TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT"

Transkriptio

1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT Granlund Oy / Lassi Loisa, Anni Tyni, Erja Reinikainen

2 Sisältö 1 Johdanto Laskentasää Sääskenaariot Sään vaikutus energiaan ja tehoon Sisälämpötilatarkastelut Sisälämpötilaan vaikuttavat tekijät Nykyiset vaatimukset kesäajan lämpötilojen hallinnasta Lämpötilasimuloinnin toteutus Sisälämpötilatarkastelut Johtopäätökset... 6 LIITE 1 Tulevaisuuden sää ja sisälämpötilatarkastelut

3 1 Johdanto FInZEB-hankkeen Loppuraportin (Sisältö ja tulokset) lisäksi hankkeessa on laadittu useita teknisiä raportteja, jotka julkaistaan hankkeen www-sivuilla osana Taustaraporttia. Tämä on Taustaraportin osa 7, Tulevaisuuden sää ja sisälämpötilatarkastelut. Taustaraportti koostuu seuraavista osaraporteista: 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto Optiplan Oy 2 Pientalojen kustannuslaskenta ja E-luku Insinööritoimisto Vesitaito Oy 3 Kustannuslaskenta koulut ja päiväkodit Granlund Oy 4 Energiaa säästävät tekniset ratkaisut Granlund Oy 5 Laskentasäännöt Granlund Oy 6 Aurinkosähkötarkastelut Granlund Oy 7 Tulevaisuuden sää ja sisälämpötilatarkastelut Granlund Oy 8 Pilottikohteiden kokemuksia Granlund Oy 9 Energiantuotantoketjut aineistoselvitys Granlund Oy 10 Valaistuksen laadullisten tekijöiden ja energialaskennan määrittely FInZEB-hankkeelle Tampereen ammattikorkeakoulu Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvän säädösvalmistelun kanssa samanaikaisesti tapahtuu sisäilmastoasioiden kannalta merkittäviä uudistuksia: asumisterveysasetus uusitaan, sisäilmastoon liittyvät rakentamismääräysten osat D2, C3 ja C4 uusitaan ja rakenne muutetaan sekä sisäilmastoluokitus päivitetään. Päivitystyön tulokset tulee huomioida energiatehokkuusmääräyksiä kehitettäessä ja mahdollisesti sisälämpötilatarkastelun ohjeistusta muutettaessa. 2 Laskentasää Energiasimuloinnit toteutettiin käyttäen D3/2012 laskentasäätä (säävyöhyke I, Helsinki-Vantaan vuosisää). Lähtökohtana nzeb-tasojen laskennassa oli, että laskentasää ei muutu nykyisestä lähes nollaenergiatarkastelujen tullessa vaatimukseksi. 2.1 Sääskenaariot On ilmeistä, että ilmasto on muuttumassa ja sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tällä on tulevaisuudessa vaikutuksia rakennusten energiankäyttöön ja järjestelmien mitoitukseen. Tämän vuoksi huipputeho-, energia- ja ylilämpenemistarkasteluja tehtiin normaalin laskentasään lisäksi Ilmatieteen laitoksen julkaisemilla tulevaisuuden vuosisääskenaarioilla (Helsinki 2050 ja Helsinki 2100). Muutoksia testivuoteen TRY2012 verrattuna ovat esimerkiksi (2012 > 2050 > 2100): korkeampi vuoden keskilämpötila 5,6 > 7,7 > 10,4 C talven kylmän jakson alhaisempi lämpötilataso -20,6 > -15,5 > -10 C kesän hellehuipun korkeampi lämpötilataso 28,9 > 30 > 31,6 C kesän huipputilanteen korkeampi entalpiataso 67,3 > 71,6 > 78,5 kj/kg

4 vähäisempi lämpötilan vaihtelevuus talvipuolella pienempi auringonsäteilyn määrä talvella ja keväällä kokonaissäteily vaakapinnalle vähenee pilvisyyden lisääntyessä 964 > 957 > 941 kwh/m2,a (myös kohtisuorassa säteilyssä vastaava trendi) hieman voimistunut tuuli marras-helmikuussa hieman korkeampi suhteellinen kosteus lokakuusta huhtikuuhun Tulevaisuuden säätä on tarkasteltu Liitteen 1 aineistossa. 2.2 Sään vaikutus energiaan ja tehoon Ilmaston muuttuminen vaikuttaa tulevaisuudessa myös rakennusten lämmitys- ja jäähdytystehoon sekä energiankulutukseen. Tyypillisessä toimistorakennuksessa toteutettu simulointi osoitti lämmitysenergian kulutuksen vähenevän 17% vaihdettaessa laskentasää vuodesta 2012 vuoteen Jäähdytysenergian kulutus lisääntyi vastaavasti 56%. Vaikutus lämmityksen huipputehoon on -15% ja jäähdytyksen huipputehoon +18%. Lämmitys- ja jäähdytystehojen pysyvyyskäyrissä on nähtävissä selvä muutos: lämmityskausi lyhenee ja jäähdytyskausi pitenee. Teho- ja energiakuvaajat on esitetty Liitteen 1 aineistossa. 3 Sisälämpötilatarkastelut 3.1 Sisälämpötilaan vaikuttavat tekijät Asuntojen huonelämpötila riippuu voimakkaasti Pienistäkin ilmanvaihdon ilmavirran muutoksista ja ilmavirran kesäajan tehostamismahdollisuudesta (asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa) Ikkunoiden lämpösäteilyn läpäisystä ja lämmöneristyksestä Ikkunoiden auringonsuojauksista (ulkopuoliset, sisäpuoliset) Valaistuksen tehosta (asunnoissa käytännössä laskentasääntöasia) Säästä ja ilmaston muuttumisesta Huonelämpötilaan vaikuttaa vähemmän tai ei juuri ollenkaan Kylmäsillat rakenteissa ja rakenteiden eristys Ovien eristys ellei kyseessä ole ikkuna-ovi (pääasiassa lasia) Rakennuksen tiiveys tietyissä varsin laajoissa rajoissa (kun tehdään hyviä rakennuksia) Asuinkerrostalojen ylilämpenemistarkastelut simuloitiin nykyisellä laskentasäällä (2012) sekä lisäksi Ilmatieteen laitoksen julkaisemilla skenaarioilla tulevaisuuden keskimääräisestä vuosisäästä (2050 ja 2100). 3.2 Nykyiset vaatimukset kesäajan lämpötilojen hallinnasta D3 edellyttää, että rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Ylilämpeneminen on estettävä ensisijaisesti rakenteellisia ja muita passiivisia keinoja käyttäen sekä yöaikaisella tehostetulla ilmanvaihdolla. Kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää asuinkerrostaloissa arvoa 27 C enemmän kuin 150 astetuntia kesäaikana ( välisenä aikana) kun tarkastelu tehdään laskentasäällä ja standardikäytön kuormilla ja ilmamäärillä.

5 3.3 Lämpötilasimuloinnin toteutus FinZEB-hankkeessa näkökulma on kerrostalojen ylilämpenemisessä. Muissa kuin asuinrakennuksissa ylilämpeneminen ei yleensä ole ongelma ja käytössä on usein koneellinen jäähdytys. Pientaloissa on asukkaalla yleensä tuuletusmahdollisuus ja läpiveto voidaan järjestää, joten sisälämpötilojen hallintaan on paremmat mahdollisuudet kuin asuinkerrostaloissa. Nykyisissä rakentamismääräyksissä (D3/2012) edellytetään, että rakennuslupaa haettaessa on esitettävä laskelma, jolla osoitetaan, etteivät sisätilat lämpene kesällä haitallisesti. Laskelma tulee tehdä dynaamisella laskentaohjelmalla eli simulointiohjelmalla, joka käyttää tunnittaista laskentaa. Simulointi tehdään tilatyypeille, joissa on eniten lämpökuormaa. Näitä ovat etelä- ja länsipuolen asunnot, pienet asunnot ja suurilla lasipinnoilla varustetut tilat. Pientaloille sisälämpötilasimuloinnin tekeminen on varsin raskas vaatimus, sillä niiden energialaskenta toteutetaan pääsääntöisesti kuukausitason laskennalla ja dynaaminen tuntitason lämpötilasimulointi edellyttäisi toisen laskentatyökalun käyttöä. 3.4 Sisälämpötilatarkastelut Kesäajan lämpötiloja tarkasteltiin kahdessa tyypillisessä kerrostaloasunnossa nykyisellä laskentasäällä sekä tulevaisuuden sääskenaarioilla. Toisena osana simuloitiin vain toista kahdesta samanlaisesta kerrostaloasunnosta ja testattiin neljän FInZEB-kustannustarkastelussa luodun energiaa säästävien toimenpiteiden muodostaman toimenpidepaketin vaikutusta sisälämpötilaan. Perustapaus Toimenpidepaketti 1 Toimenpidepaketti 2 Toimenpidepaketti 3 Toimenpidepaketti 4 Lämmön jakelun hyötysuhde 85 % Ikkuna: U-arvo 1 W/m²K, g-arvo 58 % Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet LTO-vuosihyötysuhde 69 % Tuloilmavirta 0,4 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: sähkö Valaistus 11 W/m² Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Ikkuna: U-arvo 0,8 W/m²K, g-arvo 39 % Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet LTO-vuosihyötysuhde 78 % Tuloilmavirta 0,4 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: sähkö Valaistus 9 W/m² Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Ikkuna: U-arvo 0,6 W/m²K, g-arvo 24 % Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet LTO-vuosihyötysuhde 78 % Tuloilmavirta 0,4 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: sähkö Valaistus 9 W/m² Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Ikkuna: U-arvo 0,8 W/m²K, g-arvo 39 % Keskitetty ilmanvaihto LTO-vuosihyötysuhde 65 % Tuloilmavirta 0,5 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: vesikiert. Valaistus 9 W/m² Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Ikkuna: U-arvo 0,6 W/m²K, g-arvo 24 % Keskitetty ilmanvaihto LTO-vuosihyötysuhde 65 % Tuloilmavirta 0,5 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: vesikiert. Valaistus 9 W/m² Kuva 1 Asuinkerrostalon ehdotetut energiaa säästävät toimenpidepaketit Toimenpidepaketteja on käsitelty tarkemmin FInZEB-loppuraportissa sekä Taustaraportissa 1. Yhteenveto sisälämpötilasimuloinnesta: Nykyinen D3/2012 mukainen ylilämpenemisvaatimus (150 astetuntia) alittuu kaikissa kolmessa tapauksessa 2012 säällä (2 asuntoa, joista toisessa 2 hieman toisistaan poikkeavaa laskentatapausta) Passiivirakenteilla (ulkoseinät, katto, alapohja) ei ole käytännössä merkitystä ylilämpenemiseen laskentasäästä riippumatta, rakenteiden eristykset ovat nyt jo niin hyvät, ettei mainittavaa lämpövuotoa synny kesällä suuntaan eikä toiseen 2050 säällä pystytään pitämään ylilämpeneminen hallinnassa käyttämällä ikkunan ulkopuolisia sälekaihtimia, jolloin kaikissa laskentatapauksissa (asuinkerrostalon kustannusoptimaaliset ratkaisut) astetuntiluvut noin säällä ei pystytä poistamaan ylilämpenemistä edes ikkunan ulkopuolisilla sälekaihtimilla ja ilmanvaihdon voimakkaalla jäähdytyksellä Lämpötilasimulointien kuvaajat on esitetty Liitteen 1 aineistossa.

6 4 Johtopäätökset Asuinkerrostaloissa sisälämpötilat ovat hallittavissa ehdotetuilla FInZEB-toimenpidepaketeilla. Tulevaisuudessa haasteet lämpötilojen hallitsemiseksi lisääntyvät. Ikkunoiden ulkopuolisten aurinkosuojausten merkitys kasvaa. Jos ilmasto lämpenee tämän hetken arvioiden mukaan niin asuntojen koneellinen jäähdyttäminen voi muuttua tarpeelliseksi. Ilmaston muuttumisen vaikutukset tulee tiedostaa ja laskentavuosisää tulee jossakin vaiheessa päivittää, mutta päivitykselle ei ole välitöntä tarvetta. Ylilämpenemistarkastelujen ohjeistuksen täsmentäminen on tarpeen kun sisäilmastovaatimuksia täsmennetään säädösten uudistuessa.

7 TAUSTARAPORTTI 7, LIITE 1 Tulevaisuuden sää ja asuinkerrostalojen sisälämpötilatarkastelut Lassi Loisa / Anni Tyni / Erja Reinikainen LLo 1

8 Tulevaisuuden sää Ilmatieteen laitoksen tulevaisuuden säätiedostot 2

9 Testivuodet TRY2012, TRY2050 ja TRY2100 Ilmatieteen laitoksen tuottamat rakennusten energialaskennan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa Muodostettu muokkaamalla nykyistä ilmastoa kuvaavan testivuoden TRY2012 säätietoja ottaen huomioon arvioitu odotettavissa oleva ilmastonmuutos Suomessa Muutoksia testivuoteen TRY2012 verrattuna ovat esimerkiksi: korkeampi vuoden keskilämpötila vähäisempi lämpötilan vaihtelevuus talvipuolella pienempi auringonsäteilyn määrä talvella ja keväällä hieman voimistunut tuuli marras-helmikuussa hieman korkeampi suhteellinen kosteus lokakuusta huhtikuuhun Ulkolämpötila C Vuoden tunnit, 8760 h

10 2012 Vuoden keskilämpötila 5,6 C Lämpötila -20,6 28,9 C Suhteellinen kosteus 19,1 99,9 % Absoluuttinen kosteus 0,5 16,3 g/kg Entalpia -19,5 67,3 kj/kg Kokonaissäteily vaakapinnalle 964 kwh/m²,a Kohtisuora säteily 1130 kwh/m²,a 2050 Vuoden keskilämpötila 7,7 C Lämpötila -15,5 30,0 C Suhteellinen kosteus 17,3 100 % Absoluuttinen kosteus 0,8 17,6 g/kg Entalpia ,6 kj/kg Kokonaissäteily vaakapinnalle 957kWh/m²,a Kohtisuora säteily 1111 kwh/m²,a 2100 Vuoden keskilämpötila 10,4 C Lämpötila -10,0 31,6 C Suhteellinen kosteus 19,7 100 % Absoluuttinen kosteus 1,3 19,4 g/kg Entalpia -6,6 78,5 kj/kg Kokonaissäteily vaakapinnalle 941 kwh/m²,a Kohtisuora säteily 1081 kwh/m²,a 4

11 Tulevaisuuden sään vaikutus tehoon ja energiaan Vaikutus toimistorakennuksessa 5

12 Sään vaikutus: toimistorakennus Lämmitys- ja jäähdytysenergiantarve Lämmityksen ja jäähdytyksen huipputehot % -38 % % +18 % -32 % +39 % MWh/a 200 kw % +172 % Lämmitysenergia Jäähdytysenergia Lämmityksen huipputeho Jäähdytyksen huipputeho 6

13 Sään vaikutus: toimistorakennus Lämmitystehon pysyvyyskäyrän muutos tulevaisuudessa Lämmitysteho, kw h 7

14 Sään vaikutus: toimistorakennus 500 Jäähdytystehon pysyvyyskäyrän muutos tulevaisuudessa Jäähdytysteho, kw h

15 Kesäajan sisälämpötilatarkastelut Asuinkerrostalot 9

16 Sisälämpötilaan vaikuttavia tekijöitä Asuntojen ylilämpeneminen riippuu voimakkaasti pienistäkin ilmavirran muutoksista ja ilmavirran kesäajan tehostamismahdollisuudesta (asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa) Ikkunoiden lämpösäteilyn läpäisystä ja eristyksestä Valaistuksen tehosta (asunnoissa käytännössä laskentasääntöasia) Säästä tulevaisuus vaikuttaa nyt lämpimältä Ylilämpenemiseen vaikuttaa vähemmän tai ei juuri ollenkaan kylmäsillat ja rakenteiden eristys ovien eristys ellei ole ikkuna-ovi (pääasiassa lasia) Rakennuksen tiiveys tietyissä rajoissa (kun tehdään hyviä rakennuksia) 10

17 Rakennuslupaa varten tehtävä kesäajan huonelämpötilan laskelma Rakennuslupaa varten tarvitaan yleensä laskelma, jolla osoitetaan etteivät sisätilat lämpene kesällä haitallisesti Laskelma tulee tehdä dynaamisella laskentaohjelmalla eli simulointiohjelmalla, joka käyttää tunnittaista laskentaa FinZEBissä näkökulma on kerrostalojen ylilämpenemisessä, pientaloille ylilämpenemissimuloinnin tekeminen on varsin raskas vaatimus Muissa kuin asuinrakennuksissa ylilämpeneminen ei yleensä ole ongelma ja käytössä on usein koneellinen jäähdytys 11

18 Sisälämpötilatarkastelut 1/2 Simuloitiin kahden kerrostaloasunnon kesäajan sisälämpötilaa tulevaisuuden sään vaikutuksen selvittämistä varten Sisälämpötilatason hallinta osoitetaan astetuntien avulla kesäaikana, 27 C lämpötila ei saa ylittyä enemmän kuin 150 astetuntia Tulevaisuuden säätietoina käytettiin Helsinki 2050 ja Helsinki 2100 säätietoja (ilmatieteen laitoksen tämän hetken ennuste) Ennusteen mukaan ilmasto lämpenee tulevaisuudessa ja sään ääriilmiöt mm. helteet lisääntyvät 12

19 Sisälämpötilatarkastelut 2/2 Toisena osana simuloitiin vain toista aikaisemmista kahdesta samanlaisesta kerrostaloasunnosta testattiin neljän FInZEB-kustannustarkastelussa luodun energiaa säästävien toimenpiteiden muodostaman toimenpidepaketin vaikutusta sisälämpötilaanä Mukana on myös kustannuslaskennassa käytetty asuinkerrostalon perustapaus eli juuri rakennusluvan saava tapaus, joka EI ole täsmälleen sama kuin aikaisemmat pelkän sään vertailussa käytetyt laskennat 13

20 Asuinkerrostalon toimenpidepaketit Sisälämpötiloja tarkasteltiin asuinkerrostalolla, johon toteutettiin FInZEBhankkeessa luodut energiansäästövaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan perusteltavissa olevat toimenpidepaketit 1-4 Perustapaus Toimenpidepaketti 1 Toimenpidepaketti 2 Toimenpidepaketti 3 Toimenpidepaketti 4 Lämmön jakelun hyötysuhde 85 % Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Lämmön jakelun hyötysuhde 95 % Ikkuna: U-arvo 1 W/m²K, g-arvo 58 % Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet LTO-vuosihyötysuhde 69 % Tuloilmavirta 0,4 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: sähkö Valaistus 11 W/m² Ikkuna: U-arvo 0,8 W/m²K, g-arvo 39 % Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet LTO-vuosihyötysuhde 78 % Tuloilmavirta 0,4 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: sähkö Valaistus 9 W/m² Ikkuna: U-arvo 0,6 W/m²K, g-arvo 24 % Asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet LTO-vuosihyötysuhde 78 % Tuloilmavirta 0,4 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: sähkö Valaistus 9 W/m² Ikkuna: U-arvo 0,8 W/m²K, g-arvo 39 % Keskitetty ilmanvaihto LTO-vuosihyötysuhde 65 % Tuloilmavirta 0,5 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: vesikiert. Valaistus 9 W/m² Ikkuna: U-arvo 0,6 W/m²K, g-arvo 24 % Keskitetty ilmanvaihto LTO-vuosihyötysuhde 65 % Tuloilmavirta 0,5 dm³/s,m² Tuloilman jälkilämmitys: vesikiert. Valaistus 9 W/m²

21 Tulosyhteenveto 1/2 Määräysten sisälämpötilavaatimus täyttyy kaikissa kolmessa simulointitapauksessa 2012 säällä (2 asuntoa, joista toisessa 2 hieman toisistaan poikkeavaa laskentatapausta) Toimenpidepaketit 1-4 eivät tuo muutosta lämpötilojen hallinnan kannalta Määräysten sisälämpötilavaatimus ei täyttyy 2050 säällä vain toimenpidepaketilla säällä astetunnit luokkaa säällä astetunnit luokkaa Passiivirakenteilla (ulkoseinät, katto, alapohja) ei ole käytännössä merkitystä kesäajan sisälämpötilalle säästä riippumatta 15

22 Tulosyhteenveto 2/ säällä pystytään pitämään tilojen ylilämpeneminen hallinnassa kaikilla FInZEB-toimenpidepaketeilla 1-4 kun rakennuksessa on ikkunan ulkopuoliset sälekaihtimet Astetuntiluvut noin säällä ei pystytä poistamaan ylilämpenemistä ikkunan ulkopuolisilla sälekaihtimilla ja ilmanvaihdon voimakkaalla jäähdytyksellä Astetuntiluvut alimmillaan noin 1200 tuntia 16

23 2012 sisälämpötilalaskelma Ei liikaa ylilämpenemistä Kylpyhuone/vaatehuone Ei ylilämpenemisvaatimusta 17

24 2050 sisälämpötilalaskelma Kaikki huoneet liian kuumia Astetunnit suuruusluokkaa

25 2100 sisälämpötilalaskelma Kaikki huoneet runsaasti liian kuumia Astetunnit suuruusluokkaa

26 Passiivirakenteiden vaikutus 2050 rakennuslupa ja sama passiivirakenteilla alla: astetuntia 2050 rakennuslupa ja sama passiivirakenteilla alla: ~1000 astetuntia 20

27 Toimenpidepaketit säällä Paketti 1 ja paketti 2 alla astetuntia Paketti 3 ja paketti 4 alla astetuntia 21

28 Toimenpidepaketit 2100 säällä Paketti 1 ja paketti 2 alla astetuntia Paketti 3 ja paketti 4 alla astetuntia 22

29 Ylilämpenemisen estäminen Paketti 2 ulkopuoliset sälekaihtimet ikkunassa, ~15 astetuntia Paketti 3 ulkopuoliset sälekaihtimet ikkunassa, ~20 astetuntia Paketti 4 helpoin tapaus, ulkopuoliset sälekaihtimet ikkunassa ja ilmanvaihdon jäähdytys, astetuntia 23

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU 20.03.2015 Insinööritoimisto Vesitaito Oy Alma Koivu ja

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen,

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Janne Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 18.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien

Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien COMBI tulokset Pekka.Tuomaala@vtt.fi.12.2 2 (37) Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien yhteiskäyttö Yhteisrahoitteisen tutkimushankkeen (COMBI) tutkimustulosten yhteenveto,.12.2 VTT Rakennus-

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot