AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS"

Transkriptio

1 AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA

2 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET Työjärjestys Nostokalusto, koneet, telineet ja sääsuojat Suojaus Rakennustarvikkeet Työn suoritus Paikkaukset Kokeet Tarkepiirustukset Loppusiivous Maa- ja pohjarakennus Raivaus ja purku Yleistä Pohjakerrokset Asunnot Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Maankaivu Kanaalien ja ojien kaivu Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus Kaivantojen tuenta Työnaikainen kuivanapito Viemärit Kaivot Täyttö ja tiivistys, yleistä Perusmuurin vierustäyttö Kanaalien ja syvennysten täyttö Nurmikot ja istutukset Ulko-ovien edustojen rakennekerrokset Liikennealueiden päällystys PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, yleistä Lämmöneristys perustuksissa ja alapohjassa, yleistä Veden- ja kosteudeneristykset perustuksissa ja ulkopuolisissa rakenteissa, yleistä Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Alapohjarakenteet RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET, YLEISTÄ Laatat ja palkit Ulkoseinät Ulkoseinät, yleistä TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT Ikkunat, yleistä OVET Ovet, yleistä Saunaosastot Käytävän ovet TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT Väliseinät Pohjakerros Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput PINTARAKENTEET Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Pohjakerros...15

3 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 3(26) 52.2 Asunnot Laatoitettavat seinät Sisäkattojen pintarakenteet Pohjakerros Asunnot Sähkökoteloinnit LATTIAN PINTARAKENTEET Yleistä Pohjakerros Asunnot KALUSTEET VARUSTEET JA LAITTEET Listoitus KONETEKNILLISET TYÖT LÄMPÖ-, VESI- ILMASTOINTI JA VIEMÄRITYÖT SÄHKÖTYÖT SIIVOUS JA TYÖMAAN PÄÄTTÄMINEN...21

4 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 4(26) 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Esitetty urakkaohjelmassa, joka on laskenta-aineistossa. SÄÄDÖKSET JA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET Rakennustyössä noudatetaan rakennusurakkasopimuksen sekä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen lisäksi rakentamista koskevia voimassa olevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä samoin kuin Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuja määräyksiä sekä paikallisten rakennus-, palo-, työsuojeluja poliisiviranomaisten määräyksiä niiltä osin mitä rakennustehtävä edellyttää. Samoin noudatetaan RYL:n ohjeita ilman eri mainintaa tässä rakennustapaselostuksessa. Rakennuttaja muistuttaa erityisesti Vnp 629 määräyksistä. Tulitöissä on noudatettava tulityömääräyksiä. 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET 02.1 Työjärjestys Urakoitsijan on panostettava työvaiheiden ennakkosuunnitteluun ennen työn aloittamista. Työjärjestyksestä sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsijan on huomioitava, että työt tehdään asutuissa taloissa sekä käytössä olevilla kellaritiloissa ja piha-alueilla. Asukkaiden ja tilojen käyttäjien tulee päästä kulkemaan myös työn alla olevissa porrashuoneissa turvallisesti Nostokalusto, koneet, telineet ja sääsuojat Kulkuväylät on pidettävä turvallisina, opastettuina ja suojattuina koko ajan. Työkoneet ja nostokalusto on aidattava tai muutoin huolehdittava, että asiaton käyttö tai vaaratilanteet estetään Suojaus Kaikissa työvaiheissa on suojaustoimenpiteet tehtävä ehdottomasti niin, ettei rakennusta tahrita eikä aiheuteta muutakaan vahinkoa. Urakoitsija hoitaa kaikkien rakennusmateriaalien ja rakennusosien suojaustoimenpiteet siten, ettei niiden laadussa pääse tapahtumaan huonontumista. Ennen työn aloittamista todetaan urakka-alueen muun ympäristön kunto pystylinjakohtaisesti. Vanhoissa pinnoitteissa on asbestia, joka on otettava huomioon työn suorituksessa sekä suojauksissa. Asbestipitoinen purkujäte on toimitettava viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen välittömästi työsuorituksen päätyttyä. Kiinteistöstä on suoritettu asbestikartoitus joka on laskenta-aineiston liitteenä. Purkutöiden yhteydessä on suojauksen ohella tehtävä purettavan kohdan alipaineistus esim. vanhan viemärilinjan tai ikkunankautta. Asuntojen työtilat eristetään muista tiloista väliaikaisilla kulkuaukollisilla muoviseinillä, muovien limitys kulkuaukossa min 500 mm.

5 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 5(26) Porrastasanteiden ja portaiden lattiat suojataan esim. muovimatolla tai muu kulutusta kestävä suoja, niiden alueiden osalta, mitä ei uusita pinnoiltaan. Asunnoissa eteisiin ja keittiöihin sekä muiden työalueiden lattioille asennetaan suojiksi esim. muovimatto tai muu kulutusta kestävä suoja. Hissien lattiat ja seinät suojataan työaikaisesti, lattioihin asennetaan aaltopahvi sekä muovimatto työaikaisiksi suojiksi, seiniin asennetaan kovalevyt. Hissikuilun pohjat imuroidaan loppusiivouksen yhteydessä Rakennustarvikkeet Rakennustyössä tulee käyttää ensiluokkaisia rakennusaineita ja -tarvikkeita ja työtapoja. Materiaalien säilytys, kuljetus ja asennustyöt toteutetaan materiaalien valmistajien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä tämän työselityksen mukaisesti Työn suoritus Työssä käytetään ammattitaitoista työnjohtoa sekä ammattitaitoista työvoimaa, joilla on kokemusta vastaavista korjauskohteista. Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Pystylinjojen työt tulee suunnitella ennalta putkiurakoitsijan kanssa työvaiheittain ja esittää rakennuttajalle linjakohtainen työvaiheaikataulu. Aikataulun noudattamisesta ja siinä pysymisestä on ensisijaisesti vastuussa pääurakoitsija Paikkaukset Paikkaukset suoritetaan siten, että paikattu kohta on ulkonäöltään ja muilta ominaisuuksiltaan ympäröivän rakennusosan mukainen. Urakoitsijan on korjattava kaikki työn aikana vahingoittuvat pinnat ja varusteet urakkaan sisältyvinä, vaikkei niitä erikseen olisikaan mainittu urakka-asiapapereissa. Rakennusurakkaan kuuluu myös muista urakoista aiheutuvat paikkaustyöt Kokeet Urakoitsija vastaa rakennusmateriaalien tutkituttamisesta ja koekuormittamisesta rakennuttajan tai viranomaisten sitä vaatiessa. Kylpyhuonetiloista tehdään työntekijän oman työn tarkastuslomake. Katso lisäksi myös urakkaohjelman kohta Tarkepiirustukset Pääurakoitsija täydentää työmaan toteutuksen aikana suunnitelmiin tarkemitoituksen, joista selviää mm. putkistojen, kaapeleiden ja kaivojen sijainti rakennusten kulmiin tms. nähden Loppusiivous Rakennusurakkaan kuuluu asuntojen, porrashuoneiden, kellareiden, hissikuilujen pohjan sekä piha-alueen työalueiden loppusiivous. Porrashuoneissa, portaissa ja porrastasanteissa suoritetaan vahan poisto vanhoille pinnoille ja uusi vahaus, lisäksi porrashuoneiden seinät kuivaamopataan. Uusitut lattiapinnat vahataan.

6 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 6(26) 1 Maa- ja pohjarakennus Työssä noudatetaan sen edellyttämässä laajuudessa seuraavia normeja ja ohjeita: - rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000, osa talonrakennuksen maatyöt - rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL maahan ja veteen asennettavat muoviputket RIL talonrakennuksen maatöiden työselitys 90. (Suomen kaupunkiliitto) - asfalttinormit RIL Urakkaan kuuluu vesi- ja (sade)viemäriliittymien uusimisen vaatimat kaivu- ja täyttötyöt, ei kaivutyötä tonttialueen ulkopuolella. Mahdollisen vaadittavan kaivuluvan hakeminen rakennusurakassa samoin siitä syntyvät kustannukset. Katualueella tehtävissä kaivu- ja täyttötöissä on huomioitava, että osa työstä voidaan joutua tekemään lapiokaivuna tiealueella olevien kaapeleiden vuoksi. Työssä noudatetaan LVIS-suunnitelmia. Urakkaan kuuluvat putkijohtojen ja sähkökaapeleiden kaivantojen rakennustekniset työt lvis-asemapiirustusten mukaisesti. 11 Raivaus ja purku 11.1 Yleistä Uudet pystylinjat tulevat olemassa olevien pystylinjojen kohdalle. Vanhat putkitukset puretaan ennen uusien asentamista. Vanhojen hormiseinien materiaali on betonia tai tiiltä. Vanhojen viemärihormien etuseinien avaukset kylpyhuoneissa tehdään koko huonekorkeuden matkalta. Keittiöissä hormiavaukset pyritään tekemään siten, ettei seinälaatoituksia jouduta purkamaan. Pihan puolen keittiöiden käyttövesilinjoja ei uusita, kts lvi-suunnitelmat. Mikäli laatoitusta joudutaan purkamaan, uusitaan ne mahdollisimman alkuperäisten laatoitusten kaltaisilla laatoilla puretun seinän osalla. Rakennuttaja haluaa erityisesti kiinnittää huomioita siihen, että tiskialtaan reunus menee osassa keittiöitä laatoituksen alle. Urakkaan sisältyy 40 m 2 keittiön välitilan laatoituksen purkua (asbestipurkuna), urakoitsija ilmoittaa tarjouksessaan yksikköhinnan keittiövälitilan laatan uusinnalle. Urakan lopuksi tehdään toteutuneen purkumäärän pohjalta lisätyö-/ hyvityslaskelma. Kaikki urakkaan sisältyvät asbestipurut rakennusurakassa. Asbestit puretaan urakkaohjelman 3.1. ja tämän työselostuksen mukaisesti. Vanhojen vesijohtolinjastojen ja viemäreiden purku LVI-urakoitsijan toimesta. Kylpyhuoneiden patterit puretaan nousulinjoineen LVI-urakoitsijan toimesta. Kts. LVIsuunnitelmat.

7 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 7(26) Putki- ja sähköurakoitsija purkavat suunnitelmissa purettaviksi määrätyt vanhat rakenteet ja toimittavat ne yhteisesti sovittuun paikkaan työmaalla, josta rakennusurakoitsija hoitaa ne eteenpäin (katso urakkarajaliite kohta 2.9). Saunaosaton ja pesutuvan muutostyön purettavaksi määrätyt vanhat rakenteet purkaa suunnitelmien mukaisesti kunkin urakoitsijan vastuualueen mukaisesti. Grillin tilan muutostyöt purkutyöt ja rakentamiset suunnitelmien laajuudessa kuuluvat urakkaan, kts. ark-suunnitelmat. Kellarivarastojen ja kulkuväylän purkutyöt tehdään suunnitelman mukaisesti. Tarvittavien roilousten ja läpimenojen tekeminen vanhojen putkikalusteiden ja putkien purkamiseksi sekä uusien putkien asentamiseksi kuuluu urakkaan. Tarvittavien läpivientireikien teko ja paikkaukset ovat rakennusurakassa. Uusittavien pintojen kohdalla vanhat laatat, maalit, tasoitteet yms. poistetaan betonitai kiviainespintaan asti. Timanttiporauksissa mahdollisesti vaurioituvat kaapelit korjataan rakennuttajan kustannuksella tuntityönä, vauriot kirjataan kohteittain työmaapäiväkirjaan. Kohteesta on tehty asuntokierroksen yhteydessä kooste asunnoista, kooste urakkaohjelman liitteenä. Piha-alueen saneeraus tehdään suunnitelmien esittämässä laajuudessa. Autopaikkoja laajennetaan noin 1 m pihaan päin ja niiden lämpötolpat uusitaan. Uusittavan parkkipaikan massoja uusitaan noin 800 mm. Sadevesijärjestelmät uusitaan lvsuunnitelmien mukaisesti. Liikerakennuksen viemärilinjan rasvanerotuskaivo asennetaan pihalle suunnitelmien osittamaan paikkaan. Pihan ja parkkipaikan asfaltti uusitaan ja samalla korjataan pintavesien ohjaus alueen sadevesikaivoille Pohjakerrokset Yleistä Pohjakerrosten lattioita avataan rakennusurakoitsijan toimesta lvis-suunnitelmien vaatimassa laajuudessa aukottamalla tai roiloamalla. Kynnykset jätetään ehjiksi. Kellarikäytävät huoltomaalataan kauttaaltaan yleissävyillä. Käytävien mahdolliset alakatot puretaan ja asennetaan uudelleen rakennusurakoitsijan toimesta, kattolevyt huoltomaalataan. Porrasaulat

8 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 8(26) Porrashuoneisiin ei suoriteta muuta kuin LVIS-suunnitelmien aiheuttamat työt, sekä niiden alueiden huoltomaalaukset. Huoltomaalattava alue on enimmillään paikattavan seinän ala. Porrashuoneeseen rakennetaan uudet osittaiset alaslaskukatot tai kotelot sähkönousujen osalle. Saunaosasto Lattioiden rakenteet puretaan kokonaisuudessaan. Lattioiden uusimisten urakkarajana on tilojen seinäpinta. Huomioituna purettavat seinät alueen sisällä (2 löylyhuonetta versiossa). Saunaosastojen alueiden alapohjissa tehdään n. 500 mm massan vaihto. Saunaosastoiden kaikki ovet puretaan pois karmeineen kuitenkin niin, että tilan lasiovet asennetaan takaisin ja niiden karmit hiotaan ja lakataan. Saunaosastojen muutokset on esitetty arkkitehdin tilaselostuksessa sekä kuvissa. (1 tai 2 erillistä osastoa) Kahden löylyhuoneen versiolle ilmoitetaan lisähinta verrattuna yhteen löylyhuoneeseen. Saunaosaston patterilevyt uusitaan lvi-suunnitelman mukaisesti. Yhtiökokous tekee päätöksen toteutettavasta saunaosastosta. Grillitila Vanha grillitila muutetaan suunnitelmien mukaisesti siten, että lisätilaa muodostuu mankelihuoneesta ja liikerakennuksen kellarista. Grillitilan sisäänkäynti Sammonkadulle sekä vanhan mankelihuoneen ikkuna uusitaan. Tilasta erillinen ark-suunnitelma. WC-tilat ja siivouskomero Nykyisten wc-tilojen muovimatot poistetaan, olemassa olevat alakatot puretaan sekä allaslaatoitukset puretaan, laattojen purku asbestipurkuna kts. urakkaohjelman kohta 3.1. Wc-tilat saneerataan lvis-suunnitelmien mukaisesti, kokonaan laatoittaen. Huomioidaan lattian vedeneristys ja nosto 100 mm seinälle. Kellaritiloihin tehdään yksi siivouskomero, myöhemmin määriteltävään paikkaan. Laskennassa huomioitava normaali siivouskomerovarustus vaadittavilla syötöillä (max. 15 m) esim. sovellan hylly 2 tasoa, rst-allas, sekoittaja, kv-patteri ja valaisin sekä 2-osainen pistorasia. Talouskellarit Talouskellareiden kattorakenteita puretaan eristyksineen putkilinjojen uusimisen vaatimilta alueilta, mahdolliset levytysten purku asbestipurkuna. Sähköpääkeskus Uusi sähköpääkeskus rakennetaan nykyisenkuivaushuoneen tiloihin. Rakenne Ekkipsilevyä, runko kertopuuta, jossa on huomioitava keskusten asennusvaatimukset. Tilaan asennetaan sähkösarjaan sarjoitettu lukitus ja pinnat maalataan yleissävyyn sekä lattia betonimaalilla.

9 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 9(26) Varastot Kaikki varastot, missä joudutaan lattiapintoja aukaisemaan tai roiloamaan huoltomaalataan sekä nostetaan jalkalista maalaus 100 mm seinälle Asunnot Kylpyhuone ja wc-tila Asuntojen kylpyhuoneista ja wc-tiloista poistetaan pintabetonilaatta (n mm), pintarakenteet ja tasoitteet puhtaaseen betonipintaan. Alustasta poistetaan mahdollisesti kuivantilan tasoitteet. Vanha bitumivesieriste poistetaan tai rikotaan riittävässä määrin. Vanhat kylpyammeet poistetaan urakkaan kuuluvana, ammeita yhteensä n. 20 kpl, ei muurattuja ammeita Mikäli osakas haluaa edelleen ammeen, se on ko. osakkaan hankkima jalallinen amme. Osassa huoneistoja on kylpyhuoneissa vanhat alaslaskukatot, jotka puretaan urakaan kuuluvana. Asuntojen kylpyhuoneiden seiniin ja lattioihin tehdään pyykinpesukoneen poistoputken vaatimat roiloukset lvi-suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Seiniin roilotaan paikka pyykinpesukoneen uudelle pistorasianjohdolle. Kts. sähkösuunnitelma. Asunnossa olevat huoneistosaunat puretaan lattioiden osalta urakkaan kuuluvana (1kpl). Keittiöt Keittiöstä tulee irrottaa kalusteita niin paljon, että vanhat putket tarvittavassa määrin voidaan purkaa ja asentaa uudet viemärit tilalle. Urakkaan kuuluu keittiökaapistojen muokkaukset ja syvyyden pienennykset. Mikäli vanhat kalusteet vahingoittuvat työmaa-aikana, on ne korjattava ja maalattava ennen putkistosaneerausta vallinneeseen kuntoon tai uusittava vastaavilla. Uusiminen tulee kysymykseen, mikäli kalusteen vahingoittuminen on johtunut urakoitsijan huolimattomasta toiminnasta. Pihan puolen keittiöiden vesijohtolinjoja ei uusita, vaan ainoastaan linjaan asennetaan vesimittarit sekä uudet sekoittajat. Keittiön viemärit uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Sähkötöiden osuus tehdään suunnitelmien mukaisesti. Muut tilat Eteiseen asennetaan uudet ryhmäkeskukset ja eteisen lämpöpatteri poistetaan. Asennuksen ja poistojen aiheuttamat jäljet saneerataan enimmillään vaurioituneen seinän alueelta. Maalipintana käytetään vaalea yleisväri, muut toimenpiteet osakkaan kanssa erikseen sopien.

10 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 10(26) 118 Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Urakoitsija kuljettaa ylimääräiset raivaus- ja purkujätteet tiedustelemalleen kaatopaikalle noudattaen viranomaismääräyksiä. 12 Maankaivu Kaivutyöt tehdään suunnitelmapiirustusten mukaan siten, että suunnitelluille rakenteille jää riittävästi tilaa. Maanrakennustöiden ajaksi on kiinteistöön järjestettävä urakoitsijan toimesta opastettu ja turvallinen kulkutie. 126 Kanaalien ja ojien kaivu RYL Vesi- ja viemärikaivannot tehdään yleisten työselitysten ohjeiden(ril 132, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90) mukaisesti suunnitelmapiirustusten esittämässä laajuudessa. Mikäli kaivumaissa on rakennekerroksiin kelpaavaa materiaalia, niin sitä voidaan käyttää täyttötöissä jakavan kerroksen materiaalina. Rakennuttajan on kuitenkin hyväksyttävä materiaali ennen sen siirtämistä uusiin rakennekerroksiin. 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus RYL Kaivantojen tuenta RYL Kaivantojen reunat luiskataan kaltevuuteen 2:1, kun kaivantosyvyys on alle 2 metriä. Kun kaivantojen syvyys on suurempi, luiskataan reunat kaltevuuteen 1:1. Urakoitsijan on kuitenkin varmistettava työnaikainen kaivantoluiskien vakavuus. 142 Työnaikainen kuivanapito RYL Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta urakan valmistumiseen asti. Täyttötyöt on tehtävä ns. kuivatyönä. 152 Viemärit RYL , 6.6 Viemärit perustetaan Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90 ja RIL 77 esitettyjen ohjeiden mukaisesti 0,15 m paksun tasauskerroksen välityksellä perusmaan varaan. Tasauskerros tehdään kivettömästä hiekasta tai sorasta ja se ei saa sisältää yli 20 mm rakeita. Putkiasennus suoritetaan yleisten asennusohjeiden mukaisesti. Kahden vierekkäisen putken välinen vaakaetäisyys on oltava vähintään 0,2 m. 153 Kaivot RYL , 6.5 Kaivo asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m:n matkalla, sijainnissa sallittu +/- 100 mm poikkeama. Kaivon ympärystäyttö tehdään huolella kerroksittain tiivistäen. Kaivu- ja täyttötyöt kuuluvat rakennusurakkaan.

11 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 11(26) Uuden kaivonkannen tulee olla kuormituskestävyydeltään 250 kn. Kaivo ja putket puhdistetaan rakennustöiden valmistuttua hiekasta ja muista epäpuhtauksista. Puhdistuksesta vastaa pääurakoitsija yhdessä lv-urakoitsijan kanssa. 160 Täyttö ja tiivistys, yleistä RYL 90-7 Täyttötyöt on tehtävä häiriintymättömälle pohjalle varoen perusmaan häiriintymistä. Täyttömaan on oltava tarkoitukseen sopivaa ja rakennuttajan hyväksymää. 162 Perusmuurin vierustäyttö RYL Perusmuuriin asennetaan vesieristys patolevyllä ja perusmuurin vastainen täyttö suoritetaan puhtaalla ja routimattomalla, vettä hyvin läpäisevällä täytesoralla, niiltä osin kuin kaivutöitä putkien uusimiseksi suoritetaan. Täyttö suoritetaan kerroksittain ja sullotaan tiiviiksi vettä ja tärykalustoa hyväksikäyttäen. 164 Kanaalien ja syvennysten täyttö RYL Alkutäyttö Rakennuttajan ja tarkastusviranomaisen on hyväksyttävä putkien ja kaivojen asennus ennen alkutäytön tekoa. Putkikaivantoihin asennetaan routalevy MEL 100 kun putkien upotussyvyys on alle Kaivannon pohjalle asennettu putki tuetaan ja suojataan tiivistämällä alkutäyttömateriaali tasaisesti putken molemmille puolille niin, ettei putki pääse liikkumaan eikä vahingoittumaan. Alkutäyttö suoritetaan kivettömällä hiekalla tai soralla. Alkutäytön paksuus min 300 mm putken päälle. Voimakasta koneellista täyttöä ei saa suorittaa ennen kuin täytön paksuus on 500 mm. Lopputäyttö Piha- ja liikennealueille on tiivistys suoritettava niin, ettei johtolinjoille valmistumisen jälkeen synny haitallisia painumia. Lopputäyttömateriaali ei saa sisältää yli 300 mm suuruisia kiviä, vaan ne on poistettava täyttömaasta, mikäli niitä esiintyy. 171 Nurmikot ja istutukset Pihan nurmialuetta korjataan putkikaivantojen tekemisen edellyttämässä laajuudessa. - kasvualustan paksuus 200 mm, alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää - kylvömäärä vähintään 30 g/m 2. Kylvö tehdään tasaisesti vaaditetulle alueelle.

12 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 12(26) 172 Ulko-ovien edustojen rakennekerrokset Ovien edustojen rakennekerrokset uusitaan porrasaskelmien edustoilta kaivutöiden yhteydessä. Mahdolliset betonikorjaukset pienissä määrin (4 m 2 ) kuuluvat urakkaan. Mikäli kaivumaissa on rakennekerroksiin kelpaavaa materiaalia, sitä voidaan käyttää täyttötöissä jakavan kerroksen materiaalina. Rakennuttajan on kuitenkin hyväksyttävä materiaali ennen sen siirtämistä uusiin rakennekerroksiin. 173 Liikennealueiden päällystys Piha-alueen pintamateriaalit uusitaan noudattaen nykyisiä pintamateriaaleja. 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 200 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, yleistä Perusmuurien lävistysten teko ja paikkaus rakennusurakassa, oletuksena kellariseinien vahvuiset perusmuurit. 207 Lämmöneristys perustuksissa ja alapohjassa, yleistä Rakenteiden routasuojaus tehdään EPS-routalevyillä (paksuus 50 mm)vahingoittuvien eristeiden osalta. ( 2,0m rakennuksen ulkoseinältä). 208 Veden- ja kosteudeneristykset perustuksissa ja ulkopuolisissa rakenteissa, yleistä Ulkoseinien kosteuseristystöissä noudatetaan Rakennusinsinööriliiton julkaisun RIL 107 normeja ja työtapaselostuksia sekä valmistajan antamia kirjallisia ohjeita. 22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Perusmuureihin tehtävät läpiviennit rakennusurakassa. Ulkoseinien läpimenokohtaan tiivistys kumibitumihuovalla ja bitumisivelyllä. 26 Alapohjarakenteet Pohjakerroksen lattioita avataan LVIS-suunnitelmien esittämässä laajuudessa, katso myös tämän työselostuksen kohta Saunaosastoiden uutena lattiarakenteena: - suodatinkangas - tiivistetty salaojituskerros 300 mm, sepeli tai murskesora, raekoko 6.32mm - lämmöneristys, EPS lattia mm = 100 mm - teräsbetonilaatta 80 mm, raudoitus keskeinen verkko B500K Tartunnat vanhaan betoniin k 300.

13 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 13(26) Roiloamisen tai aukkojen kohteeksi joutuvien vanhojen kellarilattioiden pintakäsittely tilakohtaisesti entisen pinnan mukaisesti. Työmaakäytössä olevien tilojen lattioiden saattamien vähintään entiselle tasolle kuuluu urakkaan. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET, YLEISTÄ Runko- ja kantavissa rakenteissa tehdään tarpeelliset purkutyöt LVI-suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. 33 Laatat ja palkit Kaikki lävistykset ja aukot on hyväksytettävä rakennuttajalla esim. linjakohtaisen purkukatselmuksen yhteydessä. Välipohjien putkiläpimenot sekä hormikohdat valetaan huolellisesti umpeen, ilma- ja äänitiiviys sekä palotekniset kysymykset huomioiden. Välipohjajuotokset tehdään koko välipohjan paksuisina. 35 Ulkoseinät 35 0 Ulkoseinät, yleistä Korjaustöiden yhteydessä mahdollisesti vaurioituvat julkisivupinnoitteet tulee kunnostaa ympäristöään vastaavaksi. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT 41 0 Ikkunat, yleistä Löylyhuoneessa puuosat suoja käsitellään vähintään 2 kertaan sävytetyllä suojaaineella. Pesuhuoneiden ikkunat huoltomaalataan sisäpuolelta, sekä listoitus uusitaan. Ikkunoihin mahdollisesti työnaikaisesta suojauksesta huolimatta esim. alipaineistamisesta aiheutuvat vauriot on korjattava urakoitsijan toimesta. Kaikkien huonetilojen, joissa esiintyy huoltomaalattavia seinäpintoja, ikkunat myös huoltomaalataan sisäpuolelta. 43 OVET 43 0 Ovet, yleistä Asuntojen wc-tilojen ovet huoltomaalataan sisäpuolelta karmeineen ja listat ja kynnykset uusitaan, uusi kynnys lakattu tammikynnys (ilmarako huomioitava). Ovien pintahelat irrotetaan maalaustyön ajaksi. Muihin oviin mahdollisesti työn aikana tulevat vauriot korjataan. Uusia ovia asennetaan lisäksi saunaosastolle, grillin muutostyön tilasuunnitelman laajuudessa, spk, talon 3 mittarikeskukseen.. Kellareiden ovien toiminta tarkistetaan ja tarvittaessa tiivisteet uusitaan.

14 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14(26) 43.1 Saunaosastot Arkkitehtisuunnitelman mukaisesti toteutettuna, 1 tai 2 erillistä saunaa. Osastoiden pukuhuoneisiin rakennetaan wc-tilat, molemmissa tapauksissa Käytävän ovet Kaikki pohjakerroksen ovet huoltomaalataan (ei ulko-ovia) molemmin puolin karmeineen. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT 45 Väliseinät 45.1 Pohjakerros Saunaosasto Väliseinämuuraukset Saunaosastoiden uudet väliseinämuuraukset toteutetaan esim. siporex- väliseinälaatalla tai vastaavalla kiviainesmateriaalilla (88). Seinien pintojen käsittelyt tehdään tilan käyttötarkoituksen mukaisesti. Kosteiden tilojen puolella seinät tasoitetaan kosteuden kestävällä tasoitteella laatoitusalustaksi, vastaavasti kuivantilan puolella seinät tasoitetaan maalausalustoiksi. Maalattavat seinät maalataan kahteen kertaan. Katso myös tämän työselostuksen kohta Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput Noudatetaan LVIS-suunnitelmia. Hormien tiivistämiseen ja ehjänä pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vähäiset vauriot korjataan urakaan kuuluvana. Mittavammat korjaukset tehdään lisätyönä. Hormien seinäpaikkaukset esim. siporex-harkoilla (vähintään 50 kg/m2, 500kg/ 38 db). Liitoskohtiin tehdään tarvittaessa elastinen kittaus. Pystylinjojen vesijohdot varustetaan vuodonilmaisimilla, hankinta ja asennus putkilinjaan PU ja ilmaisimen seinäpinnalle tulevat osat RU. Vuodonilmaisimet asennetaan joka toiseen kerrokseen. 5 PINTARAKENTEET Pintarakenteet ja päällysteet on tehtävä rakennustyö- sekä erikoistyöselityksien määräyksien ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on käytettävä tunnettuja ja hyviä työtapoja.

15 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 15(26) Erityistä huomiota on kiinnitettävä uusien ja vanhojen rakenteiden liittymiskohtiin sekä paikattavien vanhojen rakenteiden lopputulokseen. Osakkailla on mahdollisuus tilata suoraan urakoitsijalta jäljempänä esitetyistä pintarakenteista poikkeavia muutostöitä omalla kustannuksellaan. 52 Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Seinän huoltomaalaus 307.4, maalattu betoniseinä Pohjan kunnostus, maalattu betoniseinä. - irtonaisen aineksen, lian ja pölyn sekä irtoavan maalin poisto - kolojen ja halkeamien kittaus vesiohenteisella kitillä Huoltomaalaus vaurioituneiden kohtien pohjamaalaus yhteen kertaan vesiohenteisella dispersiomaalilla (tuote 31) maalaus kahteen kertaan vesiohenteisella dispersiomaalilla (tuote 31), rajaukset RT mukaan Rakennuttaja haluaa kiinnittää erityistä huomioita oikeiden maalituotteiden käyttöön. Maali on valittava seinän materiaaliin ja aikaisemman pinnoituksen mukaisesti. Kaikille laatoitettaville seinäpinnoille tehdään vesieristys kts. osa vesieristys (liite 1) 52.1 Pohjakerros Laatoitettavat seinäpinnat: -saunaosastojen pesuhuoneiden seinät, laattamalli sama kuin asunnoissa, värisävystä päätös myöhemmin. Löylyhuoneissa laatoitetaan kiukaan taustaseinät, laattamalli 100 mm x 100 mm (lattialaatta), värisävystä päätös myöhemmin, laatan soveltuvuus kiukaan taakse varmistettava ennen asennusta. ARK-suunnitelmien sävyjä pidetään ohjeellisina ja lopulliset sävyt päätetään mallilaattojen mukaan. Maalattavat seinäpinnat: Huoltomaalattavat seinäpinnat: Talo - ulkoiluvälinevarasto (vss:n tila) - siivouskomero - lämmönjakohuoneen takahuone - pohjakerroksen käytävän seinät - kuivaushuone - mittari- sähköpääkeskukset - mankelihuone Liikerakennus - pohjakerroksen käytävän seinät - grillin muutoksen sisältämät alueet

16 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16(26) 52.2 Asunnot Kylpyhuoneet Asuntojen kylpyhuoneiden seinät laatoitetaan urakkaan kuuluvina 200 x 250 mm seinälaatoilla, esim. Pukkila, hintaluokka 25 / m 2, 5 vaihtoehtoista väriä, boordi erillishinnalla. Urakoitsija ilmoittaa yksikköhinnan keittiönvälitilan ja kph-seinän laatoitukselle /m Laatoitettavat seinät Edellä mainitut laatoitettavat seinät laatoitetaan alaslasketun katon runkoon asti. Laatoituksen suorittamisesta erillinen työohje työselityksen liitteenä (liite 1). Laatoitukset tehdään osakkaan valintojen mukaan. Yleisten tilojen laattavalinnoista päättää tilaaja urakoitsijan toimittamien vaihtoehtojen pohjalta. Urakoitsijalla on oltava tauko/kalustenäyttelytilassa mallikappaleet erisävyisistä laatoista. Laatoitettavista seinistä poistetaan vanha seinäverhous puhtaaseen betoni- tai tiilipintaan asti. Pinta hiotaan laatoitusalustaksi ja suoritetaan tarvittavien seinien oikaisut sekä tasoitukset. Tilojen suoruus käsittää pystysuoruutta, suunnikkaan mallisia tai kiilaavia pohjia ei suoristeta. Kaikki laatoitettavat seinät vesieristetään. 53 Sisäkattojen pintarakenteet 53.1 Pohjakerros Porrasaulat (kaikki) Porrashuoneiden vaurioituneet pinnat huoltomaalataan enintään vaurioseinän osalta. Saunaosastot ja siivouskomero Saunaosaston löyly- ja pesuhuoneiden kattorakenne: tilaselostuksen mukaisesti. Saunaosastojen pukuhuoneiden ja wc-tilojen kattomateriaalina on sama kuin pesuhuoneissa. Siivouskomeron kattomateriaalina on maalattu levykatto tai maalattu betonikatto. Talouskellarit Levytysten kohdalta mahdollisesti poistettu lämmöneristys korvataan uudella villalla, 50mm + 50 mm, tarkennetaan työn aikana. Huoltomaalattavat kattopinnat: Talo - ulkoiluvälinevarasto (vss:n tila) - siivouskomero - lämmönjakohuoneen takahuone

17 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 17(26) - pohjakerroksen käytävän katto - kuivaushuone - mittari- sähköpääkeskukset - mankelihuone Liikerakennus - kellarikäytävä 53.2 Asunnot Kaikissa asunnoissa alaslasketut katot tehdään puurunkoisina k400 ja levytetään Gyproc GN 13 levyllä, levytys kaksinkertaisena. Kattojen sekä seinien molempien levytysten rajat tiivistetään ja näkyvän levyn rajaukset seiniin ja kattoon viimeistellään ennen valmiiksi maalausta elastisella akustomassalla. Maalauskäsittelyn asemasta voidaan tehdä kattopinnaksi naulausrimojen varaan kiinnitetty paneli. Materiaalina valmiiksi tehdaskuultokäsitelty valkolakattu vähäoksainen kuusipaneli (15 mm x 95 mm). Kattopinnan valinta osakkaan valinnan mukaan. Katon rakenne - ilmaväli LVI-asennuksille - puurunko k400 - Gyproc GN 13 levy (2x13 mm), kiinnitys ruuveilla, viimeistely edellä mainitulla tavalla - maalauskäsittely työselityksen liitteenä olevan maalausselityksen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti maalauskäsittelyn sijaan -naulausrimojen varaan kiinnitetty panelikatto reunalistoitettuna, materiaalina vähäoksainen kuusipaneli (15mm x 95mm), valmiiksi valkolakattu kuultokäsitelty tai puupinta himmeällä lakkakäsittelyllä kahteen kertaan. Alakattoihin tehdään LVI-suunnitelmien mukaiset tarkistusluukut, mallina pulveripolttomaalattu, saranoidulla kannella varustettu teräsluukku, tarkastusluukun koko 400x400, toimittajana esim. Muotolevy Oy. Rakennusurakoitsija hankkii ja asentaa tarkistusluukut. Kattojen ja seinien koteloinnit muissa huonetiloissa (kts. lvi-suunnitelmat) tehdään Gyproc levystä (2 kertainen + villa 50 mm), joka tasoitetaan ja maalataan (ääni- ja paloeristys huomioiden) Sähkökoteloinnit Porrashuoneissa tehdään sähkönousujen vaatimat läpiviennit rakennusurakoitsijan toimesta, kts. sähkösuunnitelmat. Läpivientien paikkauksessa on otettava huomioon ääni- ja palotekniset määräykset. Paikkaukset rakennusurakassa. Nousuputkitusten vaatimat suojakotelot (pysty ja vaaka) rakennusurakassa, kotelon materiaalina maalattu Gyproc-levy ja reunanauhoitettu melamiinilevy etulevynä tai jokin muu rasitusta kestävä materiaali esim. polttomaalattua peltikotelo. Nousukoteloihin tehdään ruuvikiinnitetty yhtenäinen levy huoltoluukkujen sijaan, vaakakoteloissa huoltoluukut sijoitetaan kulmakohtiin.

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

LVIS-peruskorjaus Yleistiedote asukkaille

LVIS-peruskorjaus Yleistiedote asukkaille LVIS-peruskorjaus Yleistiedote asukkaille RK-Hanke Degerö As. Oy Jussaarenkuja 1 As. Oy Jussaarenkuja 3 As. Oy Jussaarenkuja 4 As. Oy Aarholmankuja 4 As. Oy Laajasalontie 27 As. Oy Degerö 21.11.2012 2

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Asunto-osakeyhtiö Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 00840 Helsinki 22.4.2014 EMC Emator Oy on vuonna 1982 perustettu korjausrakentamiseen

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot