VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA JULKISEEN YLEISRADIOTOIMINTAAN ANNETUN KOMISSION TIEDONANNON TARKISTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA JULKISEEN YLEISRADIOTOIMINTAAN ANNETUN KOMISSION TIEDONANNON TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 1 (13) Yleisradio Oy:n vastaus komission kyselyyn VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA JULKISEEN YLEISRADIOTOIMINTAAN ANNETUN KOMISSION TIEDONANNON TARKISTAMINEN 1. YLEISTÄ 1.1. Vuoden 2001 jälkeen on tapahtunut merkittävää oikeudellista kehitystä julkisen yleisradiotoiminnan alalla: audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin hyväksyminen, korvausten maksamista koskevan päätöksen ja puitteiden hyväksyminen sekä komission päätöksentekokäytäntö. Tulisiko mielestänne yleisradiotoiminnasta annettua tiedonantoa päivittää näiden muutosten valossa? Katsotteko, että nämä muutokset eivät riitä perusteluksi uuden tekstin hyväksymiselle? 1.1. Yleisradio pitää nykyistä tiedonantoa asianmukaisena ja riittävänä. Yhtiö ei kuitenkaan näe sinänsä esteitä tiedonannon uudistamiseen, jos uudistuksessa lähtökohtaisesti kunnioitetaan Amsterdamin pöytäkirjan säännöksiä ja uusi tiedonanto muodostaa nykyistä vielä tulkinnallisesti selkeämmän perustan julkisen palvelun yleisradiotoiminnan juridiselle pohjalle EU:ssa. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Miten kuvailisitte audiovisuaalisten mediapalvelujen alan eri toimijoiden nykyistä kilpailutilannetta? Mainitkaa käytettävissä olevat tiedot esimerkiksi johtavista toimijoista, markkinaosuuksista, markkinaosuuden kehittymisestä yleisradiotoiminnan/mainonnan/muilla merkityksellisillä markkinoilla Julkisen palvelun yleisradiotoimintaa Suomessa harjoittava Yleisradio Oy ei harjoita mainontaa eikä maksutelevisiotoimintaa, joten kilpailua tapahtuu lähinnä vain yleisöosuuksista ja ohjelmaoikeuksista. Yleisradio on luopunut taloudellisista syistä yhdestä tv-kanavasta, YLE Extra (nuoriso-ohjelmia, urheilua). Yleisradiolla on tvkanavia yhteensä 4,kaksi yleiskanavaa, yksi kulttuurikanava ja yksi ruotsinkielinen kanava. Vaikka Yleisradion osuus katsojista on televisiossa pysynyt 2000-luvulla runsaan 40 %:n tasolla ja radiossa 50 %.n tasolla, kasvavalle kilpailulle on tullut tilaa. Televisiossa uudet digitaaliset multipleksit ovat tarjonneet uusille ohjelmayhtiöille tilaa ja synnyttäneet kokonaan uuden markkina-alueen maanpäällisessä televisiotoiminnassa,

2 2 maksutelevision. Lyhyessä ajassa maksutelevisiotilaajat ovat maanpäällisessä televisiotoiminnassa kasvaneet nollasta yli tilaajaan (lähes 20 %:iin kotitalouksista). Uusia maksutelevisiokanavia ovat: Canal+ (2 lisäkanavaa), Urheilu+kanava, Digiviihde (aikuisviihdettä), Discovery Channel, Eurosport, MTV:n maksutelevisiokanavat (4), Nickelodeon/Music Television MTV ja Kino TV (elokuvia). Vuoden 2001 jälkeen uusia vapaasti saatavia kanavia on kaksi: the Voice (musiikkivideoita) ja Jim (dokumentteja). Maksu-tv-kanavia on yhteensä vajaa 20 ja vapaasta vastaanotettavia kanavia ml. julkisen palvelun kanavat yhteensä 10. Radiossa yksityisen sektorin keskittyminen ja selkeämmät pelisäännöt ovat luoneet paremmat liiketoiminnan edellytykset. Radioiden kuuluvuusalueet ovat kasvaneet ja kilpailu tämän myötä lisääntynyt. Yleisradion käsityksen mukaan ohjelmaoikeuksien markkinoilla Suomessa ei ole tapahtunut 2000-luvulla suurempia muutoksia kilpailuasetelmissa. Liikenne- ja viestintäministeriö listasi kahdeksan suomalaisittain merkittävää urheilutapahtumaa, jotka pitää jatkossakin olla televisiossa katsottavissa maksuttomasti. Valtioneuvosto hyväksyi merkittävien urheilutapahtumien listan Listalla ovat: - kesä- ja talviolympialaiset - miesten jalkapallon MM-kilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut - miesten jalkapallon EM-kilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut - miesten jääkiekon MM-kilpailut kokonaisuudessaan - kansainvälisen hiihtoliiton pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut - yleisurheilun MM- ja EM-kilpailut Digita Oy on televisio- ja radio-ohjelmien jakelussa Viestintäviraston määrittelemä huomattavan markkinavoiman yritys. Yhtiön asema on edelleen vahvistunut, koska yhtiölle on myönnetty lisää verkkotoimilupia vuoden 2001 jälkeen Mitkä ovat mielestänne todennäköiset kehityssuunnat ja tärkeimmät alan haasteet tulevaisuudessa? Ovatko nykyiset säännöt näiden kehityssuuntausten valossa edelleen ajankohtaisia vai katsotteko mukautusten olevan tarpeellisia? 1.3. Alan kaupallinen kehitys riippuu erityisesti siitä, miten televisiossa uusien multipleksien (digital dividend) käyttöönotto tapahtuu ja mitä toimilupia tullaan televisio- ja radiotoimintaan myöntämään kuten myös toimilupien ehdoista. Televisiotoiminnassa pääosa nykyisistä toimiluvista ulottuu vuoteen 2010 ja radiotoiminnassa vuoteen Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan mittaluokka tullee resursseiltaan pysymään lähivuosina nykyisellä tasolla, kun tv-maksun inflaatiotarkistukset otetaan huomioon. 2. SOVELTUVUUS YHTEISMARKKINOILLE PERUSTAMISSOPIMUKSEN 86 ARTIKLAN 2 KOHDAN JA YLEISRADIOTOIMINNASTA ANNETUN TIEDONANNON NOJALLA 2.1. Julkisista palveluista maksettavia korvauksia koskevan komission päätöksen ja puitteiden noudattaminen

3 Tulisiko mielestänne ainakin joidenkin julkisista palveluista maksettavia korvauksia koskevassa päätöksessä ja puitteissa esitetyistä vaatimuksista sisältyä yleisradiotoiminnasta annettuun tarkistettuun tiedonantoon? Perustelkaa Yleisradio ei näe sinänsä esteitä komission päätöksen ja puitteiden soveltamisessa julkisen palvelun yleisradiotoimintaan, kun sen erityisluonne otetaan huomioon. Nykyisiä sääntöjä voidaan pitää edelleen asianmukaisina Jos vastasitte myöntävästi, määritelkää, mitä vaatimuksia olisi otettava mukaan ja ilmoittakaa, mitkä mukautukset olisivat mielestänne asianmukaisia yleisradiotoiminnan alalle (ks. myös jäljempänä esitetyt, erityisesti liian suuria korvauksia koskevat kysymykset kohdassa 2.6) Julkisen palvelun tehtävän määrittely Antakaa tietoja julkisen palvelun tehtävän määritelmästä maassanne erityisesti uusmediatoimintojen alalla According the Act on Yleisradio: The Duties of the Company Section 7 (635/2005) Public service The company shall be responsible for the provision of comprehensive television and radio programming with the related additional and extra services for all citizens under equal conditions. These and other content services related to public service may be provided in all telecommunications networks. The public service programming shall in particular: 1) support democracy and everyone s opportunity to participate by providing a wide variety of information, opinions and debates as well as opportunities to interact; 2) produce, create and develop Finnish culture, art and inspiring entertainment; 3) take educational and equality aspects into consideration in the programmes, provide an opportunity to learn and study, give focus on

4 4 programming for children, and offer devotional programmes; 4) treat in its broadcasting Finnish-speaking and Swedish-speaking citizens on equal grounds and produce services in the Sami, Romany, and sign languages as well as, where applicable, in the languages of other language groups in the country; 5); support tolerance and multiculturalism and provide programming for minority and special groups; 6) promote cultural interaction and provide programming directed abroad; and 7) broadcast official announcements, for which further provisions shall be issued by decree, and make provision for television and radio broadcasting in exceptional circumstances Lain sisällöstä antavat tarkemman kuvan hallituksen esityksen yleisperustelut ja eri kohtien yksityiskohtaiset perustelut. Lisäksi muusta valmistelutyöstä löytyy myös suuntaviivoja (lakiehdotusta valmistelevat parlamentaariset työryhmät, ks. kohta ) Tulisiko mielestänne eroa julkisen palvelun ja muiden toimintojen välillä edelleen selventää? Jos vastasitte myöntävästi, millä toimilla tätä voitaisiin selventää (esimerkiksi jäsenvaltion laatima esimerkkiluettelo kaupallisista toiminnoista, joita julkisen palvelun tehtävä ei kata)? Yleisradion ja Suomen lainsäädännön näkökulmasta perustellumpi on näkökulma, jossa laissa ilmoitetaan tehtävät, joihin julkisen palvelun yleisradioyhtiöllä on velvollisuus (tai oikeus) julkisena palveluna ja muuta toimintaa käsitellään kaupallisena toimintana Yleisradiotoiminnasta annetussa nykyisessä tiedonannossa muut toiminnot kuin tv-ohjelmat perinteisessä merkityksessä voivat olla osa julkisen palvelun tehtävää edellyttäen, että ne palvelevat samoja yhteiskunnan demokraattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. Selvittääkö tämä riittävästi, missä määrin tällaiset julkisen palvelun toiminnot ovat sallittuja? Miksi olette tätä mieltä? Jos vastasitte kieltävästi, tulisiko mielestänne antaa lisäselvennyksiä yleisradiotoiminnasta annetussa tarkistetussa tiedonannossa? Nykyisen tiedonannon säännökset ovat riittävät. Uudet palvelut ovat elimellinen ja välttämätön osa minkä tahansa sähköisen median yhtiön (niin julkisen palvelun kuin kaupallisen) palveluvalikoimaa Voitaisiinko mielestänne komission viimeaikaisen päätöksentekokäytännön yleinen lähestymistapa (ts. uusmediatoimintojen ennakkoarviointiin perustuva julkisen palvelun tehtävän määrittely) liittää osaksi yleisradiotoiminnasta annettavaa tarkistettua tiedonantoa?

5 5 Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Olisiko yleisradiotoiminnasta annetussa tarkistetussa tiedonannossa annettava lisäselvennyksiä jäsenvaltioiden tekemästä julkisen palvelun tehtävän ennakkoarvioinnista? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Mistä palveluista tai palveluluokista olisi mielestänne suoritettava ennakkoarviointi? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset teet huomioon ottavalla tavalla Olisiko yleisradiotoiminnasta annetun tarkistetun tiedonannon sisällettävä perusperiaatteita, jotka koskevat tällaisen arvioinnin menettelyihin liittyviä ja aiheellisia näkökohtia (esimerkiksi kolmansien osapuolien osallistuminen tai mahdolliset arviointiperusteet, kuten selvästi yksilöityjen tavoitteiden edistäminen, kansalaisten tarpeet, markkinoilla saatavilla oleva tarjonta, lisäkustannukset ja kilpailuvaikutus)? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Koska tällaisten toimintojen julkisen palvelun luonnetta voidaan määritellä eri tavoin, missä määrin yleisradiotoiminnasta annettavassa tarkistetussa tiedonannossa olisi esitettävä mahdollisia eri vaihtoehtoja? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla.

6 Tehtävänanto ja valvonta Millä tavalla tehtävänanto tapahtuu teidän maassanne? Sovelletaanko tehtäväksiantoon johtavaan menettelyyn julkista kuulemista? Missä määrin yleisradioyhtiön tehtävä määritellään oikeudellisesti sitovassa tehtävänannossa? Missä määrin toimintojen toteutus ja niiden tarkan laajuuden määrittäminen on jätetty yleisradioyhtiöille? Ovatko tällaiset toteutustoimet yleisesti saatavilla? Julkisen palvelun tehtävät määritellään julkisen palvelun yleisradioyhtiö Yleisradio Oy:tä koskevassa laissa (ks. edellä vastausta kohtaan 2.2.1). Tehtäviä (ja koko yleisradiotoimintaa koskevan lainsäädännön muutoksia) koskeva valmistelu ja päätöksenteko tapahtuvat vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa uudistamisesta tekee ehdotuksen liikenne- ja viestintäministeriön asettama ns. parlamentaarinen työryhmä, jossa ovat tällä hetkellä (2008-) edustettuna kaikki eduskunnassa olevat puolueet. Aiemmat työryhmät ovat istuneet vuosina 2001 ja Toisessa vaiheessa ministeriö laatii lakimuutokset, jotka käsitellään valtioneuvostossa. Kolmannessa vaiheessa eduskunta ja sen valiokunnat käsittelevät lakiehdotuksen. Kaikissa käsittelyvaiheissa kuullaan soveltuvin osin kolmansia tahoja. Lain valmistelutyöt (työryhmien raportit) ja hallituksen esityksen perustelut täsmentävät ja täydentävät lain julkisen palvelun määritelmää. Lain puitteissa Yleisradio itse päättää toimintansa yksityiskohdista (julkisen palvelun kansallinen journalistinen autonomia). Yleisradion hallintoneuvosto, jonka eduskunta valitsee vaalikaudeksi kerrallaan, päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista ja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista ja Yleisradion hallitus, jonka hallintoneuvosto valitse, päättää yhtiön budjetista. Hallintoneuvosto ei käsittele sitä, mutta päättää toiminnan suuntaviivoista seuraavan 3 vuoden aikana. Hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvat ohjelmatoimintaa koskevat linjaukset julkistetaan ja ovat yleisesti saatavilla Kuvailkaa maassanne käytettyjä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden valvontajärjestelyjä. Minkälaisia kokemuksia teillä on nykyisistä valvontajärjestelyistä? Onko kolmansilla osapuolilla mielestänne maassanne riittävät mahdollisuudet ryhtyä toimiin väitettyä julkisen palvelun (ja muiden) sitoumusten rikkomista/täyttämättä jättämistä vastaan? Yleisradiota koskevan lain mukaan Yleisradio Oy:n hallituksen on vuosittain annettava Viestintävirastolle yksityiskohtainen kertomus edellisen vuoden aikana tarjotusta julkisesta palvelusta. Kertomuksessa on esitettävä tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnan valvontatehtävässä. Yleisradion kertomus virastolle koskee yhtiön toiminnan lainmukaisuutta, ei tarjottujen palvelujen sisältöä tai sen arvioimista. Kertomus on julkinen ja Viestintävirasto antaa siitä lausunnon valtioneuvostolle.

7 7 Viestintävirastolle annettavan kertomuksen ohella Yleisradiota koskevan lain mukaan Yleisradion hallintoneuvosto antaa joka toinen vuosi Saamelaiskäräjiä asiasta kuultuaan laajahkon kaksi toimintavuotta käsittävän. kertomuksen eduskunnalle julkisen palvelun toteutumisesta. Tämän kertomuksen avulla annetaan eduskunnalle säännöllisesti tietoa Yleisradion toiminnasta ja parannetaan sen mahdollisuuksia valvoa yhtiön toimintaa hallintoneuvoston välityksellä. Kertomuksen pohjalta eduskunnalla keskustelee Yleisradion julkisesta palvelusta, sen tarjoamien palvelujen sisällöstä ja yhtiön toiminnasta yleensä. Tämä kertomus on julkinen ja eduskunta käsittelee sen ja hyväksyy sitä koskevan mietinnön Yleisradion hallintoneuvoston tehtävänä on lisäksi huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä ja esittää kantojaan julkisesta palvelusta hallintoneuvostolle ja Viestintävirastolle. Eduskunnalle annettavan kertomuksen käsittelyn yhteydessä eduskunta kuulee myös harkintansa mukaan kolmansia osapuolia. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehelle voi kannella Yleisradiota ja sen päätöksiä koskevissa asioissa Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon mielestänne sisältää lisäselvityksiä olosuhteista, joissa lisätehtävänanto (toisin sanoen laissa säädettyjen yleisten määräysten lisäksi) on tarpeellinen, vai ovatko nykyiset säännöt riittäviä? Yleisradio pitää nykyisiä sääntöjä riittävinä Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon sisältää lisäselvityksiä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tehokkaamman valvonnan varmistamiseksi? Mitkä ovat mielestänne julkisen palvelun tehtävän saaneesta yrityksestä riippumattomien valvontaviranomaisten (joihin yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa viitataan) käytön edut tai mahdolliset haitat verrattuna muihin valvontajärjestelyihin? Kuuluuko tehokkaaseen valvontaan mielestänne seuraamusjärjestelmiä? Jos vastasitte myöntävästi, määrittäkää millaisia Nykyiset säännöt ovat riittäviä ja niiden käytännön soveltaminen Suomessa on asianmukainen (ks. kohta ) Olisiko kansallisella tasolla oltava erityisiä valitusmenettelyjä, joiden avulla yksityiset toimijat voisivat nostaa esille julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden toimien laajuutta koskevia kysymyksiä? Minkä muotoisia näiden tulisi olla? Erityisiin uusiin valitusmenettelyihin ei Yleisradion käsityksen mukaan ole aihetta. Lainsäädännön muutosten valmistelun yhteydessä ja edellä mainittujen kertomuksien käsittelyn yhteydessä kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään.

8 Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden sekarahoitusjärjestelmä Miten arvelette (osaksi) valtionrahoitteisten maksullisten palvelujen vaikuttavan kilpailuun? Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa julkisessa palvelussa Suomessa maksullisuus on niin vähäistä (rajoitetusti mobiilipalveluissa), ettei sillä ole vaikutuksia kilpailuun Olisiko maksulliset palvelut katsottava puhtaasti kaupalliseksi toiminnaksi vai voidaanko ne joissakin tilanteissa katsoa osaksi julkisen palvelun tehtävää? Katsotteko esimerkiksi, että maksullisten palvelujen tulisi osana julkisen palvelun tehtävää rajoittua palveluihin, joita markkinoilla ei ole tarjolla? Vai katsotteko, että maksulliset palvelut voidaan tietyissä olosuhteissa katsoa osaksi julkisen palvelun tehtävää? Jos vastasitte myöntävästi, määritelkää, mitkä. Olisiko näihin ehtoihin sisällytettävä esimerkiksi erityisiä julkisen palvelun tavoitteita, erityisiä kansalaisten tarpeita, muun vastaavan tarjonnan olemassaolo markkinoilla, nykyisten julkisen palvelun velvoitteiden puutteellisuus tai nykyisen rahoituksen puutteellisuus kansalaisten erityistarpeiden täyttämiseksi? Asiaan liittyy kaksi näkökohtaa. Ensiksikin periaatteelliselta näkökannalta ei ole esteitä julkisen palvelun maksullisuuteen, jos noudatetaan Amsterdamin pöytäkirjan säännöksiä ja jos maksullisiin palveluihin on annettu asianmukainen valtuutus. Yleisradiolla on kotimaisista ohjelmista koostuva satelliittikanava, jolla palvellaan ulkomailla asuvia suomalaisia (TV Finland). Kanava on maksullinen ja maksu on noin 80 % tv-maksusta. Maksulla katetaan osa kustannuksista. Muu osa katetaan nykyisin erillisellä valtiontuella. Tämän tapaisiin järjestelyihin, jotka eivät varsinaisesti toimi markkinoilla, tulisi joka tapauksessa olla mahdollisuus Avoimuutta koskevat vaatimukset Missä määrin maanne julkisen palvelun yleisradioyhtiö harjoittaa itse kaupallista toimintaa? Missä määrin julkinen palvelu ja kaupalliset toiminnot erotetaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti? Yleisradio ei harjoita mainontaa eivätkä yhtiön tuottamat ohjelmat voi olla sponsoroituja eikä yhtiö harjoita varsinaista maksutelevisiotoimintaa. Yhtiön harjoittama kaupallinen toiminta on Yleisradion käyttöön hankitun omaisuuden taloudellisesti järkevää oheiskäyttöä ja erät ovat julkisen palvelun kokonaisuuden kannalta varsin pieniä. Kaupallisen toiminnan eriyttäminen kokonaisuudessaan tapahtuu Yhtiötä koskevan lain mukaan Section 8 (396/2003) Other Duties The annual general meeting may decide to amend the articles of association

9 9 in such a manner that the company can engage in other activities than public service provided in accordance with section 7. In accounting, these activities shall be kept separate from public service operations. Yleisradion yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö voi harjoittaa myös julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukevaa muuta toimintaa. Tällainen toiminta on järjestettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta Katsotteko, että on olemassa tarve kaupallisten toimintojen rakenteelliseen tai toiminnalliseen erottamiseen? Jos vastasitte myöntävästi, perustelkaa vastauksenne. Mitkä olisivat joko rakenteellisen tai toiminnallisen erottamisen kielteiset tai myönteiset vaikutukset? Kaupallisen toiminnan erityyppisyyden ja pienen mittaluokan takia toiminnalliseen tai rakenteelliseen eriyttämiseen ei ole perusteita Katsotteko, että yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa asetettuja kustannusten kohdentamista koskevia sääntöjä voitaisiin parantaa maassanne saatujen kokemusten valossa? Jos vastasitte myöntävästi, mainitkaa esimerkkejä hyvästä käytännöstä. Vai katsotteko, että nykyiset säännöt ovat riittäviä? Nykyiset säännöt ovat riittävät Katsotteko edellisiin kysymyksiin (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3) antamienne vastausten perusteella, että yleisradiotoiminnasta annettavaan tarkistettuun tiedonantoon tulisi sisältyä lisäselvityksiä avoimuutta koskevista vaatimuksista? Avoimuuden lisääminen on tarpeellinen periaate, mutta kannanoton muodostamiseksi tarvittaisiin konkreettisempi ehdotus. Suomen järjestelmä on jo nyt varsin avoin perustuen avoimeen lainsäädäntöprosessiin ja sekä viestintäviraston että eduskunnan valvontaan Suhteellisuustesti liian suurten korvausten poissulkeminen Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa vaatia jäsenvaltioita määrittämään selvästi ennakkoon korvausmäärän perusteet? Julkisen palvelun tehtävät tulisi riittävän yksityiskohtaisesti määritellä lailla (tai vastaavilla säännöksillä). Kun tehtävät on riittävän yksityiskohtaisesti määritelty lailla, korvausmäärän perusteet on tällä tavoin jo määritelty riittävän yksityiskohtaisella tasolla Katsotteko, että yleisradiotoiminnasta annettuun tiedonantoon nykyisin sisältyvät vaatimukset sallivat julkisen palvelun yleisradioyhtiöille riittävän taloudellisen vakauden? Vai oletteko sitä mieltä,

10 10 että nykyiset säännöt rajoittavat liian suuressa määrin julkisen palvelun yleisradiotoiminnan monivuotista suunnittelua? Periaatteessa kyllä tarjoaa riittävän vakauden Missä olosuhteissa olisi perusteltua, että julkisen palvelun yleisradioyhtiöt säilyttävät ylijäämän tilikauden lopussa? Voitaisiinko yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan päätöksen ja puitteiden määräykset (vrt. perusteluissa esitetty katsaus ja erityisesti vuosittaisen ylijäämän 10 prosentin yläraja) sisällyttää uuteen yleisradiotoiminnasta annettavaan tiedonantoon? %:n yläraja voidaan sisällyttää, koska taloudessa tulee voida varautua kustannusten vuotuiseen vaihteluun Mitä varauksia/rajoituksia tarvittaisiin kohtuuttoman kilpailun vääristymisen välttämiseksi (esim. tulisiko 10 prosentin katteen jäädä julkisen palvelun yleisradioyhtiön vapaasti käytettäväksi sen julkisen palvelun tehtävien rajoissa vai tulisiko se varata etukäteen määritettyjä tarkoituksia tai hankkeita varten? Tulisiko jäsenvaltion arvioida uudelleen julkisen palvelun yleisradioyhtiön rahoitustarpeet silloin, kun ylijäämiä on toistuvasti)? Ylijäämä tulisi voida käyttää julkiseen palveluun seuraavina vuosina Voivatko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon nykyiset säännöt mielestänne estää julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tehokkuuden parantumista? Jos vastasitte myöntävästi, miten tilannetta voitaisiin korjata? Mitä maassanne käytettyjä järjestelyitä voitaisiin käyttää hyvänä esimerkkinä? Ei Missä olosuhteissa ja millä ehdoilla julkisen palvelun yleisradioyhtiöt voisivat mielestänne pitää voittomarginaalin? Periaatteessa missä tahansa olosuhteissa. Asia ei kuitenkaan ole millään tavalla ajankohtainen Suomessa Suhteellisuustesti julkisen palvelun tehtävän täyttämiselle tarpeettoman markkinoiden vääristymisen poissulkeminen

11 Mitkä ovat maassanne käytettävissä olevat järjestelyt, joiden avulla yksityiset toimijat voisivat asettaa kyseenalaiseksi julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden väitetyn kilpailun vastaisen toiminnan? Varmistavatko nämä järjestelyt mielestänne riittävän ja tehokkaan valvonnan? Otetaanko osoitetusta kilpailun vastaisesta toiminnasta (esim. alihinnoittelu) aiheutuneet alhaisemmat tulot huomioon määritettäessä, onko julkisen palvelun yleisradioyhtiöille maksettu liian suuria korvauksia? Suomessa on moderni kilpailulainsäädäntö, jonka puitteissa yksityiset toimijat voivat toimia. Kantelut osoitetaan kilpailuvirastolle, joka tekee ensi vaiheen ratkaisut. Yleisradion pelkän tv-maksurahoituksen takia alihinnoittelukysymys ei ole varsinaisesti relevantti Suomessa Mitä tulee julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden mahdolliseen kilpailun vastaiseen toimintaan (ja erityisesti väitettyyn alihinnoitteluun), tulisiko yleisradiotoiminnasta annettuun tiedonantoon sisältyä julkisen palvelun yleisradioyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia noudattaa kaupallisessa toiminnassaan markkinaehtoja komission päätöksentekokäytännön mukaisesti asianmukaiset valvontajärjestelyt mukaan luettuina? Yleisradiolla ei ole huomauttamista, jos tiedonannossa tuodaan esille nykyistä selvemmin, että julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tulee noudattaa markkinaehtoja kaupallisessa toiminnassaan Tulisiko alihinnoittelun havaitsemismenettelyä kehittää ja tulisiko siihen mahdollisesti sisältyä muita testejä, joita voitaisiin käyttää yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa mainittujen menetelmien vaihtoehtona? Mainitkaa testejä, joita maassanne on sovellettu julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden hinnoitteluun ja joita voitaisiin käyttää esimerkkinä hyvästä käytännöstä Yleisradion pelkän tv-maksurahoituksen takia alihinnoittelukysymys ei ole varsinaisesti relevantti Suomessa Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon sisältää selvennyksiä keskeisten urheilutapahtumien lähetysoikeuksien julkisesta rahoituksesta? Ei Jos vastasitte myöntävästi, mitä muita vaatimuksia tulisi mielestänne sisällyttää yleisradiotoiminnasta annettuun tiedonantoon? Miten niillä voitaisiin ratkaista valtion rahoituksesta johtuvia kilpailuongelmia? Katsotteko, että mahdollisesti haitalliset kilpailuvaikutukset, jotka aiheutuvat julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden hankittua mainittuja oikeuksia, olisi ratkaistavissa vain kilpailusääntöjä soveltamalla? -

12 Muut asiat Onko pienempien jäsenvaltioiden vaikeuksiin viittaaminen tarpeellista? Yleisradio pitää asianmukaisena ko. kohdan säilyttämistä edelleen tiedonannossa, koska eri maiden resurssit ylläpitää julkisen palvelun yleisradiotoimintaa ovat varsin erilaiset Mitkä ovat mielestänne pienempien jäsenvaltioiden tyypillisiä vaikeuksia ja miten ne tulisi ottaa huomioon? Pienten jäsenmaiden joukossa on vielä erotettava pienet kieli- ja kulttuurialueet, joissa EU-tason sääntelyä tulisi voida soveltaa kansalliset ominaispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Suomessa lisäksi on otettava huomioon kaksikielisyys ja tarve palvella saamenkielisiä ja muita kielellisiä vähemmistöjä. Pieni väestöpohja ja sen mukanaan tuoma pieni markkina-alue aiheuttavat taloudellisten resurssien niukkuuden ja sen, että kaupallisen sektorin mahdollisuudet tarjota yleisölle monipuolisia palveluja yleisön omalla kielellä ovat rajalliset. 3. LOPPUHUOMAUTUKSET 3.1. Mikä olisi mielestänne nykyisten sääntöjen muuttamisen vaikutus esimerkiksi innovatiivisten palvelujen kehittymiseen ja yleisemmin media-alan työllisyyteen ja kasvuun, kuluttajien valintaan, audiovisuaalisten ja muiden mediapalvelujen laatuun ja saatavuuteen, viestinnän moniarvoisuuteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen Ilman konkreettista ehdotusta asian vaikutusten arviointi on vaikeaa Missä määrin edellä mainitut mahdolliset lisäselvennykset voivat mielestänne luoda uusia hallinnollisia rasitteita ja vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia? 3.2. Yleisradion käsityksen mukaan - varsinkin, jos edellytetään nykyistä laajempia ennakkoarviointimenettelyjä viittaus pienempien jäsenvaltioiden oikeuteen mitoittaa ko. menettely maiden pienempiin resursseihin on tarpeen ja ottaen huomioon, että esimerkiksi Yleisradiossa viime vuosina on toimintaa tehostettu siten, että hallintomenojen osuus kuluista vähenee ja ohjelmatoiminnan kasvaa Voivatko edellä mainitut mahdolliset lisäselvennykset mielestänne luoda paremmat sääntelypuitteet?

13 Ilman konkreettista ehdotusta asian vaikutusten arviointi on vaikeaa Katsotteko, että tässä kyselyssä hahmoteltujen mahdollisten lisäselvennysten myönteiset vaikutukset ylittävät/alittavat kielteiset vaikutukset? 3.4. Ilman konkreettista ehdotusta asian vaikutusten arviointi on vaikeaa.

Komissio/DG COMP State Aid registry B-1049 Brussels stateaidgreffe@ec.europa.eu Helsinki 10.3.2008

Komissio/DG COMP State Aid registry B-1049 Brussels stateaidgreffe@ec.europa.eu Helsinki 10.3.2008 Komissio/DG COMP State Aid registry B-1049 Brussels stateaidgreffe@ec.europa.eu Helsinki 10.3.2008 Valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan annetun komission tiedonannon tarkistaminen

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Satu Kangas 30.3.2017 Julkisen yleisradiopalvelun sääntelykehikko Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (kilpailusäännöt) Amsterdamin pöytäkirja julkisen palvelun

Lisätiedot

Yleisradiotiedonannon uudistaminen

Yleisradiotiedonannon uudistaminen Helsinki 6.5.2009 Euroopan komissio Kuuleminen 7.4.2009 8.5.2009 Yleisradiotiedonannon uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta valtiontukisääntöjen

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Cable Days 27.11.2013 Olli-Pekka Rantala, viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Hallitus antoi hallitusohjelman

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2005 vp

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2005 vp LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisioja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä?

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö Antennialan tekniikkapäivä, Hyvinkää 8.11.2012 Televisioverkot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 19.12.2016 kirjaamo@lvm.fi Viite: LVM/1487/03/2016 Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Viestinnän Keskusliitto (1.1.2017 alkaen Medialiitto) kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (30/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (30/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 8.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (30/2010) Asia: Liettuan tasavallan parlamentin Seimasin perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskeva Euroopan Unionin komission tiedonantoluonnos

Valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskeva Euroopan Unionin komission tiedonantoluonnos Helsinki, 15 January 2009 Valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskeva Euroopan Unionin komission tiedonantoluonnos Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.10.2009 2009/0035(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 Mietintöluonnos (PE421.432v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Ylen lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiolain muuttamisesta

Ylen lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiolain muuttamisesta sivu 1/5 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta LiV@eduskunta.fi Ylen lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiolain muuttamisesta 1. Yleistä Yleisradio esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä

Lisätiedot