Viestintäviraston teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012"

Transkriptio

1 n teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012

2 2 (18) Julkaisija Tekijät Työryhmät, Timo Leppinen Asiakirjan nimi Teknisten työryhmien toimintaselostukset 2012 KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä Asiakirjan laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Tiivistelmä Vuonna 2012 toiminnassa oli 15 tekniseen ohjaukseen vaikuttanutta työryhmää. n tärkeimmät kotimaiset yhteistyöryhmät ovat edustettuina n työryhmissä. Yhteistyötahojen asiantuntemuksesta on merkittävä apu asioiden valmistelussa. Uusia teknisiä työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan teletoiminnan painopistealueille. Osa ryhmistä on luonteeltaan pysyviä ja osa on perustettu jotakin yksittäistä tehtävää varten. Teknisiin työryhmiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuu yhteensä yli 400 henkilöä lähes sadasta organisaatiosta. Avainsanat Toimintakertomukset Sarjan nimi n julkaisuja Kokonaissivumäärä Jakaja Kieli Suomi Hinta - Kustantaja Luottamuksellisuus julkinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti PL 313 Itämerenkatu 3 A HELSINKI HELSINKI Telekopio Kotisivu Y-tunnus

3 3 (18) YLEISKATSAUS n tärkeimmät kotimaiset yhteistyöryhmät ovat edustettuina n neuvottelukunnassa, viestintäverkkojen tekniset määräykset - työryhmässä, ITU-T/ETSI-vastinryhmässä ja teknisissä työryhmissä. Työryhmiin voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki käsiteltävästä aiheesta kiinnostuneet organisaatiot. Yhteistyötahojen asiantuntemuksesta on merkittävä apu asioiden valmistelussa. Työryhmät ovat myös tärkeä väline tiedottamisessa ja palautteen saamisessa. Tekniset työryhmien toiminta 2012 Vuonna 2012 toiminnassa oli 15 teknisen ohjauksen työryhmää. Teknisiin työryhmiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuu yhteensä yli 400 henkilöä lähes sadasta organisaatiosta. n ja muiden telealan organisaatioiden edustajat ovat myös mukana vaikuttamassa monissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöryhmissä ja komiteoissa, joissa päätetään alan toimintalinjoista ja valmistellaan ja laaditaan sopimuksia, suosituksia ja standardeja. n tekniset työryhmät pitivät vuonna 2012 yhteensä 41 kokousta. Toimintaselostukset Tässä raportissa ovat seuraavien vuonna 2012 toimineiden työryhmien toimintaselostukset: CERT-FI-työryhmä Human Factors Hätäliikenne -työryhmä IPv6 ITU-T/ETSI vastinryhmä Laitetekniikka M54-työryhmä NGN/Future networks Numerointityöryhmä Radio- ja telepäätelaiteryhmä (kansallinen TCAMin vastinkomitea) Siirtojärjestelmät Sisäverkot Telekuuntelu ja valvonta -työryhmä Terminologia Viestintäverkkojen tekniset määräykset (TM)

4 4 (18) CERT-FI-työryhmä 4 Elias Alanko Jani Anttila OP Palvelut Oy PPO-yhtiöt Jyri Ryhänen Erkki Räsänen IBM Finland OP Pohjola osk. Kimmo Bergius Microsoft Sauli Savisalo Huoltovarmuuskeskus Raymond Causton Nets Oy Mikael Salonaho Tieto Oyj Ilpo Etolin TDC Oy Niko Saxholm Sampo Pankki Oyj Kimmo Helaskoski Itella Oyj Antti Sulosaari Kansaneläkelaitos Tarja Helkamäki Pekka Hänninen Oyj Fujitsu Services Oy Camillo Särs Antti Tassberg F-Secure Nokia Oyj Jussi Jaakonaho Nokia Oyj Heikki Tolvanen DNA Oyj Kari Jaksola Petri Jokela Finnet-liitto Wärtsilä Oyj Vesa Tupala Markku Tyynelä SOK Metso Oyj Sari Kajantie Keskusrikospoliisi Tarmo Vuorinen Patria Oyj Jukka Kantola Mikko Karikytö Fingrid Oyj Oy L M Ericsson Ab Petri Yllö Juhana Yrjölä DNA Oyj Puolustusvoimat Jarmo Karjalainen LNI Verkko Oy Ari Wikström DNA Oyj Jouko Katainen Ilmarinen Juhani Lahti TDC Oy Arttu Lehmuskallio TeliaSonera Erka Koivunen, pj. Jorma Mellin FICIX ry Kauto Huopio, siht. Kaj Paananen S-Pankki Oy Tuomo Pekkarinen Mirva Peltola Honeywell Oy Yleisradio Ab CERT-FI-työryhmän tarkoituksena on tukea CERT-FI:n toimintaa ja tehostaa yhteistyötä keskeisten Suomessa vaikuttavien toimijoiden kesken. CERT-FI-työryhmän kokouskäytäntöön kuuluu, että kullekin kokoukselle sovitaan teema, jonka aihepiiriin alustuksissa ja niitä seuraavissa keskusteluissa keskityttiin. Vuoden aikana kokouksissa käsiteltyjä aiheita olivat mm. NCSA-FI-toiminta, IPv6-tietoturvakysymykset, henkilötunnuksen käyttöön liittyvät tietoturvaongelmat sekä HAVARO-järjestelmän käyttökokemukset. Teema-aiheiden lisäksi kokouksissa käsiteltiin ajankohtaiskierroksissa huomattava määrä ajankohtaisia tietoturvaongelmia. CERT-FI-työryhmä on pysyvä ja se jatkaa toimintaansa vuonna 2013.

5 5 (18) Human Factors 2 Sakari Eränen Enter ry Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Henry Haglund Haglund Networks Oy Satu Närvä, siht. Teuvo Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitto ry Juha Sylberg Näkövammaisten Keskusliitto ry Jari Heiskanen Kuurojen Liitto ry Helena Tuorila Kuluttajatutkimuskeskus Annakaisa Häyrynen Oyj Risto Väinämö Erkki Kemppainen, pj. Terveyden ja Raila Äijö TeliaSonera Finland Oyj hyvinvoinnin laitos Sami Köykkä Logica Oy Eurooppalaisen standardoinnin painopiste oli esteettömyysvaatimusten sisällyttämisessä julkisiin ICT-hankintoihin, jota voi seurata osoitteessa Työryhmän tarkastelussa helmikuussa oli asiaan liittyvä EN-standardiluonnos. Siihen on koottu toiminnalliset yleisvaatimukset sekä vaatimukset laitteistoille, ohjelmistoille ja sähköiselle sisällölle, av-laitteille, av-sisällölle, reaaliaikaiselle kommunikoinnille, välineille, toteutukselle, operoinnille ja hallinnalle. Dokumenttiin sisältyy normatiivinen liite vaatimusten täyttymisen arvioinnille. Myös WCAG2.0 on normatiivisena vaatimuksena. Standardin arvioidaan olevan valmis syksyllä Esteettömyystyössä nähtiin yhtymäkohtia julkisen hallinnon suosituksiin (JHS). JHSprojektipäällikkö Pekka Niemi valotti suositusten laadintaprosessia, palautepyyntöjä ja suositusten tunnetuksi tekemistä. Vuonna 2012 päivitettiin muun muassa JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä. Vuoden lopussa päivitettävänä oli JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet. Tv-kanavat olivat toteuttaneet velvollisuuden tarjota ääni- ja tekstityspalvelua pääsääntöisesti asetuksen mukaisesti. Tekstityksessä Yle ja Nelonen pääsivät tavoitteeseen, MTV3 jäi hieman. Äänipalvelussa Yle jäi tavoitteesta, kun MTV3 ja Nelonen ylsivät tavoitteeseen. SuomiTV ei toteuttanut tekstitystä eikä äänipalvelua lainkaan ja yhtiölle annettiin huomautus asiasta. Myös Yleä ja MTV3:a kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin. ITUun perustettiin audiovisuaalisen median esteettömyyttä koskeva Focus Group on Audiovisual Media Accessibility, jonka alla on useita työryhmiä. THL osallistui kolmanteen komission teettämään Measuring eaccessibility in Europe -tutkimukseen, jossa mitataan tietoyhteiskunnan esteettömyyttä Euroopan eri maissa. Human Factors -ryhmän toimintaa arvioitiin uudelleen useista syistä, muun muassa ryhmässä tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi. HF-asiat nähtiin kuitenkin edelleen tärkeinä, sillä standardoinnilla on ohjaava merkitys tietoyhteiskunnassa muun muassa EU:n esteettömyyspolitiikan ja WAI-ohjeiden kautta sekä standardien kytkemisellä julkisiin hankintoihin. Varteenotettavimpana vaihtoehtona esitettiin toiminnan siirtämistä osaksi liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysseurantaryhmän työtä. Näin ollen Human Factors -ryhmän 17 vuotta kestänyt toiminta päättyi nykymuotoisena vuonna 2012.

6 6 (18) Hätäliikenne -työryhmä 4 Timo Leppinen, pj. Jukka Aaltonen Timo Aaltonen Dan Berlin Kari Jaksola Mikko Jääskeläinen Kai Koponen Kari Korhonen Jukka Laitinen Thomas Lax Hannu Naumanen Jyrki Ojala Mikko Pitkänen Jari Pohtio Harri Rasilainen Veli Salminen Marko Savolainen Teemu Simovaara Jukka Sulkunen Ilpo Vilppula Kari Wirman Eeva Lantto, sihteeri Hätäkeskuslaitos Länsilinkki Hätäkeskuslaitos Finnet-liitto ry sisäasiainministeriö TeliaSonera Finland Oyj DNA Oy HALTIK Ålands Mobiltelefon Ab HALTIK Hätäkeskuslaitos Insta DefSec Oy Oyj Rajavartiolaitos Poliisihallitus TeliaSonera Finland Oyj HALTIK Oyj FiCom ry Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 7 muuta henkilöä. Hätäliikenne -työryhmän tehtävänä on laatia teknisiä määrittelyjä viranomaisten lakisääteisten tehtävien edellyttämille televerkon laitteille ja palveluille hätäliikenteeseen liittyvien teknisten vaatimusten osalta. Vuonna 2012 Hätäliikenne -työryhmä käsitteli mm. hätäpuheluiden paikannusjärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä, manuaalista hätäpaikannusta ja roamaajien paikantamista, hätätekstiviestejä, kohdennettujen viranomaistiedotteiden välittämistä, VoIP-hätäpuheluita, ecalljärjestelmää, hätäpuheluita 2G/3G-verkkojen katkostilanteissa, 112-häirintäpuhelujen estämistä, hätäliikennemääräyksen 33 päivittämistä ja työryhmän toiminta-alueeseen liittyvää säädäntöä sekä työryhmän toiminta-alueen kansainvälistä toimintaa ETSIssä, ITUssa ja IETF:ssä. Lisäksi työryhmässä käsiteltiin hätäkeskuslaitoksen uudistamiseen liittyviä, televerkolle asetettaviin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä valmisteltiin luonnos uudeksi suositukseksi 310, "Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä", jonka versio 310/2012 S julkaistiin Työryhmän jäseniä osallistui EU:n viestintäkomitean CoCom alaryhmän EGEA:n kokouksiin ja ETSI komitean EMTEL kokouksiin.

7 7 (18) IPv6 3 Timo Hopponen Ari Keränen Tero Kivinen Teemu Kiviniemi Jouni Korhonen Timo Leppinen pj. Kari Likovuori Jorma Mellin Natalia Miettinen Jani Myyry Esa Mäkitalo Juha Paananen Jussi Sahlberg Markku Savela Teemu Savolainen Jyrki Soini Jonne Soininen Aleksi Suhonen Tuomas Toropainen FNE-Finland Ericsson AuthenTec CSC NSN Valtiokonttori TDC Nokia CSC TDC Setera VTT Nokia SIY/TeliaSonera Renesas Mobile TREX/TTY LAN&WAN Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 41 muuta henkilöä. Työryhmän tehtävänä on IP-protokollan version 6 kansallisen käyttöönoton edistäminen viestintäverkoissa sekä siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön seuraaminen ja tarvittaessa siihen vaikuttaminen yhteisten kannanottojen muodossa. Työryhmän kokouksissa esillä olivat mm. World IPv6 Launch -päivä ja siihen liittyvät kansalliset toimenpiteet ja tilannekatsaukset Suomen IPv6-käyttöönottotilanteesta. Kokouksissa käytiin läpi ETSIn, IEEE:n, IETF:n, ITU-T SG13:n ja RIPEn kokouksissa käsitellyt IPv6- asiat. Työryhmässä valmisteltiin n keväällä toteuttama IPv6-kysely. Kyselyyn saatiin vastaus 19 teleyritykseltä. Vastanneista 7 ilmoitti, että niillä IPv6 on jo käytössä -pääasiassa kuitenkin vain yrityspalveluissa, ei kuluttajapalveluissa. Vuoden 2012 aikana 12 vastannutta aikoo joko ottaa IPv6:n käyttöön tai laajentaa jo olemassa olevaa käyttöä. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että vuonna 2017 IPv6 on käytössä (IPv4:n rinnalla, joskin tavoite siirtyä kokonaan IPv6:een tuli myös esiin)

8 8 (18) ITU ETSI -vastinryhmä 4 Oiva Aalto Esa Barck Timo Leppinen Kari Lång Aimo Maanavilja Kari Marttinen Ari Takanen Risto Väinämö TeliaSonera Nokia Siemens Networks Nokia TeliaSonera Codenomicon Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 10 muuta henkilöä. Työryhmä käsitteli ITU-T:n ja ETSIn päättävissä elimissä esiin tulleita asioita. ITU-T:n yleiskokous WTSA järjestettiin marraskuussa Dubaissa. Kokous säilytti työryhmien (Study Groups) määrän entisellään, joten ITU-T:ssa jatkaa tulevallakin kaudella kymmenen työryhmää. Ryhmien mandaatteja ja kokoontumiskäytäntöjä täsmennettiin. Työryhmille valittiin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Uusittu puheenjohtajisto jakaantuu alueellisesti tasaisesti. Merkittävin hyväksytty aloite oli ITU-T:n toimintaa uudistavan "Review Committee" -komitean perustaminen, mikä avaa mahdollisuuden ITU-T:n roolin arviointiin ja yhteistyön kehittämiseen muiden globaalien järjestöjen (mm. IETF ja ISO) ja alueellisten standardointijärjestöjen (mm. ETSI) sekä foorumeiden kanssa. WTSA hyväksyi yhteensä 44 uusittua ja 6 uutta resoluutiota sekä poisti 5 resoluutiota. Aloitteilla tuetaan standardointia tärkeillä alueilla kuten Cloud Computing, Climate Change, SDN (Software-designed Networking), e-helth. WTSA-kokousta valmisteltiin yhteiseurooppalaisessa regulaattoriryhmässä CEPT ComITU. ETSIn osalta esillä olivat mm. GA-puheenjohtajien valinnat, Applen jäsenyys useasta maasta ja ETSIn uudet suomalaisjäsenet. GA:n puheenjohtaja (Dirk Weiler) ja varapuheenjohtajat (Kari Marttinen ja Klaus Tillman) valittiin uudelle kaudelle samoin kuin Dirk Weiler edelleen IPRkomitean puheenjohtajaksi. Apple yritti liittyä mukaan ETSIn toimintaan täysillä jäsenmaksuyksiköillä kuudesta maasta ja lisäksi pienemmillä jäsenmaksuyksiköiden määrällä useasta muusta maasta. Tämä olisi johtanut Applen äänimäärän huomattavaan kasvuun mahdollisissa äänestyksissä, ja GA-kokouksessa hyväksyttiinkin vain osa ehdotetuista jäsenyyksistä. Samalla käynnistettiin selvitys siitä, voitaisiinko yksittäisen yrityksen jäsenyyksiä (äänimäärää) rajoittaa. Uusina jäseninä ETSIin liittyivät Suomesta Sensinode Ltd ja University of Tampere. ETSIn EN-standardien hyväksynnässä otettiin käyttöön ENAP (EN Approval Procedure) -menettely vuoden 2012 loppupuolella. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Kari Lång (ETSI GA ja Board), Timo Leppinen (ITU-T WTSA, ETSI GA ja NSO), Kari Marttinen (ETSI GA) ja Risto Väinämö (ITU-T WTSA ja TSAG).

9 9 (18) Laitetekniikka 0 Juhani Meronen puheenjohtaja Janne Nyman Nemko Oy sihteeri Arto Hihnala Nokia Corporation Ari Honkala SGS Fimko Ltd Jyrki Leino Nemko Oy ETSI TC-ERM:n EMC -ryhmä valmisteli uusia radio- ja telelaitteiden EMC- standardeja sekä päivitti olemassa olevia em. alueen EMC- standardeja. ETSI TC-EE valmisteli ympäristövaatimuksiin, tehonsyöttöön ja energiatehokkuuteen liittyviä standardeja ja spesifikaatioita. Standardointiryhmä otti kantaa useisiin ETSI:n standardi- ja suositusehdotuksiin. Työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana, kaikki kommentointi hoidettiin kirjeenvaihdolla. Osallistuminen kansainvälisten organisaatioiden kokouksiin: Janne Nyman Juhani Meronen Jyrki Leino CISPR A, CISPR Plenary CISPR H, CISPR I, CISPR Plenary, ECANB ECANB

10 10 (18) M54 (VPV) työryhmä 3 Sakari Aavikko Niclas Ek Niklas Granholm Heikki Ilo Lauri Isotalo Ari Jyrälä Sakari Kangasvieri Tapio Keränen Jouni Laine Markku Lamminluoto Ludwig Liljequist Rauni Nivasalo Aki Nurmi Kimmo Nurminen Petri Penttilä Olli-Pekka Salonen Matti Samppala Martti Sirkka Jarmo Tervo Erkki Viitala Kari Wirman Otaverkko Anvia TeliaSonera TeliaSonera DNA Anvia Digita TeliaSonera TDC Corenet Anvia TeliaSonera Mikkelin Puhelin Emtele Ficom Työryhmä viimeisteli julkaisukuntoon syksyn 2011 aikana työryhmän kanssa koostetun määräysluonnoksen ja tuotti Määräyksen perustelu ja soveltaminen (MPS) -dokumentin. Määräys oli lausunnolla Lausuntokierroksen jälkeen pidettiin yksi työryhmäkokous, jossa lausuntokierroksen jälkeiset muutokset esiteltiin työryhmälle. Määräys julkaistiin ja se tuli voimaan

11 11 (18) NGN/Future Networks 3 Kalevi Ahola Markku Heiskanen Anders Järvenpää Raimo Kantola Pauli Kuosmanen Mikko Lehto Timo Leppinen, pj Klaus Nieminen Juha Paananen Kari Pentti Jari Pohtio Rauli Rautavuori Maija Romo Jari-Pekka Satumäki Veli-Pekka Valkonen Risto Väinämö NSF Telecom TeliaSonera Länsilinkki Aalto-yliopisto TIVIT Setera Setera 4G Service Fujitsu Alcatel-Lucent Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 31 muuta henkilöä. Työryhmän nimeen lisättiin Future Networks, koska kyseinen termi on otettu laajasti käyttöön työryhmän seuraamissa kansainvälisissä organisaatioissa. Edellisenä vuonna lopetetun SIP-yhteenliittäminen työryhmän asiat siirtyivät tämän työryhmän käsiteltäväksi. Samalla työryhmään tuli muutamia uusia jäseniä. Future Networks -alueella tapahtuu myös runsaasti tutkimusta ja standardoinnin ja tutkimuksen välisten yhteyksien lisääminen on nähty monissa yhteyksissä tarpeelliseksi. Suomessa TIVItin puitteissa on käynnistynyt Internet of Things -hanke. Hanke esiteltiin työryhmälle ja tiedonvaihtoa hankkeen sen kanssa jatketaan. Työryhmä käsitteli edelleen kansallisessa IP-yhteenliittämisessä käytettävän SIP-protokollan spesifiointia Seteran ja Länsilinkin toimittamien protokollaprofiilien pohjalta. Erityiskysymyksenä käsiteltiin mahdollisuuksia veloitustiedon siirtämiseen merkinannossa spesifikaation 3GPP TS mukaisesti. Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2013 puolella. Työryhmä käsitteli kokouksissaan kansainvälisten standardointiorganisaatioiden (ITU-T, ETSI, 3GPP ja IETF) NGN ja Future Networka -standardointia. Esillä oli myös Cloud Computing -alueen standardointityön kansainvälinen ja kansallinen organisointi. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Risto Väinämö (ITU-T SG13, ETSI TISPAN/E2NA) ja Klaus Nieminen (IETF).

12 12 (18) Numerointityöryhmä 3 Pekka Sillanmäki, pj Klaus Nieminen Arja Aunesneva TeliaSonera Finland Hannu Paakkola DNA Oy Oyj Seppo Backman Suomen Numerot Juha Paananen Setera Oy NUMPAC Oy Rabbe Eklund DNA Oy Ulla Pyhäranta Tero Forsström Saunalahti Group Oyj Rauli Rautavuori Oyj Kari Jaksola Finnet-liitto ry Tero Salmikivi Oyj Anders Järvenpää Länsilinkki Oy Matti Samppala Anvia Oyj Juhani Kivikangas Teleforum ry Matti Sattinen Eniro Sentraali Oy Marko Lahtinen FiCom ry Paavo Tolvanen TeliaSonera Finland Oyj Thomas Lax Ålands Mobiltelefon Ab Simo Tossavainen TDC Oy Finland Ilkka Lehto Teleforum ry Veli-Pekka Valkonen Oyj Mikko Lehto Setera Oy Olli Welin TeliaSonera Finland Oyj Timo Leppinen Eeva Lantto, siht. Satu Mäkinen Fonecta Oy Numerointityöryhmä toimii n asiantuntijaelimenä valmisteltaessa numerointia ja estoluokitusta koskevia viraston määräyksiä ja päätöksiä. Työryhmässä käsitellään kaikki kansallisen numerointisuunnitelmaan ja estoluokittelun liittyvät asiat. Numerointityöryhmän tietoon saatetaan numerointihakemukset ja niistä annetut päätökset. Vuonna 2012 numerointityöryhmä käsitteli 28 numerointipäätöstä. Numerointityöryhmässä käsitellään myös oleelliset EU:n komission, ITU-T:n tutkimusryhmä 2:n (SG2) ja ECC:n NaN-työryhmän (Numbering and Networks) numerointia koskevat asiat. Numerointi- ja estomääräyksiä ei ollut tarvetta uusia vuoden aikana - ei myöskään puhelinnumeron siirrettävyydestä annettua määräystä. Numerointimääräyksen 27 :ää tullaan päivittämään hätäkeskusuudistuksen aiheuttamien väylöitysmuutosten takia - aikataulu on kuitenkin vielä avoinna. Numerointityöryhmän alatyöryhmässä laadittiin - n soveltamisohje koskien laskuerittelyn toteuttamista lisämaksullisista palveluista alkaen (Dnro 2061/6070/2012, annettu ) Lisäksi Numerointityöryhmässä käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita: - maksupalveluiden toteuttaminen - palvelunumeron näyttö A-numerona - numeron luovutusprosessi alkuperäiselle haltijateleyritykselle - 2- ja 3-numeroisten MNC-koodien rinnakkaiskäyttö - puheluiden edelleen kytkeminen palvelunumeroihin - 2-numeroisten teleyritystunnisteiden riittävyys

13 13 (18) Radio- ja telepäätelaiteryhmä (kansallinen TCAMin vastinkomitea) Esa Barck NSN Networks Pekka Linna TeliaSonera Jukka Lyömiö Vaisala Mikko Rintala Kati Heikkinen, pj Tapio Penkkala Margit Huhtala Hannu I. Pirilä Nokia Yrjö Hämäläinen, siht. Rauno Ruismäki Nokia Pekka Korhonen Merenkulkulaitos Pekka Koskenheimo Jaana Yläranta Tellabs Tom Lindeman City Network Finland Pentti Lindfors Radio- ja telepäätelaiteryhmä toimii kansallisena seurantaryhmänä TCAM-komitealle. Ryhmän tehtäviin kuuluvat myös radio- ja telepäätelaitteiden markkinoillesaattamismenettelyjä koskevat asiat, merenkulun ja ilmailun radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät asiat, radiolaitteiden radio-ominaisuuksien standardoinnin tavoitteet, telepäätelaitteiden standardointiin liittyvät hallinnolliset asiat sekä kaikki R&TTE -direktiiviin 1999/5/EY liittyvät muut asiat kuten rajapintojen julkistaminen, direktiivin tulkintakysymykset sekä laitteiden vaatimukset ja merkinnät Ryhmä on toiminut kirjeenvaihtoperiaatteella. TCAM ryhmän dokumentit on jaettu jäsenten saataville ja kommentoitaviksi juuri ennen EU-komission radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY nojalla asettaman TCAM-komitean kokouksia. Tällä on pyritty valmistelemaan Suomen kannanottoja. Ryhmän toiminta on painottunut tiedonjakoon TCAM-komitean päätehtävästä eli R&TTE-direktiivin toimeenpanon etenemisestä. Jatkossa ryhmän toiminta painottuu sähköpostitse tapahtuvaan tietojen vaihtoon ja ryhmä kokoontuu vain tarvittaessa tietyn tai tiettyjen aiheiden tarkempaan käsittelyyn. n edustajana TCAM- komiteassa on Kati Heikkinen ja viraston muut asiantuntijat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

14 14 (18) Siirtojärjestelmät 3 Oiva Aalto Jouko Holopainen Petri Lemmetti Timo Leppinen, pj. Mika Nysten Kalle Pikkarainen Birger Qvist Jouko Törmänen Ilkka Veuro Risto Väinämö Jan Waldén TeliaSonera Digita TDC TeliaSonera Nokia Siemens Networks TDC Työryhmän postituslistalla oli lisäksi 4 muuta henkilöä. Työryhmä käsitteli merkittävimpiä toiminta-alueensa kansainvälisissä vastinorganisaatioissa esillä olleita asioita. Erityisesti seurattiin seuraavia organisaatiota ja niiden työryhmiä: ITU-T SG15, ITU- R WP 5C, ETSI ATTM, IETF WG TICTOC, IEEE LAN/MAN, WiMAX Forum, Broadband Forum, Metro Ethernet Forum ja CEPT ECC SE 19. Työryhmä seurasi synkronointisuositusten valmistelun etenemistä ITU-T:n tutkimusryhmässä SG15. Useiden suositusten valmistuminen viivästyi, ja mahdolliset muutostarpeet synkronointi- GFI:hin sekä synkronointimääräykseen ja sen perustelumuistioon tulee selvittää vuoden 2013 aikana ITU-T:n suositusten valmistelun edettyä pidemmälle. Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus -raporttia täydennettiin liittämällä siihen runkoverkon energiatehokkuuden laskelma yhteysväliltä Oulu - Helsinki (esim. 100 ME palvelu MPLS-verkossa päättyen Ouluun ja Helsinkiin). Täydennetty versio raportista saatiin valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2012 alkupuolella pidettiin maailman radiokonferenssi (WRC2012) Genevessä. Tärkeimpiä asioita kiinteänliikenteen kannalta olivat HAPS(High Altitude Platform Stations)-asemien saamat uudet taajuuskaistat 6-7 GHz:n kiinteän liikenteen kaistoilta samoilla ehdoilla radiolinkkien kanssa. HAPS-taajuudet allokoitiin radio-ohjesäännön alahuomautuksella ja mukana ei ole Eurooppalaisia maita. Toinen merkittävä asia on 70/80 ja 90 GHz:n radiolinkkikaistojen tarkastelut ja ennakoivana toimena kunnollinen radio-ohjesääntöön viety radiolinkkien harhalähetemaski passiivisten tiedeliikenteiden suojaamiseksi. ETSIssä tekninen komitea ATTM käsitteli mm. siirtojärjestelmien energiatehokkuutta. ECC PT SE 19 työ on keskittynyt millimetriaalto (60 ja 70/80 GHz) radiolinkkikanavointien päivittämiseen. Meneillään on myös paljon ristiriitoja herättänyt työ tulevaisuuden matkaviestinverkkojen asymmetrisesta radiolinkkirunkoyhteydestä. Kansainvälisten vastinorganisaatioiden kokouksiin osallistuivat työryhmästä Timo Leppinen (ITU-T SG15) ja Kalle Pikkarainen (ITU-R WP 5C).

15 15 (18) Sisäverkot -työryhmä 4 Johanna Aho RAKLI ry Patrick Lindgren Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Janne Ahola TKH Finland Oy Anne Lohtander Teppo Ahonen Digita Oy Lars Lundström Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Marina Furuhjelm Isännöintiliitto Timo Niemi Kuluttajaliitto Pekka Granlund SSP-Yhtiöt Klaus Nieminen Tiina Hallberg Kiinteistöliitto Miina Ojajärvi Kuluttajavirasto Lauri Halme Aalto-yliopisto/TKK/ Sami Orasaari (siht.) Tietoliikennelaboratorio Kari Helminen Yleisradio Oy Kirsi Paananen Isännöintiliitto Tauno Hovatta SANT ry Pertti Puhakka TDC Oy Kari Jaksola Finnet-liitto Risto Pulliainen TeliaSonera Finland Oyj Sakari Kangasvieri TeliaSonera Finland Timo Rasimus STUL ry Oyj Jouko Karastie Laatuantenni Oy/SANT Ville Reinikainen Sähköinfo Oy ry Ari Karppanen Ilkka Ritakallio Teleste Oyj Martti Kemppi Martti Kemppi Eero Sorri SESKO ry Oy/SANT ry Heidi Kivekäs (pj.) Pauli Suikkanen Oyj Pekka Koivisto Pekka Koivisto Jarmo Suomalainen Anvia Oyj/Finnet-liitto Oy/SESKO ry Ari Kurkela DNA Oy Simo Tossavainen TDC Oy Jari Lahti SSP-Yhtiöt Anne Viita Vuokralaiset ry Markku Laihonen Oyj Henri Viljasjärvi Digita Oy Markku Leskinen Granlund Oy/NSS ry Kimmo Vornanen Oyj Petri Lehto Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry Jorma Väistö TeliaSonera Finland Oyj Hannu Liimatainen Taloverkko Oy/SANT ry Hannu Väätämöinen Prysmian Group/ Draka Comteq Finland Ltd. Työryhmä perustettiin uudistamaan yleisiin viestintäverkkoihin liitettäviä, kiinteistöjen sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä koskevat n määräykset: 21 E/2007 M (yhteisantenniverkot ja -järjestelmät) ja 25 E/2008 M (sisäjohtoverkot) sekä näihin liittyvät määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiot (MPS 21 ja MPS 25). Työryhmän asettamiskirje ja hankekuvaus on julkaistu n verkkosivuilla: Työryhmä kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa ja luonnosteli erityisesti sisäverkkojen määritelmiä, testausta ja dokumentointia sekä laitetiloja ja kaapelireitteja koskevia vaatimuksia ja MPStekstejä. Työryhmä jatkaa työtään vuonna Uuden määräyksen luonnoksen lausuntokierros on tarkoitus järjestää kevät-talvella Määräys on tarkoitus julkaista kesäkuun 2013 loppuun mennessä ja sen on suunniteltu astuvan voimaan

16 16 (18) Telekuuntelu ja -valvonta työryhmä 4 Työryhmään osallistui seuraavien organisaatioiden edustajia: Oyj, FiCom ry, DNA Oy, Keskusrikospoliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Länsilinkki Oy, Poliisihallitus, TeliaSonera Finland Oyj, Ryhmän puheenjohtaja- ja sihteeritehtävät olivat lla. Telekuuntelu ja -valvonta -yöryhmän tehtävänä on laatia teknisiä määrittelyjä televerkon laitteille ja palveluille poliisin tiedonsaantioikeuksiin liittyvien teknisten vaatimusten osalta. Vuonna 2012 Telekuuntelu ja -valvontatyöryhmä käsitteli mm. tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuuden (data retention) toteuttamista sekä muita teknisiä vaatimuksia telekuuntelun ja televalvonnan toteuttamiseksi viestintäverkoissa, viranomaisten tiedonhankintaan teleyrityksiltä liittyvien kustannusten korvaamista sekä työryhmän toiminta-alueeseen liittyvää lainsäädäntöä. Työryhmän jäseniä on osallistunut mm. ETSIn teknisen komitean LI kokouksiin.

17 17 (18) Terminologia 3 Ulla Artte Johanna Jaakkola, pj Merja Malkki Antero Nordlund Satu Närvä Katri Seppälä Finnet-liitto ry Oyj FiCom ry TeliaSonera Finland Oyj Sanastokeskus TSK Työryhmän tehtävänä on kartoittaa tieto- ja viestintätekniikan alan sanastotarpeita ja tehdä aloitteita sanastojen tuottamiseksi. Sanastotyön toteuttajaksi on yleensä valittu Sanastokeskus TSK ry. Vuoden 2011 aikana toteutettu laajakaistasanastohanke julkaistiin alkuvuonna Noin 60 käsitettä sisältävä sanasto työstettiin osittain Tietotekniikan termitalkoissa ja osittain erillisrahoituksella. Julkaisumuotona on pdf-tiedosto, jonka lisäksi termit lisättiin Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin. Vuoden 2012 aikana selvitettiin rahoitusta matkaviestinsanastohankkeen aloittamiseksi. Uuden sanastohankkeen rahoituksen selvittäminen jatkuu vuoden 2013 aikana. Säännöllistä tiedonvaihtoa SESKO SK1:n (Terminologia) kanssa jatkettiin vuoden aikana. Lisätietoa terminologiaryhmästä ja sanastoista on n www-sivuilla. Työryhmän sisäisessä käytössä on myös ekstranet-sivut. Alan sanastotyöstä kiinnostuneet voivat liittyä ryhmän postituslistalle. Nopea kehitys tieto- ja viestintätekniikan alalla edellyttää jatkuvaa uusien asioiden omaksumista. Käyttäjät kohtaavat paljon uutta tekniikkaa, johon liittyvä sanasto voi aiheuttaa hämmennystä. Tästä syystä alalla tehtävää sanastotyötä pidetään tärkeänä. Systemaattisesti laaditut sanastot auttavat välttämään väärinymmärryksiä sekä tehostavat organisaatioiden toimintaa ja sujuvoittavat niiden viestintää. Uusien sanastojen tarvetta seurataan jatkuvasti ja otetaan tarvittaessa hankelistalle. Kansainväliseen yhteistyöhön on osallistuttu seuraavasti: - ISO/TC 37 Terminology, TSK - Nordterm / wikisivuston ylläpito, TSK - Nordtermin puheenjohtajuus, TSK Työryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2012 puheenjohtajuus oli Oyj:llä ja vuonna 2013 puheenjohtajavuorossa on TeliaSonera Finland Oyj.

18 18 (18) Viestintäverkkojen tekniset määräykset (TM) 1 Esa Barck Tapio Haapanen Janne Holopainen Pertti Hölttä, pj. Heikki Ilo Antti Jokinen Markku Lamminluoto Timo Leppinen, siht. Anne Lohtander Jorma Mellin Jouko Moilanen Klaus Nieminen Juha Oinonen Rauli Rautavuori Ville Reinikainen Nils Rostedt Olli Sipilä Simo Tossavainen Pekka Ylä-Kotola Anne Vainio Henri Viljasjärvi Kari Wirman NokiaSiemens Networks TeliaSonera Finland Oyj HDTV-foorumi TeliaSonera Finland Oyj DNA Oy DNA Oy TDC/Ficix Kaisanet CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Oyj Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Ericsson Yleisradio TDC Oy Oyj Oyj Digita Oy FiCom ry Työryhmän tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa n, teleyritysten ja laitevalmistajien välillä liittyen n teleyrityksille antamiin teknisiin velvoitteisiin. Työryhmän kokouksessa käytiin läpi vuoden 2011 teknisen ohjauksen tapahtumat. Vuoden 2011 aikana tuli voimaan kahdeksan muutettua n teknistä määräystä ja lisäksi yhteen määräykseen liittyvä uusittu suositus julkaistiin. Kokouksessa käytiin läpi myös luonnos katsauksesta Teletoiminnan ohjauksen vuosi Katsaukseen oli koottu määräyksiin liittyvät muutos ja valvonta -suunnitelmat sekä tietoa tekniseen ohjaukseen liittyvistä yleisemmistä kehitysasioista. Työryhmässä esitettyjen kommenttien pohjalta päivitetty dokumentti lähetettiin tiedoksi teleyrityksille Kokousta edelsi n teettämän teletoiminnan teknistä yhteissääntelyä koskevan kilpailuoikeudellisen selvityksen tulosten esittely.

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

vuosikertomus 2000 Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen

vuosikertomus 2000 Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen vuosikertomus 2000 Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen årsberättelse 2000 Sisältö Ylijohtajan katsaus vuoteen 2000 2 Taajuudet 5 Viestintäverkot 10 Verkkoliiketoiminta 13 Media 15 Postitoiminta

Lisätiedot

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012 1 (15) TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 (17) 1. YLEISTÄ Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että päällystealan suurimpana haasteena säilyy perustienpidon riittävän rahoitustason säilyttäminen ja tieliikennemuodon

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 4 Suomen Ilmailuliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Alatyöryhmän raportti

Alatyöryhmän raportti Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti Next Generation Networks (NGN) -standardointi

Lisätiedot

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 Katsaus toimintaan vuodelta 2010 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 2. Tietosuojan vuosi 2010 2.1 Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 5 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

Hallituksen 14. kokouksessa hallituksen jäsenillä on ollut yhteensä 77 läsnäolokertaa 86 mahdollisesta.

Hallituksen 14. kokouksessa hallituksen jäsenillä on ollut yhteensä 77 läsnäolokertaa 86 mahdollisesta. Sivu 1 / 19 SUOMEN RADIOAMATÖÖRILIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ Toiminnan päämäärä on ollut syyskokouksen 2012 hyväksymän toimintasuunnitelman ja Liiton sääntöjen mukaisesti:

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot