Keski-pohjanmaan opisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-pohjanmaan opisto"

Transkriptio

1 Keski-pohjanmaan opisto

2 OPISTO ON SEIKKAILU Keski-Pohjanmaan opisto sijaitsee Kokkolassa Kälviän kylällä.koulutuspalvelut koostuvat sekä ammatillisista että vapaatarjoitteisista opintotarjonnasta. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, monipuolisesti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lyhytkursseja sekä leiritoimintaa. Koulutuspalvelujen rinnalla tarjolla on oheispalveluita esimerkiksi työhyvinvointipäivien, kokousten ja juhlien järjestämiseksi. Tässä esitteessä on koottuna opiston keskeinen palvelutarjonta.ajantasaista tietoa ylläpidetään www sivuilla.opistomme monipuolisia tiloja voivat hyödyntää myös muut koulutus- ja hyvinvointipalveluja tuottavat toimijat. Tällä hetkellä ammattiopisto Luovin kaksi opiskelijaryhmää majoittuvat ja opiskelevat omien opettajien ja ohjaajien johdolla asuntolassamme ja luokkatiloissamme. Opiskelu opiston ympäristössä tarjoaa Sinulle kokemuksia ja elämyksiä harmaaltakin tuntuvana päivänä. Pihapiiriin kuuluvat myös opiskelijaasuntolat sekä kurssihotelli vapaa-ajan toimintoineen. Arvostamme oppimisessa opiskelijoiden aktiivisuutta osallistua kokeilemaan ja ratkaisemaan asioita luovasti. Vaalimme yhteisöllisyyttä, toinen toisemme kunnioittamista ja keskinäistä suvaitsevaisuutta. Toivomme saavamme palautetta koulutustarjonnastamme ja räätälöimme mielellämme juuri Sinun tarpeitasi vastaavia palvelukokonaisuuksia.

3 Ammatilliset Perustutkinnot YHDISTELMÄ- TUTKINTO PERUSTUTKINNOT Perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen tutkinnon suorittamisaika on noin kolme vuotta. Opinnoista vähintään 20 ov suoritetaan työssä oppien. Tutkinnon suorittamiseen liittyy ammattiosaamisen näytöt. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet työllistyä toivomallesi alalle tai jatkaa opintoja korkeakouluissa. Koulutukseen hakeudu taan keväällä sähköisen yhteisvalintahaun kautta. Valinta opiston perus tutkintoihin tapahtuu pääsy- ja valintakokeiden kautta. Perustutkinto-opiskelu ja asuntolassa asuminen on opiskelijalle maksutonta. Lisätietoja asumisesta ja vapaa-ajan toiminnasta löytyy esitteen lopussa. Kaksoistutkinto - lukio-opintoja ammattiin opiskelevalle Opistossa voit suorittaa neljän vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.perustutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja neljäntenä vuonna yotutkinnon. Lukio-opinnot järjestää Lucina Hagmanin lukio Kälviällä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta selviää lukiossa opiskeltavat aineet. Lukio-opintoja opiskellaan jokaisessa jaksossa 1-5 kurssia, kuitenkin niin, että lukiossa ollaan päätoimisesti vähintään yksi jakso joka vuosi.

4 PERUSTUTKINNOT Haaveiletko opiskelusta, jossa voi kehittää taiteellisia ja luovia taitoja? Kulkeeko mukanasi aina kamera? Oletko etsimässä ammattia, jonka avulla voit työllistyä erilaisiin media-alan työtehtäviin? Media-assistentin ammatissa yhdistyvät taiteellinen, tekninen ja yrittäjämäinen osaaminen. Saat valmiuksia toimia valo- Media MEDIA- kuvauksen, kuvankäsitelyn ja tapahtumateknisen tuotannon aloilla. Työelämä kaipaa luovia ja innokkaita median osaajia nyt ja tulevaisuudessa. assiste assistentti AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 120 ov / AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto antaa hyvän yleissivistyksen median laajasta työkentästä. Opintojen aluksi tutustaan audiovisuaalisen viestinnän yleisimpiin työkaluihin ja tekniikoihin. Perusopintojen jälkeen osaamista aletaan laajentaa ja syventää.opistolla media-alan opinnoissa painotetaan valokuvausta, kuvankäsittelyä sekä tapahtumatekniikan tuotantoa.tuemme osallistumista yrityslähtöisiin työelämäprojekteihin ja voit halutessa kokeilla siipiäsi myös kansainvälisissä työelämän kohteissa. Valinnaisten opintojen, työssäoppimispaikkojen ja työelämäprojektien valinnalla voit itse vaikuttaa mihin median alaan haluat erityistesti panostaa Opiskelusta on suunniteltu mahdollisimman käytännönläheistä. Olet opintojen alusta asti itse tekemässä ja kokeilemassa. Teknisten taitojen ohella kehität koko ajan omaa luovuutta ja visuaalista näkemystä. Audiovisuaalisen viestinnän opiskelussa vuorottelee itsenäinen yksilötyöskentely ja sosiaalinen ryhmässä toimiminen. Opetuksessa käytetään ajanmukaisia teknisiä välineitä ja ammattilaisohjelmistoja.

5 Haluatko työskennellä ihmisten kanssa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen laajenevalla työkentällä? Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutuksessa sinusta tulee kasvatuksen ja ohjaamisen ammattilainen. Koulutus soveltuu hyvin myös ylioppilaille ja aikuisille. Nuoria vapaa Nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 120 OV Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja voi työskennellä kunnassa,järjestöissä, laitoksissa,yrityksissä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksessa tulee esille lasten, nuorten, aikuisten, vanhusten ja erityisryhmien vapaa-aikatoiminnan ohjaus. PERUSTUTKINNOT Erilaisten tapahtumien ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään oikeaa työtä ja oppimaan alan ammattilaiseksi. Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia menetelmiä. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.

6 Kansanopistolinjat KANSANOPISTOLINJAT Kansanopistolinjat ovat vapaan sivistystyön alaista vapaatavoitteista koulutusta. Linjat ovat pituudeltaan lukukauden tai lukuvuoden mittaisia. Voit jatkaa linjan jälkeen tutkintoon johtavassa koulutusväylässä tai hakeutua korkeakouluihin. Evääksi linjoilta jää kaikissa tapauksissa uutta tietoa, luovuutta ja kokemuksia. Kansanopistolinjat ovat opintotukeen oikeuttavia maksullisia koulutuksia. Opiskelijoilla on mahdollisuus edulliseen asumiseen ja täysihoitoon opiston asuntolassa.hakeutuminen koulutukseen tapahtuu keväällä ja syksyllä linjoista riippuen. HUMANISTISEN- JA KASVATUSALAN SEKÄ SOSIAALI- JA TER- VEYSALAN VALMENTA- VAT OPNNOT, 40 ov Koulutus on tarkoitettu erityiesti nuorille, jotka jäivät yhteishaussa ilman aloituspaikkaa lähihoitajan, nuoriso- ja vapaa ajanohjaajan tai muun lähialan tutkinnossa.opintojen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Koulutuksen aikana opiskelija saa tietopuolisia opintoja sekä mahdollisuuden tutustua alaan työelämäjaksoilla. TANSSITAITEEN LINJA 31 ov sekä TANSSITAITEEN LINJA 15 ov Tanssitaiteen linjalla saat valmiuksia tanssitaiteen perusteiden hallintaan ja opit ilmaisua tanssin keinoin. Oppimisessa korostuvat persoonallisuus, luovuus ja liikkumisen ilo. Tulet työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä etsien omaa persoonallista tapaasi liikkua tanssin rajattomassa maailmassa. Tanssitaiteen linja lisää jatko-opiskelun mahdollisuuksia. Linjalla tanssitaan muunmuassa jazztanssia, steppiä, flamencoa, hiphopia, nykytanssia ja balettia. Lisäksi tehdään opintomatka ja esiinnyään aina kun on mahdollista. VALOKUVAUS 31 ov Perehdyt valokuvauksen tekniikkaan ja sen eri osa-alueisiin. Opit kehittämään tyylitajuasi, analysoimaan ja ottamaan kuvia. Opit tallentamaan näkemäsi sähköiseen muotoon tietokoneen muistiin tai loihdit kuvat laboratoriossa kemikaalien avulla vedostuspaperille. Vaikka kurssilla käsitellään valokuvauksen teoriaa, pääpaino on kuitenkin itse kuvaamisessa ja kuvien tekemisessä. Älä aseta mielikuvituksellesi rajoja, vaan päästä luovuutesi valloilleen ja opi näkemään enemmän kuin muut.

7 LAULULINJA 40 ov Linja on tarkoitettu kaikille, joilta löytyy innokkuutta ja halua kehittyä laulajana ja kaikille, jotka suunnittelevat ammatillisia opintoja. Linjalla on annettavaa myös opettajille sekä muille puhetyöläisille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan ja kehittää äänenkäyttöään musiikin keinoin. TUTUSTU PÄIVITETTYYN LINJATARJONTAAMME NETTISIVUILLAMME Kansanopistolinjat SUOMI JA TYÖELÄMÄKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 40 ov Koulutuksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työllistymisessä sekä kielitaidon parantamisessa. Opiskelijavalinnoissa painotetaan innokkuutta ja motivaatiota kehittää itseään. Koulutus sisältää Suomen kieltä ja yhteiskuntatietoutta, tietotekniikkaa, liikuntaa ja terveystietoa. Koulutuksen aikana keskitytään ammatinvalintaan, työelämätietouteen ja työn hakuun sekä ohjattuun työssäoppimiseen. Koulutus on tarkoitettu suomen kieltä puhuville ja kirjoittaville 16 vuotta täyttäneille maassa pysyvästi asuville maahanmuuttajille. Liikuntalinja 16 ov Linja on tarkoitettu kaiken ikäisille aktiivisille liikkujille, jotka tarvitsevat työssään käytännön liikkumisen eväitä, eri liikuntalajien monipuolista tuntemusta ja ryhmänohjaamisen taitoja. Linjalla voi tutustua eri lajeihin ja parantaa omaa peruskuntoaan. Linja toimii myös oivallisena tilaisuutena jos harkitset liikuntaa ammatiksi. Tavoitteena on liikunnan merkityksen ymmärtäminen sekä ryhmänohjaamistaitojen omaksuminen. Opiskeluun sisältyy ensiapukoulutus ja lihashuollon perusteet. Lisäksi tutustutaan yleisimpiin liikuntalajeihin, lisätään omaa liikkumista ja parannetaan kuntoa. Keskeiset sisällöt linjalla ovat laulutunnit, laulaminen eri kokoonpanoissa esim. kuorossa ja lauluyhtyeessä. Lisäksi perehdytään oman instrumentin huoltoon ja toimintaan. Ilmaisutaito, musiikin historia ja teoria kuuluvat opetukseen. Vuoden aikana tutustutaan myös laaja-alaiseen valikoimaan eri musiikkityylejä ja tutuksi tulevat mm. taidemusiikki, pop jazz, kansanmusiikki sekä maailmanmusiikki. Ja huomio! Sokerina pohjalla ovat omat yksityiset laulutunnit, joita on säännöllisesti viikottain sekä ohjattu itsenäinen harjoittelu 10 ov! Lisäksi lukuvuoden aikana tehdään elämyksellinen opintomatka!

8 AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTI- TUTKINNOT Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu erityisesti aikuisille, joilla on jo työelämäkokemusta ja henkilöille, jotka suunnittelevat alan vaihtamista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu tieto-taito. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (opetus iltaisin ja viikonloppuisin). Tutkinnot koostuu pakollisista ja valinnaisista osista. Valmistavat koulutukset ovat maksullisia. Lisäksi ammattitutkinnon lakisääteinen maksu on 58,00. Tutkinnon voi suorittaa omaehtoisena, työvoimahallinnon tukemana tai oppisopimuksena. Ammatti - ja erikoisammattitutkinnot KOULUN- KÄYNNIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen päivähoidossa, esi - ja perusopetuksessa, aamu ja iltapäiväkerhossa, toisella asteella, kansalais- ja järjestötoiminnassa ja vapaa - aikakeskuksissa ja tarvittaessa asiakkaan kotona. KOULUN- KÄYNTIAVUSTAJAN ERIKOIS- AMMATTITUTKINTO Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee sekä opetusaloilla että sosiaali- ja terveysaloilla eri-ikäisten asiakkaiden kasvatuksen, oppimisen, hoidon ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää mm. viiden vuoden työkokemusta alalta. PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäivähoidon toimintaympäristössä. Perhepäivähoidossa tärkein yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä. Tärkeitä ovat myös lasten kontaktit toisiin lapsiin ja aikuisiin. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, sekä noin kolme vuotta alan työkokemusta. Ammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eriikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä. LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa, ja toimintakeskuksissa, lastensuojelutyössä, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, päivähoidossa, seurakunnan lapsija perhetyössä, kouluissa, iltapäiväkerhoissa, vapaa-aikakeskuksissa, alan yrityksissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

9 Ammatti - ja erikoisammattitutkinnot VALOKUVAAJAN AM- MATTIIN VALMISTAVA KOULUTUS (VAM) VAM on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa valokuvaajan ammattityössä vaadittava valokuvausosaaminen. Koulutukseen sisältyy mm. kuvallisen ilmaisun ja valokuvauksen perusteiden opiskelua, ammattimaiseen valokuvaukseen perehtymistä, työskentelyä studiossa ja miljöössä sekä yrittäjyyden perusteita. Opiskelu antaa valmiudet työskennellä erilaisissa valokuvaajan tehtävissä lehtityöstä studioon. Koulutuksen päätteeksi osaamiskriteerit täyttävällä henkilöllä on mahdollisuus suorittaa valokuvaajan ammattitutkinto. VALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT) Valokuvausalalla työskenteleville tai esimerkiksi pitkän linjan harrastuksen kautta vastaavat taidot omaavalle henkilölle, jotka haluavat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestaan. Koulutus valmistaa valokuvaajan ammattitutkinnon suorittamiseen. Opintoihin kuuluu neljä osaa: studiossa työskentely, miljöössä työskentely, digitaalinen työnkulku sekä suunnittelu- ja kaupalliset taidot-osa. Lähi- ja etäjaksoista muodostuva opiskelu sopii työn ohessa suoritettavaksi. TAIDEVALOKUVAUS 5 ov Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettisia, tiedollisia ja käytännöllisiä valmiuksia taidevalokuvauksen alalta. Opintoihin sisältyy taidevalokuvauksen keskeisiä aihepiirejä käsitteleviä opintojaksoja kuten taideaineita, valokuvallisen ilmaisun opiskelua sekä valokuvauksen menetelmiä. Koulutukseen soveltuu kuvallisen ilmaisun alalla jo työskenteleville sekä valokuvallisen ilmaisun vahvasti omakseen kokeville.

10 Lisä- ja täydennyskoulutus LISÄ- JA TÄYDENNYS KOULUTUS Sekä HYVINVOINTI AistiOHJAAJA 10 ov Koulutuksessa opit perustietoa aistiteorioista, aistien yhdentymisestä seka Snoezelen-menetelmästä. Harjaannut käyttämään erilaisia aktivoivia ja rentouttavia menetelmiä ja opit ymmärtämään aisti- ja kokemusmaailmaa. TYÖNOHJAAJAKOULUTUS 40 ov Koulutuksessa harjaannut työnohjaajaksi, ratkaisukeskeisen ja narratiivisen taustaajattelun kautta.koulutus ohjaa sinut käyttämään myös toiminnallisia ja NLP:n menetelmiä. Koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelua valmentaen sinut työnohjaajaksi,joka tukee ja mahdollistaa jokaisen onnistumista omassa työssään. MUISTELUOHJAAJA 10 OV Koulutuksessa opit käyttämään muistelutyökaluja sekä luovia muistelutyön menetelmiä. Oppimiasi taitoja voit soveltaa erilaisissa tilanteissa kuten nuorisotyössä,ryh mänohjauksessa, muistisairauksien ennaltaehkäisyssä tai itsesi kehittämisessä. RYHMÄNOHJAAJA 7 ov Koulutuksessa opit uusia toiminnallisia menetelmiä ryhmän ohjaamiseen. Saat varmuutta omiin persoonallisiin taitoihisi. KOULULÄÄKETIEDE 12 OV Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka opiskelet täydentäviä hoitomuotoja. Koulutus sisältää länsimaisen koululääketieteen anatomian ja fysiologian perusteet. RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA 14 OV Koulutus valmentaa antamaan tukea mm psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa,arjen ja elämänhalli ntaongelmissa,itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Sen avulla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin ja löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrisena valmentajana työskentelet mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämänhallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa.koulutus järjestetään yhteistyössä Al fa Partnersin kanssa. Ratkaisukeskeinen taideterapia 40 ov Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto. Se koostuu kuvataiteen, kehollisen ilmaisun, musiikin ja tarinan sekä ratkaisukeskeisten menetelmien yhdistämisestä. Koulutus valmentaa asiakastyöhön, ryhmien kanssa työskentelyyn, työyhteisöjen, tiimien sekä oman työn kehittämiseen. Koulutuksessa saat laajat tiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työotteesta ja ajattelusta. SEKSUAALIKASVATUS- JA NEUVONTAKOULUTUS 15 ov Koulutuksessa saat monipuolista tietoa seksuaalisuudesta, kohtaat erilaisuutta sekä tutustut seksuaalisuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet seksuaalineuvojan työhön ja mahdollisuus jatkokoulutukseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti monimuotoisina eli voit hyvin opiskella oman työsi ohessa.

11 Lisä- ja täydennyskoulutus Opisto järjestää monipuolisia opintomatkoja sekä kotimaahan että ulkomaille. Kohderyhminä ovat pääasiassa vanhustyön, kehitysvammatyön sekä täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset. Kulttuurimatkoilla pääset tutustumaan kohdemaan moniin kasvoihin. HIILIHYDRAATTITIETOIN- EN RAVINTO- KOULUTUS 10 ov - täydentävä osa ravitsemustietouteen Koulutuksessa saat tietoa ihmisen ravitsemuksesta niin mikro kuin makrotasolla. Harjaannut tarkastelemaan ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Opit ravitsemuksen vaikutuksesta yleisimpiin sairauksiin ja harjaannut yksilölliseen ravintosuunnitteluun. LUONTAISHOITAJA- KOULUTUS 24 OV Koulutuksessa saat laajan näkemyksen ihmisen terveydellisistä ongelmista ja monipuolista käytännön taitoa hoitaa niitä täydentävillä hoitomuodoilla. Koulutuksen jälkeen voit jatkaa diplomikoulutuksessa joko vyöhyke-, shiatsu- tai aromaterapeutiksi. KOKEMUSASIANTUNTIJA KOULUTUS 2ov Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin pitkäaikaisesta sairaudesta. Koulutuksessa opit vuorovaikutus-, esiintymis-, ryhmätyö- sekä tietotaitoja siten, ettö kokemusasiantuntijana kykenet konkretisoimaan kokemuksesi ja tuomaan oman näkökulmasi suunnittelijoiden, päättäjien, vertaisten, opiskelijoiden yms. käyttöön.kokemusasiantuntijana voit toimia erilaisissa tilaisuuksissa,ryhmätoiminnoissa tai konsulttina päättäjille ja suunnittelijoille. KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS 23 OV Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. KIINALAISEN LÄÄKETIETEEN JA AKUPUNKTION PERUSTEET 57 OV Koulutus perustuu kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutuksen ohjelmaan Kiinan yliopistoissa sekä WHO:n hyväksymään akupunktiokoulutusohjelmaan. Opiskelijat perehtyvät perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja sen ehkä tunnetuimman hoidon, akupunktion,perusteorioihin. Koulutuksessa korostetaan erityisesti käsityötaitoa ja vankkaa perusteorian ymmärrysta. Opetusmetodi on keskusteleva ja kriittinen. OPINTOMATKAT Kurssi- ja leiritoiminta LEIRITOIMINTA Oletko suunnittelemassa leiriä tai tapahtumaa? Ota yhteyttä! Tarjoamme kokeneena järjestäjänä puitteet ja mahdollisuudet suunnitelmasi toteuttamiseksi. Monipuoliset liikunta- ja kokoontumistilat, ulkoalueet ja henkilökunnan osaaminen ovat käytettävissäsi. LYHYTKURSSIT Opistolla voi opiskella myös lyhyemmän ajan. Järjestämme eri alojen lyhytkursseja, jotka ovat vapaatavoitteisia tai ammattiatukevia. Kurssimme ovat monilta eri aloilta, vain mielikuvitus on rajana! KOHTALONA KÄLÄVIÄ KÄLVIÄN KANSAINVÄLINEN MUSIIKKILEIRI Maineikas ja perinteikäs Kälviän kansainvälinen musiikki- ja orkesterileiri tarjoaa joka kesä oppia, kokemuksia sekä musiikillisia elämyksiä! Musiikkileirin ohjelmaan kuuluvat joka vuosi: sinfoniaorkesteri jousiorkesteri puhallinorkesteri kamarimusiikkikokoonpanoja korkeatasoista opetusta kaikissa orkesterisoittimissa yleisölle useita konsertteja

12 OHJELMAPALVELUT Tarjoamme mielenkiintoista tekemistä ja kokemuksia ryhmille. Vaihtoehtoina esimerkiksi: Hyvinvointi- ja oheispalveluja Hyvinvointi- ja oheispalveluja KOKOUSPALVELUT Auditoriorakennuksessa on nykyaikaiset tilat niin isoille kuin pienillekin ryhmille. Yhdessä ruokaravintola Sofian kanssa pystymme tarjoamaan kokouspaketin tarjoiluineen 200 hengelle. Opaalin takkahuone soveltuu loistavasti pienten ryhmien kokouksille (n. 20 hlö). RAVINTOLAPALVELUT Toimiva ruokasali luo tunnelmalliset puitteet erilaisille juhlille ja tilaisuuksille. Maistuva kotilounas seisovasta pöydästä arkisin ja sopimuksen mukaan myös viikkonloppuisin. Rentoutus Jousiammunta Sumopaini Sali-curling Puhallustikka Hauskaa yhdessä Sauvakävely Lumikenkäily Seinäkiipeily Toiminnalliset tiimiharjoitteet Elämysharjoitteet Kysy tarjousta ryhmällesi ja tule opistolle!

13 TAKKAHUONE JA SAUNA Opiston Opaalissa on kodikas takkahuone, jossa voi järjestää pienimuotoisia juhlia, illanviettoja ja muita tilaisuuksia. Takkahuone on tunnelmallinen kokoontumispaikka pienemmälle ryhmälle. Tilaan mahtuu noin 20 henkilöä ja sen yhteydessä on myös sauna- ja kylpytilat. Hyvinvointi- ja oheispalveluja MAJOITUSPALVELUT Opistolla on hotellinomainen majoitustila Opaali (Malo-luokitus 5) Viihtyisissä kah den hengen huoneissa voi majoittua ympäri vuoden. Kesäisin majoitustilaa on tarjolla myös isoille ryhmille. VALKOINEN HUONE Valkoinen huone on noin 15 hengelle tarkoitettu rentoutustila joka perustuu Snoezelen menetelmään.

14 Opiskelijatoiminta - Asuminen - vapaa-aika ASUMINEN Internaattimuotoinen asuminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla omia siipiä turvallisessa ympäristössä. Käytännössä internaatissa asuminen ja opiskelijoiden läheinen vuorovaikutus mahdollistavat monenlaista oppimista. Asuminen opiskelijayhteisössä on vaativaa, mutta myös kehittävää. Asuntolapaikat myönnetään erillisen haun kautta.voit kysyä opiskelijasuntoa myös kaupungista Internaatti helpottaa yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa ja vertaistukea löytyy muilta asuntolassa asuvilta. Opiston tietokoneet ovat asuntolassa asuvien käytössä opiskeluun iltaisin sekä tarvittaessa viikonloppuina. Huoneet ovat kalustettuja kahden hengen huoneita. Yhteisissä tiloissa on hyvin varusteltu keittiö, wc- ja suihkutilat. Asumiseen kuuluu maksuton aamiainen, lounas ja päivällinen ruokaravintola Sofiassa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus pyykinpesuun. Keski-Pohjanmaan opiston asuntolatiimi vaikuttaa vahvasti niin asuntolan viihtyisyyteen kuin koko oppilaitoksen toimintaankin. Asuntolatiimin jäsenet järjestävät virkistystä koko oppilaitokselle ystävänpäivätikkareista erilaisiin juhliin ja kerhojen vetämiseen. VAPAA-AIKA Opistolla on mahdollisuus viettää laadukasta vapaa-aikaa monien eri harrastusten parissa. Hyvien harrastusmahdollisuuksien lisäksi opistolla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tehdään matkoja maakuntaan. Vapaa-aikaa voi viettää oleskelutilassa, jossa on tv,playstation 3,Nintendo Wii ja dvd-soitin. Liikuntasalissa voi pelata esim. salibandya tai kiipeillä kiipeilyseinällä ohjatusti. Beachvolley-kentällä saa halutessaan hien pintaan ja voi nauttia toisten seurasta. Opiskelijoiden käytössä on myös bänditila, jossa voi soittaa ja laulaa yksin tai yhdessä. Atk-tilat opiskeluun ovat käytössä arkisin klo 21 saakka. Rentoutuminen valkoisessa huoneessa, saunassa ja porealtaassa on myös mahdollista.

15 KESKI- POHJANMAAN OPISTO OPISTO Opistontie KÄLVIÄ Puh. (06) Fax. (06) ESITE PÄIVITETTY KEVÄÄLLÄ 2011 Esitteen valokuvia ovat ottaneet audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauslinjan opiskelijat ja opetajat sekä innokkaat valokuvaajat muilta opiskelulinjoilta. Kiitokset kaikille valokuvaajille ja malleille.

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana

Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana Metsänomistajan metsäkoulu 27.11.2014 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 11 jäsenkuntaa 3 sopimuskuntaa Keski-Pohjanmaa on vahvan kulttuurija

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

myös vaihtoehto, sosiaali- ja terveysalan

myös vaihtoehto, sosiaali- ja terveysalan OPYYNTÖ 1 (8) MUISTIO 1 Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteen ehdotuksia Opetushallituksen asettama työryhmä on laatinut seuraavia vaihtoehtoja alan tutkintorakenteen kehittämiseksi. Osassaa A esitetään

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot