Keski-pohjanmaan opisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-pohjanmaan opisto"

Transkriptio

1 Keski-pohjanmaan opisto

2 OPISTO ON SEIKKAILU Keski-Pohjanmaan opisto sijaitsee Kokkolassa Kälviän kylällä.koulutuspalvelut koostuvat sekä ammatillisista että vapaatarjoitteisista opintotarjonnasta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, monipuolisesti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lyhytkursseja sekä leiritoimintaa. Koulutuspalvelujen rinnalla tarjolla on oheispalveluita esimerkiksi työhyvinvointipäivien, kokousten ja juhlien järjestämiseksi. Tässä esitteessä on koottuna opiston keskeinen palvelutarjonta.ajantasaista tietoa ylläpidetään www sivuilla.opistomme monipuolisia tiloja voivat hyödyntää myös muut koulutus- ja hyvinvointipalveluja tuottavat toimijat. Tällä hetkellä ammattiopisto Luovin kaksi opiskelijaryhmää majoittuvat ja opiskelevat omien opettajien ja ohjaajien johdolla asuntolassamme ja luokkatiloissamme. Opiskelu opiston ympäristössä tarjoaa Sinulle kokemuksia ja elämyksiä harmaaltakin tuntuvana päivänä. Pihapiiriin kuuluvat myös opiskelijaasuntolat sekä kurssihotelli vapaa-ajan toimintoineen. Arvostamme oppimisessa opiskelijoiden aktiivisuutta osallistua kokeilemaan ja ratkaisemaan asioita luovasti. Vaalimme yhteisöllisyyttä, toinen toisemme kunnioittamista ja keskinäistä suvaitsevaisuutta. Toivomme saavamme palautetta koulutustarjonnastamme ja räätälöimme mielellämme juuri Sinun tarpeitasi vastaavia palvelukokonaisuuksia.

3 Ammatilliset Perustutkinnot YHDISTELMÄ- TUTKINTO PERUSTUTKINNOT Perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen tutkinnon suorittamisaika on noin kolme vuotta. Opinnoista vähintään 20 ov suoritetaan työssä oppien. Tutkinnon suorittamiseen liittyy ammattiosaamisen näytöt. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet työllistyä toivomallesi alalle tai jatkaa opintoja korkeakouluissa. Koulutukseen hakeudu taan keväällä sähköisen yhteisvalintahaun kautta. Valinta opiston perus tutkintoihin tapahtuu pääsy- ja valintakokeiden kautta. Perustutkinto-opiskelu ja asuntolassa asuminen on opiskelijalle maksutonta. Lisätietoja asumisesta ja vapaa-ajan toiminnasta löytyy esitteen lopussa. Kaksoistutkinto - lukio-opintoja ammattiin opiskelevalle Opistossa voit suorittaa neljän vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.perustutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja neljäntenä vuonna yotutkinnon. Lukio-opinnot järjestää Lucina Hagmanin lukio Kälviällä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta selviää lukiossa opiskeltavat aineet. Lukio-opintoja opiskellaan jokaisessa jaksossa 1-5 kurssia, kuitenkin niin, että lukiossa ollaan päätoimisesti vähintään yksi jakso joka vuosi.

4 PERUSTUTKINNOT Haaveiletko opiskelusta, jossa voi kehittää taiteellisia ja luovia taitoja? Kulkeeko mukanasi aina kamera? Oletko etsimässä ammattia, jonka avulla voit työllistyä erilaisiin media-alan työtehtäviin? Media-assistentin ammatissa yhdistyvät taiteellinen, tekninen ja yrittäjämäinen osaaminen. Saat valmiuksia toimia valo- Media MEDIA- kuvauksen, kuvankäsitelyn ja tapahtumateknisen tuotannon aloilla. Työelämä kaipaa luovia ja innokkaita median osaajia nyt ja tulevaisuudessa. assiste assistentti AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 120 ov / AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto antaa hyvän yleissivistyksen median laajasta työkentästä. Opintojen aluksi tutustaan audiovisuaalisen viestinnän yleisimpiin työkaluihin ja tekniikoihin. Perusopintojen jälkeen osaamista aletaan laajentaa ja syventää.opistolla media-alan opinnoissa painotetaan valokuvausta, kuvankäsittelyä sekä tapahtumatekniikan tuotantoa.tuemme osallistumista yrityslähtöisiin työelämäprojekteihin ja voit halutessa kokeilla siipiäsi myös kansainvälisissä työelämän kohteissa. Valinnaisten opintojen, työssäoppimispaikkojen ja työelämäprojektien valinnalla voit itse vaikuttaa mihin median alaan haluat erityistesti panostaa Opiskelusta on suunniteltu mahdollisimman käytännönläheistä. Olet opintojen alusta asti itse tekemässä ja kokeilemassa. Teknisten taitojen ohella kehität koko ajan omaa luovuutta ja visuaalista näkemystä. Audiovisuaalisen viestinnän opiskelussa vuorottelee itsenäinen yksilötyöskentely ja sosiaalinen ryhmässä toimiminen. Opetuksessa käytetään ajanmukaisia teknisiä välineitä ja ammattilaisohjelmistoja.

5 Haluatko työskennellä ihmisten kanssa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen laajenevalla työkentällä? Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutuksessa sinusta tulee kasvatuksen ja ohjaamisen ammattilainen. Koulutus soveltuu hyvin myös ylioppilaille ja aikuisille. Nuoria vapaa Nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 120 OV Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja voi työskennellä kunnassa,järjestöissä, laitoksissa,yrityksissä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksessa tulee esille lasten, nuorten, aikuisten, vanhusten ja erityisryhmien vapaa-aikatoiminnan ohjaus. PERUSTUTKINNOT Erilaisten tapahtumien ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään oikeaa työtä ja oppimaan alan ammattilaiseksi. Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia menetelmiä. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.

6 Kansanopistolinjat KANSANOPISTOLINJAT Kansanopistolinjat ovat vapaan sivistystyön alaista vapaatavoitteista koulutusta. Linjat ovat pituudeltaan lukukauden tai lukuvuoden mittaisia. Voit jatkaa linjan jälkeen tutkintoon johtavassa koulutusväylässä tai hakeutua korkeakouluihin. Evääksi linjoilta jää kaikissa tapauksissa uutta tietoa, luovuutta ja kokemuksia. Kansanopistolinjat ovat opintotukeen oikeuttavia maksullisia koulutuksia. Opiskelijoilla on mahdollisuus edulliseen asumiseen ja täysihoitoon opiston asuntolassa.hakeutuminen koulutukseen tapahtuu keväällä ja syksyllä linjoista riippuen. HUMANISTISEN- JA KASVATUSALAN SEKÄ SOSIAALI- JA TER- VEYSALAN VALMENTA- VAT OPNNOT, 40 ov Koulutus on tarkoitettu erityiesti nuorille, jotka jäivät yhteishaussa ilman aloituspaikkaa lähihoitajan, nuoriso- ja vapaa ajanohjaajan tai muun lähialan tutkinnossa.opintojen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Koulutuksen aikana opiskelija saa tietopuolisia opintoja sekä mahdollisuuden tutustua alaan työelämäjaksoilla. TANSSITAITEEN LINJA 31 ov sekä TANSSITAITEEN LINJA 15 ov Tanssitaiteen linjalla saat valmiuksia tanssitaiteen perusteiden hallintaan ja opit ilmaisua tanssin keinoin. Oppimisessa korostuvat persoonallisuus, luovuus ja liikkumisen ilo. Tulet työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä etsien omaa persoonallista tapaasi liikkua tanssin rajattomassa maailmassa. Tanssitaiteen linja lisää jatko-opiskelun mahdollisuuksia. Linjalla tanssitaan muunmuassa jazztanssia, steppiä, flamencoa, hiphopia, nykytanssia ja balettia. Lisäksi tehdään opintomatka ja esiinnyään aina kun on mahdollista. VALOKUVAUS 31 ov Perehdyt valokuvauksen tekniikkaan ja sen eri osa-alueisiin. Opit kehittämään tyylitajuasi, analysoimaan ja ottamaan kuvia. Opit tallentamaan näkemäsi sähköiseen muotoon tietokoneen muistiin tai loihdit kuvat laboratoriossa kemikaalien avulla vedostuspaperille. Vaikka kurssilla käsitellään valokuvauksen teoriaa, pääpaino on kuitenkin itse kuvaamisessa ja kuvien tekemisessä. Älä aseta mielikuvituksellesi rajoja, vaan päästä luovuutesi valloilleen ja opi näkemään enemmän kuin muut.

7 LAULULINJA 40 ov Linja on tarkoitettu kaikille, joilta löytyy innokkuutta ja halua kehittyä laulajana ja kaikille, jotka suunnittelevat ammatillisia opintoja. Linjalla on annettavaa myös opettajille sekä muille puhetyöläisille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan ja kehittää äänenkäyttöään musiikin keinoin. TUTUSTU PÄIVITETTYYN LINJATARJONTAAMME NETTISIVUILLAMME Kansanopistolinjat SUOMI JA TYÖELÄMÄKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 40 ov Koulutuksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työllistymisessä sekä kielitaidon parantamisessa. Opiskelijavalinnoissa painotetaan innokkuutta ja motivaatiota kehittää itseään. Koulutus sisältää Suomen kieltä ja yhteiskuntatietoutta, tietotekniikkaa, liikuntaa ja terveystietoa. Koulutuksen aikana keskitytään ammatinvalintaan, työelämätietouteen ja työn hakuun sekä ohjattuun työssäoppimiseen. Koulutus on tarkoitettu suomen kieltä puhuville ja kirjoittaville 16 vuotta täyttäneille maassa pysyvästi asuville maahanmuuttajille. Liikuntalinja 16 ov Linja on tarkoitettu kaiken ikäisille aktiivisille liikkujille, jotka tarvitsevat työssään käytännön liikkumisen eväitä, eri liikuntalajien monipuolista tuntemusta ja ryhmänohjaamisen taitoja. Linjalla voi tutustua eri lajeihin ja parantaa omaa peruskuntoaan. Linja toimii myös oivallisena tilaisuutena jos harkitset liikuntaa ammatiksi. Tavoitteena on liikunnan merkityksen ymmärtäminen sekä ryhmänohjaamistaitojen omaksuminen. Opiskeluun sisältyy ensiapukoulutus ja lihashuollon perusteet. Lisäksi tutustutaan yleisimpiin liikuntalajeihin, lisätään omaa liikkumista ja parannetaan kuntoa. Keskeiset sisällöt linjalla ovat laulutunnit, laulaminen eri kokoonpanoissa esim. kuorossa ja lauluyhtyeessä. Lisäksi perehdytään oman instrumentin huoltoon ja toimintaan. Ilmaisutaito, musiikin historia ja teoria kuuluvat opetukseen. Vuoden aikana tutustutaan myös laaja-alaiseen valikoimaan eri musiikkityylejä ja tutuksi tulevat mm. taidemusiikki, pop jazz, kansanmusiikki sekä maailmanmusiikki. Ja huomio! Sokerina pohjalla ovat omat yksityiset laulutunnit, joita on säännöllisesti viikottain sekä ohjattu itsenäinen harjoittelu 10 ov! Lisäksi lukuvuoden aikana tehdään elämyksellinen opintomatka!

8 AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTI- TUTKINNOT Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu erityisesti aikuisille, joilla on jo työelämäkokemusta ja henkilöille, jotka suunnittelevat alan vaihtamista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu tieto-taito. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (opetus iltaisin ja viikonloppuisin). Tutkinnot koostuu pakollisista ja valinnaisista osista. Valmistavat koulutukset ovat maksullisia. Lisäksi ammattitutkinnon lakisääteinen maksu on 58,00. Tutkinnon voi suorittaa omaehtoisena, työvoimahallinnon tukemana tai oppisopimuksena. Ammatti - ja erikoisammattitutkinnot KOULUN- KÄYNNIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen päivähoidossa, esi - ja perusopetuksessa, aamu ja iltapäiväkerhossa, toisella asteella, kansalais- ja järjestötoiminnassa ja vapaa - aikakeskuksissa ja tarvittaessa asiakkaan kotona. KOULUN- KÄYNTIAVUSTAJAN ERIKOIS- AMMATTITUTKINTO Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee sekä opetusaloilla että sosiaali- ja terveysaloilla eri-ikäisten asiakkaiden kasvatuksen, oppimisen, hoidon ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää mm. viiden vuoden työkokemusta alalta. PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäivähoidon toimintaympäristössä. Perhepäivähoidossa tärkein yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä. Tärkeitä ovat myös lasten kontaktit toisiin lapsiin ja aikuisiin. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, sekä noin kolme vuotta alan työkokemusta. Ammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eriikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä. LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa, ja toimintakeskuksissa, lastensuojelutyössä, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, päivähoidossa, seurakunnan lapsija perhetyössä, kouluissa, iltapäiväkerhoissa, vapaa-aikakeskuksissa, alan yrityksissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

9 Ammatti - ja erikoisammattitutkinnot VALOKUVAAJAN AM- MATTIIN VALMISTAVA KOULUTUS (VAM) VAM on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa valokuvaajan ammattityössä vaadittava valokuvausosaaminen. Koulutukseen sisältyy mm. kuvallisen ilmaisun ja valokuvauksen perusteiden opiskelua, ammattimaiseen valokuvaukseen perehtymistä, työskentelyä studiossa ja miljöössä sekä yrittäjyyden perusteita. Opiskelu antaa valmiudet työskennellä erilaisissa valokuvaajan tehtävissä lehtityöstä studioon. Koulutuksen päätteeksi osaamiskriteerit täyttävällä henkilöllä on mahdollisuus suorittaa valokuvaajan ammattitutkinto. VALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT) Valokuvausalalla työskenteleville tai esimerkiksi pitkän linjan harrastuksen kautta vastaavat taidot omaavalle henkilölle, jotka haluavat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestaan. Koulutus valmistaa valokuvaajan ammattitutkinnon suorittamiseen. Opintoihin kuuluu neljä osaa: studiossa työskentely, miljöössä työskentely, digitaalinen työnkulku sekä suunnittelu- ja kaupalliset taidot-osa. Lähi- ja etäjaksoista muodostuva opiskelu sopii työn ohessa suoritettavaksi. TAIDEVALOKUVAUS 5 ov Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettisia, tiedollisia ja käytännöllisiä valmiuksia taidevalokuvauksen alalta. Opintoihin sisältyy taidevalokuvauksen keskeisiä aihepiirejä käsitteleviä opintojaksoja kuten taideaineita, valokuvallisen ilmaisun opiskelua sekä valokuvauksen menetelmiä. Koulutukseen soveltuu kuvallisen ilmaisun alalla jo työskenteleville sekä valokuvallisen ilmaisun vahvasti omakseen kokeville.

10 Lisä- ja täydennyskoulutus LISÄ- JA TÄYDENNYS KOULUTUS Sekä HYVINVOINTI AistiOHJAAJA 10 ov Koulutuksessa opit perustietoa aistiteorioista, aistien yhdentymisestä seka Snoezelen-menetelmästä. Harjaannut käyttämään erilaisia aktivoivia ja rentouttavia menetelmiä ja opit ymmärtämään aisti- ja kokemusmaailmaa. TYÖNOHJAAJAKOULUTUS 40 ov Koulutuksessa harjaannut työnohjaajaksi, ratkaisukeskeisen ja narratiivisen taustaajattelun kautta.koulutus ohjaa sinut käyttämään myös toiminnallisia ja NLP:n menetelmiä. Koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelua valmentaen sinut työnohjaajaksi,joka tukee ja mahdollistaa jokaisen onnistumista omassa työssään. MUISTELUOHJAAJA 10 OV Koulutuksessa opit käyttämään muistelutyökaluja sekä luovia muistelutyön menetelmiä. Oppimiasi taitoja voit soveltaa erilaisissa tilanteissa kuten nuorisotyössä,ryh mänohjauksessa, muistisairauksien ennaltaehkäisyssä tai itsesi kehittämisessä. RYHMÄNOHJAAJA 7 ov Koulutuksessa opit uusia toiminnallisia menetelmiä ryhmän ohjaamiseen. Saat varmuutta omiin persoonallisiin taitoihisi. KOULULÄÄKETIEDE 12 OV Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka opiskelet täydentäviä hoitomuotoja. Koulutus sisältää länsimaisen koululääketieteen anatomian ja fysiologian perusteet. RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA 14 OV Koulutus valmentaa antamaan tukea mm psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa,arjen ja elämänhalli ntaongelmissa,itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Sen avulla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin ja löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrisena valmentajana työskentelet mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämänhallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa.koulutus järjestetään yhteistyössä Al fa Partnersin kanssa. Ratkaisukeskeinen taideterapia 40 ov Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto. Se koostuu kuvataiteen, kehollisen ilmaisun, musiikin ja tarinan sekä ratkaisukeskeisten menetelmien yhdistämisestä. Koulutus valmentaa asiakastyöhön, ryhmien kanssa työskentelyyn, työyhteisöjen, tiimien sekä oman työn kehittämiseen. Koulutuksessa saat laajat tiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työotteesta ja ajattelusta. SEKSUAALIKASVATUS- JA NEUVONTAKOULUTUS 15 ov Koulutuksessa saat monipuolista tietoa seksuaalisuudesta, kohtaat erilaisuutta sekä tutustut seksuaalisuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet seksuaalineuvojan työhön ja mahdollisuus jatkokoulutukseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti monimuotoisina eli voit hyvin opiskella oman työsi ohessa.

11 Lisä- ja täydennyskoulutus Opisto järjestää monipuolisia opintomatkoja sekä kotimaahan että ulkomaille. Kohderyhminä ovat pääasiassa vanhustyön, kehitysvammatyön sekä täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset. Kulttuurimatkoilla pääset tutustumaan kohdemaan moniin kasvoihin. HIILIHYDRAATTITIETOIN- EN RAVINTO- KOULUTUS 10 ov - täydentävä osa ravitsemustietouteen Koulutuksessa saat tietoa ihmisen ravitsemuksesta niin mikro kuin makrotasolla. Harjaannut tarkastelemaan ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Opit ravitsemuksen vaikutuksesta yleisimpiin sairauksiin ja harjaannut yksilölliseen ravintosuunnitteluun. LUONTAISHOITAJA- KOULUTUS 24 OV Koulutuksessa saat laajan näkemyksen ihmisen terveydellisistä ongelmista ja monipuolista käytännön taitoa hoitaa niitä täydentävillä hoitomuodoilla. Koulutuksen jälkeen voit jatkaa diplomikoulutuksessa joko vyöhyke-, shiatsu- tai aromaterapeutiksi. KOKEMUSASIANTUNTIJA KOULUTUS 2ov Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin pitkäaikaisesta sairaudesta. Koulutuksessa opit vuorovaikutus-, esiintymis-, ryhmätyö- sekä tietotaitoja siten, ettö kokemusasiantuntijana kykenet konkretisoimaan kokemuksesi ja tuomaan oman näkökulmasi suunnittelijoiden, päättäjien, vertaisten, opiskelijoiden yms. käyttöön.kokemusasiantuntijana voit toimia erilaisissa tilaisuuksissa,ryhmätoiminnoissa tai konsulttina päättäjille ja suunnittelijoille. KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS 23 OV Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. KIINALAISEN LÄÄKETIETEEN JA AKUPUNKTION PERUSTEET 57 OV Koulutus perustuu kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutuksen ohjelmaan Kiinan yliopistoissa sekä WHO:n hyväksymään akupunktiokoulutusohjelmaan. Opiskelijat perehtyvät perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja sen ehkä tunnetuimman hoidon, akupunktion,perusteorioihin. Koulutuksessa korostetaan erityisesti käsityötaitoa ja vankkaa perusteorian ymmärrysta. Opetusmetodi on keskusteleva ja kriittinen. OPINTOMATKAT Kurssi- ja leiritoiminta LEIRITOIMINTA Oletko suunnittelemassa leiriä tai tapahtumaa? Ota yhteyttä! Tarjoamme kokeneena järjestäjänä puitteet ja mahdollisuudet suunnitelmasi toteuttamiseksi. Monipuoliset liikunta- ja kokoontumistilat, ulkoalueet ja henkilökunnan osaaminen ovat käytettävissäsi. LYHYTKURSSIT Opistolla voi opiskella myös lyhyemmän ajan. Järjestämme eri alojen lyhytkursseja, jotka ovat vapaatavoitteisia tai ammattiatukevia. Kurssimme ovat monilta eri aloilta, vain mielikuvitus on rajana! KOHTALONA KÄLÄVIÄ KÄLVIÄN KANSAINVÄLINEN MUSIIKKILEIRI Maineikas ja perinteikäs Kälviän kansainvälinen musiikki- ja orkesterileiri tarjoaa joka kesä oppia, kokemuksia sekä musiikillisia elämyksiä! Musiikkileirin ohjelmaan kuuluvat joka vuosi: sinfoniaorkesteri jousiorkesteri puhallinorkesteri kamarimusiikkikokoonpanoja korkeatasoista opetusta kaikissa orkesterisoittimissa yleisölle useita konsertteja

12 OHJELMAPALVELUT Tarjoamme mielenkiintoista tekemistä ja kokemuksia ryhmille. Vaihtoehtoina esimerkiksi: Hyvinvointi- ja oheispalveluja Hyvinvointi- ja oheispalveluja KOKOUSPALVELUT Auditoriorakennuksessa on nykyaikaiset tilat niin isoille kuin pienillekin ryhmille. Yhdessä ruokaravintola Sofian kanssa pystymme tarjoamaan kokouspaketin tarjoiluineen 200 hengelle. Opaalin takkahuone soveltuu loistavasti pienten ryhmien kokouksille (n. 20 hlö). RAVINTOLAPALVELUT Toimiva ruokasali luo tunnelmalliset puitteet erilaisille juhlille ja tilaisuuksille. Maistuva kotilounas seisovasta pöydästä arkisin ja sopimuksen mukaan myös viikkonloppuisin. Rentoutus Jousiammunta Sumopaini Sali-curling Puhallustikka Hauskaa yhdessä Sauvakävely Lumikenkäily Seinäkiipeily Toiminnalliset tiimiharjoitteet Elämysharjoitteet Kysy tarjousta ryhmällesi ja tule opistolle!

13 TAKKAHUONE JA SAUNA Opiston Opaalissa on kodikas takkahuone, jossa voi järjestää pienimuotoisia juhlia, illanviettoja ja muita tilaisuuksia. Takkahuone on tunnelmallinen kokoontumispaikka pienemmälle ryhmälle. Tilaan mahtuu noin 20 henkilöä ja sen yhteydessä on myös sauna- ja kylpytilat. Hyvinvointi- ja oheispalveluja MAJOITUSPALVELUT Opistolla on hotellinomainen majoitustila Opaali (Malo-luokitus 5) Viihtyisissä kah den hengen huoneissa voi majoittua ympäri vuoden. Kesäisin majoitustilaa on tarjolla myös isoille ryhmille. VALKOINEN HUONE Valkoinen huone on noin 15 hengelle tarkoitettu rentoutustila joka perustuu Snoezelen menetelmään.

14 Opiskelijatoiminta - Asuminen - vapaa-aika ASUMINEN Internaattimuotoinen asuminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla omia siipiä turvallisessa ympäristössä. Käytännössä internaatissa asuminen ja opiskelijoiden läheinen vuorovaikutus mahdollistavat monenlaista oppimista. Asuminen opiskelijayhteisössä on vaativaa, mutta myös kehittävää. Asuntolapaikat myönnetään erillisen haun kautta.voit kysyä opiskelijasuntoa myös kaupungista Internaatti helpottaa yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa ja vertaistukea löytyy muilta asuntolassa asuvilta. Opiston tietokoneet ovat asuntolassa asuvien käytössä opiskeluun iltaisin sekä tarvittaessa viikonloppuina. Huoneet ovat kalustettuja kahden hengen huoneita. Yhteisissä tiloissa on hyvin varusteltu keittiö, wc- ja suihkutilat. Asumiseen kuuluu maksuton aamiainen, lounas ja päivällinen ruokaravintola Sofiassa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus pyykinpesuun. Keski-Pohjanmaan opiston asuntolatiimi vaikuttaa vahvasti niin asuntolan viihtyisyyteen kuin koko oppilaitoksen toimintaankin. Asuntolatiimin jäsenet järjestävät virkistystä koko oppilaitokselle ystävänpäivätikkareista erilaisiin juhliin ja kerhojen vetämiseen. VAPAA-AIKA Opistolla on mahdollisuus viettää laadukasta vapaa-aikaa monien eri harrastusten parissa. Hyvien harrastusmahdollisuuksien lisäksi opistolla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tehdään matkoja maakuntaan. Vapaa-aikaa voi viettää oleskelutilassa, jossa on tv,playstation 3,Nintendo Wii ja dvd-soitin. Liikuntasalissa voi pelata esim. salibandya tai kiipeillä kiipeilyseinällä ohjatusti. Beachvolley-kentällä saa halutessaan hien pintaan ja voi nauttia toisten seurasta. Opiskelijoiden käytössä on myös bänditila, jossa voi soittaa ja laulaa yksin tai yhdessä. Atk-tilat opiskeluun ovat käytössä arkisin klo 21 saakka. Rentoutuminen valkoisessa huoneessa, saunassa ja porealtaassa on myös mahdollista.

15 KESKI- POHJANMAAN OPISTO OPISTO Opistontie KÄLVIÄ Puh. (06) Fax. (06) ESITE PÄIVITETTY KEVÄÄLLÄ 2011 Esitteen valokuvia ovat ottaneet audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauslinjan opiskelijat ja opetajat sekä innokkaat valokuvaajat muilta opiskelulinjoilta. Kiitokset kaikille valokuvaajille ja malleille.

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15 Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi Koulutukset 2014 15 Opistolla on AVOIMET OVET 22.1.2014 klo 12 16. Tervetuloa tutustumaan koulutuksiimme! 2 Opiskelua ja elämää Turun kristillinen opisto on

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Kannus - Kaustinen / raviopisto Perho - Toholampi / artesaaniopisto

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Kannus - Kaustinen / raviopisto Perho - Toholampi / artesaaniopisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Kannus - Kaustinen / raviopisto Perho - Toholampi / artesaaniopisto Maaseutuopisto Täällä on hyvä ryhmähenki! Tulevaisuus eläimiä ja m Saa opiskella ja tehdä työkseen sellaista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Luovasti & Luonnollisesti ammattiin!

Luovasti & Luonnollisesti ammattiin! Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Luovasti & Luonnollisesti ammattiin! NUORTEN KOULUTUS/YHTEISHAKU 2009 sekä AIKUISKOULUTUS Kannus Kaustinen/Raviopisto Perho Toholampi/Artesaaniopisto Sinulle, joka haluat

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot