KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA

2 KOTIKENTTÄ KANSAINVÄLISTYVÄ HEINOLAN SEUTU KOTIKENTÄN VAHVUUS HYVINVOINTIA HEINOLASTA Heinolan seudun järvet ja metsät luovat perustan hyvinvointimatkailijoiden houkuttelulle. Luonnossa liikkuminen alentaa verenpainetta, sykettä ja lihasjännitystä. Vastustuskyky paranee ja stressihormonin määrä vähenee 1. Terveysliikunta ja hyvinvoinnin palvelut sekä monimuotoinen luontoympäristö elämyksineen ovat vahvuuksia, joita ei ole vielä täysin hyödynnetty. VAUHDITTAJANA VIERUMÄKI Vierumäellä on pitkä kokemus ja kyky toimia hyvinvointi-, liikunta- ja urheilumatkailun kiintotähtenä. Suomen Urheiluopiston osaaminen liikunnan ja urheilun kouluttajana sekä palvelujen tuottajana ja Vierumäki Country Clubin hyvinvointi-, terveys- ja kokouspalvelut ainutlaatuisessa toimintaympäristössä liikunta- ja majoitusmahdollisuuksineen antavat Vierumäelle mahdollisuuden toimia kansainvälistymisen veturina. Kokonaisuus työllistää yli 300 henkilöä. Vierumäki on Heinolan seudun kansainvälistymisen pelinrakentaja. Muut yrittäjät voivat tukeutua pelinrakentajaan ja täydentää kokonaisuutta omilla palveluillaan. Yhteisinä vahvuuksina ovat terveyden ylläpito ja hyvinvoinnin parantaminen aina harrastelijasta huippu-urheilijaan. PELIT VOITETAAN ASENTEELLA Kansainvälistyminen tulee lisääntymään voimakkaasti ainakin jos Heinolan alueen yritysten tuntosarvet ovat oikeassa. Pelikirjan valmistelussa tehdyn kyselyn perusteella asiakkaista lähes joka kolmas tulee jatkossa maan rajojen ulkopuolelta. Samassa kyselyssä yritysten tulevaisuus näytti yleinen taloustilanne huomioiden positiiviselta. 60 prosenttia yritysten edustajista uskoo yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana, ja vain seitsemän prosenttia ennakoi henkilöstön vähenevän. Heinolalaisten yrittäjien ja talousasiantuntijoiden näkemyksiä selvittäneessä tutkimuksessa matkailu nähtiin lupaavana ja nopeimmin työllistävänä toimialana 2. Uskoa kasvuun on, tekemisen tahtoon tulee tarttua. 1 Sitra & Greencare Finland: Vihreää hyvinvointia 2 Markku Hurmeranta (2013): Heinolan haasteet 2

3 KATSE KOTIKENTÄLLE KOLMEN KUNNAN KOKONAISUUS Heinolan alue muodostuu kolmesta kunnasta. Asukkaita Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä on yhteensä reilut Metsät ja erämaat muodostavat kaksi kolmasosaa alueen maa-alasta. Päijänteen vesistö rajaa kuntien länsipuolta. Sisävesistöjen osuus pinta-alasta on noin neljännes. Sysmä Hartola Helsinki-Vantaan lentokentälle matkaa Heinolan, Hartolan ja Sysmän rajalta on noin 150 km. Lentokenttää käytti kansainvälisiin lentoihin reilut 12 miljoonaa matkustajaa vuonna Jos tästä joukosta joka tuhannes poikkeaisi yöksi Heinolan seudulle, ulkomaisten matkustajien yöpymisten määrä kaksinkertaistuisi. Heinola Pietarin suuntaan on matkaa teitä pitkin 350 km. Lahden ja Pietarin välissä on reilut 500 km rautatietä. Pietarin väestöpohjan laajuus ja läheisyys ovat suuria mahdollisuuksia Heinolalle. Venäjän ja Suomen rajan raiteita pitkin ylittää vuosittain melkein puoli miljoonaa matkustajaa 4. Suurin osa raidematkailijoista pysähtyy nykyisin pääkaupunkiseudulle, jossa vuoden 2013 aikana kansainväliset matkustajat viettivät yli 2 miljoonaa yötä 5. Lahti 3 Finavia: Lentoliikennetilasto VR: Vuosiraportti MEK: Matkailutilasto

4 KANSAINVÄLISTYMISESSÄ KASVUN VARAA Heinolan seutu on suomalaismatkailijoiden suosiossa. Matkailun merkitys on suuri seudun elinkeinoelämälle, sillä vuonna 2012 Heinolan seudun jokaista asukasta kohden oli kahdeksan yöpymisiä majoitusliikkeissä. Kilpakumppani Lahdessa vastaava luku oli hieman yli kaksi. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus Heinolan seudulla oli vain viisi prosenttia ja Lahdessa noin neljännes, joten Heinolan seudulla on kansainvälistymisessä kasvunvaraa. 6 Rajojen yli kannattaa katsoa, sillä kotimaan matkailijoiden suosio on mainio merkki alueen kiinnostavuudesta. 6 MEK: Matkailutilasto 2013 Helsinki Lahti Heinola Väkiluku Ulkomaalaiset Suomalaiset YÖPYMISET 4

5 TUKIJOUKKONA JULKISET TAHOT HEINOLAN KAUPUNKI PELIKAVERINA Heinolan tuore elinkeinostrategia visioi Heinolasta yrittäjämyönteistä, hyvien palvelujen kaupunkia, joka huolehtii teollisuudestaan ja yrityksistään sekä luo edellytyksiä niiden toiminnalle ja kasvulle. Heinolan seudusta halutaan vuoteen 2020 mennessä tehdä metropolialueen monipuolinen ja vetovoimainen vapaa-ajan ja matkailun keskus 7. Visio vastaa pelikirjan valmistelussa nousseisiin tavoitteisiin osuvasti. Heinolan elinkeinostrategiaan on valittu viisi kärkeä, joista yksi on Hyvinvointi, liikunta, terveys, kulttuuri, tapahtumat, matkailu. Pelikirja pönkittää erityisesti tämän kärjen kehitystä keskittyen matkailu- ja palveluyritysten kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Kiinnostava kaupunki rakentuu yritysten ja julkisten toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä. VOIMAT YHTEEN Rajalliset resurssit on syytä lyödä yhteen ja tiivistää Heinolan seudun kolmen kunnan yhteistyötä. Matkaan on jo päästy, tästä kertovat mm. Heinola Resort -palvelun ja Kimolan kanava -hankkeen yhteiset ponnistukset. Seutukuntatasoisessa yhteistyössä Lahti Region kiinnostaa. Maakunnan painotukset istuvat pelikirjan päämääriin, sillä Päijät-Hämeen matkailun vahvuuksiksi on tunnistettu mm. urheilu- ja liikuntatapahtumat, hyvinvointimatkailu, Pietarin ja pääkaupunkiseudun läheisyys ja työsidonnainen matkailu 8. Tulevaisuutta tehtäessä tukea löytyy maakunnan visiosta. Vuoteen 2040 tähtäävässä maakuntasuunnitelmassa tulevaisuuden matkailuvaltteina ovat terveysliikunta, puhdas ruoka ja luontomatkailu. Oma painoarvonsa on annettu myös vesistöille sekä hyvinvointi- ja terveyspalveluille. Tavoitteisiin kipuamiseksi tarvitaan urheilukeskusten vahvaa verkostoa. KANSALLINEN KIINNOSTUS LAJIIN Hyvinvointimatkailun kehittäminen vastaa erinomaisesti kansallisiin painotuksiin, sillä hyvinvointi, kulttuuri, kesä ja talvi nimettiin Suomen matkailustrategiassa vuosien tuotekehitystoiminnan painopisteiksi. Heinolan seudulla ollaan oikeilla jäljillä, sillä näistä painopisteistä juuri hyvinvointimatkailu vaatii eniten kehittämistä. 9 Kansallisen strategian lisäksi valintaa puoltaa hyvinvointimatkailun kansainvälinen kehityssuunta koko ala on kasvussa. Hyvinvointimatkailu on myös Matkailun edistämiskeskuksen silmin Suomelle luonteva valinta. Maamme vetovoimana ovat järvet ja metsät, pohjoinen eksotiikka, sauna ja luonnon rauha. Hyvinvoinnin edistäminen kuntosaleilla ja sekä saunassa rentoutuen ovat normaalia arkea. Yksi MEKin neljästä tuoteteemasta on hyvinvointimatkailu, joka muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: hemmottelusta sekä terveys- ja kuntoliikunnasta. Jälkimmäisen kohdalla laadukkaita palveluja tarjoavat mm. urheiluopistot. 10 Kansallisen tason painotusten luoman selkänojan lisäksi vahvistusta tarvitaan alueiden välisestä yhteistyöstä. Hyvä alusta yhteistyölle on Imatran vetämä liikunta- ja urheilumatkailun seutukaupunkipilotti. Pilotissa tullaan panostamaan kansainvälisen näkyvyyden hankkimiseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. 7 Heinolan elinkeinostrategia Suunnannäyttäjä talouden murroksessa. Valmistelun tilanne Lakes (2009). Päijät-Hämeen matkailustrategia TEM (2013). Suomen matkailustrategia vuoteen Tuotekehityksen painopisteet vuosille MEK (2014). Finrelax 5

6 SUUNTA KANSAINVÄLISILLE KENTILLE Pelikirjan pohdinnoissa kohdemaiden kartta värittyi lähialueilta Keski- ja Etelä-Eurooppaan, aina Aasiaa ja Pohjois- Amerikkaa myöten. Venäjän merkitys kansainvälistymisen kohdemaana korostui. Kansainvälistymisen suunnissa on tehtävä valintoja, jokaiseen turnaukseen ei voi ottaa osaa. Suuntien lisäksi matkailijaprofiilit ja markkinoinnin kohdejoukko on määriteltävä nykyistä selkeämmin. Heinolan alue ei voi vastata kaikkien toiveisiin. Suomalaisten houkuttelussa on jo onnistuttu. Samoilla vahvuuksilla, kohdemaittain tuunattuna, voidaan kansainvälisten pelivieraiden määrää kasvattaa. Hyvinvointi on sateenvarjokäsite, joka kokoaa Heinolan seudun matkailuvaltit alleen. KOMPASSIN SUUNTA KULUVA KAUSI Kansainvälistyminen aloitetaan nopealla pelinavauksella tukeutuen nykyisiin vahvuuksiin ja olemassa oleviin kontakteihin. TULEVAT TURNAUKSET Jalansijaa Euroopan viheriöillä laajennetaan vuoden 2015 aikana. Pidemmällä aikavälillä suunnataan Aasiaan. VENÄLÄISET ETURIVISSÄ Pelikirjan pohdinnoissa Venäjän merkitys korostui. Ei ihme, sillä noin puolet Heinolan seudulla yöpyvistä ulkomaalaisista on venäläisiä. Tähtäimessä ovat erityisesti läheinen miljoonakaupunki Pietari ja Moskova. Peliä on jo avattu Venäjälle yhdessä MEKin kanssa. YHTEINEN EUROOPPALAINEN LIIGA Hollannin kokemusten siivittämänä suunnataan muihin Euroopan maihin. Lopulliset valinnat tehdään markkinakartoituksiin pohjaten, mahdollisia suuntia ovat Iso-Britannia ja Saksa. Nykyisten matkailijatilastojen valossa katsetta kannattaa kääntää myös lähinaapureihin, kuten Ruotsiin ja Viroon. PELINAVAUS HOLLANTIIN Keski-Euroopan matkailijoiden houkuttelu Heinolan seudulle aloitetaan Hollannista. Pelinavauksen perusteet eivät ole nykyisissä matkailijamäärissä, vaan kohdemaa on valittu saatujen kokemusten ja olemassa olevien kontaktien perusteella. Hollannin markkinoilla keskitytään erityisesti aktiivisten luonto- ja liikuntamatkailijoiden houkutteluun. KATSEET AASIAAN Kun uskoa kansainvälistymiseen löytyy, ei haaveita kannata rajata Eurooppaan. Kiinnostaviksi kohdemaiksi tunnistettiin Kiina ja Japani. MEKin mukaan kiinalaisten kaipuu yksinkertaisuuteen ja alkuperäisyyteen kasvaa, Japanissa patikointi on yleistynyt. Näihin toiveisiin Heinolan seutu voi vastata. 6

7 PELIVIERAIDEN PROFIILIT AKTIIVISUUTTA JA ELÄMYKSIÄ Aktiivisuutta ja elämyksiä arvostavien matkailijoiden kohderyhmä on luontainen Heinolan seudulle. Liikunta- ja hyvinvointimatkailusta on vankka kokemus. Luonto on elämysten ja myös henkisen hyvinvoinnin lähde. Seudulle voivat suunnata matkailijat, jotka kaipaavat lomaltaan liikuntaa, luontoa, terveellistä ruokaa, terveyspalveluja ja henkistä hyvinvointia parantavia elämyksiä. Vaikka teema on nykyiselläänkin tuttu, tulisi palveluita jatkossa niputtaa yhteen kokonaisuuksiksi. Samalla pitää parantaa entisestään luonnon- ja vesistöjen roolia liikuntamatkailussa. PERHEET PELAILEMAAN Urheilua ja elämyksiä on tarjolla koko perheelle Heinolan seudulla. Lajivalikoima on kattava, perheenjäsenet voivat valita niistä kiinnostuksensa mukaan. Aktiivisten perheiden kohderyhmä on hyvin toimeentuleva ja saapuu tyypillisesti Heinolan seudulle autolla. Kansainvälisistä matkailijoista kohteena ovat erityisesti venäläiset. ELÄMÄNILOA SENIOREILLE Iloa elämään ja liikunnasta vireyttä tuovat elämänmyönteiset tapahtumat ja kulttuurielämykset. Valittavana on monipuolista ohjelmaa elämänlaatua, rauhaa ja kulttuuria. Eikä tarvitse juosta, koska kävellenkin kerkeää. Heinolan alue vakuuttaa monipuolisella ja runsaalla tarjonnalla aktiiviset seniorit. Kuuluisat festivaalit, teatteri, museot tai vaikkapa kartanokierrokset avaavat uusia tarinallisia kokemuksia liikkumisen ja terveellisen ravinnon ohessa. 7

8 PELITAKTIIKAT Heinolan alueen matkailun tukijalat ovat 1) tieto, 2) tuote ja 3) markkinointi. Kolme tukijalkaa linkittyvät toisiinsa, ja muodostavat voittavan pelifilosofian alueen matkailulle. Suunnitelmia ei voi täysin lyödä lukkoon vuosikausiksi, vaan tarkempia pelitaktiikoita hiotaan muutosten, trendien ja ennakoinnin mukaan. TIETOA JA TAITOA JOUKKUEVALMENNUKSEEN TILASTOT HALTUUN Tilastot, kuten ulkomaalaisten yöpymisten määrä, kertovat Heinolan seudun kansainvälistymisen lähtöviivan. Nykytilanteen pohjalta voidaan asettaa kansainvälistymisen maali ja seurata toimenpiteiden onnistumista tavoitteeseen pyrittäessä. MARKKINATILANNE TUTUKSI Heinolan seudulla on omat matkailulliset vahvuutensa, jotka kiinnostavat tiettyjä matkailijatyyppejä. Seudun vahvuuksista nousevat matkailupalvelut voidaan muotoilla vastaamaan parhaaksi arvioitujen kohdemarkkinoiden kysyntää. Kansainvälisille kentille ei voi suunnata tuntematta markkinoita, mieltymykset pitää piirtää kartalle. PALAUTTEILLA JA MUOTOILEMALLA PAREMMAKSI Onnistumiset huomataan ja parantamisen paikat löytyvät helpoiten asiakkailta kysymällä. Palveluiden muotoilun ja järjestelmällisen palautteen keruun kautta matkailun palveluja voidaan kehittää kausi kaudelta paremmiksi. ENNAKOIDEN TULEVIIN PELEIHIN Matkailijoiden mieltymykset ja matkailun tavat muuttuvat. Trendien kartoitus auttaa valmentautumaan tuleviin peleihin. Keskeinen mieltymyksiin vaikuttava tekijä on ikä, ja ikärakenteen vanhetessa on varttuneempia matkailijoita yhä enemmän. Toisena esimerkkinä voimistuvasta trendistä on kestävän kehityksen merkityksen kasvu. VERKOSTOISTA VIISAUTTA, TAKTIIKAT KIERTOON Hyvinvointimatkailun asiantuntijat Suomessa ja ulkomailla voivat tuoda viisautta Heinolan seudulle. Asiantuntijoiden näkemysten lisäksi oppeja saadaan muiden joukkueiden pelejä seuraamalla ja vaihtamalla kokemuksia. 8

9 PELAAVA JOUKKUE ISKUUN PALVELUT PAKETTEIHIN Paketoimalla palvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi voidaan kasvattaa yksittäisten matkailukohteiden kiinnostavuutta. Palvelupakettien tuotteistaminen ja tarjonta tehdään yritysten välisenä yhteistyönä. Kokonaisvaltaisuutta tarvitaan, jotta tuotteet eivät näyttäydy sirpaleisena joukkona asiakkaille. PELAAJIEN OSAAMINEN Jotta otteluissa pärjää, on pelitaitojen oltava kunnossa. Kansainvälistymisessä auttaa kielitaito, markkinoinnin menetelmien on oltava hallussa. Lisäksi pelaajien on tiedettävä paikkansa ja roolinsa joukkueessa, jotta liigassa menestytään. TULEVAT VUODET VAATIVAT INVESTOINTEJA Isoilla projekteilla on merkittävä rooli koko seudun uusiutumisen kannalta. Matkailijoiden mielenkiintoa aluetta kohtaan parannetaan majoittautumis- ja palvelupuitteiden ajantasaistamisen myötä. Investoinneilla parannetaan palveluiden (hyvinvointi ja liikunta) sekä alueen luonnollisten vahvuuksien (luonto, vesistöt) hyödyntämistä. Esimerkkinä pidemmän tähtäimen investointisuunnitelmasta on UPM:n, YIT:n ja Vierumäen yhteinen suunnitelma Vierumäen alueen kehittämiseksi. VERKOSTOISTA VAHVUUTTA Kokonaisvaltaisen kehittämisen lähtökohtana on toisten yrittäjien tuotteiden tunteminen. Hyvä yhtenäinen palvelukokonaisuus saavutetaan yhteistyöllä. Esimerkiksi Vierumäen vetovoimaista palvelukokonaisuutta voidaan täydentää muiden yritysten palveluilla. KATSOMOT TÄYTEEN SÄHKÖISTEN KANAVIEN KAUTTA MAAILMALLE Matkailijat kutsutaan Heinolan seudulle yhteisten myyntikanavien kautta. Suomenkielisten matkailijoiden tietotarpeita palvelee jo Heinola Resort -nettisivusto. Jatkossa sivusto voisi auttaa myös englantia ja venäjää ymmärtäviä, omatoimisesti tietoa etsiviä matkailijoita. Palvelujen löytäminen helpottuu, ja Heinolan seudulla voi viihtyä pidempään. Heinola Resort -sivustoa voidaan kehittää edelleen lisäämällä sivustolle toimintoja ja palvelupaketteja, mikäli yhteisesti päätetään sitoutua palvelun kehittämiseen. Heinolan seutu on liikunta- ja hyvinvointimatkailukohde. Kansainvälisille markkinoille suunnattaessa väylänä voivat toimia erilaiset teemaportaalit ja sosiaalisen median yhteisöt. KOHDENNETUT KONTAKTIT Pelkkä sähköinen markkinointi ei riitä valittujen kohdemaiden matkailijavirtojen houkuttelussa. Tarvitaan suoria paikallisia kontakteja, yhteyksiä matkatoimistoihin. Usein järkevintä ei ole lähteä liikkeelle vain seudun omin hartiavoimin, kumppanit voivat löytyä muilta alueilta tai tukea voi saada matkailunedistämiskeskuksesta. Kontaktointi on tehtävä kohdemaan mukaan, eri ilmansuunnat edellyttävät erilaista lähestymistä eri tahoihin. VERKOSTOT VIESTIN VIEJINÄ Tavoitettavuuden kannalta yritysten yhteistyö on tärkeää. Jotta matkailija osataan ohjata eteenpäin, on tunnettava naapuriyritysten palvelut. Tutustumismatkoja muihin yrityksiin on jo suunnitteilla. Kiinteiden palvelujen lisäksi matkailijoita kiinnostavat tapahtumat. Näistä kertomista helpottaisi yritysten ja kuntien yhteinen tapahtumakalenteri. 9

10 JOUKKUE PELIKAVERIT KOKOON! JOUKKUEEN RUNKO VALMIINA Kumppaneiden kokoajat ja kansainvälistymisen pioneereiksi tahtovat odottavat pillin vihellystä ja pelin alkamista Heinolan alueella. Kansainvälistymisen kapteenit muodostavat joukkueen rungon, ja niiden tehtävänä on luotsata joukkonsa eteenpäin yhdessä. Mahdollinen uhka on, että yksittäiset voimakkaat erisuuntaiset visiot vievät pontta joukkueen yhteiseltä tekemiseltä ja päämääriltä. UUSIA PROFIILIPELAAJIA KAIVATAAN Kansainvälistymisen joukkue kaipaa vahvistuksia. Joukkueen runkopelaajia ovat Vierumäki yhtiöt, Kumpeli Spa ja Valolinna sekä kunnat. Tulevaisuutta ajatellen joukkue kaipaa muutamaa isoa profiilipelaajaa, joita voivat olla mm. UPM ja YIT Vierumäen alueen kehittämisprojektin kautta. Heinola Resort voi toimia alustana, joka kokoaa yhteen myös paikallisia toimijoita. OMISTA JUNIOREISTA EDUSTUSJOUKKUEESEEN Kansainvälistyminen on, erityisesti pienten yritysten näkökulmasta, joukkuelaji. Yhteistyötä on Heinolan seudulla toki jo tehty mm. markkinoinnissa ja tiedotuksessa, kontaktien solmimisessa, hankkeiden kautta, koulutuksessa, asiakkaiden ohjaamisessa ja yhteisiä tapahtumia järjestämällä. Näistä yhteisistä ponnistuksista huolimatta tarve kumppaneiden löytämiseen on edelleen keskeinen tarve kansainvälisille markkinoille suunnattaessa. 10

11 Pienenpien matkailupalveluyritysten palveluiden kehittäminen on juniorityötä parhaimmillaan panostamalla uusiin, nouseviin kykyihin alueen edustusjoukkue saa muutamien vuosien kuluttua motivoituneita ja nälkäisiä vahvistuksia. Heinolan seudun panokset eivät yksinään riitä laajemman kansainvälisen näkyvyyden parantamiseksi. Yhteistyö Lahden seudun kanssa, seutukaupunkiverkostoyhteistyöhön sekä kansainvälisiin konsortioihin panostaminen jatkossa palvelevat myös Heinolan seudun kehitystä. 11

12 Pelikirja piirrettiin kyselyn, pajojen ja ohjausryhmän voimin. Työn tilasi Vierumäki Country Club ja Hyvinvointimatkailuverkostoista kansainvälistymistä -hanke. Pelikirjan piirsi MDI.

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Finrelax - luonnollista hyvinvointia Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Sisältö Finrelax -hyvinvointimatkailustrategia: Visio Missio Ydinviesti Painopistealueet Finrelax -kasvuohjelma

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011 Hyvinvointi megatrendinä Sisältö Miksi vastuullisuus, hyvinvointi ja hitaus voimistuu kuluttajakäyttäytymisessä? Elämysyhteiskunnasta

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Satavesi 10 vuotta ohjelmakokous 2012 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 22.11.2012 Satakunta yksi Suomen 19 maakunnasta monia kansallisesti ja jopa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään 4event - vireämmän elämän puolesta vuodesta 2001 2 3 Löydä energinen ja vireä elämä Hyvinvointi ja energinen elämä ovat kaikkialla. Mutta ne pitää

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakunnan turvallisuus Kuopio 28.10.2016 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Suomi maailman turvallisin maa World Economic Forum arvioi Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi Onko Etelä-Savo Suomen turvallisin

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot