1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET"

Transkriptio

1 TUKIPALVELUT

2 Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO TEHDYT SELVITYKSET ICT-INFRARATKAISUT Perusinfrastruktuuripalvelut Tietoliikennepalvelut Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT PALVELUALUEILLE Yleishallinnon ICT-palvelut Taloushallinnon ICT-palvelut Henkilöstö- ja palkkahallinnon ICT- palvelut Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen ICT- palvelut Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ICT- palvelut Perusterveydenhuollon ICT-palvelut Perusturvan ICT-palvelut Servica-tukipalvelujen ICT-palvelujen järjestäminen LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT Selvitys tukipalveluista Vesihuolto/ Kuopion Vesi Liikelaitos Tilahallinto ja kiinteistöt Kuntatekniikkaliikelaitos

3 1 ICT JOHDANTO Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin. Toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana on ollut kansalaisille suunnattujen palvelujen säilyminen Nilsiässä nykyisissä toimipisteissä. ICT- ratkaisut suunnitellaan niin, että Nilsiässä otetaan käyttöön vastaavat Kuopion käytössä olevat ICT-palvelut ja yhdistymisen jälkeinen tietojärjestelmien rinnakkaiskäyttö pyritään minimoimaan. Nilsiän kaupungin omassa käytössä olevat tietojärjestelmät ja niiden sopimukset siirretään Kuopion vastuulle. Useimmat niistä tulee irtisanoa jo vuoden 2012 aikana. Talousja henkilöstöhallintoratkaisussa on rinnakkaiskäyttövaatimus minimissään Nilsiän v tilinpäätöksen teon valmistumiseen saakka. Joidenkin tietojärjestelmien tietojen perustaminen ja käyttöönotto on toteutettava jo vuoden 2012 aikana. Oppilaitosten järjestelmät on oltava käytettävissä lukuvuoden alussa, siis 08/2012. Edellytyksenä järjestelmien käytettävyydelle on se, että molempien kaupunkien oppilasjärjestelmien tietoja on voitava tarkastella rinnakkain tietosisällön yhtenäistämiseksi. Asian esteenä olevat mahdolliset tietosuojakysymykset on saatava sitä ennen ratkaistuksi. Henkilöstöhallinnon järjestelmään on perustettava työsopimukset ja henkilöstön perustiedot hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta Samoin taloussuunnittelun ja työajansuunnittelun ratkaisut otetaan käyttöön jo v 2012 aikana. Siirtyminen uusiin järjestelmiin, uusien työasemien ja perusohjelmaversioiden toimitus ja käyttöönotto edellyttää, että henkilöstön siirtyminen ja uudet tehtävät/roolit on ICT:n käytettävissä riittävän ajoin, viimeistään lokakuun 2012 alussa. Siilisetin käyttämät järjestelmät ovat Siilinjärven kunnan, joten niiden sopimuksia ei voida siirtää mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä. Lähes kaikki tietojärjestelmäinvestoinnit ja muutokset toteutetaan v 2012 aikana ja vuoden 2012 rahoituksella, jotta muutokset on voitu ottaa käyttöön alkaen. 2 TEHDYT SELVITYKSET Työryhmä, johon kuuluu edustajia Nilsiästä, Siilisetistä, Siilinjärveltä ja Kuopion kaupungilta, Servicasta ja Istekki Oy:stä, on koostanut käytössä olevat tietojärjestelmät ja laitteet, listannut ICT-sopimukset, palvelujen kustannustietoja, palvelun tuottaja- ja asiakasverkostoja sekä hahmotellut tietojärjestelmämuutostarpeita. Loppuraportti on tiivistelmä selvityksen pohjalla olevista palvelualuekohtaisista aineistoista. 2

4 3 ICT-INFRARATKAISUT 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut Perustekniikkaan kuuluvat ratkaisut ja palvelut, jotka mahdollistavat käyttäjälle tietojärjestelmien käytön: toimialuepalvelut, työasema- ja oheislaitepalvelut, käyttäjän hallintapalvelut, tietoliikennepalvelut ja sähköpostipalvelut. Nilsiä- kuntaliitosselvityksen perustekniikan selvittäminen koskee varsinaista Nilsiän kaupunkia ja organisaatioita, joilta Nilsiä hankkii palveluja tai tuottaa palveluja. Siilinjärven kunnan ICT-palveluyksikkö tuottaa tietotekniikkapalvelut sekä Siilisetille että Siilinjärven kunnalle. Nilsiän kaupungin ICT-tietotekniikkapalvelut järjestää kaupunki itse. Kuopion kaupungin ja Servican tietohallintopalvelut tuottaa kaupungin tietohallinto ja tietotekniikkapalvelut Istekki Oy. Nilsiän ja Siiliset ruokahuollon palvelut Nilsiässä tuottaa ISS-Palvelut Oy. Tietohallinnon näkökulmasta tietotekniikkapalvelut on tuotettavissa Kuopion mallin mukaisina tarvittaessa. Nilsiän hallinnon ja Siilisetin työasemien Microsoft-lisenssit on hankittu pääosin useilla volyymisopimuksilla. Sopimusten päättymisajankohtia on vuoden 2012 puolella ja vuoden vaihteessa 2012/2013. Sopimusten uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut jaetaan Nilsiän ja Kuopion kesken niin, että Nilsiä vastaa vuoden 2012 menoista ja Kuopio lähtien vuodesta Joitakin lisenssejä jää Siilisetiltä Siilinjärven kunnalle, joten näitä korvaavat lisenssit hankitaan uusina lisensseinä tai vuokrakäyttöoikeuksina. Nilsiä käyttää ulkoisen toimittajan toimittamaa sähköpostijärjestelmää. Nämä palvelut irtisanotaan ja siirrytään käyttämään Kuopion vastaavaa palvelua. Sähköpostien siirrossa ja uudelleen ohjauksesta on sovittava erikseen. Uudistamisen myötä Nilsiän ja Siilisetin, se osuus joka liittyy Nilsiä palvelujen tuottamiseen, ICT-laitteet korvataan uusilla laitteilla, työasemat vakioidaan, käyttöön otetaan uudet versiot toimisto- ohjelmista ja sähköpostijärjestelmä uudistuu. Käyttäjähallinnan ja käyttäjätuen palvelut siirtyvät Istekin hoitamiksi keskitetyiksi palveluiksi. Perustukipalvelut suoritetaan mahdollisimman pitkälle etäpalveluina. Muu Siilisetin perusteknologiaratkaisut ja palvelut jäävät sellaisenaan Siilinjärven kunnalle. Oppilaitosten työasemat, jotka on Nilsiä hankkimia, jäävät sellaisenaan käyttöön. Yhdistymisen jälkeen työasemat ja niihin liittyvät palvelut harmonisoidaan Kuopion mukaisiksi. Nilsiästä Kuopion kaupungin palvelukseen tuleville työntekijöille järjestetään käyttöön uudet sähköpostiosoitteet ja sähköpostilaatikot. 3

5 3.2 Tietoliikennepalvelut Tietoliikennepalvelut muodostuvat runkoverkosta, aktiivilaitteista, kiinteistökaapeloinneista, palomuuripalveluista sekä langattomista verkkopalveluista. Nilsiän kaupungin runkoverkko muodostuu omista ja palveluna ostetuista runkoverkkopalveluista. Verkko kattaa yhteydet Nilsiästä Kuopioon. Yhteys ostetaan operaattorilta palveluna. Siilinjärven tietoliikenneverkko ulottuu kaikkiin Nilsiän alueella oleviin toimipisteisiin, joihin Siiliset tai Siilinjärven kunta tuottaa palveluja. Nilsiä on yksi suurimmista Savon Kuidun omistajista. On selvitettävä, miten Nilsiä on sitoutunut Laajakaistaa kaikille -hankkeeseen. Ehyt tietoturvallinen verkkoratkaisu on toteutettavissa yhteistyössä Nilsiän, Siilinjärven, Kuopion ja operaattoreiden kanssa. Nykyinen verkko peittää hyvin toimipisteet ja yhteydet pienin muutoksin ja lisäyksin. Istekki Oy uusii kaikki verkon aktiivilaitteet ja langattomat tukiasemat. 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalveluselvityksessä on suunniteltava puhelinkeskusteknologia, keskuspalvelut, laitteistot, sovellukset, puhelimet, palvelusopimukset, taksat, kustannusten kohdentaminen, puhelinnumerot, yhteistiedot ja puhelinkeskusinfotarve. Nilsiän ja Siilinjärven puhelinvaihdeverkot on liitetty yhteen. Puhelinvaihdeverkon ohjelmisto on Siilinjärvellä uudempaa versiota kuin Kuopiolla. Vaihdeverkon alanumerointi on kaikissa 5-numeroinen kuten Kuopionkin alanumerointi. Vaihdeverkon lankanumeroiden ja matkapuhelimien välillä on ns. konttoripalvelu helpottamassa puhelinliikennettä. Numeroiden pitäminen nykyisellään on teknisesti mahdollista, mutta Kuopion numeroinnista tulisi epäyhtenevä ja hiukan monimutkainen. Istekki Oy:n vaihteissa, Kuopion ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, on menossa perinteisten lankapuhelimien alasajo ja suunnitteilla on v.2012 toteuttaa puhelinliikenne uudella IP -alustan vaihdeverkkoratkaisulla, VoiP -puhelimilla ja vaihdeverkkoon liitetyllä matkapuhelimilla. Samalla pyritään minimoimaan perinteisen lankavaihteen hinnaltaan suhteellisen kallis päivitys. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että Nilsiän puhelinliikenne toteutetaan pääosin VoiP -puhelimilla, matkapuhelimilla, suorilla pääkeskuksen liittymillä kriittisissä paikoissa sekä Virve -puhelimilla. Tavoitteena on päästä kahden puhelinlaitteen mallista (lanka +matkapuhelin) yhden päätelaitteen käyttöön. Puhelunvälitys toimii kuten Kuopiossa nykyisin. Puhelinliikennesopimukset ovat kaikilla ko. yhteisöillä saman operaattorin kanssa. Taksat ovat samat kaikille. Palvelut on hankittu yhteisen hankintatoimen kilpailutuksen tuloksena. IS- hankinta Oy:n telekilpailutus on tulossa v Nilsiän puheratkaisut kevenevät perinteisestä puhelinvaihteesta luopumisen myötä ja puheratkaisut pääosin toteutetaan integroituna tietoliikenneverkkoon VoiP-puheluina ja IP-alustan vaihdeverkkoratkaisun yhteydessä. Matkapuhelinliikenne yhdistetään puhe- 4

6 lunvälityspalveluihin. Asiakaspalvelupisteet saavat käyttöönsä Contact Center -palvelun asiakaspalvelun tehostamiseksi sekä Nispa-puhelunohjaus- ja viestintäjärjestelmän. 4 TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT PALVELUALUEILLE Tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen lähtökohtana on se, että kaikki tietojärjestelmäpalvelut yhdistetään Kuopion kaupungin ja Servican vastaaviin palveluihin. Tässä yhteydessä irtaannutaan Nilsiän tietojärjestelmä- ja palvelusopimuksista ja päivitetään Kuopion vastaavat sopimukset. Poistuvien tietojärjestelmien välttämättömien tietojen saanti järjestetään kustannustehokkaasti. Osaan Kuopion tietojärjestelmiin tallennetaan tiedot ja osaan järjestelmiin tiedot muunnetaan koneellisesti Nilsiässä käytössä olleista järjestelmistä. 4.1 Yleishallinnon ICT-palvelut Kuopiossa on käynnissä julkaisuhallinnon uudistamishanke (JUHA), jossa varaudutaan kuntaliitoksen tuomiin julkaisu- ja tiedotustarpeisiin. Dokumentin- ja asianhallintajärjestelmien uudistamisprojektissa (DAHA) linjataan myös Nilsiän kaupungin nykyiseen asianhallinnan järjestelmän jatkokäyttöä. 4.2 Taloushallinnon ICT-palvelut Pääsääntöisesti Nilsiän kaupungin nykykäytössä olevat tietojärjestelmät irtisanotaan siten, että niiden aktiivikäyttö jatkuu korkeintaan Nilsiän kaupungin tilinpäätökseen saakka. Sen jälkeen osa järjestelmistä säilyy kyselykäytössä tarpeellisen ajan, kuitenkin korkeintaan vuoden 2013 loppuun saakka. Koska Kuopion väkiluku nousee mahdollisen kuntaliitoksen myötä yli asukkaaseen, voi Kuopion kaupungin tietojärjestelmien käyttöoikeusmaksuissa ilmetä korotuspaineita, koska joidenkin tietojärjestelmien käyttöoikeusmaksut on toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa porrastettu asukasluvun mukaan. Nilsiän yhteispalvelupisteeseen järjestetään kassatyöasema kaupungin maksujen vastaanottamista varten. 4.3 Henkilöstö- ja palkkahallinnon ICT- palvelut Haasteelliseksi jää liitoksen jälkeisessä toiminnassa henkilöstön kokemustietojen koostaminen palvelutodistuksia varten, koska kokemustiedot ovat useammissa järjestelmissä. Työ edellyttää käsin tehtävää työtä, ellei kokemustietoja ole viety yhteen järjestelmään. Henkilöstön sähköisen asioinnin ja työajanseurannan ja matkalaskutuksen ICT-ratkaisut vaihtuvat. Henkilöstö- ja palkkatiedot tallennetaan Kuopion kaupungin ja Servican käytössä oleviin järjestelmiin, joita hoitaa Kuhilas Oy. 5

7 4.4 Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen ICT- palvelut Kaupungeilla on eri kuntarekisterit käytössä. Toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että palveluprosessilla on käytössä vain yksi kuntarekisteri. Ympäristönsuojelun tietojen konversion yhteydessä hankitaan nyt Nilsiässä käytössä oleva ympäristöosamoduuli laajennuksena koko Kuopion kaupungin käyttöön. Nilsiä ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Siilinjärveltä. Siilinjärvi käyttää tässä toiminnossa samaa tietojärjestelmää kuin Kuopio. Nilsiän tiedot siirretään Siilinjärven järjestelmästä Kuopion järjestelmään. Osoiterekisterit on päivitettävä yhteisten tienimien muuttamisen takia vuoden 2013 alkuun mennessä. Jos rakennusvalvonta tuottaa palveluja jatkossakin Rautavaaralle, tulee sen käyttää toiminnassaan Rautavaaran tietojärjestelmiä. 4.5 Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ICTpalvelut Oppilashallinnon ja -asioinnin järjestelmät yhdistetään ennen syyslukukauden alkua Yhdistämisen suunnittelu pitäisi pystyä aloittamaan jo helmi- maaliskuussa Päivähoidon järjestelmän tiedot muunnetaan Kuopion järjestelmään. Samalla mahdollistetaan järjestelmien rinnakkaiskäyttö siirtymäajalla v 2012 sekä muodostetaan vanhoista tiedoista kyselykanta myöhempää tarvetta varten. Kuopion kaupungin omat koulutoimen ja päivähoidon järjestelmien asiantuntijaresurssit ovat tällä hetkellä kriittiset, koska oman toiminnan laajeneminen ja järjestelmätoiminnallisuuksien lisääminen kuormittaa järjestelmäasiantuntijoita aiempaa enemmän. Tämän vuoksi järjestelmien operointiin, ylläpitoon ja kouluttamiseen liittyvän henkilöstön resurssien riittävyyteen kuntaliitoksen toteuduttua on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nilsiässä on käytössä sama kirjastojärjestelmä kuin Kuopiossa, mutta ei verkkokirjastoa. Nilsiä on samassa tietokannassa Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kanssa, joten mahdollisessa yhdistymisessä asiakas- ja aineistorekisterit irrotetaan yhteistietokannasta ja liitetään Kuopion tietokantaan. Verkkokirjasto sekä keskitetyt tuki- ja etäpalvelut tuovat kustannussäästöjä. Lähivuosina on tulossa sekä järjestelmä- että formaattimuutoksia. Tällä toimintamallilla selvitään yhdellä muutoksella. Jos pelkkä Nilsiän kirjasto siirtyy, Koillis-Savossa tarvitaan 2-3 erillistä muutosta lyhyen ajanjakson puitteissa. Kuopion ja Koillis-Savon yhteinen kirjasto tukisi maakuntakirjaston suunnitelmaa (Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Pohjois- Karjala), jossa osapuolet suunnittelevat lähivuosille yhteistä kirjastojärjestelmän kilpailutusta sekä selvitystä siirtymisestä yhteiseen kirjastojärjestelmään. Kirjastoautopalvelu on tällä hetkellä Juankosken, Nilsiän, Kaavin ja Tuusniemen yhteisesti järjestämä. Kuntaliitoksen toteutuessa suositeltavin malli järjestää kirjastoautopalvelu alueellisena siten, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastot olisivat Kuopion lähikirjastoja. Kuopiolla on jo kokemusta tällaisesta toimintamallista Karttulan kanssa. 6

8 Kuopio on uudistamassa kansalaisopiston hallintojärjestelmää. Uusi järjestelmä tulee olemaan sama järjestelmä/palvelu, joka on Nilsiässä käytössä tällä hetkellä. Tavoitteena on liittää Koillis-Savon kansalaisopisto, johon Nilsiä kuuluu, osaksi Kuopion kansalaisopistoa. 4.6 Perusterveydenhuollon ICT-palvelut Perusterveydenhuollossa ICT-palvelut elävät isoa murrosta. Kansallisina hankkeina on sähköinen lääkemääräys ja potilastietojen sähköinen arkisto, joiden käyttöönottoa toteutetaan samanaikaisesti liitosselvitys- ja liitoksen toteutuksen kanssa. Samoin ollaan toteuttamassa alueellista potilastietojärjestelmää Pegasos-potilastietojärjestelmäympäristössä. Samansuuntainen alueellinen ratkaisu on suunnitteilla myös Efficatuoteperheen käyttöön. Sähköinen lääkemääräys ja arkisto edellyttävät vahvaa tunnistamista ja toimikortteja. Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoaikataulut on suunniteltu valtakunnallisesti ja aikataulutettu vuodelle Liitosselvityksen myötä arvioidaan, voidaanko käyttöönoton aikataulua lykätä puolella vuodella Nilsiässä (Siilisetissä). Tällöin vältettäisiin yhdistymisen myötä syntyvät ylimääräiset muutostarpeet. Kuopiossa otetaan v 2012 aikana käyttöön Aluepegasos-järjestelmää ja sähköinen lääkemääräys, toteutetaan kansallista sähköistä potilastietoarkistoa sekä laajennetaan Kuntoapu-ohjelmiston käyttöä hoitotarvikejakeluun. Sairaanhoitopiirin alueelle käyttöönotetaan digitaalinen EKG-arkistoratkaisu ja hankitaan sairaankuljetuksen ja ensihoidon tietojärjestelmäratkaisu. Nämä kaikki ratkaisut vaikuttavat myös Nilsiään ja yhdistymisen yhteydessä toteutettaviin ratkaisuihin. Keskeiset potilastietojärjestelmät ovat vaihtuneet ja vaihtuvat mahdolliset liitoksen myötä uudelleen lyhyen ajan sisällä. Tästä seuraa vanhojen järjestelmien ympäristöjen päällekkäistä ylläpitotarve katselukäyttöä varten. Tiedontarvitsijoiden kannalta tietojen katselu useammasta ympäristöstä asettaa toimintaprosesseille ja tietojärjestelmien rajapinnoille haasteita. Ratkaistavana on mm. nykyisen Siilisetin Effica-järjestelmän tietojen hyödyntäminen yhdistymisen jälkeen. Haasteena on valtakunnallisten hankkeiden ja aikataulujen sovittaminen ja käyttöönottojen toteuttaminen kustannustehokkaasti ja asetettujen aikataulujen puitteissa. Perusterveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut toteutetaan AluePegasoksella, joka on Kuopion käytössä jo keväästä Ratkaisu yhtenäistää entisestään alueellista tietojenkäsittelyä ja terveydenhuollon toimintaprosesseja. Nilsiä saa käyttöön vahvan tunnistamisen, toimikortit, korttien jakelun ja kansalliset tietojärjestelmärajapinnat. 4.7 Perusturvan ICT-palvelut Nilsiäläiset asiakkaat perustetaan Kuopion Effica Sosiaali -järjestelmään uusina asiakkuuksina. Siilisetin nykyiseen Effica- järjestelmään tai järjestelmän tiedoista toteutetaan selailukanta. Tuetun työllistämisen seurantaan otetaan käyttöön Kuopion jo käytössä oleva järjestelmä. 7

9 Kehitysvammaisten palvelut ja palveluohjaus käsitellään jatkossa Effica Sosiaali - järjestelmällä perusturvan palvelualueella. 4.8 Servica-tukipalvelujen ICT-palvelujen järjestäminen Itä- Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) on Kuopion kaupungin ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yhteisesti muodostama kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa ruokahuollon, kiinteistöhuollon ja logistiikan sekä laitoshuollon palveluja asiakkailleen. Servica on aloittanut liiketoimintansa Vuoden 2013 alusta palvelut laajenevat hajautetun laitoshuollon ja välinehuollon alueille. ICT:n näkökulmasta Servica on itsellinen organisaatio. Sillä on oma toimialue, sähköposti, taloushallinto, henkilöstö- ja palkkahallinto, web-sivustot jne. Nilsiä on siirtänyt ruokapalveluidensa tuottamisen ISS- Palveluille. Nilsiässä on käytössä Timecon- järjestelmä kulunvalvonnassa ja kameravalvonnassa. Nilsiän Timecon- järjestelmä sovitetaan vastaavaan Kuopion kaupungin kulunvalvontajärjestelmään, jota Servica hyödyntää. Tällöin voidaan luopua Nilsiän erillisestä Timecon- järjestelmästä. Työajanseurannassa käytetään EsMikko-järjestelmää. Liitoksen toteutuessa on ensisijainen tavoite käyttää olemassa olevia järjestelmiä ja keskittää järjestelmien määrä siten ettei käytetä päällekkäisiä toiminnallisia järjestelmiä. Kaikkien toimialojen tietojärjestelmien kehitystarpeet kartoitetaan ja toteutetaan yhtymähallinnon ja toimialojen yhteisellä päätöksellä kiireellisyysjärjestyksessä. Vastaavasti liitoksen toteutuessa siirtyvien toimialojen tietojärjestelmätarpeet kartoitetaan ja toteutetaan ensisijaisesti olemassa oleviin järjestelmiin. 8

10 5 LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica - Kuopion Vesi - Tilakeskus - Kuntatekniikkaliikelaitos Yhteenveto Tässä tukipalveluja koskevassa selvityksessä on tukipalveluina käsitelty ruokapalvelut (koulut, päiväkodit, terveydenhuolto), laitoshuolto ja kiinteistönhoito ja -ylläpito (kaupungin julkiset kiinteistöt) sekä terveydenhoidon välinehuolto. Kuopion kaupungin tukipalvelu-uudistus on toimeenpantu alkaen, jolloin ko. tukipalvelujen palvelutuotantovastuu siirtyi keskitetysti Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymälle, Servicalle. Servican omistavat Kuopion kaupunki (60 %) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KYS (40 %). Tässä tilaaja-tuottaja ulkoistamismallissa ko. omistajat ovat aidosti ulkoistaneet palvelutuotannon omassa omistuksessaan ja sidosyksikköasemassa olevalle tuottajalle. Servican henkilömäärä oli henkilöä ja v liikevaihtoarvio on 58.2 milj.. Yhdistymissopimusaikana v alusta on suunnitteilla KYS:n ja Kuopion kaupungin terveyspalvelujen välihuollon yhdistyminen ja organisoiminen osaksi Servicaa sekä Kuopion kaupungin hajautetun laitoshuollonliittyminen osakasi Servicaa. Nilsiän kaupungin tukipalvelujen tuottamisorganisointi poikkeaa merkittävästi edellä mainitusta. Nilsiän ruokapalvelut on ulkoistettu kilpailuttamalla v alusta yksityiselle tuottajalle ISS:lle (5+2 -vuotinen sopimus). Laitoshuolto on terveydenhuollon osalta ulkoistettu Siilisetille. Muu kaupungin laitoshuolto on Nilsiän omaa tuotantoa. Terveydenhuollon välinehuolto Siilisetin toimintaan kuuluen on järjestetty KYS:n välinehuollon kautta. Nilsiän kaupungin peruskiinteistönhoito tehdään omana työnä, jota täydentää LVIA-ostopalvelut. Kiinteistöjen perusylläpito tehdään myös omana työnä, mutta merkittävämmät korjaus- ja parannushankkeet (yli ) hankitaan ostopalveluina. Nilsiän tukipalvelujen yhteenlaskettu volyymi on n. 2.7 milj. /v, josta ruokapalvelut ovat n. 0,8 milj.. Siilisetin laitoshuollon liikevaihdoksi arvioidaan lisäksi milj.. Tukipalveluissa (laitoshuolto ja kiinteistöt) työskentelevien Nilsiän kaupungin vakituisten henkilöiden määrä on 1,5+16,5 henkilöä (esimiehet+ammattihlöt). Siilisetin laitoshuollon henkilöstön määrä on 1+15 henkilöä. Lisäksi yksityiselle kilpailuttamalla ulkoistetuissa ruokapalveluissa työskentelee Nilsiän kaupungilta siirtynyttä henkilöstöä. Tarkemmin em. on kuvattu tukipalveluittain liitteessä 1. 9

11 5.1 Selvitys tukipalveluista 1. Nilsiän ruokapalvelut Nilsiä on ulkoistanut kilpailuttamalla koko kaupungin ruokapalvelut v kilpailutuksella (5 v. sopimus vv ja 2-vuoden optio). Ruokapalveluista vastaa ISS. Sille siirtyi Nilsiän kaupungin ko. henkilöstö. ISS toimii kaupungilta vuokratuissa tiloissa ja kaupungin omistamilla päätuotantolaitteilla: Yksi valmistuskeittiö Kolme jakelukeittiötä ja 4 päiväkotipalvelupistettä (2 ryhmäpäiväkotia) sekä n. 100 toimitusateriaa päivässä Ei erillistä henkilöstöravintolaa, kaupungin henkilöstö voi ruokailla lähikoululla ja palvelukeskuksessa 2. Laitoshuolto Ruokapalvelujen liikevaihto on noin ja ateriamäärä v oli 1400 ateriaa päivässä ja aamupalat ja iltapalat päälle. Ruokapalvelujen tilaamisesta Nilsiän kaupungilla vastaava henkilö on Riitta Kokkonen ja Nilsiän palvelukeskuksen ruokapalvelujen tilaajana on Siiliset. Nilsiän kaupungin oman laitoshuollon hoidettavana on n m2 yli 20 kohteessa. Suurimmat omat laitoshuoltokohteet ovat Yläkoulu, Alakoulu ja kaupungintalo sekä Liikuntatalo. Laitoshuollossa on omaa henkilöstöä 10.5 (osalla myös ravitsemustyötä). Kaupungin oman laitoshuollon liikevaihto v oli n Nilsiän laitoshuolto hoitaa viiden vuokralla olevan tahon laitoshuollon sopimuksilla. Laitoshuollon ohjauksesta ha hallinnollisesta osuudesta vastaa työhön osallistuva siivoustyönohjaaja. Terveydenhuollon ja päiväkotien laitoshuollosta Nilsiässä vastaa Siiliset, jolla on palvelukeskuksessa 11 ja muissa kohteissa 4 henkilöä. Osa Siilisetin laitoshuollon henkilöstöstä on Nilsiän kaupungilta siirtynyttä samoin kuin laitoshuollon esimies ja laitoshuollon mitoitus. Siilisetin laitoshuollon piirissä oleva pinta-ala on 7103 m² (palvelutalo, päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoito). Laitoshuoltajien tehtäviin kuuluu siivouksen lisäksi ruokahuoltoa, vuodehuoltoa, vaatehuoltoa, apuvälinehuoltoa, välinehuoltoa sekä viherkasvien hoitoa. Vuodeosastolla, muiden kuin siivoustehtävien osuus on yli 65 % työajasta. Päiväkodeilla ruokahuollon ja tekstiilihuollon osuus on 85 % työajasta. 3. Kiinteistönhoito- ja ylläpito Kaupungin kiinteistöjen peruskiinteistönhoidosta vastaa rakennusmestarin alaisuudessa omat kiinteistönhoitajat/talonmiehet, keskimäärin 5.5 kiinteistönhoitajaa. Kiinteistöjen perusylläpitoa/korjauksia sekä pienkohteiden rakentamista (alle , 1-2 kpl/a) tekee kaksi kirvesmiestä. Lisäksi henkilöstöä täydentää keskimäärin 2 määräaikaista/ työllistettyä. Toimistohenkilö tekee ko. alan tsto-työtä osa-aikaisesti (15 %). Kiinteistöjen vaativimmissa LVIA- ja S-ammattitöissä käytetään ulkopuolisia palveluja. Hoidettavia kiinteistöjä on yhteensä n krsm2 ja liikevaihto n Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotuotannon liikevaihto on n (sisältää ulkopuoliset palvelut, kuten LVIA- ja S-ylläpito). 10

12 4. Tiivistelmä Nilsiän kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta vastaavat ko. kiinteistöyhtiöt itsenäisesti omana työnä (rivitaloyhtiö) ja ulkopuolisilta hankittuina sopimuspalveluina. Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon liittyvä virka-ajan ulkopuolinen päivystys on hoidettu osana vartiointiliikkeiden palvelua eikä kaupungin omaa ko. alan virka-ajan ulkopuolista päivystystä ole. Alla oleviin taulukkoihin on koottu henkilöiden määrät ja liikevaihtotiedot Nilsiän em. tukipalveluista (taulukko 1.) ja Servican vastaavat tiedot (taulukko 2.) ISS:n henkilömäärää ei tässä yhteydessä ole tarkistettu (arvio alle 10) ja Siilisetin laitoshuollon liikevaihto on suuntaa antava arvio henkilömäärän ja pinta-alojen perusteella. Taulukko 1. Tiivistelmä Nilsiän tukipalvelujen henkilötiedoista ja liikevaihdosta Tukipalvelu Henkilömäärä Liikevaihto 2011, milj. Ruokapalvelut ISS* 0.81 Laitoshuolto Nilsiän kaupunki 10, Siiliset ** Kiinteistöt 1+7, huolto 5,5 ylläpito 2 Ostetut palvelut ulkopuoliset Yhteensä * = yksityinen, **= arvio Taulukko 2. Tiivistelmä Servican palvelutuotannon henkilötiedoista ja liikevaihdosta (2012) toimialoittain vakituiset (kokonaisvahvuus Servicassa oli 993 henkilöä). Tukipalvelu Henkilömäärä Liikevaihto 2012, milj Ruokapalvelut yhteensä Laitoshuolto, yhteensä Muut palvelualueet 60 terveydenhuolto 324 Kiinteistöt ja logistiikka, yht huolto 41 3 ylläpito 92 5 Keskusvarasto ja logistiikka Yhteensä

13 5. Tilaajat ja tuottajat Tilaaja on palvelutuotannon tarpeesta (laatu ja määrä) päättävä ja palvelusopimuksista vastaava ja palvelun sopimuksenmukaisuutta valvova ja palvelusta maksava vastuutaho. Tuottaja on sopimuksien mukaisesta palvelutuotannosta itse tai tilauksen mukaisen palvelun järjestämisestä vastaava ja siitä sopimuksien mukaisesti laskuttava taho. Taulukko 3. Tukipalvelujen tilaajat ja tuottajat Nilsiässä ja Kuopiossa Nilsiä tilaaja tuottaja Ruokapalvelut Nilsiä ja Siiliset ISS Laitoshuolto Muut palvelualueet Nilsiä Nilsiä terveydenhuolto Siiliset Siiliset Välinehuolto Siiliset KYS v loppuun Kiinteistöt ja logistiikka huolto Nilsiä Nilsiä/ostopalv. ylläpito Nilsiä Nilsiä/ostopalv. Keskusvarasto ja logistiikka Siiliset Servica Kuopio tilaaja tuottaja Ruokapalvelut palvelualueet Servica Laitoshuolto, Muut palvelualueet tilakeskus Servica ja yksityiset terveydenhuolto tilakeskus Servica Välinehuolto palvelualue palvelualue v loppuun, Servica v alusta Kiinteistöt ja logistiikka huolto tilakeskus Servica ja yksityiset ylläpito tilakeskus Servica ja yksityiset Keskusvarasto ja logistiikka Tilakeskus ja palvelualueet Servica ja Itella 12

14 6. Tukipalvelut yhdistymisen jälkeen Selvityksen yhteydessä keskusteltiin mahdollisista ratkaisuista kaupunkien mahdollisen yhdistymisen jälkeen. Todettiin, että Nilsiän kaupungin tukipalvelutarve on suuruudeltaan ja monipuolisuudeltaan sellainen, että Nilsiässä on tarpeen olla oma tukipalveluhenkilöstö. Erityisesti todettiin, että tukipalvelujen luonteesta johtuen paikallistuntemuksella on suuri merkitys palvelun toimivuudelle. Nykyisellään tukipalveluhenkilöstö asuu lähes kokonaan Nilsiässä. Em. perusteella tukipalvelut voitaisiin järjestää periaateratkaisuina seuraavasti (muistion laatijan arviointia): Nilsiän omana työnä toteutettava tukipalvelutuotanto siirretään liikkeenluovutuksella suoraan Servicaan, joka edellyttää ko. henkilöstön suostumusta (YT-lain mukainen käsittely viim. elo-syyskuu 2012), vaihtoehtona edellä esitetylle on se, että henkilöstö siirtyy yhdistymisessä Kuopion kaupungin työntekijöiksi ja palvelut tuotetaan Nilsiässä jatkossakin nykyisellään kaupungin organisaationa tai siirretään osin tai kokonaan Servicaan mahdollisesti myöhemmin Nilsiässä Siilisetin tuottamat tukipalvelut (terveydenhuollon laitoshuolto) siirretään vastaavasti ko. sopimuksen päätyttyä Kokonaan yksityiselle ulkoistettu Nilsiän ruokapalvelu voidaan sopimuskauden päätyttyä: o Ottaa (Nilsiän/ISS:n välisen sopimuksen niin salliessa) ISS:lle siirtynyt henkilöstö takaisin em. vaihtoehdoilla ja järjestää ruokapalvelut kaupungin tiloissa ja laitteille sekä ko. henkilöstöllä kaupungin omana työnä tai Servican palveluna o Kilpailuttaa palvelu ja Servica osallistuu ko. kilpailuun Servican tarjoaa mahdollisuuden järjestää kaikki Nilsiässä tarvittavat tukipalvelut yhden tuottajan kautta ja kaupungin ja kaupungilta ISS:lle ja Siilisetille siirtyneet henkilöt voivat jatkaa yhdistyneen kaupungin omistamassa palveluyhteisössä paikallisina osaajina. 13

15 5.2 Vesihuolto/ Kuopion Vesi Liikelaitos 1. Nykytilanne Kuopion Vesi Liikelaitos vastaa vesihuoltopalveluista vahvistetuilla toiminta-alueillaan. Henkilökuntaa on 75 henkilöä. Kuopion Veden lisäksi kaupungin alueella toimii 20 vesiosuuskuntaa. Nilsiän kaupungin vesihuoltolaitos toimii taseyksikkönä vahvistetuilla toimintaalueillaan. Henkilökuntaa on viisi henkilöä: vesihuoltopäällikkö, toimistosihteeri, puhdistamon hoitaja ja kaksi laitosmiestä. Nilsiän alueella toimii lisäksi 17 vesiosuuskuntaa. 2. Vesihuolto yhdistyneessä kaupungissa Kuopion Vesi Liikelaitos vastaa jatkossa vesihuollosta Nilsiän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Haasteena on Nilsiän vesihuollon toiminta-alueiden pitkä etäisyys Kuopion Veden nykyisistä toimipisteistä. Jotta toimiva vesihuolto pystytään turvaamaan Nilsiän toimintaalueilla, Nilsiään olisi hyvä perustaa oma tukikohta, josta käsin hoidetaan Nilsiän toiminta-alueen vesihuollon operatiivisia tehtäviä. Nilsiän vesihuollossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä, joiden työpanoksen Kuopion Vesi tarvitsee yhdistymisen jälkeen. Kuopion Veden hallinto-, talous- ja asiakaspalvelutoiminnot sekä suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät hoidetaan keskitetysti. 3. Ennen yhdistymistä tarvittavat toimenpiteet veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut yhtenäistäminen Kuopion Veden maksujen pohjalta Nilsiässä erisuuruiset liittymismaksut eri toiminta-alueilla, liittymismaksujen yhtenäistäminen selvitettävä (liittymismaksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia) vesihuollon asiakaspalvelujärjestelmät yhdistäminen Nilsiän asiakastietojärjestelmän tietojen konvertointi Kuopion Veden järjestelmään (asiakkaat, käyttöpaikat, liittymät, sopimukset, vesimittarit) Nilsiän vesihuoltolaitoksen asiakkaiden siirtäminen Kuopion Veden asiakkaiksi eli vesihuoltosopimusten uusiminen syksyllä 2012 vesihuoltoverkostojen ja niiden laitteiden sijaintien selvittäminen maastomittauksin ja sen jälkeen tietojen vieminen sähköiseen tietokantaan jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden rakenteelliset ja toiminnalliset kuntokartoitukset käytössä olevien automaatiojärjestelmien selvittäminen ja niiden liitettävyyden määrittäminen Kuopion Veden järjestelmiin vesimittarien kartoitus talousveden valvontatutkimusohjelmaan ja pohjavesien tarkkailuohjelmiin tutustuminen ja valvonnan yhdistäminen Kuopion Veden valvontatutkimusohjelmaan 14

16 4. Tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen ennen yhdistymistä Kohdassa 3 mainitut toimenpiteet on tehtävä ennen kuntaliitosta. Toimenpiteet vaativat taloudellisten panostusten lisäksi henkilöresursseja. Vesihuoltoverkostojen sijaintien selvittäminen vaatii mittavaa maastotyötä. Myös maastotyön jälkeinen tietojen vienti Kuopion Veden järjestelmiin on myös työlästä. Vesimittarien kartoitukset vaativat henkilökohtaiset käynnit kaikissa kiinteistöissä. Jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden rakenteelliset ja toiminnalliset kuntokartoitukset on tehtävä paikanpäällä. Kartoitus on aikaa vievää. 5. Vuoden 2012 maksut ja taksat (sisältävät arvonlisäveron) Kuopio Nilsiä Vesimaksu 1,49 /m3 1,71 /m3 jätevesimaksu 2,04 /m3 2,63 /m3 perusmaksu 102 /vuosi 86 /vuosi liittymismaksu (alv 0 %) 2300 (alle 250 k-m2) 2835 (kok.ala 150 m2) 3400 (yli 250 k-m2) 4725 (kok.ala 250 m2) 15

17 5.3 Tilahallinto ja kiinteistöt Nilsiän kaupunki: Tilahallinto ja vuokrajärjestelmä Nilsiässä tilahallintoa hoitaa hallinto-osasto. Varsinaista sisäistä vuokrausjärjestelmää ei ole, vaan vuokrat hoidetaan keskitetysti kirjanpidollisesti hallinnosta. Myös ulkoisen vuokrauksen hoitaa hallinto-osasto. Vuokrien määrityksessä otetaan huomioon hoito- ja ylläpitokulut. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt Nilsiän kaupungin omistamasta kiinteistömassan merkittävin osa muodostuu 4 koulurakennuksesta, terveys- ja palvelukeskuksista, virastotalosta sekä nuorisotalosta. Yhteensä kiinteistöjä on 24 kappaletta ja niiden pinta-ala krs-m 2 ja tilavuus m 3. Rakennusten tasearvo on ,45 milj.. Kuntakonserniin kuuluvia kiinteistöosakeyhtiöitä ovat: Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot, joka hallinnoi kaupungin aravavuokraasuntoja (202 kpl) Kiinteistö Oy Nilsiän Vellikello, joka on 14 asunnon rivitaloyhtiö, josta kaupunki omistaa 7 asuntoa Nilsiän teollisuuskylä Oy, joka rakennuttaa, omistaa ja vuokraa elinkeinoelämää palvelevia toimitiloja ( m 2 ) Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy, joka omistaa Tahkovuoren alueella olevan kylpylä-monitoimihallin Kunnossapito ja hoito Nilsiässä ei ole olemassa erillistä kiinteistöjen hallinnointi- ja kunnossapito-ohjelmaa. Vuoden 2012 talousarviossa on varauduttu huoltokirjaohjelman hankkimiseen kunnossapidon seurantaan. Kiinteistöjen ylläpitoon varataan vuosittain määrätty määräraha talousarviossa. Kiinteistöillä ei ole kaukovalvontaa vaan valvonta hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Kiinteistönhoitopäivystys hankitaan ostopalveluna Tahko 24:ltä. Kiinteistökohtaista sähkön ym. kulutusseurantaa on tehty muutama vuosi. Suurin osa kiinteistöistä on liitetty kaukolämpöön. Sähköntoimitussopimus on sama kuin Kuopiolla. Nilsiän kaupungin omistamat kiinteistöt on vakuutettu If:ssä. Uudisrakentamis- ja peruskorjaustarve Palvelurakentamiseen ei tällä hetkellä ole uudisrakentamistarvetta. Suurimmat talonrakennuksen peruskorjauskohteet taloussuunnitelmakaudella ovat: terveys- ja palvelukeskuksen saneeraus vv (kok.kust.arvio noin 4 milj. ) liikuntatalon peruskorjaus vv (kok.kust.arvio 0,98 milj. ) kirjaston peruskorjaus vv (kok.kust.arvio 0,5 milj. ) 16

18 Kuopion kaupunki: Tilahallinto ja vuokrajärjestelmä Kuopiossa kaupungin omistamista ja hallinnoimista tiloista vastaa Tilakeskukseen, joka toimii nykyisin erillisenä taseyksikkönä johtokuntineen. Tilakeskuksen keskeisimpinä tehtävinä on toimitilojen ja palveluiden järjestäminen kaupungin palvelualueille, tilankäytön tehostaminen, kiinteistöjen arvo ja teknisen kunnon säilyttäminen ja kiinteistöjen tuottavuuden parantaminen. Tilakeskus hoitaa tehtäviään vuokraamalla, ostamalla ja myymällä tiloja, järjestämällä kiinteistöille tarvittavat huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä suunnittelemalla ja rakennuttamalla uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita. Kiinteistöpalveluiden tuotanto on vuoden 2012 alusta eriytetty ja siirretty Itä-Suomen huoltopalveluiden liikelaitoskuntayhtymälle (Servicalle). Tilahallinnon organisointia selvitetään parhaillaan. Kuopiossa on sisäinen vuokrajärjestelmä. Vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokra muodostuu maanvuokrasta, pääoma vastikkeesta (4% rakennuksen nykyarvosta) ja korjausvastuusta (1-2,5% uudishinnasta). Ylläpitovuokra muodostuu ylläpitopalveluista (esim. kiinteistönhoito, jätehuolto, siivous, kunnossapito), energian ja veden kulutuksesta sekä käyttäjäpalveluista. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt Kuopion kaupungin suoraan omistamia rakennuksia on 464, niiden tasearvo on 168,4 milj. ( ). Lisäksi kaupungilla on palvelutuotantoon vuokrattuja tiloja. Kaupunkikonsernissa on useita kiinteistöjä omistavia ja kiinteistöjen hallintaan keskittyviä yksiköitä, joista suurimmat ovat: Niiralan Kulma Oy, kaupungin 100%:sti omistama vuokrataloyhtiö, jolla tytäryhtiöt mukaan lukien noin 5900 asuntoa. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, kaupungin 100%:sti omistama vuokrataloyhtiö, joka rakennuttaa, hallinnoi ja vuokraa asuntoja Kuopiossa opiskeleville. Kiinteistö-KYS Oy, kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama vuokrataloyhtiö (1165 asuntoa). Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat, kaupungin 100%:sti omistama yhtiö ylläpitää ns. elinkaarimallilla toteutettuja koulurakennuksia. Kiinteistö Oy Kuopion Luukas, kaupungin 80,8%.sti omistama yhtiö ylläpitää päiväkotirakennuksia Kuopion Pysäköinti Oy, kaupungin 100%:sti omistama yhtiö, joka ylläpitää Toriparkin pysäköintilaitosta. Kunnossapito ja hoito Kiinteistöpalvelut (laitoshuolto, kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoito) ostetaan pääsääntöisesti Servicalta ja kiinteistöjen ulkoaluetyöt Kuntatekniikka liikelaitokselta. Noin 30% laitoshuollon palveluista ostetaan muualta kuin Servicalta. Maaseutualueiden kiinteistönhoitoa ja ulkoaluetyötä ostetaan ulkoa. Kuopiossa rakennusten kunnossapidon työohjelmointia tehdään ennakoivasti usean vuoden jänteellä. Vuosittain tehtävät työt päätetään talousarviovalmistelun yhteydessä. Kiinteistönhoidon ohjaustyökaluna käytössä on RES-huoltokirja. Suurin osa Kuopion omistamista kiinteistöstä on liitetty kaukovalvontaan. 17

19 Uudisrakentamis- ja peruskorjaustarve Toimitilarakentaminen on viime vuosina vahvasti painottunut peruskorjaukseen. Uusia palvelutiloja, kuten Martti Ahtisaaren koulu sekä Päivärannan koulu, on toteutettu elinkaarimallilla eikä kaupungin perusinvestointeina. Talonrakennuksen peruskorjaukseen on vuoden 2012 talousarviossa budjetoitu yhteensä hieman yli 20 milj.. Peruskorjausinvestointitaso tulee lähivuosina nousemaan. Suurimmat yksittäiset talonrakennuksen investointikohteet lähivuosina Kuopiossa ovat: Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus, vv , 27,3 milj. Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset (Vehkalampi, Jynkkä, Kalevala, Riistavesi ym.) Valkeisen sairaalan peruskorjaus ja hoitolaitosten turvallisuusparannukset Karttulan koulukeskuksen peruskorjaus/uudisrakennus Kuntaliitoksesta seuraavaa: Nilsiän tilahallinto siirtyy Tilakeskuksen hoidettavaksi ja Tilakeskus tilaa kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon. Nilsiän kiinteistöt viedään Kuopion Kiinteistötietojärjestelmään (omaisuudenhallinta, kiinteistökanta, vuokrasopimukset). Nilsiän kiinteistöille tehdään kunnossapito-ohjelmointi. Vuokrajärjestelmät harmonisoidaan riittävän siirtymäajan kuluessa. Kuntaliitoksen yhteydessä rakennukset liitetään kaupungin kaukovalvontaan. 18

20 5.4 Kuntatekniikkaliikelaitos Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos on aloittanut toimintansa Liikelaitos tuottaa seuraavia palveluja: liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito korjaamo- ja varikkopalvelut kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapito kunnallistekniikan rakentaminen puisto-, vapaa-ajan alueiden sekä satamarakentaminen sekä tutkimus- ja mittauspalveluja. Liikelaitoksen liikevaihto on noin 26 milj. euroa ja henkilöstöä noin 220 henkilötyövuosilla mitattuna. Nilsiässä yleisten alueiden ylläpitotyöt on pääosin ulkoistettu. Maanrakennusmestari hankkii katujen talvihoidon ja isompien nurmialueiden hoidon urakkakilpailulla. Omaa henkilöstöä on työnjohdon lisäksi yksi ylläpidon ammattimies ja varastonhoitaja sekä kesäajan määräaikaiset henkilöt. Talvitöihin on saatu apua mittaustoimelta. Omaa yleisten alueiden ylläpitokalustoa ei juuri ole. Kaupungin varastolla on sekä kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon että vesihuollon tarvikkeita. Jätekukon jäteaseman aukipito (1 pv/viikko) on ostettu kaupungilta. Kuntatekniikalle kuuluvat lisäksi satama, maa- ja metsätilat sekä yksityistieasiat. Yleisten alueiden ylläpidon liikevaihto on hieman yli euroa ja varasto noin euroa. Kunnallistekniikan rakentaminen tilataan kokonaan urakoina ja katuvalojen vaihto teetetään erikseen. Katujen ja viheralueiden sekä liikuntapaikkojen korjauksien liikevaihto on yli 100.o00 euroa, katuvalojen vaihto noin euroa ja uuden kunnallistekniikan rakentaminen noin 1,44 milj. euroa. Kuntien yhdistyessä Kuopion kuntatekniikan palvelukseen siirtyisi Nilsiästä ylläpidon ammattimies, varastonhoitaja sekä kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa. Kuntatekniikan työkanta on muodostettava sellaiseksi, että kaikki neljä henkilöä työllistyvät täysiaikaisesti vuoden ympäri. Katuvalojen vaihto on mahdollista siirtää kuntatekniikan tehtäväksi vuoden 2013 alusta. Loput työt on järkevää hankkia yksityisiltä markkinoilta. Ongelmaksi Nilsiässä saattaa muodostua työnjohto kun maanrakennusmestari on syytä pitää tilaajapuolella. Työnjohtajan hankkiminen neljälle henkilölle nostaisi kustannuksia liikaa. Työnjohdosta on sovittava yhdessä Kuopion Veden ja Itä-Suomen liikelaitoskuntayhtymä Servican kanssa. Muutoksen suunnitteluvaiheessa on huolehdittava siitä, etteivät Kuopion kaupungin eri teknisen sektorin toimijat rakenna päällekkäisyyksiä, vaan haetaan tehokkainta toimintamallia palvelujen tuottamiseen. 19

1 ICT JOHDANTO. Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin.

1 ICT JOHDANTO. Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin. TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 3 2 TEHDYT SELVITYKSET... 4 3 ICT-INFRARATKAISUT... 5 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 5 3.2 Tietoliikennepalvelut... 6 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

HALLINTOHENKILÖSTÖ/ 1000 AS

HALLINTOHENKILÖSTÖ/ 1000 AS 1(6) Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys HALLINTO- JA TUKIPALVELUT -RYHMÄN RAPORTTI 1. NYKYTILANTEEN KUVAUS Hallinto- ja tukipalvelujen nykytilanteen kuvaus toteutettiin liitteenä olevilla lomakkeilla.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm 15.2.2017 Varmistamme, että suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistävät palvelut kyetään turvaamaan tulevaisuudessakin. Teemme sen

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimitilat ja kiinteistöt työryhmän väliraportti

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimitilat ja kiinteistöt työryhmän väliraportti Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimitilat ja kiinteistöt työryhmän väliraportti Valmistelija Pasi Keskitalo Puheenjohtaja Terho Ojanperä Sisällys Nykytilan kartoitus, mitä tehty... 3 Työryhmien

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Palvelulupaus maakunnille

Palvelulupaus maakunnille Palvelulupaus maakunnille 23.3.2017 KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille Tilakeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI Jalasjärven kunta Tekninen osasto Kirkkotie 4, PL 12 61601 JALASJÄRVI Ympäristösihteeri Jutta Lillberg-Puskala jutta.lillberg-puskala@jalasjarvi.fi puh. 06 4580 315, 040 5343 655 28.1.2014 Läsnäolijat:

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

ICT-työryhmän tilannekatsaus

ICT-työryhmän tilannekatsaus ICT-työryhmän tilannekatsaus Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 24.4.2017 Juhani Heikka Pääteemat 1. Esivalmistelun eteneminen 2. POP-IT hankkeen keskeisimpiä tuloksia 3. ICT-palvelujen järjestäminen 4. Rahoitusmahdollisuudet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 275 28.09.2015. 275 Asianro 28/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 275 28.09.2015. 275 Asianro 28/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 23/ 1 (1) 28.09. 275 Asianro 28/00.02.01/ Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet: 1230/2013 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 28.8. koskien valitusta kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Kouvolan Veden johtokunnan selvitys toimintojen tehostamisesta sekä käyttötalousmenojen vähentämisestä

Kouvolan Veden johtokunnan selvitys toimintojen tehostamisesta sekä käyttötalousmenojen vähentämisestä 29.8.2014 Kouvolan Vesi Kouvolan Veden johtokunnan selvitys toimintojen tehostamisesta sekä käyttötalousmenojen vähentämisestä Kaupunginhallituksen 16.6.2014 182 pyynnön mukaisesti. Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Tiina Laitinen dosentti, ylifyysikko Kuvantamiskeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala 27.10.2014 1 Toimintaympäristö KYS Terveydenhuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 23.3.2015 Kaupunginhallitus 123 30.3.2015 56 Määrärahan lisääminen Tapiolan taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 15.4.2011 Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi Yleiskuvaus Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvat: kaupunkiympäristön suunnittelu; rakentaminen ja kunnossapito; ympäristö-

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lääkäriliiton Länsipohjan paikallisosaston johtokunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Papunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot