TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

2

3 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 11 Tulevaisuuden näkymät 11 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 12 Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma 13 Sivakka-yhtymä Oy:n tase 14 Oulun Sivakka Oy:n tuloslaskelma 15 Oulun Sivakka Oy:n tase 16 Oulun Tervatalot Oy:n tuloslaskelma 17 Oulun Tervatalot Oy:n tase 18 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tuloslaskelma 19 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tase TOIMINTAKERTOMUS

4 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii Sivakka-konsernin emoyhtiönä. Sivakka-konsernin tehtävänä on tukea kaupungin asuntopolitiikan toteutumista ylläpitämällä monipuolista ja kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa Oulun kaupungissa. Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy, Oulun Remonttimylly Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari. Oulun Sivakka Oy:n hallintaan on keskitetty konsernin arava- ja korkotukilainsäädännön alaiset kiinteistöt. Oulun Tervatalot Oy omistaa erityisryhmille kohdennettuja asuntoja ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari omistaa Pikisaaren kaupunginosassa sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puutaloja. Oulun Remonttimylly Oy on kunnossapitorakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Toimintavuoden alussa kuntaliitosten yhteydessä sovitut vuokra-asuntoyhtiöiden keskittämiset Sivakka-konserniin saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Simppulanhaka, Kiinteistö Oy Jääskönpelto ja Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab sulautuivat osaksi Oulun Sivakka Oy:tä. Sulautumisten myötä Oulun Sivakan asuntokanta kasvoi asunnolla ja yhtiöllä oli omistuksessaan vuoden alussa yhteensä asuntoa. Oulun Asuntohankinta Oy:ltä siirtyi osittaisjakautumisella Sivakka-yhtymä Oy:n omistukseen 134 asunto-osaketta ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaresta tuli Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Lisäksi Kiinteistö Oy Puolukkarivi sekä As Oy Ylikiimingin Murtopuisto sulautuivat osaksi Sivakka-yhtymä Oy:tä. Toimintavuoden alussa Sivakkayhtymällä oli omistuksessaan asuntoa ja Sivakka-konsernissa oli vuokrattavana asuntoja yhteensä kpl, johon sisältyy myös Oulun Asuntohankinta Oy:n omistamat 105 asuntoa. Vuonna 2014 Oulun alueen taloudellista kehitystä ravistelivat suuret ICTalan irtisanomiset ja alueen talous oli taantumassa koko valtakunnan talouden tavoin. Talouden alavireisyys heijastui myös yhtiön liiketoimintaan kysynnän heikkenemisenä. Oulun alueen vuokraasuntomarkkinat olivat edellisten vuosien tapaan ylitarjontatilanteessa ja markkinatilanne jatkui siten vaikeana. Sivakka-konsernin omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli 96,0 % (96,6 %). Oulun alueella vuokra-asuntojen vaihtuvuus pysyi korkeana ja asukasvaihtuvuus vuonna 2014 oli 28,9 % (31,3 %). Oulun kaupungin asuntotoimen marraskuussa 2014 tekemän selvityksen mukaan ARA-asuntojen keskimääräinen käyttöaste Oulussa oli 94,2 % ja keskimääräinen vaihtuvuus oli 38,3 %. Näihin alueen tunnuslukuihin verrattuna Sivakka on menestynyt vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Sivakka-yhtymän taloutta kuvaavat muut tunnusluvut kehittyivät positiiviseen suuntaan. Yhtiön talous on vakaa ja yhtiön maksuvalmius sekä omavaraisuus kehittyivät positiivisesti. Tehtyjen konsernirakennejärjestelyiden myötä varautumistarve tuleviin korjauksiin lisääntyi jonkin verran. Kiinteistökannan ikärakenteesta johtuen korjaustarve kasvaa lähivuosina nopeasti, mutta suunnitelmallisen varautumisen vuoksi tulevat korjaukset voidaan toteuttaa ilman merkittävää vuokratason korottamista. Sivakan kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotoiminta perustuu systemaattiseen PTS-työhön. PTS:n ylläpitämiseksi kaikissa huoneistoissa tehdään määräaikaistarkistus kahden vuoden välein ja kiinteistöissä tehdään kuntoarviointia säännöllisesti. Sivakka-konsernin omistuksessa olevista kiinteistöistä merkittävä osa on rakennettu 1990-luvulla ja tämän kiinteistökannan asuntojen sisätilat vaativat jo kunnostusta vastatakseen asiakkaiden odotuksia. Tämän vuoksi yhtiössä on kehitetty Koti Kuntoon -korjausmalli, jossa asuntojen pinnat saadaan kunnostettua kohtuullisilla kustannuksilla. Koti Kuntoon -korjausmallissa korjaustoimet käsittävät lähinnä keittiökalusteiden/-kalusteovien sekä lattiamateriaalien vaihtoja. Samalla teh- 4 TOIMINTAKERTOMUS 2014

5 Yhtiö Asuntojen keskivuokra Asuntojen keskivuokra (euroa/m 2 /kk) (euroa/m /kk) Sivakka-konserni: Sivakka-yhtymä Oy 10,25 10,09 Oulun Sivakka Oy 9,49 9,36 Kiint. Oy Oulun Pikisaari 8,28 8,15 Oulun Asuntohankinta Oy 11,48 10,93 dään asuntokohtaisen tarpeen mukaan myös muiden pintamateriaalien ja kylpyhuoneiden korjaustoimia. Useimmissa tapauksissa korjaukset voidaan tehdä ilman vuokrasuhteiden katkeamisia. Vanhemmassa kiinteistökannassa tehdään lisäksi peruskorjauksia, joissa korjaustoimet ovat Koti Kuntoon -mallia laajempia. Sivakka-konsernin kiinteistökannasta on laadittu korjausvelkaanalyysi ja tehtyjen selvitysten mukaan yhtiöiden tekemät asuintalovaraukset riittävät kattamaan yhtiöiden laskennallisen korjausvelan. Esteettömyyden kehittämiseksi Oulun Sivakka / Koskelompin peruskorjauksen yhteydessä kohteen kolmikerroksiseen rakennukseen lisätään hissi. Sivakan tavoitteena on lisärakentamisena toteuttaa vuosittain vähintään yhteen kohteeseen hissi. Vuokria korotettiin keskimäärin 1,5 % (4,2 %). Sivakka-konsernin vuokrauksessa olevien asuntojen keskineliövuokra vuoden 2014 lopussa oli 9,62 euroa/m 2 /kk (9,50 euroa/m 2 /kk). Konsernin asuntokannassa vuoden 2014 alussa tapahtuneiden muutosten vuoksi taulukossa esitetyt tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Raimo Hätälä Toimitusjohtaja TOIMINTAKERTOMUS

6 2. ASUNTOJEN VUOKRAUS Toimintavuoden aikana vuokra-asunnoista oli Oulun alueella edelleenkin runsaasti tarjontaa ja historiallisesti katsottuna vuokra-asumisen asema suhteessa omistusasumiseen oli poikkeuksellisen huono. Sivakka-konsernin asuntoja vapautui vuoden 2014 aikana keskimäärin 158 kpl kuukaudessa (139 kpl). Sivakka-konsernin asiakkaille tehtiin toimintavuoden aikana asuntotarjouksia yhteensä kpl ( kpl). Näistä johti vuokrasopimukseen vain 21 % (21 %) eli kpl (2 229 kpl). Asiakkaiden lisääntyneistä talousvaikeuksista johtuen Sivakka-konsernin vuokrasaamiset säilyivät edelleen korkealla tasolla. Ne olivat vuoden lopussa 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 % (1,7 %) vuosittaisesta vuokratulosta. Asiakkaiden heikentyneen taloustilanteen ja ilmeisen tuen tarpeen vuoksi asiakasneuvontaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Asumisen ongelmiin ajautuivat yhä useammin asiakkaat, joilla ei ollut aiempia vuokranmaksuongelmia tai muita vaikeuksia. Asumisen ongelmien ehkäisemiseksi perustettiin toimintavuoden aikana yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaalitoimen kanssa työryhmä, joka valmistelee asumisneuvonnan käynnistämistä Ouluun. Vuonna 2014 Sivakka-konsernin asukkaille tarjottiin asukasetuina erilaisia tuotteita (kylmäkalusteita, liesiä, astianpesukoneita, kiukaita, sälekaihtimia) yhteensä 241 kpl (301 kpl). Suosituin tuote-etu oli keraaminen liesi kiertoilmauunilla, jonka valitsi 56 edun vastaanottajaa. Toimintavuoden aikana tarjottiin myös ensimmäiset remonttiedut vähintään 10 vuotta asuneille asiakkaille ja käytännön toimet remonttietujen toteutuksessa käynnistyvät kevään 2015 aikana. Toimintavuoden aikana kilpailutettiin asunnon kiinteistöhuoltoja siivouspalvelut. Kilpailutus tehtiin aluehuoltomiesmallin mukaisesti ja kilpailutuksen painopiste oli laadussa. Samassa yhteydessä siivous eriytettiin kiinteistöhuollosta. 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014

7 3. KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Sivakka-yhtymä Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pintaala oli asm 2. Sivakka-konsernin omistuksessa oli vuoden lopussa yhteensä asuntoa ja niiden pinta-ala oli yhteensä asm 2. Konsernin asuin- ja liikehuoneistojen tasearvo oli 246,4 miljoonaa euroa (205,6). Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen väistötilakäyttöön tarkoitetut kaksi päiväkotiyksikköä valmistuivat vuoden 2014 kesällä. Sivakka-yhtymä Oy on vuokrannut päiväkodit pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kaupungin tilakeskukselle. Oulun Tervatalot Oy:n vuonna 2012 käynnistetyssä investoinnissa Palvelutalo CaritasMatriittiin toteutettiin 105 pienasuntoa erityisryhmille. Kohteen yhteistyökumppanina ja palvelutuottajana toimii Caritas Palvelu Oy. CaritasMatriitin ryhmäkodit (33 asuntoa) valmistuivat joulukuussa 2013 ja loput asunnot valmistuivat helmikuussa Kohteeseen saatiin merkittävä ARAn investointiavustus ja hankkeen loppuosa rahoitettiin pitkäaikaisella korkotukilainalla. CaritasMatriitin lisäksi edellisessä Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätöksessä Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -ryhmässä olleet kohteet Honkalankoti ja Palvelutalo Merikotka on aktivoitu taseeseen niiden lopullisesti valmistuttua. Sivakan tonttivarauksella hallitsemille tonteille jatkettiin hanke- ja rakennussuunnittelua siten, että kohteiden rakentaminen voidaan käynnistää vuoden 2015 aikana. Oulun Sivakka / Koskipyykösen 62 huoneiston peruskorjaus valmistui helmikuussa Oulun Sivakka / Sivakkatien 56 huoneiston peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2014 ja se valmistuu kesällä Toimintavuonna tehtiin Koti Kuntoon -korjaus 187 asuntoon. Edellisten vuosien tapaan suuri asukasvaihtuvuus määrän korkeana. Muuttokorjausten yhteydessä on myös tehty lattiapintojen uusintaa ja muita asuntojen markkinoitavuutta parantavia korjauksia. Sivakka-konsernin ja Schneider Building Electric Finland Oy:n kanssa tehty jatkosopimus energian säästöstä jatkui vuonna Sopimusmallilla pyritään parantamaan kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmien säätöjä ja siten saamaan säästöä energian ja veden kulutuksissa. Säästöihin pyritään asumismukavuutta heikentämättä. Sivakka-konserni on mukana valtakunnallisessa vuokra-asuintalojen VAETS -säästösopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää energian kulutusta 9 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2009 tasosta. Säästösopimuksen mukaiset tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle. piti muutoista johtuvien korjausten Sivakka-yhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 Kaukolämpö kwh/m 3 42,0 41,5 44,0 45,1 Kiinteistösähkö kwh/m 3 6,0 6,0 6,1 6,2 Vesi l/m 3 333,0 323,0 329,0 332,0 TOIMINTAKERTOMUS

8 4. TALOUS 4.1. Sivakka-konserni Sivakka-yhtymällä on neljä tytäryhtiötä: Oulun Sivakka Oy (omistusosuus 84,5 %) Oulun Sivakka Oy:llä on tytäryhtiönä As Oy Haukiputaan Moisasenmäki (omistusosuus 90,7 %) Oulun Tervatalot Oy (omistusosuus 100,0 %) Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari (omistusosuus 100,0 %) Oulun Remonttimylly Oy (omistusosuus 100,0 %) 4.2. Sivakka-konsernin tuloslaskelma Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 21,3 % ollen 53,1 miljoonaa euroa (43,8). Muut tuotot pienenivät 0,8 miljoonaa euroa 3,2 miljoonaan euroon. Kulujen yhteismäärä kasvoi 10,4 % ollen 33,1 miljoonaa euroa (30,0). Henkilöstökulut kasvoivat 2,7 % 5,3 miljoonaan euroon (5,1). Kiinteistön muut hoitokulut kasvoivat 11,7 % 24,7 miljoonasta eurosta 27,6 miljoonaan euroon. Suurimpia hoitokulueriä olivat korjaukset 8,3 miljoonaa euroa (9,0), kiinteistöhuolto ja -siivous 4,5 miljoonaa euroa (3,8), lämmitys 4,7 miljoonaa euroa (3,6) sekä vesimaksut 2,3 miljoonaa euroa (1,9). Luottotappiot kasvoivat 47,4 % ollen 0,3 miljoonaa euroa. Suurin osa luottotappioksi kirjatuista saatavista siirretään jälkiperintään. Jälkiperintätuottoja kertyi 0,08 miljoonaa euroa eli nettoluottotappiot kasvoivat 61,7 % ollen 0,2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 22,8 % ollen 11,6 miljoonaa euroa (9,4). Lisäksi tehtiin tulipalon vuoksi yhteen kiinteistöön 0,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Sivakka-konsernin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 21,7 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 8,4 miljoonaa euroa ja 19,1 %. Korko- ja rahoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla ollen 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Korko- ja rahoituskulut kasvoivat 0,3 miljoonalla eurolla ollen 4,0 miljoonaa euroa. Satunnaisiin eriin on kirjattu fuusiotappio 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (5,6). Konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistulokset olivat kuitenkin tappiollisia 0,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosten ero konsernin ja erillisyhtiöiden välillä johtuu siitä, että erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä olevat poistoerot ja asuintalovaraukset jaetaan konsernitilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernin oman pääoman tuottoprosentti oli 8,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,5 % Sivakka-konsernin tase Sivakka-konsernin tase oli vuoden lopussa 306,4 miljoonaa euroa (266,4) eli 15,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin sijoitustoiminta on perustunut hallituksen hyväksymään sijoitusstrategiaan, jonka puitteissa on toimittu. Sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on ollut sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. Vuoden 2013 alusta Sivakka-konsernin pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää, minkä vuoksi omaa sijoitustoimintaa ei enää harjoiteta. Tämän myötä myös Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Konsernin maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Sivakka-konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 81,9 miljoonaa euroa (69,2). Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 3,1 prosenttiyksiköllä ollen 29,4 % (26,3 %). Konsernin omavaraisuutta arvioitaessa on otettava huomioon asuntorakentamisen rahoitusjärjestelmä, jossa tarvittavien omien varojen osuus on vähäinen. Merkittävä osa (46,2 %) konsernin lainoista muodostuu valtion takaamista korkotukilainoista sekä valtion aravalainoista. Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 22,2 miljoonaa euroa 196,5 miljoonaan euroon. Uusia lainoja nostettiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin 8,0 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 19,0 miljoonaa euroa. 8 TOIMINTAKERTOMUS 2014

9 4.4. Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma Sivakka-yhtymä Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9,9 % ollen 10,1 miljoonaa euroa (9,2). Muut tuotot kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa 0,7 miljoonaan euroon. Suurimpana yksittäisenä eränä muissa tuotoissa on asuntoosakkeiden myynneistä saadut tuotot. Kulujen yhteismäärä kasvoi 8,8 % ollen 6,3 miljoonaa euroa (5,8). Hoitokuluista suurimpia olivat korjaukset 2,0 miljoonaa euroa, hallintokulut 0,9 miljoonaa euroa, lämmitys 0,7 miljoonaa euroa sekä kiinteistöhuolto ja -siivous 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä korjauksissa olivat huoneistokorjaukset. Sivakka-yhtymä Oy:n hoitokate oli 4,5 miljoonaa euroa, mikä on 29,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna (3,4). Hoitokateprosentti oli 44,2 %, kun se edellisenä vuonna oli 37,4 %. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 1,9 % ollen 2,0 miljoonaa euroa (2,0). Yhtiön liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 24,3 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 1,5 miljoonaa euroa ja 15,9 %. Korko- ja rahoitustuotot pienenivät 0,1 miljoonaa euroa ollen 0,5 miljoonaa euroa (0,6). Korko- ja rahoituskulut pienenivät 22,9 % ollen 0,6 miljoonaa euroa (0,8). Poistoeron muutos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,04) ja asuintalovarauksen muutos 2,2 miljoonaa euroa (1,2). Yhtiön tilikauden tulos oli 30 euroa (1 119). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 4,6 % kun se edellisenä vuonna oli 2,8 % Sivakka-yhtymä Oy:n tase Sivakka-yhtymän tase oli vuoden lopussa 93,6 miljoonaa euroa (87,0) eli 7,6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 alusta Sivakka-yhtymän pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää. Tämän myötä Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 41,8 miljoonaa euroa (35,7). Omavaraisuusaste kasvoi 4,7 prosenttiyksikköä ollen 58,9 % (54,2 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 16,2 miljoonaa euroa (13,8). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 1,8 miljoonaa euroa 32,6 miljoonaan euroon. Uusia lainoja ei nostettu, mutta vuoden alussa tapahtuneen fuusion myötä Sivakkayhtymälle siirtyi pitkäaikaisia lainoja 0,4 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisiin lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin 0,4 miljoonan euron ylimääräiset lyhennykset. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,7 % (1,8 %). Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteäja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus koko lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 58,9 % (58,0 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 41,1 % (42,0 %). 5. HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet ja varajäsenet säilyivät ennallaan ollen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kivelä Jorma, puheenjohtaja Ijäs Maija Kauppila Lauri, varapuheenjohtaja Keskinen Matti Manninen Jonna Niemi Markku Sipola Mauno Björkbacka Jonas Ylisuutari Jaana Saarela Pia Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjohtajana toimii Raimo Hätälä. Hallituksen kokouksiin on osallistunut myös talousjohtaja Teija Mäenpää. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen. TOIMINTAKERTOMUS

10 6. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Korkoriski Markkinakorkojen muutokset vaikuttavat Sivakka-konsernin rahoitussijoitusten tuottoon sekä rahoituskustannuksiin, koska toimintaan liittyy oleellisena osana toimialalle tyypilliseen tapaan suuri vieraan pääoman määrä. Suurin korkoriski kohdistuu lainasalkun korkokustannusten heilahteluun, jota hallitaan tasapainottamalla korkosidonnaisuutta vaihtuvan ja pitkän viitekoron välillä sekä korkojohdannaisilla. Sivakka-konsernin merkittävin korkoriskiä sisältävä lainatyyppi on markkinaehtoiset lainat, 53,7 %, mutta myös korkotukilainoihin, 27,0 % ja valtion myöntämiin aravalainoihin, 19,2 % sisältyy jossain määrin korkoriskiä. Markkinaehtoisten lainojen korkoriskiä hallitaan käyttämällä korkojohdannaisia tasoittamaan markkinakorkojen korkomuutoksia sekä sitomalla osa lainoista pitkään viitekorkoon. Vuoden 2014 päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 31,5 % (33,8 %) ja koronvaihtosopimusten osuus 44,2 % (47,4 %) markkinaehtoisista lainoista. Koronvaihtosopimusten aiheuttamat korkotuotot ja -kulut jaksotetaan sopimusajalle ja niillä oikaistaan suojattavan lainan korkoja. Muille korkoriskille alttiille lainoille ei kohdisteta suojaustoimenpiteitä. Korkotukilainojen korkoriski on pieni johtuen omavastuukoron ylittävästä valtion korkotuesta. Pitkien viitekorkojen osuus oli 31,4 % (36,3 %) ja koronvaihtosopimusten osuus oli 17,1 % (0,0 %) korkotukilainoista. Valtion aravalainojen koroista on valtaosa sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen, mikä saattaa aiheuttaa suuria heilahteluja vuosittaisiin korkokustannuksiin. Kaikissa aravalainoissa on olemassa kuitenkin korkokatto, joka vähentää inflaationousun aiheuttamaa korkoriskiä. Konsernin pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,9 % (1,9 %). Sivakka-konsernin lainasalkussa aravalainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 19,2 % (10,6 %), pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 53,7 % (57,6 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 27,1 % (31,8 %). Lyhyeen markkinakorkoon sidotuista lainoista 51,6 % (63,7 %) on korkotukilainoja. Lainojen jäljellä oleva lainapääomalla painotettu laina-aika on 15,9 vuotta (16,4). Asuntojen käyttöaste Sivakan asuntojen käyttöaste on pyritty pitämään korkealla tasolla erilaisten markkinointitoimenpiteiden avulla sekä parantamalla asuntojen ja palveluiden laatua. Oulun alueen heikko talouden tilanne heikentää asuntomarkkinoiden aktiivisuutta ja kysyntämuutokset vaikuttavat konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Ouluun on valmistunut tai valmistumassa runsaasti yksityisiä sijoitusasuntoja ja kiinteistösijoittajien vuokra-asuntoja, mikä lisää alueen asuntojen kokonaistarjontaa merkittävästi. Muutokset asuntolainamarkkinoilla ovat toisaalta johtaneet siihen, että entistä useammalla kotitaloudella on vaikeuksia saada asuntolainaa, mikä voi osaltaan parantaa vuokra-asuntojen kysyntää. Jotta käyttöaste säilyisi korkeana, markkinointiin ja palvelun laatuun panostetaan vielä aikaisempaa enemmän. Vaihtuvuuden pienentämiseksi asuvien asukkaiden asumisviihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014

11 7. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toiminnassa. 8. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin kiinteistöjä on laajalla alueella eri puolilla laajentunutta Oulua ja kaikkien kohteiden vuokrausasteen korkeana pitäminen tulee olemaan haastavaa. Kiinteistöjen ja palveluiden osalta tarvitaan voimakasta panostusta laadun jatkuvaan parantamiseen. Lähivuosia silmälläpitäen on varauduttava siihen, että osa kiinteistöistä voidaan siirtää pois vuokrakäytöstä ja keskittää panostukset sellaisiin kiinteistöihin, joiden vuokrattavuus säilyy hyvänä pitkällä tähtäimellä. Yleinen taloustilanne ei näillä näkymin aiheuta nopeita muutoksia yrityksen toimintaedellytyksiin ja vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana. Yhtiön kilpailukyky on edelleenkin hyvä ja yhtiö tulee suoriutumaan sille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. 9. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että Sivakka-yhtymän tilikauden tulos 29,90 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. TOIMINTAKERTOMUS

12 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,41 Käyttökorvaukset 6 250, ,07 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,48 Muut kiinteistön tuotot , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -85,18 0,00 Henkilösivukulut yhteensä -85,18 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,41 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,56 Käyttö ja huolto , ,50 Ulkoalueiden huolto , ,23 Siivous , ,75 Lämmitys , ,26 Vesi ja jätevesi , ,67 Sähkö , ,61 Jätehuolto , ,38 Vahinkovakuutukset , ,54 Vuokrat , ,92 Kiinteistövero , ,68 Korjaukset , ,08 Muut hoitokulut , ,90 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,08 Luottotappiot , ,69 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,71 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,13 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 29, ,04 12 TOIMINTAKERTOMUS 2014

13 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,05 Koneet ja kalusto , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet , ,09 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,01 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,31 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,20 Muut osakkeet ja osuudet , ,44 Muut saamiset 3 257, ,41 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Myyntisaamiset , ,44 Muut saamiset 0, ,42 Siirtosaamiset 719, ,98 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,28 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0, ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,48 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,35 Muut rahastot yhteensä , ,35 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,76 Tilikauden voitto/tappio 29, ,04 Oma pääoma yhteensä , ,63 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 Asuintalovaraukset , ,51 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Velat saman konsernin yrityksille , ,82 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,74 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Saadut ennakot , ,42 Ostovelat , ,29 Velat saman konsernin yrityksille , ,07 Muut velat , ,19 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,26 Vieras pääoma yhteensä , ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,48 TOIMINTAKERTOMUS

14 OULUN SIVAKKA OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,86 Käyttökorvaukset ,06 767,53 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,39 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Muut kiinteistön tuotot , ,60 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilösivukulut yhteensä , ,86 Henkilöstökulut yhteensä , ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,47 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,50 Käyttö ja huolto , ,51 Ulkoalueiden huolto , ,62 Siivous , ,54 Lämmitys , ,95 Vesi ja jätevesi , ,86 Sähkö , ,55 Jätehuolto , ,92 Vahinkovakuutukset , ,20 Vuokrat , ,10 Kiinteistövero , ,00 Korjaukset , ,46 Muut hoitokulut , ,52 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,73 Luottotappiot , ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,72 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,65 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,93 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,41 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,52 0,00 Satunnaiset erät yhteensä ,52 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,41 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,33 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,84 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,50-612,10 14 TOIMINTAKERTOMUS 2014

15 OULUN SIVAKKA OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 892, ,90 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 892, ,90 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,96 Rakennukset ja rakennelmat , ,87 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,11 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,39 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,87 Muut osakkeet ja osuudet , ,21 Muut saamiset ,08 0,00 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,08 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,73 Myyntisaamiset , ,56 Siirtosaamiset , ,45 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,55 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,53 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,53 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,23 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,83 Muut rahastot yhteensä , ,83 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,48 Tilikauden voitto/tappio ,50-612,10 Oma pääoma yhteensä , ,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,50 Asuintalovaraukset , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,72 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,06 Velat saman konsernin yrityksille ,92 0,00 Muut velat 2 347, ,79 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,85 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,31 Saadut ennakot , ,06 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille , ,37 Muut velat , ,83 Siirtovelat , ,94 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,41 Vieras pääoma yhteensä , ,26 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,23 TOIMINTAKERTOMUS

16 OULUN TERVATALOT OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,31 Käyttökorvaukset 9 151,14 0,00 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,31 Muut kiinteistön tuotot 3 004, ,58 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,69 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,19 Käyttö ja huolto , ,01 Ulkoalueiden huolto , ,07 Siivous , ,24 Lämmitys , ,24 Vesi ja jätevesi , ,72 Sähkö , ,06 Jätehuolto , ,94 Vahinkovakuutukset , ,95 Vuokrat , ,95 Kiinteistövero , ,37 Korjaukset , ,34 Muut hoitokulut , ,56 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,64 Luottotappiot 355,86 335,76 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,15 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,95 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,72 16 TOIMINTAKERTOMUS 2014

17 OULUN TERVATALOT OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,69 Rakennukset ja rakennelmat , ,29 Koneet ja kalusto , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,62 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,48 Sijoitukset yhteensä , ,48 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 449, ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,84 Muut saamiset 0, ,57 Siirtosaamiset 0,19 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,41 Rahat ja pankkisaamiset 1 515, ,41 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,82 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,92 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,24 Muut rahastot yhteensä , ,24 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,41-234,69 Tilikauden voitto/tappio , ,72 Oma pääoma yhteensä , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 Asuintalovaraukset , ,86 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,50 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,50 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,98 Saadut ennakot 119,28 32,00 Ostovelat 6 289, ,67 Velat saman konsernin yrityksille , ,20 Muut velat ,96 511,49 Siirtovelat , ,05 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,39 Vieras pääoma yhteensä , ,89 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,92 TOIMINTAKERTOMUS

18 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,53 Käyttökorvaukset 63,40 0,00 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,53 Muut kiinteistön tuotot 659, ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,98 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,98 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,55 Käyttö ja huolto , ,45 Ulkoalueiden huolto , ,87 Siivous -855,53 0,00 Lämmitys , ,93 Vesi ja jätevesi , ,44 Sähkö , ,40 Jätehuolto , ,51 Vahinkovakuutukset , ,78 Vuokrat , ,48 Kiinteistövero , ,02 Korjaukset , ,78 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,21 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2 083, ,20 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 083, ,20 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,96 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -551,91 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,96 18 TOIMINTAKERTOMUS 2014

19 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 544, ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,50 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,18 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 1 740, ,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,09 Myyntisaamiset 8,50 499,50 Siirtosaamiset 0,12 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,26 Rahat ja pankkisaamiset 1 112,52 932,50 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,76 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,94 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,00 Muut rahastot yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,05 Tilikauden voitto/tappio , ,96 Oma pääoma yhteensä , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 247,27 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 247,27 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,29 Ostovelat , ,63 Velat saman konsernin yrityksille 1 139, ,23 Muut velat 342,90 754,80 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,95 Vieras pääoma yhteensä , ,95 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,94 TOIMINTAKERTOMUS

20 Sivakka-yhtymä Oy Myllytullinkatu 4, OULU Puhelinpalvelu:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2 Pentti Virtanen Yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2007 Kiinteistöjen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato. SATO Vuosikertomus 05 SATO Oyj Vuosikertomus 2005 SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.fi Yhteystiedot Helsinki SATO Oyj Panuntie 4 PL 401, 00601

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot