Toimintasuunnitelma vuodelle Hallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus

2 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen Viestintä Kansainvälinen yhteistyö Hankekeskus ja hankkeet Koulutustoiminta Kulttuuritoiminta Paikallinen toiminta ja opintojärjestöt Ohjaus- ja neuvontapalvelut Hallinto

3 3 1. Toiminnan johtaminen TSL:n toiminnan kehittämistä tarpeeseen vastaavaksi ja yhä enemmän paikallisella tasolla toteutuvaksi jatketaan. Kehittämisen tavoitteena on lisätä toimintaa ja suunnata resursseja sinne, missä tapahtuu. Yhdessä tekemisen ajatus kattaa sekä jäsenjärjestöt että opintojärjestöt. Pyrkimyksiä toteutetaan edustajiston hyväksymän strategian ja sitä tukevan opintojärjestöstrategian ohjaamina. Vuonna 2015 vahvistetaan erityisesti paikallisen toiminnan tukea ja ohjausta, yhteiskunnallista koulutusta ja TSL:n hankekeskuksen toimintaa. TSL:n toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa erityisesti rahoituksen näkökulmasta. Yhteiskunnan koulutusta koskevien säästötoimenpiteiden vuoksi toimintaan odotettavissa olevat valtionosuudet vähenevät toimintavuonna. Vapaan sivistystyön lainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta, joten omat toimintajärjestelmämme pitää uudistaa lainsäädännön antamia mahdollisuuksia vastaaviksi pikaisella aikataululla. Henkilöstön määrän pienentyessä syntyy myös tarpeita edelleen kehittää ja tiivistää toiminnallisia rakenteita. Työ yhä sujuvampien sähköisen asioinnin järjestelmien, uudistuvien toimintamallien ja ymmärrettävien ohjeistusten eteen jatkuu. Samalla kehitetään toiminnan laatua, palveluprosesseja ja toiminnan suunnittelu- ja sopimisjärjestelmiä sekä käynnistetään auditointiyhteistyö OK-opintokeskuksen kanssa. Uusi verkko-oppimisympäristömme Liittokampus nousee yhä merkittävämmäksi koulutuksen toteutuksen työvälineeksi. Se mahdollistaa toimijoiden yhteisen verkko- ja monimuotokoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja yhteisten oppimateriaalien jakamisen. Yhteisellä kampuksella on tulevaisuudessa iso merkitys koulutuksen resurssien suuntaamisessa ennakoivaan kehitystyöhön. Vuonna 2019 TSL täyttää 100 vuotta. Valmistautuminen juhlavuoteen käynnistyy monin eri tavoin jo strategiakauden alussa. Uuden laulun festivaali Ekakerta on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2015 Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä Valkeakoskella. Työväenliike valmistautuu myös vuosien 1917 ja 1918 tapahtumien juhlavuosien viettoon. Traagisissa olosuhteissa saavutetut parannukset työväestön elinoloihin vaativat kalliin uhrin. TSL osallistuu perustettavan neuvottelukunnan kautta juhlallisuuksien valmisteluihin. Vuonna 2015 luodaan uudenlaista tapaa toteuttaa TSL:n perustehtävää kaksikielisyyden osalta. Ruotsinkielisen sihteeristön toimintaa ja tehtäviä tarkastellaan suhteessa SAK:n ruotsinkielisen sihteeristön sekä TSL:n ruotsinkielisten opintojärjestöjen toimintaan. Pyrkimyksenä on kytkeä ruotsinkielinen toiminta yhä vahvemmin luontevaksi osaksi TSL:n perustoimintaa. Ruotsinkielisten opintojärjestöjen osallisuus ja toimintamahdollisuudet nähdään osana opintojärjestötyötä, yhteiskunnallisessa koulutustoiminnassa varmistetaan mahdollisuus toteuttaa toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä ja tilauskurssitoiminnassa vahvistetaan ruotsinkielisten koulutustuotteiden mahdollisuutta. Ohjaus- ja neuvontatyötä sekä TSL:n palveluita tukevaa materiaalia pyritään entistä enemmän tuottamaan myös ruotsinkieliselle käyttäjäkunnalle. Kansainväliset yhteydet ovat TSL:n menestymiselle tärkeitä. Pohjolan TSL:n (ABF i Norden) konferenssi järjestetään Suomessa maaliskuussa ja vuosikokous syksyllä Tanskassa. Kansainvälisen kattojärjestön IFWEA:n kongressi puolestaan järjestetään joulukuussa Perussa. Kokouksen merkittävyyttä lisää se, että IFWEA:n pitkäaikainen puheenjohtaja. Kokouksessa päätetään myös, saako TSL jatkossakin paikan IFWEA:n hallituksessa.

4 4 2. Viestintä Sisäisen viestinnän tehtävänä on varmistaa, että kaikilla toimijoilla on jaettu käsitys kokonaisuudesta. Näin yhteisöllisyys ja yhteinen toiminta kasvavat. Ulkoisella viestinnällä pyritään TSL:n näkyvyyden kasvamiseen ja TSL-brändin vahvistamiseen. Viestintää hoitaa TSL:n viestintätyöryhmä. Sisäisen viestinnän pääväylä on intranettimme Tori. Käyttäjien aktiivisuutta Torilla pyritään kasvattamaan ohjauksella ja kannustuksella. Henkilökunnalle ja opintojärjestöille järjestetään jatkossakin kerran kuussa yhteinen aamukahvi-tilaisuus, joka toimii osana arjen yhteistoimintaa. Aamukahveille voi osallistua myös verkon välityksellä. Opintojärjestöjen suuntaan tiedotetaan lisäksi opintojärjestökirjeellä noin kerran kuussa. Lisäksi vuonna 2015 pohditaan Lync-järjestelmälle tarkempaa käyttötarkoitusta osana sisäistä viestintää. Jäsenjärjestöjen suuntaan merkittävänä viestintäkanavana toimivat vuosittaiset liittoneuvottelut, joita jatketaan ja kehitetään. Liittoneuvotteluihin sisällytetään toimintavuonna muitakin jäsenjärjestöjä kuin ammattiliittoja. Kotisivut on merkittävä ulkoisen viestinnän kanava. Vuoden 2015 aikana kotisivut uudistetaan ulkoasultaan modernimmaksi ja käytettävyydeltään paremmin jäsenjärjestöjen tarpeeseen vastaavaksi. Lisäksi TSL uutiskirje lähetetään tilaajille noin kerran kuussa. TSL:n näkyvyyttä edistää myös verkkolehti Aikamerkki. Aikamerkki on moderni verkkojulkaisu, joka tehdään kunnianhimoisin journalistisin kriteerein. Aikamerkki on yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se ei ole uutislehti. Vuonna 2015 tavoitteena on julkaista vähintään yksi artikkeli/aineisto kuussa. TSL:n YouTube-kanavan käyttöä lisätään aktiivisesti. Kanava päivittyy automaattisesti Aikamerkin videojuttujen myötä, mutta sinne pyritään päivittämään muutakin sisältöä noin neljästi vuodessa. Muutakin sosiaalisen median näkyvyyttä tullaan lisäämään esimerkiksi Facebookin käyttöä tehostamalla. Näkyvyyttä messuilla ja tapahtumissa lisätään vuonna Messuista ja tapahtumista laaditaan vuosikalenteri ja lisäksi hankitaan toimiva messusetti. Liittojen lehtien ilmestymisaikataulut ja ilmoitushinnat kootaan yhteen, ja ilmoittelusta liittojen lehdissä laaditaan vuosisuunnitelma. 3. Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliseen toimintaan kuuluu tiivis yhteistyö pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kattojärjestössämme sekä kansainväliset koulutusohjelmat Genevekoulu ja nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus Youth Global Awareness Program YGAP. TSL on aktiivinen toimija pohjoismaisessa ABF Norden -yhteistyössä. Keväällä 2015 TSL järjestää ABF Nordenin konferenssin Suomessa, ja syksyllä osallistutaan Tanskassa järjestettävään vuosikokoukseen. Toimintavuoden aikana pohditaan esimerkiksi yhteistä strategiaa pohjoismaiselle toiminnalle. TSL osallistuu myös pohjoismaisen tutkimusryhmän työskentelyyn. Eurooppalaisen SOLIDAR-verkoston kanssa tehtävässä yhteistyössä TSL painottaa erityisesti osallistumista koulutus -sektorilla tapahtuvaan yhteistyöhön. Myös mahdollisissa yhteisissä hankkeissa voidaan olla mukana.

5 5 TSL osallistuu aktiivisesti myös maailmanlaajuisen järjestömme IFWEA:n toimintaan. Kari Anttila on IFWEA:n hallituksen jäsen, ja hallitustyöskentelyn lisäksi yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi YGAP - koulutuksen tiimoilta. Joulukuussa 2015 TSL osallistuu IFWEA:n liittokokoukseen Perussa. Genevekoulu pohjoismainen kansanopisto Pohjoismainen Genevekoulu on suunnattu erityisesti nuorille ammattiyhdistysaktiiveille. Genevekoulun tavoitteena on perehtyä YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILO:n työhön ja oppia ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista globaalissa maailmassa. Genevekoulun rehtorina toimii vuonna 2015 TSL:n hankekeskuksen päällikkö. TSL osallistuu myös aktiivisesti päätöksentekoon Genevekoulun hallituksessa. Osallistujien rekrytointiin panostetaan erityisesti vuoden 2015 kurssia silmällä pitäen. Youth Global Awareness Program YGAP Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus järjestetään marraskuussa 2015 Etelä-Afrikassa. Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssilla tutustutaan Etelä-Afrikan ja pohjoismaiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Lisäksi luodaan hyviä verkostoja pohjoismaisten ammattiyhdistysaktiivien sekä Etelä-Afrikan ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vuonna 2015 järjestetään yhteinen tilaisuus kaikille niille, jotka ovat osallistuneet YGAP-kursseille. Tilaisuudessa pohditaan, miten kurssilla opittua saadaan paremmin jaettua omissa järjestöissä ja laajemminkin Suomessa. Näin yhä useammalle pystytään tarjoamaan mahdollisuus kansainvälistyä kotimaassa. 4. Hankekeskus ja hankkeet Hankekeskus TSL:n hankekeskuksen tehtävänä on synnyttää ammattiliittojen strategioiden mukaisia ja tarpeeseen vastaavia hankkeita. Hankekeskuksen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jota johtaa SAK. Ohjausryhmän tehtävänä on kartoittaa hanketarpeita, koota ja kehitellä hankeaihioita, kutsua koolle eri hankevalmisteluja työstäviä työryhmiä ja olla resurssina hankesuunnittelulle. Hankekeskuksen tehtävänä on analysoida jatkuvasti hanketarpeita, jolloin sopivan rahoitushaun avautuessa hankevalmistelu voidaan viimeistellä hankehakemukseksi. Hankekeskuksen tavoitteena on vuoden 2015 aikana saada vähintään kaksi myönteistä hankerahoituspäätöstä. Hankekeskus järjestää tilauksesta koulutusta projektisuunnittelusta ja projektijohtamisesta. TSL:lla on käynnissä myös omia hankkeita, jotka toteutetaan itse tai yhteistyökumppanien kanssa. Oppimisvaikeudet työpaikalla kartoitushanke (Nordplus Vuxen) TSL koordinoi ja toteuttaa yhdessä SAK:n, KSL:n sekä pohjoismaisten partnereiden (AOF Norge, ABF Sverige, Mimir Island) kanssa vuosina kartoitushanketta, jonka tavoitteena on selvittää, tunnistetaanko työpaikoilla työntekijöiden oppimisvaikeuksia ja onko työpaikoilla käytettävissä oppimista ja työntekoa tukevia apuvälineitä. Hankkeen raportti ja tulokset julkistetaan Helsingissä tammikuussa 2015 pidettävässä loppuseminaarissa. Sen tavoitteena on keskustella johtopäätöksistä ja esittää suosituksia erilaisten oppijoiden edunvalvonnan edistämiseksi työpaikoilla. Verkosta virtaa -hanke ikäihmisille EKL:n kanssa aloitetaan, jos rahoitus järjestyy, kolmevuotinen Verkosta virtaa -hanke ikäihmisten tietotekniikkataitojen ja verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

6 EAKR Tietotekniikkahanke haavoittuville ryhmille Syksyllä 2014 tehdään hankehakemus Osuvaa osaamista -ohjelmaan, jossa kumppanina on Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry. Muitakin kumppaneita etsitään.tavoitteena on tarjota tieto- ja viestintätekniikan riittävä osaaminen haavoittuville ryhmille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä. Hankkeen avulla pyritään mahdollisimman sujuvaan siirtymiseen työelämään tai jatko-opintoihin. Kestävä työ -koulutushanke Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat allekirjoittaneet Kestävän kehityksen sitoumuksen. Sitoumusta toteuttaakseen Palkansaajakeskusjärjestöt ovat tilanneet TSL:lta ja TJS-Opintokeskukselta koulutushankkeen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sitoumuksen mukainen Kestävä työ - koulutuspaketti ammattiliittojen luottamushenkilöiden käyttöön sekä järjestetään kaksi pilottikoulutusta ammattiliittojen omille kouluttajille Koulutustoiminta Koulutus- ja palvelutarjonnan kehittämistä tilauspohjaiseksi jatketaan edelleen. Tällä tavalla koulutukset osuvat entistä paremmin jäsenjärjestöjen aitoihin kehittämistarpeisiin. Kevään aikana tehtävä liittokierros on tärkeässä roolissa koulutus- ja kehittämistarpeiden selvittämisessä sekä järjestöyhteistyön syventämisessä. Vuonna 2015 kehitetään erityisesti yhteiskunnallista koulutusta, mediakoulutuksia ja Studio Femman toimintaa. Keväällä tarjotaan jäsenjärjestöjen eduskuntavaaliehdokkaille mahdollisuutta tuottaa studiossa vaalivideoita ja videoblogeja. Myös tieto- ja viestintätekniikan koulutusta kehitetään. Lisäksi suunnitellaan uusia monimuotoisia valokuvaus- ja videokoulutuksia sekä koulutusta julkaisujen tekemiseen. Tietoyhteiskuntakoulutus Tietotekniikkakoulutus on isojen haasteiden edessä. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen poistuminen tutkintoon johtamattomalta koulutukselta sekä tietokoneen korttikoulutusten kysynnän dramaattinen putoaminen pakottaa miettimään täysin uusia koulutustuotteita ja kohderyhmiä. Yksi tärkeä kehittämisalue on ammattiosastojen, paikallisten yhdistysten ja järjestöjen koulutustarpeeseen vastaaminen. Vuosien saatossa TSL on kouluttanut suuren osan EKL:n yhdistyksistä yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon ja sähköisiin toimintatapoihin. Yhdistysavaimen toimintojen ja ennen kaikkea Yhdistysavaimen Rekisterin toimintojen kehityttyä laajaksi viesti-, jäsenasioiden ja talouden hoidon keskukseksi on ilmennyt tarve isolle täydennyskoulutuskierrokselle. Vuonna 2015 järjestetään 20 kahden päivän koulutusta eri puolilla Suomea. Se tarkoittaa noin 150 yhdistyksen ja opiskelijan koulutusta. PAMin kahden ison valtakunnallisen ammattiosaston kanssa toteutettiin vuonna Vuonna 2015 tästä koulutuksesta kehitetään monistettava ja muunneltava muoto muidenkin liittojen ammattiosastojen opitaan uusia tapoja tehostaa ja helpottaa toiminnan suunnittelua ja kokousrutiineita. Suuri osa johtokunnan tai hallituksen toiminnan suunnittelusta viedään verkkoon. Myös osa kokouksista hoidetaan verkkokokouksina. Tavoitteena on mm. vähentää turhaa matkustamista ja tehostaa ajan käyttöä. Työelämä- ja järjestökoulutus Koulutusten sisältöjen, pedagogiikan ja koulutusmuotojen kehittämisessä otetaan entistä paremmin huomioon digitalisaation mahdollisuudet ja uhat luottamustehtävien hoitamisessa. Tieto- ja viestintätekniikan koulutusta yhdistetään työelämä- ja järjestökoulutukseen. Jäsenjärjestöjen henkilöstökoulutusten sisältöjä kehitetään, koulutuksia tuotteistetaan ja markkinointia kehitetään. Tällä saralla tiivistetään yhteistyötä SAK:n Kehittämiskeskuksen kanssa.

7 7 Ay-politiikka projekti toteutetaan yhteistyössä SAK:n liittojen sd-toimijoiden kanssa. Projektin tavoitteena on virkistää ryhmätoimintaa sekä luoda yhteishenkeä ja taistelutahtoa. Projekti kestää 4 vuotta ( ), ja sen aikana järjestetään yhteinen kaksipäiväinen tilaisuus noin 300 osallistujalle joka vuosi. Ruotsinkielistä kurssitoimintaa toteutetaan uudenlaisella yhteistyöllä ja työnjaolla SAK:n kanssa. Tavoitteena on, että ruotsinkielistä kurssitoimintaa ei järjestetä erillisenä tarjontana SAK:n ja TSL:n toimesta, vaan ruotsinkielinen SAK:laisen jäsenistön tarpeisiin vastaava koulutus järjestetään yhdessä. Verkkokoulutus Vuonna 2015 kehitetään uusia verkko- ja monimuotokoulutuksia. Tietokoneen A-kortti -tutkinnon sisällöistä tehdään verkkokurssi, jota voi opiskella itsenäisenä tai ohjattuna. Kurssista voi tehdä myös monimuotoisen, jolloin verkkoaineisto täydentää lähiopetusta ja mahdollistaa etätehtävien tekemisen. TEAM-liiton kanssa puolestaan rakennetaan uusien luottamusmiesten starttikurssi verkkoon. Suomea työssä -hankkeen materiaaleista tehdään vuorovaikutteinen itseopiskelukurssi verkkoon. Kurssi vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi, mutta osallistuminen on ilmaista ja kaikille avointa. Uudet verkkokurssit liitetään Työelämän verkko-opiston tarjontaan. Yhteiskunnallinen koulutus Vuonna 2015 toteutetaan koulutusohjelmat Poliittinen korkeakoulu Poliko ja Koulutuspoliittinen korkeakoulu Kopoko. Poliittinen korkeakoulu Poliko on 1,5 vuotta kestävä koulutusohjelma niille, jotka ovat suunnitelleet uraa työväenliikkeessä. Vuonna 2015 Polikon toinen vuosikurssi viedään loppuun ja kolmas vuosikurssi aloitetaan. Poliko järjestetään yhteistyössä SDP:n, Työväen Akatemian, Voionmaan Opiston ja Palkansaajien Opintoyhdistyksen kanssa. Uutena koulutusohjelmana aloitetaan Koulutuspoliittinen korkeakoulu Kopoko, joka järjestetään yhteistyössä Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK:n kanssa. Koulutuksessa käsitellään laajasti koulutuspoliittisia kysymyksiä ja niiden merkitystä yhteiskunnalle. Koulutus pyrkii kattamaan koko koulutuspolitiikan kentän. Koulutusohjelmien lisäksi vuonna 2015 järjestetään Järjestökoneisto kuntoon -koulutus SDP:n piirien toiminnanjohtajille. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä SDP:n kanssa. Koulutuksessa pohditaan järjestökoneiston kuntoon saattamista osallistavia menetelmiä käyttäen. Näin tilaisuus toimii samalla kouluttajakoulutuksena toiminnanjohtajille. Vuoden 2015 aikana järjestetään yhteistyössä SDP:n kanssa kolme huippuseminaaria talous- ja hyvinvointipolittiisista teemoista. Lisäksi järjestetään kuusi huippuseminaaria Euroopan unioniin liittyvistä teemoista. Yhteistyössä Kalevi Sorsa -säätiön kanssa järjestetään yksi huippuseminaari keväällä ja yksi syksyllä. Vuosi 2015 on eduskuntavaalivuosi, ja tämä näkyy vahvasti myös TSL:n yhteiskunnallisessa koulutuksessa. SDP:n piirit voivat hakea yhteiskunnallisen koulutuksen tukea vaalityökoulutuksiin, joissa opiskellaan muun muassa vaalityön tekemisen muotoja, varainhankintaa ja esiintymistaitoja. Yhteiskunnallisen koulutuksen tukea myönnetään myös sisällöllisiin eduskuntavaalikoulutuksiin, joissa paneudutaan eduskuntavaalien teemoihin. Yhteiskunnallisen koulutuksen tukea myönnetään myös niin sanottuihin Juttutupa-tilaisuuksiin. Juttutuvat tarjoavat tukea maailmankuvan rakentamiseen; kohtaamisia, keskusteluja, väittelyitä, totuuden etsintää ja osallistavuutta alueellisesti kattavasti ja molemmilla kotimaisilla kielillä. Vuonna 2015 suunnitellaan uusi hakemuslomake, joka helpottaa hakemusten käsittelyä ja tilaisuuksien suunnittelua. Vuonna 2015 julkaistaan yhteistyössä Into-kustannuksen kanssa neljä yhteiskunnallista kirjaa. Julkaisujen ympärille järjestetään julkistamistilaisuuksien lisäksi muitakin keskustelutilaisuuksia yhteistyössä Into-kustannuksen ja Työväenkirjallisuuden päivän kanssa.

8 8 6. Kulttuuritoiminta TSL:n kulttuuritoimintaa ja Työväen Musiikkitapahtuman kanssa toteutettavaa yhteistyötä kehitetään uuteen suuntaan. Vuonna 2015 toteutetaan Ekakerta uusien laulujen festivaali Työväen Musiikkitapahtumassa. Järjestämme lauluntekijöille suunnatun festivaalin, jossa pääosassa ovat uudet, ennen julkaisemattomat laulut sekä vielä tuntemattomat suomalaiset lauluntekijät. Festivaalin myötä taiteilijat pääsevät tuomaan tuotoksiaan yleisön kuultavaksi ja verkostoitumaan keskenään. Aloittelevat lauluntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan kurssiopinnoissa työskentelemällä ammattilaisten ohjauksessa. Paikallinen kulttuuritoiminta on TSL:ssa hyvin aktiivista. Iso osa yhteistyössä toteutetusta opintotoiminnasta suuntautuu kulttuuriin. Paikallista kulttuurityötä suunnitellaan työryhmässä, johon pyydetään mukaan opintojärjestöaktiiveja ja muita kulttuuritoiminnasta innostuneita aktiiveja. Tätä tukee myös tiivistyvä yhteistyö STM:n, TNL:n, KSR:n ja TSL:n kesken. Tavoitteena on hahmotella hyviä kulttuuritoiminnan muotoja ja tarjota niitä opintojärjestöille. Niitä kannustetaan myös toteuttamaan tapahtumia, joissa opintotoiminnassamme mukana olevat kulttuurin harrastajat pääsevät esiintymään. 7. Paikallinen toiminta ja opintojärjestöt Opintojärjestöt ovat valinneet edustajansa TSL:n hallitukseen ja edustajistoon. Tavoitteena on, että nämä opintojärjestöjen edustajat osallistuvat aktiivisesti opintojärjestöjen tilaisuuksiin vieden TSL:n terveisiä ja tuoden paikallisia ajatuksia liittoon päin. Lisäksi pyritään siihen, että nämä edustajat osallistuvat myös aktiivisesti TSL:n toiminnan ja opintojärjestötoimintaa koskevien resurssien käytön suunnitteluun. Työtä tukemaan muodostetaan teemakohtaisia työryhmiä, joihin voidaan kutsua osallistujiksi myös muita asiasta kiinnostuneita TSL-aktiiveja. Vuonna 2015 muodostetaan opintojärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämistä edistävä työryhmä, paikallisen kulttuurityön työryhmä sekä paikallista viestintää, markkinointia ja TSL-näkyvyyttä edistävä työryhmä. Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry on pyytänyt TSL:oa kumppaniksi järjestämään Kuluttajaakatemia - koulutuspilottihanketta, joka toteutetaan vuosina Mikäli Kuluttaja-akatemian pilottiprojekti menee toiveiden mukaisesti, voisivat TSL:n opintojärjestöt ja Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset ottaa pilotin jälkeen vetovastuuta Kuluttaja-akatemian järjestämisestä ympäri Suomea ja saada uutta toimintaa ja uusia sisältöjä koulutus- ja valistustoimintaansa. 8. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Tavoitteena on, että yhden puhelinnumeron ja sähköpostin takaa koulutusta järjestävät tai kampanjaa suunnittelevat TSL:n kumppanit saavat neuvontaa tapahtumien organisoimiseen, alustajien löytämiseen ja muihin TSL:n tukimahdollisuuksiin. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa hoidetaan myös kerho- ja kurssitoiminnan raportointitehtävät ja monin osin kurssihallinnointiin liittyviä tehtäviä. Ohjaus- ja neuvontapalveluyksikkö tiedottaa TSL:n palveluista ja pitää aktiivisesti yhteyttä kumppaneihin. Ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijät kouluttavat myös järjestökursseilla ja vastaavat opintojärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja opintojärjestöjen neuvonnasta.

9 Ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijöiden neuvontatyön osaamista vahvistetaan, jotta he pystyvät palvelemaan jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita tarvekohtaisesti ja monipuolisesti. Yhteistyössä T- Opistojen kanssa pohditaan neuvonnan ulottumista koko T-Opistokenttään. Ohjaus- ja neuvontapalveluhenkilöstön osuus paikallisen yhteiskunnallisen koulutustoiminnan neuvonnassa sekä Juttutupa-tilaisuuksien hallinnoinnissa kasvaa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan jäsenjärjestöille sekä muille yhdistyksille TSL:n kurssihallintojärjestelmän osalta. Myös TSL:n palveluita koskevaa materiaalia ja ohjeistusta päivitetään. Neuvontatyön saavutettavuutta netin välityksellä edistetään. Vuoden 2015 aikana ohjaus- ja neuvontatyöhön kytketään mukaan paikallisia opintojärjestöjä solmimalla sopimuksia yhteistyöhön liittyen. Yhteydenpito opintojärjestöjen ja TSL:n ohjaus- ja neuvontapalveluiden henkilöstön kesken on sujuvaa ja ajantasaista. Työelämän koulutusneuvojat -hanke Työelämän koulutusneuvojien toimintaa, ylläpitoa ja jatkuvuutta tuetaan monin tavoin vuoden 2015 aikana. Työelämän koulutusneuvonnan ohjausryhmä SAK:ssa tukee toiminnan jatkuvuutta seuraamalla hanketta ja tiedottamalla siitä. Aiemmin valmistuneen työelämän koulutusneuvojien lisäkoulutuskartoituksen tuloksista tiedotetaan ammattiliitoille ja sovitaan toimenpiteistä liittokohtaisesti. Täydennyskoulutuksen toteutuksesta vastaavat ammattiliitot. Vuoden 2015 aikana valmennetaan uusia työelämän koulutusneuvojavalmennuksen kouluttajia. Kouluttajavalmennuksen tavoite on perehtyä työelämän koulutusneuvojavalmennuksen sisältöön, tavoitteisiin ja valmennuksessa käytettäviin opetusmenetelmiin sekä perehtyä tiedonhankintalähteisiin ja verkostoitumiskohteisiin. Ajankohtaispäivät järjestetään syksyllä kolmella eri paikkakunnalla. Toteuttajina ovat SAK ja TSL yhteistyössä KSL:n kanssa. Kullakin ajankohtaispäivällä on oma alueellinen teemansa. Teemaalustukset videoidaan ja jaetaan verkossa. Työelämän koulutusneuvojatoiminnan laajenemista ja näkyvyyttä edistetään osallistumalla SAK:n ja liittojen tapahtumiin. Tavoitteena on edistää osaamisen kehittämiseen liittyvää vuoropuhelua ja siten vaikuttaa osaamisen kehittämisen toimintamallin jalkautumiseen työpaikoille Hallinto Vapaata sivistystyötä koskeva uusi laki astuu voimaan v ja antaa mahdollisuudet muuttaa merkittävästi opintokeskuksen toimintaa ja sen suhdetta omiin jäsenjärjestöihinsä sekä opintojärjestöihin. Tämä edellyttää opintokeskuksen hallinnon, erityisesti taloudellisen tuen kanavointiin luodun järjestelmän ja sen ylläpitoon keskittyneen ohjaus- ja neuvontatyön uudelleen järjestämistä. Tämän tehtävän onnistumiseksi valmistellaan v aikana TSL:n jäsen- ja opintojärjestöjä koskeva sopimusjärjestelmä, jota täydentävät TSL:n tapahtumahallintoon tehtävät muutokset. Dokumenttihallinto uudistuu arkistoinnin osalta TSL:n intranetintorin rakenteen kehittyessä. Lisäksi TSL:n lakisääteiset asiakirjat, tilinpäätökset ja tasekirjat sekä tehdyt sopimukset tallennetaan vuoden 2015 alusta lukien taloushallinto-ohjelmiston sähköiseen arkistoon. TSL:n hallinnon aikataulut tulevat esille Torille, jolloin työsuunnittelu helpottuu. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uudistettu hallintoohjesääntö. Keskustoimiston kokoustilajärjestelyt hoidetaan verkossa toimivan varausjärjestelmän avulla. Kokouspalvelut ja materiaalit tilataan keskitetysti sähköpostitse hallinnosta hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

10 10 Henkilöstöhallinto Vuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että TSL on jatkossakin reilu työpaikka, jossa kaikkien tiedot ja taidot ovat yhteisesti käytettävissä. Arjen yhteistoimintaa vahvistetaan ja uudistettu palkkarakenne tulee voimaan toimintavuoden alussa. Myös uusi henkilöstö- ja palkkaohjelma otetaan käyttöön vuoden alusta. YT-lain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat päivitetään vuoden 2015 aikana. Koulutussuunnitelman pohjaksi tehdään osaamiskartoitus. Tasa-arvosuunnitelma valmistellaan henkilöstökyselyn pohjalta, ja samalla kartoitetaan TSL:n ikäohjelman laatimisen edellytyksiä. Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Virikeseteleiden lisäksi hankitaan liikuntaseteleitä käytettäväksi alueilla, joilla ei ole vaihtoehtoja setelikäyttöön. Muilta osin henkilöstöedut säilyvät ennallaan lounasseteleiden korotusta lukuun ottamatta. Tietohallinto Vuonna 2015 otetaan käyttöön uusia ohjelmistoja ja kehitetään Tapahtumahallintoa. Kaikkiin ohjelmistoja laitepäivityksiin varataan ennalta käyttäjille ilmoitettavat päivät. Työvälineitä hankitaan päivitettyä hankintasuunnitelmaa noudattaen. Tapahtumahallinnon raportointi ja tilitykset jaksotetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti, ja sisäiseen tarkastukseen kehitetään toimiva järjestelmä. Tavoitteena on, että tilitykset saadaan asiakkaille aiempaa nopeammin. Tietohallinnossa varaudutaan rahoituslain muutoksen mahdollisesti vaatimiin muutostöihin raportoinnissa. Taloushallinto Rahoittajien määrittämät tilitystavat huomioidaan käyttöön otetun ohjelmiston raporttimalleissa. Automaattinen tiedonsiirto tapahtumahallinnosta taloushallintoon vähentää virhemahdollisuuksia olennaisesti. Koko henkilöstö koulutetaan uuteen ostolaskuohjelmaan, ja päälliköt koulutetaan raportoinnin täysmittaiseen hyödyntämiseen. Tämä varmentaa kirjanpidon kuluseurannan oikeellisuuden. Vuoden 2015 alusta siirrytään kirjaamaan saadut avustukset käyttöaikansa mukaisesti kuukausitasolla kustannuspaikoille, jolloin todellinen tulos näkyy ajan tasalla kuukausittain. Kassavirtaseurantaa jatketaan ja tarkennetaan.

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Hallitus 15.12.2015 1 2 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen... 3 2. Viestintä... 4 3. Kansainvälinen yhteistyö... 6 4. Hankekeskus ja hankkeet... 7 5. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty hallituksessa 11.12.13

Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty hallituksessa 11.12.13 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty hallituksessa 11.12.13 2 1. TOIMINTASUUNNITELMAN RAKENNE... 3 1.1 Osa I... 3 TSL:n Edustajiston hyväksymät toiminnan suuntaviivat vuosille 2013 2014... 3 1.2 Osa II...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Hyvä JHL:n jäsen, TERVETULOA TSL:n koulutuksiin myös vuonna 2016

Hyvä JHL:n jäsen, TERVETULOA TSL:n koulutuksiin myös vuonna 2016 Hyvä JHL:n jäsen, TERVETULOA TSL:n koulutuksiin myös vuonna 2016 Ilmoittautumiset http://www.tsl.fi/koulutus/kurssit/ tai puh. 020 745 7611 tai neuvonta@tsl.fi JHL tukee jäsentensä osallistumista maksamalla

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAMINEN...

TOIMINNANJOHTAMINEN... Toimintakertomus 2014 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.4.15 ja edustajiston kokouksessa 8.6.2015 1 1 TOIMINNANJOHTAMINEN... 4 Yhteiskunnalliset kampanjat... 6 Kansainvälinen toiminta... 8 Hankekeskus...

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Visio ja missio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Hankkia

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari 17.3.2015 Kuopio Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot