1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET"

Transkriptio

1 TUKIPALVELUT

2 Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO TEHDYT SELVITYKSET ICT-INFRARATKAISUT Perusinfrastruktuuripalvelut Tietoliikennepalvelut Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT PALVELUALUEILLE Yleishallinnon ICT-palvelut Taloushallinnon ICT-palvelut Henkilöstö- ja palkkahallinnon ICT- palvelut Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen ICT- palvelut Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ICT- palvelut Perusterveydenhuollon ICT-palvelut Perusturvan ICT-palvelut Servica-tukipalvelujen ICT-palvelujen järjestäminen LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT Selvitys tukipalveluista Vesihuolto/ Kuopion Vesi Liikelaitos Tilahallinto ja kiinteistöt Kuntatekniikkaliikelaitos

3 1 ICT JOHDANTO Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin. Toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana on ollut kansalaisille suunnattujen palvelujen säilyminen Nilsiässä nykyisissä toimipisteissä. ICT- ratkaisut suunnitellaan niin, että Nilsiässä otetaan käyttöön vastaavat Kuopion käytössä olevat ICT-palvelut ja yhdistymisen jälkeinen tietojärjestelmien rinnakkaiskäyttö pyritään minimoimaan. Nilsiän kaupungin omassa käytössä olevat tietojärjestelmät ja niiden sopimukset siirretään Kuopion vastuulle. Useimmat niistä tulee irtisanoa jo vuoden 2012 aikana. Talousja henkilöstöhallintoratkaisussa on rinnakkaiskäyttövaatimus minimissään Nilsiän v tilinpäätöksen teon valmistumiseen saakka. Joidenkin tietojärjestelmien tietojen perustaminen ja käyttöönotto on toteutettava jo vuoden 2012 aikana. Oppilaitosten järjestelmät on oltava käytettävissä lukuvuoden alussa, siis 08/2012. Edellytyksenä järjestelmien käytettävyydelle on se, että molempien kaupunkien oppilasjärjestelmien tietoja on voitava tarkastella rinnakkain tietosisällön yhtenäistämiseksi. Asian esteenä olevat mahdolliset tietosuojakysymykset on saatava sitä ennen ratkaistuksi. Henkilöstöhallinnon järjestelmään on perustettava työsopimukset ja henkilöstön perustiedot hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta Samoin taloussuunnittelun ja työajansuunnittelun ratkaisut otetaan käyttöön jo v 2012 aikana. Siirtyminen uusiin järjestelmiin, uusien työasemien ja perusohjelmaversioiden toimitus ja käyttöönotto edellyttää, että henkilöstön siirtyminen ja uudet tehtävät/roolit on ICT:n käytettävissä riittävän ajoin, viimeistään lokakuun 2012 alussa. Siilisetin käyttämät järjestelmät ovat Siilinjärven kunnan, joten niiden sopimuksia ei voida siirtää mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä. Lähes kaikki tietojärjestelmäinvestoinnit ja muutokset toteutetaan v 2012 aikana ja vuoden 2012 rahoituksella, jotta muutokset on voitu ottaa käyttöön alkaen. 2 TEHDYT SELVITYKSET Työryhmä, johon kuuluu edustajia Nilsiästä, Siilisetistä, Siilinjärveltä ja Kuopion kaupungilta, Servicasta ja Istekki Oy:stä, on koostanut käytössä olevat tietojärjestelmät ja laitteet, listannut ICT-sopimukset, palvelujen kustannustietoja, palvelun tuottaja- ja asiakasverkostoja sekä hahmotellut tietojärjestelmämuutostarpeita. Loppuraportti on tiivistelmä selvityksen pohjalla olevista palvelualuekohtaisista aineistoista. 2

4 3 ICT-INFRARATKAISUT 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut Perustekniikkaan kuuluvat ratkaisut ja palvelut, jotka mahdollistavat käyttäjälle tietojärjestelmien käytön: toimialuepalvelut, työasema- ja oheislaitepalvelut, käyttäjän hallintapalvelut, tietoliikennepalvelut ja sähköpostipalvelut. Nilsiä- kuntaliitosselvityksen perustekniikan selvittäminen koskee varsinaista Nilsiän kaupunkia ja organisaatioita, joilta Nilsiä hankkii palveluja tai tuottaa palveluja. Siilinjärven kunnan ICT-palveluyksikkö tuottaa tietotekniikkapalvelut sekä Siilisetille että Siilinjärven kunnalle. Nilsiän kaupungin ICT-tietotekniikkapalvelut järjestää kaupunki itse. Kuopion kaupungin ja Servican tietohallintopalvelut tuottaa kaupungin tietohallinto ja tietotekniikkapalvelut Istekki Oy. Nilsiän ja Siiliset ruokahuollon palvelut Nilsiässä tuottaa ISS-Palvelut Oy. Tietohallinnon näkökulmasta tietotekniikkapalvelut on tuotettavissa Kuopion mallin mukaisina tarvittaessa. Nilsiän hallinnon ja Siilisetin työasemien Microsoft-lisenssit on hankittu pääosin useilla volyymisopimuksilla. Sopimusten päättymisajankohtia on vuoden 2012 puolella ja vuoden vaihteessa 2012/2013. Sopimusten uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut jaetaan Nilsiän ja Kuopion kesken niin, että Nilsiä vastaa vuoden 2012 menoista ja Kuopio lähtien vuodesta Joitakin lisenssejä jää Siilisetiltä Siilinjärven kunnalle, joten näitä korvaavat lisenssit hankitaan uusina lisensseinä tai vuokrakäyttöoikeuksina. Nilsiä käyttää ulkoisen toimittajan toimittamaa sähköpostijärjestelmää. Nämä palvelut irtisanotaan ja siirrytään käyttämään Kuopion vastaavaa palvelua. Sähköpostien siirrossa ja uudelleen ohjauksesta on sovittava erikseen. Uudistamisen myötä Nilsiän ja Siilisetin, se osuus joka liittyy Nilsiä palvelujen tuottamiseen, ICT-laitteet korvataan uusilla laitteilla, työasemat vakioidaan, käyttöön otetaan uudet versiot toimisto- ohjelmista ja sähköpostijärjestelmä uudistuu. Käyttäjähallinnan ja käyttäjätuen palvelut siirtyvät Istekin hoitamiksi keskitetyiksi palveluiksi. Perustukipalvelut suoritetaan mahdollisimman pitkälle etäpalveluina. Muu Siilisetin perusteknologiaratkaisut ja palvelut jäävät sellaisenaan Siilinjärven kunnalle. Oppilaitosten työasemat, jotka on Nilsiä hankkimia, jäävät sellaisenaan käyttöön. Yhdistymisen jälkeen työasemat ja niihin liittyvät palvelut harmonisoidaan Kuopion mukaisiksi. Nilsiästä Kuopion kaupungin palvelukseen tuleville työntekijöille järjestetään käyttöön uudet sähköpostiosoitteet ja sähköpostilaatikot. 3

5 3.2 Tietoliikennepalvelut Tietoliikennepalvelut muodostuvat runkoverkosta, aktiivilaitteista, kiinteistökaapeloinneista, palomuuripalveluista sekä langattomista verkkopalveluista. Nilsiän kaupungin runkoverkko muodostuu omista ja palveluna ostetuista runkoverkkopalveluista. Verkko kattaa yhteydet Nilsiästä Kuopioon. Yhteys ostetaan operaattorilta palveluna. Siilinjärven tietoliikenneverkko ulottuu kaikkiin Nilsiän alueella oleviin toimipisteisiin, joihin Siiliset tai Siilinjärven kunta tuottaa palveluja. Nilsiä on yksi suurimmista Savon Kuidun omistajista. On selvitettävä, miten Nilsiä on sitoutunut Laajakaistaa kaikille -hankkeeseen. Ehyt tietoturvallinen verkkoratkaisu on toteutettavissa yhteistyössä Nilsiän, Siilinjärven, Kuopion ja operaattoreiden kanssa. Nykyinen verkko peittää hyvin toimipisteet ja yhteydet pienin muutoksin ja lisäyksin. Istekki Oy uusii kaikki verkon aktiivilaitteet ja langattomat tukiasemat. 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalveluselvityksessä on suunniteltava puhelinkeskusteknologia, keskuspalvelut, laitteistot, sovellukset, puhelimet, palvelusopimukset, taksat, kustannusten kohdentaminen, puhelinnumerot, yhteistiedot ja puhelinkeskusinfotarve. Nilsiän ja Siilinjärven puhelinvaihdeverkot on liitetty yhteen. Puhelinvaihdeverkon ohjelmisto on Siilinjärvellä uudempaa versiota kuin Kuopiolla. Vaihdeverkon alanumerointi on kaikissa 5-numeroinen kuten Kuopionkin alanumerointi. Vaihdeverkon lankanumeroiden ja matkapuhelimien välillä on ns. konttoripalvelu helpottamassa puhelinliikennettä. Numeroiden pitäminen nykyisellään on teknisesti mahdollista, mutta Kuopion numeroinnista tulisi epäyhtenevä ja hiukan monimutkainen. Istekki Oy:n vaihteissa, Kuopion ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, on menossa perinteisten lankapuhelimien alasajo ja suunnitteilla on v.2012 toteuttaa puhelinliikenne uudella IP -alustan vaihdeverkkoratkaisulla, VoiP -puhelimilla ja vaihdeverkkoon liitetyllä matkapuhelimilla. Samalla pyritään minimoimaan perinteisen lankavaihteen hinnaltaan suhteellisen kallis päivitys. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että Nilsiän puhelinliikenne toteutetaan pääosin VoiP -puhelimilla, matkapuhelimilla, suorilla pääkeskuksen liittymillä kriittisissä paikoissa sekä Virve -puhelimilla. Tavoitteena on päästä kahden puhelinlaitteen mallista (lanka +matkapuhelin) yhden päätelaitteen käyttöön. Puhelunvälitys toimii kuten Kuopiossa nykyisin. Puhelinliikennesopimukset ovat kaikilla ko. yhteisöillä saman operaattorin kanssa. Taksat ovat samat kaikille. Palvelut on hankittu yhteisen hankintatoimen kilpailutuksen tuloksena. IS- hankinta Oy:n telekilpailutus on tulossa v Nilsiän puheratkaisut kevenevät perinteisestä puhelinvaihteesta luopumisen myötä ja puheratkaisut pääosin toteutetaan integroituna tietoliikenneverkkoon VoiP-puheluina ja IP-alustan vaihdeverkkoratkaisun yhteydessä. Matkapuhelinliikenne yhdistetään puhe- 4

6 lunvälityspalveluihin. Asiakaspalvelupisteet saavat käyttöönsä Contact Center -palvelun asiakaspalvelun tehostamiseksi sekä Nispa-puhelunohjaus- ja viestintäjärjestelmän. 4 TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT PALVELUALUEILLE Tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen lähtökohtana on se, että kaikki tietojärjestelmäpalvelut yhdistetään Kuopion kaupungin ja Servican vastaaviin palveluihin. Tässä yhteydessä irtaannutaan Nilsiän tietojärjestelmä- ja palvelusopimuksista ja päivitetään Kuopion vastaavat sopimukset. Poistuvien tietojärjestelmien välttämättömien tietojen saanti järjestetään kustannustehokkaasti. Osaan Kuopion tietojärjestelmiin tallennetaan tiedot ja osaan järjestelmiin tiedot muunnetaan koneellisesti Nilsiässä käytössä olleista järjestelmistä. 4.1 Yleishallinnon ICT-palvelut Kuopiossa on käynnissä julkaisuhallinnon uudistamishanke (JUHA), jossa varaudutaan kuntaliitoksen tuomiin julkaisu- ja tiedotustarpeisiin. Dokumentin- ja asianhallintajärjestelmien uudistamisprojektissa (DAHA) linjataan myös Nilsiän kaupungin nykyiseen asianhallinnan järjestelmän jatkokäyttöä. 4.2 Taloushallinnon ICT-palvelut Pääsääntöisesti Nilsiän kaupungin nykykäytössä olevat tietojärjestelmät irtisanotaan siten, että niiden aktiivikäyttö jatkuu korkeintaan Nilsiän kaupungin tilinpäätökseen saakka. Sen jälkeen osa järjestelmistä säilyy kyselykäytössä tarpeellisen ajan, kuitenkin korkeintaan vuoden 2013 loppuun saakka. Koska Kuopion väkiluku nousee mahdollisen kuntaliitoksen myötä yli asukkaaseen, voi Kuopion kaupungin tietojärjestelmien käyttöoikeusmaksuissa ilmetä korotuspaineita, koska joidenkin tietojärjestelmien käyttöoikeusmaksut on toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa porrastettu asukasluvun mukaan. Nilsiän yhteispalvelupisteeseen järjestetään kassatyöasema kaupungin maksujen vastaanottamista varten. 4.3 Henkilöstö- ja palkkahallinnon ICT- palvelut Haasteelliseksi jää liitoksen jälkeisessä toiminnassa henkilöstön kokemustietojen koostaminen palvelutodistuksia varten, koska kokemustiedot ovat useammissa järjestelmissä. Työ edellyttää käsin tehtävää työtä, ellei kokemustietoja ole viety yhteen järjestelmään. Henkilöstön sähköisen asioinnin ja työajanseurannan ja matkalaskutuksen ICT-ratkaisut vaihtuvat. Henkilöstö- ja palkkatiedot tallennetaan Kuopion kaupungin ja Servican käytössä oleviin järjestelmiin, joita hoitaa Kuhilas Oy. 5

7 4.4 Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen ICT- palvelut Kaupungeilla on eri kuntarekisterit käytössä. Toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että palveluprosessilla on käytössä vain yksi kuntarekisteri. Ympäristönsuojelun tietojen konversion yhteydessä hankitaan nyt Nilsiässä käytössä oleva ympäristöosamoduuli laajennuksena koko Kuopion kaupungin käyttöön. Nilsiä ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Siilinjärveltä. Siilinjärvi käyttää tässä toiminnossa samaa tietojärjestelmää kuin Kuopio. Nilsiän tiedot siirretään Siilinjärven järjestelmästä Kuopion järjestelmään. Osoiterekisterit on päivitettävä yhteisten tienimien muuttamisen takia vuoden 2013 alkuun mennessä. Jos rakennusvalvonta tuottaa palveluja jatkossakin Rautavaaralle, tulee sen käyttää toiminnassaan Rautavaaran tietojärjestelmiä. 4.5 Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden ICTpalvelut Oppilashallinnon ja -asioinnin järjestelmät yhdistetään ennen syyslukukauden alkua Yhdistämisen suunnittelu pitäisi pystyä aloittamaan jo helmi- maaliskuussa Päivähoidon järjestelmän tiedot muunnetaan Kuopion järjestelmään. Samalla mahdollistetaan järjestelmien rinnakkaiskäyttö siirtymäajalla v 2012 sekä muodostetaan vanhoista tiedoista kyselykanta myöhempää tarvetta varten. Kuopion kaupungin omat koulutoimen ja päivähoidon järjestelmien asiantuntijaresurssit ovat tällä hetkellä kriittiset, koska oman toiminnan laajeneminen ja järjestelmätoiminnallisuuksien lisääminen kuormittaa järjestelmäasiantuntijoita aiempaa enemmän. Tämän vuoksi järjestelmien operointiin, ylläpitoon ja kouluttamiseen liittyvän henkilöstön resurssien riittävyyteen kuntaliitoksen toteuduttua on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nilsiässä on käytössä sama kirjastojärjestelmä kuin Kuopiossa, mutta ei verkkokirjastoa. Nilsiä on samassa tietokannassa Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kanssa, joten mahdollisessa yhdistymisessä asiakas- ja aineistorekisterit irrotetaan yhteistietokannasta ja liitetään Kuopion tietokantaan. Verkkokirjasto sekä keskitetyt tuki- ja etäpalvelut tuovat kustannussäästöjä. Lähivuosina on tulossa sekä järjestelmä- että formaattimuutoksia. Tällä toimintamallilla selvitään yhdellä muutoksella. Jos pelkkä Nilsiän kirjasto siirtyy, Koillis-Savossa tarvitaan 2-3 erillistä muutosta lyhyen ajanjakson puitteissa. Kuopion ja Koillis-Savon yhteinen kirjasto tukisi maakuntakirjaston suunnitelmaa (Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Pohjois- Karjala), jossa osapuolet suunnittelevat lähivuosille yhteistä kirjastojärjestelmän kilpailutusta sekä selvitystä siirtymisestä yhteiseen kirjastojärjestelmään. Kirjastoautopalvelu on tällä hetkellä Juankosken, Nilsiän, Kaavin ja Tuusniemen yhteisesti järjestämä. Kuntaliitoksen toteutuessa suositeltavin malli järjestää kirjastoautopalvelu alueellisena siten, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastot olisivat Kuopion lähikirjastoja. Kuopiolla on jo kokemusta tällaisesta toimintamallista Karttulan kanssa. 6

8 Kuopio on uudistamassa kansalaisopiston hallintojärjestelmää. Uusi järjestelmä tulee olemaan sama järjestelmä/palvelu, joka on Nilsiässä käytössä tällä hetkellä. Tavoitteena on liittää Koillis-Savon kansalaisopisto, johon Nilsiä kuuluu, osaksi Kuopion kansalaisopistoa. 4.6 Perusterveydenhuollon ICT-palvelut Perusterveydenhuollossa ICT-palvelut elävät isoa murrosta. Kansallisina hankkeina on sähköinen lääkemääräys ja potilastietojen sähköinen arkisto, joiden käyttöönottoa toteutetaan samanaikaisesti liitosselvitys- ja liitoksen toteutuksen kanssa. Samoin ollaan toteuttamassa alueellista potilastietojärjestelmää Pegasos-potilastietojärjestelmäympäristössä. Samansuuntainen alueellinen ratkaisu on suunnitteilla myös Efficatuoteperheen käyttöön. Sähköinen lääkemääräys ja arkisto edellyttävät vahvaa tunnistamista ja toimikortteja. Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoaikataulut on suunniteltu valtakunnallisesti ja aikataulutettu vuodelle Liitosselvityksen myötä arvioidaan, voidaanko käyttöönoton aikataulua lykätä puolella vuodella Nilsiässä (Siilisetissä). Tällöin vältettäisiin yhdistymisen myötä syntyvät ylimääräiset muutostarpeet. Kuopiossa otetaan v 2012 aikana käyttöön Aluepegasos-järjestelmää ja sähköinen lääkemääräys, toteutetaan kansallista sähköistä potilastietoarkistoa sekä laajennetaan Kuntoapu-ohjelmiston käyttöä hoitotarvikejakeluun. Sairaanhoitopiirin alueelle käyttöönotetaan digitaalinen EKG-arkistoratkaisu ja hankitaan sairaankuljetuksen ja ensihoidon tietojärjestelmäratkaisu. Nämä kaikki ratkaisut vaikuttavat myös Nilsiään ja yhdistymisen yhteydessä toteutettaviin ratkaisuihin. Keskeiset potilastietojärjestelmät ovat vaihtuneet ja vaihtuvat mahdolliset liitoksen myötä uudelleen lyhyen ajan sisällä. Tästä seuraa vanhojen järjestelmien ympäristöjen päällekkäistä ylläpitotarve katselukäyttöä varten. Tiedontarvitsijoiden kannalta tietojen katselu useammasta ympäristöstä asettaa toimintaprosesseille ja tietojärjestelmien rajapinnoille haasteita. Ratkaistavana on mm. nykyisen Siilisetin Effica-järjestelmän tietojen hyödyntäminen yhdistymisen jälkeen. Haasteena on valtakunnallisten hankkeiden ja aikataulujen sovittaminen ja käyttöönottojen toteuttaminen kustannustehokkaasti ja asetettujen aikataulujen puitteissa. Perusterveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut toteutetaan AluePegasoksella, joka on Kuopion käytössä jo keväästä Ratkaisu yhtenäistää entisestään alueellista tietojenkäsittelyä ja terveydenhuollon toimintaprosesseja. Nilsiä saa käyttöön vahvan tunnistamisen, toimikortit, korttien jakelun ja kansalliset tietojärjestelmärajapinnat. 4.7 Perusturvan ICT-palvelut Nilsiäläiset asiakkaat perustetaan Kuopion Effica Sosiaali -järjestelmään uusina asiakkuuksina. Siilisetin nykyiseen Effica- järjestelmään tai järjestelmän tiedoista toteutetaan selailukanta. Tuetun työllistämisen seurantaan otetaan käyttöön Kuopion jo käytössä oleva järjestelmä. 7

9 Kehitysvammaisten palvelut ja palveluohjaus käsitellään jatkossa Effica Sosiaali - järjestelmällä perusturvan palvelualueella. 4.8 Servica-tukipalvelujen ICT-palvelujen järjestäminen Itä- Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) on Kuopion kaupungin ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yhteisesti muodostama kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa ruokahuollon, kiinteistöhuollon ja logistiikan sekä laitoshuollon palveluja asiakkailleen. Servica on aloittanut liiketoimintansa Vuoden 2013 alusta palvelut laajenevat hajautetun laitoshuollon ja välinehuollon alueille. ICT:n näkökulmasta Servica on itsellinen organisaatio. Sillä on oma toimialue, sähköposti, taloushallinto, henkilöstö- ja palkkahallinto, web-sivustot jne. Nilsiä on siirtänyt ruokapalveluidensa tuottamisen ISS- Palveluille. Nilsiässä on käytössä Timecon- järjestelmä kulunvalvonnassa ja kameravalvonnassa. Nilsiän Timecon- järjestelmä sovitetaan vastaavaan Kuopion kaupungin kulunvalvontajärjestelmään, jota Servica hyödyntää. Tällöin voidaan luopua Nilsiän erillisestä Timecon- järjestelmästä. Työajanseurannassa käytetään EsMikko-järjestelmää. Liitoksen toteutuessa on ensisijainen tavoite käyttää olemassa olevia järjestelmiä ja keskittää järjestelmien määrä siten ettei käytetä päällekkäisiä toiminnallisia järjestelmiä. Kaikkien toimialojen tietojärjestelmien kehitystarpeet kartoitetaan ja toteutetaan yhtymähallinnon ja toimialojen yhteisellä päätöksellä kiireellisyysjärjestyksessä. Vastaavasti liitoksen toteutuessa siirtyvien toimialojen tietojärjestelmätarpeet kartoitetaan ja toteutetaan ensisijaisesti olemassa oleviin järjestelmiin. 8

10 5 LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica - Kuopion Vesi - Tilakeskus - Kuntatekniikkaliikelaitos Yhteenveto Tässä tukipalveluja koskevassa selvityksessä on tukipalveluina käsitelty ruokapalvelut (koulut, päiväkodit, terveydenhuolto), laitoshuolto ja kiinteistönhoito ja -ylläpito (kaupungin julkiset kiinteistöt) sekä terveydenhoidon välinehuolto. Kuopion kaupungin tukipalvelu-uudistus on toimeenpantu alkaen, jolloin ko. tukipalvelujen palvelutuotantovastuu siirtyi keskitetysti Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymälle, Servicalle. Servican omistavat Kuopion kaupunki (60 %) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KYS (40 %). Tässä tilaaja-tuottaja ulkoistamismallissa ko. omistajat ovat aidosti ulkoistaneet palvelutuotannon omassa omistuksessaan ja sidosyksikköasemassa olevalle tuottajalle. Servican henkilömäärä oli henkilöä ja v liikevaihtoarvio on 58.2 milj.. Yhdistymissopimusaikana v alusta on suunnitteilla KYS:n ja Kuopion kaupungin terveyspalvelujen välihuollon yhdistyminen ja organisoiminen osaksi Servicaa sekä Kuopion kaupungin hajautetun laitoshuollonliittyminen osakasi Servicaa. Nilsiän kaupungin tukipalvelujen tuottamisorganisointi poikkeaa merkittävästi edellä mainitusta. Nilsiän ruokapalvelut on ulkoistettu kilpailuttamalla v alusta yksityiselle tuottajalle ISS:lle (5+2 -vuotinen sopimus). Laitoshuolto on terveydenhuollon osalta ulkoistettu Siilisetille. Muu kaupungin laitoshuolto on Nilsiän omaa tuotantoa. Terveydenhuollon välinehuolto Siilisetin toimintaan kuuluen on järjestetty KYS:n välinehuollon kautta. Nilsiän kaupungin peruskiinteistönhoito tehdään omana työnä, jota täydentää LVIA-ostopalvelut. Kiinteistöjen perusylläpito tehdään myös omana työnä, mutta merkittävämmät korjaus- ja parannushankkeet (yli ) hankitaan ostopalveluina. Nilsiän tukipalvelujen yhteenlaskettu volyymi on n. 2.7 milj. /v, josta ruokapalvelut ovat n. 0,8 milj.. Siilisetin laitoshuollon liikevaihdoksi arvioidaan lisäksi milj.. Tukipalveluissa (laitoshuolto ja kiinteistöt) työskentelevien Nilsiän kaupungin vakituisten henkilöiden määrä on 1,5+16,5 henkilöä (esimiehet+ammattihlöt). Siilisetin laitoshuollon henkilöstön määrä on 1+15 henkilöä. Lisäksi yksityiselle kilpailuttamalla ulkoistetuissa ruokapalveluissa työskentelee Nilsiän kaupungilta siirtynyttä henkilöstöä. Tarkemmin em. on kuvattu tukipalveluittain liitteessä 1. 9

11 5.1 Selvitys tukipalveluista 1. Nilsiän ruokapalvelut Nilsiä on ulkoistanut kilpailuttamalla koko kaupungin ruokapalvelut v kilpailutuksella (5 v. sopimus vv ja 2-vuoden optio). Ruokapalveluista vastaa ISS. Sille siirtyi Nilsiän kaupungin ko. henkilöstö. ISS toimii kaupungilta vuokratuissa tiloissa ja kaupungin omistamilla päätuotantolaitteilla: Yksi valmistuskeittiö Kolme jakelukeittiötä ja 4 päiväkotipalvelupistettä (2 ryhmäpäiväkotia) sekä n. 100 toimitusateriaa päivässä Ei erillistä henkilöstöravintolaa, kaupungin henkilöstö voi ruokailla lähikoululla ja palvelukeskuksessa 2. Laitoshuolto Ruokapalvelujen liikevaihto on noin ja ateriamäärä v oli 1400 ateriaa päivässä ja aamupalat ja iltapalat päälle. Ruokapalvelujen tilaamisesta Nilsiän kaupungilla vastaava henkilö on Riitta Kokkonen ja Nilsiän palvelukeskuksen ruokapalvelujen tilaajana on Siiliset. Nilsiän kaupungin oman laitoshuollon hoidettavana on n m2 yli 20 kohteessa. Suurimmat omat laitoshuoltokohteet ovat Yläkoulu, Alakoulu ja kaupungintalo sekä Liikuntatalo. Laitoshuollossa on omaa henkilöstöä 10.5 (osalla myös ravitsemustyötä). Kaupungin oman laitoshuollon liikevaihto v oli n Nilsiän laitoshuolto hoitaa viiden vuokralla olevan tahon laitoshuollon sopimuksilla. Laitoshuollon ohjauksesta ha hallinnollisesta osuudesta vastaa työhön osallistuva siivoustyönohjaaja. Terveydenhuollon ja päiväkotien laitoshuollosta Nilsiässä vastaa Siiliset, jolla on palvelukeskuksessa 11 ja muissa kohteissa 4 henkilöä. Osa Siilisetin laitoshuollon henkilöstöstä on Nilsiän kaupungilta siirtynyttä samoin kuin laitoshuollon esimies ja laitoshuollon mitoitus. Siilisetin laitoshuollon piirissä oleva pinta-ala on 7103 m² (palvelutalo, päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoito). Laitoshuoltajien tehtäviin kuuluu siivouksen lisäksi ruokahuoltoa, vuodehuoltoa, vaatehuoltoa, apuvälinehuoltoa, välinehuoltoa sekä viherkasvien hoitoa. Vuodeosastolla, muiden kuin siivoustehtävien osuus on yli 65 % työajasta. Päiväkodeilla ruokahuollon ja tekstiilihuollon osuus on 85 % työajasta. 3. Kiinteistönhoito- ja ylläpito Kaupungin kiinteistöjen peruskiinteistönhoidosta vastaa rakennusmestarin alaisuudessa omat kiinteistönhoitajat/talonmiehet, keskimäärin 5.5 kiinteistönhoitajaa. Kiinteistöjen perusylläpitoa/korjauksia sekä pienkohteiden rakentamista (alle , 1-2 kpl/a) tekee kaksi kirvesmiestä. Lisäksi henkilöstöä täydentää keskimäärin 2 määräaikaista/ työllistettyä. Toimistohenkilö tekee ko. alan tsto-työtä osa-aikaisesti (15 %). Kiinteistöjen vaativimmissa LVIA- ja S-ammattitöissä käytetään ulkopuolisia palveluja. Hoidettavia kiinteistöjä on yhteensä n krsm2 ja liikevaihto n Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotuotannon liikevaihto on n (sisältää ulkopuoliset palvelut, kuten LVIA- ja S-ylläpito). 10

12 4. Tiivistelmä Nilsiän kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta vastaavat ko. kiinteistöyhtiöt itsenäisesti omana työnä (rivitaloyhtiö) ja ulkopuolisilta hankittuina sopimuspalveluina. Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon liittyvä virka-ajan ulkopuolinen päivystys on hoidettu osana vartiointiliikkeiden palvelua eikä kaupungin omaa ko. alan virka-ajan ulkopuolista päivystystä ole. Alla oleviin taulukkoihin on koottu henkilöiden määrät ja liikevaihtotiedot Nilsiän em. tukipalveluista (taulukko 1.) ja Servican vastaavat tiedot (taulukko 2.) ISS:n henkilömäärää ei tässä yhteydessä ole tarkistettu (arvio alle 10) ja Siilisetin laitoshuollon liikevaihto on suuntaa antava arvio henkilömäärän ja pinta-alojen perusteella. Taulukko 1. Tiivistelmä Nilsiän tukipalvelujen henkilötiedoista ja liikevaihdosta Tukipalvelu Henkilömäärä Liikevaihto 2011, milj. Ruokapalvelut ISS* 0.81 Laitoshuolto Nilsiän kaupunki 10, Siiliset ** Kiinteistöt 1+7, huolto 5,5 ylläpito 2 Ostetut palvelut ulkopuoliset Yhteensä * = yksityinen, **= arvio Taulukko 2. Tiivistelmä Servican palvelutuotannon henkilötiedoista ja liikevaihdosta (2012) toimialoittain vakituiset (kokonaisvahvuus Servicassa oli 993 henkilöä). Tukipalvelu Henkilömäärä Liikevaihto 2012, milj Ruokapalvelut yhteensä Laitoshuolto, yhteensä Muut palvelualueet 60 terveydenhuolto 324 Kiinteistöt ja logistiikka, yht huolto 41 3 ylläpito 92 5 Keskusvarasto ja logistiikka Yhteensä

13 5. Tilaajat ja tuottajat Tilaaja on palvelutuotannon tarpeesta (laatu ja määrä) päättävä ja palvelusopimuksista vastaava ja palvelun sopimuksenmukaisuutta valvova ja palvelusta maksava vastuutaho. Tuottaja on sopimuksien mukaisesta palvelutuotannosta itse tai tilauksen mukaisen palvelun järjestämisestä vastaava ja siitä sopimuksien mukaisesti laskuttava taho. Taulukko 3. Tukipalvelujen tilaajat ja tuottajat Nilsiässä ja Kuopiossa Nilsiä tilaaja tuottaja Ruokapalvelut Nilsiä ja Siiliset ISS Laitoshuolto Muut palvelualueet Nilsiä Nilsiä terveydenhuolto Siiliset Siiliset Välinehuolto Siiliset KYS v loppuun Kiinteistöt ja logistiikka huolto Nilsiä Nilsiä/ostopalv. ylläpito Nilsiä Nilsiä/ostopalv. Keskusvarasto ja logistiikka Siiliset Servica Kuopio tilaaja tuottaja Ruokapalvelut palvelualueet Servica Laitoshuolto, Muut palvelualueet tilakeskus Servica ja yksityiset terveydenhuolto tilakeskus Servica Välinehuolto palvelualue palvelualue v loppuun, Servica v alusta Kiinteistöt ja logistiikka huolto tilakeskus Servica ja yksityiset ylläpito tilakeskus Servica ja yksityiset Keskusvarasto ja logistiikka Tilakeskus ja palvelualueet Servica ja Itella 12

14 6. Tukipalvelut yhdistymisen jälkeen Selvityksen yhteydessä keskusteltiin mahdollisista ratkaisuista kaupunkien mahdollisen yhdistymisen jälkeen. Todettiin, että Nilsiän kaupungin tukipalvelutarve on suuruudeltaan ja monipuolisuudeltaan sellainen, että Nilsiässä on tarpeen olla oma tukipalveluhenkilöstö. Erityisesti todettiin, että tukipalvelujen luonteesta johtuen paikallistuntemuksella on suuri merkitys palvelun toimivuudelle. Nykyisellään tukipalveluhenkilöstö asuu lähes kokonaan Nilsiässä. Em. perusteella tukipalvelut voitaisiin järjestää periaateratkaisuina seuraavasti (muistion laatijan arviointia): Nilsiän omana työnä toteutettava tukipalvelutuotanto siirretään liikkeenluovutuksella suoraan Servicaan, joka edellyttää ko. henkilöstön suostumusta (YT-lain mukainen käsittely viim. elo-syyskuu 2012), vaihtoehtona edellä esitetylle on se, että henkilöstö siirtyy yhdistymisessä Kuopion kaupungin työntekijöiksi ja palvelut tuotetaan Nilsiässä jatkossakin nykyisellään kaupungin organisaationa tai siirretään osin tai kokonaan Servicaan mahdollisesti myöhemmin Nilsiässä Siilisetin tuottamat tukipalvelut (terveydenhuollon laitoshuolto) siirretään vastaavasti ko. sopimuksen päätyttyä Kokonaan yksityiselle ulkoistettu Nilsiän ruokapalvelu voidaan sopimuskauden päätyttyä: o Ottaa (Nilsiän/ISS:n välisen sopimuksen niin salliessa) ISS:lle siirtynyt henkilöstö takaisin em. vaihtoehdoilla ja järjestää ruokapalvelut kaupungin tiloissa ja laitteille sekä ko. henkilöstöllä kaupungin omana työnä tai Servican palveluna o Kilpailuttaa palvelu ja Servica osallistuu ko. kilpailuun Servican tarjoaa mahdollisuuden järjestää kaikki Nilsiässä tarvittavat tukipalvelut yhden tuottajan kautta ja kaupungin ja kaupungilta ISS:lle ja Siilisetille siirtyneet henkilöt voivat jatkaa yhdistyneen kaupungin omistamassa palveluyhteisössä paikallisina osaajina. 13

15 5.2 Vesihuolto/ Kuopion Vesi Liikelaitos 1. Nykytilanne Kuopion Vesi Liikelaitos vastaa vesihuoltopalveluista vahvistetuilla toiminta-alueillaan. Henkilökuntaa on 75 henkilöä. Kuopion Veden lisäksi kaupungin alueella toimii 20 vesiosuuskuntaa. Nilsiän kaupungin vesihuoltolaitos toimii taseyksikkönä vahvistetuilla toimintaalueillaan. Henkilökuntaa on viisi henkilöä: vesihuoltopäällikkö, toimistosihteeri, puhdistamon hoitaja ja kaksi laitosmiestä. Nilsiän alueella toimii lisäksi 17 vesiosuuskuntaa. 2. Vesihuolto yhdistyneessä kaupungissa Kuopion Vesi Liikelaitos vastaa jatkossa vesihuollosta Nilsiän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Haasteena on Nilsiän vesihuollon toiminta-alueiden pitkä etäisyys Kuopion Veden nykyisistä toimipisteistä. Jotta toimiva vesihuolto pystytään turvaamaan Nilsiän toimintaalueilla, Nilsiään olisi hyvä perustaa oma tukikohta, josta käsin hoidetaan Nilsiän toiminta-alueen vesihuollon operatiivisia tehtäviä. Nilsiän vesihuollossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä, joiden työpanoksen Kuopion Vesi tarvitsee yhdistymisen jälkeen. Kuopion Veden hallinto-, talous- ja asiakaspalvelutoiminnot sekä suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät hoidetaan keskitetysti. 3. Ennen yhdistymistä tarvittavat toimenpiteet veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut yhtenäistäminen Kuopion Veden maksujen pohjalta Nilsiässä erisuuruiset liittymismaksut eri toiminta-alueilla, liittymismaksujen yhtenäistäminen selvitettävä (liittymismaksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia) vesihuollon asiakaspalvelujärjestelmät yhdistäminen Nilsiän asiakastietojärjestelmän tietojen konvertointi Kuopion Veden järjestelmään (asiakkaat, käyttöpaikat, liittymät, sopimukset, vesimittarit) Nilsiän vesihuoltolaitoksen asiakkaiden siirtäminen Kuopion Veden asiakkaiksi eli vesihuoltosopimusten uusiminen syksyllä 2012 vesihuoltoverkostojen ja niiden laitteiden sijaintien selvittäminen maastomittauksin ja sen jälkeen tietojen vieminen sähköiseen tietokantaan jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden rakenteelliset ja toiminnalliset kuntokartoitukset käytössä olevien automaatiojärjestelmien selvittäminen ja niiden liitettävyyden määrittäminen Kuopion Veden järjestelmiin vesimittarien kartoitus talousveden valvontatutkimusohjelmaan ja pohjavesien tarkkailuohjelmiin tutustuminen ja valvonnan yhdistäminen Kuopion Veden valvontatutkimusohjelmaan 14

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot