Keski-pohjanmaan opisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-pohjanmaan opisto"

Transkriptio

1 Keski-pohjanmaan opisto

2 OPISTO ON SEIKKAILU Keski-Pohjanmaan opisto sijaitsee Kokkolassa Kälviän kylällä.koulutuspalvelut koostuvat sekä ammatillisista että vapaatarjoitteisista opintotarjonnasta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, monipuolisesti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lyhytkursseja sekä leiritoimintaa. Koulutuspalvelujen rinnalla tarjolla on oheispalveluita esimerkiksi työhyvinvointipäivien, kokousten ja juhlien järjestämiseksi. Tässä esitteessä on koottuna opiston keskeinen palvelutarjonta.ajantasaista tietoa ylläpidetään www sivuilla.opistomme monipuolisia tiloja voivat hyödyntää myös muut koulutus- ja hyvinvointipalveluja tuottavat toimijat. Tällä hetkellä ammattiopisto Luovin kaksi opiskelijaryhmää majoittuvat ja opiskelevat omien opettajien ja ohjaajien johdolla asuntolassamme ja luokkatiloissamme. Opiskelu opiston ympäristössä tarjoaa Sinulle kokemuksia ja elämyksiä harmaaltakin tuntuvana päivänä. Pihapiiriin kuuluvat myös opiskelijaasuntolat sekä kurssihotelli vapaa-ajan toimintoineen. Arvostamme oppimisessa opiskelijoiden aktiivisuutta osallistua kokeilemaan ja ratkaisemaan asioita luovasti. Vaalimme yhteisöllisyyttä, toinen toisemme kunnioittamista ja keskinäistä suvaitsevaisuutta. Toivomme saavamme palautetta koulutustarjonnastamme ja räätälöimme mielellämme juuri Sinun tarpeitasi vastaavia palvelukokonaisuuksia.

3 Ammatilliset Perustutkinnot YHDISTELMÄ- TUTKINTO PERUSTUTKINNOT Perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen tutkinnon suorittamisaika on noin kolme vuotta. Opinnoista vähintään 20 ov suoritetaan työssä oppien. Tutkinnon suorittamiseen liittyy ammattiosaamisen näytöt. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet työllistyä toivomallesi alalle tai jatkaa opintoja korkeakouluissa. Koulutukseen hakeudu taan keväällä sähköisen yhteisvalintahaun kautta. Valinta opiston perus tutkintoihin tapahtuu pääsy- ja valintakokeiden kautta. Perustutkinto-opiskelu ja asuntolassa asuminen on opiskelijalle maksutonta. Lisätietoja asumisesta ja vapaa-ajan toiminnasta löytyy esitteen lopussa. Kaksoistutkinto - lukio-opintoja ammattiin opiskelevalle Opistossa voit suorittaa neljän vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.perustutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja neljäntenä vuonna yotutkinnon. Lukio-opinnot järjestää Lucina Hagmanin lukio Kälviällä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta selviää lukiossa opiskeltavat aineet. Lukio-opintoja opiskellaan jokaisessa jaksossa 1-5 kurssia, kuitenkin niin, että lukiossa ollaan päätoimisesti vähintään yksi jakso joka vuosi.

4 PERUSTUTKINNOT Haaveiletko opiskelusta, jossa voi kehittää taiteellisia ja luovia taitoja? Kulkeeko mukanasi aina kamera? Oletko etsimässä ammattia, jonka avulla voit työllistyä erilaisiin media-alan työtehtäviin? Media-assistentin ammatissa yhdistyvät taiteellinen, tekninen ja yrittäjämäinen osaaminen. Saat valmiuksia toimia valo- Media MEDIA- kuvauksen, kuvankäsitelyn ja tapahtumateknisen tuotannon aloilla. Työelämä kaipaa luovia ja innokkaita median osaajia nyt ja tulevaisuudessa. assiste assistentti AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 120 ov / AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto antaa hyvän yleissivistyksen median laajasta työkentästä. Opintojen aluksi tutustaan audiovisuaalisen viestinnän yleisimpiin työkaluihin ja tekniikoihin. Perusopintojen jälkeen osaamista aletaan laajentaa ja syventää.opistolla media-alan opinnoissa painotetaan valokuvausta, kuvankäsittelyä sekä tapahtumatekniikan tuotantoa.tuemme osallistumista yrityslähtöisiin työelämäprojekteihin ja voit halutessa kokeilla siipiäsi myös kansainvälisissä työelämän kohteissa. Valinnaisten opintojen, työssäoppimispaikkojen ja työelämäprojektien valinnalla voit itse vaikuttaa mihin median alaan haluat erityistesti panostaa Opiskelusta on suunniteltu mahdollisimman käytännönläheistä. Olet opintojen alusta asti itse tekemässä ja kokeilemassa. Teknisten taitojen ohella kehität koko ajan omaa luovuutta ja visuaalista näkemystä. Audiovisuaalisen viestinnän opiskelussa vuorottelee itsenäinen yksilötyöskentely ja sosiaalinen ryhmässä toimiminen. Opetuksessa käytetään ajanmukaisia teknisiä välineitä ja ammattilaisohjelmistoja.

5 Haluatko työskennellä ihmisten kanssa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen laajenevalla työkentällä? Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutuksessa sinusta tulee kasvatuksen ja ohjaamisen ammattilainen. Koulutus soveltuu hyvin myös ylioppilaille ja aikuisille. Nuoria vapaa Nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 120 OV Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja voi työskennellä kunnassa,järjestöissä, laitoksissa,yrityksissä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksessa tulee esille lasten, nuorten, aikuisten, vanhusten ja erityisryhmien vapaa-aikatoiminnan ohjaus. PERUSTUTKINNOT Erilaisten tapahtumien ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään oikeaa työtä ja oppimaan alan ammattilaiseksi. Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia menetelmiä. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.

6 Kansanopistolinjat KANSANOPISTOLINJAT Kansanopistolinjat ovat vapaan sivistystyön alaista vapaatavoitteista koulutusta. Linjat ovat pituudeltaan lukukauden tai lukuvuoden mittaisia. Voit jatkaa linjan jälkeen tutkintoon johtavassa koulutusväylässä tai hakeutua korkeakouluihin. Evääksi linjoilta jää kaikissa tapauksissa uutta tietoa, luovuutta ja kokemuksia. Kansanopistolinjat ovat opintotukeen oikeuttavia maksullisia koulutuksia. Opiskelijoilla on mahdollisuus edulliseen asumiseen ja täysihoitoon opiston asuntolassa.hakeutuminen koulutukseen tapahtuu keväällä ja syksyllä linjoista riippuen. HUMANISTISEN- JA KASVATUSALAN SEKÄ SOSIAALI- JA TER- VEYSALAN VALMENTA- VAT OPNNOT, 40 ov Koulutus on tarkoitettu erityiesti nuorille, jotka jäivät yhteishaussa ilman aloituspaikkaa lähihoitajan, nuoriso- ja vapaa ajanohjaajan tai muun lähialan tutkinnossa.opintojen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Koulutuksen aikana opiskelija saa tietopuolisia opintoja sekä mahdollisuuden tutustua alaan työelämäjaksoilla. TANSSITAITEEN LINJA 31 ov sekä TANSSITAITEEN LINJA 15 ov Tanssitaiteen linjalla saat valmiuksia tanssitaiteen perusteiden hallintaan ja opit ilmaisua tanssin keinoin. Oppimisessa korostuvat persoonallisuus, luovuus ja liikkumisen ilo. Tulet työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä etsien omaa persoonallista tapaasi liikkua tanssin rajattomassa maailmassa. Tanssitaiteen linja lisää jatko-opiskelun mahdollisuuksia. Linjalla tanssitaan muunmuassa jazztanssia, steppiä, flamencoa, hiphopia, nykytanssia ja balettia. Lisäksi tehdään opintomatka ja esiinnyään aina kun on mahdollista. VALOKUVAUS 31 ov Perehdyt valokuvauksen tekniikkaan ja sen eri osa-alueisiin. Opit kehittämään tyylitajuasi, analysoimaan ja ottamaan kuvia. Opit tallentamaan näkemäsi sähköiseen muotoon tietokoneen muistiin tai loihdit kuvat laboratoriossa kemikaalien avulla vedostuspaperille. Vaikka kurssilla käsitellään valokuvauksen teoriaa, pääpaino on kuitenkin itse kuvaamisessa ja kuvien tekemisessä. Älä aseta mielikuvituksellesi rajoja, vaan päästä luovuutesi valloilleen ja opi näkemään enemmän kuin muut.

7 LAULULINJA 40 ov Linja on tarkoitettu kaikille, joilta löytyy innokkuutta ja halua kehittyä laulajana ja kaikille, jotka suunnittelevat ammatillisia opintoja. Linjalla on annettavaa myös opettajille sekä muille puhetyöläisille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan ja kehittää äänenkäyttöään musiikin keinoin. TUTUSTU PÄIVITETTYYN LINJATARJONTAAMME NETTISIVUILLAMME Kansanopistolinjat SUOMI JA TYÖELÄMÄKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 40 ov Koulutuksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työllistymisessä sekä kielitaidon parantamisessa. Opiskelijavalinnoissa painotetaan innokkuutta ja motivaatiota kehittää itseään. Koulutus sisältää Suomen kieltä ja yhteiskuntatietoutta, tietotekniikkaa, liikuntaa ja terveystietoa. Koulutuksen aikana keskitytään ammatinvalintaan, työelämätietouteen ja työn hakuun sekä ohjattuun työssäoppimiseen. Koulutus on tarkoitettu suomen kieltä puhuville ja kirjoittaville 16 vuotta täyttäneille maassa pysyvästi asuville maahanmuuttajille. Liikuntalinja 16 ov Linja on tarkoitettu kaiken ikäisille aktiivisille liikkujille, jotka tarvitsevat työssään käytännön liikkumisen eväitä, eri liikuntalajien monipuolista tuntemusta ja ryhmänohjaamisen taitoja. Linjalla voi tutustua eri lajeihin ja parantaa omaa peruskuntoaan. Linja toimii myös oivallisena tilaisuutena jos harkitset liikuntaa ammatiksi. Tavoitteena on liikunnan merkityksen ymmärtäminen sekä ryhmänohjaamistaitojen omaksuminen. Opiskeluun sisältyy ensiapukoulutus ja lihashuollon perusteet. Lisäksi tutustutaan yleisimpiin liikuntalajeihin, lisätään omaa liikkumista ja parannetaan kuntoa. Keskeiset sisällöt linjalla ovat laulutunnit, laulaminen eri kokoonpanoissa esim. kuorossa ja lauluyhtyeessä. Lisäksi perehdytään oman instrumentin huoltoon ja toimintaan. Ilmaisutaito, musiikin historia ja teoria kuuluvat opetukseen. Vuoden aikana tutustutaan myös laaja-alaiseen valikoimaan eri musiikkityylejä ja tutuksi tulevat mm. taidemusiikki, pop jazz, kansanmusiikki sekä maailmanmusiikki. Ja huomio! Sokerina pohjalla ovat omat yksityiset laulutunnit, joita on säännöllisesti viikottain sekä ohjattu itsenäinen harjoittelu 10 ov! Lisäksi lukuvuoden aikana tehdään elämyksellinen opintomatka!

8 AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTI- TUTKINNOT Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu erityisesti aikuisille, joilla on jo työelämäkokemusta ja henkilöille, jotka suunnittelevat alan vaihtamista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu tieto-taito. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (opetus iltaisin ja viikonloppuisin). Tutkinnot koostuu pakollisista ja valinnaisista osista. Valmistavat koulutukset ovat maksullisia. Lisäksi ammattitutkinnon lakisääteinen maksu on 58,00. Tutkinnon voi suorittaa omaehtoisena, työvoimahallinnon tukemana tai oppisopimuksena. Ammatti - ja erikoisammattitutkinnot KOULUN- KÄYNNIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen päivähoidossa, esi - ja perusopetuksessa, aamu ja iltapäiväkerhossa, toisella asteella, kansalais- ja järjestötoiminnassa ja vapaa - aikakeskuksissa ja tarvittaessa asiakkaan kotona. KOULUN- KÄYNTIAVUSTAJAN ERIKOIS- AMMATTITUTKINTO Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee sekä opetusaloilla että sosiaali- ja terveysaloilla eri-ikäisten asiakkaiden kasvatuksen, oppimisen, hoidon ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää mm. viiden vuoden työkokemusta alalta. PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäivähoidon toimintaympäristössä. Perhepäivähoidossa tärkein yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä. Tärkeitä ovat myös lasten kontaktit toisiin lapsiin ja aikuisiin. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, sekä noin kolme vuotta alan työkokemusta. Ammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eriikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä. LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa, ja toimintakeskuksissa, lastensuojelutyössä, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, päivähoidossa, seurakunnan lapsija perhetyössä, kouluissa, iltapäiväkerhoissa, vapaa-aikakeskuksissa, alan yrityksissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

9 Ammatti - ja erikoisammattitutkinnot VALOKUVAAJAN AM- MATTIIN VALMISTAVA KOULUTUS (VAM) VAM on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa valokuvaajan ammattityössä vaadittava valokuvausosaaminen. Koulutukseen sisältyy mm. kuvallisen ilmaisun ja valokuvauksen perusteiden opiskelua, ammattimaiseen valokuvaukseen perehtymistä, työskentelyä studiossa ja miljöössä sekä yrittäjyyden perusteita. Opiskelu antaa valmiudet työskennellä erilaisissa valokuvaajan tehtävissä lehtityöstä studioon. Koulutuksen päätteeksi osaamiskriteerit täyttävällä henkilöllä on mahdollisuus suorittaa valokuvaajan ammattitutkinto. VALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT) Valokuvausalalla työskenteleville tai esimerkiksi pitkän linjan harrastuksen kautta vastaavat taidot omaavalle henkilölle, jotka haluavat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestaan. Koulutus valmistaa valokuvaajan ammattitutkinnon suorittamiseen. Opintoihin kuuluu neljä osaa: studiossa työskentely, miljöössä työskentely, digitaalinen työnkulku sekä suunnittelu- ja kaupalliset taidot-osa. Lähi- ja etäjaksoista muodostuva opiskelu sopii työn ohessa suoritettavaksi. TAIDEVALOKUVAUS 5 ov Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettisia, tiedollisia ja käytännöllisiä valmiuksia taidevalokuvauksen alalta. Opintoihin sisältyy taidevalokuvauksen keskeisiä aihepiirejä käsitteleviä opintojaksoja kuten taideaineita, valokuvallisen ilmaisun opiskelua sekä valokuvauksen menetelmiä. Koulutukseen soveltuu kuvallisen ilmaisun alalla jo työskenteleville sekä valokuvallisen ilmaisun vahvasti omakseen kokeville.

10 Lisä- ja täydennyskoulutus LISÄ- JA TÄYDENNYS KOULUTUS Sekä HYVINVOINTI AistiOHJAAJA 10 ov Koulutuksessa opit perustietoa aistiteorioista, aistien yhdentymisestä seka Snoezelen-menetelmästä. Harjaannut käyttämään erilaisia aktivoivia ja rentouttavia menetelmiä ja opit ymmärtämään aisti- ja kokemusmaailmaa. TYÖNOHJAAJAKOULUTUS 40 ov Koulutuksessa harjaannut työnohjaajaksi, ratkaisukeskeisen ja narratiivisen taustaajattelun kautta.koulutus ohjaa sinut käyttämään myös toiminnallisia ja NLP:n menetelmiä. Koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelua valmentaen sinut työnohjaajaksi,joka tukee ja mahdollistaa jokaisen onnistumista omassa työssään. MUISTELUOHJAAJA 10 OV Koulutuksessa opit käyttämään muistelutyökaluja sekä luovia muistelutyön menetelmiä. Oppimiasi taitoja voit soveltaa erilaisissa tilanteissa kuten nuorisotyössä,ryh mänohjauksessa, muistisairauksien ennaltaehkäisyssä tai itsesi kehittämisessä. RYHMÄNOHJAAJA 7 ov Koulutuksessa opit uusia toiminnallisia menetelmiä ryhmän ohjaamiseen. Saat varmuutta omiin persoonallisiin taitoihisi. KOULULÄÄKETIEDE 12 OV Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka opiskelet täydentäviä hoitomuotoja. Koulutus sisältää länsimaisen koululääketieteen anatomian ja fysiologian perusteet. RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA 14 OV Koulutus valmentaa antamaan tukea mm psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa,arjen ja elämänhalli ntaongelmissa,itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Sen avulla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin ja löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrisena valmentajana työskentelet mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämänhallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa.koulutus järjestetään yhteistyössä Al fa Partnersin kanssa. Ratkaisukeskeinen taideterapia 40 ov Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto. Se koostuu kuvataiteen, kehollisen ilmaisun, musiikin ja tarinan sekä ratkaisukeskeisten menetelmien yhdistämisestä. Koulutus valmentaa asiakastyöhön, ryhmien kanssa työskentelyyn, työyhteisöjen, tiimien sekä oman työn kehittämiseen. Koulutuksessa saat laajat tiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työotteesta ja ajattelusta. SEKSUAALIKASVATUS- JA NEUVONTAKOULUTUS 15 ov Koulutuksessa saat monipuolista tietoa seksuaalisuudesta, kohtaat erilaisuutta sekä tutustut seksuaalisuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet seksuaalineuvojan työhön ja mahdollisuus jatkokoulutukseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti monimuotoisina eli voit hyvin opiskella oman työsi ohessa.

11 Lisä- ja täydennyskoulutus Opisto järjestää monipuolisia opintomatkoja sekä kotimaahan että ulkomaille. Kohderyhminä ovat pääasiassa vanhustyön, kehitysvammatyön sekä täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset. Kulttuurimatkoilla pääset tutustumaan kohdemaan moniin kasvoihin. HIILIHYDRAATTITIETOIN- EN RAVINTO- KOULUTUS 10 ov - täydentävä osa ravitsemustietouteen Koulutuksessa saat tietoa ihmisen ravitsemuksesta niin mikro kuin makrotasolla. Harjaannut tarkastelemaan ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Opit ravitsemuksen vaikutuksesta yleisimpiin sairauksiin ja harjaannut yksilölliseen ravintosuunnitteluun. LUONTAISHOITAJA- KOULUTUS 24 OV Koulutuksessa saat laajan näkemyksen ihmisen terveydellisistä ongelmista ja monipuolista käytännön taitoa hoitaa niitä täydentävillä hoitomuodoilla. Koulutuksen jälkeen voit jatkaa diplomikoulutuksessa joko vyöhyke-, shiatsu- tai aromaterapeutiksi. KOKEMUSASIANTUNTIJA KOULUTUS 2ov Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin pitkäaikaisesta sairaudesta. Koulutuksessa opit vuorovaikutus-, esiintymis-, ryhmätyö- sekä tietotaitoja siten, ettö kokemusasiantuntijana kykenet konkretisoimaan kokemuksesi ja tuomaan oman näkökulmasi suunnittelijoiden, päättäjien, vertaisten, opiskelijoiden yms. käyttöön.kokemusasiantuntijana voit toimia erilaisissa tilaisuuksissa,ryhmätoiminnoissa tai konsulttina päättäjille ja suunnittelijoille. KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS 23 OV Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. KIINALAISEN LÄÄKETIETEEN JA AKUPUNKTION PERUSTEET 57 OV Koulutus perustuu kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutuksen ohjelmaan Kiinan yliopistoissa sekä WHO:n hyväksymään akupunktiokoulutusohjelmaan. Opiskelijat perehtyvät perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja sen ehkä tunnetuimman hoidon, akupunktion,perusteorioihin. Koulutuksessa korostetaan erityisesti käsityötaitoa ja vankkaa perusteorian ymmärrysta. Opetusmetodi on keskusteleva ja kriittinen. OPINTOMATKAT Kurssi- ja leiritoiminta LEIRITOIMINTA Oletko suunnittelemassa leiriä tai tapahtumaa? Ota yhteyttä! Tarjoamme kokeneena järjestäjänä puitteet ja mahdollisuudet suunnitelmasi toteuttamiseksi. Monipuoliset liikunta- ja kokoontumistilat, ulkoalueet ja henkilökunnan osaaminen ovat käytettävissäsi. LYHYTKURSSIT Opistolla voi opiskella myös lyhyemmän ajan. Järjestämme eri alojen lyhytkursseja, jotka ovat vapaatavoitteisia tai ammattiatukevia. Kurssimme ovat monilta eri aloilta, vain mielikuvitus on rajana! KOHTALONA KÄLÄVIÄ KÄLVIÄN KANSAINVÄLINEN MUSIIKKILEIRI Maineikas ja perinteikäs Kälviän kansainvälinen musiikki- ja orkesterileiri tarjoaa joka kesä oppia, kokemuksia sekä musiikillisia elämyksiä! Musiikkileirin ohjelmaan kuuluvat joka vuosi: sinfoniaorkesteri jousiorkesteri puhallinorkesteri kamarimusiikkikokoonpanoja korkeatasoista opetusta kaikissa orkesterisoittimissa yleisölle useita konsertteja

12 OHJELMAPALVELUT Tarjoamme mielenkiintoista tekemistä ja kokemuksia ryhmille. Vaihtoehtoina esimerkiksi: Hyvinvointi- ja oheispalveluja Hyvinvointi- ja oheispalveluja KOKOUSPALVELUT Auditoriorakennuksessa on nykyaikaiset tilat niin isoille kuin pienillekin ryhmille. Yhdessä ruokaravintola Sofian kanssa pystymme tarjoamaan kokouspaketin tarjoiluineen 200 hengelle. Opaalin takkahuone soveltuu loistavasti pienten ryhmien kokouksille (n. 20 hlö). RAVINTOLAPALVELUT Toimiva ruokasali luo tunnelmalliset puitteet erilaisille juhlille ja tilaisuuksille. Maistuva kotilounas seisovasta pöydästä arkisin ja sopimuksen mukaan myös viikkonloppuisin. Rentoutus Jousiammunta Sumopaini Sali-curling Puhallustikka Hauskaa yhdessä Sauvakävely Lumikenkäily Seinäkiipeily Toiminnalliset tiimiharjoitteet Elämysharjoitteet Kysy tarjousta ryhmällesi ja tule opistolle!

13 TAKKAHUONE JA SAUNA Opiston Opaalissa on kodikas takkahuone, jossa voi järjestää pienimuotoisia juhlia, illanviettoja ja muita tilaisuuksia. Takkahuone on tunnelmallinen kokoontumispaikka pienemmälle ryhmälle. Tilaan mahtuu noin 20 henkilöä ja sen yhteydessä on myös sauna- ja kylpytilat. Hyvinvointi- ja oheispalveluja MAJOITUSPALVELUT Opistolla on hotellinomainen majoitustila Opaali (Malo-luokitus 5) Viihtyisissä kah den hengen huoneissa voi majoittua ympäri vuoden. Kesäisin majoitustilaa on tarjolla myös isoille ryhmille. VALKOINEN HUONE Valkoinen huone on noin 15 hengelle tarkoitettu rentoutustila joka perustuu Snoezelen menetelmään.

14 Opiskelijatoiminta - Asuminen - vapaa-aika ASUMINEN Internaattimuotoinen asuminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla omia siipiä turvallisessa ympäristössä. Käytännössä internaatissa asuminen ja opiskelijoiden läheinen vuorovaikutus mahdollistavat monenlaista oppimista. Asuminen opiskelijayhteisössä on vaativaa, mutta myös kehittävää. Asuntolapaikat myönnetään erillisen haun kautta.voit kysyä opiskelijasuntoa myös kaupungista Internaatti helpottaa yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa ja vertaistukea löytyy muilta asuntolassa asuvilta. Opiston tietokoneet ovat asuntolassa asuvien käytössä opiskeluun iltaisin sekä tarvittaessa viikonloppuina. Huoneet ovat kalustettuja kahden hengen huoneita. Yhteisissä tiloissa on hyvin varusteltu keittiö, wc- ja suihkutilat. Asumiseen kuuluu maksuton aamiainen, lounas ja päivällinen ruokaravintola Sofiassa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus pyykinpesuun. Keski-Pohjanmaan opiston asuntolatiimi vaikuttaa vahvasti niin asuntolan viihtyisyyteen kuin koko oppilaitoksen toimintaankin. Asuntolatiimin jäsenet järjestävät virkistystä koko oppilaitokselle ystävänpäivätikkareista erilaisiin juhliin ja kerhojen vetämiseen. VAPAA-AIKA Opistolla on mahdollisuus viettää laadukasta vapaa-aikaa monien eri harrastusten parissa. Hyvien harrastusmahdollisuuksien lisäksi opistolla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tehdään matkoja maakuntaan. Vapaa-aikaa voi viettää oleskelutilassa, jossa on tv,playstation 3,Nintendo Wii ja dvd-soitin. Liikuntasalissa voi pelata esim. salibandya tai kiipeillä kiipeilyseinällä ohjatusti. Beachvolley-kentällä saa halutessaan hien pintaan ja voi nauttia toisten seurasta. Opiskelijoiden käytössä on myös bänditila, jossa voi soittaa ja laulaa yksin tai yhdessä. Atk-tilat opiskeluun ovat käytössä arkisin klo 21 saakka. Rentoutuminen valkoisessa huoneessa, saunassa ja porealtaassa on myös mahdollista.

15 KESKI- POHJANMAAN OPISTO OPISTO Opistontie KÄLVIÄ Puh. (06) Fax. (06) ESITE PÄIVITETTY KEVÄÄLLÄ 2011 Esitteen valokuvia ovat ottaneet audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauslinjan opiskelijat ja opetajat sekä innokkaat valokuvaajat muilta opiskelulinjoilta. Kiitokset kaikille valokuvaajille ja malleille.

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana

Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana Metsänomistajan metsäkoulu 27.11.2014 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 11 jäsenkuntaa 3 sopimuskuntaa Keski-Pohjanmaa on vahvan kulttuurija

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio YLIOPISTO AMMATTI- KORKEAKOULU LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄ Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Työpaikat Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPPILASTYÖ MISKA LEHTO

OPPILASTYÖ MISKA LEHTO VALOKUVAUS SARJAKUVA ANIMAATIO OPPILASTYÖ MISKA LEHTO Mikä on Muurlan Opisto? Muurlan Opisto on perinteikäs, mutta vahvasti tässä ajassa toimiva kansanopisto, joka sijaitsee Salon Muurlassa. Meille on

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Orientoiva jakso - toteutus

Orientoiva jakso - toteutus Orientoiva jakso - toteutus AppreA oppisopimus 40+ Projektin loppuseminaari 25.10.2007 Kristiina Salminen ja Leena Saarinen Vantaan Ammattiopisto Varia Ryhmät Vanhustyön erikoisammattitutkinto, oppisopimuksella

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Muistihoitajakoulutus 15 ov Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja kahden vuoden työkokemus vanhustyöstä.

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Kasvatuksen. ammattilaiseksi. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Kasvatuksen. ammattilaiseksi. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Kasvatuksen ammattilaiseksi Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Lv. 2012 2013 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot