Seudullinen matkailu- ja virkistysalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullinen matkailu- ja virkistysalue"

Transkriptio

1 Seudullinen matkailu- ja virkistysalue

2 Taustat Vuonna 2004 suurin osa Koitelin virkistys- ja retkeilyalueesta siirtyi Metsähallitukselta Kiimingin kunnan omistukseen. Varmistaakseen tämän luonnonkauniin koskialueen kehittymisen Oulun seudun matkailukohteena tehtiin kunnan ja alueen muiden toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kesken päätös laatia kokonaissuunnitelma seudullisen matkailu- ja virkistysalueen toteuttamisesta sekä siihen liittyvistä yhteistyökuvioista. Kokonaissuunnitelmassa on kartoitettu liiketoiminnan mahdollisuuksia Koitelissa ja sen lähiympäristössä. Tällä hetkellä alueen kehittäminen on hyvin ajankohtaista mm. länsirannalle syntyvän Ruusulaakson ryhmäpuutarha-alueen ja sen tuomien haasteiden myötä. Tavoitteena on, että Koitelin alue saavuttaa täyden valmiutensa seudullisena matkailu- ja virkistysalueena vuoteen 2015 mennessä. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon Koitelin alueelle aikaisemmin laaditut kehittämissuunnitelmat. Suunnitelman laatijana on ollut Pöyry Environment Oy, ympäristö- ja yhdyskuntasektorin konsultti- ja suunnittelutoimisto. Työtä on aktiivisesti ohjannut hanketta varten asetettu ohjausryhmä. Työn sisältöön ovat vaikuttaneet myös Kiimingin ja Ouluseudun yritykset. Koitelin sijainti Koitelin koskialue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kiimingin kunnassa vilkkaasti liikennöidyn VT20:n (Kuusamontien) varrella. Koitelista on matkaa Kiimingin kuntakeskustaan viisi kilometriä, Ouluun 20 kilometriä. Koitelin alue on Kiiminkijoen merkittävin koskialue, joka koostuu useista erikokoisista saarista. Sitä voi pitää maisemallisesti ainutlaatuisena, sillä se on ainoita vapaana virtaavia koskia Pohjois-Pohjanmaalla. Kiiminkijoki on kokonaisuutena merkitty maakuntakaavaan arvokkaaksi vesistöksi ja Natura verkostoon kuuluvaksi alueeksi. Alue on kaavoitettu matkailuja virkistyskäyttöön. Nykytilanne Tällä hetkellä Koitelin matkailu- ja virkistysalueella vierailee vuositasolla noin henkilöä. Eniten kävijöitä on kesäaikana. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat virkistyskävijät, retkeilijät ja kalastajat. Koitelin vahvuuksia - luonto - vapaana virtaavat kosket - saaret ja kallioalueet - sijainti lähellä Oulua - monipuoliset aktiviteettimahdollisuudet - mahdollisuus hyödyntää aluetta kaikkina vuodenaikoina - kulttuurihistoriallinen merkittävyys Olemassa olevat kohteet - Tunnelmatupa Sahasaaressa: kesäkahvila ja juhlien pitopaikka, kunnan info- ja matkailupiste - Perinnetupa - Koitelin Residenssi: majoitus-, kokous- ja ruokailupalveluita tilauksesta - Tapahtuma- ja esiintymislava Sahasaaressa - useita tulentekopaikkoja, laavu

3 Kiiminkijoen länsipuolelta on rakennettu kevyen liikenteen sillat Pikku-, Väli- ja Sahasaareen. Koitelin ydinalueen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu myös esteetön kulkeminen, mikä mahdollistaa erityisryhmien ja liikuntaesteisten vierailut alueella. Koiteli visio Koiteli on Kiiminkijoen matkailullinen keskus, Oulun seudulla suosittu virkistysalue, perheiden retkeilyalue ja matkailullisesti merkittävä kohde. Se on kohonnut omalla markkina-alueellaan tunnetuksi brändiksi. Koiteli toimii tapahtumien aktiivisena keskipisteenä Oulun seudulla. Koitelin ympärille on rakennettu ohjatusti toimiva yritysten verkosto. Yritysten toiminta tukee alueen vetovoimaa. Toiminnan keskipisteenä on Koitelikeskus. Koiteli tarjoaa kävijöilleen luonto- ja kulttuurikokemuksia, perinteeseen pohjautuvia hyvinvointituotteita sekä seikkailuelementtejä maisemallisesti arvokkaassa Kiiminkijoen ympäristössä. Kävijämäärätavoitteet Vuoteen 2010 mennessä nykyinen vuotuinen kävijämäärä eli noin kävijää on kasvanut :een. Vuoden 2020 tavoitteellinen vuotuinen kävijämäärä on Kiiminki 20 Koitelinkoski 848 Oulu

4 Koiteli-palveluteemat Koitelikeskus Matkalla kohti visiota Koitelin kosken rannalle rakennetaan toiminnallinen, yritysvetoinen Koitelikeskus, matkailu- ja virkistyskeskuksen ydin sekä kaupallisen ja toiminnallisen kehittämisen kulmakivi. Koitelikeskus luo puitteet osalle alueella harjoitettavasta liiketoiminnasta ja aktiviteeteista. Kaavassa keskukselle on varattu rakennusoikeutta m 2. Palveluteemat Koitelin matkailu- ja virkistysalueelle sijoittuvien toimijoiden kannattavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että alueella on eri liiketoiminnan muotoja. Aluetta suunnitellaankin kehitettävän neljän palveluteeman pohjalta. majoitushuoneina. Saunakylä sopii kokous- ja virkistyspalveluihin kiinteästi liitettävään saunomismahdollisuuteen. Yrityksille ja yhteisöille myydään kokouksien yhteyteen alueen henkeen soveltuvia ohjelmapalveluita. II palveluteema Puutarha- ja perinneteeman ympärille rakentuva kohde Ydin: Ruusulaakso, perinnepiha, puutarha myymälöineen Koitelin koskien pohjoisrannalle syntyy Ruusulaakson siirtolapuutarha-alue. Maa-alue on Metsähallituksen omistuksessa. Ruusulaakson kantava teema on palstakohtainen puutarha. Sen yhteyteen soveltuu hyvin ympärivuotinen, mahdollisimman pitkälti bioenergialla lämmitettävä puutarha- ja taimimyymälä. Kaupallisen toiminnan lisäksi puutarhamyymälästä suunnitellaan houkutteleva ja kiinnostava käyntikohde: talvipuutarha. I palveluteema Yritysten ja yhteisöiden kokous- ja virkistyskohde Ydin: Kokouspalvelut, saunakylä sekä ohjelmapalvelut Koitelin alueen ympärivuotisen toiminnan ja houkuttelevuuden perustana on toimia yritysten ja yhteisöjen kokous- ja virkistyspaikkana. Yritys- ja yhteisöasiakkaille soveltuvien tuotteiden kautta saadaan aikaan nopein kasvu ja kehittymisen potentiaali. Kokous- ja majoitustoiminnan vaatimukset otetaan huomioon Koitelikeskuksessa monikäyttöisinä ja muunneltavina kokoustiloina sekä korkeatasoisina III palveluteema Virkistyskeskus: retkeily ja vapaa-aika Ydin: Ulkoilukeskus, retkeily- ja luontokohde, kalastus, seikkailu, ratsastus Koitelikeskus toimii alueen ohjelmapalvelukeskuksena, jonka kautta kävijät saavat ohjattuja ja opastettuja ohjelmapalveluita. Varsinaiset ohjelmapalvelut toteutetaan yritysverkoston kautta. Lisäksi keskuksessa on muita retkeilyä ja liikuntaa tukevia palveluita. Keskuksesta voi vuokrata eri aktiviteetteihin liittyviä välineitä kuten vaellusvarusteita, kävelysauvoja, kanootteja, kalastusvälineitä sekä suksia ja lumikenkiä.

5 Koitelin tuotteita ovat jatkossakin kalastus ja melonta. Niihin liittyen järjestetään tapahtumia ja kurssitoimintaa. Melontaa palvelemaan rakennetaan melontatukikohta. Koiteli toimii lähialueen virkistysreittien ja muiden eri reittien yhtymäkohtana ja lähtöpisteenä. Reittejä ovat mm. ulkoilu- ja retkeilypolut, muut reitit ja urat sekä kevyen liikenteen väylä. Lisäksi Koitelin Tulisaareen toteutetaan seikkailupuisto lasten, nuorten ja aikuisten kohteeksi. Myös Oulun seudulla toimivien ratsastuspalveluja tarjoavien yritysten on mahdollista laajentaa toimintaansa Koitelin alueelle. IV palveluteema Tapahtuma- ja juhlakohde Ydin: Perhejuhlat, toistuvat tapahtumat Koiteli sopii erinomaisesti tapahtumien ja kulttuurin tukikohdaksi. Alue itsessään antaa hyvät mahdollisuudet tuotteistettujen perhejuhlien ja muiden juhlien sekä mm. kesäteatteriesitysten ja teatteriharrastajaleirien järjestämiseen. Myös Kiimingin kunnan muuta aktiivista taide-elämää hyödynnetään Koitelissa mm. kuvataideleireinä ja -kursseina sekä musiikkileireinä ja -esityksinä. Havainnekuva esittää Koitelikeskuksen kaksikerroksisen toteutusvaihtoehdon.

6 Vaiheistettu tavoiteaikataulu Vuosi Koitelikeskus: kiinteistöyhtiön perustamisneuvottelut, keskuksen yritys- ja toimintaideoiden markkinointi potentiaalisille yrittäjille, sijoittuvien yrittäjien valinta sekä alustava tilaohjelma ja rakennussuunnitelma - Koskien alapuolisen suvannon uintipaikka sekä kanoottien ja veneiden vesillelaskupaikka - Koitelin saarten opastusjärjestelmien parantaminen - Saarten tulvasuojelua parantavien puiden istutus - Tarvittavan kunnallistekniikan ja valaistuksen suunnittelu - Rakennustapaohjeistus Vuodet (talviaika) - Siltayhteyden ja rakenteiden suunnittelu - Koiteliin kulkevien reittien käyttöönotto ja opastuksen toteutus Vuosi Kunnallistekniikan ja saarten valaistuksen toteutus ja maisemointi - Pysäköintialueen muutostyöt ja Koitelin ydinalueen maisemointi - Viimeisen puuttuvan siltayhteyden rakentaminen Koitelinkosken pohjoisrannalle - Ohjelmapalvelutoiminnan kalustoinvestoinnit - Koitelikeskuksen yksityiskohtainen suunnittelu - Koitelikeskuksen rakentamisen käynnistäminen - Majoitustilarakentamisen suunnittelu - Saunakylä ja kokoustilat valmistuvat Vuosi Koitelin saarten ulkoilupolkujen jalostus, tyylillisesti yhtenäisten retkeilyrakenteiden toteutus, maisemointi - Koitelikeskus ja sen viereinen majoitustilarakennus valmistuvat - Ohjelmapalvelutoiminnan kalustoinvestoinnit - Perinnepiha-alueen suunnittelu Vuodet Perinnepihapiirin rakentaminen - Koitelikeskuksen toiminta-ideaa tukevien hevostalliratkaisun sekä ympärivuotisen puutarhakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Vuosina Koitelin aluekokonaisuuden saattaminen valmiiksi Tavoiteaikataulun mukaisen toteutuksen investoinnit vuosina ovat yhteensä noin euroa. Koitelikeskuksen tavoitteellinen valmistumisaika on v Keskuksen yksityiskohtainen suunnittelu aloitetaan alustavien suunnitelmien pohjalta v

7 Toimintojen sijainti oleva rakennus uusi rakennus kasvihuone istutettava puurivi puulaituri 1 m tai kuivemmilla paikoilla kivituhkapolku p pysäköintialue, sora/asfaltti sora nuotiopaikka istuskelupaikka, penkin ja pöydän yhdistelmä tai penkki silta niitty/pelto, saarissa niityt pidetään avoimina niittämällä tai laiduntamalla lampaita puisto/puutarha leikkialue, turva-alusta (sora tai hake) metsikkö vesi

8 KIDE Kiimingin Kehitys PL 4, Kiiminki Yhteyshenkilö Irma-Liisa Lesonen gsm puh. (08) fax (08) Tervetuloa osaksi kansallista matkailukeskusta

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf Järvikeskus Porla Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 204/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU 204/2010 Sanna

Lisätiedot

Rautalampi Konnevesi Luontomatkailun Masterplan

Rautalampi Konnevesi Luontomatkailun Masterplan Rautalampi Konnevesi Luontomatkailun Masterplan 2015 2025 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Hankkeen hakijat 3. Hankkeen taustat ja lähtötilanteen kuvaus 4. Hankkeen kohderyhmät 5. Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 piia.makila@mantyharju.

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 piia.makila@mantyharju. Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy piia.makila@mantyharju.fi Mäsek Oy Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy matkailu@mantyharju.fi Mäsek Oy

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS

RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 1 (26) (Kuva Katja Soikkeli. Purjelennon SM2010, Lähde: www.rayskala.fi) YritysVoimala Oy RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS Loppuraportti 13.10.2011

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 1 NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 2 Johdanto Strategiaan kirjatun visionsa mukaan Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava,

Lisätiedot

26.5.2010 Turku LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TOIMINNALLINEN KUVAUS LUOVIEN ALOJEN KESKUS LOGOMO

26.5.2010 Turku LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TOIMINNALLINEN KUVAUS LUOVIEN ALOJEN KESKUS LOGOMO 26.5.2010 Turku LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TOIMINNALLINEN KUVAUS LUOVIEN ALOJEN KESKUS LOGOMO 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Toiminta ajatus... 4 3. Liikeidea... 4 3.1. LOGOMOn palvelut... 5 3.1.1.

Lisätiedot

Eerikinkartanon esiselvityshanke

Eerikinkartanon esiselvityshanke Eerikinkartanon esiselvityshanke Eerikinkartanon esiselvityshanke, loppuraportti 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Johdanto... 4 2.1. Taustaa... 4 2.2. Kohdekuvaus... 4 2.3. Eerikinkartanon hallinto

Lisätiedot