Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Kokin osaamisala TARJOILIJA KOKKI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa alkaen. Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin viranhaltijapäätös Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija, pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti Annosruokien ja juomien tarjoilu Kokin osaamisalan, kokki, pakolliset tutkinnon osat Lounasruokien valmistus Annosruokien valmistus Valinnaiset tutkinnon osat Á la carte -ruoanvalmistus À la carte tarjoilu Juomien myynti ja tarjoilu Kahvilapalvelut Kokouspalvelut Majoitusliikkeen varaustoiminnot Pikaruokapalvelut Palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot Suurkeittiön ruokatuotanto Tilaus- ja juhlaruokien valmistus Tilaus- ja juhlatarjoilu Laivatalous Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen... 30

3 Anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys, 10 osp (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnot osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3-10 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3-10 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3-10 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 0-7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Jälkiruokaleivonnaiset, 5 osp Asiakaspalveluturvallisuus 5 osp Matkailualan kulttuuri- ja tapatuntemus, 5 osp TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 66

4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset Osa työnantajista edellyttää anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyyttä palkatessaan työntekijöitä. Tämän vuoksi tarjoamme kokeille paikallista, 10 osaamispisteen laajuista Anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys tutkinnon osaa. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Salpauksessa toteutetaan Asiakaspalvelun osaamisalaa, tarjoilija, ja Kokin osaamisalaa, kokki. 1.3 Perustutkinnon muodostuminen Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelijoille esitellään erilaisia työammatteja / jatkoopiskelumahdollisuuksia ja niihin suositellaan tiettyjen valinnaisten tutkinnon osien suorittamista. Näistä on laadittu polkukuvauksia, Liite1. Näiden valtapolkujen sijaan opiskelija voi halutessaan valita mitkä tahansa valinnaiset tutkinnon osat, mitkä tutkinnon muodostuminen sallii. Vähiten valittavat tutkinnon osat toteutetaan kokonaan työssäoppimalla. Tällaiset valinnat edellyttävät, että opiskelija löytää /opiskelijalle löydetään työssäoppimispaikka / oppisopimuspaikka, jossa valitun tutkinnon osan voi oppia kokonaan. Tarjoamme vapaasti valittavina tutkinnon osina; jälkiruokaleivonnaiset 5 osp ja asiakaspalveluturvallisuus 5 osp. Nämä tutkinnon osat vahvistavat ja täydentävät perustutkinnon opintoja. Esimerkiksi asiakaspalveluturvallisuuden opinnoissa suoritetaan järjestysmieskortti, joka on tarpeellinen alan asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville. Jälkiruokaleivonnaiset tutkinnon osa laajentaa ammattitaitoa leivonnan osalta. Paikallisesti tarjottavassa tutkinnon osassa suoritetaan anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys 10 osp, jota alan yritykset suosittelevat työllistymisen edistämiseksi. 1.4 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on toistaiseksi voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa (Hotelli-, ravintolaja cateringalan tutkintotoimikunta) seuraavissa osaamisaloissa: - asiakaspalvelun osaamisala - kokin osaamisala Sopimuksessa on mukana kaikki muut valinnaiset tutkinnon osat paitsi majoitusliikkeen varaustoiminnot ja laivatalous Koulutuskeskus Salpauksessa ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintokoulutus toteutetaan samoissa toimipisteissä. Molempiin koulutusmuotoihin on omat opettajat, mutta tavoitteena on yhteistyön kehittäminen. Ammatillisesta peruskoulutuksesta siirtyy joitakin opiskelijoita tutkinnon suorittajaksi näyttötutkintojärjestelmän pariin. Joitakin yhteisiä oppimistapahtumia on, esimerkiksi ravintola Kulinaarin oppimisympäristössä (sekaryhmiä). Nuorten mahdollisuutta oppisopimukseen pyritään edistämään erilaisilla malleilla, esim. oppisopimus suoraan peruskoulusta valmistuville tai 2 +1 malli, jossa kaksi ensimmäistä 1

5 vuotta opiskellaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja kolmas vuosi oppisopimuksella työelämässä. Työelämän kaltaisten oppimisympäristöjen toiminnan suunnittelu edellyttää yhteistä koulutussuunnittelua. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - suunnittelee ja arvioi työsuoritustensa onnistumista ja toimii palautteen mukaisesti ja vastuullisesti. - pystyy toimimaan uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä - tekee vastuullaan olevat työt huolellisesti ja huomioi seuraavan työvuoron - auttaa muiden työpisteiden tehtävissä - tiedottaa muutoksista muille työntekijöille Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - noudattaa työaikoja ja sopii poikkeamista - noudattaa työehtosopimusta ja muita sääntöjä ja määräyksiä - käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti - noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa - toimii ergonomisesti - ylläpitää omatoimisesti toiminta- ja työkykyä Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - tiedostaa oman toiminnan vaikutukset taloudelliseen tulokseen - suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtävät - pystyy toimimaan muuttuvissa tilanteissa Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - ymmärtää alan vaikutukset ekologisten (jätteiden lajittelu), taloudellisten (hävikin hallinta), sosiaalisten (kaikkien työkavereiden ja asiakkaiden kunnioittaminen) ja kulttuuristen (ruokakulttuurin tunteminen) tekijöiden näkökulmasta. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - huolehtii ulkoisesta olemuksestaan - pitää yllä siisteyttä 2

6 - laittaa ruoan esteettisesti esille Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - palvelee erikielisiä asiakkaita - ammattisanaston hallinta esim. ruokalistoissa Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - osaa suurentaa ja pienentää ruokaohjeita - osaa muuttaa mittayksiköitä - osaa rahastaa ja laskuttaa Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää - kassajärjestelmää - koneita ja laitteita - tuotannonohjausjärjestelmää Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja - toimii aktiivisesti ja tasavertaisesti työelämässä - tuntee työlainsäädännön 2. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 4 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Asiakaspalvelu - tuntee alueen majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoja - huomioi asiakkaan saapumisen ja lähtemisen sekä erilaiset asiakasryhmät palvelutilanteessa - kuuntelee asiakkaita ja keskustelee kohteliaasti heidän kanssaan - palvelee asiakkaita toimipaikan ohjeiden mukaisesti lähiopetus / harjaantuminen erilaisissa oppimismaisemissa, kuten luokassa, opetuskeittiössä ja / tai ravintolassa työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Liikunta: Ammattiosaajan työkykypassi (yto-ope - keskustelu amm. open kanssa) Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen (yto-ope) 3

7 - toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti - pystyy työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa - tuntee vaitiolovelvollisuusohjeet - ottaa vastaan palautetta ja arvio omaa työskentelyään Tarjoilu - järjestää asiakastiloja, liinoittaa ja kattaa pöytiä - kunnostaa ja pitää puhtaana linjaston/vitriinin/noutopöydän sekä asiakas- ja työtiloja Myynnin rekisteröinti ja asiakkaan laskuttaminen - tunnistaa erilaiset maksutavat ja maksuvälineet sekä vastaanottaa maksut niillä - tietää eri maksuvälineiden vastaanottamiseen liittyvät toimintatavat ja turvallisuusohjeet - käyttää kassaa tai kassajärjestelmää Ruoanvalmistus - järjestää keittiössä työpisteen työskentelyä varten - tunnistaa raaka-aineita - esikäsittelee raaka-aineita välttäen hävikin muodostumista - valmistaa oppilaitoksessa perustyöluettelon mukaiset tuotteet - puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja toimipaikan siivoussuunnitelman mukaan Ravitsemus ja erityisruokavaliot - huomioi yleisimmät (laktoositon, maidoton, keliakia) erityisruokavaliot - valmistaa myytäviä tuotteita toimipaikan liikeidean mukaan Työaikojen noudattaminen ja pukeutuminen työtehtävän vaatimalla tavalla - pukeutuu tehtävän vaatimalla tavalla (ohjeiden mukaiset työvaatteet, työjalkineet ja päähine tarvittaessa) Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosia ali-sessa mediassa tutustumiskäynnit: Aamiainen majoitusyrityksessä ja tutustuminen yritykseen sekä lounas opetusravintolassa verkko-oppiminen esim. hygienia blogi oppimispäiväkirja itseoppiminen; oppimistehtävät turvakävely Matematiikka: Peruslaskutoimitu kset sekä mittayksiköiden muuntaminen: Mittayksikkö- ja laatumuunnokset reseptin laskemisessa, oikeellisuus, mittatarkkuuden ymmärtäminen (yto-ope keskustelu amm. open kanssa) Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen 4

8 - noudattaa työaikoja (työvuoron alkaessa tulee olla työpisteessä työvaatteet päällä) ja sopii tarvittaessa poikkeamista - suunnittelee ja laatii aikataulun työvuoronsa tehtävien tekemiseen Turvallisuusohjeita Astiahuolto - pesee astiat toimipaikan ohjeiden mukaan - kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen ja puhdistaa astianpesuosaston Hygieniapassi - omavalvonnan tehtävät Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Asiakaspalvelussa, ruokien esivalmistuksessa ja valmistuksessa toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 1. lukuvuodelle ja kestää 1 2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää keittiö- ja sali/ majoituspuolen työtehtäviä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi kahvilaravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, liikennemyymälöissä, majoitusliikkeissä, ruokaravintoloissa, monitoimiravintoloissa tai oppilaitoksen toimipisteissä. Yrityksessä / toimipaikassa on oltava omavalmistuksena aamiais- tai lounasruokien valmistusta. Tarjolla tai myynnissä olevien tuotteiden on oltava esillä noutopöydässä tai itsepalvelulinjastossa. Opiskelijan tulee voida käyttää kassakonetta. Etenemisehto Hygieniapassi pitää olla suoritettu ennen työssäoppimista ja seuraavia ammatillisia tutkinnon osia. 5

9 2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija, pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Noutopöydän / linjaston kunnostaminen, hoitaminen ja siihen liittyvät muut asiakaspalvelun tehtävät - järjestää tarvittavat pöytämuodot, liinoittaa ja kattaa asiakastiloja - varustaa työtiloja - suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtävät tilausmääräyksen tai varausten mukaisesti - laittaa esille linjaston tai noutopöydän välineistön, ruokia ja juomia sekä täydentää niitä - hoitaa ruokatarjoilua noutopöydästä tai linjastosta ja pitää huolen myytävien tai tarjoiltavien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä omavalvonta-asiat huomioiden - myy ja tarjoilee toimipaikan palveluja ja tuotteita - laskuttaa asiakkaita ja kertoo mitä hintoihin sisältyy - kertoo tuotteiden sisältämien raaka-aineiden ja juomien alkuperästä - kertoo myytävien tuotteiden ravitsemuksesta ja terveellisyydestä sekä kertoo tarjolla olevien ruokien soveltuvuudesta erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille - ottaa vastaan palautetta asiakkailta palveluista ja tuotteista Asiakaspalveluruotsi - ruotsinkielistä palvelusanastoa Asiakaspalveluenglanti - englanninkielistä palvelusanastoa Anniskelupassi - opiskelee Valviran julkaiseman Alkoholiasiat ravintolassa materiaalin, sekä perehtyy alkoholin aiheuttamiin sosiaalisiin, terveydellisiin ja yhteiskunnallisiin haittoihin lähiopetusta / harjaantumista erilaisissa oppimismaisemissa, kuten luokassa ja / tai opetusravintolassa työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden mahdolliset tutustumiskäynnit noutopöytäravintoloihi n tai juoma- ja seurusteluravintoloihin Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosia ali-sessa mediassa pelit itseoppiminen: esim. erityisruokavalioihin liittyvät tehtävät valvottua työssäoppimista A- oikeuksin varustetussa anniskeluravintolassa vähintään kuukauden ajan eli vähintään 140 tuntia 6

10 - suorittaa anniskelupassin eli suorittaa Valviran ohjeiden mukaisesti kokeen, jolla osoitetaan anniskelua koskevien säännösten hallinta Alkoholittomien ja alkoholillisten juomien perusteet - tuntee juomien ryhmittelyn, raaka-aineet, valmistuksen, tarjoilulämpötilat ja tavat - tuntee juomasekoitusten pääryhmittelyn (before dinner, after dinner, all days ja special drinks) - tuntee juomasekoitusten valmistustavat Anniskelutehtävissä toimiminen - myy ja tarjoilee alkoholittomia ja alkoholillisia juomia anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan sekä juomien omavalvonta huomioiden - työssäoppimista suoritetaan A-oikeuksin varustetussa anniskeluravintolassa vähintään kuukauden ajan eli vähintään 140 tuntia Työehtosopimusasiat - työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Asiakaspalvelu ja tuotteiden/palveluiden myyminen, anniskelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 1. tai 2. lukuvuodelle ja se kestää n. 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija saavuttaa tässä tutkinnon osassa anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyyden. Näyttö toteutetaan työssäoppien A-oikeuksilla varustetussa yrityksessä / toimipaikassa, jossa opiskelija pääsee työskentelemään kassalla sekä hoitamaan noutopöytä- tai linjastotarjoilua. Mahdollinen etenemisehto Ennen työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä on opiskelijan suoritettava hyväksytysti anniskelupassi sekä alkoholittomien ja alkoholillisten juomien perusteet. 7

11 2.2.2 Annosruokien ja juomien tarjoilu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Gastronomian perussanasto - tulkitsee ja osaa käyttää ruokalistan termejä asiakaspalvelussa Tilaustarjoilu - toimii vatitarjoilussa yhteistyössä keittiöhenkilöstön kanssa tilanteen mukaan - perehtyy myytäviin tuotteisiin, suosituslistaan, tilausmääräyksiin ja tarjoilutapoihin - noudattaa tilaisuuden luonteeseen liittyvää ruoka- ja tapakulttuuria - tarjoilee lautasannoksia ja käyttää tarjotinta - suunnittelee työvuoronsa ajankäytön - noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, toimii hätäensiaputilanteissa toimintaohjeiden mukaan - työskentelee ergonomisesti - arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksiaan toimia ammattialalla Juomien valinta ja suosittelu ruokalajin mukaan - esittelee, myy ja tarjoilee annosruokia ja suosittelee ruokiin sopivia juomia asiakkaille ja asiakasryhmille huomioiden heidän tarpeensa ja tavallisimmat erityisruokavaliot Gastronomiaruotsi lähiopetus erilaisissa oppimismaisemissa, kuten luokassa ja /tai opetusravintolassa Työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosiaalisessa mediassa mahdolliset tutustumiskäynnit ruokaravintoloihin projektioppiminen: esim. erilaisten tapahtumien/ tilaisuuksien järjestäminen tai hoitaminen pelit itseoppiminen, esim. tehtävät tiimioppiminen blogi, oppimispäiväkirja Matematiikka: - boolin alkoholipitoi suuden ja menekin laskeminen - juomien menekin laskemista (ammatinopettaja) - palvelee asiakkaita ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Gastronomiaenglanti 8

12 - palvelee asiakkaita ja hoitaa palvelutilanteen englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ruokien ja juomien esittely, myyminen ja tarjoilu. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. lukuvuodelle ja se kestää n. 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutehtävissä A-oikeuksin varustetussa ruokaravintolassa, jossa on lautastarjoilua. Hän osaa valita ja suositella juomia asiakkaille ruokalajin mukaisesti. 2.3 Kokin osaamisalan, kokki, pakolliset tutkinnon osat Lounasruokien valmistus Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 6-8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Elintarvikkeiden vastaanotto ja varastointi - vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita oikeissa lämpötiloissa Lounasruokien ja leivonnaisten valmistus - suurentaa ja pienentää ruokaohjeita - tulkitsee ruokaohjeita huomioiden erilaiset asiakasryhmät ja erityisruokavaliot - käyttää erityisruokavalioiden valmistuksessa tarvittavia erityiselintarvikkeita - tulkitsee tuoteselosteita ja pystyy ohjeen mukaan valmistamaan tavallisimpia erityisruokavalioita - noudattaa voimassaolevia ravitsemussuosituksia - käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita (kuorimattomat ja kuoritut kasvikset ja lähiopetus erilaisissa oppimismaisemissa, kuten luokassa, opetuskeittiössä ja / tai ravintolassa harjaantumista vertaisoppimalla opetuskeittiössä ja / tai ravintolassa ja / tai opiskelija ja henkilöstö-, lounasravintolassa työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Tieto- ja viestintätekni ikka: Sovellusten hyödyntämine n Matematiikka : Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Matemaattist en ongelmien ratkaisemine n: 9

13 juurekset, pakaste- ja sous-videtuotteet) hävikkiä välttäen - valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien mukaan - käyttää ammattikeittiön työvälineitä, koneita ja laitteita huomioiden työturvallisuuden ja ergonomian ja puhdistaa ne - tunnistaa ja käyttää ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa GN-mitoitettuja astioita - aikatauluttaa työvuoronsa työtehtävät huomioiden asiakastilaukset ja arvioidut lounasasiakasmäärät Lounasruokien ja leivonnaisten tarjoilu - laittaa lounasruoat esille toimipaikan ohjeiden mukaisesti (lautastarjoilu, linjasto ja noutopöytä) ja huolehtii niiden riittävyydestä - osallistuu toimipaikan mukaisiin asiakaspalvelutehtäviin (linjaston hoitaminen, ruokasalin vastuutehtävät, kassatoiminnot, asiakkaiden neuvonta esim. ruokailuun ja ruokavalioihin liittyvissä asioissa ) - säilyttää elintarvikkeita ja ruokia oikeissa lämpötiloissa tarjoilun aikana Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosi aalisessa mediassa mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäynnit: - oppilaitoksen varastoon - tukkuliikkeeseen palautepäivä vertaisoppiminen Tietää asiakasryhmä kohtaisen annoskoon sekä suurentaa, pienentää ja muuntaa ruokaohjeita itsenäisesti käyttäen alan reseptiohjelmi a Työelämätaid ot Äidinkieli Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Lounasruokien ja leivonnaisten valmistaminen perusruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien mukaan sekä asiakaspalvelussa toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Näyttö toteutetaan lounasravintoloissa, kahvilaravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, liikennemyymälöissä, suurkeittiössä tai oppilaitoksen opiskelijaravintoloissa Annosruokien valmistus Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon 10

14 - työssäoppiminen 4-6 vkoa osien integrointi Työn suunnittelu ja esivalmistus - suunnittelee ja ajoittaa työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti - aikatauluttaa työtehtävänsä huomioiden eri työvaiheiden keston, kypsymisajat ja ruoanvalmistusmenetelmät - valitsee ja käyttää annos- ja tilausruokien raakaaineita - käyttää raaka-aineita luovasti ja välttää hävikkiä - esivalmistaa raaka-aineita ja ruokia seuraavaa vuoroa tai työpäivää varten - tekee vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyvät tehtävät työpaikan toimintatavan mukaisesti Annos- ja tilausruokien valmistus - toteuttaa tavallisimpia gastronomisia periaatteita annosten suunnittelussa ja kokoamisessa (väri, maku, rakenne, muoto ja asettelu) - valmistaa maukkaita ja tasalaatuisia annosruokia eri menetelmiä käyttäen toimipaikan annoskortin tai ruokaohjeiden mukaan - laittaa annosruokia esille viimeistellysti, tasalaatuisesti ja sovitulla tarjoilutavalla huomioiden annoskoon ja tilaisuuden luonteen - valmistaa ravitsemussuositusten mukaisia annoksia - muuntaa ja valmistaa erityisruokavalioannoksia asiakkaiden tarpeiden mukaan (mm. terveyteen, ikään, uskontoon ja eettisiin valintoihin perustuvat) - toimii kustannustehokkaasti ajankäytön huomioiden - käyttää ja puhdistaa ruoan valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä - hoitaa astiahuollon tehtävät muun työn lomassa - tuntee hätäensiavun toimintaohjeet Asiakaspalvelu - työskentelee toimipaikan liikeidean mukaisesti asiakaspalvelussa - hankkii aktiivisesti palautetta palveluista tai tuotteista ja on kiinnostunut asiakkaan palautteesta laadun parantamiseksi, välittää palautteen esimiehille lähiopetus opetuskeittiössä ja/tai opetusravintolassa ruokapalvelualan ympäristöpassin suorittaminen verkossa harjaantuminen opetuskeittiössä ja/tai opetusravintolassa työssäoppiminen Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosiaal i-sessa mediassa mahdolliset oppilaitoksen sisäiset projektit (esim. asiakastilaisuuden järjestäminen opetusravintolassa) vertaisoppiminen ryhmässä blogi, oppimispäiväkirja itseoppiminen; harrastuneisuus Fysiikka ja kemia Terveystieto (hätäensiapu) 11

15 Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Annos- ja tilausruokien valmistaminen yhteistyössä toimipaikan henkilöstön kanssa. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. opiskeluvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä sekä valmistaa ravitsemissuositusten mukaisia annosruokia gastronomian perusperiaatteita noudattaen. Hän muuntaa annoksia kasvis- ja erityisruokavalioihin sopiviksi asiakkaiden tarpeiden mukaan. Näyttö toteutetaan liikeidealtaan sopivan ravintolan ruoanvalmistustehtävissä. Mahdollinen etenemisehto Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen ja Lounasruokien valmistus tulee olla suoritettuna ennen tätä tutkinnon osaa. 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat Á la carte -ruoanvalmistus Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Esivalmistus - tuntee tyypilliset ravintoloiden á la carte-raaka-aineet - käyttää tavallisimpia sesonki- ja kausiraaka-aineita - tekee á la carte annosten esivalmistustöitä siten, että tuotteet pysyvät ensiluokkaisina Á la carte-annosten valmistus ja esillelaitto - valmistaa á la carte-ruokia niille soveltuvilla menetelmillä - valmistaa toimipaikan ruokalistan alku-, pää- ja jälkiruokia annoskorttien mukaan asiakkaiden tilausten mukaisesti - valmistaa samanaikaisesti useampia ruoka-annoksia ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 4-5 vkoa lähiopetus opetusravintolassa - annoskuvien hyödyntäminen opetuksessa - mobiililaitteiden hyödyntäminen mahdolliset tutustumiskäynnit á la carte-ravintoloihin vertaisoppiminen ryhmässä yhteisten tutkinnon osien integrointi 12

16 - muuntaa annoksia erityisruokavalioihin sopiviksi - laskee ruoka-annosten kustannukset ja tavoitekatteen mukaisen myyntihinnan - laittaa ruokalajit esille siististi ja esteettisesti annoskokoa noudattaen - tuntee kansallisia ja kansainvälisiä raaka-aineita ja ruokalajeja - tuntee gastronomisia ruokalajeja ja käyttää gastronomista sanastoa - toteuttaa gastronomian periaatteita annosten suunnittelussa, valmistamisessa ja kokoamisessa - kommunikoi ammattimaisesti ja asiallisesti tarjoiluhenkilöstön kanssa työssäoppiminen Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosiaal isessa mediassa blogi, oppimispäiväkirja itseoppiminen; harrastuneisuus Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Á la carte -ruokien valmistaminen ja esille laittaminen annoskortin mukaan. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille á la carte- annoksia annoskorttien mukaan gastronomian periaatteita noudattaen. Hän valmistaa ruokalajeista erityisruokavalioiden mukaisia annoksia ja toimii yhteistyössä tarjoiluhenkilöstön kanssa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan liikeidealtaan sopivan ravintolan ruoanvalmistustehtävissä. Mahdollinen etenemisehto Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen ja Lounasruokien valmistus tulee olla suoritettuna ennen tätä tutkinnon osaa À la carte tarjoilu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet À la carte tarjoilu ohjaussuunnitelm a - työssäoppimista 6-8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi 13

17 - esittelee, suosittelee ja myy ruokia ja juomia sekä tekee lisämyyntiä - perehtyy juomatuotteiden käyttösuosituksiin, valmistusmenetelmiin ja tarjoilutapoihin siten, että pystyy kertomaan sujuvasti ja luontevasti asiakkaille tuotevalikoimiin kuuluvista á la carte-ruokalajeista sekä niiden alkuperästä - kertoo ravintolan ruoka- ja juomatuotteiden sopivuudesta sekä suosittelee tuoteyhdistelmiä asiakkaille Saliruoanvalmistus - tarjoilee ruokia ja juomia ja ottaa huomioon niiden tarkoituksenmukaiset esillelaittotavat - tarjoilee lautasannoksia, annostelee, nostelee ruokia - liekittää ja paloittelee ruokia Alakohtainen kielitaito, ruotsi - hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Alakohtainen kielitaito, englanti - hoitaa palvelutilanteen englannin kielellä lähiopetus erilaisissa oppimismaisemiss a, kuten luokassa, opetuskeittiössä ja /tai opetusravintolassa mobiilioppiminen; esim. videointi työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/so siaalisessa mediassa palautepäivä vertaisoppiminen Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Á la carte -ruokien ja juomien myynti ja tarjoilu. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija esittelee, suosittelee, myy ja tarjoilee á la carte-ruokia ja erilaisia ruokajuomia yksittäisille asiakkaille sekä asiakasryhmille sekä pyrkii lisäämään myyntiä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan A-oikeuksin varustetussa á la carte ravintolassa. Mahdollinen etenemisehto Annosruokien ja juomien ammattiosaamisen näyttö tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen tätä tutkinnon osaa. 14

18 2.4.3 Juomien myynti ja tarjoilu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 6-8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Juoma- ja seurusteluravintolan asiakaspalvelu - kunnostaa ja siistii asiakas- ja työtilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti työvuoronsa aikana - varustaa myyntipisteen avaamista varten asianmukaiseen kuntoon - täydentää tuotevalikoimaa, raaka-aineita ja lasistoa - tuntee työpisteessään myynnissä olevat tuotteet, niiden ominaisuudet ja käyttötavat (oluthana-, virvoke- ym. laitteet) - esittelee, suosittelee ja myy juomia ja muita tuotteita yrityksen toimintamallin mukaisesti ja pyrkii lisäämään myyntiä - tekee vaadittavat myyntiraportit ja täsmäytykset sekä muut sulkemiseen liittyvät tehtävät Juomasekoitusten ryhmittely - Juomasekoitusten alaryhmittely - valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia erilaisilla valmistusmenetelmillä anniskelumääräyksien mukaisesti - työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen Alakohtainen kielitaito, ruotsi - hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Alakohtainen kielitaito, englanti lähiopetus erilaisissa oppimismaisemissa, kuten luokassa ja baari-luokassa mahdolliset vierailevat luennoitsijat työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosia ali-sessa mediassa mahdolliset tutustumiskäynnit juoma- ja seurusteluravintoloihin pelit blogi, oppimispäiväkirja Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti - hoitaa palvelutilanteen englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. 15

19 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Juomien myynti ja tarjoilu. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Hän suosittelee, myy, valmistaa ja tarjoilee juoma- ja seurusteluravintolan asiakkaille juomia ja muita tuotteita anniskelumääräykset ja muut ohjeet huomioiden. Hän rekisteröi ja laskuttaa myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja henkilöstöturvallisuudesta. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan A-oikeuksin varustetussa juoma- ja seurusteluravintolassa. Mahdollinen etenemisehto Ennen työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä on opiskelijan suoritettava hyväksytysti joko asiakaspalvelun ja myynnin tutkinnon osan näyttö tai anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys tutkinnon osan näyttö Kahvilapalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 6-8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Asiakaspalvelu - siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja työvuoron aikana - kunnostaa palvelutiskin kahvilan liikeidean mukaisesti - tekee tarvittavat esivalmistelutyöt kahvin valmistuslaitteille ja valmistaa erilaisia kahveja asiakastilausten mukaan ja huolehtii niiden saatavuudesta - puhdistaa kahvilassa käytettäviä koneita ja laitteita työpäivän aikana ja työvuoron päätteeksi - hallitsee kassatyöskentelyn eri toiminnot ja käsittelee maksuvälineitä ja käteistä rahaa vastuullisesti - huomioi asiakkaiden saapumisen, palvelee heitä viipymättä ja huolehtii heidän viihtyisyydestään koko palveluprosessin ajan - on perehtynyt ja noudattaa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosiaalis essa mediassa palautepäivä vertaisoppiminen 16

20 Kahvilatuotteiden valmistus - valmistaa ja valmistelee suolaisia ja makeita vitriinituotteita kahvilan liikeidean mukaisesti ja laittaa ne tarjolle Alakohtainen kielitaito, ruotsi - hoitaa palvelutilanteen ruotsinkielellä Alakohtainen kielitaito, englanti - hoitaa palvelutilanteen englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kahvilatuotteiden valmistus ja asiakaspalvelu. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija toimii kahvilan työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan liikeidealtaan sopivan kahvilan asiakaspalvelussa, tuotteiden valmistuksessa ja viimeistelyssä sekä tarjoilussa Kokouspalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitel ma - työssäoppimista 8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Kokouspalveluissa toimiminen - perehtyy tilausmääräyksiin, tilaisuutta koskeviin ohjeisiin, tarjoilutapaan ja muihin yksityiskohtiin - järjestää tilaisuuteen sopivan pöytämuodon - kattaa kokoustarjoilut sekä hoitaa tarjoilut kokousaikataulun mukaisesti - siistii ja järjestää omatoimisesti ohjeen mukaan asiakas- ja kokoustilat työvuoronsa aikana työssäoppimalla Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/s osiaalisessa mediassa 17

21 - tarkistaa tavanomaisten kokouksissa tarvittavien kokousvälineiden ja laitteiden toimivuuden - vastaanottaa kokouspalveluiden tilaajan ja kokousasiakkaat ja opastaa tarvittaessa kokousvälineiden ja palveluiden käytössä - tuntee yrityksen kokouspalvelutuotteet monipuolisesti siten, että pystyy kertomaan asiakkaalle tilaisuuden tuotteiden sisällön ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai lisämyyntiä - opastaa kokouspaikan turvallisuuteen liittyvissä toimintaohjeiden noudattamisessa ja neuvoo hätäpoistumistiet. Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti Alakohtainen kielitaito, ruotsi - hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Alakohtainen kielitaito, englanti - hoitaa palvelutilanteen englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kokouspalvelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija toimii kokouspalvelun työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Opiskelija osaa tilausmääräysten mukaisesti järjestää ja kunnostaa kokoustilan asiakkaille. Hän kattaa ja hoitaa kokouksien ruoka-, juoma- ja kahvitarjoilut tilaisuuteen sopivan tarjoilutavan mukaisesti. Hän vastaanottaa asiakkaita ja opastaa tarvittaessa kokouslaitteiden ja -välineiden käytössä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan liikeidealtaan sopivan kokouspalveluja tuottavan hotellin, ravintolan tai tilausravintolan työtehtävissä Majoitusliikkeen varaustoiminnot Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelm a - lähiopetusta? - työssäoppimista vkoa työssäoppimalla yhteisten tutkinnon osien integrointi 18

22 Majoitusliikkeen varaustoiminnot - valmistautuu myyntiin seuraamalla varaustilannetta - suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä omatoimisesti - siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja työvuonsa aikana - etsii järjestelmästä erilaiset tuotteet, palvelupaketit ja niiden hinnat ja sen mitkä asiat vaikuttavat niiden muodostumiseen - palvelee asiakkaita ja esittelee vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluja asiakkaille - myy tavallisimpia palvelupaketteja varaustilanteen mukaan ja selvittää varauksen yksityiskohtia - informoi tarvittaessa asiakasta tilaus- ja peruutusehdoista - kirjaa varaustiedot järjestelmään ja tekee niihin tarvittavat muutokset - tekee tarvittaessa tilausmääräyksiä ja tiedottaa muuta henkilöstöä varauksista - tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle toimintatavan mukaisesti. - toimii työryhmän jäsenenä ja tiedottaa muutoksista muille työntekijöille ja osastoille - käyttää kanta-asiakasrekisteriä myynnin apuna Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/so siaalisessa mediassa Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti Alakohtainen kielitaito, ruotsi - palvelee asiakkaita ruotsin kielellä Alakohtainen kielitaito, englanti - palvelee asiakkaita englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Myynti- ja varaustoiminnan asiakaspalvelun työtehtävät. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija toimii majoitusliikkeen myynti- ja varaustoiminnan asiakaspalvelun työtehtävissä. Hän esittelee ja myy majoitusliikkeen tuotteita ja palveluja varausjärjestelmää sekä kanta-asiakasrekisteriä käyttäen. Hän osallistuu markkinointiviestinnän toimenpiteisiin. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan liikeidealtaan sopivan majoituspalveluja tuottavan yrityksen työtehtävissä. 19

23 2.4.7 Pikaruokapalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelm a - työssäoppimista 6-8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Pikaruokatuotteiden valmistus - laittaa työpisteen myyntikuntoon - esikäsittelee tarvittavat raaka-aineet - valmistaa pikaruokatuotteita asiakkaiden tilausten mukaan, seuraa tuotteiden menekkiä ja valmistaa tarvittaessa lisää tuotteita noudattaen yrityksen omavalvontasuunnitelmaa tuotteiden esille laitossa ja säilytyksessä - pakkaa asiakkaan tilaamat tuotteet siististi ja hygieenisesti Asiakaspalvelu - järjestää ja siistii asiakas- ja työtilat - kertoo asiakkaalle tuotteista ja tietää niiden raakaaineet, tietää mitkä tuotteet soveltuvat eri erityisruokavalioihin - pakkaa asiakkaan tilaamat tuotteet siististi ja hygieenisesti - huomioi asiakkaan saapumisen, palvelee asiakkaan toimipaikan ohjeiden mukaan - käyttää toimipaikan kassajärjestelmää ja hallitsee erilaisten maksuvälineiden käytön, toimii vastuullisesti kassan käytössä - hoitaa astioiden palautuspisteitä - lajittelee jätteet lajitteluohjeiden mukaisesti ja huolehtii jäteastioiden siisteydestä Alakohtainen kielitaito, ruotsi - hoitaa asiakaspalvelun ruotsin kielellä Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/so siaalisessa mediassa palautepäivänä vertaisoppiminen Alakohtainen kielitaito, englanti - hoitaa asiakaspalvelun englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat 20

24 Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Pikaruokayrityksen asiakaspalvelu ja tuotteiden valmistaminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija valmistaa toimipaikan pikaruokia ja pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä. Hän myy ruoka- ja juomatuotteita, käyttää toimipaikan kassajärjestelmää sekä siistii ja järjestää asiakasja työtiloja. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pikaruokaravintolan työtehtävissä Palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 6-8 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Vastaanotto, varastointi ja ruoanvalmistus - tekee ohjaajan kanssa tilauksia tuotantokeittiöön mahdollisuuksien mukaan - vastaanottaa ja säilyttää valmiita ruokia ja elintarvikkeita - tarkastaa tilatut erityisruokavaliot tilauksen perusteella - noudattaa omavalvontasuunnitelmaa mm. kirjaa tulevan ja tarjottavien ruokien sekä muiden elintarvikkeiden lämpötilat - kuumentaa tai valmistaa esikäsitellyistä raaka-aineista lounaita, välipaloja työryhmän jäsenenä Asiakaspalvelu - neuvoo ja opastaa tarvittaessa esim. lautasmallin kokoamisessa ja yleisimmissä ruokarajoitteissa - kunnostaa tarvittaessa itsepalvelulinjaston tai laittaa tarvittavat astiat ja välineet keittiövaunuille ruokailua varten - laittaa ruoat tarjolle tai jakaa tarvittaessa ohjeiden mukaan - täydentää ja siistii linjastoa tai kuljettaa tarvittaessa ruokavaunut asiakastiloihin - avustaa tarvittaessa ruokailijoita - huolehtii ruokailutilan ja keittiön puhtaanapidosta ja siisteydestä - toimii astiahuollossa ja puhdistaa kuljetusastiat - varmistaa asiakastyytyväisyyden työpaikka-kohtaisten ohjeiden mukaisesti - tuntee ruoka- ja tapakulttuuria sekä ravitsemussuositukset siten, että pystyy omatoimisesti esittelemään tuotteita ja perehtymispäivät oppilaitoksen oppimismaisemissa mahdollisesti yhdessä aikuiskoulutuksen kanssa mahdolliset tutustumiskäynnit tuotanto-, palvelu- ja jakelukeittiöön työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosi aalisessa mediassa palautepäivänä vertaisoppiminen 21

25 opastaa tarvittaessa asiakkaita suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin sekä terveellisen aterian nauttimiseen Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Palvelu- ja jakelukeittiön ruoka- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija vastaanottaa kuljetettuja ruokia, valmistaa / kuumentaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä ja hoitaa astiahuoltoa. Hän toimii asiakaspalvelussa, laittaa ruoat tarjolle ja siistii työ- ja asiakastiloja. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan palvelu- ja jakelukeittiössä Suurkeittiön ruokatuotanto Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 7-9 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Suurkeittiön ruoanvalmistus ja leivonta - muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi - valmistaa erilaisia ruokia ja leivonnaisia GN-mitoitettuja astioita ja vakioituja ruokaohjeita käyttäen - muuntaa ruokaohjeita erityisruokavalioiksi - käyttää ammattikeittiön koneita ja laitteita ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa ja puhdistaa ne käytön jälkeen - käyttää astian- ja patapesukonetta - pakkaa tarvittaessa ruokalajit kuljetusta varten asianmukaisesti - esivalmistelee seuraavan päivän ruokalajien raakaaineita - käsittelee ruokalajien raaka-aineita (mm. paloittelee, paistaa, esikypsentää, punnitsee ja jakaa raaka-aineita GN-vuokiin) Asiakaspalvelu perehtymisviikko oppilaitoksen oppimismaisemissa mahdollisesti yhdessä aikuiskoulutuksen kanssa harjaantumista opiskelijaravintolassa työssäoppimalla yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosia alisessa mediassa 22

26 - osallistuu toiminta-ajatuksen tai liikeidean mukaiseen asiakaspalveluun - neuvoo asiakasta ruokailutilanteessa ruokalajien raakaaineiden osalta - seuraa ja merkitsee laitteiden ja esillä olevien ruokien lämpötilat ja ottaa ruokanäytteet palautepäivänä vertaisoppiminen ravitsemuspassi verkkokurssina Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija muuntaa ruokaohjeita sopiviksi tarvittavalle asiakasmäärälle. Hän suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet ja valmistaa ravitsemussuositusten mukaisia ruokia ja leivonnaisia suurkeittiön koneilla ja laitteilla huomioiden erityisruokavaliot. Hän laittaa ruokalajeja tarjolle ja tarvittaessa pakkaa ne kuljetettaviksi. Näyttöympäristöinä toimivat suurkeittiöt Tilaus- ja juhlaruokien valmistus Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Työn suunnittelu - suunnittelee ruoanvalmistustehtäviensä työjärjestyksen, ajoituksen ja esillelaiton tilausmääräysten mukaisesti - noudattaa tilaisuuden luonteeseen liittyvää tapakulttuuria Ruokalajien valmistus - esivalmistaa ja valmistaa tilaisuudessa tarjottavat ruokalajit ja leivonnaiset erityisruokavaliot huomioiden - valmistaa ruokalajeja sovittujen hinta- ja laatutavoitteiden mukaisesti - siistii ja järjestää työympäristöä - pesee astioita ja vie ne paikoilleen ohjaussuunnitelm a - lähiopetusta? - työssäoppimista 8-10 vkoa lähiopetus erilaisissa oppimismaisemissa, kuten luokassa, opetuskeittiössä ja/tai opetusravintolassa työssäoppimalla ja/tai osallistumalla oppilaitoksen sisäisiin projekteihin (esim. asiakastilaisuuden yhteisten tutkinnon osien integrointi 23

27 - noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Esillelaitto - laittaa ruokalajit esille ja valitsee tilanteeseen sopivat tarjoiluastiat - tarvittaessa pakkaa kuljetettavat ruoat - avustaa ruokien ja juomien tarjoilussa ja varmistaa tarjolla olevien ruokien ja juomien riittävyyden järjestäminen opetusravintolassa) Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/so siaalisessa mediassa vertaisoppiminen ryhmässä itseoppiminen; harrastuneisuus portfolio oppimispäiväkirja Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ennalta varattujen tilausten ja juhlatilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti ja voi koostua useammasta tilaisuudesta. Opiskelija perehtyy tilausmääräykseen ja suunnittelee ruokien valmistusvaiheet ja työjärjestyksen. Hän valmistaa tilaisuudessa tarjottavat ruokalajit ja leivonnaiset, laittaa ne esille ja huolehtii niiden riittävyydestä sekä tarvittaessa pakkaa ruoat kuljetusta varten. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan joko oppilaitokselle tulleiden tilausten ja juhlatilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä tai yrityksessä / toimipaikassa, missä järjestetään ennalta varattuja tilaisuuksia, esim. pitopalvelu- tai cateringtoimintaa harjoittavissa yrityksissä Tilaus- ja juhlatarjoilu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 8-10 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi 24

28 Tilaus- ja juhlatarjoilu - perehtyy ennakkotietoihin, ohjeisiin, tarjoilutapaan ja muihin yksityiskohtiin - tarjoilee erilaisia tarjoilutapoja käyttäen tilaisuuden luonteen mukaisesti - työskentelee sujuvasti etiketin mukaisesti huomioiden tilaisuuden luonteen ja aikataulun mukaisesti - noudattaa tilaisuuden mukaista ruoka- ja tapakulttuuria - kertoo tilaisuuden luonteen mukaisesti asiakkaille tilaisuuden ruoista ja juomista sekä niiden sopivuudesta tavallisimpia erityisruokavalioita noudattaville asiakkaille Alakohtainen kielitaito, ruotsi työssäoppimalla ja/tai osallistumalla oppilaitoksen sisäisiin projekteihin (esim. asiakastilaisuuden järjestäminen opetusravintolassa) Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosi aalisessa mediassa - hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Alakohtainen kielitaito, englanti Lähiopetuksena palveluruotsi ja palveluenglanti - hoitaa palvelutilanteen englannin kielellä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tilaus- ja juhlatilaisuuksien asiakaspalvelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti ja voi koostua useammasta tilaisuudesta. Opiskelija perehtyy tilausmääräykseen ja kunnostaa asiakas- ja työtiloja, tarjoilee ruoka- ja juomatuotteita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan joko oppilaitokselle tulleiden tilausten ja juhlatilaisuuksien tarjoilutehtävissä tai A-oikeuksin varustetussa yrityksessä / toimipaikassa, missä järjestetään ennalta varattuja tilaisuuksia, esim. pitopalvelu- tai cateringtoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Mahdollinen etenemisehto Annosruokien ja juomien tarjoilun tutkinnon osan näyttö tulee olla suoritettu ennen tilaus- ja juhlatarjoilun tutkinnon osan opiskelua Laivatalous Ammattitaitovaatimukset ja arviointi 25

29 Koulutuskeskus Salpauksessa Laivatalous tutkinnon osa voi toteutua vain HOPSin mukaan työssäoppimilla Yritystoiminnan suunnittelu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi oman osaamisen tuotteistamisen arviointi markkinoilla olevan liiketoimintamahdollisuuden arviointi perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen liikeidean esitteleminen yritysmuodon valitseminen yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yritystoiminnan suunnitteluun liittyvillä oppimistehtävillä ja suunnittelutyöhön käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa ja toissijaisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa 26

30 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi omaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön sopivien työpaikan työtehtävien tunnistaminen sekä niiden arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien selvittäminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta neuvotteleminen työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmien valmistelu ja ammattiosaamisen näytön arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa muiden opiskelijoiden perehdyttäminen työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksien esitteleminen esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille ohjauskeskustelujen käyminen oman toiminnan kehittäminen palautteen perusteella näkemyserojen sovitteleminen erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa toimiminen Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Tiimissä vastuullisena tekijänä toimiminen 27

31 kehittävän palautteen vastaanottaminen ja antaminen oman työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön itsearviointi ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan työhönsä liittyvien työturvallisuusriskien arviointi työturvallisuusohjeiden mukainen oma toiminta muiden ohjaaminen toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa Yrityksessä toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi 28

32 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi oman alan tarjonnan ja uusien asiakkaiden löytymisen arvioiminen tuotteistamisen lähtökohdista taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja toiminta-ajatuksen kehittäminen yrityksen toiminnan suunnittelu tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyvien työtehtävien tekeminen yhteistyökumppaneiden ja liiketoiminnan edellyttämien verkostojen hankkiminen yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa oman alan tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen toiminnan apuna yrityksessä osana ryhmää toimiminen itsenäinen toiminta ja päätöksenteko yrityksessä yrityksen kehittämistarpeiden arviointi Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yrityksessä toimimiseen liittyvillä oppimistehtävillä ja yritystoimintaan käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa ja toissijaisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NYtoiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esimerkiksi omassa yrityksessä tai harjoitusyrityksessä Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa 29

33 Huippuosaajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Tarjoilija: työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnite lma - työssäoppimista 5-7 vkoa yhteisten tutkinnon osien integrointi Alan työtehtävissä ja työprosessissa kehittyminen - ruokajuomien ja ruokalajien tuntemus - teknisesti vaativimpien juomasekoitusten suunnittelu ja valmistaminen - fine dining- palvelu Kilpailutoiminta tai työskentely korkeatasoisessa yrityksessä Kokki: - oman työn itsenäinen suunnittelu ja realistinen aikataulutus muuttuvissa olosuhteissa - käyttää uusia työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja - hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa ja kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle hyödyntäen alan verkostoja - työskentelee yrittäjämäisellä asenteella, työskentelee taloudellisesti, järjestelmällisesti, tarkasti, luovasti ja innovatiivisesti - sitoutuu yrityksen tai organisaation laatu ja kestävän kehityksen tavoitteisiin - selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista, ottaa vastuun oman ja työtiimin toiminnan työturvallisuudesta - hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa osallistuu työyhteisön kehittämiseen työryhmän jäsenenä lähiopetusta erilaisissa oppimismaisemi ssa, kuten luokassa, ja/tai opetusravintolas sa, vierailevat luennoitsijat harjaantuminen luokissa ja/tai opetusravintolas sa työssäoppimalla yrityksissä ja/tai kilpailijoiden valmentaminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin (esim. Taitajakilpailu, SMjoukkue tarjoilijakilpailut, Calvadoskilpailu) itseoppiminen; harrastuneisuus portfolio tai oppimispäiväkirj a tiimioppiminen 30

34 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Alan työtehtävissä ja työprosessissa kehittyminen - ravitsemuksen verkkokurssi - fine dining- ruoanvalmistusmenetelmät ja esillelaitto - jälkiruokaleivonnaisten valmistus Kilpailutoiminta tai työskentely korkeatasoisessa yrityksessä - oman työn itsenäinen suunnittelu ja realistinen aikataulutus muuttuvissa olosuhteissa - käyttää uusia työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja - hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa ja kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle hyödyntäen alan verkostoja - työskentelee yrittäjämäisellä asenteella, työskentelee taloudellisesti, järjestelmällisesti, tarkasti, luovasti ja innovatiivisesti - sitoutuu yrityksen tai organisaation laatu ja kestävän kehityksen tavoitteisiin - selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista, ottaa vastuun oman ja työtiimin toiminnan työturvallisuudesta - hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa osallistuu työyhteisön kehittämiseen työryhmän jäsenenä ohjaussuunnite lma lähiopetusta? - työssäoppimista 5-7 vkoa lähiopetus erilaisissa oppimismaisemi ssa, kuten luokassa, opetuskeittiössä ja leipomossa, vierailevat luennoitsijat harjaantuminen opetuskeittiössä ja / tai ravintolassa työssäoppimalla yrityksissä kilpailijoiden valmentaminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin kilpailuvalmennu kseen ja kilpailuihin osallistuminen (SM-kisat, Salpauskokki ja Taitaja-kilpailut) itseoppiminen; harrastuneisuus portfolio tai oppimispäiväkirj a tiimioppiminen verkkooppiminen; ravitsemus yhteisten tutkinnon osien integrointi 31

35 Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kilpailutoiminta / Alan vaativissa työtehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija osallistuu vaativaan ammattitaitokilpailuun tai työskentelee alan huippuosaamista vaativassa tasokkaassa yrityksessä Anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys, 10 osp (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija - varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja - myy ja tarjoilee juomatuotteita - toimii asiakaspalvelussa - valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia - tarjoilee alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen - rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita - siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä - työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työvuoron työtehtävien suunnittelu Juomien tarjoilu ja myynti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tulee työvuoroon tulee työvuoroon pukeutuneena pukeutuneena tehtävän tehtävän vaatimalla vaatimalla tavalla ja huolehtii tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan ulkoisesta olemuksestaan suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä kunnostaa ja varustaa asiakasja työ- ja myyntitilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti toisen apuna huomioi asiakkaiden saapumisen ja suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä omatoimisesti kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työ- ja myyntitilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti huomioi asiakkaiden saapumisen ja käyttäytyy yrityksen palvelumallin tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla, ja ulkoinen olemus on huoliteltu suunnittelee ja aikatauluttaa itsenäisesti työvuoronsa työtehtäviä kunnostaa ja varustaa omatoimisesti asiakasja työ- ja myyntitilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti huomioi asiakkaiden saapumisen, palvelee heitä viipymättä 32

36 Juomasekoituste n valmistaminen Asiakas- ja henkilöstöturvallin en työtapa käyttäytyy yrityksen palvelumallin mukaisesti esittelee ja myy juomia ja muita tuotteita ohjattuna rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita eri maksutavoilla ohjattuna valmistaa ohjattuna myydyimpiä juomasekoituksia työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen vaarantamatta omaa ja asiakkaiden turvallisuutta yrityksen ohjeiden mukaisesti ennakoi turvallisuusriskit ja tiedottaa niistä yrityksen käytännön mukaisesti mukaisesti ja toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa esittelee ja myy juomia ja muita tuotteita ohjeiden mukaisesti rekisteröi myyntiä ja, laskuttaa asiakkaita eri maksutavoilla ohjeiden mukaisesti valmistaa ohjeen mukaan myydyimpiä juomasekoituksia työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen vaarantamatta omaa ja asiakkaiden turvallisuutta yrityksen ohjeiden mukaisesti ennakoi turvallisuusriskit ja tiedottaa niistä yrityksen käytännön mukaisesti yrityksen palvelumallin mukaisesti ja huolehtii heidän viihtyisyydestään koko palveluprosessin ajan esittelee ja myy juomia ja muita tuotteita itsenäisesti rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita eri maksutavoilla itsenäisesti ja huolellisesti valmistaa ohjeen mukaan ja joutuisasti myydyimpiä juomasekoituksia työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen vaarantamatta omaa ja asiakkaiden turvallisuutta yrityksen ohjeiden mukaisesti ennakoi turvallisuusriskit ja tiedottaa niistä yrityksen käytännön mukaisesti Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen Arvioinnin kohde siistii ja järjestää asiakas-, työ- ja myyntitiloja tiedottaa ohjattuna asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle. Arviointikriteerit siistii ja järjestää asiakas-, työ- ja myyntitiloja omatoimisesti tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle yrityksen toimintatavan mukaisesti. siistii ja järjestää itsenäisesti ja tehokkaasti asiakas-, työ- ja myyntitiloja tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle yrityksen toimintatavan mukaisesti. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Juomien säilytys, valmistaminen ja tarjoilu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija huolehtii ohjeen mukaisesti juomien säilytyksestä huolehtii omatoimisesti juomien säilytyksestä huolehtii itsenäisesti juomien säilytyksestä 33

37 Välineiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Anniskelussa toimiminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö tarjoilee juomat ohjeen mukaan oikean lämpöisenä asianmukaisissa laseissa valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia ohjattuna käyttää ohjeen mukaan juomien valmistuksessa ja tarjoilussa käytettäviä välineitä ja laitteita sekä puhdistaa niitä. tarjoilee juomat oikean lämpöisenä asianmukaisissa laseissa valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia ohjeen mukaan niille soveltuvin menetelmin käyttää omatoimisesti juomien valmistuksessa ja tarjoilussa käytettäviä välineitä ja laitteita sekä puhdistaa niitä. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan hallitsee voimassa olevan alkoholilainsäädän nön toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan hallitsee voimassa olevan alkoholilainsäädännön tarjoilee juomat omatoimisesti oikean lämpöisenä asianmukaisissa laseissa valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia itsenäisesti niille soveltuvin menetelmin käyttää itsenäisesti juomien valmistuksessa ja tarjoilussa käytettäviä välineitä ja laitteita sekä puhdistaa ne työn lomassa. toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan hallitsee voimassa olevan alkoholilainsäädännön Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista ja ottaa vastaan palautetta toimii työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan alkoholijuomien anniskelutehtäviss ä suunnittelee oman työnsä ja pystyy uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa toimimaan ohjeen mukaan arvioi työnsä onnistumista työskentelyn aikana, ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti toimii työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan alkoholijuomien anniskelutehtävissä suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja pystyy uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa toimimaan joustavasti arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii aktiivisesti työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan alkoholijuomien anniskelutehtävissä 34

38 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka noudattaa omavalvontasuunni telmaa huolehtii työympäristön turvallisuudesta tunnistaa oman roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä työskentelee ergonomisesti noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapoje n mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuus ohjeita lajittelee kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa omavalvontasuunnitelmaa huolehtii työympäristön turvallisuudesta ja ylläpitää sitä tunnistaa oman roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä työskentelee ergonomisesti noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita lajittelee kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa omavalvontasuunnitelma a huolehtii vastuullisesti työympäristön turvallisuudesta tunnistaa oman roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä työskentelee ergonomisesti noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen ja tilanteen vaatimusten mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita lajittelee kestävän toimintatavan mukaisesti. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Anniskelupassi - opiskelee Alkoholiasiat ravintolassa materiaalin, alkoholittomia ja alkoholillisia juomia, juomasekoituksia ja niiden tarjoilua sekä perehtyy alkoholin aiheuttamiin sosiaalisiin, terveydellisiin ja yhteiskunnallisiin haittoihin. - suorittaa anniskelupassin eli suorittaa Valviran ohjeiden mukaisesti kokeen, jolla osoitetaan anniskelua koskevien säännösten hallinta Työssäoppiminen anniskelutehtävissä vähintään kuukauden ajan - kunnostaa ja varustaa työ- ja asiakaspalvelutilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti myyntipisteen avaamista varten ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 4 vkoa lähiopetus luokassa ja/tai mahdollisuus toteuttaa verkkokurssina pelit itsenäistä opiskelua mahdolliset tutustumiskäynnit juoma- ja seurusteluravintoloihin työssäoppimalla vähintään 140 tuntia yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden yhteisten tutkinnon osien integrointi 35

39 - huolehtii työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä koko työvuoronsa ajan - täydentää tuotevalikoimaa sekä raaka-aineita ja huolehtii tarvittavien lasien riittävyydestä - tuntee työpisteessään myynnissä olevat tavallisimmat tuotteet ja niiden käyttötavat - käyttää mm. oluthana- ja virvoitusjuomalaitteita - myy ja laskuttaa juomia ja muita tuotteita yrityksen toimintamallin mukaisesti - valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia erilaisilla valmistusmenetelmillä anniskelumääräyksiä noudattaen - huomioi turvallisuusasiat työskentelyssään Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosia alisessa mediassa Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Anniskelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikon ajan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla A-oikeuksin varustetun anniskeluravintolan asiakaspalvelun työtehtävissä liikeidean mukaisesti yhteistyössä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Hän myy, valmistaa ja tarjoilee juoma- ja seurusteluravintolan asiakkaille juomia ja muita tuotteita anniskelumääräykset ja muut ohjeet huomioiden. Hän rekisteröi ja laskuttaa myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja henkilöstöturvallisuudesta. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan A-oikeuksin varustetussa juoma-seurusteluravintolassa. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Mahdollinen etenemisehto Ennen työssäoppimista opiskelijan on suoritettava anniskelupassikoe hyväksytysti. 36

40 3. YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp Äidinkieli 5 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija - osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa itsensä esittely suullisesti ja kirjallisesti o osaa kertoa itsestään tilanteesta riippuen oleellisen, uusiin ihmisiin tutustuminen, ammatillinen esittäytyminen o haastattelu, kysely, asiakastyytyväisyys, oman alan tuntemus o esityksen laatiminen, kuulijoiden huomioon ottaminen, top-paikkojen esittely o työprosessin ja työvaiheiden esittely, raaka-aineiden, valmistustavan tunnistus/perehtyminen, ruokalistan esittely o keskustelu -tilannetaju -puhetyyli asiakaspalvelussa neuvottelu, ryhmätyöt o toisen ohjaaminen/opastaminen o small talk o sanaton viestintä o puhelinviestintä o top-paikkoihin soittaminen o palautteen vastaanottaminen, reklamaatio - ymmärtää kokin työhön liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen o alalla tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet o oman alan lehtiartikkelit, raportointi o kommentoivat referaatit, olennaisen löytäminen tekstistä o gastronominen sanasto o juomatietous o ruokalistat, kieliasu, erityisruokavaliomerkinnät, menukortti - osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita o ravitsemisalan nettisivustojen, ammattilehtien käyttö, tiedonhaku, lähteiden merkitseminen - osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi o verkostoituminen 37

41 o tekijänoikeudet - osaa laatia kokin alaan liittyviä kirjallisia töitä o oikeinkirjoituksen hallitseminen o vakioasemointi o raportti o alalla tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet o mainos o sähköpostiviestiin vastaaminen - osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita o muistiinpanot o olennaisen löytäminen tekstistä ja asiasta o ohjeen, ruokalistan ja reseptin lukutaito - ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta o alaan liittyvä kaunokirjallisuus ja elokuvat o ruokakirjat, ruokablogit - osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan. o oikeinkirjoituksen hallitseminen o kielenhuolto o oman suullisen ja kirjallisen viestinnän parantaminen palautteen pohjalta Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille ja erilaisiin tapahtumiin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, oppilaitoksen keittiö, tapahtuma, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: - tervehdykset, small talk, asiakaspalvelutilanteet - työpaikan esittely / yritysesittely - työ- ja kellonajat, palkkaus, työedut - työtehtävät 38

42 - työturvallisuus - itsestä ja opinnoista kertominen, CV ymmärtää molempien kansallisten kielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. - kielen ja kulttuurin merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa - pohjoismainen yhteistyö Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä ja joustavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja valittua opetusmenetelmää. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla erilaiset suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työsalit, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset opetusympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiililaitteilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Vieraat kielet (englanti) 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan työelämätaidot: tervehdykset, small talk, hotelli- ja ravintola-alan asiakaspalvelutilanteet, työhön perehdyttäminen, työpaikan esittely/yritysesittely työnhaku: CV, työhakemus, työhaastattelu, itsestä ja opinnoista kertominen osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä työelämätaidot: ohjeet ja opastaminen (esim. ruokalistat, reseptit, käskyt), työprosessin esittely, kestävä kehitys työturvallisuus: ergonomia ja hygienia, ensiapu, turvallisuusvarusteet ja -säännöt 39

43 työvälineet ja työympäristö: työtehtävät, raaka-aineet, työvälineet työolot: työ- ja kellonajat, palkkaus, työedut osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä tiedonhaku: raaka-aineet, reseptit, ruoka- ja tapakulttuuri osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä työkulttuuri eri maissa: kansainväliseen toimintaan hakeutuminen, TOP ulkomailla Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä ja joustavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja opetusmenetelmiä. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla erilaiset suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työsalit, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset opetusympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp Matematiikka 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa - arkielämän prosenttilaskenta (prosenttilaskennan perusteet, muutos- ja vertailuprosentti, alv, korko) 40

44 - painohäviön laskeminen - massan, vetomittojen, pituuden, pinta-alan ja tilavuuden yksikkömuunnokset - reseptin muunnokset - hintalaskut osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia - osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti - osaa esim. laskea, kuinka monta piirakkapalaa saadaan taikinalevystä ja kuinka monta juustokuutiota saadaan isommasta juustopalasta, kun mitat tiedetään. - osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa - osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa - osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Fysiikka ja kemia 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia - tuntee lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin peruslainalaisuuksia - energian säästäminen - tuotteen elinkaari ja kestävä kehitys osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. - kemikaalien ja jätteiden turvallinen käsittely, säilytys ja hävittäminen - kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöturvallisuustiedotteet - jätteiden käsittely ja kierrätys 41

45 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitusja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita - Salpauksen sähköiset palvelut esimerkiksi koulutuskeskuksen sivujen käyttö, pakki, ressu - oppimisympäristöt Salpauksessa: moodle, sähköposti, selainohjelmat osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään - selaimen historiatietojen poistaminen - salasanojen käyttö - sosiaalisen median käyttö osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti - oman materiaalin oikeudet - muiden tuottaman materiaalin hyödyntäminen vs. plagiointi - pankkiasiointi - palomuurit ja virustorjunta osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. - tiedostomuodon valinta ja vaihtaminen esimerkiksi.docx,.pdf - liitetiedoston lähettäminen - tiedostojen pakkaaminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitusja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä 42

46 - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi ja oppimispäiväkirja. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet, 1 osp Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon - kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa: Ikärajat, vaalit, perusoikeudet, päätöksenteko, turvallisuus, osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen - yhdenvertaisuus, oikeusjärjestelmä osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä - työvoimatoimisto, opiskelijan tuet, verotus, oman talouden hallinta hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona - sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana - yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma * Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella * Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista 43

47 * Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi * Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä * itsearviointi Työelämätaidot 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimisstavoitteet Opiskelija osaa hakea itsellensä työpaikkaa - hakee itsellensä työssäoppimistyöpaikkaa tai työpaikkaa ja saa sen osaa kuvata työehtosopimusjärjestelmää sekä tuntee työlainsäädäntöä ja tietää työsopimuksen keskeiset asiat - työsopimusjärjestelmään perehtyminen ja laillisen työsopimuksen tunnistaminen osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta - tuntee yrityksen organisaation ja toimintamallit - huolehtii omasta ja työympäristönsä työturvallisuudesta ja siisteydestä osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan - tekee työt sovitusti ja laadukkaasti Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATKluokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä itsearviointi 44

48 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija - osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa - osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia - oman liikeidean luominen - osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi - realististen mahdollisuuksien selvittäminen sekä ympäristön että oman itsensä kohdalta - osaa selvittää omia ammatillisia verkostoja - oman ammattialan verkostojen tunteminen - osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet - kannattavan liiketoiminnan mittarit ja perusteet - osaa arvioida oman yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle - kansantalouden kiertokulku Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida työsaliopetukseen ja työssäoppimiseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa muun muassa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi, harjoitusyritys, osuuskunta ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin 45

49 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa laatia itselle terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti, osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään osallistuu alkutesteihin ja haastatteluun sekä pitää elämäntapapäiväkirjaa ja tekee niiden tulosten perusteella henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti huomioi liikunnan toteutuksessa hotelli-, ravintola- ja catering-alan työn vaatimukset (esim. seisomatyö, nostot, kannot, työasennot) osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset pitää TOP-jaksolla ravintopäiväkirjaa ja tekee sen pohjalta omien ravintotottumustensa arvion ja kehittämissuunnitelman hakee tietoa tupakoinnin ja päihteiden terveysvaikutuksista ja pyrkii edistämään terveyttään hakemansa tiedon pohjalta osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille perehtyy tärkeimpiin ihmissuhteiden, mielenterveyden ja seksuaaliterveyden välisiin yhteyksiin osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin teemapäiviin, SAKU-toimintaan sekä oppilaitoksen muuhun hyvinvointitoimintaan osallistujana ja/tai suunnittelijana ja järjestäjänä osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä tekee TOP-jaksolla oman alansa toimintatapojen ja toimintaympäristön turvallisuuskartoituksen osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua noudattaa oppilaitoksen ja työpaikan työturvallisuusohjeita ja harjoittelee sekä käyttää työn fyysistä sekä psyykkistä kuormitusta vähentäviä työtapoja hallitsee oman alansa ja yleiset ensiaputaidot Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakolliseen majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp, tutkinnon osaan sekä - kokin osaamisalan pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat lounasruokien valmistus 40 osp ja annosruokien valmistus 20 osp, sekä - asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilijan, pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat asiakaspalvelu ja myynti 25 osp ja annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä 46

50 mm. hyvinvointisuunnitelma, ravintopäiväkirja, ja käytännön toiminnalla liikunnassa, harrastustoiminnassa ja työssäoppimisessa. Liikunnan ja terveystiedon osaamispisteitä voidaan sisällyttää TYKY-passin opintoihin. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien sekä käytännön liikunta-, harrastus- ja työssäoppimistoiminnan perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa Valinnaiset yhteiset tutkinnot osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3-10 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3-10 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3-10 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 0-7 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Kulttuurien tuntemus 3 osp Oppimistavoitteet 47

51 Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua - toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla - osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta rakennusalalla - esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä ja rakennuskulttuuria osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan rakennusalalla - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa osaa välittää alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin - pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu pakollisiin ammatillisiiin tutkinnon osiin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille, mahdollisesti ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalaustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka, erilaiset tapahtumat kuten näyttelyt, elokuvat, yhteiset monikulttuuriset tilaisuudet. Osaamisen arviointi * opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin * osallistuminen erilaisiin monikulttuurisiin tilaisuuksiin ja raportointi niistä * omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista * osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Taide ja kulttuuri 3 osp Oppimistavoitteet Opiskelija 48

52 osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja osaa hyödyntää niitä - ymmärtää taiteen- ja kulttuurin merkityksen - tuntee oman alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailee niitä muiden kulttuurien piirteisiin - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä - hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi omassa työskentely-ympäristössään osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, teatterin, kirjallisuuden, median, tanssin, kuvataiteen tai käsityön keinoin) - on tietoinen taidehistorian suuntaviivoista - osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, osaa antaa niistä asiallista ja kriittistä palautetta - tulkitsee muiden tekemiä eri taiteenalojen teoksia esim. taidenäyttelyissä - valmistaa omia tuotoksia eri tekniikoilla osoittaen omaa ideointikykyä osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alansa vakiintuneita käytäntöjä. - hakee tietoa omasta alastaan ja ajankohtaisista suuntauksista ymmärtäen sen vaikutukset elin- ja työympäristön viihtyisyyteen osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset. - arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, huolehtii ympäristön siisteydestä osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään. - suunnittelee oman alansa jonkin työvaiheen yksityiskohdan kuvallisesti ja kirjallisesti - osallistuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan, esim. Saku-kulttuurikilpailut Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan soveltuvin osin integroida ammatillisiin opintoihin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työsaliopetukseen tai työssäoppimiseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi * opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin * osallistuminen kulttuuritapahtumiin ja raportointi niistä * omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista * osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Etiikka 3 osp (kurssi 1) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija 49

53 arvot, elämänkatsomukset - omat valinnat ja niiden perustelu - valintojen seurausten arviointi - arvovalintojen pohjalta oman elämän pohdinta normit - normiristiriitojen käsittely tiedonhankina ammattieettisistä peruskysymyksistä - ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen, käsitteleminen - näkemysten esittäminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia Psykologia 3 osp (kurssi 1) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija osaa hahmottaa sen, mitä psykologia on - psykologia moniulotteisena tieteenalana, eri tutkimussuunnista tietää psykologian erilaisista tutkimusmenetelmistä ja alueista - tutkimusmenetelmiä - tutkimusalueita tietää ikäkausipsykologiasta - painotus: murrosikä, varhainen aikuisuus saa tietoa persoonallisuuspiirteiden ja temperamenttipiirteiden määräytymisestä - persoonallisuuspiirteet ja temperamenttipiirteet - persoonallisuuspiirteiden vaikutus omaan elämään - temperamenttipiirteiden vaikutus omaan elämään oppii hahmottamaan oman käyttäytymisen perustana olevia tekijöitä - oma käyttäytyminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. 50

54 Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia 3 osp (kurssi 2) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija osaa hahmottaa elinikäisen oppimisen merkityksen omassa elämässään - koulutus - työpaikka, ikärakenne ja hierarkia ymmärtää työn merkityksen itsetunnolle perehtyy vuorovaikutuksen perusmekanismeihin - työtilanteet ja asiakaspalvelu - ihmissuhteet Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia 4 osp (kurssi 3) Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija perehtyy työhyvinvointiin ja sen merkityksen omassa elämässään tunneälyn merkitys psykososiaalisen työkuormituksen merkitys työpaikkakiusaamisen tunnistaminen 51

55 ongelmatilanteiden käsittely; asiakkaat, työtoverit ja esimiehet ymmärtää hyvän mielenterveyden merkityksen ja kuinka siihen voi itse vaikuttaa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Ympäristöosaaminen Ympäristöosaaminen 1, 1osp Osaamistavoitteet o Linkki tutkinnon perusteisiin Arviointi o Linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia hotelli- ravintola- ja cateringalan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - omalla alalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - Elinkaariajattelun perusymmärrys osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - Ymmärtää mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Ilmastonmuutoksen perusteet. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - Työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - oman alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet Hotelli- ravintola- ja cateringalalla. - Tuntee oman alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön perusteet. 52

56 Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Hotelli- ravintola- ja cateringalan, kokin pakolliseen tutkinnon osaan XX, X osp ja tarjoilijan pakolliseen tutkinnon osaan XX, X osp Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan kontaktiopetuksella, sekä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava(t) opettaja(t) Ympäristöosaaminen 2, 3osp Osaamistavoitteet o Linkki tutkinnon perusteisiin Arviointi o Linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia Hotelli- ravintola- ja cateringalan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ympäristövastuullisuuden perusteet ympäristölainsäädännön kannalta, sekä viranomaisyhteistyö tarpeen mukaan. - Omalla alalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - elinkaariajattelun ymmärrys - omalla alalla yleisesti käytössä olevien tuotteiden elinkaari. osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - oman alan töiden yhteys luonnon monimuotoisuuteen. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - ilmastonmuutoksen perusteet, kasvihuoneilmiö. - Oman alan mahdolliset yhteydet kasvihuoneilmiön voimistumisessa. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - työvälineiden ja materiaalien energia- ja materiaaliystävällinen valitseminen. - Energiatehokkuusmerkinnät- ja muut ympäristömerkit. 53

57 osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - oman alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. - Osaa selvittää mistä saa lisää tietoa ympäristöasioista ja niihin vaikuttamisesta. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet Hotelli- ravintola- ja cateringalalla. - Hotelli- ravintola- ja cateringalan jätteet ja kierrätys, - Oman alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan Hotelli- ravintola- ja cateringalan, kokin XX tutkinnon osaan, X osp, ja tarjoilijan XX tutkinnon osaan, X osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä, sekä kontaktiopetuksella. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava(t) opettaja(t) Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3osp Osaamistavoitteet o Linkki tutkinnon perusteisiin Arviointi o Linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia Hotelli- ravintola- ja cateringalan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - Selvittää työsään käytössä olevat laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät ja osaa toimia näiden mukaisesti. - Noudattaa työssään kestävän kehityksen periaatteita. - Tuntee ympäristölainsäädännön perusteet omaa työtehtäväänsä koskien. hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - elinkaariajattelun ymmärrys - omalla alalla yleisesti käytössä olevien tuotteiden elinkaari. 54

58 osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - oman alan töiden yhteys luonnon monimuotoisuuteen. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Osaa ottaa työssään huomioon ilmastonmuutosta voimistavat tekijät. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - työvälineiden ja materiaalien energia- ja materiaaliystävällinen valitseminen. - Osaa arvioida miten oman alan työtehtävän energiatehokkuutta voisi lisätä ja jätteiden syntyä vähentää. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - Oman alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. - Osaa selvittää mistä saa lisää tietoa ympäristöasioista ja niihin vaikuttamisesta. - Osaa arvioida ja selvittää oman alan työtehtävien ympäristövaikutuksia. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet Hotelli- ravintola- ja cateringalalla. - Hotelli- ravintola- ja cateringalan tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö - Lajittelee jätteet työtehtävässään. Selvittää kierrätysmahdollisuuksia. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Hotelli- ravintola- ja cateringalan, kokin työssäoppimisjaksolla toteutettuun Annosruokien valmistus tutkinnon osaan 20 osp, ja tarjoilijan työssäoppimisjaksolla toteutettuun Annosruokien ja juomien tarjoilu tutkinnon osaan 35 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan työssäoppimisjaksolla. Tutkinnon osan osaalueen osaaminen hankitaan käytännön työtehtävillä. Opiskelija selvittää esimerkiksi työssäoppimispaikkansa ympäristövaikutuksia, miten ympäristövaikutuksia voi minimoida, ympäristöasioiden valvontaa tai muuta vastaavaa. Oppiminen toteutetaan työpaikalla tehtävillä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten, suullisten tai verkkoympäristöissä annettujen tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava(t) opettaja(t) tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa. 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Vapaasti valittavat opinnot ovat Salpauksen tarjonnassa yhteisiä tutkinnon osia tai ammatillisia pakollisia tai valinnaisia tutkinnon osia. 55

59 4.1 Jälkiruokaleivonnaiset, 5 osp Ammattitaitovaatimukset (Osaamistavoitteet) valmistaa pienimuotoisesti konditoria-alan tuotteita sekä suklaa-, marsipaani- ja sokerikoristeita noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa hallitsee käden taidot valmistaessaan alakohtaisia erikoistuotteita arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden käyttää työssään tarvittavia tietoteknisiä sovelluksia noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä. Arviointi Arvioinnin kohde Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 Opiskelija 1.Työprosessin hallinta Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukainen toiminta pienimuotoisessa elintarviketuotannoss a Tuotteen valmistuksen hallinta ennakoivista töistä työn lopetusvaiheeseen ja työn vastuullinen tekeminen Oman työsuorituksen arvioiminen noudattaa annettuja hygieniaohjeita ja toteuttaa omavalvontaohjelmas sa määritetyt toimenpiteet valmistaa valitsemiaan erikoistuotteita tarviten työvaiheiden etenemisessä ajoittaista ohjausta ja noudattaa annettuja työaikoja arvioi omaa työskentelyään ohjatusti noudattaa annettuja hygieniaohjeita ja toteuttaa omavalvontaohjelmas sa määritetyt toimenpiteet valmistaa valitsemiaan erikoistuotteita, toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudestaan ja ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden arvioi omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita noudattaa annettuja hygieniaohjeita ja toteuttaa omavalvontaohjelmas sa määritetyt toimenpiteet sekä tunnistaa tuoteturvallisuusriskit valmistaa valitsemiaan erikoistuotteita, toimii omatoimisesti, joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työtehtäviä omalla vastuualueellaan, ottaa huomioon toimintaympäristönsä ja oman työnsä osana sitä arvioi omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia 56

60 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta työskentelee välttäen turhaa hävikkiä ymmärtää hävikin merkityksen ja työskentelee välttäen turhaa hävikkiä ymmärtää hävikin merkityksen ja työskentelee kustannustehokkaasti välttäen turhaa hävikkiä ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Raaka- ja lisäaineiden valinta ja käyttö Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi Työmenetelmien hallinta Välineiden ja laitteiden käyttö Tuotteen pakkaaminen Tuotteen kaupallisen menestymisen edistäminen valitsee tuotteen valmistukseen kuuluvia raaka- ja lisäaineita tarviten ajoittain ohjausta arvioi aistinvaraisesti raaka-aineen ja tuotteen laatua niin, että erottaa virheellisen raaka-aineen ja/tai tuotteen valmistaa käsityömäisesti perustyömenetelmillä valitsemiaan erikoistuotteita tarviten ajoittaista ohjausta käyttää tuotteen valmistukseen kuuluvia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti tarviten ajoittain ohjausta pakkaa tuotteita tarviten ajoittain ohjausta valmistaa ja pakkaa tuotteen esteettisesti, tuoteturvallisesti ja taloudellisesti siten, että tuote on myyvän valitsee pääosin omatoimisesti tuotteen valmistukseen kuuluvia raaka- ja lisäaineita arvioi aistinvaraisesti ja muilla alalla käytettävillä menetelmillä raakaaineen ja tuotteen laatua niin, että erottaa virheellisen raaka-aineen ja/tai tuotteen valmistaa käsityömäisesti perustyömenetelmillä valitsemiaan erikoistuotteita lähes itsenäisesti käyttää tuotteen valmistukseen kuuluvia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita turvallisesti pääosin omatoimisesti pakkaa tuotteita ohjeiden mukaan ja seuraa pakkauksen laatua sekä pakkausmerkintöjä valmistaa ja pakkaa ohjeen mukaan tuotteen esteettisesti, tuoteturvallisesti ja taloudellisesti siten, valitsee ja käyttää tuotteen valmistukseen kuuluvia raaka- ja lisäaineita sekä mahdollisia erikoisraaka-aineita omatoimisesti oikein arvioi aistinvaraisesti ja muilla alalla käytettävillä menetelmillä raakaaineen ja tuotteen laatua niin, että erottaa virheellisen raakaaineen ja/tai tuotteen, tuntee tuotevirheet sekä osaa tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet valmistaa itsenäisesti käsityömenetelmillä valitsemiaan erikoistuotteita valitsee tuotteen valmistukseen kuuluvia työvälineitä ja laitteita ja käyttää niitä turvallisesti omatoimisesti pakkaa tuotteita ohjeiden mukaan ja seuraa pakkauksen laatua sekä pakkausmerkintöjä omatoimisesti valmistaa ja pakkaa omatoimisesti tuotteen esteettisesti, tuoteturvallisesti ja taloudellisesti siten, 57

61 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteide n toteuttaminen Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen näköinen tarviten ajoittain ohjausta pesee ja puhdistaa tilat, koneet ja laitteet kohteisiin sopivilla aineilla ja menetelmillä niin, että työn lopputulos on hyväksyttävissä tarviten ajoittain ohjausta toimii omassa työtehtävässään siten, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta että tuote on myyvän näköinen pesee ja puhdistaa ohjeiden mukaan tilat, koneet ja laitteet kohteisiin sopivilla aineilla ja menetelmillä niin, että työn lopputulos on hyväksyttävissä sekä huolehtii työympäristön puhtaudesta ja järjestyksestä toimii lähes omatoimisesti omassa työtehtävässään siten, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä että tuote on myyvän näköinen pesee ja puhdistaa omatoimisesti tilat, koneet ja laitteet kohteisiin sopivilla aineilla ja menetelmillä niin, että työn lopputulos on hyväksyttävissä sekä huolehtii työympäristön puhtaudesta ja järjestyksestä koko tuotteen valmistuksen tuotantotyövaiheiden aikana toimii omatoimisesti omassa työtehtävässään ja tuotantoprosessissa siten, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Työprosessia koskevan lainsäädännön noudattaminen Raaka-aineiden ja tuotteiden käsittely ja säilytys Laatuvaatimusten noudattaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimia säädösten toimii säädösten mukaisesti tarviten mukaisesti lähes ajoittain ohjausta omatoimisesti käsittelee ja säilyttää erikoistuotteiden raakaja lisäaineita ottaen huomioon niiden ominaisuuksien pääpiirteet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa mikrobitoiminnan huomioon käsitellessään erikoistuotteiden raakaaineita ja valmistaessaan tuotteita tarviten ajoittain ohjausta noudattaa työssään valmistukselle annettuja ohjeita käsittelee ja säilyttää lähes omatoimisesti ohjeiden mukaan erikoistuotteiden raaka- ja lisäaineita ottaen huomioon niiden ominaisuudet ottaa mikrobitoiminnan huomioon käsitellessään erikoistuotteiden raaka-aineita ja valmistaessaan tuotteita työskentelee toiminnalle annettujen laatuvaatimusten mukaisesti toimii omatoimisesti säädösten mukaisesti käsittelee ja säilyttää omatoimisesti ohjeiden mukaan erikoistuotteiden raaka- ja lisäaineita ottaen huomioon niiden ominaisuudet ottaa mikrobitoiminnan huomioon käsitellessään erikoistuotteiden raaka-aineita ja valmistaessaan tuotteita työskentelee tuotteille ja toiminnalle asetettujen yrityskohtaisten laatuvaatimusten mukaisesti 58

62 Työprosessissa tarvittavan tietotekniikan ja laskutoimitusten hallinta osaa käyttää työssään tarvittavaa tietoteknisiä sovelluksia ja tehdä laskutoimituksia tarviten ajoittain ohjausta osaa osittain omatoimisesti käyttää työssä tarvittavaa tietotekniikkaa ja tehdä laskutoimituksia käyttää itsenäisesti työssä tarvittavaa tietotekniikkaa ja selviää itsenäisesti työssä tarvittavista laskutehtävistä ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hakee erikoistuotteiden valmistukseen liittyvää tietoa annetuista lähteistä käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja (kuten omavalvonta ja hygieniavaatimukset) toimii erilaisten ihmisten kanssa ja pyytää tarvittaessa apua muilta työskentelee työympäristönsä työturvallisuusohjeiden mukaisesti, ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittaista ohjausta hakee lähes itsenäisesti erikoistuotteiden valmistukseen liittyvää tietoa eri lähteistä toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaan ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä työskentelee ergonomisesti työympäristönsä työturvallisuusohjeide n mukaisesti hakee itsenäisesti erikoistuotteiden valmistukseen liittyvää tietoa eri lähteistä toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti, sekä noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja työskentelee vastuullisesti, tukee ja auttaa muita sekä ottaa huomioon edeltävän ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän työskentelee ergonomisesti työympäristönsä työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristön riskitekijät 59

63 Oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma Jälkiruokaleivonnaiset - Raaka-ainetietous - Koneet, laitteet ja työvälineet - Konditorian massojen valmistus - Täytteiden valmistus - Kuorrutteiden valmistus - Koristeiden valmistus - Täytekakkujen tuotanto - Leivosten tuotanto - Torttujen ja piiraiden tuotanto - Tuotteiden suunnittelu - Pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti - huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja omavalvonnasta - Noudattaa työaikojen, toimintaohjeiden sekä työturvallisuus-, hygienia- ja elintarvikealaan liittyvien määräyksiä lähiopetusta / harjaantumista erilaisissa oppimismaisemissa, kuten opetuskeittiössä tai leipomossa oppimistehtävät, verkko-opetus, blogit, portfolio itseoppiminen; harrastuneisuus Osaamisen arviointi Suunnittelee ja toteuttaa jälkiruokatilauksen annettujen ohjeiden mukaan. 4.2 Asiakaspalveluturvallisuus 5 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään toimia hätävarjelun perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita toimia järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti tehdä järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen mukaisesti järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä 60

64 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta järjestyksenvalvon ta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti suunnittelee oman työnsä annettujen ohjeiden mukaan noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii toimivaltansa mukaisesti toimii tietoisena perusja ihmisoikeuksista toimii tilanteen mukaan asiallisesti tehtävän edellyttämällä tavalla toimii tilanteen mukaisesti perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla Voimankäyttövälin eiden hallinta noudattaa työssään voimankäyttövälineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja sisäministeriön määrittämissä koulutuksissa annettuja ohjeita toimii vähäisellä ohjauksella opetettujen toimintamallien mukaisesti osaa käyttää voimankäyttövälineitä lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämien kulutusten oppien mukaisesti toimii opetettujen toimintamallien mukaisesti toiminta on sujuvaa, tehokasta, turvallista ja tilanteenmukaista Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 61

65 Yritysturvallisuude n osa-alueiden hallinta Järjestyksenvalvo ntatilanteisiin liittyvän lainsäädännön hallinta hahmottaa yritysturvallisuuden osaalueet ja niiden keskeisen sisällön osaa järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksytyn rajana mukaisilla tiedoilla ymmärtää yritysturvallisuuden osa-alueiden merkityksen yritysturvallisuustoimin nassa osaa järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksyttyä rajaa paremmilla tiedoilla osaa soveltaa työssään yritysturvallisuuden osaalueita ja niiden tavoitteita osaa järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksyttyyn rajaan nähden kiitettävillä tiedoilla Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi turvallisuuteen liittyvät ohjeet mutta tarvitsee ohjausta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet tuntee omaan työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet ja toimii niiden mukaisesti Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö arvioi ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita, käyttää lähdeviitteitä ja ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Lähiopetus sisältää teoriaopetusta, oppimistehtäviä projektitöitä, kuten turvallisuuskartoitus paloturvallisuudesta ja toimitilaturvallisuuden riskeistä Käytännön harjoitukset itsepuolustuksesta ja uhkatilanteiden hallinnasta liikuntasalissa 62

66 Lainsäädännön tuntemus - Perus- ja ihmisoikeudet - Lainsäädännön perusteet, työturvallisuus-laki Yritysturvallisuuden osa-alueet - henkilöturvallisuus - työturvallisuus - rikosturvallisuus - kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus - pelastustoiminta - tietoturvallisuus Järjestyksenvalvonta - SM:n määrittämä järjestyksenvalvojan peruskurssi - Hätävarjelu, pakkotila, itsepuolustus ja uhkatilanteiden hallinta - Viestintä ja vuorovaikutus - Ensiaputaidot - Paloturvallisuus Osaamisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä turvallisuuskartoituksen aidossa työkohteessa sekä suorittaa järjestyksenvalvojan peruskurssiin kuuluvan SM:n määrittämän teoriakokeen sekä koulutukseen sisältyvän voimankäyttökoulutuksen 4.3 Matkailualan kulttuuri- ja tapatuntemus, 5 osp Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee kulttuurin käsitteenä ja ymmärtää miten kulttuuri yleisellä tavalla ohjaa ihmisten ajattelua ja tapaa toimia tuntee maailman pääkulttuuripiirit, miten ne määrittyvät sekä kulttuuripiirien levinneisyyttä sekä yleis- ja erityispiirteitä eri kulttuuripiirien matkailullisesti keskeisissä valtioissa tuntee maailmanuskontojen perusideologiat, niiden keskeistä oppia ja etiikkaa sekä ymmärtää uskontojen näkymistä ja vaikutuksia käytännön elämässä tuntee kansanvälistä tapakulttuuria ja osaa toimia sen mukaisesti 63

67 Arviointi ARVIOINNIN KOHTEET TYYDYTTÄVÄ 1 HYVÄ 2 KIITETTÄVÄ 3 Kulttuuri käsitteen, kulttuurin rakentumisen ja kulttuurin vaikutusten tunteminen Kulttuurisen kielitaidon harjoittaminen tuntee jotain kulttuurin määritelmiä ja tietää miten eri tavoin vieraisiin kulttuureihin voi suhtautua on kiinnostunut oppimaan vieraista kulttuureista tuntee kulttuurin määritelmiä, ymmärtää miten kulttuuri vaikuttaa ihmisten ajatteluun, arvoihin, asenteisiin ja tapaan toimia vuorovaikutuksessa vieraiden kulttuurien kanssa on kiinnostunut oppimaan vieraista kulttuureista ja ymmärtämään niitä harjoittelee kulttuurisen kielitaidon kehittämistä ymmärtää kulttuurin rakentumista, vaikutuksia ja ymmärtää miten erilaiset suhtautumistavat vieraisiin kulttuureihin vaikuttavat ajatuksiimme, arvoihimme, asenteisiimme ja toimintaamme kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa on kiinnostunut vieraista kulttuureista ja niiden taustoista sekä haluaa ymmärtää niitä harjoittaa ja kehittää innostuneesti kulttuurista kielitaitoa tietää mitä kulttuurisella kielitaidolla tarkoitetaan Maailman pääkulttuuripiirien ja maailmauskontojen tunteminen tietää pääpiirteissään maailman pääkulttuuripiirit sekä niiden levinneisyyttä ja yleispiirteitä tietää maailman pääuskonnot ja niiden yhteydet kulttuuripiireihin tietää maailman pääkulttuuripiirit, niiden levinneisyyden, yleispiirteet sekä joitain erityispiirteitä sekä ymmärtää maailmanuskontojen opetuksen ja eettisten ohjeiden vaikutuksen matkailuelinkeinossa tuntee monipuolisesti maailman pääkulttuuripiirit, niiden levinneisyyden, yleispiirteet sekä useita erityispiirteitä sekä ymmärtää maailmanuskontojen opetuksen ja eettisten ohjeiden vaikutuksen matkailuelinkeinossa, sisä- ja ulkopolitiikassa, tapakulttuurissa ja kulttuurituotteina kansanvälisen yleisen tapakulttuurin ja liike-elämää tietää yleisimpiä kansainvälisen tapakulttuurin tuntee keskeisiä kansainvälisen tapakulttuurin ohjeita tuntee laajasti ja monipuolisesti kansainvälisen 64

68 ohjaavan tapakulttuurin tunteminen ja taitaminen ohjeita, erityisesti liittyen ruokailuun ja pukeutumiseen ja toimii niiden mukaisesti tuntee liike-elämää ohjaavaa tapakulttuuria tapakulttuurin ohjeita ja toimii niiden mukaisesti tuntee hyvin liikeelämää ohjaavaa tapakulttuuria työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma Kulttuurin käsitteen, kulttuurin rakentumisen ja kulttuurin vaikutuksen tunteminen - Ymmärtää miten kulttuuri vaikuttaa ihmisen ajatteluun, arvoihin, asenteisiin ja tapaan toimia vuorovaikutuksessa vieraiden kulttuurien kanssa matkailualalla Kulttuurisen kielitaidon harjoittaminen Lähiopetus erilaisissa oppimismaisemissa Oppimistehtävät Verkko-oppiminen Mahdolliset vierailut, esim. - Ymmärtää vieraita kulttuureita ja soveltaa tietotaitoaan eri vuorovaikutustilanteissa matkailualalla Maailman pääkulttuuripiirien ja maailman- uskontojen maailmankatsomusten tunteminen - Ymmärtää erilaisten maailmankatsomusten ja eettisten ohjeiden vaikutuksen matkailussa, matkailuelinkeinossa, sisä- ja ulko- politiikassa, tapakulttuurissa ja kulttuurituotteina Kansanvälisen yleisen tapakulttuurin ja liike-elämää ohjaavan tapakulttuurin taitaminen - Tuntee tapakulttuuria ja toimii sen mukaisesti Osaamisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamisensa erilaisin monikulttuurisuuteen liittyvien oppimistehtävien muodossa sekä toimimalla kulttuurista kielitaitoa hyödyntäen erilaisissa monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. 5. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa (määräys 27/011/2015). Linkki OPH Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa ei ole koulutusalakohtaisia terveydentilavaatimuksia. 65

69 6. LIITTEET Liite 1 Polkujen kuvaus Kokki Liite 1 Polkujen kuvaus Tarjoilija Liite 2 A Kokin osaamisalan moduulisuunnitelma 2 ja 3 vuotinen Liite 2 B Asiakaspalvelun osaamisalan moduulisuunnitelma 2 ja 3 vuotinen Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma kokin osaamisala Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma asiakaspalvelun osaamisala 66

70 Opetussuunnitelman liite1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 67

71 68

72 Opetussuunnitelman liite1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Opetussuunnitelman liite1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 69

73 70

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.)

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.) À la carte -ruoanvalmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3.

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sisällys Johdanto... 4 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 5 2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen... 5 2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija,

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Kokki Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Ruokapalvelun osaamisala TARJOILIJA KOKKI Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Ruokapalvelun osaamisala,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hotelli-, ravintola-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala. Kokki

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala. Kokki OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala Kokki Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. Sisällys HOTELLI-,

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. Kuvaus koulutusalasta... 4 2. Tutkinnon muodostuminen... 5 2.1 Lukusuunnitelma... 6 2.2 Tutkinnon osat... 9 a. Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma Ruokapalvelun osaamisala, kokki KOKIN OSAAMISALA 3 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA KOKOUSPALVELUT, 20 OV Työtehtävät ja tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA , SUU POHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Majoitus- ja ravitsemisala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ruokapalvelun osaamisala, kokki Opetushallituksen

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija www.ahlman.fi 1 KOKIN 2 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija HOTELLIPALVELUN 3 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 2. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 3. OPINTOJEN AJOITUS, 3-vuoden kuvaus... 6 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 8 Majoitus-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOKSESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) 04.09.2017 OPH-2000-2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOKSESTA Opetushallitus pyytää lausuntoanne ravintola- ja catering-alan

Lisätiedot

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto Ravintola- ja cateringalan perustutkinto Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Perustutkinnon suorittanut osaa toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun suunnittelu-, toteuttamis-

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Hotellipalvelun osaamisala. Vastaanottovirkailija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Hotellipalvelun osaamisala. Vastaanottovirkailija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Hotellipalvelun osaamisala Vastaanottovirkailija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Tarjoilija / Vastaanottovirkailija / Kokki

Tarjoilija / Vastaanottovirkailija / Kokki Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinto, 180 osp Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, Kokin

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTILOMAKE Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot. Tutkinnon suorittajan nimi: Työpaikka:

TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTILOMAKE Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot. Tutkinnon suorittajan nimi: Työpaikka: n nimi: Työpaikka: Tutkintotilaisuuden ajankohta: Työnantajan edustaja ja yhteystiedot: Työntekijöiden edustaja ja yhteystiedot: Itsenäinen ammatinharjoittaja ja yhteystiedot: Opetusalan edustaja ja yhteystiedot:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010

Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010 Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010 Asiakaspalvelun koulutusohjelma/osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma/osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin koulutusohjelma/osaamisala,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Kokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija

HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Kokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI 3.2.1 CATERING-ALAN KEITTIÖTOIMINNOT, 30 OV

3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI 3.2.1 CATERING-ALAN KEITTIÖTOIMINNOT, 30 OV JUHLAPALVELUT, 10 OV 1 MUUTOKSET CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEISIIN - - - 3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. HOTELLI-,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tarjoilija

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 2 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp. Kokki

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp. Kokki Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp Kokki Hyväksytty johtokunnassa 16.6.2015 Sisällys HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAn perustutkinto...

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinto, 120 ov Ammatillisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot