LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen klo Lindell Armi jäsen Antas Camilla Peren varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja klo Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja klo POISSA Pere Nina jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa joulukuuta TARKASTUS Veikko Ekström Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 10. joulukuuta 2014 SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 303 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Eroanomus luottamustehtävistä, Hakala Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen Loviisan kaupungissa Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vesiliikelaitoksen organisoinnin selvittäminen ja toimintaedellytykset 310 Lyhennyssuunnitelman muutoshakemus, Drombom-Embom-Garpom -vesiosuuskunta 311 Sopimus kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Fastighets Ab Liljendal Bostäderin avustushakemus Määräalan myynti palvelukodin toteuttamista varten Avain Palvelukodit Oy 317 Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon talousarvion 2014 investointisuunnitelman määrärahojen siirto Muut asiat 699

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 303 Todettiin. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalla olevat asiat.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 304 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Veikko Ekström ja Mikael Karlsson.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 305 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 135 Tarkastuslautakunnan talousarvioseuranta 2014: Lähetetään tarkastuslautakunnalle ja taloustoimistoon. 136 Koiraveron periminen vuodelta 2015: Lähetetään taloustoimistoon. 137 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015: Lähetetään taloustoimistoon. 138 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015: Lähetetään taloustoimistoon. 139 Kuntatodistusohjelman limiitin korotus: Lähetetään taloustoimistoon ja Kuntarahoitus Oyj:lle. 140 Talouarvio ja -suunnitelma : Lähetetään taloustoimistoon. 141 Selvityksen tekeminen koskien Teutjärven koulun valmistuskeittiön palauttamista toimintaan, valtuustoaloite: Lähetetään taloustoimistoon. Ehdotuksen mukainen.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Eroanomus luottamustehtävistä, Hakala 1007/ /2012 KH 306 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Harri Hakala on lähettänyt sähköpostiviestin, jossa hän anoo eroa luottamustehtävistään. Eroanomuksen perustelussa hän vetoaa terveydellisiin syihin. Hakala on kaupunginvaltuuston varajäsen, kaupunginhallituksen varajäsen, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsen, kulttuurilautakunnan jäsen sekä Valkon kansalaisopiston johtokunnan varajäsen. Kuntalain 38. :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Tässä tapauksessa arvion tekee kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenyyden osalta kaupunginhallitus, muiden luottamustehtävien osalta päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää myöntää Harri Hakalle eron kaupunginhallituksen henkilöjaoston varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1) myöntää Harri Hakalalle eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 2) myöntää Harri Hakalalle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 3) myöntää Harri Hakalalle eron kulttuurilautakunnan jäsenyydestä 4) myöntää Harri Hakalalle eron Valkon kansalaisopiston johtokunnan varajäsenyydestä 5) valitsee uuden varajäsenen kaupunginhallitukseen Harri Hakalan tilalle

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ ) valitsee uuden jäsenen kulttuurilautakuntaan Harri Hakalan tilalle 7) valitsee uuden varajäsenen Valkon kansalaisopiston johtokuntaan Harri Hakalan tilalle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1) myöntää Harri Hakalalle eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 2) myöntää Harri Hakalalle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 3) myöntää Harri Hakalalle eron kulttuurilautakunnan jäsenyydestä 4) myöntää Harri Hakalalle eron Valkon kansalaisopiston johtokunnan varajäsenyydestä 5) valitsee uuden varajäsenen kaupunginhallitukseen Harri Hakalan tilalle 6) valitsee uuden jäsenen kulttuurilautakuntaan Harri Hakalan tilalle 7) valitsee uuden varajäsenen Valkon kansalaisopiston johtokuntaan Harri Hakalan tilalle. Kaupunginhallitus valitsee uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon Harri Hakalan tilalle sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä asiassa.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen Loviisan kaupungissa 789/02/2014 KH 307 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset uudistuivat alkaen ja kuntalain uudistuneet säännökset velvoittivat valtuuston päättämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Loviisan kaupungin valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan yleisohjeen Kuntalain kokonaisuudistus korostaa kunnan- ja kaupunginhallituksen vastuista. Kaupunginhallituksen tulee vastata sisäisestä valvonnasta ja huolehtia kunnan toiminnan riskien hallinnasta. Kaupunginhallituksen tulee jatkossa esittää toimintakertomuksessa tiedot kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Tilintarkastajan on jatkossa myös tarkastettava onko kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2014 talousarviossa toiminnallisesta tavoitteesta, jonka mukaan taloudelliset ja toiminnalliset riskit määritellään ja riskienhallinnan järjestäminen kuvataan ja riskikartoitukset tehdään Esityksen liitteenä on kaupunginhallitukselle tiedoksi arviointikehikkomalli, jonka avulla tytäryhteisöt, keskukset ja vastuuyksiköt arvioivat riskejä oman perustehtävänsä erityispiirteiden ja taloutensa perusteella. Arviointikehikkomallia on oikeus (ja velvollisuus) räätälöidä toiminnan erityispiirteiden perusteella siten, että riskikartoitus voidaan luotettavasti tehdä. Räätälöitymalli hyväksytetään keskuksen lautakunnassa, liikelaitoksen johtokunnassa sekä tytäryhteisöjen hallituksissa. Keskuskohtaiset tulokset raportoidaan lautakunnille ja johtokunnalle sekä tytäryhteisöjen hallituksille. Tulokset, ts. mitä riskejä tytäryhteisöjen ja keskuksen sekä liikelaitoksen toiminnan järjestämiseen liittyy ja miten niitä voidaan hallita ja valvoa, dokumentoidaan ja kerätään osaksi

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ kaupungin kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Keskusten ja vastuualueiden näkökulmasta merkittävimmät riskit ja niiden hallinnan ja valvonnan toimenpiteet raportoidaan kaupunginhallitukselle. Riskit arvioidaan hyväksytyn talousarvion näkökulmasta ja seuranta tehdään puolestaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, jolloin kaupunginhallituksella on myös riittävät tiedot lausua toimintakertomuksessa Loviisan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Liite nro 148. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa Loviisan kaupunkikonsernia järjestämään kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt edellä kuvatulla tavalla ja samalla edellyttää, että kaupunginhallitukselle raportoidaan merkittävimmistä toimintaa ja taloutta koskevista riskeistä sillä tarkkuudella, että kaupunginhallitus voi riittävällä varmuudella ja tarkkuudella lausua asiasta toimintakertomuksessa. Ehdotuksen mukainen.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje 778/ /2014 KH 308 Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh , talouspäällikkö Siv Gustafsson, puh Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus antaa toimialoille vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Toimielinten tulee ohjeen mukaisesti jakaa valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioksi käyttösuunnitelmissaan. Toiminnassa tulee noudattaa talousarviota. Mikäli nettomenot näyttävät ylittyvän toimintavuoden aikana, kate ylitykselle on ensisijaisesti etsittävä sisäisesti. Jos kuitenkin tarvitaan talousarviomuutosta, ne on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisin. Täytäntöönpano-ohjeissa on painotettu talousarvion sitovuutta joka tasolla. Kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia ja toimialoja jatkamaan vuoden 2016 talousarvion käsittelyä varten vaihtoehtoisten mallien valmistelua palvelutuotannon rakenteelliseksi uudistamiseksi ja organisatorisen tehostamisen toimenpiteiksi, koska talouden epävarmuus tulee jatkumaan koko suunnitelmakaudella. Näillä täytäntöönpano-ohjeilla saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio käytäntöön. Liite nro 149. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan täytäntöönpano-ohjeeseen tehtävällä teknisellä korjauksella: kohtaan 8.3 Hankinnat, korjataan kohdan viimeinen lause siten, että viranhaltija voi siirtää päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viran- tai tehtävänhaltijalle.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Päätös ehdotuksen mukainen yllämainittu korjaus huomioiden.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vesiliikelaitoksen organisoinnin selvittäminen ja toimintaedellytykset 782/02/2014 KH 309 Kaupunginvaltuusto hyväksyi pidetyssä kokouksessaan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vesiliikelaitoksen talousarviopoikkeaman, ja edellytti samanaikaisesti, että kaupunginhallitus selvittää vesiliikelaitoksen organisointia ja toimintaedellytyksiä kaupunginvaltuustolle kuluvan vuoden aikana. Organisointivaihtoehtoina voidaan pitää seuraavia vaihtoehtoja: vesiliikelaitoksen toiminnan jatkuminen nykyisen mallin mukaisesti erillisenä liikelaitoksena, fuusio Loviisanseudun Vesi Oy:n kanssa tai liikelaitoksen purkaminen ja toiminnan jatkuminen kaupungin taseyksikkönä. Vesiliikelaitoksella on erityisesti taloudellisia ongelmia. Mikäli vesiliikelaitos puretaan ja palautetaan taseyksiköksi, kasvaa riski, että todellinen kulurakenne hämärtyy ja vesimaksujen hintojen korotuspaine siirtyy kaupungin kustannukseksi. Loviisanseudun Vesi Oy:ssä osakkaina ovat Lapinjärvi (15,25 %), Loviisa (81,05 %) ja Myrskylä (3,70 %). Vähemmistöosakkaat ovat tyytyväisiä Loviisanseudun Vesi Oy:n toimintaan, eikä heillä ole riittävästi tahtotilaa purkaa yhtiötä. Tarkoituksenmukaista on siten löytää organisaatiorakenne, joka on toimivin pitkällä aikavälillä myös alueellisen vesihuollon näkökulmasta. Vesiliikelaitoksella ja Loviisanseudun Vesi Oy:llä on paljon yhteistä. Vesiliikelaitoksen ostoista puolet on Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja Loviisanseudun Vesi Oy:n liikevaihto puolestaan muodostuu 80 prosenttisesti vesiliikelaitoksen ostoista. Johtamisen ja hallinnon rakenteiden sekä vastuiden näkökulmasta organisaatioiden välille voidaan katsoa syntyneen intressiristiriita, eikä tilanne ole tarkoituksenmukainen. Vuonna 2013 vesiliikelaitos teki euroa alijäämäisen tuloksen. Tulos sisälsi vesitornihankkeen aiheuttamien investointiluontoisten kulujen euron alaskirjauksen. Tilikausi 2012 oli alijäämäinen euroa. Vesiliikelaitos teki vuonna 2013 hintoihin 2,7 %:n korotuksen (ehdotus oli 5 %). Korotuksen jälkeen vesimaksu oli ilman arvonlisäveroa 1,63 euroa/m 3 ja jätevesimaksu 2,28 euroa/m 3.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Loviisanseudun Vesi Oy:n tilinpäätös 2013 osoitti tilikauden voittoa euroa, Tilikauden 2012 voitto oli euroa. Vuoden 2013 aikana tehtiin tariffikorotus veden myyntihintoihin. Keskimääräinen veroton myyntihinta vuonna 2013 oli 83 senttiä/m3 (edellisellä tilikaudella 79,7 senttiä/m3). Toteutuneen taloudellisen tuloksen perusteella voidaan nähdä, että Loviisanseudun Vesi Oy:n tulos on aikaansaatu laskutuksella vesiliikelaitokselta. Mikäli organisaatiot olisivat yksi kokonaisuus, myös taloudellista tulosta arvioitaisiin yhtenä kokonaisuutena, eikä eturistiriitoja olisi ja nyt tapahtuva osaoptimointi voitaisiin välttää. Lapinjärven ja Myrskylän kunnille asia ei ole ongelma. He eivät joko halua myydä osakkeitaan Loviisanseudun Vesi Oy:stä tai mahdollinen myyntihinta on kova. Loviisan kaupunki suurimpana osakkaana tavoittelee ratkaisua vesihuollon talouden tasapainottamiseksi. Loviisanseudun Vesi Oy tekee voittoa myynneillä vesiliikelaitokselle ja vesiliikelaitoksella on asiakashintojen korotuspaineita, koska tulos ei ole tasapainossa. Yhtiön ja liikelaitoksen välinen tilanne ei ole tarkoituksenmukainen Loviisan raatihuoneella järjestettiin yhteinen kehittämisseminaari, johon oli kutsuttu vesiliikelaitoksen johtokunta, Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitus, Loviisan kaupungin puheenjohtajisto, kaupungin viranhaltijoita ja omistajakuntien edustus. Toimintatapojen ja päätösten pitäisi tukea yhteisten päämäärien saavuttamista. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että toiminnasta vastaavien toimielinten asiantuntemus ja kokemus ovat optimaalisia toiminnan valvomiseksi ja ohjaamiseksi tulokselliseen suuntaan. Loviisan kaupunkikonsernilla on ollut seuraavanlainen tavoiteasetanta vuosille : Loviisanseudun Vesi Oy:n ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintojen yhdistäminen ja mahdollinen fuusio yhdeksi kokonaisuudeksi. Loviisan Vesiliikelaitoksen on lisättävä tuottavuutta siten, että veden asiakashinta ei nouse kohtuuttomasti. Alueellista vesihuoltoa kehitetään etenkin Lapinjärven ja Myrskylän kuntien kanssa.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Vesiliikelaitoksen tavoitteiksi kaupunginvaltuusto on asettanut, että Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta rakentaa vesiliikelaitokselle hyvin toimiva hallinto ja hyvä imago. Vesihuollon tuloksellisen järjestämisen edellytyksenä on mm. se, että omistajan määrittelemät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on yhteensovitettu ko. yhteisöjen toiminnassa. Kehittämisseminaarin tavoitteena oli määritellä yhteiset tavoitteet alueelliselle vesihuollolle. Toiminnan järjestämistä tarkasteltiin Myrskylän, Lapinjärven ja Loviisan edustajien kanssa hyvässä yhteishengessä. Päätelminä voidaan todeta mm., että ratkaisun tulisi olla sellainen, että se turvaa vesihuollon toimivuuden alueellisesti eri tilanteissa ilman eturistiriitoja. Tärkein asia on toimiva vesihuolto, jolla on terveet johtamisen ja hallinnon rakenteet sekä menettelytavat. Toiminnallisesti ja talouden kestävyyden näkökulmasta yhtiömuotoisen toimintamallin arvioitiin tuottavan lisäarvoa ja turvaavan toiminnan kestävyyttä pidemmällä aikajänteellä. Kaikki osallistujat eivät olleet yksimielisesti yhtiöittämisen takana. Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n yhdistämistä on esitetty tarkasteltavaksi yhtenä kokonaisuutena jo aiemmin. Fuusioprosessin valmistelu on jäänyt kuitenkin kesken. Kunnat ovat huolissaan mm. korkeista putkiverkostoon ja puhdistamoihin liittyvistä investointikustannuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Investointitarve tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävä. On pohdittava, miten tulevat investoinnit voidaan toteuttaa ja rahoittaa. Jatkossa omistajaohjausta on terävöitettävä. Eri kuntien tarpeiden tulisi olla tiedossa ratkaisuja tehtäessä. Kehittämisseminaarin päätteeksi sovittiin yhteisistä pitkän aikavälin talousarviotavoitteista. Kaikki omistajakunnat kirjaavat tavoitteet vuoden 2015 talousarvioon. 1) Kaikki kunnat, Lapinjärvi, Loviisa ja Myrskylä, laativat pidemmän aikavälin kuntakohtaisen vesihuollon investointitarpeiden kartoituksen, jota voidaan myös käyttää tulevien omistajapoliittisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen perustana.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ ) Loviisan kaupunki organisoi yhteisen selvityksen alueellisen vesihuollon tulevan organisoinnin selvittämisestä (toimintamallien hyötyjen ja haittojen arviointi). Lyhyen aikavälin talouden tasapainottamistoimenpiteet: 1) Loviisan Vesiliikelaitos on korottanut asiakasmaksujaan 10 % ja Loviisanseudun Vesi Oy on puolestaan alentanut puhtaan veden myyntihintoja %. Vesiliikelaitos tavoittelee tasapainoista tulosta ja vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n väliseen osaoptimointiin kiinnitetään vakavasti huomiota. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vesiliikelaitoksen organisointia koskevan väliselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Seuraavan kerran tilannetta raportoidaan kaupunginvaltuustolle syksyllä Pykälä tarkastetaan välittömästi. Teknisenä korjauksena selvennettiin vuosiluvut lisäämällä kohtaa Lyhyen aikavälin talouden tasapainottamistoimenpiteet: 1) Loviisan Vesiliikelaitos on päättänyt korottaa asiakasmaksujaan 10 %:lla alkaen ja Loviisanseudun Vesi Oy on puolestaan alentanut puhtaan veden myyntihintoja % vuosina 2014 ja Vesiliikelaitos tavoittelee tasapainoista tulostaja vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n väliseen osaoptimointiin kiinnitetään vakavasti huomiota. Päätös ehdotuksen mukainen yllämainittu tekninen korjaus huomioiden. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lyhennyssuunnitelman muutoshakemus, Drombom-Embom-Garpom -vesiosuuskunta 775/ /2014 KH 310 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh , talouspäällikkö Siv Gustafsson, puh Drombom-Embom-Garpom -vesiosuuskunta hakee lyhennyssuunnitelman muutosta lainalleen nro FI Länsi-Kymen Osuuspankissa. Pernajan kunta myönsi omavelkaisen takauksen euron summalle. Lainapääomasta on jäljellä euroa ja jäljellä oleva laina-aika on tällä hetkellä 2 vuotta 3 kuukautta. Lainan korko on 0,4 % yli 6 kuukauden euriborin. Nyt jäljellä olevaan lyhennyssuunnitelmaan tarvitaan muutos, jolla nykyiset lyhennyserät euroa/6 kk muutetaan euroksi/6 kk. Laina-aika pitenee silloin 2 vuotta 6 kuukautta siten, että viimeinen erä maksetaan eikä Pernajan kunta on alun perin myöntänyt omavelkaisen takauksen 10 vuodeksi, mutta koska vesiosuuskunta ja pankki ovat tehneet maksusuunnitelman lyhyemmälle ajalle, tarvitaan Loviisan kaupungilta omavelkaisen takauksen pidennys. Pankin luottolautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt muutoksen. Drombom-Embom-Garpom -vesiosuuskunnan tuloslaskelma ja tase osoittavat, että lainan takaisinmaksusuunnitelma on ollut liian tiukka. Kassavaranto on melkein käytetty, joten lyhennyserien puolittamista ja laina-ajan pidentämistä tarvitaan. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Drombom-Embom-Garpom -vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen pidennyksen Länsi-Kymen Osuuspankkiin, laina nro FI Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Sopimus kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle 465/ /2014 TL 138 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Mia Kajan, puh Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt (53 ), että kaupunki ryhtyy selvittämään kiinteistörekisterinpidosta luopumista niin, että kiinteistörekisterinpito siirtyisi Maanmittauslaitokselle vuoden 2015 loppuun mennessä. Neuvotteluissa Maanmittauslaitoksen kanssa on käynyt ilmi, että rekisterinpito voitaisiin siirtää jo alkaen. Liite 99 Esittelijä: tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen koskien kiinteistörekisterinpidon siirtämistä Maanmittauslaitokselle alkaen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus valtuuttaisi teknisen johtajan Ulf Blombergin allekirjoittamaan ko. sopimuksen. Käsittely: Äänestys: Keskustelun kuluessa jäsen Hansson ehdotti ettei sopimusta kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle hyväksyttäisi. Jäsen Ekebom-Jönsas kannatti. Esittelijän ehdotus JAA, sai kaksi (2) ääntä (Antas ja Kopiloff) ja jäsen Hanssonin ehdotus EI, sai yhdeksän (9) ääntä (Hovi, Hämäläinen, Jalkanen, Laitinen, Lindlöf, Tähtinen, Wikström, Ekebom-Jönsas ja Hansson). Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ettei sopimusta kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle hyväksytä. Jäsen Antas jätti asiasta eriävän mielipiteensä, kuten myös puheenjohtaja Kopiloff. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ KH 256 Liite nro 127. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan päätös on jäänyt tulkinnanvaraiseksi, koska päätöksen perustelut sekä ehdotus asian lopulliseksi ratkaisuksi puuttuvat. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. TL 162 Valmistelija: Vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh Kaupunginhallitus palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi kokouksessaan Kaupunginhallitus perusteli palauttamista sillä, että teknisen lautakunnan tekemä päätös on jäänyt tulkinnanvaraiseksi, koska sekä päätöksen perustelut että ehdotus asian lopulliseksi ratkaisuksi puuttuivat. Kysymyksen asettelu: Asia voidaan kiteyttää kahteen kysymykseen: mikä on ollut teknisen lautakunnan tosiasiallinen tahtotila? Mitä tekninen lautakunta on tosiasiallisesti kokouksessaan asiasta päättänyt? Jos teknisen lautakunnan tahtotila on ollut vain se, että sopimusta kiinteistörekisterinpidon siirrosta Maanmittauslaitokselle ei hyväksytä, tarkoittaisi tämä sitä, että olisi neuvoteltava/tehtävä uusi sopimus. Itse rekisterinpidon siirtoasia jäisi siten vielä avoimeksi, eli siirretäänkö vai ei? Jos sen sijaan teknisen lautakunnan tahtotila on ollut, että kiinteistörekisterinpitoa ei siirretä Maanmittauslaitokselle, olisi asiassa tullut päättää kahdesta eri asiasta samalla kertaa. Eli siitä, että sopimusta ei hyväksytä ja siitä, että kiinteistörekisterinpitoa ei siirretä.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Perusteluista: Tekninen lautakunta ei ole perustellut päätöstään lainkaan. Päätökset tulee aina perustella. Perusteluasiaa voidaan lähestyä argumentoinnin näkökulmasta käsitteillä väite (teesi) ja vastaväite (antiteesi). Jos esitetään teesi, pyritään se kumoamaan antiteesillä. Tässä tapauksessa voitaneen väitteeksi tulkita kaupunginvaltuuston päätökset sekä Näissä rekisterinpitovastuun siirtoa kaupungilta Maanmittauslaitokselle on perusteltu päällekkäistoimintojen poistumisella sekä sitä kautta saavutettavilla toiminnan tehostumisella ja rahallisilla säästöillä. Vastaavasti voitaneen vastaväitteeksi tulkita kaupungingeodeetti Mia Kajanin valmisteluteksti tekniselle lautakunnalle Valmistelutekstissä on yksityiskohtaisin perusteluin mm. todettu, että rekisterinpidon pitäminen kaupungilla ei aiheuta päällekkäistoimintoja, eikä rekisterinpitovastuun siirto kaupungilta Maanmittauslaitokselle tuota käytännössä sen enempää henkilöstöllisiä kuin taloudellisiakaan säästöjä. Liite valtuustoaloite ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta , 27 - sopimus kiinteistörekisterin pitämisen siirtämisestä Loviisan kaupungilta Maanmittauslaitokselle Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että: 1. Sopimusta kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle alkaen ei hyväksytä tässä vaiheessa. 2. Asian valmistelua jatketaan, tavoitteen ollessa alkuperäinen valtuuston tahtotilan mukainen aikataulu, jolloin rekisterinpito siirtyisi Maanmittauslaitokselle alkaen. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Hansson ehdotti että: a. sopimusta kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Loviisan kaupungilta Maanmittauslaitokselle ei hyväksytä ollenkaan. b. näin ollen ei myöskään kiinteistörekisterin pitovastuuta siirretä Maanmittauslaitokselle, vaan se pidetään edelleen Loviisan kaupungilla, kuten tähänkin asti on tehty, myös jälkeen ja siitä eteenpäin.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Jäsen Hämäläinen kannatti. Perustelut: Toisin kuin valtuustoaloitteessa on esitetty ja johon valtuuston enemmistö äänin on yhtynyt kokouksessaan , nyt esitetty rekisterinpidon siirto Maanmittauslaitokselle ei käytännössä tuota vallitsevaan nykytilaan nähden sen enempää henkilöstöllisiä (päällekkäistoiminnot johtuen siitä, että kaupungin henkilökuntaa joka tapauksessa tarvitaan tehtävissä, kuten tonttijako, kaavoitus ym.) kuin rahallisiakaan säästöjä. Näin on myös kaupungingeodeetti Kajan todennut asiasta valmistelutekstissään tekniselle lautakunnalle , johon lautakunta siis yhtyy. Äänestys: Esittelijän ehdotus JAA, sai neljä (4) ääntä (Antas, Eloranta, Laitinen ja Huuhtanen) ja jäsen Hanssonin ehdotus EI, sai kuusi (6) ääntä (Ekebom-Jönsas, Jalkanen, Lindlöf, Tähtinen, Hämäläinen ja Hansson). Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että: a. sopimusta kiinteistörekisterinpidon siirtämisestä Loviisan kaupungilta Maanmittauslaitokselle ei hyväksytä ollenkaan. b. näin ollen ei myöskään kiinteistörekisterin pitovastuuta siirretä Maanmittauslaitokselle, vaan se pidetään edelleen Loviisan kaupungilla, kuten tähänkin asti on tehty, myös jälkeen ja siitä eteenpäin. Perusteluinaan lautakunta toteaa että: Toisin kuin valtuustoaloitteessa on esitetty ja johon valtuuston enemmistö äänin on yhtynyt kokouksessaan , 53, nyt esitetty rekisterinpidon siirto Maanmittauslaitokselle ei käytännössä tuota vallitsevaan nykytilaan nähden sen enempää henkilöstöllisiä (päällekkäistoiminnot johtuen siitä, että kaupungin henkilökuntaa joka tapauksessa tarvitaan tehtävissä, kuten tonttijako, kaavoitus ym.) kuin rahallisiakaan säästöjä. Näin on myös kaupungingeodeetti Kajan todennut asiasta valmistelutekstissään tekniselle lautakunnalle , johon lautakunta siis yhtyy. Jäsen Antas ja varajäsen Huuhtanen jättivät asiasta eriävän mielipiteensä. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ KH 311 Liite nro 150. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Teknisen lautakunnan päätöksen perusteluihin viitaten kaupunginhallitus päättää, että kiinteistörekisterin pitovastuuta ei toistaiseksi siirretä Maanmittauslaitokselle. Jäsen Janne Lepola ehdotti, että kiinteistörekisterin pito siirretään Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistörekisterin pito on koko kunnan alueella yhteneväinen. Jäsen Camilla Antas kannatti jäsen Janne Lepolan ehdotusta. Äänestys: Pohjaehdotus JAA 9 ääntä (Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Peltoluhta, Lindell, Liljestrand) Jäsen Janne Lepolan muutosehdotus EI 2 ääntä (Lepola, Antas) pohjaehdotus jäi voimaan. Päätös ehdotuksen mukaisesti.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 312 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhallitukselle tiedoksi: - talousjohtaja, 9/ hallintojohtaja, 8/2014 Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 313 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: rakennus- ja ympäristölautakunta perusturvalautakunta tarkastuslautakunta tekninen lautakunta Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostoille, ettei se kuntalain 51 : nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 781/ /2014, 776/ /2014, 777/ /2014, 786/ /2014, 787/ /2014 KH 314 a) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja b) Satamassa käsiteltiin tavaraa tammi-lokakuu 2014 välisenä aikana yhteensä tonnia mikä on -1,85% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna c) Itä-Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja d) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston esityslista e) Uudenmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja f) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot