Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas"

Transkriptio

1 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

2 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa... 7 Koulutuksen toteutusaika... 7 Opetussuunnitelma... 9 Opiskelumuodot... 9 Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen... 9 Opintojen keskeytys tai lopettaminen Opiskelijatodistus Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintosuoritusrekisteri Opintotuki Opintososiaaliset edut Opinnäytetyö Tutkintotodistus Tutkintosääntö Opiskelijakunta Alumni Opintojen ohjaus ja suunnittelu Opetussuunnitelma Opintojen ohjaus Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Opintojen hyväksilukeminen ja korvaavuus Diak ja HUMAK virtuaalisesti Virtuaalikampus HUNET... 20

3 3 Virtuaaliammattikorkeakoulu Kirjasto ja tietopalvelut Yhteystiedot Ammattikorkeakoulusanastoa Diak sanastoa HUMAK sanastoa... 34

4 4 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulujen oma jatkokoulutusväylä, joka on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on jo työelämäkokemusta. Tutkinto mahdollistaa erityisosaamisen syventämisen ja laajentamisen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vertautuu yliopistolliseen maisterin tutkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan haettaessa. Profiililtaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kuitenkin poikkeavat maisterin tutkinnoista vahvan työelämälähtöisen painotuksensa vuoksi. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta korkeakoulu tai opistotasoisen tutkinnon jälkeen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimike muodostuu siten, että alaan liitetään koulutusohjelman mukainen tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK. Tämän koulutusohjelman nimi on Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma ja tutkinnosta valmistuvien tutkintonimike on viittomakielentulkki (ylempi AMK). Koulutusohjelman englanninkielinen nimike on Degree Programme in Sign Language Interpreting Services ja vastaava tutkintonimike on Master of Humanities.

5 5 Diak lyhyesti Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak) on valtakunnallinen, lähes 3000 opiskelijan ammattikorkeakoulu. Diakissa on viisi ammattikorkeakoulututkintoon ja kolme ylempään amk tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Diakin sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuu sosionomeja sekä kirkon alalle diakoneita, nuorisotyönohjaajia sekä varhaiskasvatuksenohjaajia. Englanninkielisestä koulutusohjelmasta valmistuu nimikkeellä Bachelor of Social Sciences. Terveysalalta valmistuu sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä diakonissoja. Viittomakielen sekä puhuttujen kielten tulkkikoulutukset edustavat humanistista ja kasvatusalaa. Diak on organisoitunut verkostoammattikorkeakouluksi, jossa on neljä yksikköä ja niiden alla toimipaikat: Diak Etelä (Helsinki, Järvenpää ja Kauniainen), Diak Länsi (Pori ja Turku), Diak Itä (Pieksämäki) ja Diak Pohjoinen (Oulu). Tutkintoon johtava koulutus ja palvelutoiminta toimivat hallinnollisesti TutkintoDiakin ja PalveluDiakin sektoreilla. Diakin hallintotoimisto sijaitsee Helsingissä aivan Linnanmäen kupeessa Sturenkadulla (Sturenkatu 2, Helsinki). Diakonia ammattikorkeakoulu vakinaistui vuonna Diakin ylläpitäjä on Diakoniaammattikorkeakoulu (DAK) Oy. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous ja sen valitsema ylläpitäjähallitus, jossa ovat edustettuina Diakin omistavat taustayhteisöt. Diakissa on myös ammattikorkeakoulun hallitus, jonka tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa. Diakin toimintaa johtaa rehtori, joka on samalla DAK Oy:n toimitusjohtaja. Koulutusohjelmien kehittämisestä kantaa päävastuun vararehtorin johdolla yliopettajien verkostoryhmä. Diakonia ammattikorkeakoulun arvopohja on kristillinen ja sosiaali eettinen: Johtavia perusarvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja avoin vuorovaikutus, jotka ovat myös Diakin toimintastrategian pohjana. Diak läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston keväällä 2009 tekemän laatujärjestelmän auditoinnin.

6 6 HUMAK lyhyesti Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on valtakunnallinen, verkostomaisesti toimiva humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammattikorkeakoulu. HUMAKissa opiskellaan järjestöja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielialan yksiköissä. Järjestö ja nuorisotyön yksikön koulutusohjelmat ovat Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Järjestö ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK) sekä Degree Programme in Youth Work and Social Equality (ylempi AMK). Kulttuurituotannon yksikön koulutusohjelmat ovat Kulttuurituotannon koulutusohjelma ja Kulttuuri tuotannon koulutusohjelma (ylempi AMK). Viittomakielialan yksikön koulutusohjelmat ovat Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakie lialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree programme in Sign Language In terpreting (EUMASLI). Kaikissa yksiköissä on lisäksi aikuiskoulutuksena toteuttavaa perustutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta ammatillista täydennys koulutusta. HUMAK aloitti toimintansa vuonna 1998 ja vakinaistui HUMAKia ylläpitää Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. HUMAKin sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja on hallituksen puheenjohtaja. Rehtorin apuna toimii johtoryhmä. Jokaisella koulutusohjelmalla on koulutusjohtaja, joka johtaa koulutusohjelman toimintaa, vastaa koulutusohjelman kehittämisestä ja laatii koulutusohjelman vuosittaisen toimintasuunnitelman yhdessä lehtoreiden kanssa. Hallinnollisia tehtäviä hoidetaan rehtorin toimistossa, joka sijaitsee Helsingissä. Human connections on HUMAKin perusarvo, joka muodostuu humanistisesta ihmiskäsityksestä, suvaitsevuudesta ja toisen kunnioittamisesta, avoimesta ja inhimillisestä vuorovaikutuksesta, luot tamuksesta sekä yhdessä oppimisesta.

7 7 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa Koulutuksen toteutusaika Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa 1½ 2 vuodessa työn ohessa siten, että valmistuminen on joulukuussa 2012 tai kesäkuussa Opinto oikeusaika on kolme vuotta (2 + 1 vuotta). Yksi opintopiste on laskennallisesti noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot on rytmitetty siten, että lukukausittain on mahdollisuus suorittaa noin opintopistettä. Lukuvuoden ja syksyn 2012 kontaktijaksot ovat: Ajankohta Sisältö Orientoituminen opintoihin (OO1): 10h Tutkimus ja kehittämistyön opinnot I (SYV 4.1): 6h (HUMAKin vastuulla oleva kontakti) Tulkkauspalvelujärjestelmät (SYV.1.1.): 16h (Diakin vastuulla oleva kontakti) Tutkimus ja kehittämistyön opinnot I (SYV.4.1): 16h (HUMAK) Tulkkauspalvelujärjestelmät (SYV.1.1): 12h Asiantuntijaviestintä ja teknologia (VV1): 4h (Diak) Tutkimus ja kehittämistyön opinnot II (SYV.4.2): 2h Asiakkuuksien hallinta, tuotteistus ja markkinointi (SYV 1.3): 14h (HUMAK) Tulkkitoiminnan toimenkuvat (SYV.1.2): 16h

8 8 (Diak) Asiakkuuksien hallinta, tuotteistus ja markkinointi (SYV.1.3): 6h Tutkimus ja kehittämistyön opinnot II (SYV.4.2): 6h Kielet, tulkkaus ja monikulttuurisuus (VV2): 4h (HUMAK) Uusi viestintäteknologia ja saavutettavuus (SYV. 1.4): 12h Tulkkitoiminnan toimenkuvat (SYV 1.2): 4h (Diak) Uusi viestintäteknologia ja saavutettavuus (SYV 1.4.): 8h Tutkimus ja kehittämistyön opinnot II (SYV.4.2): 8h (HUMAK ja Diak) Tulkkitoiminnan johtaminen (SYV 3.1 ): 16h (HUMAK) Projektinhallinta (SYV 2.1): 16h (Diak) Tulkkitoiminnan johtaminen (SYV 3.1): 4h Organisaatio osaaminen (SYV 3.2): 12h (HUMK) Organisaatio osaaminen (SYV 3.2): 8h Projektinhallinta (SYV 2.1): 4h Tutkimus ja kehittämistyö (OT1): 4h (HUMAK ja Diak)

9 9 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma löytyy seuraavilta www sivuilta: Opiskelumuodot Opintokokonaisuudet suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen, itsenäisiä oppimistehtäviä tai projekteja tekemällä tai tenttimällä. Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset suorituskuvaukset esitellään opintojen toteutussuunnitelmassa, Koko tutkintoon sisältyvät toteutussuunnitelmat tullaan esittelemään jo heti opintojen alussa. Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen Diak Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi. Uudet opiskelijat ilmoittautuvat läsnä tai poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä joko kirjallisesti tai sähköisesti opiskelijahallinto ohjelman Wilman kautta Ilmoittautua voi joko pelkästään syksyksi tai koko lukuvuodeksi. Poissaolevaksi ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta tai paperilomakkeella opintotoimistoon. Koko lukuvuodeksi poissaolevaksi ilmoittautunut voi halutessaan keskeyttää poissaolonsa ja ilmoittautua läsnä olevaksi seuraavalle kevätlukukaudelle mennessä Lisätietoja löytyy Diakin intranetistä VOPA:sta, joka on opiskelijoita varten oleva verkkopalvelu HUMAK Jokaisella HUMAKin opiskelijaksi hyväksytyllä, opiskelupaikan vastaanottaneella ja määräajassa läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on opiskeluoikeus HUMAKiin. Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissaolevaksi opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ja aikana. Opintokokonaisuuksiin ei tarvita erillistä ilmoittautumista.

10 10 Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle tapahtuu opiskelijapaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huom! Jos Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelmaan hyväksytty opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, Diak ja HUMAK eivät voi taata poissaoloaikana puuttumaan jäävien opintokokonaisuuksien järjestämistä vuosina Opintojen keskeytys tai lopettaminen Opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi opiskelijaksi enintään kahden lukuvuoden ajan. Ilmoittautuminen on tehtävä lukuvuosittain. Tätä ilmoitettua poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. (Ammattikorkeakoululaki /351, 24.) Poissa olevalle opiskelijalle ammattikorkeakoulun ei tarvitse tarjota palveluita tai merkitä suoritusmerkintöjä. Kokopäiväopiskelijan on suoritettava ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. (Ammattikorkeakoululaki /351,24 25.) Opiskeluoikeusajan jatkamista haetaan kirjallisesti Diakissa Turun toimipaikan opinto ohjaajan kautta / HUMAKissa rehtorilta HumakPron TOLAssa olevalla lomakkeella. Opiskeluoikeuden jatkamista on anottava ennen opiskeluoikeuden päättymistä. Opintojen lopettaminen tarkoittaa, että opiskelija eroaa ammattikorkeakoulusta ennen tutkintotodistuksen myöntämistä, eikä ole enää eroamisensa jälkeen siellä kirjoilla. Ennen eroamistaan opiskelijan tulee keskustella asiasta HOPS ohjaajansa kanssa, jolloin opiskelija täyttää opintojen lopettamisilmoituksen (Diak: Vopasta / HUMAK: HumakProsta löytyvällä lomakkeella). Lomakkeen allekirjoittavat opiskelija ja HOPS ohjaaja. Opiskelija saa lopettaessaan ammattikorkeakoulun leimalla varustetun kopion opintosuoritusrekisteristään. Opiskelukampus ilmoittaa opintojen lopettamisesta Kelan opintotukikeskukseen sähköisellä tiedonsiirrolla. Opiskelijatodistus Opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen koulutusohjelman opintosihteeriltä

11 11 Diak Maarit Kulmala, p HUMAK Iris Mäki Kojola, iris.maki p Opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen kampuksensa opintosihteeriltä hyvissä ajoin ennen todistuksen käyttötarkoitusta. Todistuksen voi noutaa opintosihteeriltä tai se voidaan pyynnöstä postittaa opiskelijalle. Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintokokonaisuudessa arvioidaan ydinosaamisalueita, asiantuntijuuden kehittymistä ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoitus on tukea opiskelijaa oman ammatillisuuden ja persoonan kehittämisessä sekä työn, työkäytäntöjen ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnissa. DIAK: Diakin laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti kaikkien prosessien myös arvioinnin tulee olla selkeätä ja läpinäkyvää. Arvioinnin kriteerit on kirjattu kunkin opintokokonaisuuden toteuttamissuunnitelmiin. Ydinosaamisalueet tarkoittavat ECTS järjestelmän mukaisesti opintokokonaisuuksissa tavoitteena olevaa osaamista (learning outcomes and competences), jossa tarkastellaan tiedollista osaamista (opiskelija tuntee, tietää ja ymmärtää) ja taidollista tai toiminnallista osaamista (opiskelija osaa). Opinto oppaassa on kuvattu ylempien tutkintojen yleiset ydinosaamisalueet, joita arvioidaan. Opintokokonaisuuksien arviointiasteikko on kerrottu jokaisen toteuttamissuunnitelman yhteydessä. Numeerinen arviointi tehdään asteikolla 1 5. Jotkut opintokokonaisuudet arvioidaan Suoritettu merkinnällä. Työelämätahojen palautetta opiskelijoiden toteuttamista kehittämistehtävistä ja opinnäytetöistä painotetaan arvioinnissa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa kirjallisin todistuksin ja/tai HOPS keskustelussa sovituin tehtävin. HUMAK:

12 12 HUMAKissa tarjottavan opetuksen yleisten tavoitteiden asettamisen lähtökohtana on Eurooppalainen korkeakoulututkintojen viitekehys (European Qualifications Framework EQF). Kyseisessä viitekehyksessä määritellään niitä osaamisen tasoja ja oppimistuloksia, joita korkeakoulututkintojen tulisi tuottaa. Alemmat AMK tutkinnot sijoittuvat kyseisessä viitekehyksessä tasolle kuusi (6), ja ylemmät AMK tutkinnot tasolle seitsemän (7). Kullakin tasolla kompetensseja on märitelty sekä tietojen, taitojen että pätevyyden osalta. Tason 6 olennaiset oppimistulokset on määritelty tietojen hallinnan näkökulmasta edistyneiksi työ tai opintoalan tiedoiksi, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittistä ymmärtämistä. Taitojen ollessa kyseessä tavoitteena ovat mm. edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa ja kykyä innovaatioihin. Tasolla 7 oppimisen tavoitteena ovat esimerkiksi tietojen osalta pitkälle erikoistuneet, osittain työ tai opintoalan huippuosaamista vastaavat tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Lisäksi tiedollisena tavoitteena on alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen. Kyseisten tasokuvausten mukaisten oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ohjaa opintokokonaisuuksien puitteissa tapahtuvien arviointikriteerien asettamista. Koulutusohjelmakohtaisten opintojen tavoitteiden määrittelyssä tärkeänä lähtökohtana toimivat lisäksi koulutusohjelmakohtaiset kompetenssikuvaukset, joissa substanssiin liittyvä tavoiteltu osaaminen tulee tarkemmin määritellyksi. HUMAKin tarkemmat arviointiperiaatteet löytyvät HUMAKin omasta arviointikäsikirjasta (opetus suunnitelman liite). Opintosuoritusrekisteri Opintosuoritusrekisteri on asiakirja, johon kirjataan tiedot opintojen etenemisestä. Opintokokonaisuudesta annettu arviointi kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija voi tarvittaessa pyytää opintosihteeriltä ammattikorkeakoulun leimalla varustetun tulosteen opintosuoritusrekisteristään. Lehtorit huolehtivat opintosuoritusten kirjaamisesta kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Opiskelijat voivat seurata omaa opintosuoritusrekisteriään Diak: Wilmasta / HUMAK: HumakProsta. Opintotuki Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Opiskelijoille opintotuki myönnetään opintotukilain ja opintotukiasetuksen mukaisesti. Tarkempaa tietoa saa osoitteesta tai

13 13 Diak Ylemmän tutkinnon opiskelijalta vaaditaan HOPS opintotuen puoltamiseksi. Hakijat toimittavat HOPS:n ja opintotuen hakulomakkeen Diakin opintotukilautakunnalle, jossa asia käsitellään tapauskohtaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua opinto ohjaaja Kati Juujärveltä (p , sekä opintotukilautakunnan sihteeriltä Tuula Poutiaiselta (p , Lisätietoa löytyy Vopasta. Diakin opintotukilautakunta Tuula Poutiainen (sihteeri) Sturenkatu Helsinki HUMAK HUMAKin opintotukilautakunta ratkaisee tapauskohtaisesti opintotuen myöntämisestä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opintotukilain ja asetuksen mukaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua opintosihteeriltä Iris Mäki Kojolalta (p ) ja opintotukilautakunnalta p ). Opintososiaaliset edut Opintososiaalisiin etuihin kuuluu maksuton opetus, joka sisältää varsinaisen opetuksen, ohjauksen sekä opintojen arvioinnin. Kirjat ja muut materiaalit jokainen kustantaa itse. Useiden kampusten yhteydessä on asuntola, jossa opiskelijalla on yleensä mahdollisuus asua eri korvausta vastaan. Matkakustannukset kampuksille ja niiden välillä opiskelija maksaa itse, samoin kuin matkakustannukset työoppimis ja tutustumispaikkoihin. Toimipaikoissa/kampuksilla toimii opiskelijaravintola, jossa on tarjolla aterioita ateriatuettuun hintaan. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea voivat saada opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja saamaan alennuksen aterian hinnasta ateriatuen piirissä olevista opiskelijaravintoloista. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. Kortin voi pyytää opintosihteeriltä lukuvuoden alkaessa.

14 14 Opinnäytetyö Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opinnäytetyö, joka on tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Siinä korostuu toimialan työelämän yhteisöjen kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Opinnäytetyön aihe valitaan ja hyväksytetään opintojen alkuvaiheessa, jolloin myös jokaiselle opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjaaja. Opinnäytetyöopintoihin sisältyy menetelmäopinnot, seminaariesitykset ja raportointi. Yleisiä opinnäytetyön tekemiseen liittyviä ohjeita löytyy Diakista vopasta ( / HUMAK: HumakPron kautta löytyvästä TOLAsta (TO LA/HUMAKin keskeiset asiakirjat/käsikirjat, oppaat ja ohjeet/opetus/ylempi AMK, ohjeistuksia). Tutkintotodistus Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija voi hakea tutkintotodistusta ammattikor keakoululta. Diak Opiskelijan tulee tilata tutkintotodistus viimeistään kuukausi ennen valmistumispäivää. Toimipaikan lukukausittainen todistustilausten tarkka jättöpäivä löytyy VOPA:sta (http://vopa.diak.fi/opiskelu). Päivämäärää on ehdottomasti noudatettava. Todistus tilataan sähköisellä lomakkeella Wilman kautta, josta se löytyy Henkilötiedot valikon alta. Lomakkeessa kysytään ja tarkistetaan mm. seuraavat asiat: tutkintonimike, puuttuvat suoritukset, tarve väliaikaiselle todistukselle, tutkinnon yli suoritetut opinnot, opinnäytetyöhön liittyvät asiat sekä harjoittelupaikat. Lomake on täytettävä huolellisesti ja tallennettava määräaikaan mennessä, jotta todistukset ehdi tään tehdä. Lomakkeeseen voi palata uudelleen ja korjata tai täydentää tietoja sen aukioloajan. Opintosihteeri näkee tallennetut tiedot ja voi kirjoittaa omia kommentteja lomakkeelle.

15 15 HUMAK Tutkintotodistusta haetaan viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää erillisellä lomakkeella, johon liitetään allekirjoitettu opintosuoritusote. Todistukset jaetaan erityisinä valmistumispäivinä. Ennen valmistumistaan opiskelijan tulee huolehtia velvoitteistaan ammattikorkeakoululle. Tarkemmat ohjeet näistä velvoitteista on kuvattu erillisessä dokumentissa, joka jaetaan opiskelijoille ennen valmistumisprosessin alkua. Tutkintosääntö Diak: ja sieltä Tutkintosääntö HUMAK: Tola / HUMAKin kesk. asiak. / Säännöt ja ohjeet / Tutkintosääntö Opiskelijakunta Diak Opiskelijakunta O Diako Voit tutustua O Diakon toimintaan linkin kautta. Voit halutessasi ottaa suoraan yhteyttä opiskelijakunnan pääsihteeriin Sivuilla on myös vieraskirja, jossa voit kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä ja lukea muiden opiskelijoiden kommentteja. Löydät eri toimipaikkojen yhdistysten tiedot linkistä Ylemmissä koulutusohjelmissa on ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa tutkinnon toteuttamista. Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman ohjausryhmässä on edustajat Diakin ja HUMAKin johdosta sekä vastuuopettajista sekä opiskelijoista. Tutkinto opetuksen käynnistyessä ylemmän tutkinnon opiskelijaryhmän jäsenet valitsevat edustajansa ohjausryhmän jäseneksi lukuvuodeksi HUMAK Opiskelijakunta HUMAKO Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi ammattikorkeakouluumme! HUMAKOn toiminta pohjautuu AMK lakiin. Opiskelijakunta valvoo etujasi ja edustaa juuri Sinua niin opiskeluun liittyvissä asioissa kuin vapaa ajallakin.

16 16 Opiskelijakuntamme päätöksentekijöinä ja toiminnasta vastaavina ovat opiskelijat. Organisaatiomme muodostuu edustajistosta ja hallituksesta. Edustajisto on HUMAKOn jäsenten vuosittain valitsema toimielin, joka valitsee hallituksen. Edustajiston tehtävänä on käyttää ylintä päätäntävaltaa ja valvoa HUMAKOn toimintaa sekä luoda vuosittain HUMAKOn tärkeimmät linjat toimintaan. Hallitus puolestaan vastaa käytännön toiminnasta ja edustajiston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Liittymällä HUMAKOon tuet toimintaamme ja vahvistat mahdollisuuksiamme toimia kaikkien opiskelijoiden, varsinkin Sinun, puolestapuhujana opiskeluun ja vapaa aikaan liittyvissä asioissa. Opiskelijakunta mahdollistaa opiskelijoiden edunvalvonnan kaikilla tasoilla HUMAKin organisaatiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa kannanottojen ja lausuntojen antamista, kontaktien luomista sekä opiskelijajäsenten valintaa eri monijäsenisiin toimielimiin, joissa päätetään ja valmistellaan opiskeluun liittyviä asioita. HUMAKOn jäsenenä olet oikeutettu asettumaan ehdolle kaikkiin opiskelijakunnan edustus ja luottamustehtäviin, sekä äänestämään edustajistovaaleissa! Me HUMAKOssa tartumme ajankohtaisiin asioihin niin koulumme sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla. HUMAKO kuuluu Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liittoon, eli SAMOKiin, joten sitä kautta ovet ovat avoinna myös laajempaan vaikuttamiseen ja opiskelijatoimintaan. Opiskelijakunnan jäsenyys oikeuttaa lisäksi SAMOKin opiskelijakorttiin, jolla saat kaikki valtakunnalliset opiskelija alennukset. Koska olemme verkostoammattikorkeakoulu, tuo verkostomaisuutemme vahvan ominaispiirteensä meidän kaikkien opiskeluelämään. HUMAKOssa luomme aktiivisesti HUMAKin sisäistä kulttuuria ja yhteenkuuluvaisuutta esimerkiksi syksyllä järjestettävillä Mökkifestareilla. Kaikissa HUMAKOn tapahtumissa pääset tutustumaan muidenkin kampusten opiskelijoihin, ja kokemaan tunnelmallista opiskelijaelämää! HUMAKO on olemassa juuri Sinua varten ja olemme valmiita auttamaan kaikissa opiskeluelämään liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä. Lisätietoja ja yhteydenotto mahdollisuuksia löydät usein päivittyviltä nettisivuiltamme osoitteesta Odotamme yhteydenottoasi! Antoisaa lukuvuotta Sinulle toivottaen, Sampsa Nyyssönen Hallituksen puheenjohtaja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

17 17 Alumni Diak Diakonia ammattikorkeakoulussa entiset opiskelijat eli alumnit muodostavat tärkeän verkoston työelämäsuhteiden ja aluekehitystyön muodossa. Diakin tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuu vuosittain n. 600 opiskelijaa, joten työelämäkentältä löytyy paljon diakkilaisia sosiaali ja terveysalalta, kirkon alalta, viittomakielen sekä puhuttujen kielten tulkkauksen alalta. Verkosto on erityisen tärkeä ylemmän tutkinnon kehittämistehtävien ja opinnäytetöiden toteuttamisessa, ja toiveena on, että Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelmassa voisimme harjoittaa virkeää alumnitoimintaa. Alumnitoiminta kuuluu Palvelu Diakin alaisten ura ja rekrytointipalveluiden yhteyteen. Diakin alumnit voivat kirjautua alumnirekisteriin linkin kautta. HUMAK HUMAKin oma Alumniyhdistys perustettiin syksyllä 2004 HUMAKO päivien yhteydessä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää työelämän, ammattikorkeakoulun ja alumnien yhteistyötä. Tärkein tehtävä on koota valmistuneita alumneiksi ja tehdä mahdolliseksi yhteysverkoston rakentaminen mm. tukemaan opiskelijoiden työtä ja markkinoimaan HUMAKia oppilaitoksena. Alumnit voivat toimia linkkinä etsittäessä nykyisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita ja työpaikkoja. He voivat myös välittää työelämää koskevia tietoja ja tarpeita entiseen opinahjoonsa. Toivomme, että mahdollisimman moni lukuvuoden aikana valmistuvista opiskelijoista liittyisi yhdistykseemme ja lähtisi mukaan kehittämään HUMAKin alumnitoimintaa. Alumniyhdistyksen jäseneksi voi liittyä HumakProssa Opiskelija valikosta löytyvästä kohdasta Opinnäytetyö ja valmistuminen tai HUMAKin www sivuilla kohdassa Työelämäyhteistyö. Lisätietoja toiminnastamme, jäseneduistamme ja liittymisestä saa: Hyvää opiskeluvuotta kaikille, Alumniyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Piirainen, yhteisöpedagogi (AMK)

18 18 Opintojen ohjaus ja suunnittelu Opetussuunnitelma Diakonia ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukset ovat hyväksyneet koulutusohjelman opetussuunnitelman, jossa opinnot muodostuvat opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien minimilaajuus on 5 opintopistettä. Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman opetussuunnitelma löytyy Diakin verkkosivuilta ja vopasta /HUMAKin verkkosivuilta ja TO LA:sta. Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat saavat sekä yksilöettä ryhmäohjausta säännöllisesti koko opintojensa ajan. Yleisestä ohjauksesta (opintojen eteneminen ja opiskelu) Diakissa vastaavat yliopettaja Terhi Rissanen ja opintojen ohjaaja Kati Juujärvi yhdessä, HUMAKissa yliopettaja Liisa Martikainen ja Hanna Putkonen Kankaanpää. Ohjausta tapahtuu lisäksi opintojaksojen sisällä, jolloin opintojaksosta vastaava lehtori toimii ohjaajana myös hyväksilukujen osalta. Opinnäytetyöllä on aina kaksi ohjaajaa, jolloin toinen ohjaaja tulee opiskelijan omalta työpaikalta tai muuten opinnäytetyön osalta oleellisesta organisaatiosta työelämästä (asiantuntija substanssin osalta). Yleinen ohjaus toteutuu yksilöohjauksena opintojen alussa ja aina lukukauden alussa. Yksilöohjaukseen varataan 1½h/lukukausi. Opintojen aikana toteutetaan 3 kasvokkaista noin ½h istuntoa opintojen alussa, keskivaiheilla ja lopussa HOPS ohjaajan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. Opintojen ohjauksen päätavoitteena on opintojen ja oppimisen edistäminen ja opintojen loppuun saattaminen. Opintojen ohjauksen tulee olla ennakoivaa, monipuolista ja oikea aikaista. Ohjauksen tehtävänä on huomioida samanaikaisesti opiskelija, ammattikorkeakoulun ja työelämän tarpeet. Opiskelijan näkökulmasta opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea ja edistää opiskelijan itseohjautuvuutta niin että hän tekee mielekkäitä valintoja ja päätöksiä (henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops) opiskelussaan tulevaa työuraansa ajatellen.

19 19 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa opiskelija määrittelee henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja esittää mahdolliset aikaisemmat hyväksi luettavat ja korvattavaksi esittämänsä opinnot Orientoivissa opinnoissa esiteltävän AHOT prosessin mukaisesti (ks. tarkemmin oppilaitosten omat AHOT ohjeistukset). Suunnitelma käydään läpi HOPS ohjaajan kanssa ja opiskelija päivittää sitä säännöllisesti tarpeen mukaan Opintojen hyväksilukeminen ja korvaavuus Diakin AHOT ohjeistus: HUMAKIN AHOT ohjeistus: https://pro.humak.fi/humakpro/humak/481688/opiskelijan AHOT ohjeistus.pdf Tola / HUMAKin kesk. asiak. / Käsikirjat, oppaat ja ohjeet / Opetus / AHOT mater. opisk. Diak ja HUMAK virtuaalisesti Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman virtuaaliopetuksessa käytetään pääasiallisesti HUMAKin hallinnoimaa Moodle alustaa. Diakin www sivut Diakin ulkoisten sivujen osoite on josta löytyvät olennaisimmat yleiset tiedot ja linkit Diakonia ammattikorkeakoulun toiminnasta. Sieltä löytyvät linkit myös eri toimipaikkojen omille sivustoille. Jokainen Diakissa kirjoilla oleva opiskelija pääsee www sivujen kautta tunnuksellaan mm. VOPA:an, joka on Diakin opiskelijaintra. VOPA:ssa ovat kaikki keskeiset tiedot mm. opiskelun ohjeistuksista, lomakkeista, kirjastopalveluista, tietohallinnosta ja verkkopalveluista sekä opiskelijatoiminnasta. Sieltä pääsee omilla tunnuksillaan Diakin sähköpostiin sekä opintorekisteriohjelma Wilmaan katsomaan opintojen edistymistä. Adoben Connect viestintäjärjestelmä Adobe Connect (AC) on sähköisen asioinnin viestintäjärjestelmä, jonka kautta voi järjestää reaali aikaisia verkkokokouksia ja opintoja tai online esittelyjä. Esitystä voi kuunnella ja kokoukseen

20 20 osallistua omaa web selaintaan käyttäen ajasta ja paikasta riippumatta. Tietokoneen nettiyhteys, selaimen Flash laajennus ja web kamera hoitavat yhteyden. Järjestelmän kautta voi myös nauhoittaa esityksiä. Etätulkkauskin onnistuisi sen avulla. AC.n välityksellä on helppoa pitää esimerkiksi pienryhmien palavereja, mutta se soveltuu myös suurten ryhmien kokousten järjestämiseen. Diakin AC huoneen nimi on https://online.diak.fi, ja sinne kirjaudutaan sisään Diakin tunnuksella. Mediamylly Diakin virtuaalisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin tuotannosta vastaa Diakin opetustekno logiakeskus Mediamylly. HUMAK Virtuaalikampus HUNET HUNET on kokoelma tietoverkkopalveluita, joiden avulla HUMAKin opiskelijat, opettajat ja henkilökunta voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja sidosryhmiinsä. HUNET mahdollistaa tietoverkkopohjaisen suunnittelun, kehittämisen, ohjauksen ja opiskelun sekä työelämän ja ammattikorkeakoulun väliset yhteydet ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalikampus koostuu seuraavista osista: HumakPro HUMAKin www sivut Sähköpostipalvelut Videoteknologiset palvelut HumakPro HumakPro on HUMAKin kehittämä web pohjainen oppilaitosjärjestelmä, joka tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille ympäristön mm. opintojen valitsemista, arviointien antamista, viestintää sekä suunnittelu ja kehittämistyötä varten. HumakProsta löytyvät lisäksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut henkilökunta ja opiskelijatiedot. Järjestelmästä saadaan myös erilaisia tilastoja ja raportteja hallinnollisiin tarkoituksiin. HumakProssa opiskelija voi mm. seurata opintojensa etenemistä ja opinnoista saatuja arviointeja, lähettää sisäisiä viestejä ja osallistua suunnittelu ja kehittämistyöhön tai seurata ja osallistua foorumeilla käytyihin keskusteluihin,

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinto-ohje 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinto-ohje 2009-2010 Opinto-ohje 2009-2010 Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Opiskelijana olet edelläkävijä,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) 2010-2011 OPINTO-OHJE OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ Ammattikorkeakoulun hallitus , 12.1

TUTKINTOSÄÄNTÖ Ammattikorkeakoulun hallitus , 12.1 1 Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävänä on järjestää yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, kulttuurialan, luonnonvara- ja ympäristöalan,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa 27.9.2011 Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa Kukin korkeakoulu laatii yhdenmukaisen, luotettavan ja läpinäkyvän

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o o o

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

annetun asetuksen mukaisesti (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

annetun asetuksen mukaisesti (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014). Käsitelty johtoryhmässä 7.12.2015 Tutkintosääntö Hyväksytty Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 14.12.2015 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 YLEISTÄ 1 Humanistisen

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun! Tilaisuuden ohjelma 15:45-16:15 Materiaalin jako

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK)

OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) OPISKELIJAN OPAS 2011 2012 Kulttuurituottaja (Ylempi AMK) 1 OPISKELIJAN OPAS 2011-2012 Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan Kulttuurituotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa!

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA Käsikirjan ovat Humanistiselle ammattikorkeakoululle toimittaneet Niina Leinonen Petri Katajarinne Marjukka

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TULKKAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (ylempi AMK)

TULKKAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (ylempi AMK) TULKKAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2016 2017 1 Sisällys 1 Tulkki YAMK koulutuksen lähtökohdat ja tavoitteet... 3 1.1 Johdanto... 3 1.1.1 Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opinto-opas 2005-2006. Humanistinen ammattikorkeakoulu

Opinto-opas 2005-2006. Humanistinen ammattikorkeakoulu Opinto-opas 2005-2006 Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus Henna Koskimäki Ulkoasu Leena Krekula Paino Kirjakas Oy Ilmestynyt 6/2005 2 Hyvä opiskelija Tervetuloa

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o ylioppilastutkinto

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus Tämä ohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintojen aloitus on 1.8.2015 tai myöhemmin

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

HUMAKOn opiskelijakuntatiedote 11/2011 25.8.2011

HUMAKOn opiskelijakuntatiedote 11/2011 25.8.2011 HUMAKOn opiskelijakuntatiedote 11/2011 25.8.2011 http://humako.net/57 1. Hyvää lukuvuoden 2011-2012 alkua! 2. Miten pääsen jäseneksi ja tilaan opiskelijakortin? 3. Miten uusin jäsenyyteni? 4. Kampusten

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot