Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas"

Transkriptio

1 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

2 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa... 7 Koulutuksen toteutusaika... 7 Opetussuunnitelma... 9 Opiskelumuodot... 9 Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen... 9 Opintojen keskeytys tai lopettaminen Opiskelijatodistus Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintosuoritusrekisteri Opintotuki Opintososiaaliset edut Opinnäytetyö Tutkintotodistus Tutkintosääntö Opiskelijakunta Alumni Opintojen ohjaus ja suunnittelu Opetussuunnitelma Opintojen ohjaus Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Opintojen hyväksilukeminen ja korvaavuus Diak ja HUMAK virtuaalisesti Virtuaalikampus HUNET... 20

3 3 Virtuaaliammattikorkeakoulu Kirjasto ja tietopalvelut Yhteystiedot Ammattikorkeakoulusanastoa Diak sanastoa HUMAK sanastoa... 34

4 4 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulujen oma jatkokoulutusväylä, joka on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on jo työelämäkokemusta. Tutkinto mahdollistaa erityisosaamisen syventämisen ja laajentamisen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vertautuu yliopistolliseen maisterin tutkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan haettaessa. Profiililtaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kuitenkin poikkeavat maisterin tutkinnoista vahvan työelämälähtöisen painotuksensa vuoksi. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta korkeakoulu tai opistotasoisen tutkinnon jälkeen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimike muodostuu siten, että alaan liitetään koulutusohjelman mukainen tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK. Tämän koulutusohjelman nimi on Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma ja tutkinnosta valmistuvien tutkintonimike on viittomakielentulkki (ylempi AMK). Koulutusohjelman englanninkielinen nimike on Degree Programme in Sign Language Interpreting Services ja vastaava tutkintonimike on Master of Humanities.

5 5 Diak lyhyesti Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak) on valtakunnallinen, lähes 3000 opiskelijan ammattikorkeakoulu. Diakissa on viisi ammattikorkeakoulututkintoon ja kolme ylempään amk tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Diakin sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuu sosionomeja sekä kirkon alalle diakoneita, nuorisotyönohjaajia sekä varhaiskasvatuksenohjaajia. Englanninkielisestä koulutusohjelmasta valmistuu nimikkeellä Bachelor of Social Sciences. Terveysalalta valmistuu sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä diakonissoja. Viittomakielen sekä puhuttujen kielten tulkkikoulutukset edustavat humanistista ja kasvatusalaa. Diak on organisoitunut verkostoammattikorkeakouluksi, jossa on neljä yksikköä ja niiden alla toimipaikat: Diak Etelä (Helsinki, Järvenpää ja Kauniainen), Diak Länsi (Pori ja Turku), Diak Itä (Pieksämäki) ja Diak Pohjoinen (Oulu). Tutkintoon johtava koulutus ja palvelutoiminta toimivat hallinnollisesti TutkintoDiakin ja PalveluDiakin sektoreilla. Diakin hallintotoimisto sijaitsee Helsingissä aivan Linnanmäen kupeessa Sturenkadulla (Sturenkatu 2, Helsinki). Diakonia ammattikorkeakoulu vakinaistui vuonna Diakin ylläpitäjä on Diakoniaammattikorkeakoulu (DAK) Oy. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous ja sen valitsema ylläpitäjähallitus, jossa ovat edustettuina Diakin omistavat taustayhteisöt. Diakissa on myös ammattikorkeakoulun hallitus, jonka tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa. Diakin toimintaa johtaa rehtori, joka on samalla DAK Oy:n toimitusjohtaja. Koulutusohjelmien kehittämisestä kantaa päävastuun vararehtorin johdolla yliopettajien verkostoryhmä. Diakonia ammattikorkeakoulun arvopohja on kristillinen ja sosiaali eettinen: Johtavia perusarvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja avoin vuorovaikutus, jotka ovat myös Diakin toimintastrategian pohjana. Diak läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston keväällä 2009 tekemän laatujärjestelmän auditoinnin.

6 6 HUMAK lyhyesti Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on valtakunnallinen, verkostomaisesti toimiva humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammattikorkeakoulu. HUMAKissa opiskellaan järjestöja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielialan yksiköissä. Järjestö ja nuorisotyön yksikön koulutusohjelmat ovat Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Järjestö ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK) sekä Degree Programme in Youth Work and Social Equality (ylempi AMK). Kulttuurituotannon yksikön koulutusohjelmat ovat Kulttuurituotannon koulutusohjelma ja Kulttuuri tuotannon koulutusohjelma (ylempi AMK). Viittomakielialan yksikön koulutusohjelmat ovat Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakie lialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree programme in Sign Language In terpreting (EUMASLI). Kaikissa yksiköissä on lisäksi aikuiskoulutuksena toteuttavaa perustutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta ammatillista täydennys koulutusta. HUMAK aloitti toimintansa vuonna 1998 ja vakinaistui HUMAKia ylläpitää Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. HUMAKin sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja on hallituksen puheenjohtaja. Rehtorin apuna toimii johtoryhmä. Jokaisella koulutusohjelmalla on koulutusjohtaja, joka johtaa koulutusohjelman toimintaa, vastaa koulutusohjelman kehittämisestä ja laatii koulutusohjelman vuosittaisen toimintasuunnitelman yhdessä lehtoreiden kanssa. Hallinnollisia tehtäviä hoidetaan rehtorin toimistossa, joka sijaitsee Helsingissä. Human connections on HUMAKin perusarvo, joka muodostuu humanistisesta ihmiskäsityksestä, suvaitsevuudesta ja toisen kunnioittamisesta, avoimesta ja inhimillisestä vuorovaikutuksesta, luot tamuksesta sekä yhdessä oppimisesta.

7 7 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa Koulutuksen toteutusaika Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa 1½ 2 vuodessa työn ohessa siten, että valmistuminen on joulukuussa 2012 tai kesäkuussa Opinto oikeusaika on kolme vuotta (2 + 1 vuotta). Yksi opintopiste on laskennallisesti noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot on rytmitetty siten, että lukukausittain on mahdollisuus suorittaa noin opintopistettä. Lukuvuoden ja syksyn 2012 kontaktijaksot ovat: Ajankohta Sisältö Orientoituminen opintoihin (OO1): 10h Tutkimus ja kehittämistyön opinnot I (SYV 4.1): 6h (HUMAKin vastuulla oleva kontakti) Tulkkauspalvelujärjestelmät (SYV.1.1.): 16h (Diakin vastuulla oleva kontakti) Tutkimus ja kehittämistyön opinnot I (SYV.4.1): 16h (HUMAK) Tulkkauspalvelujärjestelmät (SYV.1.1): 12h Asiantuntijaviestintä ja teknologia (VV1): 4h (Diak) Tutkimus ja kehittämistyön opinnot II (SYV.4.2): 2h Asiakkuuksien hallinta, tuotteistus ja markkinointi (SYV 1.3): 14h (HUMAK) Tulkkitoiminnan toimenkuvat (SYV.1.2): 16h

8 8 (Diak) Asiakkuuksien hallinta, tuotteistus ja markkinointi (SYV.1.3): 6h Tutkimus ja kehittämistyön opinnot II (SYV.4.2): 6h Kielet, tulkkaus ja monikulttuurisuus (VV2): 4h (HUMAK) Uusi viestintäteknologia ja saavutettavuus (SYV. 1.4): 12h Tulkkitoiminnan toimenkuvat (SYV 1.2): 4h (Diak) Uusi viestintäteknologia ja saavutettavuus (SYV 1.4.): 8h Tutkimus ja kehittämistyön opinnot II (SYV.4.2): 8h (HUMAK ja Diak) Tulkkitoiminnan johtaminen (SYV 3.1 ): 16h (HUMAK) Projektinhallinta (SYV 2.1): 16h (Diak) Tulkkitoiminnan johtaminen (SYV 3.1): 4h Organisaatio osaaminen (SYV 3.2): 12h (HUMK) Organisaatio osaaminen (SYV 3.2): 8h Projektinhallinta (SYV 2.1): 4h Tutkimus ja kehittämistyö (OT1): 4h (HUMAK ja Diak)

9 9 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma löytyy seuraavilta www sivuilta: Opiskelumuodot Opintokokonaisuudet suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen, itsenäisiä oppimistehtäviä tai projekteja tekemällä tai tenttimällä. Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset suorituskuvaukset esitellään opintojen toteutussuunnitelmassa, Koko tutkintoon sisältyvät toteutussuunnitelmat tullaan esittelemään jo heti opintojen alussa. Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen Diak Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi. Uudet opiskelijat ilmoittautuvat läsnä tai poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä joko kirjallisesti tai sähköisesti opiskelijahallinto ohjelman Wilman kautta Ilmoittautua voi joko pelkästään syksyksi tai koko lukuvuodeksi. Poissaolevaksi ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta tai paperilomakkeella opintotoimistoon. Koko lukuvuodeksi poissaolevaksi ilmoittautunut voi halutessaan keskeyttää poissaolonsa ja ilmoittautua läsnä olevaksi seuraavalle kevätlukukaudelle mennessä Lisätietoja löytyy Diakin intranetistä VOPA:sta, joka on opiskelijoita varten oleva verkkopalvelu HUMAK Jokaisella HUMAKin opiskelijaksi hyväksytyllä, opiskelupaikan vastaanottaneella ja määräajassa läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on opiskeluoikeus HUMAKiin. Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissaolevaksi opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ja aikana. Opintokokonaisuuksiin ei tarvita erillistä ilmoittautumista.

10 10 Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle tapahtuu opiskelijapaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huom! Jos Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelmaan hyväksytty opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, Diak ja HUMAK eivät voi taata poissaoloaikana puuttumaan jäävien opintokokonaisuuksien järjestämistä vuosina Opintojen keskeytys tai lopettaminen Opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi opiskelijaksi enintään kahden lukuvuoden ajan. Ilmoittautuminen on tehtävä lukuvuosittain. Tätä ilmoitettua poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. (Ammattikorkeakoululaki /351, 24.) Poissa olevalle opiskelijalle ammattikorkeakoulun ei tarvitse tarjota palveluita tai merkitä suoritusmerkintöjä. Kokopäiväopiskelijan on suoritettava ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. (Ammattikorkeakoululaki /351,24 25.) Opiskeluoikeusajan jatkamista haetaan kirjallisesti Diakissa Turun toimipaikan opinto ohjaajan kautta / HUMAKissa rehtorilta HumakPron TOLAssa olevalla lomakkeella. Opiskeluoikeuden jatkamista on anottava ennen opiskeluoikeuden päättymistä. Opintojen lopettaminen tarkoittaa, että opiskelija eroaa ammattikorkeakoulusta ennen tutkintotodistuksen myöntämistä, eikä ole enää eroamisensa jälkeen siellä kirjoilla. Ennen eroamistaan opiskelijan tulee keskustella asiasta HOPS ohjaajansa kanssa, jolloin opiskelija täyttää opintojen lopettamisilmoituksen (Diak: Vopasta / HUMAK: HumakProsta löytyvällä lomakkeella). Lomakkeen allekirjoittavat opiskelija ja HOPS ohjaaja. Opiskelija saa lopettaessaan ammattikorkeakoulun leimalla varustetun kopion opintosuoritusrekisteristään. Opiskelukampus ilmoittaa opintojen lopettamisesta Kelan opintotukikeskukseen sähköisellä tiedonsiirrolla. Opiskelijatodistus Opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen koulutusohjelman opintosihteeriltä

11 11 Diak Maarit Kulmala, p HUMAK Iris Mäki Kojola, iris.maki p Opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen kampuksensa opintosihteeriltä hyvissä ajoin ennen todistuksen käyttötarkoitusta. Todistuksen voi noutaa opintosihteeriltä tai se voidaan pyynnöstä postittaa opiskelijalle. Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintokokonaisuudessa arvioidaan ydinosaamisalueita, asiantuntijuuden kehittymistä ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoitus on tukea opiskelijaa oman ammatillisuuden ja persoonan kehittämisessä sekä työn, työkäytäntöjen ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnissa. DIAK: Diakin laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti kaikkien prosessien myös arvioinnin tulee olla selkeätä ja läpinäkyvää. Arvioinnin kriteerit on kirjattu kunkin opintokokonaisuuden toteuttamissuunnitelmiin. Ydinosaamisalueet tarkoittavat ECTS järjestelmän mukaisesti opintokokonaisuuksissa tavoitteena olevaa osaamista (learning outcomes and competences), jossa tarkastellaan tiedollista osaamista (opiskelija tuntee, tietää ja ymmärtää) ja taidollista tai toiminnallista osaamista (opiskelija osaa). Opinto oppaassa on kuvattu ylempien tutkintojen yleiset ydinosaamisalueet, joita arvioidaan. Opintokokonaisuuksien arviointiasteikko on kerrottu jokaisen toteuttamissuunnitelman yhteydessä. Numeerinen arviointi tehdään asteikolla 1 5. Jotkut opintokokonaisuudet arvioidaan Suoritettu merkinnällä. Työelämätahojen palautetta opiskelijoiden toteuttamista kehittämistehtävistä ja opinnäytetöistä painotetaan arvioinnissa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa kirjallisin todistuksin ja/tai HOPS keskustelussa sovituin tehtävin. HUMAK:

12 12 HUMAKissa tarjottavan opetuksen yleisten tavoitteiden asettamisen lähtökohtana on Eurooppalainen korkeakoulututkintojen viitekehys (European Qualifications Framework EQF). Kyseisessä viitekehyksessä määritellään niitä osaamisen tasoja ja oppimistuloksia, joita korkeakoulututkintojen tulisi tuottaa. Alemmat AMK tutkinnot sijoittuvat kyseisessä viitekehyksessä tasolle kuusi (6), ja ylemmät AMK tutkinnot tasolle seitsemän (7). Kullakin tasolla kompetensseja on märitelty sekä tietojen, taitojen että pätevyyden osalta. Tason 6 olennaiset oppimistulokset on määritelty tietojen hallinnan näkökulmasta edistyneiksi työ tai opintoalan tiedoiksi, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittistä ymmärtämistä. Taitojen ollessa kyseessä tavoitteena ovat mm. edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa ja kykyä innovaatioihin. Tasolla 7 oppimisen tavoitteena ovat esimerkiksi tietojen osalta pitkälle erikoistuneet, osittain työ tai opintoalan huippuosaamista vastaavat tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Lisäksi tiedollisena tavoitteena on alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen. Kyseisten tasokuvausten mukaisten oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ohjaa opintokokonaisuuksien puitteissa tapahtuvien arviointikriteerien asettamista. Koulutusohjelmakohtaisten opintojen tavoitteiden määrittelyssä tärkeänä lähtökohtana toimivat lisäksi koulutusohjelmakohtaiset kompetenssikuvaukset, joissa substanssiin liittyvä tavoiteltu osaaminen tulee tarkemmin määritellyksi. HUMAKin tarkemmat arviointiperiaatteet löytyvät HUMAKin omasta arviointikäsikirjasta (opetus suunnitelman liite). Opintosuoritusrekisteri Opintosuoritusrekisteri on asiakirja, johon kirjataan tiedot opintojen etenemisestä. Opintokokonaisuudesta annettu arviointi kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija voi tarvittaessa pyytää opintosihteeriltä ammattikorkeakoulun leimalla varustetun tulosteen opintosuoritusrekisteristään. Lehtorit huolehtivat opintosuoritusten kirjaamisesta kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Opiskelijat voivat seurata omaa opintosuoritusrekisteriään Diak: Wilmasta / HUMAK: HumakProsta. Opintotuki Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Opiskelijoille opintotuki myönnetään opintotukilain ja opintotukiasetuksen mukaisesti. Tarkempaa tietoa saa osoitteesta tai

13 13 Diak Ylemmän tutkinnon opiskelijalta vaaditaan HOPS opintotuen puoltamiseksi. Hakijat toimittavat HOPS:n ja opintotuen hakulomakkeen Diakin opintotukilautakunnalle, jossa asia käsitellään tapauskohtaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua opinto ohjaaja Kati Juujärveltä (p , sekä opintotukilautakunnan sihteeriltä Tuula Poutiaiselta (p , Lisätietoa löytyy Vopasta. Diakin opintotukilautakunta Tuula Poutiainen (sihteeri) Sturenkatu Helsinki HUMAK HUMAKin opintotukilautakunta ratkaisee tapauskohtaisesti opintotuen myöntämisestä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opintotukilain ja asetuksen mukaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua opintosihteeriltä Iris Mäki Kojolalta (p ) ja opintotukilautakunnalta p ). Opintososiaaliset edut Opintososiaalisiin etuihin kuuluu maksuton opetus, joka sisältää varsinaisen opetuksen, ohjauksen sekä opintojen arvioinnin. Kirjat ja muut materiaalit jokainen kustantaa itse. Useiden kampusten yhteydessä on asuntola, jossa opiskelijalla on yleensä mahdollisuus asua eri korvausta vastaan. Matkakustannukset kampuksille ja niiden välillä opiskelija maksaa itse, samoin kuin matkakustannukset työoppimis ja tutustumispaikkoihin. Toimipaikoissa/kampuksilla toimii opiskelijaravintola, jossa on tarjolla aterioita ateriatuettuun hintaan. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea voivat saada opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja saamaan alennuksen aterian hinnasta ateriatuen piirissä olevista opiskelijaravintoloista. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. Kortin voi pyytää opintosihteeriltä lukuvuoden alkaessa.

14 14 Opinnäytetyö Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opinnäytetyö, joka on tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Siinä korostuu toimialan työelämän yhteisöjen kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Opinnäytetyön aihe valitaan ja hyväksytetään opintojen alkuvaiheessa, jolloin myös jokaiselle opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjaaja. Opinnäytetyöopintoihin sisältyy menetelmäopinnot, seminaariesitykset ja raportointi. Yleisiä opinnäytetyön tekemiseen liittyviä ohjeita löytyy Diakista vopasta ( / HUMAK: HumakPron kautta löytyvästä TOLAsta (TO LA/HUMAKin keskeiset asiakirjat/käsikirjat, oppaat ja ohjeet/opetus/ylempi AMK, ohjeistuksia). Tutkintotodistus Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija voi hakea tutkintotodistusta ammattikor keakoululta. Diak Opiskelijan tulee tilata tutkintotodistus viimeistään kuukausi ennen valmistumispäivää. Toimipaikan lukukausittainen todistustilausten tarkka jättöpäivä löytyy VOPA:sta (http://vopa.diak.fi/opiskelu). Päivämäärää on ehdottomasti noudatettava. Todistus tilataan sähköisellä lomakkeella Wilman kautta, josta se löytyy Henkilötiedot valikon alta. Lomakkeessa kysytään ja tarkistetaan mm. seuraavat asiat: tutkintonimike, puuttuvat suoritukset, tarve väliaikaiselle todistukselle, tutkinnon yli suoritetut opinnot, opinnäytetyöhön liittyvät asiat sekä harjoittelupaikat. Lomake on täytettävä huolellisesti ja tallennettava määräaikaan mennessä, jotta todistukset ehdi tään tehdä. Lomakkeeseen voi palata uudelleen ja korjata tai täydentää tietoja sen aukioloajan. Opintosihteeri näkee tallennetut tiedot ja voi kirjoittaa omia kommentteja lomakkeelle.

15 15 HUMAK Tutkintotodistusta haetaan viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää erillisellä lomakkeella, johon liitetään allekirjoitettu opintosuoritusote. Todistukset jaetaan erityisinä valmistumispäivinä. Ennen valmistumistaan opiskelijan tulee huolehtia velvoitteistaan ammattikorkeakoululle. Tarkemmat ohjeet näistä velvoitteista on kuvattu erillisessä dokumentissa, joka jaetaan opiskelijoille ennen valmistumisprosessin alkua. Tutkintosääntö Diak: ja sieltä Tutkintosääntö HUMAK: Tola / HUMAKin kesk. asiak. / Säännöt ja ohjeet / Tutkintosääntö Opiskelijakunta Diak Opiskelijakunta O Diako Voit tutustua O Diakon toimintaan linkin kautta. Voit halutessasi ottaa suoraan yhteyttä opiskelijakunnan pääsihteeriin Sivuilla on myös vieraskirja, jossa voit kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä ja lukea muiden opiskelijoiden kommentteja. Löydät eri toimipaikkojen yhdistysten tiedot linkistä Ylemmissä koulutusohjelmissa on ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa tutkinnon toteuttamista. Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman ohjausryhmässä on edustajat Diakin ja HUMAKin johdosta sekä vastuuopettajista sekä opiskelijoista. Tutkinto opetuksen käynnistyessä ylemmän tutkinnon opiskelijaryhmän jäsenet valitsevat edustajansa ohjausryhmän jäseneksi lukuvuodeksi HUMAK Opiskelijakunta HUMAKO Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi ammattikorkeakouluumme! HUMAKOn toiminta pohjautuu AMK lakiin. Opiskelijakunta valvoo etujasi ja edustaa juuri Sinua niin opiskeluun liittyvissä asioissa kuin vapaa ajallakin.

16 16 Opiskelijakuntamme päätöksentekijöinä ja toiminnasta vastaavina ovat opiskelijat. Organisaatiomme muodostuu edustajistosta ja hallituksesta. Edustajisto on HUMAKOn jäsenten vuosittain valitsema toimielin, joka valitsee hallituksen. Edustajiston tehtävänä on käyttää ylintä päätäntävaltaa ja valvoa HUMAKOn toimintaa sekä luoda vuosittain HUMAKOn tärkeimmät linjat toimintaan. Hallitus puolestaan vastaa käytännön toiminnasta ja edustajiston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Liittymällä HUMAKOon tuet toimintaamme ja vahvistat mahdollisuuksiamme toimia kaikkien opiskelijoiden, varsinkin Sinun, puolestapuhujana opiskeluun ja vapaa aikaan liittyvissä asioissa. Opiskelijakunta mahdollistaa opiskelijoiden edunvalvonnan kaikilla tasoilla HUMAKin organisaatiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa kannanottojen ja lausuntojen antamista, kontaktien luomista sekä opiskelijajäsenten valintaa eri monijäsenisiin toimielimiin, joissa päätetään ja valmistellaan opiskeluun liittyviä asioita. HUMAKOn jäsenenä olet oikeutettu asettumaan ehdolle kaikkiin opiskelijakunnan edustus ja luottamustehtäviin, sekä äänestämään edustajistovaaleissa! Me HUMAKOssa tartumme ajankohtaisiin asioihin niin koulumme sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla. HUMAKO kuuluu Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liittoon, eli SAMOKiin, joten sitä kautta ovet ovat avoinna myös laajempaan vaikuttamiseen ja opiskelijatoimintaan. Opiskelijakunnan jäsenyys oikeuttaa lisäksi SAMOKin opiskelijakorttiin, jolla saat kaikki valtakunnalliset opiskelija alennukset. Koska olemme verkostoammattikorkeakoulu, tuo verkostomaisuutemme vahvan ominaispiirteensä meidän kaikkien opiskeluelämään. HUMAKOssa luomme aktiivisesti HUMAKin sisäistä kulttuuria ja yhteenkuuluvaisuutta esimerkiksi syksyllä järjestettävillä Mökkifestareilla. Kaikissa HUMAKOn tapahtumissa pääset tutustumaan muidenkin kampusten opiskelijoihin, ja kokemaan tunnelmallista opiskelijaelämää! HUMAKO on olemassa juuri Sinua varten ja olemme valmiita auttamaan kaikissa opiskeluelämään liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä. Lisätietoja ja yhteydenotto mahdollisuuksia löydät usein päivittyviltä nettisivuiltamme osoitteesta Odotamme yhteydenottoasi! Antoisaa lukuvuotta Sinulle toivottaen, Sampsa Nyyssönen Hallituksen puheenjohtaja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

17 17 Alumni Diak Diakonia ammattikorkeakoulussa entiset opiskelijat eli alumnit muodostavat tärkeän verkoston työelämäsuhteiden ja aluekehitystyön muodossa. Diakin tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuu vuosittain n. 600 opiskelijaa, joten työelämäkentältä löytyy paljon diakkilaisia sosiaali ja terveysalalta, kirkon alalta, viittomakielen sekä puhuttujen kielten tulkkauksen alalta. Verkosto on erityisen tärkeä ylemmän tutkinnon kehittämistehtävien ja opinnäytetöiden toteuttamisessa, ja toiveena on, että Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelmassa voisimme harjoittaa virkeää alumnitoimintaa. Alumnitoiminta kuuluu Palvelu Diakin alaisten ura ja rekrytointipalveluiden yhteyteen. Diakin alumnit voivat kirjautua alumnirekisteriin linkin kautta. HUMAK HUMAKin oma Alumniyhdistys perustettiin syksyllä 2004 HUMAKO päivien yhteydessä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää työelämän, ammattikorkeakoulun ja alumnien yhteistyötä. Tärkein tehtävä on koota valmistuneita alumneiksi ja tehdä mahdolliseksi yhteysverkoston rakentaminen mm. tukemaan opiskelijoiden työtä ja markkinoimaan HUMAKia oppilaitoksena. Alumnit voivat toimia linkkinä etsittäessä nykyisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita ja työpaikkoja. He voivat myös välittää työelämää koskevia tietoja ja tarpeita entiseen opinahjoonsa. Toivomme, että mahdollisimman moni lukuvuoden aikana valmistuvista opiskelijoista liittyisi yhdistykseemme ja lähtisi mukaan kehittämään HUMAKin alumnitoimintaa. Alumniyhdistyksen jäseneksi voi liittyä HumakProssa Opiskelija valikosta löytyvästä kohdasta Opinnäytetyö ja valmistuminen tai HUMAKin www sivuilla kohdassa Työelämäyhteistyö. Lisätietoja toiminnastamme, jäseneduistamme ja liittymisestä saa: Hyvää opiskeluvuotta kaikille, Alumniyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Piirainen, yhteisöpedagogi (AMK)

18 18 Opintojen ohjaus ja suunnittelu Opetussuunnitelma Diakonia ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukset ovat hyväksyneet koulutusohjelman opetussuunnitelman, jossa opinnot muodostuvat opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien minimilaajuus on 5 opintopistettä. Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman opetussuunnitelma löytyy Diakin verkkosivuilta ja vopasta /HUMAKin verkkosivuilta ja TO LA:sta. Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat saavat sekä yksilöettä ryhmäohjausta säännöllisesti koko opintojensa ajan. Yleisestä ohjauksesta (opintojen eteneminen ja opiskelu) Diakissa vastaavat yliopettaja Terhi Rissanen ja opintojen ohjaaja Kati Juujärvi yhdessä, HUMAKissa yliopettaja Liisa Martikainen ja Hanna Putkonen Kankaanpää. Ohjausta tapahtuu lisäksi opintojaksojen sisällä, jolloin opintojaksosta vastaava lehtori toimii ohjaajana myös hyväksilukujen osalta. Opinnäytetyöllä on aina kaksi ohjaajaa, jolloin toinen ohjaaja tulee opiskelijan omalta työpaikalta tai muuten opinnäytetyön osalta oleellisesta organisaatiosta työelämästä (asiantuntija substanssin osalta). Yleinen ohjaus toteutuu yksilöohjauksena opintojen alussa ja aina lukukauden alussa. Yksilöohjaukseen varataan 1½h/lukukausi. Opintojen aikana toteutetaan 3 kasvokkaista noin ½h istuntoa opintojen alussa, keskivaiheilla ja lopussa HOPS ohjaajan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. Opintojen ohjauksen päätavoitteena on opintojen ja oppimisen edistäminen ja opintojen loppuun saattaminen. Opintojen ohjauksen tulee olla ennakoivaa, monipuolista ja oikea aikaista. Ohjauksen tehtävänä on huomioida samanaikaisesti opiskelija, ammattikorkeakoulun ja työelämän tarpeet. Opiskelijan näkökulmasta opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea ja edistää opiskelijan itseohjautuvuutta niin että hän tekee mielekkäitä valintoja ja päätöksiä (henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops) opiskelussaan tulevaa työuraansa ajatellen.

19 19 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa opiskelija määrittelee henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja esittää mahdolliset aikaisemmat hyväksi luettavat ja korvattavaksi esittämänsä opinnot Orientoivissa opinnoissa esiteltävän AHOT prosessin mukaisesti (ks. tarkemmin oppilaitosten omat AHOT ohjeistukset). Suunnitelma käydään läpi HOPS ohjaajan kanssa ja opiskelija päivittää sitä säännöllisesti tarpeen mukaan Opintojen hyväksilukeminen ja korvaavuus Diakin AHOT ohjeistus: HUMAKIN AHOT ohjeistus: https://pro.humak.fi/humakpro/humak/481688/opiskelijan AHOT ohjeistus.pdf Tola / HUMAKin kesk. asiak. / Käsikirjat, oppaat ja ohjeet / Opetus / AHOT mater. opisk. Diak ja HUMAK virtuaalisesti Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman virtuaaliopetuksessa käytetään pääasiallisesti HUMAKin hallinnoimaa Moodle alustaa. Diakin www sivut Diakin ulkoisten sivujen osoite on josta löytyvät olennaisimmat yleiset tiedot ja linkit Diakonia ammattikorkeakoulun toiminnasta. Sieltä löytyvät linkit myös eri toimipaikkojen omille sivustoille. Jokainen Diakissa kirjoilla oleva opiskelija pääsee www sivujen kautta tunnuksellaan mm. VOPA:an, joka on Diakin opiskelijaintra. VOPA:ssa ovat kaikki keskeiset tiedot mm. opiskelun ohjeistuksista, lomakkeista, kirjastopalveluista, tietohallinnosta ja verkkopalveluista sekä opiskelijatoiminnasta. Sieltä pääsee omilla tunnuksillaan Diakin sähköpostiin sekä opintorekisteriohjelma Wilmaan katsomaan opintojen edistymistä. Adoben Connect viestintäjärjestelmä Adobe Connect (AC) on sähköisen asioinnin viestintäjärjestelmä, jonka kautta voi järjestää reaali aikaisia verkkokokouksia ja opintoja tai online esittelyjä. Esitystä voi kuunnella ja kokoukseen

20 20 osallistua omaa web selaintaan käyttäen ajasta ja paikasta riippumatta. Tietokoneen nettiyhteys, selaimen Flash laajennus ja web kamera hoitavat yhteyden. Järjestelmän kautta voi myös nauhoittaa esityksiä. Etätulkkauskin onnistuisi sen avulla. AC.n välityksellä on helppoa pitää esimerkiksi pienryhmien palavereja, mutta se soveltuu myös suurten ryhmien kokousten järjestämiseen. Diakin AC huoneen nimi on https://online.diak.fi, ja sinne kirjaudutaan sisään Diakin tunnuksella. Mediamylly Diakin virtuaalisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin tuotannosta vastaa Diakin opetustekno logiakeskus Mediamylly. HUMAK Virtuaalikampus HUNET HUNET on kokoelma tietoverkkopalveluita, joiden avulla HUMAKin opiskelijat, opettajat ja henkilökunta voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja sidosryhmiinsä. HUNET mahdollistaa tietoverkkopohjaisen suunnittelun, kehittämisen, ohjauksen ja opiskelun sekä työelämän ja ammattikorkeakoulun väliset yhteydet ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalikampus koostuu seuraavista osista: HumakPro HUMAKin www sivut Sähköpostipalvelut Videoteknologiset palvelut HumakPro HumakPro on HUMAKin kehittämä web pohjainen oppilaitosjärjestelmä, joka tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille ympäristön mm. opintojen valitsemista, arviointien antamista, viestintää sekä suunnittelu ja kehittämistyötä varten. HumakProsta löytyvät lisäksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut henkilökunta ja opiskelijatiedot. Järjestelmästä saadaan myös erilaisia tilastoja ja raportteja hallinnollisiin tarkoituksiin. HumakProssa opiskelija voi mm. seurata opintojensa etenemistä ja opinnoista saatuja arviointeja, lähettää sisäisiä viestejä ja osallistua suunnittelu ja kehittämistyöhön tai seurata ja osallistua foorumeilla käytyihin keskusteluihin,

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opiskelijan opas Linnalan kampus

Opiskelijan opas Linnalan kampus Opiskelijan opas Linnalan kampus 2 Opiskelijan opas Skinnarilan kampus SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...5 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

OPAS LOIKKA uudelle opiskelijalle 2008 2009

OPAS LOIKKA uudelle opiskelijalle 2008 2009 LOIKKA OPAS uudelle opiskelijalle 2008 2009 Katso lisätietoa kaupungeista: www.pori.fi www.rauma.fi www.harjavalta.fi www.huittinen.fi www.kankaanpaa.fi Kankaanpää Pori Harjavalta Rauma Huittinen Satakunnan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot