Asuntojen märkätilojen korjaus. Kevät 2013 TkT Jari Virta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntojen märkätilojen korjaus. Kevät 2013 TkT Jari Virta"

Transkriptio

1 Asuntojen märkätilojen korjaus Kevät 2013 TkT Jari Virta

2 Lähde: REMO2000

3 Korjaustarpeet taloyhtiöissä Kyllä- vastausten %- osuus Piharakenteet, ml. salaojat Ikkunat ja ulko- ovet Vesi- ja viemärijärjestelmä Julkisivut Vesikatto Huoneistojen märkätilat Parvekkeet Sähkö- ja tietojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Yleiset tilat Muut Hissit Perustukset ja runko Esteettömyyskorjaukset Lähde: Korjausrakentamisbarometri 2012, Suomen Kiinteistöliitto

4 Märkätilojen korjausohjeet uudistuneet Uudistuneet SisäRYL 2013 RIL RT Uudistumassa C2 Kosteus, Määräykset ja ohjeet 1998

5 Märkätilatöissä esiintyneitä puutteita Vedeneristekerros liian ohut Sementtiliima tai pöly betonin pinnassa Tuoteperhe ei ole oikein Betonipinta on epätasainen Kallistukset eivät ole riittävät Kaivoliitos on tehty väärin Kynnys on tehty väärin Lähde: Vakuutusyhtiö Tapiola, 2008

6 Vedeneristys rakenteissa, osa 1 RT kylpyhuone puutaloon 1949-kortti ohjeisti käyttämään vesieristeinä kuumabitumisivelyä sekä kermieristystä ja valuasfalttieristystä. Eristyshuopana käytettiin bitumilla imeytettyä, mutta pintaamatonta bitumihuopaa. RT kylpyhuoneet kivitaloon 1953-kortti ohjeisti. Kerrostaloissa kylpyhuoneen lattiarakenne muodostui kantavasta betonivalusta, tasausbetonista, kermieristyksestä, suojabetonista, kiinnityslaastista ja laatasta. Seinärakenteissa vedeneristys nostettiin seinälle cm.

7 Vedeneristys rakenteissa, osa 2 Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 veden- ja kosteudeneristysmääräys otettiin käyttöön vuonna Rakentamismääräys C2 vuodelta 1976 kohdassa vedeneristykselle ei ollut asetettu ehdotonta tiiveysvaatimusta Rakentamismääräys C2 uudistui vuonna 1998 ja tässä määräyksessä tuotiin uusi käsite märkätila. Samalla märkätiloiksi luokiteltiin enemmän tiloja kuin aikaisemmin. Määritelmän piiriin tulivat kaikki tilat, jotka ovat alttiina roiskevedelle.

8 Saneerauskohteiden ongelmat Kosteus- ja homeongelmat Asbestikartoitus, asbestipurkutyö Kuivaus ja kosteuden mittaus (RH%) Vanhat kaivot: kupari-,valurauta-, muovikaivo Vanhat rakenteet: suojabetoni + bitumieristys (haitta-aineet) muovimatot, peltikylpyhuoneet, kylpyammeet kosteussulku tai ei mitään vedeneristystä Kipsilevyt tai jopa lastulevyt Pölynhallinta!

9 Korjaushankkeen periaatteellinen vaiheistus HYVÄT SUUNNITELMAT VÄHEMMÄN LISÄTÖITÄ RIITTÄVÄT LÄHTÖTIEDOT HYVÄT SUUNNITELMAT LAADUKAS TARJOUS Korjaus- tai muutostarve Suunnittelu Urakoitsijan valinta Korjaaminen Takuuaika Suunnittelu- ja valvontasopimus Urakkasopimus SOPIMUKSISSA HUOMIOON?

10 Kylpyhuoneen korjauksen tehtävät Lähde: Korjaustöiden laatu 2011, Rakennustieto

11 Työn suunnittelu Mitä tehdään ennen remonttia? Mitä tehdään remontin aikana? Mitä tehdään remontin jälkeen?

12 Tarkastuslista ennen remonttia Lähtötilanteen selvitys (vaarallisten aineiden kartoitus, rakenteet, vauriot) Luvanvaraisuuden ennakkotiedustelu (rakennusvalvontavirasto) Suunnittelijoiden pätevyystiedustelu (rakennusvalvontavirasto, FISE) Palveluntuottajien valinta (suunnittelijat, valvojat, urakoitsijat) Sopimusten laadinta (mitä huomioon erityisesti!) Suunnitelmat, työselostukset ja selvitykset (tarkista huolella!) Turvallisuusasiakirjan laadinta ja turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen Ilmoituksen tekeminen, luvat, lausuttaminen Tiedottaminen (urakasta aiheutuvista haitoista muille tiedottaminen)

13 Tarkastuslista remontin aikana Työmaa-alueen järjestelyt (jätelavat jne.) ja turvallisuustoimet Aluesuunnitelma (luvat tarvittaessa) Mahdolliset katselmukset (aloitustarkastus!) / kokoukset Aloittavat työt (suojaus, osastointi jne.) VARSINAINEN KORJAUSTYÖ (muista työnaikaiset tarkastukset!) Työmaakokoukset (ratkotaan ilmenneitä ongelmia, lisätyöt jne.) Valvonta Osakkaan oma valvoja (voi valvoa myös laatua) Taloyhtiön valvoja (ei välttämättä valvo laatua) Viranomaisvalvonta (valvoo lupaehtojen täyttymistä) Tarkastukset ja dokumentointi (muistiot, valokuvat, tarkastusasiakirja / työkohdepäiväkirja) Loppukatselmus (lopputarkastus!) Taloyhtiölle ja/tai rakennusvalvonnalle luovutettavat aineistot

14 Tarkastuslista remontin jälkeen Työtilan, kulkureittien ja piha-alueiden siivous Jätteiden poiskuljetus Mahdollisen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta Taloyhtiölle ja/tai rakennusvalvonnalle luovutettavat aineistot

15 RAKENNUSTEKNISIÄ ASIOITA

16 Mihin kiinnitettävä huomio? Korjausvaihtoehtoja on esitetty Asuntojen märkätilojen korjauskortissa! 1. Vanha/uusi rakenne 2. Alustan kosteus 3. Riittävät kaadot 4. Alustan tasaisuus/puhtaus 5. Primer + vedeneriste (2 siv.) 6. Laatoitus 7. Lattiakaivon liitännät 8. Läpiviennit ja nostot 9. Elastiset saumaukset 10.Tarkastukset

17 YLEISIN KYSYMYS: Saako kylpyhuoneen vanhan muovimaton jättää vedeneristeeksi laatoituksen alle? Kyllä, jos edellytykset on kunnossa (alle 10-vuotta vanha, ehjä ja alkalinkestävä) Käytännössä ei

18 Kokemusten mukaan ratkaisut, joissa kuiva kiviaineinen kerros on jäänyt kahden vedeneristyksen väliin, on toiminut TOISEKSI YLEISIN KYSYMYS: Saako vanhan vedeneristeen jättää rakenteeseen uuden vedeneristeen alle? Pääsääntöisesti ratkaisuja, joissa materiaali jää kahden vesitiiviin kerroksen väliin, tulisi välttää

19 KOLMANNEKSI YLEISIN KYSYMYS: Voiko lattiasta irronneita laattoja korjata paikkakorjauksella? Kyllä voi, kunhan uuden ja vanhan vedeneristeen limitys saadaan toimivaksi Käytännössä ongelmana on vanhan vedeneristeen limityspinnan puhdistus ja saman tuoteperheen valinta

20 Veden- ja kosteudeneristyksen tarve Lähde: RT , KH

21 Märkätilan osittaisessa korjauksessa Seinän vedeneristys voidaan rajata roiskevesialueelle (1,5 metrin säteellä suihkusta). Vihreä katkoviiva tarkoittaa vedeneristettyä aluetta.

22 Lattian kallistukset, osa 1 Märkätiloissa lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 ja suihkunalueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä lattiakaivosta. Tavoitekaltevuudesta voidaan poiketa mm. wc-istuimen ja pyykinpesukoneen kohdalla, mutta kaltevuuden on oltava sielläkin sellainen, että vesi valuu lattiakaivoon. Alueilla, joilla liikutaan lattian kaltevuus saa olla paikallisesti enintään 1:12,5 /SisäRYL/ Lähde: SisäRYL 2013, RIL , RT

23 Lattian kallistukset, osa 2 Arkkitehdin pohjapiirustukseen esim.: Kallistukset Etäisyydet Laattajako Mitat Kalusteet ja varusteet Sähkölaitteet Lähde: RT , KH

24 Elastiset saumaukset, osa 1 Lattialaatoitus jaetaan, rakenteelliset liikuntasaumat huomioiden, joustavilla saumoilla laattakenttiin, joiden koko on noin 3 x 3 m (9 12 m 2 ) Liikuntasaumoja käytetään, kun alueiden sivujen suhde on suurempi kuin 1:2. Esim. muodoltaan suorakaiteen muotoisissa laatoituksissa, kun käytävän lattian leveys on 1 m ja pituus 3 m, varustetaan lattia joustavalla märkätilaan soveltuvalla saumalla, tässä esimerkissä noin 1,5 m kohdassa. Lähde: SisäRYL 2013

25 Elastiset saumaukset, osa 2 Laatoituksen jatkuessa yhtenäisenä tilasta toiseen, käytetään oviaukoissa yleensä elastista saumaa mm. saunan ja pesuhuoneen ja pukuhuoneen välisen oviaukon lattioissa. Lähde: RIL

26 Elastiset saumaukset, osa 3 Lattia- ja seinälaatoituksen rajakohdassa käytetään märkätilaan soveltuvaa elastista sauma-ainetta eli ns. saniteettisilikonia. Tavallinen silikoni mm. homehtuu ajanmittaan. Lähde: RIL

27 Käyttöikätavoite Pintarakenteiden taakse tulevat rakenteet vedeneristyksineen valitaan ja suunnitellaan siten, että näiden käyttöikätavoite on vähintään 25 vuotta. Vedeneriste, joka toimii samalla pintarakenteena, tulee oikein huollettuna täyttää käyttöikätavoite 25 vuotta. Lähde: RIL

28 Seinän/lattian sallitut tasaisuuspoikkeamat Lähde: SisäRYL 2013

29 Vedeneristyksen liittäminen lattiakaivoon 1. Kiinnityslaasti 2. Elastinen saumamassa Huom! Vanha vedeneristys Lähde: RT , KH

30 Vedeneristyksen liittäminen lattiakaivoon, DET 1 1. Kiinnityslaasti 2. Elastinen saumamassa 3. Kaivokappale + vedeneriste 4. Tiiviste 5. Kiristysrengas 6. Ruostesuojaus 7. Tiivistys valmistajan ohjeiden mukaan 8. Täyttövalu 9. Uusi korokerengas 10. Vanha valurautakaivo 11. Vanha vedeneriste Lähde: RT , KH

31 Vedeneristeen liittäminen kaivoon Epätasainen alusta à vedeneriste rikkoutuu helposti à Vahvikekangas kunnollisella kyllästyksellä

32 Vedeneristeen liittäminen kynnykseen Lähde: RT , KH

33 Seinäkiinnitys Lähde: RT , KH

34 Nurkkavahvistuksen teko 34

35 SÄHKÖTEKNISIÄ ASIOITA

36 Märkätilojen sähköasennukset Vanhemmissa kiinteistöissä peseytymistilojen sähkövarustelu ei täytä laadullisia eikä turvallisuudelle asetettuja nykyisiä vaatimuksia Pienet pesutilat asettavat saneerauksissa aina haasteita toimivan ja turvallisen sähkölaitteiston saamiseksi olemassa oleviin tiloihin

37 Märkätilojen sähköasennukset Lopullisen ratkaisun laitteen sijoittamiseksi tekee sähköasennuksen tekijä, ellei suunnittelija ole tasokuvan lisäksi määritellyt asennuspaikkoja Kaikki pesutilassa olevat pistorasiat tulee suojata enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimillä Vanha pistorasia voidaan jättää paikalleen jos se täyttää etäisyysvaatimuksen

38 Märkätilojen sähköasennukset Lattialämmitys lisää mukavuutta ja tilojen kuivumista Oikein mitoitetulla lattialämmityksellä saadaan mukavuuden lisäksi myös nopeutettua pesutilojen kuivumista Toki kuivuminen edellyttää myös toimivan ilmanvaihdon

39 Märkätilojen sähköasennukset Kuva: Matti von Dickoff

40 Märkätilojen sähköasennukset Löylyhuoneiden sähköasennukset sisältävät yleensä vain kiukaan, lämminvesivaraajan, lämmittimen tai valaisimien sähköasennuksia Muita sähkölaitteita, esimerkiksi pistorasiaa, ei löylyhuoneeseen saa asentaa

41 Märkätilojen sähköasennukset IP20, kuivan tilan laite IP21, tippuvedenpitävä laite IP34, roiskevedenpitävä laite IP55, suihkuvedenpitävä laite IP67, veden alle asennettava laite IP68, veden alle asennettava laite

42 Märkätilojen sähköasennukset SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Rakennusten sähköasennukset käsikirja D Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry

43 Lähde: RT , KH

44 TARKASTUKSIA

45

46

47 Kosteudenmittaus (porareikä) Ennen vedeneristystä Kuva: Matti von Dickoff

48 Valvonta / tarkastukset Vedeneristyksen jälkeen Kuva: Matti von Dickoff

49 Valvonta, GVK-pumppu Vedeneristyksen jälkeen (mittaus tarvittaessa) Kuva: Matti von Dickoff

50 Valvonta, vedentiiveys (GVK-pumppu) Vedeneristyksen jälkeen (mittaus tarvittaessa) Kuva: Matti von Dickoff

51 Valvonta, kuivakalvonpaksuus Vedeneristyksen jälkeen Kuva: Matti von Dickoff

52 Valvonta, kuivakalvonpaksuus Vedeneristyksen jälkeen Kuva: Matti von Dickoff

53 Valvonta, kuivakalvonpaksuus luupilla Vedeneristyksen jälkeen Kuva: Matti von Dickoff

54 Valvonta, kuivakalvonpaksuus luupilla Vedeneristyksen jälkeen Miksi luupilla saadaan paras mittaustulos? Kuva: Matti von Dickoff

55 Varalaatat talteen Vastaanottotarkastuksen yhteydessä on suositeltavaa varata esimerkiksi 0,5 1 m 2 kutakin asennuksessa käytettyä laattatyyppiä tulevia korjauksia varten. Myöhemmin hankittavat laatat eivät todennäköisesti vastaa alkuperäistä laatoitusta Lähde: SisäRYL 2013

56 Keskeiset laadunvarmistustoimet Tekijöiden pätevyyden varmistus (henkilösertifiointi) Alustan kosteuspitoisuuden varmistus (porareikä) Alustan tasaisuuden varmistus Riittävä valvonta (huomautukset työkohdepöytäkirjaan) Lattiakaivojen vaihtaminen tarvittaessa Viemäriputkien etäisyyden huomioiminen seinästä Käytetään saman tuoteperheen tuotteita

57 Hyvä lähtökohta onnistuneille remonteille Hallitus saa selkeät ohjeet erilaisiin remontteihin liittyvistä asioista

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi Vetonit Vedeneristys Työohjeet 8-70 1.9.2008 Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007 www.maxit.fi Terve Märkätila Sisällysluettelo Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista

Lisätiedot

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Märkätilojen korjaus Märkätilojen korjaus Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen 2 (12) Sisällysluettelo 1. Märkätila...4 2. Märkätilojen korjaus...4

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina. Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja

Lisätiedot

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta LIITE 1 Tässä liitteessä selvennetään Teille myönnetyn muutostyöluvan yleisiä ehtoja, joita tulee työssä noudattaa. Lisäksi tuodaan esille asioita, jotka remontin teettäjän on hyvä huomioida, jotta paras

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

VUOTOVAHINKOJEN JA KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA

VUOTOVAHINKOJEN JA KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA VUOTOVAHINKOJEN JA KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA 2009 2/14 Ohje kiinteistöjen vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjuntaan Kiinteistöjen vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjuntaan laadittu ohje on

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Mukavien, lämpimien lattioiden käsikirja

Mukavien, lämpimien lattioiden käsikirja R Mukavien, lämpimien lattioiden käsikirja Helppo suunnitella, nopea asentaa ja luotettava käyttää Lämpimistä jaloista nauttii koko keho Kävele paljain jaloin kotonasi, mukavilla lämpimillä lattioilla

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot