Viestintäviraston teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012"

Transkriptio

1 n teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012

2 2 (18) Julkaisija Tekijät Työryhmät, Timo Leppinen Asiakirjan nimi Teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012 KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä Asiakirjan laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Tiivistelmä Vuonna 2012 toiminnassa oli 15 tekniseen ohjaukseen vaikuttanutta työryhmää. n tärkeimmät kotimaiset yhteistyöryhmät ovat edustettuina n työryhmissä. Yhteistyötahojen asiantuntemuksesta on merkittävä apu asioiden valmistelussa. Uusia teknisiä työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan teletoiminnan painopistealueille. Osa ryhmistä on luonteeltaan pysyviä ja osa on perustettu jotakin yksittäistä tehtävää varten. Teknisiin työryhmiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuu yhteensä yli 400 henkilöä lähes sadasta organisaatiosta. Avainsanat Toimintakertomukset Sarjan nimi n julkaisuja Kokonaissivumäärä Jakaja Kieli Suomi Hinta - Kustantaja Luottamuksellisuus julkinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti PL 313 Itämerenkatu 3 A HELSINKI HELSINKI Telekopio Kotisivu Y-tunnus

3 3 (18) YLEISKATSAUS n tärkeimmät kotimaiset yhteistyöryhmät ovat edustettuina n neuvottelukunnassa, viestintäverkkojen tekniset määräykset - työryhmässä, ITU-T/ETSI-vastinryhmässä ja teknisissä työryhmissä. Työryhmiin voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki käsiteltävästä aiheesta kiinnostuneet organisaatiot. Yhteistyötahojen asiantuntemuksesta on merkittävä apu asioiden valmistelussa. Työryhmät ovat myös tärkeä väline tiedottamisessa ja palautteen saamisessa. Tekniset työryhmien toiminta 2012 Vuonna 2012 toiminnassa oli 15 teknisen ohjauksen työryhmää. Teknisiin työryhmiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuu yhteensä yli 400 henkilöä lähes sadasta organisaatiosta. n ja muiden telealan organisaatioiden edustajat ovat myös mukana vaikuttamassa monissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöryhmissä ja komiteoissa, joissa päätetään alan toimintalinjoista ja valmistellaan ja laaditaan sopimuksia, suosituksia ja standardeja. n tekniset työryhmät pitivät vuonna 2012 yhteensä 41 kokousta. Toimintaselostukset Tässä raportissa ovat seuraavien vuonna 2012 toimineiden työryhmien toimintaselostukset: CERT-FI-työryhmä Human Factors Hätäliikenne -työryhmä IPv6 ITU-T/ETSI vastinryhmä Laitetekniikka M54-työryhmä NGN/Future networks Numerointityöryhmä Radio- ja telepäätelaiteryhmä (kansallinen TCAMin vastinkomitea) Siirtojärjestelmät Sisäverkot Telekuuntelu ja valvonta -työryhmä Terminologia Viestintäverkkojen tekniset määräykset (TM)

4 4 (18) CERT-FI-työryhmä 4 Elias Alanko Jani Anttila OP Palvelut Oy PPO-yhtiöt Jyri Ryhänen Erkki Räsänen IBM Finland OP Pohjola osk. Kimmo Bergius Microsoft Sauli Savisalo Huoltovarmuuskeskus Raymond Causton Nets Oy Mikael Salonaho Tieto Oyj Ilpo Etolin TDC Oy Niko Saxholm Sampo Pankki Oyj Kimmo Helaskoski Itella Oyj Antti Sulosaari Kansaneläkelaitos Tarja Helkamäki Pekka Hänninen Oyj Fujitsu Services Oy Camillo Särs Antti Tassberg F-Secure Nokia Oyj Jussi Jaakonaho Nokia Oyj Heikki Tolvanen DNA Oyj Kari Jaksola Petri Jokela Finnet-liitto Wärtsilä Oyj Vesa Tupala Markku Tyynelä SOK Metso Oyj Sari Kajantie Keskusrikospoliisi Tarmo Vuorinen Patria Oyj Jukka Kantola Mikko Karikytö Fingrid Oyj Oy L M Ericsson Ab Petri Yllö Juhana Yrjölä DNA Oyj Puolustusvoimat Jarmo Karjalainen LNI Verkko Oy Ari Wikström DNA Oyj Jouko Katainen Ilmarinen Juhani Lahti TDC Oy Arttu Lehmuskallio TeliaSonera Erka Koivunen, pj. Jorma Mellin FICIX ry Kauto Huopio, siht. Kaj Paananen S-Pankki Oy Tuomo Pekkarinen Mirva Peltola Honeywell Oy Yleisradio Ab CERT-FI-työryhmän tarkoituksena on tukea CERT-FI:n toimintaa ja tehostaa yhteistyötä keskeisten Suomessa vaikuttavien toimijoiden kesken. CERT-FI-työryhmän kokouskäytäntöön kuuluu, että kullekin kokoukselle sovitaan teema, jonka aihepiiriin alustuksissa ja niitä seuraavissa keskusteluissa keskityttiin. Vuoden aikana kokouksissa käsiteltyjä aiheita olivat mm. NCSA-FI-toiminta, IPv6-tietoturvakysymykset, henkilötunnuksen käyttöön liittyvät tietoturvaongelmat sekä HAVARO-järjestelmän käyttökokemukset. Teema-aiheiden lisäksi kokouksissa käsiteltiin ajankohtaiskierroksissa huomattava määrä ajankohtaisia tietoturvaongelmia. CERT-FI-työryhmä on pysyvä ja se jatkaa toimintaansa vuonna 2013.

5 5 (18) Human Factors 2 Sakari Eränen Enter ry Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Henry Haglund Haglund Networks Oy Satu Närvä, siht. Teuvo Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitto ry Juha Sylberg Näkövammaisten Keskusliitto ry Jari Heiskanen Kuurojen Liitto ry Helena Tuorila Kuluttajatutkimuskeskus Annakaisa Häyrynen Oyj Risto Väinämö Erkki Kemppainen, pj. Terveyden ja Raila Äijö TeliaSonera Finland Oyj hyvinvoinnin laitos Sami Köykkä Logica Oy Eurooppalaisen standardoinnin painopiste oli esteettömyysvaatimusten sisällyttämisessä julkisiin ICT-hankintoihin, jota voi seurata osoitteessa Työryhmän tarkastelussa helmikuussa oli asiaan liittyvä EN-standardiluonnos. Siihen on koottu toiminnalliset yleisvaatimukset sekä vaatimukset laitteistoille, ohjelmistoille ja sähköiselle sisällölle, av-laitteille, av-sisällölle, reaaliaikaiselle kommunikoinnille, välineille, toteutukselle, operoinnille ja hallinnalle. Dokumenttiin sisältyy normatiivinen liite vaatimusten täyttymisen arvioinnille. Myös WCAG2.0 on normatiivisena vaatimuksena. Standardin arvioidaan olevan valmis syksyllä Esteettömyystyössä nähtiin yhtymäkohtia julkisen hallinnon suosituksiin (JHS). JHSprojektipäällikkö Pekka Niemi valotti suositusten laadintaprosessia, palautepyyntöjä ja suositusten tunnetuksi tekemistä. Vuonna 2012 päivitettiin muun muassa JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä. Vuoden lopussa päivitettävänä oli JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet. Tv-kanavat olivat toteuttaneet velvollisuuden tarjota ääni- ja tekstityspalvelua pääsääntöisesti asetuksen mukaisesti. Tekstityksessä Yle ja Nelonen pääsivät tavoitteeseen, MTV3 jäi hieman. Äänipalvelussa Yle jäi tavoitteesta, kun MTV3 ja Nelonen ylsivät tavoitteeseen. SuomiTV ei toteuttanut tekstitystä eikä äänipalvelua lainkaan ja yhtiölle annettiin huomautus asiasta. Myös Yleä ja MTV3:a kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin. ITUun perustettiin audiovisuaalisen median esteettömyyttä koskeva Focus Group on Audiovisual Media Accessibility, jonka alla on useita työryhmiä. THL osallistui kolmanteen komission teettämään Measuring eaccessibility in Europe -tutkimukseen, jossa mitataan tietoyhteiskunnan esteettömyyttä Euroopan eri maissa. Human Factors -ryhmän toimintaa arvioitiin uudelleen useista syistä, muun muassa ryhmässä tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi. HF-asiat nähtiin kuitenkin edelleen tärkeinä, sillä standardoinnilla on ohjaava merkitys tietoyhteiskunnassa muun muassa EU:n esteettömyyspolitiikan ja WAI-ohjeiden kautta sekä standardien kytkemisellä julkisiin hankintoihin. Varteenotettavimpana vaihtoehtona esitettiin toiminnan siirtämistä osaksi liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysseurantaryhmän työtä. Näin ollen Human Factors -ryhmän 17 vuotta kestänyt toiminta päättyi nykymuotoisena vuonna 2012.

6 6 (18) Hätäliikenne -työryhmä 4 Timo Leppinen, pj. Jukka Aaltonen Timo Aaltonen Dan Berlin Kari Jaksola Mikko Jääskeläinen Kai Koponen Kari Korhonen Jukka Laitinen Thomas Lax Hannu Naumanen Jyrki Ojala Mikko Pitkänen Jari Pohtio Harri Rasilainen Veli Salminen Marko Savolainen Teemu Simovaara Jukka Sulkunen Ilpo Vilppula Kari Wirman Eeva Lantto, sihteeri Hätäkeskuslaitos Länsilinkki Hätäkeskuslaitos Finnet-liitto ry sisäasiainministeriö TeliaSonera Finland Oyj DNA Oy HALTIK Ålands Mobiltelefon Ab HALTIK Hätäkeskuslaitos Insta DefSec Oy Oyj Rajavartiolaitos Poliisihallitus TeliaSonera Finland Oyj HALTIK Oyj FiCom ry Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 7 muuta henkilöä. Hätäliikenne -työryhmän tehtävänä on laatia teknisiä määrittelyjä viranomaisten lakisääteisten tehtävien edellyttämille televerkon laitteille ja palveluille hätäliikenteeseen liittyvien teknisten vaatimusten osalta. Vuonna 2012 Hätäliikenne -työryhmä käsitteli mm. hätäpuheluiden paikannusjärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä, manuaalista hätäpaikannusta ja roamaajien paikantamista, hätätekstiviestejä, kohdennettujen viranomaistiedotteiden välittämistä, VoIP-hätäpuheluita, ecalljärjestelmää, hätäpuheluita 2G/3G-verkkojen katkostilanteissa, 112-häirintäpuhelujen estämistä, hätäliikennemääräyksen 33 päivittämistä ja työryhmän toiminta-alueeseen liittyvää säädäntöä sekä työryhmän toiminta-alueen kansainvälistä toimintaa ETSIssä, ITUssa ja IETF:ssä. Lisäksi työryhmässä käsiteltiin hätäkeskuslaitoksen uudistamiseen liittyviä, televerkolle asetettaviin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä valmisteltiin luonnos uudeksi suositukseksi 310, "Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä", jonka versio 310/2012 S julkaistiin Työryhmän jäseniä osallistui EU:n viestintäkomitean CoCom alaryhmän EGEA:n kokouksiin ja ETSI komitean EMTEL kokouksiin.

7 7 (18) IPv6 3 Timo Hopponen Ari Keränen Tero Kivinen Teemu Kiviniemi Jouni Korhonen Timo Leppinen pj. Kari Likovuori Jorma Mellin Natalia Miettinen Jani Myyry Esa Mäkitalo Juha Paananen Jussi Sahlberg Markku Savela Teemu Savolainen Jyrki Soini Jonne Soininen Aleksi Suhonen Tuomas Toropainen FNE-Finland Ericsson AuthenTec CSC NSN Valtiokonttori TDC Nokia CSC TDC Setera VTT Nokia SIY/TeliaSonera Renesas Mobile TREX/TTY LAN&WAN Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 41 muuta henkilöä. Työryhmän tehtävänä on IP-protokollan version 6 kansallisen käyttöönoton edistäminen viestintäverkoissa sekä siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön seuraaminen ja tarvittaessa siihen vaikuttaminen yhteisten kannanottojen muodossa. Työryhmän kokouksissa esillä olivat mm. World IPv6 Launch -päivä ja siihen liittyvät kansalliset toimenpiteet ja tilannekatsaukset Suomen IPv6-käyttöönottotilanteesta. Kokouksissa käytiin läpi ETSIn, IEEE:n, IETF:n, ITU-T SG13:n ja RIPEn kokouksissa käsitellyt IPv6- asiat. Työryhmässä valmisteltiin n keväällä toteuttama IPv6-kysely. Kyselyyn saatiin vastaus 19 teleyritykseltä. Vastanneista 7 ilmoitti, että niillä IPv6 on jo käytössä -pääasiassa kuitenkin vain yrityspalveluissa, ei kuluttajapalveluissa. Vuoden 2012 aikana 12 vastannutta aikoo joko ottaa IPv6:n käyttöön tai laajentaa jo olemassa olevaa käyttöä. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että vuonna 2017 IPv6 on käytössä (IPv4:n rinnalla, joskin tavoite siirtyä kokonaan IPv6:een tuli myös esiin)

8 8 (18) ITU ETSI -vastinryhmä 4 Oiva Aalto Esa Barck Timo Leppinen Kari Lång Aimo Maanavilja Kari Marttinen Ari Takanen Risto Väinämö TeliaSonera Nokia Siemens Networks Nokia TeliaSonera Codenomicon Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 10 muuta henkilöä. Työryhmä käsitteli ITU-T:n ja ETSIn päättävissä elimissä esiin tulleita asioita. ITU-T:n yleiskokous WTSA järjestettiin marraskuussa Dubaissa. Kokous säilytti työryhmien (Study Groups) määrän entisellään, joten ITU-T:ssa jatkaa tulevallakin kaudella kymmenen työryhmää. Ryhmien mandaatteja ja kokoontumiskäytäntöjä täsmennettiin. Työryhmille valittiin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Uusittu puheenjohtajisto jakaantuu alueellisesti tasaisesti. Merkittävin hyväksytty aloite oli ITU-T:n toimintaa uudistavan "Review Committee" -komitean perustaminen, mikä avaa mahdollisuuden ITU-T:n roolin arviointiin ja yhteistyön kehittämiseen muiden globaalien järjestöjen (mm. IETF ja ISO) ja alueellisten standardointijärjestöjen (mm. ETSI) sekä foorumeiden kanssa. WTSA hyväksyi yhteensä 44 uusittua ja 6 uutta resoluutiota sekä poisti 5 resoluutiota. Aloitteilla tuetaan standardointia tärkeillä alueilla kuten Cloud Computing, Climate Change, SDN (Software-designed Networking), e-helth. WTSA-kokousta valmisteltiin yhteiseurooppalaisessa regulaattoriryhmässä CEPT ComITU. ETSIn osalta esillä olivat mm. GA-puheenjohtajien valinnat, Applen jäsenyys useasta maasta ja ETSIn uudet suomalaisjäsenet. GA:n puheenjohtaja (Dirk Weiler) ja varapuheenjohtajat (Kari Marttinen ja Klaus Tillman) valittiin uudelle kaudelle samoin kuin Dirk Weiler edelleen IPRkomitean puheenjohtajaksi. Apple yritti liittyä mukaan ETSIn toimintaan täysillä jäsenmaksuyksiköillä kuudesta maasta ja lisäksi pienemmillä jäsenmaksuyksiköiden määrällä useasta muusta maasta. Tämä olisi johtanut Applen äänimäärän huomattavaan kasvuun mahdollisissa äänestyksissä, ja GA-kokouksessa hyväksyttiinkin vain osa ehdotetuista jäsenyyksistä. Samalla käynnistettiin selvitys siitä, voitaisiinko yksittäisen yrityksen jäsenyyksiä (äänimäärää) rajoittaa. Uusina jäseninä ETSIin liittyivät Suomesta Sensinode Ltd ja University of Tampere. ETSIn EN-standardien hyväksynnässä otettiin käyttöön ENAP (EN Approval Procedure) -menettely vuoden 2012 loppupuolella. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Kari Lång (ETSI GA ja Board), Timo Leppinen (ITU-T WTSA, ETSI GA ja NSO), Kari Marttinen (ETSI GA) ja Risto Väinämö (ITU-T WTSA ja TSAG).

9 9 (18) Laitetekniikka 0 Juhani Meronen puheenjohtaja Janne Nyman Nemko Oy sihteeri Arto Hihnala Nokia Corporation Ari Honkala SGS Fimko Ltd Jyrki Leino Nemko Oy ETSI TC-ERM:n EMC -ryhmä valmisteli uusia radio- ja telelaitteiden EMC- standardeja sekä päivitti olemassa olevia em. alueen EMC- standardeja. ETSI TC-EE valmisteli ympäristövaatimuksiin, tehonsyöttöön ja energiatehokkuuteen liittyviä standardeja ja spesifikaatioita. Standardointiryhmä otti kantaa useisiin ETSI:n standardi- ja suositusehdotuksiin. Työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana, kaikki kommentointi hoidettiin kirjeenvaihdolla. Osallistuminen kansainvälisten organisaatioiden kokouksiin: Janne Nyman Juhani Meronen Jyrki Leino CISPR A, CISPR Plenary CISPR H, CISPR I, CISPR Plenary, ECANB ECANB

10 10 (18) M54 (VPV) työryhmä 3 Sakari Aavikko Niclas Ek Niklas Granholm Heikki Ilo Lauri Isotalo Ari Jyrälä Sakari Kangasvieri Tapio Keränen Jouni Laine Markku Lamminluoto Ludwig Liljequist Rauni Nivasalo Aki Nurmi Kimmo Nurminen Petri Penttilä Olli-Pekka Salonen Matti Samppala Martti Sirkka Jarmo Tervo Erkki Viitala Kari Wirman Otaverkko Anvia TeliaSonera TeliaSonera DNA Anvia Digita TeliaSonera TDC Corenet Anvia TeliaSonera Mikkelin Puhelin Emtele Ficom Työryhmä viimeisteli julkaisukuntoon syksyn 2011 aikana työryhmän kanssa koostetun määräysluonnoksen ja tuotti Määräyksen perustelu ja soveltaminen (MPS) -dokumentin. Määräys oli lausunnolla Lausuntokierroksen jälkeen pidettiin yksi työryhmäkokous, jossa lausuntokierroksen jälkeiset muutokset esiteltiin työryhmälle. Määräys julkaistiin ja se tuli voimaan

11 11 (18) NGN/Future Networks 3 Kalevi Ahola Markku Heiskanen Anders Järvenpää Raimo Kantola Pauli Kuosmanen Mikko Lehto Timo Leppinen, pj Klaus Nieminen Juha Paananen Kari Pentti Jari Pohtio Rauli Rautavuori Maija Romo Jari-Pekka Satumäki Veli-Pekka Valkonen Risto Väinämö NSF Telecom TeliaSonera Länsilinkki Aalto-yliopisto TIVIT Setera Setera 4G Service Fujitsu Alcatel-Lucent Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 31 muuta henkilöä. Työryhmän nimeen lisättiin Future Networks, koska kyseinen termi on otettu laajasti käyttöön työryhmän seuraamissa kansainvälisissä organisaatioissa. Edellisenä vuonna lopetetun SIP-yhteenliittäminen työryhmän asiat siirtyivät tämän työryhmän käsiteltäväksi. Samalla työryhmään tuli muutamia uusia jäseniä. Future Networks -alueella tapahtuu myös runsaasti tutkimusta ja standardoinnin ja tutkimuksen välisten yhteyksien lisääminen on nähty monissa yhteyksissä tarpeelliseksi. Suomessa TIVItin puitteissa on käynnistynyt Internet of Things -hanke. Hanke esiteltiin työryhmälle ja tiedonvaihtoa hankkeen sen kanssa jatketaan. Työryhmä käsitteli edelleen kansallisessa IP-yhteenliittämisessä käytettävän SIP-protokollan spesifiointia Seteran ja Länsilinkin toimittamien protokollaprofiilien pohjalta. Erityiskysymyksenä käsiteltiin mahdollisuuksia veloitustiedon siirtämiseen merkinannossa spesifikaation 3GPP TS mukaisesti. Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2013 puolella. Työryhmä käsitteli kokouksissaan kansainvälisten standardointiorganisaatioiden (ITU-T, ETSI, 3GPP ja IETF) NGN ja Future Networka -standardointia. Esillä oli myös Cloud Computing -alueen standardointityön kansainvälinen ja kansallinen organisointi. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Risto Väinämö (ITU-T SG13, ETSI TISPAN/E2NA) ja Klaus Nieminen (IETF).

12 12 (18) Numerointityöryhmä 3 Pekka Sillanmäki, pj Klaus Nieminen Arja Aunesneva TeliaSonera Finland Hannu Paakkola DNA Oy Oyj Seppo Backman Suomen Numerot Juha Paananen Setera Oy NUMPAC Oy Rabbe Eklund DNA Oy Ulla Pyhäranta Tero Forsström Saunalahti Group Oyj Rauli Rautavuori Oyj Kari Jaksola Finnet-liitto ry Tero Salmikivi Oyj Anders Järvenpää Länsilinkki Oy Matti Samppala Anvia Oyj Juhani Kivikangas Teleforum ry Matti Sattinen Eniro Sentraali Oy Marko Lahtinen FiCom ry Paavo Tolvanen TeliaSonera Finland Oyj Thomas Lax Ålands Mobiltelefon Ab Simo Tossavainen TDC Oy Finland Ilkka Lehto Teleforum ry Veli-Pekka Valkonen Oyj Mikko Lehto Setera Oy Olli Welin TeliaSonera Finland Oyj Timo Leppinen Eeva Lantto, siht. Satu Mäkinen Fonecta Oy Numerointityöryhmä toimii n asiantuntijaelimenä valmisteltaessa numerointia ja estoluokitusta koskevia viraston määräyksiä ja päätöksiä. Työryhmässä käsitellään kaikki kansallisen numerointisuunnitelmaan ja estoluokittelun liittyvät asiat. Numerointityöryhmän tietoon saatetaan numerointihakemukset ja niistä annetut päätökset. Vuonna 2012 numerointityöryhmä käsitteli 28 numerointipäätöstä. Numerointityöryhmässä käsitellään myös oleelliset EU:n komission, ITU-T:n tutkimusryhmä 2:n (SG2) ja ECC:n NaN-työryhmän (Numbering and Networks) numerointia koskevat asiat. Numerointi- ja estomääräyksiä ei ollut tarvetta uusia vuoden aikana - ei myöskään puhelinnumeron siirrettävyydestä annettua määräystä. Numerointimääräyksen 27 :ää tullaan päivittämään hätäkeskusuudistuksen aiheuttamien väylöitysmuutosten takia - aikataulu on kuitenkin vielä avoinna. Numerointityöryhmän alatyöryhmässä laadittiin - n soveltamisohje koskien laskuerittelyn toteuttamista lisämaksullisista palveluista alkaen (Dnro 2061/6070/2012, annettu ) Lisäksi Numerointityöryhmässä käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita: - maksupalveluiden toteuttaminen - palvelunumeron näyttö A-numerona - numeron luovutusprosessi alkuperäiselle haltijateleyritykselle - 2- ja 3-numeroisten MNC-koodien rinnakkaiskäyttö - puheluiden edelleen kytkeminen palvelunumeroihin - 2-numeroisten teleyritystunnisteiden riittävyys

13 13 (18) Radio- ja telepäätelaiteryhmä (kansallinen TCAMin vastinkomitea) Esa Barck NSN Networks Pekka Linna TeliaSonera Jukka Lyömiö Vaisala Mikko Rintala Kati Heikkinen, pj Tapio Penkkala Margit Huhtala Hannu I. Pirilä Nokia Yrjö Hämäläinen, siht. Rauno Ruismäki Nokia Pekka Korhonen Merenkulkulaitos Pekka Koskenheimo Jaana Yläranta Tellabs Tom Lindeman City Network Finland Pentti Lindfors Radio- ja telepäätelaiteryhmä toimii kansallisena seurantaryhmänä TCAM-komitealle. Ryhmän tehtäviin kuuluvat myös radio- ja telepäätelaitteiden markkinoillesaattamismenettelyjä koskevat asiat, merenkulun ja ilmailun radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät asiat, radiolaitteiden radio-ominaisuuksien standardoinnin tavoitteet, telepäätelaitteiden standardointiin liittyvät hallinnolliset asiat sekä kaikki R&TTE -direktiiviin 1999/5/EY liittyvät muut asiat kuten rajapintojen julkistaminen, direktiivin tulkintakysymykset sekä laitteiden vaatimukset ja merkinnät Ryhmä on toiminut kirjeenvaihtoperiaatteella. TCAM ryhmän dokumentit on jaettu jäsenten saataville ja kommentoitaviksi juuri ennen EU-komission radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY nojalla asettaman TCAM-komitean kokouksia. Tällä on pyritty valmistelemaan Suomen kannanottoja. Ryhmän toiminta on painottunut tiedonjakoon TCAM-komitean päätehtävästä eli R&TTE-direktiivin toimeenpanon etenemisestä. Jatkossa ryhmän toiminta painottuu sähköpostitse tapahtuvaan tietojen vaihtoon ja ryhmä kokoontuu vain tarvittaessa tietyn tai tiettyjen aiheiden tarkempaan käsittelyyn. n edustajana TCAM- komiteassa on Kati Heikkinen ja viraston muut asiantuntijat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

14 14 (18) Siirtojärjestelmät 3 Oiva Aalto Jouko Holopainen Petri Lemmetti Timo Leppinen, pj. Mika Nysten Kalle Pikkarainen Birger Qvist Jouko Törmänen Ilkka Veuro Risto Väinämö Jan Waldén TeliaSonera Digita TDC TeliaSonera Nokia Siemens Networks TDC Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 4 muuta henkilöä. Työryhmä käsitteli merkittävimpiä toiminta-alueensa kansainvälisissä vastinorganisaatioissa esillä olleita asioita. Erityisesti seurattiin seuraavia organisaatiota ja niiden työryhmiä: ITU-T SG15, ITU- R WP 5C, ETSI ATTM, IETF WG TICTOC, IEEE LAN/MAN, WiMAX Forum, Broadband Forum, Metro Ethernet Forum ja CEPT ECC SE 19. Työryhmä seurasi synkronointisuositusten valmistelun etenemistä ITU-T:n tutkimusryhmässä SG15. Useiden suositusten valmistuminen viivästyi, ja mahdolliset muutostarpeet synkronointi- GFI:hin sekä synkronointimääräykseen ja sen perustelumuistioon tulee selvittää vuoden 2013 aikana ITU-T:n suositusten valmistelun edettyä pidemmälle. Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus -raporttia täydennettiin liittämällä siihen runkoverkon energiatehokkuuden laskelma yhteysväliltä Oulu - Helsinki (esim. 100 ME palvelu MPLS-verkossa päättyen Ouluun ja Helsinkiin). Täydennetty versio raportista saatiin valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2012 alkupuolella pidettiin maailman radiokonferenssi (WRC2012) Genevessä. Tärkeimpiä asioita kiinteänliikenteen kannalta olivat HAPS(High Altitude Platform Stations)-asemien saamat uudet taajuuskaistat 6-7 GHz:n kiinteän liikenteen kaistoilta samoilla ehdoilla radiolinkkien kanssa. HAPS-taajuudet allokoitiin radio-ohjesäännön alahuomautuksella ja mukana ei ole Eurooppalaisia maita. Toinen merkittävä asia on 70/80 ja 90 GHz:n radiolinkkikaistojen tarkastelut ja ennakoivana toimena kunnollinen radio-ohjesääntöön viety radiolinkkien harhalähetemaski passiivisten tiedeliikenteiden suojaamiseksi. ETSIssä tekninen komitea ATTM käsitteli mm. siirtojärjestelmien energiatehokkuutta. ECC PT SE 19 työ on keskittynyt millimetriaalto (60 ja 70/80 GHz) radiolinkkikanavointien päivittämiseen. Meneillään on myös paljon ristiriitoja herättänyt työ tulevaisuuden matkaviestinverkkojen asymmetrisesta radiolinkkirunkoyhteydestä. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Timo Leppinen (ITU-T SG15) ja Kalle Pikkarainen (ITU-R WP 5C).

15 15 (18) Sisäverkot -työryhmä 4 Johanna Aho RAKLI ry Patrick Lindgren Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Janne Ahola TKH Finland Oy Anne Lohtander Teppo Ahonen Digita Oy Lars Lundström Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Marina Furuhjelm Isännöintiliitto Timo Niemi Kuluttajaliitto Pekka Granlund SSP-Yhtiöt Klaus Nieminen Tiina Hallberg Kiinteistöliitto Miina Ojajärvi Kuluttajavirasto Lauri Halme Aalto-yliopisto/TKK/ Sami Orasaari (siht.) Tietoliikennelaboratorio Kari Helminen Yleisradio Oy Kirsi Paananen Isännöintiliitto Tauno Hovatta SANT ry Pertti Puhakka TDC Oy Kari Jaksola Finnet-liitto Risto Pulliainen TeliaSonera Finland Oyj Sakari Kangasvieri TeliaSonera Finland Timo Rasimus STUL ry Oyj Jouko Karastie Laatuantenni Oy/SANT Ville Reinikainen Sähköinfo Oy ry Ari Karppanen Ilkka Ritakallio Teleste Oyj Martti Kemppi Martti Kemppi Eero Sorri SESKO ry Oy/SANT ry Heidi Kivekäs (pj.) Pauli Suikkanen Oyj Pekka Koivisto Pekka Koivisto Jarmo Suomalainen Anvia Oyj/Finnet-liitto Oy/SESKO ry Ari Kurkela DNA Oy Simo Tossavainen TDC Oy Jari Lahti SSP-Yhtiöt Anne Viita Vuokralaiset ry Markku Laihonen Oyj Henri Viljasjärvi Digita Oy Markku Leskinen Granlund Oy/NSS ry Kimmo Vornanen Oyj Petri Lehto Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Jorma Väistö TeliaSonera Finland Oyj Hannu Liimatainen Taloverkko Oy/SANT ry Hannu Väätämöinen Prysmian Group/ Draka Comteq Finland Ltd. Työryhmä perustettiin uudistamaan yleisiin viestintäverkkoihin liitettäviä, kiinteistöjen sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä koskevat n määräykset: 21 E/2007 M (yhteisantenniverkot ja -järjestelmät) ja 25 E/2008 M (sisäjohtoverkot) sekä näihin liittyvät määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiot (MPS 21 ja MPS 25). Työryhmän asettamiskirje ja hankekuvaus on julkaistu n verkkosivuilla: Työryhmä kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa ja luonnosteli erityisesti sisäverkkojen määritelmiä, testausta ja dokumentointia sekä laitetiloja ja kaapelireitteja koskevia vaatimuksia ja MPStekstejä. Työryhmä jatkaa työtään vuonna Uuden määräyksen luonnoksen lausuntokierros on tarkoitus järjestää kevät-talvella Määräys on tarkoitus julkaista kesäkuun 2013 loppuun mennessä ja sen on suunniteltu astuvan voimaan

16 16 (18) Telekuuntelu ja -valvonta työryhmä 4 Työryhmään osallistui seuraavien organisaatioiden edustajia: Oyj, FiCom ry, DNA Oy, Keskusrikospoliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Länsilinkki Oy, Poliisihallitus, TeliaSonera Finland Oyj, Ryhmän puheenjohtaja- ja sihteeritehtävät olivat lla. Telekuuntelu ja -valvonta -yöryhmän tehtävänä on laatia teknisiä määrittelyjä televerkon laitteille ja palveluille poliisin tiedonsaantioikeuksiin liittyvien teknisten vaatimusten osalta. Vuonna 2012 Telekuuntelu ja -valvontatyöryhmä käsitteli mm. tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuuden (data retention) toteuttamista sekä muita teknisiä vaatimuksia telekuuntelun ja televalvonnan toteuttamiseksi viestintäverkoissa, viranomaisten tiedonhankintaan teleyrityksiltä liittyvien kustannusten korvaamista sekä työryhmän toiminta-alueeseen liittyvää lainsäädäntöä. Työryhmän jäseniä on osallistunut mm. ETSIn teknisen komitean LI kokouksiin.

17 17 (18) Terminologia 3 Ulla Artte Johanna Jaakkola, pj Merja Malkki Antero Nordlund Satu Närvä Katri Seppälä Finnet-liitto ry Oyj FiCom ry TeliaSonera Finland Oyj Sanastokeskus TSK Työryhmän tehtävänä on kartoittaa tieto- ja viestintätekniikan alan sanastotarpeita ja tehdä aloitteita sanastojen tuottamiseksi. Sanastotyön toteuttajaksi on yleensä valittu Sanastokeskus TSK ry. Vuoden 2011 aikana toteutettu laajakaistasanastohanke julkaistiin alkuvuonna Noin 60 käsitettä sisältävä sanasto työstettiin osittain Tietotekniikan termitalkoissa ja osittain erillisrahoituksella. Julkaisumuotona on pdf-tiedosto, jonka lisäksi termit lisättiin Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin. Vuoden 2012 aikana selvitettiin rahoitusta matkaviestinsanastohankkeen aloittamiseksi. Uuden sanastohankkeen rahoituksen selvittäminen jatkuu vuoden 2013 aikana. Säännöllistä tiedonvaihtoa SESKO SK1:n (Terminologia) kanssa jatkettiin vuoden aikana. Lisätietoa terminologiaryhmästä ja sanastoista on n www-sivuilla. Työryhmän sisäisessä käytössä on myös ekstranet-sivut. Alan sanastotyöstä kiinnostuneet voivat liittyä ryhmän postituslistalle. Nopea kehitys tieto- ja viestintätekniikan alalla edellyttää jatkuvaa uusien asioiden omaksumista. Käyttäjät kohtaavat paljon uutta tekniikkaa, johon liittyvä sanasto voi aiheuttaa hämmennystä. Tästä syystä alalla tehtävää sanastotyötä pidetään tärkeänä. Systemaattisesti laaditut sanastot auttavat välttämään väärinymmärryksiä sekä tehostavat organisaatioiden toimintaa ja sujuvoittavat niiden viestintää. Uusien sanastojen tarvetta seurataan jatkuvasti ja otetaan tarvittaessa hankelistalle. Kansainväliseen yhteistyöhön on osallistuttu seuraavasti: - ISO/TC 37 Terminology, TSK - Nordterm / wikisivuston ylläpito, TSK - Nordtermin puheenjohtajuus, TSK Työryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2012 puheenjohtajuus oli Oyj:llä ja vuonna 2013 puheenjohtajavuorossa on TeliaSonera Finland Oyj.

18 18 (18) Viestintäverkkojen tekniset määräykset (TM) 1 Esa Barck Tapio Haapanen Janne Holopainen Pertti Hölttä, pj. Heikki Ilo Antti Jokinen Markku Lamminluoto Timo Leppinen, siht. Anne Lohtander Jorma Mellin Jouko Moilanen Klaus Nieminen Juha Oinonen Rauli Rautavuori Ville Reinikainen Nils Rostedt Olli Sipilä Simo Tossavainen Pekka Ylä-Kotola Anne Vainio Henri Viljasjärvi Kari Wirman NokiaSiemens Networks TeliaSonera Finland Oyj HDTV-foorumi TeliaSonera Finland Oyj DNA Oy DNA Oy TDC/Ficix Kaisanet CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Oyj Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Ericsson Yleisradio TDC Oy Oyj Oyj Digita Oy FiCom ry Työryhmän tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa n, teleyritysten ja laitevalmistajien välillä liittyen n teleyrityksille antamiin teknisiin velvoitteisiin. Työryhmän kokouksessa käytiin läpi vuoden 2011 teknisen ohjauksen tapahtumat. Vuoden 2011 aikana tuli voimaan kahdeksan muutettua n teknistä määräystä ja lisäksi yhteen määräykseen liittyvä uusittu suositus julkaistiin. Kokouksessa käytiin läpi myös luonnos katsauksesta Teletoiminnan ohjauksen vuosi Katsaukseen oli koottu määräyksiin liittyvät muutos ja valvonta -suunnitelmat sekä tietoa tekniseen ohjaukseen liittyvistä yleisemmistä kehitysasioista. Työryhmässä esitettyjen kommenttien pohjalta päivitetty dokumentti lähetettiin tiedoksi teleyrityksille Kokousta edelsi n teettämän teletoiminnan teknistä yhteissääntelyä koskevan kilpailuoikeudellisen selvityksen tulosten esittely.

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Sivu 1. Purjelennon Suomen mestarit. 15m 18m Avoin 2-paikk 20m. Taitolento Sportsman. Vakioluokka. Taitolento Intermediate.

Sivu 1. Purjelennon Suomen mestarit. 15m 18m Avoin 2-paikk 20m. Taitolento Sportsman. Vakioluokka. Taitolento Intermediate. n 1945 Purjelennon Suomen mestari Kalle Temmes 1946 Purjelennon Suomen mestari Lars Norrmén 1947 Purjelennon Suomen mestari Kalle Temmes 1957 Purjelennon Suomen mestari Harald Tandefelt 1959 Purjelennon

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010 N-14 20 km 0 lähtenyttä 0 ilmoittautunutta M-14 20 km 1. (3) Jonas Nordström Akilles 6268 35:25,2 2. (4) Waltteri Lepistö PoTa 4986 36:45,6 +1:20,5 3. (2) Casper Holmen P-P 5757 40:43,5 +5:18,4 3 lähtenyttä

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results -trap :: Luokka/Category N/N 9 Ruutana Teemu LäSA 0 Liljamo Teemu YMS 9 Honkaharju Rami RMY 9 9 9 Törnblom Leevi P-HA 9 Savilahti Aaro P-HA 9 / / 9 Raipela Jaana P-HA / 0 9 Pousi Konsta P-HA / Vähäpesola

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot