PKS-verkkomaksaminen. Tavoitetilan kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKS-verkkomaksaminen. Tavoitetilan kuvaus"

Transkriptio

1 PKS-verkkomaksaminen PKS-verkkomaksaminen Tavoitetilan kuvaus Versio

2 PKS-verkkomaksaminen 2 / 21 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Yleiskuvaus Ratkaisun yhteenveto Yleistä Käsitteet Ratkaisun kehityksen lähtökohdat Kehityksen lähtökohdat ja tausta Kehityksen tavoitteet Ratkaisun toimintaympäristö Toimintaympäristö Ratkaisun sidosryhmät eli käyttäjäroolit ja liittymät Verkkomaksamisen käyttötilanteet Verkkomaksamisen prosessi Maksujen tilitysprosessi Ratkaisun toiminnallisuus Ratkaisun toiminnallinen yleiskuvaus Verkkomaksamisen toiminnallisuus Maksujen hallinnan toiminnallisuus Ratkaisun ei toiminnalliset vaatimukset Ratkaisun käytettävyys Ratkaisun toteutustapa Lisätiedot Verkkomaksaminen prosessi Maksujen hallinnan prosessi... 21

3 PKS-verkkomaksaminen 3 / 21 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä Alustava versio koottu Helsingin kaupungin verkkomaksamisen esiselvityksen lopputuloksesta ja PKS-kuntien läpikäynneistä sekä toimittajatapaamisten tuloksista. Olli Salmi Tarkennettu PKS-verkkomaksamisen käyttötilanteita Olli Salmi Kommentit, korjausehdotukset ja päivitykset Päivi Helanto Kommentit Ellen Karhulampi Kommentit Viktoria Hindsberg-Karkola Ellen Karhulampi Viktoria Hindsberg-Karkola Läpikäynti kommenttien pohjalta Hindsberg-Karkola / Helanto Käyty läpi Ari Andersenin kommentit ja korjattu Päivi Helanto Päivämäärät ja versionumero muutettu Päivi Helanto Työstö jatkuu Päivi Helanto Aloituskokouksen jälkeen läpikäyty versio Jaana Ovaska Korjaukset Jaanan, Viktorian ja Päivin workshopin tuloksena Pohjalla oli Annen ja Päivi L:n kommentit, joita työstettiin pks-verkkomaksamisen projektipalaverissa. Jätettiin vielä muutama Päivi L:n kommentti, jotka tsekataan Talpan kanssa. Päivi Helanto Päivi Helanto Lisätty vielä Talpan kommentit. Päivi Helanto Lisätty PKS-verkkomaksamisen ohjausryhmän kommentit Päivi Helanto

4 PKS-verkkomaksaminen 4 / 21 1 JOHDANTO 1.1 Yleiskuvaus Tämä tavoitetilan kuvausdokumentti kuvaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen kunnille (jatkossa pääkaupunkiseudun kunnat eli PKS-kunnat) määriteltävää tietoteknistä ratkaisua sähköisissä asiointipalveluissa tapahtuvaan maksamiseen ja siihen liittyvään maksujen hallintaan.tätä kokonaisuutta kutsutaan tässä dokumentissa nimellä PKSverkkomaksaminen. Dokumentin tarkoituksena on antaa yleiskuva ratkaisun tavoitteesta, rajauksista ja toimintaperiaatteista sekä toiminnallisista ja ei-toiminnallisista vaatimuksista. Lisäksi Tavoitetilan kuvaus on yhteenveto ja johdanto ratkaisun muuhun määrittelydokumentaatioon. Ratkaisusta on tunnistettu toiminta- ja käyttäjätason vaatimukset, jotka on kuvattu tarkemmin liitteen vaatimusluettelossa ominaisuuksineen. Viittaukset Tässä dokumentissa viitataan taulukon 1 mukaisiin dokumentteihin. Taulukko 1. Viittaukset Viittaus Id Viitattava dokumentti Lisätiedot VIITE 1 Vaatimusluettelo Tiedosto: PKS-verkkomaksaminen D03 Vaatimusluettelo.xls

5 PKS-verkkomaksaminen 5 / 21 2 RATKAISUN YHTEENVETO 2.1 Yleistä PKS-kuntien (Pääkaupunkiseudun kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) strategiaohjelmissa on yhtenä tavoitteena kuntalaisten parempi palvelu sähköisillä asiointipalveluilla niin, että automatisoiduilla ratkaisuilla tehostetaan myös palvelujen tuotantoa. PKSkunnissa onkin kehitteillä useita sähköisiä asiointipalveluja ja niihin liittyviä verkkomaksamis- ja verkkokaupparatkaisuja ja tulevaisuudessa niiden määrän uskotaan vielä lisääntyvän. Täysin PKS-yhteinen verkkomaksupalvelu halutaan ensisijaisesti kirjastosovellukseen. Verkkomaksamisratkaisulla tarkoitetaan tietojärjestelmää, jolla verkossa toimivat tietojärjestelmät hoitavat käsittelemänsä asian tai palvelun maksattamisen verkkomaksupalvelun kautta (esimerkiksi luvan maksaminen). Tällä hetkellä verkosta saatavien palvelujen ja tuotteiden maksaminen on hoidettu joko Vetumalla tai jälkilaskutuksella. Useissa toiminnoissa halutaan myös siirtää käteisen rahan käsittely kokonaan tai pääosin pois asiakaspalvelusta, jolloin määriteltävän kaltainen ratkaisu vähentää maksujen ja rahankäsittelyn työmäärä toimipisteissä sekä rahankäsittelyn riskit ja kustannukset laskevat. Tarkoituksena on, että ratkaisun toimintamalli rakennetaan niin automatisoiduksi, että vain poikkeamat ja virheet vaativat palvelun tuottajan hallinnointia ja manuaalisia toimenpiteitä. PKS-verkkomaksamisen sovellukset sisältävät sekä mikromaksamista että makromaksamista. Transaktiomääriä ajatellen mikromaksaminen on suurempi haaste nimenomaan kaupungin kustannustehokkuuden saavuttamisessa ja tunnistamisessa tupastunnistusta kevyemmän tunnistamisen löytämisessä. PKS-verkkomaksamispalvelun tärkeimpinä tavoitteina on saada mikro- ja makromaksamiseen hinnoittelumalli, jolla verkkomaksaminen on kannattavaa kunnille, saada tiliöinti ja jaettu tuloutus palveluna, pystyä tarjoamaan asiakkaille käyttäjäystävällinen maksupalvelu, saada monipuolinen kauppiaskäyttöliittymä raportointiin, helppoihin maksujen peruutuksiin ja palautuksiin sekä tarjoamaan sähköisiin asiointipalveluihin ja verkkokauppoihin helppo integrointi verkkomaksamiseen. Tavoitteena PKS-verkkomaksaminen -ratkaisussa on, että tulevan verkkomaksamisen käyttöönottokynnys ja -kustannukset madaltuvat käyttämällä yhteisiä teknisiä ratkaisuja ja valmiiksi määriteltyjä toimintaperiaatteita. Myös taloushallinnon näkökulmasta jokainen verkkomaksamispalvelu on ollut usein oma räätälöity palvelu ja prosessi, eikä varsinaista maksun hallintaa end-to-end periaatteella ole selkeästi kuvattu. Verkkomaksamispalvelutoteutuksen aikana on tarkoitus määrittää

6 PKS-verkkomaksaminen 6 / 21 ja kuvata myös nämä prosessit ratkaisun tueksi ja käyttöönoton helpottamiseksi yhdessä valitun toimittajan kanssa. 2.2 Käsitteet Korttimaksaminen Korttimaksaminen tarkoitetaan debit- ja credit korteilla maksamista, jossa ei välttämättä tarvitse olla vahvaa tunnistautumista, vaan riittää kortilla oleva korttinumero ja varmistuskoodi. Makromaksaminen Makromaksamisella tarkoitetaan vähintään 10e maksuja Maksupalveluntarjoaja (PSP) Maksupalvelutarjoajalla eli Payment Service Providerilla (PSP) tarkoitetaan toimijaa, joka tarjoaa verkkomaksupalvelun PKS-kunnille maksunhallintatoiminnallisuuksineen ja asiakkaille maksutapoineen ja mahdollisine lisätoiminnallisuuksineen. Mikromaksaminen Mikromaksamisella tarkoitetaan alle 10e maksuja PKS-kunnat PKS-kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. PKS-verkkomaksupalvelu PKS-verkkomaksupalvelulla tarkoitetaan tässä kilpailutuksessa haettavaa ja määriteltyä palvelua, jonka tarjoaa maksupalvelutarjoaja. Rahalaitos Rahalaitoksella tarkoitetaan pankkeja. Sähköinen asiointipalvelu Sähköisellä asiointipalvelulla tarkoitetaan kunnallisia asiointipalveluita, joihin verkkomaksaminen mahdollisesti liitetään. Sähköinen asiointipalvelu on useimmiten immateriaalista, eikä fyysistä logistiikkaa tarvita Vaihtoehtoinen maksupalvelu Vaihtoisella maksupalvelulla tarkoitetaan toimijoita, jotka tarjoavat maksupalveluita, mutta eivät ole pankkeja eivätkö korttiyhtiöitä, esim. operaattorit, PayPal tai Googlewallet. Vahva tunnistus

7 PKS-verkkomaksaminen 7 / 21 Vahvalla tunnistuksella tarkoitetaan Vetuma-tunnistusta, johon sisältyy mm. Tupastunnistus, mobiilivarmenne ja HST-tunnistus. Verkkopankkinapit Verkkopankkinapit ovat pankkien tarjoamia maksamistapoja verkossa, jossa käytetään Tupastunnistusta. Verkkomaksaminen Verkkomaksamisella tarkoitetaan verkossa tai mobiilissa tehtävää maksamista. Verkkomaksujen hallinta Verkkomaksujen hallinnalla tarkoitetaan palveluita, joita maksupalvelutarjoaja tarjoaa PKS-kunnille eli mm. tiliöinti, raportointi, jaettu tuloutus, helposti tehtävät maksujen palautukset ja peruutukset sekä maksutavat asiakkaille. Verkkomaksupalvelu Verkkomaksupalvelulla tarkoitetaan verkkopankkeja, korttiyhtiöiden palveluja sekä muita verkossa tai mobiilissa toimivia maksupalveluja.

8 PKS-verkkomaksaminen 8 / 21 3 RATKAISUN KEHITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 9. Maksusuoritusten välitys palveluntuottajalle Pankki 5. Maksun maksaminen PKSverkkomaksaminen Verkkomaksupalvelu 4. Maksun tiedot 10. Maksusuoritusten 11. Maksujen tiedot täsmäytykseen tilitys kunnille ja selvittelyyn (clearing) 6. Maksun tulos 12. Maksujen tiliöinnit kunnalle 13. Tilitysten kirjaus Taloushallinto Kuntalainen 1. Valitun palvelun/tuotteen maksamisen valinta 3. Maksutavan valinta 8. Toimita palvelu/tuote Asiointipalvelu 2. Maksettavat palvelut/tuotteet ja niiden tiliöintitiedot 3.1 Kehityksen lähtökohdat ja tausta Nykyisellään PKS-kunnissa eri virastot ja hallintokunnat tai verkkomaksamista suunnittelevat yksiköt voivat ottaa ainoastaan Vetuman käyttöönsä. Toiminnan yhtenäistämistavoitteen mukaan kehityksen lähtökohtana on tuottaa yhteinen, selkeästi kuvattu verkkomaksamisen prosessi, jolla tuetaan verkossa tapahtuvaa tuotteiden ja palveluiden maksamista verkkomaksupalveluilla. Alla olevassa kuvassa on kuvattu PKS-verkkomaksamisen toimintaympäristö ja perustoiminnallisuus. 7. Maksun tulos 14. Maksutapahtumien arkistointi Kuva 1. PKS-verkkomaksaminen toimintaympäristö Verkkomaksamisen perusprosessissa kuntalainen/asiakas valitsee kunnan sähköisestä asiointipalvelusta [1] maksettavan asian/palvelun tai tuotteen, josta kyseisen maksun tiedot välitetään PKS-verkkomaksamiseen [2]. Kuntalaisen valittua maksutavan [3], ohjaa PKS-verkkomaksaminen kuntalaisen kyseisen maksupalvelutarjoajan verkkomaksupalveluun [4]. Maksun suorituksen jälkeen [5,6] välittää PKS-verkkomaksaminen siitä tiedon asiointisovellukselle [7], joka kirjaa maksun ja tilanteen mukaan toimittaa tuotteen tai palvelun [8]. Rahalaitos välittää kuntalaisen suorittaman maksun PKS-verkkomaksupalvelun eli maksupalvelutarjoajan pankkitilille [9] ja edelleen käsiteltäväksi PKS-verkkomaksamiseen [10]. Toimituksen hyväksynnän jälkeen PKS-verkkomaksaminen tilittää kunnalle bruttona kaupunkikohtaisesti ja virastokohtaisina erinä kuntalaisen maksun [11], jolloin varat siirretään viiveettä kunnan pankkitilille. Maksupalvelun palvelumaksulaskun PKSverkkomaksupalvelu toimittaa kaupungeille kaupunki- ja virastokohtaisesti. Lisäksi PKSverkkomaksaminen lähettää kirjanpitoaineiston maksuista kunnan taloushallintoon [12. PKS-verkkomaksaminen arkistoi maksujen tiedot määritellyn ajan [14].

9 PKS-verkkomaksaminen 9 / Kehityksen tavoitteet PKS-verkkomaksamisen tavoitteena on tarjota asiakkaille nykyistä korkeatasoisempaa asiakaspalvelua, mukavuutta ja ajansäästöä kaupungin asiointiin. PKS-kunnille verkkomaksamisen lisäämisellä haetaan mm. jälkilaskutuksen korvaavaa ratkaisua, jolloin rahavirrat tulevat nopeammin kunnille kuin myös esim. perintätoimenpiteiden määrä vähenee. PkS-kunnilta myös vähenisi lähimaksamispalvelujen tarve ja säästöjä syntyisi rahalogistiikan vähentymisenä. Verkkomaksamisella voi olla vaikutus myös palvelutuotantoprosesseihin, esim. kurssitarjooma voisi perustua entistä enemmän kysyntään. Hankittavalla PKS-verkkomaksamispalvelulla tavoitellaan mikro- ja makromaksamiseen uudenlaista hinnoittelumallia, jolla verkkomaksamisen käyttöön ottaminen olisi kannattavaa. Tavoitteena on myös saada tiliöinti ja jaettu tuloutus palveluna, joka helpottaa nykytilaan verrattuna kaupunkien talouspalveluja ja vähentää manuaalista selvitystyötä. PKSkunnat hakevat myös käyttäjäystävällistä käyttöliittymää sekä kauppiaspuolella että asiakaspuolella. PKS-kunnat tarvitsevat monipuolisen kauppiaskäyttöliiittymän, jonka kautta pystyttäisiin tekemään helposti maksujen peruutuksia ja palautuksia tulonoikaisuna. Kauppiaskäyttöliittymässä on oltava myös raportointiominaisuus. PKS-verkkomaksaminen -ratkaisu on tarkoitus hankkia palveluna, jossa palvelun toimittaja vastaanottaa ja hallitsee asiakkaiden suorittamat maksut sekä hoitaa tiliöinnit. Kun asiakas on maksanut palvelut ja tuotteet, palvelu tilittää maksut kunnille erilaisin tiliöintisäännöin. Kunta voi hoitaa maksujen palautus- ja peruutustilanteet maksupalvelussa olevan käyttöliittymänsä kautta.tavoitetilan kuvaa on hahmoteltu alla olevassa kuvassa. Verkkomaksutavat KAUNIAINEN Muut maksupalvelut Taloushallinnon järjestelmä(t) Toiminnan taustajärjestelmät Verkkopankit Korttimaksaminen ESPOO PKS-verkkomaksamisen palvelun tuottaja Taloushallinnon järjestelmä(t) Toiminnan taustajärjestelmät Verkkomaksaminen Verkkomaksujen hallinta Pankit VANTAA Taloushallinnon Järjestelmä(t) Toiminnan taustajärjestelmät HELSINKI Taloushallinnon Järjestelmä(t) Kuntalainen (yritys tai yhteisö) Kunnan sähköiset asiointipalvelut Tunnistautuminen (Vetuma tms.) PKS-kuntien yhteiset taustajärjestelmät (esim. HelMet) Toiminnan taustajärjestelmät

10 PKS-verkkomaksaminen 10 / 21 Kuva 2. PKS-verkkomaksaminen kokonaiskuva Asiakkaan maksaessa asiointipalvelusta valitsemaansa palvelua tai tuotetta on palvelu yhteydessä verkkomaksupalveluihin (näitä ovat verkkopankit, korttiyhtiöiden palvelut tai muu vastaava verkossa toimivat maksupalvelu sekä mahdolliset mobiilimaksupalvelut). Lisäksi kuvan mukaisesti palvelussa tulee olla liittymät asiointipalveluiden mahdollisiin taustajärjestelmiin kunnissa, kuten kirjastojärjestelmä HelMet ja työväenopiston puolella Ilmonet). Lisäksi palvelussa tulee olla liittymät kuntien taloushallinnon järjestelmiin, jonne välitetään kirjapitotiedot toteutuneista maksuista.

11 PKS-verkkomaksaminen 11 / 21 4 RATKAISUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1 Toimintaympäristö PKS-verkkomaksamisen asiakas ja tapahtumamäärät tulevat vaihtelemaan hyvinkin paljon riippuen palvelua käyttävästä kunnastaja sen asiakaskohderyhmistä. Ratkaisulla tullaan tekemään ja tukemaan palveluita, joiden asiakasryhmiä voivat olla: Yksittäisen kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen) asukkaat (kuntalaiset), yritykset tai yhdistykset esimerkiksi sähköinen asioinnin maksut Pääkaupunkiseudun asukkaat ja palveluita käyttävät ulkokuntalaiset, käyttäessään yli kuntarajojen tarjottuja palveluja, esimerkiksi kirjaston verkkomaksaminen ja opistojen kurssimaksut Turistit (ympäri maailmaa) tai muu vastaavat globaalit asiakasryhmät Muu rajattu kohderyhmä esim. yritysasiakkaat myyntituotteille Ratkaisulla tullaan tekemään ja tukemaan palveluita, joiden tapahtumamäärät,maksujen suuruudet ja tapahtumien jakautuminen vuosikiertoon ovat erilaisia: Tällä hetkellä maksujen osalta transaktiomääriä on eniten kirjastossa (kirjojen varausmaksut, myöhästymismaksu yms.), jossa maksut ovat suurelta osin mikromaksamista Lyhyessä ajassa paljon transaktioita on esim. liikunta- ja kulttuuripalvelujen il- moittautumisaikoina, aikuis /työväenopisto Tilavarauksia, toripaikkavarauksia, asioinnin lupamaksuja ja verkkokauppatransaktioita tapahtuu tasaisin välein. PKS-verkkomaksamisen palvelujen tulee olla asiakkaiden käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä (huomioiden kansainväliset asiakkaat eri aikavyöhykkeistä). Asiakaskunta tulee olemaan myös hyvin heterogeeninen sekä tietotekniseltä osaamiseltaan (verkkomaksamiskokemukseltaan) että mahdollisesti kulttuuri-taustoiltaan.

12 PKS-verkkomaksaminen 12 / Ratkaisun sidosryhmät eli käyttäjäroolit ja liittymät PKS-verkkomaksaminen Asiakas (kuntalainen) Asiointipalvelut Verkkomaksaminen Käsittele maksu Lähetä maksu verkkomaksupalveluun Viimeistele maksu Verkkomaksujen palautus ja seuranta Käsittele maksujen palautukset/oikaisut Hae ja raportoi maksujen tietoja Asiointipalvelujen (taustajärjestelmät) Maksujen käsittelijät Verkkomaksupalvelut Verkkomaksujen hallinta Käsittele maksujen suoritustiedot (clearing) Tiliöi maksut kirjanpitoa varten Tilitä maksut Arkistoi maksutapahtumat Maksun hallinnan pääkäyttäjät Pankit ja luottokorttiyhtiöt Taloushallinnon järjestelmät Kuva 3. Ratkaisun käyttäjäroolit ja liittymät muihin tietojärjestelmiin PKS-verkkomaksamisen sidosryhmät eli käyttäjäroolit ja liittymät muihin järjestelmiin on kuvattu yllä olevassa kuvassa. Sidosryhmiä on tarkennettu alla olevassa taulukossa, jossa on myös määritelty käyttäjäroolien keskeiset toimintovaatimukset. Taulukko 2. Käyttäjäroolit ja liittymät Käyttäjärooli Kuvaus Keskeiset toimintovaatimukset Verkkomaksamisen verkkomaksamisen asiakas maksaminen, maksukuitin vastaanotto Asiakas Asiointipalvelu Asiointipalvelun tai verkkokaupan pääkäyttäjä Sähköinen asiointipalvelu (verkkokauppa tai verkkopalvelu), joka toiminnassaan tarvitsee tuotteen tai palvelun maksattamista verkkomaksupalvelulla PKS-verkkomaksamista käyttävä asiointipalvelun pääkäyttäjä, joka vastaa asiointipalvelun sisällöstä ja toimivuudesta Maksun vastaanotto ja maksattaminen verkkomaksupalvelussa, maksun tilan kysely Tiliöintisääntöjen hallinta, maksujen hallinta, raportointi

13 PKS-verkkomaksaminen 13 / 21 Käyttäjärooli Kuvaus Keskeiset toimintovaatimukset Toiminnan taustajärjestelmät Viraston maksun hallinnan pääkäyttäjä Taloushallinnon järjestelmät Verkkomaksupalvelu Pankit Toiminnan taustajärjestelmä (toiminnan ohjausjärjestelmä), joka on tarpeen mukaan mukana ratkaisukokonaisuudessa ja jolla hallitaan sähköisessä asiointipalvelussa tai verkkokaupassa olevia tuotteita ja niiden toimitusta asiakkaalle Viraston maksu hallinnan pääkäyttäjä, ohjaa verkkomaksamisen toiminnallisuutta ja sen raportointia Taloushallinnon järjestelmät maksujen reskontran, kirjanpidon ja täsmäytyksen käsittelyyn sekä pitkäaikaisarkistointipalvelut Pankkien, korttiyhtiöiden ja muiden vastaavien toimijoiden palvelu verkkomaksamisen tekemiseen Maksun varojen siirtämien asiakkaan, PKS-verkkomaksamisen ja kuntien välillä Tuotetietojen lataus (varastotilanne), Tuotteiden tilausten toimittaminen Perustietojen hallinta, maksujen käsittely ja palautukset sekä raportointi Toteutuneiden maksujen kirjapitotietojen lähetys Maksun lähetys, maksun tilan kysely Pankkitilisiirtojen haku ja toimittaminen 4.3 Verkkomaksamisen käyttötilanteet Perusajatuksena PKS-verkkomaksamisen toteutukselle on sen sopiminen mahdollisimman monenlaisiin verkkomaksamisentilanteisiin ja tarpeisiin sekä löytää niitä tukevat tarkoituksenmukaiset verkkomaksamispalvelun hinnoittelumallit. Seuraavassa kuvassa on tunnistettu verkkomaksamisen keskeiset komponentit ja niiden käytön mukaan on tunnistettu erilaisia käyttötilanteita, joihin ratkaisun tulisi lähtökohtaisesti voida soveltua. Verkkomaksaminen tiliöintipalveluineen on kaikille käyttötilanteinen yhteinen osa. A) Makromaksaminen Makromaksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään 10 (?) euron suuruisia ostoksia, joiden maksamiseen voidaan hyvin käyttää olemassa olevia tunnistus- ja maksutapoja (verkkopankkinapit, korttimaksaminen, vaihtoehtoiset maksupalvelut.). Makromaksamista vaativia sovelluksia ovat mm. kurssi-ilmoittautumiset, venepaikat, tilavuokrat ja lupamaksut. Tämänhetkiset transaktiomäärät ovat pks-tasolla vuodessa seuraavat: työväenopisto ja liikuntakurssit Uusia sovelluksia verkkomaksamisen piiriin on tulossa useita. B) Mikromaksaminen Mikromaksamiselle tarkoitetaan tässä yhteydessä 0-9,99 suuruisia ostoksia, joiden maksamiseen etsitään maksutapaa, joka mahdollistaa asiakkaalle tupastunnistusta käyttöystävällisemmän tavan maksaa ja kunnalle maksupalveluhinnan, jolla verkkomaksaminen kannattaa ottaa käyttöön. Mikromaksamissovelluksen suurin yksittäinen käyttäjä olisi kirjasto myöhästymis- ja varausmaksuineen. Transaktiomäärät ovat kirjastoissa vajaat 2 miljoonaa ja esim. digitaalisten rakennuspiirustusten myynnissä vuosittain.

14 PKS-verkkomaksaminen 14 / 21 C) Asiakkaat, joilla on suomalaiset pankkitunnukset Asiakkaat pystyvät tunnistautumaan vahvaa tunnistautumista vaativiin sähköisiin asiointipalveluihin sekä maksamaan verkkopankkinapeilla. D) Asiakkaat, joilla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia Pystyvät käyttämään korttimaksamista (debit, credit). Haaste tulee asiointipalveluissa, jossa vaaditaan vahvaa tunnistusta jo asiointiin kirjautuessa. E) Etämaksaminen Etämaksamista verkossa tai mobiilissa. Kaupungin palveluita tullaan lähitulevaisuudessa käyttämään entistä enemmän myös mobiilitse. Maksamisratkaisun toivotaan olevan esim. selainpohjainen ja tarjoavan mobiililaitteillekin sopivan käyttöliittymän. F) Lähimaksaminen Verkkomaksamista ja siinä olevia maksutapoja olisi hyvää laajentaa myös lähimaksamiseen uusin menetelmin, jolloin esim. kirjastoissa pystyttäisiin vähentämään rahalogistiikkaa tai esim. uimahalleissa pystyttäisiin hoitamaan maksut samoilla palveluilla. Lähimaksamisratkaisun löytäminen ei tässä pks-verkkomaksamisessa ole kuitenkaan ykkösprioriteetti. G) Olemassa olevat maksutavat Lähtökohtaiseksi verkkomaksamisessa haluamme, että asiakkaat pystyvät käyttämään maksamisessa olemassa olevia maksutapoja eli debit ja credit maksutapoja kenties uusin tavoin. Ns. kukkaroratkaisua, jossa asiakas joutuu siirtämään rahoja ns. kukkaroon ennen kuin pystyy käyttämään palvelua, emme ole hakemassa maksutavaksi. H) Kieli Palvelua tarjoamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 4.4 Verkkomaksamisen prosessi Verkkomaksamisen yleinen prosessi on esitetty alla olevassa prosessikuvassa ja sen toiminnallisuutta on kuvattu pääpiirteissään kuvan alla [numerot viittaavat kuvan toimintojen numeroihin].

15 PKS-verkkomaksaminen 15 / 21 PKS-verkkomaksaminen Asiointipalvelu Asiakas Aloita maksaminen Lähetä maksun tiedot 1. Vastaanota maksutiedot 2. Näytä maksuyhteenveto 3. Ei maksuyhteenvetoa Hyväksy/ Hylkää maksu 4. Maksun hyväksyntä? 6. Maksun hyväksyntä 7. Näytä maksutavat Valitse maksutapa 5. Peruutus 8. Valittu maksutapa 9. Muodosta verkkomaksutapahtuma Maksa verkkomaksupalvelussa 12. Peruutus 14. Virhe Käsittele maksun peruminen 13. Ilmoita peruutuksesta /virheestä 11. Onnistunut maksu 10. Maksun suoritus? 15. Käsittele virheelliset Selaa kuittia (tulosta/ sähköposti) 16. Näytä/ Lähetä kuitti maksusta 17. Ei näytetä maksukuittia Vastaanota maksun kuittaus 18. Välitä maksun kuittaus Jos ei maksua 15 min aikana 19. Maksusuoritusten tilitys Käsittele epäselvyydet Verkkomaksupalvelu Verkkopankit, korttiyhtiöt, yms. Maksa verkkomaksupalvelussa Katso kuva suurempana lisätiedoissa. Kuva 4. Verkkomaksaminen Verkkomaksamisen prosessi käynnistyy, kun maksetaan kunnan sähköisestä asiointipalvelusta tai verkkokaupasta valittuja tuotteita tai palveluita. Verkkomaksaminen vastaanottaa maksun maksutiedot asiointipalvelusta [1] ja asiointipalvelun tarpeen mukaan voidaan asiakkaalle näyttää maksun yhteenveto [2]. Tämän jälkeen verkkomaksaminen esittää asiakkaalle asiointipalvelun maksutavat ja ohjaa asiakkaan valittuun [7] verkkomaksupalveluun sekä muodostaa verkkomaksamisessa tarvittavan tapahtuman viitenumeroineen [9]. Asiakas maksaa maksun verkkomaksupalvelussa (pankit, korttiyhtiöt tai vaihtoehtoinen maksupalvelutarjoaja), jonka jälkeen tämä lähettää palautetiedon takaisin verkkomaksamiseen [10]. Mikäli asiakas on perunut maksun tai maksamisessa on tapahtunut virhe [12,14] ilmoittaa järjestelmä niistä maksua kutsuneelle asiointipalvelulle [13]. Jos maksusuoritus toteutui verkkomaksupalvelussa [11], järjestelmä näyttää tulostettavaksi tarkoitetun kuitin maksusta [16] asiakkaalle (määritellään asiointipalvelukohtaisesti) ja lähettää sen tarvittaessa (parametrien mukaan tai erikseen annettuun) asiakkaan sähköpostiin. Lisäksi järjestelmä lähettää maksun toteutumisesta tiedon maksatuspyynnön lähettäneeseen asiointipalveluun [18]. Lopuksi verkkomaksaminen käsittelee maksujen tilitykset, jotka on kuvattu seuraavassa prosessissa. 4.5 Maksujen tilitysprosessi Maksujen tilitysprosessi on esitetty alla olevassa prosessikuvassa ja sen toiminnallisuutta on kuvattu pääpiirteissään kuvan alla [numerot viittaavat kuvan toimintojen numeroihin].

16 PKS-verkkomaksaminen 16 / 21 Verkkomaksupalvelu Pankit, korttiyhtiöt, yms. Lähetä maksun tiedot Pankki Siirrä maksu palvelun tilille Siirrä suoritukset kunnan tilille PKS -verkkomaksaminen 1. Tietojen haku pankista 2. Vastaanota maksujen tiedot 3. Välitön tilitys 5. Tilitys toimituksen jälkeen 4. Odotusaika tilitykselle 8. Selvitä maksusuoritukset 6. Palautus/ Peruutus? 7. Käsittele palautus 9. Tilitä suoritukset kunnille 10. Muodosta tilöinnit kunnille Kunnan taloushallinta Kirjaa maksun tiliöinti Vastaanota ja kirjaa maksut Asiointipalvelu Katso kuva suurempana lisätiedoissa. Kuva 5. Maksujen tilitys kunnille Maksujen tilitys kunnille käynnistyy, kun PKS-verkkomaksaminen hakee rahalaitoksen verkkomaksupalvelun palvelun pankkitilille välittämän maksun tiedot pankista [1]. Tietojen vastaanoton jälkeen [2] maksu selvitetään eli minkä kunnan maksu se on ja pitääkö maksu jakaa kuntien kesken [4] (tämä määritelty tuotekohtaisesti). Maksun selvittäminen ja välittäminen eteenpäin voi myös riippua palvelun tai tuotteen toimituksesta [5] (esim. työväenopiston kurssimaksut) tai maksun tilitykselle on voitu määritellä odotusaika [4]. Jos asiakas haluaa peruuttaa tai palauttaa tuotteen/palvelun [6], hän voi tehdä sen mahdollisesti maksupalvelukäyttöliittymästä itse tai kunta voi tehdä sen maksupalvelun kauppiaskäyttöliittymässä eikä maksua tällöin tilitetä kunnalle [7]. Tämän jälkeen PKS-verkkomaksaminen lähettää pankkiin tiedot maksun siirtämisestä kunnan tilille tai jaetussa tuloutuksessa 3.osapuolen tilille [5] sekä lähettää maksun kirjanpitotiedot kunnan taloushallinnon järjestelmään [6], jossa ne yhdistetään maksun tietoihin.

17 PKS-verkkomaksaminen 17 / 21 5 RATKAISUN TOIMINNALLISUUS 5.1 Ratkaisun toiminnallinen yleiskuvaus Ratkaisun toiminnallisuus on kuvattu käyttäjävaatimuksina vaatimusluettelossa (VIITE 1). Toiminnallisten käyttäjävaatimusten tunnistuksen lähtökohtana on käytetty vaatimusmäärittelyn sidosryhmiä ja ratkaisun käyttäjärooleja ja liittymiä muihin järjestelmiin, jolloin on määritelty näiden tarpeita määriteltävältä ratkaisulta. Ratkaisun keskeiset toiminnalliset käyttäjävaatimukset on kuvattu alla olevassa kuvassa. asiointipalvelu Maksun hallinta ja Verkkomaksaminen Verkkopalvelun asiakas Tuotteen/palvelun ostaminen Maksun lähetys Maksun käsittely Maksun tilan selvitys Maksun lähetys Maksun tilakysely Verkkomaksupalvelut Maksujen täsmäytys ja selvittely Maksujen tilitys Pankit Maksutapahtumien arkistointi Maksujen kirjanpitotietojen lähetys Maksujen käsittely (palautus?) Raportointi Taloushallinnon järjestelmät Verkkomaksamisen pääkäyttäjä Kuva 6. PKS-verkkomaksamisen keskeiset toimintovaatimukset Toiminnalliset vaatimukset on vaatimusluettelossa ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: Verkkomaksamisen toiminnallisuus Maksun hallinnan toiminnallisuus Seuraavissa kappaleissa on kuvattu näiden toimintokokonaisuuksien keskeisimpiä toiminnallisuuksia. 5.2 Verkkomaksamisen toiminnallisuus Verkkomaksamisessa vastaanotetaan verkkokaupan tai muun sähköisen asiointipalvelun määrittelemä maksatuspyyntö määritellylle maksulle ja välitetään tämä verkkomaksupalvelulle. Kun asiakas on suorittanut maksun verkkomaksupalvelussa, palauttaa verkkomaksaminen tiedon maksun suorituksesta takaisin verkkokauppaan tai asiointipalveluun tuotteen tai palvelun toimittamista varten ja asiakas saa kuitin. Lisäksi verkkomaksamisessa on toiminnallisuus maksun tilan kyselyyn, jolla asiointipalvelu voi selvittää epäselväksi jääneen maksun tilaa.

18 PKS-verkkomaksaminen 18 / Maksujen hallinnan toiminnallisuus Järjestelmä hakee pankista tilitapahtumatiedot asiakkaiden tekemistä maksuista ja säilyttää maksuja kunnes tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle tai määritelty aika on kulunut. Kun edellä kuvatut ehdot toteutuvat selvittää järjestelmä tarvittaessa maksujen jakamisen eri kunnille ja lähettää jakoa vastaavat tilitystiedot pankille kunnille siirrettäväksi. Vastaavasti järjestelmä muodostaa kirjanpitoaineistot kuntien taloushallintoon tilitetyistä maksuista. Verkkomaksamisen pääkäyttäjä voi käsitellä maksuja (tai lähettää maksun palautuksen asiakkaan maksutavan mukaisesti pankkitilille tai kortille), lisäksi pääkäyttäjällä on raporttitoiminnallisuus verkkomaksamisen asiakasmäärien ja maksujen seurantaan. Järjestelmässä on myös arkistointitoiminnallisuus maksutapahtumien pitkäaikaiseen arkistointiin.

19 PKS-verkkomaksaminen 19 / 21 6 RATKAISUN EI TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Ratkaisun ei-toiminnalliset vaatimukset-kappale kuvaa tarkemmin ratkaisun suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa huomioitavat keskeiset asiat sekä kuvaa ratkaisun eitoiminnalliset vaatimukset. PKS-verkkomaksamisen ei-toiminnalliset vaatimukset on ryhmitelty ratkaisun käyttämiseen liittyviin käyttäjävaatimuksiin, sovelluksen käyttöönottoon, ylläpitoon ja laajennettavuuteen liittyviin käyttäjävaatimuksiin (Ylläpidon käyttäjävaatimukset), tietoturvavaatimuksiin sekä sen suunnittelun ja toteutuksen reunaehtoihin ja muihin vaatimuksiin. Eitoiminnalliset vaatimukset on kuvattu vaatimusluettelossa (VIITE 1) ja niitä on osin tarkennettu alla olevissa kappaleessa (Ratkaisun reunaehdot). 6.1 Ratkaisun käytettävyys Ratkaisun tulee vähintään toteuttaa julkisilta verkkopalveluilta edellytetyt käytettävyyden perusvaatimukset. - WCAG 2.0 tason A mukaiseen ohjeistus (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG JHS129 suositus ja erityisesti liite 4 JHS Ratkaisun toteutustapa Ratkaisun toteutustapa on palvelu, johon on tarvittaessa räätälöity PKS-kuntien vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet. Maksupalveluun tulee voida liittää uusia maksutapoja, mikäli tarvetta on.

20 PKS-verkkomaksaminen 20 / 21 7 LISÄTIEDOT 7.1 Verkkomaksaminen prosessi Verkkomaksupalvelu PKS-verkkomaksaminen Asiointipalvelu Asiakas Aloita maksaminen Hyväksy/ Hylkää maksu Lähetä maksun tiedot 1. Vastaanota maksutiedot 2. Näytä maksuyhteenveto 4. Maksun hyväksyntä? 6. Maksun hyväksyntä 3. Ei maksuyhteenvetoa 7. Näytä maksutavat Verkkopankit, korttiyhtiöt, yms. Valitse maksutapa Maksa verkkomaksupalvelussa Käsittele maksun peruminen 5. Peruutus 12. Peruutus 13. Ilmoita peruutuksesta /virheestä 8. Valittu maksutapa 14. Virhe 15. Käsittele virheelliset 9. Muodosta verkkomaksutapahtuma 11. Onnistunut maksu 10. Maksun suoritus? Maksa verkkomaksupalvelussa Selaa kuittia (tulosta/ sähköposti) 16. Näytä/ Lähetä kuitti maksusta 17. Ei näytetä maksukuittia Vastaanota maksun kuittaus 18. Välitä maksun kuittaus Jos ei maksua 15 min aikana Käsittele epäselvyydet 19. Maksusuoritusten tilitys

Maksuratkaisun läpikäynti

Maksuratkaisun läpikäynti 14.9.2016 Maksuratkaisun läpikäynti Osa-alueet 1. Tarjottavan ratkaisun kuvaus 2. Maksutavat ja maksaminen 3. Tilitykset 4. Palautukset 5. Raportointi 6. Testaus ja asiakastestiympäristö 7. Muuta 1. Tarjottavan

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

VERKKOMAKSAMINEN. Aki Kiminki, Consultant 050 5555 114 26.2.2014

VERKKOMAKSAMINEN. Aki Kiminki, Consultant 050 5555 114 26.2.2014 VERKKOMAKSAMINEN Aki Kiminki, Consultant 050 5555 114 26.2.2014 Agenda 1. Maksutavat 2. Maksuratkaisut 3. Suositukset Maksutavat Maksutavat Verkkopankki ( pankin maksupainike ) / Ennakkomaksu Käytännössä

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tiedotteet ja sähköposti Tapahtumien hallinta

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Maksuturva Gold Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä Maksuturva-palvelusta... 1 Näin

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Opas maksujen hallinnointiin verkossa AMERICANEXPRESS.FI/LIIKEPALVELUT

Opas maksujen hallinnointiin verkossa AMERICANEXPRESS.FI/LIIKEPALVELUT Opas maksujen hallinnointiin verkossa AMERICANEXPRESS.FI/LIIKEPALVELUT Maksujen hallinnointi verkossa Tämän oppaan avulla hallinnoit maksujasi verkossa. Sisällysluettelo: Kirjautuminen, rekisteröityminen

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Maksuturva Basic Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä Maksuturva-palvelusta... 1 Näin

Lisätiedot

Elisa Kassa - Netvisor integraatio

Elisa Kassa - Netvisor integraatio Elisa Oyj 1 (8) 4.1.2017 Elisa Kassa - Netvisor integraatio 1 Toiminnallisuudet 1.1 Päivän myynnit Ominaisuudet: Jokaiselle päivälle muodostetaan yksi tosite Tosite sisältää yhteenlasketun summatiedon

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO?

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? 3.6.2013 Teknologiateollisuus ry & Teleforum ry Pekka Laaksonen, johtava asiantuntija 1 TOISINAAN VANHA JA UUSI

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit 2014

Maksamisen nykytila ja trendit 2014 Maksamisen nykytila ja trendit 2014 Maksuneuvoston työryhmä 1 Maksuneuvoston kokous 6.11.2014 Julkinen 1 Toimeksianto ja reunaehdot Maksamisen kitkat asiointitilanteiden muutoksessa Yhteiskunnan isot trendit

Lisätiedot

www.enterpay.fi/ostajalle 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on Enterpayn yrityslasku... 3 2 Tunnistautuminen ostajana palveluun... 3 2.1 Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö... 3 2.2 Ostovaltuudeton henkilö...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tapahtumien hallinta ja ilmoittautumiset

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu PoD=kirja tarpeeseen -palvelu Mikä on PoD=kirja tarpeeseen palvelu? Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelu kattaa tilaus-, painamis-, toimitus-

Lisätiedot

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle Klarna Perustettu vuonna 2005 verkkokauppaan tuotiin helppo ja turvallinen maksutapa, jonka ansiosta asiakkaasi saa tilaamansa tuotteet ennen niiden maksamista. Globaali markkinajohtaja jälkikäteismaksamisessa

Lisätiedot

TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014

TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 Tampuuri-versioiden uudet ominaisuudet ja ideat tuleviin versioihin Tampuurin versioista, pätkä tiekarttaa Kehitystyön teemoja Mitä uutta 2014 Ideoita 2015 eteenpäin Tampuuri-ohjelmistopäivitykset

Lisätiedot

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen VETUMA Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Lähde:Fujitsu Services Tunnistautuminen on nyt sangen kirjavaa Verkkomaksaminen

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.1 Lokakuu 2013 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1

Lisätiedot

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. Lounas on katettu LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Lounasetu pähkinänkuoressa ravintolalle LounasPassilla uudet asiakkaat ovesta sisään sujuvasti.

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi TYÖNTEKIJÄLLE: epassin käyttöohjeet Nykyaikaisin maksutapa, siellä missä sinäkin. LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä Mikä on epassi?

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1 TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa kartastopäällikkö Aija Holopainen Lahden kaupunki/maankäyttö Lahden teknisen ja ympäristötoimialan sähköiset palvelut Tavoitteeksi asetettiin,

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Mikko Siivola Toimitusjohtaja ProCountor International Oy Esityksen sisältö ProCountor, hyvin lyhyesti Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille 16.12.2009 1(6) Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaalle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Valmiskaupan kautta ja voit käytännössä

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen 1 Asiakkaiden maksujen kirjaaminen Odoo ssa maksusuoritus voi joko olla linkattu laskuun, tai se voidaan luoda ( tai tuoda toisesta järjestelmästä) itsenäisenä tietona ja kohdistaa laskuun myöhemmässä

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä Liisa Vilén

Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä Liisa Vilén Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä 31.5.2013 Liisa Vilén Esityksen sisältö Nanso Group Nansoshop.com Palautusprosessi Nansoshop.comissa Nanso Group Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Verkkopalkka. Palvelukuvaus

Verkkopalkka. Palvelukuvaus Verkkopalkka Palvelukuvaus Lokakuu 2015 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 2 2 Edut... 2 3 Käytettävyys... 3 4 Turvallisuus... 3 5 Sopimukset... 3 6 Käyttöönotto... 3 7 Selausikkuna ja paluu verkkopankkiin...

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palveluntuottajana hakeudun kerralla yhteen tai useampaan kuntaan tuottamaan

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 Anja Mursu, Salivirta & Partners Pia Koivu, Salivirta & Partners Sisältö Tavoitteet HoivaSuomi.fi -verkkopalvelun kuvaus Esiselvityksen tuloksia Vaiheistus

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palvelun järjestämisestä vastaavana määritän oman palvelualueeni palveluseteleillä

Lisätiedot

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ VETUMAan LIITTYMINEN Valtiovarainministeriö Tapani Puisto 1 VETUMA liittymisohjeet VETUMAN PALVELUKUVAUS SEKÄ LIITTYMISEN JA KÄYTTÖÖNOTON PÄÄKOHDAT liittymisohjeet löytyvät Tietoyhteiskuntaohjelma.fi sivustolta

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen suositussarja 25.2.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJEET EAZYBREAK-MOBIILISOVELLUKSET

TYÖNTEKIJÄN OHJEET EAZYBREAK-MOBIILISOVELLUKSET Sisällysluettelo. Ennen maksamista hyvä tietää 2. Maksaminen sovelluksella 2. ios ja Android 2.2 Windows 3. Käyttäjätuki 3. Työnantajasi oma tuki 3.2 Käyttäjätilisi ohjeet 3.3 Eazybreak-käyttäjätuki Tutustu

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen...

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... 3 Käsiteltävät sanomat... 4 Yhdisteltävät sanomat... 5 Sanoman historia

Lisätiedot

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa Heeros Systems Oy Tilitoimistoristeilyi i t i t 2010 Mikko Kalliovaara SEPA virtaviivaistaa SEPA ja Heeros - SEPA yleisesti (FKL) - SEPA siirtymäaikataulu (FKL) - SEPA Heeroksen sovelluksissa - Identa

Lisätiedot

Sähköinen maksaminen ja taloushallinto verkkokaupassa. Kaupan liiton Verkkokauppakoulutus 2011 (syksy)

Sähköinen maksaminen ja taloushallinto verkkokaupassa. Kaupan liiton Verkkokauppakoulutus 2011 (syksy) Sähköinen maksaminen ja taloushallinto verkkokaupassa Kaupan liiton Verkkokauppakoulutus 2011 (syksy) Agenda Oppilaiden Kick-off:ssa esittämiä toiveita läpikäytävistä asioista Verkko-ostamisen merkitys

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

Posti Maksuturva palveluesittely

Posti Maksuturva palveluesittely Posti Maksuturva palveluesittely Tommi Sunikka Konsta Karvinen 26.9.2013 Yhteenveto palvelun ominaisuuksista 1. Kaikki maksutavat 2. Työkalut palautusten hallintaan 3. Monipuoliset tilitys- ja raportointimallit

Lisätiedot