Viestintäviraston teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012"

Transkriptio

1 n teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012

2 2 (18) Julkaisija Tekijät Työryhmät, Timo Leppinen Asiakirjan nimi Teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012 KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä Asiakirjan laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Tiivistelmä Vuonna 2012 toiminnassa oli 15 tekniseen ohjaukseen vaikuttanutta työryhmää. n tärkeimmät kotimaiset yhteistyöryhmät ovat edustettuina n työryhmissä. Yhteistyötahojen asiantuntemuksesta on merkittävä apu asioiden valmistelussa. Uusia teknisiä työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan teletoiminnan painopistealueille. Osa ryhmistä on luonteeltaan pysyviä ja osa on perustettu jotakin yksittäistä tehtävää varten. Teknisiin työryhmiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuu yhteensä yli 400 henkilöä lähes sadasta organisaatiosta. Avainsanat Toimintakertomukset Sarjan nimi n julkaisuja Kokonaissivumäärä Jakaja Kieli Suomi Hinta - Kustantaja Luottamuksellisuus julkinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti PL 313 Itämerenkatu 3 A HELSINKI HELSINKI Telekopio Kotisivu Y-tunnus

3 3 (18) YLEISKATSAUS n tärkeimmät kotimaiset yhteistyöryhmät ovat edustettuina n neuvottelukunnassa, viestintäverkkojen tekniset määräykset - työryhmässä, ITU-T/ETSI-vastinryhmässä ja teknisissä työryhmissä. Työryhmiin voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki käsiteltävästä aiheesta kiinnostuneet organisaatiot. Yhteistyötahojen asiantuntemuksesta on merkittävä apu asioiden valmistelussa. Työryhmät ovat myös tärkeä väline tiedottamisessa ja palautteen saamisessa. Tekniset työryhmien toiminta 2012 Vuonna 2012 toiminnassa oli 15 teknisen ohjauksen työryhmää. Teknisiin työryhmiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuu yhteensä yli 400 henkilöä lähes sadasta organisaatiosta. n ja muiden telealan organisaatioiden edustajat ovat myös mukana vaikuttamassa monissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöryhmissä ja komiteoissa, joissa päätetään alan toimintalinjoista ja valmistellaan ja laaditaan sopimuksia, suosituksia ja standardeja. n tekniset työryhmät pitivät vuonna 2012 yhteensä 41 kokousta. Toimintaselostukset Tässä raportissa ovat seuraavien vuonna 2012 toimineiden työryhmien toimintaselostukset: CERT-FI-työryhmä Human Factors Hätäliikenne -työryhmä IPv6 ITU-T/ETSI vastinryhmä Laitetekniikka M54-työryhmä NGN/Future networks Numerointityöryhmä Radio- ja telepäätelaiteryhmä (kansallinen TCAMin vastinkomitea) Siirtojärjestelmät Sisäverkot Telekuuntelu ja valvonta -työryhmä Terminologia Viestintäverkkojen tekniset määräykset (TM)

4 4 (18) CERT-FI-työryhmä 4 Elias Alanko Jani Anttila OP Palvelut Oy PPO-yhtiöt Jyri Ryhänen Erkki Räsänen IBM Finland OP Pohjola osk. Kimmo Bergius Microsoft Sauli Savisalo Huoltovarmuuskeskus Raymond Causton Nets Oy Mikael Salonaho Tieto Oyj Ilpo Etolin TDC Oy Niko Saxholm Sampo Pankki Oyj Kimmo Helaskoski Itella Oyj Antti Sulosaari Kansaneläkelaitos Tarja Helkamäki Pekka Hänninen Oyj Fujitsu Services Oy Camillo Särs Antti Tassberg F-Secure Nokia Oyj Jussi Jaakonaho Nokia Oyj Heikki Tolvanen DNA Oyj Kari Jaksola Petri Jokela Finnet-liitto Wärtsilä Oyj Vesa Tupala Markku Tyynelä SOK Metso Oyj Sari Kajantie Keskusrikospoliisi Tarmo Vuorinen Patria Oyj Jukka Kantola Mikko Karikytö Fingrid Oyj Oy L M Ericsson Ab Petri Yllö Juhana Yrjölä DNA Oyj Puolustusvoimat Jarmo Karjalainen LNI Verkko Oy Ari Wikström DNA Oyj Jouko Katainen Ilmarinen Juhani Lahti TDC Oy Arttu Lehmuskallio TeliaSonera Erka Koivunen, pj. Jorma Mellin FICIX ry Kauto Huopio, siht. Kaj Paananen S-Pankki Oy Tuomo Pekkarinen Mirva Peltola Honeywell Oy Yleisradio Ab CERT-FI-työryhmän tarkoituksena on tukea CERT-FI:n toimintaa ja tehostaa yhteistyötä keskeisten Suomessa vaikuttavien toimijoiden kesken. CERT-FI-työryhmän kokouskäytäntöön kuuluu, että kullekin kokoukselle sovitaan teema, jonka aihepiiriin alustuksissa ja niitä seuraavissa keskusteluissa keskityttiin. Vuoden aikana kokouksissa käsiteltyjä aiheita olivat mm. NCSA-FI-toiminta, IPv6-tietoturvakysymykset, henkilötunnuksen käyttöön liittyvät tietoturvaongelmat sekä HAVARO-järjestelmän käyttökokemukset. Teema-aiheiden lisäksi kokouksissa käsiteltiin ajankohtaiskierroksissa huomattava määrä ajankohtaisia tietoturvaongelmia. CERT-FI-työryhmä on pysyvä ja se jatkaa toimintaansa vuonna 2013.

5 5 (18) Human Factors 2 Sakari Eränen Enter ry Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Henry Haglund Haglund Networks Oy Satu Närvä, siht. Teuvo Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitto ry Juha Sylberg Näkövammaisten Keskusliitto ry Jari Heiskanen Kuurojen Liitto ry Helena Tuorila Kuluttajatutkimuskeskus Annakaisa Häyrynen Oyj Risto Väinämö Erkki Kemppainen, pj. Terveyden ja Raila Äijö TeliaSonera Finland Oyj hyvinvoinnin laitos Sami Köykkä Logica Oy Eurooppalaisen standardoinnin painopiste oli esteettömyysvaatimusten sisällyttämisessä julkisiin ICT-hankintoihin, jota voi seurata osoitteessa Työryhmän tarkastelussa helmikuussa oli asiaan liittyvä EN-standardiluonnos. Siihen on koottu toiminnalliset yleisvaatimukset sekä vaatimukset laitteistoille, ohjelmistoille ja sähköiselle sisällölle, av-laitteille, av-sisällölle, reaaliaikaiselle kommunikoinnille, välineille, toteutukselle, operoinnille ja hallinnalle. Dokumenttiin sisältyy normatiivinen liite vaatimusten täyttymisen arvioinnille. Myös WCAG2.0 on normatiivisena vaatimuksena. Standardin arvioidaan olevan valmis syksyllä Esteettömyystyössä nähtiin yhtymäkohtia julkisen hallinnon suosituksiin (JHS). JHSprojektipäällikkö Pekka Niemi valotti suositusten laadintaprosessia, palautepyyntöjä ja suositusten tunnetuksi tekemistä. Vuonna 2012 päivitettiin muun muassa JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä. Vuoden lopussa päivitettävänä oli JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet. Tv-kanavat olivat toteuttaneet velvollisuuden tarjota ääni- ja tekstityspalvelua pääsääntöisesti asetuksen mukaisesti. Tekstityksessä Yle ja Nelonen pääsivät tavoitteeseen, MTV3 jäi hieman. Äänipalvelussa Yle jäi tavoitteesta, kun MTV3 ja Nelonen ylsivät tavoitteeseen. SuomiTV ei toteuttanut tekstitystä eikä äänipalvelua lainkaan ja yhtiölle annettiin huomautus asiasta. Myös Yleä ja MTV3:a kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin. ITUun perustettiin audiovisuaalisen median esteettömyyttä koskeva Focus Group on Audiovisual Media Accessibility, jonka alla on useita työryhmiä. THL osallistui kolmanteen komission teettämään Measuring eaccessibility in Europe -tutkimukseen, jossa mitataan tietoyhteiskunnan esteettömyyttä Euroopan eri maissa. Human Factors -ryhmän toimintaa arvioitiin uudelleen useista syistä, muun muassa ryhmässä tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi. HF-asiat nähtiin kuitenkin edelleen tärkeinä, sillä standardoinnilla on ohjaava merkitys tietoyhteiskunnassa muun muassa EU:n esteettömyyspolitiikan ja WAI-ohjeiden kautta sekä standardien kytkemisellä julkisiin hankintoihin. Varteenotettavimpana vaihtoehtona esitettiin toiminnan siirtämistä osaksi liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysseurantaryhmän työtä. Näin ollen Human Factors -ryhmän 17 vuotta kestänyt toiminta päättyi nykymuotoisena vuonna 2012.

6 6 (18) Hätäliikenne -työryhmä 4 Timo Leppinen, pj. Jukka Aaltonen Timo Aaltonen Dan Berlin Kari Jaksola Mikko Jääskeläinen Kai Koponen Kari Korhonen Jukka Laitinen Thomas Lax Hannu Naumanen Jyrki Ojala Mikko Pitkänen Jari Pohtio Harri Rasilainen Veli Salminen Marko Savolainen Teemu Simovaara Jukka Sulkunen Ilpo Vilppula Kari Wirman Eeva Lantto, sihteeri Hätäkeskuslaitos Länsilinkki Hätäkeskuslaitos Finnet-liitto ry sisäasiainministeriö TeliaSonera Finland Oyj DNA Oy HALTIK Ålands Mobiltelefon Ab HALTIK Hätäkeskuslaitos Insta DefSec Oy Oyj Rajavartiolaitos Poliisihallitus TeliaSonera Finland Oyj HALTIK Oyj FiCom ry Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 7 muuta henkilöä. Hätäliikenne -työryhmän tehtävänä on laatia teknisiä määrittelyjä viranomaisten lakisääteisten tehtävien edellyttämille televerkon laitteille ja palveluille hätäliikenteeseen liittyvien teknisten vaatimusten osalta. Vuonna 2012 Hätäliikenne -työryhmä käsitteli mm. hätäpuheluiden paikannusjärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä, manuaalista hätäpaikannusta ja roamaajien paikantamista, hätätekstiviestejä, kohdennettujen viranomaistiedotteiden välittämistä, VoIP-hätäpuheluita, ecalljärjestelmää, hätäpuheluita 2G/3G-verkkojen katkostilanteissa, 112-häirintäpuhelujen estämistä, hätäliikennemääräyksen 33 päivittämistä ja työryhmän toiminta-alueeseen liittyvää säädäntöä sekä työryhmän toiminta-alueen kansainvälistä toimintaa ETSIssä, ITUssa ja IETF:ssä. Lisäksi työryhmässä käsiteltiin hätäkeskuslaitoksen uudistamiseen liittyviä, televerkolle asetettaviin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä valmisteltiin luonnos uudeksi suositukseksi 310, "Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä", jonka versio 310/2012 S julkaistiin Työryhmän jäseniä osallistui EU:n viestintäkomitean CoCom alaryhmän EGEA:n kokouksiin ja ETSI komitean EMTEL kokouksiin.

7 7 (18) IPv6 3 Timo Hopponen Ari Keränen Tero Kivinen Teemu Kiviniemi Jouni Korhonen Timo Leppinen pj. Kari Likovuori Jorma Mellin Natalia Miettinen Jani Myyry Esa Mäkitalo Juha Paananen Jussi Sahlberg Markku Savela Teemu Savolainen Jyrki Soini Jonne Soininen Aleksi Suhonen Tuomas Toropainen FNE-Finland Ericsson AuthenTec CSC NSN Valtiokonttori TDC Nokia CSC TDC Setera VTT Nokia SIY/TeliaSonera Renesas Mobile TREX/TTY LAN&WAN Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 41 muuta henkilöä. Työryhmän tehtävänä on IP-protokollan version 6 kansallisen käyttöönoton edistäminen viestintäverkoissa sekä siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön seuraaminen ja tarvittaessa siihen vaikuttaminen yhteisten kannanottojen muodossa. Työryhmän kokouksissa esillä olivat mm. World IPv6 Launch -päivä ja siihen liittyvät kansalliset toimenpiteet ja tilannekatsaukset Suomen IPv6-käyttöönottotilanteesta. Kokouksissa käytiin läpi ETSIn, IEEE:n, IETF:n, ITU-T SG13:n ja RIPEn kokouksissa käsitellyt IPv6- asiat. Työryhmässä valmisteltiin n keväällä toteuttama IPv6-kysely. Kyselyyn saatiin vastaus 19 teleyritykseltä. Vastanneista 7 ilmoitti, että niillä IPv6 on jo käytössä -pääasiassa kuitenkin vain yrityspalveluissa, ei kuluttajapalveluissa. Vuoden 2012 aikana 12 vastannutta aikoo joko ottaa IPv6:n käyttöön tai laajentaa jo olemassa olevaa käyttöä. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että vuonna 2017 IPv6 on käytössä (IPv4:n rinnalla, joskin tavoite siirtyä kokonaan IPv6:een tuli myös esiin)

8 8 (18) ITU ETSI -vastinryhmä 4 Oiva Aalto Esa Barck Timo Leppinen Kari Lång Aimo Maanavilja Kari Marttinen Ari Takanen Risto Väinämö TeliaSonera Nokia Siemens Networks Nokia TeliaSonera Codenomicon Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 10 muuta henkilöä. Työryhmä käsitteli ITU-T:n ja ETSIn päättävissä elimissä esiin tulleita asioita. ITU-T:n yleiskokous WTSA järjestettiin marraskuussa Dubaissa. Kokous säilytti työryhmien (Study Groups) määrän entisellään, joten ITU-T:ssa jatkaa tulevallakin kaudella kymmenen työryhmää. Ryhmien mandaatteja ja kokoontumiskäytäntöjä täsmennettiin. Työryhmille valittiin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Uusittu puheenjohtajisto jakaantuu alueellisesti tasaisesti. Merkittävin hyväksytty aloite oli ITU-T:n toimintaa uudistavan "Review Committee" -komitean perustaminen, mikä avaa mahdollisuuden ITU-T:n roolin arviointiin ja yhteistyön kehittämiseen muiden globaalien järjestöjen (mm. IETF ja ISO) ja alueellisten standardointijärjestöjen (mm. ETSI) sekä foorumeiden kanssa. WTSA hyväksyi yhteensä 44 uusittua ja 6 uutta resoluutiota sekä poisti 5 resoluutiota. Aloitteilla tuetaan standardointia tärkeillä alueilla kuten Cloud Computing, Climate Change, SDN (Software-designed Networking), e-helth. WTSA-kokousta valmisteltiin yhteiseurooppalaisessa regulaattoriryhmässä CEPT ComITU. ETSIn osalta esillä olivat mm. GA-puheenjohtajien valinnat, Applen jäsenyys useasta maasta ja ETSIn uudet suomalaisjäsenet. GA:n puheenjohtaja (Dirk Weiler) ja varapuheenjohtajat (Kari Marttinen ja Klaus Tillman) valittiin uudelle kaudelle samoin kuin Dirk Weiler edelleen IPRkomitean puheenjohtajaksi. Apple yritti liittyä mukaan ETSIn toimintaan täysillä jäsenmaksuyksiköillä kuudesta maasta ja lisäksi pienemmillä jäsenmaksuyksiköiden määrällä useasta muusta maasta. Tämä olisi johtanut Applen äänimäärän huomattavaan kasvuun mahdollisissa äänestyksissä, ja GA-kokouksessa hyväksyttiinkin vain osa ehdotetuista jäsenyyksistä. Samalla käynnistettiin selvitys siitä, voitaisiinko yksittäisen yrityksen jäsenyyksiä (äänimäärää) rajoittaa. Uusina jäseninä ETSIin liittyivät Suomesta Sensinode Ltd ja University of Tampere. ETSIn EN-standardien hyväksynnässä otettiin käyttöön ENAP (EN Approval Procedure) -menettely vuoden 2012 loppupuolella. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Kari Lång (ETSI GA ja Board), Timo Leppinen (ITU-T WTSA, ETSI GA ja NSO), Kari Marttinen (ETSI GA) ja Risto Väinämö (ITU-T WTSA ja TSAG).

9 9 (18) Laitetekniikka 0 Juhani Meronen puheenjohtaja Janne Nyman Nemko Oy sihteeri Arto Hihnala Nokia Corporation Ari Honkala SGS Fimko Ltd Jyrki Leino Nemko Oy ETSI TC-ERM:n EMC -ryhmä valmisteli uusia radio- ja telelaitteiden EMC- standardeja sekä päivitti olemassa olevia em. alueen EMC- standardeja. ETSI TC-EE valmisteli ympäristövaatimuksiin, tehonsyöttöön ja energiatehokkuuteen liittyviä standardeja ja spesifikaatioita. Standardointiryhmä otti kantaa useisiin ETSI:n standardi- ja suositusehdotuksiin. Työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana, kaikki kommentointi hoidettiin kirjeenvaihdolla. Osallistuminen kansainvälisten organisaatioiden kokouksiin: Janne Nyman Juhani Meronen Jyrki Leino CISPR A, CISPR Plenary CISPR H, CISPR I, CISPR Plenary, ECANB ECANB

10 10 (18) M54 (VPV) työryhmä 3 Sakari Aavikko Niclas Ek Niklas Granholm Heikki Ilo Lauri Isotalo Ari Jyrälä Sakari Kangasvieri Tapio Keränen Jouni Laine Markku Lamminluoto Ludwig Liljequist Rauni Nivasalo Aki Nurmi Kimmo Nurminen Petri Penttilä Olli-Pekka Salonen Matti Samppala Martti Sirkka Jarmo Tervo Erkki Viitala Kari Wirman Otaverkko Anvia TeliaSonera TeliaSonera DNA Anvia Digita TeliaSonera TDC Corenet Anvia TeliaSonera Mikkelin Puhelin Emtele Ficom Työryhmä viimeisteli julkaisukuntoon syksyn 2011 aikana työryhmän kanssa koostetun määräysluonnoksen ja tuotti Määräyksen perustelu ja soveltaminen (MPS) -dokumentin. Määräys oli lausunnolla Lausuntokierroksen jälkeen pidettiin yksi työryhmäkokous, jossa lausuntokierroksen jälkeiset muutokset esiteltiin työryhmälle. Määräys julkaistiin ja se tuli voimaan

11 11 (18) NGN/Future Networks 3 Kalevi Ahola Markku Heiskanen Anders Järvenpää Raimo Kantola Pauli Kuosmanen Mikko Lehto Timo Leppinen, pj Klaus Nieminen Juha Paananen Kari Pentti Jari Pohtio Rauli Rautavuori Maija Romo Jari-Pekka Satumäki Veli-Pekka Valkonen Risto Väinämö NSF Telecom TeliaSonera Länsilinkki Aalto-yliopisto TIVIT Setera Setera 4G Service Fujitsu Alcatel-Lucent Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 31 muuta henkilöä. Työryhmän nimeen lisättiin Future Networks, koska kyseinen termi on otettu laajasti käyttöön työryhmän seuraamissa kansainvälisissä organisaatioissa. Edellisenä vuonna lopetetun SIP-yhteenliittäminen työryhmän asiat siirtyivät tämän työryhmän käsiteltäväksi. Samalla työryhmään tuli muutamia uusia jäseniä. Future Networks -alueella tapahtuu myös runsaasti tutkimusta ja standardoinnin ja tutkimuksen välisten yhteyksien lisääminen on nähty monissa yhteyksissä tarpeelliseksi. Suomessa TIVItin puitteissa on käynnistynyt Internet of Things -hanke. Hanke esiteltiin työryhmälle ja tiedonvaihtoa hankkeen sen kanssa jatketaan. Työryhmä käsitteli edelleen kansallisessa IP-yhteenliittämisessä käytettävän SIP-protokollan spesifiointia Seteran ja Länsilinkin toimittamien protokollaprofiilien pohjalta. Erityiskysymyksenä käsiteltiin mahdollisuuksia veloitustiedon siirtämiseen merkinannossa spesifikaation 3GPP TS mukaisesti. Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2013 puolella. Työryhmä käsitteli kokouksissaan kansainvälisten standardointiorganisaatioiden (ITU-T, ETSI, 3GPP ja IETF) NGN ja Future Networka -standardointia. Esillä oli myös Cloud Computing -alueen standardointityön kansainvälinen ja kansallinen organisointi. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Risto Väinämö (ITU-T SG13, ETSI TISPAN/E2NA) ja Klaus Nieminen (IETF).

12 12 (18) Numerointityöryhmä 3 Pekka Sillanmäki, pj Klaus Nieminen Arja Aunesneva TeliaSonera Finland Hannu Paakkola DNA Oy Oyj Seppo Backman Suomen Numerot Juha Paananen Setera Oy NUMPAC Oy Rabbe Eklund DNA Oy Ulla Pyhäranta Tero Forsström Saunalahti Group Oyj Rauli Rautavuori Oyj Kari Jaksola Finnet-liitto ry Tero Salmikivi Oyj Anders Järvenpää Länsilinkki Oy Matti Samppala Anvia Oyj Juhani Kivikangas Teleforum ry Matti Sattinen Eniro Sentraali Oy Marko Lahtinen FiCom ry Paavo Tolvanen TeliaSonera Finland Oyj Thomas Lax Ålands Mobiltelefon Ab Simo Tossavainen TDC Oy Finland Ilkka Lehto Teleforum ry Veli-Pekka Valkonen Oyj Mikko Lehto Setera Oy Olli Welin TeliaSonera Finland Oyj Timo Leppinen Eeva Lantto, siht. Satu Mäkinen Fonecta Oy Numerointityöryhmä toimii n asiantuntijaelimenä valmisteltaessa numerointia ja estoluokitusta koskevia viraston määräyksiä ja päätöksiä. Työryhmässä käsitellään kaikki kansallisen numerointisuunnitelmaan ja estoluokittelun liittyvät asiat. Numerointityöryhmän tietoon saatetaan numerointihakemukset ja niistä annetut päätökset. Vuonna 2012 numerointityöryhmä käsitteli 28 numerointipäätöstä. Numerointityöryhmässä käsitellään myös oleelliset EU:n komission, ITU-T:n tutkimusryhmä 2:n (SG2) ja ECC:n NaN-työryhmän (Numbering and Networks) numerointia koskevat asiat. Numerointi- ja estomääräyksiä ei ollut tarvetta uusia vuoden aikana - ei myöskään puhelinnumeron siirrettävyydestä annettua määräystä. Numerointimääräyksen 27 :ää tullaan päivittämään hätäkeskusuudistuksen aiheuttamien väylöitysmuutosten takia - aikataulu on kuitenkin vielä avoinna. Numerointityöryhmän alatyöryhmässä laadittiin - n soveltamisohje koskien laskuerittelyn toteuttamista lisämaksullisista palveluista alkaen (Dnro 2061/6070/2012, annettu ) Lisäksi Numerointityöryhmässä käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita: - maksupalveluiden toteuttaminen - palvelunumeron näyttö A-numerona - numeron luovutusprosessi alkuperäiselle haltijateleyritykselle - 2- ja 3-numeroisten MNC-koodien rinnakkaiskäyttö - puheluiden edelleen kytkeminen palvelunumeroihin - 2-numeroisten teleyritystunnisteiden riittävyys

13 13 (18) Radio- ja telepäätelaiteryhmä (kansallinen TCAMin vastinkomitea) Esa Barck NSN Networks Pekka Linna TeliaSonera Jukka Lyömiö Vaisala Mikko Rintala Kati Heikkinen, pj Tapio Penkkala Margit Huhtala Hannu I. Pirilä Nokia Yrjö Hämäläinen, siht. Rauno Ruismäki Nokia Pekka Korhonen Merenkulkulaitos Pekka Koskenheimo Jaana Yläranta Tellabs Tom Lindeman City Network Finland Pentti Lindfors Radio- ja telepäätelaiteryhmä toimii kansallisena seurantaryhmänä TCAM-komitealle. Ryhmän tehtäviin kuuluvat myös radio- ja telepäätelaitteiden markkinoillesaattamismenettelyjä koskevat asiat, merenkulun ja ilmailun radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät asiat, radiolaitteiden radio-ominaisuuksien standardoinnin tavoitteet, telepäätelaitteiden standardointiin liittyvät hallinnolliset asiat sekä kaikki R&TTE -direktiiviin 1999/5/EY liittyvät muut asiat kuten rajapintojen julkistaminen, direktiivin tulkintakysymykset sekä laitteiden vaatimukset ja merkinnät Ryhmä on toiminut kirjeenvaihtoperiaatteella. TCAM ryhmän dokumentit on jaettu jäsenten saataville ja kommentoitaviksi juuri ennen EU-komission radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY nojalla asettaman TCAM-komitean kokouksia. Tällä on pyritty valmistelemaan Suomen kannanottoja. Ryhmän toiminta on painottunut tiedonjakoon TCAM-komitean päätehtävästä eli R&TTE-direktiivin toimeenpanon etenemisestä. Jatkossa ryhmän toiminta painottuu sähköpostitse tapahtuvaan tietojen vaihtoon ja ryhmä kokoontuu vain tarvittaessa tietyn tai tiettyjen aiheiden tarkempaan käsittelyyn. n edustajana TCAM- komiteassa on Kati Heikkinen ja viraston muut asiantuntijat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

14 14 (18) Siirtojärjestelmät 3 Oiva Aalto Jouko Holopainen Petri Lemmetti Timo Leppinen, pj. Mika Nysten Kalle Pikkarainen Birger Qvist Jouko Törmänen Ilkka Veuro Risto Väinämö Jan Waldén TeliaSonera Digita TDC TeliaSonera Nokia Siemens Networks TDC Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 4 muuta henkilöä. Työryhmä käsitteli merkittävimpiä toiminta-alueensa kansainvälisissä vastinorganisaatioissa esillä olleita asioita. Erityisesti seurattiin seuraavia organisaatiota ja niiden työryhmiä: ITU-T SG15, ITU- R WP 5C, ETSI ATTM, IETF WG TICTOC, IEEE LAN/MAN, WiMAX Forum, Broadband Forum, Metro Ethernet Forum ja CEPT ECC SE 19. Työryhmä seurasi synkronointisuositusten valmistelun etenemistä ITU-T:n tutkimusryhmässä SG15. Useiden suositusten valmistuminen viivästyi, ja mahdolliset muutostarpeet synkronointi- GFI:hin sekä synkronointimääräykseen ja sen perustelumuistioon tulee selvittää vuoden 2013 aikana ITU-T:n suositusten valmistelun edettyä pidemmälle. Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus -raporttia täydennettiin liittämällä siihen runkoverkon energiatehokkuuden laskelma yhteysväliltä Oulu - Helsinki (esim. 100 ME palvelu MPLS-verkossa päättyen Ouluun ja Helsinkiin). Täydennetty versio raportista saatiin valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2012 alkupuolella pidettiin maailman radiokonferenssi (WRC2012) Genevessä. Tärkeimpiä asioita kiinteänliikenteen kannalta olivat HAPS(High Altitude Platform Stations)-asemien saamat uudet taajuuskaistat 6-7 GHz:n kiinteän liikenteen kaistoilta samoilla ehdoilla radiolinkkien kanssa. HAPS-taajuudet allokoitiin radio-ohjesäännön alahuomautuksella ja mukana ei ole Eurooppalaisia maita. Toinen merkittävä asia on 70/80 ja 90 GHz:n radiolinkkikaistojen tarkastelut ja ennakoivana toimena kunnollinen radio-ohjesääntöön viety radiolinkkien harhalähetemaski passiivisten tiedeliikenteiden suojaamiseksi. ETSIssä tekninen komitea ATTM käsitteli mm. siirtojärjestelmien energiatehokkuutta. ECC PT SE 19 työ on keskittynyt millimetriaalto (60 ja 70/80 GHz) radiolinkkikanavointien päivittämiseen. Meneillään on myös paljon ristiriitoja herättänyt työ tulevaisuuden matkaviestinverkkojen asymmetrisesta radiolinkkirunkoyhteydestä. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Timo Leppinen (ITU-T SG15) ja Kalle Pikkarainen (ITU-R WP 5C).

15 15 (18) Sisäverkot -työryhmä 4 Johanna Aho RAKLI ry Patrick Lindgren Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Janne Ahola TKH Finland Oy Anne Lohtander Teppo Ahonen Digita Oy Lars Lundström Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Marina Furuhjelm Isännöintiliitto Timo Niemi Kuluttajaliitto Pekka Granlund SSP-Yhtiöt Klaus Nieminen Tiina Hallberg Kiinteistöliitto Miina Ojajärvi Kuluttajavirasto Lauri Halme Aalto-yliopisto/TKK/ Sami Orasaari (siht.) Tietoliikennelaboratorio Kari Helminen Yleisradio Oy Kirsi Paananen Isännöintiliitto Tauno Hovatta SANT ry Pertti Puhakka TDC Oy Kari Jaksola Finnet-liitto Risto Pulliainen TeliaSonera Finland Oyj Sakari Kangasvieri TeliaSonera Finland Timo Rasimus STUL ry Oyj Jouko Karastie Laatuantenni Oy/SANT Ville Reinikainen Sähköinfo Oy ry Ari Karppanen Ilkka Ritakallio Teleste Oyj Martti Kemppi Martti Kemppi Eero Sorri SESKO ry Oy/SANT ry Heidi Kivekäs (pj.) Pauli Suikkanen Oyj Pekka Koivisto Pekka Koivisto Jarmo Suomalainen Anvia Oyj/Finnet-liitto Oy/SESKO ry Ari Kurkela DNA Oy Simo Tossavainen TDC Oy Jari Lahti SSP-Yhtiöt Anne Viita Vuokralaiset ry Markku Laihonen Oyj Henri Viljasjärvi Digita Oy Markku Leskinen Granlund Oy/NSS ry Kimmo Vornanen Oyj Petri Lehto Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Jorma Väistö TeliaSonera Finland Oyj Hannu Liimatainen Taloverkko Oy/SANT ry Hannu Väätämöinen Prysmian Group/ Draka Comteq Finland Ltd. Työryhmä perustettiin uudistamaan yleisiin viestintäverkkoihin liitettäviä, kiinteistöjen sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä koskevat n määräykset: 21 E/2007 M (yhteisantenniverkot ja -järjestelmät) ja 25 E/2008 M (sisäjohtoverkot) sekä näihin liittyvät määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiot (MPS 21 ja MPS 25). Työryhmän asettamiskirje ja hankekuvaus on julkaistu n verkkosivuilla: Työryhmä kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa ja luonnosteli erityisesti sisäverkkojen määritelmiä, testausta ja dokumentointia sekä laitetiloja ja kaapelireitteja koskevia vaatimuksia ja MPStekstejä. Työryhmä jatkaa työtään vuonna Uuden määräyksen luonnoksen lausuntokierros on tarkoitus järjestää kevät-talvella Määräys on tarkoitus julkaista kesäkuun 2013 loppuun mennessä ja sen on suunniteltu astuvan voimaan

16 16 (18) Telekuuntelu ja -valvonta työryhmä 4 Työryhmään osallistui seuraavien organisaatioiden edustajia: Oyj, FiCom ry, DNA Oy, Keskusrikospoliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Länsilinkki Oy, Poliisihallitus, TeliaSonera Finland Oyj, Ryhmän puheenjohtaja- ja sihteeritehtävät olivat lla. Telekuuntelu ja -valvonta -yöryhmän tehtävänä on laatia teknisiä määrittelyjä televerkon laitteille ja palveluille poliisin tiedonsaantioikeuksiin liittyvien teknisten vaatimusten osalta. Vuonna 2012 Telekuuntelu ja -valvontatyöryhmä käsitteli mm. tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuuden (data retention) toteuttamista sekä muita teknisiä vaatimuksia telekuuntelun ja televalvonnan toteuttamiseksi viestintäverkoissa, viranomaisten tiedonhankintaan teleyrityksiltä liittyvien kustannusten korvaamista sekä työryhmän toiminta-alueeseen liittyvää lainsäädäntöä. Työryhmän jäseniä on osallistunut mm. ETSIn teknisen komitean LI kokouksiin.

17 17 (18) Terminologia 3 Ulla Artte Johanna Jaakkola, pj Merja Malkki Antero Nordlund Satu Närvä Katri Seppälä Finnet-liitto ry Oyj FiCom ry TeliaSonera Finland Oyj Sanastokeskus TSK Työryhmän tehtävänä on kartoittaa tieto- ja viestintätekniikan alan sanastotarpeita ja tehdä aloitteita sanastojen tuottamiseksi. Sanastotyön toteuttajaksi on yleensä valittu Sanastokeskus TSK ry. Vuoden 2011 aikana toteutettu laajakaistasanastohanke julkaistiin alkuvuonna Noin 60 käsitettä sisältävä sanasto työstettiin osittain Tietotekniikan termitalkoissa ja osittain erillisrahoituksella. Julkaisumuotona on pdf-tiedosto, jonka lisäksi termit lisättiin Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin. Vuoden 2012 aikana selvitettiin rahoitusta matkaviestinsanastohankkeen aloittamiseksi. Uuden sanastohankkeen rahoituksen selvittäminen jatkuu vuoden 2013 aikana. Säännöllistä tiedonvaihtoa SESKO SK1:n (Terminologia) kanssa jatkettiin vuoden aikana. Lisätietoa terminologiaryhmästä ja sanastoista on n www-sivuilla. Työryhmän sisäisessä käytössä on myös ekstranet-sivut. Alan sanastotyöstä kiinnostuneet voivat liittyä ryhmän postituslistalle. Nopea kehitys tieto- ja viestintätekniikan alalla edellyttää jatkuvaa uusien asioiden omaksumista. Käyttäjät kohtaavat paljon uutta tekniikkaa, johon liittyvä sanasto voi aiheuttaa hämmennystä. Tästä syystä alalla tehtävää sanastotyötä pidetään tärkeänä. Systemaattisesti laaditut sanastot auttavat välttämään väärinymmärryksiä sekä tehostavat organisaatioiden toimintaa ja sujuvoittavat niiden viestintää. Uusien sanastojen tarvetta seurataan jatkuvasti ja otetaan tarvittaessa hankelistalle. Kansainväliseen yhteistyöhön on osallistuttu seuraavasti: - ISO/TC 37 Terminology, TSK - Nordterm / wikisivuston ylläpito, TSK - Nordtermin puheenjohtajuus, TSK Työryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2012 puheenjohtajuus oli Oyj:llä ja vuonna 2013 puheenjohtajavuorossa on TeliaSonera Finland Oyj.

18 18 (18) Viestintäverkkojen tekniset määräykset (TM) 1 Esa Barck Tapio Haapanen Janne Holopainen Pertti Hölttä, pj. Heikki Ilo Antti Jokinen Markku Lamminluoto Timo Leppinen, siht. Anne Lohtander Jorma Mellin Jouko Moilanen Klaus Nieminen Juha Oinonen Rauli Rautavuori Ville Reinikainen Nils Rostedt Olli Sipilä Simo Tossavainen Pekka Ylä-Kotola Anne Vainio Henri Viljasjärvi Kari Wirman NokiaSiemens Networks TeliaSonera Finland Oyj HDTV-foorumi TeliaSonera Finland Oyj DNA Oy DNA Oy TDC/Ficix Kaisanet CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Oyj Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Ericsson Yleisradio TDC Oy Oyj Oyj Digita Oy FiCom ry Työryhmän tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa n, teleyritysten ja laitevalmistajien välillä liittyen n teleyrityksille antamiin teknisiin velvoitteisiin. Työryhmän kokouksessa käytiin läpi vuoden 2011 teknisen ohjauksen tapahtumat. Vuoden 2011 aikana tuli voimaan kahdeksan muutettua n teknistä määräystä ja lisäksi yhteen määräykseen liittyvä uusittu suositus julkaistiin. Kokouksessa käytiin läpi myös luonnos katsauksesta Teletoiminnan ohjauksen vuosi Katsaukseen oli koottu määräyksiin liittyvät muutos ja valvonta -suunnitelmat sekä tietoa tekniseen ohjaukseen liittyvistä yleisemmistä kehitysasioista. Työryhmässä esitettyjen kommenttien pohjalta päivitetty dokumentti lähetettiin tiedoksi teleyrityksille Kokousta edelsi n teettämän teletoiminnan teknistä yhteissääntelyä koskevan kilpailuoikeudellisen selvityksen tulosten esittely.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010 N-14 20 km 0 lähtenyttä 0 ilmoittautunutta M-14 20 km 1. (3) Jonas Nordström Akilles 6268 35:25,2 2. (4) Waltteri Lepistö PoTa 4986 36:45,6 +1:20,5 3. (2) Casper Holmen P-P 5757 40:43,5 +5:18,4 3 lähtenyttä

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

JUNNUKIEPIN, KUNTOKIEPIN JA JYVÄSKIEPIN LUISTELU 8.3.2014

JUNNUKIEPIN, KUNTOKIEPIN JA JYVÄSKIEPIN LUISTELU 8.3.2014 JUNNUKIEPIN, KUNTOKIEPIN JA JYVÄSKIEPIN LUISTELU 8.3.2014 JUNNUKIEPPI 1 km 1 Pinja Kilpeläinen KENSU T 13 Erä 0 2:20 1 Sakari Hynynen HH 2000 P 13 Erä 0 2:45 2 Eemeli Kanervo Mixathlon P 13 Erä 0 2:46

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

21.6.2007 LVM 123:00/2006. Jakelussa mainitut

21.6.2007 LVM 123:00/2006. Jakelussa mainitut 21.6.2007 LVM 123:00/2006 Jakelussa mainitut Asia Lausuntopyyntö, sähköisen viestinnän tietosuojalaki (yrityssalaisuudet, tietoturva ja laskuerittely) Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto PÖYTÄKIRJA 1 (3) 6.5.2004 Aika: 6.5.2004 Paikka: Heureka Läsnä: Osallistujalista liitteessä 1 1 Vuosikokouksen avaus Kokouksen avasi Mika Kaijanen toivottaen

Lisätiedot

Printed July 3, 2011 at 17:31

Printed July 3, 2011 at 17:31 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 120 15.40 7.7922 130.0000 100.00 79 Nikkilä, Reima 2 115 17.39 6.6130 110.3268 84.87 38 Munck, Henri 3 121 19.14 6.3218 105.4693 81.13 19 Lehto, Jussi 4 116

Lisätiedot

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT HAULIKKO TULOKSET SIJA NIMI SEURA ALKU LOPPU YHTEENSÄ SARJA 1 Härkönen Janne PEM 23 21 44 M 2 Korpi Kai E-E 20 23 43 M

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot