VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA JULKISEEN YLEISRADIOTOIMINTAAN ANNETUN KOMISSION TIEDONANNON TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA JULKISEEN YLEISRADIOTOIMINTAAN ANNETUN KOMISSION TIEDONANNON TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 1 (13) Yleisradio Oy:n vastaus komission kyselyyn VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA JULKISEEN YLEISRADIOTOIMINTAAN ANNETUN KOMISSION TIEDONANNON TARKISTAMINEN 1. YLEISTÄ 1.1. Vuoden 2001 jälkeen on tapahtunut merkittävää oikeudellista kehitystä julkisen yleisradiotoiminnan alalla: audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin hyväksyminen, korvausten maksamista koskevan päätöksen ja puitteiden hyväksyminen sekä komission päätöksentekokäytäntö. Tulisiko mielestänne yleisradiotoiminnasta annettua tiedonantoa päivittää näiden muutosten valossa? Katsotteko, että nämä muutokset eivät riitä perusteluksi uuden tekstin hyväksymiselle? 1.1. Yleisradio pitää nykyistä tiedonantoa asianmukaisena ja riittävänä. Yhtiö ei kuitenkaan näe sinänsä esteitä tiedonannon uudistamiseen, jos uudistuksessa lähtökohtaisesti kunnioitetaan Amsterdamin pöytäkirjan säännöksiä ja uusi tiedonanto muodostaa nykyistä vielä tulkinnallisesti selkeämmän perustan julkisen palvelun yleisradiotoiminnan juridiselle pohjalle EU:ssa. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Miten kuvailisitte audiovisuaalisten mediapalvelujen alan eri toimijoiden nykyistä kilpailutilannetta? Mainitkaa käytettävissä olevat tiedot esimerkiksi johtavista toimijoista, markkinaosuuksista, markkinaosuuden kehittymisestä yleisradiotoiminnan/mainonnan/muilla merkityksellisillä markkinoilla Julkisen palvelun yleisradiotoimintaa Suomessa harjoittava Yleisradio Oy ei harjoita mainontaa eikä maksutelevisiotoimintaa, joten kilpailua tapahtuu lähinnä vain yleisöosuuksista ja ohjelmaoikeuksista. Yleisradio on luopunut taloudellisista syistä yhdestä tv-kanavasta, YLE Extra (nuoriso-ohjelmia, urheilua). Yleisradiolla on tvkanavia yhteensä 4,kaksi yleiskanavaa, yksi kulttuurikanava ja yksi ruotsinkielinen kanava. Vaikka Yleisradion osuus katsojista on televisiossa pysynyt 2000-luvulla runsaan 40 %:n tasolla ja radiossa 50 %.n tasolla, kasvavalle kilpailulle on tullut tilaa. Televisiossa uudet digitaaliset multipleksit ovat tarjonneet uusille ohjelmayhtiöille tilaa ja synnyttäneet kokonaan uuden markkina-alueen maanpäällisessä televisiotoiminnassa,

2 2 maksutelevision. Lyhyessä ajassa maksutelevisiotilaajat ovat maanpäällisessä televisiotoiminnassa kasvaneet nollasta yli tilaajaan (lähes 20 %:iin kotitalouksista). Uusia maksutelevisiokanavia ovat: Canal+ (2 lisäkanavaa), Urheilu+kanava, Digiviihde (aikuisviihdettä), Discovery Channel, Eurosport, MTV:n maksutelevisiokanavat (4), Nickelodeon/Music Television MTV ja Kino TV (elokuvia). Vuoden 2001 jälkeen uusia vapaasti saatavia kanavia on kaksi: the Voice (musiikkivideoita) ja Jim (dokumentteja). Maksu-tv-kanavia on yhteensä vajaa 20 ja vapaasta vastaanotettavia kanavia ml. julkisen palvelun kanavat yhteensä 10. Radiossa yksityisen sektorin keskittyminen ja selkeämmät pelisäännöt ovat luoneet paremmat liiketoiminnan edellytykset. Radioiden kuuluvuusalueet ovat kasvaneet ja kilpailu tämän myötä lisääntynyt. Yleisradion käsityksen mukaan ohjelmaoikeuksien markkinoilla Suomessa ei ole tapahtunut 2000-luvulla suurempia muutoksia kilpailuasetelmissa. Liikenne- ja viestintäministeriö listasi kahdeksan suomalaisittain merkittävää urheilutapahtumaa, jotka pitää jatkossakin olla televisiossa katsottavissa maksuttomasti. Valtioneuvosto hyväksyi merkittävien urheilutapahtumien listan Listalla ovat: - kesä- ja talviolympialaiset - miesten jalkapallon MM-kilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut - miesten jalkapallon EM-kilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut - miesten jääkiekon MM-kilpailut kokonaisuudessaan - kansainvälisen hiihtoliiton pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut - yleisurheilun MM- ja EM-kilpailut Digita Oy on televisio- ja radio-ohjelmien jakelussa Viestintäviraston määrittelemä huomattavan markkinavoiman yritys. Yhtiön asema on edelleen vahvistunut, koska yhtiölle on myönnetty lisää verkkotoimilupia vuoden 2001 jälkeen Mitkä ovat mielestänne todennäköiset kehityssuunnat ja tärkeimmät alan haasteet tulevaisuudessa? Ovatko nykyiset säännöt näiden kehityssuuntausten valossa edelleen ajankohtaisia vai katsotteko mukautusten olevan tarpeellisia? 1.3. Alan kaupallinen kehitys riippuu erityisesti siitä, miten televisiossa uusien multipleksien (digital dividend) käyttöönotto tapahtuu ja mitä toimilupia tullaan televisio- ja radiotoimintaan myöntämään kuten myös toimilupien ehdoista. Televisiotoiminnassa pääosa nykyisistä toimiluvista ulottuu vuoteen 2010 ja radiotoiminnassa vuoteen Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan mittaluokka tullee resursseiltaan pysymään lähivuosina nykyisellä tasolla, kun tv-maksun inflaatiotarkistukset otetaan huomioon. 2. SOVELTUVUUS YHTEISMARKKINOILLE PERUSTAMISSOPIMUKSEN 86 ARTIKLAN 2 KOHDAN JA YLEISRADIOTOIMINNASTA ANNETUN TIEDONANNON NOJALLA 2.1. Julkisista palveluista maksettavia korvauksia koskevan komission päätöksen ja puitteiden noudattaminen

3 Tulisiko mielestänne ainakin joidenkin julkisista palveluista maksettavia korvauksia koskevassa päätöksessä ja puitteissa esitetyistä vaatimuksista sisältyä yleisradiotoiminnasta annettuun tarkistettuun tiedonantoon? Perustelkaa Yleisradio ei näe sinänsä esteitä komission päätöksen ja puitteiden soveltamisessa julkisen palvelun yleisradiotoimintaan, kun sen erityisluonne otetaan huomioon. Nykyisiä sääntöjä voidaan pitää edelleen asianmukaisina Jos vastasitte myöntävästi, määritelkää, mitä vaatimuksia olisi otettava mukaan ja ilmoittakaa, mitkä mukautukset olisivat mielestänne asianmukaisia yleisradiotoiminnan alalle (ks. myös jäljempänä esitetyt, erityisesti liian suuria korvauksia koskevat kysymykset kohdassa 2.6) Julkisen palvelun tehtävän määrittely Antakaa tietoja julkisen palvelun tehtävän määritelmästä maassanne erityisesti uusmediatoimintojen alalla According the Act on Yleisradio: The Duties of the Company Section 7 (635/2005) Public service The company shall be responsible for the provision of comprehensive television and radio programming with the related additional and extra services for all citizens under equal conditions. These and other content services related to public service may be provided in all telecommunications networks. The public service programming shall in particular: 1) support democracy and everyone s opportunity to participate by providing a wide variety of information, opinions and debates as well as opportunities to interact; 2) produce, create and develop Finnish culture, art and inspiring entertainment; 3) take educational and equality aspects into consideration in the programmes, provide an opportunity to learn and study, give focus on

4 4 programming for children, and offer devotional programmes; 4) treat in its broadcasting Finnish-speaking and Swedish-speaking citizens on equal grounds and produce services in the Sami, Romany, and sign languages as well as, where applicable, in the languages of other language groups in the country; 5); support tolerance and multiculturalism and provide programming for minority and special groups; 6) promote cultural interaction and provide programming directed abroad; and 7) broadcast official announcements, for which further provisions shall be issued by decree, and make provision for television and radio broadcasting in exceptional circumstances Lain sisällöstä antavat tarkemman kuvan hallituksen esityksen yleisperustelut ja eri kohtien yksityiskohtaiset perustelut. Lisäksi muusta valmistelutyöstä löytyy myös suuntaviivoja (lakiehdotusta valmistelevat parlamentaariset työryhmät, ks. kohta ) Tulisiko mielestänne eroa julkisen palvelun ja muiden toimintojen välillä edelleen selventää? Jos vastasitte myöntävästi, millä toimilla tätä voitaisiin selventää (esimerkiksi jäsenvaltion laatima esimerkkiluettelo kaupallisista toiminnoista, joita julkisen palvelun tehtävä ei kata)? Yleisradion ja Suomen lainsäädännön näkökulmasta perustellumpi on näkökulma, jossa laissa ilmoitetaan tehtävät, joihin julkisen palvelun yleisradioyhtiöllä on velvollisuus (tai oikeus) julkisena palveluna ja muuta toimintaa käsitellään kaupallisena toimintana Yleisradiotoiminnasta annetussa nykyisessä tiedonannossa muut toiminnot kuin tv-ohjelmat perinteisessä merkityksessä voivat olla osa julkisen palvelun tehtävää edellyttäen, että ne palvelevat samoja yhteiskunnan demokraattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. Selvittääkö tämä riittävästi, missä määrin tällaiset julkisen palvelun toiminnot ovat sallittuja? Miksi olette tätä mieltä? Jos vastasitte kieltävästi, tulisiko mielestänne antaa lisäselvennyksiä yleisradiotoiminnasta annetussa tarkistetussa tiedonannossa? Nykyisen tiedonannon säännökset ovat riittävät. Uudet palvelut ovat elimellinen ja välttämätön osa minkä tahansa sähköisen median yhtiön (niin julkisen palvelun kuin kaupallisen) palveluvalikoimaa Voitaisiinko mielestänne komission viimeaikaisen päätöksentekokäytännön yleinen lähestymistapa (ts. uusmediatoimintojen ennakkoarviointiin perustuva julkisen palvelun tehtävän määrittely) liittää osaksi yleisradiotoiminnasta annettavaa tarkistettua tiedonantoa?

5 5 Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Olisiko yleisradiotoiminnasta annetussa tarkistetussa tiedonannossa annettava lisäselvennyksiä jäsenvaltioiden tekemästä julkisen palvelun tehtävän ennakkoarvioinnista? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Mistä palveluista tai palveluluokista olisi mielestänne suoritettava ennakkoarviointi? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset teet huomioon ottavalla tavalla Olisiko yleisradiotoiminnasta annetun tarkistetun tiedonannon sisällettävä perusperiaatteita, jotka koskevat tällaisen arvioinnin menettelyihin liittyviä ja aiheellisia näkökohtia (esimerkiksi kolmansien osapuolien osallistuminen tai mahdolliset arviointiperusteet, kuten selvästi yksilöityjen tavoitteiden edistäminen, kansalaisten tarpeet, markkinoilla saatavilla oleva tarjonta, lisäkustannukset ja kilpailuvaikutus)? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla Koska tällaisten toimintojen julkisen palvelun luonnetta voidaan määritellä eri tavoin, missä määrin yleisradiotoiminnasta annettavassa tarkistetussa tiedonannossa olisi esitettävä mahdollisia eri vaihtoehtoja? Yleisradio pitää nykyisen tiedonannon säännöksiä sinänsä riittävinä. Mikäli ennakkoarviointimenettelystä tulee uusia säännöksiä, ne tulisi laatia siten, että pienissä jäsenmaissa säännöksiä voidaan soveltaa erityisesti pienen kieli- ja kulttuurialueen kansalliset ominaispiirteet ja resurssit huomioon ottavalla tavalla.

6 Tehtävänanto ja valvonta Millä tavalla tehtävänanto tapahtuu teidän maassanne? Sovelletaanko tehtäväksiantoon johtavaan menettelyyn julkista kuulemista? Missä määrin yleisradioyhtiön tehtävä määritellään oikeudellisesti sitovassa tehtävänannossa? Missä määrin toimintojen toteutus ja niiden tarkan laajuuden määrittäminen on jätetty yleisradioyhtiöille? Ovatko tällaiset toteutustoimet yleisesti saatavilla? Julkisen palvelun tehtävät määritellään julkisen palvelun yleisradioyhtiö Yleisradio Oy:tä koskevassa laissa (ks. edellä vastausta kohtaan 2.2.1). Tehtäviä (ja koko yleisradiotoimintaa koskevan lainsäädännön muutoksia) koskeva valmistelu ja päätöksenteko tapahtuvat vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa uudistamisesta tekee ehdotuksen liikenne- ja viestintäministeriön asettama ns. parlamentaarinen työryhmä, jossa ovat tällä hetkellä (2008-) edustettuna kaikki eduskunnassa olevat puolueet. Aiemmat työryhmät ovat istuneet vuosina 2001 ja Toisessa vaiheessa ministeriö laatii lakimuutokset, jotka käsitellään valtioneuvostossa. Kolmannessa vaiheessa eduskunta ja sen valiokunnat käsittelevät lakiehdotuksen. Kaikissa käsittelyvaiheissa kuullaan soveltuvin osin kolmansia tahoja. Lain valmistelutyöt (työryhmien raportit) ja hallituksen esityksen perustelut täsmentävät ja täydentävät lain julkisen palvelun määritelmää. Lain puitteissa Yleisradio itse päättää toimintansa yksityiskohdista (julkisen palvelun kansallinen journalistinen autonomia). Yleisradion hallintoneuvosto, jonka eduskunta valitsee vaalikaudeksi kerrallaan, päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista ja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista ja Yleisradion hallitus, jonka hallintoneuvosto valitse, päättää yhtiön budjetista. Hallintoneuvosto ei käsittele sitä, mutta päättää toiminnan suuntaviivoista seuraavan 3 vuoden aikana. Hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvat ohjelmatoimintaa koskevat linjaukset julkistetaan ja ovat yleisesti saatavilla Kuvailkaa maassanne käytettyjä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden valvontajärjestelyjä. Minkälaisia kokemuksia teillä on nykyisistä valvontajärjestelyistä? Onko kolmansilla osapuolilla mielestänne maassanne riittävät mahdollisuudet ryhtyä toimiin väitettyä julkisen palvelun (ja muiden) sitoumusten rikkomista/täyttämättä jättämistä vastaan? Yleisradiota koskevan lain mukaan Yleisradio Oy:n hallituksen on vuosittain annettava Viestintävirastolle yksityiskohtainen kertomus edellisen vuoden aikana tarjotusta julkisesta palvelusta. Kertomuksessa on esitettävä tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnan valvontatehtävässä. Yleisradion kertomus virastolle koskee yhtiön toiminnan lainmukaisuutta, ei tarjottujen palvelujen sisältöä tai sen arvioimista. Kertomus on julkinen ja Viestintävirasto antaa siitä lausunnon valtioneuvostolle.

7 7 Viestintävirastolle annettavan kertomuksen ohella Yleisradiota koskevan lain mukaan Yleisradion hallintoneuvosto antaa joka toinen vuosi Saamelaiskäräjiä asiasta kuultuaan laajahkon kaksi toimintavuotta käsittävän. kertomuksen eduskunnalle julkisen palvelun toteutumisesta. Tämän kertomuksen avulla annetaan eduskunnalle säännöllisesti tietoa Yleisradion toiminnasta ja parannetaan sen mahdollisuuksia valvoa yhtiön toimintaa hallintoneuvoston välityksellä. Kertomuksen pohjalta eduskunnalla keskustelee Yleisradion julkisesta palvelusta, sen tarjoamien palvelujen sisällöstä ja yhtiön toiminnasta yleensä. Tämä kertomus on julkinen ja eduskunta käsittelee sen ja hyväksyy sitä koskevan mietinnön Yleisradion hallintoneuvoston tehtävänä on lisäksi huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä ja esittää kantojaan julkisesta palvelusta hallintoneuvostolle ja Viestintävirastolle. Eduskunnalle annettavan kertomuksen käsittelyn yhteydessä eduskunta kuulee myös harkintansa mukaan kolmansia osapuolia. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehelle voi kannella Yleisradiota ja sen päätöksiä koskevissa asioissa Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon mielestänne sisältää lisäselvityksiä olosuhteista, joissa lisätehtävänanto (toisin sanoen laissa säädettyjen yleisten määräysten lisäksi) on tarpeellinen, vai ovatko nykyiset säännöt riittäviä? Yleisradio pitää nykyisiä sääntöjä riittävinä Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon sisältää lisäselvityksiä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tehokkaamman valvonnan varmistamiseksi? Mitkä ovat mielestänne julkisen palvelun tehtävän saaneesta yrityksestä riippumattomien valvontaviranomaisten (joihin yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa viitataan) käytön edut tai mahdolliset haitat verrattuna muihin valvontajärjestelyihin? Kuuluuko tehokkaaseen valvontaan mielestänne seuraamusjärjestelmiä? Jos vastasitte myöntävästi, määrittäkää millaisia Nykyiset säännöt ovat riittäviä ja niiden käytännön soveltaminen Suomessa on asianmukainen (ks. kohta ) Olisiko kansallisella tasolla oltava erityisiä valitusmenettelyjä, joiden avulla yksityiset toimijat voisivat nostaa esille julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden toimien laajuutta koskevia kysymyksiä? Minkä muotoisia näiden tulisi olla? Erityisiin uusiin valitusmenettelyihin ei Yleisradion käsityksen mukaan ole aihetta. Lainsäädännön muutosten valmistelun yhteydessä ja edellä mainittujen kertomuksien käsittelyn yhteydessä kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään.

8 Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden sekarahoitusjärjestelmä Miten arvelette (osaksi) valtionrahoitteisten maksullisten palvelujen vaikuttavan kilpailuun? Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa julkisessa palvelussa Suomessa maksullisuus on niin vähäistä (rajoitetusti mobiilipalveluissa), ettei sillä ole vaikutuksia kilpailuun Olisiko maksulliset palvelut katsottava puhtaasti kaupalliseksi toiminnaksi vai voidaanko ne joissakin tilanteissa katsoa osaksi julkisen palvelun tehtävää? Katsotteko esimerkiksi, että maksullisten palvelujen tulisi osana julkisen palvelun tehtävää rajoittua palveluihin, joita markkinoilla ei ole tarjolla? Vai katsotteko, että maksulliset palvelut voidaan tietyissä olosuhteissa katsoa osaksi julkisen palvelun tehtävää? Jos vastasitte myöntävästi, määritelkää, mitkä. Olisiko näihin ehtoihin sisällytettävä esimerkiksi erityisiä julkisen palvelun tavoitteita, erityisiä kansalaisten tarpeita, muun vastaavan tarjonnan olemassaolo markkinoilla, nykyisten julkisen palvelun velvoitteiden puutteellisuus tai nykyisen rahoituksen puutteellisuus kansalaisten erityistarpeiden täyttämiseksi? Asiaan liittyy kaksi näkökohtaa. Ensiksikin periaatteelliselta näkökannalta ei ole esteitä julkisen palvelun maksullisuuteen, jos noudatetaan Amsterdamin pöytäkirjan säännöksiä ja jos maksullisiin palveluihin on annettu asianmukainen valtuutus. Yleisradiolla on kotimaisista ohjelmista koostuva satelliittikanava, jolla palvellaan ulkomailla asuvia suomalaisia (TV Finland). Kanava on maksullinen ja maksu on noin 80 % tv-maksusta. Maksulla katetaan osa kustannuksista. Muu osa katetaan nykyisin erillisellä valtiontuella. Tämän tapaisiin järjestelyihin, jotka eivät varsinaisesti toimi markkinoilla, tulisi joka tapauksessa olla mahdollisuus Avoimuutta koskevat vaatimukset Missä määrin maanne julkisen palvelun yleisradioyhtiö harjoittaa itse kaupallista toimintaa? Missä määrin julkinen palvelu ja kaupalliset toiminnot erotetaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti? Yleisradio ei harjoita mainontaa eivätkä yhtiön tuottamat ohjelmat voi olla sponsoroituja eikä yhtiö harjoita varsinaista maksutelevisiotoimintaa. Yhtiön harjoittama kaupallinen toiminta on Yleisradion käyttöön hankitun omaisuuden taloudellisesti järkevää oheiskäyttöä ja erät ovat julkisen palvelun kokonaisuuden kannalta varsin pieniä. Kaupallisen toiminnan eriyttäminen kokonaisuudessaan tapahtuu Yhtiötä koskevan lain mukaan Section 8 (396/2003) Other Duties The annual general meeting may decide to amend the articles of association

9 9 in such a manner that the company can engage in other activities than public service provided in accordance with section 7. In accounting, these activities shall be kept separate from public service operations. Yleisradion yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö voi harjoittaa myös julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukevaa muuta toimintaa. Tällainen toiminta on järjestettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta Katsotteko, että on olemassa tarve kaupallisten toimintojen rakenteelliseen tai toiminnalliseen erottamiseen? Jos vastasitte myöntävästi, perustelkaa vastauksenne. Mitkä olisivat joko rakenteellisen tai toiminnallisen erottamisen kielteiset tai myönteiset vaikutukset? Kaupallisen toiminnan erityyppisyyden ja pienen mittaluokan takia toiminnalliseen tai rakenteelliseen eriyttämiseen ei ole perusteita Katsotteko, että yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa asetettuja kustannusten kohdentamista koskevia sääntöjä voitaisiin parantaa maassanne saatujen kokemusten valossa? Jos vastasitte myöntävästi, mainitkaa esimerkkejä hyvästä käytännöstä. Vai katsotteko, että nykyiset säännöt ovat riittäviä? Nykyiset säännöt ovat riittävät Katsotteko edellisiin kysymyksiin (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3) antamienne vastausten perusteella, että yleisradiotoiminnasta annettavaan tarkistettuun tiedonantoon tulisi sisältyä lisäselvityksiä avoimuutta koskevista vaatimuksista? Avoimuuden lisääminen on tarpeellinen periaate, mutta kannanoton muodostamiseksi tarvittaisiin konkreettisempi ehdotus. Suomen järjestelmä on jo nyt varsin avoin perustuen avoimeen lainsäädäntöprosessiin ja sekä viestintäviraston että eduskunnan valvontaan Suhteellisuustesti liian suurten korvausten poissulkeminen Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa vaatia jäsenvaltioita määrittämään selvästi ennakkoon korvausmäärän perusteet? Julkisen palvelun tehtävät tulisi riittävän yksityiskohtaisesti määritellä lailla (tai vastaavilla säännöksillä). Kun tehtävät on riittävän yksityiskohtaisesti määritelty lailla, korvausmäärän perusteet on tällä tavoin jo määritelty riittävän yksityiskohtaisella tasolla Katsotteko, että yleisradiotoiminnasta annettuun tiedonantoon nykyisin sisältyvät vaatimukset sallivat julkisen palvelun yleisradioyhtiöille riittävän taloudellisen vakauden? Vai oletteko sitä mieltä,

10 10 että nykyiset säännöt rajoittavat liian suuressa määrin julkisen palvelun yleisradiotoiminnan monivuotista suunnittelua? Periaatteessa kyllä tarjoaa riittävän vakauden Missä olosuhteissa olisi perusteltua, että julkisen palvelun yleisradioyhtiöt säilyttävät ylijäämän tilikauden lopussa? Voitaisiinko yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan päätöksen ja puitteiden määräykset (vrt. perusteluissa esitetty katsaus ja erityisesti vuosittaisen ylijäämän 10 prosentin yläraja) sisällyttää uuteen yleisradiotoiminnasta annettavaan tiedonantoon? %:n yläraja voidaan sisällyttää, koska taloudessa tulee voida varautua kustannusten vuotuiseen vaihteluun Mitä varauksia/rajoituksia tarvittaisiin kohtuuttoman kilpailun vääristymisen välttämiseksi (esim. tulisiko 10 prosentin katteen jäädä julkisen palvelun yleisradioyhtiön vapaasti käytettäväksi sen julkisen palvelun tehtävien rajoissa vai tulisiko se varata etukäteen määritettyjä tarkoituksia tai hankkeita varten? Tulisiko jäsenvaltion arvioida uudelleen julkisen palvelun yleisradioyhtiön rahoitustarpeet silloin, kun ylijäämiä on toistuvasti)? Ylijäämä tulisi voida käyttää julkiseen palveluun seuraavina vuosina Voivatko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon nykyiset säännöt mielestänne estää julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tehokkuuden parantumista? Jos vastasitte myöntävästi, miten tilannetta voitaisiin korjata? Mitä maassanne käytettyjä järjestelyitä voitaisiin käyttää hyvänä esimerkkinä? Ei Missä olosuhteissa ja millä ehdoilla julkisen palvelun yleisradioyhtiöt voisivat mielestänne pitää voittomarginaalin? Periaatteessa missä tahansa olosuhteissa. Asia ei kuitenkaan ole millään tavalla ajankohtainen Suomessa Suhteellisuustesti julkisen palvelun tehtävän täyttämiselle tarpeettoman markkinoiden vääristymisen poissulkeminen

11 Mitkä ovat maassanne käytettävissä olevat järjestelyt, joiden avulla yksityiset toimijat voisivat asettaa kyseenalaiseksi julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden väitetyn kilpailun vastaisen toiminnan? Varmistavatko nämä järjestelyt mielestänne riittävän ja tehokkaan valvonnan? Otetaanko osoitetusta kilpailun vastaisesta toiminnasta (esim. alihinnoittelu) aiheutuneet alhaisemmat tulot huomioon määritettäessä, onko julkisen palvelun yleisradioyhtiöille maksettu liian suuria korvauksia? Suomessa on moderni kilpailulainsäädäntö, jonka puitteissa yksityiset toimijat voivat toimia. Kantelut osoitetaan kilpailuvirastolle, joka tekee ensi vaiheen ratkaisut. Yleisradion pelkän tv-maksurahoituksen takia alihinnoittelukysymys ei ole varsinaisesti relevantti Suomessa Mitä tulee julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden mahdolliseen kilpailun vastaiseen toimintaan (ja erityisesti väitettyyn alihinnoitteluun), tulisiko yleisradiotoiminnasta annettuun tiedonantoon sisältyä julkisen palvelun yleisradioyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia noudattaa kaupallisessa toiminnassaan markkinaehtoja komission päätöksentekokäytännön mukaisesti asianmukaiset valvontajärjestelyt mukaan luettuina? Yleisradiolla ei ole huomauttamista, jos tiedonannossa tuodaan esille nykyistä selvemmin, että julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tulee noudattaa markkinaehtoja kaupallisessa toiminnassaan Tulisiko alihinnoittelun havaitsemismenettelyä kehittää ja tulisiko siihen mahdollisesti sisältyä muita testejä, joita voitaisiin käyttää yleisradiotoiminnasta annetussa tiedonannossa mainittujen menetelmien vaihtoehtona? Mainitkaa testejä, joita maassanne on sovellettu julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden hinnoitteluun ja joita voitaisiin käyttää esimerkkinä hyvästä käytännöstä Yleisradion pelkän tv-maksurahoituksen takia alihinnoittelukysymys ei ole varsinaisesti relevantti Suomessa Tulisiko yleisradiotoiminnasta annetun tiedonannon sisältää selvennyksiä keskeisten urheilutapahtumien lähetysoikeuksien julkisesta rahoituksesta? Ei Jos vastasitte myöntävästi, mitä muita vaatimuksia tulisi mielestänne sisällyttää yleisradiotoiminnasta annettuun tiedonantoon? Miten niillä voitaisiin ratkaista valtion rahoituksesta johtuvia kilpailuongelmia? Katsotteko, että mahdollisesti haitalliset kilpailuvaikutukset, jotka aiheutuvat julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden hankittua mainittuja oikeuksia, olisi ratkaistavissa vain kilpailusääntöjä soveltamalla? -

12 Muut asiat Onko pienempien jäsenvaltioiden vaikeuksiin viittaaminen tarpeellista? Yleisradio pitää asianmukaisena ko. kohdan säilyttämistä edelleen tiedonannossa, koska eri maiden resurssit ylläpitää julkisen palvelun yleisradiotoimintaa ovat varsin erilaiset Mitkä ovat mielestänne pienempien jäsenvaltioiden tyypillisiä vaikeuksia ja miten ne tulisi ottaa huomioon? Pienten jäsenmaiden joukossa on vielä erotettava pienet kieli- ja kulttuurialueet, joissa EU-tason sääntelyä tulisi voida soveltaa kansalliset ominaispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Suomessa lisäksi on otettava huomioon kaksikielisyys ja tarve palvella saamenkielisiä ja muita kielellisiä vähemmistöjä. Pieni väestöpohja ja sen mukanaan tuoma pieni markkina-alue aiheuttavat taloudellisten resurssien niukkuuden ja sen, että kaupallisen sektorin mahdollisuudet tarjota yleisölle monipuolisia palveluja yleisön omalla kielellä ovat rajalliset. 3. LOPPUHUOMAUTUKSET 3.1. Mikä olisi mielestänne nykyisten sääntöjen muuttamisen vaikutus esimerkiksi innovatiivisten palvelujen kehittymiseen ja yleisemmin media-alan työllisyyteen ja kasvuun, kuluttajien valintaan, audiovisuaalisten ja muiden mediapalvelujen laatuun ja saatavuuteen, viestinnän moniarvoisuuteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen Ilman konkreettista ehdotusta asian vaikutusten arviointi on vaikeaa Missä määrin edellä mainitut mahdolliset lisäselvennykset voivat mielestänne luoda uusia hallinnollisia rasitteita ja vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia? 3.2. Yleisradion käsityksen mukaan - varsinkin, jos edellytetään nykyistä laajempia ennakkoarviointimenettelyjä viittaus pienempien jäsenvaltioiden oikeuteen mitoittaa ko. menettely maiden pienempiin resursseihin on tarpeen ja ottaen huomioon, että esimerkiksi Yleisradiossa viime vuosina on toimintaa tehostettu siten, että hallintomenojen osuus kuluista vähenee ja ohjelmatoiminnan kasvaa Voivatko edellä mainitut mahdolliset lisäselvennykset mielestänne luoda paremmat sääntelypuitteet?

13 Ilman konkreettista ehdotusta asian vaikutusten arviointi on vaikeaa Katsotteko, että tässä kyselyssä hahmoteltujen mahdollisten lisäselvennysten myönteiset vaikutukset ylittävät/alittavat kielteiset vaikutukset? 3.4. Ilman konkreettista ehdotusta asian vaikutusten arviointi on vaikeaa.

Komissio/DG COMP State Aid registry B-1049 Brussels stateaidgreffe@ec.europa.eu Helsinki 10.3.2008

Komissio/DG COMP State Aid registry B-1049 Brussels stateaidgreffe@ec.europa.eu Helsinki 10.3.2008 Komissio/DG COMP State Aid registry B-1049 Brussels stateaidgreffe@ec.europa.eu Helsinki 10.3.2008 Valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan annetun komission tiedonannon tarkistaminen

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Cable Days 27.11.2013 Olli-Pekka Rantala, viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Hallitus antoi hallitusohjelman

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä?

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö Antennialan tekniikkapäivä, Hyvinkää 8.11.2012 Televisioverkot

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

Valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskeva Euroopan Unionin komission tiedonantoluonnos

Valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskeva Euroopan Unionin komission tiedonantoluonnos Helsinki, 15 January 2009 Valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskeva Euroopan Unionin komission tiedonantoluonnos Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Mediayksikkö 11.10.2005. 1. Taustaa: direktiivin 3a artiklan implementointi Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Mediayksikkö 11.10.2005. 1. Taustaa: direktiivin 3a artiklan implementointi Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö TAUSTAMUISTIO Viestintämarkkinaosasto Mediayksikkö 11.10.2005 Asia: Erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavien tapahtumien televisiointi 1. Taustaa: direktiivin 3a

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Suomalaiset AV- sisällöt voisivat kasvaa ja kansainvälistyä kotimaisin toimin!

Suomalaiset AV- sisällöt voisivat kasvaa ja kansainvälistyä kotimaisin toimin! Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu ry Kotimaisia mediamarkkinoita arvioiva työryhmä Työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki Suomalaiset AV- sisällöt voisivat kasvaa ja kansainvälistyä kotimaisin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan

KOMISSION TIEDONANTO. yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan KOMISSION TIEDONANTO yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. Tässä tiedonannossa

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (8) 21.11.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (8) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

Lausunto raportista Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta

Lausunto raportista Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Helsinki 5.11.2004 Lausunto raportista Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 Pyydettynä lausuntona Seppo Niemelän johtaman parlamentaarisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO Asia: Lausuntopyyntö Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot