PKS-verkkomaksaminen. Tavoitetilan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKS-verkkomaksaminen. Tavoitetilan kuvaus"

Transkriptio

1 PKS-verkkomaksaminen PKS-verkkomaksaminen Tavoitetilan kuvaus Versio

2 PKS-verkkomaksaminen 2 / 21 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Yleiskuvaus Ratkaisun yhteenveto Yleistä Käsitteet Ratkaisun kehityksen lähtökohdat Kehityksen lähtökohdat ja tausta Kehityksen tavoitteet Ratkaisun toimintaympäristö Toimintaympäristö Ratkaisun sidosryhmät eli käyttäjäroolit ja liittymät Verkkomaksamisen käyttötilanteet Verkkomaksamisen prosessi Maksujen tilitysprosessi Ratkaisun toiminnallisuus Ratkaisun toiminnallinen yleiskuvaus Verkkomaksamisen toiminnallisuus Maksujen hallinnan toiminnallisuus Ratkaisun ei toiminnalliset vaatimukset Ratkaisun käytettävyys Ratkaisun toteutustapa Lisätiedot Verkkomaksaminen prosessi Maksujen hallinnan prosessi... 21

3 PKS-verkkomaksaminen 3 / 21 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä Alustava versio koottu Helsingin kaupungin verkkomaksamisen esiselvityksen lopputuloksesta ja PKS-kuntien läpikäynneistä sekä toimittajatapaamisten tuloksista. Olli Salmi Tarkennettu PKS-verkkomaksamisen käyttötilanteita Olli Salmi Kommentit, korjausehdotukset ja päivitykset Päivi Helanto Kommentit Ellen Karhulampi Kommentit Viktoria Hindsberg-Karkola Ellen Karhulampi Viktoria Hindsberg-Karkola Läpikäynti kommenttien pohjalta Hindsberg-Karkola / Helanto Käyty läpi Ari Andersenin kommentit ja korjattu Päivi Helanto Päivämäärät ja versionumero muutettu Päivi Helanto Työstö jatkuu Päivi Helanto Aloituskokouksen jälkeen läpikäyty versio Jaana Ovaska Korjaukset Jaanan, Viktorian ja Päivin workshopin tuloksena Pohjalla oli Annen ja Päivi L:n kommentit, joita työstettiin pks-verkkomaksamisen projektipalaverissa. Jätettiin vielä muutama Päivi L:n kommentti, jotka tsekataan Talpan kanssa. Päivi Helanto Päivi Helanto Lisätty vielä Talpan kommentit. Päivi Helanto Lisätty PKS-verkkomaksamisen ohjausryhmän kommentit Päivi Helanto

4 PKS-verkkomaksaminen 4 / 21 1 JOHDANTO 1.1 Yleiskuvaus Tämä tavoitetilan kuvausdokumentti kuvaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen kunnille (jatkossa pääkaupunkiseudun kunnat eli PKS-kunnat) määriteltävää tietoteknistä ratkaisua sähköisissä asiointipalveluissa tapahtuvaan maksamiseen ja siihen liittyvään maksujen hallintaan.tätä kokonaisuutta kutsutaan tässä dokumentissa nimellä PKSverkkomaksaminen. Dokumentin tarkoituksena on antaa yleiskuva ratkaisun tavoitteesta, rajauksista ja toimintaperiaatteista sekä toiminnallisista ja ei-toiminnallisista vaatimuksista. Lisäksi Tavoitetilan kuvaus on yhteenveto ja johdanto ratkaisun muuhun määrittelydokumentaatioon. Ratkaisusta on tunnistettu toiminta- ja käyttäjätason vaatimukset, jotka on kuvattu tarkemmin liitteen vaatimusluettelossa ominaisuuksineen. Viittaukset Tässä dokumentissa viitataan taulukon 1 mukaisiin dokumentteihin. Taulukko 1. Viittaukset Viittaus Id Viitattava dokumentti Lisätiedot VIITE 1 Vaatimusluettelo Tiedosto: PKS-verkkomaksaminen D03 Vaatimusluettelo.xls

5 PKS-verkkomaksaminen 5 / 21 2 RATKAISUN YHTEENVETO 2.1 Yleistä PKS-kuntien (Pääkaupunkiseudun kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) strategiaohjelmissa on yhtenä tavoitteena kuntalaisten parempi palvelu sähköisillä asiointipalveluilla niin, että automatisoiduilla ratkaisuilla tehostetaan myös palvelujen tuotantoa. PKSkunnissa onkin kehitteillä useita sähköisiä asiointipalveluja ja niihin liittyviä verkkomaksamis- ja verkkokaupparatkaisuja ja tulevaisuudessa niiden määrän uskotaan vielä lisääntyvän. Täysin PKS-yhteinen verkkomaksupalvelu halutaan ensisijaisesti kirjastosovellukseen. Verkkomaksamisratkaisulla tarkoitetaan tietojärjestelmää, jolla verkossa toimivat tietojärjestelmät hoitavat käsittelemänsä asian tai palvelun maksattamisen verkkomaksupalvelun kautta (esimerkiksi luvan maksaminen). Tällä hetkellä verkosta saatavien palvelujen ja tuotteiden maksaminen on hoidettu joko Vetumalla tai jälkilaskutuksella. Useissa toiminnoissa halutaan myös siirtää käteisen rahan käsittely kokonaan tai pääosin pois asiakaspalvelusta, jolloin määriteltävän kaltainen ratkaisu vähentää maksujen ja rahankäsittelyn työmäärä toimipisteissä sekä rahankäsittelyn riskit ja kustannukset laskevat. Tarkoituksena on, että ratkaisun toimintamalli rakennetaan niin automatisoiduksi, että vain poikkeamat ja virheet vaativat palvelun tuottajan hallinnointia ja manuaalisia toimenpiteitä. PKS-verkkomaksamisen sovellukset sisältävät sekä mikromaksamista että makromaksamista. Transaktiomääriä ajatellen mikromaksaminen on suurempi haaste nimenomaan kaupungin kustannustehokkuuden saavuttamisessa ja tunnistamisessa tupastunnistusta kevyemmän tunnistamisen löytämisessä. PKS-verkkomaksamispalvelun tärkeimpinä tavoitteina on saada mikro- ja makromaksamiseen hinnoittelumalli, jolla verkkomaksaminen on kannattavaa kunnille, saada tiliöinti ja jaettu tuloutus palveluna, pystyä tarjoamaan asiakkaille käyttäjäystävällinen maksupalvelu, saada monipuolinen kauppiaskäyttöliittymä raportointiin, helppoihin maksujen peruutuksiin ja palautuksiin sekä tarjoamaan sähköisiin asiointipalveluihin ja verkkokauppoihin helppo integrointi verkkomaksamiseen. Tavoitteena PKS-verkkomaksaminen -ratkaisussa on, että tulevan verkkomaksamisen käyttöönottokynnys ja -kustannukset madaltuvat käyttämällä yhteisiä teknisiä ratkaisuja ja valmiiksi määriteltyjä toimintaperiaatteita. Myös taloushallinnon näkökulmasta jokainen verkkomaksamispalvelu on ollut usein oma räätälöity palvelu ja prosessi, eikä varsinaista maksun hallintaa end-to-end periaatteella ole selkeästi kuvattu. Verkkomaksamispalvelutoteutuksen aikana on tarkoitus määrittää

6 PKS-verkkomaksaminen 6 / 21 ja kuvata myös nämä prosessit ratkaisun tueksi ja käyttöönoton helpottamiseksi yhdessä valitun toimittajan kanssa. 2.2 Käsitteet Korttimaksaminen Korttimaksaminen tarkoitetaan debit- ja credit korteilla maksamista, jossa ei välttämättä tarvitse olla vahvaa tunnistautumista, vaan riittää kortilla oleva korttinumero ja varmistuskoodi. Makromaksaminen Makromaksamisella tarkoitetaan vähintään 10e maksuja Maksupalveluntarjoaja (PSP) Maksupalvelutarjoajalla eli Payment Service Providerilla (PSP) tarkoitetaan toimijaa, joka tarjoaa verkkomaksupalvelun PKS-kunnille maksunhallintatoiminnallisuuksineen ja asiakkaille maksutapoineen ja mahdollisine lisätoiminnallisuuksineen. Mikromaksaminen Mikromaksamisella tarkoitetaan alle 10e maksuja PKS-kunnat PKS-kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. PKS-verkkomaksupalvelu PKS-verkkomaksupalvelulla tarkoitetaan tässä kilpailutuksessa haettavaa ja määriteltyä palvelua, jonka tarjoaa maksupalvelutarjoaja. Rahalaitos Rahalaitoksella tarkoitetaan pankkeja. Sähköinen asiointipalvelu Sähköisellä asiointipalvelulla tarkoitetaan kunnallisia asiointipalveluita, joihin verkkomaksaminen mahdollisesti liitetään. Sähköinen asiointipalvelu on useimmiten immateriaalista, eikä fyysistä logistiikkaa tarvita Vaihtoehtoinen maksupalvelu Vaihtoisella maksupalvelulla tarkoitetaan toimijoita, jotka tarjoavat maksupalveluita, mutta eivät ole pankkeja eivätkö korttiyhtiöitä, esim. operaattorit, PayPal tai Googlewallet. Vahva tunnistus

7 PKS-verkkomaksaminen 7 / 21 Vahvalla tunnistuksella tarkoitetaan Vetuma-tunnistusta, johon sisältyy mm. Tupastunnistus, mobiilivarmenne ja HST-tunnistus. Verkkopankkinapit Verkkopankkinapit ovat pankkien tarjoamia maksamistapoja verkossa, jossa käytetään Tupastunnistusta. Verkkomaksaminen Verkkomaksamisella tarkoitetaan verkossa tai mobiilissa tehtävää maksamista. Verkkomaksujen hallinta Verkkomaksujen hallinnalla tarkoitetaan palveluita, joita maksupalvelutarjoaja tarjoaa PKS-kunnille eli mm. tiliöinti, raportointi, jaettu tuloutus, helposti tehtävät maksujen palautukset ja peruutukset sekä maksutavat asiakkaille. Verkkomaksupalvelu Verkkomaksupalvelulla tarkoitetaan verkkopankkeja, korttiyhtiöiden palveluja sekä muita verkossa tai mobiilissa toimivia maksupalveluja.

8 PKS-verkkomaksaminen 8 / 21 3 RATKAISUN KEHITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 9. Maksusuoritusten välitys palveluntuottajalle Pankki 5. Maksun maksaminen PKSverkkomaksaminen Verkkomaksupalvelu 4. Maksun tiedot 10. Maksusuoritusten 11. Maksujen tiedot täsmäytykseen tilitys kunnille ja selvittelyyn (clearing) 6. Maksun tulos 12. Maksujen tiliöinnit kunnalle 13. Tilitysten kirjaus Taloushallinto Kuntalainen 1. Valitun palvelun/tuotteen maksamisen valinta 3. Maksutavan valinta 8. Toimita palvelu/tuote Asiointipalvelu 2. Maksettavat palvelut/tuotteet ja niiden tiliöintitiedot 3.1 Kehityksen lähtökohdat ja tausta Nykyisellään PKS-kunnissa eri virastot ja hallintokunnat tai verkkomaksamista suunnittelevat yksiköt voivat ottaa ainoastaan Vetuman käyttöönsä. Toiminnan yhtenäistämistavoitteen mukaan kehityksen lähtökohtana on tuottaa yhteinen, selkeästi kuvattu verkkomaksamisen prosessi, jolla tuetaan verkossa tapahtuvaa tuotteiden ja palveluiden maksamista verkkomaksupalveluilla. Alla olevassa kuvassa on kuvattu PKS-verkkomaksamisen toimintaympäristö ja perustoiminnallisuus. 7. Maksun tulos 14. Maksutapahtumien arkistointi Kuva 1. PKS-verkkomaksaminen toimintaympäristö Verkkomaksamisen perusprosessissa kuntalainen/asiakas valitsee kunnan sähköisestä asiointipalvelusta [1] maksettavan asian/palvelun tai tuotteen, josta kyseisen maksun tiedot välitetään PKS-verkkomaksamiseen [2]. Kuntalaisen valittua maksutavan [3], ohjaa PKS-verkkomaksaminen kuntalaisen kyseisen maksupalvelutarjoajan verkkomaksupalveluun [4]. Maksun suorituksen jälkeen [5,6] välittää PKS-verkkomaksaminen siitä tiedon asiointisovellukselle [7], joka kirjaa maksun ja tilanteen mukaan toimittaa tuotteen tai palvelun [8]. Rahalaitos välittää kuntalaisen suorittaman maksun PKS-verkkomaksupalvelun eli maksupalvelutarjoajan pankkitilille [9] ja edelleen käsiteltäväksi PKS-verkkomaksamiseen [10]. Toimituksen hyväksynnän jälkeen PKS-verkkomaksaminen tilittää kunnalle bruttona kaupunkikohtaisesti ja virastokohtaisina erinä kuntalaisen maksun [11], jolloin varat siirretään viiveettä kunnan pankkitilille. Maksupalvelun palvelumaksulaskun PKSverkkomaksupalvelu toimittaa kaupungeille kaupunki- ja virastokohtaisesti. Lisäksi PKSverkkomaksaminen lähettää kirjanpitoaineiston maksuista kunnan taloushallintoon [12. PKS-verkkomaksaminen arkistoi maksujen tiedot määritellyn ajan [14].

9 PKS-verkkomaksaminen 9 / Kehityksen tavoitteet PKS-verkkomaksamisen tavoitteena on tarjota asiakkaille nykyistä korkeatasoisempaa asiakaspalvelua, mukavuutta ja ajansäästöä kaupungin asiointiin. PKS-kunnille verkkomaksamisen lisäämisellä haetaan mm. jälkilaskutuksen korvaavaa ratkaisua, jolloin rahavirrat tulevat nopeammin kunnille kuin myös esim. perintätoimenpiteiden määrä vähenee. PkS-kunnilta myös vähenisi lähimaksamispalvelujen tarve ja säästöjä syntyisi rahalogistiikan vähentymisenä. Verkkomaksamisella voi olla vaikutus myös palvelutuotantoprosesseihin, esim. kurssitarjooma voisi perustua entistä enemmän kysyntään. Hankittavalla PKS-verkkomaksamispalvelulla tavoitellaan mikro- ja makromaksamiseen uudenlaista hinnoittelumallia, jolla verkkomaksamisen käyttöön ottaminen olisi kannattavaa. Tavoitteena on myös saada tiliöinti ja jaettu tuloutus palveluna, joka helpottaa nykytilaan verrattuna kaupunkien talouspalveluja ja vähentää manuaalista selvitystyötä. PKSkunnat hakevat myös käyttäjäystävällistä käyttöliittymää sekä kauppiaspuolella että asiakaspuolella. PKS-kunnat tarvitsevat monipuolisen kauppiaskäyttöliiittymän, jonka kautta pystyttäisiin tekemään helposti maksujen peruutuksia ja palautuksia tulonoikaisuna. Kauppiaskäyttöliittymässä on oltava myös raportointiominaisuus. PKS-verkkomaksaminen -ratkaisu on tarkoitus hankkia palveluna, jossa palvelun toimittaja vastaanottaa ja hallitsee asiakkaiden suorittamat maksut sekä hoitaa tiliöinnit. Kun asiakas on maksanut palvelut ja tuotteet, palvelu tilittää maksut kunnille erilaisin tiliöintisäännöin. Kunta voi hoitaa maksujen palautus- ja peruutustilanteet maksupalvelussa olevan käyttöliittymänsä kautta.tavoitetilan kuvaa on hahmoteltu alla olevassa kuvassa. Verkkomaksutavat KAUNIAINEN Muut maksupalvelut Taloushallinnon järjestelmä(t) Toiminnan taustajärjestelmät Verkkopankit Korttimaksaminen ESPOO PKS-verkkomaksamisen palvelun tuottaja Taloushallinnon järjestelmä(t) Toiminnan taustajärjestelmät Verkkomaksaminen Verkkomaksujen hallinta Pankit VANTAA Taloushallinnon Järjestelmä(t) Toiminnan taustajärjestelmät HELSINKI Taloushallinnon Järjestelmä(t) Kuntalainen (yritys tai yhteisö) Kunnan sähköiset asiointipalvelut Tunnistautuminen (Vetuma tms.) PKS-kuntien yhteiset taustajärjestelmät (esim. HelMet) Toiminnan taustajärjestelmät

10 PKS-verkkomaksaminen 10 / 21 Kuva 2. PKS-verkkomaksaminen kokonaiskuva Asiakkaan maksaessa asiointipalvelusta valitsemaansa palvelua tai tuotetta on palvelu yhteydessä verkkomaksupalveluihin (näitä ovat verkkopankit, korttiyhtiöiden palvelut tai muu vastaava verkossa toimivat maksupalvelu sekä mahdolliset mobiilimaksupalvelut). Lisäksi kuvan mukaisesti palvelussa tulee olla liittymät asiointipalveluiden mahdollisiin taustajärjestelmiin kunnissa, kuten kirjastojärjestelmä HelMet ja työväenopiston puolella Ilmonet). Lisäksi palvelussa tulee olla liittymät kuntien taloushallinnon järjestelmiin, jonne välitetään kirjapitotiedot toteutuneista maksuista.

11 PKS-verkkomaksaminen 11 / 21 4 RATKAISUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1 Toimintaympäristö PKS-verkkomaksamisen asiakas ja tapahtumamäärät tulevat vaihtelemaan hyvinkin paljon riippuen palvelua käyttävästä kunnastaja sen asiakaskohderyhmistä. Ratkaisulla tullaan tekemään ja tukemaan palveluita, joiden asiakasryhmiä voivat olla: Yksittäisen kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen) asukkaat (kuntalaiset), yritykset tai yhdistykset esimerkiksi sähköinen asioinnin maksut Pääkaupunkiseudun asukkaat ja palveluita käyttävät ulkokuntalaiset, käyttäessään yli kuntarajojen tarjottuja palveluja, esimerkiksi kirjaston verkkomaksaminen ja opistojen kurssimaksut Turistit (ympäri maailmaa) tai muu vastaavat globaalit asiakasryhmät Muu rajattu kohderyhmä esim. yritysasiakkaat myyntituotteille Ratkaisulla tullaan tekemään ja tukemaan palveluita, joiden tapahtumamäärät,maksujen suuruudet ja tapahtumien jakautuminen vuosikiertoon ovat erilaisia: Tällä hetkellä maksujen osalta transaktiomääriä on eniten kirjastossa (kirjojen varausmaksut, myöhästymismaksu yms.), jossa maksut ovat suurelta osin mikromaksamista Lyhyessä ajassa paljon transaktioita on esim. liikunta- ja kulttuuripalvelujen il- moittautumisaikoina, aikuis /työväenopisto Tilavarauksia, toripaikkavarauksia, asioinnin lupamaksuja ja verkkokauppatransaktioita tapahtuu tasaisin välein. PKS-verkkomaksamisen palvelujen tulee olla asiakkaiden käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä (huomioiden kansainväliset asiakkaat eri aikavyöhykkeistä). Asiakaskunta tulee olemaan myös hyvin heterogeeninen sekä tietotekniseltä osaamiseltaan (verkkomaksamiskokemukseltaan) että mahdollisesti kulttuuri-taustoiltaan.

12 PKS-verkkomaksaminen 12 / Ratkaisun sidosryhmät eli käyttäjäroolit ja liittymät PKS-verkkomaksaminen Asiakas (kuntalainen) Asiointipalvelut Verkkomaksaminen Käsittele maksu Lähetä maksu verkkomaksupalveluun Viimeistele maksu Verkkomaksujen palautus ja seuranta Käsittele maksujen palautukset/oikaisut Hae ja raportoi maksujen tietoja Asiointipalvelujen (taustajärjestelmät) Maksujen käsittelijät Verkkomaksupalvelut Verkkomaksujen hallinta Käsittele maksujen suoritustiedot (clearing) Tiliöi maksut kirjanpitoa varten Tilitä maksut Arkistoi maksutapahtumat Maksun hallinnan pääkäyttäjät Pankit ja luottokorttiyhtiöt Taloushallinnon järjestelmät Kuva 3. Ratkaisun käyttäjäroolit ja liittymät muihin tietojärjestelmiin PKS-verkkomaksamisen sidosryhmät eli käyttäjäroolit ja liittymät muihin järjestelmiin on kuvattu yllä olevassa kuvassa. Sidosryhmiä on tarkennettu alla olevassa taulukossa, jossa on myös määritelty käyttäjäroolien keskeiset toimintovaatimukset. Taulukko 2. Käyttäjäroolit ja liittymät Käyttäjärooli Kuvaus Keskeiset toimintovaatimukset Verkkomaksamisen verkkomaksamisen asiakas maksaminen, maksukuitin vastaanotto Asiakas Asiointipalvelu Asiointipalvelun tai verkkokaupan pääkäyttäjä Sähköinen asiointipalvelu (verkkokauppa tai verkkopalvelu), joka toiminnassaan tarvitsee tuotteen tai palvelun maksattamista verkkomaksupalvelulla PKS-verkkomaksamista käyttävä asiointipalvelun pääkäyttäjä, joka vastaa asiointipalvelun sisällöstä ja toimivuudesta Maksun vastaanotto ja maksattaminen verkkomaksupalvelussa, maksun tilan kysely Tiliöintisääntöjen hallinta, maksujen hallinta, raportointi

13 PKS-verkkomaksaminen 13 / 21 Käyttäjärooli Kuvaus Keskeiset toimintovaatimukset Toiminnan taustajärjestelmät Viraston maksun hallinnan pääkäyttäjä Taloushallinnon järjestelmät Verkkomaksupalvelu Pankit Toiminnan taustajärjestelmä (toiminnan ohjausjärjestelmä), joka on tarpeen mukaan mukana ratkaisukokonaisuudessa ja jolla hallitaan sähköisessä asiointipalvelussa tai verkkokaupassa olevia tuotteita ja niiden toimitusta asiakkaalle Viraston maksu hallinnan pääkäyttäjä, ohjaa verkkomaksamisen toiminnallisuutta ja sen raportointia Taloushallinnon järjestelmät maksujen reskontran, kirjanpidon ja täsmäytyksen käsittelyyn sekä pitkäaikaisarkistointipalvelut Pankkien, korttiyhtiöiden ja muiden vastaavien toimijoiden palvelu verkkomaksamisen tekemiseen Maksun varojen siirtämien asiakkaan, PKS-verkkomaksamisen ja kuntien välillä Tuotetietojen lataus (varastotilanne), Tuotteiden tilausten toimittaminen Perustietojen hallinta, maksujen käsittely ja palautukset sekä raportointi Toteutuneiden maksujen kirjapitotietojen lähetys Maksun lähetys, maksun tilan kysely Pankkitilisiirtojen haku ja toimittaminen 4.3 Verkkomaksamisen käyttötilanteet Perusajatuksena PKS-verkkomaksamisen toteutukselle on sen sopiminen mahdollisimman monenlaisiin verkkomaksamisentilanteisiin ja tarpeisiin sekä löytää niitä tukevat tarkoituksenmukaiset verkkomaksamispalvelun hinnoittelumallit. Seuraavassa kuvassa on tunnistettu verkkomaksamisen keskeiset komponentit ja niiden käytön mukaan on tunnistettu erilaisia käyttötilanteita, joihin ratkaisun tulisi lähtökohtaisesti voida soveltua. Verkkomaksaminen tiliöintipalveluineen on kaikille käyttötilanteinen yhteinen osa. A) Makromaksaminen Makromaksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään 10 (?) euron suuruisia ostoksia, joiden maksamiseen voidaan hyvin käyttää olemassa olevia tunnistus- ja maksutapoja (verkkopankkinapit, korttimaksaminen, vaihtoehtoiset maksupalvelut.). Makromaksamista vaativia sovelluksia ovat mm. kurssi-ilmoittautumiset, venepaikat, tilavuokrat ja lupamaksut. Tämänhetkiset transaktiomäärät ovat pks-tasolla vuodessa seuraavat: työväenopisto ja liikuntakurssit Uusia sovelluksia verkkomaksamisen piiriin on tulossa useita. B) Mikromaksaminen Mikromaksamiselle tarkoitetaan tässä yhteydessä 0-9,99 suuruisia ostoksia, joiden maksamiseen etsitään maksutapaa, joka mahdollistaa asiakkaalle tupastunnistusta käyttöystävällisemmän tavan maksaa ja kunnalle maksupalveluhinnan, jolla verkkomaksaminen kannattaa ottaa käyttöön. Mikromaksamissovelluksen suurin yksittäinen käyttäjä olisi kirjasto myöhästymis- ja varausmaksuineen. Transaktiomäärät ovat kirjastoissa vajaat 2 miljoonaa ja esim. digitaalisten rakennuspiirustusten myynnissä vuosittain.

14 PKS-verkkomaksaminen 14 / 21 C) Asiakkaat, joilla on suomalaiset pankkitunnukset Asiakkaat pystyvät tunnistautumaan vahvaa tunnistautumista vaativiin sähköisiin asiointipalveluihin sekä maksamaan verkkopankkinapeilla. D) Asiakkaat, joilla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia Pystyvät käyttämään korttimaksamista (debit, credit). Haaste tulee asiointipalveluissa, jossa vaaditaan vahvaa tunnistusta jo asiointiin kirjautuessa. E) Etämaksaminen Etämaksamista verkossa tai mobiilissa. Kaupungin palveluita tullaan lähitulevaisuudessa käyttämään entistä enemmän myös mobiilitse. Maksamisratkaisun toivotaan olevan esim. selainpohjainen ja tarjoavan mobiililaitteillekin sopivan käyttöliittymän. F) Lähimaksaminen Verkkomaksamista ja siinä olevia maksutapoja olisi hyvää laajentaa myös lähimaksamiseen uusin menetelmin, jolloin esim. kirjastoissa pystyttäisiin vähentämään rahalogistiikkaa tai esim. uimahalleissa pystyttäisiin hoitamaan maksut samoilla palveluilla. Lähimaksamisratkaisun löytäminen ei tässä pks-verkkomaksamisessa ole kuitenkaan ykkösprioriteetti. G) Olemassa olevat maksutavat Lähtökohtaiseksi verkkomaksamisessa haluamme, että asiakkaat pystyvät käyttämään maksamisessa olemassa olevia maksutapoja eli debit ja credit maksutapoja kenties uusin tavoin. Ns. kukkaroratkaisua, jossa asiakas joutuu siirtämään rahoja ns. kukkaroon ennen kuin pystyy käyttämään palvelua, emme ole hakemassa maksutavaksi. H) Kieli Palvelua tarjoamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 4.4 Verkkomaksamisen prosessi Verkkomaksamisen yleinen prosessi on esitetty alla olevassa prosessikuvassa ja sen toiminnallisuutta on kuvattu pääpiirteissään kuvan alla [numerot viittaavat kuvan toimintojen numeroihin].

15 PKS-verkkomaksaminen 15 / 21 PKS-verkkomaksaminen Asiointipalvelu Asiakas Aloita maksaminen Lähetä maksun tiedot 1. Vastaanota maksutiedot 2. Näytä maksuyhteenveto 3. Ei maksuyhteenvetoa Hyväksy/ Hylkää maksu 4. Maksun hyväksyntä? 6. Maksun hyväksyntä 7. Näytä maksutavat Valitse maksutapa 5. Peruutus 8. Valittu maksutapa 9. Muodosta verkkomaksutapahtuma Maksa verkkomaksupalvelussa 12. Peruutus 14. Virhe Käsittele maksun peruminen 13. Ilmoita peruutuksesta /virheestä 11. Onnistunut maksu 10. Maksun suoritus? 15. Käsittele virheelliset Selaa kuittia (tulosta/ sähköposti) 16. Näytä/ Lähetä kuitti maksusta 17. Ei näytetä maksukuittia Vastaanota maksun kuittaus 18. Välitä maksun kuittaus Jos ei maksua 15 min aikana 19. Maksusuoritusten tilitys Käsittele epäselvyydet Verkkomaksupalvelu Verkkopankit, korttiyhtiöt, yms. Maksa verkkomaksupalvelussa Katso kuva suurempana lisätiedoissa. Kuva 4. Verkkomaksaminen Verkkomaksamisen prosessi käynnistyy, kun maksetaan kunnan sähköisestä asiointipalvelusta tai verkkokaupasta valittuja tuotteita tai palveluita. Verkkomaksaminen vastaanottaa maksun maksutiedot asiointipalvelusta [1] ja asiointipalvelun tarpeen mukaan voidaan asiakkaalle näyttää maksun yhteenveto [2]. Tämän jälkeen verkkomaksaminen esittää asiakkaalle asiointipalvelun maksutavat ja ohjaa asiakkaan valittuun [7] verkkomaksupalveluun sekä muodostaa verkkomaksamisessa tarvittavan tapahtuman viitenumeroineen [9]. Asiakas maksaa maksun verkkomaksupalvelussa (pankit, korttiyhtiöt tai vaihtoehtoinen maksupalvelutarjoaja), jonka jälkeen tämä lähettää palautetiedon takaisin verkkomaksamiseen [10]. Mikäli asiakas on perunut maksun tai maksamisessa on tapahtunut virhe [12,14] ilmoittaa järjestelmä niistä maksua kutsuneelle asiointipalvelulle [13]. Jos maksusuoritus toteutui verkkomaksupalvelussa [11], järjestelmä näyttää tulostettavaksi tarkoitetun kuitin maksusta [16] asiakkaalle (määritellään asiointipalvelukohtaisesti) ja lähettää sen tarvittaessa (parametrien mukaan tai erikseen annettuun) asiakkaan sähköpostiin. Lisäksi järjestelmä lähettää maksun toteutumisesta tiedon maksatuspyynnön lähettäneeseen asiointipalveluun [18]. Lopuksi verkkomaksaminen käsittelee maksujen tilitykset, jotka on kuvattu seuraavassa prosessissa. 4.5 Maksujen tilitysprosessi Maksujen tilitysprosessi on esitetty alla olevassa prosessikuvassa ja sen toiminnallisuutta on kuvattu pääpiirteissään kuvan alla [numerot viittaavat kuvan toimintojen numeroihin].

16 PKS-verkkomaksaminen 16 / 21 Verkkomaksupalvelu Pankit, korttiyhtiöt, yms. Lähetä maksun tiedot Pankki Siirrä maksu palvelun tilille Siirrä suoritukset kunnan tilille PKS -verkkomaksaminen 1. Tietojen haku pankista 2. Vastaanota maksujen tiedot 3. Välitön tilitys 5. Tilitys toimituksen jälkeen 4. Odotusaika tilitykselle 8. Selvitä maksusuoritukset 6. Palautus/ Peruutus? 7. Käsittele palautus 9. Tilitä suoritukset kunnille 10. Muodosta tilöinnit kunnille Kunnan taloushallinta Kirjaa maksun tiliöinti Vastaanota ja kirjaa maksut Asiointipalvelu Katso kuva suurempana lisätiedoissa. Kuva 5. Maksujen tilitys kunnille Maksujen tilitys kunnille käynnistyy, kun PKS-verkkomaksaminen hakee rahalaitoksen verkkomaksupalvelun palvelun pankkitilille välittämän maksun tiedot pankista [1]. Tietojen vastaanoton jälkeen [2] maksu selvitetään eli minkä kunnan maksu se on ja pitääkö maksu jakaa kuntien kesken [4] (tämä määritelty tuotekohtaisesti). Maksun selvittäminen ja välittäminen eteenpäin voi myös riippua palvelun tai tuotteen toimituksesta [5] (esim. työväenopiston kurssimaksut) tai maksun tilitykselle on voitu määritellä odotusaika [4]. Jos asiakas haluaa peruuttaa tai palauttaa tuotteen/palvelun [6], hän voi tehdä sen mahdollisesti maksupalvelukäyttöliittymästä itse tai kunta voi tehdä sen maksupalvelun kauppiaskäyttöliittymässä eikä maksua tällöin tilitetä kunnalle [7]. Tämän jälkeen PKS-verkkomaksaminen lähettää pankkiin tiedot maksun siirtämisestä kunnan tilille tai jaetussa tuloutuksessa 3.osapuolen tilille [5] sekä lähettää maksun kirjanpitotiedot kunnan taloushallinnon järjestelmään [6], jossa ne yhdistetään maksun tietoihin.

17 PKS-verkkomaksaminen 17 / 21 5 RATKAISUN TOIMINNALLISUUS 5.1 Ratkaisun toiminnallinen yleiskuvaus Ratkaisun toiminnallisuus on kuvattu käyttäjävaatimuksina vaatimusluettelossa (VIITE 1). Toiminnallisten käyttäjävaatimusten tunnistuksen lähtökohtana on käytetty vaatimusmäärittelyn sidosryhmiä ja ratkaisun käyttäjärooleja ja liittymiä muihin järjestelmiin, jolloin on määritelty näiden tarpeita määriteltävältä ratkaisulta. Ratkaisun keskeiset toiminnalliset käyttäjävaatimukset on kuvattu alla olevassa kuvassa. asiointipalvelu Maksun hallinta ja Verkkomaksaminen Verkkopalvelun asiakas Tuotteen/palvelun ostaminen Maksun lähetys Maksun käsittely Maksun tilan selvitys Maksun lähetys Maksun tilakysely Verkkomaksupalvelut Maksujen täsmäytys ja selvittely Maksujen tilitys Pankit Maksutapahtumien arkistointi Maksujen kirjanpitotietojen lähetys Maksujen käsittely (palautus?) Raportointi Taloushallinnon järjestelmät Verkkomaksamisen pääkäyttäjä Kuva 6. PKS-verkkomaksamisen keskeiset toimintovaatimukset Toiminnalliset vaatimukset on vaatimusluettelossa ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: Verkkomaksamisen toiminnallisuus Maksun hallinnan toiminnallisuus Seuraavissa kappaleissa on kuvattu näiden toimintokokonaisuuksien keskeisimpiä toiminnallisuuksia. 5.2 Verkkomaksamisen toiminnallisuus Verkkomaksamisessa vastaanotetaan verkkokaupan tai muun sähköisen asiointipalvelun määrittelemä maksatuspyyntö määritellylle maksulle ja välitetään tämä verkkomaksupalvelulle. Kun asiakas on suorittanut maksun verkkomaksupalvelussa, palauttaa verkkomaksaminen tiedon maksun suorituksesta takaisin verkkokauppaan tai asiointipalveluun tuotteen tai palvelun toimittamista varten ja asiakas saa kuitin. Lisäksi verkkomaksamisessa on toiminnallisuus maksun tilan kyselyyn, jolla asiointipalvelu voi selvittää epäselväksi jääneen maksun tilaa.

18 PKS-verkkomaksaminen 18 / Maksujen hallinnan toiminnallisuus Järjestelmä hakee pankista tilitapahtumatiedot asiakkaiden tekemistä maksuista ja säilyttää maksuja kunnes tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle tai määritelty aika on kulunut. Kun edellä kuvatut ehdot toteutuvat selvittää järjestelmä tarvittaessa maksujen jakamisen eri kunnille ja lähettää jakoa vastaavat tilitystiedot pankille kunnille siirrettäväksi. Vastaavasti järjestelmä muodostaa kirjanpitoaineistot kuntien taloushallintoon tilitetyistä maksuista. Verkkomaksamisen pääkäyttäjä voi käsitellä maksuja (tai lähettää maksun palautuksen asiakkaan maksutavan mukaisesti pankkitilille tai kortille), lisäksi pääkäyttäjällä on raporttitoiminnallisuus verkkomaksamisen asiakasmäärien ja maksujen seurantaan. Järjestelmässä on myös arkistointitoiminnallisuus maksutapahtumien pitkäaikaiseen arkistointiin.

19 PKS-verkkomaksaminen 19 / 21 6 RATKAISUN EI TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Ratkaisun ei-toiminnalliset vaatimukset-kappale kuvaa tarkemmin ratkaisun suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa huomioitavat keskeiset asiat sekä kuvaa ratkaisun eitoiminnalliset vaatimukset. PKS-verkkomaksamisen ei-toiminnalliset vaatimukset on ryhmitelty ratkaisun käyttämiseen liittyviin käyttäjävaatimuksiin, sovelluksen käyttöönottoon, ylläpitoon ja laajennettavuuteen liittyviin käyttäjävaatimuksiin (Ylläpidon käyttäjävaatimukset), tietoturvavaatimuksiin sekä sen suunnittelun ja toteutuksen reunaehtoihin ja muihin vaatimuksiin. Eitoiminnalliset vaatimukset on kuvattu vaatimusluettelossa (VIITE 1) ja niitä on osin tarkennettu alla olevissa kappaleessa (Ratkaisun reunaehdot). 6.1 Ratkaisun käytettävyys Ratkaisun tulee vähintään toteuttaa julkisilta verkkopalveluilta edellytetyt käytettävyyden perusvaatimukset. - WCAG 2.0 tason A mukaiseen ohjeistus (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG JHS129 suositus ja erityisesti liite 4 JHS Ratkaisun toteutustapa Ratkaisun toteutustapa on palvelu, johon on tarvittaessa räätälöity PKS-kuntien vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet. Maksupalveluun tulee voida liittää uusia maksutapoja, mikäli tarvetta on.

20 PKS-verkkomaksaminen 20 / 21 7 LISÄTIEDOT 7.1 Verkkomaksaminen prosessi Verkkomaksupalvelu PKS-verkkomaksaminen Asiointipalvelu Asiakas Aloita maksaminen Hyväksy/ Hylkää maksu Lähetä maksun tiedot 1. Vastaanota maksutiedot 2. Näytä maksuyhteenveto 4. Maksun hyväksyntä? 6. Maksun hyväksyntä 3. Ei maksuyhteenvetoa 7. Näytä maksutavat Verkkopankit, korttiyhtiöt, yms. Valitse maksutapa Maksa verkkomaksupalvelussa Käsittele maksun peruminen 5. Peruutus 12. Peruutus 13. Ilmoita peruutuksesta /virheestä 8. Valittu maksutapa 14. Virhe 15. Käsittele virheelliset 9. Muodosta verkkomaksutapahtuma 11. Onnistunut maksu 10. Maksun suoritus? Maksa verkkomaksupalvelussa Selaa kuittia (tulosta/ sähköposti) 16. Näytä/ Lähetä kuitti maksusta 17. Ei näytetä maksukuittia Vastaanota maksun kuittaus 18. Välitä maksun kuittaus Jos ei maksua 15 min aikana Käsittele epäselvyydet 19. Maksusuoritusten tilitys

Maksuratkaisun läpikäynti

Maksuratkaisun läpikäynti 14.9.2016 Maksuratkaisun läpikäynti Osa-alueet 1. Tarjottavan ratkaisun kuvaus 2. Maksutavat ja maksaminen 3. Tilitykset 4. Palautukset 5. Raportointi 6. Testaus ja asiakastestiympäristö 7. Muuta 1. Tarjottavan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Maksuturva Gold Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä Maksuturva-palvelusta... 1 Näin

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 Anja Mursu, Salivirta & Partners Pia Koivu, Salivirta & Partners Sisältö Tavoitteet HoivaSuomi.fi -verkkopalvelun kuvaus Esiselvityksen tuloksia Vaiheistus

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Mikko Siivola Toimitusjohtaja ProCountor International Oy Esityksen sisältö ProCountor, hyvin lyhyesti Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Posti Maksuturva palveluesittely

Posti Maksuturva palveluesittely Posti Maksuturva palveluesittely Tommi Sunikka Konsta Karvinen 26.9.2013 Yhteenveto palvelun ominaisuuksista 1. Kaikki maksutavat 2. Työkalut palautusten hallintaan 3. Monipuoliset tilitys- ja raportointimallit

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla

Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla KUUMA-johtokunta 4.11.2015 LIITE 23 a Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla Tuuli Karjalainen, Niko Kinnunen, Markku Vehmas Sähköinen asiointi on pian arkipäivää julkisella

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto

Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Tietohallinto/Tietovirtajärjestelmät, Reetta Järvinen 2 Katsotaan lukuja Tunnistusmäärät Katso-tunnisteella 2012-2015 900000

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Sähköinen maksaminen ja taloushallinto verkkokaupassa. Kaupan liiton Verkkokauppakoulutus 2011 (syksy)

Sähköinen maksaminen ja taloushallinto verkkokaupassa. Kaupan liiton Verkkokauppakoulutus 2011 (syksy) Sähköinen maksaminen ja taloushallinto verkkokaupassa Kaupan liiton Verkkokauppakoulutus 2011 (syksy) Agenda Oppilaiden Kick-off:ssa esittämiä toiveita läpikäytävistä asioista Verkko-ostamisen merkitys

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 20140212_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 12.2.2014 Synergiaryhmän työpaja, OILI-esittely ja E-Lomakkeen katselmointi Klo 11.00-11.30 käytiin läpi OILI-projektin tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat sekä

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Helsinki

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Helsinki Parasta palvelua Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Helsinki 16.1.2015 Jani Moliis Copyright Kuntien Tiera Oy Sisältö 1. Uudistuksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen?

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Sirpa Alitalo 28.09.2016 Nykytilan haasteita Sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

Suomi.fi-Asiointivaltuudet

Suomi.fi-Asiointivaltuudet Suomi.fi-Asiointivaltuudet Toukokuu 2016 Stefan Sundell Projektipäällikkö Yrityksen puolesta asiointi KaPA ohjelman Rooli ja valtuutushankkeen Suomi.fi Asiointivaltuudet-palvelu Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KOSKI Kehittämishankkeen ohjausryhmä 23.9.2016 Kesän aikana tehty kansalaistutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämisessä Kansalaistutkimus koostuu kahdesta osasta Kvantitatiivinen osuus otos 1007

Lisätiedot

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy 1 2 TAUSTAA: Asian- ja dokumenttienhallinnan rooli toiminnan tehostamisessa ja kokemuksia

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla Palautekooste toisen vaiheen palautteesta: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 2 - Aalto yliopisto

Lisätiedot

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lukuvuosi-ilmoittautuminen Lukuvuosi-ilmoittautuminen Timo Rantanen, Opintopalvelut Ari Lehtiö, IT-palvelut 7.3.2014 Lukuvuosi-ilmoittautuminen Tarkoitus on tarjota opiskelijalle itsepalvelukäyttöliittymän joka mahdollistaa lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

KOLIKOIDEN LASKENNASTA KIRJASTOTYÖHÖN TALOUSYKSIKKÖ / JARKKO SIREN

KOLIKOIDEN LASKENNASTA KIRJASTOTYÖHÖN TALOUSYKSIKKÖ / JARKKO SIREN KOLIKOIDEN LASKENNASTA KIRJASTOTYÖHÖN TALOUSYKSIKKÖ / JARKKO SIREN 28.1.2016 MAKSAMINEN HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA 2015 (1) Maksuja vastaanotettiin 36 toimipisteessä Kassapisteitä yhteensä 42 (vuoden

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Hyrrä-verkkopalvelu. Hanketukien infotilaisuus. Mari Puro

Hyrrä-verkkopalvelu. Hanketukien infotilaisuus. Mari Puro Hyrrä-verkkopalvelu Hanketukien infotilaisuus Mari Puro 14.11.2014 Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu. Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - aina tukihakemuksesta siihen asti,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen perustiedot (1/7) 4. Käyttäjätietojen vahvistus ja kirjautuminen Eazybreak Palveluun (2/7) 5. Työntekijät ja ryhmät (3/7) 6. Toimipaikat (4/7) 7. Yrityskohtaiset

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot