1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET"

Transkriptio

1 TUKIPALVELUT

2 Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO TEHDYT SELVITYKSET ICT-INFRARATKAISUT Perusinfrastruktuuripalvelut Tietoliikennepalvelut Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT PALVELUALUEILLE Yleishallinnon ICT-palvelut Taloushallinnon ICT-palvelut Henkilöstö- ja palkkahallinnon ICT- palvelut Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen ICT- palvelut Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ICT- palvelut Perusterveydenhuollon ICT-palvelut Perusturvan ICT-palvelut Servica-tukipalvelujen ICT-palvelujen järjestäminen LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT Selvitys tukipalveluista Vesihuolto/ Kuopion Vesi Liikelaitos Tilahallinto ja kiinteistöt Kuntatekniikkaliikelaitos

3 1 ICT JOHDANTO Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin. Toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana on ollut kansalaisille suunnattujen palvelujen säilyminen Nilsiässä nykyisissä toimipisteissä. ICT- ratkaisut suunnitellaan niin, että Nilsiässä otetaan käyttöön vastaavat Kuopion käytössä olevat ICT-palvelut ja yhdistymisen jälkeinen tietojärjestelmien rinnakkaiskäyttö pyritään minimoimaan. Nilsiän kaupungin omassa käytössä olevat tietojärjestelmät ja niiden sopimukset siirretään Kuopion vastuulle. Useimmat niistä tulee irtisanoa jo vuoden 2012 aikana. Talousja henkilöstöhallintoratkaisussa on rinnakkaiskäyttövaatimus minimissään Nilsiän v tilinpäätöksen teon valmistumiseen saakka. Joidenkin tietojärjestelmien tietojen perustaminen ja käyttöönotto on toteutettava jo vuoden 2012 aikana. Oppilaitosten järjestelmät on oltava käytettävissä lukuvuoden alussa, siis 08/2012. Edellytyksenä järjestelmien käytettävyydelle on se, että molempien kaupunkien oppilasjärjestelmien tietoja on voitava tarkastella rinnakkain tietosisällön yhtenäistämiseksi. Asian esteenä olevat mahdolliset tietosuojakysymykset on saatava sitä ennen ratkaistuksi. Henkilöstöhallinnon järjestelmään on perustettava työsopimukset ja henkilöstön perustiedot hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta Samoin taloussuunnittelun ja työajansuunnittelun ratkaisut otetaan käyttöön jo v 2012 aikana. Siirtyminen uusiin järjestelmiin, uusien työasemien ja perusohjelmaversioiden toimitus ja käyttöönotto edellyttää, että henkilöstön siirtyminen ja uudet tehtävät/roolit on ICT:n käytettävissä riittävän ajoin, viimeistään lokakuun 2012 alussa. Siilisetin käyttämät järjestelmät ovat Siilinjärven kunnan, joten niiden sopimuksia ei voida siirtää mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä. Lähes kaikki tietojärjestelmäinvestoinnit ja muutokset toteutetaan v 2012 aikana ja vuoden 2012 rahoituksella, jotta muutokset on voitu ottaa käyttöön alkaen. 2 TEHDYT SELVITYKSET Työryhmä, johon kuuluu edustajia Nilsiästä, Siilisetistä, Siilinjärveltä ja Kuopion kaupungilta, Servicasta ja Istekki Oy:stä, on koostanut käytössä olevat tietojärjestelmät ja laitteet, listannut ICT-sopimukset, palvelujen kustannustietoja, palvelun tuottaja- ja asiakasverkostoja sekä hahmotellut tietojärjestelmämuutostarpeita. Loppuraportti on tiivistelmä selvityksen pohjalla olevista palvelualuekohtaisista aineistoista. 2

4 3 ICT-INFRARATKAISUT 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut Perustekniikkaan kuuluvat ratkaisut ja palvelut, jotka mahdollistavat käyttäjälle tietojärjestelmien käytön: toimialuepalvelut, työasema- ja oheislaitepalvelut, käyttäjän hallintapalvelut, tietoliikennepalvelut ja sähköpostipalvelut. Nilsiä- kuntaliitosselvityksen perustekniikan selvittäminen koskee varsinaista Nilsiän kaupunkia ja organisaatioita, joilta Nilsiä hankkii palveluja tai tuottaa palveluja. Siilinjärven kunnan ICT-palveluyksikkö tuottaa tietotekniikkapalvelut sekä Siilisetille että Siilinjärven kunnalle. Nilsiän kaupungin ICT-tietotekniikkapalvelut järjestää kaupunki itse. Kuopion kaupungin ja Servican tietohallintopalvelut tuottaa kaupungin tietohallinto ja tietotekniikkapalvelut Istekki Oy. Nilsiän ja Siiliset ruokahuollon palvelut Nilsiässä tuottaa ISS-Palvelut Oy. Tietohallinnon näkökulmasta tietotekniikkapalvelut on tuotettavissa Kuopion mallin mukaisina tarvittaessa. Nilsiän hallinnon ja Siilisetin työasemien Microsoft-lisenssit on hankittu pääosin useilla volyymisopimuksilla. Sopimusten päättymisajankohtia on vuoden 2012 puolella ja vuoden vaihteessa 2012/2013. Sopimusten uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut jaetaan Nilsiän ja Kuopion kesken niin, että Nilsiä vastaa vuoden 2012 menoista ja Kuopio lähtien vuodesta Joitakin lisenssejä jää Siilisetiltä Siilinjärven kunnalle, joten näitä korvaavat lisenssit hankitaan uusina lisensseinä tai vuokrakäyttöoikeuksina. Nilsiä käyttää ulkoisen toimittajan toimittamaa sähköpostijärjestelmää. Nämä palvelut irtisanotaan ja siirrytään käyttämään Kuopion vastaavaa palvelua. Sähköpostien siirrossa ja uudelleen ohjauksesta on sovittava erikseen. Uudistamisen myötä Nilsiän ja Siilisetin, se osuus joka liittyy Nilsiä palvelujen tuottamiseen, ICT-laitteet korvataan uusilla laitteilla, työasemat vakioidaan, käyttöön otetaan uudet versiot toimisto- ohjelmista ja sähköpostijärjestelmä uudistuu. Käyttäjähallinnan ja käyttäjätuen palvelut siirtyvät Istekin hoitamiksi keskitetyiksi palveluiksi. Perustukipalvelut suoritetaan mahdollisimman pitkälle etäpalveluina. Muu Siilisetin perusteknologiaratkaisut ja palvelut jäävät sellaisenaan Siilinjärven kunnalle. Oppilaitosten työasemat, jotka on Nilsiä hankkimia, jäävät sellaisenaan käyttöön. Yhdistymisen jälkeen työasemat ja niihin liittyvät palvelut harmonisoidaan Kuopion mukaisiksi. Nilsiästä Kuopion kaupungin palvelukseen tuleville työntekijöille järjestetään käyttöön uudet sähköpostiosoitteet ja sähköpostilaatikot. 3

5 3.2 Tietoliikennepalvelut Tietoliikennepalvelut muodostuvat runkoverkosta, aktiivilaitteista, kiinteistökaapeloinneista, palomuuripalveluista sekä langattomista verkkopalveluista. Nilsiän kaupungin runkoverkko muodostuu omista ja palveluna ostetuista runkoverkkopalveluista. Verkko kattaa yhteydet Nilsiästä Kuopioon. Yhteys ostetaan operaattorilta palveluna. Siilinjärven tietoliikenneverkko ulottuu kaikkiin Nilsiän alueella oleviin toimipisteisiin, joihin Siiliset tai Siilinjärven kunta tuottaa palveluja. Nilsiä on yksi suurimmista Savon Kuidun omistajista. On selvitettävä, miten Nilsiä on sitoutunut Laajakaistaa kaikille -hankkeeseen. Ehyt tietoturvallinen verkkoratkaisu on toteutettavissa yhteistyössä Nilsiän, Siilinjärven, Kuopion ja operaattoreiden kanssa. Nykyinen verkko peittää hyvin toimipisteet ja yhteydet pienin muutoksin ja lisäyksin. Istekki Oy uusii kaikki verkon aktiivilaitteet ja langattomat tukiasemat. 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalveluselvityksessä on suunniteltava puhelinkeskusteknologia, keskuspalvelut, laitteistot, sovellukset, puhelimet, palvelusopimukset, taksat, kustannusten kohdentaminen, puhelinnumerot, yhteistiedot ja puhelinkeskusinfotarve. Nilsiän ja Siilinjärven puhelinvaihdeverkot on liitetty yhteen. Puhelinvaihdeverkon ohjelmisto on Siilinjärvellä uudempaa versiota kuin Kuopiolla. Vaihdeverkon alanumerointi on kaikissa 5-numeroinen kuten Kuopionkin alanumerointi. Vaihdeverkon lankanumeroiden ja matkapuhelimien välillä on ns. konttoripalvelu helpottamassa puhelinliikennettä. Numeroiden pitäminen nykyisellään on teknisesti mahdollista, mutta Kuopion numeroinnista tulisi epäyhtenevä ja hiukan monimutkainen. Istekki Oy:n vaihteissa, Kuopion ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, on menossa perinteisten lankapuhelimien alasajo ja suunnitteilla on v.2012 toteuttaa puhelinliikenne uudella IP -alustan vaihdeverkkoratkaisulla, VoiP -puhelimilla ja vaihdeverkkoon liitetyllä matkapuhelimilla. Samalla pyritään minimoimaan perinteisen lankavaihteen hinnaltaan suhteellisen kallis päivitys. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että Nilsiän puhelinliikenne toteutetaan pääosin VoiP -puhelimilla, matkapuhelimilla, suorilla pääkeskuksen liittymillä kriittisissä paikoissa sekä Virve -puhelimilla. Tavoitteena on päästä kahden puhelinlaitteen mallista (lanka +matkapuhelin) yhden päätelaitteen käyttöön. Puhelunvälitys toimii kuten Kuopiossa nykyisin. Puhelinliikennesopimukset ovat kaikilla ko. yhteisöillä saman operaattorin kanssa. Taksat ovat samat kaikille. Palvelut on hankittu yhteisen hankintatoimen kilpailutuksen tuloksena. IS- hankinta Oy:n telekilpailutus on tulossa v Nilsiän puheratkaisut kevenevät perinteisestä puhelinvaihteesta luopumisen myötä ja puheratkaisut pääosin toteutetaan integroituna tietoliikenneverkkoon VoiP-puheluina ja IP-alustan vaihdeverkkoratkaisun yhteydessä. Matkapuhelinliikenne yhdistetään puhe- 4

6 lunvälityspalveluihin. Asiakaspalvelupisteet saavat käyttöönsä Contact Center -palvelun asiakaspalvelun tehostamiseksi sekä Nispa-puhelunohjaus- ja viestintäjärjestelmän. 4 TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT PALVELUALUEILLE Tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen lähtökohtana on se, että kaikki tietojärjestelmäpalvelut yhdistetään Kuopion kaupungin ja Servican vastaaviin palveluihin. Tässä yhteydessä irtaannutaan Nilsiän tietojärjestelmä- ja palvelusopimuksista ja päivitetään Kuopion vastaavat sopimukset. Poistuvien tietojärjestelmien välttämättömien tietojen saanti järjestetään kustannustehokkaasti. Osaan Kuopion tietojärjestelmiin tallennetaan tiedot ja osaan järjestelmiin tiedot muunnetaan koneellisesti Nilsiässä käytössä olleista järjestelmistä. 4.1 Yleishallinnon ICT-palvelut Kuopiossa on käynnissä julkaisuhallinnon uudistamishanke (JUHA), jossa varaudutaan kuntaliitoksen tuomiin julkaisu- ja tiedotustarpeisiin. Dokumentin- ja asianhallintajärjestelmien uudistamisprojektissa (DAHA) linjataan myös Nilsiän kaupungin nykyiseen asianhallinnan järjestelmän jatkokäyttöä. 4.2 Taloushallinnon ICT-palvelut Pääsääntöisesti Nilsiän kaupungin nykykäytössä olevat tietojärjestelmät irtisanotaan siten, että niiden aktiivikäyttö jatkuu korkeintaan Nilsiän kaupungin tilinpäätökseen saakka. Sen jälkeen osa järjestelmistä säilyy kyselykäytössä tarpeellisen ajan, kuitenkin korkeintaan vuoden 2013 loppuun saakka. Koska Kuopion väkiluku nousee mahdollisen kuntaliitoksen myötä yli asukkaaseen, voi Kuopion kaupungin tietojärjestelmien käyttöoikeusmaksuissa ilmetä korotuspaineita, koska joidenkin tietojärjestelmien käyttöoikeusmaksut on toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa porrastettu asukasluvun mukaan. Nilsiän yhteispalvelupisteeseen järjestetään kassatyöasema kaupungin maksujen vastaanottamista varten. 4.3 Henkilöstö- ja palkkahallinnon ICT- palvelut Haasteelliseksi jää liitoksen jälkeisessä toiminnassa henkilöstön kokemustietojen koostaminen palvelutodistuksia varten, koska kokemustiedot ovat useammissa järjestelmissä. Työ edellyttää käsin tehtävää työtä, ellei kokemustietoja ole viety yhteen järjestelmään. Henkilöstön sähköisen asioinnin ja työajanseurannan ja matkalaskutuksen ICT-ratkaisut vaihtuvat. Henkilöstö- ja palkkatiedot tallennetaan Kuopion kaupungin ja Servican käytössä oleviin järjestelmiin, joita hoitaa Kuhilas Oy. 5

7 4.4 Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen ICT- palvelut Kaupungeilla on eri kuntarekisterit käytössä. Toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että palveluprosessilla on käytössä vain yksi kuntarekisteri. Ympäristönsuojelun tietojen konversion yhteydessä hankitaan nyt Nilsiässä käytössä oleva ympäristöosamoduuli laajennuksena koko Kuopion kaupungin käyttöön. Nilsiä ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Siilinjärveltä. Siilinjärvi käyttää tässä toiminnossa samaa tietojärjestelmää kuin Kuopio. Nilsiän tiedot siirretään Siilinjärven järjestelmästä Kuopion järjestelmään. Osoiterekisterit on päivitettävä yhteisten tienimien muuttamisen takia vuoden 2013 alkuun mennessä. Jos rakennusvalvonta tuottaa palveluja jatkossakin Rautavaaralle, tulee sen käyttää toiminnassaan Rautavaaran tietojärjestelmiä. 4.5 Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ICTpalvelut Oppilashallinnon ja -asioinnin järjestelmät yhdistetään ennen syyslukukauden alkua Yhdistämisen suunnittelu pitäisi pystyä aloittamaan jo helmi- maaliskuussa Päivähoidon järjestelmän tiedot muunnetaan Kuopion järjestelmään. Samalla mahdollistetaan järjestelmien rinnakkaiskäyttö siirtymäajalla v 2012 sekä muodostetaan vanhoista tiedoista kyselykanta myöhempää tarvetta varten. Kuopion kaupungin omat koulutoimen ja päivähoidon järjestelmien asiantuntijaresurssit ovat tällä hetkellä kriittiset, koska oman toiminnan laajeneminen ja järjestelmätoiminnallisuuksien lisääminen kuormittaa järjestelmäasiantuntijoita aiempaa enemmän. Tämän vuoksi järjestelmien operointiin, ylläpitoon ja kouluttamiseen liittyvän henkilöstön resurssien riittävyyteen kuntaliitoksen toteuduttua on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nilsiässä on käytössä sama kirjastojärjestelmä kuin Kuopiossa, mutta ei verkkokirjastoa. Nilsiä on samassa tietokannassa Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kanssa, joten mahdollisessa yhdistymisessä asiakas- ja aineistorekisterit irrotetaan yhteistietokannasta ja liitetään Kuopion tietokantaan. Verkkokirjasto sekä keskitetyt tuki- ja etäpalvelut tuovat kustannussäästöjä. Lähivuosina on tulossa sekä järjestelmä- että formaattimuutoksia. Tällä toimintamallilla selvitään yhdellä muutoksella. Jos pelkkä Nilsiän kirjasto siirtyy, Koillis-Savossa tarvitaan 2-3 erillistä muutosta lyhyen ajanjakson puitteissa. Kuopion ja Koillis-Savon yhteinen kirjasto tukisi maakuntakirjaston suunnitelmaa (Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Pohjois- Karjala), jossa osapuolet suunnittelevat lähivuosille yhteistä kirjastojärjestelmän kilpailutusta sekä selvitystä siirtymisestä yhteiseen kirjastojärjestelmään. Kirjastoautopalvelu on tällä hetkellä Juankosken, Nilsiän, Kaavin ja Tuusniemen yhteisesti järjestämä. Kuntaliitoksen toteutuessa suositeltavin malli järjestää kirjastoautopalvelu alueellisena siten, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastot olisivat Kuopion lähikirjastoja. Kuopiolla on jo kokemusta tällaisesta toimintamallista Karttulan kanssa. 6

8 Kuopio on uudistamassa kansalaisopiston hallintojärjestelmää. Uusi järjestelmä tulee olemaan sama järjestelmä/palvelu, joka on Nilsiässä käytössä tällä hetkellä. Tavoitteena on liittää Koillis-Savon kansalaisopisto, johon Nilsiä kuuluu, osaksi Kuopion kansalaisopistoa. 4.6 Perusterveydenhuollon ICT-palvelut Perusterveydenhuollossa ICT-palvelut elävät isoa murrosta. Kansallisina hankkeina on sähköinen lääkemääräys ja potilastietojen sähköinen arkisto, joiden käyttöönottoa toteutetaan samanaikaisesti liitosselvitys- ja liitoksen toteutuksen kanssa. Samoin ollaan toteuttamassa alueellista potilastietojärjestelmää Pegasos-potilastietojärjestelmäympäristössä. Samansuuntainen alueellinen ratkaisu on suunnitteilla myös Efficatuoteperheen käyttöön. Sähköinen lääkemääräys ja arkisto edellyttävät vahvaa tunnistamista ja toimikortteja. Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoaikataulut on suunniteltu valtakunnallisesti ja aikataulutettu vuodelle Liitosselvityksen myötä arvioidaan, voidaanko käyttöönoton aikataulua lykätä puolella vuodella Nilsiässä (Siilisetissä). Tällöin vältettäisiin yhdistymisen myötä syntyvät ylimääräiset muutostarpeet. Kuopiossa otetaan v 2012 aikana käyttöön Aluepegasos-järjestelmää ja sähköinen lääkemääräys, toteutetaan kansallista sähköistä potilastietoarkistoa sekä laajennetaan Kuntoapu-ohjelmiston käyttöä hoitotarvikejakeluun. Sairaanhoitopiirin alueelle käyttöönotetaan digitaalinen EKG-arkistoratkaisu ja hankitaan sairaankuljetuksen ja ensihoidon tietojärjestelmäratkaisu. Nämä kaikki ratkaisut vaikuttavat myös Nilsiään ja yhdistymisen yhteydessä toteutettaviin ratkaisuihin. Keskeiset potilastietojärjestelmät ovat vaihtuneet ja vaihtuvat mahdolliset liitoksen myötä uudelleen lyhyen ajan sisällä. Tästä seuraa vanhojen järjestelmien ympäristöjen päällekkäistä ylläpitotarve katselukäyttöä varten. Tiedontarvitsijoiden kannalta tietojen katselu useammasta ympäristöstä asettaa toimintaprosesseille ja tietojärjestelmien rajapinnoille haasteita. Ratkaistavana on mm. nykyisen Siilisetin Effica-järjestelmän tietojen hyödyntäminen yhdistymisen jälkeen. Haasteena on valtakunnallisten hankkeiden ja aikataulujen sovittaminen ja käyttöönottojen toteuttaminen kustannustehokkaasti ja asetettujen aikataulujen puitteissa. Perusterveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut toteutetaan AluePegasoksella, joka on Kuopion käytössä jo keväästä Ratkaisu yhtenäistää entisestään alueellista tietojenkäsittelyä ja terveydenhuollon toimintaprosesseja. Nilsiä saa käyttöön vahvan tunnistamisen, toimikortit, korttien jakelun ja kansalliset tietojärjestelmärajapinnat. 4.7 Perusturvan ICT-palvelut Nilsiäläiset asiakkaat perustetaan Kuopion Effica Sosiaali -järjestelmään uusina asiakkuuksina. Siilisetin nykyiseen Effica- järjestelmään tai järjestelmän tiedoista toteutetaan selailukanta. Tuetun työllistämisen seurantaan otetaan käyttöön Kuopion jo käytössä oleva järjestelmä. 7

9 Kehitysvammaisten palvelut ja palveluohjaus käsitellään jatkossa Effica Sosiaali - järjestelmällä perusturvan palvelualueella. 4.8 Servica-tukipalvelujen ICT-palvelujen järjestäminen Itä- Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) on Kuopion kaupungin ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yhteisesti muodostama kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa ruokahuollon, kiinteistöhuollon ja logistiikan sekä laitoshuollon palveluja asiakkailleen. Servica on aloittanut liiketoimintansa Vuoden 2013 alusta palvelut laajenevat hajautetun laitoshuollon ja välinehuollon alueille. ICT:n näkökulmasta Servica on itsellinen organisaatio. Sillä on oma toimialue, sähköposti, taloushallinto, henkilöstö- ja palkkahallinto, web-sivustot jne. Nilsiä on siirtänyt ruokapalveluidensa tuottamisen ISS- Palveluille. Nilsiässä on käytössä Timecon- järjestelmä kulunvalvonnassa ja kameravalvonnassa. Nilsiän Timecon- järjestelmä sovitetaan vastaavaan Kuopion kaupungin kulunvalvontajärjestelmään, jota Servica hyödyntää. Tällöin voidaan luopua Nilsiän erillisestä Timecon- järjestelmästä. Työajanseurannassa käytetään EsMikko-järjestelmää. Liitoksen toteutuessa on ensisijainen tavoite käyttää olemassa olevia järjestelmiä ja keskittää järjestelmien määrä siten ettei käytetä päällekkäisiä toiminnallisia järjestelmiä. Kaikkien toimialojen tietojärjestelmien kehitystarpeet kartoitetaan ja toteutetaan yhtymähallinnon ja toimialojen yhteisellä päätöksellä kiireellisyysjärjestyksessä. Vastaavasti liitoksen toteutuessa siirtyvien toimialojen tietojärjestelmätarpeet kartoitetaan ja toteutetaan ensisijaisesti olemassa oleviin järjestelmiin. 8

10 5 LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica - Kuopion Vesi - Tilakeskus - Kuntatekniikkaliikelaitos Yhteenveto Tässä tukipalveluja koskevassa selvityksessä on tukipalveluina käsitelty ruokapalvelut (koulut, päiväkodit, terveydenhuolto), laitoshuolto ja kiinteistönhoito ja -ylläpito (kaupungin julkiset kiinteistöt) sekä terveydenhoidon välinehuolto. Kuopion kaupungin tukipalvelu-uudistus on toimeenpantu alkaen, jolloin ko. tukipalvelujen palvelutuotantovastuu siirtyi keskitetysti Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymälle, Servicalle. Servican omistavat Kuopion kaupunki (60 %) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KYS (40 %). Tässä tilaaja-tuottaja ulkoistamismallissa ko. omistajat ovat aidosti ulkoistaneet palvelutuotannon omassa omistuksessaan ja sidosyksikköasemassa olevalle tuottajalle. Servican henkilömäärä oli henkilöä ja v liikevaihtoarvio on 58.2 milj.. Yhdistymissopimusaikana v alusta on suunnitteilla KYS:n ja Kuopion kaupungin terveyspalvelujen välihuollon yhdistyminen ja organisoiminen osaksi Servicaa sekä Kuopion kaupungin hajautetun laitoshuollonliittyminen osakasi Servicaa. Nilsiän kaupungin tukipalvelujen tuottamisorganisointi poikkeaa merkittävästi edellä mainitusta. Nilsiän ruokapalvelut on ulkoistettu kilpailuttamalla v alusta yksityiselle tuottajalle ISS:lle (5+2 -vuotinen sopimus). Laitoshuolto on terveydenhuollon osalta ulkoistettu Siilisetille. Muu kaupungin laitoshuolto on Nilsiän omaa tuotantoa. Terveydenhuollon välinehuolto Siilisetin toimintaan kuuluen on järjestetty KYS:n välinehuollon kautta. Nilsiän kaupungin peruskiinteistönhoito tehdään omana työnä, jota täydentää LVIA-ostopalvelut. Kiinteistöjen perusylläpito tehdään myös omana työnä, mutta merkittävämmät korjaus- ja parannushankkeet (yli ) hankitaan ostopalveluina. Nilsiän tukipalvelujen yhteenlaskettu volyymi on n. 2.7 milj. /v, josta ruokapalvelut ovat n. 0,8 milj.. Siilisetin laitoshuollon liikevaihdoksi arvioidaan lisäksi milj.. Tukipalveluissa (laitoshuolto ja kiinteistöt) työskentelevien Nilsiän kaupungin vakituisten henkilöiden määrä on 1,5+16,5 henkilöä (esimiehet+ammattihlöt). Siilisetin laitoshuollon henkilöstön määrä on 1+15 henkilöä. Lisäksi yksityiselle kilpailuttamalla ulkoistetuissa ruokapalveluissa työskentelee Nilsiän kaupungilta siirtynyttä henkilöstöä. Tarkemmin em. on kuvattu tukipalveluittain liitteessä 1. 9

11 5.1 Selvitys tukipalveluista 1. Nilsiän ruokapalvelut Nilsiä on ulkoistanut kilpailuttamalla koko kaupungin ruokapalvelut v kilpailutuksella (5 v. sopimus vv ja 2-vuoden optio). Ruokapalveluista vastaa ISS. Sille siirtyi Nilsiän kaupungin ko. henkilöstö. ISS toimii kaupungilta vuokratuissa tiloissa ja kaupungin omistamilla päätuotantolaitteilla: Yksi valmistuskeittiö Kolme jakelukeittiötä ja 4 päiväkotipalvelupistettä (2 ryhmäpäiväkotia) sekä n. 100 toimitusateriaa päivässä Ei erillistä henkilöstöravintolaa, kaupungin henkilöstö voi ruokailla lähikoululla ja palvelukeskuksessa 2. Laitoshuolto Ruokapalvelujen liikevaihto on noin ja ateriamäärä v oli 1400 ateriaa päivässä ja aamupalat ja iltapalat päälle. Ruokapalvelujen tilaamisesta Nilsiän kaupungilla vastaava henkilö on Riitta Kokkonen ja Nilsiän palvelukeskuksen ruokapalvelujen tilaajana on Siiliset. Nilsiän kaupungin oman laitoshuollon hoidettavana on n m2 yli 20 kohteessa. Suurimmat omat laitoshuoltokohteet ovat Yläkoulu, Alakoulu ja kaupungintalo sekä Liikuntatalo. Laitoshuollossa on omaa henkilöstöä 10.5 (osalla myös ravitsemustyötä). Kaupungin oman laitoshuollon liikevaihto v oli n Nilsiän laitoshuolto hoitaa viiden vuokralla olevan tahon laitoshuollon sopimuksilla. Laitoshuollon ohjauksesta ha hallinnollisesta osuudesta vastaa työhön osallistuva siivoustyönohjaaja. Terveydenhuollon ja päiväkotien laitoshuollosta Nilsiässä vastaa Siiliset, jolla on palvelukeskuksessa 11 ja muissa kohteissa 4 henkilöä. Osa Siilisetin laitoshuollon henkilöstöstä on Nilsiän kaupungilta siirtynyttä samoin kuin laitoshuollon esimies ja laitoshuollon mitoitus. Siilisetin laitoshuollon piirissä oleva pinta-ala on 7103 m² (palvelutalo, päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoito). Laitoshuoltajien tehtäviin kuuluu siivouksen lisäksi ruokahuoltoa, vuodehuoltoa, vaatehuoltoa, apuvälinehuoltoa, välinehuoltoa sekä viherkasvien hoitoa. Vuodeosastolla, muiden kuin siivoustehtävien osuus on yli 65 % työajasta. Päiväkodeilla ruokahuollon ja tekstiilihuollon osuus on 85 % työajasta. 3. Kiinteistönhoito- ja ylläpito Kaupungin kiinteistöjen peruskiinteistönhoidosta vastaa rakennusmestarin alaisuudessa omat kiinteistönhoitajat/talonmiehet, keskimäärin 5.5 kiinteistönhoitajaa. Kiinteistöjen perusylläpitoa/korjauksia sekä pienkohteiden rakentamista (alle , 1-2 kpl/a) tekee kaksi kirvesmiestä. Lisäksi henkilöstöä täydentää keskimäärin 2 määräaikaista/ työllistettyä. Toimistohenkilö tekee ko. alan tsto-työtä osa-aikaisesti (15 %). Kiinteistöjen vaativimmissa LVIA- ja S-ammattitöissä käytetään ulkopuolisia palveluja. Hoidettavia kiinteistöjä on yhteensä n krsm2 ja liikevaihto n Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotuotannon liikevaihto on n (sisältää ulkopuoliset palvelut, kuten LVIA- ja S-ylläpito). 10

12 4. Tiivistelmä Nilsiän kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta vastaavat ko. kiinteistöyhtiöt itsenäisesti omana työnä (rivitaloyhtiö) ja ulkopuolisilta hankittuina sopimuspalveluina. Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon liittyvä virka-ajan ulkopuolinen päivystys on hoidettu osana vartiointiliikkeiden palvelua eikä kaupungin omaa ko. alan virka-ajan ulkopuolista päivystystä ole. Alla oleviin taulukkoihin on koottu henkilöiden määrät ja liikevaihtotiedot Nilsiän em. tukipalveluista (taulukko 1.) ja Servican vastaavat tiedot (taulukko 2.) ISS:n henkilömäärää ei tässä yhteydessä ole tarkistettu (arvio alle 10) ja Siilisetin laitoshuollon liikevaihto on suuntaa antava arvio henkilömäärän ja pinta-alojen perusteella. Taulukko 1. Tiivistelmä Nilsiän tukipalvelujen henkilötiedoista ja liikevaihdosta Tukipalvelu Henkilömäärä Liikevaihto 2011, milj. Ruokapalvelut ISS* 0.81 Laitoshuolto Nilsiän kaupunki 10, Siiliset ** Kiinteistöt 1+7, huolto 5,5 ylläpito 2 Ostetut palvelut ulkopuoliset Yhteensä * = yksityinen, **= arvio Taulukko 2. Tiivistelmä Servican palvelutuotannon henkilötiedoista ja liikevaihdosta (2012) toimialoittain vakituiset (kokonaisvahvuus Servicassa oli 993 henkilöä). Tukipalvelu Henkilömäärä Liikevaihto 2012, milj Ruokapalvelut yhteensä Laitoshuolto, yhteensä Muut palvelualueet 60 terveydenhuolto 324 Kiinteistöt ja logistiikka, yht huolto 41 3 ylläpito 92 5 Keskusvarasto ja logistiikka Yhteensä

13 5. Tilaajat ja tuottajat Tilaaja on palvelutuotannon tarpeesta (laatu ja määrä) päättävä ja palvelusopimuksista vastaava ja palvelun sopimuksenmukaisuutta valvova ja palvelusta maksava vastuutaho. Tuottaja on sopimuksien mukaisesta palvelutuotannosta itse tai tilauksen mukaisen palvelun järjestämisestä vastaava ja siitä sopimuksien mukaisesti laskuttava taho. Taulukko 3. Tukipalvelujen tilaajat ja tuottajat Nilsiässä ja Kuopiossa Nilsiä tilaaja tuottaja Ruokapalvelut Nilsiä ja Siiliset ISS Laitoshuolto Muut palvelualueet Nilsiä Nilsiä terveydenhuolto Siiliset Siiliset Välinehuolto Siiliset KYS v loppuun Kiinteistöt ja logistiikka huolto Nilsiä Nilsiä/ostopalv. ylläpito Nilsiä Nilsiä/ostopalv. Keskusvarasto ja logistiikka Siiliset Servica Kuopio tilaaja tuottaja Ruokapalvelut palvelualueet Servica Laitoshuolto, Muut palvelualueet tilakeskus Servica ja yksityiset terveydenhuolto tilakeskus Servica Välinehuolto palvelualue palvelualue v loppuun, Servica v alusta Kiinteistöt ja logistiikka huolto tilakeskus Servica ja yksityiset ylläpito tilakeskus Servica ja yksityiset Keskusvarasto ja logistiikka Tilakeskus ja palvelualueet Servica ja Itella 12

14 6. Tukipalvelut yhdistymisen jälkeen Selvityksen yhteydessä keskusteltiin mahdollisista ratkaisuista kaupunkien mahdollisen yhdistymisen jälkeen. Todettiin, että Nilsiän kaupungin tukipalvelutarve on suuruudeltaan ja monipuolisuudeltaan sellainen, että Nilsiässä on tarpeen olla oma tukipalveluhenkilöstö. Erityisesti todettiin, että tukipalvelujen luonteesta johtuen paikallistuntemuksella on suuri merkitys palvelun toimivuudelle. Nykyisellään tukipalveluhenkilöstö asuu lähes kokonaan Nilsiässä. Em. perusteella tukipalvelut voitaisiin järjestää periaateratkaisuina seuraavasti (muistion laatijan arviointia): Nilsiän omana työnä toteutettava tukipalvelutuotanto siirretään liikkeenluovutuksella suoraan Servicaan, joka edellyttää ko. henkilöstön suostumusta (YT-lain mukainen käsittely viim. elo-syyskuu 2012), vaihtoehtona edellä esitetylle on se, että henkilöstö siirtyy yhdistymisessä Kuopion kaupungin työntekijöiksi ja palvelut tuotetaan Nilsiässä jatkossakin nykyisellään kaupungin organisaationa tai siirretään osin tai kokonaan Servicaan mahdollisesti myöhemmin Nilsiässä Siilisetin tuottamat tukipalvelut (terveydenhuollon laitoshuolto) siirretään vastaavasti ko. sopimuksen päätyttyä Kokonaan yksityiselle ulkoistettu Nilsiän ruokapalvelu voidaan sopimuskauden päätyttyä: o Ottaa (Nilsiän/ISS:n välisen sopimuksen niin salliessa) ISS:lle siirtynyt henkilöstö takaisin em. vaihtoehdoilla ja järjestää ruokapalvelut kaupungin tiloissa ja laitteille sekä ko. henkilöstöllä kaupungin omana työnä tai Servican palveluna o Kilpailuttaa palvelu ja Servica osallistuu ko. kilpailuun Servican tarjoaa mahdollisuuden järjestää kaikki Nilsiässä tarvittavat tukipalvelut yhden tuottajan kautta ja kaupungin ja kaupungilta ISS:lle ja Siilisetille siirtyneet henkilöt voivat jatkaa yhdistyneen kaupungin omistamassa palveluyhteisössä paikallisina osaajina. 13

15 5.2 Vesihuolto/ Kuopion Vesi Liikelaitos 1. Nykytilanne Kuopion Vesi Liikelaitos vastaa vesihuoltopalveluista vahvistetuilla toiminta-alueillaan. Henkilökuntaa on 75 henkilöä. Kuopion Veden lisäksi kaupungin alueella toimii 20 vesiosuuskuntaa. Nilsiän kaupungin vesihuoltolaitos toimii taseyksikkönä vahvistetuilla toimintaalueillaan. Henkilökuntaa on viisi henkilöä: vesihuoltopäällikkö, toimistosihteeri, puhdistamon hoitaja ja kaksi laitosmiestä. Nilsiän alueella toimii lisäksi 17 vesiosuuskuntaa. 2. Vesihuolto yhdistyneessä kaupungissa Kuopion Vesi Liikelaitos vastaa jatkossa vesihuollosta Nilsiän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Haasteena on Nilsiän vesihuollon toiminta-alueiden pitkä etäisyys Kuopion Veden nykyisistä toimipisteistä. Jotta toimiva vesihuolto pystytään turvaamaan Nilsiän toimintaalueilla, Nilsiään olisi hyvä perustaa oma tukikohta, josta käsin hoidetaan Nilsiän toiminta-alueen vesihuollon operatiivisia tehtäviä. Nilsiän vesihuollossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä, joiden työpanoksen Kuopion Vesi tarvitsee yhdistymisen jälkeen. Kuopion Veden hallinto-, talous- ja asiakaspalvelutoiminnot sekä suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät hoidetaan keskitetysti. 3. Ennen yhdistymistä tarvittavat toimenpiteet veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut yhtenäistäminen Kuopion Veden maksujen pohjalta Nilsiässä erisuuruiset liittymismaksut eri toiminta-alueilla, liittymismaksujen yhtenäistäminen selvitettävä (liittymismaksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia) vesihuollon asiakaspalvelujärjestelmät yhdistäminen Nilsiän asiakastietojärjestelmän tietojen konvertointi Kuopion Veden järjestelmään (asiakkaat, käyttöpaikat, liittymät, sopimukset, vesimittarit) Nilsiän vesihuoltolaitoksen asiakkaiden siirtäminen Kuopion Veden asiakkaiksi eli vesihuoltosopimusten uusiminen syksyllä 2012 vesihuoltoverkostojen ja niiden laitteiden sijaintien selvittäminen maastomittauksin ja sen jälkeen tietojen vieminen sähköiseen tietokantaan jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden rakenteelliset ja toiminnalliset kuntokartoitukset käytössä olevien automaatiojärjestelmien selvittäminen ja niiden liitettävyyden määrittäminen Kuopion Veden järjestelmiin vesimittarien kartoitus talousveden valvontatutkimusohjelmaan ja pohjavesien tarkkailuohjelmiin tutustuminen ja valvonnan yhdistäminen Kuopion Veden valvontatutkimusohjelmaan 14

16 4. Tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen ennen yhdistymistä Kohdassa 3 mainitut toimenpiteet on tehtävä ennen kuntaliitosta. Toimenpiteet vaativat taloudellisten panostusten lisäksi henkilöresursseja. Vesihuoltoverkostojen sijaintien selvittäminen vaatii mittavaa maastotyötä. Myös maastotyön jälkeinen tietojen vienti Kuopion Veden järjestelmiin on myös työlästä. Vesimittarien kartoitukset vaativat henkilökohtaiset käynnit kaikissa kiinteistöissä. Jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden rakenteelliset ja toiminnalliset kuntokartoitukset on tehtävä paikanpäällä. Kartoitus on aikaa vievää. 5. Vuoden 2012 maksut ja taksat (sisältävät arvonlisäveron) Kuopio Nilsiä Vesimaksu 1,49 /m3 1,71 /m3 jätevesimaksu 2,04 /m3 2,63 /m3 perusmaksu 102 /vuosi 86 /vuosi liittymismaksu (alv 0 %) 2300 (alle 250 k-m2) 2835 (kok.ala 150 m2) 3400 (yli 250 k-m2) 4725 (kok.ala 250 m2) 15

17 5.3 Tilahallinto ja kiinteistöt Nilsiän kaupunki: Tilahallinto ja vuokrajärjestelmä Nilsiässä tilahallintoa hoitaa hallinto-osasto. Varsinaista sisäistä vuokrausjärjestelmää ei ole, vaan vuokrat hoidetaan keskitetysti kirjanpidollisesti hallinnosta. Myös ulkoisen vuokrauksen hoitaa hallinto-osasto. Vuokrien määrityksessä otetaan huomioon hoito- ja ylläpitokulut. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt Nilsiän kaupungin omistamasta kiinteistömassan merkittävin osa muodostuu 4 koulurakennuksesta, terveys- ja palvelukeskuksista, virastotalosta sekä nuorisotalosta. Yhteensä kiinteistöjä on 24 kappaletta ja niiden pinta-ala krs-m 2 ja tilavuus m 3. Rakennusten tasearvo on ,45 milj.. Kuntakonserniin kuuluvia kiinteistöosakeyhtiöitä ovat: Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot, joka hallinnoi kaupungin aravavuokraasuntoja (202 kpl) Kiinteistö Oy Nilsiän Vellikello, joka on 14 asunnon rivitaloyhtiö, josta kaupunki omistaa 7 asuntoa Nilsiän teollisuuskylä Oy, joka rakennuttaa, omistaa ja vuokraa elinkeinoelämää palvelevia toimitiloja ( m 2 ) Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy, joka omistaa Tahkovuoren alueella olevan kylpylä-monitoimihallin Kunnossapito ja hoito Nilsiässä ei ole olemassa erillistä kiinteistöjen hallinnointi- ja kunnossapito-ohjelmaa. Vuoden 2012 talousarviossa on varauduttu huoltokirjaohjelman hankkimiseen kunnossapidon seurantaan. Kiinteistöjen ylläpitoon varataan vuosittain määrätty määräraha talousarviossa. Kiinteistöillä ei ole kaukovalvontaa vaan valvonta hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Kiinteistönhoitopäivystys hankitaan ostopalveluna Tahko 24:ltä. Kiinteistökohtaista sähkön ym. kulutusseurantaa on tehty muutama vuosi. Suurin osa kiinteistöistä on liitetty kaukolämpöön. Sähköntoimitussopimus on sama kuin Kuopiolla. Nilsiän kaupungin omistamat kiinteistöt on vakuutettu If:ssä. Uudisrakentamis- ja peruskorjaustarve Palvelurakentamiseen ei tällä hetkellä ole uudisrakentamistarvetta. Suurimmat talonrakennuksen peruskorjauskohteet taloussuunnitelmakaudella ovat: terveys- ja palvelukeskuksen saneeraus vv (kok.kust.arvio noin 4 milj. ) liikuntatalon peruskorjaus vv (kok.kust.arvio 0,98 milj. ) kirjaston peruskorjaus vv (kok.kust.arvio 0,5 milj. ) 16

18 Kuopion kaupunki: Tilahallinto ja vuokrajärjestelmä Kuopiossa kaupungin omistamista ja hallinnoimista tiloista vastaa Tilakeskukseen, joka toimii nykyisin erillisenä taseyksikkönä johtokuntineen. Tilakeskuksen keskeisimpinä tehtävinä on toimitilojen ja palveluiden järjestäminen kaupungin palvelualueille, tilankäytön tehostaminen, kiinteistöjen arvo ja teknisen kunnon säilyttäminen ja kiinteistöjen tuottavuuden parantaminen. Tilakeskus hoitaa tehtäviään vuokraamalla, ostamalla ja myymällä tiloja, järjestämällä kiinteistöille tarvittavat huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä suunnittelemalla ja rakennuttamalla uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita. Kiinteistöpalveluiden tuotanto on vuoden 2012 alusta eriytetty ja siirretty Itä-Suomen huoltopalveluiden liikelaitoskuntayhtymälle (Servicalle). Tilahallinnon organisointia selvitetään parhaillaan. Kuopiossa on sisäinen vuokrajärjestelmä. Vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokra muodostuu maanvuokrasta, pääoma vastikkeesta (4% rakennuksen nykyarvosta) ja korjausvastuusta (1-2,5% uudishinnasta). Ylläpitovuokra muodostuu ylläpitopalveluista (esim. kiinteistönhoito, jätehuolto, siivous, kunnossapito), energian ja veden kulutuksesta sekä käyttäjäpalveluista. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt Kuopion kaupungin suoraan omistamia rakennuksia on 464, niiden tasearvo on 168,4 milj. ( ). Lisäksi kaupungilla on palvelutuotantoon vuokrattuja tiloja. Kaupunkikonsernissa on useita kiinteistöjä omistavia ja kiinteistöjen hallintaan keskittyviä yksiköitä, joista suurimmat ovat: Niiralan Kulma Oy, kaupungin 100%:sti omistama vuokrataloyhtiö, jolla tytäryhtiöt mukaan lukien noin 5900 asuntoa. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, kaupungin 100%:sti omistama vuokrataloyhtiö, joka rakennuttaa, hallinnoi ja vuokraa asuntoja Kuopiossa opiskeleville. Kiinteistö-KYS Oy, kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama vuokrataloyhtiö (1165 asuntoa). Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat, kaupungin 100%:sti omistama yhtiö ylläpitää ns. elinkaarimallilla toteutettuja koulurakennuksia. Kiinteistö Oy Kuopion Luukas, kaupungin 80,8%.sti omistama yhtiö ylläpitää päiväkotirakennuksia Kuopion Pysäköinti Oy, kaupungin 100%:sti omistama yhtiö, joka ylläpitää Toriparkin pysäköintilaitosta. Kunnossapito ja hoito Kiinteistöpalvelut (laitoshuolto, kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoito) ostetaan pääsääntöisesti Servicalta ja kiinteistöjen ulkoaluetyöt Kuntatekniikka liikelaitokselta. Noin 30% laitoshuollon palveluista ostetaan muualta kuin Servicalta. Maaseutualueiden kiinteistönhoitoa ja ulkoaluetyötä ostetaan ulkoa. Kuopiossa rakennusten kunnossapidon työohjelmointia tehdään ennakoivasti usean vuoden jänteellä. Vuosittain tehtävät työt päätetään talousarviovalmistelun yhteydessä. Kiinteistönhoidon ohjaustyökaluna käytössä on RES-huoltokirja. Suurin osa Kuopion omistamista kiinteistöstä on liitetty kaukovalvontaan. 17

19 Uudisrakentamis- ja peruskorjaustarve Toimitilarakentaminen on viime vuosina vahvasti painottunut peruskorjaukseen. Uusia palvelutiloja, kuten Martti Ahtisaaren koulu sekä Päivärannan koulu, on toteutettu elinkaarimallilla eikä kaupungin perusinvestointeina. Talonrakennuksen peruskorjaukseen on vuoden 2012 talousarviossa budjetoitu yhteensä hieman yli 20 milj.. Peruskorjausinvestointitaso tulee lähivuosina nousemaan. Suurimmat yksittäiset talonrakennuksen investointikohteet lähivuosina Kuopiossa ovat: Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus, vv , 27,3 milj. Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset (Vehkalampi, Jynkkä, Kalevala, Riistavesi ym.) Valkeisen sairaalan peruskorjaus ja hoitolaitosten turvallisuusparannukset Karttulan koulukeskuksen peruskorjaus/uudisrakennus Kuntaliitoksesta seuraavaa: Nilsiän tilahallinto siirtyy Tilakeskuksen hoidettavaksi ja Tilakeskus tilaa kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon. Nilsiän kiinteistöt viedään Kuopion Kiinteistötietojärjestelmään (omaisuudenhallinta, kiinteistökanta, vuokrasopimukset). Nilsiän kiinteistöille tehdään kunnossapito-ohjelmointi. Vuokrajärjestelmät harmonisoidaan riittävän siirtymäajan kuluessa. Kuntaliitoksen yhteydessä rakennukset liitetään kaupungin kaukovalvontaan. 18

20 5.4 Kuntatekniikkaliikelaitos Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos on aloittanut toimintansa Liikelaitos tuottaa seuraavia palveluja: liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito korjaamo- ja varikkopalvelut kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapito kunnallistekniikan rakentaminen puisto-, vapaa-ajan alueiden sekä satamarakentaminen sekä tutkimus- ja mittauspalveluja. Liikelaitoksen liikevaihto on noin 26 milj. euroa ja henkilöstöä noin 220 henkilötyövuosilla mitattuna. Nilsiässä yleisten alueiden ylläpitotyöt on pääosin ulkoistettu. Maanrakennusmestari hankkii katujen talvihoidon ja isompien nurmialueiden hoidon urakkakilpailulla. Omaa henkilöstöä on työnjohdon lisäksi yksi ylläpidon ammattimies ja varastonhoitaja sekä kesäajan määräaikaiset henkilöt. Talvitöihin on saatu apua mittaustoimelta. Omaa yleisten alueiden ylläpitokalustoa ei juuri ole. Kaupungin varastolla on sekä kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon että vesihuollon tarvikkeita. Jätekukon jäteaseman aukipito (1 pv/viikko) on ostettu kaupungilta. Kuntatekniikalle kuuluvat lisäksi satama, maa- ja metsätilat sekä yksityistieasiat. Yleisten alueiden ylläpidon liikevaihto on hieman yli euroa ja varasto noin euroa. Kunnallistekniikan rakentaminen tilataan kokonaan urakoina ja katuvalojen vaihto teetetään erikseen. Katujen ja viheralueiden sekä liikuntapaikkojen korjauksien liikevaihto on yli 100.o00 euroa, katuvalojen vaihto noin euroa ja uuden kunnallistekniikan rakentaminen noin 1,44 milj. euroa. Kuntien yhdistyessä Kuopion kuntatekniikan palvelukseen siirtyisi Nilsiästä ylläpidon ammattimies, varastonhoitaja sekä kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa. Kuntatekniikan työkanta on muodostettava sellaiseksi, että kaikki neljä henkilöä työllistyvät täysiaikaisesti vuoden ympäri. Katuvalojen vaihto on mahdollista siirtää kuntatekniikan tehtäväksi vuoden 2013 alusta. Loput työt on järkevää hankkia yksityisiltä markkinoilta. Ongelmaksi Nilsiässä saattaa muodostua työnjohto kun maanrakennusmestari on syytä pitää tilaajapuolella. Työnjohtajan hankkiminen neljälle henkilölle nostaisi kustannuksia liikaa. Työnjohdosta on sovittava yhdessä Kuopion Veden ja Itä-Suomen liikelaitoskuntayhtymä Servican kanssa. Muutoksen suunnitteluvaiheessa on huolehdittava siitä, etteivät Kuopion kaupungin eri teknisen sektorin toimijat rakenna päällekkäisyyksiä, vaan haetaan tehokkainta toimintamallia palvelujen tuottamiseen. 19

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 15.4.2011 Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi Yleiskuvaus Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvat: kaupunkiympäristön suunnittelu; rakentaminen ja kunnossapito; ympäristö-

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025

MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025 MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotanto Runkomittaus Kaavan pohjakartan ylläpito Maaperätutkimukset Tonttien

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Tiina Laitinen dosentti, ylifyysikko Kuvantamiskeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala 27.10.2014 1 Toimintaympäristö KYS Terveydenhuollon

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset:

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset: Kaupunginhallitus 121 20.04.2015 Kaupunginhallitus 128 06.06.2016 Kaupungin teknisten tukipalvelujen uudelleenorganisointi 2125/00.01.03/2015 Kaupunginhallitus 20.04.2015 121 Valmistelija Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Helppokäyttöinen palvelukanava asiakkaille Mahdollisuus seurata palvelun toimintaa ja laatua - palvelutasoraportointi Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Vastaukset

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Gunnar 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 151 11.05.2015. 151 Asianro 28/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 151 11.05.2015. 151 Asianro 28/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ 1 (1) 11.05. 151 Asianro 28/00.02.01/ Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet: 1477/2014 Valtiovarainministeriön päätös Kuopion ja Maaningan kuntaliitoksen ICTmuutostuen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja kunnat

Sote- ja maakuntauudistus ja kunnat Sote- ja maakuntauudistus ja kunnat Hanna Tainio varatoimitusjohtaja 10.5.2016 Luonnos tulevaisuuden kunnan rooliulottuvuuksista 6. Itsehallintoroolin selkiyttäminen lainsäädännössä ja suhteessa maakuntaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan vastuualueet ovat: - Hallinto - Kaavoitus ja mittaus - Tiet ja yleiset alueet - Kiinteistötoimi - Vesihuoltolaitos Tällä aluejaolla tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot