Suhdannekatsaus, kevät 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannekatsaus, kevät 2010"

Transkriptio

1 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden toimialojen näkymät... 7 Kansainväliset suhdannenäkymät Maailmantalous alkoi kesällä ja syksyllä 29 hiljalleen toipua syvimmästä taantumasta sitten 193-luvun. Maailmankauppa supistui vuonna 29 noin 12 prosenttia ja maailman kokonaistuotanto noin prosentin. Euroopan unioniin taantuma iski voimakkaammin ja EU:n kokonaistuotanto supistui reilut neljä prosenttia viime vuonna. USA:ssa kokonaistuotanto supistui noin kaksi ja puoli prosenttia, Japanissa noin viisi prosenttia ja Venäjällä lähes kymmenen prosenttia. Kiinassa kasvuvauhti hidastui vain hieman, noin yhdeksästä ja puolesta prosentista noin kahdeksaan ja puoleen prosenttiin, voimakkaan elvytyspolitiikan ansiosta. Maailmantaloudessa taantuman pohja saavutettiin kesällä 29 ja talouskehitys kääntyi nousuun vuoden 29 kolmannella neljänneksellä. Maailmankauppa kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä noin neljä prosenttia ja maailman teollisuustuotanto reilut kaksi prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Nousu oli vahvinta Kiinassa ja muissa kehittyvissä talouksissa. Myös USA:ssa taantuman pohja saavutettiin kesällä 29 ja kokonaistuotanto kääntyi kasvuun vuoden 29 kolmannella neljänneksellä, kun se oli sitä ennen supistunut neljänä peräkkäisen vuosineljänneksenä (kuvio 1). Neljännellä neljänneksellä kasvu kiihtyi. Myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu on jatkunut, tosin hieman hitaampana kuin viime vuoden lopulla. USA:n talouden käänne kasvuun perustui pitkälti elvyttävään talouspolitiikkaan. Keskuspankki laski ohjauskorkonsa nollan tuntumaan ja otti käyttöön poikkeuksellisia rahapoliittisia keinoja, joilla mm. pelastettiin rahoituslaitoksia konkurssilta. Myös finanssipolitiikka oli hyvin elvyttävää verojen kevennysten ja menojen lisäysten ansiosta. USA:n budjettivaje nousikin yli 12 prosenttiin vuonna 29 eli tasolle, millä sitä ei voida pitkään pitää. Euroopan unionissakin taantuman pohja saavutettiin kesällä 29 ja talous kääntyi kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä EU:n kokonaistuotannon kasvu hyytyi,1 prosenttiin eli EU:ssa ei päästy USA:n kaltaiseen nousuun mukaan. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu jatkui, mutta hyvin vaatimatonta tahtia. Kiinan talouskasvu perustui viime vuonna elvytystoimilla käynnistettyihin kotimaisiin investointeihin viennin kasvun sijaan. Kiinan kasvu veti mukanaan myös muita Aasian talouksia. Kuvio 1. Kokonaistuotanto neljännesvuosittain EU:ssa ja USA:ssa, indeksi (1/25=1), viimeinen havainto 1/21 EU(27) USA Lähde: Eurostat suhdannekatsaus, kevät 21 1

2 % Läntisten teollisuusmaiden kasvu on perustunut pitkälti tilapäisiin tekijöihin eli elvyttävään finanssija rahapolitiikkaan sekä ns. varastovaikutukseen. Varastovaikutus syntyy, kun taantuman iskiessä varastot kasvavat voimakkaasti. Varastoja aletaan supistaa leikkaamalla tuotantoa. Kun kasvu taas käynnistyy, painuvat varastot normaalia alhaisemmalle tasolle. Varastojen kasvattaminen normaalille tasolle lisää tilapäisesti tuotantoa korkeammalle tasolle kuin tuotteiden varsinainen loppukysyntä edellyttäisi. Rahapoliittinen elvytys voi vielä jatkua ilman kovin suuria riskejä, vaikkakin alhaiset korot ja runsas rahoituksen saatavuus voi johtaa tuntuviin inflaatiopaineisiin tulevaisuudessa. Vielä ei kuitenkaan ole merkkejä inflaation kiihtymisestä, koska sekä vapaata tuotantokapasiteettia että työttömiä on kaikissa teollisuusmaissa runsaasti. Viime vuonna inflaatio jäi EU:ssa lähelle nollaa ja USA:ssa kuluttajahinnat alenivat hieman. Suomessa inflaatio painui negatiiviseksi kesän ja syksyn aika, mutta se oli tilapäinen ilmiö (kuvio 2). Tänä vuonna inflaation ennakoidaan kiihtyvän noin kahden prosentin tasolle sekä EU:ssa että USA:ssa. Finanssipolitiikassa elvytyksen rajat tulevat nopeammin vastaan kuin rahapolitiikassa. Useissa maissa budjettivaje on noussut yli kymmeneen prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä on kestämätön taso pitkällä aikavälillä. Ongelma on jo konkretisoitunut Kreikassa, jossa tilastoja oli kaunisteltu. Kun Kreikan budjetin alijäämän todellinen kehitys kävi ilmi, levisi epäluulo Kreikan ja koko Euroopan unionin taloutta kohtaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Kreikan kriisi vaati poikkeuksellisia tukitoimia muilta euromailta. Tällä hetkellä on vielä mahdotonta arvioida, riittääkö Kreikalle annettu tuki palauttamaan uskon Euroopan unioniin kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Talouden taantuman alulle pannut rahoitusmarkkinoiden kriisi on muualla kuin Euroopassa hellittänyt huomattavasti. Rahoituksen saatavuus on parantunut ja korkotaso on matala, mikä tukee talouskasvua. Rahoitusmarkkinoiden toiminta kylläkin nojautuu vielä pitkälti keskuspankkien ja hallitusten tukeen. Käytössä on poikkeuksellisia rahoitusmarkkinoiden toimintaa tukevia keinoja, joiden purkaminen kestää vielä pitkään. Yksi maailmantalouden kasvua uhkaava tekijä on mahdollinen protektionismin lisääntyminen. Elvyttäviin toimiin on liittynyt omaa tuotantoa suojelevia toimia, mutta ne ovat toistaiseksi olleet suhteellisen pienimuotoisia eikä niiden vaikutus ole ollut kovin merkittävä. Jos maailmantalouden kehitys vakaantuu, riski protektionismin lisääntymisestä pienenee. Kansainvälisen talouden näkymät ovat parantuneet tämän vuoden aikana ja kaikki kansainväliset ja kotimaiset talousennusteiden tekijät ovat tuoreimmissa arvioissaan nostaneet ennusteita kansainvälisen talouden kasvusta tälle ja ensi vuodelle. Kuvio 2. Kuluttajahintojen muutos Suomessa edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta (%), viimeinen havainto 4/ Arviot maailman kokonaistuotannon kasvusta vuodelle 21 asettuvat noin 3,5 ja neljän prosentin tuntumaan ja ensi vuoden osalta suunnilleen samalle tai vähän korkeammalle tasolle. Useimmat arviot USA:n tämän vuoden talouskasvusta liikkuvat noin kolmen prosentin tasolla. Ensi vuoden osalta ennustajilla on näkemyseroja USA:n kasvuvauhdista. Joissakin arvioissa kasvun arvioidaan hidastuvan alle kahteen prosenttiin ja toisissa pysyvän noin kolmen prosentin tasolla. EU:n talouskasvun arvioidaan tänä vuonna jäävän noin yhteen prosenttiin ja kiihtyvän ensi vuonna noin kahteen prosenttiin. Kasvu saattaa jäädä vielä pienemmäksi, jos Kreikan kriisi leviää muihin euromaihin. Kasvu jää joka tapauksessa tänä vuonna niin alhaiseksi, että työllisyys heikkenee EU:ssa vielä tänä vuonna eikä seuraavanakaan vuonna ole odotettavissa merkittävää työllisyyden paranemista. Suomen metalliteollisuuden viennin kannalta tärkeiden investointien ennustetaan supistuvan vielä hieman tänä vuonna ja kääntyvän vain hitaaseen kasvuun ensi vuonna. Euro on heikentynyt alkuvuoden aikana, mikä auttaa niin Suomen kuin euroalueenkin vientiyrityksiä, mutta euron heikkeneminen ei välttämättä ole pysyvä ilmiö. Aasia on Kiinan vetämänä myös tänä ja ensi vuonna maailmantalouden kasvun veturi. Kiinan kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna noin kymmenen prosentin vauhtia ja koko Aasian noin seitsemän prosentin vauhtia molempina vuosina. Venäjän talous perustuu pitkälti raaka-aineiden tuotantoon. Sekä öljyn että muiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet pahimmasta taantuman aikaisesta notkahduksestaan huomattavasti, mikä on merkinnyt Venäjän talouden kääntymistä kasvuun. Venäjän kokonaistuotannon kasvun ennakoidaan kiihtyvän noin viiteen prosenttiin tänä vuonna. 2 MetalliLiitto 21

3 Suomen metalliteollisuuden näkymät Suomen metalliteollisuuden kehitys oli viime vuonna historiallisen heikko. Liikevaihto supistui noin kolmekymmentä prosenttia. Liikevaihdon romahdus tapahtui alkuvuonna. Loppuvuodesta liikevaihto kääntyi jo pieneen nousuun (ks. toimialoittainen kehitys jäljempänä). Liikevaihdon supistuminen johtui maailmanlaajuista taantumaa seuranneesta vientikysynnän romahduksesta, ei suomalaisen metalliteollisuuden hintakilpailukyvyn romahduksesta. Liikevaihdon romahduksen myötä myös työpanosta supistettiin voimakkaasti, tosin ei suhteellisesti niin paljoa kuin liikevaihto supistui. Työllisten määrä supistui noin 9 prosenttia eli runsaat 15. henkeä. Työtunnit supistuivat noin 2 prosenttia. Myös ulkomaisten yksiköiden henkilöstömäärä supistui hieman (kuvio 3). Metallin työttömyyskassalta työttömyyspäivärahaa sai tammikuussa 29 alussa noin 9. jäsentä, kun vuoden lopussa päivärahan saajia oli vajaa 28., joista noin 11. oli irtisanottua ja noin 17. lomautettua. Koko vuoden aikana päivärahaa sai vähintään yhdeltä päivältä noin 59. jäsentä. Taulukossa 1 on tarkasteltu kymmenen Suomen metalliteollisuuden keskeisen vientimaan kehitystä ja ennusteita. Metallin liikevaihdosta noin 7 prosenttia menee suoraan vientiin, joten vientimarkkinoiden kehityksellä on olennainen merkitys sille, miten ala kehittyy. Kuvio 3. Suomalaisen metalli- ja elektroniikkateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Suomessa (keskim. vuoden aikana) Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla (vuoden lopussa) Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Tilastokeskus 29 Teollisuustuotanto oli vuoden 21 alussa nousussa lähes kaikissa keskeisissä vientimaissa. Kasvu on useimmissa maissa ollut suhteellisen nopeaa, joten selvä käänne kasvuun on tapahtunut. Ennusteet vuoden 21 kokonaistuotannon kasvulle ovat positiiviset kaikissa maissa. Suomen metalliteollisuuden tuotanto painottuu investointitavaroihin, joten keskeinen ennuste Suomen metalliteollisuuden kannalta on vientimaiden kone- ja laiteinvestointien kehitys. Ennusteiden mukaan kone- ja laiteinvestoinnit ovat yhä supistumassa useimmissa keskeisissä vientimaissa. Teollisuustuotannon kasvu kuitenkin ennakoi investointien käynnistymistä viimeistään ensi vuonna. Taulukko 1. Suomen metalliteollisuuden kannalta kymmenen tärkeimmän vientimaan (kattaa 6 prosenttia metallin viennistä) kokonaistuotannon ja investointien määrän ennustetut muutokset vuonna 21 (EU + Venäjä + USA + Kiina yhteensä 73,3 prosenttia viennistä) Teollisuustuotannon vuosimuutos, % maaliskuu 21 2) Laiteinvestoinnit 21 %-muutos 4) osuus Viennin muutos BKT 21 maa vuonna 29 % 1) vuonna 29 % 1) %-muutos 3) Saksa 8,9-34,1 9,1 1,2 1,1 USA 8,6-4,9 1,9 * 2,8 6,7 Ruotsi 8,2-4, 5, 1,8-4, Venäjä 7,8-6,9 6,9 ** 3,7 5, Alankomaat 7,4-26, 5,6 1,3-1,4 Kiina 5,9-12,2 19,6 *** 1,3.. Italia 3,9-42,2 6,4,8 3, Iso-Britannia 3,8-47,8 1,3 1,2-3,9 Ranska 3,7-24,1 6,4 1,3-1,2 Norja 3,5-4,7-5,1.... EUROALUE 31,1-32,7 6,9,9 -,7 EU 5,9-37,2 6, 1,.. * helmikuu, ** 1 4/21, *** 1 3/21 1) Lähde: Tullihallitus 2) Lähde: Eurostat (Venäjän ja Kiinan tieto Suomen Pankki) 3) Lähde: Euroopan komissio 4) Lähde: Euroopan komissio suhdannekatsaus, kevät 21 3

4 Taulukon 1 tietojen perusteella Suomen metalliteollisuuden näkymät vuodelle 21 ovat selvästi parantuneet, mutta ei niitä vieläkään kovin valoisiksi voi luonnehtia. Myönteisenä merkkinä on, että metalliteollisuuden saamat uudet tilaukset kasvoivat maaliskuussa selvästi tammi-helmikuun vaatimattomalta tasolta (kuvio 4). Tilanteen lievästä paranemisesta kertoo myös se, että Metallin työttömyyskassalta päivärahaa saavien määrä on kevään aikana vähentynyt. Toukokuussa päivärahaa saavia oli yli 4. vähemmän kuin joulukuussa 29 (kuvio 5). Liikevaihto kasvaa joillakin metallin toimialoilla, mutta pysyy ennallaan tai supistuu yhä hieman joillakin toimialoilla (ks. toimialakohtaiset arviot jäljempänä). Kokonaisuutena metalliteollisuuden liikevaihto kasvaa tänä vuonna, kasvun painottuessa loppuvuoteen. Kasvu jäänee kuitenkin noin viiden prosentin tasolle. Liikevaihdon kasvu jää sen verran hitaaksi, että työllisyys yhä supistuu noin pari prosenttia tänä vuonna. Tähän vaikuttaa erityisesti se, että yritykset eivät viime vuonna vähentäneet henkilöstöä yhtä kovaa vauhtia kuin tuotanto supistui. Edes tunteja ei supistettu yhtä voimakkaasti kuin tuotanto supistui, joten yrityksissä on vapaata henkilöstökapasiteettia eikä uutta väkeä tarvitse palkata vaikka tuotanto kasvaakin. Lisäksi osalla yrityksistä tuotanto yhä supistuu ja ne irtisanovat henkilöstöään. Henkilöstön vähennykset painottuvat alkuvuoteen. Vuoden lopulla liikevaihdon kasvun kiihtyessä työtuntien määrä kääntyy kasvuun (lomautusten vähentyessä) ja irtisanomiset vähenevät. Työtunteja tehtäneen tänä vuonna suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna. Suomen teollisuuden (pois lukien elektroniikkaja sähköteollisuus) hintakilpailukyky laski viime vuonna pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle, koska tuottavuus supistui melko voimakkaasti (kuvio 6). Tuottavuuden supistuminen johtui siitä, että työtunteja ei vähennetty samassa suhteessa kuin tuotantoa. Hintakilpailukykyä kannattaa tarkastella ilman elektroniikka- ja sähköteollisuutta, koska elektroniikkateollisuuden erittäin voimakas tuottavuuskehitys antaa liian myönteisen kuvan muun teollisuuden kehityksestä. Tänä vuonna hintakilpailukyky kohentuu, koska viime vuonna ja tämän vuoden alkupuolella sovitut palkankorotukset ovat jääneet hyvin pieniksi ja työn tuottavuus paranee. Vuoden 211 näkymät ovat paremmat kuin tänä vuonna. Jos maailmantalouden kasvu jatkuu ennusteiden mukaan, kiihtyy metalliteollisuuden tuotannon kasvu jo lähelle kymmentä prosenttia. Sen seurauksena paranee myös työllisyys joitakin prosentteja. Kuvio 4. Metalli- ja elektroniikkateollisuuden uudet tilaukset kuukausittain, indeksi (25=1), viimeinen havainto 3/ Kuvio 6. Suhteelliset yksikkötyökustannukset Tehdasteollisuus =1 OECD 14/Suomi Kuvio 5. Metallin työttömyyspävärahan saajat kuukausittain, viimeinen havainto 4/ Lomautetut 27 Lähde: Metallityöväen työttömyyskassa Koko tehdasteollisuus 28 Muut päivärahan saajat Pl. Sähkötekninen teollisuus Om Lom Muu Kun käyrä nousee, Suomen tehdasteollisuuden suhteellinen kilpailuasema kohenee (yksikkötyökustannukset kohoavat kilpailijamaissa enemmän kuin Suomessa) Lähde: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta MetalliLiitto 21

5 Metalliteollisuuden taloudellinen tilanne Koko metalliteollisuudesta ei vielä ole saatavilla tulostietoja vuodelta 29. Sen sijaan keskeisistä pörssiyrityksistä tiedot jo on. Niiden perusteella talouskehityksen toimialoittainen ja yrityskohtainen hajonta oli suurta viime vuonna. Osalla yrityksistä tulos oli pahasti tappiollinen, mutta osalla erittäin hyvä. Tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että valtaosa tarkastelluista pörssiyrityksistä on kansainvälisiä konserneja, joiden tunnusluvut perustuvat konsernin koko maailmanlaajuiseen toimintaan. Esimerkiksi Koneen liikevaihdosta tehdään Suomessa vain alle kymmenen prosenttia. Konsernien tuloskehityksestä ei siten voi vetää suoria johtopäätöksiä Suomen yksiköiden kehityksestä. Metallien jalostuksessa heikko hintataso ja tuotannon supistuminen heikensivät yritysten tuloksia merkittävästi. Kaikilla kolmella toimialan pörssiyrityksellä nettotulos oli negatiivinen. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nettotulokset paranivat, mutta pysyivät yhä negatiivisina. Konepaja- ja metallituoteyritysten kehityksessä oli huomattavaa hajontaa. Useimmilla toimialan pörssiyrityksistä tuloskehitys oli kuitenkin koheneva loppuvuotta kohti eikä yhdelläkään suurella toimialan pörssiyrityksellä nettotulos ollut neljännellä neljänneksellä negatiivinen. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kehitys on ollut epäyhtenäinen. Osalla suurista yrityksistä nettotulos on parantunut, mutta osalla heikentynyt. Kaikilla nettotulos on kuitenkin pysynyt yhä positiivisena. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa yritysten tuloskehitykset vaihtelivat myös huomattavasti. Alan lippulaivalla Nokialla nettotulos painui negatiiviseksi kolmannella neljänneksellä, mutta nousi jälleen positiiviseksi viimeisellä neljänneksellä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Nokian tulos heikkeni jälleen, mutta pysyi positiivisena. Pörssiyritysten tulokset ovat hyvin linjassa edellä esitetyn viime vuoden talouskehityksen kuvauksen kanssa, jonka mukaan taloustilanne alkoi parantua viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pörssiyritysten tilauskanta on useimmilla tilauskannan ilmoittaneista yrityksistä suurempi kuin vuoden vaihteessa, joten myönteinen kehitys näyttää jatkuvan. Yritysten omavaraisuus on pitkään jatkuneen hyvän kehityksen ansiosta metalliteollisuuden pörssiyrityksillä pääsääntöisesti hyvä eikä viime vuosi romahduttanut sitä. Joillakin yrityksillä omavaraisuus toki heikkeni, mutta joillakin taas parani selvästi. Yleiskuva on, että omavaraisuus pysyi yhä hyvällä tasolla. Taulukko 2. Arviot vuoden 29 henkilöstömääristä sekä yritysten lukumäärät toimialoittain Taulukko 3. Liikevaihdon kolmen kuukauden muutokset toimialoittain: Vuosimuutos ajanjaksolla joulukuu 29 helmikuu 21, % Koko liikevaihto Henkilöstö 29* Kotimaan myynti Yrityksiä 28** METALLI- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS Metallien jalostus Metallituotteiden valmistus Elektroniikkateollisuus Sähkölaitteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus Muu kulkuneuvoteollisuus Muu valmistus * oma arvio, ** lähde: Tilastokeskus liikevaihto KOKO TEOLLISUUS -2, -4,1 -,1 METALLI- JA -7,9-13,5-5,4 ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS Metallien jalostus 39,2 23,1 47,1 Metallituotteiden valmistus -23,2-23,1-47,1 Elektroniikkateollisuus ja -,4-8,1 1,2 sähkölaitteiden valmistus Koneiden ja laitteiden -19,7-21,1-19,3 valmistus Koneiden ja laitteiden -11,9-14,1.. korjaus, huolto ja asennus Moottoriajoneuvojen, -19,6-12,4-27,8 perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus Muu valmistus 2,7 3, -,7 Pörssiyritysten suhteellisen hyvä tuloskehitys ja korkealla pysynyt omavaraisuus on osittain seurausta siitä, että pörssiyritykset aloittivat taloustilanteen heikentyessä nopeasti sopeuttavia toimenpiteitä. Nämä sopeuttamistoimenpiteet sisälsivät paitsi lomautuksia ja irtisanomisia myös alihankkijoihin kohdistuneita toimenpiteitä. suhdannekatsaus, kevät 21 5

6 Palkkakehitys Syyskuussa 29 solmitun työehtosopimuksen mukaan palkankorotuksen toteuttamisesta voitiin työpaikkakohtaisesti sopia vaihtoehtoisilla tavoilla. Korotuksen kustannusvaikutus oli,5 prosenttia ja se voitiin sopia toteutettavaksi joko yleiskorotuksena tai henkilökohtaisina korotuksina. Jos korotuksen toteuttamisesta sovittiin, piti korotus maksaa viimeistään alkavan palkanmaksukauden alusta. Ellei palkankorotuksen toteuttamisesta sovittu edellä kerrotun mukaisesti, korotettiin palkkoja tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta,5 prosentin yleiskorotuksena. Palkankorotukset toteutettiin loka-, marras- ja joulukuussa siten, että niiden ansioita nostava vaikutus neljännellä vuosineljänneksellä oli,3 prosenttia. Metalliteollisuuden säännöllisen työajan tuntiansiot olivat vuoden 29 neljännellä neljänneksellä kaikilla tilastoiduilla työntekijöillä,3 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin, eli täsmälleen sopimuskorotuksen mukainen. Ns. identtisillä työntekijöillä vastaava ansiokehitys oli,1 prosenttia. (Identtisillä työntekijöillä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka olivat mukana molempien tilastoajankohtien tilastoissa). Identtisillä henkilöillä ansioiden olisi pitänyt nousta sopimuskorotuksen mukaisesti eli,3 prosenttia. Taloustilanteesta johtuen identtisten henkilöiden ansioiden nousu jäi tilastossa kuitenkin alle sen, koska keskimääräiset vuoro- ja työajan tasaamislisät alenivat sekä urakka- ja palkkiotyön (joissa ansiot ovat korkeammat kuin aikatyössä) osuus supistui ja vastaavasti aikatyön osuus kasvoi. Palkankorotukset joissakin kilpailijamaissa Saksa: Metalli- ja elektroniikkateollisuudessa solmittiin vuoden 21 helmikuussa työehtosopimus, jonka mukaan tänä vuonna maksetaan kaikille työntekijöille toukokuun ja joulukuun alussa 32 euron kertakorvaus. Varsinainen palkankorotus toteutuu vasta vuoden 211 huhtikuun alussa, jolloin palkkoja korotetaan 2,7 prosenttia. Sopimus on voimassa asti eli sopimuskauden pituus on 23 kuukautta. Sopimus mahdollistaa viikkotyöajan tilapäisen lyhentämisen 28 tuntiin. Työaikaa lyhennettäessä viikkoansio laskee hieman vähemmän. Jos työviikko lyhennetään 28 tuntiin, työnantajan on maksettava työntekijälle 29,5 tunnin palkka. Työnantajat sitoutuivat olemaan irtisanomatta työntekijöitä sopimuksen voimassaoloaikana. Sitoumukseen sovelletaan lieviä rajoituksia yrityksissä, joissa on pitkään teetetty lomautuksen saksalaista versiota lyhyttyöstä. Ruotsi: IF Metall solmi maaliskuussa 21 sopimuksen, jossa palkkoja korotetaan ,9 prosenttia ja 2,3 prosenttia vuoden 211 kesäkuun alussa. Sopimuskauden pituus on 22 kuukautta. Sopimukseen sisältyi ratkaisu, joka kieltää työnantajaa kuuteen kuukauteen irtisanomisten jälkeen hankkimasta vuokratyövoimaa, ellei työnantaja ole ensin tarjonnut avautunutta työpaikkaa irtisanotuille. Sopimus kuitenkin joustaa niin, että työnantaja voi poiketa takaisinottojärjestyksestä irtisanottujen kolmanneksen osalta. Uuden sopimuksen mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan kolmen kuukauden palkan jokaiselle, jonka takaisinotto-oikeutta on loukattu. Uusi sopimus sallii paikallisten osapuolten soveltaa talvella 29 solmittua kriisisopimusta, joka tietyin ehdoin mahdollistaa työajan tilapäisen lyhentämisen ja vastaavasti palkkojen alentamisen. Tämä kriisipykälä on voimassa asti. Itävalta: Marraskuussa 29 metalliteollisuuteen solmittiin sopimus, joka korotti työntekijöiden palkkoja marraskuun alusta 1,45 prosenttia. Alankomaat: Marraskuussa 29 konepajateollisuuteen solmittiin sopimus, jonka mukaan palkankorotus voidaan toteuttaa ns. kriisinvastaisina vapaapäivinä. Vapaapäiviä voi olla korkeintaan 3,5. Viimeistään työnantajan on valittava, maksetaanko 1,5 prosentin palkankorotus vai käytetäänkö kriisinvastaisia päiviä. Helmikuun alusta 211 palkkoja korotetaan 1,5 prosenttia, mutta osapuolet voivat sopia, että kriisinvastaisten päivien käyttöä jatketaan, mikä merkitsisi palkankorotuksista luopumista. USA ja Iso-Britannia: Näissä maissa palkoista sovitaan pääsääntöisesti yritystasolla. Iso-Britanniassa talouden taantuma on merkinnyt sitä, että noin 3 prosentissa vuoden 29 aikana solmituista yrityskohtaisissa sopimuksissa palkankorotuksista on pidättäydytty kokonaan. Työvoimakustannusten muutoksesta voi arvioida yleistä palkkalinjaa. Tuntia kohti lasketut työvoimakustannukset yritystoiminnassa nousivat vuonna 29 USA:ssa 1,7 prosenttia ja Iso-Britanniassa ne laskivat,5 prosenttia vuoden 29 kolmen ensimmäisen neljänneksen tietojen perusteella. Vertailun vuoksi voi todeta, että Suomessa työvoimakustannukset tuntia kohti nousivat vastaavana aikana 6,3 prosenttia. Venäjä ja Kiina: Maiden palkanmuodostuksesta ei ole kunnon tietoja saatavilla. Tämä ei sinänsä ole suuri ongelma, koska palkkataso kummassakin maassa on Suomen palkkatasoon verrattuna niin alhainen, että suurillakaan korotuksilla ei ole olennaista merkitystä kustannustasojen eroihin. 6 MetalliLiitto 21

7 Metalliteollisuuden toimialojen näkymät Vuoden 29 alusta voimaan tullut TOL 28 toimialajako ei ole tullut vielä käyttöön kaikissa Tilastokeskuksen tuottamissa tilastoissa. Tässä raportissa esitetyt toimialojen liikevaihtotiedot sekä henkilöstön määrätiedot perustuvat Tilastokeskuksen teollisuuden alue- ja toimialatilastoon ja TOL 28 luokitukseen. Metalliliiton tavallisesti raporteissaan käyttämät Kansantalouden tilinpidon tiedot toimialojen liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä eivät ole vielä saatavilla TOL 28 jaolla. Näiden kahden eri tilaston antamat toimialakohtaiset liikevaihtoluvut ja henkilöstöluvut poikkeavat joidenkin toimialojen kohdalla huomattavasti toisistaan. Metallimalmien louhinta eli kaivosala Metallimalmien louhintaan kuuluvat metallimalmien kaivu, louhinta ja pumppaus maanalaisista ja avolouhoksista ja meren pohjasta sekä malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon. Toimialalla toimi vuonna 29 Suomessa yhteensä 2 yritystä ja 23 toimipaikkaa ja niissä oli työssä yhteensä noin 1.1 henkilöä. Lisäksi malminetsinnässä toimii muutamia kymmeniä yrityksiä, joista suurin osa kansainvälisiä toimijoita. Kaivosalan paikallinen merkitys on tuntuva. Viime vuosina alan työntekijöiden määrässä on tapahtunut kasvua. Voimakas finanssikriisi luonnollisesti kuitenkin vaikutti alan toimijoihin. Toiminnassa olevia kaivoksia suljettiin määräaikaisesti ja jo aloitettuja kaivoshankkeita laitettiin jäihin metallien alhaisen hintatason vuoksi. Poikkeuksena alhaisista hinnoista on ollut kulta, joka on kohonnut parhaimmillaan yli 1. dollariin unssi. Myös Suomessa toimivat kultakaivokset ovat menestyneet kullan korkean hinnan ansiosta. Viime vuoden lopulta lähtien raaka-aineiden hinnat ovat lähteneet uuteen nousuun. Hintojen nousun merkittävimpinä yksittäisinä syinä ovat olleet Kiinan toimet. Siellä on valtion tuella käynnistetty suuria infrastruktuurihankkeita. Lisäksi Kiinan valtio on hankkinut varastoihinsa erilaisia metalleja poikkeuksellisen paljon viime kuukausina. Kuparin ja nikkelin hintoja ovat lisäksi nostaneet myös erilaiset spekulatiiviset ostajat, kuten sijoitusrahastot ja sijoittajat. Nämä ovat toimillaan halunneet hyödyntää raaka-aineiden arvon nopeaa kasvua. Viimeaikaista hintojen nousua on vahvistanut myös kaivostoiminnan supistaminen eri puolella maailmaa. Kotimaassa Talvivaaran kaivos Sotkamossa on saanut tuotantonsa asteittain paremmin käyntiin ja sen arvioidaan nostavan tuotantonsa kuluvana vuonna 3. tonniin nikkelin ja 5. tonniin sinkin osalta. Talvivaaran tavoitteena on saavuttaa täysi nikkelin tuotantovolyymi vuonna 212. Kaivoksen henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan yli 4:n. Muista merkittävistä kaivoshankkeista Pampalon kultakaivosprojekti etenee suunnitelmien mukaan. Sen tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 211 alkupuolella. First Quantum Minerals on päättynyt aloittaa kaivostoiminnan Kevitsassa. Arvioitu tuotantoaika tulee olemaan 2 vuotta. Kaivos on suunnitelmien mukaan täydessä tuotannossa vuonna 212. Agnico- Eaglenin Suurikuusikon kaivos Kittilässä toimii jo täydellä kapasiteetilla ja sillä on myös merkittäviä laajentamissuunnitelmia. Kolari-Pajalaan on suunnitteilla mittasuhteiltaan valtava kaivoshanke. Koko kaivoshankkeen kustannusten on arvioitu olevan jopa 1,2 miljardia euroa. Jos suunnitelmat toteutuvat, tuotanto alkaa Ruotsin puolella vuonna 212 ja Suomen puolella 214. Tuotannon huippuvaiheessa kaivos pellettitehtaineen työllistää jopa 1.5 henkilöä. Raahen Laivakankaan kultakaivosprojekti etenee suunnitelmien mukaan. Sen rakennusinvestoinnit ovat käynnistymässä ja arvioiden mukaan tuotanto alkaa vuonna 211. Kaivosalan uusien hankkeiden työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Arvioiden mukaan kaivosalalle syntyy lähivuosina tuhansia työpaikkoja. Metallien jalostus Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat metallituote-, kone-, kulkuneuvo-, rakennus- sekä elektroniikka- ja sähköteollisuuden tarpeisiin teräs- ja kuparituotteita, jaloterästä, sinkkiä ja nikkeliä. Toimialalla oli vuonna 29 Suomessa yhteensä noin 15 yritystä ja noin 18 toimipaikkaa. Toimialan toimipaikkojen liikevaihto Suomessa oli vuonna 29 yhteensä vajaa 6 miljardia euroa ja niiden henkilöstön määrä oli noin 14.. Henkilöstömäärä supistui edellisvuodesta noin 2. hengellä. Toimialalle on tunnusomaista pääomavaltaisuus. Toimialaa hallitsevat muutamat isot yritykset ja toimialan yritysten paikallinen ja alueellinen merkitys on huomattava. Toimialan tuotteista merkittävä osa suuntautuu vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat Alankomaat, Ruotsi ja Saksa. Suomen tavaranviennistä metallin jalostuksen osuus on ollut viime vuosina noin 11 prosenttia. Alan tuotteista vuonna 29 vietiin noin 86 prosenttia Eurooppaan. Viime vuosi oli todella vaikea alan yrityksille. Liikevaihto supistui 45 prosenttia edellisvuodesta. Alan tuotantomäärät vähenivät viime vuonna noin 23 prosenttia. Yritysten liikevaihto on ollut viime kuukausina kasvussa, mutta on edelleen noin kolmanneksen alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Metallin jalostuksen yrityksille vuoden 21 suhdannekatsaus, kevät 21 7

8 alkupuoli on ollut haastava, vaikka tuotantomäärät ovat lähteneet kasvuun. Kysyntä on edelleen maailmanlaajuisesti melko matalalla tasolla ja erityisesti Kiinan panostukset tuotannon lisäämiseksi vaikeuttavat suomalaisten yritysten asemaa maailmanmarkkinoilla. Valimoteollisuus työllisti vuonna 29 suoraan noin 2.5 työntekijää. Alalla oli noin 6 toimipaikkaa ja sen tuotannon arvo oli vuonna 29 noin 25 miljoonaa euroa. Taantuma toi tullessaan tuntuvia ongelmia alalle ja esimerkiksi autoteollisuudelle tehtävien komponenttien määrä laski rajusti. Samoin konepajateollisuuden ongelmat ovat heijastuneet alan toimijoihin. Valimoyhtiö Componentalle viime vuosi oli todella raskas. Rakentamisen alhainen volyymi USA:ssa ja Euroopassa vähensi työkoneteollisuuden kysyntää merkittävästi vuonna 29. Talouden taantuman johdosta käynnistettiin monissa maissa infrastruktuurihankkeita vuonna 29. Näiden hankkeiden arvioidaan lisäävän työkoneiden kysyntää vuonna 21. Samoin kaivosteollisuuden piristyminen tulee lisäämään myös valimoteollisuuden tilauksia. Valimoyhtiö Componentan tilauskanta oli vuoden 21 alussa kasvanut 2 prosenttia viime vuoden syyskuun loppuun verrattuna, joten piristymistä on ollut havaittavissa. Koko metallin jalostuksen sekä valimoiden markkinoiden koko viime vuoden vallinnut heikkous johtui loppukäyttäjien kysynnän vähenemisestä mutta myös voimakkaasta varastojen purkamisesta. Näiden tekijöiden vuoksi alan toimijoiden liikevaihto oli erittäin alhaisella tasolla viime vuonna. Kuitenkin alan merkittävimpien toimijoiden vuoden 21 ensimmäinen neljännes on osoittanut piristymisen merkkejä. Sekä kysyntä että tuotanto ovat alkaneet nousta. Metallinjalostajat, kuten Outokumpu ja Rautaruukki paransivat tulostaan ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kummankin nettotulos pysyi yhä negatiivisena. Henkilöstön määrä ei todennäköisesti enää juurikaan vähene kuluvana vuonna. Kuvio 7. Metallien jalostus, henkilöstömäärä vuosina 21E 1 henkeä Kuvio 8. Metallien jalostus, liikevaihtokuvaaja, indeksi (25=1) viimeinen havainto 2/ Koko liikevaihto 24 28, Metalliliiton tutkimusyksikkö 25 29e 27 Kotimaan myynti 28 21e Metalli Vie Kot Kok 8 MetalliLiitto 21

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu T&Y talous ja yhteiskunta nro 4 2013 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu Sisällys 4 2013 julkaisija Palkansaajien

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta. Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannusja palkkakehityksestä

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta. Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannusja palkkakehityksestä Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannusja palkkakehityksestä Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan sihteeristö 2.9.2013 2 SISÄLTÖ 1 Selvityksen

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot