TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

2

3 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 11 Tulevaisuuden näkymät 11 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 12 Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma 13 Sivakka-yhtymä Oy:n tase 14 Oulun Sivakka Oy:n tuloslaskelma 15 Oulun Sivakka Oy:n tase 16 Oulun Tervatalot Oy:n tuloslaskelma 17 Oulun Tervatalot Oy:n tase 18 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tuloslaskelma 19 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tase TOIMINTAKERTOMUS

4 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii Sivakka-konsernin emoyhtiönä. Sivakka-konsernin tehtävänä on tukea kaupungin asuntopolitiikan toteutumista ylläpitämällä monipuolista ja kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa Oulun kaupungissa. Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy, Oulun Remonttimylly Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari. Oulun Sivakka Oy:n hallintaan on keskitetty konsernin arava- ja korkotukilainsäädännön alaiset kiinteistöt. Oulun Tervatalot Oy omistaa erityisryhmille kohdennettuja asuntoja ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari omistaa Pikisaaren kaupunginosassa sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puutaloja. Oulun Remonttimylly Oy on kunnossapitorakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Toimintavuoden alussa kuntaliitosten yhteydessä sovitut vuokra-asuntoyhtiöiden keskittämiset Sivakka-konserniin saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Simppulanhaka, Kiinteistö Oy Jääskönpelto ja Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab sulautuivat osaksi Oulun Sivakka Oy:tä. Sulautumisten myötä Oulun Sivakan asuntokanta kasvoi asunnolla ja yhtiöllä oli omistuksessaan vuoden alussa yhteensä asuntoa. Oulun Asuntohankinta Oy:ltä siirtyi osittaisjakautumisella Sivakka-yhtymä Oy:n omistukseen 134 asunto-osaketta ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaresta tuli Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Lisäksi Kiinteistö Oy Puolukkarivi sekä As Oy Ylikiimingin Murtopuisto sulautuivat osaksi Sivakka-yhtymä Oy:tä. Toimintavuoden alussa Sivakkayhtymällä oli omistuksessaan asuntoa ja Sivakka-konsernissa oli vuokrattavana asuntoja yhteensä kpl, johon sisältyy myös Oulun Asuntohankinta Oy:n omistamat 105 asuntoa. Vuonna 2014 Oulun alueen taloudellista kehitystä ravistelivat suuret ICTalan irtisanomiset ja alueen talous oli taantumassa koko valtakunnan talouden tavoin. Talouden alavireisyys heijastui myös yhtiön liiketoimintaan kysynnän heikkenemisenä. Oulun alueen vuokraasuntomarkkinat olivat edellisten vuosien tapaan ylitarjontatilanteessa ja markkinatilanne jatkui siten vaikeana. Sivakka-konsernin omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli 96,0 % (96,6 %). Oulun alueella vuokra-asuntojen vaihtuvuus pysyi korkeana ja asukasvaihtuvuus vuonna 2014 oli 28,9 % (31,3 %). Oulun kaupungin asuntotoimen marraskuussa 2014 tekemän selvityksen mukaan ARA-asuntojen keskimääräinen käyttöaste Oulussa oli 94,2 % ja keskimääräinen vaihtuvuus oli 38,3 %. Näihin alueen tunnuslukuihin verrattuna Sivakka on menestynyt vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Sivakka-yhtymän taloutta kuvaavat muut tunnusluvut kehittyivät positiiviseen suuntaan. Yhtiön talous on vakaa ja yhtiön maksuvalmius sekä omavaraisuus kehittyivät positiivisesti. Tehtyjen konsernirakennejärjestelyiden myötä varautumistarve tuleviin korjauksiin lisääntyi jonkin verran. Kiinteistökannan ikärakenteesta johtuen korjaustarve kasvaa lähivuosina nopeasti, mutta suunnitelmallisen varautumisen vuoksi tulevat korjaukset voidaan toteuttaa ilman merkittävää vuokratason korottamista. Sivakan kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotoiminta perustuu systemaattiseen PTS-työhön. PTS:n ylläpitämiseksi kaikissa huoneistoissa tehdään määräaikaistarkistus kahden vuoden välein ja kiinteistöissä tehdään kuntoarviointia säännöllisesti. Sivakka-konsernin omistuksessa olevista kiinteistöistä merkittävä osa on rakennettu 1990-luvulla ja tämän kiinteistökannan asuntojen sisätilat vaativat jo kunnostusta vastatakseen asiakkaiden odotuksia. Tämän vuoksi yhtiössä on kehitetty Koti Kuntoon -korjausmalli, jossa asuntojen pinnat saadaan kunnostettua kohtuullisilla kustannuksilla. Koti Kuntoon -korjausmallissa korjaustoimet käsittävät lähinnä keittiökalusteiden/-kalusteovien sekä lattiamateriaalien vaihtoja. Samalla teh- 4 TOIMINTAKERTOMUS 2014

5 Yhtiö Asuntojen keskivuokra Asuntojen keskivuokra (euroa/m 2 /kk) (euroa/m /kk) Sivakka-konserni: Sivakka-yhtymä Oy 10,25 10,09 Oulun Sivakka Oy 9,49 9,36 Kiint. Oy Oulun Pikisaari 8,28 8,15 Oulun Asuntohankinta Oy 11,48 10,93 dään asuntokohtaisen tarpeen mukaan myös muiden pintamateriaalien ja kylpyhuoneiden korjaustoimia. Useimmissa tapauksissa korjaukset voidaan tehdä ilman vuokrasuhteiden katkeamisia. Vanhemmassa kiinteistökannassa tehdään lisäksi peruskorjauksia, joissa korjaustoimet ovat Koti Kuntoon -mallia laajempia. Sivakka-konsernin kiinteistökannasta on laadittu korjausvelkaanalyysi ja tehtyjen selvitysten mukaan yhtiöiden tekemät asuintalovaraukset riittävät kattamaan yhtiöiden laskennallisen korjausvelan. Esteettömyyden kehittämiseksi Oulun Sivakka / Koskelompin peruskorjauksen yhteydessä kohteen kolmikerroksiseen rakennukseen lisätään hissi. Sivakan tavoitteena on lisärakentamisena toteuttaa vuosittain vähintään yhteen kohteeseen hissi. Vuokria korotettiin keskimäärin 1,5 % (4,2 %). Sivakka-konsernin vuokrauksessa olevien asuntojen keskineliövuokra vuoden 2014 lopussa oli 9,62 euroa/m 2 /kk (9,50 euroa/m 2 /kk). Konsernin asuntokannassa vuoden 2014 alussa tapahtuneiden muutosten vuoksi taulukossa esitetyt tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Raimo Hätälä Toimitusjohtaja TOIMINTAKERTOMUS

6 2. ASUNTOJEN VUOKRAUS Toimintavuoden aikana vuokra-asunnoista oli Oulun alueella edelleenkin runsaasti tarjontaa ja historiallisesti katsottuna vuokra-asumisen asema suhteessa omistusasumiseen oli poikkeuksellisen huono. Sivakka-konsernin asuntoja vapautui vuoden 2014 aikana keskimäärin 158 kpl kuukaudessa (139 kpl). Sivakka-konsernin asiakkaille tehtiin toimintavuoden aikana asuntotarjouksia yhteensä kpl ( kpl). Näistä johti vuokrasopimukseen vain 21 % (21 %) eli kpl (2 229 kpl). Asiakkaiden lisääntyneistä talousvaikeuksista johtuen Sivakka-konsernin vuokrasaamiset säilyivät edelleen korkealla tasolla. Ne olivat vuoden lopussa 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 % (1,7 %) vuosittaisesta vuokratulosta. Asiakkaiden heikentyneen taloustilanteen ja ilmeisen tuen tarpeen vuoksi asiakasneuvontaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Asumisen ongelmiin ajautuivat yhä useammin asiakkaat, joilla ei ollut aiempia vuokranmaksuongelmia tai muita vaikeuksia. Asumisen ongelmien ehkäisemiseksi perustettiin toimintavuoden aikana yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaalitoimen kanssa työryhmä, joka valmistelee asumisneuvonnan käynnistämistä Ouluun. Vuonna 2014 Sivakka-konsernin asukkaille tarjottiin asukasetuina erilaisia tuotteita (kylmäkalusteita, liesiä, astianpesukoneita, kiukaita, sälekaihtimia) yhteensä 241 kpl (301 kpl). Suosituin tuote-etu oli keraaminen liesi kiertoilmauunilla, jonka valitsi 56 edun vastaanottajaa. Toimintavuoden aikana tarjottiin myös ensimmäiset remonttiedut vähintään 10 vuotta asuneille asiakkaille ja käytännön toimet remonttietujen toteutuksessa käynnistyvät kevään 2015 aikana. Toimintavuoden aikana kilpailutettiin asunnon kiinteistöhuoltoja siivouspalvelut. Kilpailutus tehtiin aluehuoltomiesmallin mukaisesti ja kilpailutuksen painopiste oli laadussa. Samassa yhteydessä siivous eriytettiin kiinteistöhuollosta. 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014

7 3. KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Sivakka-yhtymä Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pintaala oli asm 2. Sivakka-konsernin omistuksessa oli vuoden lopussa yhteensä asuntoa ja niiden pinta-ala oli yhteensä asm 2. Konsernin asuin- ja liikehuoneistojen tasearvo oli 246,4 miljoonaa euroa (205,6). Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen väistötilakäyttöön tarkoitetut kaksi päiväkotiyksikköä valmistuivat vuoden 2014 kesällä. Sivakka-yhtymä Oy on vuokrannut päiväkodit pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kaupungin tilakeskukselle. Oulun Tervatalot Oy:n vuonna 2012 käynnistetyssä investoinnissa Palvelutalo CaritasMatriittiin toteutettiin 105 pienasuntoa erityisryhmille. Kohteen yhteistyökumppanina ja palvelutuottajana toimii Caritas Palvelu Oy. CaritasMatriitin ryhmäkodit (33 asuntoa) valmistuivat joulukuussa 2013 ja loput asunnot valmistuivat helmikuussa Kohteeseen saatiin merkittävä ARAn investointiavustus ja hankkeen loppuosa rahoitettiin pitkäaikaisella korkotukilainalla. CaritasMatriitin lisäksi edellisessä Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätöksessä Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -ryhmässä olleet kohteet Honkalankoti ja Palvelutalo Merikotka on aktivoitu taseeseen niiden lopullisesti valmistuttua. Sivakan tonttivarauksella hallitsemille tonteille jatkettiin hanke- ja rakennussuunnittelua siten, että kohteiden rakentaminen voidaan käynnistää vuoden 2015 aikana. Oulun Sivakka / Koskipyykösen 62 huoneiston peruskorjaus valmistui helmikuussa Oulun Sivakka / Sivakkatien 56 huoneiston peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2014 ja se valmistuu kesällä Toimintavuonna tehtiin Koti Kuntoon -korjaus 187 asuntoon. Edellisten vuosien tapaan suuri asukasvaihtuvuus määrän korkeana. Muuttokorjausten yhteydessä on myös tehty lattiapintojen uusintaa ja muita asuntojen markkinoitavuutta parantavia korjauksia. Sivakka-konsernin ja Schneider Building Electric Finland Oy:n kanssa tehty jatkosopimus energian säästöstä jatkui vuonna Sopimusmallilla pyritään parantamaan kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmien säätöjä ja siten saamaan säästöä energian ja veden kulutuksissa. Säästöihin pyritään asumismukavuutta heikentämättä. Sivakka-konserni on mukana valtakunnallisessa vuokra-asuintalojen VAETS -säästösopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää energian kulutusta 9 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2009 tasosta. Säästösopimuksen mukaiset tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle. piti muutoista johtuvien korjausten Sivakka-yhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 Kaukolämpö kwh/m 3 42,0 41,5 44,0 45,1 Kiinteistösähkö kwh/m 3 6,0 6,0 6,1 6,2 Vesi l/m 3 333,0 323,0 329,0 332,0 TOIMINTAKERTOMUS

8 4. TALOUS 4.1. Sivakka-konserni Sivakka-yhtymällä on neljä tytäryhtiötä: Oulun Sivakka Oy (omistusosuus 84,5 %) Oulun Sivakka Oy:llä on tytäryhtiönä As Oy Haukiputaan Moisasenmäki (omistusosuus 90,7 %) Oulun Tervatalot Oy (omistusosuus 100,0 %) Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari (omistusosuus 100,0 %) Oulun Remonttimylly Oy (omistusosuus 100,0 %) 4.2. Sivakka-konsernin tuloslaskelma Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 21,3 % ollen 53,1 miljoonaa euroa (43,8). Muut tuotot pienenivät 0,8 miljoonaa euroa 3,2 miljoonaan euroon. Kulujen yhteismäärä kasvoi 10,4 % ollen 33,1 miljoonaa euroa (30,0). Henkilöstökulut kasvoivat 2,7 % 5,3 miljoonaan euroon (5,1). Kiinteistön muut hoitokulut kasvoivat 11,7 % 24,7 miljoonasta eurosta 27,6 miljoonaan euroon. Suurimpia hoitokulueriä olivat korjaukset 8,3 miljoonaa euroa (9,0), kiinteistöhuolto ja -siivous 4,5 miljoonaa euroa (3,8), lämmitys 4,7 miljoonaa euroa (3,6) sekä vesimaksut 2,3 miljoonaa euroa (1,9). Luottotappiot kasvoivat 47,4 % ollen 0,3 miljoonaa euroa. Suurin osa luottotappioksi kirjatuista saatavista siirretään jälkiperintään. Jälkiperintätuottoja kertyi 0,08 miljoonaa euroa eli nettoluottotappiot kasvoivat 61,7 % ollen 0,2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 22,8 % ollen 11,6 miljoonaa euroa (9,4). Lisäksi tehtiin tulipalon vuoksi yhteen kiinteistöön 0,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Sivakka-konsernin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 21,7 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 8,4 miljoonaa euroa ja 19,1 %. Korko- ja rahoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla ollen 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Korko- ja rahoituskulut kasvoivat 0,3 miljoonalla eurolla ollen 4,0 miljoonaa euroa. Satunnaisiin eriin on kirjattu fuusiotappio 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (5,6). Konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistulokset olivat kuitenkin tappiollisia 0,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosten ero konsernin ja erillisyhtiöiden välillä johtuu siitä, että erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä olevat poistoerot ja asuintalovaraukset jaetaan konsernitilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernin oman pääoman tuottoprosentti oli 8,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,5 % Sivakka-konsernin tase Sivakka-konsernin tase oli vuoden lopussa 306,4 miljoonaa euroa (266,4) eli 15,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin sijoitustoiminta on perustunut hallituksen hyväksymään sijoitusstrategiaan, jonka puitteissa on toimittu. Sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on ollut sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. Vuoden 2013 alusta Sivakka-konsernin pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää, minkä vuoksi omaa sijoitustoimintaa ei enää harjoiteta. Tämän myötä myös Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Konsernin maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Sivakka-konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 81,9 miljoonaa euroa (69,2). Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 3,1 prosenttiyksiköllä ollen 29,4 % (26,3 %). Konsernin omavaraisuutta arvioitaessa on otettava huomioon asuntorakentamisen rahoitusjärjestelmä, jossa tarvittavien omien varojen osuus on vähäinen. Merkittävä osa (46,2 %) konsernin lainoista muodostuu valtion takaamista korkotukilainoista sekä valtion aravalainoista. Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 22,2 miljoonaa euroa 196,5 miljoonaan euroon. Uusia lainoja nostettiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin 8,0 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 19,0 miljoonaa euroa. 8 TOIMINTAKERTOMUS 2014

9 4.4. Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma Sivakka-yhtymä Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9,9 % ollen 10,1 miljoonaa euroa (9,2). Muut tuotot kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa 0,7 miljoonaan euroon. Suurimpana yksittäisenä eränä muissa tuotoissa on asuntoosakkeiden myynneistä saadut tuotot. Kulujen yhteismäärä kasvoi 8,8 % ollen 6,3 miljoonaa euroa (5,8). Hoitokuluista suurimpia olivat korjaukset 2,0 miljoonaa euroa, hallintokulut 0,9 miljoonaa euroa, lämmitys 0,7 miljoonaa euroa sekä kiinteistöhuolto ja -siivous 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä korjauksissa olivat huoneistokorjaukset. Sivakka-yhtymä Oy:n hoitokate oli 4,5 miljoonaa euroa, mikä on 29,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna (3,4). Hoitokateprosentti oli 44,2 %, kun se edellisenä vuonna oli 37,4 %. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 1,9 % ollen 2,0 miljoonaa euroa (2,0). Yhtiön liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 24,3 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 1,5 miljoonaa euroa ja 15,9 %. Korko- ja rahoitustuotot pienenivät 0,1 miljoonaa euroa ollen 0,5 miljoonaa euroa (0,6). Korko- ja rahoituskulut pienenivät 22,9 % ollen 0,6 miljoonaa euroa (0,8). Poistoeron muutos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,04) ja asuintalovarauksen muutos 2,2 miljoonaa euroa (1,2). Yhtiön tilikauden tulos oli 30 euroa (1 119). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 4,6 % kun se edellisenä vuonna oli 2,8 % Sivakka-yhtymä Oy:n tase Sivakka-yhtymän tase oli vuoden lopussa 93,6 miljoonaa euroa (87,0) eli 7,6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 alusta Sivakka-yhtymän pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää. Tämän myötä Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 41,8 miljoonaa euroa (35,7). Omavaraisuusaste kasvoi 4,7 prosenttiyksikköä ollen 58,9 % (54,2 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 16,2 miljoonaa euroa (13,8). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 1,8 miljoonaa euroa 32,6 miljoonaan euroon. Uusia lainoja ei nostettu, mutta vuoden alussa tapahtuneen fuusion myötä Sivakkayhtymälle siirtyi pitkäaikaisia lainoja 0,4 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisiin lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin 0,4 miljoonan euron ylimääräiset lyhennykset. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,7 % (1,8 %). Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteäja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus koko lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 58,9 % (58,0 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 41,1 % (42,0 %). 5. HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet ja varajäsenet säilyivät ennallaan ollen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kivelä Jorma, puheenjohtaja Ijäs Maija Kauppila Lauri, varapuheenjohtaja Keskinen Matti Manninen Jonna Niemi Markku Sipola Mauno Björkbacka Jonas Ylisuutari Jaana Saarela Pia Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjohtajana toimii Raimo Hätälä. Hallituksen kokouksiin on osallistunut myös talousjohtaja Teija Mäenpää. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen. TOIMINTAKERTOMUS

10 6. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Korkoriski Markkinakorkojen muutokset vaikuttavat Sivakka-konsernin rahoitussijoitusten tuottoon sekä rahoituskustannuksiin, koska toimintaan liittyy oleellisena osana toimialalle tyypilliseen tapaan suuri vieraan pääoman määrä. Suurin korkoriski kohdistuu lainasalkun korkokustannusten heilahteluun, jota hallitaan tasapainottamalla korkosidonnaisuutta vaihtuvan ja pitkän viitekoron välillä sekä korkojohdannaisilla. Sivakka-konsernin merkittävin korkoriskiä sisältävä lainatyyppi on markkinaehtoiset lainat, 53,7 %, mutta myös korkotukilainoihin, 27,0 % ja valtion myöntämiin aravalainoihin, 19,2 % sisältyy jossain määrin korkoriskiä. Markkinaehtoisten lainojen korkoriskiä hallitaan käyttämällä korkojohdannaisia tasoittamaan markkinakorkojen korkomuutoksia sekä sitomalla osa lainoista pitkään viitekorkoon. Vuoden 2014 päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 31,5 % (33,8 %) ja koronvaihtosopimusten osuus 44,2 % (47,4 %) markkinaehtoisista lainoista. Koronvaihtosopimusten aiheuttamat korkotuotot ja -kulut jaksotetaan sopimusajalle ja niillä oikaistaan suojattavan lainan korkoja. Muille korkoriskille alttiille lainoille ei kohdisteta suojaustoimenpiteitä. Korkotukilainojen korkoriski on pieni johtuen omavastuukoron ylittävästä valtion korkotuesta. Pitkien viitekorkojen osuus oli 31,4 % (36,3 %) ja koronvaihtosopimusten osuus oli 17,1 % (0,0 %) korkotukilainoista. Valtion aravalainojen koroista on valtaosa sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen, mikä saattaa aiheuttaa suuria heilahteluja vuosittaisiin korkokustannuksiin. Kaikissa aravalainoissa on olemassa kuitenkin korkokatto, joka vähentää inflaationousun aiheuttamaa korkoriskiä. Konsernin pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,9 % (1,9 %). Sivakka-konsernin lainasalkussa aravalainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 19,2 % (10,6 %), pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 53,7 % (57,6 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 27,1 % (31,8 %). Lyhyeen markkinakorkoon sidotuista lainoista 51,6 % (63,7 %) on korkotukilainoja. Lainojen jäljellä oleva lainapääomalla painotettu laina-aika on 15,9 vuotta (16,4). Asuntojen käyttöaste Sivakan asuntojen käyttöaste on pyritty pitämään korkealla tasolla erilaisten markkinointitoimenpiteiden avulla sekä parantamalla asuntojen ja palveluiden laatua. Oulun alueen heikko talouden tilanne heikentää asuntomarkkinoiden aktiivisuutta ja kysyntämuutokset vaikuttavat konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Ouluun on valmistunut tai valmistumassa runsaasti yksityisiä sijoitusasuntoja ja kiinteistösijoittajien vuokra-asuntoja, mikä lisää alueen asuntojen kokonaistarjontaa merkittävästi. Muutokset asuntolainamarkkinoilla ovat toisaalta johtaneet siihen, että entistä useammalla kotitaloudella on vaikeuksia saada asuntolainaa, mikä voi osaltaan parantaa vuokra-asuntojen kysyntää. Jotta käyttöaste säilyisi korkeana, markkinointiin ja palvelun laatuun panostetaan vielä aikaisempaa enemmän. Vaihtuvuuden pienentämiseksi asuvien asukkaiden asumisviihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014

11 7. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toiminnassa. 8. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin kiinteistöjä on laajalla alueella eri puolilla laajentunutta Oulua ja kaikkien kohteiden vuokrausasteen korkeana pitäminen tulee olemaan haastavaa. Kiinteistöjen ja palveluiden osalta tarvitaan voimakasta panostusta laadun jatkuvaan parantamiseen. Lähivuosia silmälläpitäen on varauduttava siihen, että osa kiinteistöistä voidaan siirtää pois vuokrakäytöstä ja keskittää panostukset sellaisiin kiinteistöihin, joiden vuokrattavuus säilyy hyvänä pitkällä tähtäimellä. Yleinen taloustilanne ei näillä näkymin aiheuta nopeita muutoksia yrityksen toimintaedellytyksiin ja vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana. Yhtiön kilpailukyky on edelleenkin hyvä ja yhtiö tulee suoriutumaan sille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. 9. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että Sivakka-yhtymän tilikauden tulos 29,90 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. TOIMINTAKERTOMUS

12 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,41 Käyttökorvaukset 6 250, ,07 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,48 Muut kiinteistön tuotot , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -85,18 0,00 Henkilösivukulut yhteensä -85,18 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,41 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,56 Käyttö ja huolto , ,50 Ulkoalueiden huolto , ,23 Siivous , ,75 Lämmitys , ,26 Vesi ja jätevesi , ,67 Sähkö , ,61 Jätehuolto , ,38 Vahinkovakuutukset , ,54 Vuokrat , ,92 Kiinteistövero , ,68 Korjaukset , ,08 Muut hoitokulut , ,90 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,08 Luottotappiot , ,69 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,71 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,13 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 29, ,04 12 TOIMINTAKERTOMUS 2014

13 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,05 Koneet ja kalusto , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet , ,09 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,01 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,31 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,20 Muut osakkeet ja osuudet , ,44 Muut saamiset 3 257, ,41 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Myyntisaamiset , ,44 Muut saamiset 0, ,42 Siirtosaamiset 719, ,98 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,28 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0, ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,48 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,35 Muut rahastot yhteensä , ,35 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,76 Tilikauden voitto/tappio 29, ,04 Oma pääoma yhteensä , ,63 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 Asuintalovaraukset , ,51 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Velat saman konsernin yrityksille , ,82 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,74 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Saadut ennakot , ,42 Ostovelat , ,29 Velat saman konsernin yrityksille , ,07 Muut velat , ,19 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,26 Vieras pääoma yhteensä , ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,48 TOIMINTAKERTOMUS

14 OULUN SIVAKKA OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,86 Käyttökorvaukset ,06 767,53 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,39 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Muut kiinteistön tuotot , ,60 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilösivukulut yhteensä , ,86 Henkilöstökulut yhteensä , ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,47 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,50 Käyttö ja huolto , ,51 Ulkoalueiden huolto , ,62 Siivous , ,54 Lämmitys , ,95 Vesi ja jätevesi , ,86 Sähkö , ,55 Jätehuolto , ,92 Vahinkovakuutukset , ,20 Vuokrat , ,10 Kiinteistövero , ,00 Korjaukset , ,46 Muut hoitokulut , ,52 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,73 Luottotappiot , ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,72 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,65 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,93 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,41 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,52 0,00 Satunnaiset erät yhteensä ,52 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,41 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,33 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,84 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,50-612,10 14 TOIMINTAKERTOMUS 2014

15 OULUN SIVAKKA OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 892, ,90 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 892, ,90 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,96 Rakennukset ja rakennelmat , ,87 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,11 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,39 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,87 Muut osakkeet ja osuudet , ,21 Muut saamiset ,08 0,00 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,08 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,73 Myyntisaamiset , ,56 Siirtosaamiset , ,45 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,55 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,53 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,53 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,23 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,83 Muut rahastot yhteensä , ,83 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,48 Tilikauden voitto/tappio ,50-612,10 Oma pääoma yhteensä , ,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,50 Asuintalovaraukset , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,72 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,06 Velat saman konsernin yrityksille ,92 0,00 Muut velat 2 347, ,79 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,85 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,31 Saadut ennakot , ,06 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille , ,37 Muut velat , ,83 Siirtovelat , ,94 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,41 Vieras pääoma yhteensä , ,26 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,23 TOIMINTAKERTOMUS

16 OULUN TERVATALOT OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,31 Käyttökorvaukset 9 151,14 0,00 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,31 Muut kiinteistön tuotot 3 004, ,58 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,69 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,19 Käyttö ja huolto , ,01 Ulkoalueiden huolto , ,07 Siivous , ,24 Lämmitys , ,24 Vesi ja jätevesi , ,72 Sähkö , ,06 Jätehuolto , ,94 Vahinkovakuutukset , ,95 Vuokrat , ,95 Kiinteistövero , ,37 Korjaukset , ,34 Muut hoitokulut , ,56 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,64 Luottotappiot 355,86 335,76 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,15 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,95 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,72 16 TOIMINTAKERTOMUS 2014

17 OULUN TERVATALOT OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,69 Rakennukset ja rakennelmat , ,29 Koneet ja kalusto , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,62 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,48 Sijoitukset yhteensä , ,48 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 449, ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,84 Muut saamiset 0, ,57 Siirtosaamiset 0,19 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,41 Rahat ja pankkisaamiset 1 515, ,41 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,82 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,92 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,24 Muut rahastot yhteensä , ,24 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,41-234,69 Tilikauden voitto/tappio , ,72 Oma pääoma yhteensä , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 Asuintalovaraukset , ,86 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,50 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,98 Saadut ennakot 119,28 32,00 Ostovelat 6 289, ,67 Velat saman konsernin yrityksille , ,20 Muut velat ,96 511,49 Siirtovelat , ,05 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,39 Vieras pääoma yhteensä , ,89 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,92 TOIMINTAKERTOMUS

18 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,53 Käyttökorvaukset 63,40 0,00 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,53 Muut kiinteistön tuotot 659, ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,98 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,98 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,55 Käyttö ja huolto , ,45 Ulkoalueiden huolto , ,87 Siivous -855,53 0,00 Lämmitys , ,93 Vesi ja jätevesi , ,44 Sähkö , ,40 Jätehuolto , ,51 Vahinkovakuutukset , ,78 Vuokrat , ,48 Kiinteistövero , ,02 Korjaukset , ,78 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,21 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2 083, ,20 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 083, ,20 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,96 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -551,91 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,96 18 TOIMINTAKERTOMUS 2014

19 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 544, ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,50 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,18 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 1 740, ,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,09 Myyntisaamiset 8,50 499,50 Siirtosaamiset 0,12 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,26 Rahat ja pankkisaamiset 1 112,52 932,50 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,76 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,94 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,00 Muut rahastot yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,05 Tilikauden voitto/tappio , ,96 Oma pääoma yhteensä , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 247,27 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 247,27 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,29 Ostovelat , ,63 Velat saman konsernin yrityksille 1 139, ,23 Muut velat 342,90 754,80 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,95 Vieras pääoma yhteensä , ,95 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,94 TOIMINTAKERTOMUS

20 Sivakka-yhtymä Oy Myllytullinkatu 4, OULU Puhelinpalvelu:

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot