KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA

2 KOTIKENTTÄ KANSAINVÄLISTYVÄ HEINOLAN SEUTU KOTIKENTÄN VAHVUUS HYVINVOINTIA HEINOLASTA Heinolan seudun järvet ja metsät luovat perustan hyvinvointimatkailijoiden houkuttelulle. Luonnossa liikkuminen alentaa verenpainetta, sykettä ja lihasjännitystä. Vastustuskyky paranee ja stressihormonin määrä vähenee 1. Terveysliikunta ja hyvinvoinnin palvelut sekä monimuotoinen luontoympäristö elämyksineen ovat vahvuuksia, joita ei ole vielä täysin hyödynnetty. VAUHDITTAJANA VIERUMÄKI Vierumäellä on pitkä kokemus ja kyky toimia hyvinvointi-, liikunta- ja urheilumatkailun kiintotähtenä. Suomen Urheiluopiston osaaminen liikunnan ja urheilun kouluttajana sekä palvelujen tuottajana ja Vierumäki Country Clubin hyvinvointi-, terveys- ja kokouspalvelut ainutlaatuisessa toimintaympäristössä liikunta- ja majoitusmahdollisuuksineen antavat Vierumäelle mahdollisuuden toimia kansainvälistymisen veturina. Kokonaisuus työllistää yli 300 henkilöä. Vierumäki on Heinolan seudun kansainvälistymisen pelinrakentaja. Muut yrittäjät voivat tukeutua pelinrakentajaan ja täydentää kokonaisuutta omilla palveluillaan. Yhteisinä vahvuuksina ovat terveyden ylläpito ja hyvinvoinnin parantaminen aina harrastelijasta huippu-urheilijaan. PELIT VOITETAAN ASENTEELLA Kansainvälistyminen tulee lisääntymään voimakkaasti ainakin jos Heinolan alueen yritysten tuntosarvet ovat oikeassa. Pelikirjan valmistelussa tehdyn kyselyn perusteella asiakkaista lähes joka kolmas tulee jatkossa maan rajojen ulkopuolelta. Samassa kyselyssä yritysten tulevaisuus näytti yleinen taloustilanne huomioiden positiiviselta. 60 prosenttia yritysten edustajista uskoo yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana, ja vain seitsemän prosenttia ennakoi henkilöstön vähenevän. Heinolalaisten yrittäjien ja talousasiantuntijoiden näkemyksiä selvittäneessä tutkimuksessa matkailu nähtiin lupaavana ja nopeimmin työllistävänä toimialana 2. Uskoa kasvuun on, tekemisen tahtoon tulee tarttua. 1 Sitra & Greencare Finland: Vihreää hyvinvointia 2 Markku Hurmeranta (2013): Heinolan haasteet 2

3 KATSE KOTIKENTÄLLE KOLMEN KUNNAN KOKONAISUUS Heinolan alue muodostuu kolmesta kunnasta. Asukkaita Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä on yhteensä reilut Metsät ja erämaat muodostavat kaksi kolmasosaa alueen maa-alasta. Päijänteen vesistö rajaa kuntien länsipuolta. Sisävesistöjen osuus pinta-alasta on noin neljännes. Sysmä Hartola Helsinki-Vantaan lentokentälle matkaa Heinolan, Hartolan ja Sysmän rajalta on noin 150 km. Lentokenttää käytti kansainvälisiin lentoihin reilut 12 miljoonaa matkustajaa vuonna Jos tästä joukosta joka tuhannes poikkeaisi yöksi Heinolan seudulle, ulkomaisten matkustajien yöpymisten määrä kaksinkertaistuisi. Heinola Pietarin suuntaan on matkaa teitä pitkin 350 km. Lahden ja Pietarin välissä on reilut 500 km rautatietä. Pietarin väestöpohjan laajuus ja läheisyys ovat suuria mahdollisuuksia Heinolalle. Venäjän ja Suomen rajan raiteita pitkin ylittää vuosittain melkein puoli miljoonaa matkustajaa 4. Suurin osa raidematkailijoista pysähtyy nykyisin pääkaupunkiseudulle, jossa vuoden 2013 aikana kansainväliset matkustajat viettivät yli 2 miljoonaa yötä 5. Lahti 3 Finavia: Lentoliikennetilasto VR: Vuosiraportti MEK: Matkailutilasto

4 KANSAINVÄLISTYMISESSÄ KASVUN VARAA Heinolan seutu on suomalaismatkailijoiden suosiossa. Matkailun merkitys on suuri seudun elinkeinoelämälle, sillä vuonna 2012 Heinolan seudun jokaista asukasta kohden oli kahdeksan yöpymisiä majoitusliikkeissä. Kilpakumppani Lahdessa vastaava luku oli hieman yli kaksi. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus Heinolan seudulla oli vain viisi prosenttia ja Lahdessa noin neljännes, joten Heinolan seudulla on kansainvälistymisessä kasvunvaraa. 6 Rajojen yli kannattaa katsoa, sillä kotimaan matkailijoiden suosio on mainio merkki alueen kiinnostavuudesta. 6 MEK: Matkailutilasto 2013 Helsinki Lahti Heinola Väkiluku Ulkomaalaiset Suomalaiset YÖPYMISET 4

5 TUKIJOUKKONA JULKISET TAHOT HEINOLAN KAUPUNKI PELIKAVERINA Heinolan tuore elinkeinostrategia visioi Heinolasta yrittäjämyönteistä, hyvien palvelujen kaupunkia, joka huolehtii teollisuudestaan ja yrityksistään sekä luo edellytyksiä niiden toiminnalle ja kasvulle. Heinolan seudusta halutaan vuoteen 2020 mennessä tehdä metropolialueen monipuolinen ja vetovoimainen vapaa-ajan ja matkailun keskus 7. Visio vastaa pelikirjan valmistelussa nousseisiin tavoitteisiin osuvasti. Heinolan elinkeinostrategiaan on valittu viisi kärkeä, joista yksi on Hyvinvointi, liikunta, terveys, kulttuuri, tapahtumat, matkailu. Pelikirja pönkittää erityisesti tämän kärjen kehitystä keskittyen matkailu- ja palveluyritysten kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Kiinnostava kaupunki rakentuu yritysten ja julkisten toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä. VOIMAT YHTEEN Rajalliset resurssit on syytä lyödä yhteen ja tiivistää Heinolan seudun kolmen kunnan yhteistyötä. Matkaan on jo päästy, tästä kertovat mm. Heinola Resort -palvelun ja Kimolan kanava -hankkeen yhteiset ponnistukset. Seutukuntatasoisessa yhteistyössä Lahti Region kiinnostaa. Maakunnan painotukset istuvat pelikirjan päämääriin, sillä Päijät-Hämeen matkailun vahvuuksiksi on tunnistettu mm. urheilu- ja liikuntatapahtumat, hyvinvointimatkailu, Pietarin ja pääkaupunkiseudun läheisyys ja työsidonnainen matkailu 8. Tulevaisuutta tehtäessä tukea löytyy maakunnan visiosta. Vuoteen 2040 tähtäävässä maakuntasuunnitelmassa tulevaisuuden matkailuvaltteina ovat terveysliikunta, puhdas ruoka ja luontomatkailu. Oma painoarvonsa on annettu myös vesistöille sekä hyvinvointi- ja terveyspalveluille. Tavoitteisiin kipuamiseksi tarvitaan urheilukeskusten vahvaa verkostoa. KANSALLINEN KIINNOSTUS LAJIIN Hyvinvointimatkailun kehittäminen vastaa erinomaisesti kansallisiin painotuksiin, sillä hyvinvointi, kulttuuri, kesä ja talvi nimettiin Suomen matkailustrategiassa vuosien tuotekehitystoiminnan painopisteiksi. Heinolan seudulla ollaan oikeilla jäljillä, sillä näistä painopisteistä juuri hyvinvointimatkailu vaatii eniten kehittämistä. 9 Kansallisen strategian lisäksi valintaa puoltaa hyvinvointimatkailun kansainvälinen kehityssuunta koko ala on kasvussa. Hyvinvointimatkailu on myös Matkailun edistämiskeskuksen silmin Suomelle luonteva valinta. Maamme vetovoimana ovat järvet ja metsät, pohjoinen eksotiikka, sauna ja luonnon rauha. Hyvinvoinnin edistäminen kuntosaleilla ja sekä saunassa rentoutuen ovat normaalia arkea. Yksi MEKin neljästä tuoteteemasta on hyvinvointimatkailu, joka muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: hemmottelusta sekä terveys- ja kuntoliikunnasta. Jälkimmäisen kohdalla laadukkaita palveluja tarjoavat mm. urheiluopistot. 10 Kansallisen tason painotusten luoman selkänojan lisäksi vahvistusta tarvitaan alueiden välisestä yhteistyöstä. Hyvä alusta yhteistyölle on Imatran vetämä liikunta- ja urheilumatkailun seutukaupunkipilotti. Pilotissa tullaan panostamaan kansainvälisen näkyvyyden hankkimiseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. 7 Heinolan elinkeinostrategia Suunnannäyttäjä talouden murroksessa. Valmistelun tilanne Lakes (2009). Päijät-Hämeen matkailustrategia TEM (2013). Suomen matkailustrategia vuoteen Tuotekehityksen painopisteet vuosille MEK (2014). Finrelax 5

6 SUUNTA KANSAINVÄLISILLE KENTILLE Pelikirjan pohdinnoissa kohdemaiden kartta värittyi lähialueilta Keski- ja Etelä-Eurooppaan, aina Aasiaa ja Pohjois- Amerikkaa myöten. Venäjän merkitys kansainvälistymisen kohdemaana korostui. Kansainvälistymisen suunnissa on tehtävä valintoja, jokaiseen turnaukseen ei voi ottaa osaa. Suuntien lisäksi matkailijaprofiilit ja markkinoinnin kohdejoukko on määriteltävä nykyistä selkeämmin. Heinolan alue ei voi vastata kaikkien toiveisiin. Suomalaisten houkuttelussa on jo onnistuttu. Samoilla vahvuuksilla, kohdemaittain tuunattuna, voidaan kansainvälisten pelivieraiden määrää kasvattaa. Hyvinvointi on sateenvarjokäsite, joka kokoaa Heinolan seudun matkailuvaltit alleen. KOMPASSIN SUUNTA KULUVA KAUSI Kansainvälistyminen aloitetaan nopealla pelinavauksella tukeutuen nykyisiin vahvuuksiin ja olemassa oleviin kontakteihin. TULEVAT TURNAUKSET Jalansijaa Euroopan viheriöillä laajennetaan vuoden 2015 aikana. Pidemmällä aikavälillä suunnataan Aasiaan. VENÄLÄISET ETURIVISSÄ Pelikirjan pohdinnoissa Venäjän merkitys korostui. Ei ihme, sillä noin puolet Heinolan seudulla yöpyvistä ulkomaalaisista on venäläisiä. Tähtäimessä ovat erityisesti läheinen miljoonakaupunki Pietari ja Moskova. Peliä on jo avattu Venäjälle yhdessä MEKin kanssa. YHTEINEN EUROOPPALAINEN LIIGA Hollannin kokemusten siivittämänä suunnataan muihin Euroopan maihin. Lopulliset valinnat tehdään markkinakartoituksiin pohjaten, mahdollisia suuntia ovat Iso-Britannia ja Saksa. Nykyisten matkailijatilastojen valossa katsetta kannattaa kääntää myös lähinaapureihin, kuten Ruotsiin ja Viroon. PELINAVAUS HOLLANTIIN Keski-Euroopan matkailijoiden houkuttelu Heinolan seudulle aloitetaan Hollannista. Pelinavauksen perusteet eivät ole nykyisissä matkailijamäärissä, vaan kohdemaa on valittu saatujen kokemusten ja olemassa olevien kontaktien perusteella. Hollannin markkinoilla keskitytään erityisesti aktiivisten luonto- ja liikuntamatkailijoiden houkutteluun. KATSEET AASIAAN Kun uskoa kansainvälistymiseen löytyy, ei haaveita kannata rajata Eurooppaan. Kiinnostaviksi kohdemaiksi tunnistettiin Kiina ja Japani. MEKin mukaan kiinalaisten kaipuu yksinkertaisuuteen ja alkuperäisyyteen kasvaa, Japanissa patikointi on yleistynyt. Näihin toiveisiin Heinolan seutu voi vastata. 6

7 PELIVIERAIDEN PROFIILIT AKTIIVISUUTTA JA ELÄMYKSIÄ Aktiivisuutta ja elämyksiä arvostavien matkailijoiden kohderyhmä on luontainen Heinolan seudulle. Liikunta- ja hyvinvointimatkailusta on vankka kokemus. Luonto on elämysten ja myös henkisen hyvinvoinnin lähde. Seudulle voivat suunnata matkailijat, jotka kaipaavat lomaltaan liikuntaa, luontoa, terveellistä ruokaa, terveyspalveluja ja henkistä hyvinvointia parantavia elämyksiä. Vaikka teema on nykyiselläänkin tuttu, tulisi palveluita jatkossa niputtaa yhteen kokonaisuuksiksi. Samalla pitää parantaa entisestään luonnon- ja vesistöjen roolia liikuntamatkailussa. PERHEET PELAILEMAAN Urheilua ja elämyksiä on tarjolla koko perheelle Heinolan seudulla. Lajivalikoima on kattava, perheenjäsenet voivat valita niistä kiinnostuksensa mukaan. Aktiivisten perheiden kohderyhmä on hyvin toimeentuleva ja saapuu tyypillisesti Heinolan seudulle autolla. Kansainvälisistä matkailijoista kohteena ovat erityisesti venäläiset. ELÄMÄNILOA SENIOREILLE Iloa elämään ja liikunnasta vireyttä tuovat elämänmyönteiset tapahtumat ja kulttuurielämykset. Valittavana on monipuolista ohjelmaa elämänlaatua, rauhaa ja kulttuuria. Eikä tarvitse juosta, koska kävellenkin kerkeää. Heinolan alue vakuuttaa monipuolisella ja runsaalla tarjonnalla aktiiviset seniorit. Kuuluisat festivaalit, teatteri, museot tai vaikkapa kartanokierrokset avaavat uusia tarinallisia kokemuksia liikkumisen ja terveellisen ravinnon ohessa. 7

8 PELITAKTIIKAT Heinolan alueen matkailun tukijalat ovat 1) tieto, 2) tuote ja 3) markkinointi. Kolme tukijalkaa linkittyvät toisiinsa, ja muodostavat voittavan pelifilosofian alueen matkailulle. Suunnitelmia ei voi täysin lyödä lukkoon vuosikausiksi, vaan tarkempia pelitaktiikoita hiotaan muutosten, trendien ja ennakoinnin mukaan. TIETOA JA TAITOA JOUKKUEVALMENNUKSEEN TILASTOT HALTUUN Tilastot, kuten ulkomaalaisten yöpymisten määrä, kertovat Heinolan seudun kansainvälistymisen lähtöviivan. Nykytilanteen pohjalta voidaan asettaa kansainvälistymisen maali ja seurata toimenpiteiden onnistumista tavoitteeseen pyrittäessä. MARKKINATILANNE TUTUKSI Heinolan seudulla on omat matkailulliset vahvuutensa, jotka kiinnostavat tiettyjä matkailijatyyppejä. Seudun vahvuuksista nousevat matkailupalvelut voidaan muotoilla vastaamaan parhaaksi arvioitujen kohdemarkkinoiden kysyntää. Kansainvälisille kentille ei voi suunnata tuntematta markkinoita, mieltymykset pitää piirtää kartalle. PALAUTTEILLA JA MUOTOILEMALLA PAREMMAKSI Onnistumiset huomataan ja parantamisen paikat löytyvät helpoiten asiakkailta kysymällä. Palveluiden muotoilun ja järjestelmällisen palautteen keruun kautta matkailun palveluja voidaan kehittää kausi kaudelta paremmiksi. ENNAKOIDEN TULEVIIN PELEIHIN Matkailijoiden mieltymykset ja matkailun tavat muuttuvat. Trendien kartoitus auttaa valmentautumaan tuleviin peleihin. Keskeinen mieltymyksiin vaikuttava tekijä on ikä, ja ikärakenteen vanhetessa on varttuneempia matkailijoita yhä enemmän. Toisena esimerkkinä voimistuvasta trendistä on kestävän kehityksen merkityksen kasvu. VERKOSTOISTA VIISAUTTA, TAKTIIKAT KIERTOON Hyvinvointimatkailun asiantuntijat Suomessa ja ulkomailla voivat tuoda viisautta Heinolan seudulle. Asiantuntijoiden näkemysten lisäksi oppeja saadaan muiden joukkueiden pelejä seuraamalla ja vaihtamalla kokemuksia. 8

9 PELAAVA JOUKKUE ISKUUN PALVELUT PAKETTEIHIN Paketoimalla palvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi voidaan kasvattaa yksittäisten matkailukohteiden kiinnostavuutta. Palvelupakettien tuotteistaminen ja tarjonta tehdään yritysten välisenä yhteistyönä. Kokonaisvaltaisuutta tarvitaan, jotta tuotteet eivät näyttäydy sirpaleisena joukkona asiakkaille. PELAAJIEN OSAAMINEN Jotta otteluissa pärjää, on pelitaitojen oltava kunnossa. Kansainvälistymisessä auttaa kielitaito, markkinoinnin menetelmien on oltava hallussa. Lisäksi pelaajien on tiedettävä paikkansa ja roolinsa joukkueessa, jotta liigassa menestytään. TULEVAT VUODET VAATIVAT INVESTOINTEJA Isoilla projekteilla on merkittävä rooli koko seudun uusiutumisen kannalta. Matkailijoiden mielenkiintoa aluetta kohtaan parannetaan majoittautumis- ja palvelupuitteiden ajantasaistamisen myötä. Investoinneilla parannetaan palveluiden (hyvinvointi ja liikunta) sekä alueen luonnollisten vahvuuksien (luonto, vesistöt) hyödyntämistä. Esimerkkinä pidemmän tähtäimen investointisuunnitelmasta on UPM:n, YIT:n ja Vierumäen yhteinen suunnitelma Vierumäen alueen kehittämiseksi. VERKOSTOISTA VAHVUUTTA Kokonaisvaltaisen kehittämisen lähtökohtana on toisten yrittäjien tuotteiden tunteminen. Hyvä yhtenäinen palvelukokonaisuus saavutetaan yhteistyöllä. Esimerkiksi Vierumäen vetovoimaista palvelukokonaisuutta voidaan täydentää muiden yritysten palveluilla. KATSOMOT TÄYTEEN SÄHKÖISTEN KANAVIEN KAUTTA MAAILMALLE Matkailijat kutsutaan Heinolan seudulle yhteisten myyntikanavien kautta. Suomenkielisten matkailijoiden tietotarpeita palvelee jo Heinola Resort -nettisivusto. Jatkossa sivusto voisi auttaa myös englantia ja venäjää ymmärtäviä, omatoimisesti tietoa etsiviä matkailijoita. Palvelujen löytäminen helpottuu, ja Heinolan seudulla voi viihtyä pidempään. Heinola Resort -sivustoa voidaan kehittää edelleen lisäämällä sivustolle toimintoja ja palvelupaketteja, mikäli yhteisesti päätetään sitoutua palvelun kehittämiseen. Heinolan seutu on liikunta- ja hyvinvointimatkailukohde. Kansainvälisille markkinoille suunnattaessa väylänä voivat toimia erilaiset teemaportaalit ja sosiaalisen median yhteisöt. KOHDENNETUT KONTAKTIT Pelkkä sähköinen markkinointi ei riitä valittujen kohdemaiden matkailijavirtojen houkuttelussa. Tarvitaan suoria paikallisia kontakteja, yhteyksiä matkatoimistoihin. Usein järkevintä ei ole lähteä liikkeelle vain seudun omin hartiavoimin, kumppanit voivat löytyä muilta alueilta tai tukea voi saada matkailunedistämiskeskuksesta. Kontaktointi on tehtävä kohdemaan mukaan, eri ilmansuunnat edellyttävät erilaista lähestymistä eri tahoihin. VERKOSTOT VIESTIN VIEJINÄ Tavoitettavuuden kannalta yritysten yhteistyö on tärkeää. Jotta matkailija osataan ohjata eteenpäin, on tunnettava naapuriyritysten palvelut. Tutustumismatkoja muihin yrityksiin on jo suunnitteilla. Kiinteiden palvelujen lisäksi matkailijoita kiinnostavat tapahtumat. Näistä kertomista helpottaisi yritysten ja kuntien yhteinen tapahtumakalenteri. 9

10 JOUKKUE PELIKAVERIT KOKOON! JOUKKUEEN RUNKO VALMIINA Kumppaneiden kokoajat ja kansainvälistymisen pioneereiksi tahtovat odottavat pillin vihellystä ja pelin alkamista Heinolan alueella. Kansainvälistymisen kapteenit muodostavat joukkueen rungon, ja niiden tehtävänä on luotsata joukkonsa eteenpäin yhdessä. Mahdollinen uhka on, että yksittäiset voimakkaat erisuuntaiset visiot vievät pontta joukkueen yhteiseltä tekemiseltä ja päämääriltä. UUSIA PROFIILIPELAAJIA KAIVATAAN Kansainvälistymisen joukkue kaipaa vahvistuksia. Joukkueen runkopelaajia ovat Vierumäki yhtiöt, Kumpeli Spa ja Valolinna sekä kunnat. Tulevaisuutta ajatellen joukkue kaipaa muutamaa isoa profiilipelaajaa, joita voivat olla mm. UPM ja YIT Vierumäen alueen kehittämisprojektin kautta. Heinola Resort voi toimia alustana, joka kokoaa yhteen myös paikallisia toimijoita. OMISTA JUNIOREISTA EDUSTUSJOUKKUEESEEN Kansainvälistyminen on, erityisesti pienten yritysten näkökulmasta, joukkuelaji. Yhteistyötä on Heinolan seudulla toki jo tehty mm. markkinoinnissa ja tiedotuksessa, kontaktien solmimisessa, hankkeiden kautta, koulutuksessa, asiakkaiden ohjaamisessa ja yhteisiä tapahtumia järjestämällä. Näistä yhteisistä ponnistuksista huolimatta tarve kumppaneiden löytämiseen on edelleen keskeinen tarve kansainvälisille markkinoille suunnattaessa. 10

11 Pienenpien matkailupalveluyritysten palveluiden kehittäminen on juniorityötä parhaimmillaan panostamalla uusiin, nouseviin kykyihin alueen edustusjoukkue saa muutamien vuosien kuluttua motivoituneita ja nälkäisiä vahvistuksia. Heinolan seudun panokset eivät yksinään riitä laajemman kansainvälisen näkyvyyden parantamiseksi. Yhteistyö Lahden seudun kanssa, seutukaupunkiverkostoyhteistyöhön sekä kansainvälisiin konsortioihin panostaminen jatkossa palvelevat myös Heinolan seudun kehitystä. 11

12 Pelikirja piirrettiin kyselyn, pajojen ja ohjausryhmän voimin. Työn tilasi Vierumäki Country Club ja Hyvinvointimatkailuverkostoista kansainvälistymistä -hanke. Pelikirjan piirsi MDI.

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Finrelax - luonnollista hyvinvointia Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Sisältö Finrelax -hyvinvointimatkailustrategia: Visio Missio Ydinviesti Painopistealueet Finrelax -kasvuohjelma

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue

Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue Kaupunginhallitus 248 08.09.2015 Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue 795/02.30/2015 KH 08.09.2015 248 Hankkeen taustat: Pohjois-Pohjanmaan nykyisen matkailustrategian

Lisätiedot

Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke. TouNet-hankkeen loppuseminaari 23.9.2014 Helsinki

Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke. TouNet-hankkeen loppuseminaari 23.9.2014 Helsinki Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke TouNet-hankkeen loppuseminaari 23.9.2014 Helsinki M I T Ä T E H T I I N? Venäjän markkinoille etabloituminen -osaprojektissa Etelä-Suomen/Päijät- Hämeen matkailumarkkinointia

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Kimmo Hyrsky vs. elinkeinotoimenjohtaja Kirkkonummi 29.11.2013 4.12.2013 Kimmo Hyrsky 1 Matkailuelinkeinot Kirkkonummella (1) Profiloiduttu entistä enemmän

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Kärkihankkeet 2015-2018

Kärkihankkeet 2015-2018 Matkailun poikkihallinnollinen sateenvarjo- (strateginen) ohjelma Suomi johtavaksi stopover - maaksi Kärkihankkeet 2015-2018 Finrelax- Suomesta hyvinvoin/matkailun kärkimaa Merellinen saaristo kansainvälises/

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN

HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN 1 ~ HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN VUOSILLE 2014-2015 HEINOLA RESORT 2012-2014 Hanke on osa Heinolan seudun matkailun kasvuohjelmaa ja sisältää seuraavat osa-alueet:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Finpro palvelee 2010. Yrityksesi kumppani kansainvälistymisessä

Finpro palvelee 2010. Yrityksesi kumppani kansainvälistymisessä Finpro palvelee 2010 Yrityksesi kumppani kansainvälistymisessä Finpron asiakaspalvelu Helsingissä Maksuton palvelunumero 0800 134 344 arkisin 9.00 16.00 Neuvontaa Finpron palveluista Markkinatietoa Yritys-

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT. SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin

SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT. SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin TOIMENPITEET Teemoissa liikunta- hyvinvointimatkailu, kansainvälisyys (MM2017) 1.Yhteisen tahtotilan,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Matkailun näkökulmia kaivostoimintaan 24.2.2012

Matkailun näkökulmia kaivostoimintaan 24.2.2012 Matkailun näkökulmia kaivostoimintaan MiiaPorkkala Porkkala, Rukakeskus Oy 24.2.2012 Lähtökohta Ruka Kuusamon matkailun kehittäminen 1970 luvulta nykypäivään yyp Investoinnit n.1 Mrd euroa Matkailuyrittäjiä

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta

Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta Kalastusmatkailun merkitys ja tulevaisuus Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta Kalastuslain 2012 - - 2014 henki ratkaisee Vaikuttavuusulottuvuudet 1. Taloudelliset 2. Tiedolliset

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA MARKKINOINNIN ALKUTAIVAL Pietariin 1995 Moskovaan 1997 Ensimmäiset matkanjärjestäjävierailut Venäjän markkinoiden erityispiirteitä - neitseelliset markkinat - innokkuutta

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot