Muutto-ohje: aineistojen arkistointi ja digitointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutto-ohje: aineistojen arkistointi ja digitointi"

Transkriptio

1 Muutto-ohje: aineistojen arkistointi ja digitointi I YLEISTÄ Laitoksen aineistot ovat julkisin varoin hankittuja ja tuotettuja, ja siksi muuton yhteydessä tulee arvioida aineistojen elinkaari ja säilytystarve jatkokäyttöä varten sekä huomioida opetuksen ja tutkimuksen historian säilyminen tuleville polville. Aineistoja valikoimalla ja turhaa hävittämällä säästetään tilaa sekä tuodaan esiin ne dokumentit, joilla on todellista säilytysarvoa. Jokaisen laitoksen henkilökuntaan kuuluvan tulee huolellisesti käydä läpi työpisteensä aineistot alla olevien ohjeiden mukaisesti. Omalla toiminnallaan aineistojen seulojat joko avartavat tai rajaavat omia sekä tulevaisuuden tutkijoiden toimintamahdollisuuksia. Laitoksen velvollisuus on tiedottaa tästä ohjeesta myös opiskelijoitaan /ainejärjestöä ja muita mahdollisia oheistoimijoitaan. Laitoksen/yksikön henkilökunnan toivotaan kysyvän missä tahansa aineistoihin ja niiden valintaan sekä arvottamiseen liittyvässä kysymyksessä lisätietoja joko tiedemuseon amanuenssi Marja-Liisa Hyvöseltä / intendentti Pirjo Vuoriselta, arkiston arkistoasiantuntija Jani Hartoselta / kirjaaja Marja Lehto tai yliopiston digitointihankkeen projektitutkija Saana Tammistolta. Laitoksen/yksikön tulisi nimetä muuttoa varten vähintään yksi aineistoyhdyshenkilö, joka toimii linkkinä laitoksen/yksikön työntekijöiden ja aineistoihin liittyvien tahojen välillä. Suuremmilla laitoksilla on tarkoituksenmukaista valita esimerkiksi oppiainekohtaiset aineistoyhdyshenkilöt. Uusiin tiloihin saa viedä vain puhdistettuja kovia materiaaleja. Ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 1

2 II AINEISTON LAJITTELU 1 SÄILYTETTÄVÄ AINEISTO 1.1 Säilytettävät aineistotyypit Opetuksen ja tutkimuksen historiaan liittyvä materiaali Aineistoja läpikäydessä tulee huomioida opetuksen ja tutkimuksen historiaan aineisto (oppihistoria, tieteenalan historia, henkilöhistoria) liittyvä aineisto, joka talletetaan yliopiston tiedemuseoon. Aineistojen valintaan ja arvottamiseen tulee pyytää lisäohjeita tiedemuseon amanuenssi Marja-Liisa Hyvöseltä tai intendentti Pirjo Vuoriselta. Laitoksen henkilökunnan tulee varautua siihen, että se järjestää ja alustavasti pakkaa historiallisen aineistonsa tiedemuseon ohjeiden mukaan. Aineistoon tulee liittää myös riittävät kontekstitiedot: kenen aineisto, mitä ja milloin käytetty sekä mihin tarkemmin liittyy laitoksen historian kannalta Esimerkkejä talteen otettavista aineistoista: tutkimusprojekteissa tuotettu oppihistoriallisesti merkittävä materiaali professorien ja lehtoreiden aineistoista esim. luentomateriaalit ja kirjeenvaihto tieteen- ja henkilöhistoriaan liittyvät seikat, kuten kirjojen omistuskirjoitukset, exlibrikset, runsaat reunamerkinnät, voivat tehdä muutoin yleisestä tai tavallisesta kirjasta säilyttämisen arvoisen esitelmät, tenttivastaukset tai kurssiaineistot eivät sinänsä ole pysyvästi säilytettävää materiaalia; mutta seuloessa tulee huomioida kuitenkin tulevaisuudessa laitoksen vaiheita tutkivien tutkijoiden tarpeet, jolloin saattaa olla hyödyllistä tallettaa tiedemuseoon esimerkiksi jonkin keskeisen kurssin aineistot tenttivastauksineen joltakin vuodelta. kongressien ja seminaarien järjestelysuunnitelmat, osallistujalistat ja abstraktit museo ottaa vastaan kaikkea Jyväskylän yliopistoon tai sen edeltäjiin liittyvää alkuperäistä ja laitoksen toiminnan kannalta ainutlaatuista aineistoa, jota ei ole muualta saatavissa. muista myös vanhat valokuvat, AV-aineistot (ääni- ja kuvatallenteet) sekä laitteet. Muuten pitkäaikaisesti säilytettävät aineistot (ks. arkistonmuodostussuunnitelma) voidaan yleensä sijoittaa yliopiston arkistoon. 2

3 Tutkimusaineistot ja virallista säilyttämistä edellyttävät hankkeet Arvioi aineiston jatkokäyttömahdollisuudet ja aineistojen käyttöön liittyvät sopimukset. Monia aineistoja on mahdollista hyödyntää esimerkiksi anonymisoituina, vaikka niiden käyttö sellaisenaan ei olisikaan mahdollista. Kirjaamon sivulta löytyvät ohjeet arkistoon tallennettavan tutkimusaineiston dokumentointiin: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kirjaamo/ohjeet Tutkimushankkeen hallinnointiin liittyvien asiakirjojen arkistoinnin muistilista (nimi, vastuuhenkilöhenkilö, kuvaus tutkimuksen sisällöstä) Kaikki hankkeisiin liittyvä aineisto voidaan ottaa säilytettäväksi yliopiston arkistoon. Esimerkkinä ohjelmakauden ESR-projektien asiakirjojen säilytys Arkisto tarjoaa tutkimusaineistoille säilytystilat, digitointihanke kartoittaa aineiston digitointimahdollisuuksia ja neuvoo digitointiin liittyvissä kysymyksissä. Tutkimusaineistojen osalta yhteyshenkilöinä ovat arkistoasiantuntija Jani Hartoseen (arkisto/kirjaamo) ja Saana Tammisto (yliopiston digitointihanke) Myös näiden aineistojen pakkausohjeet ja kansio-/laatikkomallit saa arkistolta / nettisivuosoite. Opinnäytteet Laki edellyttää pro gradu -tutkielmien pysyvää säilyttämistä ja vastuu säilyttämisestä on yliopiston arkistonmuodostussuunnitelman mukaan asianosaisella yksiköllä / kirjastolla. Myös kandidaatintutkielmat / proseminaarityöt suositellaan säilytettäväksi sisältönsä tai tieteenalan perusteella laitoksen harkinnan mukaan. Huomioikaa aineistoja seuloessanne myös väitöskirjat ja lisensiaatintyöt, joista ainakin vanhimmat ovat ainutkertaisia kappaleita ja ne tulisi säilyttää pysyvästi arkistossa tai tiedemuseossa. Varastossa olevista graduista on tietoa kirjaston sivulla: Opinnäytteet ja väitöskirjat: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/opinnaytehaku Määräajan säilytettävät aineistot (ks. arkistonmuodostussuunnitelma ja vrt. kohta 2.1) aineistot pakataan laatikoihin laatikkoon kiinnitetään näkyvälle paikalle PÄÄTEARKISTO-tarra ja sisällöstä kertova lomake. lomakkeeseen merkitään selvästi oma nimi, laitos, laatikon sisältö ja säilytysaika. Esim. Onerva Opettaja, Kielten laitos, Suomen kielen tenttivastauksia, voidaan hävittää 11/2015 laatikot jätetään vanhaan työhuoneeseen muutettaessa Nämä aineistot sijoitetaan yliopiston arkistoon, josta ne määräajan jälkeen hävitetään asianmukaisesti. 3

4 1.2 Säilytettävän aineiston sijoituspaikat (säilytystilat) Kanavuoressa sijaitsee useita erilaisia, yliopiston eri yksiköiden hallinnoimia tiloja: tiedemuseon säilytystilat, arkiston tilat (päätearkisto) ja yliopiston yhteiset väliaikaiset säilytystilat. o yliopiston tiedemuseo: Ota museoon sijoitettavista aineistoista etukäteen yhteyttä yliopiston tiedemuseoon (Marja-Liisa Hyvönen/Pirjo Vuorinen). Laatikoihin kirjoitetaan tiedemuseo/aineiston luovuttajan nimi, yhteystiedot ja lyhyt kuvaus aineistosta ja sen tieteen- ja/tai opetuksenhistoriallisesta merkityksestä o yliopiston arkisto: Ota arkistoitavista aineistoista etukäteen yhteyttä yliopiston arkistoon (Jani Hartonen/MarjaLehto). Arkistoon menevä aineisto merkitään muuttolaatikkoon: Arkisto/Kanavuori. o Kanavuoren väliaikaiset säilytystilat: o kovat materiaalit, jotka voidaan väistön jälkeen palauttaa takaisin laitokselle. o huokoisista materiaaleista vain sellaiset aineistot, jotka ovat opetuksen tai tutkimuksen kannalta ehdottomasti säilytettävä alkuperäisessä muodossaan. o yliopiston kirjasto: kirjasto ei ota automaattisesti vastaan mitään kirjallisuutta. Laitosten kirja-aineistojen sijoittamisesta on neuvoteltava aina tapauskohtaisesti. 1.3 Säilytettävän aineiston digitointi Digitoitava materiaalia ovat sellaiset seulonnassa säilytettäväksi valitut aineistot, joita tarvitaan laitoksen hallinnossa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Muuton yhteydessä digitoidaan ensisijaisesti sisäilmaongelmien tai formaattinsa vuoksi tuhoutumisvaarassa olevia säilytettäväksi valittuja aineistoja. Aineistojen digitointikustannukset jaetaan lähtökohtaisesti yliopiston ja muuttavan yksikön kesken siten, että yksikön osuus kustannuksista on 30 prosenttia. Erityistapauksissa kustannuksen jakautumisesta voidaan neuvotella erikseen. Yliopistopainon digitointikeskukseen skannattavaksi lähetettävä materiaali (ks. tarkemmin kohta III Digitoitavien aineistojen käsittely) lähes kaikki digitoitava paperimateriaali kaikki digitoitavat kirjat o Selvitä ensin löytyykö kirjaa JYKDOKista /kirjaston kokoelmista o Selvitä myös, onko kirjaa saatavilla muualta. Ensisijaisesti sisäilmavaurioitunut kirja korvataan e-kirjalla. Jos ko. teosta ei ole saatavilla e-kirjana, hankitaan paperiversio. Jos paperistakaan ei ole saatavilla, skannataan vaurioitunut kirja. o näköispainoksena skannattavat, alkuperäinen kirja säilytetään (kallis, vain erityistapauksissa) o irtolehtinä skannattavat, alkuperäinen kirja voidaan hävittää (edullisempi) 4

5 Kirjoja koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä kirjaston kokoelmapäällikkö Kaisa Saikkoseen. Skannaus itse monitoimilaitteella vain yksittäiset dokumentit /aineistot, joita ei ole saatavilla muualta ja työntekijä uskoo tarvitsevansa niitä välittömästi muuton jälkeen skannatut tiedostot tallentuvat Scanjobs-kansioon, josta ne on siirrettävä välittömästi omaan tai edustamasi ryhmän kansioon verkkolevylle (S-asema) monitoimilaitteen ohje, jossa skannauksesta s. 12 ->: https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/ajankohtaista/kayttoohje pikaohje skannaukseen https://www.jyu.fi/hum/pake/pikaohjeet/omatoimiskannaus mikäli rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia, omatoimiskannausta EI työturvallisuussyistä SAA TEHDÄ. Sisäilmaongelmaiset materiaalit lähetetään AINA skannattavaksi Yliopistopainon digitointikeskukseen. Muista merkitä aineisto SIS-tarralla! AV-aineistojen digitointi itsepalvelupisteellä VHS-kasettien (mahdollisesti myös C-kasetit) digitoinnin itsepalvelupiste sijaitsee paikassa x. varaa aika ajanvaraussivulta Korpista tilaan x henkilökunta neuvoo laitteen käytössä ja datan tallentamisessa Itsepalvelupisteen sijoituspaikka on työn alla, laitteisto toimintaa varten on olemassa. Piste mahtuisi nyt Savelaan, mutta mikäli Digitointikeskus muuttaa jo kesällä Cygnaeuksenkadulle, ei sinne enää mahdu. Tällä hetkellä tilapalveluiden kanssa on suunniteltu pistettä A-rakennukseen, jolloin IT-palveluiden AV-miehet voisivat vastata itsepalvelupisteen neuvonnasta. Asiasta on keskusteltu myös ITpalveluiden kanssa. 2 HÄVITETTÄVÄ AINEISTO 2.1 Hävitettävät aineistotyypit aikakauslehdet taloushallinnon paperit, mikäli ne ovat kopioita kirjat, jotka löytyvät muualta ja joilla ei ole opetus- tai tutkimushistoriallista arvoa Opetukseen liittyvä materiaalit iän mukaan: o yli 10 v vanhat kurssien ja opetustilaisuuksien osallistujaluettelot kurssien ja opetustilaisuuksien arvioinnit ja loppuraportit vierailuluentoja ja luennoitsijavieraita koskevat asiakirjat ota huomioon opetuksen ja tutkimuksen historiaan liittyvä aineisto o yli 5 v vanhat maturiteetit o yli 2 v vanhat seminaariesitelmät, harjoitusaineet 5

6 opetus- ja kurssiaineistot: ota huomioon opetuksen ja tutkimuksen historiaan liittyvä aineisto kandidaattitutkielmat: ota huomioon opetuksen ja tutkimuksen historiaan liittyvä aineisto o yli 1 v vanhat tenttivastaukset (huom. salassa pidettäviä, vietävä salasuloon) o HUOM! Ennen hävittämistä huomioi tiedemuseoon talletettava opetuksen ja tutkimuksen historiaan liittyvä aineisto 2.2 Hävitettävän aineiston sijoituspaikat a) hävitettävä aineisto oikein lajiteltuna jäteastioihin (suloihin) b) hävitettävät tietosuoja-aineistot: Hävitettävä luottamuksellinen aineisto salasuloon eli tuhottavan paperin astiaan. Salaiseksi luokiteltavat aineistot tuhotaan silppurilla, joka ristiinleikkaa aineiston suikalekokoon 3,9 x 30 mm. Ohjeet tietosuoja-aineistojen luokitteluun löytyvät Jyväskylän yliopiston salassa pidettävän tiedon luokittelu- ja käsittelyohjeesta (hallintojohtajan päätös ). Esimerkkejä tietosuoja-aineistoista: henkilötunnuksia sisältävä materiaali (esim. opintosuoritusotteet), yli vuotta vanhemmat tenttivastaukset, opetukseen ja tutkimukseen liittyvä tietosuojamateriaali c) Henkilökohtaiset työvälineet, kuten tyhjät mapit ja muut toimistotarvikkeet, sekä hävitettävät kirjat toimitetaan niitä varten järjestettäviin keräyspisteisiin muuttokohtaisen ohjeistuksen mukaan. Tutustu myös hallintojohtajan ohjeistukseen materiaalien uudelleenkäytön prosessista. Suloja ja salasuloja saa lisää tilaamalla vahtimestareilta. 6

7 III DIGITOITAVIEN AINEISTOJEN KÄSITTELY Digitoitavaksi lähetettävä materiaali aineiston tulee olla läpikäyty ja esipuhdistettu esim. niiteistä, klemmareista, kirjanmerkeistä, post-it -lapuista, kuiteista, ynnä muista ylimääräisestä. paperit lajitellaan muovitaskuihin (yksi muovitasku/tiedosto). Mikäli tiedosto halutaan nimettävän tietyllä nimellä, kirjoitetaan muovitaskun päälle tiedoston nimi selkeästi tikkukirjaimin. Luottamuksellinen ja salassa pidettävä materiaali tulee merkitä punaisilla TT (tietosuoja) -tarroilla, jotka kiinnitetään pakkauslaatikon päätyihin ja kanteen. Mikäli materiaali on sisäilmavaurioitunutta, merkitään pakkauslaatikot lisäksi keltaisilla SIS (sisäilmavaurioitunut) tarroilla Merkintätarroja saa Yliopistopainosta: ja vahtimestareilta Tilauslomake Tilauslomake tulee löytyä jokaisesta lähetettävästä pakkauslaatikosta Tilaajan tiedot: Nimi, laitos, yhteystiedot Aikataulu: Milloin oltava valmis/onko kiireellinen Mihin muotoon: Oletuksena PDF Tiedostojen nimeäminen: tiedostot voidaan nimetä haluamallasi tavalla (ks. kohta Digitoitavaksi lähetettävä materiaali) Mitä tehdään originaaleille: Oletuksena hävitetään (erityistapauksissa säilytetään) HUOM! Rastittamalla tämän kohdan annat luvan hävittämiselle. Erikoistoiveet: voit esittää erikoistoiveita skannauksen suhteen Käyttäjätunnus: merkitse lomakkeeseen myös käyttäjätunnus (Huom. käyttäjän nimi ei riitä), jolle annetaan oikeus siirtää valmiit digitoidut materiaalit Digijobs-kansiosta. Muista täyttää myös Digitoinnin peruste -kohta! Skannaukseen toimitettavista laatikoista/paketeista tulee päällepäin (vähintään kannessa) olla luettavissa: lähettäjän nimi ja laitos sisällön koko ja tyyppi (esim. kirjoja tai A4/A5 monisteita) montako laatikkoa tilaus sisältää yhteensä ja monesko laatikko on kyseessä (esim. 1/3, ensimmäinen laatikko kolme laatikkoa käsittävästä tilauksesta). MUISTA: Kirjoista tulee etukäteen selvittää, onko kirjaa saatavilla muualta, jolloin skannausta ei tarvita. 7

8 Miten ja mihin osoitteeseen skannattava materiaali lähetetään? materiaali lähetetään pakattuina esimerkiksi muuttolaatikoihin (tai pienempiin laatikoihin). Kussakin laatikossa/paketissa on vain yhden henkilön aineistoja muovitaskuissaan. Materiaalit lähetetään yliopistopainoon sisäisessä postissa osoitteella: Yo-paino / digitointikeskus. Jos lähetettäviä laatikoita on enemmän tai ne ovat suurikokoisia, voi soittaa numeroon 7037, josta tavoittaa kuljetusmiehen pakettiautoineen hakemaan kerralla suuremmat erät. mukaan liitetään tilauslomake, joka tulee löytyä jokaisesta laatikosta. Mistä löydän skannatun materiaalin? Skannatut materiaalit tallennetaan verkkolevylle Digijobs-kansioihin. Saat yliopistopainolta sähköpostitse tiedon omien aineistojesi sijainnista. (Huom! tätä varten tilauslomakkeeseen on ehdottomasti merkittävä yliopiston käyttäjätunnus, jonka haltijalle annetaan oikeudet aineistoihin) Siirrä valmiit aineistot pois Digijobs-kansiosta joko omaan tai edustamasi ryhmän kansioon verkkolevylle (S-asema), aineiston ainoaksi säilytyspaikaksi EI sovellu USBtikku, CD-levy tai muu vastaava siirrettävä tallennusväline. Suorita siirto x (sovitaan painon kanssa) viikon kuluessa aineistojen valmistumisesta, kansiot tyhjennetään uusien aineistojen tieltä määräajoin. Mihin alkuperäiset materiaalit menevät? Skannauksen jälkeen yliopistopaino huolehtii niiden asianmukaisesta hävittämisestä, mikäli tilauslomakkeeseen on valittu jälkitoimenpiteeksi Hävitetään. o Tietosuoja-aineistot on muistettava merkitä punaisilla tarroilla Mikäli aineisto erityistapauksissa palautetaan tilaajalle, on tilaajan huolehdittava, että aineistot eivät myöhemminkään missään vaiheessa päädy uusiin työtiloihin. 8

9 IV MITÄ TARVITSET JA MISTÄ SAAT TARVIKKEET muuttolaatikot tulevat keskitetysti tilapalveluilta, niitä saat tarvittaessa lisää pyytämällä virastomestareilta pahviset arkistokansiot löydät laitoksesi/yksikkösi toimistotarvikevarastosta muovitaskuja löydät laitoksesi/yksikkösi toimistotarvikevarastosta SIS-, TT-, TIEDEMUSEO- ja PÄÄTEARKISTO-tarroja saat yliopistopainosta ja virastomestareilta SIS- ja TT tarroilla merkitset sisäilmaongelmaisen ja tietoturvamateriaalin digitointikeskusta, tiedemuseota tai arkistoa varten TIEDEMUSEO- JA PÄÄTEARKISTO -tarroilla merkitset aineiston sijoituspaikan suojavarusteita sisäilmaongelmaisen aineiston käsittelyyn on saatavilla seulontaa varten erikseen varatussa tilassa tai virastomestareilta kuljetus/pakettiauto (digitointiin lähetettävät suuremmat aineistoerät), lyhytnumero

10 V LISÄTIETOJA Jokaisen on syytä tutustua arkistoinnin pikaohjeeseen humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen sivuilla https://www.jyu.fi/hum/pake/pikaohjeet/arkistointi. Jos kaipaat lisätietoa, voit tutustua yliopiston tiedekunta- ja laitostason arkistonmuodostussuunnitelmaan (luvut 4 Opiskelu ja 5 Tutkimus). Ota yhteyttä: Digitointihanke Saana Tammisto: puh , lyhytnumero 3549 IT-palvelut Juha Alioravainen: puh , lyhytnumero 3506 Kirjaamo / arkisto Jani Hartonen: puh , lyhytnumero 7025 Marja Lehto: puh , lyhytnumero 4615 Kirjasto Pekka Olsbo: puh , lyhytnumero 3388 Kaisa Saikkonen: puh , lyhytnumero 3422 Tiedemuseo Marja-Liisa Hyvönen: puh , lyhytnumero 3809 Pirjo Vuorinen: puh Tilapalvelut Timo Piispanen: puh , lyhytnumero 4112 Heli Vertamo: puh , lyhytnumero 4463 Yliopistopaino digitointipalvelu : puh , lyhytnumero 4360 Tämän ohjeen laadintaan osallistuivat: digitointihanke, kielten laitos, kirjaamo/arkisto, kirjasto, tiedemuseo, tilapalvelut, yliopistopaino 10

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Arkistointia Kantrissa. Airi Paananen 8.11.2011

Arkistointia Kantrissa. Airi Paananen 8.11.2011 Arkistointia Kantrissa Airi Paananen 8.11.2011 Arkistointi Mitä arkistointi on Kantrissa ja miten se näkyy? Miksi me arkistoimme? Onko arkistoinnista ollut hyötyä? Voisiko olla arkistoimatta? Kannattaa..

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

VALOKUVAKOKOELMIEN DIGITOINNIN SUUNNITTELU

VALOKUVAKOKOELMIEN DIGITOINNIN SUUNNITTELU VALOKUVAKOKOELMIEN DIGITOINNIN SUUNNITTELU ERILAISTEN VALOKUVA- AINEISTOJEN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN Riitta www.valokuvataiteenmuseo.fi 1 VALOKUVIEN DIGITOINTI ON ERI ALOJEN ASIANTUNTIJOIDEN YHTEISTYÖTÄ

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

HINNASTO 01/2015. Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 %

HINNASTO 01/2015. Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 % HINNASTO 01/2015 Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 % 2 RAKENNUSPIIRUSTUSTEN TULOSTUS, KOPIONTI JA TAITTO Taulukkohinnat on ilmoitettu oikein rajatusta PDF- tai TIFF-dataformaatista. Muut dataformaatit

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa 1 Tietosuoja ja hyvä tiedonhallintatapa 2 Henkilöstön palvelussuhdeasiat - viran-/toimenhakua koskevien tietojen käsittely ja säilytys Kuntarekrypäivä 9.10.2013, klo

Lisätiedot

Tutkijatapaaminen 11.5.2012

Tutkijatapaaminen 11.5.2012 Tutkijatapaaminen 11.5.2012 Arkistolaitoksen digitointitoiminta FT István Kecskeméti, yksikönjohtaja Digitoinnin periaatteita Arkistolaitoksen digitoinnin kohteena ovat selkeät asiakirjakokonaisuudet,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPINNÄYTE- TÖIDEN JA VASTAAVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO

AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPINNÄYTE- TÖIDEN JA VASTAAVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO 1(6) Jakelussa mainitut AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPINNÄYTE- TÖIDEN JA VASTAAVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Ammattikorkeakoulut ovat viiden viime vuoden aikana

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö Osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten

Lisätiedot

MicroTieto. Oivallus palvelusta

MicroTieto. Oivallus palvelusta Ratkaisut ARKISTOINTIIN JA DOKUMENTINHALLINTAAN MicroTieto Oivallus palvelusta ongelma? Loppuuko tila? Löytyykö tieto? Onko arkisto toteutettu lain mukaisesti? Karkaako kustannukset? Ratkaisu. MikROFiLMaus

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015 Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi Oulu 1. 2.10.2015 AMS Asiakirjojen säilytyksen ja hävittämisen tulee perustua oman organisaation voimassaolevaan arkistonmuodostussuunnitelmaan Asiakirjoista

Lisätiedot

DIGITOINTITYÖRYHMÄN KOKOUS Onkapannu 2 Maanantai 23.10.2013 klo 10.00

DIGITOINTITYÖRYHMÄN KOKOUS Onkapannu 2 Maanantai 23.10.2013 klo 10.00 Kokousmuistio 8/2013 DIGITOINTITYÖRYHMÄN KOKOUS Onkapannu 2 Maanantai 23.10.2013 klo 10.00 Läsnä: Poissa: Heikki Hanka, puheenjohtaja Mustonen Anu Närhi Markku Viitala Ilpo Aro Mikko Auer Antti Vuorinen

Lisätiedot

Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille. 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri

Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille. 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri OPTIMA alustan käyttöohje Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Aloitus... 4

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTOJEN HALLINNOINTI -TYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TUTKIMUSAINEISTOJEN HALLINNOINTI -TYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TUTKIMUSAINEISTOJEN HALLINNOINTI -TYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (TYÖRYHMÄN ESITYS 3.7.2012) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA KOKOONPANO Rehtorin asettama Rinnakkaisjulkaiseminen ja tutkimusaineistojen

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Radio- ja televisioarkisto (RTVA) Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Radio- ja tv-arkisto

Lisätiedot

Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi

Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi Sivu 1/5 Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi Kaikilla tietohallinnon Outlook Exhange palvelua käyttävillä on määritelty henkilökohtainen postilaatikko jossa on rajoitettu levytilan määrä.

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

ja Jyväskylän yliopisto

ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisuyksikkö pekka.olsbo@jyu.fi p. 050-5818355

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta SÄHKE-expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen Tekesin asiakirjahallinto - Tekes on TEM:in alainen virasto, perustettu 1983 - Asiakirjapalvelut tiimi on osa oikeus-

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus - arkaluonteisten henkilötietojen suojaamisvelvoite; kysymyksiä aineiston keräämiseen, säilytykseen, jakamiseen ja arkistointiin liittyen Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä 22.5.2013 22.5.2013 1 Miksi plagiaatintunnistusjärjestelmä? Internet mahdollistaa, opiskelussa nykypäivää Viimeisin uutinen maailmalta YLE 6.2.2013: Saksan

Lisätiedot

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS CGI - Johtava globaalien tietotekniikka- ja liiketoimintapalveluiden tarjoaja Maailman kuudenneksi suurin itsenäinen IT-palvelu- ja liiketoimintayritys Perustettu

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW)

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) 1. Alkuvalmistelut DVD-levyn alustaminen a. Aseta VHS-kasetti sekä DVD-levy (DVD+RW) VHS-DVD -nauhuriin b. Laite alkaa pohjustaa DVD+RW-levyä automaattisesti c. Levyn pohjustus

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

FRAM. Prepress Guide

FRAM. Prepress Guide 1 FRAM Prepress Guide 2 Tämän oppaan tarkoitus on opastaa painokelpoisen aineiston toteuttamisessa ja sen toimittamisessa meille. Osa ohjeistuksista perustuu siihen oletukseen, että dokumenteissä käytetyt

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014 VASTAAJAN TIEDOT Vastaustapa: Sähköpostikutsu Vastaajan

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI 2 Sisältö Aineiston elinkaari Aineistonkeruuvaihe Tutkimusluvat,

Lisätiedot

Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari

Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari Miten tutkimuksen tietovarannot liittyvät etiikkaan ja viestintään? Tutkimusaineiston elinkaari Tutkijakoulujen hakuinfo ja tutkijan työelämätaidot. Suomen akatemian ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa Tekstin digitointi Kansallisarkistossa 19.11.2009 ISTVÁN KECSKEMÉTI yksikönjohtaja, FT Tehtävä Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

Jäsenrekisterin käytön perusteet

Jäsenrekisterin käytön perusteet Jäsenrekisterin käytön perusteet Tästä oppaasta löydät ohjeet: Uudet jäsenet Yksittäisen jäsenen etsiminen Jäsenen eropäivän merkintä Yhdistys ei poista jäsentä keskitetysti liitosta Raportit Raportin

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

RSS -syötteen tilaaminen

RSS -syötteen tilaaminen OHJE 1 (6) RSS -syötteen tilaaminen Valitse lehtilistasta lehti jonka haluat tilata, http://extra.pkssk.fi/html/tieteellinen_kirjasto/lehdet.html Klikkaa RSS -kuvaketta [eri sivustoilla kuvakkeet sijaitsevat

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Lujabetonin projektipankki-ohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2 (8) Sisältö 1 Suunnitelmatiedoston nimeäminen... 3 2 Suunnitelmatiedoston vienti

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 1.12.2014 EEVA NYRÖVAARA

HELSINGIN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 1.12.2014 EEVA NYRÖVAARA HELSINGIN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 1.12.2014 EEVA NYRÖVAARA TAPAHTUNUT TÄHÄN MENNESSÄ HY:SSA Helsingin yliopiston tutkimusdatatyöryhmä 2011 pj. dosentti Marjut Salokannel 8 toimenpide-ehdotusta Helsingin

Lisätiedot

Tutkimusaineistot ja tekijyys

Tutkimusaineistot ja tekijyys Tutkimusaineistot ja tekijyys Arja Kuula, arkistonhoitaja FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto http://www.fsd.uta.fi/ 1 Esityksen sisältö Tekijänoikeudellinen suoja tutkimusaineistoissa Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Juomatapatutkimus ja muut alkoholiaineistot tietoarkistossa

Juomatapatutkimus ja muut alkoholiaineistot tietoarkistossa Juomatapatutkimus ja muut alkoholiaineistot tietoarkistossa Juomatavat Venäjällä ja Suomessa Alkoholitutkimussäätiö 4.12.2013 Helena Laaksonen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Taustaa Tutkimuksen

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

1. Luovutettavan aineiston tulee koostua asiakirjoista, äänitteistä, valokuvista ja/tai kuvanauhoista. Muunlaista materiaalia arkisto ei ota vastaan

1. Luovutettavan aineiston tulee koostua asiakirjoista, äänitteistä, valokuvista ja/tai kuvanauhoista. Muunlaista materiaalia arkisto ei ota vastaan ILOMANTSIN KUNTA KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 13.12.2010 255 Voimaantulo 1.1.2011 1 YLEISTÄ Ilomantsin kunnan kotiseutuarkistossa tulee noudattaa asiakirjahallinnosta ja

Lisätiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Lomake 1 Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Luvanhaltija Ravintola Luvanhaltijan yhteyshenkilö lupa-asioissa ja hänen yhteystietonsa Anniskelulupa A B C Lupanumero Päivämäärä Voimassaoloaika

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö. Pirjo Pesonen Tilaaja Helsingin aikuisopisto 1

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö. Pirjo Pesonen Tilaaja Helsingin aikuisopisto 1 Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Pirjo Pesonen Tilaaja Helsingin aikuisopisto 1 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 3 2.1 Aiheet ja näkymä...

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6)

Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6) OHJELMA 3.3.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6) Tiistai 5.4.: Moduuli 1 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Ohje Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Tämän ohjeen tarkoituksen on tutustuttaa sinut Diabetesseurantataulukon käyttöön. Ohjeen lähtökohtana on, että et ennestään hallitse

Lisätiedot

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET 1 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kvalt 11.12.2006 Voimaantulo 1.1.2007 Muutettu kh 8.9.2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS- JA MAKSUPERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. MAKSUT

Lisätiedot