139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin x var. Tuula Kurki jäs. Anne Kuparinen - var. Anna-Liisa Järvinen x jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala x var. Janne Tranberg poistui klo jälkeen jäs. Janne Suominen x var. Kimmo Valkonen jäs. Tommi Yöntilä x var. Timo Sjöblom Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat saapui klo aikana poistui klo aikana esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x B-kanttori Armi Laakso ja C-kanttori Petri Kopponen läsnä pykälien ajan klo Ennen kokouksen aloitusta seurakunta onnitteli ruusuin Paimion kaupunginvaltuustoon valittuja seurakunnan luottamushenkilöitä Eeva Heurlinia, Leena Erälinnaa, Asko Mäentakaa, Janne Suomista ja Seppo Santalaa. Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 140 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Janne Suominen ja Tommi Yöntilä. 141 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 147 käsitellään ennen talousarvion käsittelyä 143. Muissa esille tulevissa asioissa keskustellaan kirkon vuokrauksesta ja kirkkokonserteista (Asko Mäentaka) sekä luottamushenkilöiden osallistumisesta neuvottelupäiviin ym. vastaavanlaisiin tilaisuuksiin ja kirkkoneuvoston kokouskäytännöistä (Arimo Lähdeniitty). Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen puheenjohtaja, kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Janne Suominen Tommi Yöntilä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Katsaus kirkkomusiikin työalaan Kn 142/ Asian käsittely: Kanttorit Armi Laakso ja Petri Kopponen kertovat kokouksessa työstään. Kirkkoherra esittää, että keskustellaan kirkkomusiikin työalasta ja merkitään annetut asiat tiedoksi. Kanttorit kertoivat työalastaan ja mitä kaikkea työ pitää sisällään (mm. kirkolliset toimitukset, hartaudet eri laitoksissa, muu srk-työ, kuorot ja musiikkiryhmät, yhteislaulutilaisuudet ja konsertit). Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä on tavallisina sunnuntaipäivinä pieni. Tähän olisi syytä kiinnittää huomiota. Musiikkityön haasteina mm. säilyttää ja lisätä kirkkomusiikin tuntemusta, saada seurakuntalaiset mukaan toimintaan ja jumalanpalveluksiin sekä kuoroihin ja musiikkiryhmiin. Kanttoreiden oman työajan haasteet myös huomioitava. V.2013 musiikkityön toimintasuunnitelmassa tulossa mm. virsikinkerit alakoululaisille. Kirkkoneuvosto lauloi yhdessä kanttoreiden kanssa virret 170 ja 442. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi. 143 Talousarvio 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat Kn 143/ Talouspäällikön esitys: Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liite 1 Paimion seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2013 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille Asian käsittely: Talouspäällikkö kertoi, että palkat ja investoinnit vielä tarkistettu. Toimintasuunnitelmateksteihin ei ole tullut juurikaan muutoksia. Investoinnit liittyvät lähinnä kirkon paanukaton uusimiseen (tapulia vastapäätä) sekä Vanhan hautausmaan ehostamiseen. Jorma Kakkonen toi esille kirkkohallituksen esityksen, että seurakunnat liittyvät seurakuntayhtymiin. Resursseja on toimintaa tehdä. Leena Erälinna: Miten resurssit kohdennetaan, mitä toiminnalta halutaan, keitä ja kuinka monta seurakuntalaista tavoitetaan. Osalla toistuu samat tavoitteet vuodesta toiseen. Konkretiaa tavoitteisiin. Eeva Heurlin: Laajaa ja hyvää toimintaa, uutta toimintaa myös yritetään. Kysynnän ja tarpeen mukaan järjestetään. Saisi näkyä, ketkä työntekijät toimintaa konkreettisesti tekevät. Janne Suominen: luovutetaanko ja säästetään vai halutaanko uskoa omaan toimintaan.

3 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / 141 Seuraavia muutoksia tehdään toiminta- ja taloussuunnitelmaan: s. 15 tavoite 1. ja sen toimenpide: Yllämainittuja tapahtumia toteutetaan resurssien mukaan s. 17 Paulasaaren perheen tilalle nimikkoläheteiksi muutetaan Hiroaki ja Päivi Yoshimura s. 27 Toiminta- ja taloussuunnitelmamuutokset suunnitelmakaudelle Lause muutetaan seuraavaksi: Toimintamäärärahojen puitteissa jatketaan retki- ja leiritoiminnan sekä vähävaraisten jouluaterian järjestämistä. Kirkkoneuvosto hyväksyi Paimion seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2013 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille yllä mainituin muutoksin ja antaa edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 144 Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat Kn 144/ Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmia Asia jäi pöydälle lisäselvittelyjä varten. Maanrakennus- ja sähkösuunnitelmia on tarkennettu/korjattu Museoviraston näkemysten mukaisiksi. Museoviraston virallinen lausunto tulee kirkkovaltuuston kokoukseen liite 2 Yleissuunnitelmapiirustukset (maanrakennus-, sähkö- ja sadevesi) Tarkemmat piirustukset ovat nähtävillä kokouksessa. Suunnitelmat hyväksyy Paimion seurakunnan osalta kirkkovaltuusto. Tuomiokapituli antaa asiasta lausunnon ja lähettää suunnitelmat edelleen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus lähettää, Museoviraston lausunnon huomioiden, suunnitelmat lopulta Opetusministeriön vahvistettavaksi. Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että 1) kirkkoneuvosto hyväksyy Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat 2) kirkkoneuvosto antaa Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Henkilöstön kehittämissuunnitelmat Kn 145/ Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Paimion seurakunnan liite 3 kehittämissuunnitelman vuosille Asian käsittely: Talouspäällikkö poistui kokouksesta käsiteltäessä hänen kehittämissuunnitelmiaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 146 Seppeleenlaskijat itsenäisyyspäivänä Kn 146/ Itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskijoina olivat Jorma Kakkonen ja Seppo Santala. Kaatuneitten muistopäivänä seppeleenlaskijoina olivat Eeva Heurlin ja Pasi Pöri. Muistosanojen esittäjänä oli Varpu Lindberg. Liisa Pajalalta ja Timo Sjöblomilta on tiedusteltu mahdollisuutta toimia seppeleenlaskijoina itsenäisyyspäivänä Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seppeleenlaskijoiksi Liisa Pajalan ja Timo Sjöblomin.

5 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Julistuksen vastuuryhmän esitys nimikkolähetistä Kn 147/ Julistuksen vastuuryhmä on lähettänyt esityksen kokouksessaan esittämästään uudesta nimikkolähetistä, Riitta Granrothista. liite 4 Lähetystyön työalavastaava Mika Ahtola teki lisäesityksen uudesta liite 5 nimikkolähetistä ja muista lähetyskohteiden tukemisesta. Kirkkoherra esittää, että keskustellaan uudesta nimikkolähetistä ja lähetyskohteiden tukemisesta ja päätetään nimikkolähetti ja muut esitetyt lähetystyön tukikohteet. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti liitteen 5 mukaisesti että Paulasaaren perheen tilalle nimikkolähetiksi v valitaan Hiroaki ja Päivi Yoshimuran perhe Japanissa. Lähetyksen budjetista vuodelle 2013 myönnetään Riitta Granrothille tukea e hänen työlleen Ranskan Marseilles sa ja Kansan Raamattuseuralle e kohdennettuna työhön Turussa. 148 Palvelun vastuuryhmän esitys saattoyhteistyön kehittämisestä terveyskeskuksen vuodeosaston kanssa Kn 148/ Palvelun vastuuryhmä on saattanut tiedoksi Petri Laaksosen esityksen saattohoitoyhteistyön kehittämiseksi terveyskeskuksen vuodeosaston kanssa. liite 6 Vapaaehtoisten koulutukseen ehdotetaan perustettavaksi rahastoa. Kirkkoherra keskusteli terveyskeskuksen psykologin ja erityissairaanhoitajien kanssa asiasta. Terveyskeskuksen viranhaltijat lupasivat olla yhteydessä seurakuntaan päin selvitettyään yhteistyöhankkeen mahdollisuudet. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tässä vaiheessa asian tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi annetun asian tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Maksuluettelon täydennys Kn 149/ Vuoden 2013 maksuluettelo hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja hautapaikkamaksujen osalta kirkkovaltuustossa I srk-pastori Tuija Mäkivalli on esittänyt, että rippikoulun konfirmaatiossa otettava ryhmäkuvan hintaa (5 e) sisällytettäisiin leirimaksun hintaan, koska käytännössä kaikki rippikoululaiset kyseisen ryhmäkuvan ottavat. Näin säästytään rahojen keräämiseltä ja tilityksiltä. liite 7 maksuluettelo rippileirimaksun osalta Talouspäällikkö esittää, että ryhmäkuva sisällytetään Rantalan leirikeskuksessa pidettävän rippileirin leirimaksuun. Maksu on lukien 92 e. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 150 Sairausloman myöntäminen Kn 150/ Julkisuuslain (621/1999) 24 :n, kohta 25 mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä on liitteineen salassa pidettävä asiakirja. 151 Osittainen hoitovapaa Kn 151/ Julkisuuslain (621/1999) 24 :n, kohta 32 mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä on liitteineen salassa pidettävä asiakirja. 152 Talouspäällikön vuosilomat Kn 152/ Talouspäälliköllä on 15 pitämätöntä vuosilomapäivää. Talouspäällikkö anoo, että hän voisi pitää vuosilomaa ajalla (9 pv), (2 pv), (4pv). Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle vuosilomat yllä olevan mukaisesti. Talouspäällikkö esitti kokouksessa uudet lomapäiväehdotukset; (9 pv), (5 pv), (1 pv). ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön uudet lomapäiväehdotukset yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Meidän kirkko Paimion srk:n missio eli tehtävänäky vuosille Kn 153/ Kirkon elämän ja toiminnan ytimessä ovat jäsenet, tavalliset kristityt Voidakseen toteuttaa tehtäväänsä muuttuvassa ajassa kirkon on kehitettävä toimintaansa ja rakenteitaan. Niitä uudistamalla ennakoidaan tulevaa ja vastataan ihmisten ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Kirkon tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan Jumalan armo ja kirkon tehtävän toteuttamiseen sitoutuneet erilaiset ihmiset. liite 9 Kirkon keskushallinto on valmistanut Meidän kirkko osallisuuden yhteisö toimintamallin. Tavoitteena on ollut toimintamalli, jossa tehdyt valinnat saavat konkreettisen muodon paikallistason suunnitelmissa. Meidän kirkko-osallisuuden yhteisön toimintamallin suuntaviivat Missiotyöskentelyn keskeinen tehtävä on miettiä, miten suuntaviivat toteutetaan käytännössä Paimion seurakunnassa. Mission valmisteluun tarvitaan työryhmä, jossa on edustus seurakunnan työaloista. Näin varmistetaan se, että missio ei ole ylhäältä päin annettu korulause, vaan konkreettinen Paimion seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden asettama tavoite toiminnalle. Missiotyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa su tarkennetaan suuntaviivoja sekä miten vastuuryhmät käsittelevät mission valmistelua. Henkilöstö on keskeisessä asemassa mission valmistelutyössä. Tämä toteutuu luontevimmin vastuuryhmätyöskentelyn kautta. Missiota valmistellaan vuonna Kirkkoherra esittää, että mission valmistelua varten perustetaan työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra, talouspäällikkö, vastuuryhmien puheenjohtajat, työalavastaavat, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Missiotyöryhmän puheenjohtajana ja koordinoijana toimii kirkkoherra. Työryhmän sihteerinä toimii hallintosihteeri. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Tiedoksi Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kn 154/ Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus vuodelta Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus pidettiin Tarkastusraportti liite 10 on liitteenä. Tarkastusraportti annetaan tilintarkastajille välitilintarkastuksen yhteydessä. Kn 154/ Perheasiain neuvottelukeskuksen lasku vuodelta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus on liite 11 lähettänyt tiedoksi v laskutuksen. Paimion seurakunnan maksuosuus v oli ,60 euroa. Vuosina maksuosuudet olivat keskimäärin n euroa vuodessa. Vuosina maksut olivat keskimäärin n euroa vuodessa. Vuoden 2012 budjettiin varattiin euroa ja vuodelle 2013 on varattu euroa. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi.

9 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / Muut esille tulevat asiat Kn 155/ Kirkon vuokraus ja kirkkokonsertit Asko Mäentakaan on oltu seurakuntalaisen taholta yhteydessä liittyen kirkkokonsertteihin ja lähinnä kirkon vuokran hintaan. Olisko syytä tarkistaa kirkon vuokraa uudestaan ja nimenomaan alaspäin. Talouspäällikkö selvitti, että kirkko voidaan vuokrata ulkopuoliselle järjestäjälle, joka maksaa vuokran ja saa kaikki ohjelmatulot itselleen. Seurakunnan järjestämistä konserteista ei vuokraa pääsääntöisesti peritä ja ohjelmamaksu on vapaaehtoinen. Kn 155/ Luottamushenkilöiden osallistuminen neuvottelupäiviin ym. tilaisuuksiin Arimo Lähdeniitty totesi, että kovin vähän on ollut luottamushenkilöitä kyseisiin neuvottelupäiviin ym. Toivotaan jatkossa, että luottamushenkilöt osallistuisivat ahkerammin tilaisuuksiin. Kn 155/ Kirkkoneuvoston kokouskäytännöt Arimo Lähdeniitty toi esille, että kirkkoneuvostossa eri työalojen työntekijöiden esittelyt voisi keskittää omaan tilaisuuteen kaikille luottamushenkilöille, eikä kirkkoneuvoston kokouksien alkuun. Kokouksessa on nykyään paljon asioita käsittelyssä ja nämä esittelyt vievät aikaa itse kokousasioiden käsittelyltä. Kirkkoherra totesi, että on tärkeää, että luottamushenkilöt tapaavat eri työalojen edustajia ja saavat tietoa toiminnasta. Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tulossa palvelun vastuuryhmän työntekijöitä esittäytymään. 156 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Kn 156/ Puheenjohtaja antoi pykälän 156 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

10 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / 148 Paimion seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto kokouspäivämäärä pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 153, 154, 155 ja 156 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 145, 146, 147 ja 149 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 2. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. Kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n Pöytäkirjan pykälät: 150, 151 ja Oikeudenkäymiskaari 1:1 (työsuhteeseen valitseminen) Pöytäkirjan pykälät: 5. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 6. muun lainsäädännön mukaan: Ev.lut.kirkon eläkelaki /261 pöytäkirjan pykälä: seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 145, 146, 147 ja 149 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

11 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / 149 Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Paimion seurakunta, kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL TURKU Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 30 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät:

12 Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ / 150 Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Vesa Tuominen puh talouspäällikkö Tapio Yliluoma puh Käyntiosoite Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Pyölintie 3. Paimion seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on PL 14, PAIMIO. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot