ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta"

Transkriptio

1 ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

2 Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES... 4 ASUMISPALVELUT... 5 ASUNNON MUUTOSTYÖT... 6 ASUNNON MUUTOSTYÖT VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN... 7 EDUNVALVONTA... 8 FYSIOTERAPEUTTI... 9 KELAN ETUUKSIA KOTONA ASUMISEN TUEKSI KIRJASTO KOTIHOITO KOTIHOIDON TUKIPALVELUT KOTIHOIDON TERVEYDENHOITO KOTITALOUSVÄHENNYS VUONNA KUNTOSALI IKÄIHMISILLE LAITOSHOITO OMAISHOIDON TUKI PALVELUSETELI PALVELUTARPEEN ARVIOINTIA PÄIVÄTOIMINTA RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS SEURAKUNTA SOTAINVALIDIEN AVUSTAJATOIMINTA TERVEYSASEMA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO TERVEYSLIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE VANHUSNEUVOSTO YHDISTYSTEN YHTEYSTIETOJA JOKIOISILLA YKSITYISET HOIVA-ALAN YRITYKSET JOKIOISILLA TURVALLISUUTTA KOTIIN PALVELUKESKUS INTALANKARTANON YHTEYSTIEDOT Valokuvat: Ulla ja Heikki Lähdekorpi Piirokset: Suvi Pehkonen ja Ulla Lähdekorpi Painopaikka: Forssa Print, 2011

3 LUKIJALLE Kädessäsi on päivitetty Jokioisten kunnan ikäihmisten palveluopas, jossa on ajantasaista tietoa Jokioisten kunnan, seurakunnan, Kelan ja yksityisen sektorin tarjoamista palveluista jokioislaisille ikäihmisille. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet vuonna 2008 ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen. Tämän suosituksen hengen mukaisesti Jokioisten kunnan vanhustyön ohjelman tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista. Väestön ikärakenteen muuttuessa on huomioitava entistä iäkkäämmän väestön tarpeet. Tämän tulee ulottua kaikille kunnan toimialueille, ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollolle. Ehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan tulee kunnassa panostaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esteetön asuinympäristö ja kotona asumisen tukeminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Tämän palveluoppaan tavoitteena on, että se voisi olla auttamassa jokioislaisia ikäihmisiä löytämään heille sopivia palveluita sekä opastamaan palveluiden saatavuudessa. Oppaan tarkoituksena on antaa myös ikäihmisen omaiselle tietoa Jokioisilla tarjolla olevista palveluista. Tämä palveluopas jaetaan kaikille jokioislaisille yli 75-vuotiaille henkilöille. Kotiin jaettavien palveluoppaiden osoitetiedot on saatu Jokioisten kunnan väestörekisteriohjelmasta. Palveluopas on valmistunut sosionomi-diakoni opiskelija Ulla Lähdekorven opinnäytetyönä vanhustyönjohtaja Merja Toivosen ohjauksessa syksyllä Jätä opas talteen ja tee siihen muistiinpanoja tarpeesi mukaan. 1

4 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA Jokioisten kunnan vanhustyön ohjelman tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista. Tavoite tarkoittaa, että 90 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä asuu kotona tai kodinomaisesti palveluasunnoissa tai tuetussa palveluasunnossa. Kun vanhus tarvitsee tuekseen palveluita, järjestetään ne hänen toimintakykynsä ja hoidon tarpeensa edellyttämällä tavalla. Pyrkimyksenä on, että vanhuksen ensisijainen hoitopaikka on mahdollisimman pitkään hänen oma kotinsa. Kotihoidon palveluiden käydessä riittämättömiksi pyritään hänelle järjestämään hoitopaikka asumis- tai laitosyksiköstä. Jokioisten kunnan suuri hanke Palvelukeskus Intalankartanon saneerauksen ja uudisrakentamisen osalta on päättynyt. Uudistettujen tilojen kautta tulleita toimintamahdollisuuksia käynnistetään parhaillaan. Talo tarjoa niin kotona asuville vanhuksille kuin kunnan palveluasunnoissa ja laitoshoidossa oleville vanhuksille virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa. Uusina tiloina mainittakoon asukashuoneiden lisäksi päiväkeskustilat, jotka käsittävät päivätoiminnan tilat, ikäihmisten kuntosalin ja Intalan olohuoneen. Päiväkeskus tukee kotona selviytymistä ja omaishoitajien jaksamista. Ikäihmiset voivat tulla päiväkeskukseen viettämään aikaa, tapaamaan muita ikäihmisiä ja osallistumaan tapahtumiin. Tiloissa on aloittanut toimintansa jo omaishoitajien ryhmä. Talo toivottaa vieraat tervetulleiksi! Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet haastetaan ottamaan rohkeasti yhteyttä Intalankartanon työntekijöihin, jotta voidaan yhdessä miettiä sopiva tapa tukea vanhustemme hyvinvointia. 2

5 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET Apuvälineet helpottavat ja lieventävät niitä rajoituksia, joita sairaus tai vamma tuo jokapäiväiseen elämään. Ne ovat suunniteltu helpottamaan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja. Apuvälinepalvelusta voi lainata korvauksetta sekä lyhyemmäksi että pidemmäksi aikaa esimerkiksi kävelykeppejä, kyynärsauvoja, kainalosauvoja, kävelytelineitä (2- ja 4-pyöräisiä), pyörätuoleja sekä WC-, pukeutumis- ja peseytymisvälineitä. Lainaamosta löytyy myös polvitukia ja tukiliivejä kokeiltavaksi ja ensiapuluonteiseen tarpeeseen. Apuvälineitä hankittaessa kannattaa kääntyä asiantuntijoiden, esimerkiksi fysioterapeutin, kotihoidon terveydenhoitajan tai terveyskeskuksen puoleen. Tiedustelut, ajanvaraus ja neuvonta ma, ti ja to klo Korkeavahan terveysasema Linikkalankatu 6, Forssa, p Hoitotarvikkeita on mahdollisuus saada lääkärintodistuksen perusteella (pitkäaikaissairaat yli 3 kk) maksutta sairauden vaatimiin välttämättömiin tarpeisiin. Tiedustelut maksuttomien sairaanhoitovälineiden jakelusta p Tarvikejakelu ma, ti ja to klo Diabeteshoitajan ajanvaraus ma-pe klo SP

6 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoitus on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Kunnan sosiaalitoimen henkilöstön tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan omiin toivomuksiin ja mahdollisuuksiin osallistua häntä koskevien asioiden suunnitteluun, kuten palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmiin. Asiakkaalla itsellään on pääsääntöisesti oikeus saada tietoja itseään koskevasta asiakirjasta. Hänellä on oikeus nähdä omaa asiaansa koskevat lausunnot ja esimerkiksi sairauskertomuspaperit. Hoitohenkilökunta ei saa antaa tietoja sivullisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on oikeus tehdä vapaamuotoinen tai valmiille lomakkeelle tehty muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Neuvoja voi kysyä Jokioisten kunnan sosiaali- ja potilasasiamieheltä Maija Heiskanen postiosoite: Maija Heiskanen Forssan sairaala PL 42 Urheilukentänkatu Forssa Forssa p s-posti: Ajanvaraus: ti, ke ja to klo 10 11, p (vaihde ) Muistutuslomakkeen voi tulostaa /ikäihmiset/sosiaalipalvelut/muistutusmenettely Lomaketta on saatavana myös Jokioisten kunnan sosiaalitoimistossa, Intalankartanossa ja Opintien Palvelutalossa. 4

7 ASUMISPALVELUT Vammaispalvelulain perusteella kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, joita järjestetään tarpeen mukaan. Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen voi olla niin sanottua perusturvapalvelua, jossa asukas selviää kohtalaisen pienellä avulla. Se voi myös olla dementoituneen tai fyysisesti huonokuntoisen tehostettua palveluasumista, jossa henkilökunta on käytettävissä ympäri vuorokauden. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluasumisasukas maksaa vuokran, tukipalvelumaksut sekä hoitomaksun. Vuokraan voi hakea Kelalta asumistukea. Eläkkeensaajan hoitotukea voi hakea niin palveluasunnossa kuin kotonakin asuva henkilö. Jokioisten kunnan palveluasunnot Palvelukeskus Intalankartanossaon 52 tehostetun palvelu-asumisen asuntoa seuraavissa ryhmäkodeissa: Lepola 19 asuntoa p Onnela 18 asuntoa p Muistola 15 asuntoa p Opintien Palvelutalossa on 12 palveluasuntoa (henkilökunta on paikalla klo 7 21) p Lisätietietoja ja hakemusten jättäminen Vanhusten palveluasumiseen haetaan lomakkeella, jota saa Palvelukeskus Intalankartanosta, sosiaalitoimistosta, Opintien Palvelutalosta tai Jokioisten kunnan kotisivuilta osoitteesta: Hakemukset jätetään vanhustyönjohtaja Merja Toivoselle p Lisäksi kunnassa on tarjolla vuokra-asuntoja Kiinteistö Oy Jokioisten vuokra-asunnot, toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Hakamäki p

8 ASUNNON MUUTOSTYÖT Vanhusten ja vammaisten kotona selviytyminen vaatii joskus asunnon korjaus- ja muutostöitä. Näihin muutostöihin voidaan myöntää avustusta valtion asuntorahaston varoista. Valtio vahvistaa vuosittain talousarviossa tämän määrärahan. Avustusta voi saada ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon korjaus- ja muutostöihin. Tällaisia muutostöitä voivat olla esimerkiksi peseytymis- ja saniteettitilojen rakentaminen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden parantaminen, LVIS-järjestelmien parantaminen sekä esteettömyyttä parantavat toimenpiteet. Myös vesi- ja jätehuollon sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset ovat avustettavia. Kodinkoneista voidaan avustuksen piiriin sisällyttää liedet ja kylmäsäilytyskalusteet. Avustuksen saamiseen vaikuttaa asukkaan tulot ja varallisuus sekä vammaisuuden taso. Valtio vahvistaa avustuksen saamisen tulorajat vuosittain. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja Ympäristösihteeri Juha Lemmetty Keskuskatu 29 A Jokioinen p tai s-posti: 6

9 ASUNNON MUUTOSTYÖT VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN Vaikeavammaisille henkilöille kustannetaan vamman tai sairauden kannalta välttämättömät asunnon muutostyöt. Vammaispalvelulain mukaan sosiaalitoimisto kustantaa kotiin kiinteästi asennettavia laitteita samojen periaatteiden mukaan kuin asunnon muutostöitä. Tällaisia muutostöitä voi olla esimerkiksi oviaukkojen leventäminen, luiskien rakentaminen, WC:n ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt tai keittiön kalusteiden muutostyöt. Vammaispalvelulain mukaisia muutostöitä haetaan Jokioisten kunnan sosiaalitoimistosta Jokioisten sosiaalitoimisto Keskuskatu 29 A Jokioinen p , SP 7

10 EDUNVALVONTA Edunvalvoja voi olla tarpeen henkilölle, joka ei pysty enää itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan, valvomaan omia etujaan tai hoitamaan omia asioitaan heikentyneen henkisen kyvyn, vaikean sairauden tai korkean iän vuoksi. Maistraatti arvioi sinne osoitetun hakemuksen ja ilmoituksen sekä lääkärinlausunnon perusteella tarvitseeko henkilö edunvalvontaa. Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän on myöhemmin kykenemätön hoitamaan asioitaan (esim. heikentyneen terveydentilansa vuoksi). Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jossa nimetään tehtävään suostunut henkilö, sekä määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa. Esteettömien todistajien tulee allekirjoittaa valtakirja, joka luovutetaan valtuutetulle. Valtuutuksen antaneen henkilön toimintakyvyn heikennyttyä tulee valtuutetun toimittaa valtakirja maistraattiin lääkärintodistuksen kanssa. Maistraatti hoitaa valtuutuksen voimaan. Edunvalvojana voi toimia henkilön sukulainen, ystävä, muu läheinen tai yleinen edunvalvoja. Jokioisten kunnan yleinen edunvalvonta toimii Forssa-Loimaan oikeusaputoimistossa Kartanonkatu 10.A, Forssa käyntiosoite: Kartanonkatu 10 A, 3.kerros, Forssa 1. yleinen edunvalvoja Maija Karhu p tai yleinen edunvalvoja Milja Rautanen p tai Hakemuksen edunvalvonnan määräämiseksi voi tulostaa 8

11 FYSIOTERAPEUTTI Jokioisten kunnan ikäihmisten fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo ikäihmisiä ylläpitämään ja parantamaan omaa toimintakykyään. Jokaisella ihmisellä on vastuu siitä, että hän pysyy hyvässä kunnossa ja vireänä. Ihmisen toimintakykyyn kuuluu tasapainoinen mieli, tarpeeksi voimaa, taitoa ja tekniikkaa päivän askareisiin ja mukavia seurusteluhetkiä ystävien kanssa. Oman toimintakyvyn ylläpitäminen on siis tärkeää. Jokioisten kunnan fysioterapeutin työhön kuuluu Kotikäynnin aikainen ohjaus ja neuvonta toimintakyvyn ylläpitämiseksi Avustus apuvälineiden arvioinnissa, tilauksessa ja asennuksessa sekä käytön ohjauksessa; katso kohta Apuvälineet Miettiä asiakkaan kodin mahdollisia muutostöitä Osallistua Palvelukeskus Intalankartanon asukkaan lyhytaikaiseen kuntoutukseen niin, että kotiutuminen sujuu mahdollisimman hyvin Ohjata ja neuvoa kotihoidon ja vanhustyön henkilökuntaa kuntouttavassa hoitotyössä Fysioterapeutin työn toiminnan tavoitteena on asiakkaan kuntouttaminen kokonaisvaltaisesti. Jokioisten kunnan ikäihmisten fysioterapeutti Fysioterapeutti Päivi Niemi Palvelukeskus Intalankartano p s-posti: FSTKY:n Apuvälinelainaamo Linikkalankatu Forssa p

12 KELAN ETUUKSIA KOTONA ASUMISEN TUEKSI Eläkkeensaajan hoitotuki Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hoitotukea maksetaan sekä kotona että palveluasunnossa asuvalle henkilölle. Kela myöntää hoitotuen vain silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajaksi. Hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen ja erityiskustannusten määrän perusteella. Tämänhetkiset (v. 2011) hoitotuet ovat: 1. Perushoitotuki e/kk 2. Korotettu hoitotuki e/kk 3. Ylin hoitotuki e/kk Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat asumiskustannukset, perhesuhteet, vuositulo ja omaisuus. Asumistukea voidaan maksaa asumiskustannusten ollessa vähintään 658 e/vuodessa (54.83 e/kuukaudessa). Eläkkeensaajan asumistukea ei voi saada samanaikaisesti yleisen asumistuen kanssa. Hoitotuki ja asumistuki ovat verotonta tuloa. Takuueläkkeeseen oikeutetuille eläkeläisille Kela on lähettänyt elokuussa 2011 muistutuskirjeen eläkkeen hakemisesta. Lisätietoja eläkeasioissa p ja asumistuki asioissa p , Osoite Rautatienkatu 11, Forssa. Auki klo 9-16 sekä 10

13 KIRJASTO Kirjastotilat Jokioisten kunnankirjasto toimii vuonna 1889 alkujaan kansakouluksi tehdyssä rakennuksessa. Kirjastorakennus peruskorjataan ja laajennetaan Kirjasto toimii tänä aikana entisissä Nordean tiloissa, Keskuskatu 23 ja palaa syksyllä 2012 uusittuihin kirjastotiloihin. Kirjasto tulee peruskorjauksen jälkeen tarjoamaan entistä viihtyisämmät tilat. Siellä voi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä, opiskella tai vaikkapa tavata tuttuja. Kirjastossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Näistä saa tietoa henkilökunnalta, lehdistä ja kirjaston Internet-sivuilta. Kirjastokortti Kirjastokortti on maksuton. Samalla kortilla voi lainata kaikista Lounakirjastoista, joihin kuuluvat Jokioisten, Forssan, Humppilan, Tammelan ja Ypäjän kirjastot. Lainat voi myös palauttaa mihin tahansa Lounakirjastoon. Lainattavissa on kauno- ja tietokirjallisuuden ohella äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja ja selkokirjoja. Lisäksi saatavissa on musiikki- ja elokuvatallenteita, kielikursseja ja aikakauslehtiä. Aineistoa voi myös varata maksullisesti. Kirjastossa on maksutta asiakkaiden käytettävissä tietokoneita. Kirjastossa otettavat kopiot ja tietokonetulosteet ovat maksullisia. Kirjaston kotipalvelu Kirjasto voi järjestää kotipalvelua henkilöille, jotka eivät vamman tai muun vastaavan esteen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Jokioisten kunnankirjasto, p TERVETULOA KIRJASTOON! 11 UL

14 KOTIHOITO Kotihoidon palvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotihoidon tukipalveluista. Kotihoidon palvelu käynnistyy palvelutarpeen arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Palvelun lähtökohtana on, että asiakkaan hoito- ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hoivan ja huolenpidon tarpeen tulee olla toistuvaa, pääasiassa päivittäistä. Säännöllistä kotihoitoa saavan asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään kotihoidon yksilöllinen toteuttaminen. Kotihoidon käyntejä lisätään tai vähennetään asiakkaan toimintakyvyn mukaan asiakkaan ja/tai kotihoidon työntekijöiden aloitteesta. Tällä hetkellä kotihoidon päivittäisiä käyntejä voidaan tehdä enintään 4 5 käyntiä/vrk/asiakas. Kotihoito työskentelee viikon kaikkina päivinä klo 7 21 välisenä aikana. Henkilökuntaan kuuluu kotihoidon päällikkö, 16 hoitajaa ja 2 sairaanhoitajaa. Yhteydenotot vanhusten kotihoidosta ja tukipalveluista vs. kotihoidon päällikkö Tiina Tuomisto p kotihoidon toimistosihteeri Nina Lepistö p kotihoidon tiimi klo 7 21 p

15 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaiden omatoimista suoriutumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ateriapalvelu Ateriapalvelua voi saada henkilö, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi ei pysty itse huolehtimaan päivittäisestä ruuan valmistuksesta. Aterian voi saada kotiin kuljetettuna viitenä päivänä viikossa. Lauantain ja sunnuntain ateriat toimitetaan perjantaina jäähdytettyinä. Asiakas voi myös käydä ruokailemassa Palvelukeskus Intalankartanossa tai Opintien Palvelutalolla. Kotiin kuljetetun aterian hinta on 7.30 e/kpl (hinta v. 2011). Pyykkipalvelu Pyykkipalvelua voi saada henkilö, joka ei voi kotonaan vaikeuksitta pestä pyykkiä. Pyykkipalvelu sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Vaatteiden pesu silityksineen ja kuljetuksineen maksaa 2.60 e/kg (hinta v. 2011). Saattoapu Saattoapua voi saada esimerkiksi lääkärissä käyntiin. Korvaus e /tunti (hinta v. 2011). Saunapalvelu Saunapalvelua voi saada henkilö, jolla ei ole kotona saunomis mahdollisuutta ja hän tarvitsee apua peseytymisessä. Saunapäivä on tiistai ja kyydin hoitaa Kyläpussi. Saunapalvelun hinta on e/kerta (hinta v. 2011). Siivouspalvelu Siivouspalvelua annetaan palvelusetelillä yksityisiltä, kunnan hyväksymiltä yrittäjiltä. Katso palveluseteli kohdasta kunnan hyväksymät palveluntuottajat sekä kriteerit palvelun saamiseksi. 13

16 Palveluliikenne Kyläpussi Kyläpussi on kaikille avointa kuljetuspalvelua. Reitistä voidaan tehdä parin kilometrin poikkeamia asiakkaan ilmoitettua siitä kuljettajalle viimeistään puolta tuntia ennen reitin alkua. Kuljettajat auttavat tavaroiden kantamisessa, autoon nousemisessa ja poistumisessa. Kyläpussin yhdensuuntainen kyyti maanantaina ja keskiviikkona maksaa 2.25 e ja lauantaina Forssan matka 3 e suunta (hinta v. 2011). Reitit ajetaan kysynnän mukaan ja siksi on tärkeä ottaa yhteys kuljettajiin. Maanantai: Kuumanlenkki: Siro th klo 9.00, Kankaantie, Vehmaantie, Latovainiontie, Suonpääntie 9.15, Porin valtatie, Lammintie, Laikkalammintie 9.25, Kalakoskentie, Hakamäentie, Humppilantie, Keskusta Puhelin autoon Kiipun lenkki: Saartentie, Kiipunristi 9.45, Kiipuntie, Jänhijoentie, Latovainoin kauppa 10.00, Jänhijoentie, Humppilantie, Keskusta Puhelin autoon Keskiviikko: Vaulammin lenkki: Vaulammi 9.30, Turun valtatie, Teollisuustie, Vaulammintie, Aaltosentie, Lintupajuntie, Vaulammintie, Keskusta Puhelin autoon Lamminkylän lenkki: Hakamäentie 10.00, Laikkalammintie, Lamminite, Porin valtatie, Särkilammintie, Lammintie, Humppilantie, Keskusta Puhelin autoon Lauantai: Reitti ajetaan Forssaan. Ilmoita kuljettajalle perjantaina tulostasi. Auto lähtee liikkeelle klo Puhelin autoon

17 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelulla tuetaan asiakkaan harrastusten, virkistymisen ja asioimisen vuoksi tarpeellisia matkoja Jokioisissa ja lähiseuduilla. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun saaminen riippuu asiakkaan tuloista ja ikääntymisen ja sairauksien mukanaan tuomista liikkumisvaikeuksista. Tämä kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saanut asiakas tilaa taksin Kanta-Hämeen aluetaksista, joka välittää tilauksen vapaana olevalle taksille. Asiakkaalla on käytössään kuljetuspalvelukortti, joka on henkilökohtainen ja matkassa mukana. Kortilla on tiedot asiakkaan käytössä olevien matkojen määrästä. Hakuaika kuljetuspalveluun on jatkuva. Hakukaavakkeita saa sosiaalitoimistosta,intalankartanosta ja Jokioisten kunnan kotisivuilta: Yhteyshenkilönä toimii palveluohjaaja Anneli Heikkonen p Tilapäinen kotipalvelu tai kotisairaanhoito Tilapäinen kotipalvelu tarkoittaa kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa, joka on kestänyt vähemmän kuin kaksi kuukautta. Tästä palvelusta peritään 8.70 e/kerta (hinta v. 2011). Lisätietoja tukipalveluista Vs. kotihoidon päällikkö Tiina Tuomisto Palvelukeskus Intalankartano p s-posti: SP 15

18 KOTIHOIDON TERVEYDENHOITO Kotisairaanhoito kuuluu kunnan järjestämiin palveluihin, joissa asiakasta hoidetaan kotona hoitosuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen huolehtimalla tarvittavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista. Näitä palveluita ovat esimerkiksi lääkehuolto, erilaisten kokeiden ottaminen, erilainen ohjaus ja neuvonta sekä terveyskasvatus. Työntekijät osallistuvat myös ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin ja selvittämiseen. Yhteydenotot maanantaista perjantaihin klo 8-16 Jokioisten kunnan kotihoidon terveydenhoitajiin sairaanhoitaja Kirsi Junnila ma-to sairaanhoitaja Minna Tuomola (terveydenhoitaja Liisamari Vikman työvapaalla kesään 2012) SP 16

19 KOTITALOUSVÄHENNYS VUONNA 2011 Kotitalousvähennyksen voi saada teettämällä esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä tai tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotöitä. Vähennys myönnetään työn osuudesta (ei matkakuluista tai tarvikkeista). Vähennyksen saa esimerkiksi maksetusta siivoojan palkasta, keittiöremontista tai tietokoneen asentamisesta johtuvista kuluista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työhön henkilön vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Kotitalousvähennyksen saa vähennykseen oikeuttavan työn maksaja. Vähennyksen enimmäismäärä on vuoden 2009 alusta lähtien ollut euroa vuodessa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuodessa yhteensä euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Hallituksen esitys kotitalousvähennyksestä säilyy, mutta sen enimmäismäärää ja vähennettävää osaa kustannuksista esitetään pienennettäväksi vuonna Kotitalousvähennystä voi hakea kolmella tavalla. Tiedot voi ilmoittaa etukäteen verokorttia varten verotoimistoon, käyttää palkka.fi-palvelua tai hakea kotitalousvähennystä veroilmoituksen yhteydessä verkossa tai paperilomakkeella. Lisätietoja Kanta-Hämeen verotoimisto Forssan toimipiste Kartanonkatu Forssa p avoinna ma-ti

20 KUNTOSALI IKÄIHMISILLE Palvelukeskus Intalankartanon uusi valmistunut kuntosali on suunniteltu erityisesti ikäihmisille. Käyttäjäryhmiä palvelukeskuksessa ovat: * ympärivuorokautisessa hoidossa olevat asukkaat * lyhytaikaisessa hoidossa olevat asukkaat * päivätoiminnan asiakkaat * omaishoitajat / omaishoidettavat * kotona asuvat asiakkaat * eläkeläisjärjestöt Lihasvoiman ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeä hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn säilyttämisen kannalta. Hyvä toiminta- ja liikkumiskyky puolestaan tukee itsenäisen ja omatoimisen elämisen edellytyksiä ja samalla lisää elämänlaatua. Iän karttuessa kuntosaliharjoittelun merkitys kasvaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuntosaliharjoittelu on tehokas tapa lisätä lihasvoimaa myös ikäihmisten osalta. Marraskuussa 2011 alkaa kuntosalilla kokoontua kerran viikossa ensimmäinen ikäihmisten ryhmä. Fysioterapeutti opastaa ryhmäläisiä laitteiden käyttöön. Kysynnän kasvaessa on mahdollisuus perustaa toinen ryhmä. Tavoitteena on tehdä kuntosali tutuksi niin, että fysioterapeutti opastaa laitteiden käytössä. Omatoimisuus lisääntyy, kun laitteet ja niissä tehtävät liikkeet tulevat tutuiksi. Kuntosalitoiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys fysioterapeutti Päivi Niemeen: Intalantie Jokioinen p s-posti: 18

21 LAITOSHOITO Laitoshoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Se voi olla myös osavuorokautista päivähoitoa tai yöhoitoa, josta hoidosta sovitaan erikseen. Laitoshoitoon kuuluu hoidon ja hoivan lisäksi myös kuntouttavaa toimintaa. Palvelukeskus Intalankartanossa on remontin jälkeen vielä yksi laitoshoidon yksikkö, Winkkeli. Yksikössä on 20 paikkaa, joista osa on pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ja osa lyhytaikaisen hoidon paikkoja. Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan vanhuksen kotona selviytymistä ja häntä hoitavan omaisen jaksamista. Lisätietoja Palvelukeskus Intalankartano Kotiutushoitaja Anja Virtanen Intalantie Jokioinen p s-posti: 19

22 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki on yksi vaihtoehto tukea kotona asumista ja selviytymistä. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluita. Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan annettavan hoidon ohella myös muista hoidon turvaamiseksi tarvittavista palveluista, kuten kotihoidon tukipalveluista (kts. toisaalla oppaassa) ja omaishoitajan poissaolojen aikana tapahtuvasta hoidosta. Hoitosopimuksessa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, hoitajalle järjestettävästä vapaasta sekä muista säädetyistä seikoista. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Hoitopalkkio on verotettavaa ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tukea maksetaan silloin, kun kotona tapahtuva hoito korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen, ja kun hoito on päivittäin sitovaa. Hoidon tarve selvitetään hakemuksen, lääkärinlausunnon sekä palveluohjaajan kotikäynnillä laatiman palvelusuunnitelman mukaisesti. Hakukaavakkeita saa Intalankartanosta, sosiaalitoimistosta ja Jokioisten kunnan kotisivuilta: Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Lisätiedot ja hakemusten palautus Palveluohjaaja Anneli Heikkonen Palvelukeskus Intalankartano Intalantie 27, Jokioinen p s-posti: Tavattavissa: maanantai, tiistai ja keskiviikko klo

23 PALVELUSETELI Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalveluiden lisä. Kunta maksaa päättämänsä osuuden yksityisen palveluntuottajan palvelukustannuksista. Tuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jokioisten kunnassa palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluista siivouspalveluun, omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan järjestämiseen tai hoitosuunnitelmassa erikseen sovittuun omaishoidon tukeen liittyvään palveluun. Siivouspalvelun yhden setelin arvo on 30 e/kk. Omaishoidon yhden setelin arvo on 90 e/kk. Asiakas maksaa palvelun tuottajalle setelin arvon ja palvelujen välisen erotuksen asiakkaan luona tehdystä työstä. Asiakas maksaa myös palveluntuottajan matkakustannukset. Kunnan palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelun tarpeen, laatii palvelusuunnitelman ja myöntää palvelusetelit perusturvalautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. Siivouspalveluun tarkoitetun palvelusetelin myöntämisessä huomioidaan asiakkaan bruttotulot ja palvelun tarve. Palvelusetelihakemuksia saa Intalankartanosta, sosiaalitoimistosta ja Jokioisten kunnan kotisivuilta osoitteesta Lisätietoja Palveluohjaaja Anneli Heikkonen Palvelukeskus Intalankartano Intalantie 27, Jokioinen p s-posti: SP paikalla maanantai, tiistai, keskiviikko klo

24 Seuraavat yksityiset kotityöpalveluntuottajat ovat Jokioisten kunnan perusturvalautakunnan hyväksymät palveluntuottajat palvelusetelin käyttöön Hilkan kotihoito Oy Hilkka Leikkilä Oikokatu 1 B 28, Forssa p Kotipalvelu Omenankukka Eila Vaunuveräjä Manujussintie Forssa p tai Sirpa Paju Reposentie Forssa p Forssan Ilona Oy Palveluesimies Mirja Jalonen Rautatienkatu Forssa p SP Kylätalkkari Teppo Salo Empunkuja Jokioinen p

25 PALVELUTARPEEN ARVIOINTIA Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Sama oikeus on myös vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla henkilöillä. Palvelujen tarve arvioidaan kiireettömissä tapauksissa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palveluiden piirissä, mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee * sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja asumispalveluja * omaishoidon tukea * laitoshoitoa * sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea Kunnan viranomainen tekee päätöksen kunnan antamista sosiaalipalveluista. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle annetaan hänen niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen myöntämisestä tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. Palvelutarpeen arvioi kunnan ikääntyneiden palveluista vastaava viranomainen. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Hoito- ja palvelusuunnitelma jokaiselle Mikäli kunta järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita, on asiakkaalle laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista. Suunnitelman laativat kunnan viranomaiset yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai laillisen edustajansa kanssa. 23

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET KEURUULLA 2013 Keuruun kaupunki myönsi asuntorahaston (ARA) kaupungille osoittamasta määrärahasta v. 2013 vanhusten asuntojen korjaukseen

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot

Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot Kotihoitokeskus Kotihoidon ja Kotisairaanhoidon palvelukeskus Tietotalo, Valtakatu 27-29, 2-kerros, 94100 Kemi Kemin Kotihoito Palvelut ja yhteystiedot 1 / 7 PALVELUN TARPEEN ARVIOINTI MÄÄRÄAJASSA Kunta

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Kauhajoki Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kauhajoen kotihoitotoimisto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä.

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. 1 (5) Päivitetty 3/2017 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Hakemuksia saa - Keskustan palvelukeskuksesta os. Sauvosaarenkatu

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Teuva Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaispalvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaisten palvelut Lapuan kaupunki tarjoaa arkea helpottavia ja elämänlaatua parantavia palveluita vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille asukkailleen vammaislain

Lisätiedot

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot.

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot. KOTIHOIDON PALVELUT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L K U A L U K I

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot