KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN"

Transkriptio

1 Kaj Friman/HL/KS (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491 Mmk:aan. Tulos rahoituserien jälkeen kohosi 401 Mmk:aan. Voitto satunnaiserien ja verojen jälkeen oli 17 % edellisvuotista korkeampi eli 282 Mmk. Tulos per osake oli 2,2 mk. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan viime vuoden ennätystasolla. Kemira-konsernin liikevaihto vuoden 1998 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta kasvoi 3 % ja oli Mmk (edellisen vuoden vastaavalla jaksolla Mmk). Ydinliiketoimintojen kasvu oli 7 %. Konsernin liikevoitto oli 491 Mmk, 4 % edellisvuotista suurempi. Liikevoitto oli 9 % liikevaihdosta. Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksesta olivat yhteensä 18 Mmk. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 401 Mmk, joka oli 24 Mmk eli 6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tulos satunnaiserien ja verojen jälkeen oli 282 Mmk, 41 Mmk eli 17 % edellisvuotista korkeampi. Osakekohtainen tulos oli 2,2 mk (2,0 mk). Kassavirta investointien ja omaisuuden myynnin jälkeen oli 141 Mmk negatiivinen, mihin lähinnä vaikutti liikepääoman tavanomainen kausiluonteinen kasvu. Kassavirta omaisuuden myynnistä oli 50 Mmk (168 Mmk). Liiketoiminnan kassavirta per osake oli 1,0 mk (0,4 mk). Oma pääoma per osake oli 43,2 mk (edellisen vuoden lopussa 42,6 mk). Osinko edellisen vuoden voitosta oli 1,7 mk osaketta kohden ja maksu tapahtui 5.5. Henkilöstöä oli keskimäärin (edellisen vuoden lopussa ). LIIKETOIMINTA KEMIRA CHEMICALS Kemira Chemicalsin liikevaihto oli Mmk, 12 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto kasvoi 46 % ja oli 193 Mmk. Liikevoitto oli 16 % liikevaihdosta (12 %).

2 Kaj Friman/HL/KS (9) Pulp & Paper Chemicals yksikön kaikkien tuotteiden myynti oli määrällisesti edelleen hyvä ja liikevaihto kasvoi 8 %. Vetyperoksidin hintatason syksyllä alkanut nousu on jatkunut ja kysyntä on ollut vahvaa. Kemwater-yksikön liikevaihto kasvoi 23 %. Yksikkö on sopinut yhteisyrityksen perustamisesta Turkkiin tarkoituksena markkinoida ja valmistaa siellä vedenpuhdistuskemikaaleja. Kemira Chemicals omistaa uudesta yhtiöstä 51 %. Se on myös ostamassa Solvayn ferrikloridiliiketoiminnan Saksassa ja Belgiassa. Kauppaan kuuluu myös Saksan Rheinbergissä sijaitseva tehdas. Industrial Chemicals yksikön liikevaihdon nousu oli 6 %. Fosforihapon kysyntä jatkui hyvänä ja hintataso on säilynyt ennallaan. Sitävastoin kalsiumkloridin kysyntää hidasti myöhäinen kevääntulo. Kemira Chemicals on perustamassa yhteisyritystä eteläafrikkalaisen Kynoch Feeds (PTY) Ltd:n kanssa tehostaakseen toimintaansa eläinrehumarkkinoilla Tyynen meren, Aasian, Keski-idän ja Etelä- Amerikan alueella. Kemira Chemicals osti BASFin rehufosfaattiliiketoiminnan Sopimus käsittää BASFin rehufosfaattimarkkinoinnin maailmanlaajuisesti. KEMIRA PIGMENTS Kemira Pigmentsin liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 858 Mmk. Kysyntä oli hyvä, mutta määrällisesti myynti laski 6 % edellisvuodesta pienempien alkuvarastojen vuoksi. Hinnat ovat olleet lähes 20 % korkeammalla kuin vuotta aikaisemmin ja noin 10 % korkeammalla kuin syys-joulukuussa Liikevoitto oli 45 Mmk, kun vuotta aikaisempi luku oli 48 Mmk. Liikevoitto oli 5 % liikevaihdosta. Porin tehtaalla meneillään oleva rakennemuutosohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Myös Hollannin tehtaalla on käynnistetty kustannustehokkuutta parantava hanke, jonka avulla tuotannon vuosikustannuksia supistetaan yli 50 Mmk:lla vuodesta 2000 alkaen. KEMIRA AGRO Kemira Agron liikevaihto oli Mmk eli 2 % enemmän kuin vuosi sitten. Kasvinravinteiden myyntimäärät olivat jonkin verran suuremmat kuin edellisvuonna. Typpilannoitteiden hinnat olivat edelleen alhaalla; laskua vuoden takaisesta oli %. Seoslannoitteiden hinnat Euroopassa ovat olleet vakaampia. Sekä typpi- että seoslannoitteiden hinnat nyt ovat suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden loppukesällä. Liikevoitto oli 174 Mmk, 43 % vertailulukua alempi. Liikevoitto oli 7 % liikevaihdosta.

3 Kaj Friman/HL/KS (9) Pysyäkseen alansa kilpailukykyisimpien yritysten joukossa Kemira Agro suunnittelee 150 Mmk:n investointia, jolla parannetaan Rozenburgissa (Rotterdamissa) sijaitsevan ammoniakkitehtaan energiataloutta ja laajennetaan sen tuotantoa. Vuoden 2000 puolivälissä valmistuvan investoinnin ansiosta ammoniakkitehtaasta tulee lajissaan maailman suurin ja Rozenburgin tehtaiden kustannusrakenteesta yksi Länsi- Euroopan parhaista. Hankkeessa hyödynnetään synergiaa ja suuruuden ekonomiaa, jota syntyy Utility Centre Rotterdam -yhtiön investoidessa samanaikaisesti vedyn, hiilimonoksidin, muiden kaasujen ja sähkön tuotannon nykyaikaistamiseksi ja tehostamiseksi Rozenburgissa. Kemira Agro on käynnistänyt Tanskan toimintojensa laajan rakennemuutoksen viimeisen vaiheen, jonka tavoitteena on kannattavuuden parantaminen yli 100 miljoonalla Tanskan kruunulla seuraavien kahden vuoden aikana. Nørresundbyn tehtaan tuotanto lopetettiin huhtikuussa 1998 aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Kemira Agro on allekirjoittanut aiesopimuksen erikoiskalilannoitteita ja rehujen raaka-aineita valmistavan yhteisyrityksen perustamisesta Jordaniaan. Vuonna 2000 valmistuva investointi perustuu jordanialaiseen raaka-aineeseen ja Kemiran teknologiaan. Yhteisyritys mahdollistaa Kemira Agron toiminnan laajentamisen kastelulannoitemarkkinoilla Välimeren maissa ja Keski- ja Kaukoidässä. TIKKURILA Tikkurilan liikevaihto oli 711 Mmk (645 Mmk). Nousu oli 10 % ja seurausta ennen kaikkea sävytysjärjestelmäliiketoiminnan kasvusta ja maalien erinomaisesta menekistä Baltian maissa ja Venäjällä. Liikevoitto oli 80 Mmk eli 11 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 20 % edellisvuotista pienempi. Osasyynä laskuun olivat kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat uuden sukupolven sävytysjärjestelmän tuomisesta markkinoille Suomessa. Lisäksi jotkut raaka-aineet kallistuivat, erityisesti titaanidioksidi. Hollannin sävytyspastatehtaan laajennus otettiin käyttöön kertomuskaudella. Tikkurila avasi edustuston Shenyangiin, Kiinaan, edistääkseen CPS-yksikön sävytysjärjestelmien markkinointia Kiinassa ja tarjotakseen asiakkainaan oleville maalitehtaille niiden tarvitsemaa teknistä tukea sävytysjärjestelmien käyttöönotossa. Italiassa kehittyneitä sävytyskoneita valmistavalla tehtaalla on meneillään pullonkaulojen poistoprojekti. Itämeren alueen strategiansa mukaisesti Tikkurila teki sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Puolaan. Tikkurila omistaa 60 % uudesta yhtiöstä, jonka nimeksi tulee Tikkurila Baltcolor Sp. Z.o.o. Yhtiö valmistaa ja markkinoi sekä teollisuus- että kauppa- ja rakennusmaaleja.

4 Kaj Friman/HL/KS (9) MUU LIIKETOIMINTA Kemira Metalkatin liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 59 Mmk. Liikevoitto oli 4 Mmk (1 Mmk). Kemira Safetyn liikevaihto oli 25 Mmk, 9 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Liikevoitto oli 1 Mmk (0 Mmk). INVESTOINNIT Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 313 Mmk (376 Mmk). Koko vuoden tavanomaisten investointien arvioidaan olevan noin Mmk (1 257 Mmk). Kun käyttöomaisuuden myynti otetaan huomioon, nettoinvestoinnit olivat 263 Mmk. RAHOITUS Tammi-huhtikuun nettorahoituskulut olivat 90 Mmk (96 Mmk). Valuuttakurssivoitto oli 4 Mmk (13 Mmk). Nettovelka kasvoi edellisvuoden lopusta 163 Mmk, koska liikepääoma kohosi kausiluonteisesti. Konserni allekirjoitti helmikuussa erään yhteistyöpankkinsa kanssa 50 miljoonan US-dollarin suuruisen kahdenvälisen lainan, jolla se rahoittaa erään ennenaikaisesti takaisin maksamansa syndikoidun lainan. Laina-aika on seitsemän vuotta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Yhtiökokous vahvisti vuodelta 1997 maksettavan osingon suuruudeksi 1,70 mk per osake eli yhteensä 219 Mmk. Kaikki hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen seuraavalle kaudelle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen antaa optio-oikeuksia Kemira Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtoon kuuluvien henkilöiden merkittäviksi. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä Kemira Oyj:n osaketta, joten merkintöjen seurauksena Kemira Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 28,5 Mmk:lla. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernijohdon kannustusjärjestelmää ja niitä annetaan noin 70 henkilölle. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

5 Kaj Friman/HL/KS (9) Sellu- ja paperiteollisuuden korkeat käyntiasteet merkitsevät hyviä markkinanäkymiä Pulp & Paper yksikölle. Vetyperoksidin kysyntä ja tarjonta on tasapainottumassa ja maailmanmarkkinahinnat vahvistumassa. Myös Kemira Chemicalsin muissa yksiköissä, Kemwaterissa ja Industrial Chemicalsissa, markkinoiden uskotaan kehittyvän edelleen suotuisasti, joten Kemira Chemicalsin tuloksesta odotetaan edellisvuotista parempaa. Titaanidioksidipigmenttien markkinatilanne on kohentunut merkittävästi ja hinnat nousseet seurauksena kysynnän ja tarjonnan parantuneesta tasapainosta. Keskihinnat ovat selkeästi viimevuotisia korkeampia. Kemira Pigmentsin myyntimäärien arvioidaan kuitenkin jäävän viimevuotista pienemmiksi lähinnä viime vuonna tapahtuneen varastojen supistamisen vuoksi. Vaikka tuottajien varastot ovatkin joillain alueilla kasvaneet, ne ovat silti vielä tasolla, joka myötävaikuttaa hintojen nousuun. Kemira Pigmentsin kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan ja koko vuoden tuloksen kohoavan selvästi viimevuotisesta. Typpilannoitteiden hinnat pysyvät edelleen alhaisina, pääasiallisena syynä yhden suuren asiakkaan, Kiinan, yhä jatkuva poissaolo markkinoilta. Myös tuotannon lisäntyminen eri puolilla vaikuttaa samansuuntaisesti. EU:n alueelle tulevaa venäläistä ammoniumnitraattia koskevan halpatuontiveron uskotaan vaikuttavan myönteisesti Euroopassa syyskaudella. Öljyn tämänhetkinen hinnanlasku tuntuu vuoden jälkipuoliskolla myös maakaasun hinnassa, mikä alentaa raakaainekustannuksia. Vaikka myyntimäärien arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla, niihin vaikuttaa EU:n kesannointipolitiikka, jota koskevat päätökset tehdään myöhemmin, sato- ja varastonäkymien ja perinteisten sekä uusien vientimarkkinamahdollisuuksien perusteella. Kemira Agron liikevoiton arvioidaan heikon alkuvuoden perusteella jäävän alle viime vuoden tason. Tikkurilan myynti kasvaa edelleen vahvasti, etenkin Itä-Euroopan markkinoilla ja sävytysjärjestelmissä. Nousseiden raaka-aine- ja markkinointikustannusten arvioidaan tuntuvan katteissa. Liikevoiton uskotaan säilyvän hyvänä, mutta viime vuoden tuloksen ylittäminen on haasteellinen tavoite.

6 Kaj Friman/HL/KS (9) Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan suunnilleen samat kuin viime vuonna. Konsernin tuloksen odotetaan olevan viime vuoden ennätystasolla. Helsinki Hallitus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. KEMIRA-KONSERNI TAMMI-HUHTIKUU 1998 (Mmk) (Luvut ovat tilintarkastamattomia) TULOSLASKELMA 1-4/ / Liikevaihto Kulut Poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja Välittömät verot 1) Vähemmistöosuus Nettovoitto Voitto / osake, mk 2,2 2,0 4,8 Liiketoiminnan kassavirta / osake, mk 1,0 0,4 11,9 Bruttoinvestoinnit Osakkeita (1000 kpl) keskimäärin ) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

7 Kaj Friman/HL/KS (9) TASE Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Osakkeet, pitkäaik.saamiset Aineelliset hyödykkeet Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä Osakepääoma Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pakolliset varaukset ja muu koroton pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Yhteensä Oma pääoma / osake, mk 43,2 42,6 Omavaraisuusaste, % 38,3 39,4 Velkaant.aste (gearing),% 45,0 44,4 Nettovelat Henkilökunta keskimäärin

8 Kaj Friman/HL/KS (9) TULOS TOIMIALOITTAIN Liikevaihto 1-4/ / Kemira Chemicals Kemira Pigments Kemira Agro Tikkurila Muut 1) Ryhmien välinen Konserni yhteensä Liikevoitto 1-4/ / Kemira Chemicals Kemira Pigments Kemira Agro Tikkurila Muut 1) Konserni yhteensä ) Sisältää muun liiketoiminnan, konsernihallinnon ja eliminoinnit liikevoitosta VASTUUSITOUMUKSET (Mmk) Annetut pantit omien sitoumusten puolesta Annetut pantit muiden puolesta - 25 Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset muiden puolesta Leasingvastuut 1) Muut vastuut muiden puolesta 6 7 1) Tulevina vuosina on sitouduttu maksamaan leasingvuokria kaikkiaan 89 Mmk.

9 Kaj Friman/HL/KS (9) RAHOITUSINSTRUMENTIT Nimellis- Käypä , Mmk arvo arvo VALUUTTASOPIMUKSET Valuuttatermiinisopimukset joista tulevia valuuttavirtoja suojaa Valuuttaoptiosopimukset Ostetut Asetetut Valuutanvaihtosopimukset KORKOSOPIMUKSET Koronvaihtosopimukset Korkotermiinisopimukset joista avoinna 65 0 Obligaatiotermiinisopimukset joista avoinna - - RAHOITUSINSTRUMENTIT Nimellis- Käypä , Mmk arvo arvo VALUUTTASOPIMUKSET Valuuttatermiinisopimukset joista tulevia valuuttavirtoja suojaa Valuuttaoptiosopimukset Ostetut Asetetut Valuutanvaihtosopimukset KORKOSOPIMUKSET Koronvaihtosopimukset Korkotermiinisopimukset joista avoinna Obligaatiotermiinisopim joista avoinna Rahoitusinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan niiltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muut sopimukset on arvostettu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2014 2 (26) VAKAA TULOS YDINLIIKETOIMINNOISSA Raportoitu liikevaihto laski 6 % ja oli 529,9 miljoonaa euroa (560,9) yritysmyyntien ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000. Osavuosi lyhyesti

5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000. Osavuosi lyhyesti 5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000 Osavuosi lyhyesti - Fortumin liikevaihto kasvoi selvästi ja jatkuvien liiketoimintojen kannattavuus oli ennakoitua parempi - Energiayhtiö Wesertalin

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

2 2000 Osavuosikatsaus

2 2000 Osavuosikatsaus 2 2000 Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 6 %, Finanssiryhmän 13 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,5 milj. euroa (53,7), kertaluonteiset erät sisältäen

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 Pörssitiedote 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001 Tilikauden tulos parani 33 prosenttia, ja se oli 141,1 miljoonaa euroa (2000: 105,6 miljoonaa euroa). Voitto/osake

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18)

PÖRSSITIEDOTE. HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18) HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18) Outokummun toisen neljänneksen tulos heikko Toisen neljänneksen liikevaihto oli 1 439 milj. euroa (I/2003: 1 483 milj. euroa) ja liikevoitto 25 milj. euroa (I/2003: 28 milj.

Lisätiedot

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 10.2.2011 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2010 Uponorin tulos kasvoi Euroopassa Liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto heikkeni loka-joulukuussa Koko vuoden liikevoittoon vahva

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 19.2.2004 1(14) RAPALA VMC -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.8.2002 31.12.2003

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 19.2.2004 1(14) RAPALA VMC -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.8.2002 31.12.2003 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 19.2.2004 1(14) RAPALA VMC -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.8.2002 31.12.2003 Kulunut 17 kuukauden tilikausi (tilikausi on muutettu) sisältää kaksi kalastuskauden hiljaista

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2008 klo 13.00 1 (28) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA Toinen neljännes lyhyesti - Liikevoitto oli 174

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot