Toimintasuunnitelma vuodelle Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus

2 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen Viestintä Kansainvälinen yhteistyö Hankekeskus ja hankkeet Koulutustoiminta Kulttuuritoiminta Paikallinen toiminta ja opintojärjestöt Ohjaus- ja neuvontapalvelut Hallinto

3 3 1. Toiminnan johtaminen TSL:n toiminnan kehittämistä tarpeeseen vastaavaksi ja yhä enemmän paikallisella tasolla toteutuvaksi jatketaan. Kehittämisen tavoitteena on lisätä toimintaa ja suunnata resursseja sinne, missä tapahtuu. Yhdessä tekemisen ajatus kattaa sekä jäsenjärjestöt että opintojärjestöt. Pyrkimyksiä toteutetaan edustajiston hyväksymän strategian ja sitä tukevan opintojärjestöstrategian ohjaamina. Vuonna 2015 vahvistetaan erityisesti paikallisen toiminnan tukea ja ohjausta, yhteiskunnallista koulutusta ja TSL:n hankekeskuksen toimintaa. TSL:n toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa erityisesti rahoituksen näkökulmasta. Yhteiskunnan koulutusta koskevien säästötoimenpiteiden vuoksi toimintaan odotettavissa olevat valtionosuudet vähenevät toimintavuonna. Vapaan sivistystyön lainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta, joten omat toimintajärjestelmämme pitää uudistaa lainsäädännön antamia mahdollisuuksia vastaaviksi pikaisella aikataululla. Henkilöstön määrän pienentyessä syntyy myös tarpeita edelleen kehittää ja tiivistää toiminnallisia rakenteita. Työ yhä sujuvampien sähköisen asioinnin järjestelmien, uudistuvien toimintamallien ja ymmärrettävien ohjeistusten eteen jatkuu. Samalla kehitetään toiminnan laatua, palveluprosesseja ja toiminnan suunnittelu- ja sopimisjärjestelmiä sekä käynnistetään auditointiyhteistyö OK-opintokeskuksen kanssa. Uusi verkko-oppimisympäristömme Liittokampus nousee yhä merkittävämmäksi koulutuksen toteutuksen työvälineeksi. Se mahdollistaa toimijoiden yhteisen verkko- ja monimuotokoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja yhteisten oppimateriaalien jakamisen. Yhteisellä kampuksella on tulevaisuudessa iso merkitys koulutuksen resurssien suuntaamisessa ennakoivaan kehitystyöhön. Vuonna 2019 TSL täyttää 100 vuotta. Valmistautuminen juhlavuoteen käynnistyy monin eri tavoin jo strategiakauden alussa. Uuden laulun festivaali Ekakerta on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2015 Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä Valkeakoskella. Työväenliike valmistautuu myös vuosien 1917 ja 1918 tapahtumien juhlavuosien viettoon. Traagisissa olosuhteissa saavutetut parannukset työväestön elinoloihin vaativat kalliin uhrin. TSL osallistuu perustettavan neuvottelukunnan kautta juhlallisuuksien valmisteluihin. Vuonna 2015 luodaan uudenlaista tapaa toteuttaa TSL:n perustehtävää kaksikielisyyden osalta. Ruotsinkielisen sihteeristön toimintaa ja tehtäviä tarkastellaan suhteessa SAK:n ruotsinkielisen sihteeristön sekä TSL:n ruotsinkielisten opintojärjestöjen toimintaan. Pyrkimyksenä on kytkeä ruotsinkielinen toiminta yhä vahvemmin luontevaksi osaksi TSL:n perustoimintaa. Ruotsinkielisten opintojärjestöjen osallisuus ja toimintamahdollisuudet nähdään osana opintojärjestötyötä, yhteiskunnallisessa koulutustoiminnassa varmistetaan mahdollisuus toteuttaa toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä ja tilauskurssitoiminnassa vahvistetaan ruotsinkielisten koulutustuotteiden mahdollisuutta. Ohjaus- ja neuvontatyötä sekä TSL:n palveluita tukevaa materiaalia pyritään entistä enemmän tuottamaan myös ruotsinkieliselle käyttäjäkunnalle. Kansainväliset yhteydet ovat TSL:n menestymiselle tärkeitä. Pohjolan TSL:n (ABF i Norden) konferenssi järjestetään Suomessa maaliskuussa ja vuosikokous syksyllä Tanskassa. Kansainvälisen kattojärjestön IFWEA:n kongressi puolestaan järjestetään joulukuussa Perussa. Kokouksen merkittävyyttä lisää se, että IFWEA:n pitkäaikainen puheenjohtaja. Kokouksessa päätetään myös, saako TSL jatkossakin paikan IFWEA:n hallituksessa.

4 4 2. Viestintä Sisäisen viestinnän tehtävänä on varmistaa, että kaikilla toimijoilla on jaettu käsitys kokonaisuudesta. Näin yhteisöllisyys ja yhteinen toiminta kasvavat. Ulkoisella viestinnällä pyritään TSL:n näkyvyyden kasvamiseen ja TSL-brändin vahvistamiseen. Viestintää hoitaa TSL:n viestintätyöryhmä. Sisäisen viestinnän pääväylä on intranettimme Tori. Käyttäjien aktiivisuutta Torilla pyritään kasvattamaan ohjauksella ja kannustuksella. Henkilökunnalle ja opintojärjestöille järjestetään jatkossakin kerran kuussa yhteinen aamukahvi-tilaisuus, joka toimii osana arjen yhteistoimintaa. Aamukahveille voi osallistua myös verkon välityksellä. Opintojärjestöjen suuntaan tiedotetaan lisäksi opintojärjestökirjeellä noin kerran kuussa. Lisäksi vuonna 2015 pohditaan Lync-järjestelmälle tarkempaa käyttötarkoitusta osana sisäistä viestintää. Jäsenjärjestöjen suuntaan merkittävänä viestintäkanavana toimivat vuosittaiset liittoneuvottelut, joita jatketaan ja kehitetään. Liittoneuvotteluihin sisällytetään toimintavuonna muitakin jäsenjärjestöjä kuin ammattiliittoja. Kotisivut on merkittävä ulkoisen viestinnän kanava. Vuoden 2015 aikana kotisivut uudistetaan ulkoasultaan modernimmaksi ja käytettävyydeltään paremmin jäsenjärjestöjen tarpeeseen vastaavaksi. Lisäksi TSL uutiskirje lähetetään tilaajille noin kerran kuussa. TSL:n näkyvyyttä edistää myös verkkolehti Aikamerkki. Aikamerkki on moderni verkkojulkaisu, joka tehdään kunnianhimoisin journalistisin kriteerein. Aikamerkki on yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se ei ole uutislehti. Vuonna 2015 tavoitteena on julkaista vähintään yksi artikkeli/aineisto kuussa. TSL:n YouTube-kanavan käyttöä lisätään aktiivisesti. Kanava päivittyy automaattisesti Aikamerkin videojuttujen myötä, mutta sinne pyritään päivittämään muutakin sisältöä noin neljästi vuodessa. Muutakin sosiaalisen median näkyvyyttä tullaan lisäämään esimerkiksi Facebookin käyttöä tehostamalla. Näkyvyyttä messuilla ja tapahtumissa lisätään vuonna Messuista ja tapahtumista laaditaan vuosikalenteri ja lisäksi hankitaan toimiva messusetti. Liittojen lehtien ilmestymisaikataulut ja ilmoitushinnat kootaan yhteen, ja ilmoittelusta liittojen lehdissä laaditaan vuosisuunnitelma. 3. Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliseen toimintaan kuuluu tiivis yhteistyö pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kattojärjestössämme sekä kansainväliset koulutusohjelmat Genevekoulu ja nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus Youth Global Awareness Program YGAP. TSL on aktiivinen toimija pohjoismaisessa ABF Norden -yhteistyössä. Keväällä 2015 TSL järjestää ABF Nordenin konferenssin Suomessa, ja syksyllä osallistutaan Tanskassa järjestettävään vuosikokoukseen. Toimintavuoden aikana pohditaan esimerkiksi yhteistä strategiaa pohjoismaiselle toiminnalle. TSL osallistuu myös pohjoismaisen tutkimusryhmän työskentelyyn. Eurooppalaisen SOLIDAR-verkoston kanssa tehtävässä yhteistyössä TSL painottaa erityisesti osallistumista koulutus -sektorilla tapahtuvaan yhteistyöhön. Myös mahdollisissa yhteisissä hankkeissa voidaan olla mukana.

5 5 TSL osallistuu aktiivisesti myös maailmanlaajuisen järjestömme IFWEA:n toimintaan. Kari Anttila on IFWEA:n hallituksen jäsen, ja hallitustyöskentelyn lisäksi yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi YGAP - koulutuksen tiimoilta. Joulukuussa 2015 TSL osallistuu IFWEA:n liittokokoukseen Perussa. Genevekoulu pohjoismainen kansanopisto Pohjoismainen Genevekoulu on suunnattu erityisesti nuorille ammattiyhdistysaktiiveille. Genevekoulun tavoitteena on perehtyä YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILO:n työhön ja oppia ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista globaalissa maailmassa. Genevekoulun rehtorina toimii vuonna 2015 TSL:n hankekeskuksen päällikkö. TSL osallistuu myös aktiivisesti päätöksentekoon Genevekoulun hallituksessa. Osallistujien rekrytointiin panostetaan erityisesti vuoden 2015 kurssia silmällä pitäen. Youth Global Awareness Program YGAP Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus järjestetään marraskuussa 2015 Etelä-Afrikassa. Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssilla tutustutaan Etelä-Afrikan ja pohjoismaiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Lisäksi luodaan hyviä verkostoja pohjoismaisten ammattiyhdistysaktiivien sekä Etelä-Afrikan ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vuonna 2015 järjestetään yhteinen tilaisuus kaikille niille, jotka ovat osallistuneet YGAP-kursseille. Tilaisuudessa pohditaan, miten kurssilla opittua saadaan paremmin jaettua omissa järjestöissä ja laajemminkin Suomessa. Näin yhä useammalle pystytään tarjoamaan mahdollisuus kansainvälistyä kotimaassa. 4. Hankekeskus ja hankkeet Hankekeskus TSL:n hankekeskuksen tehtävänä on synnyttää ammattiliittojen strategioiden mukaisia ja tarpeeseen vastaavia hankkeita. Hankekeskuksen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jota johtaa SAK. Ohjausryhmän tehtävänä on kartoittaa hanketarpeita, koota ja kehitellä hankeaihioita, kutsua koolle eri hankevalmisteluja työstäviä työryhmiä ja olla resurssina hankesuunnittelulle. Hankekeskuksen tehtävänä on analysoida jatkuvasti hanketarpeita, jolloin sopivan rahoitushaun avautuessa hankevalmistelu voidaan viimeistellä hankehakemukseksi. Hankekeskuksen tavoitteena on vuoden 2015 aikana saada vähintään kaksi myönteistä hankerahoituspäätöstä. Hankekeskus järjestää tilauksesta koulutusta projektisuunnittelusta ja projektijohtamisesta. TSL:lla on käynnissä myös omia hankkeita, jotka toteutetaan itse tai yhteistyökumppanien kanssa. Oppimisvaikeudet työpaikalla kartoitushanke (Nordplus Vuxen) TSL koordinoi ja toteuttaa yhdessä SAK:n, KSL:n sekä pohjoismaisten partnereiden (AOF Norge, ABF Sverige, Mimir Island) kanssa vuosina kartoitushanketta, jonka tavoitteena on selvittää, tunnistetaanko työpaikoilla työntekijöiden oppimisvaikeuksia ja onko työpaikoilla käytettävissä oppimista ja työntekoa tukevia apuvälineitä. Hankkeen raportti ja tulokset julkistetaan Helsingissä tammikuussa 2015 pidettävässä loppuseminaarissa. Sen tavoitteena on keskustella johtopäätöksistä ja esittää suosituksia erilaisten oppijoiden edunvalvonnan edistämiseksi työpaikoilla. Verkosta virtaa -hanke ikäihmisille EKL:n kanssa aloitetaan, jos rahoitus järjestyy, kolmevuotinen Verkosta virtaa -hanke ikäihmisten tietotekniikkataitojen ja verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

6 EAKR Tietotekniikkahanke haavoittuville ryhmille Syksyllä 2014 tehdään hankehakemus Osuvaa osaamista -ohjelmaan, jossa kumppanina on Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry. Muitakin kumppaneita etsitään.tavoitteena on tarjota tieto- ja viestintätekniikan riittävä osaaminen haavoittuville ryhmille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä. Hankkeen avulla pyritään mahdollisimman sujuvaan siirtymiseen työelämään tai jatko-opintoihin. Kestävä työ -koulutushanke Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat allekirjoittaneet Kestävän kehityksen sitoumuksen. Sitoumusta toteuttaakseen Palkansaajakeskusjärjestöt ovat tilanneet TSL:lta ja TJS-Opintokeskukselta koulutushankkeen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sitoumuksen mukainen Kestävä työ - koulutuspaketti ammattiliittojen luottamushenkilöiden käyttöön sekä järjestetään kaksi pilottikoulutusta ammattiliittojen omille kouluttajille Koulutustoiminta Koulutus- ja palvelutarjonnan kehittämistä tilauspohjaiseksi jatketaan edelleen. Tällä tavalla koulutukset osuvat entistä paremmin jäsenjärjestöjen aitoihin kehittämistarpeisiin. Kevään aikana tehtävä liittokierros on tärkeässä roolissa koulutus- ja kehittämistarpeiden selvittämisessä sekä järjestöyhteistyön syventämisessä. Vuonna 2015 kehitetään erityisesti yhteiskunnallista koulutusta, mediakoulutuksia ja Studio Femman toimintaa. Keväällä tarjotaan jäsenjärjestöjen eduskuntavaaliehdokkaille mahdollisuutta tuottaa studiossa vaalivideoita ja videoblogeja. Myös tieto- ja viestintätekniikan koulutusta kehitetään. Lisäksi suunnitellaan uusia monimuotoisia valokuvaus- ja videokoulutuksia sekä koulutusta julkaisujen tekemiseen. Tietoyhteiskuntakoulutus Tietotekniikkakoulutus on isojen haasteiden edessä. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen poistuminen tutkintoon johtamattomalta koulutukselta sekä tietokoneen korttikoulutusten kysynnän dramaattinen putoaminen pakottaa miettimään täysin uusia koulutustuotteita ja kohderyhmiä. Yksi tärkeä kehittämisalue on ammattiosastojen, paikallisten yhdistysten ja järjestöjen koulutustarpeeseen vastaaminen. Vuosien saatossa TSL on kouluttanut suuren osan EKL:n yhdistyksistä yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon ja sähköisiin toimintatapoihin. Yhdistysavaimen toimintojen ja ennen kaikkea Yhdistysavaimen Rekisterin toimintojen kehityttyä laajaksi viesti-, jäsenasioiden ja talouden hoidon keskukseksi on ilmennyt tarve isolle täydennyskoulutuskierrokselle. Vuonna 2015 järjestetään 20 kahden päivän koulutusta eri puolilla Suomea. Se tarkoittaa noin 150 yhdistyksen ja opiskelijan koulutusta. PAMin kahden ison valtakunnallisen ammattiosaston kanssa toteutettiin vuonna Vuonna 2015 tästä koulutuksesta kehitetään monistettava ja muunneltava muoto muidenkin liittojen ammattiosastojen opitaan uusia tapoja tehostaa ja helpottaa toiminnan suunnittelua ja kokousrutiineita. Suuri osa johtokunnan tai hallituksen toiminnan suunnittelusta viedään verkkoon. Myös osa kokouksista hoidetaan verkkokokouksina. Tavoitteena on mm. vähentää turhaa matkustamista ja tehostaa ajan käyttöä. Työelämä- ja järjestökoulutus Koulutusten sisältöjen, pedagogiikan ja koulutusmuotojen kehittämisessä otetaan entistä paremmin huomioon digitalisaation mahdollisuudet ja uhat luottamustehtävien hoitamisessa. Tieto- ja viestintätekniikan koulutusta yhdistetään työelämä- ja järjestökoulutukseen. Jäsenjärjestöjen henkilöstökoulutusten sisältöjä kehitetään, koulutuksia tuotteistetaan ja markkinointia kehitetään. Tällä saralla tiivistetään yhteistyötä SAK:n Kehittämiskeskuksen kanssa.

7 7 Ay-politiikka projekti toteutetaan yhteistyössä SAK:n liittojen sd-toimijoiden kanssa. Projektin tavoitteena on virkistää ryhmätoimintaa sekä luoda yhteishenkeä ja taistelutahtoa. Projekti kestää 4 vuotta ( ), ja sen aikana järjestetään yhteinen kaksipäiväinen tilaisuus noin 300 osallistujalle joka vuosi. Ruotsinkielistä kurssitoimintaa toteutetaan uudenlaisella yhteistyöllä ja työnjaolla SAK:n kanssa. Tavoitteena on, että ruotsinkielistä kurssitoimintaa ei järjestetä erillisenä tarjontana SAK:n ja TSL:n toimesta, vaan ruotsinkielinen SAK:laisen jäsenistön tarpeisiin vastaava koulutus järjestetään yhdessä. Verkkokoulutus Vuonna 2015 kehitetään uusia verkko- ja monimuotokoulutuksia. Tietokoneen A-kortti -tutkinnon sisällöistä tehdään verkkokurssi, jota voi opiskella itsenäisenä tai ohjattuna. Kurssista voi tehdä myös monimuotoisen, jolloin verkkoaineisto täydentää lähiopetusta ja mahdollistaa etätehtävien tekemisen. TEAM-liiton kanssa puolestaan rakennetaan uusien luottamusmiesten starttikurssi verkkoon. Suomea työssä -hankkeen materiaaleista tehdään vuorovaikutteinen itseopiskelukurssi verkkoon. Kurssi vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi, mutta osallistuminen on ilmaista ja kaikille avointa. Uudet verkkokurssit liitetään Työelämän verkko-opiston tarjontaan. Yhteiskunnallinen koulutus Vuonna 2015 toteutetaan koulutusohjelmat Poliittinen korkeakoulu Poliko ja Koulutuspoliittinen korkeakoulu Kopoko. Poliittinen korkeakoulu Poliko on 1,5 vuotta kestävä koulutusohjelma niille, jotka ovat suunnitelleet uraa työväenliikkeessä. Vuonna 2015 Polikon toinen vuosikurssi viedään loppuun ja kolmas vuosikurssi aloitetaan. Poliko järjestetään yhteistyössä SDP:n, Työväen Akatemian, Voionmaan Opiston ja Palkansaajien Opintoyhdistyksen kanssa. Uutena koulutusohjelmana aloitetaan Koulutuspoliittinen korkeakoulu Kopoko, joka järjestetään yhteistyössä Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK:n kanssa. Koulutuksessa käsitellään laajasti koulutuspoliittisia kysymyksiä ja niiden merkitystä yhteiskunnalle. Koulutus pyrkii kattamaan koko koulutuspolitiikan kentän. Koulutusohjelmien lisäksi vuonna 2015 järjestetään Järjestökoneisto kuntoon -koulutus SDP:n piirien toiminnanjohtajille. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä SDP:n kanssa. Koulutuksessa pohditaan järjestökoneiston kuntoon saattamista osallistavia menetelmiä käyttäen. Näin tilaisuus toimii samalla kouluttajakoulutuksena toiminnanjohtajille. Vuoden 2015 aikana järjestetään yhteistyössä SDP:n kanssa kolme huippuseminaaria talous- ja hyvinvointipolittiisista teemoista. Lisäksi järjestetään kuusi huippuseminaaria Euroopan unioniin liittyvistä teemoista. Yhteistyössä Kalevi Sorsa -säätiön kanssa järjestetään yksi huippuseminaari keväällä ja yksi syksyllä. Vuosi 2015 on eduskuntavaalivuosi, ja tämä näkyy vahvasti myös TSL:n yhteiskunnallisessa koulutuksessa. SDP:n piirit voivat hakea yhteiskunnallisen koulutuksen tukea vaalityökoulutuksiin, joissa opiskellaan muun muassa vaalityön tekemisen muotoja, varainhankintaa ja esiintymistaitoja. Yhteiskunnallisen koulutuksen tukea myönnetään myös sisällöllisiin eduskuntavaalikoulutuksiin, joissa paneudutaan eduskuntavaalien teemoihin. Yhteiskunnallisen koulutuksen tukea myönnetään myös niin sanottuihin Juttutupa-tilaisuuksiin. Juttutuvat tarjoavat tukea maailmankuvan rakentamiseen; kohtaamisia, keskusteluja, väittelyitä, totuuden etsintää ja osallistavuutta alueellisesti kattavasti ja molemmilla kotimaisilla kielillä. Vuonna 2015 suunnitellaan uusi hakemuslomake, joka helpottaa hakemusten käsittelyä ja tilaisuuksien suunnittelua. Vuonna 2015 julkaistaan yhteistyössä Into-kustannuksen kanssa neljä yhteiskunnallista kirjaa. Julkaisujen ympärille järjestetään julkistamistilaisuuksien lisäksi muitakin keskustelutilaisuuksia yhteistyössä Into-kustannuksen ja Työväenkirjallisuuden päivän kanssa.

8 8 6. Kulttuuritoiminta TSL:n kulttuuritoimintaa ja Työväen Musiikkitapahtuman kanssa toteutettavaa yhteistyötä kehitetään uuteen suuntaan. Vuonna 2015 toteutetaan Ekakerta uusien laulujen festivaali Työväen Musiikkitapahtumassa. Järjestämme lauluntekijöille suunnatun festivaalin, jossa pääosassa ovat uudet, ennen julkaisemattomat laulut sekä vielä tuntemattomat suomalaiset lauluntekijät. Festivaalin myötä taiteilijat pääsevät tuomaan tuotoksiaan yleisön kuultavaksi ja verkostoitumaan keskenään. Aloittelevat lauluntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan kurssiopinnoissa työskentelemällä ammattilaisten ohjauksessa. Paikallinen kulttuuritoiminta on TSL:ssa hyvin aktiivista. Iso osa yhteistyössä toteutetusta opintotoiminnasta suuntautuu kulttuuriin. Paikallista kulttuurityötä suunnitellaan työryhmässä, johon pyydetään mukaan opintojärjestöaktiiveja ja muita kulttuuritoiminnasta innostuneita aktiiveja. Tätä tukee myös tiivistyvä yhteistyö STM:n, TNL:n, KSR:n ja TSL:n kesken. Tavoitteena on hahmotella hyviä kulttuuritoiminnan muotoja ja tarjota niitä opintojärjestöille. Niitä kannustetaan myös toteuttamaan tapahtumia, joissa opintotoiminnassamme mukana olevat kulttuurin harrastajat pääsevät esiintymään. 7. Paikallinen toiminta ja opintojärjestöt Opintojärjestöt ovat valinneet edustajansa TSL:n hallitukseen ja edustajistoon. Tavoitteena on, että nämä opintojärjestöjen edustajat osallistuvat aktiivisesti opintojärjestöjen tilaisuuksiin vieden TSL:n terveisiä ja tuoden paikallisia ajatuksia liittoon päin. Lisäksi pyritään siihen, että nämä edustajat osallistuvat myös aktiivisesti TSL:n toiminnan ja opintojärjestötoimintaa koskevien resurssien käytön suunnitteluun. Työtä tukemaan muodostetaan teemakohtaisia työryhmiä, joihin voidaan kutsua osallistujiksi myös muita asiasta kiinnostuneita TSL-aktiiveja. Vuonna 2015 muodostetaan opintojärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämistä edistävä työryhmä, paikallisen kulttuurityön työryhmä sekä paikallista viestintää, markkinointia ja TSL-näkyvyyttä edistävä työryhmä. Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry on pyytänyt TSL:oa kumppaniksi järjestämään Kuluttajaakatemia - koulutuspilottihanketta, joka toteutetaan vuosina Mikäli Kuluttaja-akatemian pilottiprojekti menee toiveiden mukaisesti, voisivat TSL:n opintojärjestöt ja Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset ottaa pilotin jälkeen vetovastuuta Kuluttaja-akatemian järjestämisestä ympäri Suomea ja saada uutta toimintaa ja uusia sisältöjä koulutus- ja valistustoimintaansa. 8. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Tavoitteena on, että yhden puhelinnumeron ja sähköpostin takaa koulutusta järjestävät tai kampanjaa suunnittelevat TSL:n kumppanit saavat neuvontaa tapahtumien organisoimiseen, alustajien löytämiseen ja muihin TSL:n tukimahdollisuuksiin. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa hoidetaan myös kerho- ja kurssitoiminnan raportointitehtävät ja monin osin kurssihallinnointiin liittyviä tehtäviä. Ohjaus- ja neuvontapalveluyksikkö tiedottaa TSL:n palveluista ja pitää aktiivisesti yhteyttä kumppaneihin. Ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijät kouluttavat myös järjestökursseilla ja vastaavat opintojärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja opintojärjestöjen neuvonnasta.

9 Ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijöiden neuvontatyön osaamista vahvistetaan, jotta he pystyvät palvelemaan jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita tarvekohtaisesti ja monipuolisesti. Yhteistyössä T- Opistojen kanssa pohditaan neuvonnan ulottumista koko T-Opistokenttään. Ohjaus- ja neuvontapalveluhenkilöstön osuus paikallisen yhteiskunnallisen koulutustoiminnan neuvonnassa sekä Juttutupa-tilaisuuksien hallinnoinnissa kasvaa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan jäsenjärjestöille sekä muille yhdistyksille TSL:n kurssihallintojärjestelmän osalta. Myös TSL:n palveluita koskevaa materiaalia ja ohjeistusta päivitetään. Neuvontatyön saavutettavuutta netin välityksellä edistetään. Vuoden 2015 aikana ohjaus- ja neuvontatyöhön kytketään mukaan paikallisia opintojärjestöjä solmimalla sopimuksia yhteistyöhön liittyen. Yhteydenpito opintojärjestöjen ja TSL:n ohjaus- ja neuvontapalveluiden henkilöstön kesken on sujuvaa ja ajantasaista. Työelämän koulutusneuvojat -hanke Työelämän koulutusneuvojien toimintaa, ylläpitoa ja jatkuvuutta tuetaan monin tavoin vuoden 2015 aikana. Työelämän koulutusneuvonnan ohjausryhmä SAK:ssa tukee toiminnan jatkuvuutta seuraamalla hanketta ja tiedottamalla siitä. Aiemmin valmistuneen työelämän koulutusneuvojien lisäkoulutuskartoituksen tuloksista tiedotetaan ammattiliitoille ja sovitaan toimenpiteistä liittokohtaisesti. Täydennyskoulutuksen toteutuksesta vastaavat ammattiliitot. Vuoden 2015 aikana valmennetaan uusia työelämän koulutusneuvojavalmennuksen kouluttajia. Kouluttajavalmennuksen tavoite on perehtyä työelämän koulutusneuvojavalmennuksen sisältöön, tavoitteisiin ja valmennuksessa käytettäviin opetusmenetelmiin sekä perehtyä tiedonhankintalähteisiin ja verkostoitumiskohteisiin. Ajankohtaispäivät järjestetään syksyllä kolmella eri paikkakunnalla. Toteuttajina ovat SAK ja TSL yhteistyössä KSL:n kanssa. Kullakin ajankohtaispäivällä on oma alueellinen teemansa. Teemaalustukset videoidaan ja jaetaan verkossa. Työelämän koulutusneuvojatoiminnan laajenemista ja näkyvyyttä edistetään osallistumalla SAK:n ja liittojen tapahtumiin. Tavoitteena on edistää osaamisen kehittämiseen liittyvää vuoropuhelua ja siten vaikuttaa osaamisen kehittämisen toimintamallin jalkautumiseen työpaikoille Hallinto Vapaata sivistystyötä koskeva uusi laki astuu voimaan v ja antaa mahdollisuudet muuttaa merkittävästi opintokeskuksen toimintaa ja sen suhdetta omiin jäsenjärjestöihinsä sekä opintojärjestöihin. Tämä edellyttää opintokeskuksen hallinnon, erityisesti taloudellisen tuen kanavointiin luodun järjestelmän ja sen ylläpitoon keskittyneen ohjaus- ja neuvontatyön uudelleen järjestämistä. Tämän tehtävän onnistumiseksi valmistellaan v aikana TSL:n jäsen- ja opintojärjestöjä koskeva sopimusjärjestelmä, jota täydentävät TSL:n tapahtumahallintoon tehtävät muutokset. Dokumenttihallinto uudistuu arkistoinnin osalta TSL:n intranetintorin rakenteen kehittyessä. Lisäksi TSL:n lakisääteiset asiakirjat, tilinpäätökset ja tasekirjat sekä tehdyt sopimukset tallennetaan vuoden 2015 alusta lukien taloushallinto-ohjelmiston sähköiseen arkistoon. TSL:n hallinnon aikataulut tulevat esille Torille, jolloin työsuunnittelu helpottuu. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uudistettu hallintoohjesääntö. Keskustoimiston kokoustilajärjestelyt hoidetaan verkossa toimivan varausjärjestelmän avulla. Kokouspalvelut ja materiaalit tilataan keskitetysti sähköpostitse hallinnosta hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

10 10 Henkilöstöhallinto Vuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että TSL on jatkossakin reilu työpaikka, jossa kaikkien tiedot ja taidot ovat yhteisesti käytettävissä. Arjen yhteistoimintaa vahvistetaan ja uudistettu palkkarakenne tulee voimaan toimintavuoden alussa. Myös uusi henkilöstö- ja palkkaohjelma otetaan käyttöön vuoden alusta. YT-lain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat päivitetään vuoden 2015 aikana. Koulutussuunnitelman pohjaksi tehdään osaamiskartoitus. Tasa-arvosuunnitelma valmistellaan henkilöstökyselyn pohjalta, ja samalla kartoitetaan TSL:n ikäohjelman laatimisen edellytyksiä. Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Virikeseteleiden lisäksi hankitaan liikuntaseteleitä käytettäväksi alueilla, joilla ei ole vaihtoehtoja setelikäyttöön. Muilta osin henkilöstöedut säilyvät ennallaan lounasseteleiden korotusta lukuun ottamatta. Tietohallinto Vuonna 2015 otetaan käyttöön uusia ohjelmistoja ja kehitetään Tapahtumahallintoa. Kaikkiin ohjelmistoja laitepäivityksiin varataan ennalta käyttäjille ilmoitettavat päivät. Työvälineitä hankitaan päivitettyä hankintasuunnitelmaa noudattaen. Tapahtumahallinnon raportointi ja tilitykset jaksotetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti, ja sisäiseen tarkastukseen kehitetään toimiva järjestelmä. Tavoitteena on, että tilitykset saadaan asiakkaille aiempaa nopeammin. Tietohallinnossa varaudutaan rahoituslain muutoksen mahdollisesti vaatimiin muutostöihin raportoinnissa. Taloushallinto Rahoittajien määrittämät tilitystavat huomioidaan käyttöön otetun ohjelmiston raporttimalleissa. Automaattinen tiedonsiirto tapahtumahallinnosta taloushallintoon vähentää virhemahdollisuuksia olennaisesti. Koko henkilöstö koulutetaan uuteen ostolaskuohjelmaan, ja päälliköt koulutetaan raportoinnin täysmittaiseen hyödyntämiseen. Tämä varmentaa kirjanpidon kuluseurannan oikeellisuuden. Vuoden 2015 alusta siirrytään kirjaamaan saadut avustukset käyttöaikansa mukaisesti kuukausitasolla kustannuspaikoille, jolloin todellinen tulos näkyy ajan tasalla kuukausittain. Kassavirtaseurantaa jatketaan ja tarkennetaan.

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Hallitus 15.12.2015 1 2 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen... 3 2. Viestintä... 4 3. Kansainvälinen yhteistyö... 6 4. Hankekeskus ja hankkeet... 7 5. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Koulutusasiainvaliokunta

Koulutusasiainvaliokunta Mietintö 1 (6) Koulutusasiainvaliokunta Yleinen koulutuspolitiikka ja ammatillinen edunvalvonta Esitykset 6.1.1 6.1.11 Kaikella koulutustoiminnallaan liitto tähtää siihen, että edunvalvonta- ja järjestötyö

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot