KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)"

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko kello Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia, poistui klo 17.30, 11 :n käsittelyn jälkeen Seppo Karjalainen jäsen Reino Korhonen Jukka Lemmetyinen Pirjo Romppanen Jatta Tiihonen sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Heikki J. Oksanen Aimo Ilomäki Jukka Lopperi Juha Tanska Jorma Korpela Matti Kontkanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra hallintojohtaja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Poissa: Onni Hämäläinen jäsen (ilm. esteestä) Liisa Länsmans Marja-Leena Saastamoinen varajäsen (ilm. esteestä) Ulla-Maija von Hertzen varajäsen 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin 16 Tilapäinen laina hautainhoitorahastolta. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa 14 päivän ajan toimiston aukioloaikoina. EHDOTUS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Jukka Lemmetyinen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Jukka Lemmetyinen.

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2 (13) 4 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖN- PANOKELPOISUUS Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: 1. Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta Yhteinen kirkkovaltuusto päätti ottaa Parikan kappelin urkuhankinnan kustannuksia vastaavan lainan Kotka- Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta, yhteensä euroa. Laina nostetaan vuoden 2012 aikana yhdessä erässä. Laina-aika on 5 vuotta, lainan takaisinmaksu kerran vuodessa lainan nostopäivänä. Velasta maksettava vuotuinen korko on 1,0 prosenttia yli 12 kuukauden (360) euribor-koron. 2. Lisämääräraha/Rakennuttaminen Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää rakennuttamisen tehtäväalueelle 515/asiantuntijapalvelut euron lisämäärärahan. Perusteluna kiinteistöselvityksen täytäntöönpanoon liittyvä valmistelu: hankesuunnittelu/mariankatu 14, Kartanonkadun lopulliset asiakirjat ja kerrostalotontin myynti, yksittäiset myyntikohteet osoituksen mukaan, maanvuokrasopimuksien ympäristöriskien rajaus sekä asiantuntijatehtävät seurakuntayhtymän ja kaupungin välisissä maankäyttöasioiden valmistelussa. 3. Kiinteistöjen katselmukset Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kiinteistöjen katselmuspöytäkirjan tiedoksi. 4. Hautausmaiden katselmukset Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi hautausmaiden katselmuspöytäkirjan tiedoksi. 5. Muut mahdolliset asiat 1. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja esittelee seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisen strategian valmistelua. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee strategian kokouksessaan Merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttilan esittely seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisen strategian valmistelusta. EHDOTUS: Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. 5 SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Valmistelija, henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner, puh Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Kirkon alat ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa Uusi suositussopimus on liitteenä. Sopimus koskee ulkopuolisille papeille ja kanttoreille maksettavia palkkioita seurakunnan pyytämien toimitusten suorittamisesta. Sopimusta sovelletaan myös silloin, kun seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta sopii toimituksen tai tehtävän suorittamisesta papin tai kanttorin kanssa tämän vapaapäivänä. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen. Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan kuin siihen, joka on pyytänyt toimitusta tai tehtävää suorittamaan. Liitettä 1 sovelletaan myös silloin, kun seurakunta, jossa toimitus suoritetaan, kuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan.

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3 (13) Papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ luvun 5 mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Tätä suositussopimusta ei sovelleta tehtävän tai toimituksen suorittajiin, jolla ei ole em. kelpoisuuksia. Heidän palkkionsa on määriteltävä erikseen. Aikaisemmin sopimusta on sovellettu seuraavasti: suositussopimuksen mukainen maksimimäärä siten, että alemman kelpoisuuden omaavalle palkkio on 10 % (opiskelijat) tai 20 % (muut). Jotta uusi suositussopimus tulisi voimaan seurakuntayhtymässä, se on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Jaoston jäsenille toimitetaan kokouskutsun yhteydessä Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2012 Suositussopimus toimituspalkkioista. Henkilöstöasiain jaosto , 88 : EHDOTUS, hallintojohtaja Jaosto päättää ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättäisi ottaa käyttöön solmitun suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot seurakuntayhtymässä ja tekisi asiassa ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Toimituspalkkiot maksetaan korotettuina kirkkovaltuuston päätöstä seuraavan kuukauden alusta. Jaosto päättää ehdottaa lisäksi, että alemman kelpoisuuden omaaville toimitusten suorittajille maksetaan palkkiot seuraavasti: alan opiskelijoille palkkio maksetaan 10 %:lla vähennettynä ja muille 20 %:lla vähennettynä. Toimituspalkkio maksetaan Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien työntekijöille ainoastaan silloin, kun toimitusta pyytävien kotiseurakunta esittää naapuriin virallisen pyynnön ja tehtävä ajoittuu viranhaltijalle vapaapäivälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain jaoston ehdotuksen ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa käyttöön solmitun suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot seurakuntayhtymässä. Toimituspalkkiot maksetaan korotettuina alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ehdottaa lisäksi, että alemman kelpoisuuden omaaville toimitusten suorittajille maksetaan palkkiot seuraavasti: alan opiskelijoille palkkio maksetaan 10 %:lla vähennettynä ja muille 20 %:lla vähennettynä. Toimituspalkkio maksetaan Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien työntekijöille ainoastaan silloin, kun toimitusta pyytävä kotiseurakunta esittää naapuriin virallisen pyynnön ja tehtävä ajoittuu viranhaltijan vapaapäivälle. Yhteinen kirkkoneuvoston hyväksyi henkilöstöasiain jaoston ehdotuksen ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa käyttöön solmitun suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot seurakuntayhtymässä. Toimituspalkkiot maksetaan korotettuina alkaen. Yhteinen kirkkoneuvoston päätti ehdottaa lisäksi, että alemman kelpoisuuden omaaville toimitusten suorittajille maksetaan palkkiot seuraavasti: alan opiskelijoille palkkio maksetaan 10 %:lla vähennettynä ja muille 20 %:lla vähennettynä.

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 4 (13) Toimituspalkkio maksetaan Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien työntekijöille ainoastaan silloin, kun toimitusta pyytävä kotiseurakunta esittää naapuriin virallisen pyynnön ja tehtävä ajoittuu viranhaltijan vapaapäivälle. 6 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VA- LINTA VUOSIKSI 2013 JA 2014 Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 : Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2013 ja Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2013 ja YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2013 JA 2014 Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 : Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen noudattamista ja laillisuutta valvoo sen puheenjohtaja, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty. Kotka - Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Ohjesääntö määrittää lisäksi, että yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt vuosiksi 2013 ja 2014 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Kotkan seurakunnan kirkkoherran Hannu Marttilan. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5 (13) 8 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN (8) VALINTA VUOSILLE 2013 JA 2014 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin perusteet on esitelty varapuheenjohtajan valintaa käsittelevässä pykälässä. Vaalissa on lisäksi otettava huomioon Kirkkolain 25 luku 10a : Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (8) vaalin vuosiksi 2013 ja Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (8) vaalin vuosiksi 2013 ja YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN (8) HENKILÖ- KOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2013 JA 2014 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 : Kun edellä 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2013 ja Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2013 ja KARHULAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORKORJAUSTÖIDEN KUSTANNUKSET Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaustöiden kustannuksiin on vuosille 2011 ja 2012 hyväksytty yhteensä euron määrärahat: Yhteinen kirkkovaltuusto : Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjauksen määrärahan korotuksen eurolla. Näin vuoden 2011 määrärahavaraus on euroa ja vuoden 2012 määrärahavaraus on euroa. Peruskorjaustöiden kokonaiskustannukset ovat ,15 euroa. Toteutuneet kustannukset ovat ,65 euroa, määrärahaylitys on ,65 euroa. Urakoitsijoiden kanssa on pidetty taloudellinen loppuselvitys

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 (13) Lemminkäinen Talo Oy urakkatyöt ,00 euroa, lisätyöt ,35 euroa IUI Talotekniikka Oy urakkatyöt ,00 euroa, lisätyöt ,72 euroa Sähkö Karhunen Oy urakkatyöt ,00 euroa, lisätyöt 5 201,55 euroa Adconsys Oy urakkatyöt ,00 euroa, lisätyöt 3 271,80 euroa Arkkitehtisuunnittelun laskutus lisä- ja muutostöistä on ollut ,92 euroa. Suunnittelusopimuksen mukaiset työt euroa. Arkkitehti on esittänyt lisä- ja muutostöille seuraavat perustelut: SUUNNITTELUA VALMISTELEVA TYÖ arkkitehtisuunnittelusopimukseen kuulumaton osa - kohteen mittaus - Tapulin pyörävaraston rakenteiden liittäminen suunnitelmiin VIRANOMAISVAATIMUKSISTA JOHTUVA LISÄTYÖ - kohdetta käsiteltiin suojeltavana rakennuksena, iv-konehuoneen, yleensä ilmastoinnin ja sisäänkäyntikatosten rakentaminen vaativat lisäselvityksiä ja useiden havainnekuvien laadintaa TILAAJAN SUUNNITTELUTYÖN AIKANA MUUTTUNEISTA TARPEISTA JOHTUNUT LISÄTYÖ, suunnittelun pohjana hankevaiheen suunnitelma D - diakonien tilajärjestelyjen muutos perustui toimintatavan muutokseen SUUNNITTELUN AIKANA TEHTY LISÄ- JA MUUTOSTÖISTÄ AIHEUTUNUT SUUNNITTELUTYÖ - ilmastoinnin järjestelyihin liittyvät työt kuten reittien suunnittelu - pihan järjestelyjen muutokset kuten korot, portaiden poistaminen ja pinnoitteen muutos urakoitsijan ehdotuksen mukaan - katosten rakenteiden keventäminen - salin ikkunaseinän korjauksen vaatimat erityispiirustukset LISÄTYÖNÄ JÄTEPISTEEN SUUNNITTELU KAUPUNGIN ALUEELLE JA LUVAN HAKEMINEN LVIA töiden valvoja Kari Helonen on esittänyt lisätöille seuraavat perustelut: Yleistä: Vanhan rakennuksen saneerauksessa tulee lisäkustannuksia yleensä neljästä syystä. 1. Arkkitehti suunnitelmat muuttuvat rakentamisen aikana. 2. Lvi-suunnittelija joutuu täydentämään suunnitelmiaan joko huomattuaan jotain puuttuvan suunnitelmistaan tai halutaan joku kohde tehdä toisin, kun on suunniteltu. 3. Rakenteita avattaessa tai purettaessa, todetaan vanhojen tietojen poikkeavan käytössä olleista piirustuksista (vanhat kuvat) 4. Tilaajan muutokset Kohdan 1. muutokset: Seurakuntasalin eteisen arkkitehtimuutokset. WC järjestelyt Seurakuntasalin pellityksiä näkösyistä ja seinien siirrot toimistossa, Vss- tilan muutos varastoksi ja siivouskomeron varusteita. Juhlasalin tulo- ja poistoilmaventtiileiden muutos Kohdan 2. muutokset: Entisen autotallin muutos sos. tiloiksi. Iv ja lämpöjohtomuutosia. Keittiön kanavien väärä materiaali. Suunnitelmissa ei ollut määritelty verhousta tuloilmalaitteisiin eikä niitä ollut sisällytetty rakennuskotelointiin Kohdan 3. muutokset: Rakennuksen viemäriliitoksen rasvanerotuskaivon siirto. Kallio oli lähellä pintaa. Lukuisia pieniä muutoksia johtuen risteilyistä ja huonetilojen mataluudesta

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7 (13) Kohdan 4. muutokset: Tilaajan muutos koskien jäähdytyslaitteiden uusimista. Laitteet purettuaan jäähdytyslaiteurakoitsija ilmoitti, etteivät he voi antaa takuuta näin elinkaarensa päässä oleville laitteille. Koska saneerauksella haluttiin rakennuksen elinkaareen 30 vuoden lisäys päätettiin jäähdytyslaitteet uusia Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaustöille ylitysoikeuden ,65 euroa. Samalla yhteinen kirkkovaltuusto kehottaa hankesuunnittelutyöryhmiä ja hankesuunnittelusta vastaavia viranhaltijoita kiinnittämään erityinen huomio tarveselvityksiin, hankesuunnittelun eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksiin ja rahoitukseen. Ennen urakkalaskentaa tehdyllä hyvällä valmistelulla ja suunnittelulla lisätöiden osuus on merkittävästi nykyistä alemmalla tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaustöille ylitysoikeuden ,65 euroa. Samalla yhteinen kirkkovaltuusto kehottaa hankesuunnittelutyöryhmiä ja hankesuunnittelusta vastaavia viranhaltijoita kiinnittämään erityinen huomio tarveselvityksiin, hankesuunnittelun eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksiin ja rahoitukseen. Ennen urakkalaskentaa tehdyllä hyvällä valmistelulla ja suunnittelulla lisätöiden osuus on merkittävästi nykyistä alemmalla tasolla. 11 YHTEISTYÖSELVITYS/KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ, PYHTÄÄN SEURA- KUNTA Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Piispa Seppo Häkkinen kutsui Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan edustajat yhteiseen neuvottelun, jonka tarkoituksena oli yhdessä pohtia yhteistyön kehittämistä ja mahdollisen selvityksen käynnistämistä asiassa. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että ulkopuolinen selvittäjä on hyödyllinen ja tarpeellinen. Sovittiin siitä, että tuomiokapituli tiedustelee alustavasti selvittäjäksi Raimo Turusta. Koulutuskeskus Agricolan puolesta kehittämiskonsultti Raimo Turunen on toimittanut alustavan suunnitelman yhteistyöselvityksen tekemiseksi. Raimo Turusen alustavasta suunnitelmasta: Selvityksen luonne ja tavoite Kyseessä on hanke, jossa tehtävänämme on laatia selvitys Pyhtään seurakunnan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteistyön mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista auttaa neuvottelutahoja tekemään hallinnolliset päätökset tulevasta yhteistyöstä auttaa viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä hahmottamaan, kuinka seurakunnallinen toiminta turvataan taloudellisesti kestävällä tavalla ja tulevat seurakuntarakenneratkaisut huomioiden

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 8 (13) osallistua selvitystyön neuvotteluihin ja kokouksiin sekä valmistella nämä yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Konsultoinnin tuloksena syntyy yhteistyöselvitys, johon voidaan sisällyttää seuraavanlaisia asioita. Seurakuntien toiminnan profiilikuvaukset ja arvio eri yhteistyömuotojen vaikutuksesta seurakunnalliseen toimintaan Seurakuntien talouksien tarkastelu ja talousvertailu talouden tunnuslukuja käyttäen sekä yhteistyöratkaisun vaikutus talouteen Arvio toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yhteistyön kehittämiseen (mahdolliset kuntaliitokset, seurakuntarakenteen muutokset kirkolliskokouksen päätösten pohjalta) Seurakuntien henkilöstökartoitus ja lähivuosien todennäköiset muutokset sekä yhteistyömuotojen vaikutus henkilöstön määrään, sijoitteluun ja tehtäväkuviin Henkilöstön ja luottamushenkilöitten kuuleminen Yhteistyön eri mallien arviointi ja vertailu sekä tarvittaessa SWOT analyysi Yhteistyön kehittämisen vaatiman säädöspohjan sekä muutosaloitteen hallintotien esittely Konsultin kanta yhteistyön kehittämiseksi sekä hallinnollisten päätösten valmistelu Alustava selvitystyön kokonaishinta on euroa, lopullinen hinta neuvotellaan sitten, kun osapuolet ovat tehneet päätökset tilattavan työn laajuudesta. Tuomikapitulilta on mahdollisuus saada 70 % kustannuksista kehittämisavustuksena, loppuosa jaetaan seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteistyöselvityksen tekemisen Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti Raimo Turusen toimesta ehdotetun alustavan suunnitelman mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti yhteistyöselvityksen tekemisen Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti Raimo Turusen toimesta ehdotetun alustavan suunnitelman mukaisesti. 12 HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa Vuosilomat Vuosi Määräaikainen projektityöntekijä EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 13 YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 9 (13) - 46 Työnohjauksen matkakulujen korvaaminen - 47 Vuosiloma - 48 Saapas -työntekijöiden työkokoukseen osallistuminen - 49 Viranhoidon osa-aikaisuus osasairauspäivärahalla - 50 Sukuselvityskouluttajan palkkaaminen - 51 PC-Alarm ohjelmiston hankkiminen EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 14 KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirja. Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa Siviilipalvelukseen kuuluva työpalvelu EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 15 SAAPUNEET KIRJEET 1. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli - Yhteistyöneuvottelu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A14/ Luontoisetujen verotusarvot lukien 3. Kotkan kaupunki, Ympäristökeskus - Heposenkadun rasiteojan kunnostuksesta sopiminen EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 16 TILAPÄINEN LAINA HAUTAINHOITORAHASTOLTA Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Yhteinen kirkkovaltuusto : EHDOTUS: Yhteisen kirkkoneuvoston päätös esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla esitetään, että yhteiselle kirkkoneuvostolle myönnettäisiin oikeus päättää tilapäiseen tarpeeseen otettavasta enintään euron lainasta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston tekemän päätöksen.

10 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 (13) Yhteisen kirkkovaltuusto myönsi yhteiselle kirkkoneuvostolle oikeuden päättää tilapäiseen tarpeeseen otettavasta enintään euron lainasta. Yhteinen kirkkoneuvosto : Seurakuntayhtymän maksuliiketilin euron luottolimiitistä on jäljellä euroa. Palkkojen maksuun käytetään noin euroa, erääntyvän eläkemaksun suuruus on euro. Lisäksi ennen tammikuun verotilitystä on erääntymässä käyttötalouden muita menoja. Hautainhoitorahaston maksuliiketilin saldo on tällä hetkellä noin euroa. Seurakuntayhtymän määräaikaiset talletukset erääntyvät maalikuussa euroa ja toukokuussa euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa hallintojohtajan nostamaan tammikuun 2013 aikana hautainhoitorahastolta tilapäiseen tarpeeseen enintään euron lainan. Laina maksetaan takaisin kolmessa erässä , ja Korkoa maksetaan lainannostopäivän euribor 12 kk/ %. Yhteinen kirkkoneuvosto oikeutti hallintojohtajan nostamaan tammikuun 2013 aikana hautainhoitorahastolta tilapäiseen tarpeeseen enintään euron lainan. Laina maksetaan takaisin kolmessa erässä , ja Korkoa maksetaan lainannostopäivän euribor 12 kk/ %. 17 MUITA ASIOITA Muita asioita ei ollut. 18 MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 11, 16 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 11 (13) Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E Postiosoite: PL 7 Faksi: (05) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 11, 16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Pöytäkirjan pykälät: Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E, Kotka Postiosoite: PL 7, Kotka Faksi: (05) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

12 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12 (13) VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli Postiosoite: PL 122, Mikkeli Faksi: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää Muutoksenhaku-ajan laskeminen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot