TS-YHTYMÄ vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TS-YHTYMÄ vuosikertomus"

Transkriptio

1 Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1

2 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma TS-Yhtymä Oy tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy tase TS-Yhtymä Oy rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Swan Archipelago Regatta

3 TS-Yhtymä Avainlukuja Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Liikevaihto milj Vienti milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 28,6 34,9 34,1 35,3 32,5 Poistot milj Liikevoitto milj % liikevaihdosta % 7,4-4,3 0,2 1,9 8,5 Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % -0,3-0,4 0,7-0,7-1,2 Investoinnit milj. 29,7 21,2 18,1 20,6 16,2 % liikevaihdosta % 9,7 9,6 8,5 10,2 8,8 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 74,8 77,1 76,3 72,9 72,8 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 142,4 95,1 98,8 94,9 91,2 Paperin kulutus milj. kg 100,4 78,9 77,8 87,0 71,2 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Sanomalehti, sähköinen viestintä, 71,8 painopalvelut Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 4,1 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 2,5 Turun Tietokuva Oy 1980 Uutis- ja studiokuvaus 2,0 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 17,3 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,7 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,2 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,5 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,1 Sia Madonas Poligrafi sts 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,7 Hansaprint Oy 1996 Volyymi- ja digitaalinen painaminen, 78,2 jälkikäsittely- ja logistiikkapalvelut Myymälämarkkinointi ja asiakasviestinnän ratkaisut Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 5,8 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,4 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,0 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 5,3 Priimus Group Oy 2006 Kiinteistöomistus **) 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,5 Peimarin Kustannus Oy *) 2010 Paikallislehden kustantaminen 0,4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat *) fuusioitu tilikaudella 2012 **) kiinteistö myyty tilikaudella 2012 HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Hyytiäinen Erja Karlsson Sirkka Ketonen Helena Kinnunen Niko Kinnunen Nina Lento Juhani Reponen Tapio Ruola Kati Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Aarnio Lasse, asti Ekuri Jukka Farin Anja Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen Timo, asti Mikko Ketonen Heikki Ketonen lähtien Varsinaiset: Kronberg Johan (KHT), PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) Varalla: Halme Vesa (KHT) Vikman Paul (KHT) 4 5

4 Latvian Andris Berzins oli presidentti Niinistön ensimmäinen valtionpäämiestason vieras TOIMINTAKERTOMUS 6 7

5 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta YLEISTÄ TOIMIALASTA Vuonna 2012 mediamainontaan käytettiin yhteensä m, mikä oli -2,9 % vertailuvuotta vähemmän. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana mainonnan kehitys oli vielä aavistuksen verran positiivista, mutta käänne huonompaan tapahtui huhtikuussa ja kehitys oli laskevaa koko loppuvuoden. Painettujen sanomalehtien osuus mediamainonnan euroista vuonna 2012 oli 34,1 prosenttia, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Mainonnan euromäärä kasvoi ainoastaan verkossa. Verkkomainonnan osuus mediamainonnasta oli 17,8 %. Graafi sen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2012 aikana edelleen laskeva ja syksyn volyymi-indeksi näytti jälleen käännettä heikompaan. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafi sella alalla ovat jatkaneet laskuaan. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Päättyneellä tilikaudella Sanoma Magazines Finland Oy myi kaikki omistuksessaan olevat Hansaprint Oy:n osakkeet Hansaprint Oy:lle. Osakkeet muodostivat yhteensä 40 % Hansaprint Oy:n kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Kaupan jälkeen TS-Yhtymän omistusosuus Hansaprint Oy:stä on 100 %. Priimus Group Oy:n osakkeiden lunastusmenettely päättyi ja yhtiöstä tuli TS-Yhtymän sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Peimarin Kustannus Oy sulautui Salon Seudun Sanomat Oy:n ja Tekstisetteri Oy:n toiminta loppui yhtiön purkauduttua. Osana konsernin rakennejärjestelyjä vireillä on Turun Tietokuva Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä TS-Yhtymä Oy:n. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2012 liikevaihto oli 183,2 m (202,6). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,7 % (51,1), painopalveluiden 47,1 % (47,3) ja kiinteistöliiketoiminnan 2,2 % (1,5). Viennin osuus liikevaihdosta oli 9,3 % (10,8) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2012 oli (1 508) ja henkilöstökulut 59,5 m (71,6). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 16,2 m (20,6), mistä arvopaperisijoitusten osuus oli 8,2 m (6,5). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 13,7 m (17,0) ja liikevoitto 15,5 m (3,8). Nettorahoituserät olivat 2,9 m positiiviset (1,0). Konsernin tilikauden tulos oli 15,1 m (5,8), johtuen merkittävistä pääomatuloista ja osingoista. TS-Yhtymä Oy Emoyhtiön liikevaihto oli 71,8 m (74,7). Viestinnän osuus liikevaihdosta oli 88,5 % (88,8), painopalveluiden 2,0 % (2,0) ja kiinteistöliiketoiminnan 9,5 % (9,2). Turun Sanomien ilmoitusmyynti oli 36,5 m (39,7) ja lehtimyynti 24,1 m (23,8). Lehden levikkitarkastettu vuoden 2012 keskilevikki oli ja lukijamäärä Kun paperilehden lisäksi mukaan lasketaan verkkolehden lukijat, tavoittaa lehti yhteensä noin lukijaa. Toteutetut säästötoimenpiteet näkyivät kulujen laskuna ja maltillisen investointiohjelman vuoksi myös poistokuorma väheni ollen 5,9 m (7,2). Liikevoitto oli 14,6 m (11,7). Nettorahoituserät olivat 26,7 m positiiviset (15,3). Rahoitustuottoihin sisältyy kertaluonteisena eränä Hansaprint Oy:ltä saatu lisäosinko 17 m. Yhtiön tilikauden tulos oli 37,2 m (23,7). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Salon Seudun Sanomat-konserni SSS-konsernin liikevaihto oli 19,2 m (19,1). Liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 2,3 m (0,5). Liikevoiton kasvuun vaikuttivat lehtitehtaan myynnin hyvä kehitys, saavutetut kustannussäästöt, Someron kiinteistön myyntivoitto sekä osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,7 m (2,0) ja nettorahoituserät 3,5 m (0,7) positiiviset. Rahoituseriin sisältyi kertaluonteisena eränä Hansaprint Oy:ltä saadut merkittävät lisäosingot. Emoyhtiölle annettiin konserniavustusta 1,0 m (0,6). Konsernin tilikauden tulos oli 4,6 m (0,6). Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 17,3 m (15,7). Liikevaihdon kasvu johtui Peimarin Kustannus Oy:n fuusiosta sekä lehtitehtaan myynnin kasvusta. Liikevoittoa kertyi 1,8 m (0,4). Nettorahoitustuotot olivat 3,5 m (0,9), sisältäen osinkotuloja 4,0 m ja pörssiosakkeiden myyntitappioita 0,5 m. Satunnaisiin eriin sisältyy emoyhtiölle annettu konserniavustus. Yhtiön tilikauden voitto oli 4,5 m (1,1). Yhtiö ennakoi Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihdon vuonna 2013 hieman laskevan edellisvuoden tasosta alueen talouden ongelmista johtuen. Haastavassa tilanteessa yhtiö panostaa erityisesti levikki- ja ilmoitusmyynnin aktiivisuuteen ja toimintojen tehostamiseen. Turun Tietotarjonta Oy Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 2,5m (2,3). Kasvua vertailuvuoteen oli 10,9 %. Yhtiön liiketulos oli 157,7 t voitollinen (- 18,1) samoin tilikauden tulos oli 118,8 t (91,2) positiivinen. Vertailuvuonna tulosta paransi kertaluonteinen osakkeiden myyntivoitto. Vastaavia eriä ei ollut päättyneenä vuonna. Turun Tietokuva Oy Turun Tietokuva Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 2,0 m (2,2). Toteutuneista kulusäästöistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos 140,7 (-454,6) t negatiiviseksi. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 365 t (0), minkä jälkeen tilikauden tulos oli 205,5 t (221) positiivinen. Vertailuvuonna yhtiön tuloksen nostivat positiiviseksi osinkotuotot ja osakkeiden myyntivoitto. Vastaavia eriä ei ollut päättyneellä tilikaudella. Nitro Group Oy Nitro Group Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 5,3 m (5,7). Asetetuista tavoitteista jäätiin, mutta toisaalta voitettiin useita uusia merkittäviä asiakkuuksia. Jatkuneista säästötoimenpiteistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos - 782,3 t (-1 388,8) negatiiviseksi. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 830,0 t (1 400), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli 3,2 t (-49,8). Yhtiön asema epävakaassa markkinatilanteessa on kohtuullisen lupaava ja odotukset alkaneelle vuodelle varovaisen positiivisia. Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 493,5 te (626,4), mikä jäi selvästi tilikaudelle asetetusta tavoitteesta. Liiketulos oli -238,3 t (-109,1) negatiivinen. Yhtiö sai emoyhtiöltään konserniavustusta 250,0 t (75,0), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli 24,9 t (-20,6). Päättyneen vuoden aikana on panostettu radion ilmeen uudistamiseen tavoitteena kannattava liiketoiminta alkaneella tilikaudella. Priimus konserni Konsernin muodostavat emoyhtiö Priimus Group Oy, tytäryhtiö Priimus Media Oy sekä osakkuusyhtiöt Allatum Oy (50 %) ja Newprint Oy (26,5 %). Priimus konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli t (3 383). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 99,5 prosenttia ja kiinteistöliiketoiminnan 0,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 862 t (455) ja tilikauden tulos oli 634 t (355) voitollinen. Tilikauden aikana myytiin emoyhtiön omistama kiinteistö, mistä syntynyt myyntivoitto sisältyy tilikauden tulokseen. Priimus Media Oy:n liiketoiminta siirtyi uusiin tiloihin Loimaan keskustaan. Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Päättynyt vuosi oli Hansaprint Oy:n 17. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 78,2 m (90,7). Vuosi oli yhtiölle sen historian neljäs tappiollinen toimintavuosi rankoista kustannussäästötoimenpiteistä huolimatta. Liiketappio oli -3,9 m 8 9

6 TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2012 TS-Yhtymän tase Vastaavaa Painopalvelut 47,1% Viestintä 50,7% Kiinteistöt 2,2% (-13,1) ja tilikauden tappio -3,3 m (-12,2). Liikevaihdon lasku edellisestä vuodesta johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään sekä alan jatkuvan ylikapasiteetin aiheuttamasta kireästä hintakilpailusta. Viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 15,6 m (20,2), eli 19,9 (22,3) prosenttia liikevaihdosta. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin kustannusten sopeuttamista. Kustannustehokkuutta on haettu mm. sopeuttamalla työaikamalleja ja henkilöstön määrää vastaamaan alentunutta myyntiä ja kiristynyttä hintatasoa. Näkymät vuoden 2013 osalta ovat varovaisen positiiviset, mutta haastavat markkinatilanteesta johtuen. Digitaalisesti tuotettujen painopalvelujen kysynnän uskotaan kasvavan lievästi ja myynnin osalta haetaan kasvua. Tuloskehityksen ennakoidaan olevan myönteinen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden yleinen epävarmuus yhtymän päämarkkinoilla vaikeuttaa niin ilmoitus- ja levikki- liikevaihtojen kuin painopalvelusektorinkin liikevaihdon ennustamista. Digitaaliset palvelut kasvattavat koko ajan osuuttaan mediamarkkinasta, mutta niiden tuotot eivät vielä riitä kattamaan painetun median myynnin laskua. Tilanne on yhtä haastava kaikilla mediataloilla, eikä tilanteeseen ole odotettavissa muutoksia kuluvan kevään aikana. Painotoimialalla on edelleen merkittävää ylikapasiteettia Suomessa ja Euroopassa. Toimialan konsolidoinnin odotetaan voimistuvan ja yritysjärjestelyt ovat mahdollisia myös Suomessa. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot yleiset talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. m Rahoitusomaisuus Vahito-omaisuus Käyttöomaisuus Polytypos Oy Polytypos Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 4,1 m (4,6). Saavutetuista kulusäästöistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos -170,3 t (344,5) negatiiviseksi. Vertailuvuonna liiketuloksen käänsi positiiviseksi liikekiinteistön myynti emoyhtiölle. Yhtiön tilikauden tulos oli -668,0 t (355,5). Kuluva vuosi on alkanut myynnillisesti vertailuvuotta paremmin, mutta kilpailutilanne yhtiön markkina-alueella jatkuu edelleen kireänä. Newprint Oy Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 5,8 m (5,7). Myynti kehittyi päättyneellä tilikaudella positiivisesti ja toteutetut sopeuttamistoimet vaikuttivat tuloskehitykseen positiivisesti. Tilikauden liikevoitto oli 0,3 m (0,2) ja tilikauden tulos 0,3 m (0,1). Yhtiö pyrkii edelleen tehostamaan toimintaansa ja sopeuttamaan kustannuksia pärjätäkseen entistä paremmin yhä vaikeammassa markkinatilanteessa. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Yleisiä mediatoimialan riskejä ovat heikon suhdannetilanteen heijastuminen ilmoitusmyyntiin, lehtien lukijamäärien lasku sekä jakelukustannusten nousu. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä koko toimialalla. m TS-Yhtymän tase Vastattavaa 350 Lyhytaikainen vieras pääoma 300 Pitkäaikainen vieras pääoma 250 Oma pääoma + varaukset yms. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, m 183,2 71,8 202,6 74,7 213,3 77,9 Liikevoitto(-tappio), m 15,5 14,6 3,8 11,7 0,3 12,5 Liikevoitto-% 8,5 20,3 1,9 15,6 0,2 16,0 Omavaraisuusaste % 72,8 72,7 72,9 59,7 76,3 55,

7 Osakkeet kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin henkilöä. Vuosittain henkilöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Yhtymän henkilökustannukset, m konserni emo konserni emo konserni emo 59,5 20,1 71,6 21,4 72,6 22,2 Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,06 euroa, josta tilikauden voitto on ,26 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 20 euroa / osake eli yhteensä ,00 euroa Omaan pääomaan jätetään ,06 euroa Yhteensä ,06 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Turussa 19. päivänä maaliskuuta 2013 Tehtyjen liiketoimintakauppojen seurauksena siirtyi lukien Hansaprint Oy:n tietohallinnon ja taloushallinnon henkilöstöä emoyhtiöön perustettujen tietotekniikan ja taloushallinnon palvelukeskuksiin. Järjestely koski yhteensä kymmentä henkilöä. Kertomusvuoden aikana käytiin keväällä konsernin lehtien välistä yhteistyötä koskevat yt-neuvottelut, joiden vaikutukset pieneltä osin kohdistuivat emoyhtiön toimitukseen ja sivunvalmistukseen. Syksyllä käytiin säästöohjelmaan liittyvänä koko emoyhtiötä ja Turun Tietokuva Oy:n henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut. Neuvottelujen lopputulemana eläke- ja muilla vapaaehtoisilla järjestelyillä sekä irtisanomisina vähennyksen määrä oli yhteensä 70 henkilötyövuotta. Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa Hallinto ja tilintarkastajat TS-Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Heikki Ketonen, Jaakko Ketonen, Timo Ketonen asti, Jukka Ekuri ja Anja Farin. Puheenjohtajana on toiminut Mikko Ketonen. Yhtiön toimitusjohtajana on asti toiminut Mikko Ketonen toimitusjohtajaksi nimitettiin Heikki Ketonen, joka jatkaa myös tytäryhtiö Hansaprint Oy:n toimitusjohtajana. Mikko Ketonen jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Johan Kronberg, KHT ja KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajina Vesa Halme, KHT ja Paul Vikman, KHT. Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jukka Ekuri Anja Farin TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Jaakko Ketonen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 28. päivänä maaliskuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Johan Kronberg KHT Mika Kaarisalo KHT 12 13

8 m TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus TS-Yhtymä Oy:n tase Vastattavaa Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset NHL:n lakko toi Mikko Koivun Turkuun

9 Ruotsalaisten museosotalaivojen vierailu turussa. TILINPÄÄTÖS 16 17

10 Konsernin Tuloslaskelma Konsernitase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tuloverot Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

11 Konsernitase Konsernin Rahoituslaskelma 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Poistot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntitappiot Konserniyrityksen myyntivoitto Pakollisen varauksen muutos Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Ostetut konserniyhtiöt Myydyt konserniyhtiöt Konserniyhtiön lopetus 39 Osakkeiden lisäys Muun käyttöomaisuuden lisäys Osakkeiden vähennys Muun käyttöomaisuuden vähennys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot Pääomalainan lisäys/vähennys -496 Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat

12 TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 5-17 Valmistus omaan käyttöön 10 9 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) Tilikauden voitto ( tappio ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot Poistot Pakollisen varauksen muutos Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät 130 Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Osakkeiden osto Muun käyttöomaisuuden osto Osakkeiden myynti Muun käyttöomaisuuden myynti Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisen sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot Pääomalainan lisäys/vähennys Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat Loreen Turun Linnan juhlien lavalla 24 25

14 Ruotsin kuningaspari osallistui Maailman partiosäätiön suurtapahtumaan turussa. LIITETIEDOT 26 27

15 TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Länsikaari 15, Turku. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI TS-YHTYMÄ OY LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Yhteensä Maantieteellinen jakauma Kotimaa Muut pohjoismaat Muu Länsi-Eurooppa Baltian maat Venäjä Muut maat Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Konserniyhtiön myynti Muut Yhteensä MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Yhteisyrityksissä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palkkiot Yhteensä

16 TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI TS-YHTYMÄ OY RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 4 4 Muilta Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä 7 7 Muilta Korkotuotot yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (-tappioita) SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot/konserniavustus Satunnaiset kulut/konserniavustus TILINPÄÄTÖSSIIRROT Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos KONSERNI TS-YHTYMÄ OY AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 14 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo KONSERNILIIKEARVO Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

17 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT KONSERNI TS-YHTYMÄ OY AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno VUOKRAOIKEUDET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo ARVONKOROTUKSET MAA- JA VESIALUEET Arvonkorotukset Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo Arvonkorotuksen määrä perustuu riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoon maa-alueen todennäköisestä luovutushinnasta. RAKENNUKSET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo KONSERNI TS-YHTYMÄ OY KONEET JA KALUSTO Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpito arvosta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo ENNAKKOMAKSUT Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET KONSERNIOSAKKEET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -778 Kirjanpitoarvo SAAMISET KONSERNIYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo

18 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI TS-YHTYMÄ OY OSAKKUUSYHTIÖOSAKKEET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirto Muut osakkeet ja osuudet -26 Kirjanpitoarvo SAAMISET OSAKKUUSYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset Siirto Osakkuusyhtiöosakkeet 26 Kirjanpitoarvo PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo MUUT SAAMISET PÄÄOMALAINASAAMISET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset Kirjanpitoarvo JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Arvonalennuksen palautus Vähennykset tilikauden aikana Siirto rahoitusomaisuusarvopaperit Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET YHTEENSÄ Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Arvonalennuksen palautus Vähennykset tilikauden aikana Tilisiirrot Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,80 99,80 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 93,28 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Turun Paikallisradio Oy, Turku 100,00 50,23 Hansaprint Oy, Turku 100,00 85,46 Nitro Group Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Varsinais-Suomen Viestintä Oy, Turku 100,00 Sia Madonas Poligrafi sts, Latvia 100,00 Radio Hansa Oy 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku 100,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 100,00 62,65 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Peimarin Kustannus Oy, Paimio, fuusioitu ,00 Newprint Oy, Raisio 66,50 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, Turku 100,00 100,00 OSAKKUUSYRITYKSET Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Kiinteistöt Oy, Raisio 49,00 Lenta S.P. Leningrad, Pietari 47,55 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** 25,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Hansaprint Elanders Kft., Unkari 50,00 Allatum Oy, Pori 50,00 ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. OSAKKUUSYRITYSTEN POISTAMATON KONSERNIAKTIIVA Arvo Kertyneet poistot Poistamaton aktiiva

19 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI TS-YHTYMÄ OY VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 7 11 Ennakkomaksut PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Tyel-maksut Sosiaalivakuutusmaksut Verosaamiset Vuosihyvitykset 818 Sijoitusten korkotulot Osakkeiden myynti Muut KONSERNI TS-YHTYMÄ OY OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoero Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Vähemmistöosuuden muutos Muuntoero 1 Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Muut rahastot Vähennys Vähemmistöosuuden muutos Muuntoero Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Muuntoero Muu oman pääoman muutos Vähemmistöosuuden muutos 38 Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Muut rahastot Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Yhteensä HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta vuotta 16 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti A-sarja (1 ääni/osake) kpl , kpl ,

20 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI TS-YHTYMÄ OY TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 18 PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus KONSERNIRESERVI Yhdistelytoimenpiteistä Arvo Lisäykset Vähennykset Arvo Kertyneet tuloutukset Kirjanpitoarvo LASKENNALLISET VEROSAAMISET Yhdistelytoimenpiteistä Tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista Yhteensä LASKENNALLISET VEROVELAT Tilinpäätössiirroista VIERAS PÄÄOMA 20 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Laskennallinen verovelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat 1 Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 1 1 Siirtovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä KONSERNI TS-YHTYMÄ OY ANNETUT VAKUUDET, VASTUU- SITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut tilivarat Pantatut osakkeet Konserniyhtiön velasta Takaukset Muut Osakkuusyhtiön velasta Takaukset Lähipiirille Takaukset 10 Muiden puolesta Takaukset Leasingvastuut Vuonna 2013 erääntyvät Vuoden 2013 jälkeen erääntyvät Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainat Lainojen määrä Eläkelainat Lainojen määrä Vakuudet Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Panttien määrä SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Palkat Korot Verot Muut

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2013 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot