunnitelmassa koulutuksena Uskonnot ja kulttuurit kasvatuksessa, johon kuuluu kaksi (2 ) jaksoa syksyllä

8 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto ja yksi (1) alkutalvesta Mirja Metsolla on se käsitys, että koulutussuunnitelmassa hyväksytty koulutus on hänestä itsestään riippumattomista syistä johtuen vaarassa peruuntua. Nyt käsiteltävä koulutus tulisi siis mahdollisesti peruuntuvan koulutuksen tilalle. Koulutussuunnitelma vahvistetaan loppusyksystä seurakuntaneuvostossa. Tämä merkitsee sitä, ettei koulutussuunnitelmaan oteta vuoden aikana lisäyksiä. Erityisesti tämä koskee pitempikestoisia koulutuksia. Mikäli kuitenkin on niin, että Mirja Metsolle koulutussuunnitelmassa vahvistettu koulutus peruuntuu, on mahdollista ottaa nyt anottu koulutus tilalle. Tämä on perusteltua sikälikin, että hänen osaltaan suunniteltu koulutus peruuntui myös edeltävänä vuonna. Jos v hyväksytty koulutus peruuntuu, uusi koulutus huomioidaan v koulutussuunnitelmassa jo vahvistettuna koulutuksena. Mikäli jo hyväksytyn koulutuksen peruuntumista ei tule, uutta ei ole perusteltua hyväksyä, vaan siinä tapauksessa edettäisiin v suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisuus on lähtökohta, jota korostetaan koko työyhteisön koulutuksen suunnittelussa. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Mirja Metsolle hänen anomansa koulutuksen Raamatun monimuoto-opiskelu edellyttäen, että hänelle koulutussuunnitelmassa vahvistettu koulutus hänestä riippumattomista syistä johtuen peruuntuu. Koulutus hyväksyttäisiin ilmeisen hyödyllisenä koulutuksena samoin periaattein kuin v koulutussuunnitelmaan vahvistettu koulutus. Mikäli aiempi koulutus ei peruunnu, toimitaan vuodelle 2009 hyväksytyn koulutussuunnitelman puitteissa. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hain alun perin Uskonnot ja Kulttuurit kasvatuksessa kurssille senhetkisestä tarpeesta käsin.kurssin osaamistavoitteina on mm. lisätä osallistujien ymmärrystä uskontojen ja kulttuurien välisistä yhteyksistä sekä uskontojen ilmenemismuotojen moninaisuudesta. Nämä ovat hyviä asioita jokaisen tietää ja omaksua. Kurssi on järjestäjän taholta toteutumassa. Vaikka edellä mainittu kurssi on hyvä ja tarpeellinen niin mielestäni olen tällä hetkellä enemmän raamattuopetuksen tarpeessa. Olen jo aloittanut omakustanteisesti ja omalla ajalla Raamatun monimuoto-opiskelun (15 op), sillä kurssi

9 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto alkoi jo Katson, että tällä hetkellä raamatun opiskeleminen täyttää vajetta ammattitaidossani ja osaamisessani. Työurani aikana en ole aikaisemmin saanut täydentävää raamattuopetusta. Lähetystyön työalalla ei tule olemaan vuodenvaihteen 2010 jälkeen omaa teologia, joten minun täytyy tästäkin syystä perehtyä enemmän raamattuun ja sen sisältöön. Anon siis, että koulutussuunnitelmassa 2009 hyväksytty koulutus Uskonnot ja kulttuurit kasvatuksessa vaihdettaisiin Raamatun monimuoto-opiskelu koulutukseen. Mirja Metso Lähetyssihteeri Martinseurakunta Työalan koulutuksen suunnittelussa tulee lähtökohtaisesti pitää kiinni kulloisellekin vuodelle hyväksytystä koulutussuunnitelmasta. Suunnittelua vaikeuttaa jossain määrin se, että osa työn kannalta tarpeellisesta koulutuksesta tulee tietoon vasta suunnitelmavuoden aikana. Lähetyssihteeri Mirja Metson muutosanomuksen taustalla on myös työalan henkilöresursseihin kohdistuvat muutokset, joita on työstetty v koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Teologin jäädessä työalalta pois lähetyssihteerin on perusteltua vahvistaa raamattuteologista osaamistaan. Nyt anottu koulutus kohdistuu vuosille Vuoden 2009 osuus (2 lähijaksoa) mahtuvat kustannuksiltaan v koulutusbudjetin raameihin, koska aiemmasta koulutuksesta olisi kuluvalle vuodelle tullut suuremmat kustannukset. Raamatun monimuoto-opiskelu koulutus tulee sisällyttää myöhemmin syksyllä hyväksyttävään v koulutussuunnitelmaan Mirja Metson täydennyskoulutukseksi. Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetyssihteeri Mirja Metson anoman Raamatun monimuoto-opiskelu koulutuksen korvaamaan v koulutussuunnitelmassa hyväksytyn Uskonnot ja kulttuurit opetuksessa koulutuksen. Koska koulutus jatkuu v. 2010, nyt hyväksyttävä koulutus tulee Mirja Metson täydennyskoulutukseksi v koulutussuunnitelmaan. Koulutus hyväksytään ilmeisen hyödyllisenä täydennyskoulutuksena samoin periaattein kuin aikaisempi koulutus. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Lähetyssihteeri Mirja Metso, seurakuntayhtymän koulutustoimikunta 137 SELVITYS LEHMOSEN TESTAMENTTIRAHASTOSTA TURUN JA KAARINAN N TESTAMENTTIRAHASTOSSA Seurakuntaneuvostossa on keskusteltu Lehmosen testamenttirahaston hoidosta viimeksi :n yhteydessä, kun päätettiin seurakunnan uuden nimikkolähettisopimuksen rahoituksesta. Asiasta käytiin keväällä ja alkukesästä useammassa otteessa periaatteellista keskustelua lähetystyön johtokunnassa. Seurakuntayhtymän talouspäällikkö Irma Hokka on kesällä laatinut selvityksen Lehmosen rahastosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän testamenttirahastossa. Hän on toivonut, että laadittu selvitys annettaisiin seurakuntaneuvostolle tiedoksi. Talouspäällikkö Irma Hokan selvitys on ohessa mukana. Seurakuntaneuvosto tutustuu talouspäällikkö Irma Hokan selvitykseen Lehmosen testamenttirahaston hoidosta seurakuntayhtymän testamenttirahastossa ja keskustelee asiasta tarpeen mukaan. Merkitään talouspäällikön selvitys tiedoksi saaduksi seksi. Ei muutoksenhakuoikeutta Merkittiin selvitys tiedoksi ja todettiin se kaikin puolin asianmukai- 138 LEHMOSEN TESTAMENTTIRAHASTON OP-PRIVATESSA OLEVAN OSUUDEN HOITAMINEN Lehmosen testamenttivarojen hoidossa on seurakunnan hallinnossa eniten keskustelua herättänyt seurakunnan OP- Privateen sijoittamien varojen hoitoon liittyvät käytännöt. Seurakuntaneuvostolla ja taloustoimistolla on toisistaan eriävä näkemys siitä, miten osinkotuotot tulisi kirjata. Tällä hetkellä ne kirjataan seurakuntayhtymän testamenttirahastoa, kun seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan ne tulisi kirjata erikseen omalle tililleen.

11 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Testamenttitoimikunnan kanssa on sovittu käytännöksi se, että toimikunta pitää neljännesvuosittain kokouksen, jossa päivitetään Lehmosen testamenttirahaston, erityisesti OP-Privatessa olevan osuuden tilanne sekä tehdään tarvittavat toimenpide-ehdotukset seurakuntaneuvostolle. Lehmosen testamenttirahaston toimikunta kokoontuu vielä alkusyksyn aikana ja sen esittämät toimenpideehdotukset tuodaan päätettäväksi kokoukseen Seurakuntaneuvoston tulee saada ajantasainen selvitys OP- Privaten sijoituksista ja niiden tuotoista esitellään seurakuntaneuvostolle kokouksessa. Lisäksi OP-Privaten salkunhoitaja on tehnyt esityksen koskien Stockmannin osakeantia Hän suosittaa seurakunnalle, osakkeet merkitään osakeannista siten, että ostetaan lisäksi puuttuvat merkintäoikeudet. Uusien osakkeiden kokonaismääräksi tulisi 20 kpl ja kustannuksia toimenpiteestä aiheutuisi n. 250 Seurakuntaneuvosto - merkitsee tiedokseen selvitykset Lehmosen testamenttirahaston OP-Privateen sijoitetun osuuden tämänhetkisen tilanteen; - hyväksyy salkunhoitajan esittämän Stockmannin osakeantia koskevan toimenpide-ehdotuksen, jonka mukaisesti osakkeet merkitään osakeannista siten, että ostetaan lisäksi puuttuvat merkintäoikeudet; - päättää maksaa em. toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin Seurakuntaneuvosto päätti - merkitä tiedokseen selvitykset Lehmosen testamenttirahaston OP-Privateen sijoitetun osuuden tämänhetkisen tilanteen; - hyväksyä salkunhoitajan esittämän Stockmannin osakeantia koskevan toimenpide-ehdotuksen, jonka mukaisesti osakkeet merkitään osakeannista siten, että ostetaan lisäksi puuttuvat merkintäoikeudet; - päätti maksaa em. toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta vuosittain loppuvuodesta päättää, miten OP-Privaten ja asunto-osakkeiden tuotto käytetään - ettei tilivuoden aikana ole tarvetta kirjata OP-Privaten ja asunto-osakkeiden tuottoja eri tileille - että testamenttitoimikunta kokoontuu 3:n kuukauden välein ja antaa raportin seurakuntaneuvostolle

12 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin Tiedoksi Lehmosen testamenttitoimikunta, talouspäällikkö Irma Hokka 139 SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN VERKKOPALVELUN JA NETTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SSÄ, LAUSUNTO Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoa Suurella sydämellä vapaaehtoistyön verkkopalvelun ja nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa seuraavasti: 76 VAPAAEHTOISTYÖN VERKKOPALVELUN JA NETTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SSÄ Yhteinen kirkkoneuvosto , 397 Diakoniatyön johtokunta on :n 34 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite otteeseen sisältyy esitys Suurella sydämellä hankkeesta. Vapaaehtoistyön monipuolistaminen ja sen näkyvyyden lisääminen on viime vuosina ollut toistuvasti esillä tavoitteena. Asia on koettu tärkeäksi ja valtakunnallisestikin nettisivut ovat käytössä Tampereen, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymissä. Selvityksen mukaan Oulussa, Nokialla ja Porissa ollaan sivustoja ottamassa käyttöön. Sivusto kuuluu kirkon Hengellinen elämä verkkohankkeeseen. Johtoryhmässä todettiin, että ehdotus on kannatettava, mutta sen toteutuksen aikataulu näyttää ilmeisen kiireelliseltä. Hyvää asiaa ei kannata haaskata liian kunnianhimoiseen toteutusaikatauluun. Äärimmäisen tärkeätä on, että paikallisseurakunnat omalta osaltaan suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Tämän johdosta ennen asian jatkokäsittelyä täytyy siitä saada joko kirkkoherrainkokouksen tai seurakuntaneuvostojen

13 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto lausunnot. Kesää ajatellen kirkkoherrainkokouksen lausunto lienee nopeammin saatavissa. Kirkkoneuvosto päättää pyytää kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausuntoa pyydetään syyskuun aikana. Käsittely Jäsen Pirkko Julkunen esitti, että lausunto pyydetään myös seurakuntaneuvostoilta. Kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta ja kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä -verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausunto pyydetään mennessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja kirkkoherrainkokoukselle. Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty myös laajassa kirkkoherrainkokouksessa seuraavasti: Kirkkoherrainkokous 06/2009, 54 Diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen etukäteisinformaatiosta (esitys diakoniatyön johtokuntaan) ilmenee seuraavaa: Seurakuntayhtymässä on ollut käynnissä Johtamisen erikoisammattitutkinto-koulutus JET. Tämän koulutuksen puitteissa kunkin osallistujan koulutukseen on liittynyt kehittämishanke. Diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkinen otti omaksi kehittämishankkeekseen Auttamisen kulttuuri nimisen hankkeen. Hankkeessa on toiminut ohjausryhmänä eri seurakunnista ja yksiköiden edustajista koostuva työryhmä. Auttamisen kulttuuri -hanke on konkretisoitunut esitykseksi Suurella Sydämelle vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelun ja nettisivujen

14 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto käyttöönottamiseksi seurakuntayhtymässä. Vastaavat sivut ovat käytössä jo Tampereen, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymässä. Porissa, Oulussa ja Nokialla ollaan sivustoja ottamassa käyttöön. Sivusto on osa kirkon Hengellinen elämä verkossa hanketta. Liite 54 Liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa on selvitetty hankkeen sisältöä, organisointia, aikataulua, markkinointia ja kustannuksia. Suunnitelman mukaan sivut otetaan käyttöön viikolla 49, joka on valtakunnallinen vapaaehtoistyön viikko. Joulun alla voidaan myös hyvin hyödyntää joulunajan viestintää teemalla ja ihmisillä hyvä tahto. Sivuston käyttöönotossa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on valmisteluvaihe syysjoulukuussa, johon kuuluu työntekijöiden kouluttaminen ja innostaminen, ohjelman tutuksi tekeminen, ohjelman valmistelu, tehtävien kokoaminen, viestintä ja mainonta. Tammikuusta lähtien Suurella Sydämelläverkkopalvelu tarvitsee edelleen toiminnasta vastaavan, joka kehittää, kouluttaa ja päivittää sivustoja yhdessä seurakuntien kanssa. Suunnitellun työnjaon mukaan diakoniakeskuksessa olisi sivuston ylläpidon ja koordinoinnin vastuu. Seurakunnilla ja eri yksiköillä olisi vastuu tuoda vapaaehtoistyön tehtäviä sivuille, vastata vapaaehtoistyöhön haluavan yhteydenottoon ja opastaa heidät tehtäviin. Kuten edeltä ilmenee, hankkeessa olisi tarkoitus noudattaa työnjakoa, jossa diakoniakeskus vastaisi sivuston ylläpidosta ja kantaisi vastuun koordinoinnista. Seurakunnilla ja eri yksiköillä olisi vastuu tuoda vapaaehtoistyön tehtäviä sivuille, vastata vapaaehtoistyöhön haluavan yhteydenottoon ja opastaa heidät tehtäviin. Jos asiaa yksinkertaistaa, niin diakoniakeskuksen kannalta asiassa näyttäisi olevan kyse nettisivustosta ja sen ylläpitämisestä. Seurakuntien kannalta katsottuna on kyse monipuolisen vapaaehtoistoiminnan käynnistämisestä. Molemmat tehtävät ovat haastavia, mutta luultavasti monipuolisen vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen on vaikeudeltaan aivan eri kokoluokkaa kuin vapaaehtoistoimintaa koordinoivan nettipalvelun käynnistäminen. Näin ollen seurakuntien vastauksen antamineen kysymykseen, oletteko mukana hankkeessa, ei ole ihan yksinkertaista. Toisaalta on järkevää, että diakoniakeskus on rajannut roolinsa tiedonvälittäjän osaan, koska seurakuntatyön vapaaehtoispanosta (koulutus, perehdyttäminen, motivointi, työnjohto, työnohjaus, palkitseminen) ei ole

15 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto tarkoituksenmukaista ulkoistaa kovin kauas siitä tilanteesta, missä vapaaehtoistyö tapahtuu. Salin-Inkisen esityksestä ei täysin yksiselitteisesti ilmene, missä seurakunnat olisivat mukana, jos olisivat. Minkä alan tai alueen vapaaehtoistoiminnasta tässä puhutaan? Seurakunnassa on paljon vapaaehtoistyötä, diakonian lisäksi mm. lähetyksen, nuorisotyömuotojen ja musiikin alueilla. Salin-Inkisen etukäteismateriaalista ei yksiselitteisesti ilmene, puhutaanko Suurella sydämellä hankkeessa erityisesti diakonian piirissä tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä ja sen nettimarkkinoinnista. Näin voisi olettaa, koska Salin-Inkinen on nimenomaan diakoniakeskuksen työntekijä. Ja ennen kaikkea: Tätä on seurakunnan kannalta järkevää olettaa. Esimerkiksi seurakunnan rippikouluisosten tai kirkkokuorolaisten rekrytointia ei lähtökohtaisesti ole tarkoituksenmukaista delegoida diakoniakeskukselle. Jos ja kun kyseessä on diakoniatyön vapaaehtoistoiminnan nettikampanja, niin se kannattaisi tuoda selkeämmin esille. Ja edelleen: Näin ollen hankkeen jatkojalostus näyttäisi kuuluvan lähinnä Diatorin normaalin toiminnan piiriin. Diatorissa ovat edustettuina sekä seurakuntien diakoniatyö (vapaaehtoistyö mukaan lukien) että diakoniakeskuksen diakonia- ja vapaaehtoistyö. Kun joku ilmoittautuu seurakunnan vapaaehtoistyöhön, eikä seurakunnalla olekaan mahdollisuutta tarjota sellaista. Onko vapaaehtoisella subjektiivinen oikeus vapaaehtoistyöhönsä. Vaikka seurakuntalaisella ei olisikaan itsestään selvää oikeutta saada vapaaehtoistyö, jos hän ilmoittautuu sellaiseen, on kuitenkin selvää, että sopivaa tehtävää ilman jääminen aiheuttaa mielipahaa. Onko tätä kysymystä ajateltu; ainakin seurakunnat joutuvat sitä pohtimaan, kun päättävät mukaan lähtemisestään. Mervi Salin-Inkinen esittelee kokouksessa Suurella sydämellä -hanketta. : Tutustutaan Suurella sydämellä -hankkeeseen : Kirkkoherrojen kokouksen työjaosto ryhtyy valmistelemaan asiaa (seurakuntien näkökulma) loppukesästä.

16 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Srk-neuvosto Suurella sydämellä hanke nostaa jälleen esille seurakuntien kannalta keskeisen asian: vapaaehtoistoiminnan. Samalla se tarjoaa periaatteessa hyvän ja näyttävän kanavan, jonka kautta vapaaehtoistyötä voidaan markkinoida ja jonka kautta vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin saada. Ennen kuin luodaan tekninen kanava vapaaehtoistyön organisoinnin työvälineeksi, vauhtia tulisi ottaa kauempaa kysymällä mitä, millaista sekä miten suunniteltua ja organisoitua on seurakuntien vapaaehtoistoiminnan koko kenttä? Vapaaehtoistyön kenttä ei ole seurakunnissa, Martinseurakunnassakaan, kyntämätön sarka. Monilta osin sen jäntevä suunnittelu ja organisointi on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Ainakaan Martissa tuskin on vielä loppuun asti selvitetty, missä kaikessa vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin käyttää, saati että työkenttää olisi muutoin jäsennetty. Tämä kunnollinen selvitystyö vapaaehtoistyön kokonaiskentästä tulisi tehdä ennen kuin päätetään, miten sitä markkinoidaan tai miten rekrytointi on mielekästä hoitaa. Ennen markkinointia ja rekrytointia pitäisi siis tehdä hyvä pohjatyö vapaaehtoistyön tarpeiden selvittämiseksi seurakunnassa. Kysymys on viime kädessä seurakuntien palvelukseen tulevista vapaaehtoisista toimijoista, ja sekä heidän että seurakunnan kannalta työn selkeä organisointi tulisi jäsentää seurakunnassa, siis vapaaehtoistyön todellisella pelipaikalla. Suurella sydämellä hankkeen aikataulu on seurakuntien kannalta liian tiukka. Aikataulu on suunniteltu siitä lähtökohdasta, että vapaaehtoistyön substanssi, sisältö on ikään kuin jo selkeänä olemassa ja nyt olisi kyse vain työn teknisestä kanavoinnista ja markkinoinnista. Näin ei ainakaan Martinseurakunnassa tilanne kuitenkaan ole. Hankkeen veturina on diakoniakeskus. Se on ymmärrettävää, koska merkittävä osa seurakuntien vapaaehtoistyöstä tapahtuu juuri diakoniatyössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vapaaehtoistyö seurakunnissa on monimuotoista ja diakonia muodostaa yhden osan kokonaisuudesta. Mikäli Suurella sydämellä hanke olisi ensi sijassa diakonian vapaaehtoistyön kanava, asian työstäminen voisi jatkua Diatorissa, kuten muukin diakoniatyötä koskeva yhteistyön suunnittelu

17 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Suurella sydämellä hanke sinällään on kannatettava, joskin on koko ajan syytä kriittisesti pohtia sitä, kuinka kauaksi vapaaehtoistyön organisointi ja rekrytointi siirretään siltä kentältä, jossa työtä tosiasiallisesti tehdään. Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvosto päätti esittää lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on

18 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto 140 PERHETYÖN YHTEISET TAVOITTEET, LAUSUNTO Yhteinen kasvatusasian johtokunta on pyytänyt mennessä lausuntoa perhetyön yhteisistä tavoitteista. Johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Perhetyön suunnittelu- ja edistämisfoorumi (PESUE) koostuu paikallisseurakuntien lapsi- ja perhetyön pappien, perhetyöntekijöiden, perheasiain neuvottelukeskuksen ja kasvatusasiain keskuksen edustuksesta. PESUE kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana kokousten ja neuvottelupäivän merkeissä. Jo ensimmäisissä PESUEen kokoontumisissa nousi esille selkeä tarve yhteisistä perhetyön tavoitteista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Yhteiset linjaukset koettiin tärkeäksi työvälineeksi kaikille perhetyötä tekeville työntekijöille. Tavoitteita on työstetty foorumin tapaamisissa keväästä 2008 kevääseen Perhetyön tavoitteet ovat työvälineenä arjen työssä. Seurakuntien omien strategioiden ohella ne toimivat koko perhetyön kehittämisen apuvälineenä. Liite 1 76/2009 Srk-neuvosto Kasvatusasiain johtokunta merkitsee perhetyön yhteiset tavoitteet tietoonsa saatetuiksi ja pyytää niistä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Ilmoitus Jaanet Salminen, paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Esityksen mukaan

19 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Perhetyölle on vakiintunut tärkeä asema seurakunnan työkentässä. Martinseurakunnassa perhetyö on koettu siinä määrin tärkeäksi työmuodoksi, että seurakuntaan on perustettu työalalle oma virka lukien. Samalla kun perhetyöllä ja sen monilla keskeisillä työmuodoilla on vakiintunut jalansijansa seurakunnassa, työalalla samalla joudutaan kysymään myös sitä, miten ja miltä pohjalta työtä tulisi kehittää. Tämän työn kannalta on hyvä, että niin seurakuntien perhetyötä tekevät kuin myös muut perhetyötä tekevät tahot ovat hahmotelleet työalan suuntaviivoja. Tätä yhteistä suunnittelutyötähän palvelee juuri perhetyön suunnittelu- ja edistämisfoorumi (PESUE). Perhetyön tavoitteet ohessa mukana. Perhetyön tavoitteet on julkaistu neliväripainotuotteena. Ulkoasusta herättää kysymyksen, onko tavoitteet annettu enemmänkin tiedoksi kuin aidosti lausunnolle? Nyt vaikutelma on se, että tavoitteet on käytännössä jo lyöty lukkoon. Tavoitteet on esitetty hyvin selkeässä ja havainnollisessa muodossa. Ensimmäisen aukeaman puu havainnollistaa hyvin arvoja, siis juuria, joista tavoitteet ammentavat voimansa. Arvopohjaan on valittu 13 erilaista arvoa, mikä on paljon. Olisiko valinta pitänyt tehdä tiukemmalla seulalla, jolloin ehkä olisi myös voitu puhua arvoista myös hiukan konkreettisemmin? Esim. 4-5 keskeistä arvoa olisi ollut riittävä määrä. Arvot on valittu sillä tavoin yleisluonteisesti, että ne on periaatteessa kaikki helppo allekirjoittaa. Ehkä siinä on myös niiden tulkinnan vaikeus. Esimerkiksi arvoina kohtuus, yhteisöllisyys tai hengellisyys jättävät paljon tulkinnan varaa. On ehdottoman hyvä, että esim. hengellisyys on mainittu perhetyön arvoksi, mutta tällä tavoin ilmaistuna se jättää tilaa periaatteessa millaiselle hengellisyydelle tahansa. Olisi ehkä ollut hyvä ottaa joku konkreettisempi näköala luterilaisesta perinteestä ja avata se. Tavoitteet ovat nekin sinällään hyviä, mutta melko yleisluonteisia. Oikeastaan ilman vasta 5:nä tulevaa, Jumalasuhteeseen liittyvää palloa tavoitteet voisivat olla minkä tahansa perhetyötä tekevän organisaation tavoitteista. Kristillinen kasvatustyö ja sitoutuminen kristilliseen uskoon toimii seurakuntien perhetyön lähtökohtana ja läpäisyperiaatteella. Tämä Jumala-suhteen palloa olisi voinut sitäkin pohtia pitemmälle, vaikkapa kysyen, miten Jumalan kolmiyhteyden näköala, Isä, Poika ja Pyhä Henki näkyvät perhetyössä. Seurakuntaneuvosto antaa perhetyön tavoitteita koskevan lausunnon.

20 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto päätti esittää lausuntonaan seuraavaa: Perhetyölle on vakiintunut tärkeä asema seurakunnan työkentässä. Martinseurakunnassa perhetyö on koettu siinä määrin tärkeäksi työmuodoksi, että seurakuntaan on perustettu työalalle oma virka lukien. Samalla kun perhetyöllä ja sen monilla keskeisillä työmuodoilla on vakiintunut jalansijansa seurakunnassa, työalalla samalla joudutaan kysymään myös sitä, miten ja miltä pohjalta työtä tulisi kehittää. Tämän työn kannalta on hyvä, että niin seurakuntien perhetyötä tekevät kuin myös muut perhetyötä tekevät tahot ovat hahmotelleet työalan suuntaviivoja. Tätä yhteistä suunnittelutyötähän palvelee juuri perhetyön suunnittelu- ja edistämisfoorumi (PESUE). Perhetyön tavoitteet on julkaistu neliväripainotuotteena. Ulkoasusta herättää kysymyksen, onko tavoitteet annettu enemmänkin tiedoksi kuin aidosti lausunnolle? Nyt vaikutelma on se, että tavoitteet on käytännössä jo lyöty lukkoon. Tavoitteet on esitetty hyvin selkeässä ja havainnollisessa muodossa. Ensimmäisen aukeaman puu havainnollistaa hyvin arvoja, siis juuria, joista tavoitteet ammentavat voimansa. Arvopohjaan on valittu 13 erilaista arvoa, mikä on paljon. Olisiko valinta pitänyt tehdä tiukemmalla seulalla, jolloin ehkä olisi myös voitu puhua arvoista myös hiukan konkreettisemmin? Esim. 4-5 keskeistä arvoa olisi ollut riittävä määrä. Arvot on valittu sillä tavoin yleisluonteisesti, että ne on periaatteessa kaikki helppo allekirjoittaa. Ehkä siinä on myös niiden tulkinnan vaikeus. Esimerkiksi arvoina kohtuus, yhteisöllisyys tai hengellisyys jättävät paljon tulkinnan varaa. On ehdottoman hyvä, että esim. hengellisyys on mainittu perhetyön arvoksi, mutta tällä tavoin ilmaistuna se jättää tilaa periaatteessa millaiselle hengellisyydelle tahansa. Olisi ehkä ollut hyvä ottaa joku konkreettisempi näköala luterilaisesta perinteestä ja avata se. Tavoitteet ovat nekin sinällään hyviä, mutta melko yleisluonteisia. Oikeastaan ilman vasta 5:nä tulevaa, Jumalasuhteeseen liittyvää palloa tavoitteet voisivat olla minkä tahansa perhetyötä tekevän organisaation tavoitteista. Kristillinen kasvatustyö ja sitoutuminen kristilliseen uskoon toimii seurakuntien perhetyön lähtökohtana ja läpäisyperiaatteella. Tämä Jumala-suhteen palloa olisi voinut sitäkin pohtia pitemmälle, vaikkapa kysyen, miten Jumalan kolmiyhteyden näköala, Isä, Poika ja Pyhä Henki näkyvät perhetyössä.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.1.2010 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.1.2010 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.1.2010 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 14.1.2010 klo 18.00 19.43 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 24.9. 2015 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 24.9.2015 klo 18.00-19.27 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3. 2009 klo 18.00-19.05 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Seppo Riihimäki puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 23.09.2010 116

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 23.09.2010 116 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 23.09.2010 116 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 23.9.2010 klo 18.00, kahvit klo 17.45 Paikka Yrjänän seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.2. 2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.2. 2015 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.2. 2015 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 12.2.2015 klo 18.00 20.50 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo, Tuomo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9 /2013 Aika: maanantai 4.11.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 NEUVOSTO 3.11.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 18.45 Paikka Kauniaisten kirkko, alatakkahuone Läsnä Poissa 53 Kokouksen avaus Ala-Reinikka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 28.10.2015 klo 17 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Granat-Tapaila Asta, varajäsen Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 27.10.2015 klo 18-20.50 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen

Kokousaika: tiistai 27.10.2015 klo 18-20.50 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen Kokousaika: tiistai 27.10.2015 klo 18-20.50 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen, poissa Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot