Tasekirja SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi"

Transkriptio

1 Tasekirja 2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO

2 Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomessa talouden vuosi 2011 alkoi hyvin, kun tuotanto, vienti sekä työllisyystilanne kehittyivät varsin myönteisesti ja näkymät lähitulevaisuuteen olivat suotuisat. Tilanne oli hyvin samantapainen myös muualla maailmassa. Kuitenkin loppukesästä 2011 alkanut epävarmuuden lisääntyminen erityisesti euroalueella on alkanut välittyä reaalitalouteen. Loppuvuoden aikana julkaistut taloustilastot ovat osoittaneet laaja-alaista taloudellisen aktiviteetin tahdin hidastumista niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ja aikaisempia ennusteita vuoden 2012 myönteisestä talouskasvusta on heikennetty merkittävästi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan myös Euroopan ulkopuolella kasvu on hidastumassa. Talouskasvun painopiste on kehittyvissä maissa, sen sijaan perinteisissä teollisuusmaissa kasvu hidastuu tai kääntyy taantumaan. Euroalueen keskimääräiseksi kasvuksi ennakoidaan nollakasvua, joskin Suomelle tärkeiden kauppakumppanien, Ruotsin, Saksan ja Venäjän talouksien ennustetaan kasvavan eurooppalaista keskiarvovauhtia nopeammin vuonna Kansainväliseen talouteen liittyy tällä hetkellä kuitenkin useita riskitekijöitä. Suomen talouden arvioidaan kasvaneen 2,9 % vuonna Vuoden 2012 alkupuoliskolla talouskasvu on ollut hyvin olematonta tai jopa lievästi negatiivista, mutta talouskasvun ennakoidaan alkavan uudelleen vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla, mikäli euromaiden velkakriisissä edetään luottamusta kohentavaan ja epävarmuutta poistavaan suuntaan. Palkansaajien ansiot nousivat vuonna ,8 %, ja vuonna 2012 nousun arvioidaan olevan 3,4 %. Hintapaineet ovat muuten pysyneet edelleen erittäin maltillisina, joskin inflaatio on lievästi kiihtynyt. Työttömyysaste on kääntynyt viime vuosien hyvän kehityksen jälkeen huonommaksi. Työttömien määrä kasvaa kuitenkin maltillisesti. Koko maan työttömyysaste pysyy n. 8 %:n tuntumassa. Vuonna 2011 kuntatalouden kokonaiskuva oli suotuisa, kuitenkin loppuvuotta kohti heikkenevä. Valtion aiemmat toimenpiteet, Kelamaksun poisto, yhteisö-

3 Toimintakertomus 2 veron kuntien jako-osuuden korottaminen ja kiinteistöveron alarajojen nostaminen vaikuttivat positiivisesti ja täysimääräisesti vuonna 2011 kuntien talouteen. Kuntien veronkorotukset ja säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet siihen, että useimmissa kunnissa taloustilanne on säilynyt verrattain vakaana. Kuntien tilinpäätökset vuodelta 2011 ovat kuitenkin ennakoitua heikompia. Kuntien menokehitys oli tulojen kehitystä selvästi nopeampaa ja toimintakate kasvoi peräti 5,2 %. Verotulojen kokonaiskasvu oli 3,9 % ja valtionosuuksien 3,3 %. Tämä kehitys merkitsi sitä, että kuntien yhteenlaskettu vuosikate alentui edellisestä vuodesta peräti 15,0 % ja kuntien velkamäärä kasvoi 7,1 %. Seinäjoen kaupungin kasvu on jatkunut edelleen varsin nopeana. Kaupungin myönteinen kehitys on laajasti huomattu ja tunnustettu. Asukasluku on jatkanut nopeaa kasvuaan, joka tulovaikutusten lisäksi edellyttää tietenkin panostuksia palvelujen tuottamiseen ja investointeihin. Vuoden 2011 lopun asukasluku oli henkilöä, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 882 asukasta ja 1,5 %. Seinäjoen kaupungin uusi strategia hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa vuonna Strategian hyväksymistä edelsi laaja ja osallistava strategiatyö, jossa kyettiin luomaan uuden Seinäjoen kaupungin yhteinen tahtotila. Tätä yhteistä tahtotilaa ilmensi strategian saama yksimielinen hyväksyntä. Strategia laadittiin kahdeksaksi vuodeksi mutta painottaen kuitenkin nykyistä valtuustokautta. Näin strategian konkreettisuusaste ja myös ohjausvaikutus tehostuvat. Strategia sisällöissä korostuvat kaupungin kasvusta seuraavat palveluiden järjestämisen, tuotannon sekä talouden haasteet. Strategia tuo myös keskeisesti esille kaupungin henkilöstön merkityksen. Osana johtamisjärjestelmän kehittämistä ja myös strategian toimeenpanoa kaupunginhallitus käynnisti hallitusohjelman laadintatyön. Kaupunginhallitus hyväksyi valtuustokautta koskevan hallitusohjelman joulukuun 2009 kokouksessa. Hallitusohjelman sisällöt on johdettu valtuuston hyväksymästä strategiasta ja sen toimeenpanosta. Vuosittain on hallitusohjelmasta ja strategiasta johdettu talousarvioon hallitusta sitovat konkreettiset tavoitteet vastuutettuna johtoryhmälle. Talousarviovuoden aikana käynnistettiin palvelustrategian ja henkilöstöstrategian valmistelutyö. Tavoitteena on, että nämä strategiat käsitellään valtuustossa ennen syyskautta Kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös on talousarviovuoden aikana muutettua talousarviota lievästi parempi ja sitä voi luonnehtia tyydyttäväksi. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 11,3 milj. ja se alittaa suunnitelman mukaiset poistot 0,7 milj.. Tilikauden ylijäämä on 34,1 milj. euroa erilaisten tilinpäätöskirjausten ja erityisesti vesiliiketoiminnan yhtiöittämisestä aiheutuneen myyntivoiton johdosta. Kaupunki investoi erittäin merkittävästi viime vuonna. Investointien rahoitus onkin edelleen iso haaste kaupungin taloudenhoidolle. Nettoinvestointien määrä oli viime vuonna liikelaitokset mukaan luettuna 21,6 milj., joten vuosikate kattoi investoinneista ainoastaan 52,3 %. Investointeja onkin lisäksi rahoitettu käyttöomaisuuden myyntituotoilla ja pitkäaikaisella lainoituksella.

4 Toimintakertomus 3 Kaupungin lainamäärä on 127,3 milj. ja asukasta kohti laskettuna /asukas. Vuotta aikaisemmin asukasta kohti laskettu lainamäärä oli /asukas. Lainamäärä ylittää kuntien keskiarvon, joka on ennakkotietojen mukaan /asukas. Kokonaisuudessaan vuosi 2011 oli jälleen yksi kaupungin kasvun vuosi. Kaupungin nopea kasvu kertoo onnistuneesta, pitkäjänteisestä strategisesta toiminnasta, jolla on voitu edelleen parantaa kaupungin asemaa muiden suomalaisten kasvukeskusten joukossa. Kaupungin kasvu vaatii kuitenkin myös panostuksia palvelujen määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen sekä merkittäviä investointeja, jotta näitä palveluja voidaan tuottaa. Korkea investointitaso edellyttää talouden tarkkaa suunnittelua ja palvelujen tuottamisen jatkuvaa tehostamista niin, että velkakehitys voidaan hallita ja kaupungin rahoitusasema pitää terveenä. Jorma Rasinmäki kaupunginjohtaja

5 Toimintakertomus Kaupungin hallinto Vuosi 2011 oli nykyisen valtuuston 3. toimikausi. Valtuusto aloitti toimintansa kuntaliitoksesta johtuen kunnallisvaalien jälkeen marraskuussa Vuoden 2011 aikana pidettiin 11 kokousta. Valtuuston kokoonpano on ohessa. Valtuuston puheenjohtajisto Raimo Ristilä, valtuuston puheenjohtaja, Kok. Jukka Vihriälä, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Kesk. Aarne Heikkilä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, SDP Valtuuston kokoonpano Suomen Keskusta (18) Pirjo Aittoniemi, Anna-Mari Haapala Kesk./sit., Juhani Hakala, Aaro Harjunpää, Kari Hokkanen, Kari Homi, Arja Hyytiä, Minna Julmala, Jorma Kivimäki, Juha Konttas, Jarmo Korhonen, Markku Lahtinen, Mikael Luotola, Timo Paavola, Asko Ristimäki, Paavo Eloniemi, Irene Turenius, Jukka Vihriälä Kansallinen Kokoomus (17) Jussi Alasalmi, Kimmo Heinonen, Erkki Honkala, Tero Juonoja, Heikki Keskinen, Kalle Keskinen, Alpo Kitinoja, Väinö Kuoppala, Matti Kuvaja, Antero Maunula, Pertti Mäki-Hakola, Raimo Mäki-Jaskari, Jyrki Mäkynen, Markku Rintamäki, Paula Risikko, Raimo Ristilä, Ilmari Ylä-Autio Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (10) Markus Aaltonen, Aarne Heikkilä, Helena Koivusaari, Riitta Lehtola, Jaakko Lepistö, Sirkka Penttilä, Seppo Perkiö, Leena Riikilä, Harry Wallin, Markku Vähä-Koivisto Suomen Kristillisdemokraatit (2) Seppo Lampi, Kati Nummensalo Perussuomalaiset (2) Hannu Haapasalmi, Anneli Manninen Vihreä liitto (1) Juha Koivisto Vasemmistoliitto (1) Reijo Niemelä Kaupunginhallituksen kokoonpano on ohessa. Kaupunginhallitus piti vuoden 2011 aikana 31 kokousta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Irene Turenius, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Kesk.) Pertti Mäki-Hakola, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (Kok.) Jaakko Lepistö, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja (SDP) Kaupunginhallituksen kokoonpano Suomen Keskusta Pirjo Aittoniemi, Aaro Harjunpää, Jorma Kivimäki, Timo Paavola, Irene Turenius Kansallinen Kokoomus Kimmo Heinonen, Anu Nurmela, Jyrki Mäkynen, Pertti Mäki-Hakola, Aila Kivimäki

6 Toimintakertomus 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Sirkka Penttilä, Leena Riikilä, Jaakko Lepistö Eri lautakunnista ja jaostoista on ohessa selvitetty asianomaisen toimielimen puheenjohtajisto ja kokouskerrat. Jaostot ja lautakunnat Henkilöstöjaosto puheenjohtaja Jorma Kivimäki varapuheenjohtaja Kati Nummensalo Kaupunkisuunnittelujaosto puheenjohtaja Kimmo Heinonen varapuheenjohtaja Timo Paavola Asukaslautakunta, Nurmo puheenjohtaja Väinö Kuoppala varapuheenjohtaja Tuulikki Martikkala Asukaslautakunta, Peräseinäjoki puheenjohtaja Aaro Harjunpää varapuheenjohtaja Erkki Mäkelä Asukaslautakunta, Ylistaro puheenjohtaja Jorma Kivimäki varapuheenjohtaja Jaakko Lammi Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja Jorma Viitamäki varapuheenjohtaja Kirsti Kaatia Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta puheenjohtaja Markku Lehtola varapuheenjohtaja Alpo Kitinoja Kulttuurilautakunta puheenjohtaja Ilmari Ylä-Autio varapuheenjohtaja Hanna Mäkynen Liikuntalautakunta puheenjohtaja Heikki Keskinen varapuheenjohtaja Ritva Melender Nuorisolautakunta puheenjohtaja Mikael Luotola varapuheenjohtaja Marjo Kulmala Sosiaali- ja terveyslautakunta puheenjohtaja Matti Kuvaja varapuheenjohtaja Markku Lahtinen Tarkastuslautakunta puheenjohtaja Kari Hokkanen varapuheenjohtaja Anneli Manninen Tekninen lautakunta puheenjohtaja Kari Homi varapuheenjohtaja Markku Rintamäki Ympäristölautakunta puheenjohtaja Juha Konttas varapuheenjohtaja Risto Lauhanen Kokouskerrat

7 Toimintakertomus 6 Kaupungin hallinto-organisaatio on oheisen organisaatiokaavion mukainen. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Maunula TARKASTUSTOIMI tarkastuspäällikkö Kosti Väliniemi KONSERNIYHTEISÖT Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki KAUPUNGINKANSLIA Hallintopalvelut kansliapäällikkö Raija Ranta Kehittämispalvelut kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Talouspalvelut rahoitusjohtaja Aaro Honkola Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskus johtaja Juha Luukko SIVISTYSKESKUS toimialajohtaja Heikki Vierula Hallinto (Heikki Vierula) talouspäällikkö Satu Lammi Perusopetus (Jari Jaskari) Erityispalvelut (vs. Ville Järvi) Lukiokoulutus (Heikki Vierula) Kansalaisopisto (Maija-Liisa Nyyssölä) Kulttuuritoimi (Leena Kråknäs) Kirjastotoimi (Mervi Heikkilä) Museotoimi (Susanna Tyrväinen) Liikuntatoimi (Anne Kotila) Nuorisotoimi (Pekka Hautamäki) Varhaiskasvatus (Aija-Marita Näsänen) SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Hallinto (Harri Jokiranta) hallintopäällikkö Markku Valo talouspäällikkö Ulla Kuismanen kehittämispäällikkö Lea Porola Erityispalvelut Sosiaalityö (Päivi Saukko) Vanhustyö (Anneli Saarinen) Terveydenhuolto (Tiina Perä) Ympäristöterveydenhuolto (Seppo Kangas) Seinäjoen Työterveys (Tarja Välimäki) Seinäjoen Elintarvike- ja ympäristölaboratorio (Seppo Kangas) TEKNIIKKAKESKUS toimialajohtaja Markku Kujanpää Hallinto (Markku Kujanpää) hallintopäällikkö Juha Ahonen talouspäällikkö Pekka Mikkonen Kunnallistekniikka (Kari Havunen) Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu (Hilkka Jaakola) Kiinteistö- ja mittauspalvelut (Taru-Maaria Herttua- Suokko) Tilapalvelut (Jussi Aittoniemi) Rakennusvalvonta (Raimo Syrjälä / Arto Kruuti) Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos (vs. Harri Setälä)

8 Toimintakertomus 7 Kaupungin henkilöstön osalta valmistellaan erillinen henkilöstötilinpäätös. Henkilöstömäärät ovat viime vuoden aikana palvelukeskuksittain kehittyneet seuraavasti: Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä Ilman työllistettyjä Kaupunginkanslia Sivistyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Tekniikkakeskus EP:n Pelastuslaitos Työterveyshuolto SeiLab Elinkeinokeskus, Seek Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä on vuoden lopussa henkilöä ja se kasvoi yhteensä 44 työntekijällä eli 1,4 %. Kun kokonaishenkilöstömäärään lasketaan myös sijaiset ja määräaikaiset työntekijät, on henkilöstömäärä vuoden 2011 lopussa ja siinä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 219 henkilöä. Kasvu aiheutuu sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvusta. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina näkyy alla olevasta kuviosta: Vakinaisen henkilöstön määrä

9 Toimintakertomus 8 Henkilöstökulut sivukuluineen olivat viime vuonna yhteensä 160,8 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 4,8 %. Lomapalkka- ja lomarahavelan kirjauskäytännön muutos lisäsi palkkakuluja 1,4 milj. euroa. Kirjaus perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 103/ Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talouskasvu hidastui vuoden 2011 loppupuoliskolla alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen Euroopan velkakriisin aiheuttaman epävarmuuden lisäännyttyä ja velkakriisin alettua vaikuttaa reaalitalouteen. Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan Suomen talous kasvoi viime vuonna 2,9 % ja alkaneen vuoden 2012 talouskasvuksi arvioidaan 0,4 %. Maailmantalouden ja maailmankaupan kasvun arvioidaan hidastuvan väliaikaisesti vuonna 2012 ja kiihtyvän uudelleen Vuoden 2011 loppupuolella Suomen ulkomaankaupassa tapahtui käänne huonompaan. Hyvin alkanut vuosi tavaroiden viennissä ja tuonnissa päättyi määrissä mitattuna alle edellisen vuoden tason. Palveluiden ulkomaankauppa oli jyrkässä laskussa vuonna 2011, mikä osaltaan madaltaa arviota vuoden 2011 viennistä ja tuonnista. Heikon loppuvuoden painamana viennin arvioidaan supistuneen 1,5 % ja tuonnin 0,5 % vuonna Työllisyys koheni vuonna Työllisten määrä lisääntyi prosentin ja työttömyysaste aleni puoli prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. Ennusteen mukaan vuonna 2012 työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee 8,1 prosenttiin. Suomen julkinen talous säilyy alijäämäisenä lähivuodet valtiontalouden suuren alijäämän takia. Nimellinen ansiotasoindeksi nousi vuonna ,7 %, josta 2,0 %-yksikköä selittyy sopimuskorotusten vaikutuksella ja 0,7 %-yksikköä muilla tekijöillä kuin sopimuskorotuksilla. Koska inflaatio oli keskimäärin 3,4 %, reaalinen ansiotasoindeksi laski 0,7 %. Vuosina sopimuskorotukset määräytyvät hyvin kattavasti raamisopimuksen mukaan, sillä sopimuksen piirissä on noin 94 % palkansaajista. Suomen tehdasteollisuus voitti takaisin taantumassa vuonna 2009 menetettyä kustannuskilpailukykyä suhteessa kilpailijamaihin vuonna Noin puolet kilpailukyvyn kohenemisesta johtui euron valuuttakurssin heikkenemisestä ja puolet yksikkötyökustannusten alenemisesta suhteessa kilpailijamaihin. Yksikkötyökustannusten alenemisen taustalla on taantumasta toipuvan teollisuustuotannon tuntuva lisääntyminen suhteessa työpanokseen. Koko talouden kilpailukyky koheni myös. Vuonna 2011 Suomen kilpailukyvyn muutokset verrattuna kilpailijamaihin ovat olleet pieniä. Alkaneena vuonna koko talouden yksikkötyökustannusten ennustetaan kohoavan Suomessa euroaluetta nopeammin. Euroopan keskuspankin neuvosto päätti heinäkuussa 2011 nostaa perusrahoitusoperaatioiden korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 1,50 prosenttiin, mitä neuvosto piti edelleen kasvua tukevana. Koron nostoa neuvosto perusteli hintavakauteen kohdistuvien riskien kasvulla. Euroalueen inflaatio oli vuoden 2011 alkupuoliskolla keskimäärin 2,6 %. Kesän aikana talousnäkymät kuitenkin heikkenivät ja markkinoiden kokema epävarmuus lisääntyi, kun Euroopan velkakriisin leviäminen Italian ja Espanjan velkakirjamarkkinoille alkoi näyttää todennäköisemmältä ja Yhdysvaltojen velkakattoneuvottelut pitkittyivät.

10 tammi.07 huhti.07 heinä.07 loka.07 tammi.08 huhti.08 heinä.08 loka.08 tammi.09 huhti.09 heinä.09 loka.09 tammi.10 huhti.10 heinä.10 loka.10 tammi.11 huhti.11 heinä.11 loka.11 Toimintakertomus 9 Marraskuussa EKP päätti laskea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä, kun neuvoston arvion mukaan rahoitusmarkkinoiden jännitteet tulevat todennäköisesti vaimentamaan euroalueen talouden kasvuvauhtia. Joulukuun alussa EKP laski korkoa edelleen 0,25 prosenttiyksikköä 1 prosenttiin. Epävarmuuden lisäännyttyä neuvosto piti palkka- ja hintapaineita vähäisinä. Euribor - korot kääntyivät laskuun vuoden 2011 lopussa. Rahoitusmarkkinoilla odotetaan lyhyiden markkinakorkojen edelleen hieman laskevan vuoden 2012 aikana. Viime vuosien korkokehitys käy ilmi oheisesta kuviosta, josta näkyy myös korkojen nousukehityksen taittuminen loppuvuonna Korot ovat edelleen historiallisen matalalla ja tämä osaltaan alentaa myös kaupungin korkokuluja. 6 Korkokehitys kk Euribor 6 kk Euribor 12 kk Euribos Talouden epävakaista näkymistä huolimatta työllisyystilanne ei ole lähtenyt voimakkaasti heikentymään. Vuonna 2011 työttömyysaste alentui jääden 7,9 prosenttiin. Työttömyyden ennustetaan kuitenkin kasvavan vuonna Inflaatiokehitys nopeutui lievästi viime vuonna. Kuluttajahintojen muutos oli 2,9 % (vuonna ,4 %), elinkustannusindeksin muutos oli myös 2,9 % (vuonna ,0 %) ja rakennuskustannukset nousivat 3,0 % % (vuonna ,0 %). Kuntatalouden tulorahoitusvajeen syventymistä ei satu oikenemaan viime vuonna. Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan kuntien tilinpäätökset tulevat olemaan ennakoitua heikommat ja kuntien lisävelkaantuminen jatkuu. Palvelujen tuottamiseen liittyvä menokehitys on selvästi keskeisten tuloerien kehitystä nopeampaa. Kuntien yhteenlaskettu toimintakate kasvoi viime vuonna 5,2 % kun verotulojen kasvu oli 3,9 % ja valtionosuuksien kasvu 3,3 %. Kuntien lainakanta kasvoi lähes 1,0 mrd. euroa ja asukasta kohti laskettu lainamäärä on viime vuoden lopussa euroa.

11 Toimintakertomus 10 Kunta-alalla sovellettava kirjanpidon poistokäytäntö on osin peittänyt kuntatalouden tulorahoituksen riittämättömyyden investointien rahoituksessa, mikä näkyy kuntien nopeana velkaantumisena. Kuntien tilinpäätöksissä käytetyt poistot ovat selvästi investointeja pienemmät, mistä johtuen tilinpäätökset näyttävät ylijäämää, vaikka kunnat samaan aikaan velkaantuvat merkittävästi. 1.4 Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys sekä muut olennaiset tapahtumat Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun keskeisenä lähtökohtana talouden osalta on kestävä ja vakaa talouskehitys. Kaupungin talouden keskeinen ongelma on investointien rahoitus. Tunnusomaista kaupungin taloudelle on, että poistotaso ei kuvasta investointitarvetta, nettoinvestointien määrä on jatkuvasti poistoja suurempi. Vasta sellainen vuosikatetaso, joka turvaa riittävän investointikyvyn, mahdollistaa velkakehityksen pysäyttämisen. Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan kaupungin strategian, jossa valtuusto linjasi valtuustotasoiset tavoitteet vuosille Strategiatyön yhteydessä on arvioitu kaupungin toimintaympäristön muutosta ja muutoksen tuomia strategisia haasteita. Kaupungin perustehtävä on kuvattu missiossa. Visiotavoitteet on koottu kahdeksaksi osavisioksi. Visiotavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet sisältävät linjaukset kaupungin kasvusta, palvelujen tuottamisesta, osaamisesta, elinkeinotoiminnan kehittämisestä, tapahtumien ja elämysten visiosta, yhteistyön kehittämisestä, kaupungin taloudesta ja johtamisesta. Viime vuoden talouskehitys oli kaupungin talouden osalta kaksijakoinen. Alkuvuoden hyvä talouskehitys kääntyi loppuvuodesta selvästi heikommalle kehitysuralle. Tämä näkyi erityisesti verotulojen heikentyneenä kehityksenä. Menojen kasvukehitys oli edelleen varsin nopeaa ja keskeisiin tuloeriin verrattuna selvästi suurempaa. Kun toimintakate kasvoi peräti 8,1 %, verotulot kasvoivat 4,7 % ja valtionosuudet 4,4 %. Vuosikate alentui 11,3 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 20,1 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 21,6 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 30,5 milj. euroa. Investointitason alentuminen ja käyttöomaisuuden myyntitulojen hyvä kehitys merkitsivät sitä, että kaupungin velkakehitys pysyi kuitenkin kohtuullisena. Kaupungin kokonaislainamäärä on tilinpäätöksessä 127,3 milj. euroa ( ,3 milj. euroa) ja asukasta kohti laskettu lainamäärä euroa ( euroa). Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan kuntien asukasta kohti laskettu velkamäärä on vuoden 2011 lopussa euroa. Nyt laaditussa tilinpäätöksessä lyhytaikaisten lainojen määrä on 21,9 milj., kun niiden määrä vuotta aikaisemmin oli 23,4 milj.. Pitkäaikaisten lainojen määrä on tilinpäätöksessä 105,4 milj., vuoden 2010 tilinpäätöksessä niiden määrä oli 100,9 milj.. Työllisyystilanne lähti parantumaan vuoden 2009 taantuman taittumisen myötä. Merkittävää on, että työttömyysaste ei taantuman syvimmässäkään vaiheessa lähtenyt hallitsemattomaan kasvuun. Työttömyystilanne alkoi kuitenkin heikentyä loppuvuonna Kun koko maan työttömyysaste oli vuo-

12 Toimintakertomus 11 den lopussa työvoimahallinnon lukujen mukaan 9,7 %, oli vastaava luku Seinäjoella 8,6 % ja Etelä-Pohjanmaalla myös 8,6 %. Vuotta aikaisemmin Seinäjoen työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömyysasteen kehitys viiden viimeisen vuoden osalta käy ilmi oheisesta kuviosta: TYÖTTÖMYYSASTE 1/ / Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa Koko maa Kaupungin asukasluku on kehittynyt myönteisesti. Vuoden 2011 lopussa asukasluku oli ja asukasluku kasvoi vuoden aikana 882 henkilöä ja 1,5 %. Asukasluku on kehittynyt viime vuosina seuraavasti: Asukasluku Muutos Muutos-% , , , , , , , , , ,5

13 Toimintakertomus 12 ASUKASLUKU Seinäjoki Peräseinäjoki Nurmo Ylistaro Asukasluvun kuukausikohtaiset kasvut näkyvät oheisesta kuvioista: Asukasluku Asukasluvun kasvu, kk Asukasluku Viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksissaan ja Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä on käsitelty vielä valtuuston kokouksessa Vuoden 2011 alkuperäisen talousarvion mukaan vuosikatteeksi liikelaitokset mukaan lukien ennakoitiin muodostuvan 10,2 milj.. Talousarviovuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen vuosikatteeksi ennakoitiin 11,0 milj.. Tilin-

14 Toimintakertomus 13 päätöksen mukainen vuosikate on 11,3 milj.. Tämä vuosikate ei kata 12,0 milj. euron suuruisia poistoja. Verotulojen kehitys Seinäjoella oli tyydyttävä. Erityisesti kunnallisverotulojen kehitys oli budjettivuoden aikana kaksijakoinen, vuoden alkupuolella verotulot kehittyivät hyvin mutta vuoden loppupuolella hyvä kehitys selvästi hidastui. Verotulojen kasvu koko maan ja Seinäjoen osalta näkyy oheisesta taulukosta. Tosin verotulojen kasvua tarkasteltaessa tulee muistaa, että kaupunki ei nostanut tuloveroprosenttiaan vuodelle 2011, mutta koko maan keskimääräinen veroprosentti nousi 18,97 prosentista 19,16 prosenttiin, korotusvaikutus 1,0 %. kasvu-% Koko maa Seinäjoki Kunnallisvero 2,9 3,0 Yhteisövero 18,1 26,3 Kiinteistövero 2,6 3,3 Kaupungin kokonaisinvestointien määrä kaupunki ja sen liikelaitokset huomioituna on 23,1 milj.. Vuonna 2010 kokonaisinvestoinnit olivat 31,6 milj. euroa. Investointitason alentuminen aiheutuu Seinäjoen Vesi - liikelaitoksen yhtiöittämisestä, jonka johdosta sen investoinnit eivät näy enää kaupungin tilinpäätöksessä. Kaupungin investointimenot ovat 22,1 milj., Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen investoinnit 0,8 milj. ja Seinäjoen Elintarvike- ja ympäristölaboratorion 0,1 milj.. Nettoinvestointien määrä on 21,6 milj.. Kaupungin tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 11,3 milj., joka vuosikate ei kata poistoja eikä investointien rahoitusta. Investointeja on edelleen rahoitettu käyttöomaisuuden myynnillä, saaduilla antolainojen lyhennyksillä ja pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäyksellä. Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen suhde on kehittynyt seuraavasti: VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT Vuosikate Nettoinvestoinnit Poistot Kuviosta nähdään, että vuosikatteen ja poistojen suhde on tasapainossa, joskin poistotaso on kuntasektorille tyypillisesti matala. Kaupungin ongelma

15 Toimintakertomus 14 rahoituksen näkökulmasta on korkea investointiaste. Investointeja on kuitenkin voitu rahoittaa vuosikatteen lisäksi omaisuutta, erityisesti tontteja myymällä ja antolainoista saaduilla lyhennyksillä. Tilinpäätökseen on merkittävästi vaikuttanut Seinäjoen Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen Seinäjoen Vesi Oy:ksi. Vesiliiketoiminta ei näy enää kaupungin taloudessa ja tilinpäätöksessä on tehty merkittäviä yhtiöittämiseen liittyviä kirjauksia. Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 31,1 milj. euron suuruinen myyntivoitto. Lisäksi tilinpäätökseen on kirjattu poistoeron muutos 2,7 milj. euroa. Näiden kirjausten jälkeen koko vuoden tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi 34,1 milj.. Talousarviovuoden aikana muutettu talousarvio oli ylijäämäinen 29,0 milj. euroa, joten tilikauden ylijäämä on 5,2 milj. euroa budjettia parempi. Muut olennaiset tapahtumat Tilikauden aikana saatiin päätökseen kaupungin vesiliiketoiminnan rakennejärjestely. Järjestelyssä kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Seinäjoen Energia Oy perusti alakonserniin uuden kokonaan omistamansa yhtiön nimeltään Seinäjoen Vesi Oy. Kaupunki pääosin myi ja osin vuokrasi yhtiölle vesiliiketoimintaan kuuluvan omaisuuden. Omaisuuden arvo määriteltiin erillisen arvonmääritysprosessin kautta. Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyivät myös henkilöstö ja vesiliiketoimintaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet yhtiölle. Rakennejärjestelyyn liittyvät asiakirjat on hyväksytty lopullisina kokonaisuudessaan valtuuston kokouksessa , 87. Liiketoiminnan myyntiä koskeva kauppahinta oli ,40 euroa. Lisäksi yhtiö maksaa vuokratusta omaisuudesta vuokrasuhteen alussa vuosivuokraa ,04 euroa + alv. Vesihuoltoliiketoiminnan kaupasta syntyi yhtiön ja kaupungin välille velkasuhde, jossa yhtiön kokonaisvelkamäärä kaupungille on ,84 euroa. Lainan laina-aika on 30 vuotta, josta 10 ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita ja lainaa lyhennetään sen jälkeen tasasuuruisina erinä kaksi kertaa vuodessa. Laina on edellä mainitun valtuuston päätöksen mukaan konsernin sisäisenä lainana vakuudeton ja siitä peritään 12 kuukauden euriborkorko lisättynä 2,2 %:n marginaalilla kuitenkin niin, että lainan vähimmäiskorko on 6 %. Liiketoimintakaupalla on oleellisia vaikutuksia kaupungin tilinpäätökseen. Kaupasta syntyi kaupungin tilinpäätökseen kertaluontoinen myyntivoitto määrältään ,96 euroa. Tämä myyntivoitto on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin. Muodostuneesta tilikauden tuloksesta ei ole tilinpäätöksessä tehty investointivarausta. Tältä osin tilinpäätöksen kirjausperusteet on käsitelty kaupunginhallituksessa Edellä todetut kirjaukset yhdessä tuloksen käsittelyerien kanssa ovat merkinneet sitä, että kaupungin tilinpäätöksen mukainen tilikauden ylijäämä on 34,1 milj. euroa. Samalla kaupungin lainasaamiset ovat kasvaneet kirjatun velan määrällä ja kaupungin vesiliiketoimintaan liittyvä omaisuus ei vastaavasti enää sisälly kaupungin taseen pysyviin vastaaviin.

16 Toimintakertomus 15 2 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on 2010 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaavat kaupungin johdon ohella kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina. Sisäisen valvonnan ohje on käsitelty lauta- ja johtokunnissa sekä johtoryhmissä. Ohjeesta on myös informoitu tulosyksiköiden vastuuhenkilöstöä. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kaupungin hallintokunnissa. Sisäistä valvontaa säätelevät lisäksi säännöllisesti päivitettävät muut säännöt ja ohjeet. Selontekojärjestelmää on kehitetty. Selonteko perustuu osittain tarkastustoimen suorittamiin tarkastuksiin sekä tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden suorittamaan itsearviointiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä. Arvioinnin kohteena olivat johtamisen ja hallinnon järjestäminen, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta, riskienhallinta ja sen valvontakeinot, tieto ja tiedonvälitys sekä seurantamenettelyt. Kaupunginhallitus ei ole havainnut sisäisessä valvonnassa olennaisia puutteita ja virheitä. Johtamis- ja hallintojärjestelmä on asianmukainen. Hallitus- ja lautakuntatyöskentely on tehokasta ja hyvän hallintotavan mukaista. Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne edistää osaltaan tehokasta toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on määritelty säännöillä ja ohjeilla selkeästi. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäistä tarkastusta suorittaa kaupungissa tarkastuspäällikkö, jonka toimintaa ohjaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet. Tarkastuspäällikkö on toteuttanut toiminnassaan laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Tarkastuspäällikkö toimii myös tarkastuslautakunnan valmistelijana ja esittelijänä sekä tekee erikseen sovittavaa yhteistyötä tilintarkastajan kanssa. Riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta, yhteensovittamisesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunkin tulosalueen on tiedostettava ja kartoitettava omat rahoitus-, henkilö-, omaisuus- ja toimintariskit ja ryhdyttävä itse riskien ehkäisemistoimiin tai tehtävä niistä esitys hallitukselle. Keskitettyä riskikartoitusta ei kaupunki ole tehnyt. Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen tapahtuu kunkin palvelukeskuksen toimesta ja vastuulla. Riskienhallinnan raportointi johdolle ei ole systemaattista eikä säännöllistä

17 Toimintakertomus 16 eikä toimialojen ja vastuualueiden johdolle ole järjestetty säännöllistä koulutusta riskienhallinnasta. Riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa ei ole havaittu puutteita. Riskienhallinnan kehittämiseksi kaupungille laaditaan vuoden 2012 aikana riskienhallintapolitiikka ja myöhemmässä vaiheessa tehdään myös kokonaisvaltainen riskikartoitus, jonka yhteydessä luodaan myös seuranta- ja raportointijärjestelmä. Konsernivalvonta Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tytäryhteisöjen ohjaus on vastuutettu kaupungin johdolle. Kaupunginhallitus on antanut yhtiö- tai vuosikokousedustajille tarvittavat ohjeet mm. yhteisöjen hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Keskeisten tytäryhtiöiden hallituksissa on kaupungin johtoryhmästä valittu täysivaltainen jäsen. Valinta on tehty kunkin oman osaamisalueen mukaisesti. Ohjeiden anto tytäryhteisöille on ollut riittävää ja tiedonkulku on järjestetty asianmukaisella tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa seurataan 2 kertaa vuodessa. Johtoryhmässä on säännöllisesti esillä konserniyhtiöiden asiat ja kaupunginhallitukselle annetaan erillisraportteja merkittävimpien tytäryhteisöjen toiminnasta. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi on ollut pääosin toimivaa. Konsernitavoitteiden asettelu ja seuranta on pääosiltaan tarkoituksenmukaista ja riittävää. Konserniohjetta on noudatettu asianmukaisesti. Riskienhallinnassa noudatetaan yhtenäistä toimintapolitiikkaa kaupungin kanssa. 3

18 Toimintakertomus 17 Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Alla oleva vuotta 2011 koskeva tuloslaskelma on laadittu niin, että se sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut. Liikelaitoksina toimivien Seinäjoen Työterveyden, Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorion ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen tuotot ja kulut sisältyvät tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset Ulkoinen Muutos- % Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,9 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,9 Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Satunnaiset erät ,5 Tilikauden tulos ,3 Poistoeron muutos ,1 Varausten muutos ,7 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 8 Tilikauden ylijäämä (+) tai alijäämä (-) ,9 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,7 23,6 Vuosikate/Poistot, % 93,9 152,5 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä, Tuloslaskelman tuotot jakaantuivat seuraavasti:

19 Toimintakertomus Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Yhteensä Toimintakulujen määrä tilinpäätöksessä on 331,9 milj.. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä

20 Toimintakertomus 19 Toimintakulut 5% 8% 2% 1% 48% 35% Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate on tilinpäätöksessä alijäämäinen 263,3 milj.. Toimintakate on kasvanut 19,8 milj. ja 8,1 %. Toimintatuotot ovat vähentyneet 8,9 % % ja toimintakulut kasvaneet 4,1 %. Luvut eivät ole vertailukelpoisia vesiliiketoiminnan järjestelyihin liittyen, vuoden 2011 luvut eivät sisällä vesiliiketoiminnan tuottoja ja kuluja. Kun vertailuluvuista vuodelta 2010 poistetaan vesiliiketoiminnan luvut, vertailukelpoinen toimintatuottojen kasvu on 8,0 %, toimintakulujen kasvu 6,4 % ja toimintakatteen kasvu 6,0 %, Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on laadittu oheinen selvitys: Verotulot Muutos % Kunnallisvero , , ,32 3,0 Yhteisövero , , ,30 26,3 Kiinteistövero , , ,59 3, , , ,21 4,7 Valtionosuudet Muutos % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ilman tasauksia , , ,00 5,0 Verotuloihin perustuva tasaus , , ,92 31,7 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,04 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , , ,00 3, , , ,04 4,4 Yhteensä , , ,25 4,6

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015

TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015 1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2015... 4 1.2 KAUPUNGIN

Lisätiedot