Tasekirja SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi"

Transkriptio

1 Tasekirja 2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO

2 Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomessa talouden vuosi 2011 alkoi hyvin, kun tuotanto, vienti sekä työllisyystilanne kehittyivät varsin myönteisesti ja näkymät lähitulevaisuuteen olivat suotuisat. Tilanne oli hyvin samantapainen myös muualla maailmassa. Kuitenkin loppukesästä 2011 alkanut epävarmuuden lisääntyminen erityisesti euroalueella on alkanut välittyä reaalitalouteen. Loppuvuoden aikana julkaistut taloustilastot ovat osoittaneet laaja-alaista taloudellisen aktiviteetin tahdin hidastumista niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ja aikaisempia ennusteita vuoden 2012 myönteisestä talouskasvusta on heikennetty merkittävästi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan myös Euroopan ulkopuolella kasvu on hidastumassa. Talouskasvun painopiste on kehittyvissä maissa, sen sijaan perinteisissä teollisuusmaissa kasvu hidastuu tai kääntyy taantumaan. Euroalueen keskimääräiseksi kasvuksi ennakoidaan nollakasvua, joskin Suomelle tärkeiden kauppakumppanien, Ruotsin, Saksan ja Venäjän talouksien ennustetaan kasvavan eurooppalaista keskiarvovauhtia nopeammin vuonna Kansainväliseen talouteen liittyy tällä hetkellä kuitenkin useita riskitekijöitä. Suomen talouden arvioidaan kasvaneen 2,9 % vuonna Vuoden 2012 alkupuoliskolla talouskasvu on ollut hyvin olematonta tai jopa lievästi negatiivista, mutta talouskasvun ennakoidaan alkavan uudelleen vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla, mikäli euromaiden velkakriisissä edetään luottamusta kohentavaan ja epävarmuutta poistavaan suuntaan. Palkansaajien ansiot nousivat vuonna ,8 %, ja vuonna 2012 nousun arvioidaan olevan 3,4 %. Hintapaineet ovat muuten pysyneet edelleen erittäin maltillisina, joskin inflaatio on lievästi kiihtynyt. Työttömyysaste on kääntynyt viime vuosien hyvän kehityksen jälkeen huonommaksi. Työttömien määrä kasvaa kuitenkin maltillisesti. Koko maan työttömyysaste pysyy n. 8 %:n tuntumassa. Vuonna 2011 kuntatalouden kokonaiskuva oli suotuisa, kuitenkin loppuvuotta kohti heikkenevä. Valtion aiemmat toimenpiteet, Kelamaksun poisto, yhteisö-

3 Toimintakertomus 2 veron kuntien jako-osuuden korottaminen ja kiinteistöveron alarajojen nostaminen vaikuttivat positiivisesti ja täysimääräisesti vuonna 2011 kuntien talouteen. Kuntien veronkorotukset ja säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet siihen, että useimmissa kunnissa taloustilanne on säilynyt verrattain vakaana. Kuntien tilinpäätökset vuodelta 2011 ovat kuitenkin ennakoitua heikompia. Kuntien menokehitys oli tulojen kehitystä selvästi nopeampaa ja toimintakate kasvoi peräti 5,2 %. Verotulojen kokonaiskasvu oli 3,9 % ja valtionosuuksien 3,3 %. Tämä kehitys merkitsi sitä, että kuntien yhteenlaskettu vuosikate alentui edellisestä vuodesta peräti 15,0 % ja kuntien velkamäärä kasvoi 7,1 %. Seinäjoen kaupungin kasvu on jatkunut edelleen varsin nopeana. Kaupungin myönteinen kehitys on laajasti huomattu ja tunnustettu. Asukasluku on jatkanut nopeaa kasvuaan, joka tulovaikutusten lisäksi edellyttää tietenkin panostuksia palvelujen tuottamiseen ja investointeihin. Vuoden 2011 lopun asukasluku oli henkilöä, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 882 asukasta ja 1,5 %. Seinäjoen kaupungin uusi strategia hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa vuonna Strategian hyväksymistä edelsi laaja ja osallistava strategiatyö, jossa kyettiin luomaan uuden Seinäjoen kaupungin yhteinen tahtotila. Tätä yhteistä tahtotilaa ilmensi strategian saama yksimielinen hyväksyntä. Strategia laadittiin kahdeksaksi vuodeksi mutta painottaen kuitenkin nykyistä valtuustokautta. Näin strategian konkreettisuusaste ja myös ohjausvaikutus tehostuvat. Strategia sisällöissä korostuvat kaupungin kasvusta seuraavat palveluiden järjestämisen, tuotannon sekä talouden haasteet. Strategia tuo myös keskeisesti esille kaupungin henkilöstön merkityksen. Osana johtamisjärjestelmän kehittämistä ja myös strategian toimeenpanoa kaupunginhallitus käynnisti hallitusohjelman laadintatyön. Kaupunginhallitus hyväksyi valtuustokautta koskevan hallitusohjelman joulukuun 2009 kokouksessa. Hallitusohjelman sisällöt on johdettu valtuuston hyväksymästä strategiasta ja sen toimeenpanosta. Vuosittain on hallitusohjelmasta ja strategiasta johdettu talousarvioon hallitusta sitovat konkreettiset tavoitteet vastuutettuna johtoryhmälle. Talousarviovuoden aikana käynnistettiin palvelustrategian ja henkilöstöstrategian valmistelutyö. Tavoitteena on, että nämä strategiat käsitellään valtuustossa ennen syyskautta Kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös on talousarviovuoden aikana muutettua talousarviota lievästi parempi ja sitä voi luonnehtia tyydyttäväksi. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 11,3 milj. ja se alittaa suunnitelman mukaiset poistot 0,7 milj.. Tilikauden ylijäämä on 34,1 milj. euroa erilaisten tilinpäätöskirjausten ja erityisesti vesiliiketoiminnan yhtiöittämisestä aiheutuneen myyntivoiton johdosta. Kaupunki investoi erittäin merkittävästi viime vuonna. Investointien rahoitus onkin edelleen iso haaste kaupungin taloudenhoidolle. Nettoinvestointien määrä oli viime vuonna liikelaitokset mukaan luettuna 21,6 milj., joten vuosikate kattoi investoinneista ainoastaan 52,3 %. Investointeja onkin lisäksi rahoitettu käyttöomaisuuden myyntituotoilla ja pitkäaikaisella lainoituksella.

4 Toimintakertomus 3 Kaupungin lainamäärä on 127,3 milj. ja asukasta kohti laskettuna /asukas. Vuotta aikaisemmin asukasta kohti laskettu lainamäärä oli /asukas. Lainamäärä ylittää kuntien keskiarvon, joka on ennakkotietojen mukaan /asukas. Kokonaisuudessaan vuosi 2011 oli jälleen yksi kaupungin kasvun vuosi. Kaupungin nopea kasvu kertoo onnistuneesta, pitkäjänteisestä strategisesta toiminnasta, jolla on voitu edelleen parantaa kaupungin asemaa muiden suomalaisten kasvukeskusten joukossa. Kaupungin kasvu vaatii kuitenkin myös panostuksia palvelujen määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen sekä merkittäviä investointeja, jotta näitä palveluja voidaan tuottaa. Korkea investointitaso edellyttää talouden tarkkaa suunnittelua ja palvelujen tuottamisen jatkuvaa tehostamista niin, että velkakehitys voidaan hallita ja kaupungin rahoitusasema pitää terveenä. Jorma Rasinmäki kaupunginjohtaja

5 Toimintakertomus Kaupungin hallinto Vuosi 2011 oli nykyisen valtuuston 3. toimikausi. Valtuusto aloitti toimintansa kuntaliitoksesta johtuen kunnallisvaalien jälkeen marraskuussa Vuoden 2011 aikana pidettiin 11 kokousta. Valtuuston kokoonpano on ohessa. Valtuuston puheenjohtajisto Raimo Ristilä, valtuuston puheenjohtaja, Kok. Jukka Vihriälä, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Kesk. Aarne Heikkilä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, SDP Valtuuston kokoonpano Suomen Keskusta (18) Pirjo Aittoniemi, Anna-Mari Haapala Kesk./sit., Juhani Hakala, Aaro Harjunpää, Kari Hokkanen, Kari Homi, Arja Hyytiä, Minna Julmala, Jorma Kivimäki, Juha Konttas, Jarmo Korhonen, Markku Lahtinen, Mikael Luotola, Timo Paavola, Asko Ristimäki, Paavo Eloniemi, Irene Turenius, Jukka Vihriälä Kansallinen Kokoomus (17) Jussi Alasalmi, Kimmo Heinonen, Erkki Honkala, Tero Juonoja, Heikki Keskinen, Kalle Keskinen, Alpo Kitinoja, Väinö Kuoppala, Matti Kuvaja, Antero Maunula, Pertti Mäki-Hakola, Raimo Mäki-Jaskari, Jyrki Mäkynen, Markku Rintamäki, Paula Risikko, Raimo Ristilä, Ilmari Ylä-Autio Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (10) Markus Aaltonen, Aarne Heikkilä, Helena Koivusaari, Riitta Lehtola, Jaakko Lepistö, Sirkka Penttilä, Seppo Perkiö, Leena Riikilä, Harry Wallin, Markku Vähä-Koivisto Suomen Kristillisdemokraatit (2) Seppo Lampi, Kati Nummensalo Perussuomalaiset (2) Hannu Haapasalmi, Anneli Manninen Vihreä liitto (1) Juha Koivisto Vasemmistoliitto (1) Reijo Niemelä Kaupunginhallituksen kokoonpano on ohessa. Kaupunginhallitus piti vuoden 2011 aikana 31 kokousta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Irene Turenius, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Kesk.) Pertti Mäki-Hakola, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (Kok.) Jaakko Lepistö, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja (SDP) Kaupunginhallituksen kokoonpano Suomen Keskusta Pirjo Aittoniemi, Aaro Harjunpää, Jorma Kivimäki, Timo Paavola, Irene Turenius Kansallinen Kokoomus Kimmo Heinonen, Anu Nurmela, Jyrki Mäkynen, Pertti Mäki-Hakola, Aila Kivimäki

6 Toimintakertomus 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Sirkka Penttilä, Leena Riikilä, Jaakko Lepistö Eri lautakunnista ja jaostoista on ohessa selvitetty asianomaisen toimielimen puheenjohtajisto ja kokouskerrat. Jaostot ja lautakunnat Henkilöstöjaosto puheenjohtaja Jorma Kivimäki varapuheenjohtaja Kati Nummensalo Kaupunkisuunnittelujaosto puheenjohtaja Kimmo Heinonen varapuheenjohtaja Timo Paavola Asukaslautakunta, Nurmo puheenjohtaja Väinö Kuoppala varapuheenjohtaja Tuulikki Martikkala Asukaslautakunta, Peräseinäjoki puheenjohtaja Aaro Harjunpää varapuheenjohtaja Erkki Mäkelä Asukaslautakunta, Ylistaro puheenjohtaja Jorma Kivimäki varapuheenjohtaja Jaakko Lammi Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja Jorma Viitamäki varapuheenjohtaja Kirsti Kaatia Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta puheenjohtaja Markku Lehtola varapuheenjohtaja Alpo Kitinoja Kulttuurilautakunta puheenjohtaja Ilmari Ylä-Autio varapuheenjohtaja Hanna Mäkynen Liikuntalautakunta puheenjohtaja Heikki Keskinen varapuheenjohtaja Ritva Melender Nuorisolautakunta puheenjohtaja Mikael Luotola varapuheenjohtaja Marjo Kulmala Sosiaali- ja terveyslautakunta puheenjohtaja Matti Kuvaja varapuheenjohtaja Markku Lahtinen Tarkastuslautakunta puheenjohtaja Kari Hokkanen varapuheenjohtaja Anneli Manninen Tekninen lautakunta puheenjohtaja Kari Homi varapuheenjohtaja Markku Rintamäki Ympäristölautakunta puheenjohtaja Juha Konttas varapuheenjohtaja Risto Lauhanen Kokouskerrat

7 Toimintakertomus 6 Kaupungin hallinto-organisaatio on oheisen organisaatiokaavion mukainen. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Maunula TARKASTUSTOIMI tarkastuspäällikkö Kosti Väliniemi KONSERNIYHTEISÖT Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki KAUPUNGINKANSLIA Hallintopalvelut kansliapäällikkö Raija Ranta Kehittämispalvelut kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Talouspalvelut rahoitusjohtaja Aaro Honkola Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskus johtaja Juha Luukko SIVISTYSKESKUS toimialajohtaja Heikki Vierula Hallinto (Heikki Vierula) talouspäällikkö Satu Lammi Perusopetus (Jari Jaskari) Erityispalvelut (vs. Ville Järvi) Lukiokoulutus (Heikki Vierula) Kansalaisopisto (Maija-Liisa Nyyssölä) Kulttuuritoimi (Leena Kråknäs) Kirjastotoimi (Mervi Heikkilä) Museotoimi (Susanna Tyrväinen) Liikuntatoimi (Anne Kotila) Nuorisotoimi (Pekka Hautamäki) Varhaiskasvatus (Aija-Marita Näsänen) SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Hallinto (Harri Jokiranta) hallintopäällikkö Markku Valo talouspäällikkö Ulla Kuismanen kehittämispäällikkö Lea Porola Erityispalvelut Sosiaalityö (Päivi Saukko) Vanhustyö (Anneli Saarinen) Terveydenhuolto (Tiina Perä) Ympäristöterveydenhuolto (Seppo Kangas) Seinäjoen Työterveys (Tarja Välimäki) Seinäjoen Elintarvike- ja ympäristölaboratorio (Seppo Kangas) TEKNIIKKAKESKUS toimialajohtaja Markku Kujanpää Hallinto (Markku Kujanpää) hallintopäällikkö Juha Ahonen talouspäällikkö Pekka Mikkonen Kunnallistekniikka (Kari Havunen) Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu (Hilkka Jaakola) Kiinteistö- ja mittauspalvelut (Taru-Maaria Herttua- Suokko) Tilapalvelut (Jussi Aittoniemi) Rakennusvalvonta (Raimo Syrjälä / Arto Kruuti) Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos (vs. Harri Setälä)

8 Toimintakertomus 7 Kaupungin henkilöstön osalta valmistellaan erillinen henkilöstötilinpäätös. Henkilöstömäärät ovat viime vuoden aikana palvelukeskuksittain kehittyneet seuraavasti: Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä Ilman työllistettyjä Kaupunginkanslia Sivistyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Tekniikkakeskus EP:n Pelastuslaitos Työterveyshuolto SeiLab Elinkeinokeskus, Seek Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä on vuoden lopussa henkilöä ja se kasvoi yhteensä 44 työntekijällä eli 1,4 %. Kun kokonaishenkilöstömäärään lasketaan myös sijaiset ja määräaikaiset työntekijät, on henkilöstömäärä vuoden 2011 lopussa ja siinä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 219 henkilöä. Kasvu aiheutuu sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvusta. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina näkyy alla olevasta kuviosta: Vakinaisen henkilöstön määrä

9 Toimintakertomus 8 Henkilöstökulut sivukuluineen olivat viime vuonna yhteensä 160,8 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 4,8 %. Lomapalkka- ja lomarahavelan kirjauskäytännön muutos lisäsi palkkakuluja 1,4 milj. euroa. Kirjaus perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 103/ Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talouskasvu hidastui vuoden 2011 loppupuoliskolla alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen Euroopan velkakriisin aiheuttaman epävarmuuden lisäännyttyä ja velkakriisin alettua vaikuttaa reaalitalouteen. Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan Suomen talous kasvoi viime vuonna 2,9 % ja alkaneen vuoden 2012 talouskasvuksi arvioidaan 0,4 %. Maailmantalouden ja maailmankaupan kasvun arvioidaan hidastuvan väliaikaisesti vuonna 2012 ja kiihtyvän uudelleen Vuoden 2011 loppupuolella Suomen ulkomaankaupassa tapahtui käänne huonompaan. Hyvin alkanut vuosi tavaroiden viennissä ja tuonnissa päättyi määrissä mitattuna alle edellisen vuoden tason. Palveluiden ulkomaankauppa oli jyrkässä laskussa vuonna 2011, mikä osaltaan madaltaa arviota vuoden 2011 viennistä ja tuonnista. Heikon loppuvuoden painamana viennin arvioidaan supistuneen 1,5 % ja tuonnin 0,5 % vuonna Työllisyys koheni vuonna Työllisten määrä lisääntyi prosentin ja työttömyysaste aleni puoli prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. Ennusteen mukaan vuonna 2012 työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee 8,1 prosenttiin. Suomen julkinen talous säilyy alijäämäisenä lähivuodet valtiontalouden suuren alijäämän takia. Nimellinen ansiotasoindeksi nousi vuonna ,7 %, josta 2,0 %-yksikköä selittyy sopimuskorotusten vaikutuksella ja 0,7 %-yksikköä muilla tekijöillä kuin sopimuskorotuksilla. Koska inflaatio oli keskimäärin 3,4 %, reaalinen ansiotasoindeksi laski 0,7 %. Vuosina sopimuskorotukset määräytyvät hyvin kattavasti raamisopimuksen mukaan, sillä sopimuksen piirissä on noin 94 % palkansaajista. Suomen tehdasteollisuus voitti takaisin taantumassa vuonna 2009 menetettyä kustannuskilpailukykyä suhteessa kilpailijamaihin vuonna Noin puolet kilpailukyvyn kohenemisesta johtui euron valuuttakurssin heikkenemisestä ja puolet yksikkötyökustannusten alenemisesta suhteessa kilpailijamaihin. Yksikkötyökustannusten alenemisen taustalla on taantumasta toipuvan teollisuustuotannon tuntuva lisääntyminen suhteessa työpanokseen. Koko talouden kilpailukyky koheni myös. Vuonna 2011 Suomen kilpailukyvyn muutokset verrattuna kilpailijamaihin ovat olleet pieniä. Alkaneena vuonna koko talouden yksikkötyökustannusten ennustetaan kohoavan Suomessa euroaluetta nopeammin. Euroopan keskuspankin neuvosto päätti heinäkuussa 2011 nostaa perusrahoitusoperaatioiden korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 1,50 prosenttiin, mitä neuvosto piti edelleen kasvua tukevana. Koron nostoa neuvosto perusteli hintavakauteen kohdistuvien riskien kasvulla. Euroalueen inflaatio oli vuoden 2011 alkupuoliskolla keskimäärin 2,6 %. Kesän aikana talousnäkymät kuitenkin heikkenivät ja markkinoiden kokema epävarmuus lisääntyi, kun Euroopan velkakriisin leviäminen Italian ja Espanjan velkakirjamarkkinoille alkoi näyttää todennäköisemmältä ja Yhdysvaltojen velkakattoneuvottelut pitkittyivät.

10 tammi.07 huhti.07 heinä.07 loka.07 tammi.08 huhti.08 heinä.08 loka.08 tammi.09 huhti.09 heinä.09 loka.09 tammi.10 huhti.10 heinä.10 loka.10 tammi.11 huhti.11 heinä.11 loka.11 Toimintakertomus 9 Marraskuussa EKP päätti laskea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä, kun neuvoston arvion mukaan rahoitusmarkkinoiden jännitteet tulevat todennäköisesti vaimentamaan euroalueen talouden kasvuvauhtia. Joulukuun alussa EKP laski korkoa edelleen 0,25 prosenttiyksikköä 1 prosenttiin. Epävarmuuden lisäännyttyä neuvosto piti palkka- ja hintapaineita vähäisinä. Euribor - korot kääntyivät laskuun vuoden 2011 lopussa. Rahoitusmarkkinoilla odotetaan lyhyiden markkinakorkojen edelleen hieman laskevan vuoden 2012 aikana. Viime vuosien korkokehitys käy ilmi oheisesta kuviosta, josta näkyy myös korkojen nousukehityksen taittuminen loppuvuonna Korot ovat edelleen historiallisen matalalla ja tämä osaltaan alentaa myös kaupungin korkokuluja. 6 Korkokehitys kk Euribor 6 kk Euribor 12 kk Euribos Talouden epävakaista näkymistä huolimatta työllisyystilanne ei ole lähtenyt voimakkaasti heikentymään. Vuonna 2011 työttömyysaste alentui jääden 7,9 prosenttiin. Työttömyyden ennustetaan kuitenkin kasvavan vuonna Inflaatiokehitys nopeutui lievästi viime vuonna. Kuluttajahintojen muutos oli 2,9 % (vuonna ,4 %), elinkustannusindeksin muutos oli myös 2,9 % (vuonna ,0 %) ja rakennuskustannukset nousivat 3,0 % % (vuonna ,0 %). Kuntatalouden tulorahoitusvajeen syventymistä ei satu oikenemaan viime vuonna. Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan kuntien tilinpäätökset tulevat olemaan ennakoitua heikommat ja kuntien lisävelkaantuminen jatkuu. Palvelujen tuottamiseen liittyvä menokehitys on selvästi keskeisten tuloerien kehitystä nopeampaa. Kuntien yhteenlaskettu toimintakate kasvoi viime vuonna 5,2 % kun verotulojen kasvu oli 3,9 % ja valtionosuuksien kasvu 3,3 %. Kuntien lainakanta kasvoi lähes 1,0 mrd. euroa ja asukasta kohti laskettu lainamäärä on viime vuoden lopussa euroa.

11 Toimintakertomus 10 Kunta-alalla sovellettava kirjanpidon poistokäytäntö on osin peittänyt kuntatalouden tulorahoituksen riittämättömyyden investointien rahoituksessa, mikä näkyy kuntien nopeana velkaantumisena. Kuntien tilinpäätöksissä käytetyt poistot ovat selvästi investointeja pienemmät, mistä johtuen tilinpäätökset näyttävät ylijäämää, vaikka kunnat samaan aikaan velkaantuvat merkittävästi. 1.4 Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys sekä muut olennaiset tapahtumat Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun keskeisenä lähtökohtana talouden osalta on kestävä ja vakaa talouskehitys. Kaupungin talouden keskeinen ongelma on investointien rahoitus. Tunnusomaista kaupungin taloudelle on, että poistotaso ei kuvasta investointitarvetta, nettoinvestointien määrä on jatkuvasti poistoja suurempi. Vasta sellainen vuosikatetaso, joka turvaa riittävän investointikyvyn, mahdollistaa velkakehityksen pysäyttämisen. Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan kaupungin strategian, jossa valtuusto linjasi valtuustotasoiset tavoitteet vuosille Strategiatyön yhteydessä on arvioitu kaupungin toimintaympäristön muutosta ja muutoksen tuomia strategisia haasteita. Kaupungin perustehtävä on kuvattu missiossa. Visiotavoitteet on koottu kahdeksaksi osavisioksi. Visiotavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet sisältävät linjaukset kaupungin kasvusta, palvelujen tuottamisesta, osaamisesta, elinkeinotoiminnan kehittämisestä, tapahtumien ja elämysten visiosta, yhteistyön kehittämisestä, kaupungin taloudesta ja johtamisesta. Viime vuoden talouskehitys oli kaupungin talouden osalta kaksijakoinen. Alkuvuoden hyvä talouskehitys kääntyi loppuvuodesta selvästi heikommalle kehitysuralle. Tämä näkyi erityisesti verotulojen heikentyneenä kehityksenä. Menojen kasvukehitys oli edelleen varsin nopeaa ja keskeisiin tuloeriin verrattuna selvästi suurempaa. Kun toimintakate kasvoi peräti 8,1 %, verotulot kasvoivat 4,7 % ja valtionosuudet 4,4 %. Vuosikate alentui 11,3 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 20,1 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 21,6 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 30,5 milj. euroa. Investointitason alentuminen ja käyttöomaisuuden myyntitulojen hyvä kehitys merkitsivät sitä, että kaupungin velkakehitys pysyi kuitenkin kohtuullisena. Kaupungin kokonaislainamäärä on tilinpäätöksessä 127,3 milj. euroa ( ,3 milj. euroa) ja asukasta kohti laskettu lainamäärä euroa ( euroa). Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan kuntien asukasta kohti laskettu velkamäärä on vuoden 2011 lopussa euroa. Nyt laaditussa tilinpäätöksessä lyhytaikaisten lainojen määrä on 21,9 milj., kun niiden määrä vuotta aikaisemmin oli 23,4 milj.. Pitkäaikaisten lainojen määrä on tilinpäätöksessä 105,4 milj., vuoden 2010 tilinpäätöksessä niiden määrä oli 100,9 milj.. Työllisyystilanne lähti parantumaan vuoden 2009 taantuman taittumisen myötä. Merkittävää on, että työttömyysaste ei taantuman syvimmässäkään vaiheessa lähtenyt hallitsemattomaan kasvuun. Työttömyystilanne alkoi kuitenkin heikentyä loppuvuonna Kun koko maan työttömyysaste oli vuo-

12 Toimintakertomus 11 den lopussa työvoimahallinnon lukujen mukaan 9,7 %, oli vastaava luku Seinäjoella 8,6 % ja Etelä-Pohjanmaalla myös 8,6 %. Vuotta aikaisemmin Seinäjoen työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömyysasteen kehitys viiden viimeisen vuoden osalta käy ilmi oheisesta kuviosta: TYÖTTÖMYYSASTE 1/ / Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa Koko maa Kaupungin asukasluku on kehittynyt myönteisesti. Vuoden 2011 lopussa asukasluku oli ja asukasluku kasvoi vuoden aikana 882 henkilöä ja 1,5 %. Asukasluku on kehittynyt viime vuosina seuraavasti: Asukasluku Muutos Muutos-% , , , , , , , , , ,5

13 Toimintakertomus 12 ASUKASLUKU Seinäjoki Peräseinäjoki Nurmo Ylistaro Asukasluvun kuukausikohtaiset kasvut näkyvät oheisesta kuvioista: Asukasluku Asukasluvun kasvu, kk Asukasluku Viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksissaan ja Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä on käsitelty vielä valtuuston kokouksessa Vuoden 2011 alkuperäisen talousarvion mukaan vuosikatteeksi liikelaitokset mukaan lukien ennakoitiin muodostuvan 10,2 milj.. Talousarviovuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen vuosikatteeksi ennakoitiin 11,0 milj.. Tilin-

14 Toimintakertomus 13 päätöksen mukainen vuosikate on 11,3 milj.. Tämä vuosikate ei kata 12,0 milj. euron suuruisia poistoja. Verotulojen kehitys Seinäjoella oli tyydyttävä. Erityisesti kunnallisverotulojen kehitys oli budjettivuoden aikana kaksijakoinen, vuoden alkupuolella verotulot kehittyivät hyvin mutta vuoden loppupuolella hyvä kehitys selvästi hidastui. Verotulojen kasvu koko maan ja Seinäjoen osalta näkyy oheisesta taulukosta. Tosin verotulojen kasvua tarkasteltaessa tulee muistaa, että kaupunki ei nostanut tuloveroprosenttiaan vuodelle 2011, mutta koko maan keskimääräinen veroprosentti nousi 18,97 prosentista 19,16 prosenttiin, korotusvaikutus 1,0 %. kasvu-% Koko maa Seinäjoki Kunnallisvero 2,9 3,0 Yhteisövero 18,1 26,3 Kiinteistövero 2,6 3,3 Kaupungin kokonaisinvestointien määrä kaupunki ja sen liikelaitokset huomioituna on 23,1 milj.. Vuonna 2010 kokonaisinvestoinnit olivat 31,6 milj. euroa. Investointitason alentuminen aiheutuu Seinäjoen Vesi - liikelaitoksen yhtiöittämisestä, jonka johdosta sen investoinnit eivät näy enää kaupungin tilinpäätöksessä. Kaupungin investointimenot ovat 22,1 milj., Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen investoinnit 0,8 milj. ja Seinäjoen Elintarvike- ja ympäristölaboratorion 0,1 milj.. Nettoinvestointien määrä on 21,6 milj.. Kaupungin tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 11,3 milj., joka vuosikate ei kata poistoja eikä investointien rahoitusta. Investointeja on edelleen rahoitettu käyttöomaisuuden myynnillä, saaduilla antolainojen lyhennyksillä ja pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäyksellä. Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen suhde on kehittynyt seuraavasti: VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT Vuosikate Nettoinvestoinnit Poistot Kuviosta nähdään, että vuosikatteen ja poistojen suhde on tasapainossa, joskin poistotaso on kuntasektorille tyypillisesti matala. Kaupungin ongelma

15 Toimintakertomus 14 rahoituksen näkökulmasta on korkea investointiaste. Investointeja on kuitenkin voitu rahoittaa vuosikatteen lisäksi omaisuutta, erityisesti tontteja myymällä ja antolainoista saaduilla lyhennyksillä. Tilinpäätökseen on merkittävästi vaikuttanut Seinäjoen Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen Seinäjoen Vesi Oy:ksi. Vesiliiketoiminta ei näy enää kaupungin taloudessa ja tilinpäätöksessä on tehty merkittäviä yhtiöittämiseen liittyviä kirjauksia. Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 31,1 milj. euron suuruinen myyntivoitto. Lisäksi tilinpäätökseen on kirjattu poistoeron muutos 2,7 milj. euroa. Näiden kirjausten jälkeen koko vuoden tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi 34,1 milj.. Talousarviovuoden aikana muutettu talousarvio oli ylijäämäinen 29,0 milj. euroa, joten tilikauden ylijäämä on 5,2 milj. euroa budjettia parempi. Muut olennaiset tapahtumat Tilikauden aikana saatiin päätökseen kaupungin vesiliiketoiminnan rakennejärjestely. Järjestelyssä kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Seinäjoen Energia Oy perusti alakonserniin uuden kokonaan omistamansa yhtiön nimeltään Seinäjoen Vesi Oy. Kaupunki pääosin myi ja osin vuokrasi yhtiölle vesiliiketoimintaan kuuluvan omaisuuden. Omaisuuden arvo määriteltiin erillisen arvonmääritysprosessin kautta. Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyivät myös henkilöstö ja vesiliiketoimintaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet yhtiölle. Rakennejärjestelyyn liittyvät asiakirjat on hyväksytty lopullisina kokonaisuudessaan valtuuston kokouksessa , 87. Liiketoiminnan myyntiä koskeva kauppahinta oli ,40 euroa. Lisäksi yhtiö maksaa vuokratusta omaisuudesta vuokrasuhteen alussa vuosivuokraa ,04 euroa + alv. Vesihuoltoliiketoiminnan kaupasta syntyi yhtiön ja kaupungin välille velkasuhde, jossa yhtiön kokonaisvelkamäärä kaupungille on ,84 euroa. Lainan laina-aika on 30 vuotta, josta 10 ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita ja lainaa lyhennetään sen jälkeen tasasuuruisina erinä kaksi kertaa vuodessa. Laina on edellä mainitun valtuuston päätöksen mukaan konsernin sisäisenä lainana vakuudeton ja siitä peritään 12 kuukauden euriborkorko lisättynä 2,2 %:n marginaalilla kuitenkin niin, että lainan vähimmäiskorko on 6 %. Liiketoimintakaupalla on oleellisia vaikutuksia kaupungin tilinpäätökseen. Kaupasta syntyi kaupungin tilinpäätökseen kertaluontoinen myyntivoitto määrältään ,96 euroa. Tämä myyntivoitto on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin. Muodostuneesta tilikauden tuloksesta ei ole tilinpäätöksessä tehty investointivarausta. Tältä osin tilinpäätöksen kirjausperusteet on käsitelty kaupunginhallituksessa Edellä todetut kirjaukset yhdessä tuloksen käsittelyerien kanssa ovat merkinneet sitä, että kaupungin tilinpäätöksen mukainen tilikauden ylijäämä on 34,1 milj. euroa. Samalla kaupungin lainasaamiset ovat kasvaneet kirjatun velan määrällä ja kaupungin vesiliiketoimintaan liittyvä omaisuus ei vastaavasti enää sisälly kaupungin taseen pysyviin vastaaviin.

16 Toimintakertomus 15 2 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on 2010 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaavat kaupungin johdon ohella kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina. Sisäisen valvonnan ohje on käsitelty lauta- ja johtokunnissa sekä johtoryhmissä. Ohjeesta on myös informoitu tulosyksiköiden vastuuhenkilöstöä. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kaupungin hallintokunnissa. Sisäistä valvontaa säätelevät lisäksi säännöllisesti päivitettävät muut säännöt ja ohjeet. Selontekojärjestelmää on kehitetty. Selonteko perustuu osittain tarkastustoimen suorittamiin tarkastuksiin sekä tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden suorittamaan itsearviointiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä. Arvioinnin kohteena olivat johtamisen ja hallinnon järjestäminen, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta, riskienhallinta ja sen valvontakeinot, tieto ja tiedonvälitys sekä seurantamenettelyt. Kaupunginhallitus ei ole havainnut sisäisessä valvonnassa olennaisia puutteita ja virheitä. Johtamis- ja hallintojärjestelmä on asianmukainen. Hallitus- ja lautakuntatyöskentely on tehokasta ja hyvän hallintotavan mukaista. Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne edistää osaltaan tehokasta toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on määritelty säännöillä ja ohjeilla selkeästi. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäistä tarkastusta suorittaa kaupungissa tarkastuspäällikkö, jonka toimintaa ohjaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet. Tarkastuspäällikkö on toteuttanut toiminnassaan laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Tarkastuspäällikkö toimii myös tarkastuslautakunnan valmistelijana ja esittelijänä sekä tekee erikseen sovittavaa yhteistyötä tilintarkastajan kanssa. Riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta, yhteensovittamisesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunkin tulosalueen on tiedostettava ja kartoitettava omat rahoitus-, henkilö-, omaisuus- ja toimintariskit ja ryhdyttävä itse riskien ehkäisemistoimiin tai tehtävä niistä esitys hallitukselle. Keskitettyä riskikartoitusta ei kaupunki ole tehnyt. Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen tapahtuu kunkin palvelukeskuksen toimesta ja vastuulla. Riskienhallinnan raportointi johdolle ei ole systemaattista eikä säännöllistä

17 Toimintakertomus 16 eikä toimialojen ja vastuualueiden johdolle ole järjestetty säännöllistä koulutusta riskienhallinnasta. Riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa ei ole havaittu puutteita. Riskienhallinnan kehittämiseksi kaupungille laaditaan vuoden 2012 aikana riskienhallintapolitiikka ja myöhemmässä vaiheessa tehdään myös kokonaisvaltainen riskikartoitus, jonka yhteydessä luodaan myös seuranta- ja raportointijärjestelmä. Konsernivalvonta Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tytäryhteisöjen ohjaus on vastuutettu kaupungin johdolle. Kaupunginhallitus on antanut yhtiö- tai vuosikokousedustajille tarvittavat ohjeet mm. yhteisöjen hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Keskeisten tytäryhtiöiden hallituksissa on kaupungin johtoryhmästä valittu täysivaltainen jäsen. Valinta on tehty kunkin oman osaamisalueen mukaisesti. Ohjeiden anto tytäryhteisöille on ollut riittävää ja tiedonkulku on järjestetty asianmukaisella tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa seurataan 2 kertaa vuodessa. Johtoryhmässä on säännöllisesti esillä konserniyhtiöiden asiat ja kaupunginhallitukselle annetaan erillisraportteja merkittävimpien tytäryhteisöjen toiminnasta. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi on ollut pääosin toimivaa. Konsernitavoitteiden asettelu ja seuranta on pääosiltaan tarkoituksenmukaista ja riittävää. Konserniohjetta on noudatettu asianmukaisesti. Riskienhallinnassa noudatetaan yhtenäistä toimintapolitiikkaa kaupungin kanssa. 3

18 Toimintakertomus 17 Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Alla oleva vuotta 2011 koskeva tuloslaskelma on laadittu niin, että se sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut. Liikelaitoksina toimivien Seinäjoen Työterveyden, Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorion ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen tuotot ja kulut sisältyvät tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset Ulkoinen Muutos- % Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,9 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,9 Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Satunnaiset erät ,5 Tilikauden tulos ,3 Poistoeron muutos ,1 Varausten muutos ,7 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 8 Tilikauden ylijäämä (+) tai alijäämä (-) ,9 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,7 23,6 Vuosikate/Poistot, % 93,9 152,5 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä, Tuloslaskelman tuotot jakaantuivat seuraavasti:

19 Toimintakertomus Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Yhteensä Toimintakulujen määrä tilinpäätöksessä on 331,9 milj.. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä

20 Toimintakertomus 19 Toimintakulut 5% 8% 2% 1% 48% 35% Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate on tilinpäätöksessä alijäämäinen 263,3 milj.. Toimintakate on kasvanut 19,8 milj. ja 8,1 %. Toimintatuotot ovat vähentyneet 8,9 % % ja toimintakulut kasvaneet 4,1 %. Luvut eivät ole vertailukelpoisia vesiliiketoiminnan järjestelyihin liittyen, vuoden 2011 luvut eivät sisällä vesiliiketoiminnan tuottoja ja kuluja. Kun vertailuluvuista vuodelta 2010 poistetaan vesiliiketoiminnan luvut, vertailukelpoinen toimintatuottojen kasvu on 8,0 %, toimintakulujen kasvu 6,4 % ja toimintakatteen kasvu 6,0 %, Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on laadittu oheinen selvitys: Verotulot Muutos % Kunnallisvero , , ,32 3,0 Yhteisövero , , ,30 26,3 Kiinteistövero , , ,59 3, , , ,21 4,7 Valtionosuudet Muutos % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ilman tasauksia , , ,00 5,0 Verotuloihin perustuva tasaus , , ,92 31,7 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,04 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , , ,00 3, , , ,04 4,4 Yhteensä , , ,25 4,6

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa. 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa. 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Yleinen talouskehitys on ennusteiden mukaan lähivuosina vaimeaa sekä kansainvälisessä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot