ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta"

Transkriptio

1 ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

2 Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES... 4 ASUMISPALVELUT... 5 ASUNNON MUUTOSTYÖT... 6 ASUNNON MUUTOSTYÖT VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN... 7 EDUNVALVONTA... 8 FYSIOTERAPEUTTI... 9 KELAN ETUUKSIA KOTONA ASUMISEN TUEKSI KIRJASTO KOTIHOITO KOTIHOIDON TUKIPALVELUT KOTIHOIDON TERVEYDENHOITO KOTITALOUSVÄHENNYS VUONNA KUNTOSALI IKÄIHMISILLE LAITOSHOITO OMAISHOIDON TUKI PALVELUSETELI PALVELUTARPEEN ARVIOINTIA PÄIVÄTOIMINTA RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS SEURAKUNTA SOTAINVALIDIEN AVUSTAJATOIMINTA TERVEYSASEMA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO TERVEYSLIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE VANHUSNEUVOSTO YHDISTYSTEN YHTEYSTIETOJA JOKIOISILLA YKSITYISET HOIVA-ALAN YRITYKSET JOKIOISILLA TURVALLISUUTTA KOTIIN PALVELUKESKUS INTALANKARTANON YHTEYSTIEDOT Valokuvat: Ulla ja Heikki Lähdekorpi Piirokset: Suvi Pehkonen ja Ulla Lähdekorpi Painopaikka: Forssa Print, 2011

3 LUKIJALLE Kädessäsi on päivitetty Jokioisten kunnan ikäihmisten palveluopas, jossa on ajantasaista tietoa Jokioisten kunnan, seurakunnan, Kelan ja yksityisen sektorin tarjoamista palveluista jokioislaisille ikäihmisille. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet vuonna 2008 ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen. Tämän suosituksen hengen mukaisesti Jokioisten kunnan vanhustyön ohjelman tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista. Väestön ikärakenteen muuttuessa on huomioitava entistä iäkkäämmän väestön tarpeet. Tämän tulee ulottua kaikille kunnan toimialueille, ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollolle. Ehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan tulee kunnassa panostaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esteetön asuinympäristö ja kotona asumisen tukeminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Tämän palveluoppaan tavoitteena on, että se voisi olla auttamassa jokioislaisia ikäihmisiä löytämään heille sopivia palveluita sekä opastamaan palveluiden saatavuudessa. Oppaan tarkoituksena on antaa myös ikäihmisen omaiselle tietoa Jokioisilla tarjolla olevista palveluista. Tämä palveluopas jaetaan kaikille jokioislaisille yli 75-vuotiaille henkilöille. Kotiin jaettavien palveluoppaiden osoitetiedot on saatu Jokioisten kunnan väestörekisteriohjelmasta. Palveluopas on valmistunut sosionomi-diakoni opiskelija Ulla Lähdekorven opinnäytetyönä vanhustyönjohtaja Merja Toivosen ohjauksessa syksyllä Jätä opas talteen ja tee siihen muistiinpanoja tarpeesi mukaan. 1

4 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA Jokioisten kunnan vanhustyön ohjelman tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista. Tavoite tarkoittaa, että 90 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä asuu kotona tai kodinomaisesti palveluasunnoissa tai tuetussa palveluasunnossa. Kun vanhus tarvitsee tuekseen palveluita, järjestetään ne hänen toimintakykynsä ja hoidon tarpeensa edellyttämällä tavalla. Pyrkimyksenä on, että vanhuksen ensisijainen hoitopaikka on mahdollisimman pitkään hänen oma kotinsa. Kotihoidon palveluiden käydessä riittämättömiksi pyritään hänelle järjestämään hoitopaikka asumis- tai laitosyksiköstä. Jokioisten kunnan suuri hanke Palvelukeskus Intalankartanon saneerauksen ja uudisrakentamisen osalta on päättynyt. Uudistettujen tilojen kautta tulleita toimintamahdollisuuksia käynnistetään parhaillaan. Talo tarjoa niin kotona asuville vanhuksille kuin kunnan palveluasunnoissa ja laitoshoidossa oleville vanhuksille virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa. Uusina tiloina mainittakoon asukashuoneiden lisäksi päiväkeskustilat, jotka käsittävät päivätoiminnan tilat, ikäihmisten kuntosalin ja Intalan olohuoneen. Päiväkeskus tukee kotona selviytymistä ja omaishoitajien jaksamista. Ikäihmiset voivat tulla päiväkeskukseen viettämään aikaa, tapaamaan muita ikäihmisiä ja osallistumaan tapahtumiin. Tiloissa on aloittanut toimintansa jo omaishoitajien ryhmä. Talo toivottaa vieraat tervetulleiksi! Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet haastetaan ottamaan rohkeasti yhteyttä Intalankartanon työntekijöihin, jotta voidaan yhdessä miettiä sopiva tapa tukea vanhustemme hyvinvointia. 2

5 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET Apuvälineet helpottavat ja lieventävät niitä rajoituksia, joita sairaus tai vamma tuo jokapäiväiseen elämään. Ne ovat suunniteltu helpottamaan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja. Apuvälinepalvelusta voi lainata korvauksetta sekä lyhyemmäksi että pidemmäksi aikaa esimerkiksi kävelykeppejä, kyynärsauvoja, kainalosauvoja, kävelytelineitä (2- ja 4-pyöräisiä), pyörätuoleja sekä WC-, pukeutumis- ja peseytymisvälineitä. Lainaamosta löytyy myös polvitukia ja tukiliivejä kokeiltavaksi ja ensiapuluonteiseen tarpeeseen. Apuvälineitä hankittaessa kannattaa kääntyä asiantuntijoiden, esimerkiksi fysioterapeutin, kotihoidon terveydenhoitajan tai terveyskeskuksen puoleen. Tiedustelut, ajanvaraus ja neuvonta ma, ti ja to klo Korkeavahan terveysasema Linikkalankatu 6, Forssa, p Hoitotarvikkeita on mahdollisuus saada lääkärintodistuksen perusteella (pitkäaikaissairaat yli 3 kk) maksutta sairauden vaatimiin välttämättömiin tarpeisiin. Tiedustelut maksuttomien sairaanhoitovälineiden jakelusta p Tarvikejakelu ma, ti ja to klo Diabeteshoitajan ajanvaraus ma-pe klo SP

6 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoitus on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Kunnan sosiaalitoimen henkilöstön tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan omiin toivomuksiin ja mahdollisuuksiin osallistua häntä koskevien asioiden suunnitteluun, kuten palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmiin. Asiakkaalla itsellään on pääsääntöisesti oikeus saada tietoja itseään koskevasta asiakirjasta. Hänellä on oikeus nähdä omaa asiaansa koskevat lausunnot ja esimerkiksi sairauskertomuspaperit. Hoitohenkilökunta ei saa antaa tietoja sivullisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on oikeus tehdä vapaamuotoinen tai valmiille lomakkeelle tehty muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Neuvoja voi kysyä Jokioisten kunnan sosiaali- ja potilasasiamieheltä Maija Heiskanen postiosoite: Maija Heiskanen Forssan sairaala PL 42 Urheilukentänkatu Forssa Forssa p s-posti: Ajanvaraus: ti, ke ja to klo 10 11, p (vaihde ) Muistutuslomakkeen voi tulostaa /ikäihmiset/sosiaalipalvelut/muistutusmenettely Lomaketta on saatavana myös Jokioisten kunnan sosiaalitoimistossa, Intalankartanossa ja Opintien Palvelutalossa. 4

7 ASUMISPALVELUT Vammaispalvelulain perusteella kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, joita järjestetään tarpeen mukaan. Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen voi olla niin sanottua perusturvapalvelua, jossa asukas selviää kohtalaisen pienellä avulla. Se voi myös olla dementoituneen tai fyysisesti huonokuntoisen tehostettua palveluasumista, jossa henkilökunta on käytettävissä ympäri vuorokauden. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluasumisasukas maksaa vuokran, tukipalvelumaksut sekä hoitomaksun. Vuokraan voi hakea Kelalta asumistukea. Eläkkeensaajan hoitotukea voi hakea niin palveluasunnossa kuin kotonakin asuva henkilö. Jokioisten kunnan palveluasunnot Palvelukeskus Intalankartanossaon 52 tehostetun palvelu-asumisen asuntoa seuraavissa ryhmäkodeissa: Lepola 19 asuntoa p Onnela 18 asuntoa p Muistola 15 asuntoa p Opintien Palvelutalossa on 12 palveluasuntoa (henkilökunta on paikalla klo 7 21) p Lisätietietoja ja hakemusten jättäminen Vanhusten palveluasumiseen haetaan lomakkeella, jota saa Palvelukeskus Intalankartanosta, sosiaalitoimistosta, Opintien Palvelutalosta tai Jokioisten kunnan kotisivuilta osoitteesta: Hakemukset jätetään vanhustyönjohtaja Merja Toivoselle p Lisäksi kunnassa on tarjolla vuokra-asuntoja Kiinteistö Oy Jokioisten vuokra-asunnot, toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Hakamäki p

8 ASUNNON MUUTOSTYÖT Vanhusten ja vammaisten kotona selviytyminen vaatii joskus asunnon korjaus- ja muutostöitä. Näihin muutostöihin voidaan myöntää avustusta valtion asuntorahaston varoista. Valtio vahvistaa vuosittain talousarviossa tämän määrärahan. Avustusta voi saada ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon korjaus- ja muutostöihin. Tällaisia muutostöitä voivat olla esimerkiksi peseytymis- ja saniteettitilojen rakentaminen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden parantaminen, LVIS-järjestelmien parantaminen sekä esteettömyyttä parantavat toimenpiteet. Myös vesi- ja jätehuollon sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset ovat avustettavia. Kodinkoneista voidaan avustuksen piiriin sisällyttää liedet ja kylmäsäilytyskalusteet. Avustuksen saamiseen vaikuttaa asukkaan tulot ja varallisuus sekä vammaisuuden taso. Valtio vahvistaa avustuksen saamisen tulorajat vuosittain. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja Ympäristösihteeri Juha Lemmetty Keskuskatu 29 A Jokioinen p tai s-posti: 6

9 ASUNNON MUUTOSTYÖT VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN Vaikeavammaisille henkilöille kustannetaan vamman tai sairauden kannalta välttämättömät asunnon muutostyöt. Vammaispalvelulain mukaan sosiaalitoimisto kustantaa kotiin kiinteästi asennettavia laitteita samojen periaatteiden mukaan kuin asunnon muutostöitä. Tällaisia muutostöitä voi olla esimerkiksi oviaukkojen leventäminen, luiskien rakentaminen, WC:n ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt tai keittiön kalusteiden muutostyöt. Vammaispalvelulain mukaisia muutostöitä haetaan Jokioisten kunnan sosiaalitoimistosta Jokioisten sosiaalitoimisto Keskuskatu 29 A Jokioinen p , SP 7

10 EDUNVALVONTA Edunvalvoja voi olla tarpeen henkilölle, joka ei pysty enää itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan, valvomaan omia etujaan tai hoitamaan omia asioitaan heikentyneen henkisen kyvyn, vaikean sairauden tai korkean iän vuoksi. Maistraatti arvioi sinne osoitetun hakemuksen ja ilmoituksen sekä lääkärinlausunnon perusteella tarvitseeko henkilö edunvalvontaa. Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän on myöhemmin kykenemätön hoitamaan asioitaan (esim. heikentyneen terveydentilansa vuoksi). Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jossa nimetään tehtävään suostunut henkilö, sekä määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa. Esteettömien todistajien tulee allekirjoittaa valtakirja, joka luovutetaan valtuutetulle. Valtuutuksen antaneen henkilön toimintakyvyn heikennyttyä tulee valtuutetun toimittaa valtakirja maistraattiin lääkärintodistuksen kanssa. Maistraatti hoitaa valtuutuksen voimaan. Edunvalvojana voi toimia henkilön sukulainen, ystävä, muu läheinen tai yleinen edunvalvoja. Jokioisten kunnan yleinen edunvalvonta toimii Forssa-Loimaan oikeusaputoimistossa Kartanonkatu 10.A, Forssa käyntiosoite: Kartanonkatu 10 A, 3.kerros, Forssa 1. yleinen edunvalvoja Maija Karhu p tai yleinen edunvalvoja Milja Rautanen p tai Hakemuksen edunvalvonnan määräämiseksi voi tulostaa 8

11 FYSIOTERAPEUTTI Jokioisten kunnan ikäihmisten fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo ikäihmisiä ylläpitämään ja parantamaan omaa toimintakykyään. Jokaisella ihmisellä on vastuu siitä, että hän pysyy hyvässä kunnossa ja vireänä. Ihmisen toimintakykyyn kuuluu tasapainoinen mieli, tarpeeksi voimaa, taitoa ja tekniikkaa päivän askareisiin ja mukavia seurusteluhetkiä ystävien kanssa. Oman toimintakyvyn ylläpitäminen on siis tärkeää. Jokioisten kunnan fysioterapeutin työhön kuuluu Kotikäynnin aikainen ohjaus ja neuvonta toimintakyvyn ylläpitämiseksi Avustus apuvälineiden arvioinnissa, tilauksessa ja asennuksessa sekä käytön ohjauksessa; katso kohta Apuvälineet Miettiä asiakkaan kodin mahdollisia muutostöitä Osallistua Palvelukeskus Intalankartanon asukkaan lyhytaikaiseen kuntoutukseen niin, että kotiutuminen sujuu mahdollisimman hyvin Ohjata ja neuvoa kotihoidon ja vanhustyön henkilökuntaa kuntouttavassa hoitotyössä Fysioterapeutin työn toiminnan tavoitteena on asiakkaan kuntouttaminen kokonaisvaltaisesti. Jokioisten kunnan ikäihmisten fysioterapeutti Fysioterapeutti Päivi Niemi Palvelukeskus Intalankartano p s-posti: FSTKY:n Apuvälinelainaamo Linikkalankatu Forssa p

12 KELAN ETUUKSIA KOTONA ASUMISEN TUEKSI Eläkkeensaajan hoitotuki Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hoitotukea maksetaan sekä kotona että palveluasunnossa asuvalle henkilölle. Kela myöntää hoitotuen vain silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajaksi. Hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen ja erityiskustannusten määrän perusteella. Tämänhetkiset (v. 2011) hoitotuet ovat: 1. Perushoitotuki e/kk 2. Korotettu hoitotuki e/kk 3. Ylin hoitotuki e/kk Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat asumiskustannukset, perhesuhteet, vuositulo ja omaisuus. Asumistukea voidaan maksaa asumiskustannusten ollessa vähintään 658 e/vuodessa (54.83 e/kuukaudessa). Eläkkeensaajan asumistukea ei voi saada samanaikaisesti yleisen asumistuen kanssa. Hoitotuki ja asumistuki ovat verotonta tuloa. Takuueläkkeeseen oikeutetuille eläkeläisille Kela on lähettänyt elokuussa 2011 muistutuskirjeen eläkkeen hakemisesta. Lisätietoja eläkeasioissa p ja asumistuki asioissa p , Osoite Rautatienkatu 11, Forssa. Auki klo 9-16 sekä 10

13 KIRJASTO Kirjastotilat Jokioisten kunnankirjasto toimii vuonna 1889 alkujaan kansakouluksi tehdyssä rakennuksessa. Kirjastorakennus peruskorjataan ja laajennetaan Kirjasto toimii tänä aikana entisissä Nordean tiloissa, Keskuskatu 23 ja palaa syksyllä 2012 uusittuihin kirjastotiloihin. Kirjasto tulee peruskorjauksen jälkeen tarjoamaan entistä viihtyisämmät tilat. Siellä voi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä, opiskella tai vaikkapa tavata tuttuja. Kirjastossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Näistä saa tietoa henkilökunnalta, lehdistä ja kirjaston Internet-sivuilta. Kirjastokortti Kirjastokortti on maksuton. Samalla kortilla voi lainata kaikista Lounakirjastoista, joihin kuuluvat Jokioisten, Forssan, Humppilan, Tammelan ja Ypäjän kirjastot. Lainat voi myös palauttaa mihin tahansa Lounakirjastoon. Lainattavissa on kauno- ja tietokirjallisuuden ohella äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja ja selkokirjoja. Lisäksi saatavissa on musiikki- ja elokuvatallenteita, kielikursseja ja aikakauslehtiä. Aineistoa voi myös varata maksullisesti. Kirjastossa on maksutta asiakkaiden käytettävissä tietokoneita. Kirjastossa otettavat kopiot ja tietokonetulosteet ovat maksullisia. Kirjaston kotipalvelu Kirjasto voi järjestää kotipalvelua henkilöille, jotka eivät vamman tai muun vastaavan esteen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Jokioisten kunnankirjasto, p TERVETULOA KIRJASTOON! 11 UL

14 KOTIHOITO Kotihoidon palvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotihoidon tukipalveluista. Kotihoidon palvelu käynnistyy palvelutarpeen arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Palvelun lähtökohtana on, että asiakkaan hoito- ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hoivan ja huolenpidon tarpeen tulee olla toistuvaa, pääasiassa päivittäistä. Säännöllistä kotihoitoa saavan asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään kotihoidon yksilöllinen toteuttaminen. Kotihoidon käyntejä lisätään tai vähennetään asiakkaan toimintakyvyn mukaan asiakkaan ja/tai kotihoidon työntekijöiden aloitteesta. Tällä hetkellä kotihoidon päivittäisiä käyntejä voidaan tehdä enintään 4 5 käyntiä/vrk/asiakas. Kotihoito työskentelee viikon kaikkina päivinä klo 7 21 välisenä aikana. Henkilökuntaan kuuluu kotihoidon päällikkö, 16 hoitajaa ja 2 sairaanhoitajaa. Yhteydenotot vanhusten kotihoidosta ja tukipalveluista vs. kotihoidon päällikkö Tiina Tuomisto p kotihoidon toimistosihteeri Nina Lepistö p kotihoidon tiimi klo 7 21 p

15 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaiden omatoimista suoriutumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ateriapalvelu Ateriapalvelua voi saada henkilö, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi ei pysty itse huolehtimaan päivittäisestä ruuan valmistuksesta. Aterian voi saada kotiin kuljetettuna viitenä päivänä viikossa. Lauantain ja sunnuntain ateriat toimitetaan perjantaina jäähdytettyinä. Asiakas voi myös käydä ruokailemassa Palvelukeskus Intalankartanossa tai Opintien Palvelutalolla. Kotiin kuljetetun aterian hinta on 7.30 e/kpl (hinta v. 2011). Pyykkipalvelu Pyykkipalvelua voi saada henkilö, joka ei voi kotonaan vaikeuksitta pestä pyykkiä. Pyykkipalvelu sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Vaatteiden pesu silityksineen ja kuljetuksineen maksaa 2.60 e/kg (hinta v. 2011). Saattoapu Saattoapua voi saada esimerkiksi lääkärissä käyntiin. Korvaus e /tunti (hinta v. 2011). Saunapalvelu Saunapalvelua voi saada henkilö, jolla ei ole kotona saunomis mahdollisuutta ja hän tarvitsee apua peseytymisessä. Saunapäivä on tiistai ja kyydin hoitaa Kyläpussi. Saunapalvelun hinta on e/kerta (hinta v. 2011). Siivouspalvelu Siivouspalvelua annetaan palvelusetelillä yksityisiltä, kunnan hyväksymiltä yrittäjiltä. Katso palveluseteli kohdasta kunnan hyväksymät palveluntuottajat sekä kriteerit palvelun saamiseksi. 13

16 Palveluliikenne Kyläpussi Kyläpussi on kaikille avointa kuljetuspalvelua. Reitistä voidaan tehdä parin kilometrin poikkeamia asiakkaan ilmoitettua siitä kuljettajalle viimeistään puolta tuntia ennen reitin alkua. Kuljettajat auttavat tavaroiden kantamisessa, autoon nousemisessa ja poistumisessa. Kyläpussin yhdensuuntainen kyyti maanantaina ja keskiviikkona maksaa 2.25 e ja lauantaina Forssan matka 3 e suunta (hinta v. 2011). Reitit ajetaan kysynnän mukaan ja siksi on tärkeä ottaa yhteys kuljettajiin. Maanantai: Kuumanlenkki: Siro th klo 9.00, Kankaantie, Vehmaantie, Latovainiontie, Suonpääntie 9.15, Porin valtatie, Lammintie, Laikkalammintie 9.25, Kalakoskentie, Hakamäentie, Humppilantie, Keskusta Puhelin autoon Kiipun lenkki: Saartentie, Kiipunristi 9.45, Kiipuntie, Jänhijoentie, Latovainoin kauppa 10.00, Jänhijoentie, Humppilantie, Keskusta Puhelin autoon Keskiviikko: Vaulammin lenkki: Vaulammi 9.30, Turun valtatie, Teollisuustie, Vaulammintie, Aaltosentie, Lintupajuntie, Vaulammintie, Keskusta Puhelin autoon Lamminkylän lenkki: Hakamäentie 10.00, Laikkalammintie, Lamminite, Porin valtatie, Särkilammintie, Lammintie, Humppilantie, Keskusta Puhelin autoon Lauantai: Reitti ajetaan Forssaan. Ilmoita kuljettajalle perjantaina tulostasi. Auto lähtee liikkeelle klo Puhelin autoon

17 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelulla tuetaan asiakkaan harrastusten, virkistymisen ja asioimisen vuoksi tarpeellisia matkoja Jokioisissa ja lähiseuduilla. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun saaminen riippuu asiakkaan tuloista ja ikääntymisen ja sairauksien mukanaan tuomista liikkumisvaikeuksista. Tämä kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saanut asiakas tilaa taksin Kanta-Hämeen aluetaksista, joka välittää tilauksen vapaana olevalle taksille. Asiakkaalla on käytössään kuljetuspalvelukortti, joka on henkilökohtainen ja matkassa mukana. Kortilla on tiedot asiakkaan käytössä olevien matkojen määrästä. Hakuaika kuljetuspalveluun on jatkuva. Hakukaavakkeita saa sosiaalitoimistosta,intalankartanosta ja Jokioisten kunnan kotisivuilta: Yhteyshenkilönä toimii palveluohjaaja Anneli Heikkonen p Tilapäinen kotipalvelu tai kotisairaanhoito Tilapäinen kotipalvelu tarkoittaa kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa, joka on kestänyt vähemmän kuin kaksi kuukautta. Tästä palvelusta peritään 8.70 e/kerta (hinta v. 2011). Lisätietoja tukipalveluista Vs. kotihoidon päällikkö Tiina Tuomisto Palvelukeskus Intalankartano p s-posti: SP 15

18 KOTIHOIDON TERVEYDENHOITO Kotisairaanhoito kuuluu kunnan järjestämiin palveluihin, joissa asiakasta hoidetaan kotona hoitosuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen huolehtimalla tarvittavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista. Näitä palveluita ovat esimerkiksi lääkehuolto, erilaisten kokeiden ottaminen, erilainen ohjaus ja neuvonta sekä terveyskasvatus. Työntekijät osallistuvat myös ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin ja selvittämiseen. Yhteydenotot maanantaista perjantaihin klo 8-16 Jokioisten kunnan kotihoidon terveydenhoitajiin sairaanhoitaja Kirsi Junnila ma-to sairaanhoitaja Minna Tuomola (terveydenhoitaja Liisamari Vikman työvapaalla kesään 2012) SP 16

19 KOTITALOUSVÄHENNYS VUONNA 2011 Kotitalousvähennyksen voi saada teettämällä esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä tai tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotöitä. Vähennys myönnetään työn osuudesta (ei matkakuluista tai tarvikkeista). Vähennyksen saa esimerkiksi maksetusta siivoojan palkasta, keittiöremontista tai tietokoneen asentamisesta johtuvista kuluista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työhön henkilön vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Kotitalousvähennyksen saa vähennykseen oikeuttavan työn maksaja. Vähennyksen enimmäismäärä on vuoden 2009 alusta lähtien ollut euroa vuodessa. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuodessa yhteensä euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Hallituksen esitys kotitalousvähennyksestä säilyy, mutta sen enimmäismäärää ja vähennettävää osaa kustannuksista esitetään pienennettäväksi vuonna Kotitalousvähennystä voi hakea kolmella tavalla. Tiedot voi ilmoittaa etukäteen verokorttia varten verotoimistoon, käyttää palkka.fi-palvelua tai hakea kotitalousvähennystä veroilmoituksen yhteydessä verkossa tai paperilomakkeella. Lisätietoja Kanta-Hämeen verotoimisto Forssan toimipiste Kartanonkatu Forssa p avoinna ma-ti

20 KUNTOSALI IKÄIHMISILLE Palvelukeskus Intalankartanon uusi valmistunut kuntosali on suunniteltu erityisesti ikäihmisille. Käyttäjäryhmiä palvelukeskuksessa ovat: * ympärivuorokautisessa hoidossa olevat asukkaat * lyhytaikaisessa hoidossa olevat asukkaat * päivätoiminnan asiakkaat * omaishoitajat / omaishoidettavat * kotona asuvat asiakkaat * eläkeläisjärjestöt Lihasvoiman ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeä hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn säilyttämisen kannalta. Hyvä toiminta- ja liikkumiskyky puolestaan tukee itsenäisen ja omatoimisen elämisen edellytyksiä ja samalla lisää elämänlaatua. Iän karttuessa kuntosaliharjoittelun merkitys kasvaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuntosaliharjoittelu on tehokas tapa lisätä lihasvoimaa myös ikäihmisten osalta. Marraskuussa 2011 alkaa kuntosalilla kokoontua kerran viikossa ensimmäinen ikäihmisten ryhmä. Fysioterapeutti opastaa ryhmäläisiä laitteiden käyttöön. Kysynnän kasvaessa on mahdollisuus perustaa toinen ryhmä. Tavoitteena on tehdä kuntosali tutuksi niin, että fysioterapeutti opastaa laitteiden käytössä. Omatoimisuus lisääntyy, kun laitteet ja niissä tehtävät liikkeet tulevat tutuiksi. Kuntosalitoiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys fysioterapeutti Päivi Niemeen: Intalantie Jokioinen p s-posti: 18

21 LAITOSHOITO Laitoshoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Se voi olla myös osavuorokautista päivähoitoa tai yöhoitoa, josta hoidosta sovitaan erikseen. Laitoshoitoon kuuluu hoidon ja hoivan lisäksi myös kuntouttavaa toimintaa. Palvelukeskus Intalankartanossa on remontin jälkeen vielä yksi laitoshoidon yksikkö, Winkkeli. Yksikössä on 20 paikkaa, joista osa on pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ja osa lyhytaikaisen hoidon paikkoja. Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan vanhuksen kotona selviytymistä ja häntä hoitavan omaisen jaksamista. Lisätietoja Palvelukeskus Intalankartano Kotiutushoitaja Anja Virtanen Intalantie Jokioinen p s-posti: 19

22 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki on yksi vaihtoehto tukea kotona asumista ja selviytymistä. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluita. Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan annettavan hoidon ohella myös muista hoidon turvaamiseksi tarvittavista palveluista, kuten kotihoidon tukipalveluista (kts. toisaalla oppaassa) ja omaishoitajan poissaolojen aikana tapahtuvasta hoidosta. Hoitosopimuksessa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, hoitajalle järjestettävästä vapaasta sekä muista säädetyistä seikoista. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Hoitopalkkio on verotettavaa ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tukea maksetaan silloin, kun kotona tapahtuva hoito korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen, ja kun hoito on päivittäin sitovaa. Hoidon tarve selvitetään hakemuksen, lääkärinlausunnon sekä palveluohjaajan kotikäynnillä laatiman palvelusuunnitelman mukaisesti. Hakukaavakkeita saa Intalankartanosta, sosiaalitoimistosta ja Jokioisten kunnan kotisivuilta: Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Lisätiedot ja hakemusten palautus Palveluohjaaja Anneli Heikkonen Palvelukeskus Intalankartano Intalantie 27, Jokioinen p s-posti: Tavattavissa: maanantai, tiistai ja keskiviikko klo

23 PALVELUSETELI Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalveluiden lisä. Kunta maksaa päättämänsä osuuden yksityisen palveluntuottajan palvelukustannuksista. Tuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jokioisten kunnassa palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluista siivouspalveluun, omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan järjestämiseen tai hoitosuunnitelmassa erikseen sovittuun omaishoidon tukeen liittyvään palveluun. Siivouspalvelun yhden setelin arvo on 30 e/kk. Omaishoidon yhden setelin arvo on 90 e/kk. Asiakas maksaa palvelun tuottajalle setelin arvon ja palvelujen välisen erotuksen asiakkaan luona tehdystä työstä. Asiakas maksaa myös palveluntuottajan matkakustannukset. Kunnan palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelun tarpeen, laatii palvelusuunnitelman ja myöntää palvelusetelit perusturvalautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. Siivouspalveluun tarkoitetun palvelusetelin myöntämisessä huomioidaan asiakkaan bruttotulot ja palvelun tarve. Palvelusetelihakemuksia saa Intalankartanosta, sosiaalitoimistosta ja Jokioisten kunnan kotisivuilta osoitteesta Lisätietoja Palveluohjaaja Anneli Heikkonen Palvelukeskus Intalankartano Intalantie 27, Jokioinen p s-posti: SP paikalla maanantai, tiistai, keskiviikko klo

24 Seuraavat yksityiset kotityöpalveluntuottajat ovat Jokioisten kunnan perusturvalautakunnan hyväksymät palveluntuottajat palvelusetelin käyttöön Hilkan kotihoito Oy Hilkka Leikkilä Oikokatu 1 B 28, Forssa p Kotipalvelu Omenankukka Eila Vaunuveräjä Manujussintie Forssa p tai Sirpa Paju Reposentie Forssa p Forssan Ilona Oy Palveluesimies Mirja Jalonen Rautatienkatu Forssa p SP Kylätalkkari Teppo Salo Empunkuja Jokioinen p

25 PALVELUTARPEEN ARVIOINTIA Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Sama oikeus on myös vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla henkilöillä. Palvelujen tarve arvioidaan kiireettömissä tapauksissa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palveluiden piirissä, mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee * sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja asumispalveluja * omaishoidon tukea * laitoshoitoa * sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea Kunnan viranomainen tekee päätöksen kunnan antamista sosiaalipalveluista. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle annetaan hänen niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen myöntämisestä tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. Palvelutarpeen arvioi kunnan ikääntyneiden palveluista vastaava viranomainen. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Hoito- ja palvelusuunnitelma jokaiselle Mikäli kunta järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita, on asiakkaalle laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista. Suunnitelman laativat kunnan viranomaiset yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai laillisen edustajansa kanssa. 23

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Teuva Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot