Toimintasuunnitelma vuodelle Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus

2 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen Viestintä Kansainvälinen yhteistyö Hankekeskus ja hankkeet Koulutustoiminta Kulttuuritoiminta Paikallinen toiminta ja opintojärjestöt Ohjaus- ja neuvontapalvelut Hallinto

3 3 1. Toiminnan johtaminen TSL:n toiminnan kehittämistä tarpeeseen vastaavaksi ja yhä enemmän paikallisella tasolla toteutuvaksi jatketaan. Kehittämisen tavoitteena on lisätä toimintaa ja suunnata resursseja sinne, missä tapahtuu. Yhdessä tekemisen ajatus kattaa sekä jäsenjärjestöt että opintojärjestöt. Pyrkimyksiä toteutetaan edustajiston hyväksymän strategian ja sitä tukevan opintojärjestöstrategian ohjaamina. Vuonna 2015 vahvistetaan erityisesti paikallisen toiminnan tukea ja ohjausta, yhteiskunnallista koulutusta ja TSL:n hankekeskuksen toimintaa. TSL:n toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa erityisesti rahoituksen näkökulmasta. Yhteiskunnan koulutusta koskevien säästötoimenpiteiden vuoksi toimintaan odotettavissa olevat valtionosuudet vähenevät toimintavuonna. Vapaan sivistystyön lainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta, joten omat toimintajärjestelmämme pitää uudistaa lainsäädännön antamia mahdollisuuksia vastaaviksi pikaisella aikataululla. Henkilöstön määrän pienentyessä syntyy myös tarpeita edelleen kehittää ja tiivistää toiminnallisia rakenteita. Työ yhä sujuvampien sähköisen asioinnin järjestelmien, uudistuvien toimintamallien ja ymmärrettävien ohjeistusten eteen jatkuu. Samalla kehitetään toiminnan laatua, palveluprosesseja ja toiminnan suunnittelu- ja sopimisjärjestelmiä sekä käynnistetään auditointiyhteistyö OK-opintokeskuksen kanssa. Uusi verkko-oppimisympäristömme Liittokampus nousee yhä merkittävämmäksi koulutuksen toteutuksen työvälineeksi. Se mahdollistaa toimijoiden yhteisen verkko- ja monimuotokoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja yhteisten oppimateriaalien jakamisen. Yhteisellä kampuksella on tulevaisuudessa iso merkitys koulutuksen resurssien suuntaamisessa ennakoivaan kehitystyöhön. Vuonna 2019 TSL täyttää 100 vuotta. Valmistautuminen juhlavuoteen käynnistyy monin eri tavoin jo strategiakauden alussa. Uuden laulun festivaali Ekakerta on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2015 Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä Valkeakoskella. Työväenliike valmistautuu myös vuosien 1917 ja 1918 tapahtumien juhlavuosien viettoon. Traagisissa olosuhteissa saavutetut parannukset työväestön elinoloihin vaativat kalliin uhrin. TSL osallistuu perustettavan neuvottelukunnan kautta juhlallisuuksien valmisteluihin. Vuonna 2015 luodaan uudenlaista tapaa toteuttaa TSL:n perustehtävää kaksikielisyyden osalta. Ruotsinkielisen sihteeristön toimintaa ja tehtäviä tarkastellaan suhteessa SAK:n ruotsinkielisen sihteeristön sekä TSL:n ruotsinkielisten opintojärjestöjen toimintaan. Pyrkimyksenä on kytkeä ruotsinkielinen toiminta yhä vahvemmin luontevaksi osaksi TSL:n perustoimintaa. Ruotsinkielisten opintojärjestöjen osallisuus ja toimintamahdollisuudet nähdään osana opintojärjestötyötä, yhteiskunnallisessa koulutustoiminnassa varmistetaan mahdollisuus toteuttaa toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä ja tilauskurssitoiminnassa vahvistetaan ruotsinkielisten koulutustuotteiden mahdollisuutta. Ohjaus- ja neuvontatyötä sekä TSL:n palveluita tukevaa materiaalia pyritään entistä enemmän tuottamaan myös ruotsinkieliselle käyttäjäkunnalle. Kansainväliset yhteydet ovat TSL:n menestymiselle tärkeitä. Pohjolan TSL:n (ABF i Norden) konferenssi järjestetään Suomessa maaliskuussa ja vuosikokous syksyllä Tanskassa. Kansainvälisen kattojärjestön IFWEA:n kongressi puolestaan järjestetään joulukuussa Perussa. Kokouksen merkittävyyttä lisää se, että IFWEA:n pitkäaikainen puheenjohtaja. Kokouksessa päätetään myös, saako TSL jatkossakin paikan IFWEA:n hallituksessa.

4 4 2. Viestintä Sisäisen viestinnän tehtävänä on varmistaa, että kaikilla toimijoilla on jaettu käsitys kokonaisuudesta. Näin yhteisöllisyys ja yhteinen toiminta kasvavat. Ulkoisella viestinnällä pyritään TSL:n näkyvyyden kasvamiseen ja TSL-brändin vahvistamiseen. Viestintää hoitaa TSL:n viestintätyöryhmä. Sisäisen viestinnän pääväylä on intranettimme Tori. Käyttäjien aktiivisuutta Torilla pyritään kasvattamaan ohjauksella ja kannustuksella. Henkilökunnalle ja opintojärjestöille järjestetään jatkossakin kerran kuussa yhteinen aamukahvi-tilaisuus, joka toimii osana arjen yhteistoimintaa. Aamukahveille voi osallistua myös verkon välityksellä. Opintojärjestöjen suuntaan tiedotetaan lisäksi opintojärjestökirjeellä noin kerran kuussa. Lisäksi vuonna 2015 pohditaan Lync-järjestelmälle tarkempaa käyttötarkoitusta osana sisäistä viestintää. Jäsenjärjestöjen suuntaan merkittävänä viestintäkanavana toimivat vuosittaiset liittoneuvottelut, joita jatketaan ja kehitetään. Liittoneuvotteluihin sisällytetään toimintavuonna muitakin jäsenjärjestöjä kuin ammattiliittoja. Kotisivut on merkittävä ulkoisen viestinnän kanava. Vuoden 2015 aikana kotisivut uudistetaan ulkoasultaan modernimmaksi ja käytettävyydeltään paremmin jäsenjärjestöjen tarpeeseen vastaavaksi. Lisäksi TSL uutiskirje lähetetään tilaajille noin kerran kuussa. TSL:n näkyvyyttä edistää myös verkkolehti Aikamerkki. Aikamerkki on moderni verkkojulkaisu, joka tehdään kunnianhimoisin journalistisin kriteerein. Aikamerkki on yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se ei ole uutislehti. Vuonna 2015 tavoitteena on julkaista vähintään yksi artikkeli/aineisto kuussa. TSL:n YouTube-kanavan käyttöä lisätään aktiivisesti. Kanava päivittyy automaattisesti Aikamerkin videojuttujen myötä, mutta sinne pyritään päivittämään muutakin sisältöä noin neljästi vuodessa. Muutakin sosiaalisen median näkyvyyttä tullaan lisäämään esimerkiksi Facebookin käyttöä tehostamalla. Näkyvyyttä messuilla ja tapahtumissa lisätään vuonna Messuista ja tapahtumista laaditaan vuosikalenteri ja lisäksi hankitaan toimiva messusetti. Liittojen lehtien ilmestymisaikataulut ja ilmoitushinnat kootaan yhteen, ja ilmoittelusta liittojen lehdissä laaditaan vuosisuunnitelma. 3. Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliseen toimintaan kuuluu tiivis yhteistyö pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kattojärjestössämme sekä kansainväliset koulutusohjelmat Genevekoulu ja nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus Youth Global Awareness Program YGAP. TSL on aktiivinen toimija pohjoismaisessa ABF Norden -yhteistyössä. Keväällä 2015 TSL järjestää ABF Nordenin konferenssin Suomessa, ja syksyllä osallistutaan Tanskassa järjestettävään vuosikokoukseen. Toimintavuoden aikana pohditaan esimerkiksi yhteistä strategiaa pohjoismaiselle toiminnalle. TSL osallistuu myös pohjoismaisen tutkimusryhmän työskentelyyn. Eurooppalaisen SOLIDAR-verkoston kanssa tehtävässä yhteistyössä TSL painottaa erityisesti osallistumista koulutus -sektorilla tapahtuvaan yhteistyöhön. Myös mahdollisissa yhteisissä hankkeissa voidaan olla mukana.

5 5 TSL osallistuu aktiivisesti myös maailmanlaajuisen järjestömme IFWEA:n toimintaan. Kari Anttila on IFWEA:n hallituksen jäsen, ja hallitustyöskentelyn lisäksi yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi YGAP - koulutuksen tiimoilta. Joulukuussa 2015 TSL osallistuu IFWEA:n liittokokoukseen Perussa. Genevekoulu pohjoismainen kansanopisto Pohjoismainen Genevekoulu on suunnattu erityisesti nuorille ammattiyhdistysaktiiveille. Genevekoulun tavoitteena on perehtyä YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILO:n työhön ja oppia ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista globaalissa maailmassa. Genevekoulun rehtorina toimii vuonna 2015 TSL:n hankekeskuksen päällikkö. TSL osallistuu myös aktiivisesti päätöksentekoon Genevekoulun hallituksessa. Osallistujien rekrytointiin panostetaan erityisesti vuoden 2015 kurssia silmällä pitäen. Youth Global Awareness Program YGAP Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus järjestetään marraskuussa 2015 Etelä-Afrikassa. Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssilla tutustutaan Etelä-Afrikan ja pohjoismaiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Lisäksi luodaan hyviä verkostoja pohjoismaisten ammattiyhdistysaktiivien sekä Etelä-Afrikan ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vuonna 2015 järjestetään yhteinen tilaisuus kaikille niille, jotka ovat osallistuneet YGAP-kursseille. Tilaisuudessa pohditaan, miten kurssilla opittua saadaan paremmin jaettua omissa järjestöissä ja laajemminkin Suomessa. Näin yhä useammalle pystytään tarjoamaan mahdollisuus kansainvälistyä kotimaassa. 4. Hankekeskus ja hankkeet Hankekeskus TSL:n hankekeskuksen tehtävänä on synnyttää ammattiliittojen strategioiden mukaisia ja tarpeeseen vastaavia hankkeita. Hankekeskuksen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jota johtaa SAK. Ohjausryhmän tehtävänä on kartoittaa hanketarpeita, koota ja kehitellä hankeaihioita, kutsua koolle eri hankevalmisteluja työstäviä työryhmiä ja olla resurssina hankesuunnittelulle. Hankekeskuksen tehtävänä on analysoida jatkuvasti hanketarpeita, jolloin sopivan rahoitushaun avautuessa hankevalmistelu voidaan viimeistellä hankehakemukseksi. Hankekeskuksen tavoitteena on vuoden 2015 aikana saada vähintään kaksi myönteistä hankerahoituspäätöstä. Hankekeskus järjestää tilauksesta koulutusta projektisuunnittelusta ja projektijohtamisesta. TSL:lla on käynnissä myös omia hankkeita, jotka toteutetaan itse tai yhteistyökumppanien kanssa. Oppimisvaikeudet työpaikalla kartoitushanke (Nordplus Vuxen) TSL koordinoi ja toteuttaa yhdessä SAK:n, KSL:n sekä pohjoismaisten partnereiden (AOF Norge, ABF Sverige, Mimir Island) kanssa vuosina kartoitushanketta, jonka tavoitteena on selvittää, tunnistetaanko työpaikoilla työntekijöiden oppimisvaikeuksia ja onko työpaikoilla käytettävissä oppimista ja työntekoa tukevia apuvälineitä. Hankkeen raportti ja tulokset julkistetaan Helsingissä tammikuussa 2015 pidettävässä loppuseminaarissa. Sen tavoitteena on keskustella johtopäätöksistä ja esittää suosituksia erilaisten oppijoiden edunvalvonnan edistämiseksi työpaikoilla. Verkosta virtaa -hanke ikäihmisille EKL:n kanssa aloitetaan, jos rahoitus järjestyy, kolmevuotinen Verkosta virtaa -hanke ikäihmisten tietotekniikkataitojen ja verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

6 EAKR Tietotekniikkahanke haavoittuville ryhmille Syksyllä 2014 tehdään hankehakemus Osuvaa osaamista -ohjelmaan, jossa kumppanina on Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry. Muitakin kumppaneita etsitään.tavoitteena on tarjota tieto- ja viestintätekniikan riittävä osaaminen haavoittuville ryhmille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä. Hankkeen avulla pyritään mahdollisimman sujuvaan siirtymiseen työelämään tai jatko-opintoihin. Kestävä työ -koulutushanke Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat allekirjoittaneet Kestävän kehityksen sitoumuksen. Sitoumusta toteuttaakseen Palkansaajakeskusjärjestöt ovat tilanneet TSL:lta ja TJS-Opintokeskukselta koulutushankkeen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sitoumuksen mukainen Kestävä työ - koulutuspaketti ammattiliittojen luottamushenkilöiden käyttöön sekä järjestetään kaksi pilottikoulutusta ammattiliittojen omille kouluttajille Koulutustoiminta Koulutus- ja palvelutarjonnan kehittämistä tilauspohjaiseksi jatketaan edelleen. Tällä tavalla koulutukset osuvat entistä paremmin jäsenjärjestöjen aitoihin kehittämistarpeisiin. Kevään aikana tehtävä liittokierros on tärkeässä roolissa koulutus- ja kehittämistarpeiden selvittämisessä sekä järjestöyhteistyön syventämisessä. Vuonna 2015 kehitetään erityisesti yhteiskunnallista koulutusta, mediakoulutuksia ja Studio Femman toimintaa. Keväällä tarjotaan jäsenjärjestöjen eduskuntavaaliehdokkaille mahdollisuutta tuottaa studiossa vaalivideoita ja videoblogeja. Myös tieto- ja viestintätekniikan koulutusta kehitetään. Lisäksi suunnitellaan uusia monimuotoisia valokuvaus- ja videokoulutuksia sekä koulutusta julkaisujen tekemiseen. Tietoyhteiskuntakoulutus Tietotekniikkakoulutus on isojen haasteiden edessä. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen poistuminen tutkintoon johtamattomalta koulutukselta sekä tietokoneen korttikoulutusten kysynnän dramaattinen putoaminen pakottaa miettimään täysin uusia koulutustuotteita ja kohderyhmiä. Yksi tärkeä kehittämisalue on ammattiosastojen, paikallisten yhdistysten ja järjestöjen koulutustarpeeseen vastaaminen. Vuosien saatossa TSL on kouluttanut suuren osan EKL:n yhdistyksistä yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon ja sähköisiin toimintatapoihin. Yhdistysavaimen toimintojen ja ennen kaikkea Yhdistysavaimen Rekisterin toimintojen kehityttyä laajaksi viesti-, jäsenasioiden ja talouden hoidon keskukseksi on ilmennyt tarve isolle täydennyskoulutuskierrokselle. Vuonna 2015 järjestetään 20 kahden päivän koulutusta eri puolilla Suomea. Se tarkoittaa noin 150 yhdistyksen ja opiskelijan koulutusta. PAMin kahden ison valtakunnallisen ammattiosaston kanssa toteutettiin vuonna Vuonna 2015 tästä koulutuksesta kehitetään monistettava ja muunneltava muoto muidenkin liittojen ammattiosastojen opitaan uusia tapoja tehostaa ja helpottaa toiminnan suunnittelua ja kokousrutiineita. Suuri osa johtokunnan tai hallituksen toiminnan suunnittelusta viedään verkkoon. Myös osa kokouksista hoidetaan verkkokokouksina. Tavoitteena on mm. vähentää turhaa matkustamista ja tehostaa ajan käyttöä. Työelämä- ja järjestökoulutus Koulutusten sisältöjen, pedagogiikan ja koulutusmuotojen kehittämisessä otetaan entistä paremmin huomioon digitalisaation mahdollisuudet ja uhat luottamustehtävien hoitamisessa. Tieto- ja viestintätekniikan koulutusta yhdistetään työelämä- ja järjestökoulutukseen. Jäsenjärjestöjen henkilöstökoulutusten sisältöjä kehitetään, koulutuksia tuotteistetaan ja markkinointia kehitetään. Tällä saralla tiivistetään yhteistyötä SAK:n Kehittämiskeskuksen kanssa.

7 7 Ay-politiikka projekti toteutetaan yhteistyössä SAK:n liittojen sd-toimijoiden kanssa. Projektin tavoitteena on virkistää ryhmätoimintaa sekä luoda yhteishenkeä ja taistelutahtoa. Projekti kestää 4 vuotta ( ), ja sen aikana järjestetään yhteinen kaksipäiväinen tilaisuus noin 300 osallistujalle joka vuosi. Ruotsinkielistä kurssitoimintaa toteutetaan uudenlaisella yhteistyöllä ja työnjaolla SAK:n kanssa. Tavoitteena on, että ruotsinkielistä kurssitoimintaa ei järjestetä erillisenä tarjontana SAK:n ja TSL:n toimesta, vaan ruotsinkielinen SAK:laisen jäsenistön tarpeisiin vastaava koulutus järjestetään yhdessä. Verkkokoulutus Vuonna 2015 kehitetään uusia verkko- ja monimuotokoulutuksia. Tietokoneen A-kortti -tutkinnon sisällöistä tehdään verkkokurssi, jota voi opiskella itsenäisenä tai ohjattuna. Kurssista voi tehdä myös monimuotoisen, jolloin verkkoaineisto täydentää lähiopetusta ja mahdollistaa etätehtävien tekemisen. TEAM-liiton kanssa puolestaan rakennetaan uusien luottamusmiesten starttikurssi verkkoon. Suomea työssä -hankkeen materiaaleista tehdään vuorovaikutteinen itseopiskelukurssi verkkoon. Kurssi vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi, mutta osallistuminen on ilmaista ja kaikille avointa. Uudet verkkokurssit liitetään Työelämän verkko-opiston tarjontaan. Yhteiskunnallinen koulutus Vuonna 2015 toteutetaan koulutusohjelmat Poliittinen korkeakoulu Poliko ja Koulutuspoliittinen korkeakoulu Kopoko. Poliittinen korkeakoulu Poliko on 1,5 vuotta kestävä koulutusohjelma niille, jotka ovat suunnitelleet uraa työväenliikkeessä. Vuonna 2015 Polikon toinen vuosikurssi viedään loppuun ja kolmas vuosikurssi aloitetaan. Poliko järjestetään yhteistyössä SDP:n, Työväen Akatemian, Voionmaan Opiston ja Palkansaajien Opintoyhdistyksen kanssa. Uutena koulutusohjelmana aloitetaan Koulutuspoliittinen korkeakoulu Kopoko, joka järjestetään yhteistyössä Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK:n kanssa. Koulutuksessa käsitellään laajasti koulutuspoliittisia kysymyksiä ja niiden merkitystä yhteiskunnalle. Koulutus pyrkii kattamaan koko koulutuspolitiikan kentän. Koulutusohjelmien lisäksi vuonna 2015 järjestetään Järjestökoneisto kuntoon -koulutus SDP:n piirien toiminnanjohtajille. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä SDP:n kanssa. Koulutuksessa pohditaan järjestökoneiston kuntoon saattamista osallistavia menetelmiä käyttäen. Näin tilaisuus toimii samalla kouluttajakoulutuksena toiminnanjohtajille. Vuoden 2015 aikana järjestetään yhteistyössä SDP:n kanssa kolme huippuseminaaria talous- ja hyvinvointipolittiisista teemoista. Lisäksi järjestetään kuusi huippuseminaaria Euroopan unioniin liittyvistä teemoista. Yhteistyössä Kalevi Sorsa -säätiön kanssa järjestetään yksi huippuseminaari keväällä ja yksi syksyllä. Vuosi 2015 on eduskuntavaalivuosi, ja tämä näkyy vahvasti myös TSL:n yhteiskunnallisessa koulutuksessa. SDP:n piirit voivat hakea yhteiskunnallisen koulutuksen tukea vaalityökoulutuksiin, joissa opiskellaan muun muassa vaalityön tekemisen muotoja, varainhankintaa ja esiintymistaitoja. Yhteiskunnallisen koulutuksen tukea myönnetään myös sisällöllisiin eduskuntavaalikoulutuksiin, joissa paneudutaan eduskuntavaalien teemoihin. Yhteiskunnallisen koulutuksen tukea myönnetään myös niin sanottuihin Juttutupa-tilaisuuksiin. Juttutuvat tarjoavat tukea maailmankuvan rakentamiseen; kohtaamisia, keskusteluja, väittelyitä, totuuden etsintää ja osallistavuutta alueellisesti kattavasti ja molemmilla kotimaisilla kielillä. Vuonna 2015 suunnitellaan uusi hakemuslomake, joka helpottaa hakemusten käsittelyä ja tilaisuuksien suunnittelua. Vuonna 2015 julkaistaan yhteistyössä Into-kustannuksen kanssa neljä yhteiskunnallista kirjaa. Julkaisujen ympärille järjestetään julkistamistilaisuuksien lisäksi muitakin keskustelutilaisuuksia yhteistyössä Into-kustannuksen ja Työväenkirjallisuuden päivän kanssa.

8 8 6. Kulttuuritoiminta TSL:n kulttuuritoimintaa ja Työväen Musiikkitapahtuman kanssa toteutettavaa yhteistyötä kehitetään uuteen suuntaan. Vuonna 2015 toteutetaan Ekakerta uusien laulujen festivaali Työväen Musiikkitapahtumassa. Järjestämme lauluntekijöille suunnatun festivaalin, jossa pääosassa ovat uudet, ennen julkaisemattomat laulut sekä vielä tuntemattomat suomalaiset lauluntekijät. Festivaalin myötä taiteilijat pääsevät tuomaan tuotoksiaan yleisön kuultavaksi ja verkostoitumaan keskenään. Aloittelevat lauluntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan kurssiopinnoissa työskentelemällä ammattilaisten ohjauksessa. Paikallinen kulttuuritoiminta on TSL:ssa hyvin aktiivista. Iso osa yhteistyössä toteutetusta opintotoiminnasta suuntautuu kulttuuriin. Paikallista kulttuurityötä suunnitellaan työryhmässä, johon pyydetään mukaan opintojärjestöaktiiveja ja muita kulttuuritoiminnasta innostuneita aktiiveja. Tätä tukee myös tiivistyvä yhteistyö STM:n, TNL:n, KSR:n ja TSL:n kesken. Tavoitteena on hahmotella hyviä kulttuuritoiminnan muotoja ja tarjota niitä opintojärjestöille. Niitä kannustetaan myös toteuttamaan tapahtumia, joissa opintotoiminnassamme mukana olevat kulttuurin harrastajat pääsevät esiintymään. 7. Paikallinen toiminta ja opintojärjestöt Opintojärjestöt ovat valinneet edustajansa TSL:n hallitukseen ja edustajistoon. Tavoitteena on, että nämä opintojärjestöjen edustajat osallistuvat aktiivisesti opintojärjestöjen tilaisuuksiin vieden TSL:n terveisiä ja tuoden paikallisia ajatuksia liittoon päin. Lisäksi pyritään siihen, että nämä edustajat osallistuvat myös aktiivisesti TSL:n toiminnan ja opintojärjestötoimintaa koskevien resurssien käytön suunnitteluun. Työtä tukemaan muodostetaan teemakohtaisia työryhmiä, joihin voidaan kutsua osallistujiksi myös muita asiasta kiinnostuneita TSL-aktiiveja. Vuonna 2015 muodostetaan opintojärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämistä edistävä työryhmä, paikallisen kulttuurityön työryhmä sekä paikallista viestintää, markkinointia ja TSL-näkyvyyttä edistävä työryhmä. Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry on pyytänyt TSL:oa kumppaniksi järjestämään Kuluttajaakatemia - koulutuspilottihanketta, joka toteutetaan vuosina Mikäli Kuluttaja-akatemian pilottiprojekti menee toiveiden mukaisesti, voisivat TSL:n opintojärjestöt ja Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset ottaa pilotin jälkeen vetovastuuta Kuluttaja-akatemian järjestämisestä ympäri Suomea ja saada uutta toimintaa ja uusia sisältöjä koulutus- ja valistustoimintaansa. 8. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Tavoitteena on, että yhden puhelinnumeron ja sähköpostin takaa koulutusta järjestävät tai kampanjaa suunnittelevat TSL:n kumppanit saavat neuvontaa tapahtumien organisoimiseen, alustajien löytämiseen ja muihin TSL:n tukimahdollisuuksiin. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa hoidetaan myös kerho- ja kurssitoiminnan raportointitehtävät ja monin osin kurssihallinnointiin liittyviä tehtäviä. Ohjaus- ja neuvontapalveluyksikkö tiedottaa TSL:n palveluista ja pitää aktiivisesti yhteyttä kumppaneihin. Ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijät kouluttavat myös järjestökursseilla ja vastaavat opintojärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja opintojärjestöjen neuvonnasta.

9 Ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijöiden neuvontatyön osaamista vahvistetaan, jotta he pystyvät palvelemaan jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita tarvekohtaisesti ja monipuolisesti. Yhteistyössä T- Opistojen kanssa pohditaan neuvonnan ulottumista koko T-Opistokenttään. Ohjaus- ja neuvontapalveluhenkilöstön osuus paikallisen yhteiskunnallisen koulutustoiminnan neuvonnassa sekä Juttutupa-tilaisuuksien hallinnoinnissa kasvaa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan jäsenjärjestöille sekä muille yhdistyksille TSL:n kurssihallintojärjestelmän osalta. Myös TSL:n palveluita koskevaa materiaalia ja ohjeistusta päivitetään. Neuvontatyön saavutettavuutta netin välityksellä edistetään. Vuoden 2015 aikana ohjaus- ja neuvontatyöhön kytketään mukaan paikallisia opintojärjestöjä solmimalla sopimuksia yhteistyöhön liittyen. Yhteydenpito opintojärjestöjen ja TSL:n ohjaus- ja neuvontapalveluiden henkilöstön kesken on sujuvaa ja ajantasaista. Työelämän koulutusneuvojat -hanke Työelämän koulutusneuvojien toimintaa, ylläpitoa ja jatkuvuutta tuetaan monin tavoin vuoden 2015 aikana. Työelämän koulutusneuvonnan ohjausryhmä SAK:ssa tukee toiminnan jatkuvuutta seuraamalla hanketta ja tiedottamalla siitä. Aiemmin valmistuneen työelämän koulutusneuvojien lisäkoulutuskartoituksen tuloksista tiedotetaan ammattiliitoille ja sovitaan toimenpiteistä liittokohtaisesti. Täydennyskoulutuksen toteutuksesta vastaavat ammattiliitot. Vuoden 2015 aikana valmennetaan uusia työelämän koulutusneuvojavalmennuksen kouluttajia. Kouluttajavalmennuksen tavoite on perehtyä työelämän koulutusneuvojavalmennuksen sisältöön, tavoitteisiin ja valmennuksessa käytettäviin opetusmenetelmiin sekä perehtyä tiedonhankintalähteisiin ja verkostoitumiskohteisiin. Ajankohtaispäivät järjestetään syksyllä kolmella eri paikkakunnalla. Toteuttajina ovat SAK ja TSL yhteistyössä KSL:n kanssa. Kullakin ajankohtaispäivällä on oma alueellinen teemansa. Teemaalustukset videoidaan ja jaetaan verkossa. Työelämän koulutusneuvojatoiminnan laajenemista ja näkyvyyttä edistetään osallistumalla SAK:n ja liittojen tapahtumiin. Tavoitteena on edistää osaamisen kehittämiseen liittyvää vuoropuhelua ja siten vaikuttaa osaamisen kehittämisen toimintamallin jalkautumiseen työpaikoille Hallinto Vapaata sivistystyötä koskeva uusi laki astuu voimaan v ja antaa mahdollisuudet muuttaa merkittävästi opintokeskuksen toimintaa ja sen suhdetta omiin jäsenjärjestöihinsä sekä opintojärjestöihin. Tämä edellyttää opintokeskuksen hallinnon, erityisesti taloudellisen tuen kanavointiin luodun järjestelmän ja sen ylläpitoon keskittyneen ohjaus- ja neuvontatyön uudelleen järjestämistä. Tämän tehtävän onnistumiseksi valmistellaan v aikana TSL:n jäsen- ja opintojärjestöjä koskeva sopimusjärjestelmä, jota täydentävät TSL:n tapahtumahallintoon tehtävät muutokset. Dokumenttihallinto uudistuu arkistoinnin osalta TSL:n intranetintorin rakenteen kehittyessä. Lisäksi TSL:n lakisääteiset asiakirjat, tilinpäätökset ja tasekirjat sekä tehdyt sopimukset tallennetaan vuoden 2015 alusta lukien taloushallinto-ohjelmiston sähköiseen arkistoon. TSL:n hallinnon aikataulut tulevat esille Torille, jolloin työsuunnittelu helpottuu. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uudistettu hallintoohjesääntö. Keskustoimiston kokoustilajärjestelyt hoidetaan verkossa toimivan varausjärjestelmän avulla. Kokouspalvelut ja materiaalit tilataan keskitetysti sähköpostitse hallinnosta hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

10 10 Henkilöstöhallinto Vuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että TSL on jatkossakin reilu työpaikka, jossa kaikkien tiedot ja taidot ovat yhteisesti käytettävissä. Arjen yhteistoimintaa vahvistetaan ja uudistettu palkkarakenne tulee voimaan toimintavuoden alussa. Myös uusi henkilöstö- ja palkkaohjelma otetaan käyttöön vuoden alusta. YT-lain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat päivitetään vuoden 2015 aikana. Koulutussuunnitelman pohjaksi tehdään osaamiskartoitus. Tasa-arvosuunnitelma valmistellaan henkilöstökyselyn pohjalta, ja samalla kartoitetaan TSL:n ikäohjelman laatimisen edellytyksiä. Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Virikeseteleiden lisäksi hankitaan liikuntaseteleitä käytettäväksi alueilla, joilla ei ole vaihtoehtoja setelikäyttöön. Muilta osin henkilöstöedut säilyvät ennallaan lounasseteleiden korotusta lukuun ottamatta. Tietohallinto Vuonna 2015 otetaan käyttöön uusia ohjelmistoja ja kehitetään Tapahtumahallintoa. Kaikkiin ohjelmistoja laitepäivityksiin varataan ennalta käyttäjille ilmoitettavat päivät. Työvälineitä hankitaan päivitettyä hankintasuunnitelmaa noudattaen. Tapahtumahallinnon raportointi ja tilitykset jaksotetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti, ja sisäiseen tarkastukseen kehitetään toimiva järjestelmä. Tavoitteena on, että tilitykset saadaan asiakkaille aiempaa nopeammin. Tietohallinnossa varaudutaan rahoituslain muutoksen mahdollisesti vaatimiin muutostöihin raportoinnissa. Taloushallinto Rahoittajien määrittämät tilitystavat huomioidaan käyttöön otetun ohjelmiston raporttimalleissa. Automaattinen tiedonsiirto tapahtumahallinnosta taloushallintoon vähentää virhemahdollisuuksia olennaisesti. Koko henkilöstö koulutetaan uuteen ostolaskuohjelmaan, ja päälliköt koulutetaan raportoinnin täysmittaiseen hyödyntämiseen. Tämä varmentaa kirjanpidon kuluseurannan oikeellisuuden. Vuoden 2015 alusta siirrytään kirjaamaan saadut avustukset käyttöaikansa mukaisesti kuukausitasolla kustannuspaikoille, jolloin todellinen tulos näkyy ajan tasalla kuukausittain. Kassavirtaseurantaa jatketaan ja tarkennetaan.

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot