AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS"

Transkriptio

1 AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA

2 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET Työjärjestys Nostokalusto, koneet, telineet ja sääsuojat Suojaus Rakennustarvikkeet Työn suoritus Paikkaukset Kokeet Tarkepiirustukset Loppusiivous Maa- ja pohjarakennus Raivaus ja purku Yleistä Pohjakerrokset Asunnot Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Maankaivu Kanaalien ja ojien kaivu Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus Kaivantojen tuenta Työnaikainen kuivanapito Viemärit Kaivot Täyttö ja tiivistys, yleistä Perusmuurin vierustäyttö Kanaalien ja syvennysten täyttö Nurmikot ja istutukset Ulko-ovien edustojen rakennekerrokset Liikennealueiden päällystys PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, yleistä Lämmöneristys perustuksissa ja alapohjassa, yleistä Veden- ja kosteudeneristykset perustuksissa ja ulkopuolisissa rakenteissa, yleistä Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Alapohjarakenteet RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET, YLEISTÄ Laatat ja palkit Ulkoseinät Ulkoseinät, yleistä TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT Ikkunat, yleistä OVET Ovet, yleistä Saunaosastot Käytävän ovet TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT Väliseinät Pohjakerros Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput PINTARAKENTEET Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Pohjakerros...15

3 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 3(26) 52.2 Asunnot Laatoitettavat seinät Sisäkattojen pintarakenteet Pohjakerros Asunnot Sähkökoteloinnit LATTIAN PINTARAKENTEET Yleistä Pohjakerros Asunnot KALUSTEET VARUSTEET JA LAITTEET Listoitus KONETEKNILLISET TYÖT LÄMPÖ-, VESI- ILMASTOINTI JA VIEMÄRITYÖT SÄHKÖTYÖT SIIVOUS JA TYÖMAAN PÄÄTTÄMINEN...21

4 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 4(26) 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Esitetty urakkaohjelmassa, joka on laskenta-aineistossa. SÄÄDÖKSET JA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET Rakennustyössä noudatetaan rakennusurakkasopimuksen sekä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen lisäksi rakentamista koskevia voimassa olevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä samoin kuin Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuja määräyksiä sekä paikallisten rakennus-, palo-, työsuojeluja poliisiviranomaisten määräyksiä niiltä osin mitä rakennustehtävä edellyttää. Samoin noudatetaan RYL:n ohjeita ilman eri mainintaa tässä rakennustapaselostuksessa. Rakennuttaja muistuttaa erityisesti Vnp 629 määräyksistä. Tulitöissä on noudatettava tulityömääräyksiä. 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET 02.1 Työjärjestys Urakoitsijan on panostettava työvaiheiden ennakkosuunnitteluun ennen työn aloittamista. Työjärjestyksestä sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsijan on huomioitava, että työt tehdään asutuissa taloissa sekä käytössä olevilla kellaritiloissa ja piha-alueilla. Asukkaiden ja tilojen käyttäjien tulee päästä kulkemaan myös työn alla olevissa porrashuoneissa turvallisesti Nostokalusto, koneet, telineet ja sääsuojat Kulkuväylät on pidettävä turvallisina, opastettuina ja suojattuina koko ajan. Työkoneet ja nostokalusto on aidattava tai muutoin huolehdittava, että asiaton käyttö tai vaaratilanteet estetään Suojaus Kaikissa työvaiheissa on suojaustoimenpiteet tehtävä ehdottomasti niin, ettei rakennusta tahrita eikä aiheuteta muutakaan vahinkoa. Urakoitsija hoitaa kaikkien rakennusmateriaalien ja rakennusosien suojaustoimenpiteet siten, ettei niiden laadussa pääse tapahtumaan huonontumista. Ennen työn aloittamista todetaan urakka-alueen muun ympäristön kunto pystylinjakohtaisesti. Vanhoissa pinnoitteissa on asbestia, joka on otettava huomioon työn suorituksessa sekä suojauksissa. Asbestipitoinen purkujäte on toimitettava viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen välittömästi työsuorituksen päätyttyä. Kiinteistöstä on suoritettu asbestikartoitus joka on laskenta-aineiston liitteenä. Purkutöiden yhteydessä on suojauksen ohella tehtävä purettavan kohdan alipaineistus esim. vanhan viemärilinjan tai ikkunankautta. Asuntojen työtilat eristetään muista tiloista väliaikaisilla kulkuaukollisilla muoviseinillä, muovien limitys kulkuaukossa min 500 mm.

5 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 5(26) Porrastasanteiden ja portaiden lattiat suojataan esim. muovimatolla tai muu kulutusta kestävä suoja, niiden alueiden osalta, mitä ei uusita pinnoiltaan. Asunnoissa eteisiin ja keittiöihin sekä muiden työalueiden lattioille asennetaan suojiksi esim. muovimatto tai muu kulutusta kestävä suoja. Hissien lattiat ja seinät suojataan työaikaisesti, lattioihin asennetaan aaltopahvi sekä muovimatto työaikaisiksi suojiksi, seiniin asennetaan kovalevyt. Hissikuilun pohjat imuroidaan loppusiivouksen yhteydessä Rakennustarvikkeet Rakennustyössä tulee käyttää ensiluokkaisia rakennusaineita ja -tarvikkeita ja työtapoja. Materiaalien säilytys, kuljetus ja asennustyöt toteutetaan materiaalien valmistajien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä tämän työselityksen mukaisesti Työn suoritus Työssä käytetään ammattitaitoista työnjohtoa sekä ammattitaitoista työvoimaa, joilla on kokemusta vastaavista korjauskohteista. Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Pystylinjojen työt tulee suunnitella ennalta putkiurakoitsijan kanssa työvaiheittain ja esittää rakennuttajalle linjakohtainen työvaiheaikataulu. Aikataulun noudattamisesta ja siinä pysymisestä on ensisijaisesti vastuussa pääurakoitsija Paikkaukset Paikkaukset suoritetaan siten, että paikattu kohta on ulkonäöltään ja muilta ominaisuuksiltaan ympäröivän rakennusosan mukainen. Urakoitsijan on korjattava kaikki työn aikana vahingoittuvat pinnat ja varusteet urakkaan sisältyvinä, vaikkei niitä erikseen olisikaan mainittu urakka-asiapapereissa. Rakennusurakkaan kuuluu myös muista urakoista aiheutuvat paikkaustyöt Kokeet Urakoitsija vastaa rakennusmateriaalien tutkituttamisesta ja koekuormittamisesta rakennuttajan tai viranomaisten sitä vaatiessa. Kylpyhuonetiloista tehdään työntekijän oman työn tarkastuslomake. Katso lisäksi myös urakkaohjelman kohta Tarkepiirustukset Pääurakoitsija täydentää työmaan toteutuksen aikana suunnitelmiin tarkemitoituksen, joista selviää mm. putkistojen, kaapeleiden ja kaivojen sijainti rakennusten kulmiin tms. nähden Loppusiivous Rakennusurakkaan kuuluu asuntojen, porrashuoneiden, kellareiden, hissikuilujen pohjan sekä piha-alueen työalueiden loppusiivous. Porrashuoneissa, portaissa ja porrastasanteissa suoritetaan vahan poisto vanhoille pinnoille ja uusi vahaus, lisäksi porrashuoneiden seinät kuivaamopataan. Uusitut lattiapinnat vahataan.

6 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 6(26) 1 Maa- ja pohjarakennus Työssä noudatetaan sen edellyttämässä laajuudessa seuraavia normeja ja ohjeita: - rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000, osa talonrakennuksen maatyöt - rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL maahan ja veteen asennettavat muoviputket RIL talonrakennuksen maatöiden työselitys 90. (Suomen kaupunkiliitto) - asfalttinormit RIL Urakkaan kuuluu vesi- ja (sade)viemäriliittymien uusimisen vaatimat kaivu- ja täyttötyöt, ei kaivutyötä tonttialueen ulkopuolella. Mahdollisen vaadittavan kaivuluvan hakeminen rakennusurakassa samoin siitä syntyvät kustannukset. Katualueella tehtävissä kaivu- ja täyttötöissä on huomioitava, että osa työstä voidaan joutua tekemään lapiokaivuna tiealueella olevien kaapeleiden vuoksi. Työssä noudatetaan LVIS-suunnitelmia. Urakkaan kuuluvat putkijohtojen ja sähkökaapeleiden kaivantojen rakennustekniset työt lvis-asemapiirustusten mukaisesti. 11 Raivaus ja purku 11.1 Yleistä Uudet pystylinjat tulevat olemassa olevien pystylinjojen kohdalle. Vanhat putkitukset puretaan ennen uusien asentamista. Vanhojen hormiseinien materiaali on betonia tai tiiltä. Vanhojen viemärihormien etuseinien avaukset kylpyhuoneissa tehdään koko huonekorkeuden matkalta. Keittiöissä hormiavaukset pyritään tekemään siten, ettei seinälaatoituksia jouduta purkamaan. Pihan puolen keittiöiden käyttövesilinjoja ei uusita, kts lvi-suunnitelmat. Mikäli laatoitusta joudutaan purkamaan, uusitaan ne mahdollisimman alkuperäisten laatoitusten kaltaisilla laatoilla puretun seinän osalla. Rakennuttaja haluaa erityisesti kiinnittää huomioita siihen, että tiskialtaan reunus menee osassa keittiöitä laatoituksen alle. Urakkaan sisältyy 40 m 2 keittiön välitilan laatoituksen purkua (asbestipurkuna), urakoitsija ilmoittaa tarjouksessaan yksikköhinnan keittiövälitilan laatan uusinnalle. Urakan lopuksi tehdään toteutuneen purkumäärän pohjalta lisätyö-/ hyvityslaskelma. Kaikki urakkaan sisältyvät asbestipurut rakennusurakassa. Asbestit puretaan urakkaohjelman 3.1. ja tämän työselostuksen mukaisesti. Vanhojen vesijohtolinjastojen ja viemäreiden purku LVI-urakoitsijan toimesta. Kylpyhuoneiden patterit puretaan nousulinjoineen LVI-urakoitsijan toimesta. Kts. LVIsuunnitelmat.

7 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 7(26) Putki- ja sähköurakoitsija purkavat suunnitelmissa purettaviksi määrätyt vanhat rakenteet ja toimittavat ne yhteisesti sovittuun paikkaan työmaalla, josta rakennusurakoitsija hoitaa ne eteenpäin (katso urakkarajaliite kohta 2.9). Saunaosaton ja pesutuvan muutostyön purettavaksi määrätyt vanhat rakenteet purkaa suunnitelmien mukaisesti kunkin urakoitsijan vastuualueen mukaisesti. Grillin tilan muutostyöt purkutyöt ja rakentamiset suunnitelmien laajuudessa kuuluvat urakkaan, kts. ark-suunnitelmat. Kellarivarastojen ja kulkuväylän purkutyöt tehdään suunnitelman mukaisesti. Tarvittavien roilousten ja läpimenojen tekeminen vanhojen putkikalusteiden ja putkien purkamiseksi sekä uusien putkien asentamiseksi kuuluu urakkaan. Tarvittavien läpivientireikien teko ja paikkaukset ovat rakennusurakassa. Uusittavien pintojen kohdalla vanhat laatat, maalit, tasoitteet yms. poistetaan betonitai kiviainespintaan asti. Timanttiporauksissa mahdollisesti vaurioituvat kaapelit korjataan rakennuttajan kustannuksella tuntityönä, vauriot kirjataan kohteittain työmaapäiväkirjaan. Kohteesta on tehty asuntokierroksen yhteydessä kooste asunnoista, kooste urakkaohjelman liitteenä. Piha-alueen saneeraus tehdään suunnitelmien esittämässä laajuudessa. Autopaikkoja laajennetaan noin 1 m pihaan päin ja niiden lämpötolpat uusitaan. Uusittavan parkkipaikan massoja uusitaan noin 800 mm. Sadevesijärjestelmät uusitaan lvsuunnitelmien mukaisesti. Liikerakennuksen viemärilinjan rasvanerotuskaivo asennetaan pihalle suunnitelmien osittamaan paikkaan. Pihan ja parkkipaikan asfaltti uusitaan ja samalla korjataan pintavesien ohjaus alueen sadevesikaivoille Pohjakerrokset Yleistä Pohjakerrosten lattioita avataan rakennusurakoitsijan toimesta lvis-suunnitelmien vaatimassa laajuudessa aukottamalla tai roiloamalla. Kynnykset jätetään ehjiksi. Kellarikäytävät huoltomaalataan kauttaaltaan yleissävyillä. Käytävien mahdolliset alakatot puretaan ja asennetaan uudelleen rakennusurakoitsijan toimesta, kattolevyt huoltomaalataan. Porrasaulat

8 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 8(26) Porrashuoneisiin ei suoriteta muuta kuin LVIS-suunnitelmien aiheuttamat työt, sekä niiden alueiden huoltomaalaukset. Huoltomaalattava alue on enimmillään paikattavan seinän ala. Porrashuoneeseen rakennetaan uudet osittaiset alaslaskukatot tai kotelot sähkönousujen osalle. Saunaosasto Lattioiden rakenteet puretaan kokonaisuudessaan. Lattioiden uusimisten urakkarajana on tilojen seinäpinta. Huomioituna purettavat seinät alueen sisällä (2 löylyhuonetta versiossa). Saunaosastojen alueiden alapohjissa tehdään n. 500 mm massan vaihto. Saunaosastoiden kaikki ovet puretaan pois karmeineen kuitenkin niin, että tilan lasiovet asennetaan takaisin ja niiden karmit hiotaan ja lakataan. Saunaosastojen muutokset on esitetty arkkitehdin tilaselostuksessa sekä kuvissa. (1 tai 2 erillistä osastoa) Kahden löylyhuoneen versiolle ilmoitetaan lisähinta verrattuna yhteen löylyhuoneeseen. Saunaosaston patterilevyt uusitaan lvi-suunnitelman mukaisesti. Yhtiökokous tekee päätöksen toteutettavasta saunaosastosta. Grillitila Vanha grillitila muutetaan suunnitelmien mukaisesti siten, että lisätilaa muodostuu mankelihuoneesta ja liikerakennuksen kellarista. Grillitilan sisäänkäynti Sammonkadulle sekä vanhan mankelihuoneen ikkuna uusitaan. Tilasta erillinen ark-suunnitelma. WC-tilat ja siivouskomero Nykyisten wc-tilojen muovimatot poistetaan, olemassa olevat alakatot puretaan sekä allaslaatoitukset puretaan, laattojen purku asbestipurkuna kts. urakkaohjelman kohta 3.1. Wc-tilat saneerataan lvis-suunnitelmien mukaisesti, kokonaan laatoittaen. Huomioidaan lattian vedeneristys ja nosto 100 mm seinälle. Kellaritiloihin tehdään yksi siivouskomero, myöhemmin määriteltävään paikkaan. Laskennassa huomioitava normaali siivouskomerovarustus vaadittavilla syötöillä (max. 15 m) esim. sovellan hylly 2 tasoa, rst-allas, sekoittaja, kv-patteri ja valaisin sekä 2-osainen pistorasia. Talouskellarit Talouskellareiden kattorakenteita puretaan eristyksineen putkilinjojen uusimisen vaatimilta alueilta, mahdolliset levytysten purku asbestipurkuna. Sähköpääkeskus Uusi sähköpääkeskus rakennetaan nykyisenkuivaushuoneen tiloihin. Rakenne Ekkipsilevyä, runko kertopuuta, jossa on huomioitava keskusten asennusvaatimukset. Tilaan asennetaan sähkösarjaan sarjoitettu lukitus ja pinnat maalataan yleissävyyn sekä lattia betonimaalilla.

9 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 9(26) Varastot Kaikki varastot, missä joudutaan lattiapintoja aukaisemaan tai roiloamaan huoltomaalataan sekä nostetaan jalkalista maalaus 100 mm seinälle Asunnot Kylpyhuone ja wc-tila Asuntojen kylpyhuoneista ja wc-tiloista poistetaan pintabetonilaatta (n mm), pintarakenteet ja tasoitteet puhtaaseen betonipintaan. Alustasta poistetaan mahdollisesti kuivantilan tasoitteet. Vanha bitumivesieriste poistetaan tai rikotaan riittävässä määrin. Vanhat kylpyammeet poistetaan urakkaan kuuluvana, ammeita yhteensä n. 20 kpl, ei muurattuja ammeita Mikäli osakas haluaa edelleen ammeen, se on ko. osakkaan hankkima jalallinen amme. Osassa huoneistoja on kylpyhuoneissa vanhat alaslaskukatot, jotka puretaan urakaan kuuluvana. Asuntojen kylpyhuoneiden seiniin ja lattioihin tehdään pyykinpesukoneen poistoputken vaatimat roiloukset lvi-suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Seiniin roilotaan paikka pyykinpesukoneen uudelle pistorasianjohdolle. Kts. sähkösuunnitelma. Asunnossa olevat huoneistosaunat puretaan lattioiden osalta urakkaan kuuluvana (1kpl). Keittiöt Keittiöstä tulee irrottaa kalusteita niin paljon, että vanhat putket tarvittavassa määrin voidaan purkaa ja asentaa uudet viemärit tilalle. Urakkaan kuuluu keittiökaapistojen muokkaukset ja syvyyden pienennykset. Mikäli vanhat kalusteet vahingoittuvat työmaa-aikana, on ne korjattava ja maalattava ennen putkistosaneerausta vallinneeseen kuntoon tai uusittava vastaavilla. Uusiminen tulee kysymykseen, mikäli kalusteen vahingoittuminen on johtunut urakoitsijan huolimattomasta toiminnasta. Pihan puolen keittiöiden vesijohtolinjoja ei uusita, vaan ainoastaan linjaan asennetaan vesimittarit sekä uudet sekoittajat. Keittiön viemärit uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Sähkötöiden osuus tehdään suunnitelmien mukaisesti. Muut tilat Eteiseen asennetaan uudet ryhmäkeskukset ja eteisen lämpöpatteri poistetaan. Asennuksen ja poistojen aiheuttamat jäljet saneerataan enimmillään vaurioituneen seinän alueelta. Maalipintana käytetään vaalea yleisväri, muut toimenpiteet osakkaan kanssa erikseen sopien.

10 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 10(26) 118 Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Urakoitsija kuljettaa ylimääräiset raivaus- ja purkujätteet tiedustelemalleen kaatopaikalle noudattaen viranomaismääräyksiä. 12 Maankaivu Kaivutyöt tehdään suunnitelmapiirustusten mukaan siten, että suunnitelluille rakenteille jää riittävästi tilaa. Maanrakennustöiden ajaksi on kiinteistöön järjestettävä urakoitsijan toimesta opastettu ja turvallinen kulkutie. 126 Kanaalien ja ojien kaivu RYL Vesi- ja viemärikaivannot tehdään yleisten työselitysten ohjeiden(ril 132, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90) mukaisesti suunnitelmapiirustusten esittämässä laajuudessa. Mikäli kaivumaissa on rakennekerroksiin kelpaavaa materiaalia, niin sitä voidaan käyttää täyttötöissä jakavan kerroksen materiaalina. Rakennuttajan on kuitenkin hyväksyttävä materiaali ennen sen siirtämistä uusiin rakennekerroksiin. 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus RYL Kaivantojen tuenta RYL Kaivantojen reunat luiskataan kaltevuuteen 2:1, kun kaivantosyvyys on alle 2 metriä. Kun kaivantojen syvyys on suurempi, luiskataan reunat kaltevuuteen 1:1. Urakoitsijan on kuitenkin varmistettava työnaikainen kaivantoluiskien vakavuus. 142 Työnaikainen kuivanapito RYL Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta urakan valmistumiseen asti. Täyttötyöt on tehtävä ns. kuivatyönä. 152 Viemärit RYL , 6.6 Viemärit perustetaan Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90 ja RIL 77 esitettyjen ohjeiden mukaisesti 0,15 m paksun tasauskerroksen välityksellä perusmaan varaan. Tasauskerros tehdään kivettömästä hiekasta tai sorasta ja se ei saa sisältää yli 20 mm rakeita. Putkiasennus suoritetaan yleisten asennusohjeiden mukaisesti. Kahden vierekkäisen putken välinen vaakaetäisyys on oltava vähintään 0,2 m. 153 Kaivot RYL , 6.5 Kaivo asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m:n matkalla, sijainnissa sallittu +/- 100 mm poikkeama. Kaivon ympärystäyttö tehdään huolella kerroksittain tiivistäen. Kaivu- ja täyttötyöt kuuluvat rakennusurakkaan.

11 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 11(26) Uuden kaivonkannen tulee olla kuormituskestävyydeltään 250 kn. Kaivo ja putket puhdistetaan rakennustöiden valmistuttua hiekasta ja muista epäpuhtauksista. Puhdistuksesta vastaa pääurakoitsija yhdessä lv-urakoitsijan kanssa. 160 Täyttö ja tiivistys, yleistä RYL 90-7 Täyttötyöt on tehtävä häiriintymättömälle pohjalle varoen perusmaan häiriintymistä. Täyttömaan on oltava tarkoitukseen sopivaa ja rakennuttajan hyväksymää. 162 Perusmuurin vierustäyttö RYL Perusmuuriin asennetaan vesieristys patolevyllä ja perusmuurin vastainen täyttö suoritetaan puhtaalla ja routimattomalla, vettä hyvin läpäisevällä täytesoralla, niiltä osin kuin kaivutöitä putkien uusimiseksi suoritetaan. Täyttö suoritetaan kerroksittain ja sullotaan tiiviiksi vettä ja tärykalustoa hyväksikäyttäen. 164 Kanaalien ja syvennysten täyttö RYL Alkutäyttö Rakennuttajan ja tarkastusviranomaisen on hyväksyttävä putkien ja kaivojen asennus ennen alkutäytön tekoa. Putkikaivantoihin asennetaan routalevy MEL 100 kun putkien upotussyvyys on alle Kaivannon pohjalle asennettu putki tuetaan ja suojataan tiivistämällä alkutäyttömateriaali tasaisesti putken molemmille puolille niin, ettei putki pääse liikkumaan eikä vahingoittumaan. Alkutäyttö suoritetaan kivettömällä hiekalla tai soralla. Alkutäytön paksuus min 300 mm putken päälle. Voimakasta koneellista täyttöä ei saa suorittaa ennen kuin täytön paksuus on 500 mm. Lopputäyttö Piha- ja liikennealueille on tiivistys suoritettava niin, ettei johtolinjoille valmistumisen jälkeen synny haitallisia painumia. Lopputäyttömateriaali ei saa sisältää yli 300 mm suuruisia kiviä, vaan ne on poistettava täyttömaasta, mikäli niitä esiintyy. 171 Nurmikot ja istutukset Pihan nurmialuetta korjataan putkikaivantojen tekemisen edellyttämässä laajuudessa. - kasvualustan paksuus 200 mm, alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää - kylvömäärä vähintään 30 g/m 2. Kylvö tehdään tasaisesti vaaditetulle alueelle.

12 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 12(26) 172 Ulko-ovien edustojen rakennekerrokset Ovien edustojen rakennekerrokset uusitaan porrasaskelmien edustoilta kaivutöiden yhteydessä. Mahdolliset betonikorjaukset pienissä määrin (4 m 2 ) kuuluvat urakkaan. Mikäli kaivumaissa on rakennekerroksiin kelpaavaa materiaalia, sitä voidaan käyttää täyttötöissä jakavan kerroksen materiaalina. Rakennuttajan on kuitenkin hyväksyttävä materiaali ennen sen siirtämistä uusiin rakennekerroksiin. 173 Liikennealueiden päällystys Piha-alueen pintamateriaalit uusitaan noudattaen nykyisiä pintamateriaaleja. 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 200 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, yleistä Perusmuurien lävistysten teko ja paikkaus rakennusurakassa, oletuksena kellariseinien vahvuiset perusmuurit. 207 Lämmöneristys perustuksissa ja alapohjassa, yleistä Rakenteiden routasuojaus tehdään EPS-routalevyillä (paksuus 50 mm)vahingoittuvien eristeiden osalta. ( 2,0m rakennuksen ulkoseinältä). 208 Veden- ja kosteudeneristykset perustuksissa ja ulkopuolisissa rakenteissa, yleistä Ulkoseinien kosteuseristystöissä noudatetaan Rakennusinsinööriliiton julkaisun RIL 107 normeja ja työtapaselostuksia sekä valmistajan antamia kirjallisia ohjeita. 22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Perusmuureihin tehtävät läpiviennit rakennusurakassa. Ulkoseinien läpimenokohtaan tiivistys kumibitumihuovalla ja bitumisivelyllä. 26 Alapohjarakenteet Pohjakerroksen lattioita avataan LVIS-suunnitelmien esittämässä laajuudessa, katso myös tämän työselostuksen kohta Saunaosastoiden uutena lattiarakenteena: - suodatinkangas - tiivistetty salaojituskerros 300 mm, sepeli tai murskesora, raekoko 6.32mm - lämmöneristys, EPS lattia mm = 100 mm - teräsbetonilaatta 80 mm, raudoitus keskeinen verkko B500K Tartunnat vanhaan betoniin k 300.

13 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 13(26) Roiloamisen tai aukkojen kohteeksi joutuvien vanhojen kellarilattioiden pintakäsittely tilakohtaisesti entisen pinnan mukaisesti. Työmaakäytössä olevien tilojen lattioiden saattamien vähintään entiselle tasolle kuuluu urakkaan. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET, YLEISTÄ Runko- ja kantavissa rakenteissa tehdään tarpeelliset purkutyöt LVI-suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. 33 Laatat ja palkit Kaikki lävistykset ja aukot on hyväksytettävä rakennuttajalla esim. linjakohtaisen purkukatselmuksen yhteydessä. Välipohjien putkiläpimenot sekä hormikohdat valetaan huolellisesti umpeen, ilma- ja äänitiiviys sekä palotekniset kysymykset huomioiden. Välipohjajuotokset tehdään koko välipohjan paksuisina. 35 Ulkoseinät 35 0 Ulkoseinät, yleistä Korjaustöiden yhteydessä mahdollisesti vaurioituvat julkisivupinnoitteet tulee kunnostaa ympäristöään vastaavaksi. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT 41 0 Ikkunat, yleistä Löylyhuoneessa puuosat suoja käsitellään vähintään 2 kertaan sävytetyllä suojaaineella. Pesuhuoneiden ikkunat huoltomaalataan sisäpuolelta, sekä listoitus uusitaan. Ikkunoihin mahdollisesti työnaikaisesta suojauksesta huolimatta esim. alipaineistamisesta aiheutuvat vauriot on korjattava urakoitsijan toimesta. Kaikkien huonetilojen, joissa esiintyy huoltomaalattavia seinäpintoja, ikkunat myös huoltomaalataan sisäpuolelta. 43 OVET 43 0 Ovet, yleistä Asuntojen wc-tilojen ovet huoltomaalataan sisäpuolelta karmeineen ja listat ja kynnykset uusitaan, uusi kynnys lakattu tammikynnys (ilmarako huomioitava). Ovien pintahelat irrotetaan maalaustyön ajaksi. Muihin oviin mahdollisesti työn aikana tulevat vauriot korjataan. Uusia ovia asennetaan lisäksi saunaosastolle, grillin muutostyön tilasuunnitelman laajuudessa, spk, talon 3 mittarikeskukseen.. Kellareiden ovien toiminta tarkistetaan ja tarvittaessa tiivisteet uusitaan.

14 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14(26) 43.1 Saunaosastot Arkkitehtisuunnitelman mukaisesti toteutettuna, 1 tai 2 erillistä saunaa. Osastoiden pukuhuoneisiin rakennetaan wc-tilat, molemmissa tapauksissa Käytävän ovet Kaikki pohjakerroksen ovet huoltomaalataan (ei ulko-ovia) molemmin puolin karmeineen. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNEOSAT 45 Väliseinät 45.1 Pohjakerros Saunaosasto Väliseinämuuraukset Saunaosastoiden uudet väliseinämuuraukset toteutetaan esim. siporex- väliseinälaatalla tai vastaavalla kiviainesmateriaalilla (88). Seinien pintojen käsittelyt tehdään tilan käyttötarkoituksen mukaisesti. Kosteiden tilojen puolella seinät tasoitetaan kosteuden kestävällä tasoitteella laatoitusalustaksi, vastaavasti kuivantilan puolella seinät tasoitetaan maalausalustoiksi. Maalattavat seinät maalataan kahteen kertaan. Katso myös tämän työselostuksen kohta Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput Noudatetaan LVIS-suunnitelmia. Hormien tiivistämiseen ja ehjänä pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vähäiset vauriot korjataan urakaan kuuluvana. Mittavammat korjaukset tehdään lisätyönä. Hormien seinäpaikkaukset esim. siporex-harkoilla (vähintään 50 kg/m2, 500kg/ 38 db). Liitoskohtiin tehdään tarvittaessa elastinen kittaus. Pystylinjojen vesijohdot varustetaan vuodonilmaisimilla, hankinta ja asennus putkilinjaan PU ja ilmaisimen seinäpinnalle tulevat osat RU. Vuodonilmaisimet asennetaan joka toiseen kerrokseen. 5 PINTARAKENTEET Pintarakenteet ja päällysteet on tehtävä rakennustyö- sekä erikoistyöselityksien määräyksien ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on käytettävä tunnettuja ja hyviä työtapoja.

15 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 15(26) Erityistä huomiota on kiinnitettävä uusien ja vanhojen rakenteiden liittymiskohtiin sekä paikattavien vanhojen rakenteiden lopputulokseen. Osakkailla on mahdollisuus tilata suoraan urakoitsijalta jäljempänä esitetyistä pintarakenteista poikkeavia muutostöitä omalla kustannuksellaan. 52 Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Seinän huoltomaalaus 307.4, maalattu betoniseinä Pohjan kunnostus, maalattu betoniseinä. - irtonaisen aineksen, lian ja pölyn sekä irtoavan maalin poisto - kolojen ja halkeamien kittaus vesiohenteisella kitillä Huoltomaalaus vaurioituneiden kohtien pohjamaalaus yhteen kertaan vesiohenteisella dispersiomaalilla (tuote 31) maalaus kahteen kertaan vesiohenteisella dispersiomaalilla (tuote 31), rajaukset RT mukaan Rakennuttaja haluaa kiinnittää erityistä huomioita oikeiden maalituotteiden käyttöön. Maali on valittava seinän materiaaliin ja aikaisemman pinnoituksen mukaisesti. Kaikille laatoitettaville seinäpinnoille tehdään vesieristys kts. osa vesieristys (liite 1) 52.1 Pohjakerros Laatoitettavat seinäpinnat: -saunaosastojen pesuhuoneiden seinät, laattamalli sama kuin asunnoissa, värisävystä päätös myöhemmin. Löylyhuoneissa laatoitetaan kiukaan taustaseinät, laattamalli 100 mm x 100 mm (lattialaatta), värisävystä päätös myöhemmin, laatan soveltuvuus kiukaan taakse varmistettava ennen asennusta. ARK-suunnitelmien sävyjä pidetään ohjeellisina ja lopulliset sävyt päätetään mallilaattojen mukaan. Maalattavat seinäpinnat: Huoltomaalattavat seinäpinnat: Talo - ulkoiluvälinevarasto (vss:n tila) - siivouskomero - lämmönjakohuoneen takahuone - pohjakerroksen käytävän seinät - kuivaushuone - mittari- sähköpääkeskukset - mankelihuone Liikerakennus - pohjakerroksen käytävän seinät - grillin muutoksen sisältämät alueet

16 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16(26) 52.2 Asunnot Kylpyhuoneet Asuntojen kylpyhuoneiden seinät laatoitetaan urakkaan kuuluvina 200 x 250 mm seinälaatoilla, esim. Pukkila, hintaluokka 25 / m 2, 5 vaihtoehtoista väriä, boordi erillishinnalla. Urakoitsija ilmoittaa yksikköhinnan keittiönvälitilan ja kph-seinän laatoitukselle /m Laatoitettavat seinät Edellä mainitut laatoitettavat seinät laatoitetaan alaslasketun katon runkoon asti. Laatoituksen suorittamisesta erillinen työohje työselityksen liitteenä (liite 1). Laatoitukset tehdään osakkaan valintojen mukaan. Yleisten tilojen laattavalinnoista päättää tilaaja urakoitsijan toimittamien vaihtoehtojen pohjalta. Urakoitsijalla on oltava tauko/kalustenäyttelytilassa mallikappaleet erisävyisistä laatoista. Laatoitettavista seinistä poistetaan vanha seinäverhous puhtaaseen betoni- tai tiilipintaan asti. Pinta hiotaan laatoitusalustaksi ja suoritetaan tarvittavien seinien oikaisut sekä tasoitukset. Tilojen suoruus käsittää pystysuoruutta, suunnikkaan mallisia tai kiilaavia pohjia ei suoristeta. Kaikki laatoitettavat seinät vesieristetään. 53 Sisäkattojen pintarakenteet 53.1 Pohjakerros Porrasaulat (kaikki) Porrashuoneiden vaurioituneet pinnat huoltomaalataan enintään vaurioseinän osalta. Saunaosastot ja siivouskomero Saunaosaston löyly- ja pesuhuoneiden kattorakenne: tilaselostuksen mukaisesti. Saunaosastojen pukuhuoneiden ja wc-tilojen kattomateriaalina on sama kuin pesuhuoneissa. Siivouskomeron kattomateriaalina on maalattu levykatto tai maalattu betonikatto. Talouskellarit Levytysten kohdalta mahdollisesti poistettu lämmöneristys korvataan uudella villalla, 50mm + 50 mm, tarkennetaan työn aikana. Huoltomaalattavat kattopinnat: Talo - ulkoiluvälinevarasto (vss:n tila) - siivouskomero - lämmönjakohuoneen takahuone

17 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 17(26) - pohjakerroksen käytävän katto - kuivaushuone - mittari- sähköpääkeskukset - mankelihuone Liikerakennus - kellarikäytävä 53.2 Asunnot Kaikissa asunnoissa alaslasketut katot tehdään puurunkoisina k400 ja levytetään Gyproc GN 13 levyllä, levytys kaksinkertaisena. Kattojen sekä seinien molempien levytysten rajat tiivistetään ja näkyvän levyn rajaukset seiniin ja kattoon viimeistellään ennen valmiiksi maalausta elastisella akustomassalla. Maalauskäsittelyn asemasta voidaan tehdä kattopinnaksi naulausrimojen varaan kiinnitetty paneli. Materiaalina valmiiksi tehdaskuultokäsitelty valkolakattu vähäoksainen kuusipaneli (15 mm x 95 mm). Kattopinnan valinta osakkaan valinnan mukaan. Katon rakenne - ilmaväli LVI-asennuksille - puurunko k400 - Gyproc GN 13 levy (2x13 mm), kiinnitys ruuveilla, viimeistely edellä mainitulla tavalla - maalauskäsittely työselityksen liitteenä olevan maalausselityksen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti maalauskäsittelyn sijaan -naulausrimojen varaan kiinnitetty panelikatto reunalistoitettuna, materiaalina vähäoksainen kuusipaneli (15mm x 95mm), valmiiksi valkolakattu kuultokäsitelty tai puupinta himmeällä lakkakäsittelyllä kahteen kertaan. Alakattoihin tehdään LVI-suunnitelmien mukaiset tarkistusluukut, mallina pulveripolttomaalattu, saranoidulla kannella varustettu teräsluukku, tarkastusluukun koko 400x400, toimittajana esim. Muotolevy Oy. Rakennusurakoitsija hankkii ja asentaa tarkistusluukut. Kattojen ja seinien koteloinnit muissa huonetiloissa (kts. lvi-suunnitelmat) tehdään Gyproc levystä (2 kertainen + villa 50 mm), joka tasoitetaan ja maalataan (ääni- ja paloeristys huomioiden) Sähkökoteloinnit Porrashuoneissa tehdään sähkönousujen vaatimat läpiviennit rakennusurakoitsijan toimesta, kts. sähkösuunnitelmat. Läpivientien paikkauksessa on otettava huomioon ääni- ja palotekniset määräykset. Paikkaukset rakennusurakassa. Nousuputkitusten vaatimat suojakotelot (pysty ja vaaka) rakennusurakassa, kotelon materiaalina maalattu Gyproc-levy ja reunanauhoitettu melamiinilevy etulevynä tai jokin muu rasitusta kestävä materiaali esim. polttomaalattua peltikotelo. Nousukoteloihin tehdään ruuvikiinnitetty yhtenäinen levy huoltoluukkujen sijaan, vaakakoteloissa huoltoluukut sijoitetaan kulmakohtiin.

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 2 Yleistä Huoneseloste täydentää Vahanen Oy:n korjaustyöselostusta ja siihen liittyviä piirustuksia. Kaikki em. korjaustyöselostuksessa

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI

AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI INFOTILAISUUS 25.11.2014 INFON TEEMAT Suunnitteluorganisaation esittely Linjasaneeraushankkeen toteutusperiaatteet Aikataulu ja toteutus Arkkitehdit esittelevät yleisten

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4 Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite Lahden Mustamäenkatu 4 Mustamäenkatu 4 15610 Lahti Tontin tiedot Vuokratontti,

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä.

Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä. 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Premium tai Tikkurila Oy:n Luja, puolihimmeä. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Lehtokatu 1 Lahti, Laune

Lehtokatu 1 Lahti, Laune Lehtokatu 1 Lahti, Laune LEHTOKATU jäte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 le-ap 17 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 olesk. Talo B tom. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 leikki 28 AJOKATU 29 30 31

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

Helsinki, Vartiokylä. SATO LaatuKoti. Arhotie 22, 00900 Helsinki. Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella. Kuva otettu ennen peruskorjausta.

Helsinki, Vartiokylä. SATO LaatuKoti. Arhotie 22, 00900 Helsinki. Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella. Kuva otettu ennen peruskorjausta. Helsinki, Vartiokylä Arhotie 22, 00900 Helsinki SATO LaatuKoti Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella 1 Kuva otettu ennen peruskorjausta. Arhotie 22, 00900 Helsinki Asu aidossa 1960-luvun klassikkoasunnossa

Lisätiedot

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys Sivu 1 / 10 Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Sivu 2 / 10 Kohde Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Tilaaja Emmi Joru Killingholmankuja 3 A 18 00810 Helsinki Aika 25. 27.4.2013 Laajuus Tarkastukset Mittari Pohjatiedot

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Maalausohjeiston perusteet

Maalausohjeiston perusteet Maalausohjeiston perusteet Maalausmenetelmät (2) Maalausmenetelmät Maalausmenetelmä 2, 2-kerros Maalausmenetelmä 3, 3-kerros Maalausmenetelmä 1 1-kerrosmaalaus, sovitaan tapauskohtaisesti 2-kerrosmaalaus

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 30.06.2014 Sivu 1/9 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI TILASELOSTUS 30.06.2014 VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Sivu 2/9 Yleistä Kohteen uudet pintamateriaalit ovat päästöluokkaa M1. Rakennusvarusteet rakennusselostuksen

Lisätiedot

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI- KOHTEITA KERROSTALOISSA

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI- KOHTEITA KERROSTALOISSA KERROSTALOISSA Kellonsoittajankatu, Turku: - Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui helmikuussa 2014 kerrostalo kolmion kylpyhuone. - Purettiin vanhasta KPH:sta ns. piian eteisen ja suihkun

Lisätiedot

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA - Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui maaliskuussa 2014 omakotitalon pesutilat. Alakertaan uudistettiin sauna ja suihkutilat sekä yläkertaan WC/suihkun uudistus. - Vierellä kuvissa olevat

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO

ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO Uusi tasokas rivitaloyhtiö Eskolaan! Tasokas kokonaisuus erinomaisella paikalla. Toimivat tilaratkaisut, erinomainen varustelutaso, omat varastot autokatospaikat yms. Rakentajana:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista.

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista. RT/ SP 20.03.2012 Työselostus Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus Korjausrakentaminen Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä LaPROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 LAPROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE 1:100. Pintamateriaalit: EHDOTUS 1:50

ARK MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA NYKYTILANNE 1:100. Pintamateriaalit: EHDOTUS 1:50 NYKYTILANNE 1:100 2 082 1 00 1 ALA- KESK. EHDOTUS 1:0 : 2200 MITAT TISTETTAA TYÖMAALLA MITTARIT 680 0 00 OI 1 0 680 OI 2 00 1 000 S1 60 80 KIRKKO porras B Saunaosasto Pintamateriaalit: 1:100, 1:0 Pintamateriaalit

Lisätiedot

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi. As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja,

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Iisalmen sairaala, R2 rakennus

Iisalmen sairaala, R2 rakennus Iisalmen sairaala, R2 rakennus Kustannusarvio ja korjaus-aste, peruskorjaus (ei tilamuutoksia) Kustannusarvio on laadittu käyttäen Haahtela Talon rakennuksen kustannustieto-oppaan hinta ja määrätietoja.

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET 26.6.2014 ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakentaminen - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen TYÖSELITYS AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen 19.12.2013 TYÖSELITYS 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot