Miehen mitta Poikamiehen miehuus ja maskuliinisuus. Jukka Sankala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miehen mitta Poikamiehen miehuus ja maskuliinisuus. Jukka Sankala Jukka.Sankala@ulapland.fi"

Transkriptio

1 Miehen mitta Poikamiehen miehuus ja maskuliinisuus Jukka Sankala

2 Luennon rakenne Tutkimuksen taustoitus Keskeiset käsitteet Alustavia tuloksia

3 Tutkimuksen taustaa Tutkimustehtäväni on tutkia sukupuolisuuden rakentumista Lapissa asuvilla työttömillä poikamiehillä Aineistona on 13 vailla vakituista työtä olevan Pohjois Suomessa asuvan poikamiesten haastattelut. Haastatteluaineistoa on kertynyt n sivua sekä lisäksi on jokaisen haastateltavan piirtämät elämänviiva sekä eräänlainen verkostokartta.

4 Aineiston hankinta Lumipallomenetelmä Strukturoitu teemahaastattelu Elämänviiva ja ns. verkostokartta

5 Joni. Haastateltava on n. 30 vuotias yksin asuva kunnan vuokrarivitalossa, ammatillinen koulutus. Vanhempansa ovat asuneet hänen naapurissa, mutta muuttaneet vastikään kuntakeskukseen. Lähimpään kauppaan 22 km. ja kuntakeskukseen 45 km, jossa kaikki palvelut. Kylässä useampi talo, mutta asukkaat varsin iäkkäitä tai perheellisiä, ei ikätovereita. Kylä on ollut ennen varsin vilkas, nykyisin koulu, kauppa ja baari lopetettu. Tutkittavalla ei juurikaan kavereita kylällä, eikä yhteisiä harrastuksia. Tosin kylässä toimii tiivis uskonnollinen yhteisö, minkä haastateltava kokee olevan hänelle tärkeä. Harrastuksena on toisten auttaminen, kyläily, pyöräily ja kävely luonnossa. Haastattelua edelsi lukuisia puhelin soittoja sekä yksi käynti hänen luonaan 170 km päässä Rovaniemeltä.

6 Hans. Reilut 30 vuotias yksin asuva, ammatillinen koulutus. Asunto todella persoonallinen pieni kunnan vuokraparitalo lähellä kuntakeskusta, johon haastateltava oli muuttanut viisi kuukautta sitten. Kuntakeskuksesta löytyvät kaikki palvelut. Asunto oli täynnä valokuvia luonnosta ja tutkittavan tekemiä käsitöitä esim. lintulautoja, kehyksiä ja sahoja. Asunnossa on myös tarkassa järjestyksessä oleva tietokonenurkkaus Internet yhteyksineen. Ei kavereita lähistöllä sekä vanhemmat asuivat Etelä Suomessa. Tutkittava muuttanut Lappiin 90 luvun puolivälissä ja elänyt erakkona neljä ja puoli vuotta, minkä jälkeen hän on kiertänyt ympäri kuntaa kunnan vuokra asunnoissa. Ulkona pakkasta 29 ja sisällä asunnossa lämmintä 14. Ensimmäistä ja toivottavasti viimeistä kertaa pelotti tehdä haastattelua. Useita puhelinsoittoja ennen haastattelua. Haastattelu kesti n. kolme ja puoli tuntia.

7 Elämänkulku Elämänkulun kautta pyrin selvittämään niitä strategioita, joidenka kautta tutkittavani ovat rakentaneet haastatteluhetkellä olevan miehuutensa ja maskuliinisuutensa. Millaisista rakennuspalikoista heidän miehuutensa ja maskuliinisuutensa on muodostunut sekä mitkä tekijät ovat rakentumiseen mahdollisesti vaikuttaneet. Elämänkulussa on keskeistä erilaiset siirtymät, keskeiset tapahtumat sekä mahdolliset kriisit.

8 Ero ja itsemurhayritys Koulu Suomessa meni hyvin Elämänsä onnellisinta aikaa. Tyttö ja työ Muutto ja töihin Ehkä oman lapsen syntyminen Ero Muutto yhdessä vanhempien kanssa Tasaista aikaa Erittäin läheisen siskon itsemurha Muutto Ruotsiin työttömänä Nyt haaveena jokin työ ja sitten mahdollisesti kumppani Koulun loppuminen ja töiden aloittaminen työttömäksi,,ryypiskelyä,tuomio rattijuopumuksesta Hienoja autoja ja uusi tyttökaveri Töihin ja oma asunto Töissä sukulaisen yrityksessä Juopottelua ja tyttökaverin itsemurha Serkkupoika ampui itsensä metsästysreissulla Toipuminen raskasta Töissä jaomaarahaa. Seurustelun aloittaminen Lyhyt tuomio rattijuopumuksesta uusi tyttökaveri

9 Töihin telakalle Työt jatkuvat Vanhemmista huolehtimista Tasaista aikaa Seurustelun aloittaminen Ensimmäinen kunnon suhde xx Ero Kihlatusta xxxx Mahdollisesti työ, muutto sekä sitten suhde Armeija Töihin rakennukselle Merkkejä siitä, ettei nainen ollut kunnollinen, silti mentiin kihloihin xx Varovaista seurustelua Työttömäksi ja juopottelua Koulutus ja töihin Pääsy loukkaantuminen xxxx ammattikouluun ja selkä huonossa kunnossa muutto xxxx nykyäänkin Isän Kuolema xxxx Tasaista ei töitä joitain kursseja

10 Äitiänsä painotti ettei halua mihinkään Rakas Harrastukset luontoon ja liikuntaan liittyviä Terveys Koti Kaverit erityisesti hyvä luotettava kaveri Työ Sukulaiset

11 Juopot kaverit, kuitenkin tiivis yhteys, joka viikko Perhe (pitää perheenään velipoikansa lapsia, sekä huolehtii hänestä viikoittain) Harrastukset Metsästys kalastus (kevät, kesä ja syksy) Paras kaveri Koira, kuollut viime syksynä Korttiporukan kaverit Työ Rakas

12 Helneen malli (2002) Ulossuljetut: ekskluusion piiri toiset Syrjäytyneet: inkluusion piiri Me: inkluusion sisäpiiri

13 Millainen mies? Miehenä olemisen ideassa ovat vieläkin voimassa tietyt stereotypiat sukupuolesta maskuliinisina ominaisuuksina voidaan pitää yleisesti toiminnallisuutta, hallitsevaisuutta, suoriutumista, rationaalisuutta, kilpailullisuutta, fyysistä voimaa ja väkivaltaa. Lisäksi suomalaista miestä on totuttu pitämään poikkeuksellisen sulkeutuneena, itseriittoisena ja työeetoksen ohjaamana.

14 Kriittinen miestutkimus Suhtaudutaan kriittisesti tutkimusaiheeseen, kyseenalaistetaan itsestään selvyydet Tutkijan itsereflektio olennaista Kriittinen miehistä ja valtaa ja vallankäyttöä kohtaan Uusia tapoja puhua miehistä Ammentaa feministisistä sukupuolen teorioista Toimii perinteisten oppiaineiden puitteissa Korostaa miehenä olemisen monia tapoja erilaisissa konteksteissa identiteetti, subjekti, subjektipositio ym.

15 Sukupuoli Tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa tietyn kulttuurin jäsenet merkitsevät, merkityksellistävät ja representoivat tekoja, eleitä, asioita ja ilmiöitä maskuliinisiksi. Subjektin maskuliinisuus rakentuu näiden tekojen ja eleiden performatiivisesta toistosta. Sukupuoli on performaatio = esitys doing gender

16 Yhteiskunnallinen murros Traditiot Sosiaalinen todellisuus Yhteiskunnalliset muutokset

17 Mies, mieheys ja maskuliinisuus Tutkimuksissa esimerkiksi Säävälä (1999), Jokiranta (2003) ja Sirkkilä (2005) esittävät mieheyden ja maskuliinisuuden tarkoittavan teoriassa samaa ja käyttävät niitä synonyymisti tilanneyhteyksien mukaan. Termi mies viittaa yksiselitteisesti yksilön biologisiin ominaisuuksiin ja biologiseen viitekehykseen, mutta termit maskuliinisuus ja mieheys ovat olleet ongelmallisempia. Ne kuvaavat kulttuurisia tekijöitä korostavassa sukupuolentutkimuksessa sitä tapaa, jolla mies esittää miestä. Miehen voidaan ymmärtää sosiaalisesti oppivan kulttuurin tarjoamat maskuliiniset määreet tai roolit.

18 Mieheys Olen erottanut käsitteet mieheys ja maskuliinisuus toisistaan. Mies = maskuliinisuus?

19 Poikamiesten mieheys Poikamiesten mieheyttä lähestyn käsitteen miehisen minän eli henkilökohtaisen identiteetin kautta. Käsitän mieheyden henkilökohtaiseksi identiteetiksi, eräänlaiseksi minän sisäiseksi käsikirjoitukseksi, mikä luo tiettyä jatkuvuutta ja turvaa arkeen. Miehuus on siis jotain sellaista kuin millainen olen miehenä omana itsenäni.

20 Maskuliinisuus Toinen ulottuvuus on sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettu kuva miehestä, mistä käytän nimitystä maskuliininen minuus. Ymmärrän sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin, maskuliinisen minuuden, ulkoapäin tuotetuksi määritelmäksi, jossa mieheen liitetään ennakkokäsityksiä ja hänelle annetaan ominaisuuksia, jotka ovat yleisesti miehiin liitettäviä. Miesten väliset suhteet ja kulttuurisesti jaettu kuva ihannemiehestä rakentavat poikamiesten kuvaa omasta maskuliinisesta identiteetistä eli maskuliinisesta minuudesta.

21 Analyysikehikko

22 Hegemoninen Maskuliinisuus Hegemoninen maskuliinisuus on sukupuolinen käytäntö, joka legitimoi patriarkaalisen järjestelmän taaten miehille hallitsevan aseman ja pakottaen naiset alistettuun asemaan. Hegemoninen maskuliinisuus sisältää kulttuurisen ihannekuvan miehestä, jonka ei edes tarvitse vastata miesten enemmistön todellisia ominaisuuksia. Hegemoninen maskuliinisuus perustuu ajatukseen tietyssä yhteiskunnassa vallitsevista rakenteista ja normeista, joilla määritellään sukupuolta ja mieheyttä koskevia käsityksiä ja miesten keskinäistä kanssakäymistä.

23 Heteronormatiivisuus Hegemoninen maskuliinisuus sisältää vaatimuksen heteroseksuaalisuudesta ja homofobiasta asettaen naisen seksuaaliobjektin asemaan, kieltäen samalla miehen olemisen seksuaaliobjekti toisille miehille. Heteronormatiivisuus

24 Maskuliinisuudet (Connell) Hegemoninen Maskuliinisuus Kannattajat Marginalisoidut Alisteiset

25 Maskuliininen minuus Sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin pohjalta muotoutuu kuva maskuliinisuudesta. Maskuliinisuus on miehisten ominaisuuksien ideaali, jota kohden miehen tulee elämässä pyrkiä: mitä enemmän mies täyttää maskuliinisia määreitä, sitä arvostetumpi hän on miehenä. Mieheksi ei synnytä, miehuus ansaitaan

26 Sosiaalisuus Homososiaaliset suhteet Alkoholi Kaksoiskirjanpito Eron tekeminen Huono osaisuus

27 Työ Työn yhteiskunnallinen merkitys Toiseus Tavoitteena työ kunnia asia Arvomaailma?

28 Parisuhde Kunnon mies Tasa arvo Epävarmuus alkoholi

29 Poikamiesten maskuliininen malli, Mitä minä olen heidän silmissä Ulossuljetut: ekskluusion Piiri. Me (Connelin alisteiset maskuliinisuudet) toiset Syrjäytyneet: inkluusion Piiri. Työttömät, alkoholistit He: inkluusion sisäpiiri. Perheelliset, työssäkäyvät miehet Eu, modernit naiset

30 Miehinen minä eli mieheys Henkilökohtainen identiteetti eräänlainen minuuden sisäinen käsikirjoitus, mikä luo tiettyä jatkuvuutta ja turvaa arkeen. Käsitys itsestä miehenä.

31 Sosiaalisuus Tunteet Empaattisuus Luottamus Keskustelevaa Huolehtimista Ansaitaan kunnioitusta Perustuu keskinäiseen ymmärrykseen ja emotionaaliseen tukeen

32 Työ Pärjäämisen vaade Palkkatyötä korvaavia työn muotoja Kunnia asia

33 Parisuhde Haave Naisen asema korostunut Epävarmuus

34 Miehinen minä Gender blending eli sukupuolisekoittelu on oman sukupuolityylin valintaa ja itseilmaisua näyttävästi tai hämmästyttävästi sukupuolipiirteitä sekoitellen. Konstruktivistisen sukupuolikäsityksen mukaan yksilön sukupuoli ei ole muuttumaton, kiinteä kokonaisuus vaan määrittyy ja rakentuu yksilön suhteessa toisiin ihmisiin. Tämän käsityksen mukaan sukupuolisuus voi saada useita ilmentymiä riippuen siitä, millaisen sukupuolisen identiteetin yksilö rakentaa itselleen suhteessaan toisiin ihmisiin, eikä sukupuolinen identifioituminen ole sidottu vain selkeään nainen mies asetelmaan.

35 Poikamiesten miehinen malli Ulossuljetut: ekskluusion Piiri. Juopot, perheensä Menettäneet, epärehelliset, Laiskat. Petturi naiset toiset Syrjäytyneet: inkluusion Piiri. (Kaupunkilaiset), Eu;n Poliittiset asiat, oman edun tavoittelijat? Me: inkluusion sisäpiiri. Paikallinen kulttuuri, lähimmät Sukulaiset ja ystävät. Asuinpaikka

36 Miehen mitta? Maskuliinisia ominaisuuksia Työ Perhe Viinan juonti Kontrollointi Miehisiä ominaisuuksia Sensitiiviset ja kommunikatiiviset arvot Kunnioituksen tarve Naisen arvostaminen Kontrollointi

37 Mitä uupuu poikamiesten sukupuolesta? Kilpailu Väkivalta Puhumattomuus Sulkeutuneisuus Itsekeskeisyys

38 Lähteitä ja linkkejä

39 Muutamia lähteitä Butler Judith 2006: Hankala sukupuoli. feminismi ja identiteetin kumous. Connell, R.W 1985: Gender and Power Connell, R.W 1995: Masculinities Connell, R.W 2000: The men and the boys Hearn, Jeff: Jokinen, Arto: Koko tuotanto Jokiranta, Harri 2003: Se on miehen elämää. Acta Universitatis Tamperensis 966. Tampereen yliopisto Tampere Kimmel, Michael S.: Sirkkilä Hannu 2005: Elättäjyyttä vai erotiikkaa. Miten suomalaiset miehet legitimoivat parisuhteensa thaimaalaisen naisen kanssa? Soilevuo Gronnerod, Jarna 2005: Miesten kesken, naisen silmin. Tutkijanaisen naistutkimuksia miesten välisistä suhteista.

40 Kiitos!

EI MUSTA OO ISÄNÄ SIIHE MIHI NAISET ON. Nuorten monilapsisten vanhoillislestadiolaisten isien ajatuksia isyydestä ja äitiydestä

EI MUSTA OO ISÄNÄ SIIHE MIHI NAISET ON. Nuorten monilapsisten vanhoillislestadiolaisten isien ajatuksia isyydestä ja äitiydestä EI MUSTA OO ISÄNÄ SIIHE MIHI NAISET ON Nuorten monilapsisten vanhoillislestadiolaisten isien ajatuksia isyydestä ja äitiydestä Lapsillemme, erityisesti neljälle pojallemme TIIVISTELMÄ EI MUSTA OO ISÄNÄ

Lisätiedot

Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla

Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla Tyttöjä, poikia, huoria, homoja Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla Anna Kemppinen Pro gradu -tutkielma Kansatiede Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa Hilppa Jankama Pro gradu tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteen laitos Syksy 2004 2 SISÄLTÖ 1 SUKUPUOLINEUTRAALIUS

Lisätiedot

Emmiina Tuutti. Sukupuoli segregoituneiden alojen koulutusmainonnan kuvissa

Emmiina Tuutti. Sukupuoli segregoituneiden alojen koulutusmainonnan kuvissa Emmiina Tuutti Sukupuoli segregoituneiden alojen koulutusmainonnan kuvissa ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tammikuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

No onko se orava mies vai nainen? Sukupuoli alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen oppikirjoissa

No onko se orava mies vai nainen? Sukupuoli alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen oppikirjoissa No onko se orava mies vai nainen? Sukupuoli alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen oppikirjoissa Pro Gradu -tutkielma Anna-Leena Rusanen 0121879 Jarkko Johannes Sippola 0195122 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Informaatiotutkimuksen Pro gradu-tutkielma Oulu 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatuspsykologian koulutus Tekijä Huumonen Henri Työn nimi Masennus miesten kokemana Pääaine Kasvatuspsykologia

Lisätiedot

Ikäpolvien taju Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa

Ikäpolvien taju Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa 1 Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Sonja Maununaho, Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen Ikäpolvien taju Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa 2 3 Sisällys Johdanto...4 Ikä ja ikäisyys...10 Mikä

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset

Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset YTK Hanni-Mari Romppanen YTK Gazale Giray 50 Nainen on kuin kuppi: jos joku juo siitä, kukaan toinen ei tahdo sitä. Nainen on kuin

Lisätiedot

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Johanna Hyvönen, 0307949 Kasper Väänänen, 0308252 Pro gradu tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN Kasvun kertomuksia väkivaltaa käyttävien naisten ohjatussa vertaisryhmässä Maria Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Lukijalle...1. 5. Tulosten yhteenveto...43. Lähteet...45. Markku Hannula: Mitä matematiikan opettajan tulee tietää tytöistä ja pojista?

Lukijalle...1. 5. Tulosten yhteenveto...43. Lähteet...45. Markku Hannula: Mitä matematiikan opettajan tulee tietää tytöistä ja pojista? 1 Lukijalle...1 1. Tutkimuksen lähtökohdista...1 1.1. Paradigmapohdintaa...1 1.2. Tasa-arvo ja matematiikka...4 1.3. Sukupuolesta...5 1.4. Tutkimusongelmat...9 2. Tutkimustuloksia sukupuolten välisistä

Lisätiedot

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry.

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. 1 Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. Taitto ja kuvitus: Veera Säilä Setlementtijulkaisuja

Lisätiedot